Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. és II. priorítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. és II. priorítás"

Átírás

1 Gazdaságfejleszti Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. II. priorítás Prioritás A prioritás egyedi célkitűzei A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedek K+F ek ei referenciái tervezett projektjei Intézkedek fő célcsoportjai Kedvezményezettek típusai Források ( ) I. KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKVÁLLALKOZÁSOK Vállalkozói kultúra elterjeszte 2. A kkv-k növekedi lehetőségeinek megteremte (I.) 3. A kkv-k növekedi lehetőségeinek megteremte (II.) 4. Piacképes együttműködő kkv szektor megteremte (I.) 5. Piacképes együttműködő kkv szektor megteremte (II.) a már bejegyzett, de kezdeti életszakaszban lévő számára szükséges vállalati tanácsadás, tapasztalatszerz üzleti terv üzleti modell kialakítása, piackutatás, új piacfelmér, szegmentálás, marketingstratégia a már működi tapasztalattal rendelkező számára nyújtott tanácsadás, tudástranszfer, modern eszköz- gépparkok, fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítása, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremte, fenntartása K+F klaszterek létrehozása innovatív turisztikai akciók inkubátorházak szolgáltatásainak inkubátorházak létrehozása üzleti infrastruktúra fejleszt kkv-k együttműködének, hálózatosodásának növele Projektmenedzsment Pályázatírás Klasztermenedzsment Technológiai tanácsadás K+F+I kapcsolatok felkutatása Ipari kapcsolatok Dél-alföldi Fenntartható Fejlőd Szolgáltató Klaszter: klasztermenedzsment Regionális hulladékkezeli projekt DAOP Telephelyfejleszt beruházás támogatás Innotransfer Innovációs Vállalkozássegítő Alapítvány: Belső hálózat fejleszt Baross Gábor Program Innocsekk pályázat: Online audit rendszer kiépíte, Turisztikai Szolgáltatások /DAOP /K-11/ Munkahelyteremt Csongrád Megyében Iparosítás Ipari területek felmére a megyében Maroslele Község Telephely fejleszti ipartelepíti beruházási projektje ( ) Elsődleges célcsoportját az 1-5 év működi tapasztalattal rendelkező fiatal a női képezik, ; számára üzleti infrastruktúrát ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó szervezetek (pl. iparterületeket, ipari tudományos parkokat, valamint logisztikai központokat működtető szervezetek), Növekedi potenciállal rendelkező, nem kutatáshoz köthető innovációt végző kkvkon keresztül inkubátorházak vállalkozásfejlesztsel foglalkozó gazdasági társaságok, a már infrastruktúrával kellően ellátott ipari területek, ipari parkok, tudományos parkok, Magyar Turizmus Zrt

2 II. K + I K+I ek, beruházások, kapcsolatok támogatása (I.) 2. specifikus cél: K+I beruházások támogatása együttműköd hálózatosodás (II.) Kiválóságot szolgáló K+I kapacitások megteremte egyedi nemzeti K+F+I célkitűz elérét együttműködek, támogatja, hálózatok szinergiák kiaknázása, kialakítása a termék- prototípus, termék-, szolgáltatás technológia- k támogatása révén, szolgáltatásfejleszté stratégiai K+I s együttműködek start-up támogatása, tudásintenzív olyan nagyléptékű vállalatok kutatási programok versenyképességén kerülnek támogatásra, ek növele amelyek egyrzt vállalati K+F+I fontos társadalmi kapacitásfejleszt problémák kutatóhelyek megoldására irányulnak, másrzt közötti együttműködek az európai ipar elősegíte, versenyképességét fokozzák, szinergiák kiaknázása infrastruktúrákhoz, K+F+I központok regionális egyéb nemzetközi kezdeményezekhez való szakpolitikailag indokolt kapcsolódás létrehozása kutatási infrastruktúra ELI elősegíte, illetve a fennálló hazai tagságok hatékonyabb kihasználást lehetővé tevő támogatása. Projektmenedzsment Pályázatírás Klasztermenedzsment SEE CEP programok összehangolása Dél-alföldi Fenntartható Fejlőd Szolgáltató Klaszter: Akkreditációs pályázat. Baross Gábor Program Innocsekk pályázat: Online audit rendszer kiépíte, Szennylefagyasztásos Technológia ki Függőleges Csőhálózatok Tisztítása,.DATECH- Baross Gábor Program, MEGATERK Tisa Catchment Area Development TICA D projekt 2012 Ipari területeken K+F ű KKV-k betelpítének előkzíte. innovatív együttműködre képes, közfinanszírozású nonprofit kutatóhelyek közfinanszírozású nonprofit kutatóhelyek, ; (illetve az ezek által létrehozott együttműködek innovatív együttműködre képes, közfinanszírozású nonprofit kutatóhelyek közfinanszírozású nonprofit kutatóhelyek, ; (illetve az ezek által létrehozott együttműködek)

3 III. INFOKOMMUNIKÁCIÓS FEJLESZTÉSEK Versenyképes IKT szektor 2. specifikus cél: Fejlett digitális gazdaság, informatizált folyamatok a KKVknál Digitális felzárkózás (einclusion) közösségi hozzáfér erősíte 4. specifikus cél: Újgenerációs szélessávú hálózatok hozzáfér biztosítása újgenerációs, országos szélessávú hálózatok rendelkezre állásának biztosítása, a digitális szolgáltatások terjedének lehetősége az állampolgárok, a az állami intézmények körében, a k révén lehetővé válik hatékonyabb kapacitásmenedzsment kialakítása, illetve a párhuzamos szakaszok kiváltása, így nagyobb kapacitás biztosítható elérhető a jelenlegi szolgáltatási színvonal emele nagyvállalatok kkv-k közötti együttműködek kialakítása az IKT az e-kereskedelem tovább érdekében IT szolgáltató szoftverfejlesztő vállalatok versenyképességén ek növele Megfelelő szakképzettségű munkaerő képze Hálózatfejleszt Üzleti folyamatokat támogató alkalmazások Szélessávú hálózatok kialakítása Projektmenedzsment Pályázatírás Egyedi alkalmazásfejleszt Online megjelen, e- kereskedelem Kutatástechnológiai Hivatal Baross Gábor Program Innocsekk pályázat: Online audit rendszer kiépíte, Csongrád Megyei Kereskedelmi Iparkamara: Link to e-business modul kzíte Szeged Biopolisz elő megvalósíthatósági Innotransfer Innovációs Vállalkozássegítő Alapítvány: Belső hálózat fejleszt Délép Ipari Park informatikai koncepcióterv kidolgozása. Csongrád megyében elhagyatott vidéki telephelyek korszerűsíte, /Ruzsa, Balástya, Kistelek/ állampolgárok,, közigazgatási-, egyházi-, állami-, önkormányzati fenntartású intézmények, kormányzati intézmények, állami szervek hazai mikro-, kis- közép (agrár kivételével minden ágazat) közvetlenül infokommunikációs, állami intézmények, vállalatok szervek, közvetetten az ő szolgáltatásaikat igénybevevő állampolgárok, valamint az állami fenntartású intézmények, hazai mikro-, kis- közép (agrár kivételével minden ágazatban), hazai gazdasági érdekvédelmi szervezetek, kereskedelmi iparkamarák lesznek

