KERÉKPÁRRAL A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERÉKPÁRRAL A NYUGAT-DUNÁNTÚLON"

Átírás

1 KERÉKPÁRRAL A NYUGAT-DUNÁNTÚLON Készítette: TKK-Pannonvelo Konzorcium Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Területfejlesztési Kutatási Központ Taschnerwin Bt

2 TARTALOMJEGYZÉK 1./A. SWOT ANALÍZIS 1 1./B. ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK A KERÉKPÁROZÁS TEKINTETÉBEN 4 2. A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ, A KERÉKPÁROZÁS RÉGIÓJÁNAK JÖVŐKÉPE 5 3. A NYUGAT-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁROS KISRÉGIÓINAK KONCEPCIÓJA 8 4. STRATÉGIAI PROGRAMOK OPERATÍV PROGRAMOK RÖVIDTÁVÚ CSELEKVÉSI TERV 59 TKK Pannonvelo Konzorcium

3 1./a. SWOT Erő sségek Gyengeségek Változatos természet-közeli és kultúrtájak jelenléte Mozaikos táj (terület) használat Tradicionális településhálózat (szeres, aprófalvas települések, történelmi városok) Termálvizek, folyók, tavak Sokrétű kulturális örökség Történelmi városmagok Római kori és középkori történelmi emlékek Gazdag népi kultúra fennmaradása (európai összehasonlításban) A régió dinamikusan fejlődő gazdasága Természeti táji feltételek A természeti értékek alig feltártak, promóciójuk gyenge Gondozatlan területek nagy aránya, egyéb sérült területek Nagytáblás szántóföldek túlsúlya bizonyos kisalföldi területeken Kulturális adottságok Leromlott állapotú települési környezet (EU viszonylatban) Nem elég élénk kulturális élet Társadalmi, gazdasági feltételek Polgárosodott értékrend, a lakosság nyitottsága a kerékpáros szemléletre Dinamikus kereslet a kerékpárok és kapcsolódó termékek, szolgáltatások iránt a Régió lakossága körében Határon átnyúló együttműködések, meglévő gazdasági és turisztikai kapcsolatok Burgenlanddal Nagy számú fejlesztési elképzelés, kezdeményezés Kerékpárosok gyenge elfogadottsága a falusi településeken A lakosság autós és kerékpáros közlekedési kultúrája Iskolai, nevelési KRESZ és szemléletformálás hiánya Vállalkozók (vendéglátók, szolgáltatók) körében nem felismertek a lehetőségek a kerékpározás területén Vendéglátók, szolgáltatások munkatársainak hiányos nyelvtudása, egyéb kommunikációs készségek gyengesége Források és fejlesztés A kezdeményezések még elszigeteltek az érdekeltek széles körének összefogása hiányzik Helyi, térségi önerő hiánya A megvalósult fejlesztések nem alkotnak koherens egységet, (pl. egységes úthálózatot) A fejlesztéseket jelenleg még a lokális szempontok orientálják, térségi szemlélet és összefogás teljesen hiányzik TKK Pannonvelo Konzorcium

4 Szervezetek, együttmű ködés, szervezeti készségek A regionális fejlesztés intézményeinek, nyitott kezdeményező hozzáállása Elvi nyitottság a közös vagy koordinált megoldásokra A Régió menedzsmentje a nemzetközi turisztikai és életmód trendek figyelembevételével tervezi meg a beavatkozásokat Kisebb térségi kerékpárút-hálózatok jelenléte Sűrű mellékúthálózat, nagyszámú kerékpározáshoz kedvező kisforgalmú út A kerékpározás fejlesztésében érintett szervezetek és intézmények közötti gyenge együttműködés Hiányos érdekfelismerés, feladatdefiniálás Az együttműködéshez (pl. fejlesztés, tervezés, üzemeltetés, elosztás innováció terjedés, stb.) szükséges szemlélet és készségek általában hiányoznak az érintett szervezeteknél A kerékpáros szervezetek, kapcsolódó igazgatási, irányítási és intermedier turisztikai szervezetek körében a piacorientált stratégiai gondolkodás (marketingszemlélet) hiányzik. A meglévő kerékpáros sport vagy civil szervezetek között gyenge együttműködés és kapcsolat van Gyenge, kialakulatlan civil szféra Összehangolt régiós promóciós tevékenység hiányos (kiadványok, térképek, túraajánlatok) Infrastruktúra A meglévő kerékpárút hálózat hiányos mennyiségi, minőségi és hálózatszerűség szempontjából Információszolgáltatás szinte teljesen hiányzik A kerékpározáshoz kapcsolódó szolgáltatások mennyiségi és minőségi hiányossága Kerékpározható kisforgalmú utak rossz minősége Kombinált közlekedési lehetőségek hiánya, korlátossága A biztonságos közlekedés és tárolás feltételei nem adottak Kerékpárutak fenntartása nem megoldott Az erdészeti utak kerékpározhatósága tisztázatlan Kevés határátkelőhely A régió sok területe nehezen megközelíthető TKK Pannonvelo Konzorcium

5 Lehető ségek Kerékpáros Eurórégió Erősödő transzregionális együttműködések a szomszédos hazai és határon túli régiókkal Határon átnyúló tematikus útvonalak fejlesztése Balatonhoz (turisztikai imázshoz és vendégforgalomhoz) való sikeres kapcsolódás Megélénkülő nemzetközi érdeklődés Magyarország iránt az EU csatlakozás után A nyugati turisztikai piacon fokozódó kereslet mutatkozik a rurális kultúrtájak felé Turisztikai kereslet a különböző kerékpáros régió termékei (tematikus kisrégiók, tematikus utak, programok) iránt. Növekvő kereslet a jó minőségű kerékpárok és felszerelések megvásárlására Fosszilis üzemanyagok árának emelkedése, a megújuló energiaforrások előtérbe kerülése Gazdasági növekedés növekvő kerékpározásra fordítható forrásokat tesz lehetővé Földrajzi pozíció Veszélyek Együttműködés helyett konkurencia viszony erősödése a szomszédos régiókkal szemben Nem lesz egységes a régió Gazdasági folyamatok Rurális területek súlyosbodó gazdasági társadalmi hanyatlása A régió, és Magyarország (európai) árverseny előnyének elvesztése A Régió gazdaságának olyan arányú növekedése, amely rontja annak vonzerejét a kerékpározók szempontjából Motorizáció további fokozódása A helyi szereplők nem ismerik fel saját érdekeiket a kerékpározás témakörében Szemléletmód, megítélés A már ma is sikeres versenyzők, csapatok és rendezvények emelik a régió presztízsét, hitelessé teszik a kerékpározás eszméjét a Régióban A kerékpáros kultúra agresszív népszerűsítése A kerékpározás, az egészséges életmód népszerűsége tovább növekszik ellenérzéseket vált ki Az egészséges életmód trend visszaszorulása Autó, mint státuszszimbólum erősödése Magyarországon Az autósok közlekedési kultúrájának és az autósok kerékpárosokkal szembeni negatív attitűdjének fennmaradása TKK Pannonvelo Konzorcium

6 1./b. Erősségek és gyengeségek a kerékpározás tekintetében TKK Pannonvelo Konzorcium

7 2. A Nyugat-Dunántúli Régió, a kerékpározás régiójának jövőképe A Kerékpáros Régió Jövőképe illeszkedik a régió általános és turisztikai jövőképébe. A régió komplex jövőképe a területfejlesztési program szerint: Magasan képzett munkaerő biztosításával és az innováció fejlesztésével a Nyugat- Dunántúl az Európai Unió szintjén versenyképes régióvá válik, növeli a régióban élők életminőségét, megőrzi környezete állapotát, csökkenti a régión belüli egyenlőtlenségeket és erősíti a régió kohézióját, mindezekkel segítve a régiótudat kialakulását is. A régió turisztikai jövőképében a Nyugat-Dunántúli Régió az erőt adó régió, ahol az ember a természet erőforrásaira alapozva nyer megújulást, gyógyulást, ahol az ember szellemi erőt talál és szellemi felüdülést nyerhet, ahol az ember a kulturális élményekből nyer felfrissülést. Testi-lelki erőt adó régió, mert a gyógyvíz a gyógyulás és megújulás forrása, mert a termálvizekre télen-nyáron nyitvatartó fürdőparadicsomok épülnek, mert a folyók és vizek, a tiszta erdők és a csendes kerékpárutak és lovastanyák pihenést és felüdülést nyújtanak, mert a térségben található natúrparkok a természetközelség, a természetesség érzésével töltik fel az odalátogatót, mert a sokszínű kulturális program és rendezvény szellemi felüdülést és feltöltődést nyújt. E jövőképekbe illeszkedve a Nyugat-dunántúli Régió, annak egyik domináns arcaként a kerékpározás régiója lesz, ahol a lakosság, intézmények és a turisták is tudatosan, a fenntartható fejlődés elvei mentén szervezik termelő és rekreációs célú tevékenységeiket, amelyek során a kerékpárt, mint környezetkímélő közlekedési, sport- és turisztikai eszközt mind nagyobb mértékben veszik igénybe. A Régió arculatában kifelé is egyértelműen tükrözi a látogatók, turisták és befektetők számára vonzó kerékpáros régió arculatot: minta kerékpáros régió a hazai régiók számára határozott arculatú, dinamikus, versenyképes egyedi jellemzőkkel/termékekkel rendelkező régió az európai, nemzetközi kerékpárturisztikai piacon. TKK Pannonvelo Konzorcium

