NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM"

Átírás

1 NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2 A kiadvány adatai a október 2-i állapotot tükrözik.

3 Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK Bevezető Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007 és 2013 között mintegy 9000 milliárd forint fejlesztési támogatást biztosít Európai Uniós és hazai forrásokból az ország részére. Ebből 2009 augusztusáig mintegy 4000 milliárd forintnyi felhívás jelent meg. A beérkezett pályázatok száma túllépte a 30 ezret, a megítélt támogatások összege meghaladja a 2977 milliárd forintot, a kifizetések átlépték az 500 milliárd forintot év végére várhatóan a kifizetések elérik a milliárd forintot. A 2007 és 2013 közé eső időszakban minden hazai fejlesztési régió önálló operatív programmal rendelkezik, azaz ágazati, országosan elérhető pályázatok mellett bizonyos témákban regionális programok készültek, melyek választ adnak az adott régió sajátos fejlesztési szükségleteire. A Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) az Európai Unió hétéves pénzügyi időszakának megfelelően 2007 és 2013 közötti időtávra fogalmazza meg a Nyugat-dunántúli Régió átfogó fejlesztési stratégiáját: Környezetileg tudatosan tervezett fejlesztésekkel a regionális adottságokhoz illeszkedő gazdasági és közszolgáltatási infrastruktúra megteremtése a növekedés és foglalkoztatás elősegítése érdekében. A régióban a hétéves tervezési időszakban 144 milliárd forint áll a pályázók rendelkezésére a tervezett projektek megvalósítására. Mivel ezen időszak alatt nagyon sok változás lehet egy-egy tématerületen, így kétévente úgynevezett akciótervekben kerülnek meghatározásra a pályázatok stratégiai részletei. Az akciótervek tartalmazzák a prioritások, az intézkedések és konstrukciók részletes bemutatását, a konstrukciók szakmai alátámasztását, valamint az értékeléssel és koordinációval kapcsolatos követelményeket. Lényeges elemei, hogy meghatározzák az alkalmazandó eljárásokat, a támogatás intenzitását, mértékét. A Nyugat-dunántúli Operatív Program öt prioritása a Régió fejlesztését az alábbi területeken támogatja: 1. regionális gazdaságfejlesztés 2. turizmusfejlesztés 3. városfejlesztés 4. környezetvédelem és közlekedési infrastruktúra fejlesztése 5. helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése A program közreműködő szervezeti feladatait az 1-4. prioritás esetében a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., az 5. prioritás esetében a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. látja el. Jelen kiadvány célja, hogy részletesen bemutassa a NYDOP ben megjelenő valamennyi pályázati lehetőségét. A már lezárult pályázati felhívások esetében a lezárást külön jeleztük, de ezen felhívások megismerése is hasznos lehet, hiszen a később ugyanezen témában megjelenő kiírások feltételei sok esetben hasonlóak lesznek Nyugat-dunántúli Operatív Program Projekt (darab) Megítélt támogatás (Mrd Ft) Összköltség (Mrd Ft) Lezárult (darab) 1. Regionális gazdaságfejlesztés 24 2, Turizmusfejlesztés 39 12,6 33, Városfejlesztés 38 10,7 16, Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 47 11,1 12, Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése 92 8,9 10,4 17 Összesen ,1 78,2 23

4 PÁ LYÁZATI ÜTEMTERV OKTÓBER 2-I ÁLLAPOT Konstrukció kódszáma Konstrukció/komponens rövid címe Megjelentetés (tervezett) időpontja 1. Regionális gazdaságfejlesztés 1.1.1/A Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése 1.1.1/B Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése Benyújtási időszak kezdete Benyújtási időszak vége december 1, december 0, /C Kísérletezési projektek december 0, /A Tanácsadási tevékenységek vállalatoknak december 0, /A,B,C Ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak fejlesztése szeptember október november 30. és február /D Telephelyfejlesztés április május június 30. 3, /E Egyedi Regionális Ipartelepítés június június december /F Regionális Vállalkozásfejlesztési Alap 2,78 2. Turizmusfejlesztés 2.1.1/A,B 2.1.1/C,D,E Kiemelt nemzetközi jelentőségű gyógyfürdők fejlesztése és a régió nemzetközi jelentőségű kulturális és világörökségi helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása - kiemelt komponensek A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése Keret-összeg (Mrd FT) 3, március április december 31. 7, július szeptember november 20. 5, /F A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése július szeptember szeptember 30. és március /G 2.2.1/A,B Kiemelt gazdasági jelentőségű turisztikai nagyberuházás - kiemelt projekt Kereskedelmi szálláshelyek kapacitásainak bővítése és szolgáltatásainak fejlesztése Helyi, térségi desztináció menedzsment szervezetek létrehozása, fejlesztése 2.4.1/A 2.4.1/B Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása A Balatoni Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek támogatása május június augusztus október január 8. 1, II. negyedév április május szeptember 30. 0, április május június 22. 0,068 0,67 2

5 Konstrukció kódszáma Konstrukció/komponens rövid címe Megjelentetés (tervezett) időpontja 3. Városfejlesztés 3.1.1/A 3.1.1/B Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban Városközpontok funkcióbővítő megújítása a megyei jogú városokban, valamint integrált városrehabilitációs tevékenységek leromlott városi lakóterületeken vagy leromlással fenyegetett lakótelepeken - kemelt projekt Benyújtási időszak kezdete Benyújtási időszak vége augusztus szeptember október 30., január május 22. 5, /C Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések június június október 2. 0, /A Közlekedési szövetségek megalapozása és alakítása 0, /B Közösségi közlekedési infrastrukturális beruházások június augusztus október 22. 1,39 4. Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 4.1.1/A Kistelepülések szennyvízkezelése május július szeptember 25. 2, /B Belterületi vízrendezés május július október 9. 1, /C Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése október december február 15. 0, /D A környezet megóvásához kapcsolódó szolgáltatások kialakítása I. negyedév 0, /A Településeket összekötő utak fejlesztése március március december 31. 4, /B Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése április május július 20. 0, /C Belterületi utak fejlesztése május július szeptember 11. 1,51 5. Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése 5.1.1/A Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása 5.1.1/B Bölcsődék és gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése 5.1.1/C Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) Keret-összeg (Mrd FT) 2, június szeptember december 1. 0, június szeptember december 1. 2, április július november 30. 0, /A Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása szeptember november január 29. 0, /B Kistérségi járóbeteg-ellátó központok fejlesztése szeptember november január 29. 1, /C 5.2.1/D Egészségügyi rehabilitációs ellátási központok kialakítása Idősellátás térségi egészségügyi szolgáltatásainak fejlesztése 5.3.1/A Közoktatási infrastruktúra fejlesztése október 3, /B Óvodák fejlesztése szeptember október január A regionális információs társadalom kiteljesítése október december január 25. 1,5 0,8 0,4 3

6 1. prioritás REGIONÁLIS GAZDASÁGFEJLESZTÉS A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnan létrejött, s a már működő klaszterek, együttműködések. Az innováció terjedése, fejlesztése érdekében technológia transzfer irodák kerülnek támogatásra Klaszterek szolgáltatásainak fejlesztése Lehetőséget adjon a kulcságazatokban működő klaszterek versenyképességének jelentős növelésére, különbséget téve a húzóágazati, koncentrált klaszterek, még kialakulóban lévő stratégiaivá fejlődő klaszterkezdeményezések ill. nem húzóágazatban, de új lokális fejlődési csomópontokban települő vállalati hálózatok között. A régió sikeres, ha felsőoktatási intézményei, gazdasági szereplői között olyan hálózati szerveződésű együttműködések jönnek létre, mely közös válaszokat adhat a gazdaság kihívásaira 1,10 Mrd Ft maximum 80 % 100 millió Ft 1.1.1/A Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése Pályázók köre: Gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, alapítványok, kutató intézetek, oktatási intézmények 1,10 Mrd Ft klaszter menedzsment: maximum 80 % klaszterközös beruházás: 30 % (kkv esetében 50 %) Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: 10 millió Ft-30 millió Ft induló klaszter esetén 10 millió Ft millió Ft fejlődő klaszter esetén Támogatható tevékenységek: Akl klasztermenedzsment táltal lnyújtott ttszolgáltatások mennyiségénekminőségének bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés. A klaszter közös tevékenységeihez kapcsolódó beruházások. Eszközök beszerzése. IT fejlesztések (Klasztertagok közös tevékenységéhez szükséges információs technológia-fejlesztés, informatikai platform kialakítás, vagy továbbfejlesztése, on-line megjelenés, e-kereskedelem, egyéb e-szolgáltatás támogatása) Előkészítő tevékenységek A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele Tanácsadás nyújtása, a klasztertagok számára történő igénybevétele Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés Benchmarking klub üzemeltetése Közös K+F tevékenység megszervezése, Konferenciák, tanulmányutak és kiállítások, üzletember találkozók szervezése; A klaszterek tevékenységéhez kapcsolódó adatbázisok létrehozása. 4