4 IV. ENERGIA Energiahatékonyság a megújuló energia használatának elősegíte közvetlen energiaköltségek összesített csökkente az energiahatékonyság a megújuló energiaforrások alkalmazásának növele által, alacsony energiahatékonyságg al rendelkező termelő szolgáltató körében a versenyképesség fokozása erőforráshatékonyságuk érdekében, környezetbarát módon, stratégiai cél a vállalkozói szektorban az energia ellátás biztonsága, versenyképesség, a fenntarthatóság biztosítása, amely érdekében az épületek gazdasági termeli folyamatok energiaszükségleténe k csökkente mellett a megmaradó energiaigény minél nagyobb hányadát megújuló energiaforrások alkalmazásával szükséges kielégíteni, a prioritás hozzájárul a vállalkozói szektor energiafelhasználásá nak csökkentéhez, optimalizálásához, ezáltal a versenyképesség növeléhez is, energiahatékonyság növelének eredményeképpen csökkennek a gazdasági szféra energiaköltségei is, ami javítja a termékek szolgáltatások versenyképességét. Energetikai k Innovációk az energiahatékonysá g növele érdekében Pályázatírás Projektmenedzsment Baross Gábor Program Innocsekk pályázat: Online audit rendszer kiépíte, Szeged Biopolisz elő megvalósíthatósági Medicor Meditű Kft: Pályázatírási projektvezeti Maroslele Község Telephely fejleszti ipartelepíti beruházási projektje ( ) Ipari területek felmére a megyében Csongrád megyében elhagyatott vidéki telephelyek korszerűsíte, /Ruzsa, Balástya, Kistelek/ Az alacsony energiahatékonyságú infrastruktúrával rendelkező gazdasági társaságok minden konvergencia régióban. gazdasági társaságok (KKV-k)

5 V. FOGLALKOZTATÁS ÉS KÉPZÉS Álláskeresők inaktívak foglalkoztatáshoz való hozzáfére Azonosító: NEC 10.1 Álláskeresők inaktívak foglalkoztatáshoz való hozzáfére Azonosító: NEC specifikus cél: Fiatalok fenntartható munkaerőpiaci integrációja Azonosító: NEC specifikus cél: Fiatalok fenntartható munkaerőpiaci integrációja Azonosító: NEC 11.2 Munkavállalók alkalmazkodása 4. specifikus cél: Egz életen át tartó tanulás 5. specifikus cél: Oktatási képzi rendszerek munkaerőpiaci igényekhez való igazodásának javítása a munkavállalási korú lakosság, különösen az alacsony képzettségűek javuló hozzáfére a munkaerőpiaci kompetenciákat javító formális képzi lehetőségekhez, a felnőtt lakosság (különösen az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők) minél nagyobb aránya vegyen rzt formális oktatásban/képzbe n, lehetősége legyen a munkaerőpiaci szempontból releváns ismeretek, kzségek, kompetenciák megszerezére. közfoglalkoztatásban rztvevők rzére szakképzettség megszerzét segítő képzi kompetenciafejleszté se, közfoglalkoztatásból történő kivezett támogató személyes szolgáltatások kialakítása nyújtása folyamatos jelleggel összhangban a vonatkozó országspecifikus ajánlással (közfoglalkoztatás aktivizáló elemeinek erősíte) felnőttképzért felelős miniszter irányításával a közfoglalkoztatásért felelős miniszter bevonása mellett. A társadalmi célú foglalkoztatási kapacitásai erősödnek. - Pályázatírás Projektmenedzsment Felnőttképz Szeged Biopolisz elő megvalósíthatósági Medicor Meditű Kft: Pályázatírási projektvezeti Magyar Kereskedelmi Iparkamara KKC V támogatási konstrukcióra IR KFT a Versenyképes vállalkozókkal az Európai Unióban Munkahelyteremt Csongrád Megyében Iparosítás Maroslele Község Telephely fejleszti ipartelepíti beruházási projektje ( ) alacsony iskolai végzettségűek, hátrányos helyzetű álláskeresők, főbb célcsoportok a éves nem foglalkoztatott fiatalok, akik nem vesznek rzt szakképzben oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytatnak okat, az időszak elején az intézked a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűekre fókuszál, a célcsoport fokozatosan bővíthető, a program földrajzi célterülete a prioritástengely által lefedett minden régió (beleértve a YEI célrégiókat a YEIben nem kedvezményezett régiókat is), a 25 év alatti fiatalok., szövetkezetek, civil szervezetek, államigazgatási szervek, közintézmények. szociális partnerek, érdekképviseleti szervezetek. NFSZ az adóhatóság, NFSZ-en (illetve egyes intézkedek esetében az NFA-n) keresztül az álláskeresők, illetve az őket foglalkoztatók

