NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM"

Átírás

1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSI FORRÁSOK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pályázati Stratégiai Főosztály

2 EU 2020 célkitűzések Kötött célrendszer: Hazai célkitűzések A évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie Az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani Energia/klíma: Az üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-os csökkentése Energiahatékonyság 20%-os növelése Megújuló energia részarányának 20%-os növelése Az iskolából kimaradók aránya maximum 10 % A felsőfokú végzettségűek aránya minimum 40 % A szegénység kockázatának kitett lakosok számát 20 millióval kell csökkenteni A szegénységben élő népesség száma fővel csökken A korai iskolaelhagyók aránya 10%-ra csökken a évesek között Felsőfokú, ill. annak megfelelő végzettségűek aránya a éves népességen belül 30,3%-ra nő Foglalkoztatási ráta 75%-ra emelkedik 2020 ÜHG kibocsátás legfeljebb 10%- os növelése höz képest K+F szintje a GDP 1,8%-ra nő Megújuló energiaforrások részaránya 14,6%- ra nő Energiahatékonyság 10%-os növelése

3 Nemzetgazdasági célok A 2014-től kezdődő időszakban a Kormány egyik fő gazdaságpolitikai célja az ország újraiparosítása, melyet az EU-s források felhasználásával is el kíván érni ig az ipari termelés GDP-hez hozzáadott értékét 30% fölé emelni a jelenlegi 23%-os értékről A húzóágazatnak bizonyuló iparágak fejlődésének fenntartása, további támogatása (pl.: járműipar, elektronikai ipar, egészségipar) A jelentős potenciállal rendelkező hagyományos ágazatok újraindítása (elsősorban élelmiszergazdaság) Stratégiailag kiemelt jelentősége van a kis- és középvállalkozások beruházásainak, piacra jutásuknak, finanszírozási lehetőségeik megteremtésének

4 Operatív programok áttekintése Operatív Program millió Euró Mrd Ft Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) Vidékfejlesztési Program (VP) Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) közvetlen területalapú támogatások összesen

5 A GINOP stratégiai céljai Működési tényezők minőségének javítása, körének bővítése. A vállalkozások számára fontos munkaerő, tőke, infrastruktúra, technológiai, természeti és kulturális erőforrások köre bővüljön, elérhetősége javuljon. Gazdasági együttműködések erősítése. Nőjön a piacépítést szolgáló összefogások, vállalkozói együttműködések, beszerzési rendszerek száma és jelentősége. Versenyképességi akadályok lebontása. A vállalkozások számára könnyebben megvalósítható legyen az új piacokra való belépés, az üzleti modell minőségi javítása.

6 Stratégiai célok KKV stratégia A Kormány stratégiai partnernek tekinti a hazai kis- és középvállalkozásokat, és rájuk kívánja építeni a foglalkoztatás bővítését és a gazdaság felpörgetését. A KKV-k részére növekedési potenciált a közeljövőben elsősorban az export bővítése jelent. Az 50 főnél többet foglalkoztató KKV-k árbevételének exportból származó részaránya a évi 25 %-ról 2020-ra 50 %- ra emelkedjen A hazai KKV-k EU-n kívüli exportjukat 1 %-ról 3%-ra növeljék 2020-ig Támogatott beszállítói integrátori programok indítása A 10 főnél többet foglalkoztató KKV-k fele vegyen részt valamilyen hazai vagy nemzetközi hálózatos együttműködésben

7 A GINOP prioritásai Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása Alap: ERFA Forrás: 490,6 milliárd Ft Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció Alap: ERFA Forrás: 523,3 milliárd Ft Infokommunikációs fejlesztések Alap: ERFA Forrás: 141 milliárd Ft Energia Alap: ERFA Forrás: 69,9 milliárd Ft Foglalkoztatás Alap: ESZA, IFK Forrás: 515,6 +14,7 milliárd Ft Versenyképes munkaerő Alap: ESZA Forrás: 135,6 milliárd Ft Turizmus Alap: ERFA Forrás: 111,8 milliárd Ft Pénzügyi eszközök Alap: ERFA Forrás: 729,6 milliárd Ft

8 Keretszabályok SZINTENTARTÓ BERUHÁZÁS: csak termék vagy szolgáltatáspaletta bővítése támogatható, kivéve energiahatékonyság NAGYVÁLLALATOK: csak logisztika, beszállítói integrátorok, klaszterek, IKT és K+I; de a kkv-t is be kell vonni EXPORT: a fejlesztés eredményeként exportra képes termék vagy beszállítói kapacitás jön létre és külpiacra jut TURIZMUS: szálláshely-kapacitás fejlesztése nem elszámolható INFORMATIKA: önálló IKT eszközbeszerzés nem támogatható, csak IKT rendszer bevezetése keretében ÉRZÉKENY ÁGAZATOK: szén-, acélipar, hajógyártás, szállítmányozás, repülőtér mezőgazdaság, atomerőmű, dohányipar ÉLELMISZERIPAR: vissza nem térítendő támogatást külön indokolni kell SZOLGÁLTATÓ SZEKTOR: első sorban visszatérítendő támogatás, de vannak kivételek NEMZETI PRIORITÁSOK: kiemelt ágazat, növekedési zóna, szabadvállalkozási zóna, S3 stratégia, magas foglalkoztatás TERMELÉS: feldolgozó ipar és termelő infrastukrúra fejlesztését célzó projektek KUTATÁS: piacvezérelt fejlesztések, nemzetközi projektek, kkv-k bevonása az egyetemek és kutató intézetek mellett ENERGIA: épületek és termelési infrastruktúra energiahatékonysága, főleg megújuló energiával kombinálva 8

9 Éves Fejlesztési Keret a programok hatékony végrehajtása érdekében programonként meghatározott, a következő évre szóló éves fejlesztési keretet kell készíteni az elkészítését az IH koordinálja a tartalmát a szakpolitikai felelős adja: az adott évre tervezett felhívások listáját A felhívások szakmai koncepcióját Konstrukció keretösszegét (jogszabály szerint minimum 1 Mrd Ft) OP Monitoring Bizottság megtárgyalja, végül a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság fogadja el, kormányhatározat formájában kerül kiadásra Tartalma: Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege Felhívás meghirdetésének módja Felhívás meghirdetésének tervezett ideje Kiemelt projektek listája, nevesítve a támogatást igénylő nevét és a szakmai elvárásokat

