A Közös Agrárpolitika aktualitásai Az állattenyésztést érintı várható változások az EU mezıgazdasági támogatási rendszerében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közös Agrárpolitika aktualitásai Az állattenyésztést érintı várható változások az EU mezıgazdasági támogatási rendszerében"

Átírás

1 A Közös Agrárpolitika aktualitásai Az állattenyésztést érintı várható változások az EU mezıgazdasági támogatási rendszerében Dr. Vásáry Miklós EU referens, VM Agrárközgazdasági Fıosztály Idıszerő Kérdések a Húsmarhatenyésztésben december 5. 6.

2 A Közös Agrárpolitika költségvetése február 7-8 európai tanácsi döntés a Többéves Pénzügyi Keretrıl (MFF) A KAP költségvetése 373,179 milliárd euró lesz, ebbıl az elsı pillér 277,851 milliárd euróval, a második pillére 84,94 milliárd euróval részesedik A költségvetésrıl szóló végeleges - a Tanács valamint az Európai Parlament közötti - megállapodás várhatón 2013 ıszén fog megszületni 2

3 TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET (EU 28) (millió euró 2011-es árakon) KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELİIRÁNYZATOK összesen 1. Intelligens és inkluzív növekedés a: Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért b: Gazdasági, társadalmi és területi kohézió Fenntartható növekedés: természeti erıforrások ebbıl: Piachoz kapcsolódókiadások és közvetlen kifizetések Biztonság és uniós polgárság Globális Európa Igazgatás ebbıl: Az intézmények igazgatási kiadásai Ellentételezések ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELİIRÁNYZAT a GNI %-ában 1,03% 1,02% 1,00% 1,00% 0,99% 0,98% 0,98% 1,00% ÖSSZES KIFIZETÉSI ELİIRÁNYZAT a GNI %-ában 0,98% 0,98% 0,97% 0,92% 0,93% 0,93% 0,91% 0,95% Rendelkezésre álló tartaléksáv 0,25% 0,25% 0,26% 0,31% 0,30% 0,30% 0,32% 0,28% A saját források felsıhatára a GNI százalékában 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23%

4 KAP kiadások alakulása (folyó árakon) EU-10 EU-12 EU-15 EU-25 EU milliárd Export visszatérítés Egyéb piaci intézkedések Termeléshez kötött tám. Termeléshez nem kötött tám. Piaci intézkedések Közvetlen kifizetések Vidékfejlesztés Forrás: DG Agriculture and Rural Development 2011 = Költségvetés; 2012 = Költségvetés-tervezet; 2013 = EMGA felsı határérték (közvetlen kifizetés és piaci intézkedés) + 2.Pillér elıirányzat. A vidékfejlesztés 2013-ban magában foglalja az önkéntes modulációt (Egy.Kir) és a 73/2009 Rend.136. cikkben az EMVA javára átcsoportosítható összeget unspent amounts. Mivel ezek megszőnnek 2013 végén, az összegek visszakerülnek a közvetlen támogatások borítékba 2014-ben. 4

5 Hazai költségvetési eredmények Az EU közös költségvetésének fıösszege a 7 évre vonatkozóan 960 milliárd euró, ami 3,5%-kal, ezen belül a KAP költségvetése pedig 11%-kal (421-rıl 373 milliárd euróra csökkent és már 28 tagország között oszlik meg) kevesebb mint , de továbbra is a második legnagyobb kiadási tétel maradt : Magyarországon az elsı és a második pillér kerete (folyóáron) 10,4 milliárd euró : Magyarországon az elsı és a második pillér kerete (folyóáron) 12,3 milliárd euró, ami 1,9 milliárd euró (folyóáron) emelkedést jelent. Milliárd euró Közvetlen kifizetések (I. pillér) Vidékfejlesztés (II. pillér) ,6 3, ,8 3,5 A tagállamok közötti külsı kiegyenlítés nem befolyásolja hazánk helyzetét, Magyarország éves közvetlen támogatási kerete közel millió euró lesz Magyarország éves vidékfejlesztési kerete közel 490 millió euró lesz Magyarország részesedése a KAP költségvetésébıl 2,4%-rıl 3,2%-ra emelkedett átmeneti év lesz. 5

6 A közötti többéves pénzügyi tervrıl szóló megállapodás fıbb számai Mrd Változás Változás (%) EU teljes költségvetés KAP költségvetés Közvetlen támogatások (és piaci intézkedések) Vidékfejlesztés Magyarországra jutó KAP támogatás Magyarország részesedése a KAP támogatásokból (%) Magyarország közvetlen támogatási allokációja Magyarország vidékfejlesztési allokációja 10,4 12,3 1, ,36 3,19 0, ,6 8,8 2, ,9 3, forrás: Az AKI Agrárpolitikai Kutatások Osztályán készült számítások az MFF megállapodás és AgraFacts alapján 6

7 KAP új célkitőzései ( ) 1. Életképes élelmiszertermelés: a mezıgazdasági jövedelmek és a szektor versenyképességének javítása 2. Természeti erıforrásokkal való fenntartható gazdálkodás: a mezıgazdaság által elıállított közjavak ellentételezése és ösztönözése 3. Kiegyensúlyozott területi fejlıdés: a vidéki közösségek és vidéki munkahelyek fenntartása 7

8 Megállapodás a KAP reformról június i Mezıgazdasági és Halászati Miniszterek ülésén politikai megállapodás született. A többi tagállammal együtt 2015-tıl számunkra is kötelezı alkalmazni a reform új elemeit. De vannak opciók, amelyekkel rugalmasabbá tehetı a rendszer pl. SAPS-BPS áttérés idızítése. 8

9 KAP Közvetlen támogatások (EMGA) 9

10 A közötti többéves pénzügyi tervrıl szóló megállapodás fıbb számai Mrd Mrd Mrd Változás Mrd Változás (%) EU teljes költségvetés KAP költségvetés Közvetlen támogatások (és piaci intézkedések) Vidékfejlesztés Magyarországra jutó KAP támogatás Magyarország részesedése a KAP támogatásokból (%) Magyarország közvetlen támogatási allokációja Magyarország vidékfejlesztési allokációja 10,4 12,3 1, ,36 3,19 0, ,6 8,8 2, ,9 3,5-0,