6 VI. TURIZMUS - VERSENYKÉPES TURISZTIKAI KÍNÁLAT Termzeti kulturális örökség megőrze Országos nemzetközi jelentőségű termzeti kulturális örökségek hálózatos, tematikus. Nemzetközi jelentőségű attrakciók ("mágnesek"), amelyek új célcsoportokat is megnyernek oldják a turizmus területi koncentráltságát. A termzeti értékek turisztikai attrakcióként történő, élményközpontú bemutatása - az ifjúsági korosztály sajátos igényeit is figyelembe véve - a terület teherbíró képességének figyelembe vételével valósul meg. Az országos szintű koordináció a szolgáltatások keresleti trendeknek megfelelő színvonalú kialakításához a túlkínálat elkerüle érdekében szükséges. A gyógyhelyeken a desztináció önálló arculatának, nemzetközileg versenyképes környezetének kínálatának megteremte szükséges. - Pályázatírás Projektmenedzsment Turisztikai Szolgáltatások /DAOP /K-11/ Élménysétahajózási szolgáltatás bevezete az Alsó- Tisza vidékén Csongrád megyében elhagyatott vidéki telephelyek korszerűsíte, /Ruzsa, Balástya, Kistelek/ kül- belföldi turisták, fejlesztsel érintett területek lakossága, földrajzi értelemben Magyarország területén hálózatos k, egyedi műemlékek helyszínei, nevesített gyógyhely helyszínek, Balaton kiemelt üdülőkörzet területe. költségveti szervek, költségveti szervek intézményei, civil szervezetek, egyházi jogi személyek,. EuroVelo, NIF Zrt, Magyar Közút Non-profit Zrt

7 VII. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Termelő szolgáltató támogatása 2. specifikus cél: Termelő szolgáltató támogatása (II.) Intelligens energiahasználat A kiválasztási kritériumok vezérelve, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztásra, amelyek egyértelmű, mérhető elérhető célokkal rendelkeznek, Amelyek hozzájárulnak az operatív program, illetve az adott prioritás céljaihoz, szakmailag, pénzügyileg szervezetileg a rendelkezre álló időtávon belül megvalósíthatóak költséghatékonyak, hozzájárulnak a férfiak nők közötti egyenlőség előmozdításához, a megkülönböztet tilalmának érvényesítéhez, a hozzáférhetőség biztosításához fenntartható fejlődhez (belépi feltételként értékeli preferenciaként egyaránt). K+F partnerségek kialakítása KKV-k teljesítményének növele Pályázatírás Projektmenedzsment Klasztermenedzsment Szeged Biopolisz elő megvalósíthatósági Medicor Meditű Kft: Pályázatírási projektvezeti Magyar Kereskedelmi Iparkamara KKC V támogatási konstrukcióra IR KFT a Versenyképes vállalkozókkal az Európai Unióban Dél-alföldi Fenntartható Fejlőd Szolgáltató Klaszter: klasztermenedzsment Nemzeti Kutatástechnológiai Hivatal Baross Gábor Program Innocsekk pályázat: Online audit rendszer kiépíte, Ipari területek felmére a megyében Csongrád megyében elhagyatott vidéki telephelyek korszerűsíte, /Ruzsa, Balástya, Kistelek/ A pénzügyi közvetítők szolgáltatásait közvetlen vagy közvetett módon igénybe vevő, Magyarország területén működő, köztük a mikro-, kis közép illetve a társadalmi célú. végső kedvezményezettek: a közjogi vagy magánjogi szervezetek, központi költségveti szervek, önkormányzatok, nonprofit szektor, egyházak, a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok, távhő-szolgáltatók, valamint a távhőtermelő gazdasági társaságok. közvetlen kedvezményezettek: Pénzügyi intézmények (kizárólag a hitel pénzkölcsön nyújtása, pénzügyi lízing, kezesség bankgarancia vállalása pénzügyi szolgáltatások közül legalább egy et végző pénzügyi intézmények), egyéb lízingcégek, tőkealap-kezelők (pénzügyi közvetítők)

8 I. KIVÁLÓ TUDOMÁNY Prioritás A prioritás egyedi célkitűzei Európai Kutatás Tanács (ERC) 2. specifikus cél: Jövőbeli feltörekvő technológiák (FET) Marie Skłodowska- Curie akciók 4. specifikus cél: Kutatási infrastruktúra program A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedek a tudományos kiválóság erősíte kiterjeszte az Európai Kutatási Térség (ERA) megszilárdítása, a kutatás-fejleszti rendszer versenyképesebbé válása miatt Az Európai Kutatás Tanács célja az európai kutatás kiválóságának, dinamizmusának kreativitásának megerősíte, A jövőbeni feltörekvő technológiák Célja a tudományterületek közötti intenzív együttműköd elősegíte, új kutatási területek ígéretes innovációk támogatása. Új kutatási eredményeken alapuló, gyors fejlődt, jelentős társadalmi gazdasági hatást biztosító találmányok ek segíte. További cél az európai szellemi tőke optimális, jól képzett, dinamikus kreatív kutatók képze már a doktori posztgraduális képzeknél. Fontos célkitűze az európai kutatási infrastruktúra K+F Alapkutatás K+F+I együttműködek kialakítása Innovációk létrehozásának serkente Kreatív, dinamikus kutatók képze Tudásbázisok szélesíte Tudáshálózatok kialakítása Kutatási infrastruktúra fejleszt Horizont 2020 Program Összefoglaló I. II. ei Pályázatírás Projektmenedzsment Klasztermenedzsme nt K+F klaszter bemutatása felkzít referenciái tervezett projektjei Dél-alföldi Maroslele Község Fenntartható Telephely fejleszti Fejlőd Szolgáltató ipartelepíti Klaszter: klasztermenedzsmen t beruházási projektje ( ) Innovációs Baross Gábor betelepít Program Innocsekk Innovációs felmér pályázat: Online Szeged határmenti audit rendszer térségekben kiépíte, Szeged Biopolisz K+F+I tervek Intézkedek fő célcsoportjai bármely jogalany, bármely nemzetközi szervezet legalább három egymástól független jogalanynak, legalább három különböző államban, tagállamban vagy társult országban lévő székhellyel rendelkezvén kell együttműködnie Kedvezményezettek típusai pályakezdő kutatók/újonnan kutatócsoportok elismert kutatók független kutatók egyetemek kutatóintézetek Forrás (millió ) alakult 1. specifikus cél: specifikus cél: specifikus cél: specifikus cél: 2 802