10 GINOP néhány lezárult felhívásról Azonosító Keret (Mrd Ft) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (lezárult) 32,4 egyszerűsített Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (lezárult) 0,48 egyszerűsített Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program (lezárult) 8,35 kiemelt ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis (lezárult) Kiemelt

11 GINOP lezárult felhívások II. Azonosító Keret (Mrd Ft) Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia fejlesztő program kkv-knak (lezárult) 2 kiemelt Ifjúsági garancia (lezárult) 160 kiemelt Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása (lezárult) 1.1 standard A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban (lezárult) 2 standard

12 GINOP lezárult felhívások III. Azonosító Keret (Mrd Ft) Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése (lezárult) 30 kiemelt Digitális szakadék csökkentése kiemelt VEKOP-15 Részvétel az OECD Felnőttek Képesség Kompetencia mérése Programjában (PIAAC) (lezárult) 1.1 (VEKOP: 0.3) kiemelt A jogszerű foglalkoztatás elterjesztése (lezárult) 3.5 standard

13 GINOP felhívások felülvizsgálat alatt Azonosító és felfüggesztés Keret (Mrd Ft) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése : (átmenetileg szünetel tól) 105 (megemelve 2016-ban!) standard Előleg módosult (50%-max.250 M Ft) Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása : (átmenetileg szünetel től) 50 standard Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása : (átmenetileg szünetel től) 60 (megemelve 2016-ban!) egyszerűsített

14 GINOP felhívások felülvizsgálat alatt (II) Azonosító Keret (Mrd Ft) Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása : (átmenetileg szünetel től) 6 (megemelve 2016-ban!) standard Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása : (átmenetileg szünetel től) 5 egyszerűsített Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés (átmenetileg szünetel től) 20 standard

15 Azonosító GINOP elérhető felhívások 2016 (I.) I. Keret (Mrd Ft) Ipari parkok fejlesztése standard Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatás-nyújtásának támogatása standard GINOP Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése standard

16 Azonosító GINOP elérhető felhívások 2016 (II.) I. Keret (Mrd Ft) Iparjog egyszerűsített Innovációs voucher egyszerűsített Innovációs ökoszisztéma (start up és spin off) standard

17 Azonosító GINOP elérhető felhívások 2016 (III.) I. Keret (Mrd Ft) GINOP Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések standard Stratégiai K+F műhelyek kiválósága standard Kutatási infrastruktúra megerősítése nemzetköziesedés, hálózatosodás standard Felsőoktatási és ipari együttműködési központ (FIEK) standard

18 Azonosító GINOP elérhető felhívások 2016 (IV.) I. Keret (Mrd Ft) GINOP VEKOP-15 Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása GINOP: 2 VEKOP: 0.84 kiemelt IKT start up cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása kiemelt Előleg módosult (50%-max.1 Mrd Ft) Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése opc. 10 standard GINOP VEKOP-15 Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése GINOP: 2 VEKOP: 0.86 standard

19 Azonosító GINOP elérhető felhívások 2016 (V.) I. Keret (Mrd Ft) VEKOP 15 Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása GINOP: 2 VEKOP: kiemelt Út a munkaerőpiacra (megemelve!) kiemelt Társadalmi vállalkozások ösztönzése-támogató szolgáltatások kiemelt GINOP Gyakornoki program pályakezdők támogatására febr egyszerűsített Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatása egyszerűsített

20 Azonosító GINOP elérhető felhívások 2016 (VI.) I. Keret (Mrd Ft) Gyakornoki program Támogató szolgáltatások febr kiemelt A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál febr egyszerűsített GINOP VEKOP-15 A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése GINOP: 1.3 VEKOP: 0.49 kiemelt

21 Azonosító GINOP elérhető felhívások 2016 (VII.) I. Keret (Mrd Ft) Nemzeti Kastély és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása kiemelt Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése (megemelve!) kiemelt Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése (megemelve) standard Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése standard

22 GINOP évi lehetőségek MÓDOSÍTVA ÁPRILIS 15-én!* GINOP évi ÉFK: db felhívás HELYETT db felhívás 1006/ (I.18.) Korm. határozat a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról. Összességében több mint 1000 milliárd forintnyi újabb forrás nyílik meg a gazdaságfejlesztési, illetve innovációs és kutatás-fejlesztési támogatásokra 2016-ban. Év végére elérhető lesz az időszak keretének 75%-a! ( január) Közel 300 milliárd forinttal emelte meg a kormány a GINOP éves keretösszegét, ezzel a 2016 végéig elérhető források összege több mint 2200 milliárd forintra emelkedett. (április 20.) A oldalon megtalálható (Magyar Közlöny 2016/53.szám) *1201/ (IV. 15.) Korm. Határozat a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/ (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

23 Azonosító GINOP felhívások megjelenés előtt (a 2016-os ÉFK alapján) I. Keret (Mrd Ft) GINOP Vállalkozói inkubációs tevékenység fejlesztése II. negyedév 2.2 standard VEKOP-16 Vállalkozói mentorálás a mikro-, kis- és középvállalkozások részére II. negyedév GINOP: 0.74 VEKOP:0.28 kiemelt Termelő KKV-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében Ipar 4.0 mintaalkalmazások kialakítása II. negyedév 2.35 kiemelt

24 Azonosító GINOP felhívások megjelenés előtt II. (a 2016-os ÉFK alapján) I. A kiemelt növekedési és innovációs potenciállal bíró feldolgozóipari KKV-k azonosítása, felmérése, motiválása, támogatása nemzetközi versenyképességük és hálózatosodásuk elősegítése céljából II. negyedév Keret (Mrd Ft) 1.7 kiemelt Mikro-,kis és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése kombinált hiteltermék keretében III. negyedév 37.5 standard GINOP Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel III. negyedév 22 standard Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kisés középvállalkozások támogatása II. negyedév 20 standard

