NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a as fejlesztési időszakra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra"

Átírás

1 NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a as fejlesztési időszakra Horkay Nándor Elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) NTH szakértők: Horkay Nándor, Dr. Péti Márton, Dr. Czene Zsolt, Kígyóssy Gábor, Jakab Csaba, Szabó Balázs, Hoffmann Csilla 1

2 A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatalról (NTH) 2011-ben alapították, január 11-től működik Az NGM háttérintézménye, szerteágazó tervező, elemző, értékelő, disszeminációs feladatokkal Gazdaság- és területfejlesztési tervezési feladatai: Tervdokumentumok készítése, koordinációja, illetve ezekben való szakmai közreműködés - pl. OTK/OFK, Magyar Növekedési Terv, Széll Kálmán Terv 2.0, Magyar Kínai Stratégia, Korea Stratégia, Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció 2020, Erdélyi Magyar Mikó Imre Terv támogatása, Tervezési és értékelési feladatok ellátása, módszertani koordináció Döntés-előkészítés, állásfoglalás, tanácsadás és minőségbiztosítás Külgazdasági elemzés, gazdasági vezetői információs rendszer építése Nemzeti kontaktponti és projektfeladatok ellátása + NGM as uniós finanszírozású fejlesztési ciklusra való felkészülési feladatainak támogatása, koordinációja (OFTK, ETE, MIGNOP, Megyék, ITI, CLLD stb.) GINOP, TOP, VEKOP 2020 stb.

3 Felkészülés a időszakra

4 Európa: Megérett az idő! A AS FEJLESZTÉSI IDŐSZAK TERVEZÉSE ANTE PORTAS Fontos tervezési folyamatok zajlanak! Az EU új Területi Agendája (TA2020) (Magyar Elnökség elfogadva) as Kohéziós politikai reform október az első rendelettervezetek Magyarország: Új Széchenyi Terv (ÚSZT) - fókuszban a KKV fejlesztéssel Erdélyi magyarság gazdaságfejlesztési terve a Mikó Imre Terv (HMIT) Nemzeti Energia Stratégia (NES), Nemzetpolitikai Stratégia, Diaszpóra Stratégia Magyarország: Nemzeti, ágazati, területi stratégiai dokumentumok megújítása Nemzeti Vidékstratégia (NVS), Magyar Növekedési Terv (MNT), Wekerle Terv, Külgazdasági Stratégia Új Széll Kálmán Terv és az Új Nemzeti Reformprogram 2012 júliusban megindult a as fejlesztési időszak tervezési és felkészülési folyamata! OTK felülvizsgálata - Új MAGYAR FEJLESZTÉS 2020 Megyei Területfejlesztési Koncepciók tervezése 2012/ Kiemelt nemzeti fejlesztési programok, projektek azonosítása és előkészítésének megindítása Partnerségi Megállapodás és OP-k új generációjának tervezése Egyeztetések a Bizottsággal (Partnerségi Megállapodás, OP-k)

5 Főbb változások 2014-től Felülről vezéreltebb (Brüsszelből) tervezés, erőteljesebb tematikus fókuszokkal (11 célterület) Forrásallokációs determinációk (előírva mire mennyit kell költeni) Határozottabb számonkérés (előzetes és közbenső feltételek) 2 célkitűzés 3 régiókategória (Mo.-on 2 fajta) Vidékfejlesztés, ETE és Main-stream proramok együtt-tervezése Új térségi integrációs eszközök: Integrált térségi beruházások (ITI) megyei lépték? Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) jelenlegi LEADER kiterjesztése

6 Országos és megyei tervezési folyamatok áttekintése társadalmasítás elfogadás Nemzeti Fejlesztés 2020 (OFTK) Megyei Területfejlesztési Koncepciók helyzetfeltárás egyeztetésre kész célrendszer egyeztetésre kész Partnerségi Szerződés tervezése Operatív Programok tervezése Megyei programozás Szept. Nov. Ápr. Jún. DEC.

7 1. Az intézményi felkészülés biztosítása érdekében megszületett eddigi magyar döntések 1. NFK - Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság felállítása A kormányzati fejlesztéspolitikai döntések felgyorsítása és a hatékony központi szakmai koordinációjának biztosítása érdekében Tagjai: Miniszterelnök, NGM miniszter, NFM miniszter, Miniszterelnökség vezető államtitkára as és as kormánydöntések előkészítése i OFTK Kormányhatározat - határoz az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) előkészítésének tervezési koordinációjáról az NGM személyében Kiemelt nemzeti fejlesztési programterületek azonosítása - NGM Megyei Fejlesztési Koncepciók és Programok készítése Központi szakmai koordinációja NGM + NFM Térségi koordinációja Megyei Önkormányzatok 7

8 1. Az intézményi felkészülés biztosítása érdekében megszületett eddigi magyar döntések Kormányrendelet határoz Partnerségi Megállapodás készítésének koordinátora: NGM Operatív Programok készítésének koordinációja: NFM az érintett szakpolitikát irányító és tervező Minisztériumokkal közösen készítve Nagyprojektek koordinációja és nevesítése: NFM az érintett Minisztériumokkal közösen Területi felkészülés támogatása: Szakmai támogatásáról: Miniszterelnökség és Széchenyi Programiroda (SZPI) Ennek forrásáról: NFM gondoskodik /2012. NFM miniszteri utasítás as magyar tárgyalási miniszteri biztos kijelölése Cséfalvay Zoltán Úr személyében 8

9 Stratégiai tervezés, programozás 5. A Kormány 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozata a közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról Az operatív programok tématerületeinek indikatív megnevezése: 1. Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) 2. Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 3. Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) 4. Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 5. Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 6. Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 7. Koordinációs OP (KOP) 8. Vidékfejlesztési OP (VOP) 9. Magyar Halgazdálkodási OP (MAHOP) 9

10 2. A as tervezési és programozási felkészülés koordinációs intézményi döntései Nemzeti 2030-as koncepcionális és 2020-as stratégiai szint: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció NGM Partnerségi Megállapodás 2020: Partnerségi Megállapodás NGM Operatív Programok 2020: OP készítés koordinációja NFM és érintett minisztériumok Területfejlesztés 2020: Megyei Területfejlesztési Koncepciók és Programok Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Operatív Programok még nincs végleges döntés (NFM) Vidékfejlesztés és Halászat 2020: Vidékfejlesztés és Halászati programok VM és NAKVI Van felhatalmazó minisztériumi Belső Utasítás Európai Területi Együttműködési Programok 2020: ETE CBC programok (ME és Széchenyi Programiroda) További programok még nincs kormánydöntés 10

