ELŐADÁS 2005/2006. tanév, 2. félév Nappali tagozat II, Levelező tagozat III.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐADÁS 2005/2006. tanév, 2. félév Nappali tagozat II, Levelező tagozat III."

Átírás

1 ELŐADÁS 2005/2006. tanév, 2. félév Nappali tagozat II, Levelező tagozat III. AZ AGRÁRPIAC SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁNAK JOGI ESZKÖZEI AZ EURÓPAI UNIÓBAN A tantárgyba vágó ismereteket 3 részre bontva adom le I. rész EU története II. rész Közös Agrárpolitika kialakulása és helyzete napjainkig III. rész Ami nincs a tankönyvben, Magyarország csatlakozásának agrárismeretei, lehetőségeink. I. rész 1945 február Jaltai konferencia Európa megosztása 1946 szeptember Winston Churchill zürichi egyetemen tartott beszédében az európai család feltámasztásáról és az Európai Egyesült Államok valamilyen formájának szükségességéről tett említést április Aláírták a Marshall tervet. 16 európai ország létrehozta az Európai Gazdasági Együttműködés Szervezetét április Washingtonban aláírták a NATO létrehozásáról szóló okmányt.

2 május Európa Tanács megalakulása /13 ország/ 1950 Schumann francia külügyminiszter Franciaország és Németország összebékítése jegyében a francia és a nyugatnémet szén és acélipar együttműködését javasolta Ez meg is történt. Párizsban aláírták a Montánuniót. /Eszak Európai Szén és Acélipari Közösség/ Résztvevők: Franciaország, Németország, Olaszország, Benelux államok /6/ 1957 március A Római Szerződésekkel létrehozták az EGK-t /Közös Piac/ és az Európai Atomenergia Közösséget /EURATOM/ Ugyanaz a 6 állam, mint a Montánunió január 1. Életbe léptek a Római Szerződések 1962 január Beindul a közös agrárpiac és a Közös Mezőgazdasági Politika. Ennek lényege a mezőgazdasági termelés 85 %-ára kiterjedő közös agrártámogatás, a közös vámrendszer és az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap /EMOGA/ felállítása július Egyesült az 1951-es Montánunió 1957-es Közös Piac 1957-es EURATOM Új intézmény neve: Európai Közösség /EK/ 1968 július EK belső piac kiépítés első szakasza megvalósult, ezekben az országokban korlátozásoktól mentes vámunió lépett életbe az ipari szabad kereskedelem és a közös vámtarifa vonatkozásában. Nagyobb részt megvalósult a mezőgazdasági közös piac is: liberalizálták a Mezőgazdasági termékek kereskedelmét, áttértek a közös árak rendszerére.

3 jan. Beethoven IX. szimfóniája Öröm óda Európa himnusza vezényel: Herbert von Karajan jan. Csatlakozik Nagy Britannia, Írország, Dánia 9-ek Európája 1974 Európai Tanács megalakulása. ½ évenként van soros elnök. Most Olaszország, utána Írország a csatlakozásunk időpontjában febr. Anyagunk szempontjából is fontos Loméi konvenció aláírása, 46 afrikai, karibi és csendes óceáni országgal egyezmény. Loméi konvencióból volt 4 db. Először 1963-ban 22 országgal kötötték. Célja az volt, hogy az innen származó mezőgazdasági termékek szabadon az EU piacára jussanak. Kedvezmények formái: - viszonzás nélküli kedvezmény - alacsony mértékű vámok, mint másokkal - pénzügyi segély export import zavarok esetére - technikai és pénzügyi segélyek különböző fejlesztési projektekre - cukorjegyzőkönyvek világpiaci ár duplájáért vesznek meg meghatározott nádcukor mennyiséget március Megkezdi működését a harmadik Strukturális Alap melynek neve: Európai Regionális Fejlesztési Alap. Célja: közösségen belüli regionális és szociális különbségek mérséklése. 1. strukturális alap Európai Szociális Alap 2. strukturális alap EU Mg. Orientációs és Gar. Alap

4 Európai elszámolási egység, ebből fejlődik ki az ECU 1981 január 1. Görögország az EK tagja lett 1983 június Aláírják az EU-ról szóló ünnepélyes nyilatkozatot január 1. Csatlakozik Spanyolország és Portugália 1989 nov Ledöntik a berlini falat, Németország egyesülése 1990 április Bevonják a volt NDK-t az EK-ba, Németország egyesül február Maastrichtban aláírják az Európai Unióról szóló szerződést január 1. Hatályba lépett az EK egységes belső piaca, a közösségen belül minden akadály megszűnt az ember, az árú, a tőke és a szolgáltatások szabad áramlásában november 1. Életbe lépett a Maastrichti Szerződés, megszületett az Európai Unió január 1. Ausztria, Svédország, Finnország csatlakozik az EU-hoz 15-ök Európája 1995 december Döntenek az európai közös valutáról, melynek a neve Euró 1999 január 1. Bevezetik az Eurót május 1-től 25-ök Európája.

5 5 II. rész Közös agrárpolitika kialakulása, helyzete napjainkig Mint már az előbb említettem a Római szerződés a 4 szabadság / áruk, szolgáltatások, személyek, tőke/ korlátozásmentes mozgását határozza meg az integráció területén. Ezt a mezőgazdasági termékek körében nagyon nehéz volt megvalósítani, mert 1./ minden tagállamnak saját agrárrendszere volt, és az a rendszer a saját agráriumát védte. 2./ nemzeti agrárpolitikák elvei és céljai teljesen különbözőek voltak, 3./ jelentős mértékben eltértek az egyes országok üzemi struktúrái. Mivel ilyen eltérő nemzeti sajátosságok miatt a mezőgazdaságot a vámunió szabadkereskedelmi áruforgalmába bekapcsolni nem tudták, ezért egy közös agrárpolitika koncepciója vetődött fel a Római Szerződésben. / 1957 / Az EK háztartás /költségvetés/ kb. 2/3-a a mg. szektorra koncentrálódik, a jogalkotói munka 1/3-a érinti az agrárterületet ban Stresában valósult meg az első állomás, ahol Sicco Mansholt megteremtette az EK agrár arculatát. Ez alapján 1962-ben az első agrármaratonon fogadták el az agrárpolitika alapjait ben rögzítették a közös gabonaárat 1968-ban a piaci rendtartási politikával foglalkoztak 1972-ben 3 irányelv látott napvilágot 72/159 gazdaságok modernizációja 72/160 mg. tevékenység megszüntetésének ösztönzése 72/161 szociális gazdasági célú átképzés

