Vidékfejlesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vidékfejlesztés 2014-2020"

Átírás

1 Vidékfejlesztés Kunszentmiklós február 26. Kis Zoltán osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály

2 AZ EMVA-FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA Most zárult egy hét éves költségvetési időszak az Európai Unió életében. (Május 1-jén 10 éve lesz, hogy hazánk az EU tagja). Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 2007 és 2013 közötti uniós költségvetési ciklusban jelenlegi árfolyamon mintegy Mrd Ft állt Magyarország rendelkezésére agrár- és vidékfejlesztési célokra. Az összeg több mint 95 százalékát már odaítéltük az ügyfelek részére, néhány jogcím esetében a beérkezett kérelmek bírálata folyik így várhatóan minden forrás felhasználásra kerül, ezek az önrészekkel együttesen csaknem Mrd Ft értékű fejlesztést tesznek lehetővé. Az Mrd Ft-os keretből 939 Mrd Ft (66 %) kifizetése történt meg eddig, s összesen pályázó részesült támogatásban.

3 AZ EMVA-FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA Összes forrás: Mrd Ft I. tengely: A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése III. tengely: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása IV. tengely: a LEADER program, azaz a közösségi vidékfejlesztés a helyi igényeknek megfelelően, akciócsoportokon keresztül Kötelezettség vállalás Kötelezettség vállalás Kifizetés teljesülése Kifizetés Teljesülése 602 MRD Ft 89,9% 442 MRD Ft 65,9% 515 MRD Ft 106,1% 378 MRD Ft 77,9% 172 MRD Ft 86% 104 MRD Ft 51,8% 77 MRD Ft 94,8% 26 MRD Ft 32% Összesen MRD Ft 95% 950 MRD Ft 66,1%

4 AZ ÚMVP-BEN IG MEGTETT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÉS KIFIZETÉSEK ARÁNYA A KERETHEZ KÉPEST

5 AZ ÚMVP-BEN IG MEGTETT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ARÁNYA A KERETHEZ KÉPEST Az ÚMVP ( ) félidei (mid-term) értékelése

6 ESZKÖZÖLT VÁLTOZTATÁSOK, ELÉRT EREDMÉNYEK a beruházási jogcímek esetében előleg lehetősége a fejlesztéseket megkezdéséhez, megvalósításához az ügyintézés egyszerűbbé, átláthatóbbá és gyorsabbá, a program megvalósítása pedig hatékonyabbá vált a támogatási kérelmek elbírálási ideje jelentősen csökkent, 18 hónapról 6 hónapra, esetenként 3 hónapra, egyszerűbb támogatási konstrukciók esetén 7-10 hétre több jogcím esetében bevezetésre került a folyamatos, forráskimerülésig történő támogatási kérelembenyújtás elektronikus kifizetés benyújtása szinte az egész év folyamán a kedvezményezettek sűrűbben, kötetlenebbül kérhetik a felmerült kiadásaikkal kapcsolatos kifizetéseket megteremtettük a hatékony forrásgazdálkodást, fejlesztések ütemezésének megkövetelése a hatékony és maradéktalan forrásfelhasználás érdekében

7 Amiről szó lesz 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe a tervezésben 2. A Vidékfejlesztési Program tervezése 3. Átmeneti év: KAP I. pillér támogatásai után 5. A Vidékfejlesztési Program prioritástengelyei 6. Szakágazatok fejlesztési szükségletei, tervezett intézkedések 7. A Tematikus alprogramok

8 Európa 2020 stratégia Közös Stratégiai Keretrendszer (CSF) lefedi az ERFA-t, EMVA-t, ESZA-t, Kohéziós Alapot és ETHA-t, tükrözi az EU2020 célokat közös tematikai célkitűzésekkel, melyek megvalósítására mindegyik alapban kulcslépéseket határoz meg Partnerségi Szerződések nemzeti szintű dokumentum mely leírja hogy kerülnek felhasználásra az alapok az EU2020-as célok megvalósítása érdekében Vidékfejlesztés: EMVA Egyéb CSF alapok (ERFA, ESZA, Kohéziós Alap, ETHA) Átfogó témák: Innováció, Környezet és Klímaváltozás Tudástranszfer és innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, erdészetben és vidéken Versenyképesség és a gazdaságok életképességének növelése Az élelmiszer-láncok szerveződésének és az ágazati kockázatkezelés ösztönzése A mezőgazdasági és erdészeti ökoszisztémák helyreállítása, megőrzése és erősítése Erőforrás-hatékonyság előmozdítása, alacsony CO 2 kibocsátású és a körny-i kihívásokra rugalmasan reagáló mg, élip.,erdő tám. Társadalmi kirekesztés, szegénység elleni küzdelem és gazdasági fejlődés előmozdítása vidéken

9 A Vidékfejlesztési Program stratégiai összefüggései Nemzeti Vidékstratégia céljai 1. pillér agrártámogatásai EMVA prioritások: 6 prioritás Közös Agrárpolitika (KAP) céljai EU 2020 céljai Partnerségi Megállapodás /Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció céljai 11 tematikus célkitűzés Közös Stratégiai Keret (KSK) céljai A Vidékfejlesztési Program beavatkozásai a kormányzati tervek szerint szorosan kapcsolódnak a többi Operatív Program intézkedéseihez, a vidékfejlesztés szempontját érvényesítve azokkal szinergiában valósulnak meg, mind a központi intézkedéseket, mind a helyi és térségi programokat tekintve.

10 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe a tervezésben Nemzeti célok/stratégiák EU Kohéziós politika Operatív Programok* Növekedési Terv EU Prioritások EU 2020 Stratégia Nemzeti Reform Program CSF (Közös Stratégiai Keret) GINOP VEKOP TOP Szakpolitikai Stratégiák Megyei fejlesztési Igények OFTK NVS Partnerségi Megállapodás EFOP KEHOP IKOP VP KAP célkitűzések EMVA vidékfejlesztési prioritások MAHOP Közös Agrárpolitika * 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat KAP I. pillér (EMGA) [Közvetlen támogatások] KAP II. pillér (EMVA) [Vidékfejlesztési Program ]

11 Tervezési környezet 1600/2012. (XII. 17.) Korm. Határozat a közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról. OPERATÍV PROGRAMOK: (1) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP), EMMI; (2) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), NGM; (3) Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP), NFM; (4) Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP), NFM-VM; (5) Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP), VM; (6) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), NGM; (7) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP), NGM; (8) Vidékfejlesztési Program (VP), VM; (9) Koordinációs Operatív Program, ME.

12 A közötti Vidékfejlesztési Program megtervezése 1600/2012. (XII. 17.) Korm. Határozat a közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról alapján az alábbi operatív programok tartoznak a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz: 1. Vidékfejlesztési Program (VP) 2. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 3. Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP) - a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal közös tervezés A vidékfejlesztési miniszter 5/B/2013. (III. 26.) utasítása

13 2. A közötti Vidékfejlesztési Program tervezése a projekt felépítése PIB Dr. Fazekas Sándor, miniszter OIB Projektiroda (NAKVI VP, MAHOP és KEHOP) Koordinációs Csoport EMVA Tanácsadó Testület V. Németh Zsolt, államtitkár Búsi Lajos, helyettes államtitkár (IH) Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid, projektirányító Dr. Maácz Miklós, VP programfelelős Szabó Mátyás, vezető tervező Hódi Ágota, koordinációs vezető Munkacsoportok

14 2. A közötti Vidékfejlesztési Program tervezése Határidők A PM mérföldkövei január 22. Kormányülés április 22. benyújtás az Európai Bizottság részére július 22. OP-k benyújtása az Európai Bizottság részére A VP tervezés mérföldkövei és előrehaladás negyedév július 22. VP 2.0 Első tartalmi változat (30%) VP 3.0 Társadalmi és bizottsági egyeztetési változat (40%) VP 4.0 Teljes változat (100%) VP véglegesítése, lezárása és hazai elfogadása VP brüsszeli benyújtás Átmeneti év!!!!