11 Magyarország 2020 növekedés és fordulat

12 Hogyan jelöljük ki Magyarország 2020/2030-as céljait? Hazánk középtávon továbbra is erős növekedési kényszerben van. Csak így biztosíthatók kiszámítható pénzügyi, társadalmi és gazdasági viszonyok, továbbá az államadósság csökkentése. Hosszú távon viszont a fenntarthatóságra, öngondoskodásra, azaz a stabilitásra épülő paradigmák ideje köszönt be. Középtávon fel kell készülnünk a nemzeti irányítású, erős belső piaccal, fogyasztással és termelési bázissal rendelkező magyar gazdasági, társadalmi, környezeti rendszer kialakítására. Stratégiailag fókuszaink kialakítása: (1) Kitörési pontok, ahol már középtávon növekedni tudjunk; (2) Legégetőbb problémáink, ahol fordulatra van szükség. Döntően támogatási eszközökkel elérhető fejlesztési célokat jelölünk ki. Gazdaság felől közelítve integráljuk a társadalmi és környezeti tényezőket is. Tervezésre épülő fejlesztés és gazdaságfejlesztés: (1) egységes rendszerbe integrálva a tervezés, a végrehajtás és az értékelés, az ágazati és a területi fejlesztések, a hazai és az uniós fejlesztések; (2) beavatkozások csak kritikus pontokon; (3) bevonva minden érintett.

13 Autonóm térségek / térségi fenntarthatóság / helyi gazdaság ENERGIA (ld. megújuló energiaforrások) ANYAGÁRAMOK (helyi alapanyagok és termékek, helyi ipar, Élelmiszerlánc, újrahasznosítás/használat) JÖVEDELMEK ÁRAMLÁSA (helyi piac, termelési-értékesítési láncok) TUDÁSÁRAMOK (tanult polgárok, kreatív innovációk hasznosítása)

14 OFTK helye, szerepe a tervezésben LEGITIM POLITIKAI TERVDOKUMENTUM, TERVEZÉSE JOGSZABÁLYI HÁTTÉRREL TÁMOGATOTT, A FEJLESZTÉSI TERVEZÉS ALAPJA Elkészítéséről a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 9/B. a) és b) pontja rendelkezik, valamint a Kormány 1254/2012. (VII. 19.) Korm. határozata a területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról Hosszú távon teljes tervezéssel készül Nyílt, iteratív tervezési folyamat Középtávon fókuszált üzeneteket ad A nemzeti fejlesztéspolitika és azzal egyenrangúan a területfejlesztési politika egészét foglalja keretbe Egy átfogó, nemzeti fejlesztéspolitikai dokumentumban rögzíti az ágazati fejlesztési és a területfejlesztési célokat

15 Specifikus célok 2030 Átfogó célok 2030 Jövőkép 2030 ÚJ TÁRSADALOM: Erős középosztály és új kiegyezés NEMZETI KÖZJÓ Gyógyító, értékteremtő, együttműködő és biztonságban gyarapodó magyar nemzet Megóvott és stratégiailag hasznosított TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÚJ GAZDASÁG: Megújult és növekvő gazdaság Nyugat TERÜLETI REND és térségi fejlődés együttműködésben Észak KÖZÉPSŐ ÉGTÁJ Csomóponti helyzet (HUB) Dél Kelet Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdaság és növekedés Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet Gazdasági növekedés, versenyképes, export-orientált, innovatív gazdaság Gyógyuló és gyógyító Magyarország, egészséges társadalom (egészség- és sportgazdaság) SPECIFIKUS TEMATIKUS CÉLOK 2030 Élhető és életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás Kreatív tudástársadalom, korszerű gyakorlati tudás, K+F+I Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó társadalom, romaintegráció Jó állam: nemzeti közművek, szolgáltató állam és biztonság Stratégiai erőforrások nemzeti megőrzése, fenntartható használata, környezetbiztonság SPECIFIKUS TERÜLETI CÉLOK 2030 Az ország makroregionális gazdasági és térszerkezeti csomópont Többfunkciós növekedésünk motorjai: városok és gazdasági térségek Vidéki térségek értékalapú felemelése Egységes és integrálódó társ. és gazd. és egyenlő létfeltételek az ország egész területén Elérhetőség megújuló rendszerei és kapcsolt terei, mobilitás

16 Magyarország 2030 jövőkép és ország stratégiai elemek 1. Európa egyik és Közép-Európa legversenyképesebb országa, stratégiai cél a GDP megkétszerezése, az aktivitási szint növelése, a pozitív brain-drain 2. Gyarapodó, szolidáris, gyógyuló, öngondoskodó, erős és befogadó magyar nemzet 3. Gyógyító Magyarország - európai egészséggazdasági tudás, szellemi és szolgáltató központ európai gyógyító és lelki központ (pl. Mária országa) 4. Magyarország, ahol a Európában az egyik legjobb kombináció- lakni, élni és dolgozni 5. Center of excellence, azaz az ötödik égtáj - Magyarország mint sikeres európai regionális fejlesztési, tudás, logisztikai, szolgáltatási, kereskedelmi elosztó, ipari és hálózati központ 7 ország, 7 kultúra ismerete, a Híd és KAPU K-NY, É-D között a keleti gazdasági selyemút nyugati kapuja az észak-déli autóipari központok közepe, nyugateurópai innovációs zóna keleti kapuja 6. Globális résekben növekedés sikeres keleti nyitás és nyitás középre: magas hozzáadott értékű, tudásra épülő speciális iparágak: zöldgazdaság, bionika, vízre épülő innováció (kékipar), egészségipar-egészségügyi szolgáltatások, kreatív ipar, 7. Európa vizekben egyik leggazdagabb országa, európai termál- és vízspecialista 8. Tradícióra épülő kreatív innováció hagyományok és kreativitás - különleges kulturális, zenei, nyelvi adottságok, örökségértékek kreatív hasznosítása, értékteremtés 9. A világ egyik tehetségközpontja, tehetség bázisa Ázsiai és európai értékrend a Kelet és nyugat találkozópontja 10. A természeti adottságok tudatos és fenntartható stratégiai hasznosítása és nemzeti védelme termőföldek kiváló minősége, az ország egész területén található geotermális adottságok, különleges gasztronómia és borok 11. Magyar modell a közép: középvállalkozások, a középosztály felemelkedése, új magyar munka modell, családok, közösségek, kisebbségek megerősítése 12. Budapest Európa legizgalmasabb és legpezsgőbb kulturális-szellemi-lelki-kreatív városa