6 6 A KAP alakítását jelentősen befolyásolta az új tagok csatlakozása: 1973 Dánia, Nagy Britannia, Írország 1981 Görögország 1986 Spanyolország, Portugália Az eredmények alapját a termékek árgarantált átvétele jelentette. Ez az elv és a termékbővítés azt eredményezte, hogy az önellátási fok jelentősen emelkedett 1984-ig gabona 105 %, cukor 123 %, hal 102 %, vaj 147 %, tejpor 317 % A világ második agrár exportőre lett az EK, és még segélyezésre is bőven jutott. Pozitívan alakultak a mezőgazdasági jövedelmek, stabil fogyasztói árak mellett. A kereslet és kínálat egyensúlya azonban megbomlott, vajhegyek és bortavak alakultak ki, amit csak nagy költségekkel tudtak megszüntetni, áron alul értékesítettek, árukat megsemmisítettek között az agrárköltségek 11 Mrd ECU-ról 22 Mrd ECU-ra nőttek.

7 7 A közös agrárpolitika alapjai, elemei, elvei, céljai A közös Agrárpolitika alapelve szerint a mezőgazdaság és a mezőgazdasági termékek a Közös Piac szerves részét képezik. Ha ez így van, akkor azt is tudni kell, mi a mezőgazdasági termék? Fogalom: a föld termékei, az állattenyésztés és a halászat termékei /őstermelés/ valamint az ezekkel a termékekkel közvetlen kapcsolatban álló készítmények / pl. margarin/ az első feldolgozás mértékéig. Csak az a mezőgazdasági termék, ami a Római Szerződésben szerepel /1957/ ezt a listát 1959-ig lehetett bővíteni, azután bezárták. Ide tartozik valamennyi klasszikus agrártermék: gabona, hús, gyümölcs, zöldségek, dohány, hal, az összes feldolgozott termék, liszt, vaj, olajfélék, cukor, bor, alkohol, méz. Nem agrártermék: fa, gyapot, selyem. Ha jogforrásokat kell összevetni, a mezőgazdaságra vonatkozó speciális jogszabályok az elsődlegesek, a Római Szerződés mögöttes szabály. KAP célrendszere: - mg. termelés előmozdítása - mg. termelők létfenntartásának biztosítása - mg. termelők jövedelemstabilitása - mg. termelők életkörülményeinek stabilitása - élelmiszerellátás megfelelő árakon való biztosítása és állandósága - piacstabilitás - fogyasztói érdekek védelme igazságos árakkal Ezek néha egymás ellen hatnak, nincs közöttük prioritás.

8 8 Agrárpiaci elvek: 1. piacelv a termelőknek nem segélyből, hanem a piacról kell megélni, a jövedelmet ne az adófizető, hanem a fogyasztó biztosítsa. 2. közösségi preferencia a belső piacokat a közös vámtarifával kell védeni az alacsony áron történő behozatal ellen. 3. közösség finanszírozása ha az agrárpolitika közösségi, akkor a bevételek és kiadások is közösségiek. Erre szolgál az EMOGA /Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap/. Mely 1962 óta a közösség mezőgazdasági kiadásait finanszírozza. EMOGA: - a Garanciális Alap a piaci támogatások útján - az Orientációs Alap az agrárstruktúra változtatását finanszírozza Az UNIO intézményi felépítése A döntéseket a Bizottság kezdeményezésére, a Parlament véleményének kikérése után a Tanács hozza 2/3-as többséggel. Tehát 3-as tagozódás van: 1./ Miniszterek Tanácsa 2./ Bizottság 3./ Európai Parlament A Bizottság kezdeményező és végrehajtó szervezet. Végrehajtásában igazgat szabályoz vagy konzultál biztonsági intézkedéseket hoz.

9 9 Általános érvényű, de nem ellenőrzés nélküli hatásköre van. Ez alól kivétel, ha hirtelen intézkedésre van szükség, vagy nagyobb veszélyt kell elhárítani. Az Európai Parlament véleményezi a Bizottság ajánlásait, döntési jogosultsága igen korlátozott. EURÓPAI Piacszervezetek /fajtái, eszközei, szervezete/ Az Európai Piaci Szervezetek termék specifikus termékenként meghatározott árszínvonal szabályozást jelentenek egyrészt a termelés, másrészt a nagykereskedelem szintjén. Célhoz kötötten működnek: a cél az, hogy élelmiszer túltermelés ne következzen be. Az Európai Piaci szervezetek csoportjai: 1./ A mezőgazdasági termékek 70 %-át foglalja magába. Ide tartozik: - sertéshús, marhahús, gabonafélék, tej, tejtermékek - zöldség és gyümölcsfélék. Módszere: Belső árak támogatása, külső határok védelme 2./ A mezőgazdasági termékek 20 %-át foglalja magába. Ide tartozik: bor, szárnyas, kertészáruk. Módszere: A termelés ellenőrizhetetlen növekedését a rendtartás eszközeivel gátolja, árakat nem támogatja. 3./ A mezőgazdasági termékek 5 %-át foglalja magába. Ide tartozik: olaj és fehérjetartalmú növények. Módszere: Támogatások felvételrendszerének kimunkálása és végrehajtása. 4./ Néhány termék tartozik csak ide: len, komló, vetőmag. Módszere: hektárátalány és vetésterületi előírás után járó támogatásokkal foglalkozik. A piaci szervezetek belső szinten a stabil árak fenntartásával, külső szinten, az olcsó import termékek beáramlásának védelmével szabályoznak.