7 1.1.1/B Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése Pályázók köre: Gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, alapítványok, kutató intézetek, oktatási intézmények 0,2 Mrd Ft Költségvetési szervek, non-profit szervezetek: 90 %, Hálózatok kialakítása esetén max. 80 %, Egyéb esetben: 30 % (kkv-k esetében 50 %) Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: 5 millió Ft - 50 millió Ft Támogatható tevékenységek: Gyakorlati képzés lehetőségét biztosító tanműhely kialakítása és fejlesztése a vállalatnál Meglévő szakképző intézmények képzéséhez szükségek eszközök és berendezések beszerzése B44 képzési módszertan kidolgozása Regionális felsőoktatási együttműködési hálózat közös projektjeinek megvalósítása, képzési igények feltárása és annak megfelelő programok indítása, közös szolgáltatások kialakítása, közös tananyagfejlesztés és képzésfejlesztés Információs rendszer fejlesztése, adatbázis építés, fejlesztés, karbantartás 0,2 Mrd Ft maximum 90 % Közös szolgáltatások és tanácsadás kialakítása, közös projektek fejlesztése Közös kutatás-fejlesztési tevékenység megszervezése, szerzői tevékenység, tanulmányok nyok készítése, igényfeltáró kutatások lefolytatása és regionális disszemináció Előadásokon, konferenciákon, hazai és külföldi tanulmányutakon és tapasztalatcsere programokon való részvétel, jó megoldások feltárása és adaptálása 50 millió Ft 1.1.1/C Kísérletezési projektek Pályázók köre: Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezen szervezetek által létrehozott tt társulások; gazdasági társaságok, szövetkezetek; gazdaság- és vállalkozásfejlesztő non-profit szervezetek. 0,2 Mrd Ft 90% Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: 5 millió Ft - 40 millió Ft Támogatható tevékenységek: A projekt végrehajtásához szükséges épületek létesítése, felújítása, korszerűsítése A projekt végrehajtásához szükséges eszköz és gépbeszerzés A projekt végrehajtásához szükséges kísérleti bemutató helyek kialakítása (labor, bemutató terem) Marketing és PR tevékenység, kiadványok készítése Innovatív, gazdaságfejlesztési és foglalkoztatás bővítési kezdeményezések megvalósítása, külföldi példák adaptálása, és ezekhez kapcsolódóan a végrehajtás és a megvalósult eredmények dokumentálása A projekt végrehajtásához szükséges eszköz és gépbeszerzés 0,2 Mrd Ft maximum 90 % 40 millió Ft A projekt végrehajtásához szükséges kísérleti bemutató helyek kialakítása (labor, bemutató terem) Gazdasági szemléletmódot kialakító képzések szervezése Projektfejlesztés Szakértői tevékenység 5

8 Tanácsadási tevékenység vállalkozásoknak A vállalkozások üzleti felkészültségének javítása, versenyképességük alapjainak megteremtése, a fejlődésükhöz szükséges információhoz való hozzáférés megkönnyítése. A rendszer működtetése hozzájárul a mikro-, KKV-k működési hatékonyságának növeléséhez. A Nyugat-dunántúli régió gazdasági súlya a K+F potenciálja tekintetében elmarad, akár csak a népessége által képviselt országos részesedéstől. Ezen hátrányok megszüntetéséhez Európában bevált eszköz lehet a kísérleti megközelítések alkalmazása /A Vállalati tanácsadás A Regionális Operatív Programok Gazdaságfejlesztési prioritásai kiemelt célja a régióban működő kis-és középvállalkozások sikeres működéséhez szükséges vállalkozói ismeretek fejlesztése, a vállalkozások irányításához, hatékonyabb működtetéséhez szükséges tudás széles körű elérhetőségének javítása szakma-specifikus tanácsadás igénybevételén keresztül. A konstrukció célja továbbá, hogy a vállalkozás indításához, további eredményes működtetéséhez szükséges információnyújtás, egyedi, vállalkozás specifikus üzleti tanácsadás a már kiépült vállalkozásfejlesztési intézményrendszerre, valamint szakemberekre alapozva valósuljon meg. A konstrukció végrehajtásához olyan szervezetek bevonására kerül sor az ÚMFT végrehajtási rendszerébe, amelyek új intézményi szereplők, ám a pályázati rendszer más területein (pl. hazai pályázatok kezelése vagy széleskörű pályázói tapasztalatok), vagy az általuk kezelendő közvetett támogatási konstrukció célcsoportja (KKV szektor) tekintetében rendelkeznek gyakorlattal, és megvan az ehhez szükséges kapacitásuk, valamint szakismeretük. A célok megvalósításának menetrendje: 1. Támogatás Közvetítő (Kedvezményezett) kiválasztása egyfordulós, nyílt pályázattal, jelen pályázati kiírásban 2. Tanácsadó szervezetek akkreditálása egy országos Akkreditációs Bizottság által 3. A pályázó KKV-k (végső kedvezményezettek, Címzettek) támogatási igényeinek bírálata A programmal kapcsolatos ügyfélszolgálati, általános információnyújtási tevékenység végzése a KKV-k részére 0,39 Mrd Ft teljesítményértékelés határozza meg. - Ft Pályázók köre: gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, non-profit gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok; A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmény 0,39 Mrd Ft Támogatott pályázatok várható száma: 1 db Az elvégzett tevékenységért járó támogatás mértékét a közvetített támogatáshoz rendelet mutatók alapján történő teljesítményértékelés határozza meg. Tevékenység típusa Támogatás mértéke Aránya a támogatási keretösszeghez viszonyítva Címzettek részére továbbutalandó támogatásokhoz kapcsolódó lebonyolítás (Első Projekt Elem) Címzettek részére végzett ügyfélszolgálati tevékenység, általános információnyújtás (Első Projekt Elem) Címzettek (KKV-k) részére továbbutalandó támogatások (Második Projekt Elem) A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének maximum 50%-a A régiós támogatási keretösszeg maximum 15%-a A régiós támogatási keretösszeg maximum 2%-a A régiós támogatási keretösszeg minimum 83%-a Önállóan támogatható tevékenységek: A pályázati kiírás keretében nyertes pályázó (Támogatás Közvetítő) feladata a tanácsadói szolgáltatást nyújtó szervezetek és az érintett KKV-k egymásra találásának elősegítése oly módon, hogy az hosszútávon eredményes együttműködéshez vezessen a garantáltan magas szintű tanácsadói szolgáltatáson keresztül. Jelen pályázati felhívás keretében kiválasztásra kerülő Támogatás Közvetítő alapvető feladatai: A KKV pályázói kör tájékoztatása, támogatási igényeinek felmérése, bírálata, tanácsadóval kapcsolat létesítésének elősegítése, szerződéskötés, a KKV-k számára biztosított támogatási keret kihelyezése, a KKV-k által igénybe vett tanácsadási tevékenységek költségeinek támogatására, ellenőrzés, nyomon követés, értékelés, dokumentálás, jelentés a KSZ felé. A programhoz kapcsolódó ügyfélszolgálat, általános információnyújtás KKV-k részére, értékelés, dokumentálás, jelentés a KSZ felé. A KKV-k a Támogatás Közvetítő által működtetett pályázati konstrukcióba olyan szakmailag indokolt fizikailag és pénzügyileg is megvalósítható tanácsadási szolgáltatás igénybevételére jogosultak pályázni, amely szolgáltatást akkreditált tanácsadótól veszik igénybe. Az akkreditált tanácsadói lista az NFÜ honlapján érhető el, amelyről az adott KKV az általa igényelt szolgáltatás ellátásához korlátozásmentesen választhat. 6

9 Befektetési környezet fejlesztése A komponens célja a további működő tőke beáramlás elősegítése, a hozzáadott érték növelése és ezen keresztül a helyi vállalkozások versenyképességének javítása érdekében a régióban található ipari parkok és ipari területek infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése. Az inkubátorházak fejlesztésének célja olyan támogató környezet megteremtése, amely csökkenti az újonnan alapított, illetve a fiatal, növekedésre képes vállalkozások üzleti kudarcának kockázatát és segíti fejlődésüket. Tőke biztosítása azon hazai gazdasági társaságoknak, amelyek új termékek kifejlesztésével és piaci bevezetésének előkészítésével, fejlett technológiák alkalmazásával középtávon magas hozzáadott érték előállítására képesek, illetve hatékony működésüknek köszönhetően piaci pozícióikat tovább tudják erősíteni. Cél továbbá tőke - adott esetben tagi kölcsönnel együtt történő - biztosítása azon hazai gazdasági társaságoknak, amelyek új termékek kifejlesztésével és piaci bevezetésének előkészítésével, fejlett technológiák alkalmazásával középtávon magas hozzáadott érték előállítására képesek, illetve hatékony működésüknek köszönhetően piaci pozícióikat tovább tudják erősíteni /A, 1.3.1/B, 1.3.1/C Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása Jelen pályázati felhívás azt a célt szolgálja, hogy a regionális operatív programok gazdaságfejlesztési eszközrendszerével a régió versenyképességének megőrzése szempontjából kiemelt fontossággal bíró vonzó befektetési környezet kialakítása, melynek fontos elemei a befektetési környezet infrastrukturális fejlesztése, valamint az innovációt és magas hozzáadott értékű gazdasági tevékenységet elősegítő szolgáltatások elindítása. A benyújtás kezdete: október 19. A benyújtás legvégső időpontja: február /A Ipari Parkok fejlesztése A támogatás alapvető célja a vállalkozások versenyképességének javítása, a vállalatközi együttműködések infrastrukturális hátterének biztosítása, a letelepült külföldi vállalatoknak a magyar gazdaságba történő erőteljesebb integrációjának elősegítése az ipari parkok infrastruktúrájának, szolgáltatásainak komplex, minőségi fejlesztésével. A régió ipari parkjainak infrastruktúra fejlesztése elősegíti a befektetés technikai és szakmai feltételeinek jelentős javítását, illetve az ipari növekedés fenntartását. A fejlesztések mind az alap-, mind az emelt szintű infrastruktúra fejlesztéseket magukba foglalják. lják. Cél továbbá a meglévő létesítmények továbbfejlesztése oly módon, hogy alkalmasak legyenek a szolgáltatások választékának és mennyiségének növelésére. Pályázók köre: Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezen szervezetek által létrehozott tt társulások, Gazdasági társaságok, szövetkezetek, Gazdaság- és vállalkozásfejlesztő non-profit szervezetek Ezen pályázati cél esetén ipari park fejlesztésére irányuló pályázatot csak az Ipari Park cím birtokosa vagy működtetője nyújthat be. Konzorciális együttműködésben beadott pályázat nem támogatható. 1,12 Mrd Ft Támogatott pályázatok várható száma: 6 db 1,12 Mrd Ft maximum 50 % 300 millió Ft Pályázó típusa Támogatás maximális mértéke Mikro és kisvállalkozás esetén legfeljebb 50 % középvállalkozás esetén legfeljebb 40 % egyéb gazdasági társaságok esetén legfeljebb 30 % egyéb, jogi személyiségű non profit szervezet esetén legfeljebb 30 % helyi önkormányzatok, intézményeik és társulásaik esetén legfeljebb 30 % Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: 10 millió Ft és 300 millió Ft Önállóan támogatható tevékenységek: 1. Telekhatáron belüli (a pályázó tulajdonában lévő ingatlanokon és nem az ipari parkba már betelepült vállalkozások tulajdonában lévő telkeken, kivéve a nyomvonal jellegű alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, amely érinti, vagy érintheti a már betelepült vállalkozások területét is) infrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények, stb.) kiépítése, fejlesztése és korszerűsítése 2. Szolgáltatási tevékenységhez szükséges, ipari célú hasznosítást eredményező épületek építése, átalakítása, bővítése pl.: üzemcsarnok, tárolók. 7