17 Többfunkciós erős agrár- élelmiszer- és helyi gazdaság OFTK PRIORITÁSAI 2020 NEMZETI PRIORITÁSOK Versenyképes patrióta gazdaság, KKV bázison, nemzeti közszolgáltatási és nagyvállalati partnerségben Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé Népesedési és közösségi fordulat, a gyermekvállalás fokozása Útban az energiafüggetlenség és hatékonyság felé Területi integráció és fejlődés az erős helyi gazdasági közösségek bázisán Kiemelt ágazati fókuszú prioritások Fejlesztési prioritások 2020 Terület- és vidékfejlesztési fókuszú prioritások 1. Innovatív magyar gazdasági növekedés és foglalkoztatás 2. Energia-hatékonyság, fenntartható erőforrás-gazdálkodás, klíma- és környezetvédelem 3. Elérhetőség, megújuló közösségi közlekedés és tranzitgazdaság 4. Befogadó, gyarapodó, tudástársadalom 5. Budapest és térsége vezető makro-regionális szerepkörben 6. Területi növekedés és integráció, területfejlesztés 7. Életképes vidék, bővülő agrár- és élelmiszer-gazdaság, halászat 8. Kiteljesedő Kárpát-medencei, Duna menti nemzeti és európai területi együttműködés Horizontális fókuszú prioritások 9. Hatékony végrehajtás, fejlesztő, közszolgáltató és jó állam 10. Direkt uniós források az európai magyar hálózati integráció biztosítása érdekében Kiteljesedő termelő-szolgáltató szerepkör az Európai gazdasági magterületek (pl. Németország) felé Makro-regionális gazdasági szerepvállalás (magyar multik, KKV hálózatok, alternatív nemzeti pénzügyi rendszerek, nemzeti közszolgáltatások) Exportorientált gazdasági növekedés és a Keleti nyitás sikeres végrehajtása Magyar turizmus, szabadidő- és sportgazdaság és aktív rekreáció kibontakoztatása Kutatás+ fejlesztés+ innováció, kreatív- és tudásgazdaság erősítése Gazdaságfejlesztési prioritások 2020 Gyógyító egészséggazdaság, egészségipar fejlesztése (piacosítható egészségügyi szolgáltatások)

18 Külső és belső nagyvárosi gyűrű a decentralizáció szolgálatában

19 A közép-európai és a nemzeti együttműködést katalizáló határon átnyúló és nemzetiségi térségek 5 seb vs. 7 új tudás

20 A as felkészülést is szolgáló futó és előkészítés alatt álló nemzeti és ágazati tervezési folyamatok Országos Területrendezési Terv - megújítása Nemzeti vízgazdálkodási, öntözési és aszálystratégia és részletes cselekvési programja Nemzeti K+F+I Stratégia Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció Magyar Iparstratégiák Nemzeti Hajózási Stratégia Magyar Kínai Stratégia Nemzeti Közlekedésfejlesztési Stratégia Nemzeti Logisztikai Stratégia ETE tervezési és programozási előkészítések

21 Magyar Innovatív Gazdasági Növekedés Új magyar gazdasági növekedés és foglalkoztatás - Smart Hungarian Specialization 2020 Magyar vízió: Európai gyógyító, kreatív, termelő, fejlesztő és szolgáltató kiválósági központtá váljunk I. Tematikus magyar növekedési és fejlesztési fókuszok (magyar tematikus fókuszok - növekedési potenciálok) II. Horizontális gazdaságfejlesztési kiemelt fókuszok (foglalkoztatás, üzleti és gazdaságfejlesztési környezet, pénzügyi eszközök)

22 Kihívások és lehetőségek Gazdasági kihívások és lehetőségek Globális kihívások és új szövetségek: átalakuló globális gazdasági erőegyensúly, új kapcsolatrendszerek, növekvő közép-európai és új keleti lehetőségek Adósságválság, hitel és bizalomhiány Nyitott gazdaságunk és energiastruktúránk erős nemzetközi kitettséget, sérülékenységet eredményez Kiaknázatlan természeti és humán erőforrások Duális gazdaságunk felértékeli a hazai kis- és középvállalkozásokat, s a HGF-t A foglalkoztatás és aktivitás alacsony szintje visszaveti a gazdaságot Ágazatok versenyképessége eltérő A tercier szektor és a nemzeti közszolgáltatások előretörése a beruházásokban Feldolgozóiparunk a gazdaság húzóágazata Az infokommunikáció itthon is meghatározó ágazat lett Az élelmiszerellátás globális felértékelődése, és a biztonságos hazai élelmiszerellátás iránti fokozódó igény felértékeli agrár- és élelmiszergazdaságunkat Kutatás-fejlesztés, innováció, relatív alacsony szintje (GDP 1,2%) - a jövőnk záloga Mobilitás és elérhetőség kulcs szerepet játszhatna a gazdasági növekedésben

23 A as magyar gazdaság és KKV fejlesztést meghatározó tervdokumentumok Eddig elkészült magyar gazdaságfejlesztési megalapozó tervdokumentumok - kiemelten: Új Széchenyi Terv Nemzeti Konvergencia Program és Nemzeti Reformprogram Széll Kálmán Terv 2.0 Magyar Munka Terv Magyar Növekedési Terv Nemzeti Külgazdasági Stratégia Készítés alatt lévő magyar gazdaságfejlesztési megalapozó tervdokumentumok - kiemelten: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció társadalmasítás december Nemzeti KFI Stratégia 2020 társadalmasítás november Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció 2020 Nemzeti KKV Stratégia 2020 előkészítés alatt Külgazdasági Részstratégiák előkészítés alatt Tudománypolitikai Stratégia előkészítés alatt 23