10 10 A különböző fajtájú árak biztosítják a belső árak egységesítésére vonatkozó követelményt. Irányár, jelzőár, tájékoztató ár, alapár. Ez azaz optimális érték, amelyen a piac szereplőinek az ügyleteiket kötniük kellene. Intervenciós ár: garantált legalacsonyabb ár, melyen az EMOGA szervezeteinek minden esetben el tudják adni az egyébként el nem adható termékeket. Az intervenciós ár az irányár alatt van 10 %-al, ezzel ösztönzik a termelőket a piaci értékesítésre. Hatóságilag megállapított külső ár: az a legalacsonyabb ár, amely alatt harmadik országból nem lehet a terméket az EU-ba beléptetni. Az intervenciós árnál egy kicsivel magasabb. Küszöbár: az import termék ára, a jelzőár fölött legyen. /gabona, cukor, tejtermék, rizs/ Agrárlefölözés: az importőr a küszöbár és az alacsonyabb világpiaci ár közötti különbséget köteles az EMOGA-nak befizetni. Export támogatás: az EMOGA a termék világpiaci és közösségi intervenciós ára közötti különbséget megfizeti az exportőrnek. Az exporttámogatást az import lefölözéséből fizetik. Az áron kívül a piacot intervenciós intézkedésekkel és kvótákkal is szabályozzák. A szabályozás szervezeti alapját egyrészt a végrehajtó nemzeti szervezetek jelentik, melyek előkészítő, ellenőrző és végrehajtó feladatokat látnak el, másrészt működik egy naprakész információs rendszer, mely figyeli és feldolgozza az ármozgásokat és beépíti a rendtartás rendszerébe.

11 11 KAP viszonya a többi közösségi tevékenységhez Alapjában arról van szó, hogy a Római Szerződés 43. cikelye alapján a közös Agrárpolitikát illetően a tagállamok a Közösséget általános jogalkotási hatáskörrel ruházták fel. A Tanács rendelkezéseket és döntéseket hozhat és hoz is ezerszám. A kérdés az, hogy ez élvez-e elsőbbséget az irányításban vagy a másik tevékenységet jogalkotása. A 43. cikk alapján hozható döntés, mely elsőbbséget élvez a mezőgazdasággal szemben - külkereskedelem területén, - intervenciós mechanizmusban, közös ár és struktúra politikában, kereskedelempolitikában - szociálpolitikában. - regionális politikában - környezetvédelemben, - élelmiszersegélyezésben Ahol eltérés van, az a versenyszabályozás és a pénzpolitika. A mezőgazdasági termékek előállítása és kereskedelme nem vonható a versenyjogi szabályozás alá, itt a mezőgazdaság az elsődleges. A pénzpolitikával az a helyzet, hogy az agrárpolitika kötődik a pénzpolitika és árfolyammozgások változásaihoz, itt egyenrangúak, várható, hogy majd a pénzpolitika győz. Árakat korábban míg nem volt egységes pénz közös Elszámolási Egységben, majd Európai Valuta Egységben állapították meg, de a nemzeti piacon a saját valutájukban fejezték ki. Nem is volt addig gond, amíg az árfolyamok kötöttek, szépen kiszámítható minden as évek végén a kötött árfolyamok rendszere válságba került, a mezőgazdasági termékek árképzése egyre bonyolultabb lett janúár 1-el az euró megjelenésével radikális változás következett be. Ismét kötött lett az árfolyam, a mezőgazdasági termékek árait is euróban határozzák meg. Csak ott van gond, aki nem vállalta be janúár 1-től az euró használatát / Nagy Britannia, Svédország / itt még mindig a nemzeti valutákkal kell számolgatni. Hasonló a gond a 10-ek belépésével, hiszen mi még egy darabig nem tudjuk teljesíteni az euró használatának követelményét: az ország mérleghiánya ne haladja meg a 3,5 %-ot.

12 12 Közös Agrárpolitika válsága Már 1991-ben felvetődött a KAP átalakítása, a Bizottság ekkor hozta nyilvánosságra a Mac Sharry tervet, melynek csak egy mérsékelt változatát vezették be. A reform célja: 1./ agrárárak csökkentése 2./ közvetlen támogatási rendszer és a termelés szabályozása 3./ kistermelők kiemelt helyzetének elősegítése 4./ termelés extenzifikálása /külterjes/ 5./ gazdák választási szabadságának kiterjesztése 6./ természeti környezet megőrzése 7./ közösségi kiadások lehatárolása Elvárt eredmény: - ár és jövedelempolitika szétválása - árak jelentős csökkenése és világpiaci árakhoz való közelítése - agrártermelők jövedelem színvonalának kiegyensúlyozása Részleteiben: az előző 7 pont eredményei 1./ tulajdonképpen a gabonaárakról volt szó. Sikert hozott főleg azért is, mert a nem termelésért is fizettek kompenzációt. A gabonapiac egyensúlya beállt. 2./ az árak csökkenését jövedelemtámogatással kötötték össze, a regionális átlaghozam alapján. Feltétel volt, hogy írásban vállalni kellett évenként 15 % mértékű gabonatermő területcsökkentést, melyen más élelmiszeripari alapanyagot sem lehetett termelni. 3./ kistermelők mentesüljenek a termelés korlátozása alól. Kistermelő aki max. 92 tonna gabonát tudott termelni / kb. 20 ha /. Olasz, görög, portugál gazdák /-a, Angliában 41 %-a kistermelő.

13 13 4./ Állat létszám csökkentése volt a cél, a zárt istállós tartás helyett a legeltetés. Nyilván nem bírt el annyi állatot a legelő, mint az intenzív tartás. Komoly eredményt hozott. 5./ Választhattak, hogy bekapcsolódnak- e a területpihentetésbe, hogy kistermelők leszneke? Aki nem ezt választotta önként, az nem kapott prémiumot. 6./ Nemcsak az élelmiszertermelést támogatták, hanem strukturális programokat dolgoztak ki a vizek védelmére, erdősítésre, szántók füvesítésére, bio termelésre, állattenyésztés extenzifikálására, azaz a környezetvédelemre is. 7./ Ez nem sikerült. A jelenlegi reformot az Agenda 2000 nevű program tartalmazza: Célkitűzése: - EU versenyképességének megtartása - élelmiszerek biztonsága, minőségi követelmények betartása - mezőgazdaság jövedelmének biztosítása - foglalkoztatás, jövedelem alternatívái a gazdáknak - környezeti célok bevonása a KAP-ban - EU agrárnormáinak egyszerűsítése Számításba kell venni a keleti bővítést, az euró bevezetését és ennek határmechanizmusát.

