Európa Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Európa 2020. Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról"

Átírás

1 Európa 2020 Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról Készítette: Letenyei Katalin Orsolya Seper Vivien Sinkó Lilla Simon Dorottya Siska Enikő Tamándl László Trencsényi Tibor 1

2 1. Az Európai Uniós források felhasználása Az Európai Uniós források hatékony felhasználásának egyik legfontosabb eleme a tematikus koncentráció, vagyis annak biztosítása, hogy különböző operatív programokban és prioritástengelyek mentén megtett intézkedések, kritikus tömeget alkotva hatásaikban egy irányba mutassanak a magyar fejlesztéspolitikában. A as időszakra vonatkozó, Európai Bizottság által elfogadott magyar Partnerségi Megállapodás 11 tematikus célkitűzés mentén, a as időszak 16 operatív programja helyett, 8 operatív program keretében tervezi a források felhasználását. Az operatív programok tématerületei: 1. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 3. Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP) 4. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 5. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 6. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. Vidékfejlesztési Operatív Program (VOP) 8. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) Az OP-k forrásallokációja átalakítás alatt 1,50% IKOP 13,69% GINOP 39,40% KEHOP 14,77% EFOP; 10,94% TOP 16,15% VEKOP 3,55% A között rendelkezésre álló európai uniós fejlesztési források 60 százaléka közvetlenül gazdaságfejlesztésre fordítódik, a fennmaradó 40 százalék pedig a humánerőforrás-fejlesztés, az infrastruktúrafejlesztés, a környezetvédelem és az energiahatékonyság célterületi között kerül felosztásra. 2

3 2. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Az EFOP az Európai Bizottság által elfogadott, as időszakra vonatkozó 9 operatív program közül az egyik. Az Európa 2020 ezen operatív programok keretén belül kívánja elérni a következő évtizedre szóló 11 célterülethez tartozó célkitűzéseit. Az EU-val kötött Partnerségi Megállapodáshoz az EFOP a humán tőke növelésével és a társadalmi környezet javításával tud hozzájárulni. Az EFOP a 4. nemzeti prioritást (a társadalmi felzárkóztatási és népesedési kihívások kezelése, valamint a jó Állam) segíti megvalósítani 7 beavatkozási területen keresztül: 1. Szegénység elleni küzdelem 2. Társadalmi kohézió erősítése 3. Egészségmegőrzés és egészségügyi fejlesztések 4. A köznevelés minőségének fejlesztése kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére 5. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése 6. Utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók körében és a kutatás-fejlesztésben 7. Jó Állam megerősítése Prioritási tengelyek és finanszírozás Az EFOP a 7 beavatkozási terület fejlesztéséhez 7 prioritási tengelyt határozott meg. Ezek finanszírozására két alap szolgál: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Európai Szociális Alap (ESZA). A program teljes költségvetése az Uniós támogatás 10,94%-a hozzávetőlegesen 800 Mrd Ft. Ebből 7%, 52,3 Mrd Ft teljesítménytartalék, ami csak 2019-et követően lesz felhasználható, ha az adott tartalékhoz kapcsolódó 2 indikátor 2018-as célértéke teljesül. Az operatív program 64,6%-a az ESZA-ból, míg 35,4%-a az ERFA-ból tevődik össze. Az EFOP 52%-a a 9. tematikus célra, azaz a társadalmi befogadás előmozdítására és a szegénység elleni küzdelemre jut. Az EFOP 36,6%-a a 10. tematikus célra, az oktatásba való beruházásokra, a készségekre és az egész életen át tartó tanulásra fordítódik. Kiemelt célterület az EU2020 Stratégiában foglalt korai iskolaelhagyások csökkentése (a beavatkozások egymással szoros tartalmi és időbeli összhangban vannak). Az operatív program ezen kívül két tematikus célt részben fed le. Az 1. tematikus célon belül (a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése) a kutatás, a technológiai fejlődés és az innováció ösztönzése posztgraduális képzések kidolgozása, kutatói képzési programok, valamint a felsőoktatási intézmények, kutató- és technológiai központok és vállalkozások közötti hálózatépítő tevékenységek és partnerségek révén elnevezésű beruházási prioritást tartalmazza. Erre az operatív program 5,9%-a került allokálásra. A tematikus cél egyéb fejlesztéseit a GINOPés a VEKOP tartalmazza. A másik, az EFOP által részlegesen lefedett cél az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fokozása (11. tematikus cél), melyből a közigazgatási szervek és közszolgálatok intézményi kapacitásának és hatékonyságának növelésébe történő beruházások, amelyek célja a reformok, a jobb szabályozás és a felelősségteljes kormányzás megvalósítása elnevezésű beruházási prioritás. 3

4 EFOP prioritási tengelyei és forrásmegosztásuk Prioritási tengely Finanszírozó alap Keretösszeg Megoszlás 1. Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás ERFA 128,4 Mrd Ft területén 16,05% 2. Befogadó társadalom ESZA 287,4 Mrd Ft 35,93% 3. Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke ERFA 133,8 Mrd Ft területén 16,72% 4. Gyarapodó tudástőke ESZA 190,6 Mrd Ft 23,83% 5. Jó Állam ESZA 30,64 Mrd Ft 3,83% 6. Helyi stratégiák megvalósítása, társadalmi innováció és transznacionális együttműködés ESZA 11,68 Mrd Ft 1,46% 7. Technikai segítségnyújtás ESZA 17,44 Mrd Ft 2,18% EFOP teljes kerete teljesítménytartalékkal ~741 Mrd Ft 100% A fenti táblázatban láthatók az EFOP prioritási tengelyei és forrásmegosztásuk. A program úgy épül fel, hogy a prioritási tengelyekhez több specifikus célt rendelnek. A specifikus célok mindegyikéhez tartozik több konkrét intézkedés, amiket tovább bontanak úgynevezett alintézkedésekre. Az EFOP-ot összesen 20 speciális célkitűzésre és 29 intézkedésre tagolták. A következőkben prioritási tengelyeken végighaladva vizsgálom az egyese speciális célkitűzéseket prioritás: Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén 1. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: A szegénység és hátrányos helyzetek átöröklődésének megakadályozása. Az intézkedés olyan beavatkozásokhoz biztosít infrastrukturális hátteret, amelyek a legkorábbi életkortól kezdve segítik a lakókörnyezeti, egészségügyi és szociokulturális hátrányokkal induló gyermekek sikeres felzárkózását a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, valamint a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos településeken. 2. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Minőségi közszolgáltatáshoz való hozzáférés fejlesztése A szegénység és a hátrányos helyzetek átörökítésének megakadályozása és összehangolt beavatkozásokat tartalmazó programok kivitelezése a mélyszegénységben élő, gyermekes családok felzárkózása érdekében. 3. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Területi leszakadási folyamatok megállítása Cél a leghátrányosabb helyzetű térségekben illetve a szegregálódás által érintett településeken élők kikerülése a hátrányos helyzetből, mélyszegénységből. 4.SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió növelése Cél a társadalmi bizalom erősítése és a közösségekben rejlő erőforrások aktivizálása az ahhoz szükséges infrastruktúra biztosításával. 2. prioritás: Befogadó társadalom 5. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Foglalkoztathatóság fejlesztése Cél a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűek, romák és megváltozott munkaképességűek foglalkoztathatósága és munkaerő-piaci integrációjuk elősegítése. 1 Félkövérrel és dőlt betűvel szedtük azok a célkitűzések, amik a kutatók és az egyetem szempontjából lehetőséget jelentenek. 4