24 A as Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) I. Európai kiválósági központ Termelő, Fejlesztő és Szolgáltató Központ Magyarország, azaz Magyarország újraiparosítása, fejlesztési, szolgáltatási központi szerepének megerősítése és a sikeres keleti és külgazdasági nyitás végrehajtása IB. Magyar pénzügyi szolgáltatások fejlesztése magyar önerő, hitel, garancia, kockázati tőke programok (Jeremie), befektetés ösztönzési és alternatív eszközök II. Kreatív és Innovatív Magyarország kreatív- és tudásgazdaság, KFI és IKT fejlesztése, kreatív és tartalomszolgáltatási ipar, digitális ipar III. IKT gazdaság, tudás és hálózatfejlesztés IV. Gyógyító és Szép Magyarország piacosítható egészségügyi szolgáltatások, turizmus, alkonygazdaság, szabadidő-és sportgazdaság-fejlesztés V. Kiemelt térségi és helyi gazdaságfejlesztés kiemelt térségek (Balaton), növekedési és kiemelt zónák (SZVZ, EGTC), kiemelt helyi (HGMSZ), szociális gazdaságfejlesztés, társadalmi vállalkozások, szabadidőgazdaság VI. Munkahelyvédelem és foglalkoztatás ösztönzés - kiemelten a KKV-k, nemzeti közszolgáltatások és a magyar befektetők VII. TA 24

25 Lehetséges magyar nemzetgazdasági növekedési és fejlesztési stratégiai területek és fókuszok I. 1. Egészségipar, egészséggazdaság, gyógyszeripar 2. Nemzeti zöld- és kékgazdaság fejlesztése fenntartható, alternatív, hazai természeti erőforrásokra (föld, víz, földhő, ásványkincsek, élelmiszer feldolgozás), zöld- és low-carbon gazdaságra, KKV-kra és nemzeti közszolgáltatásokra alapozott térségi és helyi autonóm gazdaságfejlesztés 3. Európai kiválósági központ Termelő, Fejlesztő és Szolgáltató Központ Magyarország, azaz Magyarország újraiparosítása, fejlesztési, szolgáltatási központi szerepének megerősítése és a sikeres Keleti és külgazdasági nyitás végrehajtása 1. Kiemelt iparstratégiai, fejlesztési központi és high-tech gazdaságfejlesztés 2. Befektetés-és export-ösztönzési programok 3. Szolgáltatásfejlesztési központi és kapcsolódó kiemelt programok 4. Tranzitgazdaság (pl. Nemzeti Autohof Hálózat) fejlesztése 4. KKV és hálózati gazdaságfejlesztés 25

26 Tervezett turizmus fejlesztés 2020 Helye elsődlegesen a gazdaságfejlesztési operatív programban, de kapcsolódó támogatások, részterületek a TOP-ban és a vidékfejlesztést célzó OP-ban is EU ÜZENET ÉS NÉV - Piacosítható egészségügyi szolgáltatások és a turizmus kiemelt fejlesztései MAGYAR ÜZENET ÉS NÉV - Gyógyító és Szép Magyarország A fejlesztési elképzelések stratégiai irányai: 1. Egészségturizmus, alkonygazdaság és piacosítható egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 110 Mrd 2. Kiemelt nemzeti turisztikai programok és vonzerőfejlesztések 155 Mrd 3. Versenyképes nemzeti TDM turisztikai intézményrendszer és kapcsolódó központi szakmai fejlesztések 45 Mrd 4. Nemzeti egészség, anti-stressz, zarándok és mentálhigiéniás egészségi szolgáltatások, programok fejlesztése, megvalósítása, turisztikai integrálása 40 Mrd

27 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Köszönöm a megtisztelő figyelmet! HORKAY NÁNDOR elnök H-1051 Budapest, József nádor tér A magyar gazdaság, társadalom és területfejlesztés szolgálatában 27

28 Kitörési pontokra épülő növekedésünk 7 lehetséges fejlesztési területe 1. Gyógyító Magyarország : egészség-ipar, személyes szolgáltatások, turizmus, szabadidő és alkonygazdaság 2. Egészséges élelmiszertermelés és vízgazdálkodási világhatalma - természeti erőforrásaink nemzeti védelme, sikeres magyar termékek, tudatos magyar fogyasztás és erős magyar kereskedelem 3. Tehetséggel, tudással és értékekkel térnyerés a globális résekben: 1. Potenciált hordozó tudáságazatok mentén: bionika, víztechnológia, IT biztonság 2. Kreatív és innovatív termékfejlesztés (pl. zene, nyelv, hagyományok) 4. Keleti- nyitás, és nyitás középre: geo stratégiai erőterünk új közép-európai régióközpont (logisztika, közlekedés, kereskedelem, szolgáltatás) 5. Új magyar gazdasági és ipari növekedés: magyar nagyvállalati és KKV potenciálok a stabil gazdasági növekedésért 1. HU újraiparosítása: európai termelési-fejlesztési-szolgáltatási központ 2. Sikeres magyar külgazdaság, hálózati gazdaságfejlesztés és importkiváltó gazdasági termelés (nemzeti közszolgáltatások, magyar és kárpát-medencei KKV hálózatok, KKV-nagyvállalati partnerség) 6. Nemzeti függőségeink csökkentése, autonóm energiaellátás zöldgazdaság-fejlesztéssel, geotermális potenciál kihasználásával az energiafüggetlenség, s energiahatékonyság felé 7. Budapest, nagyvárosaink, határon túli nemzetrészek: növekedési csomópontok, tengelyek, hidak

29 Fordulatot igénylő válságtüneteink 7 lehetséges fejlesztési területe 1. Népesedési, egészségi és szeretetfordulat: gyarapodó és szeretet javakban gyarapodó nemzeti közösség, család, gyermekbarát köz- és gazdasági szféra, mentális és fizikai egészség javítása 2. Új kiegyezés és fordulat a lelki erőben, a társadalmi értékrendben, közösségi és egyéni felelősségvállalásban, a munka világában új magyar modell bevezetése» Közösségi értékrendek a gazdasági-társadalmi megújulásért 3. Fordulat a nemzeti közszolgáltatások, közellátás és a közszféra rendszerszintű szervezésében, fejlesztésében» Biztonság és kiszámíthatóság a közszolgáltatások, közellátás, az egyének és a vállalkozások szintjén 4. Fordulat a tudás- és értékgazdaságban: oktatásban, a szak, felnőttképzésben és a tehetségmenedzsmentben, a magyar szak-, tudástőke és kreativitás megmentése és kibontakozása» Tehetség és kreativitás helyben tartása» Írástudatlanság felszámolása, adekvát tudás, KKV innováció» Infokommunikációs fordulat: e-társadalom, e-közszféra 5. Autonóm és öngondoskodó térségi gazdasági és energetikai rendszereink helyreállítása» Helyi termelés-fogyasztás, társadalmi innovációk (szociális és civil gazdaság)» Energiahatékonyság és megújuló energetikai potenciál kihasználása» Megújult és népszerű közösségi közlekedés 6. Fogyatkozó természeti erőforrásaink gondos és tudatos nemzeti védelme, stratégiai hasznosítása (kiemelten föld, víz, természeti kincsek) 7. Határon túli nemzeti területek, a hazai kisebbségi területek és a leszakadt térségek, társadalmi csoportok és a bevándorlók stratégiai bekapcsolása a társadalmi értékteremtésbe, közjavakba, munkamegosztásba (foglalkoztatás, oktatás, közösségi élet)