10 1.3.1/B Ipari területek fejlesztése A Pályázati kiírás alapvető célja a régióban működő ipari területek nyújtotta szolgáltatások skálájának bővítése, minőségének fejlesztése, illetve ezen minőségi szolgáltatásokat lehetővé tevő infrastrukturális beruházások támogatása; ipari területi besorolással rendelkező területek előkészítése, infrastruktúrával való ellátásának biztosítása, a gazdasági központi szerepkör erősítése érdekében, hogy ezáltal hozzájáruljon a vállalkozások betelepülését elősegítő feltételrendszer megteremtéséhez. 1,12 Mrd Ft maximum 50 % 200 millió Ft Pályázók köre: helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, ezen szervezetek intézményei, valamint előbbiek által létrehozott társulások, Gazdasági társaságok, szövetkezetek, Egyesületek, köztestületek, közhasznú szervezetek, Alapítványok, közalapítványok Konzorciális együttműködésben beadott pályázat nem támogatható. 1,12 Mrd Ft Támogatott pályázatok várható száma: 12 db Pályázó típusa Támogatás maximális mértéke Mikro és kisvállalkozás esetén legfeljebb 50 % középvállalkozás esetén legfeljebb 40 % egyéb gazdasági társaságok esetén legfeljebb 30 % egyéb, jogi személyiségű non profit szervezet esetén legfeljebb 30 % helyi önkormányzatok, intézményeik és társulásaik esetén legfeljebb 30 % Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: 10 millió Ft és 200 millió Ft Önállóan támogatható tevékenységek 1. Telekhatáron belüli infrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények, stb.) fejlesztése és korszerűsítése, 2. Épületek, építmények építése, bontása, korszerűsítése, bővítése, átalakítása gazdasági tevékenységek kiszolgálására 1.3.1/C Inkubátorházak szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött építése, bővítése és fejlesztése A hatékonyság és versenyképesség növelésének célja megköveteli, hogy olyan gazdasági magpontok kialakulása kerüljön támogatásra, amelyben a gazdasági potenciál koncentrációjának következtében megteremtődnek a hálózatosodás, kritikus tömeg elérésének feltételei. A fentiek alapján jelen pályázati kiírás Inkubátorházak fejlesztése pályázati céljának alapvető célja a kialakított inkubációs feltételrendszerek megteremtésével a kezdő, vagy új fejlődési (innovációs) szakaszba lépő, elsősorban mikro-, kisvállalkozások növekedési pályára állásának segítése a maga eszközrendszerével, a hozzáadott érték növelése, új munkahelyek létrehozása. 1,29 Mrd Ft maximum 50 % 200 millió Ft Pályázók köre: helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, ezen szervezetek intézményei, valamint előbbiek által létrehozott társulások, Gazdasági társaságok, szövetkezetek, Egyesületek, köztestületek, közhasznú szervezetek, Alapítványok, közalapítványok, Felsőoktatási intézmények. Az inkubátorház fejlesztése esetében a meglévő vagy a fejlesztés által létrehozott inkubátorház tulajdonosa, vagy üzemeltetője nyújthat be pályázatot. Konzorciális együttműködésben beadott pályázat nem támogatható. 1,29 Mrd Ft Támogatott pályázatok várható száma: 7 db Amennyiben a pályázó által igényelt támogatás összege kevesebb, mint Euró és a támogatást átmeneti támogatás jogcímen igényli abban az esetben a támogatás mértékének maximuma egységesen legfeljebb 70%. Amennyiben a pályázó által igényelt támogatás összege nagyobb, mint Euró vagy nem átmeneti jogcímen igényli a pályázó a támogatást, abban az esetben az alábbi táblázat szerint alakul a támogatás mértékének maximuma: Pályázó típusa Támogatás maximális mértéke Mikro és kisvállalkozás esetén legfeljebb 50 % középvállalkozás esetén legfeljebb 40 % egyéb gazdasági társaságok esetén legfeljebb 30 % egyéb, jogi személyiségű non profit szervezet esetén legfeljebb 30 % helyi önkormányzatok, intézményeik és társulásaik esetén legfeljebb 30 % Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: 50 millió Ft és 200 millió Ft 8

11 Önállóan támogatható tevékenységek 1. Magas hozzáadott értéket nyújtó, értéknövelt szolgáltatásokkal rendelkező technológiai inkubátor, vállalkozói inkubátor kialakítása és már meglévő inkubátorház fejlesztése: építés, bővítés, átalakítás vagyis támogatható nemcsak új épületek építése, hanem nem inkubátorház céljára használt ipari célú ingatlanok bővítése, korszerűsítése és inkubátorházzá történő átalakítása is, meglévő inkubátorház bővítése, átalakítása, modernizálása. 2. Telekhatáron belüli infrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények, stb.) fejlesztése és korszerűsítése /D Telephelyfejlesztés A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKV-k) működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása. A pályázati kiírás a KKV-k működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját és bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni, a KKV-k versenyképességének megőrzése, fokozása érdekében, a foglalkoztatottság megtartása, javítása mellett. A pályázati kiírás közvetett célja a KKV-k tevékenységének erősítése, a régiós kis- és középvállalkozások tőkeellátottságának növelése, továbbá annak előmozdítása, hogy a telephelyfejlesztéssel járó beruházások hozzájáruljanak a régió foglalkoztatottsági szintjének megtartásához, növeléséhez. A pályázati kiírás céljának teljesítéséhez a termelő és/vagy szolgáltató tevékenységüket fejleszteni kívánó vállalkozások meglévő, illetve új telephelyeik kialakításával és fejlesztésével járulnak hozzá. Pályázók köre: Gazdasági társaságok, Szövetkezetek, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (Konzorciális együttműködésben beadott pályázat nem támogatható.) 3,02 Mrd Ft Támogatott pályázatok várható száma: 55 db középvállalkozás esetében: 40%; mikro és kisvállalkozás esetén maximum: 50% Egy projekt által igényelhető támogatás összege: minimum 10 millió Ft, maximum 100 millió Ft; Leghátrányosabb helyzetű kistérségek esetében minimum 10 millió Ft, maximum 150 millió Ft. 3,02 Mrd Ft maximum 50 % 150 millió Ft Lezárult A benyújtás kezdete: április 30. A benyújtás legvégső időpontja: június 30. Önállóan támogatható tevékenységek A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a tulajdonában, bérleményében álló területen, önálló tevékenységként csak abban az esetben lehetséges, ha a fejlesztésre hatósági kötelezés miatt van szükség, s annak elmaradása a működési engedély megvonását vonná maga után. 9

12 1.3.1/E Egyedi Regionális Ipartelepítés A Regionális Operatív Programok Gazdaságfejlesztési prioritásai kiemelt célként fogalmazták meg, hogy a programok a régiók jelentős gazdasági potenciállal rendelkező területein és az elmaradott térségekben egyaránt segítsék új vállalkozások létrehozását, az új technológiák elterjesztését, az együttműködési lehetőségek kihasználását, amely által javul a térség jövedelemtermelő képessége és jelentős számban új munkahelyek keletkeznek a régióban. A komponens célja a régió versenyképességének megőrzése érdekében a régió vonzó befektetési környezetének, infrastrukturális ellátottságának biztosítása. Cél a régió területén többletkapacitás kiépítése, új munkahelyek teremtése. A fentiek alapján jelen pályázati kiírás alapvető célja: A munkahelyteremtést, a működő tőke beáramlását elősegítő, magas szintű infrastruktúrával és magas színvonalú szolgáltatásokkal rendelkező területek kialakítása. A régióban működő, illetve letelepülni kívánó, elsősorban gyártó valamint szolgáltató vállalkozások korszerű telephelyi feltételeinek megteremtése. A pályázat célja a gazdasági társaságok működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása. 3 Mrd Ft maximum 30 % 1000 millió Ft Pályázók köre: Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, ezen szervezetek intézményei, valamint előbbiek által létrehozott társulások Gazdasági társaságok. Szövetkezetek. A pályázat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A pályázati kiírás keretében a fentiek közös tulajdonú vállalkozásai is pályázhatnak. Gazdasági társaságok, szövetkezetek pályázata esetén támogatásban részesülő konzorciumi partnerként vagy támogatásban nem részesülő, egyéb partnerként kötelező bevonni azt az önkormányzatot, melynek közigazgatási területén a projekt megvalósul. Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, ezen szervezetek intézményei, valamint előbbiek által létrehozott társulások csak gazdasági társasággal konzorciumban pályázhatnak. Ilyen esetben a gazdasági társaság nem lehet önkormányzati tulajdonú. 3,00 Mrd Ft Támogatott pályázatok várható száma: 14 db 30% Egy projekt által igényelhető támogatás: minimum 100 millió Ft és maximum millió Ft között Ab benyújtás kezdete: június 30. A benyújtás legvégső időpontja: december 31. Önállóan támogatható tevékenységek A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő, jelenleg használaton kívüli épületek átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. A fejlesztés tárgyát képező ingatlannak a pályázó tulajdonát kell képeznie, vagy legalább a megvalósítási és fenntartási időszakra is kiterjedő kizárólagos bérleti jogviszonnyal kell rendelkeznie. Csak a telekhatáron belüli fejlesztések támogathatóak. A pályázat keretében nem támogatható szinten tartó, és helyettesítő beruházás. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a pályázó tulajdonában, bérleményében álló területen. Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek: 1. Előkészítő tevékenységek 2. Kármentesítés 3. Kapcsolódó szolgáltatások 10