14 14 III. rész Magyarország csatlakozása az EU-hoz Termelési előírások, támogatások Új fogalmakkal és követelményekkel kell ismerkednünk. Kvóták: Mennyiség, lehetőség, kötöttség. Csak ott alkalmazza az EU ahol közvetlen termelői támogatás, feldolgozói támogatás, vagy intervenciós rendszer működik. A kvóták miatt egyetlen ágazatnak sem kell visszafognia a termelést. Ha mégis túllépnénk, egyedül a tej esetében büntetnek, a többinél annyi a szankció, hogy nem jár támogatás. Közvetlen támogatás: Már az átmeneti időszakban is kaphatják a gazdák, pl: gabona, hús marha, juh ágazatban ben a régi tagoknak járó támogatás 25 %-át kapják és 2013-ra érik el a 100 %-ot. Magyarországnak lehetősége van további 30 %-ot adni, így már 2004-től 55 %-ról indulhat és 2010 re elérheti a 100 %-ot. A területalapú támogatások a terméshozamtól függően különbözőek. Intervenciós támogatások: Az első évtől 100 %-ban járnak. Értékesítési biztonság javul, jövedelem kiszámíthatóbb. Vidékfejlesztés: Az EMOGA-ból nagyon támogatják. A 7 éves vidékfejlesztési terv alapján a támogatás úgy alakul: EU 80 %, hazai 20 %, önrész 0. Támogatható: -agrár környezetvédelem -erdősítés -korai nyugdíjazás -kedvezőtlen adottságú területek fejlesztése

15 15 Továbbá: -árutermelő gazdaságok -term. ért. szervezetek -környezet, állatvédelem -élelmiszerbiztonság -munkavédelem A nemzeti támogatásokat 3 év alatt le kell építeni, de a Bizottság dönthet úgy, hogy előbb is. A 3 évnek a kedvezőtlen sertés, baromfi ágazat támogatása szempontjából van jelentősége. Átmeneti mentességet kaptunk: -bortermelés 1 zóna, must szállítás miatt fontos asztali borok alkoholtartalma marad, mustok időbeli korlát nélkül cukrozhatók. -44 vágóhíd december 31-ig - mentességet kapott az EU üzemkialakítási előírások alól december 31-ig - nem kell átalakítani tojótyúkok ketreceit, ha 1999 július 1 előtt már üzemeltek. -termőföldszerzési korlátozás 7+3 évig fenntartható, kivéve azok a jogszerűen letelepedett EU állampolgárok, akik egyéni vállalkozóként legalább 3 éve életvitelszerűen mezőgazdasági tevékenységet végeznek. Ők a csatlakozás napjától vásárolhatnak a birtok maximumig. A jogszabályokat az EU-hoz igazítottuk. Az intézményrendszer melyről később lesz szó rohamtempóban kiépült és számos gazdaságfejlesztési feladat is szükséges, pl. birtok koncentráció, optimális üzemméretek, tőkehiány megszüntetése, integrációk, szövetkezetek létrejöttének ösztönzése. A csatlakozás fő hatásai: -megszűnnek az EU piacvédő intézkedései velünk szemben, az egységes belső piac rendelkezésre áll, -korlátozás nélkül jönnek be az EU termékek, éles versenyhelyzet lesz, főleg sertés, baromfi húsnál, -szigorúbb marketing és minőségi követelményeknek kell megfelelnünk,

16 16 -számolni kell azzal, hogy az exporttámogatások és importkorlátozások csökkennek. -agrárpiaci és strukturális támogatások következtében magasabb lehet a jövedelem, az intervenció pedig értékesítési biztonságot ad, -gazdálkodók között sem üzemméret, sem jogi forma tekintetében nincs különbség, a támogatást mindig a földhasználó, állattartó kapja. A belépés utáni tapasztalatok: - Nem váltunk az EU nettó befizetőivé, - Az élelmiszer import 2004-ben háromszorosa volt az exportnak, ez 2005-ben kedvezően változott, nőtt az export, - A sertés és baromfi ágazat leépülése tapasztalható, a marhahízlalás és a juhhústermelés kedvező gazdasági helyzetben van, - Lassú volt a pályázatok elbírálása, ez már megszűnt - Nem indult be megfelelő ütemben a rekord mennyiségű gabona termés intervenciós felvásárlása, a felvásárolt árú nagy része is még a tároló helyeken van évben 4 millió tonna gabonát vásároltak fel 115 milliárd forint értékben, - A támogatásokon belül erősödött a területalapú támogatás súlya, új elemként jelentek meg a teljes egészében EU költségvetésből finanszírozott piaci támogatások, - Egyre kedvezőtlenebb az agrárgazdaságban foglalkoztatottak korösszetétele, 40 éves és idősebb a mezőgazdasági munkaerő 59 %-a, ban az agrár és vidékfejlesztési támogatásokra fordított összegnek már 60 %-a / 239,3 Mrd. Ft. / uniós forrásból hívható le és csak 40 % -a / 161,0 Mrd. Ft. / terheli a magyar állami költségvetést. Ez az arány a tervek szerint tovább javul.

MAGYARORSZÁG ÉS A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA

MAGYARORSZÁG ÉS A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA MAGYARORSZÁG ÉS A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA Egy kis ismétlés Római Szerződés: már tudjuk Közösségi szintű támogatáspolitika először ártámogatás következmények (már tudjuk) Reformok: 1992, 1999 (Agenda 2000),

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Mezőgazdaság meghatározó szerepben

Mezőgazdaság meghatározó szerepben Mezőgazdaság meghatározó szerepben. 11. 28. Szilágyi Péter Coface Hungary Magyar mezőgazdaság főbb jellemzői Termőterületek földrajzi adottságai (talaj, éghajlat, domborzat) kedvezőek Az ország területének

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS AGRÁRPOLITÁJA (KAP) Common Agricultural Policy (CAP)

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS AGRÁRPOLITÁJA (KAP) Common Agricultural Policy (CAP) AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS AGRÁRPOLITÁJA (KAP) Common Agricultural Policy (CAP) A mezőgazdasági szakpolitika rövid története 1958: Római Szerződés ( Treaty of Rome ) Életbe lép a Római Szerződés, amellyel hat

Részletesebben

AZ EU KÖZÖS AGRÁRPOLITIKÁJA ÉS ANNAK REFORMJAI. 1. A KAP létrejötte 2. A KAP három reformja 3. Jövő

AZ EU KÖZÖS AGRÁRPOLITIKÁJA ÉS ANNAK REFORMJAI. 1. A KAP létrejötte 2. A KAP három reformja 3. Jövő AZ EU KÖZÖS AGRÁRPOLITIKÁJA ÉS ANNAK REFORMJAI 1. A KAP létrejötte 2. A KAP három reformja 3. Jövő A Római Szerződés 39. cikkelye kijelölte a KAP céljait a mezőgazdasági termelés növelése a termelékenység

Részletesebben

A KAP reformjai (a 2013-as reform külön diasorozat!)