11 KAP új célkitőzései ( ) 1. Életképes élelmiszertermelés: a mezıgazdasági jövedelmek és a szektor versenyképességének javítása 2. Természeti erıforrásokkal való fenntartható gazdálkodás: a mezıgazdaság által elıállított közjavak ellentételezése és ösztönözése 3. Kiegyensúlyozott területi fejlıdés: a vidéki közösségek és vidéki munkahelyek fenntartása 11

12 Megállapodás a KAP reformról június i Mezıgazdasági és Halászati Miniszterek ülésén politikai megállapodás született. A többi tagállammal együtt 2015-tıl számunkra is kötelezı alkalmazni a reform új elemeit. De vannak opciók, amelyekkel rugalmasabbá tehetı a rendszer pl. SAPS-BPS áttérés idızítése. 12

13 KAP Közvetlen támogatások (EMGA) 13

14 A közvetlen támogatások új rendszere Minden tagállam számára kötelezı elemek Alaptámogatás (BPS/SAPS) Zöld komponens Fiatal gazdálkodóknak juttatott támogatás Nemzeti tartalék + Tagállamok által választható önkéntes elemek Termeléshez kötött támogatás Természeti hátrányokkal sújtott területek támogatása A támogatás feltétele a kölcsönös megfeleltetés intézkedéseinek betartása VAGY Tagállam számára önkéntes, a gazdák számára választható elem A kisgazdaságok számára kialakított egyszerősített támogatási rendszer Zöldítés követelménye alól mentesül Kölcsönös megfeleltetés be nem tartása esetén közvetlen támogatása nem szankcionálható 14

15 Alaptámogatás (BPS) I. Legfontosabb eredmény: a jelenlegi SAPS rendszer tovább vihetı akár ig = támogatást kaphat minden olyan gazdálkodó, aki az adott évben támogatási kérelmet nyújt be De az új alaptámogatási rendszer (Basic Payment Scheme - BPS) akár 2015-tıl bevezethetı - a BPS jogosultság vagyoni értékő jog lesz - forgalomképes, átruházása teljesen elválhat a föld átruházásától - támogatásra akkor jogosít, ha tárgyévben aktiváljuk - a jogosultságok kiosztása: a BPS rendszer bevezetésének évében Új belépık is juthatnak jogosultsághoz a nemzeti tartalékból, elsısorban az induló fiatal gazdálkodók. 15

16 Alaptámogatás (BPS) II. Kizárólag az aktív gazdák jogosultak közvetlen támogatásra - akinek a mezıgazdasági tevékenysége nem jelentéktelen és/vagy - akinek elsıdleges üzleti vagy társasági tevékenysége mezıgazdasági A hazai érdekérvényesítés során egyszerőbb fogalommeghatározásra törekedtünk és sikerült elérni egy szők negatív lista alkalmazását, amely a kizárható területeket tartalmazza, amelyet a tagállam tovább bıvíthet. Negatív lista: repülıterek, vasúti területek, vízmővek, kereskedelmi ingatlanok, állandó sportterületek és rekreációs területek. 16

17 Zöld komponens Kötelezı a tagállam és a gazdák számára is, a közvetlen kifizetési nemzeti keretösszeg 30%-a (konkrét értéke gazdálkodónként változhat) Általános érvényő (kivéve kisgazdálkodók), évenkénti és nem szerzıdéses formájú A kölcsönös megfeleltetés követelményein túlmutat Feltételei: - Tárgyévben termesztett növények diverzifikálása - Állandó gyepek fenntartása - Ökológiai célterület fenntartása (állandó kultúrával - ültetvény - fedett területen felüli jogosult területen) 17

18 Zöld komponens I. - Terménydiverzifikáció Nem ugyanazt jelenti, mint a vetésváltás - a vetésváltás=idıbeliség; termény diverzifikáció = térbeliség Eredeti bizottsági javaslat 3 ha felett 3 különbözı növény termesztése Kompromisszumos feltétel: 10 ha alatt 1 növény - 10 ha szántó felett 2 növény, - 30 ha szántó felett 3 növény termesztésének kötelezettsége Mentesülı üzemtípusok: egy vagy több követelményt automatikusan teljesítık (pl. biogazdaságok, állandó gyepterületek). 18

19 Zöld komponens II. Állandó gyepterület Csak 5%-ban lehetne csökkenteni a nagyságát a 7 év alatt Kompromisszum szerint: tagállami szintő monitoring A jelenlegi gyakorlatnak megfelelın: visszaállítási kötelezettség 19

20 Zöld komponens III. Ökológiai célterület Csak 15 ha szántó felett kötelezı; konkrét lista, ami magyar szempontból több kedvezı elemet tartalmaz (pl. lucerna, tájelemek, teraszok, kemikáliák használata nélkül termesztett energianövények, ugar) a bevezetés kétlépcsıs: 2015-tıl 5%, majd egy évi felülvizsgálattól függıen akár 7% - Egyenértékő gyakorlatok elismerhetıek akár a zöldítés mindhárom követelményére vonatkozóan, illetve többféle mentesülı gazdálkodási/területi típus (pl. egyes AKG programok, biológiai gazdálkodás) 20

21 Fiatal gazdálkodók támogatása Kötelezı, a közvetlen kifizetési nemzeti keretösszeg legfeljebb 2%-a Feltételei: 40 évnél fiatalabb termelı - aki most kezd mezıgazdasági tevékenységbe, vagy - gazdaságát az elsı támogatási kérelem benyújtását megelızı 5 éven belül hozta létre Legfeljebb 5 éven keresztül nyújtható A támogatás felsı területi korlátja 25 és 90 hektár között tagállami hatáskörben állapítható meg Tagállami átlagtámogatás 25%-a adható a támogatható hektárszámig 21

22 Nemzeti tartalék Kötelezı, az alaptámogatási pénzügyi felsıhatár max. 3%-a (A SAPS alkalmazása ideje alatt nincs nemzeti tartalék.) Felhasználható: - Az újonnan belépı fiatal gazdálkodók számára jogosultságok kiosztására - A mezıgazdasági tevékenységüket megkezdı (nem fiatal gazda) termelık számára 22