13 1.3.1/F Regionális Válságkezelő Alap A Pályázati kiírás alapvető célja a régióban működő ipari területek nyújtotta szolgáltatások skálájának bővítése, minőségének fejlesztése, illetve ezen minőségi szolgáltatásokat lehetővé tevő infrastrukturális beruházások támogatása; ipari területi besorolással rendelkező területek előkészítése, infrastruktúrával való ellátásának biztosítása, a gazdasági központi szerepkör erősítése érdekében, hogy ezáltal hozzájáruljon a vállalkozások betelepülését elősegítő feltételrendszer megteremtéséhez. Pályázók köre: Gazdasági társaságok 2,78 Mrd Ft kidolgozás alatt Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: kidolgozás alatt Támogatható tevékenységek: Tőkefinanszírozási, hitelnyújtás, a programhoz kapcsolódó tanácsadás, szakmai szolgáltatás nyújtása 2,78 Mrd Ft maximum - % - millió Ft 11

14 2. prioritás TURIZMUSFEJLESZTÉS A régió sajátos természeti, történelmi és kulturális örökségének értéktudatos és komplex megőrzése és védelme, valamint ezen vonzerőinek klaszter jellegű együttműködésben megvalósuló új, egyedi arculatú, magas minőségű fejlesztése, amely magában foglalja a termálvízkincsre alapozott egészségturisztikai és rekreációs, szabadidős fejlesztéseket; a történelmi emlékek és kulturális értékek egymásra épülő, egymást kiegészítő integrált fejlesztési láncolatát; a tájegységekre jellemző ökoturisztikai, kistérségi alapon szervezett tematikus programok, szolgáltatások támogatását; a régió turisztikai intézményrendszerének megújítását (desztinációs menedzsment szervezetek felállítását) A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése A konstrukció négy komponense keretében integrált megközelítésű projektek megvalósításával elérhető válik egy-egy turisztikai attrakció további elemekkel történő kiegészítése, a térben és időben is összehangolt, a különböző turisztikai célcsoportok számára kialakított tematikus programcsomagok (fürdők, kulturális örökség, természeti értékek) révén. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése a régiót érintő Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településein /A., 2.1.1/B Kiemelt nemzetközi jelentőségű gyógyfürdők fejlesztése és a régió nemzetközi jelentőségű kulturális és világörökségi helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása - kiemelt komponensek Az operatív program turisztikai vonzerők fejlesztésével foglalkozó prioritása lehetőséget nyújt a régió turizmusában meghatározó jelentőséggel bíró vonzerők fejlesztésére. A vonzerők fejlesztésének célja, hogy olyan attrakciók működjenek a régióban, amelyek az adott turisztikai desztinációban önállóan is vonzerőt jelentenek a turisták számára. A fejlesztések jelentősen hozzájárulhatnak a régióba érkező látogatók számának, illetve áttételesen a vendégéjszakák számának, valamint a turisták költésének növeléséhez. Kiemelt turisztikai projektek támogatásával lehetőség nyílik olyan komplex, a pályázati konstrukciónál átfogóbb, összetett, a fenntartható üzemeltetést biztosító elemeket tartalmazó fejlesztések megvalósítására, amelyek a turisztikai kínálatban nemzetközi versenyelőnyt biztosíthatnak a régió számára. 12

15 A kiemelt felhívás fő célkitűzése a régió meglévő turisztikai adottságaival összhangban és azokra építve a turisták igényeihez kapcsolódva innovatív, magas színvonalú, egyedi, önálló vonzerővel bíró turisztikai termékek kialakítása, illetve a régió kiemelt turisztikai desztinációinak összehangolt fejlesztése. A kiemelt konstrukció keretében megvalósításra kerülő projektek ezzel együtt hozzá kell, hogy járuljanak a turisztikai szektor alábbi nemzeti szintű stratégiai céljainak eléréséhez is: A hazai turizmus versenyképességének növelése Innováción alapuló kínálatfejlesztés Regionális szintű desztináció-fejlesztés Turisztikai fejlesztések multiplikatív hatásának révén a lokális és térségi gazdaság teljesítményének, versenyképességének javítása. Pályázók köre: költségvetési szerv, illetve 100%-os állami tulajdonban lévő szervezet, Kormány által alapított közalapítvány, önkormányzat, önkormányzati társulás vagy önkormányzati intézmény, illetve egyház. Projektjavaslat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Önállóan nem pályázhatnak, de konzorciumi tagként bevonható szervezetek: A számvitelről szóló évi C. törvény vagy az Egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. Törvény hatálya alá tartozó belföldi, Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű profitorientált gazdasági társaságok, átalakulással vagy alapítással július 1-je után létrejövő non-profit gazdasági társaságok. A komponens keretében: 1,98 Mrd Ft; B komponens keretében 5,09 Mrd Ft Támogatott pályázatok várható száma: Az Akciótervben történő nevesítésre vonatkozó kormánydöntésnek megfelelően. Központi költségvetési szervek által megvalósított, vállalkozási tevékenységet nem tartalmazó projektek esetén a támogatás mértéke maximum 100%. Támogatható tevékenység A régió kiemelt, nemzetközi jelentőségű gyógyfürdőinek fejlesztése: az egészségturizmus feltételrendszerének, versenyképességének javításához kapcsolódó tevékenységek az Országos egészségturisztikai stratégiában meghatározott nemzetközi vonzerővel bíró kiemelt helyszíneken. A régió nemzetközi jelentőségű kulturális és világörökségi helyszíneinek fenntartható turisztikai célú fejlesztése Az attrakcióhoz közvetlenül kapcsolódó vállalkozási tevékenységek fejlesztése Üzleti marketing tevékenységek, amennyiben a projekt fő tevékenysége Támogatási kategória (19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet alapján) Regionális beruházási támogatás 30% kulturális célú támogatás 85% Regionális beruházási támogatás 30% Csekély összegű (de minimis) támogatás egészségturizmus 30% kulturális turizmus 50% Támogatás maximális mértéke 7,07 Mrd Ft maximum 85 % 2000 millió Ft Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: A komponens esetében: 500 millió Ft és 1500 millió Ft; B komponens esetében 600 millió Ft és 2000 millió Ft. A pályázatok benyújtása: Az Akciótervben történő nevesítésig a projektjavaslatok benyújtása április december 31. között folyamatos, az Irányító Hatóság azonban az alábbi értékelési szakaszokat határozza meg (az értékelési szakasz azt jelenti, hogy a meghatározott időpontig az Irányító Hatósághoz beérkezett - projektjavaslatok vonatkozásában egyszerre kerül sor a projektek értékelésére, zsűri ülésre, valamint Kormánydöntésre): május július október január április július október december

16 Támogatható tevékenységek köre Egy pályázat azonos turisztikai desztinációban többfajta tevékenyég megvalósulását is támogathatja. A tevékenységeknek az adott desztináció arculatát meghatározó vonzerőkhöz kell kapcsolódniuk. Önállóan támogatható tevékenységek A régió kiemelt, nemzetközi jelentőségű gyógyfürdőinek fejlesztése: az egészségturizmus feltételrendszerének, versenyképességének javításához kapcsolódó tevékenységek az Országos egészségturisztikai stratégiában meghatározott nemzetközi vonzerővel bíró kiemelt helyszíneken. Meglevő gyógy- és termálfürdők, egyéb természetes gyógytényezőkön alapuló gyógyhelyek (gyógybarlang, mofetta, klimatikus gyógyhely) infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztése mind a gyógy és wellness szolgáltatások körében, mind pedig a kiszolgáló helyiségek és berendezések tekintetében (pl. öltözők, mosdók, napozók, kezelő helyiségek): Új infrastrukturális elemek kialakítása, meglevők fejlesztése és a fenntarthatóság szempontjait maximális mértékben figyelembe vevő bővítése Új szolgáltatások létrehozása, meglevő szolgáltatások fejlesztése és bővítése Támogatás kizárólag legalább az év 300 napján nyitva tartó létesítmények fejlesztéséhez igényelhető. Egészségturisztikai szolgáltató központok gyógy-turisztikai célú infrastrukturális fejlesztésének (pl. épületek, medencék korszerűsítése, átalakítása, bővítése stb.) és szolgáltatásainak bővítése (pl. gyógyászati kezelők, fürdőzésre alkalmas medencék kialakítása stb.), azzal a feltétellel, hogy az intézmény ezen szolgáltatásait nem csak a kórházi kezelés alatt álló betegek vehetik igénybe. A fürdők és az egészségturisztikai szolgáltató központok környezetének fejlesztése, gyógyhelyi jelleg kialakítása: parkosítás, információs táblák, pihenőhelyek, utcabútorok, zajmentes környezet biztosítása. A projekt elszámolható összköltségének maximum 15%-a számolható el ezen tevékenység keretében /C., 2.1.1/D., 2.1.1/E A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok A pályázati felhívás fő célja a turisták igényeinek megfelelő színvonalú turisztikai termékek kialakítása, ennek eredményeként az attrakciók látogatottságának és jövedelemtermelő képességének növelése, valamint a szezonalitás mérséklése. A régiók adottságait ismerve és a jövőbeli fejlődési lehetőségeket mérlegelve meghatározásra kerültek azok a fő termékcsoportok (egészségturizmus, aktív- és ökoturizmus, kulturális- és rendezvényturizmus, borturizmus), amelyek segítik a pályázati felhívás céljainak elérését. 5,46 Mrd Ft maximum 85 % 600 millió Ft Pályázók köre: Költségvetési szervek és intézményeik, Non-profit szervezetek, egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek, Szövetkezetek, Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit, vagy profitorientált gazdasági társaságok, vállalkozások, Egyéni vállalkozások A projektjavaslat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. C komponens keretében: 1,49 Mrd Ft. D komponens keretében: 2,03 Mrd Ft E komponens keretében: 1,94 Mrd Ft Támogatott pályázatok várható száma: 24 db A támogatás maximális mérteke az összes elszámolható költség 30-85%-a. Az egyes témakörökhöz tartozó maximális támogatási mérteket az alábbi táblázat tartalmazza. Terméktípus / tevékenység Maximális támogatás mértéke Gyógy- és egyéb fürdők minőségi fejlesztése 30%, kkv-k esetében 40% A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása nem vállalkozási célú tevékenység A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása vállalkozási célú tevékenység Kisléptékű tájegységi, öko- és aktív turisztikai programcsomagok fejlesztése - nem vállalkozási célú tevékenység. Amennyiben a projektgazda olyan alapítvány vagy egyesület, amelyben magánszemély vagy gazdálkodó szervezet meghatározó befolyással rendelkezik, vagy olyan non-profit gazdasági társaság, amelyben magánszemély vagy gazdálkodó szervezet többségi tulajdonnal rendelkezik: 85% 30%, kkv-k esetében 40% 85% De minimis jogcímen igenyelt támogatás eseten 85%, regionális beruházási támogatás eseten a projekt teljes elszámolható költségére vetítve 30% Támogatás összege: Konstrukció neve Támogatás összege (M Ft) Min. Max /C Gyógy- és egyéb fürdők minőségi fejlesztése /D A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása /E Kisléptékű tájegységi, öko- és aktív turisztikai programcsomagok fejlesztése A benyújtás kezdete: szeptember 1. A benyújtás legvégső időpontja: november