5 6. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió növelése Cél a társadalmi együttélés és társadalmi cél erősítése a helyi közösségek fejlesztésével, a társadalmi szerepvállalás erősítésével és az esélyegyenlőség javításával. 7. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: A szegénység, és hátrányos helyzetek átöröklődésének megakadályozása A cél három területet érint: a gyermekszegénység átörökítésének megakadályozása; a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélyeinek növelése illetve az e célokat szolgáló szolgáltatások fejlesztése a hátrányos helyzetű településeken. 8. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Területi leszakadási folyamatok megállítása Cél a területi hátrányok csökkentése, a társadalmi kohézió erősítése, a társadalomból való kiszorulás és annak továbbörökíthetőségének elkerülése. Az intézkedés stabil alapot teremt a gyermekek iskolai oktatásához és majdani foglalkoztathatóságukhoz. 9.SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Egészségtudatosság növelése és egészségfejlesztés Cél a lakosság hosszú távú egészségtudatosságának fejlesztése, a betegségmegelőzés és az egészségügyi ellátások javítása. 10.SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Jobb minőségű közszolgáltatások nyújtása mindenkinek A specifikus cél a közszolgáltatást nyújtó intézmények dolgozóit célozza új életpálya kialakításával, az országon belüli elmaradott térségekbe irányuló mobilitás erősítésével, szervezeti működés korszerűsítésével, illetve szakmai, módszertani fejlesztésekkel. 11. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Munkaerő-piaci integráció erősítése A foglalkoztatási szint növelése, valamint a szegénység elleni eredményes fellépés érdekében szükséges a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, elsősorban roma emberek foglalkoztatásának, öngondoskodó képességének fejlesztése a szociális gazdaságban rejlő lehetőségek kiaknázásával. 3. prioritás: Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében 12. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés infrastrukturális fejlesztése a gyarapodó tudástőke érdekében Az oktatási ágazat eredményessége, illetve fejlesztése szoros kapcsolatban áll a foglalkoztatás növelésével és a gazdasági növekedéssel, hiszen az oktatási ágazat célja elsősorban az, hogy a társadalmi, gazdasági és munkaerő-piaci elvárásokhoz alkalmazkodni tudó felelős állampolgárokat és munkavállalókat bocsásson ki a szocio-kulturális különbségek felszámolásával vagy legalább mérséklésével. A felsőoktatási reformok kiemelt célja a végzettségi szint növelése, ennek érdekében a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növelése, valamint a túlfutók és a lemorzsolódok számának csökkentése. A reformok további célja egy olyan Európa- és világviszonylatban versenyképes felsőoktatás megvalósítása, mely nem csak a magyar fiatalokat serkenti a hazai továbbtanulásra, hanem ide vonzza a külföldi hallgatókat és oktatókat is. Egyik intézkedés a gyarapodó tudástőke célját segítő szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése: az intézkedés célja az oktatási rendszert átfogó fejlesztések infrastrukturális megalapozása, támogatása az közneveléstől a felsőoktatásig bezárólag, beleértve a nem formális és informális tanulási terek oktatási-képzési infrastruktúrával, eszközökkel való felszerelését. 5

6 4. prioritás: Gyarapodó tudástőke 13. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: A köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése Cél a minőségi és méltányos köznevelés megteremtése: esélyteremtő szerepének javítása, a képzettségi szint növelése és a korai iskolaelhagyás arányának csökkentése. A köznevelés ágazat teljes standard irányítási, minőség értékelési rendszerének kialakítása. 14. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése A felsőoktatás mennyiségi kibocsátásának növelését egyfelől a felsőoktatáshoz való hozzáférés szélesítése, másfelől a képzési előmenetel erősítése, a lemorzsolódás csökkentése révén kívánjuk elérni. Mindkettő esetében kiemelten fontos az esélyteremtés és a szociális dimenzió bővítése a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felsőoktatásba való integrációja révén A felsőoktatás minőségi színvonalának emelése területén az elvárt általános eredmény a nemzetközi versenyképesség növelése és a nemzetközi minőségi sztenderdeknek való megfelelés. 15. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Kutatás, innováció és intelligens szakosodás növelése a humán területeken Az intelligens szakosodás keretében a kutatóhelyek, felsőoktatási intézmények, klinikák, egészségügyi kutatóintézetek, kutatókórházak profiljának specializálása és rájuk építve a tudásháromszög kiépítése, azaz az oktatás kutatás innováció kapcsolódásának elősegítése. A vállalati és felsőoktatási akadémiai intézményi együttműködések támogatása; az alapkutatások nemzetközi beágyazottságának növelése a Horizon2020 projektekben és az európai kutatási hálózatokban, programokban való magas arányú részvétel elérésével, s ehhez hazai és európai kutatóhelyek közötti kapcsolatok erősítésével. A kutatói létszám növelése az utánpótlás biztosításával valamint a nemzetközi és szektorközi kutatói mobilitás ösztönzése. 5. prioritás: Jó állam 16. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: A közigazgatás hatékonyságának fokozása Cél az adminisztratív korlátok csökkentése az állampolgárok és vállalkozások számára a közigazgatás valamennyi területén. 17. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Igazságügy korszerűsítése Cél az adminisztratív korlátok lebontása, a jobb jogi szabályozás elérése, a szakpolitikák közötti szinergia biztosítása, a közpolitikák hatékonyabb menedzsmentje, a közpénzek felhasználása során az átláthatóság, a feddhetetlenség és kiszámíthatóság javítása, továbbá a pénzügyi egyszerűsítés. 6. prioritás: Helyi stratégiák végrehajtása, társadalmi innováció és transznacionális együttműködés 18. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Területi leszakadási folyamatok megállítása A felzárkózás politika helyi szintű megvalósítását segítő területi szintű együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtása érdekében. 19. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: A Befogadó társadalom és a gyarapodó tudástőke megújulási képességének növelése A társadalmi innováció és a transznacionális együttműködés eszközeinek alkalmazása annak érdekében, hogy a Befogadó társadalom és a Gyarapodó tudástőke által lefedett szakterületeken javuljon a társadalmi kihívásokra adható válaszok hatásmechanizmusa részint újszerű megoldások kidolgozásával és kipróbálásával, részint nemzetközi tapasztalatok megismerésével. 6

7 7. prioritás: Technikai segítségnyújtás 20. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Az Operatív Program műveleteinek eredményes és hatékony megvalósítása Cél az operatív program előkészítési, menedzsment, monitoring és ellenőrzési tevékenységeinek eredményes ellátása, s az ahhoz szükséges adminisztratív kapacitás megerősítése. Horizontális alapelvek 1. Fenntartható fejlődés 2. Esélyegyenlőség és anti-diszkrimináció: Az operatív program minden beavatkozásánál kötelező érvényre juttatni az esélyegyenlőség követelményét és a megkülönböztetés mentességet. Az EFOP fellép a nemek közötti esélyegyenlőség és a megkülönböztetés mentesség biztosítása, a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló bármilyen megkülönböztetés megakadályozása érdekében. Esélyegyenlőség Esélyteremtés A romák (hátrányos helyzetűek) társadalmi felzárkózásának elősegítése Kezdeményezések, amelynek célja az elvek érvényesítése a projektek kiválasztása és megvalósítása során Férfiak és nők közötti egyenlőség 7