25 Azonosító GINOP felhívások megjelenés előtt III. (a 2016-os ÉFK alapján) I. Keret (Mrd Ft) Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása hiteltermékkel kiegészítve II. negyedév 30 standard Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében III. negyedév 55 standard Kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés IV. negyedév 1 standard Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése III. negyedév 3.5 egyszerűsített

26 Azonosító GINOP felhívások megjelenés előtt IV. (a 2016-os ÉFK alapján) I. Keret (Mrd Ft) GINOP Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása III. negyedév 4.15 (megemelve összevonásból adódóan!) egyszerűsített Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása III. negyedév 17.5 (megemelve összevonásból adódóan!) egyszerűsített Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása III. negyedév 2 (megemelve összevonásból adódóan!) standard

27 Azonosító GINOP felhívások megjelenés előtt V. (a 2016-os ÉFK alapján) I. Keret (Mrd Ft) Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése II. negyedév 5 (megemelve összevonásból adódóan!) kiemelt Online kormányzati, közigazgatási és e- egészségügyi szolgáltatások terjedésének elősegítése II. negyedév 3 kiemelt Szélessávú fejlesztések előkészítéséhez és végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása II. negyedév 1 kiemelt

28 Azonosító GINOP felhívások megjelenés előtt VI. (a 2016-os ÉFK alapján) I. Keret (Mrd Ft) GINOP Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva III. negyedév egyszerűsített Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése III. negyedév 6 egyszerűsített Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása IV. negyedév 6 standard Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása II. negyedév 4 standard

29 Azonosító GINOP felhívások megjelenés előtt VII. (a 2016-os ÉFK alapján) I. Keret (Mrd Ft) A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése I. negyedév 2 standard GINOP VEKOP-16 Jogszerű foglalkoztatás ösztönzése, valamint a kevésbé fejlett régiókban vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás III. negyedév (VEKOP) kiemelt Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása IV. negyedév 1 egyszerűsített

30 Azonosító GINOP felhívások megjelenés előtt VIII. (a 2016-os ÉFK alapján) I. Keret (Mrd Ft) Idegen nyelvi készségek fejlesztése III. negyedév 15 kiemelt GINOP Munkaerő piaci kulcskompetenciák fejlesztése II. negyedév 2.5 standard Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára III. negyedév 10 standard

31 Azonosító GINOP felhívások megjelenés előtt IX. (a 2016-os ÉFK alapján) I. Keret (Mrd Ft) Munkahelyi képzések támogatása kisés középvállalatok munkavállalói számára III. negyedév 20 kiemelt A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése II. negyedév 8.75 egyszerűsített VEKOP-16 A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése II. negyedév GINOP: 5.08 VEKOP: 1.92 kiemelt

32 Azonosító GINOP felhívások megjelenés előtt X. (a 2016-os ÉFK alapján) I. Keret (Mrd Ft) GINOP Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése II. negyedév 7.3 standard Világörökségi helyszínek fejlesztése II. negyedév 6.5 standard Kulturális tematikus hálózatok fejlesztése III. negyedév 2.5 standard

33 És most!!! A pénzügyi eszközökről szóló 8. prioritásról

34 GINOP prioritástengelyek 1. KKV 490 Mrd Ft 2. K+F+I 523 Mrd Ft 3. IKT 141 Mrd Ft 4. Energia 70 Mrd Ft 5. és 6. Foglalkoztatás és képzés 667 Mrd Ft 7.Turizmus 111 Mrd Ft Kapacitásbővítés Modern üzleti infrastruktúra Vállalkozói kultúra Hálózatosodás, piacra jutás K+I infrastruktúra és kapacitás megerősítése Vállalati K+I Stratégiai K+I együttműködések Versenyképes IKT szektor Digitális gazdaság Digitális felzárkózás Szélessávú hálózat és hozzáférés Energiahatékonyság és megújuló energia Foglalkoztatási programok Gyakornoki programok Munkahelyi rugalmasság Képzés és átképzés Természeti és kulturális örökség megőrzéses Pénzügyi Pénzügyi eszközök eszközök 729,7 730 Mrd Mrd Ft Ft

35 Pénzügyi eszközök célja, sajátosságai CÉL: a piaci forrásból nem, vagy nem kielégítő mértékben finanszírozott, megtérülő (jellemzően KKV) projektek forráshoz juttatása SAJÁTOSSÁGOK: o o o o o o a források visszaforgó jellegűek programok fenntarthatósága alkalmazásukhoz a piaci kudarcok meglétét igazoló elemzés (ún. ex ante elemzés) elkészítése szükséges (nem lehet piactorzító!) magánpiaci finanszírozás bevonása / tőkeáttételi hatás addicionalitás (más pénzügyi eszközt, magánforrást nem helyettesíthet) kombinálhatóak klasszikus vissza nem térítendő pályázati forrásokkal

36 Pénzügyi eszköz - tervezett termékcsoportok Refinanszírozás hitel, programok keretében olcsó refinanszírozási forrás biztosítása a pénzügyi közvetítőknek, akik ezt a forrást továbbadják a végső kedvezményezettek részére Garanciaeszközök közvetlen, illetve viszontgarancia az előző pontban említett területeken Tőkeprogramok piaci alapon befektető kockázati tőke, vegyes szempontok szerint befektető állami tőkealap Pénzügyi eszközök és vissza nem térítendő források kombinációja pénzügyi eszközök kiegészítő alkalmazása vissza nem térítendő támogatási programoknál

37 GINOP 8. prioritás. Azonosító Keret(Mrd Ft), kapcs. felh. (meghirdetés módja) GINOP Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása hitel II. negyedév 26 alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként GINOP /A-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása vissza nem térítendő támogatással kiegészítve II. negyedév 15 ( ) 30 Mrd VNT pénzügyi közvetítők kiválasztása K+F+I viszontgarancia program III. negyedév 10 pénzügyi közvetítők kiválasztása

38 GINOP 8. prioritás II.. Azonosító Keret (Mrd Ft), kapcs.felh. (meghirdetés módja) 8.1.3/A-16 Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram III. negyedév 30 pénzügyi közvetítők kiválasztása 8.1.3/B-16 Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram III. negyedév 70 pénzügyi közvetítők kiválasztása GINOP Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében III. negyedév 28 ( ) 55 Mrd VNT pénzügyi közvetítők kiválasztása