9 II. IPARI VEZETŐ SZEREP III. TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK Vezető szerep az alap ipari technológiák területén 2. specifikus cél: Kockázatfinanszírozá shoz való hozzáfér Innováció a KKV-k számára Egzségügy, demográfiai változás jólét 2. specifikus cél: Élelmezbiztonság, fenntartható fejlesztének támogatása az előkzítő-, a megvalósítás- a működ szakaszaiban, valamint a kutatási infrastruktúrákhoz való hozzáfér biztosítása a versenyképes európai gazdaságot megalapozó kulcstechnológiai ágazatok fejlődének felgyorsítása meg kell könnyítenie az innovatív vállalatok projektek kockázati finanszírozáshoz jutását a mikro-, kis- középn ak (mkkv) támogatást kell nyújtania a technológiák közötti kölcsönhatások kiaknázása, egyedi technológiák összekapcsolása integrálása elősegíteni a meglévő piaci hiányosságok pótlását a kutatás innováció területén a KKV-k ihez növekedéhez. Az innováció minden típusának előmozdítása, a nagy kockázatú kutatás innováció kezdeti szakaszaiban fennálló finanszírozási r áthidalása a mezőgazdasági környezetvédelmi célok integrálására a fenntartható termelbe a mezőgazdaság termelékenységének erőforrás- Technológia fejleszt: nanotechnológia, biotechnológia, űrkutatás, ICT Anyagfejleszt Kutatásintenzív KKV-k támogatása KKV-k kapacitásának fokozása Piacvezérelt innováció támogatása Védőoltások ki Tudományos infrastruktúra Tengeri innováció előremozdítása Pályázatírás Projektmenedzsment Stratégia tervez Üzleti terv kzít Beruház ás ösztönz koordin áció Pályázatírás Projektmenedzsment Fenntartható Fejlődhez kapcsolódó agrár projektek terveze Magyar Kereskedelmi Iparkamara KKC V támogatási konstrukcióra IR KFT a Versenyképes vállalkozókkal az Európai Unióban, Szeged Biopolisz elő megvalósíthatósági Nemzeti Baross Gábor Program Innocsekk pályázat: Online audit rendszer kiépíte, Legrand nagyvállalati portálrendszer, karbantartása Délép Ipari Park informatikai koncepcióterv kidolgozása. Dél-alföldi Fenntartható Fejlőd Szolgáltató Klaszter: klasztermenedzsmen t Magyar Kereskedelmi Maroslele Község Telephely fejleszti ipartelepíti beruházási projektje ( ) Innovációs szolgáltatói adatbázis kialakítása Maroslele Község Telephely fejleszti ipartelepíti beruházási projektje ( ) Telephelyfejleszt az RMB-TRANSZ Kft.-nél bármely jogalany, bármely nemzetközi szervezet legalább három egymástól független jogalanynak, legalább három különböző államban, tagállamban vagy társult országban lévő székhellyel rendelkezvén kell együttműködnie bármely jogalany, bármely nemzetközi szervezet legalább három egymástól független jogalanynak, innovatív KKV-k biotechnológiai vállalatok nanotechnológiai vállalatok űrkutatók egyetemek 1. specifikus cél: specifikus cél: specifikus cél: 700 innovatív KKV-k egyetemek egzségügyi intézmények K+F intézmények kutatóintézetek 1. specifikus cél: specifikus cél: specifikus cél: 6 537

10 mezőgazdaság erdőgazdálkodás, tengerkutatás, tenger belvíz hasznosítási célú kutatás, valamint a biogazdaság Biztonságos, tiszta hatékony energia 4. specifikus cél: Intelligens, környezetkímélő integrált közleked 6. specifikus cél: Európa a változó világban - Inkluzív, innovatív biztonságos társadalmak hatékonyságának növele; az üvegházhatást okozó, mezőgazdasági eredetű gázok kibocsátásának csökkente; energiahatékony megközelítek tömeges alkalmazása. egységes Európa létrehozása, cél a társadalmi, gazdasági politikai befogadás, a szegénység elleni küzdelem, az emberi jogok, az egyenlőség, a szolidaritás a kultúraközi dinamikák megerősíte Bio-alapú termékek folyamatok piaci fejlődének támogatása Intelligens hatékony energiafelhasznál ásra irányuló technológiák Intelligens, környezetbarát közlekedi eszközök területi együttműködek 5. specifikus cél: Éghajlatváltozás, környezetvédelem, erőforráshatékonyság nyersanyagok Iparkamara KKC V támogatási konstrukcióra IR KFT a Versenyképes vállalkozókkal az Európai Unióban, Nemzeti Kutatástechnológiai Hivatal Szeged Biopolisz elő megvalósíthatósági. Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programja /DARFÜ Baross Gábor Program Innocsekk pályázat: Online audit rendszer kiépíte, legalább három különböző államban, tagállamban vagy társult országban lévő székhellyel rendelkezvén kell együttműködnie 4. specifikus cél: specifikus cél: specifikus cél: 4 317

11 Az ELI ének összefoglalása Stratégiai célkitűz Az kapacitás teljesítmény komplex megerősíte, a tudásrégió felépíte A prioritás egyedi célkitűzei a kutatás, a technológiai fejleszt az innováció megerősíte a kkv-k versenyképességéne k fokozása a fenntartható minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás ösztönze A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedek A tudományos park létrehozásához szükséges tervdokumentációk kidolgozása engedélyezteti folyamatok támogatása Tudományos park infrastrukturális egyéb kapcsolódó elemeinek biztosítása A park működét biztosító szervezetiintézményi háttér kialakítása, a park betelepítét támogató ek Vállalkozások K+I beruházásainak előremozdítása nemzetközi technológia K+F orientált nagyvállalatok kapcsolatrendszereik idevonzására letelepítére tech- high-tech iparágak megtelepedére beágyazódására a megyei gazdaságban K+F K+F infrastruktúra innovatív kezdeményezek felkarolása szoft jellegű (immateriális javak, know-how, szellemi termék vásárlás, licencejogok) K+F+I teljesítményének serkente kutatási központok a felsőoktatási ágazat közötti szinergiák létrehozása ei Projektmenedzsment Pályázatírás Klasztermenedzsme nt Szoftverf ejleszt, üzemeltet Vállalati tanácsadá s Stratégiai tervez Beruházá s ösztönz referenciái Baross Gábor Program Innocsekk pályázat: Online audit rendszer kiépíte, Szeged Biopolisz Pólus program / elő megvalósíthatósági Dél-alföldi Fenntartható Fejlőd Szolgáltató Klaszter: klasztermenedzsment Maroslele Telephely Ipartelepíti koncepció megvalósítás tervezett projektjei Csongrád megyében elhagyott vidéki telephelyek korszerűsíte, felkutatása K+F+I projektek generálása/ Intézkedek fő célcsoportjai az ide érkező vezető kutatók helyi, amelyek a parkban működő k al kívánnak együttműködni területi fókuszát Szeged jelenti, ugyanis a létrejövő ELI a helyben rendelkezre álló tudományos kapacitás itt teszi indokolttá egy magas minőségi követelmények nek megfelelő tudományos, science park létrehozását nemzetközi nagyvállalatok, valamint az itt elérhető technológiai tudást kiaknázni képes térségi vállalatok az újonnan létrejövő tudásorientált számára Kedvezményezette k típusai: térségi költségveti szervek K+F orientált vállalatok közfinanszírozású nonprofit kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek) Forrás (millió Ft)