17 Támogatható tevékenységek köre C.) komponens: Gyógy- és egyéb fürdők minőségi fejlesztése: Meglévő fürdők, illetve egyéb gyógytényezőkön alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgáltatásfejlesztése D.) komponens: A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása Épített kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása (infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztés) Kulturális örökségen alapuló tematikus parkok kialakítása, fejlesztése és muzeális intézmények látogatóbarát fejlesztése Tematikus utak összekapcsolt létesítményeinek fejlesztése E.) komponens: Kisléptékű tájegységi, öko- és aktív turisztikai programcsomagok fejlesztése Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése, ennek részeként látogatóközpontok, túraútvonalak, tanösvények kialakítása, fejlesztése Természetes vizek mentén üzemeltetett szabad strandok turisztikai célú fejlesztése. Aktív turizmushoz kapcsolódó tematikus létesítmények és kalandparkok kialakítása. Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése Kikötők és egyéb vízi sportoláshoz kapcsolódó szolgáltató létesítmények és egységek turisztikai célú fejlesztése és kiépítése. Helyi jelentőségű egyházi létesítmények, kegyhelyek fejlesztése. Kisvasutak turisztikai célú fejlesztése. Golfpályák turisztikai célú fejlesztése. Bor- és pálinkabemutató helyek turisztikai célú kialakítása és fejlesztése Szolgáltatásfejlesztés Turisztikai szolgáltatások kialakítása, fejlesztése /F A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése A pályázati felhívás fő célja turisták igényeinek megfelelő színvonalú turisztikai termékek kialakítása, ennek eredményeként az attrakciók látogatottságának és jövedelemtermelő képességének növelése, valamint a szezonalitás mérséklése. A régiók adottságait ismerve és a jövőbeli fejlődési lehetőségeket mérlegelve meghatározásra kerültek azok a fő termékcsoportok, amelyek segítik a pályázati felhívás céljainak elérését. Pályázók köre: Költségvetési szervek és intézményeik, Non-profit szervezetek (egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek) Szövetkezetek Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit, vagy profitorientált gazdasági társaságok, vállalkozások Egyéni vállalkozások. A projektjavaslat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 0,67 Mrd Ft Támogatott pályázatok várható száma: 40 db A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 30-85%-a. Az egyes témakörökhöz tartozó maximális támogatási mértéket az alábbi táblázat tartalmazza. 0,67 Mrd Ft maximum 85 % - millió Ft Terméktípus / tevékenység Meglévő gyógy- és termálfürdők, illetve egyéb gyógytényezőkön alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgáltatásfejlesztése Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása kulturális célú tevékenységek Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása vállalkozási tevékenységek Maximális támogatás mértéke 30%, KKV-k esetén 40% 85% 30%, KKV-k esetén 40% Rendezvény helyszínek fejlesztése 30%, KKV-k esetén 40% Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése, ennek részeként látogatóközpontok, túraútvonalak, tanösvények kialakítása, fejlesztése nem vállalkozási célú tevékenység. Amennyiben a projektgazda olyan alapítvány vagy egyesület, amelyben magánszemély vagy gazdálkodó szervezet meghatározó befolyással rendelkezik, vagy olyan nonprofit gazdasági társaság, amelyben magánszemély vagy gazdálkodó szervezet többségi tulajdonnal rendelkezik: Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése, ennek részeként látogatóközpontok, túraútvonalak, tanösvények kialakítása, fejlesztése vállalkozási célú tevékenység 85% De minimis jogcímen igényelt támogatás esetén 85%, regionális beruházási támogatás esetén a projekt teljes elszámolható költségére vetítve 30% 30%, KKV-k esetén 40% Állatkertek, vadasparkok turisztikai célú fejlesztése 30%, KKV-k esetén 40% A balatoni nyilvános strandok turisztikai célú 30%, KKV-k esetén 40% fejlesztése Aktív turizmushoz kapcsolódó tematikus létesítmények kalandparkok kialakítása, egyéb vízi sportoláshoz kapcsolódó szolgáltató létesítmények és egységek turisztikai célú fejlesztése és kiépítése 30%, KKV-k esetén 40% Terméktípus / tevékenység Maximális támogatás mértéke Lovasturisztikai fejlesztések 30%, KKV-k esetén 40% Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése nem vállalkozási tevékenység Amennyiben a projektgazda olyan alapítvány vagy egyesület, amelyben magánszemély vagy gazdálkodó szervezet meghatározó befolyással rendelkezik, vagy olyan nonprofit gazdasági társaság, amelyben magánszemély vagy gazdálkodó szervezet többségi tulajdonnal rendelkezik: Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése vállalkozási tevékenység Vitorláskikötők és kapcsolódó szolgáltató létesítmények turisztikai célú fejlesztése és kiépítése Borbemutató helyek turisztikai célú kialakítása és fejlesztése Új önálló konferencialétesítmények kialakítása, meglevő és működő önálló létesítmények infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztése 85% De minimis jogcímen igényelt támogatás esetén 85%, regionális beruházási támogatás esetén a projekt teljes elszámolható költségére vetítve 30% 30% KKV-k esetén 40% 30% 30%, KKV-k esetén 40% 30%, KKV-k esetén 40% Turisztikai szolgáltatások kialakítása, fejlesztése 30%, KKV-k esetén 40% 15

18 Egy projekt által igényelhető támogatás: Terméktípus / tevékenység Meglévő gyógy- és termálfürdők, illetve egyéb gyógytényezőkön alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgáltatásfejlesztése Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása kulturális célú tevékenységek Rendezvény helyszínek fejlesztése 20 Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése, ennek részeként látogatóközpontok, túraútvonalak, tanösvények kialakítása, fejlesztése Állatkertek, vadasparkok turisztikai célú fejlesztése 20 A balatoni nyilvános strandok turisztikai célú 20 fejlesztése Aktív turizmushoz kapcsolódó tematikus létesítmények kalandparkok kialakítása, egyéb vízi sportoláshoz kapcsolódó szolgáltató létesítmények és egységek turisztikai célú fejlesztése és kiépítése Lovasturisztikai fejlesztések Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése Minimális támogatás összege (millió Ft) ezer Euro 20 Terméktípus / tevékenység Vitorláskikötők és kapcsolódó szolgáltató létesítmények turisztikai célú fejlesztése és kiépítése Borbemutató helyek turisztikai célú kialakítása és fejlesztése Új önálló konferencialétesítmények kialakítása, meglevő és működő önálló létesítmények infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztése Turisztikai szolgáltatások kialakítása, 20 fejlesztése Borbemutató helyek turisztikai célú kialakítása és fejlesztése Új önálló konferencialétesítmények kialakítása, meglevő és működő önálló létesítmények infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztése Minimális támogatás összege (millió Ft) ezer Euro 20 30%, KKV-k esetén 40% 30%, KKV-k esetén 40% Turisztikai szolgáltatások kialakítása, fejlesztése 30%, KKV-k esetén 40% A benyújtás kezdete: szeptember 1. A benyújtás legvégső időpontja: március 30. Önállóan támogatható tevékenységek Egészségturizmus: Meglévő gyógy- és termálfürdők, illetve egyéb gyógytényezőkön alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgáltatásfejlesztése; Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása: Épített kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása (infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztés) Kulturális örökségen alapuló tematikus parkok kialakítása, fejlesztése és muzeális intézmények látogatóbarát fejlesztése; Rendezvényturizmus: Turisztikai jelentőséggel rendelkező kulturális rendezvények helyszíneinek fejlesztése; Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése, ennek részeként látogatóközpontok, tematikus parkok, túraútvonalak, tanösvények kialakítása, fejlesztése; Állatkertek, vadasparkok turisztikai célú fejlesztése; A balatoni nyilvános strandok turisztikai célú fejlesztése; Aktív turizmushoz kapcsolódó tematikus létesítmények kalandparkok, témaparkok kialakítása, egyéb vízi sportoláshoz kapcsolódó szolgáltató létesítmények és egységek turisztikai célú fejlesztése és kiépítése; Lovasturisztikai fejlesztések; Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése; Vitorláskikötők és kapcsolódó szolgáltató létesítmények turisztikai célú fejlesztése és kiépítése; Borturizmus: Borbemutató helyek turisztikai célú kialakítása és fejlesztése; Konferenciaturizmus: Új önálló konferencialétesítmények kialakítása, meglevő és működő önálló létesítmények infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztése; Turisztikai szolgáltatások kialakítása, fejlesztése /G Kiemelt gazdasági jelentőségű turisztikai nagyberuházások fejlesztése Komplex, újszerű, magántőkéből megvalósuló, nemzetgazdasági szinten is mérhető hatással rendelkező, hosszú távon versenyképes, pénzügyileg és környezeti szempontból fenntartható turisztikai beruházások támogatása. Cél, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztásra, amelyek megvalósíthatósága, ezáltal a gazdaságra gyakorolt kedvező hatása mielőbb realizálódik. 1,5 Mrd Ft maximum 20 % - millió Ft Pályázók köre: gazdasági társaságok, vállalkozások, profitorientált gazdasági társaságok, átalakulással vagy alapítással július 1-je után létrejött non-profit gazdasági társaságok. A projektjavaslat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 1,50 Mrd Ft Támogatott pályázatok várható száma: 1 db 20% A pályázatok benyújtása: Az Akciótervben történő nevesítésig a projektjavaslatok benyújtása június december 31. között folyamatos, az Irányító Hatóság azonban az alábbi értékelési szakaszokat határozza meg (az értékelési szakasz azt jelenti, hogy a meghatározott időpontig az Irányító Hatósághoz beérkezett - projektjavaslatok vonatkozásában egyszerre kerül sor a projektek értékelésére, zsűri ülésre, valamint Kormánydöntésre): június július október január április július október december