15 Hatályosodó jogszabályok Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (KSK) (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013 EU rendelete (EMVA rendelet) (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről Az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete (KAP reform) (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

16 A Vidékfejlesztési Programot meghatározó irányelvek közötti költségvetési időszak Támogatási tengelyek: I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása II. tengely - A környezet és a vidék fejlesztése III. tengely - A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása IV. tengely LEADER Teljes közkiadás mértéke: 1370 milliárd forint! közötti költségvetési időszak Prioritások 6 db / Fókuszterületek -18 db Prioritások tématerületei: 1.K+F+I 2.az agrárgazdaság életképességének és versenyképességének fokozása 3.élelmiszerláncok szervezése 4.ökoszisztémák állapotának helyreállítása 5.erőforrás-hatékonyság előmozdítása 6.társadalmi befogadás előmozdítása Teljes közkiadás mértéke: Hasonló nagyságrend, de még egyeztetés alatt. Még változhat, a magyar kiegészítéstől függően

17 A Vidékfejlesztési Program prioritásai EMVA prioritások Vidékfejlesztési Program Prioritások tématerületei: 1.K+F+I, képzés, szaktanácsadás 2.az agrárgazdaság életképességének és versenyképességének fokozása 3.élelmiszerláncok szervezése, élelmiszer-feldolgozás 4.ökoszisztémák állapotának helyreállítása, agrárkörnyezetgazdálkodás 5.erőforrás-hatékonyság előmozdítása 6.társadalmi befogadás előmozdítása, vidéki gazdaság és közösségek Kiemelt nemzeti prioritások Kertészet és állattenyésztés: technológia és eszköz-beszerzés, korszerűsítés és eszközhatékonyság Élelmiszer-feldolgozás, élelmiszerlánc: hozzáadott érték növelése, uniós és nemzeti minőségi rendszerek, rövid ellátási lánc Vízgazdálkodás: Vízfelhasználás, öntözés hatékonyágának javítása, vízvisszatartás Helyi gazdaság: Helyi gazdaságfejlesztés, gazdasági diverzifikáció vidéki térségekben

18 Közvetlen támogatások - KAP reform Az EU költségvetése 3,5%-al, a KAP kerete pedig 11%-al csökkent az előző, 2007 és 2013 közötti időszakhoz képest. Ennek ellenére a teljes 7 éves költségvetési periódust illetően, a hazánknak allokált források közel 1,9 milliárd euróval nőnek. Az éves közvetlen támogatási keretünk így 1,27 milliárd euró lesz. Ezzel hazánk részesedése a KAP költségvetéséből 2,4%-ról 3,2%-ra emelkedik. Ami a gazdák számára a legfontosabb: a közvetlen kifizetések szintjét is sikerült nagyságrendileg megőrizni!!!

19 A hazai érdekek szem előtt tartásával a SAPS rendszer 2021-ig történő továbbvitele mellet döntött a Kormány és a NAK!! Emellett számos érv szól: Meghatározó, hogy a termelők és az egyéb piaci szereplők számára már alapjaiban ismert a SAPS konstrukció, ez jól bejáratott és működőképes rendszer. A SAPS rendszer működésének elvéből fakadóan nincs referenciaév, adott évben a föld tényleges használója jelentkezhet támogatásért. A végrehajtás tekintetében jelentős könnyebbség az MVH nak, hogy nem kell a jogosultságok és a nemzeti tartalék adminisztrációjával foglalkozni. Ez gördülékeny és idejében megvalósuló kifizetéseket eredményez, ezzel együtt a szükséges informatikai fejlesztések igen jelentős költsége is mérséklődik. A termeléshez kötött támogatási lehetőségekkel biztosítható az érzékeny ágazatok (pl. tej, rizs, kérődző ágazatok, zöldség, gyümölcs) támogatása. E támogatási konstrukcióban azok a termelők vehetnek részt, akik a tárgyévben az adott ágazatban termelési tevékenységet folytatnak.

20 AGRÁRGAZDASÁG 3. Átmeneti év, 2014 Támogatások 2014-ben KAP I. pillér SAPS terület alapú támogatás: 227 euró/hektár (kb Ft/hektár) Termeléshez kötött különleges tej támogatás évi kerete 43,3 millió euró, a fajlagos támogatás árfolyamtól függően 9 Ft/kg körül alakul Termeléshez kötött különleges rizs támogatás: kerete 1,26 millió euró, fajlagos összege közel 400 euró/hektár lesz A SAPS és a különleges tej támogatás esetében október 16-tól 50% előleg kifizetését tervezzük 2014-ben is mintegy 157 milliárd forint értékben

21 3. Átmeneti év, 2014 AGRÁRGAZDASÁG Támogatások 2014-ben KAP I. pillér Termeléstől elválasztott kérődző szerkezetátalakítási program évi kerete 43 millió euró Termeléstől elválasztott zöldség, gyümölcs szerkezetátalakítási program évi kerete 8,65 millió euró dohány szerkezetátalakítási program évi kerete 23,3 millió euró Biztosítási díjtámogatás évi kerete 7,76 millió euró MEZŐGAZDASÁGI DE MINIMIS Egyéni keretösszeg: euró/3 év (megduplázódott, eddig csak 7500 /termelő/3 év volt ) ÁLTALÁNOS DE MINIMIS Egyéni keretösszeg: euró /3 év (változatlan) + Nemzeti agrártámogatások

22 3. Átmeneti év, 2014 Támogatások 2014-ben KAP II. pillér Folyamatosan megnyíló intézkedések: 1. Szaktanácsadói szolgáltatások támogatása 2. Szakképzési támogatás 3. Erdészeti támogatás 4. Natura KAT 6. AKG

23 4. KAP I. pillér támogatásai után Forrás: VM Agrárgazdaságért Felelős Államtitkárság

24 4. KAP I. pillér támogatásai után Támogatások után KAP I. pillér Közvetlen támogatásra szánt keretösszeg: 1,272 milliárd euró (2015. évre) 1. Alaptámogatás (SAPS) 2. Zöld komponens ( zöldítés ) 214 euró/hektár ( euró) 3. Fiatal gazdák kiegészítő támogatása: 34 euró/hektár 4. Termeléshez kötött támogatások: ágazattól és teljesítménytől függ (összesen 191M euró/év) 5. Termeléshez kötött fehérje támogatások 6. Kisgazdaságok egyszerűsített átalány támogatása: max. 1250euró/év/termelő

25 4. KAP I. pillér támogatásai után Támogatások után KAP I. pillér Közvetlen támogatásra szánt keretösszeg: 1,272 milliárd euró (2015. évre) 1.Alaptámogatás (SAPS) 2.Zöld komponens ( zöldítés ) 214 euró/hektár ( euró) 2/a Terménydiverzifikáció 2/b Állandó gyepek fenntartása 2/c Ökológiai célterület

26 5. A Vidékfejlesztési Program prioritástengelyei 1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a vidéki térségekben 2. A versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása 3. Az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő előmozdítása 4. A mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása 5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban 6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben

27 6. A Vidékfejlesztési Program Szakágazatok főbb fejlesztési szükségletei K+F aktivitás és adaptáció növelése Szakmai felkészültség javítása Szaktanácsadási rendszer megerősítése Technológia fejlesztés (kertészet, állattenyésztés) Együttműködések erősítése Kockázatkezelés Energiahatékonyság növelése Élelmiszer- feldolg. KKV-k versenyképességének növelése Hozzáadott érték növelése Minőségi rendszerek fejlesztése Környezettudatos / extenzív gazdálkodás fejlesztése Genetikai alapok megőrzése Öko-innováció fejlesztése Mg-i területek művelésben tartása Talajok termékenységének megőrz. Klímaváltozáshoz alkalmazkodó vízgazdálkodás fejl. Helyi közösségi rendszerek működése Turisztikai együttműködések fejlesz. Gazdasági diverzifikáció

28 6. A Vidékfejlesztési Program Szakágazatok - tervezett intézkedések Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek Tanácsadási szolgáltatások Együttműködés Kertészet Állattenyésztés Fiatal gazda tematikus alprogram Élelmiszer-feldolgozó KKV-k versenyképességének javítása Hatékonyság-javítását célzó beruházások Együttműködések erősítése AKG Natura 2000 Ökológiai gazdálkodás Fenntartható erdőgazdálkodás AKG Vízgazdálkodás Talajkímélő gazdálkodás LEADER Vállalkozásfejlesztés, gazdasági diverzifikáció Kisléptékű infrastruktúra fejlesztések

29 6. Szakágazatok tervezett intézkedései K+F ÉS INNOVÁCIÓ TERVEZETT INTÉZKEDÉSI STRUKTÚRA 1. Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek 1.1 Mezőgazdasági, erdészeti, élelmiszeripari és vidékfejlesztési szakmai képzések 1.2 Bemutató üzemi programok 1.3 Tájékoztatási szolgáltatás (tapasztalatcsere) 2. Tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások 2.1 Mezőgazdasági, erdészeti és élelmiszeripari szaktanácsadás 2.2 Szaktanácsadók továbbképzése 3. Együttműködés Az agrárgazdaság termelékenységével és fenntarthatóságával foglalkozó EIP operatív csoportjainak létrehozása és működtetése.

30 Új fejlesztési eszközök a közötti időszakban Európai Innovációs Partnerség (EIP) Hálózati tevékenység - operatív csoportoknak, tanácsadási szolgáltatásoknak és kutatóknak a hálózatba szervezése, amelyek, illetve akik részt vesznek a mezőgazdasági innovációt célzó tevékenységek végrehajtásában

31 6. Szakágazatok tervezett intézkedései Európai Innovációs Partnerség (EIP) Alap-/irányelvek: Az EIP célja, az alulról építkező, a gazdák igényeire reagáló innováció megvalósításának támogatása. Az EIP egy hálózat, amely az interaktív innovációs modellre épül. Kulcsszereplők: Operatív Csoportok Fontos a határon átnyúló innováció megvalósulásának ösztönzése Tagállam feladatai - a tagállamnak ösztönző, támogató és értékelő feladatot szükséges ellátnia az innováció megvalósításának érdekében, azonban ezen feladatok tématerületenként/szereplőnként eltérőek

32 6. Szakágazatok tervezett intézkedései Európai Innovációs Partnerség (EIP) Hazai elképzelések Az innováción egy új ötlet sikeres megvalósítását értjük, amely a megvalósítási területen belül számít újnak. Az ötlet lehet egy új termék, gyakorlat, szolgáltatás, termelési eljárás vagy egy új módja a szervezési folyamatoknak. Az innováció hazai megközelítésénél az interaktív ("rendszer") innovációt részesítjük előnyben, amelynek építőelemei nemcsak a tudományból, hanem a gyakorlatból és közvetítők által is származhatnak. A gazdálkodási szükséglet-vezérelt, gazdálkodási igényalapú innovációs megoldásokat támogatjuk.