8 A nemzetközi összehasonlításban is versenyképes egyedi jellemzők/termékek: Változatos, rurális kultúrtáj, Történelmi városok, Vizes élőhelyek, vízparti területek Gasztronómia, és a népi kultúra A sokarcú kerékpáros régió A régió változatos, sokszínű adottságait kihasználva sokféle az egységes kerékpáros régió arculaton belüli arcot, Kerékpáros Kisrégiókat kínál. E tematikus kisrégiók határozott arculatú helyterméket jelentenek a turisztikai piacon, egymást szinergikusan kiegészítve kínálnak komplexitást a régió termékkosarában. Az egyes kisrégiók arculata, kínálata a különböző célcsoportok igényeihez alkalmazkodik, ezért pontosan definiálhatóak a turisztikai termékek és vevőik. A vonzerők, az infrastruktúra és a szolgáltatások e kisrégiók mentén szerveződnek, azok határozott arculatát erősítik, és a régió szintjén egymást kiegészítik. A Kerékpározás Régiójában a kerékpáros: Szívesen látott, kulturált módon kiszolgált vendég, Egyenrangúnak tekintett közlekedési partner A fenntarthatóságot jelképező tiszteletre méltó polgár Elfogadottan fizetőképes fogyasztó Szükségleteinek és keresletének megfelelően egységes, színvonalon ellátott Egészséges életforma gyakorlója Könnyen megtalálja az igényeinek megfelelő vonzerőket Megkapja a jelenlétéhez szükséges feltételeket (információ, infrastruktúra, intézmények, stb.) 2006-ra a Régióban jelen lesz: 1. Térségi kerékpáros gerinchálózat a kerékpárutak térségi hálózata, melyben össze van kapcsolva a Dunavölgy Fertő tó - Balaton Nyugati határmente Burgenland Őrség - Dél-Zala. 3. A gerinchálózat mentén megtalálható, elérhető a kerékpárosok számára szükséges infrastruktúra és a legfontosabb szolgáltatások 4. Minden kerékpáros kistájban legalább egy komplex szolgáltatásokat nyújtó kerékpáros központ működik. 2. Kerékpáros kistájanként azok arculatát tükröző minimum két-két tematikus, vagy speciális kerékpárút (infrastruktúrával szolgáltatásokkal, információval). TKK Pannonvelo Konzorcium

9 5. A kerékpárosbarát szolgáltatások és kerékpárosbarát intézmények rendszere régió szerte elterjedt és népszerű. A rendszer egyenletesen jó minőségű szolgáltatásokat biztosít. 6. A kerékpáros régió megszervezését, fejlesztését és értékesítését az érintett szervezetek hálózatszerű együttműködése biztosítja, mely egymásra épülve a régió szintjén (regionális ernyőszervezet) és a Kerékpáros Kisrégiókszintjén egyaránt szerveződik. 7. A vonzerők és kapcsolódó szolgáltatások infrastruktúra (pl. kerékpározásra alkalmas utak) a régió szintjén fel vannak mérve (kataszter) és ezek az arculatot kommunikáló kerékpáros régió promóció keretében válnak a célcsoport körében ismerté és kedvelté. A belföldre, de fokozottan külföldre irányuló promóció a Kerékpáros Kisrégiók, mint tematikus egységek léptékében jeleníti meg a helytermék kínálatot. 8. A kerékpározás divatos és széleskörűen elfogadott, az ország egyéb területeihez képest a kerékpárosokkal szemben érezhetően toleránsabbak a közutakon, és jobban kiszolgálják őket a vendéglátóhelyeken. 9. A településeken belüli kerékpáros közlekedés régióban egységes elvek szerint a fő forgalmi irányokban megoldott TKK Pannonvelo Konzorcium

10 3. A Nyugat-Dunántúl kerékpáros kisrégióinak koncepciója Háttér: A helyzetfeltáró munkarészek alapján egyértelműen kirajzolódott, hogy a Régió sokszínű természeti, társadalmi, kulturális vonzerővel rendelkezik, amelyek területileg elkülönülten helyezkednek el. A részben a Régió szereplői által megfogalmazott jövőkép a Sokarcú Kerékpáros Régió vízióját tartalmazza, mely azt jelenti, hogy ezt a változatosságot kihasználva a megcélozni kívánt célcsoportok preferenciáihoz alkalmazkodva szükséges kisebb területeket lehatárolni, létrehozni a kerékpáros kisrégiókat. Indoklás: A kerékpárosok, kerékpáros turisták többsége a kisrégió méretével megegyező térséget ismer meg egy-egy alkalommal, a hagyományos Régió túl nagy méretű a kerékpárosok számára. A kisrégiók arculata igazítható egy-egy jól meghatározott célcsoport preferenciáihoz és megfelelően homogén az igények kielégítése szempontjából is (vonzerők). A kisrégiókban méretüknél fogva még személyes jellegűek maradnak a belső hálózatok, kapcsolatok, ezért stabilabbak jobban mozgósíthatók. A viszonylag homogén kisrégiókra könnyebben tervezhetőek a beavatkozások, megvalósításuk hatékonyabb, mivel arculatuk, céljaik kevésbé komplexek. (pl. a helytermék marketingje, promóciós akciók, anyagok készítése). A lehatárolás módszertana: A lehatárolás látszólag a földrajzi szempontból klasszikus sorrendben halad az adottságok mentén, azonban a sorrendet a megkérdezett kerékpárosok (ld. Helyzetfeltáró, Kerékpárosok Preferenciái) által megadott fontossági sorrend adja: 1. Természeti-táji adottságok 2. Kulturális emlékek, kultúra 3. Infrastruktúra, megközelíthetőség Ezt a három vonzerő-dimenziót egészítettük ki a régió szereplői által definiált, jelenleg mutatkozó belső kohéziós irányokkal, melyek figyelembevétele nagyon fontos a belső elfogadottság, hitelesség és a további együttműködés belső támogatottsága szempontjából. Az általunk lehatárolt Kisrégiókat a mellékelt térkép mutatja, melyen szereplő határok csak közelítő jellegűek, a vonalak különböző oldalán elhelyezkedő települések még ide-oda mozoghatnak, a határokhoz közeli településeknek pedig kapcsolódniuk is kell a szomszédos kisrégiókhoz. A továbbiakban javasoljuk ezen térkép és a kapcsolódó leírások széleskörű vitáját annak érdekében, hogy valamennyi szereplőben tudatossá váljanak saját területi egységének adottságai és megcélozható célcsoportjai, továbbá jelezni tudják esetleges ellenvetésüket a beosztással kapcsolatban. TKK Pannonvelo Konzorcium

11 A lehatárolt Kisrégiók tervezett arculatának jellemzése a célcsoportok és preferenciáik tükrében: 1. Dunamente és Szigetköz Arculat: Vizivilág és a vidéki ember A vizes területek és az ember harmonikus együttélése évszázadokon át. Célcsoport: hosszú távú túrázóknak (Ausztria Budapest), családosok és idősek, külföldiek 2. Pannonhalma Sokoró Arculat: Jó borok a szelíd lankákon, műemlékek között Célcsoport: igényes, középkorú kisebb részben külföldi turista, Győr lakossága rekreációs céllal 3. Sopron Fertő Arculat: Középkori város jó borokkal és vízparti és hegyikerékpáros élményekkel Célcsoport: biztonságos élményt kereső kerékpáros családok, elsősorban külföldről. 4. Írottkő Arculat: Hazai alpesi kerékpározás Célcsoport: magyar, élményt kereső hegyikerékpárosok, fiatalok 5. Savaria Arculat: Kerékpáron Róma és a középkor nyomában Célcsoport: középosztálybeli családok, többségében Magyarországról 6. Kemenesalja Arculat: Vulkáni tanúhegyek, termálvizek, borospincék Célcsoport: igényes, középkorú, vagy idősebb hazai turisták 7. Őrség Arculat: Érintetlen, változatos, vidéki táj, népi kultúra Célcsoport: Fiatal vándortúrázók, pihenő városi családok külföldről és belföldről egyenlő mértékben. A Zalaegerszegi rekreálódni kívánó városlakók. 8. Zalavölgye Arculat: Vidéki pihenés a városhoz közel Célcsoport: középosztálybeli, középkorú és fiatal városiak, többségében hazaiak 9. Keszthelyi hegység Arculat: Balatoni, hévízi pihenés hegyvidéki kerékpározással Célcsoport: Balatonon nyaraló fiatalok fitness és kíváncsiság motivációval, termálfürdő látogatók 10. Principális Kis-Balaton Arculat: Mocsárvilág-madárvilág Célcsoport: természetkedvelők-, figyelők, - járók, korhatár nélkül TKK Pannonvelo Konzorcium