19 Önállóan támogatható tevékenységek Támogatható tevékenységnek minősül a turisztikai vonzerőfejlesztés minden formája, amelyről a projektdokumentációban hitelt érdemlően alátámasztásra kerül annak egyedisége, nemzetközi keresleti háttere, hosszú távú fenntarthatósága, továbbá, hogy az országos átlagnál magasabb tartózkodási időt és költést generál. Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre, például: egészségturisztikai szolgáltatások rendezvényhelyszínek tematikus szórakoztató parkok szálláshelyfejlesztés kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés részeként, de megjelenhet önálló attrakciós elemkent is, amennyiben ennek megfelelő egyedi, speciális szolgáltatási elemeket tartalmaz (amennyiben a fejlesztés 5*-os kereskedelmi szálláshelyfejlesztést tartalmaz, az a projekt összköltségébe beszámítódik, de ezen projektelemhez a támogatás nem vehető igénybe) kapcsolódó szolgáltatások kialakítása A fenti fejlesztéseket kiszolgáló alapinfrastruktúra (pl. működéshez szükséges közműfejlesztések, elérhetőséget szolgáló útépítések) kialakítása, fejlesztése Kereskedelmi szálláshelyek bővítése és szolgáltatásainak minőségi fejlesztése A magasabb komfortfokozatú kereskedelmi szálláshelyek (4* szállodák, 1. osztályú panziók, 3-4*-os kempingek) fejlesztése azokon a településeken, ahol a kereslet igényli, és a fejlesztés nem eredményez túlkínálatot. Az alacsony komfortfokozatú kereskedelmi szállásférőhelyek (3* csillagos és/vagy az alatti szállodák,1. osztályú alatti panziók, kempingek, ifjúsági szálláshelyek, turistaszállók) minőségi bővítése, szolgáltatásainak bővítése, hatékonyságuk javítása /A, 2.2.1/B Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése A konstrukció célja a kereskedelmi szálláshelyek szolgáltatási színvonalának emelése, kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságának javítása, a szálláshely működéséből származó árbevételek növelése, és a projektek megvalósításán keresztül munkahelyek teremtése. Pályázók köre: Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit, vagy profitorientált gazdasági gi társaságok, vállalkozások, Egyéni vállalkozások, Költségvetési szervek és intézményeik. A projektjavaslat benyújtására konzorciumi formában nincsen lehetőség. A komponens keretében: 1,06 Mrd Ft B komponens keretében: 0,33 Mrd Ft. Támogatott pályázatok várható száma: A komponens esetén 4 db, B komponens esetén 6 db A komponens esetén: B komponens esetén: 1,39 Mrd Ft maximum 40 % 250 millió Ft Projekt összes elszámolható költsége Egy projekt által igényelhető támogatás: Támogatás mértéke a sávon belül Új szálláshely Kevesebb, mint 400 millió Ft 25% 30% 400 millió Ft és felette 20% 25% Meglevő szálláshely fejlesztése Projekt összes elszámolható költsége Támogatás mértéke a sávon belül Új szálláshely Meglevő szálláshely fejlesztése Kevesebb, mint 80 millió Ft 30%, illetve KKV-k 30%, illetve KKV-k esetében 40% 80 millió Ft és felette 30% 30%, illetve KKV-k esetében 35% Konstrukció száma Konstrukció neve Támogatás összege (millió Ft) Konstrukció száma Konstrukció neve Támogatás összege (millió Ft) Min. Max. Min. Max. NYDOP /A Magas kategóriájú / Magas komfortfokozatú kereskedelmi szállodák, panziók, kempingek minőségi fejlesztése NYDOP /B Kapacitásnövelés és szolgáltatásfejlesztés üdülőházakban, ifjúsági szállókon, turistaszállókon és alacsony kategóriájú panziókban A benyújtás kezdete: október 1. A benyújtás legvégső időpontja: január 8. Önállóan támogatható tevékenységek 1. Új kereskedelmi szálláshely kialakítására irányuló fejlesztés 2. Meglévő kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése, szolgáltatásainak minőségi és mennyiségi fejlesztése, a fentiek kombinációja A szolgáltatásfejlesztésnek kapacitásában és színvonalában illeszkednie kell a szálláshely kapacitásához és színvonalához. 17

20 Helyi, térségi desztináció menedzsment szervezetek létrehozása, fejlesztése (2009/2010) Egymással összehangolt, alulról épülő szervezeti rendszer létrehozására és tevékenységének támogatása, amely a vállalkozások, önkormányzatok, szakmai-civil szervezetek együttműködésével képes a turisztikai desztinációt érintő alábbi legfontosabb feladatcsoportok koordinált ellátására: Turisztikai termékfejlesztés/projektmenedzsment, Turisztikai információs rendszer működtetése; Marketing kommunikációs kampányok tervezése (összehangolás, együttműködés), megvalósítása, képzés Helyi, térségi desztináció menedzsment szervezetek létrehozása, fejlesztése (2007/2008) A turisztikai desztináció menedzsment (TDM) rendszer kialakítása a 2005-től 2013-ig szóló Nemzeti turizmusfejlesztési stratégiában meghatározott feladat, amely megvalósítása a magyarországi turizmus versenyképességének növeléséhez szükséges. Ahhoz, hogy egy turisztikai desztináció életképes és versenyképes legyen, rugalmasan kell reagálnia a mikro- és a makro környezeti tényezők változásaira. Ma meg egy adminisztratív, statisztikai régió nem tud olyan gyorsan reagálni a piaci elvárásokhoz, mint ahogyan tudna pl. egy szoros együttműködésen, az érdekek szoros kapcsolatán alapuló, a nonprofit és a piaci elvek együttműködésén alapuló desztináció. Valamely térség turisztikai versenyképességének meghatározó tényezője ugyanakkor a hatékony, megfelelő kompetenciákkal és kiszámítható finanszírozási és szervezeti háttérrel rendelkező menedzsment szervezeti rendszer kialakítása és működtetése /A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása A támogatási konstrukció stratégai célja, hogy egységes szakmai elvek mentén a ROP-ban biztosított támogatási lehetőségeken keresztül megteremtse a magyarországi turisztikai szervezeti rendszer helyi szintű átalakulását, ösztönözze az alulról jövő turisztikai kezdeményezéseket és megteremtse az egységes hazai TDM rendszer működéséhez szükséges szakmai és fejlesztési keretfeltételeket. A fenti célok teljesülésének biztosítása érdekében kiemelt cél: helyi szintű turisztikai desztináció menedzsment szervezetek létrehozása és a desztinációs szinten meghatározott szakmai célok elérését szolgáló szakmai, fejlesztési tevékenységek támogatása. A versenyképesség növelése egységes irányítási rendszer bevezetésével. A termékfejlesztéstől a piacra juttatásig ívelő irányítási feladatok egy kézbe adása, ezzel erőforrások koncentrálása, eredményesebb működés A jól működő turizmus feltételeként egy régiós, ill. országos szinten egységes, egymással összehangolt szervezeti rendszer kialakítása, a helyi és a térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek létrehozásával és tevékenységük támogatásával. Egy olyan régionként egységes keretek között kialakítandó, alulról épülő szervezeti rendszer létrehozására és tevékenységének támogatására kerül sor, amely a vállalkozások, önkormányzatok, szakmai és civil szervezetek együttműködésével képes a turisztikai desztinációt érintő alábbi legfontosabb feladatcsoportok koordinált ellátására: Turisztikai termékfejlesztés/projektmenedzsment Turisztikai információs rendszer működtetése Marketing kommunikációs kampányok tervezése (összehangolása, együttműködése) és gyakorlati megvalósítása, képzés Lezárult 0,18 Mrd Ft maximum 85 % 65 millió Ft Pályázók köre: A felhívás keretében azon szervezetek nyújthatnak be támogatási igényt, amelyek a jelen pályázatot megelőző augusztus 14-én meghirdetett regisztrációs felhíváson részt vettek és ott a szakmai bírálat eredményeképpen támogató nyilatkozatot kaptak. Kötelezően választandó jogi forma: A pályázatban a támogatás révén egyesületek vagy non-profit kft. létrehozása a cél. Ennek megfelelően kizárólag a következő szervezetek adhatnak be a pályázatot: a pályázat benyújtásakor már a fenti egyesületi vagy non-profit kft. Formában működő TDM szervezetek, vezető partneren keresztül olyan TDM szervezet működtetését célzó egyesület vagy non-profit kft., amely igazolni tudja, hogy a bíróságon, illetve cégbíróságon kezdeményezték a bejegyzést és csatolni tudja a szervezet alapító okiratát, illetve alapszabályát. Bármilyen szervezet lehet vezető-partner, amely a desztinációs önkormányzat(ok) támogatását és szakmai bizalmát bírja. Egy desztinációban csak egy Vezető Partner szervezet támogatható. 0,18 Mrd Ft Támogatott pályázatok várható száma: 13 db 85% Egy projekt által igényelhető támogatás összege: Helyi TDM Szervezetek beavatkozási irányok Vendégéjszaka (VÉ) szám Támogatási összeg Támogatási összeg minimum maximum 1. Kiemelt Turisztikai Desztinációk 150 ezer VÉ feletti 50 millió Ft 65 millió Ft 2. Turisztikai Desztinációk 150 ezer VÉ alatti 25 millió Ft 50 millió Ft A benyújtás kezdete: május 11. A benyújtás legvégső időpontja: szeptember