30 A magyar intézményi felkészülés kiemelt területei - részletesen 1. Közös európai felkészülés magyar és európai álláspontjának az egyeztetése MFF, Kohéziós rendelettervezetek, egyéb területek (pl. ITI, CLLD), direkt uniós források stb as folyamatos végrehajtás és programzárások biztosítása as után követés biztosítása, auditok, ellenőrzések, értékelések as nemzeti tárgyalási koordináció és nemzeti mandátumok egyeztetése 5. Tervezési és a Partnerségi Megállapodás készítéséhez kapcsolódó nemzeti koordináció biztosítása kiemelten Vidékfejlesztés és ETE integráció 6. Programozási koordináció biztosítása OP struktúra és felelősségről döntés 7. Végrehajtási és eljárási felkészülés intézményi modellről döntés, IH és KSZ akkreditáció és kapacitásépítés, felkészítés, eljárások 8. Területi szintű felkészülés OP-kről és területi intézményrendszerről döntés 9. Végrehajtás egyéb intézményeiről való döntés kiemelten Igazoló Hatóság, Kifizető Hatóság, független szakmai értékelést végző szerv 10. Kedvezményezetti felkészülés és társadalmasítás biztosítása kiemelten nagy projektek, determinációk, kiemelt programok és fejlesztések, új eszközök, vissza térítendő pénzügyi eszközök 30

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) térségi tervezési folyamata és tervezett gazdaságfejlesztési tartalma Márton György vezető tervező Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Pécs,

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TERVEZÉS HETE Tervezés Hete HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) 2013. december 9-12. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Komárom-Esztergom megye

Komárom-Esztergom megye A Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 5 éve szakmai konferencia, Bábolna, 2013. december 10. Stabilan az élvonalban Komárom-Esztergom megye A megyei önkormányzat a területfejlesztés

Részletesebben

A 2014-20-as pénzügyi ciklus tervezési feladatai

A 2014-20-as pénzügyi ciklus tervezési feladatai A 2014-20-as pénzügyi ciklus tervezési feladatai Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató, OSZB társelnök Szaktanácsadás 2013 EMVA FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA Összes forrás: 1300-1400 Mrd Ft I. tengely: A mezőgazdasági

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP PÁLYÁZATI PROGRAMOK ELFOGADÁSÁNAK FOLYAMATA EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. OP EU 2020 stratégia(2010 2020) 11 tematikus cél Kohéziós politika rendeletei

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Nemzeti Fejlesztés 2020 Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció - 2012. 10. 27 NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 2013 Készült

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 2015. február 19. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési

Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1 Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Részletesebben

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: új források, új szabályozások, új lehetőségek konferencia Budapest, 2014. október 28. A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Kükedi

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 GINOP-ról általánosságban Magyarország -a Budapestet és Pest megyét magába foglalóközép-magyarország Régiót leszámítva - nem éri el az EU átlag

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSI FORRÁSOK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

Vidékfejlesztés 2014-2020

Vidékfejlesztés 2014-2020 Vidékfejlesztés 2014-2020 Kunszentmiklós 2014. február 26. Kis Zoltán osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály AZ EMVA-FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA Most zárult egy hét éves költségvetési időszak az Európai Unió

Részletesebben

Fejlesztések Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében az Észak-Alföldi Operatív Program keretében, 2007-2013

Fejlesztések Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében az Észak-Alföldi Operatív Program keretében, 2007-2013 Fejlesztések Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében az Észak-Alföldi Operatív Program keretében, 2007-2013 Nyíregyháza, 2013. december 12. Dr. habil. Mező Ferenc ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Tanszékvezető

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye Területfejlesztési Programja Stratégiai munkarész Közvitára szánt változat

Jász-Nagykun-Szolnok megye Területfejlesztési Programja Stratégiai munkarész Közvitára szánt változat Jász-Nagykun-Szolnok megye Területfejlesztési Programja Stratégiai munkarész Közvitára szánt változat Dr. habil. Mező Ferenc ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Megyei tervezés 2014-2020 2012. január 1. megyei

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat Közvitára bocsátotta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 686/2013. (XII.16.) számú

Részletesebben

ISZEF előadás munkacsoportok. 2013. október

ISZEF előadás munkacsoportok. 2013. október ISZEF előadás munkacsoportok 2013. október A stratégia célrendszere 2 A 2007-2013-as tapasztalatok beépítése Fenntartói szemlélet (pénzügyi fenntarthatóság, jogszabályi környezet) Adminisztráció egyszerűsítése

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP SLIDE HEADING EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. OP EU 2020 stratégia(2010--2020) 11 tematikus cél Kohéziós politika rendeletei (2014--2020) Szabályok

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Készült a Revita Alapítvány kutatóműhelyében Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN EU Pályázati Nap a térség gazdasági szereplőinek 2016. február 10. Dunabogdány, Művelődési

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 (TOP 3.0 változat, 2013. szeptember 26.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Témafelelős: dr. Tombácz Endre Készítette: ÖKO ZRt. Megrendelő: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Budapest, TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2014-2020 (Intelligens) Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP/KOP)

2014-2020 (Intelligens) Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP/KOP) 2014-2020 (Intelligens) Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP/KOP) Gecse Gergely, referens Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2013. május 15. MMK, balatonföldvári

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 Készült a VEKOP 4.0 2014. május 8-i változata alapján STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projektvezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Magyar Emőke Készítette: ÖKO ZRt. 2014. augusztus TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI 3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁKHOZ Nemzeti Fejlesztési Terv I-II. Az uniós támogatások hozzáférésének és felhasználásának alapdokumentuma a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat. 2012-2014. évekre szóló. Megújított. Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései

Fejér Megyei Önkormányzat. 2012-2014. évekre szóló. Megújított. Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései Fejér Megyei Önkormányzat 2012-2014. évekre szóló Megújított Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései Fejér Megye Közgyőlése 29/2013. (II.28.) önkormányzati határozatával elfogadva 2 Bevezetés Az

Részletesebben

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten TÁMOP-7.2.1-11/K Technikai segítségnyújtás 1085 Budapest,

Részletesebben

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 2014 2020 Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft 2015.03.31. Pest Megye Integrált Területi Programja 1 2015. április 7. Készítette Pest Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7.