8 3. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) GINOP illeszkedése az Európa 2020 célkitűzéseihez Az Európa 2020 a következő évtizedre szóló Európai Uniós növekedési stratégia. Célja, hogy az EU gazdasága intelligens, fenntartható és inkluzív legyen. E három, egymást kölcsönösen erősítő prioritás azt hivatott elősegíteni, hogy az Unióban és a tagállamokban magas legyen a foglalkoztatottság és a termelékenység, és erősödjön a társadalmi kohézió. Az EU öt nagyszabású terület fejlesztését tűzte ki célul. Ezek a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi befogadás és az éghajlat/energiapolitika területei, melyek kapcsán az eredményeket 2020-ig kívánja megvalósítani. Ezeknek megfelelően az EU as időszakra vonatkozó tematikus célkitűzései az alábbiak: 1. A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése 2. Az infokommunikációs technológiákhoz való hozzáférés és minőségi szolgáltatások javítása 3. A kis- és közepes vállalkozások versenyképességének fokozása 4. Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra történő átállás támogatása 5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése 6. Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának növelése 7. A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti akadályok elhárítása 8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése 9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 10. Beruházás az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba 11. Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fejlesztése Az Európai Unió elvárása, hogy egy adott operatív program fejlesztéseit kötni lehessen az EU2020 stratégia 11 tematikus célkitűzéséhez, ezért ezek közül a GINOP hét különböző tematikus célt támogat (a fentiek közül vastagon kiemelt), melyek lefedik a K+F, az IKT, a KKV, az alacsony CO2 kibocsátású gazdaság, a turizmus, a foglalkoztatás, illetve a felnőtt- és szakképzés területeit. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP A program a as időszakban lévő Gazdaságfejlesztési Operatív Programot (GOP-ot) váltja fel 2014-től. A GINOP pénzügyi kerete a teljes Magyarországra jutó uniós támogatás 39,40%-a, melynek összege a 2014 és 2020 között időszakra milliárd forint. Az operatív program tervezésének koordinációjáért a Nemzetgazdasági Minisztérium felel, és a strukturális alapok közül az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai Szociális Alap (ESZA) támogatásaiból részesül. Egyetemi relevancia Az operatív programok prioritástengelyei közül számos lehet releváns az egyetem számára, hiszen több pályázati forrás, és cél értelmezhető lehet az intézmény szempontjából. A projekt megvalósulhat önálló pályázóként, amennyiben a kiírás felsőoktatási intézményt is céloz, vagy konzorciumi partnerként akár kkv-vel együttműködve, hiszen a GINOP első prioritástengelyek kifejezetten őket szólítja meg. 8

9 Minden prioritástengely tartalmaz az Egyetem számára érdemi beruházási prioritást (ezek az összefoglaló táblázatban kékkel kiemelve láthatóak). GINOP 1 Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése Az intézkedés megvalósítása során többek között új inkubátorházak létrehozása és meglevő inkubátorházak fejlesztése, illetve az érintett vállalkozások szolgáltatáspalettájának bővítése és fejlesztése történik. Az egyes oktatási intézmények, főiskolák keretein belül a sikeres vállalkozói példák bemutatása, inkubációs tanácsadás, továbbá a vállalkozói szektor, kutató helyek és a potenciális vállalkozók összekapcsolása szintén támogatandó cél, kiegészítve ezzel az inkubátorházak működését. Az akció közvetlen eredménye a projektek által létrejövő magas színvonalú kiszolgáló létesítmények száma, kapacitása és nyújtott szolgáltatások mennyisége. GINOP 2 Tudásgazdaság fejlesztése A GINOP 2 támogatja a K+I területen a EU által kitűzött tematikus cél eléréséhez megadott beruházási prioritástengelyt, melynek az Egyetemet érintő intézkedése a K+F kapacitás fejlesztése, a vállalati-kutató intézet-felső oktatási intézmények között együttműködések és hálózatosodás fejlesztése, a technológia- és tudástranszfer támogatása. GINOP 3 Infokommunikációs fejlesztések A prioritástengelyen belül egyik cél az újgenerációs szélessávú hálózatok és hozzáférés fejlesztése. Az állami szélessávú optikai hálózat fejlesztés és NGA hozzáférési hálózat megvalósítása lehetővé teszi a közigazgatási, oktatási, egészségügyi, kulturális, egyházi, egyéb állami vagy önkormányzati intézmények fejlett közszolgáltatásainak nyújtásához szükséges hálózati infrastruktúra biztosítását mind vezetékes, mind vezeték nélküli technológiákkal lehetőséget teremtve a szuper-számítástechnikai megoldások terjedésének. GINOP 5 Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodó-készség fejlesztése Az oktatás és képzés területén előnyt élveznek azok a beruházások, melyek a felsőoktatás hatékonyságát és hozzáférhetőségét különösen a hátrányos helyzetű csoportokban, a rugalmas tanulási formákat, a karrierépítést támogató szolgáltatásokat, illetve a piacképes tudást adó képzések fejlesztésére irányulnak a munkaadói igények kielégítése érdekében. A fenti célok elérésének érdekében a GINOP a munkaerő piaci kompetenciák fejlesztésére, a munkaképes korú lakosság digitális készségeinek fejlesztésére, illetve a duális képzés fejlesztésére összpontosít. Beruházási prioritásként fogalmazódik meg továbbá az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése. 9

10 Az operatív program tervezett tartalmának összefoglalása (egyetemi lehetséges kapcsolódást kékkel jelöltük) A prioritási tengely azonosítója GINOP 1 GINOP 2 A prioritási tengely elnevezése Vállalkozások versenyképességé nek javítása és foglalkoztatásána k ösztönzése Tudásgazdaság fejlesztése Finanszírozó alap ERFA ERFA Az EU2020 támogatott tematikus célkitűzése (3) A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EVMA esetében), a halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása. (1) A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése. A kiválasztott beruházási prioritás ERFA 5. cikk (3) a) A vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának megkönnyítésével, valamint új cégek alapításának ösztönzésével, többek között üzleti inkubátorházak segítségével ERFA 5. cikk (3) c) A termék- és szolgáltatásfejlesztésre irányuló fejlett kapacitás megteremtésének és kiterjesztésének elősegítése; a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és bővítésének támogatása ERFA 5. cikk (3) d) A kkv-k abban való segítése, hogy növekedni tudjanak a regionális, nemzeti és nemzetközi piacokon, és hogy az innovációs folyamatokban részt tudjanak venni ERFA 5. cikk (1) a) A kutatási és innovációs (K+I) infrastruktúra és ennek kiválóságának a fejlesztésére irányuló kapacitás megerősítése és különösen az európai érdekeltségű kompetenciaközpontok támogatása ERFA 5. cikk (1) b) a vállalkozások K+I beruházásainak előmozdítása, valamint a vállalkozások, a kutatási és fejlesztési központok és a felsőoktatási ágazat közötti kapcsolatok és szinergiák létrehozása, különös tekintettel a termék- és szolgáltatásfejlesztésbe, a technológiaátadásba, a társadalmi innovációba, az ökoinnovációba és a közszolgálati alkalmazásokba, a keresletélénkítésbe, a hálózatépítésbe, a klaszterekbe és az intelligens specializáció általi nyílt innovációba történő beruházásokra, továbbá a technológiai és alkalmazott kutatás, a kísérleti programok, a korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák fejlett gyártási kapacitásának és próbagyártásának támogatása, valamint az általános célú technológiák terjesztése Egyedi célkitűzések 1.1. Vállalkozói kultúra és versenyképes tudás elterjesztése a mikro-, kis- és középvállalkozások körében a tudatos vállalkozói magatartás kialakulása érdekében 1.2. A KKV-k növekedési lehetőségeinek megteremtése 1.3. Piacképes és együttműködő KKV szektor megteremtése 2.1. K+I aktivitás ösztönzése 2.2. Stratégiai S3 K+I hálózatok elterjedése 2.3. A K+I kapacitások megerősítésével növekvő H2020 részvétel 10