23 Önkéntes Mértéke Termeléshez kötött támogatás - jelenleg a teljes nemzeti keret 3,5% - az új rendszerben 13% gabonafélék, olajnövények, len, kender, rizs, keményítı burgonya, diófélék, vetımag, tej és tejtermékek, juh és kecskehús, marha- és borjúhús, szárított takarmány, komló, cukorrépa, zöldség, gyümölcs és - +2% fehérjenövényekre A Bizottság elızetes engedélye alapján mőködtethetı Az alkalmazott konstrukció nem lehet ellentétes a KAP egyéb intézkedéseivel és nem irányulhat a termelés növelésére, csak a jelenlegi szint fenntartása támogatandó 23

24 Természeti hátrányokkal rendelkezı területek támogatása Önkéntes, az éves nemzeti pénzügyi keret 5%-áig A II. pillérbıl finanszírozott kedvezıtlen adottságú területek támogatásával párhuzamosan létezne (ha mindkét forrásból kap, a második pilléres KAT támogatásból le kell vonni az elsı pilléres támogatást.) 24

25 Degresszivitás (korábban capping) Kötelezı elem Az alaptámogatások (BPS/SAPS) 150 ezer euró feletti összegére legalább 5%-os elvonást kell alkalmazni. Figyelembe vehetı a kifizetett munkabér és annak járulékai Az elvont összegek az adott tagállamban vidékfejlesztés keretében innovációra (100% EU finanszírozás) felhasználhatóak. 5%-os degresszivitás esetén az elızetes becslések szerint az alábbi hatások várhatóak Munkabérek figyelembevétele nélkül Munkabérek figyelembevételével Az elvonás mértéke ( 1000 euró) Az érintettek száma (db)

26 Redisztribúció Önkéntes elem a tagállamnak lehetısége van a teljes tagállami keret 30%- ának a mértékéig az alaptámogatási összeg maximum 65%-val eltéríteni az egységnyi területalapú támogatások összegét Az eltérítés területi korlátja a tagállami gazdaságok átlagterülete (hazánk esetében 7) vagy legfeljebb 30 hektár Hazai esetében felsı korlát a teljes tagállami keret 23%-a (295 millió euró, átlagosan a 59 ha/euró) Legalább 5%-os redisztribúció alkalmazásával kiváltható a degresszivitás 26

27 Kisgazdaságok egyszerősített támogatási rendszere Tagállam számára önkéntes, gazdálkodó számára választható, a közvetlen nemzeti kifizetési keretösszeg 10%-áig - Minden közvetlen kifizetést helyettesít, egyösszegő támogatás - A támogatás mértéke max lehet - Belépés csak évi egységes kérelem benyújtással vagy legkésıbb október 15-ig lehetséges (tagállami döntés) - Nem kötelezı a zöldítés követelményeinek betartása - A kölcsönös megfeleltetés elleni vétség esetén közvetlen támogatását nem szankcionálják 27

28 Rugalmas modellopciók Az új támogatási rendszer bevezetésére 3 lehetıség van: SAPS 2014-ig, BPS (alaptámogatási rendszer Basic Payment Scheme) 2015-tıl: elıny: rugalmas átmeneti szabályok, korábbi bázisok továbbvihetıek, SAPS , BPS 2018-tól: elıny: rugalmas átmeneti szabályok, korábbi bázisok a SAPS keret 20%-áig továbbvihetıek, átmeneti nemzeti támogatások (ÁNT) alkalmazásának degresszív lehetısége a SAPS alkalmazása alatt, SAPS : termeléshez kötött támogatások maximális kihasználhatósága, ÁNT alkalmazásának degresszív lehetısége. Közös elem mindhárom modellben:15% termeléshez kötés, zöldítés, kis gazdaságok egyszerősített támogatása, fiatal gazdák kiemelt támogatása 28

29 2014 átmeneti év Az új költségvetési keretek terhére, de a meglévı SAPS a jelenlegi feltételekkel folytatható Különleges támogatások (pl.: tej, rizs;, szerkezetátalakítási programok: z-gy, dohány, kérıdzı program) Elkülönített támogatások (pl.: elkülönített z+gy és cukortámogatás) Nemzeti kiegészítı támogatások (pl.: anyatehén) folytathatóak 29

30 Pénzügyi fegyelem Az EU költségvetési egyensúlyának elérése érdekében a pénzügyi fegyelem betartása érdekében egy kiigazítási rátát kell alkalmazni. A ráta mértéke 2,45% Magyarországon azokat a gazdálkodókat érinti a csökkentés, akiknek a évre vonatkozóösszes közvetlen támogatása meghaladja a 2000 eurót, ( forintot). alábbi jogcímeket érinti: - egységes területalapú támogatás, - különleges tejtámogatás, - különleges rizstámogatás, - kérődző szerkezetátalakítási támogatás, - zöldség-gyümölcs, dohány szerkezetátalakítási támogatás, - biztosítási díjtámogatás, - elkülönített cukortámogatás, - elkülönített zöldség-gyümölcs támogatás, - elkülönített bogyós gyümölcs támogatás. 30

31 Pénzügyi fegyelem 2. A pénzügyi fegyelem miatti elvonás 2000 euró felett Különbség a két változat között A kiigazítási ráta (%) 4,00108% 2,45366% 1,547421% Az érintett termelık várható száma (db) Az érintett termelıktıl várható elvonás összege (euró) Ez az összeg az összes uniós támogatás %-a ,944% 1,805% 1,138% Az elvonás átlagos értéke (euró) Az elvonás maximális értéke (euró) Megjegyzés: A számítás a támogatási év kifizetési adatai alapján készült. 31

32 KAP Közös piacszervezés (SCMO) 32

33 A jövıbeni egységes szabályozás fıbb elemei (Jelenleg hatályos jogszabály: az egységes közös piacszervezésrıl szóló 1234/2007/EK tanácsi rendelet) Biztonsági háló Válságkezelés Termelıi és szakmaközi szervezıdések Termeléskorlátozás kivezetése Egyéb 33

34 Intervenció Búza (3 millió tonnáig fix áron, utána pályázatos úton ha a Bizottság megnyitja) Árpa, kukorica, rizs ( (pályázatos úton, ha a Bizottság megnyitja) Friss vagy hőtött marha- és borjúhús (pályázatos úton, ha a Bizottság megnyitja) Vaj és sovány tejpor esetében (30.000, illetve tonna fix áron, azon felül pályázatos úton, ha a Bizottság megnyitja) Magántárolás támogatása (pályázatos úton, ha a Bizottság megnyitja) Fehér cukor, olíva olaj, rostlen Vaj, soványtejpor, sajt Friss vagy hőtött marhahús (felnıtt marha) Sertéshús, juhhús, kecskehús Exportvisszatérítés Biztonsági háló Számos termékre vonatkozik (Vaj, sovány tejpor, vajolaj, élı szarvasmarha, marhahús, baromfi, baromfihús, tojás, sertéshús, sertéshúsból készült termékek exportjának támogatása) megszőnı félben van, jelenleg nincs megnyitva egyik termékre sem, 0 euróban van meghatározva 34