A KAP reformjai (a 2013-as reform külön diasorozat!) A KAP reformjai (a 2013-as reform külön diasorozat!) termelékenység A közös agrárpolitika fejlődése versenyképesség fenntarthatóság Korai évek Élelmezés biztonság Krízis évei Túltermelés MacSharry reform

Részletesebben

338 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1993.7.27. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

338 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1993.7.27. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 338 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 31993R2019 1993.7.27. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 184/1 A TANÁCS 2019/93/EGK RENDELETE (1993. július 19.) az egyes mezőgazdasági termékek vonatkozásában

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 54. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Beszteri Sára Az Európai Unió vámrendszere. Vámunió

EURÓPAI FÜZETEK 54. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Beszteri Sára Az Európai Unió vámrendszere. Vámunió EURÓPAI FÜZETEK 54. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Beszteri Sára Az Európai Unió vámrendszere Vámunió A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemzô

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TÖRTÉNETE 2006.09.27.

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TÖRTÉNETE 2006.09.27. AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TÖRTÉNETE 2006.09.27. ELŐZMÉNYEK 1795 KANT 1849 VIKTOR HUGO 1930 ORTEGA Y GASSET 1923 COUDENHOVE-CALERGI 1929-1930 BRIAND 1. VILÁGHÁBORÚ NÉPSZÖVETSÉG 1943 CHURCILL 2. VILÁGHÁBORÚ

Részletesebben

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum:

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum: Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény egyes szakaszainak értelmezése az ökológiai termelésre vonatkozó előírások tükrében

Részletesebben

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 Mezőgazdaság és agrárélelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 2 A teljes mezőgazdasági termelés Lengyelországban 2011-ben 1,1%-kal, ezen belül a növénytermesztés 3,8%-kal nőtt. Csökkent az állattenyésztés

Részletesebben

A nemzetközi agrárpiac liberalizációja és a nemzetközi agrárkereskedelem - politika. Dr. Halmai Péter Szent István Egyetem Eger, 2005. január 28.

A nemzetközi agrárpiac liberalizációja és a nemzetközi agrárkereskedelem - politika. Dr. Halmai Péter Szent István Egyetem Eger, 2005. január 28. A nemzetközi agrárpiac liberalizációja és a nemzetközi agrárkereskedelem - politika Dr. Halmai Péter Szent István Egyetem Eger, 2005. január 28. KAP-reform vs. WTO kötelezettségek Csökkenő piaci ártámogatás

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓS ISMERETEK

EURÓPAI UNIÓS ISMERETEK EURÓPAI UNIÓS ISMERETEK Forrás: Intézmény: EKF Tanegység: Európai Uniós ismeretek Előadó: Szegedi Krisztina Frissítve: 2006. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 4 Integráció szintjei 4 1952 Montánunió=

Részletesebben

A JUHÁGAZAT STRATÉGIAI KUTATÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE

A JUHÁGAZAT STRATÉGIAI KUTATÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE A JUHÁGAZAT STRATÉGIAI KUTATÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE Összefoglalás KUKOVICS SÁNDOR JÁVOR ANDRÁS Az EU juh és kecskehús termelése gyakorlatilag a 2007-es utolsó csatlakozás óta folyamatosan csökken

Részletesebben

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó * között

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó * között 2016.3.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 71/3 STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó * között egyrészről AZ EURÓPAI

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS GESZTI SZILÁRD KAPOSVÁR

DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS GESZTI SZILÁRD KAPOSVÁR DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS GESZTI SZILÁRD KAPOSVÁR 2004 KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Ökonómiai és Szervezési Intézet Vállalatgazdasági Tanszék Doktori Iskola vezetője: DR. SZÉLES GYULA MTA doktora

Részletesebben

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara. Kiskérődző ágazat stratégiai fejlesztése 2015. Budapest 2015.

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara. Kiskérődző ágazat stratégiai fejlesztése 2015. Budapest 2015. Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Kiskérődző ágazat stratégiai fejlesztése 2015 Budapest 2015. szeptember A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Kiskérődző és Juhtenyésztési Alosztály

Részletesebben

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév TÁJOLÓ 2013 2014 2015 Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről 2015. IV. negyedév 1 TARTALOM 1. Gazdasági növekedés 7 2. A konjunktúramutatók alakulása 10 3. Államadósság, költségvetés

Részletesebben

I. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE

I. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE KOREAI KÖZTÁRSASÁG I. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Koreai Köztársaság Elnöki köztársaság Szöul Terület 94 480 km 2

Részletesebben

PENTA UNIÓ ZRT. NÉV: Gálicza Zoltán Ottóné. Szak: Forgalmi adószakértő. Konzulens: Fábiánné Játékos Judit. Oldalszám: 1

PENTA UNIÓ ZRT. NÉV: Gálicza Zoltán Ottóné. Szak: Forgalmi adószakértő. Konzulens: Fábiánné Játékos Judit. Oldalszám: 1 PENTA UNIÓ ZRT. A fordított adózás alkalmazásának jogszabályi háttere, indokoltsága, valamint az ingatlanokkal kapcsolatok belföldi fordított ÁFA szabályozás részletes bemutatása Oldalszám: 1 NÉV: Gálicza

Részletesebben

Mezőgazdaság számokban

Mezőgazdaság számokban Mezőgazdaság számokban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei információk a 1 11. oldalon A mezőgazdaság teljesítménye % 18 16 14 12 1 8 A mezőgazdaság bruttó termelése (2=1%) 6 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.21. COM(2010) 799 végleges 2010/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes

Részletesebben

Helyzetkép 2015. szeptember október

Helyzetkép 2015. szeptember október Helyzetkép 2015. szeptember október Gazdasági növekedés A világgazdaság az idei évben a regionális konfliktusok kiéleződése ellenére a tavalyit megközelítő dinamikával bővül. A fejlett országok gazdasági

Részletesebben

FRANCIAORSZÁG I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk. Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Terület

FRANCIAORSZÁG I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk. Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Terület FRANCIAORSZÁG I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Terület Francia Köztársaság Köztársaság Párizs (Paris) Népesség 64 473 140 fő (2008)

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATSOR 2013. MÁJUS 22.