11 GINOP 3 Infokommunikáci ós fejlesztések ERFA (2) az IKT-khoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának és minőségének fokozása ERFA 5. cikk (2) a) A szélessáv-kiépítés kiterjesztése és nagy sebességű hálózatok kiépítése, valamint a digitális gazdaságot szolgáló feltörekvő technológiák és hálózatok bevezetésének támogatása ERFA 5. cikk (2) b) Az IKT termékek és szolgáltatások, az e- kereskedelem továbbfejlesztése és az IKT iránti kereslet fokozása ERFA 5. cikk (2) c) Az e-kormányzás, az e-tanulás, az e- befogadás, az e-kultúra és az e-egészségügy IKTalkalmazásainak megerősítése 3.1. Versenyképes IKT szektor 3.2. Fejlett digitális gazdaság, informatizált vállalati folyamatok 3.3. Digitális felzárkózás (e-inclusion) és közösségi hozzáférés 3.4. Újgenerációs, országos szélessávú hálózatok rendelkezésre állása GINOP 4 GINOP 5 A környezet fenntartható és erőforráshatékony gazdasági fejlesztése Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodókész ség fejlesztése ERFA ESZA ERFA (4) Az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban (6) Környezetvédelem és az erőforrásfelhasználás hatékonyságának előmozdítása (8) A foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása. ERFA 5. cikk (4) b) A vállalkozásoknál az energiahatékonyság és a megújuló energia használatának elősegítése ERFA 5. cikk (6c) A kulturális és természeti örökség védelme, elősegítése, fejlesztése ERFA 5. cikk (8a) Üzleti inkubátorok létrehozásának támogatása, valamint az önfoglalkoztatásba, mikrovállalkozásokba és cégalapításba való beruházások támogatása ESZA 3. cikk (1) a) i.: Munkaerő-piaci hozzáférés a munkakeresők és az inaktív személyek számára többek között helyi foglalkoztatási kezdeményezések és a munkavállalói mobilitás ösztönzése révén. ESZA 3. cikk (1) a) v.: A munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott körülményekhez ESZA rendelet 3. cikk (1) a) ii) a fiatalok, különösen a nem foglalkoztatottak, oktatásban és képzésben nem részesülők, közöttük a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett és a marginalizálódott közösségekből jövő fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja, többek között az ifjúsági garancia végrehajtása révén 4.1. Megnövekedett turisztikai költés 4.2. Csökkentett közvetlen energiaköltségek 5.1. Álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek növekvő körének munkaerő-piaci integrációjának megvalósulása 5.2. A társadalmi vállalkozások foglalkoztatási kapacitásainak erősödése 5.3. A munkanélküliek és inaktívak széles körben hozzáférjenek a nem állami szervezetek által a szociális gazdaság keretein belül szervezett munkaerő-piaci programokhoz 5.4. A sem foglalkoztatásban, sem oktatásban vagy képzésben nem résztvevő (ún. NEET) fiatalok Ifjúsági Garanciához való hozzáférésének biztosítása 5.5. Jobb hozzáférés a gyakornoki helyekhez és növekvő vállalkozói aktivitási kedv a fiatalok körében 11

12 GINOP 6 Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése ERFA (10) Beruházások az oktatás, készségfejlesztés és az egész életen át tartó tanulás terén. (1), (2) és (3) tematikus cél (tartalmát lsd. feljebb) ESZA rendelet 3. cikk (1) c) iv) az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése és minőségének javítása többek között a készségek iránti igény előrejelzésén alapuló mechanizmusok, a tananyagok kiigazítása, a munkaalapú tanulási rendszerek beleértve a duális tanulási rendszereket és a tanulószerződéses gyakorlati képzéseket létrehozása és továbbfejlesztése ESZA 3. cikk (1) c) ii: A fiatalok tartós munkaerő-piaci integrációjának segítése ESZA 3. cikk (1) c) iii: Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, a munkavállalók készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, továbbá az oktatási és képzési rendszereknek a munkaerőpiaci igényekhez való jobb igazítása, beleértve a szakoktatásés képzés színvonalának a javítását, a munkahelyi tanulási és a tanulószerződéses gyakorlati képzési rendszerek, mint pl. a duális oktatási rendszerek kialakítását és továbbfejlesztését ERFA rendelet 5. cikk (3) c) ERFA rendelet 5. cikk (1) b) ERFA rendelet 5. cikk (2) a) ERFA rendelet 5. cikk (2) b) ERFA rendelet 5. cikk 4. c) az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása a közcélú infrastruktúrákban, beleértve a középületeket és a lakóépületeket is 5.6. A munkaerő-piaci szereplők munkaszervezési módszerek és munka minősége terén történő aktivitásának és tudatosságának növekedése 5.7 A munkavállalási korú lakosság, különösen az alacsony képzettségűek javuló hozzáférése a munkaerő-piaci kompetenciákat javító formális képzési lehetőségekhez 5.8 Gazdasági igényekhez igazodó képzési intézményrendszer kialakítása 6.1. Vállalkozások külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása 6.2. Új, közel zéró szén-dioxid kibocsátású épületek létesítése, meglévők energiahatékonysági korszerűsítése 6.3. Fejlett digitális gazdaság, versenyképes IKT szektor és újgenerációs szélessávú infrastruktúra 12

13 4. HORIZONT 2020 A Horizont 2020 az Unió kutatás-fejlesztési és innovációs politikáját között meghatározó program, amely közel 79 milliárd eurós költségvetéssel gazdálkodik. A program a kontinens globális versenyképességének növelését célzó Európa 2020 stratégia Innovatív Unió elnevezésű kiemelt kezdeményezésének egyik alappillére. A Horizont 2020 program szerkezete három pillérre épül: I. Kiváló tudomány - az EU-nak a tudományos kiválóság terén világviszonylatban betöltött vezető szerepének megerősítését célozza. A Kiváló tudomány pillér négy specifikus területet foglal magába: 1. Az Európai Kutatás Tanács (ERC) vonzó és rugalmas támogatást nyújt tehetséges és kreatív egyéni kutatóknak és kutatócsoportjuknak a tudomány határterületein végzett ígéretes kutatásaikhoz. 2. A Jövőbeli és feltörekvő technológiák (FET) program olyan együttműködési projekteket támogat, amelyek radikálisan új, magas kockázatú, sok esetben multidiszciplináris megközelítést igénylő ötletek megvalósítását teszi lehetővé, a leggyorsabban fejlődő technológiai területeken 3. A Marie Skłodowska-Curie akciók vonzó karrierfejlesztési és képzési lehetőséget kínálnak egyéni kutatóknak nemzetközi mobilitásuk illetve szektorok közti mobilitásuk támogatásán keresztül, illetve intézményi támogatást nyújtanak innovatív kutatóképzési programok megvalósításához. 4. A Kutatási infrastruktúra program (beleértve az e-infrastruktúrákat is) az európai kutatási infrastruktúrák fejlesztését támogatja, innovációs potenciáljuk és a kapcsolódó humán erőforrás erősítésén keresztül. II. Vezető ipari szerep - Európa vezető szerepét hivatott megalapozni a kutatás-fejlesztés és innováció területén, amit a kulcsfontosságú technológiák támogatásával, a tőkéhez való szélesebb körű hozzáférés biztosításával, valamint a kis- és középvállalkozások segítésével terveznek elérni. A pillér három specifikus területet fog át: A Vezető szerep az alap és ipari technológiák területén" célzott támogatást nyújt a kutatási, fejlesztési, demonstrációs és ha szükséges standardizálást elősegítő tevékenységekhez az információs és kommunikációs technológiák (ICT) a nanotechnológiák, korszerű anyag- és gyártási technológiák, biotechnológiai alapú ipari folyamatok és az űrkutatás területén. Ösztönözni kívánják a különböző technológiai területek együttműködését, a társadalomtudományi szempontok figyelembevételét. Minden területen bátorítják a felhasználók projektekbe való bevonását. A Kockázatfinanszírozáshoz való hozzáférés" program a hitel- és tőkefinanszírozási eszközökhöz való hozzájutást segíti az innováció-vezérelt cégek és projektek esetében, a fejlesztés különböző szakaszaiban. Az Innováció a KKV-k számára program a KKV-k igényeihez igazított támogatást nyújt a KKV-k által végzett innováció minden formájához, elsősorban a komoly növekedési potenciállal bíró és a nemzetközi piacra való kilépésre kész cégeket. 13