39 GINOP 8. prioritás II.. Azonosító Keret (Mrd Ft), kapcs.felh. (meghirdetés módja) GINOP Újgenerációs Hozzáférési Hálózat (NGA) és körzethatárok fejlesztése hitel 2015.(!) szept (68 Mrd VNT) alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként GINOP Specializált seed és pre-seed befektetési tőkealap induló IKT vállalkozások számára új ötletekhez, új piacra lépéshez kockázati tőke III. negyedév 5.1 pénzügyi közvetítők kiválasztása Infokommunikációs-technológiai vállalati fejlesztéseket támogató kombinált hitel III. negyedév (24 Mrd Ft VNT!) alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként

40 Azonosító GINOP 8. prioritás III.. Keret(Mrd Ft), kapcs. felh. (meghirdetés módja) Mikro-, kis - és középvállalkozások versenyképességének növelése hitel II. negyedév 44 alapok alapját végrehajtó szerv. jár el GINOP KKV Versenyképesség viszontgarancia program III. negyedév 10 pénzügyi közvetítő kiv KKV Versenyképesség kockázati tőkeprogram III. negyedév 21 pénzügyi közvetítő kiv Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése keretében finanszírozott kombinált hitel III. negyedév ,50 Mrd Ft VNT! alapok alapját végrehajtó szerv. jár el

41 Azonosító GINOP 8. prioritás IV.. Keret(Mrd Ft), kapcs. felh. (meghirdetés módja) GINOP Élelmiszeripari középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése keretében finanszírozott kombinált hitel III. negyedév Mrd Ft VNT alapok alapját végrehajtó szerv. jár el pénzügyi közvetítőként Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása az energetika területén kombinált hitel III. negyedév Mrd VNT alapok alapját végrehajtó szerv. jár el pénz. közv Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel III. negyedév alapok alapját végrehajtó szerv. jár el pénz. közv.

42 Azonosító GINOP GINOP 8. prioritás V.. Távhő-szektor energetikai korszerűsítése és helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásának lehetőségével finanszírozott kombinált hitel II. negyedév Keret(Mrd Ft), kapcs.felh KEHOP VNT KEHOP VNT (meghirdetés módja) alapok alapját végrehajtó szerv. jár el pénzügyi közvetítőként KEHOP Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése pénzügyi eszközök révén finanszírozott kombinált hitel IV. negyedév KEHOP Mrd VNT! alapok alapját végrehajtó szerv. jár el pénzügyi közvetítőként Foglalkoztatás ösztönzése célú hitel III. negyedév 15 alapok alapját végrehajtó szerv. jár el pénz. közv.

43 AZ INTÉZMÉNYRENDSZER KIÉPÜLÉSE pénzügyi eszközökhöz 1. Kategóriás MFB Pontok kiépülése: március Induló MFB Pontok száma: 26, minden megyei jogú városban egy, valamint Budapesten három. Feladat: értékesítés, hitelezés, terméktámogatás, ügyfélérdeklődések kezelése 2. Kategóriás MFB pontok kiépülése: július Induló MFB Pontok száma: 119, minden főnél nagyobb településen legalább egy. Feladat: értékesítés, hitelezés, ügyfélérdeklődések kezelése 3. Kategóriás MFB pontok kiépülése: dec. 31-ig Induló MFB Pontok száma: 257, fő alatti településeken minden megyében legalább három. Feladat: tanácsadás, ügyfélérdeklődések generálása

44 Amit még tudni érdemes!!!

45 Amit még tudni érdemes A pályázatok beadása legkorábban a közzétételtől számított 30 nap után nyílhat meg Nagyvállalatok esetében a kutatás-fejlesztési, innovációs pályázatokra érdemes koncentrálni Pályázáshoz előzetes regisztráció szükséges (gyakran használt címmel érdemes regisztrálni) Minden kommunikáció online történik, KIVÉTEL: a támogatási kérelemben szereplő adatok hitelességét igazoló Nyilatkozat 3 napon belül postán is be kell adni! Jellemző hibák: elektronikus kitöltő program nehézségei sok pályázat esetében hibásan kerül beadásra a pályázati nyilatkozat, 3 árajánlat kötelező 3 független ajánlatadótól sok a hiányos, pontatlan, a feltételeknek meg nem felelő árajánlat, rosszul kerülnek a besorolásra a költségek, olyan tevékenységet szeretne fejleszteni, amire az adott pályázatban nincs lehetőség.

46 A GINOP pályázati értékelésének eddigi tapasztalatai

47 GINOP PÁLYÁZATKEZELÉSI TAPASZTALATOK MAJDNEM MINDEGYIK TÁMOGATÁSI KÉRELEM HIÁNYOSSÁGOT TARTALMAZ, EZÉRT HIÁNYPÓTLÁSRA KELL FELSZÓLÍTANI! Felmerülő hiányosságok: A támogatást igénylő alapadatai elírása: létesítő okirat kelte, működés időtartama, gazdálkodási adatok, honlap nincs megadva. Projekt részletes bemutatásánál nem a projekttel összhangban adták meg, hogy milyen típusú induló beruházásnak minősül a tervezett beszerzés/fejlesztés. A projekt részletes bemutatása nem tartalmazza a releváns információkat (pl. a támogatást igénylő honlapján szereplő információk kerülnek bemásolásra). Nem derül ki, hogy a támogatást igénylő mivel foglalkozik, mit gyárt pontosan, mi a fejlesztés indoka, a fejlesztés során mi lesz a létrejövő termék, a beszerzendő eszköz hogyan kapcsolódik a fejlesztendő tevékenységhez. Az átláthatósági nyilatkozat hiányosan vagy nem megfelelően van kitöltve. Monitoring mutatók nem a megfelelő dátumokkal lettek megadva. Ingatlan beruházás esetén a költségvetés az árajánlatok alapján tartalmaz nem elszámolható költséget (felújítás, bontás, takarítás). Nettó elszámoló esetén a projekt költségvetése bruttó módon kerül megadásra, a levonható ÁFA összege a nem elszámolható költségek soron szerepel.