12 Nemzeti Kutatási, Fejleszti Innovációs Hivatal ének összefoglalása Stratégiai célkitűz Létrehozni a hazai kutatás-fejleszt innováció kormányzati koordinációjának kiszámítható finanszírozásának stabil intézményi rendszerét, amely végrehajtja a rendelkezre álló források hatékony átlátható felhasználását. NKFI Hivatal célkitűzei KFI stratégia előkzíte közreműköd a Kormány által elfogadott stratégia megvalósításában Az NKFI Alapot kezelő jog körében finanszírozó intézményként: a, kutatás-fejleszti témapályázatokat b, kutatás-fejleszti programokat c, pályázatokat d, programokat finanszíroz Magyarország képvisele kutatásfejleszti nemzetközi szervezetekben együttműködekben Szakmai felelőse a Magyarországnak nyújtott külföldi kutatás-fejleszti célú támogatásoknak rzt vesz ezek felhasználásának a koordinálásában. A KFI stratégia programok megvalósulásának nyomon követe eredményeinek értékele Kapcsolódó tervezett intézkedek K+F együttműködek segíte nemzeti regionális hálózat működének támogatása, K+F ötletek megvalósításának elősegíte technológiai inkubáció ei Projektmenedzsment Pályázatírás Klasztermenedzsme nt K+ F +I partreek felkutatás a, innováció s tevékenys égek ösztönz e Egyetemi kapcsolat ok összehan golása K+F beruháéz ásokhoz ipari kapcsolat ok felmére akkvizíci ója Céges kapcsolat ok referenciái Baross Gábor Program Innocsekk pályázat: Online audit rendszer kiépíte, Szeged Biopolisz Pólus program / elő megvalósíthatósági Dél-alföldi Fenntartható Fejlőd Szolgáltató Klaszter: klasztermenedzsment Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító MKIK tervezett projektjei Jogszabályok előkzíte a kutatás-fejlesztre a technológiai innovációra vonatkozóan előkzíti a kutatásfejlesztt technológiai innovációt érintő kormányzati dönteket, koordinálja azok megvalósítását Összehangolja a hazai az európai uniós kutatásfejleszti közfinanszírozású támogatási források hatékony felhasználását központi kutatási, fejleszti források kihelyezének koordinálása Telephelyfejleszt az RMB-TRANSZ Kft.- nél Intézkedek fő célcsoportjai az szolgáltató szakemberek (mentorok, szakértők, bírálók stb.), valamint intézmények (technológiai inkubátorok, szolgáltatók) Kedvezményezette k típusai: kutatóhelyek felsőoktatási intézmények Forrás (millió Ft) -

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 GINOP-ról általánosságban Magyarország -a Budapestet és Pest megyét magába foglalóközép-magyarország Régiót leszámítva - nem éri el az EU átlag

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja Operatív program megnevezése Tematikus célkitűzés Indikatív forrás-allokáció (%) 1.

Részletesebben

A Kormány 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 7. szám 427 A Kormány 1006/. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány a) megállapítja

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési

Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1 Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Részletesebben

Kis-és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás Kód Név Kedvezményezettek köre Pályázat célja Megjelenés GINOP 1.1.1.

Kis-és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás Kód Név Kedvezményezettek köre Pályázat célja Megjelenés GINOP 1.1.1. Kis-és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1.1.1. GINOP - 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3./ 1.2.4. Vállalkozói inkubátorházak Mikro-, kis - és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

Európa 2020. Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról

Európa 2020. Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról Európa 2020 Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról Készítette: Letenyei Katalin Orsolya Seper Vivien Sinkó Lilla Simon Dorottya Siska Enikő Tamándl László Trencsényi Tibor 1 1. Az

Részletesebben

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI 3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁKHOZ Nemzeti Fejlesztési Terv I-II. Az uniós támogatások hozzáférésének és felhasználásának alapdokumentuma a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7.

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014. november 7. Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 10 1.1 A tervezési intézményi háttere... 10 1.2 A tervezési folyamat

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21 OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Székesfehérvár, 2014. május 30. Dokumentum történet Verzió címe Verzió dátuma Nem végleges, továbbfejlesztése tervezett

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési kerete

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési kerete Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési kerete A kis-és középvállalkozások versenyképességének javítása

Részletesebben

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére TÁMOP 4. 2. 1 Projekt Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére Innotét Kft. 3519 Miskolc, Hattyú út 12 2009. december 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...1 2. Az innovációt segítő

Részletesebben

Pályázati lehetőségek önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek számára

Pályázati lehetőségek önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek számára Pályázati lehetőségek, intézmények és civil szervezetek számára Pályázati felhívás címe A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések Tanoda típusú programok TÁMOP-3.3.9.A-12/2

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSI FORRÁSOK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

Programelemek. Gyógyító Magyarország Egészségipari Program. Zöldgazdaság-fejlesztési Program. Vállalkozásfejlesztési Program

Programelemek. Gyógyító Magyarország Egészségipari Program. Zöldgazdaság-fejlesztési Program. Vállalkozásfejlesztési Program ÚSZT 2011. Programelemek Gyógyító Magyarország Egészségipari Program Zöldgazdaság-fejlesztési Program Vállalkozásfejlesztési Program Tudomány Innováció Program Foglalkoztatási Program Közlekedésfejlesztési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA ROGRAMJA 2015 2019 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ...4 II. SZEGED HELYZETE A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓHOZ VISZONYÍTVA...5 II.1. Múlt...5 II.2. Jelen...5 II.2.1.