FELVÉTELI FELADATSOR 2013. MÁJUS 22. FELVÉTELI FELADATSOR 2013. MÁJUS 22. KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK (NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT) NÉV:. E-MAIL CÍM:. TELEFONSZÁM:. SZAK: Budapesti Műszaki

Részletesebben

Te j Te r m é k t a n á c s

Te j Te r m é k t a n á c s Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács hírlevele 2012. I. negyedév 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/c. Telefon: 06-1-203-14-50 Fax: 06-1-203-14-77 E-mail: tejtermek@tejtermek.hu www.tejtermek.hu A tej

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika aktualitásai Az állattenyésztést érintı várható változások az EU mezıgazdasági támogatási rendszerében

A Közös Agrárpolitika aktualitásai Az állattenyésztést érintı várható változások az EU mezıgazdasági támogatási rendszerében A Közös Agrárpolitika aktualitásai Az állattenyésztést érintı várható változások az EU mezıgazdasági támogatási rendszerében Dr. Vásáry Miklós EU referens, VM Agrárközgazdasági Fıosztály Idıszerő Kérdések

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

B/8386. számú JELENTÉS. az agrárgazdaság 2014. évi helyzetéről. I-II. kötet. I. kötet

B/8386. számú JELENTÉS. az agrárgazdaság 2014. évi helyzetéről. I-II. kötet. I. kötet MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/8386. számú JELENTÉS az agrárgazdaság 2014. évi helyzetéről I-II. kötet I. kötet Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2016. január Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

XII. Földművelésügyi Minisztérium

XII. Földművelésügyi Minisztérium XII. Földművelésügyi Minisztérium I. A célok meghatározása, felsorolása A Földművelésügyi Minisztérium (FM) fő feladata az agrárium, az élelmiszer-feldolgozás, valamint a természet- és környezetvédelem

Részletesebben

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a felek fontosnak tartják a nemzetközi szinten meghatározott fejlesztési célokat és az ENSZ millenniumi fejlesztési céljait;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a felek fontosnak tartják a nemzetközi szinten meghatározott fejlesztési célokat és az ENSZ millenniumi fejlesztési céljait; HU HU HU ÖNKÉNTES PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A KONGÓI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT AZ ERDÉSZETI JOGSZABÁLYOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL, AZ ERDÉSZETI IRÁNYÍTÁSRÓL ÉS A FATERMÉKEK EURÓPAI UNIÓBA IRÁNYULÓ KERESKEDELMÉRŐL

Részletesebben

A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA

A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI 2003. ÉVBEN A magyar gazdaság 2001-2002 folyamán a kedvezőtlenre fordult külső feltételek és a belső felhasználás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Az Eximbank Rt. és a Mehib Rt. szakmai és tulajdonosi irányítása 2. Az Eximbank Rt. tevékenysége 3. A Mehib tevékenysége

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Az Eximbank Rt. és a Mehib Rt. szakmai és tulajdonosi irányítása 2. Az Eximbank Rt. tevékenysége 3. A Mehib tevékenysége 0013 Jelentés a magyar áruk és szolgáltatások exportjának ösztönzéséhez fűződő állami érdekek érvényesülése a Magyar Export-Import Bank Rt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. tevékenységén keresztül

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2004.11.20. L 345/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1973/2004/EK RENDELETE (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket,

Részletesebben

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Litvánia

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Litvánia IX. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Litvánia 1. AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA 1. 32001 L 0082: Az Európai Parlament és a Tanács 2001. november 6-i 2001/82/EK irányelve az állatgyógyászati

Részletesebben

EKOP-1.2.17/A-2012-2012-001

EKOP-1.2.17/A-2012-2012-001 TÁRSADALMI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK BIZTOSÍTÁSA A PÁIR KERETEIT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK FELSOROLÁSA, VALAMINT A FŐBB JOGI RENDELKEZÉSEK KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÁSA 2015 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

2003. évi XVI. törvény. az agrárpiaci rendtartásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. A törvény hatálya. II. Fejezet

2003. évi XVI. törvény. az agrárpiaci rendtartásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. A törvény hatálya. II. Fejezet 2003. évi XVI. törvény az agrárpiaci rendtartásról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy az Európai Unió Közös Agrárpolitikája által meghatározott keretek között a mezőgazdaságból élők számára méltányos

Részletesebben

Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében*

Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében* Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében* A gazdasági válság kitörését követően az elmúlt négy évben korábban sosem látott mértékű visszaesést láthattunk a nemzetgazdasági beruházásokban.

Részletesebben

81/2004. (V. 4.) FVM rendelet a termelői csoportokról

81/2004. (V. 4.) FVM rendelet a termelői csoportokról 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet a termelői csoportokról A 2009.06.07. óta hatályos szöveg Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 10. (2) bekezdésének e) pontjában

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó Néhány gazdasági szakember az ÁFA-t pénzcsináló gépnek tartja, amelynek révén a kormányzat fenntarthatja korábbi szerepét Miről volt szó? Társasági adózás Kedvezmények Csökkentő

Részletesebben

KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK. gazdálkodói kézikönyv

KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK. gazdálkodói kézikönyv KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK gazdálkodói kézikönyv 2016 ELŐSZÓ Tisztelt Gazdálkodó! A Közös Agrárpolitika (KAP) reformja következtében 2015-től jelentősen átalakult a közvetlen támogatások rendszere. A változások

Részletesebben

XVII. évfolyam, 22. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR

XVII. évfolyam, 22. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR XVII. évfolyam, 22. szám, 2013 Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR Zöldség, Gyümölcs és Bor Zöldség, Gyümölcs és Bor XVII. évfolyam, 22. szám, 2013 Megjelenik kéthetente november 19. Felelős

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján Budapest, 2006. április 26. BEVEZETÉS 4 1. NEMZETKÖZI KÖRNYEZET 5 2. NÖVEKEDÉS ÉS

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/221 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a Kreatív Európa program (2014 2020) létrehozásáról és az 1718/2006/EK,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.8.16. COM(2013) 593 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az 1234/2007/EK tanácsi rendelet méhészeti ágazatra vonatkozó intézkedéseinek végrehajtásáról

Részletesebben

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus. Kiss Judit

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus. Kiss Judit MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus Kiss Judit AGRÁRKERESKEDELMÜNK A CEFTA-VAL Habár az agrárgazdaság súlya csökkenő tendenciát mutat a magyar kivitelben, az elkövetkezendő

Részletesebben

(Az összehasonlító statisztikák tükrében)

(Az összehasonlító statisztikák tükrében) FINNORSZÁG ÉS MAGYARORSZÁG HOSSZÚ TÁVÚ ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE (Az összehasonlító statisztikák tükrében) x) T 035104 sz. OTKA pályázat támogatásával TARTALOM TARTALOM... 2 BEVEZETÉS... 4 FINNORSZÁG bemutatása...