48 GINOP PÁLYÁZATKEZELÉSI TAPASZTALATOK A csatolt mellékletek esetében felmerülő hiányosságok: Árajánlat: Nincs 3 árajánlat Nem elég részletes, nincs megfelelő műszaki leírás Nem tartalmazza a nyilatkozatot a kereskedői státuszról, a gyártási időről, nem tartalmazza azt, hogy az eszköz új Nem azonos típusú/műszaki tartalmú eszközökről szól a 3 db árajánlat, így nem lehet összehasonlítani őket A 3 db árajánlat közül nem a legtakarékosabb kerül feltüntetésre a projekt költségvetésében Nem az aláírt taggyűlési határozatot csatolják Hiányzik az aláírási címpéldány Ingatlan beruházások esetén: Nem csatolják az építési tervdokumentációt Nem építési engedély köteles beruházás esetén a támogatást igénylő nyilatkozata nem tartalmazza a kivitelező nyilatkozatát a munkálatok megkezdésére vonatkozóan Az értékelési szempontok alátámasztásához szükséges mellékleteket nem, vagy hiányosan csatolják a támogatási kérelem benyújtásakor, így hiánypótlás keretében nagyobb eséllyel küldenek be nem megfelelő dokumentumot.

49 GINOP PÁLYÁZATKEZELÉSI TAPASZTALATOK JOGOSULATLANSÁGI OKOK MIATT A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK 28-30%-A NEM JUT EL AZ ÉRTÉKELÉSI SZAKASZIG, AZAZ EL KELL UTASÍTANI! Főbb elutasítási okok: Nyilatkozattal kapcsolatos hibák: hiányzik a cégszerű aláírás vagy nem cégszerű (hiányzik a cég neve az aláírás alól) az EPTK-n keresztül csatolt és/vagy a papír alapú nyilatkozaton, nem a képviseletre jogosult írja alá, vagy együttes aláírás esetén az egyik aláíró hiányzik, nem küldi meg postai úton a papír alapú nyilatkozatot, vagy nem 3 napon belül adja postára, az EPTK-n keresztül csatolt nyilatkozatot a támogatást igénylő több fájlban szkenneli be, és próbálja csatolni, de a rendszer mindig csak az utolsóként csatolt fájlt őrzi meg. A benyújtás napján a támogatást igénylő NAV végrehajtás alatt állt. Fejlesztendő tevékenység nem megfelelő: nem a felhívásban szereplő támogatható tevékenységeket kívánja fejleszteni a projekt keretében. (pl. ANNEX I. listában szereplő termék előállítására irányul a projekt). A beszerzendő eszközök, projekt elemek nem felelnek meg a felhívásban szereplő belső százalékos korlátoknak. (Pl. a projekt nem tartalmaz termelő eszközt, csak csomagológép kerül beszerzésre, lásd felhívás) Munkaügyi bírsággal rendelkezik a támogatást igénylő. A megvalósítás helyszínének bejegyzése a támogatási kérelem benyújtásáig nem történt meg. Nem megfelelő hiánypótlás: hiánypótlást követően sem áll rendelkezésre minden költségtétel vonatkozásában a 3, formailag megfelelő árajánlat, hiánypótlás követően sem áll rendelkezésre minden melléklet, vagy hiányosan kerül csatolásra. jogerős építési engedély hatálybalépésének dátuma későbbi, mint a támogatási kérelem benyújtás dátuma

50 Széchenyi 2020 A felhívásokkal kapcsolatos közlemények és a Széchenyi 2020 E-ügyfélszolgálat elérhetősége: gazdasagfejlesztes@ngm.gov.hu Telefonos ügyfélszolgálat (H Cs: , P: )

51 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési kerete

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési kerete Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési kerete A kis-és középvállalkozások versenyképességének javítása

Részletesebben

A Kormány 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 7. szám 427 A Kormány 1006/. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány a) megállapítja

Részletesebben

Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési

Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1 Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Részletesebben

PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) 8. PRIORITÁS SZABÓ KRISZTINA JÚLIA FŐOSZTÁLYVEZETŐ 2016. MÁRCIUS 29.

PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) 8. PRIORITÁS SZABÓ KRISZTINA JÚLIA FŐOSZTÁLYVEZETŐ 2016. MÁRCIUS 29. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) 8. PRIORITÁS SZABÓ KRISZTINA JÚLIA FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP PÁLYÁZATI PROGRAMOK ELFOGADÁSÁNAK FOLYAMATA EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. OP EU 2020 stratégia(2010 2020) 11 tematikus cél Kohéziós politika rendeletei

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 GINOP-ról általánosságban Magyarország -a Budapestet és Pest megyét magába foglalóközép-magyarország Régiót leszámítva - nem éri el az EU átlag

Részletesebben

Kis-és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás Kód Név Kedvezményezettek köre Pályázat célja Megjelenés GINOP 1.1.1.

Kis-és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás Kód Név Kedvezményezettek köre Pályázat célja Megjelenés GINOP 1.1.1. Kis-és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1.1.1. GINOP - 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3./ 1.2.4. Vállalkozói inkubátorházak Mikro-, kis - és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

a K&H Bank segíti Önt a felkészülésben! Boros Balázs

a K&H Bank segíti Önt a felkészülésben! Boros Balázs EU 2014 2020 a K&H Bank segíti Önt a felkészülésben! Boros Balázs EU 2020 prioritások MFF 2014-2020 az EU bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 1 %-a EU átlag Magyarország induló érték vállalás foglalkoztatottság

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program MÓDOSÍTOTT GINOP ÜTEMTERV 20. GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- GINOP-1.2.1- neve keretösszege Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 20. évre szóló éves fejlesztési keret azonosító jele GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- neve Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN EU Pályázati Nap a térség gazdasági szereplőinek 2016. február 10. Dunabogdány, Művelődési

Részletesebben

OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP/VP/Hazai forrás Támogatás intenzitás Aktuális kiírások Változások, tapasztalatok Partnerségi Megállapodás

Részletesebben

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: új források, új szabályozások, új lehetőségek konferencia Budapest, 2014. október 28. A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Kükedi

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP SLIDE HEADING EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. OP EU 2020 stratégia(2010--2020) 11 tematikus cél Kohéziós politika rendeletei (2014--2020) Szabályok

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) 2015. ÉVRE SZÓLÓ FEJLESZTÉSI KERETE ÉS MENETRENDJE

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) 2015. ÉVRE SZÓLÓ FEJLESZTÉSI KERETE ÉS MENETRENDJE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) ÉVRE SZÓLÓ FEJLESZTÉSI KERETE ÉS MENETRENDJE Kis és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás Vállalkozói inkubátorházak

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TERVEZÉS HETE Tervezés Hete HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) 2013. december 9-12. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete A kis és középvállalkozások versenyképességének javítása

Részletesebben

A kkv pályázatok az új EU-s ciklusban. Üzleti Fórum - HOA, Világgazdaság Budapest, 2014. november 27.