33 6. Szakágazatok tervezett intézkedései AGRÁRGAZDASÁG TERVEZETT INTÉZKEDÉSI STRUKTÚRA KAP II. Pillér 1. Technológiai fejlesztés az állattenyésztési ágazatokban Új, építéssel járó állattartási technológia Önálló, építéssel nem járó, állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése 2. Kertészeti technológia- és eszközfejlesztés Új, építéssel járó kertészeti technológia Építéssel nem járó kertészeti eszközök beszerzése Ültetvénytelepítés és korszerűsítés + infrastruktúra fejlesztés

34 6. Szakágazatok tervezett intézkedései AGRÁRGAZDASÁG TERVEZETT INTÉZKEDÉSI STRUKTÚRA 3. Öntözéses gazdálkodás és melioráció üzemen belüli fejlesztése Gépek technológiai berendezések beszerzése, cseréje Üzemi öntözésfejlesztés Üzemi meliorációs beruházások fejlesztése 4. Mezőgazdasági üzemek és vállalkozások fejlesztése Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése (épület építés, fejlesztés, eszközbeszerzés, földterület szerzés, bérlés)

35 6. Szakágazatok tervezett intézkedései AGRÁRGAZDASÁG TERVEZETT INTÉZKEDÉSI STRUKTÚRA 5. Állatjólét A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás. 6. Termelői csoportok és termelői szervezetek létrehozása a tagság termelésének és eredményeinek a piaci követelményekhez való igazítása a ténylegesen megvalósuló értékesítés; a nagy tételben vásárlók ellátása érdekében az egységes minőségű és feldolgozottságú árualap kialakítása; a termelői csoport vagy szervezet és tagjai közötti üzleti kapcsolatok meghatározása közös szabályok létrehozása által; a tagság igénye alapján a termelői csoportok vagy szervezetek által végezhető egyéb olyan közösségi tevékenységek, végzése megszervezése, amely a közös értékesítés sikerét elősegíti és a tagok jövedelembiztonságát javítja.

36 6. Szakágazatok tervezett intézkedései AGRÁRGAZDASÁG TERVEZETT INTÉZKEDÉSI STRUKTÚRA 7. Kockázatkezelés, jövedelem stabilizáció Állattenyésztési jövedelemstabilizációs eszköz Kertészeti jövedelemstabilizációs eszköz Növénybiztosítások Állatbiztosítások 8. Kockázatmegelőzés Belvízkár, mezőgazdasági árvízkár és felhőszakadás megelőzésére szolgáló beruházások Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások Egyéb katasztrófaesemények megelőzésére szolgáló beruházások

37 6. Szakágazatok tervezett intézkedései ÉLELMISZERGAZDASÁG TERVEZETT INTÉZKEDÉSI STRUKTÚRA 1. Élelmiszeripari üzemek szerkezetátalakításának előmozdítása 2. Mezőgazdasági termékek magasabb hozzáadott értéket célzó feldolgozásához kapcsolódó beruházások támogatása 3. Innovációs Együttműködés (Operatív Csoportok) keretében szükséges speciális vagy kísérleti projekt beruházások 4. A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási termékek és az élelmiszerek minőségrendszereinek fejlesztése 5. Termelői, vállalati együttműködések ösztönzése

38 6. Szakágazatok tervezett intézkedései ERDÉSZET TERVEZETT INTÉZKEDÉSI STRUKTÚRA 1. Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások erdőtelepítés és fásítás agrár-erdészeti rendszerek létrehozása az erdőtüzek, természeti katasztrófák és katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzése és helyreállítása 2. Erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások és természetmegőrzése 3. Az erdei ökoszisztémák környezeti szolgáltatásainak és közjóléti, turisztikai funkcióinak erősítése 4. Erdőgazdálkodási technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, mobilizálására és piaci értékesítésére irányuló beruházások 5. Natura 2000 kifizetések erdőterületen

39 6. Szakágazatok tervezett intézkedései KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS TERVEZETT INTÉZKEDÉSI STRUKTÚRA 1. Natura 2000 és Víz Keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések 2. Agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetések 3. Hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek számára teljesített kifizetések 4. Ökológiai gazdálkodás 5. A vidéki tájaknak és a magas természeti értékű területeknek a helyreállításával és megőrzésével kapcsolatos tanulmányok készítése és a környezettudatosság növelése

40 Az AKG közötti időszakban Jelenleg az új EMVA rendelet [az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU Rendelete] szerinti prioritásokhoz kötődő intézkedések kidolgozása zajlik. Az AKG a közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program 4. és 5. prioritásához kapcsolódik 4. prioritás - a mezőgazdasággal és az erdőgazdálkodással kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása, különös tekintettel a következő területekre: 5. prioritás - az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban, különös tekintettel a következő területekre.

41 Az AKG közötti időszakban A 2014 utáni időszakot tekintve kiemelt szakmai célkitűzés az eddigi eredmények megőrzése, javítása, valamint az önkéntes vállalások rendszerének további közelítése a célterületek természeti, környezeti adottságaihoz. A következő időszakban az AKG-tól elkülönülten működtetni tervezett ökológiai termelés intézkedés is hasonló célokat fogalmaz meg. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program terület-alapú intézkedéseit megvizsgálva megállapítható, hogy miközben maguk az intézkedések alapvetően környezet- és természetvédelmi célokat igyekeztek szolgálni, addig csak részben sikerült azt elérni, hogy a jogcímek kedvezményezettjei valós környezeti szolgáltatásokért kapott kifizetésként, és ne egyfajta top-up - ként értelmezzék azokat. Lehetőség mutatkozik továbbá az intézkedések területi/környezeti megfontolások alapján történő hatékonyabb differenciálására, valamint az egymás mellett felvehető kifizetések jobb összehangolása is.

42 Az AKG közötti időszakban A tervezői munka jelenlegi célkitűzése az, hogy megvizsgálva a korábbi időszakok AKG és kapcsolódó intézkedéseinek működési tapasztalatait, valamint hazánk egyéb környezet- és természetvédelmi stratégiáit, programjait és nemzetközi kötelezettségeit, egy olyan javaslatcsomagot állítson össze, amely alapján a közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program elfogadása után a Vidékfejlesztési Minisztérium jogcímrendeletekkel kapcsolatos jogalkotói munkája elindulhat. Az AKG jogcím tekintetében a kidolgozás alatt álló rendszer egyik fő jellemzője, hogy nem a jelenlegi célprogram struktúra alapján épül fel, hanem a vállalható kötelezettségeket előírás alapon határozza meg. Eszerint minden gazdálkodó (szaktanácsadói segítséggel, illetve a technikai feltételek rendelkezésre állása esetén önállóan) a saját területi adottságai alapján valójában egyénre szabott célprogramokat állíthatna össze, amelyek az adott tájhoz és a gazdálkodó igényeihez történő jobb igazodást tennének lehetővé, miközben a rendszer felépítése jelentősen egyszerűsödne.

43 Javaslatok ra A jelenlegi elképzelések szerint tehát a gazdálkodó az intézkedésbe bevonni kívánt területén művelési áganként meghatározott számú előírás-kombinációt - tulajdonképpen személyre szabott célprogramot - választhat. Adott esetben lehetőség lenne akár a korábbi célprogramok tartalmának gazdaság szintű összeállítására is - tehát a szakmai tartalom nem csökken - ugyanakkor a jelenlegi kötött célprogramos szerkezet ebben a formában megszüntetésre kerülne. A támogatási összeget mint a jelenlegi rendszerben is előírásonként kellene kiszámítani, vagyis az adott területre felvehető összes kifizetési összeg a felvett előírások számától és azok hozzáadott értékétől függene.