14 III. Társadalmi kihívások az Európa egésze számára kihívást jelentő társadalmi kérdések megoldásához kíván hozzájárulni az egészségügy, élelmezésbiztonság és fenntartható mezőgazdaság, az energia, a közlekedés, az éghajlatváltozás és környezetvédelem, valamint az inkluzív, innovatív és biztonságos társadalmak területein. A Társadalmi kihívások pillér a következő területeket fogja át: 1. Egészségügy, demográfiai változás és jólét; 2. Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, tengerkutatás, tenger- és belvíz hasznosítási célú kutatás, valamint a biogazdaság; 3. Biztonságos, tiszta és hatékony energia; 4. Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés; 5. Éghajlatváltozás, környezetvédelem, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok; 6. Európa a változó világban - Inkluzív, innovatív és reflektív társadalmak; 7. Biztonságos társadalmak Európa és az állampolgárok szabadságának és biztonságának védelme A Horizont 2020 struktúrájában a három fő pillérén kívül, külön akcióként szerepelnek a Tudomány a társadalomban a társadalomért, valamint A kiválóság terjesztése, a részvétel szélesítése című programok. Előbbi a tudomány és a társadalom közti kapcsolatok fejlesztését, utóbbi a kevésbé fejlett kutatás-fejlesztési és innovációs rendszerű régiók kiválóságának erősítését szolgálja. Az EU-s szakpolitikák tudományos igényű megalapozásában kiemelkedő szerepet játszik a Horizont 2020 költségvetéséből közvetlen finanszírozásban részesülő Közös Kutatóközpont (Joint Research Centre), amely kiterjedt kutatóintézeti hálózatot működtet az EU különböző tagállamaiban. A Horizont 2020 Keretprogram rendszerébe ágyazódva, jelentős költségvetési növekménnyel működik tovább az Európai Innovációs és Technológiai Intézet, melyek fő feladata az oktatás kutatás innováció (gyakorlati alkalmazás) közötti szinergiák megteremtése. A Horizont 2020 Kutatási és Innovációs Keretprogram átfogó szabályozó szerkezetéből adódóan egységes részvételi rendszerbe foglalja, valamint társfinanszírozást nyújt a különböző tagállamok, a vezető ipari vállalatok között létrejövő együttműködési formáknak. A különböző témaspecifikus kooperációk tovább bővítik a pályázható források palettáját. A Közös Technológiai Kezdeményezések (JTI) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 187. cikkén alapuló köz és magánszféra között létrejött együttműködés, melynek célja az összehangolt kutatási tevékenység ösztönzése az alábbi tématerületeken: ECSEL - Vezető szerep az alap- és ipari technológiák területén IMI 2 - Innovatív gyógyászati kezdeményezés Clean Sky 2 Tiszta égbolt Kezdeményezés a repüléstechnika és légi közlekedés területén FCH 2 - Üzemanyagcella és Hidrogén Kezdeményezés Shift2Rail - A vasúti közlekedés területén létrehozott közös vállalkozás BBI - A Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozásról SESAR - Az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítását célzó közös vállalkozás 14

15 A Európai Unió működéséről szóló szerződés 185. cikkén alapuló Közös programok a tagállamok együttműködését, koncentrált finanszírozási modelljét teszi lehetővé az alábbi területeken: AAL - Tevékeny és Önálló Életvitel programja EUROSTARS - kutató-fejlesztő KKV-k nemzetközi együttműködését támogató program EMPIR Európai Metrológiai Kutatási és Innovációs Program EDCTP - Európai és Fejlődő Országok közötti Partnerség a Klinikai Vizsgálatokban program A Közös Programozási Kezdeményezések (Joint Programming Initiatives) a tagállami közfinanszírozású kutatási programok közötti kooperációt hivatott elősegíteni 10 tématerületen. Az ERA-NET COFUND konstrukció célja a Horizont 2020 keretprogramban a köz-és magánszféra közötti partnerségek támogatása (beleértve a közös programozási kezdeményezéseket). A köz és a magánszféra közötti társulások (Public-Private Partnerships) célja az európai termelés kulcságazataiban történő kutatás támogatása az állami és a magánszektor azonos arányú támogatásával. Támogatási forma Támogatási intenzitás Részvétel feltételei Kutatási és innovációs akciók (Research & Innovation actions) Az FP7 kollaboratív/együttműködési kiírásainak folytatása. A támogatás célja új tudás létrehozása, egy új technológia, termék, folyamat, szolgáltatás vagy megoldási metódus megvalósíthatóságának feltérképezése. Ezen célok mentén az akciók tartalmazhatnak alap- és alkalmazott kutatási, technológiafejlesztési és integrációs tevékenységeket; tesztelési és validációs folyamatokat kisméretű prototípus laboratóriumi, vagy szimulációs környezetben. 100% Minimum három független jogalany, amelyek három különböző EU tagállam, vagy társult ország területén lettek létrehozva. Innovációs akciók (Innovation actions) A támogatás célja olyan tevékenységek támogatása, amelyek új, módosított, javított termékek, eljárások, szolgáltatások létrehozására fókuszálnak. Ezen célok mentén a pályaművek tartalmazhatnak prototípusok elkészítését, tesztelését, demonstrációját, termékvalidálást és piaci bevezetést elősegítő tevékenységek. 70% (kivéve a non-profit intézmények, ahol az intenzitás 100%) Minimum három független jogalany, amelyek három különböző EU tagállam, vagy társult ország területén lettek létrehozva. Koordinációs és támogató akciók (Coordination & support actions) A szabványosítást, terjesztést, figyelemfelkeltést és kommunikációt, hálózatosodást segítő koordinációs és támogató szolgáltatások, a közös gondolkodást, tervezést elősegítő gyakorlatok és tanulmányok elkészítése. az adott pályázati felhíváshoz rendelt intenzitás Minimum egy jogalany, amely EU tagállam, vagy társult ország területén lett létrehozva. 15