A kkv pályázatok az új EU-s ciklusban. Üzleti Fórum - HOA, Világgazdaság Budapest, 2014. november 27. A kkv pályázatok az új EU-s ciklusban Üzleti Fórum - HOA, Világgazdaság Budapest, 2014. november 27. EU FORRÁSOK 2014-2020 TERVEZÉSI SZINT DOKUMENTUM 1 MINISZTERELNÖKSÉG Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Részletesebben

Európa 2020. Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról

Európa 2020. Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról Európa 2020 Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról Készítette: Letenyei Katalin Orsolya Seper Vivien Sinkó Lilla Simon Dorottya Siska Enikő Tamándl László Trencsényi Tibor 1 1. Az

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja Operatív program megnevezése Tematikus célkitűzés Indikatív forrás-allokáció (%) 1.

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

FEJLESZTÉS- POLITIKA 2014 UTÁN DR. HABIL MEZŐ FERENC ÜGYVEZETŐ ÉARFÜ NONPROFIT KFT.

FEJLESZTÉS- POLITIKA 2014 UTÁN DR. HABIL MEZŐ FERENC ÜGYVEZETŐ ÉARFÜ NONPROFIT KFT. FEJLESZTÉS- POLITIKA 2014 UTÁN DR. HABIL MEZŐ FERENC ÜGYVEZETŐ ÉARFÜ NONPROFIT KFT. A LEGTÖBBEN INKÁBB MEGHALNAK, MINTSEM GONDOLKODNÁNAK. SOKAN MEG IS HALNAK BERTRAND RUSSEL (1870-1972) nyugodtan mondhatjuk,

Részletesebben

Felhívás Felhívás keretösszege 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve meghirdetésének Felhívás meghirdetésének tervezett ideje (Mrd Ft) módja

Felhívás Felhívás keretösszege 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve meghirdetésének Felhívás meghirdetésének tervezett ideje (Mrd Ft) módja 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) orm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás keretösszege 1. azonosító jele neve

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési kerete

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési kerete A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési kerete A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló. prioritás azonosító jele neve keretösszege (Mrd Ft) GINOP-..-8

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSI FORRÁSOK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT Felhívás azonosító jele tervezett ideje GINOP-14-1.2.1. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

Az innováció szerepe az oktatás- kutatás-üzleti szféra közötti szinergiák megteremtésében, támogatások a felsőoktatás részére

Az innováció szerepe az oktatás- kutatás-üzleti szféra közötti szinergiák megteremtésében, támogatások a felsőoktatás részére Az innováció szerepe az oktatás- kutatás-üzleti szféra közötti szinergiák megteremtésében, támogatások a felsőoktatás részére ELTE Innovációs Nap 2015. 2015. február 26. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 2015. február 19. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évre szóló éves fejlesztési kerete

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évre szóló éves fejlesztési kerete A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évre szóló éves fejlesztési kerete Prioritás Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege (Mrd Ft) Felhívás meghirdetésének módja Felhívás

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évre szóló éves fejlesztési kerete

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évre szóló éves fejlesztési kerete A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 208. évre szóló éves fejlesztési kerete. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló. prioritás azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVEZÉSI FŐOSZTÁLY 2016. JANUÁR 15. Szűkülő

Részletesebben

SZÉCHENYI2020 PÁLYÁZATOK 2016-BAN

SZÉCHENYI2020 PÁLYÁZATOK 2016-BAN SZÉCHENYI2020 PÁLYÁZATOK 2016-BAN Soter-Line Oktatási Központ Kft. Pályázati Akadémia Divízió Székhely:1073 Budapest Erzsébet krt. 7. info@palyazatiakademia.hu Horváth Dorina Skoda Barbara TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TŐKE ÉS ÁLLAM JUTTATÁS versus BEFEKTETÉS

TŐKE ÉS ÁLLAM JUTTATÁS versus BEFEKTETÉS TŐKE ÉS ÁLLAM JUTTATÁS versus BEFEKTETÉS Konstrukciók és a befektető tapasztalata dr. Csuhaj V. Imre elnök-vezérigazgató Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. Magyar Közgazdasági Társaság Küldöttgyűlése Budapest,

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) térségi tervezési folyamata és tervezett gazdaságfejlesztési tartalma Márton György vezető tervező Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Pécs,

Részletesebben

TOP GINOP források az okos város projektek szolgálatában

TOP GINOP források az okos város projektek szolgálatában TOP GINOP források az okos város projektek szolgálatában Turóczy László helyettes államtitkár Budaörs, 2016. május 5. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Gazdaságtervezésért és Versenyképességért Felelős Helyettes

Részletesebben

ISZEF előadás munkacsoportok. 2013. október

ISZEF előadás munkacsoportok. 2013. október ISZEF előadás munkacsoportok 2013. október A stratégia célrendszere 2 A 2007-2013-as tapasztalatok beépítése Fenntartói szemlélet (pénzügyi fenntarthatóság, jogszabályi környezet) Adminisztráció egyszerűsítése

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

2014-2020 vagy inkább 2016-2018?