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TERVEZÉS HETE Tervezés Hete HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) 2013. december 9-12. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Innovációs pályázatok és jó gyakorlatok

Innovációs pályázatok és jó gyakorlatok Innovációs pályázatok és jó gyakorlatok Magyar Dániel Nagykanizsa 2015. október 21. Az innovációs ügynökségről A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta (elődje 2005 óta) 3 megyei jogú városban, 1-1 irodával,

Részletesebben

Új Magyarország 2007-2013

Új Magyarország 2007-2013 Új Magyarország 2007-2013 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Tab, 2006. november 27. A piaci és a nem piaci szférában részt vevők aránya 2004 11% Közigazgatás és közszolgáltatások Nyugdíjasok 40%

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 2015. február 19. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA II. JAVASLATTEVŐ FÁZIS Kecskemét 2013 Tartalom 1. A MEGYE JÖVŐKÉPE... 3 2. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK ALAPELVEI... 6 3. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése GINOP 1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése GINOP 1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése GINOP 1.2.1-15 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére Tartalom GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS

Részletesebben

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK. Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. Pályázati konstrukció kódja:

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK. Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. Pályázati konstrukció kódja: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Operatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN EU Pályázati Nap a térség gazdasági szereplőinek 2016. február 10. Dunabogdány, Művelődési

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. (Megyeháza földszint 1, Képviselői Iroda) Javasolt

Részletesebben

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 TARTALOMJEGYZÉK REGIONÁLIS TÁMOGATÁSPOLITIKA 5 Kohéziós politika7 A regionális operatív programok

Részletesebben

8. szám 2007. október 4.

8. szám 2007. október 4. Pályázati Hírlevél 8. szám 2007. október 4. DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM DAOP-2007-1.1.1./A IPARI TERÜLETEK, IPARI PARKOK ÉS VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZAK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE Támogatás célja: A

Részletesebben

PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) 8. PRIORITÁS SZABÓ KRISZTINA JÚLIA FŐOSZTÁLYVEZETŐ 2016. MÁRCIUS 29.

PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) 8. PRIORITÁS SZABÓ KRISZTINA JÚLIA FŐOSZTÁLYVEZETŐ 2016. MÁRCIUS 29. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) 8. PRIORITÁS SZABÓ KRISZTINA JÚLIA FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) 2015. ÉVRE SZÓLÓ FEJLESZTÉSI KERETE ÉS MENETRENDJE

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) 2015. ÉVRE SZÓLÓ FEJLESZTÉSI KERETE ÉS MENETRENDJE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) ÉVRE SZÓLÓ FEJLESZTÉSI KERETE ÉS MENETRENDJE Kis és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás Vállalkozói inkubátorházak

Részletesebben

a K&H Bank segíti Önt a felkészülésben! Boros Balázs

a K&H Bank segíti Önt a felkészülésben! Boros Balázs EU 2014 2020 a K&H Bank segíti Önt a felkészülésben! Boros Balázs EU 2020 prioritások MFF 2014-2020 az EU bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 1 %-a EU átlag Magyarország induló érték vállalás foglalkoztatottság

Részletesebben

Hírlevél 1/2011. TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0024. Tartalomjegyzék:

Hírlevél 1/2011. TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0024. Tartalomjegyzék: Hírlevél 1/2011. Tartalomjegyzék: BEFEKTETŐI KIADVÁNY ADATBÁZIS A TÉRSÉG GAZDASÁGI SZEREPLŐIRŐL PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. - ÚJ SZÉCHENYI TERV BEFEKTETŐI KIADVÁNY A TÁMOP 1.4.4-08/1-2009-0024. pályázat

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely város Információs Gazdaság Stratégiája és a stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer Az Információs Gazdaság Stratégia készítési projekt

Részletesebben

Előzetes Akcióterületi Terve

Előzetes Akcióterületi Terve Szeged Megyei Jogú Város ELI ipari-innovációs akcióterületének Előzetes Akcióterületi Terve Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott

Részletesebben

Miskolc Város Intelligens Szakosodási Stratégia

Miskolc Város Intelligens Szakosodási Stratégia Miskolc Város Intelligens Szakosodási Stratégia Keretfeltételek Kohéziós politika 2014-2020 között Az EU2020 stratégiai célkitűzéseinek (intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés) megvalósítása Partnerség

Részletesebben

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG Jelmagyarázat gazdaságfejlesztés városrehabilitáció humán infrastruktúra fejlesztés környezetfejlesztés közlekedésfejlesztés

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 7 1.1 A tervezési intézményi háttere... 7 1.2 A tervezési folyamat intézményi háttere...

Részletesebben

TEXPLAT A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR K + F + I STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE

TEXPLAT A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR K + F + I STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE TEPLAT A MAGYAR TETIL- ÉS RUHAIPAR K + F + I STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE 2010 Készült a Nemzeti Technológiai Platformok támogatása 2. pályázat keretében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal

Részletesebben

Aktuálisan pályázható támogatások

Aktuálisan pályázható támogatások Aktuálisan pályázható támogatások 2016. februártól újabb uniós források pályázhatóak: február 15-től élelmiszeripari, akár 500 millió Ft-os vissza nem térítendő támogatások érhetőek el, február 1. és február

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv vállalkozásokat érintő aktuális pályázati kiírásai

Az Új Széchenyi Terv vállalkozásokat érintő aktuális pályázati kiírásai Az Új Széchenyi Terv vállalkozásokat érintő aktuális pályázati kiírásai 1. VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROGRAM 1.1. KKV technológia fejlesztés Támogatás összege: az igényelhető vissza nem térítendő támogatás

Részletesebben

A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után

A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály 2014. május 16. Mezőgazdaság versenyképessége A vidékfejlesztési politika céljai Hosszú távú

Részletesebben

Az innováció szerepe az oktatás- kutatás-üzleti szféra közötti szinergiák megteremtésében, támogatások a felsőoktatás részére

Az innováció szerepe az oktatás- kutatás-üzleti szféra közötti szinergiák megteremtésében, támogatások a felsőoktatás részére Az innováció szerepe az oktatás- kutatás-üzleti szféra közötti szinergiák megteremtésében, támogatások a felsőoktatás részére ELTE Innovációs Nap 2015. 2015. február 26. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért

Részletesebben

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten TÁMOP-7.2.1-11/K Technikai segítségnyújtás 1085 Budapest,