12 11. Göcsej Arculat: Népművészet, vidéki táj, gasztronómia Célcsoport: Diákok, vándortúrázók, pihenő városi családok külföldről. 12. Mura-mente Arculat: Vadvizek mentén Célcsoport: fiatal kalandkereső vándortúrázók Magyarországról, természetfigyelők 13. Dél-Zalai Bükktáj Arculat: Rurális táj, élénk dombokkal, nagy erdőkkel Célcsoport: magyar, élményt kereső hegyikerékpárosok, fiatal túrázók A kerékpáros kisrégiók koncepciójának további javasolt felhasználási területei: Az úthálózat fejlesztésénél feltétlenül figyelembe kell venni, hogy a kerékpáros kisrégiók, milyen arculattal rendelkeznek és abba illeszkedő úttípusok fejlesztése javasolt. Pl. az Írottkő Kisrégió, mely hegyikerékpáros célcsoport számára kívánja értékesíteni szolgáltatásait elsősorban hegyikerékpáros utak kiépítését végezze el. Ez nem jelenti azt, hogy akár a Kisrégió központja is (pl. Kőszeg) nem kapcsolódhat egy másik tematikus kisrégióhoz (Savaria). A kölcsönző, kerékpáros logisztikai rendszerek kiépítése során minden egyes kisrégiónak rendelkeznie kell ilyen központtal (ezt persze egy központi helyzetű, több kisrégiót kiszolgáló településen is lehet), mely szolgáltatásaiban illeszkedik a megcélozni kívánt célcsoport igényeihez (komfort, felszereltség, szolgáltatások). A vonzerőfejlesztés csak a kisrégió arculatába illeszkedő értékek mentén mehet végbe, olyan amely azt kiemeli, szinergikus hatást gyakorol a korábbi fejlesztésekre. A belső szemléletformálást célzó akciók esetében, nagyon fontos, hogy felismertessük a kisrégiók meghatározó szereplőivel, hogy mely értékeik értékesíthetőek, mely célcsoportok számára és milyen formában. (Jelenleg általános tévhit, hogy valamennyi területet mindenkinek el kell adni és, hogy valamennyi terület mindent képes nyújtani.) A külső promóciónak meg kell jelenítenie a Sokarcú Kerékpáros Régió imázst, úgy hogy mindemellett a kisrégióknak legalább összevont mozaikját felvillantja (Rurális táj, vizek, dombságok, történelmi városok). A részletesebben érdeklődő turistáknak ebből egyértelműen kell következnie a Kisrégiók Arcai -nak, amelyeket külön kiadványokban, a célcsoportokra szabott tartalommal, de egységes design elemek, szerkezet felhasználásával szükséges bemutatni. A kerékpározáshoz kapcsolódó szolgáltatások mindenképpen a kerékpáros kisrégió arculatába illeszkedően kell, hogy fejlődjenek, (pl. a borhoz, gasztronómiához kapcsolódó tematikus út TKK Pannonvelo Konzorcium

13 kerékpárost fogadó borospincék, éttermek, hegyikerékpárosok, ifjúsági vándorturisták egyszerűbb vendéglátóipari egységek, szállodák). Együttműködési hálózatok és hordozószervezetek szerveződésének első szintje a kisrégió kell, hogy legyen, mivel itt kerülnek kidolgozásra és megvalósításra egy-egy célcsoport megnyeréséhez szükséges akciók, fejlesztések. Ugyanakkor elengedhetetlenek a felsőbb szintű stratégiai csoportok. A kerékpározással kapcsolatok szervezetek és szakemberek készségfejlesztése szintén ezen a szinten kell, hogy megtörténjen, egyrészt, mert a szükséges készségek és ismertetek részben célcsoport-specifikusak, másrészt, mert a képzések egy része (pl. vállalkozók), hálózatépítési célt is szolgál a Kisrégión belül. TKK Pannonvelo Konzorcium

14 4. STRATÉGIAI PROGRAMOK A Nyugat-dunántúli Régió, mint Kerékpáros Régió jövőképe: A régió változatos, sokszínű adottságait kihasználva sokféle arcot, Kerékpáros Kisrégiót kínál. E tematikus kisrégiók határozott arculatú helyterméket jelentenek a turisztikai piacon, egymást szinergikusan kiegészítve kínálnak komplexitást a régió termékkosarában. A Kerékpározás Régiójában a kerékpáros elfogadottan fizetőképes, szívesen látott, kulturált módon kiszolgált vendég, aki a fenntarthatóságot, egészséges életmódot jelképezi, ezért a Régió lehetővé teszi számára, hogy könnyen megtalálja az igényeinek megfelelő vonzerőket, továbbá megkapja az elégedettségéhez szükséges feltételeket (információ, infrastruktúra, intézmények, közlekedési kultúra). A regionális kerékpározás fejlesztési program stratégiai és operatív programrendszere 1. Prioritás: Helytermék fejlesztés S T R A T É G I A I P R O G R A M O K 2. Prioritás Kommunikációs program 3. Prioritás Kerékpáros termékek értékesítése 1.1. Intézkedés Úthálózat fejlesztés 1.2. Intézkedés Kerékpáros logisztikai rendszer fejlesztése 1.3. Intézkedés Vonzerőfejlesztés O P E R A T Í V P R O G R A M O K 2.1. Intézkedés 3.1. Intézkedés Belső promóció szemléletformálás Kerékpározáshoz kapcsolódó 2.2. Intézkedés Külső promóció kerékpáros régió imázs kialakítása szolgáltatások fejlesztése 3.2. Intézkedés Együttműködési hálózatok és hordozószervezetek erősítése 3.3. Intézkedés Készségfejlesztés a kerékpáros szervezetek és vállalkozások számára TKK Pannonvelo Konzorcium

15 A regionális kerékpározás fejlesztési program indikatív forrástérképe Prioritások / intézkedések Kormány Régió* RIB Phare CBC SAPARD Helyi -zati 1. Helytermék fejlesztés 1.1. Úthálózat fejlesztés 1.2. Kerékpáros logisztikai rendszer fejlesztése 1.3. Vonzerőfejlesztés 2. Kommunikációs program 2.1. Belső promóció 2.2.Külső promóció 3. Kerékpáros termékek értékesítése 3.1. Kerékpározáshoz kapcsolódó szolgáltatások értékesítése 3.2. Együttműködési és hordozószervezetek erősítése 3.3. Készségfejlesztés a kerékpározással kapcsolatos szervezetek és vállalkozások számára * A kormányzat által 2001-től biztosított regionális Phare 2000 program forrásból A stratégiai program szerkezete A stratégiai programok rövid- és középtávon valósítják meg a jövőképből levezethető, hosszú távon érvényesülő stratégiai célokat. Az egyes stratégiai programok megfogalmazása az alábbi egységes szerkezetet követik: Indoklás az adott helyzetértékelés leírása, a kiválasztott stratégiai program szükségességének indoklása. Általános célok a stratégiai program megvalósítása során elérni kívánt célok leírása. A célok a helyzetelemzés megállapításaiból következnek, a stratégiai célok eléréséhez járulnak hozzá. Hatásindikátorok az egyes stratégiai programok megvalósítása révén elérni kívánt célok, általános hatások értékelésére való mérhető - amennyiben lehetséges számszerűsített mutatók. Intézkedések felsorolása a stratégiai program megvalósítására szolgáló intézkedések felsorolása, azok rövid mondatba foglalása, érintve a lehetséges kedvezményezettek körét. Gyakorlatilag ez a leírás szolgál a stratégiai program tényleges tartalmának bemutatására. TKK Pannonvelo Konzorcium

16 A stratégiai program vezérelvei A stratégiai program a marketing klasszikus 3P koncepciójára épül, melynek alkalmazása újszerűnek mondható a területfejlesztési programozásban, ezért az alábbiakban adjuk meg a stratégiai program szerkezetének értelmezését. A helytermék fejlesztés prioritás (termék) a Régió jövőképében megfogalmazott arculat tartalmi elemeinek fejlesztését tartalmazza, vagyis közvetlenül nem megtérülő, de stratégiai fontosságú fejlesztéseket. Ezek a Régió változatos erőforrásaira alapozott fejlesztések egymást erősítik és a különböző méretű területegységek arculatát határozzák meg, vagy éppen a vonzerők jobb megközelíthetőségét, bemutatását szolgálják. A kommunikációs program (promóció) az előzőekben kialakított tartalmi elemek promócióját és a jövőképben megfogalmazott szemlélet elterjesztése érdekében kifejtendő tevékenységeket tartalmazza. A kerékpáros termékek értékesítése (értékesítési csatorna) kapcsán azok az intézkedések kerültek összegyűjtésre, amelyek a helytermék, azaz a kerékpáros Régió értékesítését közvetlenül lehetővé (szolgáltatások) ill. hatékonyabbá teszik. Ezen intézkedés által érintett pontokon jelentkeznek a közvetett ill. közvetlen bevételek elsősorban a turisztikai fejlesztések mentén. A fentiekben ismertetett szerkezet lehetővé teszi, hogy a kerékpáros (fogyasztó) preferenciáit szem előtt tartva érjük el hatékonyan a jövőképben kitűzött célokat. TKK Pannonvelo Konzorcium