35 Válságkezelés Beavatkozási lehetıség minden ágazatban mezıgazdasági piaci zavar (pl. árak jelentıs változása, valamint speciális esetek) esetén a Bizottság dönt a mértékrıl és az idıtartamról Beavatkozási lehetıség köz-, állat és növény-egészségügyi okból létrejövı fogyasztói bizalomvesztés miatt elıálló piaci zavar esetében (50%-os EUs társfinanszírozás száj- és körömfájásnál 60%) Beavatkozási lehetıség az állatbetegségek terjedésének meggátolásából származó kereskedelmi korlátozások esetében Mezıgazdasági Válságalap a piaci intervenció (intervenció, magántárolás, export-visszatérítés kasszája) és a kivételes eszközök finanszírozásához 35

36 Szakmaközi szervezetek fokozott jelentıség Egy-egy termékpálya szereplıit vertikálisan fogja össze (termelık, feldolgozók és/vagy kereskedık) A szakmaközi szervezetek fı céljai: 1. Termékfejlesztés, forgalmazás elısegítése 2. Információáramlás elısegítése 3. Piaci átláthatóság növelése 4. Ágazati önszabályozás 36

37 Termelıi és Szakmaközi Szervezetek szabályozása - kötelezı elismerés Termelıi szervezetek, Termelıi Szervezetek társulásainak, Szakmaközi Szervezetek kötelezı elismerésének kiterjesztése minden ágazatra az érintettek kérésére. Szabályozás kiterjesztése nem tagokra és a nem tagok (egyén, csoport) pénzügyi hozzájárulása, ha azok élvezik az említett tevékenységekbıl fakadó elınyöket 37

38 Termelıi és Szakmaközi Szervezetek szabályozása - versenyjogi mentesség A versenyszabályozási mentesség kiterjed az elismert Termelıi Szervezetekre és annak társulásaira, ha együttes fellépésük nem zárja ki a verseny lehetıségét. A versenyszabályozási mentesség kiterjed továbbá a szakmaközi szervezetekre is, minden ágazatban; A mentesség nem érvényes ha: 1. a tevékenység a piacok felosztásához vezethet, 2. befolyásolja a közös piacszervezés megfelelı mőködését, 3. torzítja, megszünteti a versenyt, 4. rögzíti az árakat, 5. megkülönböztetéshez, diszkriminációhoz vezet 38

39 A termeléskorlátozás megszüntetése Szılı telepítési jogok rendszere: az új engedélyezési rendszer január 1-én indul. A telepítési jogok engedélyekké történı alakítását (kérelem alapján) 2020-ig lehet kérvényezni. A tagállamok minden évben szılıvel borított területük 1%-ának megfelelı új engedélyek kiosztására jogosultak. A végrehajtással kapcsolatos részletszabályok még nem ismertek. Cukor kvótarendszer: október 1-jével megszőnik. Hazánknak egyedüliként sikerült elérnie, hogy a horvát csatlakozásra való tekintettel 50 ezer tonnával emelkedjen az izoglükóz kvótája. Tejkvóta rendszer 2015-ben megszőnik: Cél a tejcsomag elemeinek minél hatékonyabb alkalmazása. Ebben a tekintetben a szakmaközi szabályozás tejágazatra való kiterjesztésének elérése fontos eredmény. 39

40 Egyebek Iskolagyümölcs- és Iskolatej-programok: nagyobb támogatás az iskolagyümölcs programra, egyszerőbb adminisztráció Szılı-bor ágazat: nemzeti borítékon alapuló szabályozása továbbra is fennmarad Méhészeti Nemzeti Program: fennmarad Élelmiszer segélyprogram: 2013 után külön rendeletben szabályozzák és átkerül az Európai Szociális Alapba Szerzıdéses szabályozás: lehetıségének kiterjesztése a többi állattenyésztési ágazatban is a tejcsomag mintájára, tovább ösztönözve a termelıi csoporton alapuló összefogást; pl. szarvasmarha ágazatban szerzıdéses tárgyalások a nemzeti termelés 15%-ig. 40

41 KAP Vidékfejlesztés 41

42 Európa 2020 stratégia Közös Stratégiai Keretrendszer (KSK) lefedi az ERFA-t, EMVA-t, ESZA-t, Kohéziós Alapot és ETHA-t, tükrözi az EU2020 célokat közös tematikai célkitőzésekkel, melyek megvalósítására mindegyik alapban kulcslépéseket határoz meg Partnerségi Megállapodások nemzeti szintő dokumentum mely leírja hogy kerülnek felhasználásra az alapok az EU2020-as célok megvalósítása érdekében Vidékfejlesztés: EMVA Egyéb KSK alapok (ERFA, ESZA, Kohéziós Alap, ETHA) Átfogó témák: Innováció, Környezet és Klímaváltozás Prioritások Tudástranszfer és innováció elımozdítása a mezıgazdaságban, erdészetben és vidéken Versenyképesség és a gazdaságok életképességének növelése Az élelmiszer-láncok szervezıdésének és az ágazati kockázatkezelés ösztönzése A mezıgazdasági és erdészeti ökoszisztémák helyreállítása, megırzése és erısítése Erıforrás-hatékonyság elımozdítása, alacsony CO 2 kibocsátású és a körny-i kihívásokra rugalmasan reagáló mg, élip.,erdı tám. Társadalmi kirekesztés, szegénység elleni küzdelem és gazdasági fejlıdés elımozdítása vidéken Vidékfejlesztési Program(ok) 42

43 EMVA-ra vonatkozó további jogszabályok KAP horizontális rendelet: KAP finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről Közvetlen kifizetések: a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok Ernyőrendelet (KSK rendelet): a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Strukturális és Befektetési Alapokra vonatkozó közös rendelkezések Átmeneti rendelet: intézkedések a évre vonatkozóan + Végrehajtási rendeletek: az alaprendeletekhez kapcsolódó másodlagos jogszabályok (delegált és végrehajtási jogi aktusok) + Bizottsági segédanyagok (intézkedés fiche-ek, iránymutatások stb): az új időszakra történő felkészülést segítik, nem jogszabályok, tájékoztató jellegűek 43