2014-2020 vagy inkább 2016-2018? 2014-2020 vagy inkább 2016-2018? Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Aktuális kiírások Változások, tapasztalatok Partnerségi Megállapodás aláírása 2014.09.11. Operatív

Részletesebben

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

Újdonságok a vidékfejlesztési pályázatok rendszerében 2014-2020

Újdonságok a vidékfejlesztési pályázatok rendszerében 2014-2020 Újdonságok a vidékfejlesztési pályázatok rendszerében 2014-2020 Lelkes Miklós igazgató Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 2015. július 22. Az MVH által kezelt támogatások Európai Mezőgazdasági Garancia

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra Horkay Nándor Elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) NTH szakértők: Horkay Nándor, Dr. Péti Márton, Dr. Czene Zsolt, Kígyóssy

Részletesebben

EU 2014 2020. a K&H Bank segíti Önt a felkészülésben! 2015. október 6. Décsi András

EU 2014 2020. a K&H Bank segíti Önt a felkészülésben! 2015. október 6. Décsi András EU 2014 2020 a K&H Bank segíti Önt a felkészülésben! 2015. október 6. Décsi András EU 2020 prioritások MFF 2014-2020 az EU bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 1 %-a EU átlag Magyarország induló érték vállalás

Részletesebben

2014-2020 (Intelligens) Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP/KOP)

2014-2020 (Intelligens) Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP/KOP) 2014-2020 (Intelligens) Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP/KOP) Gecse Gergely, referens Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2013. május 15. MMK, balatonföldvári

Részletesebben

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK. Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. Pályázati konstrukció kódja:

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK. Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. Pályázati konstrukció kódja: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Operatív

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21 OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése GINOP 1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése GINOP 1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése GINOP 1.2.1-15 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai

Részletesebben

Állami kockázati tőke a magyarországi KKV. lehetőségek

Állami kockázati tőke a magyarországi KKV. lehetőségek Állami kockázati tőke a magyarországi KKV finanszírozásban, egyéb finanszírozási lehetőségek Dr. Kovács Balázs Kihívás mindenkinek KKV politika, innováció KKV FEJLESZTÉS -EU szintű kihívás - szociális,

Részletesebben

A földmérés szerepe az e-államban"

A földmérés szerepe az e-államban BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA -------------------------------------------------------------------------------------- A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési társaság VÁNDORGYŰLÉSE

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7.

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014. november 7. Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 10 1.1 A tervezési intézményi háttere... 10 1.2 A tervezési folyamat

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére Tartalom GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. (Megyeháza földszint 1, Képviselői Iroda) Javasolt

Részletesebben

Jó pályázó, jó projekt, jó pályázat. Új pályázatok, új lehetőségek 2016-ban Budapest és Pest megye pályázhat? Szabad vállalkozási zónák előnyben Feldolgozóipar előnyben Hitelek 0% kamattal 50%, akár 75%

Részletesebben

P á l y á z a t f i g y e l ő

P á l y á z a t f i g y e l ő P á l y á z a t f i g y e l ő Településeknek, közösségeknek, intézményeknek, vállalkozásoknak, személyeknek 2016/18. Elérhető a pályázati portál a családi házak energetikai korszerűsítésére Elkészült az

Részletesebben

Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások

Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Magyar Államkincstár

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat Közvitára bocsátotta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 686/2013. (XII.16.) számú

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt.

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. március GINOP 2015 várható pályázatok Megnt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évi tervezett ütemezése. A várható pályázati

Részletesebben

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK AKTUÁLIS PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK január Amennyiben egy pályázati kiírás felkelti érdeklődését és további információkat szeretne kapni róla, azt kérjük jelezze a jobb oldalon található jelölőnégyzetben, végezzen

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) Boór Tamás Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság EU 2020 célkitűzések Kötött

Részletesebben

A JEREMIE PROGRAMOK EREDMÉNYEI, TAPASZTALATAI

A JEREMIE PROGRAMOK EREDMÉNYEI, TAPASZTALATAI A JEREMIE PROGRAMOK EREDMÉNYEI, TAPASZTALATAI GARAMVÖLGYI BALÁZS MV-MAGYAR VÁLLALKOZÁSFINANSZÍROZÁSI ZRT. VEZÉRIGAZGATÓ JEREMIE PROGRAM (JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES) Uniós,

Részletesebben

Innovációs Stratégia. Dr. Peredy Zoltán Főosztályvezető-helyettes. Ötlettől a megvalósításig Veszprém, 2014. november 27. 2014. december 1.

Innovációs Stratégia. Dr. Peredy Zoltán Főosztályvezető-helyettes. Ötlettől a megvalósításig Veszprém, 2014. november 27. 2014. december 1. Innovációs Stratégia Dr. Peredy Zoltán Főosztályvezető-helyettes Ötlettől a megvalósításig Veszprém, 2014. november 27. 2014. december 1. MEGREFORMÁLT EU KOHÉZIÓS POLITIKA 2014-2020 2014. december 1.

Részletesebben

Új Magyarország 2007-2013

Új Magyarország 2007-2013 Új Magyarország 2007-2013 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Tab, 2006. november 27. A piaci és a nem piaci szférában részt vevők aránya 2004 11% Közigazgatás és közszolgáltatások Nyugdíjasok 40%

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás Felhívás azonosító jele Felhívás neve

Részletesebben

A programhoz a Stratégiai Környezeti Vizsgálat az ÖKO Zrt koordinálásában készült.

A programhoz a Stratégiai Környezeti Vizsgálat az ÖKO Zrt koordinálásában készült. A programhoz a Stratégiai Környezeti Vizsgálat az ÖKO Zrt koordinálásában készült. Versenyképes Közép-Magyarországért OP Ex-ante értékelési jelentés Vezetői összefoglaló 2015. január 5.-i (EU Bizottságnak

Részletesebben

Komárom-Esztergom megye

Komárom-Esztergom megye A Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 5 éve szakmai konferencia, Bábolna, 2013. december 10. Stabilan az élvonalban Komárom-Esztergom megye A megyei önkormányzat a területfejlesztés

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Készült a Revita Alapítvány kutatóműhelyében Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA VEKOP-1.3.1-16

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA VEKOP-1.3.1-16 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA VEKOP-1.3.1-16 A Felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM - GINOP folyamatban lévő és várható felhívásai Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA ROGRAMJA 2015 2019 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ...4 II. SZEGED HELYZETE A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓHOZ VISZONYÍTVA...5 II.1. Múlt...5 II.2. Jelen...5 II.2.1.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 FELHÍVÁS A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 Magyarország Kormányának felhívása a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztésének

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Pest megye fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a Szobi járás területére 2015.10.28.