17 1. Stratégiai program: Kerékpáros helytermék fejlesztés Indoklás A Nyugat-Dunántúl csak akkor válhat a Kerékpározás Régiójává, ha megfelelő módon fejleszti a kerékpárosok számára szükséges infrastruktúrát, szolgáltatásokat, vonzerőket a teljes helytermék alkotóelemeit. Ezeket a fejlesztéseket a kerékpárosok prferenciái alapján kijelölt kisrégiók mentén szükséges megtenni. Jelenleg a kerékpáros turisták nem tudnak hosszabb túrákat tervezni és megvalósítani, valamint lélektani szempontból is hátrányos az egész Régiót átfogó hálózat hiánya, ezért a termékfejlesztés egyik első lépése az összekötő hálózat megépítése kell hogy legyen. A látványosságok a kiválasztott célcsoport számára azonban csak úgy válnak értékesíthetővé, ha az összekötő utak és a vonzerők kínálta lehetőségek realizálásához tematikus és speciális utakat építünk ki. A Régióban lakó és a Régióba látogató sportoló kerékpárosok fiatalabb generációja olyan kerékpározási formákat űz, amely megköveteli a speciális útvonolak, pályák kiépítését a saját és a többi lakos biztonsága a környezet védelme érdekében. A kölcsönző-logisztikai rendszerek kialakítása elengedhetetlen annak érdekében, hogy a kerékpárral nem rendelkező turisták és a helyi lakosság is kipróbálhassa a kerékpáros közlekedés/turizmus által nyújtott lehetőségeket A rendszernek a kölcsönzésen túl további szolgáltatásokat is kell nyújtania a kerékpárral érkező turistáknak, így a kerékpárok leadási rendszerét (bármelyik ponton), szállást, szállítást, javítást stb. mivel csak a komplex szolgáltatások révén érhető el a rendszer megfelelő kihasználtsága. A rendszer kiépítésének regionális támogatását az indokolja, hogy jelenleg csak néhány frekventált helyen lehetséges kerékpárkölcsönzők piaci alapon történő működtetése, míg a potenciális kerékpárosturisztikai desztinációk erre jelenleg kizárólag üzleti alapon nem alkalmasak. A kerékpáros turisták számára is elengedhetetlen az attrakciók megfelelő bemutatása, ezért célzottan a kerékpárosturisták számára vonzó értékeket és környezetüket is fejleszteni szükséges. Ez a fejlesztés összhangban kell, hogy történjen más turisztikai ágakkal, elkerülve a párhuzamos fejlesztéseket. Általános cél A Kerékpározás Régiója maximálisan kiszolgálja valamennyi kijelölt kerékpáros célcsoport igényeit, elvárásait a szolgáltatások és a vonzerők fejlesztésével. Biztonságosabbá és kényelmesebbé teszi a kerékpározást valamennyi fejlesztési célterületen, az infrastruktúra és a szolgáltatások fejlesztésével. Mindezt úgy éri el hatékonyan, hogy területileg differenciáltan, a célcsoportok igényeihez alkalmazkodva fejleszti vonzerőit, szolgáltatásait, infrastruktúráját. TKK Pannonvelo Konzorcium

18 A stratégiai program megvalósítását segítő intézkedések 1.1 Úthálózatfejlesztés 1.2 Kerékpáros logisztikai háló 1.3 Vonzerőfejlesztés Az intézkedések hosszú távú hatásai Intézkedések Társadalmi hatások Gazdasági hatások Környezeti hatások Előnyök Hátrányok Előnyök Hátrányok Előnyök Hátrányok 1.1 Úthálózat fejlesztés 1.2 Kerékpáros logisztikai háló 1.3 Vonzerőfejlesztés Bekapcsolódik számos elzárt település a turizmusba A kerékpározás megnyílik a kerékpárral nem rendelkezők számára is A vonzerők fejlődése révén a kerékpárosturizmus és a térség javuló megítélése Elvesznek a rurális területek kulturális sajátosságai - A helytermékhez kapcsolódó szolgáltatási kínálat színesedik Kiállítási tárggyá változnak a vonzerők, elveszítik lokális funkcióikat A helytermék vonzereje nő, ez a vállalkozások bevételét növeli - Az alternatív közlekedés feltételei javulnak A piaci alapon működő szolgáltatók versenyhátrányt szenvednek el Az alternatív közlekedés feltételei javulnak - A környezeti elemek állapota, feltártsága javul Az építő cégek és a helyi lakosság bevételei nőnek, gazdaságilag fontos területek megközelíthetősége javul Természetvédelmi, érzékeny területek terhelése nő - - TKK Pannonvelo Konzorcium

19 2. Stratégiai program: Kerékpáros Régió kommunikációs programja Indoklás Minden fejlesztési törekvés (pl. program) megvalósításának hatékonyságát növeli a program népszerűsítése, üzenetének mind többekhez való eljuttatása, így mozgatva meg a célok érdekében a cselekvés (fejlesztés) társadalmi környezetét. Jelen program esetében a promóció szerepe ezen általános jelentőségnél is fontosabb. A jövőképben célkitűzésként megjelölt kerékpáros régió fizikai jellemzőin túl erős identitást, arculatot és kulturális tartalmat is hordoz. E célállapot elérését a régió imázs kommunikálásával lehet megvalósítani, mely cselekvés a marketingkommunikáció eszközeire épít. A tudati szinten is megélt, illetve fontosnak, értékesnek ítélt régiókép maga is hozzájárul a kerékpáros régió fizikai feltételeinek (fejlett vonzerők, infrastruktúra, stb.-) kialakulásához, a különböző szereplők (politikusok, potenciális turisták, a közlekedésben gépkocsival résztvevők) megszólítására, pozitív tudati befolyásolására. A rövid távú cselekvési tervben kijelölésre kerülnek azok a lépések, melyek rövid távon alkalmasak a figyelem felkeltésére, a szemlélet formálására. Az általános elfogadottság és a megítéltség javítása azonban programszerű, hosszabb távon is összehangolt lépések sorozatával a Kerékpáros Régió kommunikációs programjával érhető el. A jövőkép és annak részét képező (ahhoz kapcsolódó) koncepció alapján kijelölhető, hogy a promóció révén, ki(k)nek (célcsoportok), mit (termék, arculat) miképp (médium) szeretnénk kommunikálni. Általános cél: A kommunikációs program célja, hogy a kerékpáros régió üzenetét kommunikálja. Az üzenet a Kerékpáros nyilatkozatban is megfogalmazott kerékpározással kapcsolatos értékek elfogadását, a kerékpáros közlekedésben (turizmus, életmód és közlekedés szempontjából egyaránt) rejlő lehetőségek és veszélyek, valamint megoldások felismerését hordozza. A megcélzott csoportok alapján e promóciót a feladatok szintjén két csoportra lehet osztani. A stratégiai program szintjén a kommunikáció célcsoportjai és a nekik szóló fő üzenet kerül definiálásra. TKK Pannonvelo Konzorcium

20 Belső promóció: Célcsoportok és üzenetek a helyzetfeltárás és jövőkép alapján Célcsoport Üzenet 1. Üzenet 2. Kerékpárosok Kerékpározz kulturáltan Kerékpározz óvatosan Potenciális kerékpárosok Kerékpározni jó, egészséges, divatos Közlekedj környezetbarát módon Döntéshozók, irányítók A kerékpározás érték, fontos, A kerékpáros miliő vonzerő tiszteletreméltó, támogatása szavazatokat hozhat Szolgáltatások, vállalkozók, intézmények A kerékpáros keresletet jelent A kerékpáros tiszteletreméltó, fontos fogyasztó Gépjárművel közlekedők A kerékpáros egyenrangú partner, de veszélyeztetett, vigyázni kell rá A kerékpározás érték, fontos, tiszteletreméltó Mindenki A kerékpározás érték, fontos, tiszteletreméltó A kerékpáros arculat gazdagítja a régiót Külső promóció: Célcsoportok és üzenetek a helyzetfeltárás és jövőkép alapján Célcsoport Üzenet 1. Üzenet 2. Belföldi jelenlegi és potenciális kerékpáros turisták Külföldi jelenlegi és potenciális kerékpáros turisták Potenciális és jelenlegi befektetők, egyéb kapcsolódó vállalkozások A kerékpárosok számára egyedi, vonzó hely a Nyugat- Dunántúl (vonzerők) Változatos egyedi helytermékek (kerékpáros kisrégiók) egybefogott csokra A kerékpárosok számára egyedi, vonzó hely a Nyugat- Dunántúl (vonzerők). Kapcsolódási pontok ausztriához. Változatos egyedi helytermékek (kerékpáros kisrégiók) egybefogott csokra A kerékpározással kapcsolatos termékek, szolgáltatások, s minden egyéb kapcsolódó üzlet számára a régió jó, megbízható dinamikus piac. Az erőt adó régió a kerékpárosok paradicsoma (infrastruktúra szolgáltatások) Magyarország nyugati arca Az erőt adó régió a kerékpárosok paradicsoma (infrastruktúra szolgáltatások) Európa integráns része A Régió vonzó miliő Európa integráns része A célcsoportok pontos definiálására, az üzenet pontos meghatározására és az egyes intézkedések megvalósításának első lépésében kerül sor. A promóciós program végső lépését az eredmények mérése kell, hogy jelentse. TKK Pannonvelo Konzorcium