44 Átmeneti szabályok 1974/2006/EK rendelet módosítása N+2 szabály! old money, old rules jelenlegi Program lezárása Ad hoc parlamenti/tanácsi átmeneti rendelet new money, old rules a régi keret kimerülése után! 1. és 2. tengelyes intézkedések kötelezettségvállalása és kifizetése új társfinanszírozási arányok Felhatalmazáson alapuló (delegált) jogi aktus az átmeneti szabályokról 3. és 4. tengelyes intézkedések kifizetése 44

45 Uniós vidékfejlesztési prioritások tudásátadás és az innováció előmozdítása a versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása; az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő előmozdítása; a mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása; az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony szén-dioxidkibocsátású és az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban; a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben. Átfogó célkitűzések: klíma, környezet, innováció 45

46 Intézkedések néhány kulcsterület Tudástranszfer Szakmai képzés, tanácsadó szolgálat, új technológiák bemutatása Vállalkozásfejlesztés Fiatal gazdák bevonása Kockázatkezelés Új intézkedésrendszer Leader Alulról induló kezdeményezések és a stratégiai szemlélet erősítése: Lehetőség a más alapokból történő közös finanszírozásra (Strukturális Alapok): Közösségvezérelt helyi fejlesztés - CLLD 46

47 Fıbb változások a idıszakhoz képest I. ÚMVP tengelyei megszűnnek Egy intézkedés lista kombinálható intézkedésekkel Tematikus alprogramok: fiatal gazdák, rövid értékesítési láncok stb Megerősített Együttműködés intézkedés Európai Innovációs Partnerségi (EIP) Hálózat LEADER koncepció kiterjesztése és megerősítése Közösségvezérelt helyi fejlesztés: CLLD Kockázatkezelési intézkedések átkerülnek a II. pillérbe 47

48 Fıbb változások a idıszakhoz képest II. Zöld intézkedések az EMVA keret 30 %-ából Különálló Ökogazdálkodás intézkedés Zöldítés nem lesz az AKG alapkövetelmény része Ekvivalencia - kettős finanszírozás tilos! KAT támogatás új neve: természeti hátránnyal érintett területek támogatása - lehatárolt területek nagysága nő Erdészeti intézkedések esetén az erdőgazdálkodó lesz a támogatott 48

49 EMVA társfinanszírozási arányok EMVA hozzájárulás: min. 20% Maximális EMVA hozzájárulás mértéke: Kevésbé fejlett régiók: 85% Fejlett régiók (Közép-Magyarország): 53% Zöld intézkedések (minden régióban) : 75% Tudásátadás; Termelıi csoportok; Együttmőködés; LEADER: Fejlett régiók: 80% Kevésbé fejlett régiók: 90% Pénzügyi eszközök; I. pillérbıl átcsoportosított összegek: 100% 49

50 Kockázatkezelési eszközök a II. Pillérben termény-, állat- és növénybiztosítás: a fizetendı biztosítási díj legfeljebb 65 %-a termés több mint 30 %-a elpusztul (kedvezıtlen éghajlati jelenség, állat- vagy növénybetegség, kártevıfertızés, környezeti esemény miatt) kölcsönös pénzügyi alap: a támogatható költségek legfeljebb 65%-a Kedvezőtlen éghajlati jelenségek, állat- és növénybetegségek, kártevőfertőzések és környezeti károk kölcsönös kockázatkezelési alap létrehozásával kapcsolatos igazgatási költségekhez, legfeljebb három évre elosztva, fokozatosan csökkentve az alap által a termelınek pénzbeni ellentételezésként kifizetett összegekhez. kapcsolódhat az alap által a termelıknek válság esetén nyújtandó pénzbeni ellentételezés céljára, piaci feltételekkel felvett hitelek kamatainak fedezéséhez is jövedelem stabilizációs eszköz (újonnan bevezetendő) a támogatható költségek legfeljebb 65%-a mezıgazdasági termelı jövedelem visszaesésének mértéke meghaladja a megelızı három év, illetve a megelızı ötéves idıszaknak a legmagasabb és a legalacsonyabb érték kizárásával képzett hároméves átlaga alapján kiszámított átlagos éves jövedelem 30%-át. 50

51 Európai Innovációs Partnerség Innováció átfogó célkitűzés lesz Európai Innovációs Partnerségi (EIP) Hálózat : operatív csoportok, innovációs brókerek, szaktanácsadási szolgálatok és kutatók lesznek. Feladata: a) információnyújtás kulcsszereplőknek; b) párbeszédek szervezése program szinten működési csoportok felállításának elősegítése fényében; c) az EIP számára releváns kutatási eredmények és információk áttekintése és jelentése; d) összegyűjti, rendezi és elterjeszti az innovációval kapcsolatos jó gyakorlatokat; e) konferenciákat és műhelymunkákat szervez és információt terjeszt. EIP operatív csoportok részét képezik a mezőgazdaság termelékenységével és fenntarthatóságával foglalkozó EIP-nek. pl. mezőgazdasági termelők, kutatók, tanácsadók, valamint a mezőgazdasági és az élelmiszer-ipari ágazatban működő vállalkozások hozhatják létre. Feladataik: tervek kidolgozása, innovatív projektek végrehajtása, eredmények széleskörű ismertetése 51

52 Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) Különbözı alapok forrásainak felhasználása a helyi akciócsoportok által Több alap esetén: vezetı alap (mőködési költség finanszírozása) Tagországi EMVA források 5%-át kötelezı a LEADER-re fordítani Az eszköz segítségével: helyi szinten, közösségvezérelt megközelítésben kezelhetı a területi problémák orvoslása; a területi fejlıdési potenciálok kihasználása támogatható. Az eszköz az alábbi hazai gazdaság és társadalomfejlesztési célokat segítheti: vidéki térségek fejlesztése: Kedvezıtlen szocio-demográfiai és egyéb kapcsolódó térségi trendek; Vidéki helyi gazdaság megerısítése, A fenntarthatósági, klíma adaptációs szempontoknak való megfelelés; várostérségek és városrészek integrált és fenntartható fejlesztése. 52