16 A pályázás folyamata: 1. A megfelelő pályázat kiválasztása - a Research & Innovation Participant Portal Pályázati lehetőségek menüpontban (Funding Opportunities) minden kiírás megtalálható 2. Partnerkeresés 3. Regisztráció/bejelentkezés 4. Szervezet regisztrációja - a Széchenyi István Egyetem regisztrált intézmény a Participant Portal-on - PIC kód: LEAR (Jogi személy által kinevezett képviselő) a szervezet online jogi adatainak menedzselésével megbízott hivatalos képviselő: Mészáros Márta 5. Pályázat benyújtása - egy pályázat benyújtásához a Participant Portal-ba integrált pályázatkezelő rendszert kell használnia, melyet a kiválasztott pályázat oldalán talál, rákattintva a konkrét pályázati felhívásra; - minden pályázatot az intézmény PIC kódjával kell beadni 6. Szakértői értékelés 7. Szerződéskötés (Grant Agreement) Fontosabb dokumentumok: - Referencia dokumentumok: a Horizont 2020 keretprogramot létrehozó joganyag - Munkaprogram (Work Programme): a különböző tématerületi pályázati kiírások alapvető célrendszerét, az egyes tématerületi speciális szabályzatokat tartalmazza - Támogatási szerződés minták - Konzorciumi szerződés minta - Támogatási szerződést kifejtő segédlet (Annotated Grant Agreement): átfogó pénzügyi segédlet a Támogatási szerződés szerkezetére épülve, példákkal ellátva - Űrlapminták: a tartalmi, formai követelményekre, rögzítendő adminisztratív adatokra vonatkozóan tartalmaz iránymutatást - Értékelési útmutatók: az értékelési kritériumrendszert tartalmazza 16

17 5. Forrás Emberi Erőforrások Minisztériuma (2013): Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP Garai Péter (2013): A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem érdekében tervezett intézkedések az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 1. és 2. prioritásában című előadása

Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési

Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1 Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TERVEZÉS HETE Tervezés Hete HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) 2013. december 9-12. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 GINOP-ról általánosságban Magyarország -a Budapestet és Pest megyét magába foglalóközép-magyarország Régiót leszámítva - nem éri el az EU átlag

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN EU Pályázati Nap a térség gazdasági szereplőinek 2016. február 10. Dunabogdány, Művelődési

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP PÁLYÁZATI PROGRAMOK ELFOGADÁSÁNAK FOLYAMATA EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. OP EU 2020 stratégia(2010 2020) 11 tematikus cél Kohéziós politika rendeletei

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSI FORRÁSOK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21 OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Készült a Revita Alapítvány kutatóműhelyében Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP SLIDE HEADING EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. OP EU 2020 stratégia(2010--2020) 11 tematikus cél Kohéziós politika rendeletei (2014--2020) Szabályok

Részletesebben

Új Magyarország 2007-2013

Új Magyarország 2007-2013 Új Magyarország 2007-2013 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Tab, 2006. november 27. A piaci és a nem piaci szférában részt vevők aránya 2004 11% Közigazgatás és közszolgáltatások Nyugdíjasok 40%

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7.

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014. november 7. Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 10 1.1 A tervezési intézményi háttere... 10 1.2 A tervezési folyamat

Részletesebben

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten TÁMOP-7.2.1-11/K Technikai segítségnyújtás 1085 Budapest,

Részletesebben

Komárom-Esztergom megye

Komárom-Esztergom megye A Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 5 éve szakmai konferencia, Bábolna, 2013. december 10. Stabilan az élvonalban Komárom-Esztergom megye A megyei önkormányzat a területfejlesztés

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. és II. priorítás

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. és II. priorítás Gazdaságfejleszti Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. II. priorítás Prioritás A prioritás egyedi célkitűzei A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedek

Részletesebben

A Kormány 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 7. szám 427 A Kormány 1006/. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány a) megállapítja

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye Területfejlesztési Programja Stratégiai munkarész Közvitára szánt változat

Jász-Nagykun-Szolnok megye Területfejlesztési Programja Stratégiai munkarész Közvitára szánt változat Jász-Nagykun-Szolnok megye Területfejlesztési Programja Stratégiai munkarész Közvitára szánt változat Dr. habil. Mező Ferenc ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Megyei tervezés 2014-2020 2012. január 1. megyei

Részletesebben

A földmérés szerepe az e-államban"

A földmérés szerepe az e-államban BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA -------------------------------------------------------------------------------------- A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési társaság VÁNDORGYŰLÉSE

Részletesebben

Az innováció szerepe az oktatás- kutatás-üzleti szféra közötti szinergiák megteremtésében, támogatások a felsőoktatás részére

Az innováció szerepe az oktatás- kutatás-üzleti szféra közötti szinergiák megteremtésében, támogatások a felsőoktatás részére Az innováció szerepe az oktatás- kutatás-üzleti szféra közötti szinergiák megteremtésében, támogatások a felsőoktatás részére ELTE Innovációs Nap 2015. 2015. február 26. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 2015. február 19. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A

Részletesebben

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: új források, új szabályozások, új lehetőségek konferencia Budapest, 2014. október 28. A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Kükedi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési kerete

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési kerete Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési kerete A kis-és középvállalkozások versenyképességének javítása

Részletesebben

OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP/VP/Hazai forrás Támogatás intenzitás Aktuális kiírások Változások, tapasztalatok Partnerségi Megállapodás

Részletesebben

A 2014-20-as pénzügyi ciklus tervezési feladatai

A 2014-20-as pénzügyi ciklus tervezési feladatai A 2014-20-as pénzügyi ciklus tervezési feladatai Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató, OSZB társelnök Szaktanácsadás 2013 EMVA FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA Összes forrás: 1300-1400 Mrd Ft I. tengely: A mezőgazdasági

Részletesebben

A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után

A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály 2014. május 16. Mezőgazdaság versenyképessége A vidékfejlesztési politika céljai Hosszú távú

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 7 1.1 A tervezési intézményi háttere... 7 1.2 A tervezési folyamat intézményi háttere...

Részletesebben

Vidékfejlesztési program 2014-2020. Falatek László ügyintéző Abaúj Leader Egyesület

Vidékfejlesztési program 2014-2020. Falatek László ügyintéző Abaúj Leader Egyesület Vidékfejlesztési program 2014-2020 Falatek László ügyintéző Abaúj Leader Egyesület Az agrár-vidékfejlesztési támogatások új rendszere (alkalmazva mind a KAP I-ben a degressziót, mind a KAP II-ből az átcsoportosítást)

Részletesebben

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 2014 2020 Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft 2015.03.31. Pest Megye Integrált Területi Programja 1 2015. április 7. Készítette Pest Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Alapja: nemzeti stratégiai jelentések Cél: nemzeti szinten javítani az átláthatóságot, ösztönözzék az elszámoltathatóságot Az aktív végrehajtás

Részletesebben

Vidékfejlesztés 2014-2020

Vidékfejlesztés 2014-2020 Vidékfejlesztés 2014-2020 Kunszentmiklós 2014. február 26. Kis Zoltán osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály AZ EMVA-FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA Most zárult egy hét éves költségvetési időszak az Európai Unió

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Székesfehérvár, 2014. május 30. Dokumentum történet Verzió címe Verzió dátuma Nem végleges, továbbfejlesztése tervezett

Részletesebben

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 TARTALOMJEGYZÉK REGIONÁLIS TÁMOGATÁSPOLITIKA 5 Kohéziós politika7 A regionális operatív programok

Részletesebben

Újdonságok a vidékfejlesztési pályázatok rendszerében 2014-2020

Újdonságok a vidékfejlesztési pályázatok rendszerében 2014-2020 Újdonságok a vidékfejlesztési pályázatok rendszerében 2014-2020 Lelkes Miklós igazgató Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 2015. július 22. Az MVH által kezelt támogatások Európai Mezőgazdasági Garancia

Részletesebben

A programhoz a Stratégiai Környezeti Vizsgálat az ÖKO Zrt koordinálásában készült.