Pest megye fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a Szobi járás területére 2015.10.28. Pest megye fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a Szobi járás területére 2015.10.28. Szobi kistérség Szobi kistérség - népmozgalom Zebegény 10% Bernecebaráti 8% Ipolydamásd 3% Ipolytölgyes 3% Tésa

Részletesebben

Hírlevél 1/2011. TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0024. Tartalomjegyzék:

Hírlevél 1/2011. TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0024. Tartalomjegyzék: Hírlevél 1/2011. Tartalomjegyzék: BEFEKTETŐI KIADVÁNY ADATBÁZIS A TÉRSÉG GAZDASÁGI SZEREPLŐIRŐL PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. - ÚJ SZÉCHENYI TERV BEFEKTETŐI KIADVÁNY A TÁMOP 1.4.4-08/1-2009-0024. pályázat

Részletesebben

Pályázati lehetőségek a Közép-magyarországi régióban

Pályázati lehetőségek a Közép-magyarországi régióban Pályázati lehetőségek a Közép-magyarországi régióban Murvai László Saldo Zrt. Miről lesz szó? Széchenyi 2020 fejlesztési program Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) pályázati lehetőségei

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére TÁMOP 4. 2. 1 Projekt Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére Innotét Kft. 3519 Miskolc, Hattyú út 12 2009. december 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...1 2. Az innovációt segítő

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. és II. priorítás

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. és II. priorítás Gazdaságfejleszti Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. II. priorítás Prioritás A prioritás egyedi célkitűzei A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedek

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten TÁMOP-7.2.1-11/K Technikai segítségnyújtás 1085 Budapest,

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

A B C D E. 3. VEKOP-1.2.2-15 Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest megyében 1,000 területi 2016. január

A B C D E. 3. VEKOP-1.2.2-15 Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest megyében 1,000 területi 2016. január 1. melléklet az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozathoz A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési kerete 1. Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás A B

Részletesebben

Vidékfejlesztési program 2014-2020. Falatek László ügyintéző Abaúj Leader Egyesület

Vidékfejlesztési program 2014-2020. Falatek László ügyintéző Abaúj Leader Egyesület Vidékfejlesztési program 2014-2020 Falatek László ügyintéző Abaúj Leader Egyesület Az agrár-vidékfejlesztési támogatások új rendszere (alkalmazva mind a KAP I-ben a degressziót, mind a KAP II-ből az átcsoportosítást)

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 7 1.1 A tervezési intézményi háttere... 7 1.2 A tervezési folyamat intézményi háttere...

Részletesebben

A projektek megvalósítására legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A projektek megvalósítására legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. portfólió Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés GINOP-2.1.7-15 A pályázat célja A pályázat célja a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív

Részletesebben

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 2014 2020 Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft 2015.03.31. Pest Megye Integrált Területi Programja 1 2015. április 7. Készítette Pest Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

Vidékfejlesztés 2014-2020

Vidékfejlesztés 2014-2020 Vidékfejlesztés 2014-2020 Kunszentmiklós 2014. február 26. Kis Zoltán osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály AZ EMVA-FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA Most zárult egy hét éves költségvetési időszak az Európai Unió

Részletesebben

Közép-Európa oly közel és mégis oly távol

Közép-Európa oly közel és mégis oly távol Közép-Európa oly közel és mégis oly távol A 2014-2020 közötti EU-s költségvetési időszak finanszírozási lehetőségei a IX. Határok nélküli partnerség 2015. október 2. Salgótarján Dr. Egyházy Zoltán főosztályvezető

Részletesebben

Falusi turizmus szakmai ismeretterjesztő konferencia

Falusi turizmus szakmai ismeretterjesztő konferencia Falusi turizmus szakmai ismeretterjesztő konferencia Budapest, 2015. december 14. Dr. Gyenizse Dorottya főosztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A

Részletesebben

Miskolc Város Intelligens Szakosodási Stratégia

Miskolc Város Intelligens Szakosodási Stratégia Miskolc Város Intelligens Szakosodási Stratégia Keretfeltételek Kohéziós politika 2014-2020 között Az EU2020 stratégiai célkitűzéseinek (intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés) megvalósítása Partnerség

Részletesebben

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG Jelmagyarázat gazdaságfejlesztés városrehabilitáció humán infrastruktúra fejlesztés környezetfejlesztés közlekedésfejlesztés

Részletesebben

1. melléklet az 1716/2015. (X. 6.) Korm. határozathoz 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozat

1. melléklet az 1716/2015. (X. 6.) Korm. határozathoz 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozat 1. melléklet az 1716/2015. (X. 6.) Korm. határozathoz 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozat A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete

Részletesebben

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI 3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁKHOZ Nemzeti Fejlesztési Terv I-II. Az uniós támogatások hozzáférésének és felhasználásának alapdokumentuma a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye Területfejlesztési Programja Stratégiai munkarész Közvitára szánt változat

Jász-Nagykun-Szolnok megye Területfejlesztési Programja Stratégiai munkarész Közvitára szánt változat Jász-Nagykun-Szolnok megye Területfejlesztési Programja Stratégiai munkarész Közvitára szánt változat Dr. habil. Mező Ferenc ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Megyei tervezés 2014-2020 2012. január 1. megyei

Részletesebben

Programelemek. Gyógyító Magyarország Egészségipari Program. Zöldgazdaság-fejlesztési Program. Vállalkozásfejlesztési Program

Programelemek. Gyógyító Magyarország Egészségipari Program. Zöldgazdaság-fejlesztési Program. Vállalkozásfejlesztési Program ÚSZT 2011. Programelemek Gyógyító Magyarország Egészségipari Program Zöldgazdaság-fejlesztési Program Vállalkozásfejlesztési Program Tudomány Innováció Program Foglalkoztatási Program Közlekedésfejlesztési

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Alapja: nemzeti stratégiai jelentések Cél: nemzeti szinten javítani az átláthatóságot, ösztönözzék az elszámoltathatóságot Az aktív végrehajtás

Részletesebben