53 Technikai segítségnyújtás EMVA keret 4%-a Felhasználási kör: VP végrehajtás (IH, MVH, MB); tanúsító szervvel kapcsolatos költségek nem lesznek elszámolhatók; Nemzeti Vidéki Hálózat felállítása és mőködtetése; THÉT lehatárolás; adminisztráció csökkentése; kapacitás növelés (adminisztráció, Alapok felhasználása). A következı költségek is elszámolhatók: a végrehajtásban közvetlenül részt vevı alkalmazottak jövedelme; kormányzati épületek bérlése, irodai felszerelések, informatikai fejlesztések; korrupció elleni mőveletek. 53

54 Menetrend 2014: átmeneti év, indul az új többéves pénzügyi keret ( ) 2015-tıl új KAP ( ) Politikai megállapodás az EU többéves pénzügyi keretérıl ısz Politikai megállapodás a KAP új rendeleteirıl ısz (Az Európai Parlament november 20. hagyta jóvá, a tanácsi döntés várhatóan decemberében lesz) Végrehajtási rendeletek megalkotása elsı félév A tagállam által alkalmazni kívánt konstrukció bejelentése augusztus 1. Tagállami jogszabályalkotás második félév 54

55 Köszönöm a figyelmet! 55

EU-s programok: 2014-2020 Dr. Feldman Zsolt

EU-s programok: 2014-2020 Dr. Feldman Zsolt EU-s programok: 2014-2020 Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium KAP új célkitűzései (2014-2020) 1. Életképes élelmiszertermelés: a mezőgazdasági

Részletesebben

A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után

A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály 2014. május 16. Mezőgazdaság versenyképessége A vidékfejlesztési politika céljai Hosszú távú

Részletesebben

A 2014-20-as pénzügyi ciklus tervezési feladatai

A 2014-20-as pénzügyi ciklus tervezési feladatai A 2014-20-as pénzügyi ciklus tervezési feladatai Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató, OSZB társelnök Szaktanácsadás 2013 EMVA FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA Összes forrás: 1300-1400 Mrd Ft I. tengely: A mezőgazdasági

Részletesebben

Vidékfejlesztés 2014-2020

Vidékfejlesztés 2014-2020 Vidékfejlesztés 2014-2020 Kunszentmiklós 2014. február 26. Kis Zoltán osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály AZ EMVA-FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA Most zárult egy hét éves költségvetési időszak az Európai Unió

Részletesebben

Tervezési törekvések a vidékfejlesztésben

Tervezési törekvések a vidékfejlesztésben XVIII. Országos Urbanisztikai Konferencia Vidékről A város és vidékének tervezése a rurális térségek szemszögéből Hajdúböszörmény, 2012. október 11. Tervezési törekvések a vidékfejlesztésben Dr. Mezőszentgyörgyi

Részletesebben

Tisztelt Fıbiztos Asszony!

Tisztelt Fıbiztos Asszony! Ügyiratszám: 40119/1/2009. Mrs. Mariann Fischer Boel asszony Fıbiztos részére Mezıgazdasági Fıigazgatóság B-1049 Brüsszel Tisztelt Fıbiztos Asszony! A Kormány döntésének értelmében örömmel tájékoztatom

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS AGRÁRPOLITÁJA (KAP) Common Agricultural Policy (CAP)

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS AGRÁRPOLITÁJA (KAP) Common Agricultural Policy (CAP) AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS AGRÁRPOLITÁJA (KAP) Common Agricultural Policy (CAP) A mezőgazdasági szakpolitika rövid története 1958: Római Szerződés ( Treaty of Rome ) Életbe lép a Római Szerződés, amellyel hat

Részletesebben

Megújuló agrártámogatások, megújuló agrárkutatás. Dr. Feldman Zsolt. 2014-ben. agrárgazdaságért felelıs helyettes államtitkár

Megújuló agrártámogatások, megújuló agrárkutatás. Dr. Feldman Zsolt. 2014-ben. agrárgazdaságért felelıs helyettes államtitkár Megújuló agrártámogatások, megújuló agrárkutatás 2014-ben Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelıs helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Keszthely, 2014. január 16. Helyzetkép A beruházások

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak tervezési folyamata

A 2014-2020-as időszak tervezési folyamata A 2014-2020-as időszak tervezési folyamata Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály 2013. február 6. Európai jogszabályi környezet Európa 2020 stratégia Közös Stratégiai Keretrendszer (CSF)

Részletesebben

Újdonságok a vidékfejlesztési pályázatok rendszerében 2014-2020

Újdonságok a vidékfejlesztési pályázatok rendszerében 2014-2020 Újdonságok a vidékfejlesztési pályázatok rendszerében 2014-2020 Lelkes Miklós igazgató Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 2015. július 22. Az MVH által kezelt támogatások Európai Mezőgazdasági Garancia

Részletesebben

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Gazdasági-társadalmi kihívások Jövedelem különbségek Áringadozás, kockázatmenedzsment

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. december

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. december Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Szentirmay Zoltán Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály A Közös Agrárpolitika reformja 2014 2020 2 A 2014-2020

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Hódi Ágota Osztályvezető NAKVI, Monitoring és Tervezési Osztály Az előadás tartalma 1. A Vidékfejlesztési Program (VP) helye és szerepe a tervezésben 2. A Vidékfejlesztési

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Pénzügyi-finanszírozási formák a VP-ben Kis Miklós Zsolt államtitkár Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság Kecskemét, 2015. november 5. Mrd

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 november 2.rész Tartalom 2013. január 1-jén hatályba lépı törvényi változások: Személyi jövedelemadó Egészségügyi hozzájárulás Társadalombiztosítási járulék Pénzügyi tranzakciós

Részletesebben

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től Dr. Vásáry Miklós Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály A Közös Agrárpolitika reformja 2014 2020 2 KAP új célkitűzései (2014-2020)

Részletesebben

Piaci intézkedések 2015-2020

Piaci intézkedések 2015-2020 Piaci intézkedések 2015-2020 Tarpataki Tamás agrárpiaci főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium Fiatal Gazda Konferencia, 2015. február 27. KAP kiadások alakulása 1980-2020 (folyó árakon) 70 60 EU-10