A programhoz a Stratégiai Környezeti Vizsgálat az ÖKO Zrt koordinálásában készült. A programhoz a Stratégiai Környezeti Vizsgálat az ÖKO Zrt koordinálásában készült. Versenyképes Közép-Magyarországért OP Ex-ante értékelési jelentés Vezetői összefoglaló 2015. január 5.-i (EU Bizottságnak

Részletesebben

A kkv pályázatok az új EU-s ciklusban. Üzleti Fórum - HOA, Világgazdaság Budapest, 2014. november 27.

A kkv pályázatok az új EU-s ciklusban. Üzleti Fórum - HOA, Világgazdaság Budapest, 2014. november 27. A kkv pályázatok az új EU-s ciklusban Üzleti Fórum - HOA, Világgazdaság Budapest, 2014. november 27. EU FORRÁSOK 2014-2020 TERVEZÉSI SZINT DOKUMENTUM 1 MINISZTERELNÖKSÉG Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) térségi tervezési folyamata és tervezett gazdaságfejlesztési tartalma Márton György vezető tervező Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Pécs,

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra Horkay Nándor Elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) NTH szakértők: Horkay Nándor, Dr. Péti Márton, Dr. Czene Zsolt, Kígyóssy

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció Verzió: 2.0 Készítette: Clarity Consulting Kft. Készült: 2016. február 17. 1/172 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. BEVEZETÉS... 7 1.1.

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 (TOP 3.0 változat, 2013. szeptember 26.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Témafelelős: dr. Tombácz Endre Készítette: ÖKO ZRt. Megrendelő: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Budapest, TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2014-2020 (Intelligens) Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP/KOP)

2014-2020 (Intelligens) Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP/KOP) 2014-2020 (Intelligens) Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP/KOP) Gecse Gergely, referens Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2013. május 15. MMK, balatonföldvári

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja Operatív program megnevezése Tematikus célkitűzés Indikatív forrás-allokáció (%) 1.

Részletesebben

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI 3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁKHOZ Nemzeti Fejlesztési Terv I-II. Az uniós támogatások hozzáférésének és felhasználásának alapdokumentuma a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

ISZEF előadás munkacsoportok. 2013. október

ISZEF előadás munkacsoportok. 2013. október ISZEF előadás munkacsoportok 2013. október A stratégia célrendszere 2 A 2007-2013-as tapasztalatok beépítése Fenntartói szemlélet (pénzügyi fenntarthatóság, jogszabályi környezet) Adminisztráció egyszerűsítése

Részletesebben

TOP GINOP források az okos város projektek szolgálatában

TOP GINOP források az okos város projektek szolgálatában TOP GINOP források az okos város projektek szolgálatában Turóczy László helyettes államtitkár Budaörs, 2016. május 5. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Gazdaságtervezésért és Versenyképességért Felelős Helyettes

Részletesebben

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK. Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. Pályázati konstrukció kódja:

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK. Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. Pályázati konstrukció kódja: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Operatív

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

Az Önkormányzati hírlevelek összes előző számai megtalálhatóak és letölthetőek itt: www.oot.ro Önkormányzati hírlevél menüpont

Az Önkormányzati hírlevelek összes előző számai megtalálhatóak és letölthetőek itt: www.oot.ro Önkormányzati hírlevél menüpont www.rmdsz.ro II. évfolyam 85. szám www.oot.ro 2014. október 15. TARTALOM: 1. Jogszabályfigyelő 2. Európai Uniós finanszírozások tájékoztató --------------------------------------------------------- Az

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat Közvitára bocsátotta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 686/2013. (XII.16.) számú

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA ROGRAMJA 2015 2019 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ...4 II. SZEGED HELYZETE A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓHOZ VISZONYÍTVA...5 II.1. Múlt...5 II.2. Jelen...5 II.2.1.

Részletesebben

Csongrád Megye Területfejlesztési Programja CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014.

Csongrád Megye Területfejlesztési Programja CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014. CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014. 1 STRATÉGIAI PROGRAMRÉSZ TERVEZÉSI FOLYAMATÁNAK ELJÁRÁSAI, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRE ÉS KÖRÜLMÉNYEI 7 1. CÉLRENDSZER 14 1.1. Célrendszer bemutatása 14 1.2.

Részletesebben

Falusi turizmus szakmai ismeretterjesztő konferencia

Falusi turizmus szakmai ismeretterjesztő konferencia Falusi turizmus szakmai ismeretterjesztő konferencia Budapest, 2015. december 14. Dr. Gyenizse Dorottya főosztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A

Részletesebben

Közép-Európa oly közel és mégis oly távol

Közép-Európa oly közel és mégis oly távol Közép-Európa oly közel és mégis oly távol A 2014-2020 közötti EU-s költségvetési időszak finanszírozási lehetőségei a IX. Határok nélküli partnerség 2015. október 2. Salgótarján Dr. Egyházy Zoltán főosztályvezető

Részletesebben

PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) 8. PRIORITÁS SZABÓ KRISZTINA JÚLIA FŐOSZTÁLYVEZETŐ 2016. MÁRCIUS 29.

PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) 8. PRIORITÁS SZABÓ KRISZTINA JÚLIA FŐOSZTÁLYVEZETŐ 2016. MÁRCIUS 29. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) 8. PRIORITÁS SZABÓ KRISZTINA JÚLIA FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 STRATÉGIAI TANULMÁNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA (TÁMOP-7.2.1-11/K-2015) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

2011-2013. Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4.

2011-2013. Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4. Észak-Alföldi Regionális Innovációs Stratégia 2011-2013 Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4. telefon:52/880-250 e-mail:

Részletesebben

Kis-és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás Kód Név Kedvezményezettek köre Pályázat célja Megjelenés GINOP 1.1.1.

Kis-és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás Kód Név Kedvezményezettek köre Pályázat célja Megjelenés GINOP 1.1.1. Kis-és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1.1.1. GINOP - 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3./ 1.2.4. Vállalkozói inkubátorházak Mikro-, kis - és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt azonosító:

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XXI. Országos Könyvvizsgálói Konferencia

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XXI. Országos Könyvvizsgálói Konferencia 1 HM Könyvvizsgálat és bizalom I./ II./ / IV./ XXI. ORSZÁGOS KÖNYVVIZSGÁLÓI KONFERENCIA Költségvetési szekció Balatonalmádi, 2013. szeptember 18-20 Az elıadás szerkezete. A pályázatok könyvvizsgálatának

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

Digitális Nemzet Fejlesztési Program Infokommunikáció a használat ösztönzésének szolgálatában

Digitális Nemzet Fejlesztési Program Infokommunikáció a használat ösztönzésének szolgálatában Digitális Nemzet Fejlesztési Program Infokommunikáció a használat ösztönzésének szolgálatában Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2014. október 14. A projekt elemei Szupergyors internet Digitális közösség

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS (1. SZÁMÚ MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT) (v.06.) 2013. június 5. Tartalomjegyzék 1. Jövőkép és átfogó célok... 3 1.1. Zala megye

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.14. COM(2015) 639 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Munkahelyteremtést és növekedést támogató beruházások Az európai strukturális és beruházási alapok hozzájárulásának maximalizálása

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016. 2 Aláírólap Ezen az oldalon kell felsorolni az ITS szakhatósági

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA II. JAVASLATTEVŐ FÁZIS Kecskemét 2013 Tartalom 1. A MEGYE JÖVŐKÉPE... 3 2. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK ALAPELVEI... 6 3. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

MultiContact. Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi Kistérségben (ROP 3.2.1 2004-09-0002/37) 2006. november 30.