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZŐK ÉS TERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA

MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZŐK ÉS TERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZŐK ÉS TERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA Budapest 2012. december 5. A MOSZ 2012. december 5-i közgyűlésének állásfoglalása A Közgyűlés az országos

Részletesebben

OTDK DOLGOZAT. Jakab Melinda Msc

OTDK DOLGOZAT. Jakab Melinda Msc OTDK DOLGOZAT Jakab Melinda Msc 2013 HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK NÉMETORSZÁG- AUSZTRIA ÉS AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG HATÁRÁN CROSS-BORBER COOPERATIONS ON THE BORDER OF GERMANY-AUSTRIA AND AUSTRIA-HUNGARY

Részletesebben

Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 6.

Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 6. Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 6. PHARE, SAPARD, AVOP, NVT Dr. Udvardy, Péter Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 6.: PHARE, SAPARD, AVOP, NVT Dr.

Részletesebben

Az élelmiszerlánc szereplői közötti kapcsolatok hazánkban

Az élelmiszerlánc szereplői közötti kapcsolatok hazánkban 8 gazdálkodás 55. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2011 TA NULMÁNY Az élelmiszerlánc szereplői közötti kapcsolatok hazánkban POPP JÓZSEF JUHÁSZ ANIKÓ Kulcsszavak: élelmiszerlánc, beszállítók, vevői erő, koncentráció,

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 127/2013. (XII. 18.) VM rendelete a piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer működéséről

A vidékfejlesztési miniszter 127/2013. (XII. 18.) VM rendelete a piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer működéséről 85228 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 213. szám 2. melléklet a 64/2013. (XII. 18.) NGM rendelethez 6. melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez A nyilvántartási adatlap tartalmi követelményei

Részletesebben

3. Hírlevél TERMÉNY ÁRFIGYELŐ 2008-05-28

3. Hírlevél TERMÉNY ÁRFIGYELŐ 2008-05-28 Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 3. Hírlevél TERMÉNY

Részletesebben

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről 303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK Következtetések és javaslatok Részletes megállapítások

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. általános preferenciális rendszer alkalmazásáról. (előterjesztő: a Bizottság)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. általános preferenciális rendszer alkalmazásáról. (előterjesztő: a Bizottság) AZ EURÓPAI KÖZÖÉGEK BIZOTTÁGA Brüsszel, 20.10.2004 COM(2004) 699 végleges 2004/0242 (CN) Javaslat A TANÁC RENDELETE általános preferenciális rendszer alkalmazásáról (előterjesztő: a Bizottság) HU HU INDOKLÁ

Részletesebben

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY AA2005/ACT/hu 1 A csatlakozási szerződés 2. cikkével összhangban

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer (SPS-Single Payment Scheme)

Részletesebben

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia XIV. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia 1. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA Az Európai Közösséget létrehozó szerződés. 31968 L 0360: A Tanács 1968. október 15-i 68/360/EGK

Részletesebben

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény Hodosán Róza Tízéves a szociális törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény és annak változásai Magyarország 1976-ban csatlakozott a Gazdasági, Szociális és

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A MAGYAR PULYKAÁGAZAT EXPORTPIACI HELYZETE AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN Készítette:

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

A magyar, a régiós és a globális gazdasági folyamatok értékelése, középtávú kitekintés. 2015. december

A magyar, a régiós és a globális gazdasági folyamatok értékelése, középtávú kitekintés. 2015. december A magyar, a régiós és a globális gazdasági folyamatok értékelése, középtávú kitekintés 2015. december Századvég Gazdaságkutató Zrt. A jelentést Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető szerkesztette. A jelentés

Részletesebben

Magyarország működőtőke vonzása a nemzetközi tőkeáramlás folyamatában

Magyarország működőtőke vonzása a nemzetközi tőkeáramlás folyamatában Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali francia tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány Magyarország működőtőke vonzása a nemzetközi tőkeáramlás folyamatában Készítette:

Részletesebben

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013.

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZÖVEGES INDOKLÁS A 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.30. COM(2012) 739 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott

Részletesebben

XVIII. évfolyam, 8. szám, 2014. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR

XVIII. évfolyam, 8. szám, 2014. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR XVIII. évfolyam, 8. szám, 2014 Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR Zöldség, Gyümölcs és Bor Zöldség, Gyümölcs és Bor XVIII. évfolyam, 8. szám, 2014 Megjelenik kéthetente május 7. Felelős szerkesztő

Részletesebben

A JÖVEDELEM CSÖKKENÉS OKAI A HALÁSZATI ÁGAZATBAN

A JÖVEDELEM CSÖKKENÉS OKAI A HALÁSZATI ÁGAZATBAN XXXVII. HALÁSZATI TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁS SZARVAS, 2013. május 22-23. A JÖVEDELEM CSÖKKENÉS OKAI A HALÁSZATI ÁGAZATBAN Dr. Szűcs István alelnök Magyar Akvakultúra Szövetség (MASZ) Dr. Németh István elnök

Részletesebben

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.12.16. COM(2014) 910 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati. mérlegek alapján

Központi Statisztikai Hivatal. A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati. mérlegek alapján Központi Statisztikai Hivatal A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati mérlegek alapján Budapest 2004 Központi Statisztikai Hivatal, 2005 ISBN 963 215 753 2 Kzítette: Nyitrai Ferencné dr. A táblázatokat

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS 2005 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Készült a KSH Mezőgazdasági és környezetstatisztikai főosztályán Főosztályvezető: Dr. Laczka Éva Főosztályvezető-helyettes:

Részletesebben

A juhágazat stratégiai kérdései

A juhágazat stratégiai kérdései A juhágazat stratégiai kérdései Kukovics Sándor Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Herceghalom, JUH TERMÉKTANÁCS, Várpalota A juhszektor átmeneti periódusai 1990-2014 1. Periódus 1990-ig

Részletesebben

2. 3. gy ak gy orla ak t orla Ágazatok értékelése

2. 3. gy ak gy orla ak t orla Ágazatok értékelése 2. 3. gyakorlat Ágazatok értékelése Gabonafélék Gabonafélék Világ összes gabonatermelése meghaladta a 2,22 milliárd tonnát 2009 ben Kukorica: 36% Búza: 31% Rizs: 22% Nemzetközi kereskedelembe 270 millió