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014. november 7. Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 10 1.1 A tervezési intézményi háttere... 10 1.2 A tervezési folyamat

Részletesebben

Európa 2020. Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról

Európa 2020. Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról Európa 2020 Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról Készítette: Letenyei Katalin Orsolya Seper Vivien Sinkó Lilla Simon Dorottya Siska Enikő Tamándl László Trencsényi Tibor 1 1. Az

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5.

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Stratégiai Programrész 2014. június 5. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Bara Annamária Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális

Részletesebben

OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP/VP/Hazai forrás Támogatás intenzitás Aktuális kiírások Változások, tapasztalatok Partnerségi Megállapodás

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2014. ÉVI 3/2. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 3. Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA II. JAVASLATTEVŐ FÁZIS Kecskemét 2013 Tartalom 1. A MEGYE JÖVŐKÉPE... 3 2. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK ALAPELVEI... 6 3. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után

A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály 2014. május 16. Mezőgazdaság versenyképessége A vidékfejlesztési politika céljai Hosszú távú

Részletesebben

Digitális Nemzet Fejlesztési Program Infokommunikáció a használat ösztönzésének szolgálatában

Digitális Nemzet Fejlesztési Program Infokommunikáció a használat ösztönzésének szolgálatában Digitális Nemzet Fejlesztési Program Infokommunikáció a használat ösztönzésének szolgálatában Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2014. október 14. A projekt elemei Szupergyors internet Digitális közösség

Részletesebben

Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató, MNVH főtitkár, MNVH. A Közös Agrárpolitika 2014-2020-as időszakának tervezési folyamata

Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató, MNVH főtitkár, MNVH. A Közös Agrárpolitika 2014-2020-as időszakának tervezési folyamata Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató, MNVH főtitkár, MNVH A Közös Agrárpolitika 2014-2020-as időszakának tervezési folyamata Amiről szó lesz 1. A NAKVI feladatairól 2. A Közös Agrárpolitika (KAP) reformjának

Részletesebben

Támpontok a Baross Gábor terv elkészítéséhez Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) 2013.12.11. Léva

Támpontok a Baross Gábor terv elkészítéséhez Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) 2013.12.11. Léva Támpontok a Baross Gábor terv elkészítéséhez Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) 2013.12.11. Léva Tartalom 1. Stratégia tervezés alapjai és folyamata 2. Határon átnyúló kormányzati stratégia

Részletesebben

A kkv pályázatok az új EU-s ciklusban. Üzleti Fórum - HOA, Világgazdaság Budapest, 2014. november 27.

A kkv pályázatok az új EU-s ciklusban. Üzleti Fórum - HOA, Világgazdaság Budapest, 2014. november 27. A kkv pályázatok az új EU-s ciklusban Üzleti Fórum - HOA, Világgazdaság Budapest, 2014. november 27. EU FORRÁSOK 2014-2020 TERVEZÉSI SZINT DOKUMENTUM 1 MINISZTERELNÖKSÉG Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Részletesebben

A Magyar Logisztikai Egyesület szerepe a hazai logisztikai közéletben vitaindító előadás Magyar Katonai Logisztikai Egyesület Klubnapján

A Magyar Logisztikai Egyesület szerepe a hazai logisztikai közéletben vitaindító előadás Magyar Katonai Logisztikai Egyesület Klubnapján A Magyar Logisztikai Egyesület szerepe a hazai logisztikai közéletben vitaindító előadás Magyar Katonai Logisztikai Egyesület Klubnapján Stefánia Palota Budapest,2013.02.28 Dr. Doór Zoltán Elnök Magyar

Részletesebben

VÉGREHAJTÁS OPERATÍV PROGRAM MONITORING BIZOTTSÁG

VÉGREHAJTÁS OPERATÍV PROGRAM MONITORING BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV - nem szószerinti VÉGREHAJTÁS OPERATÍV PROGRAM MONITORING BIZOTTSÁG 2013. június 13-i ülése Időpont: 2013. június 13. 10.00 14.00-ig (Regisztráció 9:00 órától) Helyszín: ELTE Társadalomtudományi

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Székesfehérvár, 2014. május 30. Dokumentum történet Verzió címe Verzió dátuma Nem végleges, továbbfejlesztése tervezett

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE

BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 készült a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiája és a Balaton Régió Komplex Térségi Programja alapján 2006. június 21. (módosítva:

Részletesebben

Újdonságok a vidékfejlesztési pályázatok rendszerében 2014-2020

Újdonságok a vidékfejlesztési pályázatok rendszerében 2014-2020 Újdonságok a vidékfejlesztési pályázatok rendszerében 2014-2020 Lelkes Miklós igazgató Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 2015. július 22. Az MVH által kezelt támogatások Európai Mezőgazdasági Garancia

Részletesebben

2014 NOVEMBERI HÍRLEVÉL

2014 NOVEMBERI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2014 NOVEMBERI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI ÉSZREVÉTELEI ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT VERZIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember Fejezet: Tartalom

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/3. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet 2. melléklet a Pest

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja Operatív program megnevezése Tematikus célkitűzés Indikatív forrás-allokáció (%) 1.

Részletesebben

PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) 8. PRIORITÁS SZABÓ KRISZTINA JÚLIA FŐOSZTÁLYVEZETŐ 2016. MÁRCIUS 29.

PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) 8. PRIORITÁS SZABÓ KRISZTINA JÚLIA FŐOSZTÁLYVEZETŐ 2016. MÁRCIUS 29. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) 8. PRIORITÁS SZABÓ KRISZTINA JÚLIA FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 7 1.1 A tervezési intézményi háttere... 7 1.2 A tervezési folyamat intézményi háttere...