44 Javaslatok ra Terület-használati kifizetési rendszer: 2. generációs agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetési rendszer Képes kezelni az összes terület-alapon működő támogatási rendszert (KAT, AKG, NATURA) Nem célprogram, hanem előírás alapú támogatási (kifizetési) rendszer Az előírásokat nem blokkszinten, hanem gazdaságonként harmonizálja Megszüntethetőek a célprogramok közötti nagy aránytalanságok További differenciálására az alábbi kategóriáknak megfelelően: Kötelező (minimális) előírások Területileg kötelező előírások (Érzékeny Természeti Területek; NATURA 2000 területek; Víz Keretirányelv, Nitrát Direktíva, Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése által érintett területek; szél- vagy vízeróziónak kitett terület; élővíz parti sávja) Választható előírások: A kötelező (minimális) előírások A területileg kötelezően választandó előírások A választható előírások köréből a gazdálkodó szabadon választhat 44

45 Az AKG közötti időszakban Várhatóan maradnak az 5 éves kötelezettségvállalási periódusok. Az új rendszertől hatékonyabb forrásfelhasználás, kevesebb szankció és mérhetőbb környezeti hozadék várható. A tervezet komoly szaktanácsadó háttér működtetését igényli. A tervezett rendszer két legfontosabb eleme önkéntesség és a területi különbözőségek kezelése. az Az agrár-környezetgazdálkodási és éghajlati kifizetések vonatkozásában az ország teljes területére rendelkezésre fog állni egy olyan előírás-készlet, mellyel a korábbi rendszer horizontális célprogramjaihoz hasonló, de legalább minimális környezeti hozzáadott értékkel rendelkező előíráskombináció összeállítható. 45

46 Az AKG közötti időszakban Az AKG intézkedések kialakításánál kiemelt figyelmet kell fordítani a Magyarországon jellemző agrár-környezetvédelmi problémák csökkentésére, visszaszorítására, illetve olyan környezetbarát gazdálkodási gyakorlat elterjesztésére, amely megelőzi bizonyos környezeti problémák kialakulását. Ennek megfelelően az alábbi AKG prioritásoknak megfelelő előírások kerültek megfogalmazásra és a különböző célprogramokba való integrálásra: talajvédelem; felszíni és felszín alatti vizek védelme; természetvédelem; génmegőrzési célok; éghajlatváltozásra való felkészülés. 46

47 Az AKG közötti időszakban Mindenkori cél: A gazdálkodóknak kifizetni a támogatást, nem az EU-nak visszafizetni! Ugyanakkor az AKG nem talált pénz, hanem a többlet kötelezettségek és kieső jövedelem ellentételezése céljából adott kifizetés. Mindenkinek körültekintően kell átgondolni, hogy milyen kötelezettség vállalással, és mekkora területtel kíván belépni az AKG támogatásba, hogy a vállalt kötelezettségeket a támogatási időszak teljes időtartama alatt be tudja tartani!!!

48 6. Szakágazatok tervezett intézkedései VIDÉKFEJLESZTÉS TERVEZETT INTÉZKEDÉSI STRUKTÚRA 1. Mezőgazdasági üzemek vállalkozás fejlesztése Kézműves tevékenységek fejlesztése Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja 2. Alapvető szolgáltatások és falvak megújítása a vidéki térségekben Kismértékű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben Alapvető szolgáltatások fejlesztése Vidéki kulturális és természeti örökség hasznosítása 3. Együttműködés Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve a turisztikai együttműködéseket Gazdálkodók együttműködésében megvalósuló terület- és tájhasználat váltás Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság

49 6. Szakágazatok tervezett intézkedései VIDÉKFEJLESZTÉS TERVEZETT INTÉZKEDÉSI STRUKTÚRA 4. Közösség vezérelt helyi fejlesztés - CLLD Helyi Fejlesztési Stratégiák (HFS) elkészítésének támogatása A kedvezőtlen társadalmi, demográfiai térségi folyamatok hatásainak enyhítése Helyi gazdaság megerősítése Térségek közötti együttműködések támogatása Nemzetközi együttműködések támogatása HFS megvalósításához kapcsolódó működési és animációs költségek

50 7. A Tematikus alprogramok I. Fiatal gazda tematikus alprogram Induló támogatás biztosítása Fiatal gazdák által döntően igénybe vett beruházási támogatások o Üzemek versenyképességének fokozása, életképességének növelése o Üzemek szerkezetátalakításának, korszerűsítésének ösztönzése - piacorientáltság Fiatal gazdálkodók együttműködésének elősegítésére irányuló célzott beavatkozások létrehozása Fiatal gazdálkodók jellemzőire, körülményeire szabott kockázatkezelési és pénzügyi eszközök kidolgozása Mentorálási, képzési és pályázat(kezelés)i lehetőségek elősegítése (kialakítása) tanácsadói hálózat keretein belül

51 7. A Tematikus alprogramok II. Rövid ellátási lánc (REL) tematikus alprogram 1.a REL-t szervezők szintjének fejlesztése; 2.a REL-ben értékesítő termelők fejlesztése, 3.a REL rendszer átlátható és fenntartható működését támogató országos hatáskörű szerveztek fejlesztése. Amit ez magába foglal: támogatás a szaktanácsadási tevékenység igénybevételére; EIP operatív csoportjainak létrehozása és működése; a felnőtt képzés és szaktudás megszerzésének támogatása; demonstrációs és tájékoztatási tevékenység támogatása; vertikális és horizontális együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért és fejlesztéséért, promóciójáért; beruházási támogatás a feldolgozás, piacra jutás/marketing és az agrártermékek fejlesztésének területén; EU által létrehozott minőségrendszerekben való új részvétel; kommunikációs és promóciós tevékenység termelők csoportosulása által végrehajtva a belső piacon

52 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

53 Vidékfejlesztési célok és OP kapcsolódások Vidékfejlesztési Program VP EMVA Mezőgazdaság, erdészet, agrárkörnyezetgazdálkodá s, élelmiszerfeldolgozás, élelmiszerlánc; vidéki gazdaság, vidéki települések, közösségek Élelmiszeripar, mikrovállalkozások, kis- és középvállalkozások, innovatív pénzügyi eszközök, klaszterek, társadalmi gazdaság, foglalkoztatás, szakképzés, kutatásfejlesztés és innováció, infokommunikációs technológiák, agrár-szakigazgatás szolgáltatás fejlesztése (e-közigazgatás), országos turisztikai potenciál,közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) (feltételes) Többfunkciós közösségi szolgáltató terek, társadalmi gazdaság, agrár-szakigazgatás szolgáltatás-fejlesztése (eközigazgatás), közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) (feltételes) Megújuló energia (első sorban lokális nyersanyagra épülő és helyi többségi közösségi tulajdonú), vízgazdálkodási beruházások a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP ERFA, ESZA Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP ESZA Környezet- és Energiahatékonysági Operatív Program KEHOP KA, ERFA

54 Vidékfejlesztési célok és OP kapcsolódások Vidékfejlesztési Program VP EMVA Mezőgazdaság, erdészet, agrárkörnyezetgazdálkodá s, élelmiszerfeldolgozás, élelmiszerlánc; vidéki gazdaság, vidéki települések, közösségek Helyi termékek előállítása és piacra jutása, helyi gazdaságfejlesztési infrastruktúra, szociális, gyermekjóléti, közösségi szolgáltatások, településfejlesztés, elérhetőség, térségi turisztikai potenciál, közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) Fenti támogatási területek a Közép-Magyarországi régió területén, átfogóan gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, infrastruktúra, társadalmi szolgáltatások, településfejlesztés, elérhetőség, térségi turisztikai potenciál, közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD). Rövid ellátási lánc (halászati ágazati szereplői), közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP ERFA, ESZA Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program VEKOP ERFA, ESZA Magyar Halgazdálkodási Operatív Program MAHOP ETHA

55 Tervezett forrásarányok Vidékfejlesztési Program prioritásai 1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben 2. A mezőgazdasági üzemek életképességének javítása és a versenyképesség fokozása valamennyi régióban és a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében, valamint az innovatív gazdálkodási technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás előmozdítása 3. Az élelmiszerlánc szervezésének többek között a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának, az állatjólétnek és a mezőgazdaság terén alkalmazott kockázatkezelésnek az előmozdítása 4. A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása 5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban Tervezett forrásarány (OP-n belül) - tájékoztató jelleggel, az utolsó hivatalos döntést mutatva - módosulásuk folyamatban: 3% (~39 Mrd Ft) 42% (~546 Mrd Ft) 3% (~39 Mrd Ft) 26% (~338 Mrd Ft) 5% (~65 Mrd Ft) 6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a 17% (~221 Mrd Ft)

56 Új fejlesztési eszközök a közötti időszakban I. CLLD (Community-led Local Development ) Közösségvezérelt Helyi Fejlesztés Kedvezőtlen szocio-demográfiai és egyéb kapcsolódó térségi trendek. Vidéki helyi gazdaság megerősítése. Fenntarthatósági, klíma adaptációs szempontoknak való megfelelés. Helyi közösség részvételével megvalósuló, a LEADER alapelvekre épülő fejlesztési programok. A helyi fejlesztés az EU integrált területfejlesztési politikájának kulcspillére Multi-fund-szerű működést más OP-kban (TOP, GINOP, EFOP) dedikált források fogják biztosítani. LEADER koncepció kiterjesztése Helyi Akciócsoportok (HACS)

57 Új fejlesztési eszközök a közötti időszakban II. Tematikus Alprogramok az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró területek sajátos szükségleteivel foglalkozik az alprogramok hatálya alá tartozó műveletek esetében magasabb támogatási mértéket írható elő (+10% ) Tervezett alprogramok: Fiatal gazda tematikus alprogram Induló támogatás + dedikált támogatások a beruházások esetében, kockázatkezelési és pénzügyi eszközök kialakítása; mentorálás/képzés/pályázat kezelési együttműködések; gyakornoki program. Rövid ellátási lánc tematikus alprogram a REL-t szervezők szintjének fejlesztése; a REL-ben értékesítő termelők fejlesztése, A REL rendszer átlátható és fenntartható működését támogató országos hatáskörű szerveztek fejlesztése.