Részletesebben

74/2015. (XI. 10.) FM rendelet. a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

74/2015. (XI. 10.) FM rendelet. a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról 74/2015. (XI. 10.) FM rendelet a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

Részletesebben

XXV. évfolyam, 3. szám, 2014. Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS. 2014. I-II. félév

XXV. évfolyam, 3. szám, 2014. Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS. 2014. I-II. félév XXV. évfolyam, 3. szám, 2014 Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS 2014. I-II. Műtrágya értékesítés Műtrágya értékesítés XXV. évfolyam, 3. szám, 2014 Megjelenik ente Osztályvezető Dr. Vágó Szabolcs

Részletesebben

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 148. szám, 2001. június. Tiba Zoltán AZ ÉSZT FELZÁRKÓZÁSI ÚT

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 148. szám, 2001. június. Tiba Zoltán AZ ÉSZT FELZÁRKÓZÁSI ÚT MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 148. szám, 2001. június 1. Észtország a Szovjetunióban Tiba Zoltán AZ ÉSZT FELZÁRKÓZÁSI ÚT 1.1. Észtország gazdasági és társadalmi örökségében meghatározó korszak

Részletesebben

Kód Megnevezés 001 Anyajuh támogatás 002 Anyajuhtartás kiegészítő támogatás - 2007-től elválasztott 003 Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol

Kód Megnevezés 001 Anyajuh támogatás 002 Anyajuhtartás kiegészítő támogatás - 2007-től elválasztott 003 Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol Kód Megnevezés 001 Anyajuh támogatás 002 Anyajuhtartás kiegészítő támogatás - 2007-től elválasztott 003 Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol termelése,értékesítése és export-importja 004 Anyatehén támogatás

Részletesebben

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovénia

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovénia XIII. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovénia 1. AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA 32001 L 0083: Az Európai Parlament és a Tanács 2001. november 6-i 2001/83/EK irányelve az emberi

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010.

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

BELORUSZ ÜZLETI KALAUZ

BELORUSZ ÜZLETI KALAUZ BELORUSZ ÜZLETI KALAUZ Nemzeti lobogó Nemzeti címer A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETSÉGE MINSZK 2010. január 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3. oldal I. Általános ország információ 5. oldal II. Adózási szabályok

Részletesebben

1. (1) E rendeletet azon tevékenységekre kell alkalmazni, amelynek során a kistermelő az 1. melléklet szerinti kis mennyiségű,

1. (1) E rendeletet azon tevékenységekre kell alkalmazni, amelynek során a kistermelő az 1. melléklet szerinti kis mennyiségű, 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés

Részletesebben

XVII. évfolyam, 17. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR

XVII. évfolyam, 17. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR XVII. évfolyam, 17. szám, 2013 Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR Zöldség, Gyümölcs és Bor Zöldség, Gyümölcs és Bor XVII. évfolyam, 17. szám, 2013 Megjelenik kéthetente 2013. szeptember 10.

Részletesebben

GAZDASÁG LENGYEL MEZÔ. Lengyel Köztársaság Nagykövetsége Kereskedelemfejlesztési és Beruházásösztönzési Osztály

GAZDASÁG LENGYEL MEZÔ. Lengyel Köztársaság Nagykövetsége Kereskedelemfejlesztési és Beruházásösztönzési Osztály LENGYEL MEZÔ GAZDASÁG INFORMÁCIÓ különszám 2009. december Lengyel Köztársaság Nagykövetsége Kereskedelemfejlesztési és Beruházásösztönzési Osztály 1143 Budapest, Stefánia út 65. Tel.: 251-4677, Fax: 252-9289

Részletesebben

TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG I. TÖRÖKORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. 1. Általános információk

TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG I. TÖRÖKORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. 1. Általános információk TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG I. TÖRÖKORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Török Köztársaság parlamentáris demokratikus köztársaság Ankara Terület

Részletesebben

A táplálkozás szerepe a szív érrendszeri megbetegedések. megelőzésében. Dr. Czakó Tibor 2013.10.22.

A táplálkozás szerepe a szív érrendszeri megbetegedések. megelőzésében. Dr. Czakó Tibor 2013.10.22. A táplálkozás szerepe a szív érrendszeri megbetegedések megelőzésében Dr. Czakó Tibor 2013.10.22. Mottó: A táplálékban keressétek gyógyulásotokat Hippokratesz 2001-ben 17 millió ember halt meg keringési

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

Őstermelők, családi gazdálkodók személyi jövedelemadó, járulék és egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége, áfa szabályok

Őstermelők, családi gazdálkodók személyi jövedelemadó, járulék és egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége, áfa szabályok Őstermelők, családi gazdálkodók személyi jövedelemadó, járulék és egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége, áfa szabályok Személyi jövedelemadó Járulék Egészségügyi hozzájárulás Adózási módszerek és értékhatárok

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX COM(2012) 148 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a mezőgazdasági

Részletesebben

2003. évi XVI. törvény. az agrárpiaci rendtartásról

2003. évi XVI. törvény. az agrárpiaci rendtartásról 2003. évi XVI. törvény az agrárpiaci rendtartásról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a mezőgazdaságból élők számára méltányos jövedelem elérésének lehetőségét, a mezőgazdasági termelékenység növelését,

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Módszertani megjegyzések

Módszertani megjegyzések Módszertani megjegyzések Gazdaság: mezőgazdasági tevékenységet folytató, technikailag és gazdaságilag különálló termelőegység, amely legalább 1500 m 2 termőterületet (szántó, konyhakert, gyümölcsös, szőlő,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Marketing és TQM Szak Nappali Tagozat Üzleti Marketing Szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Marketing és TQM Szak Nappali Tagozat Üzleti Marketing Szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Marketing és TQM Szak Nappali Tagozat Üzleti Marketing Szakirány EU-csatlakozás Lehetőségek és esélyek a magyarországi kis- és középvállalkozások

Részletesebben

TÖRÖKORSZÁG UNIÓS CSATLAKOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJA TÜKRÉBEN

TÖRÖKORSZÁG UNIÓS CSATLAKOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJA TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Kapcsolatok szakirány TÖRÖKORSZÁG UNIÓS CSATLAKOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJA

Részletesebben