MultiContact. Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi Kistérségben (ROP 3.2.1 2004-09-0002/37) 2006. november 30. DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (2007-2010) A stratégia a Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében elnyert Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi

Részletesebben

KÖLTSÉG-HATÉKONYSÁG VIZSGÁLAT VESZPRÉM MEGYE OPERATÍV PROGRAM

KÖLTSÉG-HATÉKONYSÁG VIZSGÁLAT VESZPRÉM MEGYE OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉG-HATÉKONYSÁG VIZSGÁLAT VESZPRÉM MEGYE OPERATÍV PROGRAM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A költséghatékonysági elemzés célja, hogy igazolja a projekttel vagy programmal kapcsolatosan az alábbiakat: - Konzisztencia

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

JAVASLAT. a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elfogadására

JAVASLAT. a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 2-4/2016. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád

Részletesebben

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 Készült: a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft által Zalakaros 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK, MÓDSZERTANI

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 3. számú melléklet a 2. napirendi ponthoz ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökoszféra- Projekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM

Részletesebben

Tervezési törekvések a vidékfejlesztésben

Tervezési törekvések a vidékfejlesztésben XVIII. Országos Urbanisztikai Konferencia Vidékről A város és vidékének tervezése a rurális térségek szemszögéből Hajdúböszörmény, 2012. október 11. Tervezési törekvések a vidékfejlesztésben Dr. Mezőszentgyörgyi

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2014. ÉVI 3/2. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 3. Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Balatonszárszó, 2015.március 23. A gazdasági programot a Képviselő-testület 80/2015.(III.23.) számú határozatával

Részletesebben

Szeged Város Fenntarthatósági

Szeged Város Fenntarthatósági Szeged Város Fenntarthatósági Fennta Programja 1 Tartalom I. Vezetői összefoglaló... 5 II. Külföldi és hazai fenntartható terv fejlesztéspolitikai keretei, meghatározó dokumentumai... 9 1. A Stockholmi

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 5.0 VÁLTOZAT

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 5.0 VÁLTOZAT TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 5.0 VÁLTOZAT TERVEZET 2014. május 9. Készítette a Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal közreműködésével CCI Cím Verzió 4.0

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember Fejezet: Tartalom

Részletesebben

Programelemek. Gyógyító Magyarország Egészségipari Program. Zöldgazdaság-fejlesztési Program. Vállalkozásfejlesztési Program

Programelemek. Gyógyító Magyarország Egészségipari Program. Zöldgazdaság-fejlesztési Program. Vállalkozásfejlesztési Program ÚSZT 2011. Programelemek Gyógyító Magyarország Egészségipari Program Zöldgazdaság-fejlesztési Program Vállalkozásfejlesztési Program Tudomány Innováció Program Foglalkoztatási Program Közlekedésfejlesztési

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 Cím Jász-Nagykun-Szolnok megye tervezett ágazati fejlesztései a Magyar Halgazdálkodási Operatív Programban (MAHOP) Verzió 2.0 Megyei/MJV

Részletesebben

Veszprém megye forrásai és fejlesztési terve

Veszprém megye forrásai és fejlesztési terve Veszprém megye forrásai és fejlesztési terve Budaörs, 2016. május 5. Operatív Programok (2014-2020) Vidékfejlesztési Program (VP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Terület- és

Részletesebben

2014 2020 HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA DRAFT VERZIÓ. Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Tervezési Munkacsoport 2015. November 20.

2014 2020 HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA DRAFT VERZIÓ. Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Tervezési Munkacsoport 2015. November 20. 214 22 HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA DRAFT VERZIÓ Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Tervezési Munkacsoport 215. November 2. HFS megalkotásának és elfogadásának módszertana LEADER alapelvek érvényesülésének

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTM KÖDűST SEGÍT PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A BICSKEI JÁRÁSBAN JEP

TERÜLETI EGYÜTTM KÖDűST SEGÍT PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A BICSKEI JÁRÁSBAN JEP TERÜLETI EGYÜTTM KÖDűST SEGÍT PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A BICSKEI JÁRÁSBAN CÍM BICSKE ÁROP 1.A.3-2014-2014-0075 KÓDSZÁMÚ PROJEKT SZAKMAI TEVűKENYSűGEINEK MEGVALÓSULÁSA, AZ EREDMűNYTERMűKEK LűTREHOZÁSA ESűLYTEREMT

Részletesebben

Az Európai Területi Együttműködés célkitűzés programjai... 3 Közép-Európai transznacionális program... 3 Dél-Kelet-Európai transznacionális

Az Európai Területi Együttműködés célkitűzés programjai... 3 Közép-Európai transznacionális program... 3 Dél-Kelet-Európai transznacionális HÍRLEVÉL A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKRÓL 2013. SZEPTEMBER Az Európai Területi Együttműködés célkitűzés programjai... 3 Közép-Európai transznacionális program... 3 Dél-Kelet-Európai

Részletesebben

Az Európai Unió támogatási alapjai

Az Európai Unió támogatási alapjai Az Európai Unió támogatási alapjai Kazatsay Zoltán főigazgató-helyettes Európai Bizottság Foglalkoztatás, Társadalmi Ügyek, Szociális Befogadás Főigazgatóság kohéziós politika Az Európai Unió Intézményei

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TAMÁSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Élelmiszer az Életért. Európai Technológiai Platform. Megvalósítási Terv

Élelmiszer az Életért. Európai Technológiai Platform. Megvalósítási Terv Élelmiszer az Életért Európai Technológiai Platform Megvalósítási Terv Magyar nyelvű kivonat Készült Az NKTH támogatásával Bevezetés Összefoglaló A mintegy 3,8 millió embert foglalkoztató élelmiszer és

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Pest megye fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a Szobi járás területére 2015.10.28.

Pest megye fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a Szobi járás területére 2015.10.28. Pest megye fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a Szobi járás területére 2015.10.28. Szobi kistérség Szobi kistérség - népmozgalom Zebegény 10% Bernecebaráti 8% Ipolydamásd 3% Ipolytölgyes 3% Tésa

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVEZÉSI FŐOSZTÁLY 2016. JANUÁR 15. Szűkülő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megye Integrált Területi Programjának

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉS TÉRSÉGÉBEN

GAZDASÁGFEJLESZTÉS TÉRSÉGÉBEN GAZDASÁGFEJLESZTÉS KAZINCBARCIKÁN ÉS TÉRSÉGÉBEN Klimon István, alpolgármester Kazincbarcika, 2015. augusztus 17. A helyi gazdaságfejlesztés keretei Kazincbarcika Város Gazdasági Programja (2015 2019) 2015.

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely város Információs Gazdaság Stratégiája és a stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer Az Információs Gazdaság Stratégia készítési projekt

Részletesebben