Részletesebben

A földmérés szerepe az e-államban"

A földmérés szerepe az e-államban BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA -------------------------------------------------------------------------------------- A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési társaság VÁNDORGYŰLÉSE

Részletesebben

Vidékfejlesztési program 2014-2020. Falatek László ügyintéző Abaúj Leader Egyesület

Vidékfejlesztési program 2014-2020. Falatek László ügyintéző Abaúj Leader Egyesület Vidékfejlesztési program 2014-2020 Falatek László ügyintéző Abaúj Leader Egyesület Az agrár-vidékfejlesztési támogatások új rendszere (alkalmazva mind a KAP I-ben a degressziót, mind a KAP II-ből az átcsoportosítást)

Részletesebben

SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: 1 SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÁPRILIS Cím Somogy megye Integrált Területi Programja Verzió 2.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezése Iktatószám:

Részletesebben

Somogy megyei tervezés 2014-2020

Somogy megyei tervezés 2014-2020 Somogy megyei tervezés 2014-2020 2014. június 18. Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Megyei önkormányzat-területfejlesztés A

Részletesebben

Innovációs Stratégia. Dr. Peredy Zoltán Főosztályvezető-helyettes. Ötlettől a megvalósításig Veszprém, 2014. november 27. 2014. december 1.

Innovációs Stratégia. Dr. Peredy Zoltán Főosztályvezető-helyettes. Ötlettől a megvalósításig Veszprém, 2014. november 27. 2014. december 1. Innovációs Stratégia Dr. Peredy Zoltán Főosztályvezető-helyettes Ötlettől a megvalósításig Veszprém, 2014. november 27. 2014. december 1. MEGREFORMÁLT EU KOHÉZIÓS POLITIKA 2014-2020 2014. december 1.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA ROGRAMJA 2015 2019 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ...4 II. SZEGED HELYZETE A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓHOZ VISZONYÍTVA...5 II.1. Múlt...5 II.2. Jelen...5 II.2.1.

Részletesebben

STABILAN AZ ÉLVONALBAN INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM Komárom-Esztergom megye 2014-2020

STABILAN AZ ÉLVONALBAN INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM Komárom-Esztergom megye 2014-2020 STABILAN AZ ÉLVONALBAN INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM Komárom-Esztergom megye 2014-2020 1 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi

Részletesebben

A Kormány 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 7. szám 427 A Kormány 1006/. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány a) megállapítja

Részletesebben

A programhoz a Stratégiai Környezeti Vizsgálat az ÖKO Zrt koordinálásában készült.

A programhoz a Stratégiai Környezeti Vizsgálat az ÖKO Zrt koordinálásában készült. A programhoz a Stratégiai Környezeti Vizsgálat az ÖKO Zrt koordinálásában készült. Versenyképes Közép-Magyarországért OP Ex-ante értékelési jelentés Vezetői összefoglaló 2015. január 5.-i (EU Bizottságnak

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 1085. Budapest, Kőfaragó u.9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61 E-mail: pestterv@pestterv.hu

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21 OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

Falusi turizmus szakmai ismeretterjesztő konferencia

Falusi turizmus szakmai ismeretterjesztő konferencia Falusi turizmus szakmai ismeretterjesztő konferencia Budapest, 2015. december 14. Dr. Gyenizse Dorottya főosztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A

Részletesebben

Csongrád Megye Területfejlesztési Programja CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014.

Csongrád Megye Területfejlesztési Programja CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014. CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014. 1 STRATÉGIAI PROGRAMRÉSZ TERVEZÉSI FOLYAMATÁNAK ELJÁRÁSAI, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRE ÉS KÖRÜLMÉNYEI 7 1. CÉLRENDSZER 14 1.1. Célrendszer bemutatása 14 1.2.

Részletesebben

Jelentés. A turizmusfejlesztési intézkedések. ellenőrzése. ellenőrzése (párhuzamos ellenőrzés a horvát és a macedón számvevőszékkel) 16006 www.asz.

Jelentés. A turizmusfejlesztési intézkedések. ellenőrzése. ellenőrzése (párhuzamos ellenőrzés a horvát és a macedón számvevőszékkel) 16006 www.asz. Jelentés A turizmusfejlesztési intézkedések ellenőrzése A turizmusfejlesztési intézkedések ellenőrzése (párhuzamos ellenőrzés a horvát és a macedón számvevőszékkel) 16006 www.asz.hu AZ ELLENŐRZÉST FELÜGYELTE:

Részletesebben

Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások

Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Magyar Államkincstár

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható A megalapozó

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVEZÉSI FŐOSZTÁLY 2016. JANUÁR 15. Szűkülő

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON. megye. Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program 2014-2020

GYŐR-MOSON-SOPRON. megye. Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 GYŐR-MOSON-SOPRON a Dinamikus, Innovatív és Otthonos megye Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 Jóváhagyva:.../2015. (IX. 18.) KH számú határozat 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁT ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEIT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KÉSZÜLT A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓRÓL, AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁRÓL

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 5.0 VÁLTOZAT

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 5.0 VÁLTOZAT TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 5.0 VÁLTOZAT TERVEZET 2014. május 9. Készítette a Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal közreműködésével CCI Cím Verzió 4.0

Részletesebben

a K&H Bank segíti Önt a felkészülésben! Boros Balázs

a K&H Bank segíti Önt a felkészülésben! Boros Balázs EU 2014 2020 a K&H Bank segíti Önt a felkészülésben! Boros Balázs EU 2020 prioritások MFF 2014-2020 az EU bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 1 %-a EU átlag Magyarország induló érték vállalás foglalkoztatottság

Részletesebben

Az alkonygazdaság szerepe Magyarország gazdasági növekedésében

Az alkonygazdaság szerepe Magyarország gazdasági növekedésében ADAPT2DC Budapest, 2014. szeptember 30. Az alkonygazdaság szerepe Magyarország gazdasági növekedésében Dr. Petrás Ferenc tervező- elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Mi is az az alkonygazdaság? Az

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Az innováció szerepe az oktatás- kutatás-üzleti szféra közötti szinergiák megteremtésében, támogatások a felsőoktatás részére

Az innováció szerepe az oktatás- kutatás-üzleti szféra közötti szinergiák megteremtésében, támogatások a felsőoktatás részére Az innováció szerepe az oktatás- kutatás-üzleti szféra közötti szinergiák megteremtésében, támogatások a felsőoktatás részére ELTE Innovációs Nap 2015. 2015. február 26. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért

Részletesebben

Melléklet: Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási anyag

Melléklet: Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási anyag E L ŐTERJ E SZT É S Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási munkaanyag véleményezésére A Somogy Megyei Önkormányzat elkészítette Somogy

Részletesebben

Újdonságok a területfejlesztés és a as időszak előkészítése területén

Újdonságok a területfejlesztés és a as időszak előkészítése területén Újdonságok a területfejlesztés és a 2014-2020-as időszak előkészítése területén Towards an Effective Regional Resource Allocation TERRA Szakmai workshop Szeged, 2013. január 18. Tóth Róbert, fejlesztési

Részletesebben

Veszprém megye forrásai és fejlesztési terve

Veszprém megye forrásai és fejlesztési terve Veszprém megye forrásai és fejlesztési terve Budaörs, 2016. május 5. Operatív Programok (2014-2020) Vidékfejlesztési Program (VP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Terület- és

Részletesebben

PÉCS MEGYE JOGÚ VÁROS

PÉCS MEGYE JOGÚ VÁROS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA Pécs KÉSZÍTETTE: PÉCS MEGYE JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. MÁJUS 11. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...3 1. Az MJV által alkalmazott területi kiválasztási kritériumrendszer...5

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. (Megyeháza földszint 1, Képviselői Iroda) Javasolt

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. és II. priorítás

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. és II. priorítás Gazdaságfejleszti Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. II. priorítás Prioritás A prioritás egyedi célkitűzei A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedek

Részletesebben

TOP GINOP források az okos város projektek szolgálatában

TOP GINOP források az okos város projektek szolgálatában TOP GINOP források az okos város projektek szolgálatában Turóczy László helyettes államtitkár Budaörs, 2016. május 5. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Gazdaságtervezésért és Versenyképességért Felelős Helyettes

Részletesebben

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 TARTALOMJEGYZÉK REGIONÁLIS TÁMOGATÁSPOLITIKA 5 Kohéziós politika7 A regionális operatív programok

Részletesebben

FEJLESZTÉS- POLITIKA 2014 UTÁN DR. HABIL MEZŐ FERENC ÜGYVEZETŐ ÉARFÜ NONPROFIT KFT.

FEJLESZTÉS- POLITIKA 2014 UTÁN DR. HABIL MEZŐ FERENC ÜGYVEZETŐ ÉARFÜ NONPROFIT KFT. FEJLESZTÉS- POLITIKA 2014 UTÁN DR. HABIL MEZŐ FERENC ÜGYVEZETŐ ÉARFÜ NONPROFIT KFT. A LEGTÖBBEN INKÁBB MEGHALNAK, MINTSEM GONDOLKODNÁNAK. SOKAN MEG IS HALNAK BERTRAND RUSSEL (1870-1972) nyugodtan mondhatjuk,

Részletesebben

A hazai fejlesztéspolitika keretei 2015. 10.09.

A hazai fejlesztéspolitika keretei 2015. 10.09. A hazai fejlesztéspolitika keretei 2015. 10.09. Tartalom nemzeti, térségi és települési rendezési és fejlesztési tervdokumentumok Magyarország Partnerségi Megállapodása (2014 2020) tervezési folyamat operatív

Részletesebben

Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program jelenlegi állásáról, a várható ütemtervről

Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program jelenlegi állásáról, a várható ütemtervről Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program jelenlegi állásáról, a várható ütemtervről Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár Miniszterelnökség Területi Workshop Cegléd 2015. április

Részletesebben

TÁMOP-7. 2.1-11/K-2015-0003

TÁMOP-7. 2.1-11/K-2015-0003 A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2014-2020- AS IDŐSZAKRA VONATKOZÓ MEGYEI FEJLESZTÉSI TERVEINEK KIEGÉSZÍTÉSE AZ ÉRINTETT OPERATÍV PROGRAMOK LEHATÁROLÁSÁVAL A CÉLZOTT FORRÁS FELHASZNÁLÁS ÉRDEKÉBEN

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉS TÉRSÉGÉBEN

GAZDASÁGFEJLESZTÉS TÉRSÉGÉBEN GAZDASÁGFEJLESZTÉS KAZINCBARCIKÁN ÉS TÉRSÉGÉBEN Klimon István, alpolgármester Kazincbarcika, 2015. augusztus 17. A helyi gazdaságfejlesztés keretei Kazincbarcika Város Gazdasági Programja (2015 2019) 2015.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési kerete

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési kerete Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési kerete A kis-és középvállalkozások versenyképességének javítása

Részletesebben

Legújabb fejlemények a hazai innovációs szakpolitikában ( az S3 stratégia és az innovációs törvényjavaslat)

Legújabb fejlemények a hazai innovációs szakpolitikában ( az S3 stratégia és az innovációs törvényjavaslat) Legújabb fejlemények a hazai innovációs szakpolitikában ( az S3 stratégia és az innovációs törvényjavaslat) Korányi László elnökhelyettes 2014.11.18. Közös cél: a valódi innováció új típusú együttműködések

Részletesebben

A területfejlesztés helyzetéről, avagy hol tart ma a területfejlesztési szakpolitika?

A területfejlesztés helyzetéről, avagy hol tart ma a területfejlesztési szakpolitika? A területfejlesztés helyzetéről, avagy hol tart ma a területfejlesztési szakpolitika? Tipold Ferenc főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztály KFTE XIII. Területfejlesztők

Részletesebben

MADOCSATELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

MADOCSATELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MADOCSATELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó I. kötet: Megalapozó vizsgálat Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft. 7621 Pécs,

Részletesebben

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E g y e z t e t é s i a n y a g I. kötet: Megalapozó vizsgálat Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft. 7621 Pécs, Rákóczi út 1., 2016 februárjában

Részletesebben

XX. Tanácsadás Osztály Pályázati Tanácsadási Szakmai Osztály (PTO)

XX. Tanácsadás Osztály Pályázati Tanácsadási Szakmai Osztály (PTO) XX. Tanácsadás Osztály Pályázati Tanácsadási Szakmai Osztály (PTO)! Ágazati stratégia A fejlesztések céljait és eszközeit Célrendszerük helyzetelemzésre és helyzetértékelésre épül A fejlesztési eszközöket

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

Részletesebben

Közép-Európa oly közel és mégis oly távol

Közép-Európa oly közel és mégis oly távol Közép-Európa oly közel és mégis oly távol A 2014-2020 közötti EU-s költségvetési időszak finanszírozási lehetőségei a IX. Határok nélküli partnerség 2015. október 2. Salgótarján Dr. Egyházy Zoltán főosztályvezető

Részletesebben

A.../2015 (V..) KGY. határozat melléklete SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2014-2020 Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Németh Tamás munkaszervezet vezető, regionális delegált Pannónia Kincse Leader Egyesület Nagycenk,

Részletesebben