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére Tartalom GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS

Részletesebben

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI 3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁKHOZ Nemzeti Fejlesztési Terv I-II. Az uniós támogatások hozzáférésének és felhasználásának alapdokumentuma a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma

Részletesebben

8. szám 2007. október 4.

8. szám 2007. október 4. Pályázati Hírlevél 8. szám 2007. október 4. DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM DAOP-2007-1.1.1./A IPARI TERÜLETEK, IPARI PARKOK ÉS VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZAK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE Támogatás célja: A

Részletesebben

Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása

Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása (DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11) Kedvezményezettek köre Jelen kiírás

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 GINOP-ról általánosságban Magyarország -a Budapestet és Pest megyét magába foglalóközép-magyarország Régiót leszámítva - nem éri el az EU átlag

Részletesebben

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 TARTALOMJEGYZÉK REGIONÁLIS TÁMOGATÁSPOLITIKA 5 Kohéziós politika7 A regionális operatív programok

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése GINOP 1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése GINOP 1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése GINOP 1.2.1-15 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. JÚLIUS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. JÚLIUS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Pályázat címe Pályázat kódszáma Cégméret Támogatás összege Beadási határidő

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja Operatív program megnevezése Tematikus célkitűzés Indikatív forrás-allokáció (%) 1.

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TERVEZÉS HETE Tervezés Hete HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) 2013. december 9-12. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

Pályázati lehetőségek önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek számára

Pályázati lehetőségek önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek számára Pályázati lehetőségek, intézmények és civil szervezetek számára Pályázati felhívás címe A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések Tanoda típusú programok TÁMOP-3.3.9.A-12/2

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Hírlevél 1/2011. TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0024. Tartalomjegyzék:

Hírlevél 1/2011. TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0024. Tartalomjegyzék: Hírlevél 1/2011. Tartalomjegyzék: BEFEKTETŐI KIADVÁNY ADATBÁZIS A TÉRSÉG GAZDASÁGI SZEREPLŐIRŐL PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. - ÚJ SZÉCHENYI TERV BEFEKTETŐI KIADVÁNY A TÁMOP 1.4.4-08/1-2009-0024. pályázat

Részletesebben

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK. Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. Pályázati konstrukció kódja:

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK. Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. Pályázati konstrukció kódja: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Operatív

Részletesebben

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság Összefoglaló az Új Magyarország Fejlesztési Terv sporthoz közvetetten kapcsolódó fejlesztési lehetőségeiről 2008. március I. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Környezet és energia Operatív Program

Környezet és energia Operatív Program Környezet és energia Operatív Program 5. prioritás: Hatékony energiafelhasználás Akcióterv 2009-2010 2010. március I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

2013.01.02. Induló klaszter projekt további tevékenységei, hosszútávú lehetıségek és tervek bemutatása. Lenkey Péter klasztermenedzser

2013.01.02. Induló klaszter projekt további tevékenységei, hosszútávú lehetıségek és tervek bemutatása. Lenkey Péter klasztermenedzser Induló klaszter projekt további tevékenységei, hosszútávú lehetıségek és tervek bemutatása Lenkey Péter klasztermenedzser Klaszter Közgyőlés & Üzletember találkozó Miskolc, 2012.05.30. 1 További projekt

Részletesebben

Innovációs pályázatok és jó gyakorlatok

Innovációs pályázatok és jó gyakorlatok Innovációs pályázatok és jó gyakorlatok Magyar Dániel Nagykanizsa 2015. október 21. Az innovációs ügynökségről A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta (elődje 2005 óta) 3 megyei jogú városban, 1-1 irodával,

Részletesebben

Észak-Magyarországi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Magyarországi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Magyarországi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése Észak-Magyarországi Operatív Program A prioritás

Részletesebben

Új Magyarország 2007-2013

Új Magyarország 2007-2013 Új Magyarország 2007-2013 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Tab, 2006. november 27. A piaci és a nem piaci szférában részt vevők aránya 2004 11% Közigazgatás és közszolgáltatások Nyugdíjasok 40%

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására FELHÍVÁS Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A Felhívás kódszáma: VEKOP-4.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGET, SZINTÉN LEHETŐSÉGE VAN MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATBAN (ANNEX I. TERMÉK) PÁLYÁZNI.

TEVÉKENYSÉGET, SZINTÉN LEHETŐSÉGE VAN MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATBAN (ANNEX I. TERMÉK) PÁLYÁZNI. ÉLELMISZER-FELDOLGOZÓK LÉTREHOZÁSA, MŰKÖDTETÉSE, KORSZERŰSÍTÉSE Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg

Részletesebben

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére TÁMOP 4. 2. 1 Projekt Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére Innotét Kft. 3519 Miskolc, Hattyú út 12 2009. december 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...1 2. Az innovációt segítő

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) 2015. ÉVRE SZÓLÓ FEJLESZTÉSI KERETE ÉS MENETRENDJE

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) 2015. ÉVRE SZÓLÓ FEJLESZTÉSI KERETE ÉS MENETRENDJE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) ÉVRE SZÓLÓ FEJLESZTÉSI KERETE ÉS MENETRENDJE Kis és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás Vállalkozói inkubátorházak

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program Az üzleti infrastruktúra (ipari parkok, inkubátorházak, barnamezős telephelyek) fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007/1.1.1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vállalkozásfejlesztési létesítmények infrastruktúra- és szolgáltatás-fejlesztésére 1.5.3/A - Inkubátorházak szolgáltatásfejlesztéssel

Részletesebben

FESTETICS HAJÓS KLASZTER TÁJÉKOZTATÓ 2012. november

FESTETICS HAJÓS KLASZTER TÁJÉKOZTATÓ 2012. november FESTETICS HAJÓS KLASZTER TÁJÉKOZTATÓ 2012. november 1 FESTETICS HAJÓS KLASZTER Az agárdi székhelyű Pro Rekreatione Nonprofit Kft. (VVSI), a vitorlázás és hozzá kapcsolódó utánpótlás nevelés területén is

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez Kódszám: DDOP-2.1.1/E,F-12 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében. Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására. Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében. Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására. Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B. 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás...

Részletesebben

2011. JANUÁR SZSÉGIPARI PROGRAM CIÓ PROGRAM INNOVÁCI TUDOMÁNY FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM

2011. JANUÁR SZSÉGIPARI PROGRAM CIÓ PROGRAM INNOVÁCI TUDOMÁNY FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM ÚJ J SZÉCHENYI TERV PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. JANUÁR ÚJ J SZÉCHENYI TERV KITÖRÉSI PONTJAI GYÓGY GYÍTÓ MAGYARORSZÁG EGÉSZS SZSÉGIPARI PROGRAM ZÖLDGAZDASÁG G FEJLESZTÉSI SI PROGRAM VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten TÁMOP-7.2.1-11/K Technikai segítségnyújtás 1085 Budapest,

Részletesebben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben TDM 7. Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben Stratégiai működés megalapozása Dr. Piskóti István Intézetigazgató, ME Marketing Intézet A tervezés terepe Milyen turisztikai termékfejlesztés célszerű

Részletesebben

FELHÍVÁS. A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében

FELHÍVÁS. A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében FELHÍVÁS A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében A felhívás címe: Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-4.1.2/B DDOP-2009-3.1.3/C ÉAOP-2009-4.1.2/C ÉMOP-2009-4.1.2/A ÉMOP-2009-4.1.2/B KDOP-2009-5.2.1/C

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA ROGRAMJA 2015 2019 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ...4 II. SZEGED HELYZETE A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓHOZ VISZONYÍTVA...5 II.1. Múlt...5 II.2. Jelen...5 II.2.1.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. és II. priorítás

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. és II. priorítás Gazdaságfejleszti Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. II. priorítás Prioritás A prioritás egyedi célkitűzei A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

Budapest, 2010. augusztus 4.