Részletesebben

Melléklet: Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási anyag

Melléklet: Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási anyag E L ŐTERJ E SZT É S Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási munkaanyag véleményezésére A Somogy Megyei Önkormányzat elkészítette Somogy

Részletesebben

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették Miskolci Kistérség Többcélú Társulása Stratégiai és Operatív Program (2007-2013) Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH

Részletesebben

Tervezet A Kormány álláspontját nem tükrözi

Tervezet A Kormány álláspontját nem tükrözi Gazdasági és Közlekedési Minisztérium ktatószám:gkm/12009/25/2007 A gazdasági és közlekedési miniszter./2007. (.) GKM rendelete a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzataiból

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Régió Innovációs potenciál helyzetelemzése

A Nyugat-dunántúli Régió Innovációs potenciál helyzetelemzése South East Europe Transnational Cooperation Programme Jointly for our common future Project FIDIBE Development of Innovative Business Parks to Foster Innovation and Entrepreneurship in the SEE Area A Nyugat-dunántúli

Részletesebben

A Beruházások, szereplők, potenciális együttműködések és igények a Dél-alföldi Régióban. Pomázi Gyula 2013. Július 11.

A Beruházások, szereplők, potenciális együttműködések és igények a Dél-alföldi Régióban. Pomázi Gyula 2013. Július 11. A Beruházások, szereplők, potenciális együttműködések és igények a Dél-alföldi Régióban Pomázi Gyula 2013. Július 11. 1 Tartalom 1. Mercedes beruházás és hatása a térség gazdaságára 2. Mercedeshez kapcsolódó

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. JÚLIUS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. JÚLIUS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Pályázat címe Pályázat kódszáma Cégméret Támogatás összege Beadási határidő

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

Pólus Program horizontális gazdaságfejlesztési lehetőségei Kádár- Csoboth Péter ÚMFT Programfejlesztési Iroda, NEFÜ HEP IH Pólus Program az akkreditáción és a klaszter támogatáson túl A fejlesztési pólusok

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma

Részletesebben

Szeged Város Fenntarthatósági

Szeged Város Fenntarthatósági Szeged Város Fenntarthatósági Fennta Programja 1 Tartalom I. Vezetői összefoglaló... 5 II. Külföldi és hazai fenntartható terv fejlesztéspolitikai keretei, meghatározó dokumentumai... 9 1. A Stockholmi

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Munkaközi példány (1. változat) GYŐR 2014. JANUÁR KÉSZÍTETTÉK Megbízó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 9021 Győr, Városház tér 1. Megbízott:

Részletesebben

7. FEJEZET Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), az operatív programok, pályázati lehetőségek

7. FEJEZET Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), az operatív programok, pályázati lehetőségek 7. FEJEZET Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), az operatív programok, pályázati lehetőségek Ebben a fejezetben az Olvasó megismerkedhet az Új Magyarországi Fejlesztési Terv célrendszerével, az

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 STRATÉGIAI TANULMÁNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA (TÁMOP-7.2.1-11/K-2015) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Alapja: nemzeti stratégiai jelentések Cél: nemzeti szinten javítani az átláthatóságot, ösztönözzék az elszámoltathatóságot Az aktív végrehajtás

Részletesebben

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK AKTUÁLIS PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK január Amennyiben egy pályázati kiírás felkelti érdeklődését és további információkat szeretne kapni róla, azt kérjük jelezze a jobb oldalon található jelölőnégyzetben, végezzen

Részletesebben

Fejlesztések Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében az Észak-Alföldi Operatív Program keretében, 2007-2013

Fejlesztések Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében az Észak-Alföldi Operatív Program keretében, 2007-2013 Fejlesztések Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében az Észak-Alföldi Operatív Program keretében, 2007-2013 Nyíregyháza, 2013. december 12. Dr. habil. Mező Ferenc ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Tanszékvezető

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

FORRÁSTÉRKÉP AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI. 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés

FORRÁSTÉRKÉP AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI. 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés FORRÁSTÉRKÉP AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten kívül megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

Jó gyakorlatok elemzése

Jó gyakorlatok elemzése Jó gyakorlatok elemzése Jó gyakorlatok: Talentis Program Pannon Egyetem Tudásközpont Vállalkozói Központ Közalapítvány Székesfehérvár Budaörsi Ipari és Technológiai Park Téma: Munkaszakasz: Tevékenység:

Részletesebben

2010. februári hírek

2010. februári hírek 2010. februári hírek Újra itt a sztárpályázat Újra jönnek a telephelypénzek Kkv-k: a források egyharmadát már kiosztották Ismét elérhetőek a GOP február 20-al felfüggesztett pályázatai Százmilliárd a közép-magyarországi

Részletesebben

Csongrád Megye Területfejlesztési Programja CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014.

Csongrád Megye Területfejlesztési Programja CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014. CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014. 1 STRATÉGIAI PROGRAMRÉSZ TERVEZÉSI FOLYAMATÁNAK ELJÁRÁSAI, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRE ÉS KÖRÜLMÉNYEI 7 1. CÉLRENDSZER 14 1.1. Célrendszer bemutatása 14 1.2.

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat Közvitára bocsátotta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 686/2013. (XII.16.) számú

Részletesebben

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Gönc Város

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) 2015 2015. november A vélemények elektronikus benyújtásának helye: szeged_its1mod_velemenyek@szeged.eu

Részletesebben

2011. JANUÁR SZSÉGIPARI PROGRAM CIÓ PROGRAM INNOVÁCI TUDOMÁNY FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM

2011. JANUÁR SZSÉGIPARI PROGRAM CIÓ PROGRAM INNOVÁCI TUDOMÁNY FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM ÚJ J SZÉCHENYI TERV PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. JANUÁR ÚJ J SZÉCHENYI TERV KITÖRÉSI PONTJAI GYÓGY GYÍTÓ MAGYARORSZÁG EGÉSZS SZSÉGIPARI PROGRAM ZÖLDGAZDASÁG G FEJLESZTÉSI SI PROGRAM VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2013. FEBRUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2013. FEBRUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani legújabb szolgáltatásunkat: Amennyiben Ön korábban megnyert pályázata (melynek beadása nem a mi szolgáltatásunk keretében történt)

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE

BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 készült a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiája és a Balaton Régió Komplex Térségi Programja alapján 2006. június 21. (módosítva:

Részletesebben

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (1139 Budapest, Pap K. u. 4-6.) 2012. évi közbeszerzési terve

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (1139 Budapest, Pap K. u. 4-6.) 2012. évi közbeszerzési terve Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (1139 Budapest, Pap K. u. 4-6.) 2012. évi terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó Tervezett i típus Időbeli ütemezés

Részletesebben

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA Prof. Dr. Piskóti István - Dr. Molnár László - Gulyásné Dr. Kerekes Rita - Dr. Nagy Szabolcs - Dr. Dankó László - Dr. Karajz Sándor - Dr. Bartha Zoltán - Kis-Orloczki Mónika (5. munkacsoport) CÉLZOTT TERMÉKEK

Részletesebben

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis Vitaanyag! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció megújítása B. KONCEPCIÓ VIII - IX - X. fejezetei módosítva 1. változat 2010. február 1. 1 B. KONCEPCIÓ VIII. SWOT analízis A megye társadalmi-gazdasági

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS Készült Nagyecsed Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2015. Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt azonosító:

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 2.2 Finanszírozó operatív program: Érintett földrajzi terület: Az ITP teljes 7 éves forráskerete Bács-Kiskun Megye Integrált

Részletesebben

EU 2014 2020. a K&H Bank segíti Önt a felkészülésben! 2015. október 6. Décsi András

EU 2014 2020. a K&H Bank segíti Önt a felkészülésben! 2015. október 6. Décsi András EU 2014 2020 a K&H Bank segíti Önt a felkészülésben! 2015. október 6. Décsi András EU 2020 prioritások MFF 2014-2020 az EU bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 1 %-a EU átlag Magyarország induló érték vállalás

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra Horkay Nándor Elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) NTH szakértők: Horkay Nándor, Dr. Péti Márton, Dr. Czene Zsolt, Kígyóssy

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVEZÉSI FŐOSZTÁLY 2016. JANUÁR 15. Szűkülő

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Akad még lehetőség! Vállalati pályázatok uniós forrásból Ormosy Gábor, MAG Zrt. vezérigazgató

Akad még lehetőség! Vállalati pályázatok uniós forrásból Ormosy Gábor, MAG Zrt. vezérigazgató Akad még lehetőség! Vállalati pályázatok uniós forrásból Ormosy Gábor, MAG Zrt. vezérigazgató Gazdaságfejlesztési Operatív Program elsősorban kis és középvállalkozások számára 9000 támogatott pályázat

Részletesebben

Ajánlat. Dévaványa Város Önkormányzat. pályázati tanácsadási, pályázatírási és projekt menedzsment. szolgáltatási igényeit illetően

Ajánlat. Dévaványa Város Önkormányzat. pályázati tanácsadási, pályázatírási és projekt menedzsment. szolgáltatási igényeit illetően Ajánlat Dévaványa Város Önkormányzat pályázati tanácsadási, pályázatírási és projekt menedzsment szolgáltatási igényeit illetően 1. Cégbemutatás Az INFINITY Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 10 éve

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.14. COM(2015) 639 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Munkahelyteremtést és növekedést támogató beruházások Az európai strukturális és beruházási alapok hozzájárulásának maximalizálása

Részletesebben

Alapkutatáshoz, ipari kutatáshoz és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódóan: Munkatársak alkalmazása. Immateriális javak beszerzése

Alapkutatáshoz, ipari kutatáshoz és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódóan: Munkatársak alkalmazása. Immateriális javak beszerzése 2012/06. Jelen hírlevelünkben, az alábbi táblázatban kívánjuk röviden, átláthatóan zni a vállalkozások számára jelenleg elérhető, kutatás-fejlesztési hez kapcsolódó pályázati lehetőségeket, valamint azok

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Szeged MJV Gazdaságfejlesztési Stratégiája

Szeged MJV Gazdaságfejlesztési Stratégiája Szeged MJV Gazdaságfejlesztési Stratégiája 1 Tartalom BEVEZETÉS 5 A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI STRATÉGIA CÉLJA: 5 STRATÉGIA KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA: 5 A STRATÉGIAI JAVASLAT SZERKEZETE 6 1. HELYZETÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A kkv pályázatok az új EU-s ciklusban. Üzleti Fórum - HOA, Világgazdaság Budapest, 2014. november 27.

A kkv pályázatok az új EU-s ciklusban. Üzleti Fórum - HOA, Világgazdaság Budapest, 2014. november 27. A kkv pályázatok az új EU-s ciklusban Üzleti Fórum - HOA, Világgazdaság Budapest, 2014. november 27. EU FORRÁSOK 2014-2020 TERVEZÉSI SZINT DOKUMENTUM 1 MINISZTERELNÖKSÉG Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. szeptember 29. BUDAÖRS KISTÉRSÉG

Részletesebben

Észak-Magyarországi Régió Pályázati források Vállalkozások számára

Észak-Magyarországi Régió Pályázati források Vállalkozások számára Észak-Magyarországi Régió Pályázati források Vállalkozások számára 1 2015 Frissítve: 2015. 06. 12 Tartalom: GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése...3 GINOP-1.2.2-15

Részletesebben

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét Dr. Lengyel Imre, az MTA Doktora, közgazdász, dékánhelyettes, tanszékvezetı egyetemi tanár, Szegedi

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE 9. IKTATÓSZÁM: 33-10/2015. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Beszámoló a megye települési önkormányzatai integrált településfejlesztési stratégiái

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS részére. IV. kötet OPERATÍV PROGRAM

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS részére. IV. kötet OPERATÍV PROGRAM KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS részére Fejlesztési Program IV. kötet OPERATÍV PROGRAM A Társulás önkormányzataival együttműködve készítette: HAZAI TÉRSÉGFEJLESZTŐ RT. DUNA-TISZA RF. RT. 2005. IV.

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Készült a Revita Alapítvány kutatóműhelyében Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

NYUGAT DUNÁNTÚLI INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEK

NYUGAT DUNÁNTÚLI INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEK BAROSS GÁBOR PROGRAM NYUGAT DUNÁNTÚLI INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEK ND_INRG_05 Pályázati felhívás Budapest, 2005. november Tartalomjegyzék 1. A támogatás célja...3 2. A támogatás forrása és összege...3 3. A

Részletesebben