21 A stratégiai program megvalósítását segítő intézkedések 2.1. Belső promóció szemléletformálás, népszerűsítés 2.2. Külső (turisztikai) promóció a Kerékpáros Régió imázs kialakítása Az intézkedések hosszú távú hatásai Intézkedések Társadalmi hatások Gazdasági hatások Környezeti hatások Előnyök Hátrányok Előnyök Hátrányok Előnyök Hátrányok 2.1. Belső Fokozódó ökológiai promóció szemlélet 2.2. Külső (turisztikai) promóció Helyi lakosság, s főképp a kerékpárosok identitásának és közérzetének, egészségi állapotának javulása Növekvő jövedelmek, Élénkülő piac kerékpáros termékek, szolgáltatások terén Gazdasági, főklépp turisztikai bevételek növekedése, ezáltal több lábon állás valósul meg A szolgáltatások új, kímélőbb technológiák bevezetését tehetik lehetővé TKK Pannonvelo Konzorcium

22 3. Stratégiai program: Kerékpározáshoz kapcsolódó termékek értékesítése Indoklás A kerékpározás, a kerékpáros életforma és a kerékpáros turizmus népszerűsítése, sikeres működésnek számos alapfeltétele van. Ezek mindegyike Magyarországon és a Nyugat- Dunántúli régióban hiányokat szenved, fejlesztésük anyagi és elvi akadályokba ütközik. Az alapfeltételek közé tartozó kerékpáros infrastruktúra tekintetében a kerékpárutak építése illetve kijelölésére történtek elsősorban beruházások és erőfeszítések. Ugyanakkor kevés, olyan fejlesztés valósult meg, amely a kerékpározók számára nyújtott szolgáltatásokra vonatkozott. A felmérések alapján a Régióban jelenleg működő vendéglátással és turizmussal kapcsolatos szolgáltatások többsége nem kínál kifejezetten kerékpárosok igényeknek megfelelő speciális szolgáltatásokat, ugyanakkor felismerték azt, hogy a kerékpárosok potenciális célcsoportjuk lehetnek. Nem ismert a vállalkozók számára azonban az, hogy milyen különleges igények kielégítésre kell felkészülniük annak érdekében, hogy a kerékpáros vendégek igénybe vegyék szolgáltatásaikat. A kerékpárosok számára kínált szolgáltatások piacán komoly hiányosságok is tapasztalhatók. Ilyen pl. a kölcsönzési vagy a szervízhálózat, illetve a kombinált szállítás korlátozott igénybevehetősége. E helyzet megváltoztatása érdekében szükséges a vállalkozási kedv ösztönzése, a meglévő vállalkozások kínálatának valós igényeken alapuló fejlesztése, illetve a szolgáltatások magas és egységes színvonalának biztosítása érdekében szükséges a minőségbiztosítási rendszer kidolgozása és bevezetése. A kerékpározás népszerűsítése terén történő fejlesztési elképzelések megvalósulásának, a források hatékony felhasználásának és tartós eredmények elérésének feltétele az, hogy mindezeket ezekre a feladatokra felkészült, megfelelő tudással, információkkal és kapacitásokkal bíró szervezetek vállalják magukra. Jelenleg a régióban sem a működő kerékpáros szervezetek között, sem pedig a kerékpározás fejlesztésben érintett más hatóságok, intézmények, döntéshozói kör között nincs kialakult együttműködés, a fejlesztési elképzeléseket koordináció nélkül próbálják megvalósítani. A helyi kezdeményezések mögött nem áll egy széleskörű regionális összefogás, amely alátámasztaná a tervezett fejlesztés regionális indokoltságát és a megvalósuláshoz elvi, szakmai, információs és anyagi támogatást adna. A Nyugat-Dunántúli Régióban végzett felmérések eredményei azt mutatják, hogy a vállalkozások és egyéb szervezetek szakemberei nem rendelkeznek kielégítő vállalkozói és turisztikai alapismeretekkel ahhoz, hogy a piacon sikeresen működni tudjanak, a rendelkezésre álló forrásokat megszerezzék, terméküket értékesítsék. Ezeknek az ismereteknek a megszerzéséhez valós igényeken alapuló készségfejlesztő képzésekre, külföldi tanulmányutakra van szükség. A Régió célja, a kerékpáros Euro-régió létrehozása szoros együttműködésben a szomszédos országokkal. Ehhez a nemzetközi együttműködési partnerkapcsolatok kiépítése és erősítése szükséges, amely egyben a tapasztalat- és tudásátadás fontos eszköze is. TKK Pannonvelo Konzorcium

23 Általános cél A régió jövőképéhez illeszkedő kerékpározással kapcsolatos termékek értékesítése a hazai és nemzetközi turisztikai piacon. A fejlesztések révén olyan szervezeti háttér alakuljon ki, amely hatékonyan képes a régióban a kerékpározással kapcsolatos szakmai feladatok ellátására és koordinációjára. Kialakuljanak a Kerékpáros Régió meghatározó termékeinek gazdaszervezetei A fejlesztések a Régió jövedelemtermelő képességének fontos elemeiként is feleljenek meg a fenntartható fejlődés kritériumainak. A stratégiai program megvalósítását segítő intézkedések 3.1. Kerékpározáshoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése 3.2. Együttműködési hálózatok és hordozószervezetek erősítése 3.3. Készségfejlesztés a kerékpározással kapcsolatos szervezetek és vállalkozások számára Az intézkedések hosszú távú hatásai Intézkedések Társadalmi hatások Gazdasági hatások Környezeti hatások Előnyök Hátrányok Előnyök Hátrányok Előnyök Hátrányok 3.1. Kerékpározáshoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése 3.2. Együttműködési hálózatok és hordozószervezetek erősítése 3.3. Készségfejlesztés a kerékpáros szervezetek és vállalkozások számára A kerékpáros turizmusból élők száma nő Kerékpározás társadalmi megítéltsége javul A kerékpározásban érintett szereplők érdekképviselet erősödik Érintett szakemberek szakmai tudása javul A régió gazdaságának diverzifikációja és jövedelemtermel ő képessége javul. Források hatékony és koordinált felhasználása Források hatékony felhasználása Erősödő versenyhelyzet a turizmus és a szolgáltatások területén A fejlesztések szakmai megalapozottság a következtében csökken a környezetterhelé s A fejlesztési döntések nagyobb mértékben Környezetterhel ő vállalkozások jönnek létre - TKK Pannonvelo Konzorcium

24 5. OPERATÍV PROGRAMOK Az operatív programok (intézkedések) a stratégiai program részeként rövid- és középtávon valósítják meg a jövőképből levezethető hosszú távon érvényesülő stratégiai célokat és az azokat rövid- és középtávon támogató, általánosan megfogalmazott stratégiai programokat. Az operatív program számszerűsíthető és időben ütemezhető célokból építkezik. Az operatív programok (intézkedések) 1 az alábbi szerkezet alapján kerültek kidolgozásra a jelen programdokumentumban: 1. Cím Az intézkedés címe. 2. Prioritási fok Az intézkedés megvalósításának sürgőssége egy 1-3-as skálán (prioritás 1 = legsürgősebb). 3. Az intézkedés indoklása, háttere Az adott helyzetértékelés leírása, a kiválasztott intézkedés szükségességnek indoklása, visszacsatolás a helyzetelemzésben leírtakra. Azoknak a problémáknak, illetve fejlesztési lehetőségeknek a bemutatása, melyeket az intézkedés megvalósításával meg akarunk oldani, illetve ki akarunk használni. 4. Az intézkedés általános célja Az intézkedés által elérni kívánt célok leírása. A célok a helyzetelemzés megállapításaiból következnek. 5. Az intézkedés leírása Az intézkedés bemutatása, az általa támogatásban részesítendő tevékenységek és az intézkedés működési eljárásának bemutatása. 6. Kedvezményezett Azok a szervezetek, amelyek a fejlesztések megvalósulása után annak eredményeit élvezik. 7. Projekt kiválasztási kritériumok A pályázók elbírálásának kiválasztási szempontjai. 8. Az intézkedés földrajzi lehatárolása Annak a földrajzi területnek, mint kedvezményezett területnek a lehatárolása, mely a projekteket befogadja, illetve az egyes területek rangsorolása a rászorultság szempontjából. 9. Célcsoportok Azon szervezetek, melyek az adott intézkedés / alintézkedés kivitelezésére hivatottak. 1 A továbbiakban csak intézkedésként használva. TKK Pannonvelo Konzorcium

25 10. Az intézkedés rövid- és középtávú hatásai (Eredménymutatók) Azoknak a tevékenységeknek leírása, melyek a közvetlen célok eléréshez hozzájárulnak. Ezek a tevékenységek azok, melyek közvetlenül a támogatásból valósulnak meg, vagyis amire a támogatást ténylegesen fordítják. 11. Megvalósítás költség- és időterve Programonként prognosztizáljuk az intézkedések megvalósulásának költségeit és időbeni ütemezését. A táblázatban található árnyékolás fejezi ki az időbeni ütemezést. 12. Lehetséges források Az intézkedés megvalósítását segítő addicionális források 13. Megvalósításért felelős szervezetek Azok a szervezetek, amelyek a program sikeres, szakmailag megfelelő megvalósításáért felelősek. 14. Partnerszervezetek Azok a szervezetek, amelyek a program megvalósításában részt vehetnek, szerepet vállalhatnak. 15. Kapcsolódó programok Azok a fejlesztés programok, amelyeket a megvalósítás során figyelembe szükséges venni. TKK Pannonvelo Konzorcium