Budapest, 2010. augusztus 4. GOP-2010-2.1.1/C - Komplex vállalati technológia fejlesztés Partnerségi egyeztetés Kocsis Magdolna GOP IH vezető Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Budapest, 2010. augusztus 4. A GOP-2.1.1/C a vállalkozások

Részletesebben

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG Jelmagyarázat gazdaságfejlesztés városrehabilitáció humán infrastruktúra fejlesztés környezetfejlesztés közlekedésfejlesztés

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok és iparterületek támogatása (DAOP-1.1.1./A-13, ÉAOP-1.1.1/A-13) A pályázat célja 1. Ipari parknak minısülı területek infrastrukturális

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszám:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszám: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Helyi és térségi

Részletesebben

Kis-és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás Kód Név Kedvezményezettek köre Pályázat célja Megjelenés GINOP 1.1.1.

Kis-és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás Kód Név Kedvezményezettek köre Pályázat célja Megjelenés GINOP 1.1.1. Kis-és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1.1.1. GINOP - 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3./ 1.2.4. Vállalkozói inkubátorházak Mikro-, kis - és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

K Ü L Ö N K I A D Á S 2016

K Ü L Ö N K I A D Á S 2016 küf_16_adó_küf 2016.02.03. 15:29 Page 1 KAMARAI ÜZLETI f ü z e t e k K Ü L Ö N K I A D Á S 2016 Széchenyi Kártya..........2 Országos és helyi pályázatok 16 Adó 2016................40 Lakáscélú támogatások....56

Részletesebben

Turisztikai pályázatok az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében

Turisztikai pályázatok az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Turisztikai pályázatok az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Turisztikai pályázatok az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Jelenleg elérhető pályázati konstrukciók: ÉMOP-2.1.1/B-12

Részletesebben

2010. februári hírek

2010. februári hírek 2010. februári hírek Újra itt a sztárpályázat Újra jönnek a telephelypénzek Kkv-k: a források egyharmadát már kiosztották Ismét elérhetőek a GOP február 20-al felfüggesztett pályázatai Százmilliárd a közép-magyarországi

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVEZÉSI FŐOSZTÁLY 2016. JANUÁR 15. Szűkülő

Részletesebben

NYUGAT DUNÁNTÚLI INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEK

NYUGAT DUNÁNTÚLI INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEK BAROSS GÁBOR PROGRAM NYUGAT DUNÁNTÚLI INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEK ND_INRG_05 Pályázati felhívás Budapest, 2005. november Tartalomjegyzék 1. A támogatás célja...3 2. A támogatás forrása és összege...3 3. A

Részletesebben

Előzetes Akcióterületi Terve

Előzetes Akcióterületi Terve Szeged Megyei Jogú Város ELI ipari-innovációs akcióterületének Előzetes Akcióterületi Terve Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott

Részletesebben

Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési

Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1 Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv vállalkozásokat érintő aktuális pályázati kiírásai

Az Új Széchenyi Terv vállalkozásokat érintő aktuális pályázati kiírásai Az Új Széchenyi Terv vállalkozásokat érintő aktuális pályázati kiírásai 1. VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROGRAM 1.1. KKV technológia fejlesztés Támogatás összege: az igényelhető vissza nem térítendő támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN

TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN PÁLYÁZAT CÉLJA: A Felhívás célja, hogy a megyei jogú város önkormányzatának vezetésével, a megyei jogú

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: új források, új szabályozások, új lehetőségek konferencia Budapest, 2014. október 28. A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Kükedi

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GOP-2010-2.1.1/B

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GOP-2010-2.1.1/B GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2010-2.1.1/B I.A támogatás célja

Részletesebben

SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: 1 SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÁPRILIS Cím Somogy megye Integrált Területi Programja Verzió 2.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. (Megyeháza földszint 1, Képviselői Iroda) Javasolt

Részletesebben

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1. FELHÍVÁS a városi barnamezős területek megújítására A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére

Részletesebben

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették Miskolci Kistérség Többcélú Társulása Stratégiai és Operatív Program (2007-2013) Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH

Részletesebben

2010. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok B Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponens 2010.03.10.

2010. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok B Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponens 2010.03.10. 2010. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok B Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponens 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről.

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció RÁCKEVE VÁROS Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása című

Részletesebben

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 2014 2020 Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft 2015.03.31. Pest Megye Integrált Területi Programja 1 2015. április 7. Készítette Pest Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. komponenshez Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.1./E A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Tartalom: I. A regionális fejlesztést célzó

Tartalom: I. A regionális fejlesztést célzó Tartalom: oldal: I. A regionális fejlesztést célzó Európai Uniós támogatásokról...1 II. 2004-2006-os programok...2 III. Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés Magyarországon 2004-2006...14 IV. A 2007 és 2013

Részletesebben

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése FELHÍVÁS A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése A Felhívás kódszáma: GINOP 7.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN SZOCIÁLIS ELLÁTÁSHOZ ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZÉSHEZ TARTOZÓ EGYES KÖZSZOLGÁLTATÁST VÉGZŐ INTÉZMÉNYEK VERSENYKÉPESSÉGI SZEMPONTÚ

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA II. JAVASLATTEVŐ FÁZIS Kecskemét 2013 Tartalom 1. A MEGYE JÖVŐKÉPE... 3 2. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK ALAPELVEI... 6 3. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely város Információs Gazdaság Stratégiája és a stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer Az Információs Gazdaság Stratégia készítési projekt

Részletesebben

Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program jelenlegi állásáról, a várható ütemtervről

Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program jelenlegi állásáról, a várható ütemtervről Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program jelenlegi állásáról, a várható ütemtervről Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár Miniszterelnökség Területi Workshop Cegléd 2015. április

Részletesebben

A Kormány 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 7. szám 427 A Kormány 1006/. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány a) megállapítja

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS KLASZTERSZERVEZETEK MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSÁNAK

PROFESSZIONÁLIS KLASZTERSZERVEZETEK MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSÁNAK PROFESSZIONÁLIS KLASZTERSZERVEZETEK MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.3.2-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 Mrd forint.

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Balatonfenyves településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1658/2012 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 18-án tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 18-án tartandó rendkívüli ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 18-án tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: TOP-5.2.1-15 kódszámú, társadalmi együttműködés erősítését szolgáló

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSI FORRÁSOK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Integrált helyi programok a gyermekszegénység csökkentésére c. tervezési felhívásához (A leghátrányosabb helyzetű

Részletesebben

A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után

A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály 2014. május 16. Mezőgazdaság versenyképessége A vidékfejlesztési politika céljai Hosszú távú

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi munkájáról 2015. április 13. TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 STRATÉGIAI

Részletesebben

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA Prof. Dr. Piskóti István - Dr. Molnár László - Gulyásné Dr. Kerekes Rita - Dr. Nagy Szabolcs - Dr. Dankó László - Dr. Karajz Sándor - Dr. Bartha Zoltán - Kis-Orloczki Mónika (5. munkacsoport) CÉLZOTT TERMÉKEK

Részletesebben

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK AKTUÁLIS PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK január Amennyiben egy pályázati kiírás felkelti érdeklődését és további információkat szeretne kapni róla, azt kérjük jelezze a jobb oldalon található jelölőnégyzetben, végezzen

Részletesebben

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására A felhívás címe: Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN EU Pályázati Nap a térség gazdasági szereplőinek 2016. február 10. Dunabogdány, Művelődési

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. október

Pályázati figyelő 2011. október Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i összege mértéke Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció a 10 000 fő feletti és 20

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS. GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS. GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B

Részletesebben

INNOVÁCIÓS ÖKOSZISZTÉMA ÉPÍTÉSE (START-UP ÉS SPIN-OFF)

INNOVÁCIÓS ÖKOSZISZTÉMA ÉPÍTÉSE (START-UP ÉS SPIN-OFF) GINOP-2.1.5-15 INNOVÁCIÓS ÖKOSZISZTÉMA ÉPÍTÉSE (START-UP ÉS SPIN-OFF) PÁLYÁZAT CÉLJA: A Felhívás célja, hogy az ötlet fázistól, a validáción, prototípusfejlesztésen át támogassa az innovatív start-up vállalkozásokat

Részletesebben

Az Önkormányzati hírlevelek összes előző számai megtalálhatóak és letölthetőek itt: www.oot.ro Önkormányzati hírlevél menüpont

Az Önkormányzati hírlevelek összes előző számai megtalálhatóak és letölthetőek itt: www.oot.ro Önkormányzati hírlevél menüpont www.rmdsz.ro II. évfolyam 85. szám www.oot.ro 2014. október 15. TARTALOM: 1. Jogszabályfigyelő 2. Európai Uniós finanszírozások tájékoztató --------------------------------------------------------- Az

Részletesebben

Programelemek. Gyógyító Magyarország Egészségipari Program. Zöldgazdaság-fejlesztési Program. Vállalkozásfejlesztési Program

Programelemek. Gyógyító Magyarország Egészségipari Program. Zöldgazdaság-fejlesztési Program. Vállalkozásfejlesztési Program ÚSZT 2011. Programelemek Gyógyító Magyarország Egészségipari Program Zöldgazdaság-fejlesztési Program Vállalkozásfejlesztési Program Tudomány Innováció Program Foglalkoztatási Program Közlekedésfejlesztési

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 FELHÍVÁS A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 Magyarország Kormányának felhívása a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztésének

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. szeptember 18. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

5.3.3. III. intézkedéscsoport: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása

5.3.3. III. intézkedéscsoport: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása 5.3.3. III. intézkedéscsoport: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása 5.3.3.1. A vidéki gazdaság diverzifikálására irányuló intézkedések 5.3.3.1.1. A nem mezőgazdasági tevékenységgé

Részletesebben

Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról

Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról Mellékletek: kivonatok pályázati felhívásokból Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz

Részletesebben

Klaszterfejlesztési politika

Klaszterfejlesztési politika A klasztermenedzsment európai gyakorlata (Pécs, 2010) Klaszterfejlesztési politika Somosi Éva Pólus Programiroda Tartalom 1. Klaszterek és klaszter programok a Pólus Program kidolgozása előtt 2. Pólus

Részletesebben