58 Új fejlesztési eszközök a közötti időszakban Európai Innovációs Partnerség (EIP) Hálózati tevékenység - operatív csoportoknak, tanácsadási szolgáltatásoknak és kutatóknak a hálózatba szervezése, amelyek, illetve akik részt vesznek a mezőgazdasági innovációt célzó tevékenységek végrehajtásában

59 Beavatkozási logika

60 Koordináció: Miniszterelnökség A Vidékfejlesztési Program társadalmasítása Vélemények feldolgozása: a Miniszterelnökség koordinálásával a szakminisztériumok és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kollégái végezték az operatív programokat több szakaszban kerülnek társadalmi egyeztetésre; az operatív programokkal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat az adott operatív programhoz kapcsolódó internetes fórumokon lehet jelezni;

61 Legutóbbi intézményi döntések A Kormány október 30-ai döntése: Az egyes OP-k irányító hatóságai a tevékenység fókuszát adó területért felelős szaktárcához kerülnek áthelyezésre - helyettes államtitkári irányítás alatt Összeférhetetlenség elkerülése: az IH vezetők (helyettes államtitkárok) függetlenségét biztosítja, hogy a miniszternek közvetlenül alárendelve fogják ellátni feladataikat a központi koordináció a Miniszterelnökség szervezeti keretein belül kerül kialakításra január 1-től A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség január 1-jével megszűnik

62 as programozási időszak Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság Folyamatos működés biztosított Jogutódlás =humánkapacitás+bérszínvonal Miniszterelnökség Központi Koordinációs Egységek Szakminisztériumok Irányító Hatóságok + Közreműködő Szervezetek Forrás: Dr. Homolya Róbert, Budapest, november 14.

63 Az erős központi koordináció garanciái Az alapok közti koordináció további eszközei: Döntési szint: NFK biztosítja az összehangolást Operatív szint: Partnerségi Megállapodás Monitoring Bizottság Szakértői szint: Menedzsment Bizottság a különböző OP-ból/alapból finanszírozott fejlesztések összehangolása Integrált fejlesztési eszközök központi koordinációja Egységes képzési rendszer Egységes projekttámogatási rendszer Egységes program és projektértékelési rendszer Horizontális elvek egységes kezelése Forrás: Dr. Homolya Róbert, Budapest, november 14.

64 A Vidékfejlesztési Program prioritástengelyei és fókuszterületei 1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a vidéki térségekben 2. A versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása 3. Az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő előmozdítása 4. A mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása 5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban 6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben 1.a Az innovációnak és a tudásbázis gyarapításának az ösztönzése a vidéki térségekben. 1.b A kapcsolatok erősítése a mezőgazdaság és az erdészet, valamint a kutatás és az innováció között. 1.c Az egész életen át tartó tanulás és a szakképzés előmozdítása a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban. 2.a.a Szerkezetátalakítás megkönnyítése a jelentős strukturális problémákkal küzdő mezőgazdasági üzemekben, nevezetesen a csekély piaci jelenléttel rendelkező üzemekben, bizonyos ágazatokban működő piacorientált üzemekben és azon üzemekben, amelyek esetében a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálására van szükség. 2.a.b. A szerkezetátalakítás megkönnyítése az élelmiszer-feldolgozás területén 2.b A generációs megújulás előmozdítása a mezőgazdasági ágazatban. 3.a Az elsődleges termelők megfelelőbb integrálása az élelmiszerláncba a minőségrendszerek, a helyi piacokon és a rövid ellátási láncokon keresztül folytatott promóció, a termelői csoportok és a szakmaközi szervezetek révén. 3.b A mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázatkezelés támogatása. 4.a A biológiai sokféleségnek többek között a Natura 2000 területeken és a jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodás tekintetében történő helyreállítása és megőrzése, valamint az európai tájak állapotának helyreállítása és megőrzése. 4.b A vízgazdálkodás javítása. 4.c A talajgazdálkodás javítása. 5.a A mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozása. 5.b A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása. 5.c A megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékok és más, nem élelmiszer jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő szállításának és felhasználásának megkönnyítése. 5.d A mezőgazdaságból származó dinitrogénoxid- és metánkibocsátás csökkentése. 5.e A szénmegkötés előmozdítása a mezőgazdaságban és az erdészetben. 6.a Segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, új kisvállalkozások alapításához és a munkahelyteremtéshez. 6.b A helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben. 6.c Az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőbbé tétele, használatának előmozdítása, és minőségének javítása a vidéki térségekben.

65 A Vidékfejlesztési Program prioritástengelyei 1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben A prioritástengely az alábbi hazai problémák megoldására irányul: 1. K + F szintje alacsony, nem igény orientált, területileg centralizált. 2. Alacsony innováció és tudástranszfer, különösen a KKV-k szintjén. 3. Hazai agrárvállalatok, élelmiszeripari és erdészeti vállalkozások K+F+I aktivitása alacsony, jellemzően nem tartanak fenn kutatórészlegeket, az állami szerepvállalás csökken. 4. A hazai, iskolarendszerű (agrár) felsőoktatás, szakképzés egyre kevésbé igény-, ill. szükséglet és gyakorlat orientált. 5. Szakképzettség hiánya. Gazdálkodók alacsony iskolázottsága, környezetgazdálkodási szaktudásának hiánya, hiányzó információk.

66 A Vidékfejlesztési Program prioritástengelyei 2. A versenyképesség fokozása az agrárgazdasági termelés valamennyi típusa esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása A prioritástengely az alábbi hazai problémák megoldására irányul: 1. A mezőgazdaság kibocsátásán belül arányeltolódás a szántóföldi növénytermesztés irányába. Kihasználatlan potenciálok a kertészet területén. A legelőterületre alapozott állattenyésztés a potenciáltól elmarad. Alacsonyfokú diverzifikáció. 2. Forráseloszlás-koncentráció, valamint a kedvezőtlen makrogazdasági környezet miatt műszaki-technológiai lemaradás, tőkehiány az állattenyésztési és kertészeti ágazatokban. 3. Az állattenyésztő ágazatokra jellemző kétpólusú üzemi szerkezet, valamint az ágazat szereplői közötti jövedelempozíciós különbségek erősödése. 4. A feldolgozás versenyképességi és szerkezeti problémái (amortizáció szintje alatti befektetés, műszaki-technológiai lemaradás,,elmaradott marketing). 5. Alacsony szintű horizontális és vertikális együttműködések. 6. Gazdatársadalom elöregedése, fiatal gazdálkodók alacsony aránya.

67 A Vidékfejlesztési Program prioritástengelyei 3. Az élelmiszerlánc és a nem élelmiszer jellegű termékek lánca tekintetében e láncok szervezésének és a kockázatkezelésnek az előmozdítása a mezőgazdaság terén A prioritástengely az alábbi hazai problémák megoldására irányul: 1. Az élelmiszer-termékek globális árérzékenysége és az árak hullámzása miatti hazai termelői és feldolgozói vállalkozások piaci kitettsége. 2. Alacsony termelői és termék-előállítói szervezettség az élelmiszerláncban. 3. A kiskereskedelmi láncok koncentrációjának és piacbefolyásoló képességének növekedése. 4. Kevés számú és alacsony szintű horizontális és vertikális vállalati együttműködések. 5. Helyi és közvetlen értékesítés alacsony aránya. 6. Kisebb gazdaságokban és feldolgozó vállalkozásokban a korszerű vállalkozási és általános gazdaságvezetési ismeretek és szemlélet hiánya, különösen a kockázatkezelés terén. 7. A növekvő piaci kockázatok kezelésére (kockázatok csökkentésére) pénzügyi eszközök kidolgozása. 8. A mezőgazdasági termelés kiegyensúlyozott jövedelemviszonyait veszélyeztető klimatikus kockázatok miatti hozamingadozás csökkentése.

68 A Vidékfejlesztési Program prioritástengelyei 4. A mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása A prioritástengely az alábbi hazai problémák megoldására irányul: 1. Kedvezőtlen irányú vízgazdálkodási gyakorlat, vízkészletekkel való nem megfelelő vízgazdálkodás, tájgazdálkodási keretbe helyezett vízgazdálkodás hiánya. 2. Diffúz tápanyagoktól és vegyszerektől terhelt felszíni vizek. 3. Kedvezőtlen talajhasználat, a talaj megújuló képességét meghaladó mértékű használata, leromlása. A talajvédelmi intézkedések aránya nem elégséges. 4. Kedvezőtlen faj és korösszetételű erdők, valamint a klímaváltozásnak való nagyfokú kitettség. 5. A természeti értékek megőrzése szempontjából fontos területek, élőhelyek megőrzése jelentős részben aktív kezelést igényel. A természeti területek aránya és a biológiai sokféleség lecsökkent, az ökoszisztéma-szolgáltatások gyengültek. Idegenhonos, inváziós fajok terjedése. 6. Alacsony szintű fogyasztói egészség-és környezettudatosság.

69 A Vidékfejlesztési Program prioritástengelyei 5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban A prioritástengely az alábbi hazai problémák megoldására irányul: 1.Klímaváltozásnak való nagyfokú kitettség, klímaváltozáshoz történő adaptáció, illetve mitigáció alacsony foka, valamint annak ösztönzésének elmaradása. 2.Elavult telepi öntözési infrastruktúra. 3.Fosszilis energiafüggőség és alacsony energiahatékonyság. (mezőgazdasági termelő épületek) 4.Erőforrás-gazdálkodás nem kielégítő: elavult technológiák, állatelhelyezési és trágyakezelési problémák. 5.A helyi megújuló energiaforrások, erdei biomassza, a melléktermékek, nem élelmiszer jellegű nyersanyagok energiacélú felhasználási aránya alacsony. 6. Erőforrás-hatékonyság gyengeségei az élelmiszeriparban (alapanyag- energia- és vízfelhasználás fenntarthatósága és hatékonysága).

70 A Vidékfejlesztési Program prioritástengelyei 6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben A prioritástengely az alábbi hazai problémák megoldására irányul: 1. Kedvezőtlen szocio-demográfiai és egyéb kapcsolódó térségi trendek: Fiatalok elvándorlása; elöregedés; romló egészségi állapot; újratermelődő mélyszegénység; növekvő helyi szolgáltatáshiány; kulturális örökség eróziója; szétesett helyi közösségek. 2. Vidéki helyi gazdaság gyenge, kezdetleges és szervezetlen: Fejletlen és gyenge KKV szektor; helyi termelés-fogyasztási kapcsolatok hiánya; helyi termékek hiánya; innováció hiánya; együttműködések hiánya, gyenge hálózatosodás; turisztikai potenciál gyenge kihasználtsága; helyi agro-biodiverzitás kihasználtsága minimális. 3. A fenntarthatósági, klíma adaptációs szempontoknak való megfelelés gyenge: Teljes fosszilis energiafüggőség; természeti erőforrások degradációja (helytelen, lefolyásgyorsító vízgazdálkodás, talajpusztulás, biológiai sokféleség csökkenése); pazarló gazdálkodás (energia, ivóvíz, élelmiszer, hulladékok). 4. Jelentős és tovább növekvő területi fejlettségi különbségek a vidéki térségek rovására. 5. Vidéken élők által elérhető jövedelemforrások jövedelmezőségi szintje alacsony, szegénység. 6. Vidéki munkanélküliség, az aktív korú inaktívak koncentrációja a vidéki területeken. 7. Helyi infrastruktúra gyengesége. Szolgáltatáshiány a vidéki területeken. 8. IKT kapacitás és használat alacsony szintű. Az IKT működtetéséhez, használatához szükséges megfelelő humánerőforrás hiánya.

71 A Vidékfejlesztési Program keretében megvalósuló speciális fejlesztési modulok I. Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) Több uniós alap bevonására épül Helyi szereplők vidékfejlesztési kapacitását erősíti Helyi Fejlesztési Stratégiákra alapozott beruházásokat, fejlesztéseket valósít meg Az eszköz segítségével: helyi szinten, közösségvezérelt megközelítésben kezelhető a területi problémák orvoslása; a területi fejlődési potenciálok kihasználása támogatható. Az eszköz az alábbi hazai gazdaság és társadalomfejlesztési célokat segítheti: vidéki térségek fejlesztése: Kedvezőtlen szocio-demográfiai és egyéb kapcsolódó térségi trendek; Vidéki helyi gazdaság megerősítése, A fenntarthatósági, klíma adaptációs szempontoknak való megfelelés; várostérségek és városrészek integrált és fenntartható fejlesztése.

72 Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) indikatív tartalma 1492/2013. (VII. 29.) Korm. Hat.- a CLLD alkalmazásának módjáról, szükséges feltételekről EMVA források minimum 5%-a Többalapos (EMVA, ERFA, ESZA, ETHA) lehetőség; Vidéki térségek, város-vidék együttműködés Kedvezőtlen szocio-demográfiai és egyéb kapcsolódó térségi trendek terén: 1. helyi szociális munka megerősítése; 2. gyermekek iskolai / iskolán kívüli nevelésének fejlesztése, valamint élethosszig tartó tanulása; 3. szociális (munkaerőpiaci reintegrációt szolgáló) foglalkoztatás; 4. települési szolgáltatások fejlesztése; 5. fiatalok helyben tartását segítő fejlesztések; 6. betelepülést segítő fejlesztések; 7. közösségfejlesztés, hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztése; 8. közösségi terek fejlesztése 9. kulturális örökség megőrzés és hasznosítás; 10. leszakadó térségek lakosságának eü-i helyzetének javítása. Vidéki helyi gazdaság megerősítése terén: 1. vállalkozás fejlesztés (mikro és kisvállalkozások létrehozásának segítése inkubáció és hasonló szolgáltatások); 2. helyi termék infrastruktúra fejlesztése; 3. helyi, KKV-k szintjén megjelenő innováció segítése (innovációs bróker tevékenység, pilot projektek, stb.); 4. helyi termelés-fogyasztási rendszerek létrehozása, megerősítése; 5. együttműködések, hálózatosodás (klaszterek) segítése; 6. turizmus fejlesztése; 7. helyi agro-biodiverzitás potenciáljának kiaknázása, háztáji integrációs rendszerek. A fenntarthatósági, klíma adaptációs szempontoknak való megfelelés terén: 1. helyi energiastratégiák (takarékossági potenciálok és a megújuló energiaforrások használati lehetőségeinek felmérése); 2. lakossági és vállalkozói energiaracionalizálás; 3. megújuló energia (elsősorban biomassza alapú) előállítás; 4. vízvisszatartó vízgazdálkodás kialakítása; 5. anti-eróziós művelésmódok és tájhasználati beavatkozások; 6. élőhelyek rehabilitációja, létrehozása és fejlesztése.

A 2014-20-as pénzügyi ciklus tervezési feladatai

A 2014-20-as pénzügyi ciklus tervezési feladatai A 2014-20-as pénzügyi ciklus tervezési feladatai Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató, OSZB társelnök Szaktanácsadás 2013 EMVA FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA Összes forrás: 1300-1400 Mrd Ft I. tengely: A mezőgazdasági

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár Miniszterelnökség Lébény, 2015. október 20. Az agrár-vidékfejlesztési támogatások új rendszere (alkalmazva

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak tervezési folyamata

A 2014-2020-as időszak tervezési folyamata A 2014-2020-as időszak tervezési folyamata Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály 2013. február 6. Európai jogszabályi környezet Európa 2020 stratégia Közös Stratégiai Keretrendszer (CSF)

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Lantos Gergely főosztályvezető-helyettes Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után

A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály 2014. május 16. Mezőgazdaság versenyképessége A vidékfejlesztési politika céljai Hosszú távú

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 Készült a VEKOP 4.0 2014. május 8-i változata alapján STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projektvezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Magyar Emőke Készítette: ÖKO ZRt. 2014. augusztus TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Újdonságok a vidékfejlesztési pályázatok rendszerében 2014-2020

Újdonságok a vidékfejlesztési pályázatok rendszerében 2014-2020 Újdonságok a vidékfejlesztési pályázatok rendszerében 2014-2020 Lelkes Miklós igazgató Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 2015. július 22. Az MVH által kezelt támogatások Európai Mezőgazdasági Garancia

Részletesebben

Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató, MNVH főtitkár, MNVH. A Közös Agrárpolitika 2014-2020-as időszakának tervezési folyamata

Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató, MNVH főtitkár, MNVH. A Közös Agrárpolitika 2014-2020-as időszakának tervezési folyamata Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató, MNVH főtitkár, MNVH A Közös Agrárpolitika 2014-2020-as időszakának tervezési folyamata Amiről szó lesz 1. A NAKVI feladatairól 2. A Közös Agrárpolitika (KAP) reformjának

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 5. IKTATÓSZÁM: 2-5/2012. MELLÉKLET: TÁRGY: Tájékoztató a 2011. évi mezıgazdasági és vidékfejlesztési támogatások alakulásáról ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Tervezési törekvések a vidékfejlesztésben

Tervezési törekvések a vidékfejlesztésben XVIII. Országos Urbanisztikai Konferencia Vidékről A város és vidékének tervezése a rurális térségek szemszögéből Hajdúböszörmény, 2012. október 11. Tervezési törekvések a vidékfejlesztésben Dr. Mezőszentgyörgyi

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) térségi tervezési folyamata és tervezett gazdaságfejlesztési tartalma Márton György vezető tervező Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Pécs,

Részletesebben

Komárom-Esztergom megye

Komárom-Esztergom megye A Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 5 éve szakmai konferencia, Bábolna, 2013. december 10. Stabilan az élvonalban Komárom-Esztergom megye A megyei önkormányzat a területfejlesztés

Részletesebben

Megújuló agrártámogatások, megújuló agrárkutatás. Dr. Feldman Zsolt. 2014-ben. agrárgazdaságért felelıs helyettes államtitkár

Megújuló agrártámogatások, megújuló agrárkutatás. Dr. Feldman Zsolt. 2014-ben. agrárgazdaságért felelıs helyettes államtitkár Megújuló agrártámogatások, megújuló agrárkutatás 2014-ben Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelıs helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Keszthely, 2014. január 16. Helyzetkép A beruházások

Részletesebben

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: új források, új szabályozások, új lehetőségek konferencia Budapest, 2014. október 28. A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Kükedi

Részletesebben

EU-s programok: 2014-2020 Dr. Feldman Zsolt

EU-s programok: 2014-2020 Dr. Feldman Zsolt EU-s programok: 2014-2020 Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium KAP új célkitűzései (2014-2020) 1. Életképes élelmiszertermelés: a mezőgazdasági

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. április-május 2013/3. szám Tartalom 1. Egységes kérelem változások... 1 2. Biztosítási díjtámogatás 2013... 2 3. EMVA támogatások határidő változások... 2 4. Erdészeti jogcímek...

Részletesebben

a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére

a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére TERVEZET Nemzeti Erdészeti Stratégia a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika aktualitásai Az állattenyésztést érintı várható változások az EU mezıgazdasági támogatási rendszerében

A Közös Agrárpolitika aktualitásai Az állattenyésztést érintı várható változások az EU mezıgazdasági támogatási rendszerében A Közös Agrárpolitika aktualitásai Az állattenyésztést érintı várható változások az EU mezıgazdasági támogatási rendszerében Dr. Vásáry Miklós EU referens, VM Agrárközgazdasági Fıosztály Idıszerő Kérdések

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat. 2012-2014. évekre szóló. Megújított. Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései

Fejér Megyei Önkormányzat. 2012-2014. évekre szóló. Megújított. Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései Fejér Megyei Önkormányzat 2012-2014. évekre szóló Megújított Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései Fejér Megye Közgyőlése 29/2013. (II.28.) önkormányzati határozatával elfogadva 2 Bevezetés Az

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. március 2013/2. szám Tartalom 1. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram módosítások... 1 2. Egységes kérelem, jogszerű földhasználat... 2 3. Őstermelői igazolványok kiváltása

Részletesebben

Vidékfejlesztési program 2014-2020. Falatek László ügyintéző Abaúj Leader Egyesület

Vidékfejlesztési program 2014-2020. Falatek László ügyintéző Abaúj Leader Egyesület Vidékfejlesztési program 2014-2020 Falatek László ügyintéző Abaúj Leader Egyesület Az agrár-vidékfejlesztési támogatások új rendszere (alkalmazva mind a KAP I-ben a degressziót, mind a KAP II-ből az átcsoportosítást)

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP PÁLYÁZATI PROGRAMOK ELFOGADÁSÁNAK FOLYAMATA EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. OP EU 2020 stratégia(2010 2020) 11 tematikus cél Kohéziós politika rendeletei

Részletesebben

A SZERENCSI KISTÉRSÉG

A SZERENCSI KISTÉRSÉG A SZERENCSI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010. ÁPRILIS MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - A Szerencsi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja A fejlesztési program

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Készült a Revita Alapítvány kutatóműhelyében Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XXI. Országos Könyvvizsgálói Konferencia

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XXI. Országos Könyvvizsgálói Konferencia 1 HM Könyvvizsgálat és bizalom I./ II./ / IV./ XXI. ORSZÁGOS KÖNYVVIZSGÁLÓI KONFERENCIA Költségvetési szekció Balatonalmádi, 2013. szeptember 18-20 Az elıadás szerkezete. A pályázatok könyvvizsgálatának

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Hódi Ágota Osztályvezető NAKVI, Monitoring és Tervezési Osztály Az előadás tartalma 1. A Vidékfejlesztési Program (VP) helye és szerepe a tervezésben 2. A Vidékfejlesztési

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 (TOP 3.0 változat, 2013. szeptember 26.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Témafelelős: dr. Tombácz Endre Készítette: ÖKO ZRt. Megrendelő: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Budapest, TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 7 1.1 A tervezési intézményi háttere... 7 1.2 A tervezési folyamat intézményi háttere...

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület előzetesen elismert LEADER Helyi Akciócsoport 2016. február 1 Tartalom Tartalom...2 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra Horkay Nándor Elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) NTH szakértők: Horkay Nándor, Dr. Péti Márton, Dr. Czene Zsolt, Kígyóssy

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása 8. Cselekvési terv 8.1 Az intézkedések leírása 1.) intézkedés megnevezése 2)Specifikus cél 3)Indoklás, alátámasztás A támogatható tevékenység területek meghatározása Kultúrháló közösségi terek minőségi

Részletesebben

Az agrárágazat aktuális kérdései

Az agrárágazat aktuális kérdései Az agrárágazat aktuális kérdései Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Hévíz, 2016. január 15. Helyzetkép 2013. 2014. 2015. 2015. 2015. 2015. I. II. III. I-III.

Részletesebben

OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP/VP/Hazai forrás Támogatás intenzitás Aktuális kiírások Változások, tapasztalatok Partnerségi Megállapodás

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember Fejezet: Tartalom

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.3-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. szeptember 18. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program jelenlegi állásáról, a várható ütemtervről

Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program jelenlegi állásáról, a várható ütemtervről Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program jelenlegi állásáról, a várható ütemtervről Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár Miniszterelnökség Területi Workshop Cegléd 2015. április

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.14. COM(2015) 639 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Munkahelyteremtést és növekedést támogató beruházások Az európai strukturális és beruházási alapok hozzájárulásának maximalizálása

Részletesebben

VAS MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

VAS MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA VAS MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA SZOMBATHELY, 2015. augusztus 27. 1 Tartalomjegyzék Előzmények... 3 Vezetői összefoglaló (Bevezető)... 6 1. A megye által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritériumok...

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2016. március 2016/3. szám Tartalom 1. Kisgazdaságok fejlesztése... 1 2. Állattartó telepek korszerűsítése... 2 3. Baromfitartó telepek korszerűsítése... 3 4. Szarvasmarhatartó

Részletesebben

A területfejlesztés helyzetéről, avagy hol tart ma a területfejlesztési szakpolitika?

A területfejlesztés helyzetéről, avagy hol tart ma a területfejlesztési szakpolitika? A területfejlesztés helyzetéről, avagy hol tart ma a területfejlesztési szakpolitika? Tipold Ferenc főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztály KFTE XIII. Területfejlesztők

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP)

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) 2013. december 18. 14:47 Magyar Természetvédők Szövetsége, Dr. Farkas István ügyvezető elnök A Magyar Természetvédők Szövetsége több mint 15 éve

Részletesebben

Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér. 40. E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader.

Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér. 40. E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader. JEGYZŐKÖNYV A Szatmár Leader Közhasznú Egyesület Elnökségének és Tervezői Munkacsoportjának együttes üléséről 2016. január 28. 10 00 TÁRGYSOROZAT: I. A beérkezett projektjavaslatok illeszkedésvizsgálata

Részletesebben

A Nemzeti Tanyafejlesztési Program tapasztalatai

A Nemzeti Tanyafejlesztési Program tapasztalatai A Nemzeti Tanyafejlesztési Program tapasztalatai Dr. Barancsi Ágnes MNVH JNSZ megyei referens A tanya, mint fenntartható gazdasági erőforrás Szarvas Ezüstszőlő IKSZT. 2014. szeptember 5. I. MNVH INFORMÁCIÓS

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2016. február I. Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

TOP GINOP források az okos város projektek szolgálatában

TOP GINOP források az okos város projektek szolgálatában TOP GINOP források az okos város projektek szolgálatában Turóczy László helyettes államtitkár Budaörs, 2016. május 5. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Gazdaságtervezésért és Versenyképességért Felelős Helyettes

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye Területfejlesztési Programja Stratégiai munkarész Közvitára szánt változat

Jász-Nagykun-Szolnok megye Területfejlesztési Programja Stratégiai munkarész Közvitára szánt változat Jász-Nagykun-Szolnok megye Területfejlesztési Programja Stratégiai munkarész Közvitára szánt változat Dr. habil. Mező Ferenc ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Megyei tervezés 2014-2020 2012. január 1. megyei

Részletesebben

Veszprém megye forrásai és fejlesztési terve

Veszprém megye forrásai és fejlesztési terve Veszprém megye forrásai és fejlesztési terve Budaörs, 2016. május 5. Operatív Programok (2014-2020) Vidékfejlesztési Program (VP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Terület- és

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához

ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. MÁRCIUS TARTALOM 1. Bevezető 2. A HVS célja és szükségszerűsége 2. A HACS szerepe a döntéshozatalban

Részletesebben

9-1 melléklet: Kapcsolódó programok és tervek

9-1 melléklet: Kapcsolódó programok és tervek 9-1 melléklet: Kapcsolódó programok és tervek TARTALOM 1 Hazai stratégiai dokumentumok és programok... 3 1.1 Kvassay Jenő terv - A nemzeti Vízstratégia.... 3 1.2 Árvízi kockázatkezelés (ÁKK)... 9 1.3 Nagyvízi

Részletesebben

Új lehetőségek a vidékfejlesztésben a Vidékfejlesztési Program Székely Rita

Új lehetőségek a vidékfejlesztésben a Vidékfejlesztési Program Székely Rita Új lehetőségek a vidékfejlesztésben a Vidékfejlesztési Program Székely Rita Miniszterelnökség Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Győr- Moson-Sopron megyei területi felelős A 2007-2015 közötti Új Magyarország

Részletesebben

Stratégiai Főosztály 2. sz. melléklet. Magyarország pozíciós alapelvei a Közös Agrárpolitika jövőjéről

Stratégiai Főosztály 2. sz. melléklet. Magyarország pozíciós alapelvei a Közös Agrárpolitika jövőjéről Stratégiai Főosztály 2. sz. melléklet Magyarország pozíciós alapelvei a Közös Agrárpolitika jövőjéről A magyar mezőgazdaság számára 2004-től a közös agrárpolitika meghatározó szereppel bír. A közösség

Részletesebben

2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65

2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65 2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65 A BIZOTTSÁG 215/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. március 7.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra,

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2020 amit a húsmarhatartóknak tudni kell. Országos Húsmarhaágazati Konferencia 2015. december 3.

Vidékfejlesztési Program 2020 amit a húsmarhatartóknak tudni kell. Országos Húsmarhaágazati Konferencia 2015. december 3. Vidékfejlesztési Program 2020 amit a húsmarhatartóknak tudni kell Országos Húsmarhaágazati Konferencia 2015. december 3. TÁMOGATÁSI KÉRELEM ÚMVP o Minisztériumi ütemezés o Éves fejlesztési keret (1721/2015.

Részletesebben

Európa 2020. Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról

Európa 2020. Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról Európa 2020 Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról Készítette: Letenyei Katalin Orsolya Seper Vivien Sinkó Lilla Simon Dorottya Siska Enikő Tamándl László Trencsényi Tibor 1 1. Az

Részletesebben

Pályázati lehetőségek a Közép-magyarországi régióban

Pályázati lehetőségek a Közép-magyarországi régióban Pályázati lehetőségek a Közép-magyarországi régióban Murvai László Saldo Zrt. Miről lesz szó? Széchenyi 2020 fejlesztési program Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) pályázati lehetőségei

Részletesebben

Innovációs Stratégia. Dr. Peredy Zoltán Főosztályvezető-helyettes. Ötlettől a megvalósításig Veszprém, 2014. november 27. 2014. december 1.

Innovációs Stratégia. Dr. Peredy Zoltán Főosztályvezető-helyettes. Ötlettől a megvalósításig Veszprém, 2014. november 27. 2014. december 1. Innovációs Stratégia Dr. Peredy Zoltán Főosztályvezető-helyettes Ötlettől a megvalósításig Veszprém, 2014. november 27. 2014. december 1. MEGREFORMÁLT EU KOHÉZIÓS POLITIKA 2014-2020 2014. december 1.

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP SLIDE HEADING EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. OP EU 2020 stratégia(2010--2020) 11 tematikus cél Kohéziós politika rendeletei (2014--2020) Szabályok

Részletesebben

Az erdő-környezetvédelmi támogatások és a Natura 2000 kompenzációs kifizetések alakulása az új Vidékfejlesztési Programban

Az erdő-környezetvédelmi támogatások és a Natura 2000 kompenzációs kifizetések alakulása az új Vidékfejlesztési Programban Az erdő-környezetvédelmi támogatások és a Natura 2000 kompenzációs kifizetések alakulása az új Vidékfejlesztési Programban Podmaniczky László Szent István Egyetem Az előadás a Magyarország - Vidékfejlesztési

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSI FORRÁSOK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 5.0 VÁLTOZAT

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 5.0 VÁLTOZAT TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 5.0 VÁLTOZAT TERVEZET 2014. május 9. Készítette a Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal közreműködésével CCI Cím Verzió 4.0

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN EU Pályázati Nap a térség gazdasági szereplőinek 2016. február 10. Dunabogdány, Művelődési

Részletesebben

Klímaváltozás elleni küzdelem és gazdasági fejlődés Magyarországon

Klímaváltozás elleni küzdelem és gazdasági fejlődés Magyarországon Klímaváltozás elleni küzdelem és gazdasági fejlődés Magyarországon Új Klímagazdaság - konferencia 2015.02.25. Szabó Zsolt fejlesztés-és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. 413/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Tárgy: A 2007-2013-as programozási időszak végrehajtási

Részletesebben

ITS Konzorcium. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

ITS Konzorcium. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési

Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1 Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Részletesebben

FELHÍVÁS. Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. megvalósítására

FELHÍVÁS. Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. megvalósítására FELHÍVÁS Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések megvalósítására A Felhívás címe: Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések A Felhívás kódszáma:

Részletesebben

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től Dr. Vásáry Miklós Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály A Közös Agrárpolitika reformja 2014 2020 2 KAP új célkitűzései (2014-2020)

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 7. szám 2007. július 17.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 7. szám 2007. július 17. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 7. szám 2007. július 17. Tartalomjegyzék Közeleg

Részletesebben

Falusi turizmus szakmai ismeretterjesztő konferencia

Falusi turizmus szakmai ismeretterjesztő konferencia Falusi turizmus szakmai ismeretterjesztő konferencia Budapest, 2015. december 14. Dr. Gyenizse Dorottya főosztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fogalom meghatározások Agrárfejlesztés versus vidékfejlesztés Vidéki térségek lehatárolása Vidékfejlesztés lehatárolása (munkahelyteremtés,

Részletesebben

Magyarország a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív program keretében tervezi.

Magyarország a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív program keretében tervezi. Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Menyhárt Balázs pályázati referens TÁJÉKOZTATÓ a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezési időszak lehetőségeiről, továbbá a Borsod-Abaúj- Zemplén

Részletesebben

Az Európai Unió támogatási alapjai

Az Európai Unió támogatási alapjai Az Európai Unió támogatási alapjai Kazatsay Zoltán főigazgató-helyettes Európai Bizottság Foglalkoztatás, Társadalmi Ügyek, Szociális Befogadás Főigazgatóság kohéziós politika Az Európai Unió Intézményei

Részletesebben

XXX. FAGOSZ Faipari és Fakereskedelmi konferencia

XXX. FAGOSZ Faipari és Fakereskedelmi konferencia XXX. FAGOSZ Faipari és Fakereskedelmi konferencia Kecskemét, 2006. április 25. Klemencsics András Erdészeti Főosztály 2006. évi erdészeti támogatások 2006. évi költségvetés MEGOSZ megállapodás - erdészeti

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették:

Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Területfejlesztési Koncepció 2007-2013 Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették: Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH Euroconsulting

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete Magyarország Kormányának összefoglaló tájékoztatója a Keretstratégia megvalósítását szolgáló

Részletesebben

BÖRZSÖNY-DUNA-IPOLY VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020

BÖRZSÖNY-DUNA-IPOLY VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 BÖRZSÖNY-DUNA-IPOLY VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 A Helyi Fejlesztési Stratégia az alábbi településekre vonatkozik: Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉS TÉRSÉGÉBEN

GAZDASÁGFEJLESZTÉS TÉRSÉGÉBEN GAZDASÁGFEJLESZTÉS KAZINCBARCIKÁN ÉS TÉRSÉGÉBEN Klimon István, alpolgármester Kazincbarcika, 2015. augusztus 17. A helyi gazdaságfejlesztés keretei Kazincbarcika Város Gazdasági Programja (2015 2019) 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Tervezői csoport üléssel egybekötött ELNÖKSÉGI ülésről, 2016. március 21., 17:00 órakor

JEGYZŐKÖNYV Tervezői csoport üléssel egybekötött ELNÖKSÉGI ülésről, 2016. március 21., 17:00 órakor JEGYZŐKÖNYV Tervezői csoport üléssel egybekötött ELNÖKSÉGI ülésről, 2016. március 21., 17:00 órakor A rendkívüli elnökségi ülésre 2016.03.21-én 17:00 órakor került sor a Mecsekvidék Egyesület tárgyalótermében

Részletesebben

Üzleti lehetőségek a fenntartható építés terén

Üzleti lehetőségek a fenntartható építés terén (HUSK/1001/1.1.2/0046) Üzleti lehetőségek a fenntartható építés terén Ez a dokumentum az EUROPÉER Európai Fejlődésért és Együttműködésért Közhasznú Alapítvány (www.europeer.eu) és a Regionálna rozvojová

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium céljainak teljesülése a szóját tekintve a 2015. évi tapasztalatok alapján a termeléshez kötött támogatás tükrében

A Földművelésügyi Minisztérium céljainak teljesülése a szóját tekintve a 2015. évi tapasztalatok alapján a termeléshez kötött támogatás tükrében A Földművelésügyi Minisztérium céljainak teljesülése a szóját tekintve a 2015. évi tapasztalatok alapján a termeléshez kötött támogatás tükrében Gergely Márta Julianna Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

2014-2020 (Intelligens) Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP/KOP)

2014-2020 (Intelligens) Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP/KOP) 2014-2020 (Intelligens) Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP/KOP) Gecse Gergely, referens Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2013. május 15. MMK, balatonföldvári

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245

Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245 ETALON 2000 Kft. NYÍRSÉGTERV Kft. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245 BALKÁN Y VÁROS TE LE P ÜLÉ S FE JLE S

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások

Részletesebben

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére FELHÍVÁS A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TERVEZÉS HETE Tervezés Hete HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) 2013. december 9-12. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU02-2013 jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

111/2013. (XII. 7.) VM rendelet

111/2013. (XII. 7.) VM rendelet Változások - 111/2013. (XII. 7.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú 1. oldal, 111/2013. (XII. 7.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia

Részletesebben

HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve TIOP-1_Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám TIOP_OIF_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát

Részletesebben