26 1. Stratégiai program: Kerékpáros helytermék fejlesztés 1.1. Intézkedés: Úthálózat-fejlesztés Prioritási fok: 1 Intézkedés indoklása, háttere A helyzetfeltáró eredményei alapján kijelenthető, hogy a Nyugat-Dunántúl csak akkor válhat a kerékpározás sokarcú régiójává, ha teljessé válik az egyes tájegységeket, attrakciókat, tematikus utakat összekötő hálózat, mivel a kerékpáros turisták csak ebben az esetben tudnak hosszabb időtartamra túrákat tervezni és megvalósítani. Az elszigetelt útvonalak kiépítésére fordított összegek, a teljes hálózat kiépülése után az eddigieknél magasabb szintű, vonzóbb infrastrukturális feltételek biztosításához járulnak hozzá, így az eddigi ráfordítások hasznosulásának hatékonysága javul. A tematikus utak több attrakció összekapcsolásával szerveznek turisztikai terméket, mely látványosságok a kiválasztott célcsoport számára így válnak értékesíthetővé. Kiépítésüket ezért leginkább ezen attrakciók feltárása és értékesítése indokolja, mivel külön-külön ezek nem tartanak számot kellő érdeklődésre. A Nyugat-Dunántúl esetében különösen sok természeti, társadalmi-kulturális érték ad lehetőséget ilyen utak kijelölésére, melyek közül számos a leginkább fejlesztésre szoruló rurális térségekben található. A településhálózat jellegzetességei miatt az épített környezet nevezetességei, kulturális emlékek is elszórtan találhatók, továbbá a természeti értékek is inkább foltszerűen (pl. rurális tájkép ) jelennek meg, ezek pedig a kerékpározás révén tárhatóak fel leginkább. A sportcélú úthálózat kiépítése a régió lakossága és a megcélzott turisztikai célcsoportok számára biztosítaná a sportoláshoz megfelelő környezetet. A hegyikerékpáros túraútvonalak kiépítését a hegyikerékpározás, mint szabadidősport népszerűségének hazai és nyugat-európai növekedése és a régió természeti értékeinek feltáratlansága igazolja. A hegyikerékpározás szabadidősportként nem igényel jelentős szintkülönbségekkel rendelkező domborzatot, ellenben igen fontos a változatosság és a táji szépség, ezért a régió dombvidéki, középhegységi tájai a felmérések szerint széles csoportok számára biztosítanák a megfelelően változatos, inspiratív környezetet. Ezen kerékpározási formát gyakorlók ma hazánk egész területén, így a Nyugat-Dunántúlon is illegálisan használják a nem erre a célra létesült erdei utakat, ezért a veszélyhelyzet, a konfliktusok és a kerékpározás élményének növelése érdekében elengedhetetlen ezen utak kijelölése táblázással. A nagyvárosok környékén a kerékpározás összekapcsolódik egyfajta modern életérzéssel, mely az ezen területeken élő fiatalabb korosztályoknál kerékpározási szokásaiban is megjelenik. Számukra is ki kell alakítani a biztonságos kerékpáros sportolás lehetőségeit a zárt hegyikerékpáros pályák (downhill lejtőzés, dual slalom párhuzamos szlalom ) és BMX pályák kiépítésével. A megfelelő minőségű pályákon rendezett versenyek hozzájárulhatnak a kerékpáros régió image-nak megteremtéséhez, PR-hoz. TKK Pannonvelo Konzorcium

27 Valamennyi úthálózati fejlesztés esetében ki kell emelni a Régió határmenti fekvéséből eredő előnyöket, mivel a burgenlandi területek infrastrukturális hátterére és ismertségére alapozva, ahhoz kapcsolódva jelentős külföldi célcsoportok érhetők el. Különösen igaz ez az igen kedvelt egyre inkább terjedő tematikus utakra. Az intézkedés általános céljai A kerékpáros kisrégiók közötti kapcsolat, belső kohézió megteremtése. A már létező útvonalak hálózatbaszervezése A vonzerők, értékek megközelítését, szisztematikus bemutatását lehetővé tematikus és speciális utak létrehozásával a helytermék jellemzőinek kihangsúlyozása. A kerékpárosok komfort és biztonságérzetének növelése. Megfelelő feltételek biztosítása a kalandot és kihívást kereső kerékpárosok számára. Az intézkedés leírása Valamennyi hálózatfejlesztésre irányadó, hogy az egységes Nyugat-Dunántúli Regionális imázs elemek, arculatterv előírásainak megfelelve, az ahhoz szinergikusan kapcsolódó kisrégiós design-t is tartalmazva, valamilyen tematikus jellemzőt hordozva épül ki. Az intézkedés megvalósulását a következő alprogramok biztosítják: Az összekötő kerékpárúthálózat befejezése táblázás, korlátozott mértékben útépítés A kerékpáros turisztikai kisrégiók alkotta Kerékpáros Régió hálózatát a Stratégia Jövőképében meghatározott attrakciók összekapcsolásával kell teljessé tenni. Kerékpárútépítés a hálózat teljessé tételéhez csak azokban az esetekben indokolt, ha nem jelölhető ki táblázással kisforgalmú úton kerékpáros út. A hiányzó, megépítendő, kitáblázandó szakaszok kijelölésekor ügyelni kell a párhuzamos fejlesztések elkerülésére (PHARE CBC, Regionális, Önkormányzatok központi forrásból). Az útkijelölés-építés folyamatának a következő lépései, kell, hogy legyenek: A összekötendő kerékpáros kisrégiók, fő attrakciók kijelölése, koncepcionálás. A nemzetközi kerékpárúthálózathoz történő kapcsolódás lehetőségeinek feltárása A tervezés, nyomvonal kijelölés, egyeztetés. Engedélyezés Táblázás. Ellenőrzés, karbantartás Tematikus utak fejlesztése Tematikus utak fejlesztése a kisrégiók adottságai és arculata mentén kell, hogy történjen, azok kijelölt kommunikációs céljait támogatva. A tematikus utak fejlesztésének fizikai feltételeinek megteremtését feltétlenül meg kell, hogy előzze egy szervezetfejlesztő, kapacitásépítő munka, melyre építve valósítható meg a tematikus utakhoz kapcsolódó táblázás, mely részben útirányjelző, részben információs jellegű. A tematikus utak táblázásának folyamata megegyezik az alprogrammal. TKK Pannonvelo Konzorcium

28 Sport célú úthálózat fejlesztése A sportcélú hálózat fejlesztése hegyikerékpáros utak és az egyéb pályák építésére terjed ki, melyeket részben a nagyobb települések rekreálódódni kívánó lakossága, részben a Régióba látogató turisták számára építünk ki. A hegyikerékpáros ösvények, utak táblázással, jelzésfestéssel történő kijelölését, meg kell előznie egy erdőgazdákodóval, vadásztársasággal, természetvédelmi hatósággal való megegyezésnek, mivel csak ebben az esetben tartható fenn. A pályák építése csak sajáttulajdonú, vagy legalább 20 éves bérleti joggal megváltott területen támogatható. Kedvezményezett Önkormányzatok Önkormányzati társulások Civil Szervezetek és társulásaik Válalkozások Projekt kiválasztási kritériumok Illeszkedés a kerékpáros kisrégió profiljába. A turisztikai céloknál a helytermék fejlesztés hatékonysága (a jelenlegi helyzettől a célállapotig milyen költséggel jut el, milyen eredménnyel jár). A bevont együttműködők köre, hálózata mennyiben biztosítja a fenntarthatóságot. A projekt mennyire szolgál komplex termékfejlesztést (nem elszigetelt). Az intézkedés földrajzi lehatárolása A Nyugat-Dunántúli Régió ill. annak kerékpáros kisrégiói. Célcsoportok Kerékpáros turisták a Régión belül, belföldről ill. külföldről. A Régió lakossága, különös tekintettel a nagyobb települések rekreálódni kívánó lakosaira. Az intézkedés rövid- és középtávú hatásai Output indikátorok Megvalósul a Régió kerékpározható utakból álló gerinchálózata. Kisrégiónként 1-2 tematikus út elkészül. A hegyikerékpáros utak (3-4 útvonal) a kijelölt hegyikerékpáros kisrégiókban. A kerékpáros pályák a nagyobb városok közelében. Hatásindikátorok A kerékpáros turisták száma a fő attrakciók környezetében többszörösére nő. A jelenleg kerékpáros turisták által nem látogatott területeken a kerékpáros turizmus megjelenik. A tematikus utak biztosítják kisrégiónként a legfőbb attrakció megtekintését. A helyi kerékpárosok többsége a kijelölt hegyi utakat, pályákat használja. Megvalósítás költség- és időterve (millió Ft-ban) A program megvalósítása során megköveteli a folyamatos értékelést és ellenőrzést, amelyek meghatározóan befolyásolják a konkrét lépések tartalmát, ütemezését és a szükséges TKK Pannonvelo Konzorcium