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK MELLÉKLETEK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEIT ÉS AZ EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEIT FIGYELEMBE VEVİ INTÉZKEDÉSEK TEMATIKUS ISMERTETÉSE A NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAMBAN SZEREPLİ INTÉZKEDÉS hiány csökkentése

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium céljainak teljesülése a szóját tekintve a 2015. évi tapasztalatok alapján a termeléshez kötött támogatás tükrében

A Földművelésügyi Minisztérium céljainak teljesülése a szóját tekintve a 2015. évi tapasztalatok alapján a termeléshez kötött támogatás tükrében A Földművelésügyi Minisztérium céljainak teljesülése a szóját tekintve a 2015. évi tapasztalatok alapján a termeléshez kötött támogatás tükrében Gergely Márta Julianna Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG AZ ÚMVP MB RÉSZÉRE AZ ÚMVP EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2011. DECEMBER 1-31. ÚMVP I. tengely 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A TERMELİI ÉRTÉKESÍTİ SZERVEZETEK (TÉSZ) LEHETİSÉGEI A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK KOORDINÁLÁSÁBAN

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk!

Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk! 2008. december-2009. január XV. évfolyam 1. szám Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk! nagyobb vállalkozások 74-75 milliárd, míg az egész ágazat 150-152 milliárd forint nyereséget érhetnek

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. július. Munkaszervezetünk hírei

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. július. Munkaszervezetünk hírei Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

A 2016. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATAI

A 2016. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATAI A 2016. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATAI Közvetlen Támogatások Igazgatósága EGYSÉGES KÉRELEM 2016. Általános tudnivalók BENYÚJTÁSRA VONATKOZÓ HATÁRIDŐK Egységes kérelem

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

2. Alkoholtartalmú termékekhez kapcsolódó módosítások. a) Kistermelıi pezsgı elıállítás

2. Alkoholtartalmú termékekhez kapcsolódó módosítások. a) Kistermelıi pezsgı elıállítás FELHÍVÁS a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény és a végrehajtására kiadott egyes miniszteri rendeletek 2013. január 1-jétıl hatályos

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél Tartalom 1. Monitoring adatszolgáltatás márc. 4-ig... 1 2. Mezőgazdasági termékek értéknövelése, élelmiszer-feldolgozás támogatása... 2 3. Őshonos és veszélyeztetett állatfajták

Részletesebben

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve I. Prioritás bemutatása

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve I. Prioritás bemutatása Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A prioritási tengely célja a

Részletesebben

II. kötet MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. J/4455. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetérıl. I-II. kötet. Elıadó:

II. kötet MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. J/4455. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetérıl. I-II. kötet. Elıadó: MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/4455. számú jelentés az agrárgazdaság 2010. évi helyzetérıl I-II. kötet II. kötet Elıadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2011. október TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Új lehetőségek a vidékfejlesztésben a Vidékfejlesztési Program Székely Rita

Új lehetőségek a vidékfejlesztésben a Vidékfejlesztési Program Székely Rita Új lehetőségek a vidékfejlesztésben a Vidékfejlesztési Program Székely Rita Miniszterelnökség Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Győr- Moson-Sopron megyei területi felelős A 2007-2015 közötti Új Magyarország

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

Kód Megnevezés 001 Anyajuh támogatás 002 Anyajuhtartás kiegészítő támogatás - 2007-től elválasztott 003 Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol

Kód Megnevezés 001 Anyajuh támogatás 002 Anyajuhtartás kiegészítő támogatás - 2007-től elválasztott 003 Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol Kód Megnevezés 001 Anyajuh támogatás 002 Anyajuhtartás kiegészítő támogatás - 2007-től elválasztott 003 Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol termelése,értékesítése és export-importja 004 Anyatehén támogatás

Részletesebben

Pályázati lehetõségek a közeljövõben

Pályázati lehetõségek a közeljövõben Agrartukor_augusztus.qxd 2008.08.29. 9:16 Page 1 TOLNA MEGYEI AGRÁRKAMARA LAPJA Az idei évben is nagy sikerrel zajlott a Gazdanapok rendezvénysorozat Szentlõrincen. A színvonalas kiállítás mellett ahol

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

44/2009. (IV. 11.) FVM

44/2009. (IV. 11.) FVM 44/009. (IV. 11.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

A Magyar Élelmiszerkönyv változásai.

A Magyar Élelmiszerkönyv változásai. Bevezetés A társasági jog, munkajog, általános PTK, adójogszabályok, versenyjog stb. és tevékenységi területünk alapvetı jogi szabályozásainak ismerete nélkül egyetlen jó döntés sem hozható. Az alapvetınél

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program beruházási pályázatainak legfontosabb aktualitásai, kérdései

A Vidékfejlesztési Program beruházási pályázatainak legfontosabb aktualitásai, kérdései A Vidékfejlesztési Program beruházási pályázatainak legfontosabb aktualitásai, kérdései Nagy Attila főosztályvezető EMVA Stratégiai Főosztály Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság Miniszterelnökség

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

GAZDÁLKODÓK FIGYELEM!

GAZDÁLKODÓK FIGYELEM! 2010. április XVI. évfolyam 3. szám Az Egyszerősített Foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény, valamint végrehajtási rendeletei 87/2010. (III.26.) sz. kormányrendelet, illetve a 88/2010. (III.26.)

Részletesebben

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53.

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE A GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET HITELEZÉSI TEVÉKENYSÉGE SORÁN ALKALMAZOTT KONDÍCIÓKRÓL

Részletesebben

FELHÍVÁS. egyéb, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területek tekintetében biztosított kifizetések megvalósítására.

FELHÍVÁS. egyéb, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területek tekintetében biztosított kifizetések megvalósítására. FELHÍVÁS egyéb, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területek tekintetében biztosított kifizetések megvalósítására A Felhívás címe: Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Az agrárágazat aktuális kérdései

Az agrárágazat aktuális kérdései Az agrárágazat aktuális kérdései Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Hévíz, 2016. január 15. Helyzetkép 2013. 2014. 2015. 2015. 2015. 2015. I. II. III. I-III.

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 7. TÉMATERÜLET Agrárium, vidékfejlesztés, agrár-környezetgazdálkodás, kistelepülések,

Részletesebben

ELŐADÁS 2005/2006. tanév, 2. félév Nappali tagozat II, Levelező tagozat III.