29 pénzeszközöket. A folyamatos értékelés adhat választ arra, hogy a programhoz szükséges forrásokat célszerű-e növelni, vagy csökkenteni. Ennek megfelelően a táblázatban szereplő költség-ütemezés nem lehet teljesen pontos. Program 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év Összesen Összesen Lehetséges források EU Phare CBC, SAPARD Regionális, megyei TFC Kormányzati források (VFC, Széchenyi Terv) Sajátrész Megvalósításért felelős szervezetek Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nyugat-Dunántúli Regionális Kerékpáros Ernyőszervezet Partnerszervezetek Vállalkozások érdekvédelmi szervezetei Önkormányzati szövetségek és társulások Közútkezelő Kht. Hírközlési Felügyelet Környezetvédelmi Felügyelőség Vízügyi Igazgatóság Műemlékvédelmi Hivatal Erdőfelügyelőség, erdészetek Bányakapitányság Közműszolgáltatók Kapcsolódó programok Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Program Magyar-Osztrák Phare CBC 2000 Program Szlovén-Magyar Phare CBC 2000 Program Szlovák-Magyar Phare CBC 2000 Program Széchenyi Terv Megyei Területfejlesztési Programok Nyugat-Dunántúli Turizmusfejlesztési Kistérségi fejlesztési programok TKK Pannonvelo Konzorcium

30 1.2. intézkedés: Kerékpáros logisztikai rendszer fejlesztése Prioritási fok: 1 Intézkedés indoklása, háttere A kölcsönző rendszerek kialakítása elengedhetetlen annak érdekében, hogy a kerékpárral nem rendelkező turisták és a helyi lakosság is kipróbálhassa a kerékpáros közlekedés/turizmus által nyújtott lehetőségeket. A kerékpárkölcsönzőknek ez alapján két típusa létezik, melyből jelentősebb regionális hatása és megvalósíthatósága miatt a turisztikai célú kölcsönző rendszer felállítását javasoljuk. A rendszer kiépítésének regionális támogatását az indokolja, hogy jelenleg csak néhány frekventált helyen lehetséges kerékpárkölcsönzők piaci alapon történő működtetése, míg a potenciális kerékpáros-turisztikai desztinációk erre jelenleg kizárólag üzleti alapon nem alkalmasak. A szolgáltatások ilyen széles körét a jelenleg kerékpáros-turisztikai szempontból célterületnek számító térségek szolgáltatói sem képesek nyújtani, ez pedig piaci hátrányt jelent termékeink értékesítése szempontjából. Az intézkedés általános céljai A kerékpáros kisrégiók vonzerejének növelése. A kisrégiók közötti kapcsolatok, regionális kohézió0 erősítése A kerékpározó turisták számának emelése. Hozzájárulás a fenntarthatóság elveinek megvalósításához a turizmus területén. A kerékpárosok komfort és biztonságérzetének növelése. Az intézkedés leírása A javasolt regionális kerékpáros logisztikai rendszer megvalósítása során, a máshol már működő hasonló rendszerek mintájára itt is jelentős szerepet kell, hogy kapjanak a személyszállítással foglalkozó nagyvállalatok (GYSEV, MÁV, VOLÁN), mivel a régióba látogató turisták többsége csak válogatni fog a régió turisztikai kínálatából (a köztes távolságot tömegközlekedéssel teszi meg) ill. lehetővé kell tenni számára, hogy környezetkímélő tömegközlekedési eszközzel érkezzék. A rendszernek a kölcsönzésen túl további szolgáltatásokat is kell nyújtania a kerékpárral érkező turistáknak, így a kerékpárok leadási rendszerét (bármelyik ponton), szállást, javítást, ill. speciális az adott kisrégió arculatába illeszkedő szolgáltatásokat, mivel csak a komplex szolgáltatások révén érhető el a rendszer megfelelő kihasználtsága. A rendszer hálózati pontjainak konkrét megvalósítását minden esetben helyi szereplőknek kell elvégezni, melyek regionálisan koordinált arculattal, marketing stratégiával, minőségbiztosítási, logisztikai rendszerrel rendelkeznek. TKK Pannonvelo Konzorcium

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Balatonfenyves településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1658/2012 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,

Részletesebben

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2 0 1 6 VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: 1 Tartalom 1.JÖVŐKÉP... 3 1.1. Vonyarcvashegy

Részletesebben

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata TERVEZET Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata Lombár Gábor polgármester 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Generál Tervező: Altervező: ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. 7400 Kaposvár,

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10. HELYZETÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÁSA Jász-Nagykun-Szolnok megye középtávú fejlesztési koncepcióját megalapozó

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁT ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEIT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KÉSZÜLT A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓRÓL, AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁRÓL

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS (1. SZÁMÚ MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT) (v.06.) 2013. június 5. Tartalomjegyzék 1. Jövőkép és átfogó célok... 3 1.1. Zala megye

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG PRIORITÁSOK ÉS PROGRAMOK Készítette: ProKat Mérnöki Iroda Kft. 2010. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 II. HELYZETELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI...6 1. A helyzetelemzés legfontosabb

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV.378/2015. Előadó: Vass Csaba Mell.: gazdasági program Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Integrált

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEGJOBBAN FEJLŐDŐ VIDÉKI DESZTINÁCIÓJA 2007 ŐRSÉG

MAGYARORSZÁG LEGJOBBAN FEJLŐDŐ VIDÉKI DESZTINÁCIÓJA 2007 ŐRSÉG MAGYARORSZÁG LEGJOBBAN FEJLŐDŐ VIDÉKI DESZTINÁCIÓJA 2007 ŐRSÉG Az Őrség fő turisztikai jellemzői A térség Vas megye délnyugati sarkában található, ahová a honfoglaló magyarok a nyugati kapu védelmére őrállókat

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Képviselő testületi jóváhagyásra 2016. február 01. Urban Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19 21. Tel: +36 1 242 2257 Fax: +36 1 242 2257 E mail: urbanlis@urbanlis.hu

Részletesebben

A.../2015 (V..) KGY. határozat melléklete SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2014-2020 Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Egyeztetési dokum entáció: 2015. május 26. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Készült a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának megbízásából 2015. május C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ (első munkaváltozat) Készült a Magyar Tudományos Akadémia RKK felkérésére Győr, 2004. Dr. Fekete Mátyás egyetemi

Részletesebben

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI 3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁKHOZ Nemzeti Fejlesztési Terv I-II. Az uniós támogatások hozzáférésének és felhasználásának alapdokumentuma a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették Miskolci Kistérség Többcélú Társulása Stratégiai és Operatív Program (2007-2013) Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH

Részletesebben

ENYING város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési koncepciója

ENYING város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési koncepciója ENYING város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési koncepciója TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Melléklet: Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási anyag

Melléklet: Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási anyag E L ŐTERJ E SZT É S Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási munkaanyag véleményezésére A Somogy Megyei Önkormányzat elkészítette Somogy

Részletesebben

SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: 1 SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÁPRILIS Cím Somogy megye Integrált Területi Programja Verzió 2.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat T Á J T E R V M Ű H E L Y SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 8261 Badacsony, Római u. 197. e-mail: laposaj@bazaltbor.hu Megalapozó vizsgálat Óbudavár településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1855/2015

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt 7.3.2. A regionális oktatástervezés támogatása empirikus kutatás a közoktatás-tervezés és a regionális fejlesztés közötti kapcsolatok feltárására

Részletesebben

EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések. Kutatási jelentés

EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések. Kutatási jelentés EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések Kutatási jelentés Szombathely, 2005 EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések Kutatási jelentés A WESTPA EU régió

Részletesebben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben TDM 7. Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben Stratégiai működés megalapozása Dr. Piskóti István Intézetigazgató, ME Marketing Intézet A tervezés terepe Milyen turisztikai termékfejlesztés célszerű

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft.

SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült akmop-6.2.1/k-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 1085. Budapest, Kőfaragó u.9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61 E-mail: pestterv@pestterv.hu

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv.

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló Módszertani feltáró tanulmány Környezet- és szituációelemzés Koncepció Operatív terv Mellékletek Dunaújváros Városmarketing Terve Vezetői összefoglaló Készítette:

Részletesebben

KŐSZEG INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat

KŐSZEG INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. KŐSZEG INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NYDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Nyugat Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. JÖVŐKÉP...3 1.1. A jövőképet befolyásoló folyamatok...3 1.2. A jövőkép

Részletesebben

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SELLYE INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016. 2 Aláírólap Ezen az oldalon kell felsorolni az ITS szakhatósági

Részletesebben

Pannonhalma turizmusfejlesztési koncepciója és operatív programjai

Pannonhalma turizmusfejlesztési koncepciója és operatív programjai Pannonhalma turizmusfejlesztési koncepciója és operatív programjai 2015 Dr. Egyed Krisztián PhD térségfejlesztés, turizmus, projektmenedzsment A-1120 Wien, Fockygasse 36/11 +36 30 38 55 750 k.egyed@gmail.com

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. szeptember 29. BUDAÖRS KISTÉRSÉG

Részletesebben

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Debrecen Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Készítette: Euro Régió Ház Kft. INNOVA

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Koncepció Derecske 2009. november Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. A külső környezet elemzése... 4 3. A Belső környezet jellemzői... 10

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2 TARTALOM TARTALOM... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 A föld

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 3. számú melléklet a 2. napirendi ponthoz ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökoszféra- Projekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010. Budapest, 2009. október 28.

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010. Budapest, 2009. október 28. Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010 Budapest, 2009. október 28. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló. 4 1 Bevezető 14 2 Helyzetelemzés 16 2.1 Nemzetközi trendek... 16 2.2 Magyarország turizmusának

Részletesebben

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA jóváhagyta: /2008.(..) önkormányzati határozat MÁGOCS 2008. április Készült: A ROC*Mágocs Kft megbízásából TARTALOM 1. CÉLOK ÉS PRIORITÁSOK 3 1.1 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET 1 Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása az EU2020 és a Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis Vitaanyag! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció megújítása B. KONCEPCIÓ VIII - IX - X. fejezetei módosítva 1. változat 2010. február 1. 1 B. KONCEPCIÓ VIII. SWOT analízis A megye társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Aktualizálta 2011-ben: Finta Krisztián kistérségi menedzser 1 BEVEZETÉS A területfejlesztési politikát érvényesítő

Részletesebben

V. 2007-20013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT

V. 2007-20013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT V. 2007-20013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE 280 I.1 Kaposvár stratégiai céljai és az érintett városrészek viszonya Városrész stratégai fejlesztési céljai A) Fenntartható emberi léptékű

Részletesebben

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Gönc Város

Részletesebben

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 Készült: a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft által Zalakaros 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK, MÓDSZERTANI

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag ÖRVÉNYES Jóváhagyásra előkészített anyag Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083, Solymár,

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 STRATÉGIAI TANULMÁNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA (TÁMOP-7.2.1-11/K-2015) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ /2014.(07 ) sz. Határozat JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ JÖVŐKÉP ÉS CÉLOK (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 2. melléklet I. fejezet tartalmi követelményei szerint) 2 0 1

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KINCSESBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELJES FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. FELELŐS TERVEZŐ: Fehér Vártervező

Részletesebben

Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja. II. Stratégiai program

Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja. II. Stratégiai program Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja II. Stratégiai program Natúrpark Térségfejlesztési Kht. 2002. 1 I.1. Az Őriszentpéteri Kistérség jövőképe. Az őrségi kistérség több

Részletesebben

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda Raiffeisen Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Rt. 2005. november 2. AZ ASZÓDI TÖBBCÉLÚ

Részletesebben

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 TARTALOMJEGYZÉK REGIONÁLIS TÁMOGATÁSPOLITIKA 5 Kohéziós politika7 A regionális operatív programok

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET 2015. DECEMBER ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Újfehértó Város Önkormányzatának megbízásából

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA ROGRAMJA 2015 2019 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ...4 II. SZEGED HELYZETE A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓHOZ VISZONYÍTVA...5 II.1. Múlt...5 II.2. Jelen...5 II.2.1.

Részletesebben

8.3.4 Minőségi agrártermékek előállítása, feldolgozás feltételeinek javítása operatív program... 34 8.3.5 Rossz minőségű termőföldek

8.3.4 Minőségi agrártermékek előállítása, feldolgozás feltételeinek javítása operatív program... 34 8.3.5 Rossz minőségű termőföldek Tartalom Tartalom... 1 1. Bevezetés... 4 1.1 A koncepció előnyei... 4 1.2 Miért van szüksége Fényeslitkének településfejlesztési koncepcióra, és programozásra?... 4 1.3 Kihívások... 4 2. Munkamódszerek....

Részletesebben

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TAMÁSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRUKTURATERV 2005 DECEMBER ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓ ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓ 2005.

SÁRBOGÁRDI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRUKTURATERV 2005 DECEMBER ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓ ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓ 2005. SÁRBOGÁRDI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRUKTURATERV ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓ 2005. DECEMBER SÁRBOGÁRDI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRUKTURATERV ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓ 2005. DECEMBER

Részletesebben

A települési környezet fejlesztésének egy aspektusa az Őriszentpéteri kistérségben

A települési környezet fejlesztésének egy aspektusa az Őriszentpéteri kistérségben A települési környezet fejlesztésének egy aspektusa az Őriszentpéteri kistérségben Baranyai Gábor 1 Csapó Olga 2 2008. június Az Őrség népessége az évtizedes tendenciát tekintve fogy és elöregszik, bár

Részletesebben

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten TÁMOP-7.2.1-11/K Technikai segítségnyújtás 1085 Budapest,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezése Iktatószám:

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 2.2 Finanszírozó operatív program: Érintett földrajzi terület: Az ITP teljes 7 éves forráskerete Bács-Kiskun Megye Integrált

Részletesebben

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

MEZŐCSÁT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MEZŐCSÁT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet HAJDÓBÖSZÖRMÉNYI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet 2005. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 Stratégia helyzetértékelés (SWOT elemzés)... 4 Erősségek...

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció RÁCKEVE VÁROS Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása című

Részletesebben

1. Vezetői Összefoglaló

1. Vezetői Összefoglaló TANULMÁNY A záhonyi térség különleges gazdasági övezete komplex gazdaságfejlesztési programjának összehangolása a térség A Felső-Szabolcsi VKE Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának összehangolása a Záhony

Részletesebben

A Balatoni Múzeum Fenntarthatósági Terve (Local Agenda 21)

A Balatoni Múzeum Fenntarthatósági Terve (Local Agenda 21) A Balatoni Múzeum Fenntarthatósági Terve (Local Agenda 21) 2011. november 30. Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Local Agenda 21... 5 A fenntartható fejlődés és a Local Agenda 21 kapcsolata... 5 A Balatoni

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVEZÉSI FŐOSZTÁLY 2016. JANUÁR 15. Szűkülő

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA II. JAVASLATTEVŐ FÁZIS Kecskemét 2013 Tartalom 1. A MEGYE JÖVŐKÉPE... 3 2. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK ALAPELVEI... 6 3. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

A kezdeményezések régiója

A kezdeményezések régiója A kezdeményezések régiója 1 2 Köszöntő A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 12 éve látja el a hazai és uniós fejlesztésekhez, pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat. Az elmúlt években tett erőfeszítéseink

Részletesebben

ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013.

ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. ABAÚJ LEADER HACS ABAÚJ LEADER EGYESÜLET 3860. ENCS, PETÖFI ÚT 62.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/137-14/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia

Helyi Fejlesztési Stratégia 2016. Helyi Fejlesztési Stratégia Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület 1. mérföldkő Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló.2 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása az EU2020 és a Vidékfejlesztési

Részletesebben

HÉVÍZ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. HÜBNER TERVEZŐ KFT. 7621 Pécs, János u. 8.

HÉVÍZ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. HÜBNER TERVEZŐ KFT. 7621 Pécs, János u. 8. HÉVÍZ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓRÓL, AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁRÓL ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖKRŐL, VALAMINT EGYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SAJÁTOS

Részletesebben

1. Vezetői összefoglaló Terjedelme: legfeljebb 2 oldal. 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 1.2 Főbb célkitűzések

1. Vezetői összefoglaló Terjedelme: legfeljebb 2 oldal. 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 1.2 Főbb célkitűzések 1. Vezetői összefoglaló A Vezetői összefoglaló a HVS felülvizsgálati folyamatának és tartalmának rövid összegzése. Felidézi a HVS hez megfogalmazott Jövőképet, majd röviden indokolja a felülvizsgálat szükségességét,

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020. szekszárdi öh. melléklete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 1 BEVEZETÉS A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAM

HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAM HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJA --- STRATÉGIAI PROGRAM 2006. MÁRCIUS 20. (AKTUALIZÁLVA: 2006. AUGUSZTUS 31.) HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

Részletesebben

SZERZŐK (923/2014. (VI.30.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott dokumentum)

SZERZŐK (923/2014. (VI.30.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott dokumentum) MEGBÍZÓ: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSÉPÍTÉSI FŐOSZTÁLY Finta Sándor főépítész Maczák Johanna Mátrai Réka Havassy Enikő Garay Márton SZERZŐK

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS részére. IV. kötet OPERATÍV PROGRAM

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS részére. IV. kötet OPERATÍV PROGRAM KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS részére Fejlesztési Program IV. kötet OPERATÍV PROGRAM A Társulás önkormányzataival együttműködve készítette: HAZAI TÉRSÉGFEJLESZTŐ RT. DUNA-TISZA RF. RT. 2005. IV.

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Munkaközi példány (1. változat) GYŐR 2014. JANUÁR KÉSZÍTETTÉK Megbízó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 9021 Győr, Városház tér 1. Megbízott:

Részletesebben

Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési gyakorlat alapján

Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési gyakorlat alapján Bevezetés Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési gyakorlat alapján Dr. Finta István A vidéki területek fejlesztésének sajátosságai (a területfejlesztéstől részben

Részletesebben

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 ŐRSÉG HATÁROK NÉLKÜL EGYESÜLET 1 Vezetői összefoglaló... 3 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása a Vidékfejlesztési Program és az EU2020 céljaihoz 4 2. A

Részletesebben

G yakorlati tapasztalatok

G yakorlati tapasztalatok G yakorlati tapasztalatok VERSENYKÉPESSÉG ÉS VERSENYESÉLYEK A GYÖNGYTYÚKTENYÉSZTÉSBEN BESZÉLGETÉS LÖRIK LAMBERT TENYÉSZTŐVEL ÉS INTEGRÁTORRAL Bármely termék vagy szolgáltatás versenyképességét egy adott

Részletesebben