ELŐADÁS 2005/2006. tanév, 2. félév Nappali tagozat II, Levelező tagozat III. ELŐADÁS 2005/2006. tanév, 2. félév Nappali tagozat II, Levelező tagozat III. AZ AGRÁRPIAC SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁNAK JOGI ESZKÖZEI AZ EURÓPAI UNIÓBAN A tantárgyba vágó ismereteket 3 részre bontva adom

Részletesebben

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 31/2008. (II. 2) Korm. rendelet a köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 2) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselık jogállásáról szóló 199

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Pályázó konzorcium elnevezése: Diófa PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerı-piaci program kidolgozásának és megvalósításának támogatására

Részletesebben

SZAKMAI (NON PAPER) ANYAG

SZAKMAI (NON PAPER) ANYAG SZAKMAI (NON PAPER) ANYAG Magyarország 2002. évi csatlakozási szerzıdésben a mezıgazdasági földingatlanok szerzésére megállapított átmeneti rendelkezések meghosszabbításának indokai A külföldiek termıföldszerzésére

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15.

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. FELHÍVÁS A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. Magyarország Kormányának felhívása a konvencionális területek

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés. A felhívás kódszáma: VP-4-10.1.1.-15.

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés. A felhívás kódszáma: VP-4-10.1.1.-15. FELHÍVÁS A felhívás címe: Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés A felhívás kódszáma: VP-4-10.1.1.-15. Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők részére a vidéki területek fenntartható

Részletesebben

ÚJ rendszerben támogatási kérelem (pályázat) egyszerűsítet kiválasztási eljárás - támogatási okirat. Ptk. alapon

ÚJ rendszerben támogatási kérelem (pályázat) egyszerűsítet kiválasztási eljárás - támogatási okirat. Ptk. alapon VP AKG Agrár-környezetgazdálkodási többlet-vállalások - 2016-tól ÚJ rendszerben támogatási kérelem (pályázat) egyszerűsítet kiválasztási eljárás - támogatási okirat. Ptk. alapon VP források -2016-158 666

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/11435. számú országgyőlési határozati javaslat a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köztársaságban élı szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban

Részletesebben

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Salgótarján Megyei Jogú Város Gyámhivatala 3100 Salgótarján Múzeum tér 1. Ü.sz: 24.580 /2009. Tájékoztató a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Tisztelt Közgyőlés! A gyámhatóságokról

Részletesebben

Mezıgazdasági beruházások jövıje, lízingcégek szerepe a beruházások finanszírozásában. Szentirmay Zoltán fıosztályvezetı Agrárközgazdasági Fıosztály

Mezıgazdasági beruházások jövıje, lízingcégek szerepe a beruházások finanszírozásában. Szentirmay Zoltán fıosztályvezetı Agrárközgazdasági Fıosztály Mezıgazdasági beruházások jövıje, lízingcégek szerepe a beruházások finanszírozásában Szentirmay Zoltán fıosztályvezetı Agrárközgazdasági Fıosztály Jövedelmezıségi helyzet Az ágazat kibocsátása folyó áron

Részletesebben

KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK. gazdálkodói kézikönyv

KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK. gazdálkodói kézikönyv KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK gazdálkodói kézikönyv 2016 ELŐSZÓ Tisztelt Gazdálkodó! A Közös Agrárpolitika (KAP) reformja következtében 2015-től jelentősen átalakult a közvetlen támogatások rendszere. A változások

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 5. IKTATÓSZÁM: 2-5/2012. MELLÉKLET: TÁRGY: Tájékoztató a 2011. évi mezıgazdasági és vidékfejlesztési támogatások alakulásáról ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15.

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. PR riport Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. Tartalom Megjelenések a társszervezetek kiadványaiban MMOSZ

Részletesebben

Mezőgazdaság meghatározó szerepben

Mezőgazdaság meghatározó szerepben Mezőgazdaság meghatározó szerepben. 11. 28. Szilágyi Péter Coface Hungary Magyar mezőgazdaság főbb jellemzői Termőterületek földrajzi adottságai (talaj, éghajlat, domborzat) kedvezőek Az ország területének

Részletesebben

Lágy- és fásszárú ültetvénytelepítés. Gyümölcsültetvény telepítés. kifizetési kérelme. Állattartó telepek korszerősítése 2010. szeptember 1-30.

Lágy- és fásszárú ültetvénytelepítés. Gyümölcsültetvény telepítés. kifizetési kérelme. Állattartó telepek korszerősítése 2010. szeptember 1-30. Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2010/7. szám Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási idıszakai 1. oldal Jó tanácsok EMVA támogatásokhoz Információk a Kölcsönös Megfeleltetésrıl (KMF) 2.

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 1. oldal 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv. 2011-2015. évek

Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv. 2011-2015. évek A 42/2011. (II.24.) KT határozat melléklete Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv 2011-2015. évek Ezen dokumentum célja, hogy a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása hosszú távú céljaival összhangban,

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. április 01. Jelen Hirdetmény a 2016. március 10. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel

Részletesebben

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár VII/C. Deviza alapú (forintban törlesztett) Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek III. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. február 1-tıl visszavonásig A jelen Lakossági

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét

Részletesebben

Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás támogatása

Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás támogatása Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás támogatása Agócs Bernadett Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság EMVA Stratégiai Főosztály Ökológiai gazdálkodás

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

Díjnyertes pályázatok

Díjnyertes pályázatok 2014 Díjnyertes pályázatok MAGYARORSZÁG ÉS A KÖZÉP-EURÓPAI TÉRSÉG AZ EURÓPAI UNIÓBAN Az Országgyűlés Könyvtára Házi könyvtár MAGYARORSZÁG ÉS A KÖZÉP-EURÓPAI TÉRSÉG AZ EURÓPAI UNIÓBAN Díjnyertes pályázatok

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZŐK ÉS TERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA

MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZŐK ÉS TERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZŐK ÉS TERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA Budapest 2012. december 5. A MOSZ 2012. december 5-i közgyűlésének állásfoglalása A Közgyűlés az országos

Részletesebben

GAZDÁLKODÓK FIGYELMÉBE

GAZDÁLKODÓK FIGYELMÉBE 2009. február XV. évfolyam 2. szám GAZDÁLKODÓK FIGYELMÉBE Az SPS rendszer bevezetésére nem kerül sor a 2009. évi támogatás-kérelmezés során. A gazdálkodók a támogatásokat a 2008 évihez hasonlóan a SAPS,

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben