BELORUSZ ÜZLETI KALAUZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BELORUSZ ÜZLETI KALAUZ"

Átírás

1 BELORUSZ ÜZLETI KALAUZ Nemzeti lobogó Nemzeti címer A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETSÉGE MINSZK január

2 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3. oldal I. Általános ország információ 5. oldal II. Adózási szabályok 9. oldal III. Külföldi tulajdonú (résztulajdonú) társaságok létrehozása 14. oldal IV. Befektetések szabályozása 16. oldal V. Külkereskedelmi tevékenységek szabályozása 18. oldal VI. Valuta műveletek szabályozása 20. oldal VII. A szabad gazdasági övezetek működése 24. oldal VIII. Külföldi befektetők részvétele a privatizációban 25. oldal IX. Üzleti klíma alakulása 27. oldal X. Üzletvitel 29. oldal XI. Hasznos linkek 31. oldal XII. Utazási tanácsok, információk 32. oldal XIII. A Magyar Köztársaság Nagykövetsége (kontaktadatok) 34. oldal

3 3 BEVEZETÉS A magyar-belorusz kapcsolatok folyamatosan bővülnek, újabb részterületekkel egészülnek ki. A gazdasági együttműködés, mint súlypont mellett, felértékelődnek az oktatási-kulturális, tudományos-kutatási kapcsolatok, a turizmus. Magyarország a külkereskedelmi forgalom nagyságrendjét tekintve Belarusz 20. legnagyobb partnere, részesedésünk a Kelet-Európával folytatott kereskedelemben 10%. A kétoldalú gazdasági kapcsolatokban kiemelt prioritásnak tekintjük a vállalkozások közötti kooperációk körének bővítését, a kölcsönös befektetések növelését, az energetikát, az energiaellátás biztonságával kapcsolatos kérdéseket, a környezetvédelmet, az agrárágazatok intenzívebb együttműködését. A magyar-belorusz külkereskedelmi forgalom dinamikusan fejlődött az elmúlt években. Az áruforgalom nagyságrendje között a két és félszeresére emelkedett (153 millió $-ról 388 millió $- ra). Ezen belül különösen kedvezően alakult kivitelünk, közel a hatszorosára, 35 millió $-ról 203 millió $-ra nőtt. A magyar importon belül 48%-os részarányt képviselnek az energiahordozók, 33% a feldolgozott termékek, 18% a gépek, berendezések, 1,5% a nyersanyagok részaránya. A magyar export 9%-a élelmiszer és mezőgazdasági termékek, 60%-a feldolgozott termék, 31%-os arányt képviselnek a gépek és berendezések. Exportunkban meghatározó termékcsoportok a gyógyszerek, vegyi anyagok, híradástechnikai eszközök, gépalkatrészek. Számottevő befektetésre egymás országában eddig nem került sor. A belorusz befektetések értéke Magyarországon 2,4 millió, a magyar befektetések Belaruszban pedig 0,9 millió értéket képviselnek. Az MTZ 2007-ben 1 millió ráfordítással kereskedelmi és szerviz központot hozott létre Horton, bővítésére a közeljövőben 0,5 millió -t terveznek. Belarusz az elmúlt időszakban fokozott erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy kedvezőbb körülményeket teremtsen a külföldi befektetők számára. Fő célkitűzésként határozták meg, hogy bekerüljenek a világ 25-30, legkedvezőbb üzleti-befektetési klímájával rendelkező országa közé. A program végrehajtása keretében 2008-ban az alábbi intézkedéseket hozták: - eltörölték az aranyrészvényt, - adókedvezményeket adtak a befektetők részére a kisvárosokban (50 e. fő alatti lakos szám), - bővítették a Szabad Gazdasági Övezetek lehetőségeit, - csökkentették az értékpapír műveletekhez kapcsolódó adókat, - megkezdődték az adózási rendszer egyszerűsítését, - fokozatosan eltörlik a kedvezményes privatizáció keretében megszerzett részvények elidegenítésére vonatkozó korlátozásokat, - megkezdődött a földtörvény módosításának előkészítése, - új csődtörvény készül, - fokozottabb védelemben részesítik a magántulajdont, - fokozottabban védik a banki titkot, - támogatják az állampolgárok részvényvásárlását.

4 4 A magyar-belorusz gazdasági kapcsolatok fejődését összességében akadályozó, átfogó probléma nincs. Az áruforgalom alakulását elsősorban az határozza meg, hogy a partnerek egymásra találjanak, piacképes árualappal rendelkezzenek. Gazdasági kapcsolataink fejlődését nagymértékben segítheti az államközi szerződések köre október 21-én lépett hatályba a két ország közötti Gazdasági Együttműködési Megállapodás. Egyeztetés alatt áll a befektetések kölcsönös védelméről szóló szerződés szövegtervezete. A minszki magyar nagykövetség június 3-ai megnyitását követően megkezdtük a vízumkiadást a belorusz állampolgárok részére. Ezen lépés jelentősen megkönnyíti az üzletemberek utazását, a turizmus további dinamikus fejlődését. Meggyőződésünk, hogy az együttműködés fenti példái és eredményei korántsem véglegesek. Jelentős tartalékok vannak olyan területeken is, mint pl. az oktatási-kulturális, tudományoskutatási együttműködés, a sportkapcsolatok fejlődése. A nagykövetség és a kereskedelmi képviselet megnyitásával a Magyar Köztársaság megerősítette elkötelezettségét a magyar-belorusz kapcsolatok fejlesztésében. A követség munkatársai mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ezen akarat a lehető legteljesebb mértékben megvalósuljon. Várjuk a kapcsolatok alakulásában, a külkereskedelem fejlődésében, az üzleti kapcsolatok felvételében, bővítésében érdekelt szereplők megkeresését, s a magunk részéről törekedni fogunk maximális kiszolgálásukra. Úgy gondoljuk, hogy a magyar vállalkozók jelentős része korlátozott általános és üzleti információval rendelkezik a Belarusz Köztársaságról, az itteni üzleti feltételekről, lehetőségekről. Jelen kiadványunkkal igyekszünk szerény mértékben hozzájárulni ahhoz, hogy ez a helyzet megváltozzon. Az üzleti kalauzban foglalt megállapítások a májusi állapotnak megfelelő információkat tartalmazzák. Szándékaink szerint legalább éves gyakorisággal gondoskodni fogunk aktualizálásáról, a magyar üzletemberek számára vélhetően fontos információk beemeléséről. Bízunk benne, hogy kiadványunkkal hozzájárulunk üzleti kapcsolataik fejlődéséhez, új kapcsolatok kiépítéséhez. Természetesen szívesen vesszük megjegyzéseiket, észrevételeiket. További üzleti sikereket kívánunk Önöknek!

5 5 I. ÁLTALÁNOS ORSZÁG INFORMÁCIÓ Az ország társadalmi-gazdasági helyzete 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Belarusz Köztársaság (Fehérorosz Köztársaság) Államforma Köztársaság Főváros Minszk (1,8 millió fő) Terület km² Népesség 9,7 millió fő (2009) Nemzetiségi megoszlás Belorusz 80%, orosz 11,4%, lengyel 4%, ukrán 3%, egyéb 1,6% Vallási megoszlás keleti ortodox 80%, egyéb (római katolikus, protestáns, zsidó, muzulmán) 20 % Hivatalos nyelv belorusz, orosz Klíma átmeneti a kontinentális és óceániai között Államfő Lukasenko Alekszander Grigorjevics Miniszterelnök Szidorszkij Szergej Szergejevics Hivatalos pénznem belorusz rubel (BYR), 1 USD= 2850BYR, 1 EUR= 4100 BYR (2010. január) Jelentősebb városok Gomel (499 ezer fő), Mogiljev (372 ezer fő), Vityebszk (356 ezer fő), Grodno (3338 ezer fő), Breszt (318 ezer fő) 2. Főbb gazdasági mutatók, a gazdaság szerkezete, főbb ágazatok A Belarusz Köztársaság főbb gazdasági mutatói A GDP értéke folyóáron Mrd USD 22,9. 30,2 37,0 44,7 49,4 A GDP növekedése változatlan áron % 111,4 109,4 109,9 108,0 110,4 Az egy főre jutó GDP folyó áron USD/fő Infláció % 114,4 108,0 106,6 110,2 113,3 Munkanélküliségi ráta % 2,0 1,5 1,2 1,1 0,8 Az export értéke Mrd USD 15,7 18,1 22,1 27,4 37,3 Az import értéke Mrd USD 17,2 18,0 23,7 30,4 41,7 A folyó fizetési mérleg egyenlege Mill USD Közvetlen működő tőke import (flow) M USD 163,8 305,0 354,0 250 Közvetlen működő tőke export (flow) M USD -1,3-2,5-3,0-2,4 A költségvetés egyenlege a GDP %-ában % - 0,3-0,2 1,5 0,4 0,7 Forrás: Világbank és belorusz nemzeti statisztika

6 6 A piacgazdaságra történő áttérés hivatalosan 1995-ben vette kezdetét, ugyanakkor a magántulajdon mérsékelt részesedése mellett, az árak állami szabályozásával, a legnagyobb vállalatok állami tulajdonlásával az állam gazdaságirányító szerepe meghatározó. Az ország gazdaságát az elmúlt években a stabilitás és a folyamatos fejlődés jellemezte. A GDP átlagos éves emelkedése a 2000-es években megközelítette a 10%-ot ban az ország GDP-je 49,4 milliárd USD volt, az egy főre jutó GDP értéke 5094 $. A GDP megoszlása (2007-ben) ipar 26%, mezőgazdaság 7,4%, szolgáltatások 66,6%. Az infláció növekedési ütemét 2006-ra sikerült megfékezni, ugyanakkor 2007-ben ismét átlépte a 10%-os határt (10,2%), s 2008-ban 13,3%-ot tett ki. A munkanélküliség igen alacsony szinten van, mértéke nem éri el az 1%-ot. Az ipar meghatározó ágazata (a szovjet időkből örökölt szerkezet, valamint tükrözve a saját nyersanyag hiányát) a gépgyártás (teherautó és traktorgyártás, mezőgazdasági gépgyártás), elektrotechnika, vegyipar, építőanyag ipar. Az ország energiagazdasága szinte teljes egészében az importált orosz földgázra és kőolajra támaszkodik. A szállítás egyelőre a világpiacinál jóval kedvezőbb feltételekkel (a világpiaci ár 1/3-a, 1/4-e) valósul meg, ugyanakkor 2006-tól kezdve végrehajtásra kerül egy ár felzárkóztatási program, melynek értelmében re az áraknak azonosaknak kell lenniük a világpiaci árral. Az ország viszonylag szegény ásványkincsekben, de gazdag építőipari alapanyagokban, káliumban. A kőolaj kitermelés megközelíti a 2 millió tonnát, ami az importnak 10%-a. A mezőgazdaság tradicionálisan jelentős szerepet tölt be a nemzetgazdaságban. Meghatározó ágazata az állattenyésztés, ugyanakkor 2008-ban a gabonatermés nagyságrendje elérte a 10 millió tonnát. Az ágazat termékeinek piaci pozíciója jelentősen javult ban, szinte korlátlan mennyiségben exportálhatóak elsősorban a FÁK országokba, azon belül is Oroszországba. Az export nagyságrendje esetenként már zavarja a hazai ellátást is. A csernobili katasztrófa jelentős veszteségeket okozott a mezőgazdaságnak és az országnak. Az ország területének mintegy 21%-án következett be valamilyen mértékű szennyeződés. 3. Külkereskedelmi tendenciák, külkereskedelmi statisztika, főbb partnerek, főbb import termékek A külkereskedelmi Forgalom alakulása Export Mlrd $ 22,1 27,4 37,3 Import Mlrd $ 23,7 30,4 41,7 Forgalom Mlrd $ 45,8 57,8 79,0 A Belarusz Köztársaság külkereskedelmi forgalma az elmúlt években dinamikusan emelkedett, között megduplázódott.

7 7 A forgalom nagyságrendje 2008-ben 79 Mlrd $ volt, 36,7%-kal több mint 2007-ben. A teljes forgalmon belül a FÁK országok részesedése elérte az 57%-ot. Az ország legfontosabb külkereskedelmi partnerei és azok részesedése a forgalomból ban a következő volt: Oroszország 47,2%, Hollandia 8,2 %, Ukrajna 6,8%, NSZK 5,0 %, Lengyelország 4,1%, Nagy Britannia 2,4%, Kína 2,8 %, Lettország 3,2%, Olaszország 1,6 %, Brazília 1,7 % (Magyarország Belarusz legnagyobb külkereskedelmi partnere). A Belarusz Köztársaság fő külkereskedelmi partnere Oroszország, a forgalom nagyságrendje 2008-ban elérte a 34 Mlrd $-os szintet, s közel 31%-kal emelkedett 2007-hez viszonyítva. Meghatározó export termékek: kőolaj származékok, traktorok, teherautók, műtrágyák, élelmiszerek. Az import növekedésének üteme meghaladta az exportét. Ebben jelentős szerepet játszott, hogy az importált földgáz ára 2007-ben a 2,1 szeresére, a kőolajé pedig 34,8%-kal emelkedett. Ezen tendenciák eredményeként a külkereskedelmi áruforgalom egyenlege negatív lett, s elérte a 6 Mlrd $-t, a növekedés mértéke 2007-hoz viszonyítva 1,7 Mlrd $. A szolgáltatások exportjának összértéke 2008-ban 3 Mlrd $ volt, 37%-kal emelkedett 1 év alatt. A szolgáltatások importja 1,5 Mlrd $-t tett ki. Összességében a szolgáltatások vonatkozásában 1,5 Mlrd $-os aktívum képződött. Az áruk és szolgáltatások külkereskedelmi forgalma összességében 79Mlrd $ volt, a forgalom negatív egyenlege 4,4 Mlrd $. 4./ Tőkeáramlás, főbb partnerek Millió USD Portfólió bef FDI proj. sz A legnagyobb befektetők: Oroszország, Svájc, Nagy-Britannia, Ausztria, Ciprus, NSZK. A befektetések összértéke a Belarusz Köztársaságban 2007-ben 5,4 Mlrd $ volt. Ugyanakkor ezen befektetések döntő részét a különböző kölcsönök, áruhitelek tették ki, a működő tőkébe irányuló befektetés igen alacsony részarányt képvisel. Magyarország és Belarusz bilaterális kapcsolatai, külkereskedelem, tőkeáramlás

8 8 KIVITEL BEHOZATAL EGYENLEG Összesen 108,2 137,9 110,5 123,6-2,3 14,3 Élelmiszer, ital, dohány 12,0 12,0 0,1-11,9 12,0 Nyersanyagok 0,1 0,2 2,2 1,6-2,1-1,4 Energiahordozók - 0,2 50,6 59,3-50,6-59,1 Feldolgozott termékek 70,4 82,1 37,4 40,3 33,0 49,1 Gépek, gépi berendezések 25,7 43,4 20,2 22,4 5,5 21,0 Forrás: KSH Értékváltozás és a forgalom megoszlása 2008-ban (%) INDEX (2008/2007) Megoszlás KIVITEL BEHOZATAL KIVITEL BEHOZATAL Összesen 127,4 111,8 100,0 100,0 Élelmiszer, ital, dohány 100,0-8,7 - Nyersanyagok 200,0 72,7-1,3 Energiahordozók - 117,2-50,0 Feldolgozott termékek 116,6 107,8 59,5 32,6 Gépek, gépi berendezések 168,9 110,9 31,8 16,1 Forrás: KSH

9 9 II. ADÓZÁSI SZABÁLYOK 1. Közvetett (árarányos) adók és illetékek 1.1 ÁFA Az ÁFA rendszere a magyar gyakorlattal azonos, illetve hasonló elemeket tartalmaz. Alap ÁFA tétel: 20%. Kedvezményes tételek: 10%-os ÁFA terheli: - a Belarusz Köztársaság területén előállított növényi eredetű termékeket (virágok kivételével), állati eredetű termékeket (prémállattenyésztés kivételével, halászat és méhészet), - az államelnök által kiadott lista szerinti, a Belarusz Köztársaságba behozott és/vagy forgalmazott élelmiszereket és a gyermekek részére forgalmazott termékeket. 0%-os ÁFA terheli: - az áruk és szolgáltatások exportját. 1.2 Jövedéki adók A jövedéki adó tételeket az államfő határozza meg a jövedéki termék mennyiségi egységére vetített abszolút összegben, vagy pedig a termék értékére vetített %-ban. Jövedéki adó terheli az alábbi áru csoportokat: - műszaki alkohol, - alkohol tartalmú termékek, - sör, - dohányáru, - alkohol tartalmú oldatok (a gyógyászati termékek kivételével), - benzin és dízel, - személygépkocsi és mikrobusz. 2. Egyenes (a folyó bevételeket és a nyereséget terhelő) adók 2.1 Nyereségadó A nyereségadó mértéke: 24%. A nyereségadó alapja csökkenthető a termelési és lakásépítési célú beruházások értékével, illetve ezen célok megvalósítását finanszírozó banki hitelek törlesztő részleteivel. 2.2 Jövedelemadó A külföldi jogi személyek, amelyek nem rendelkeznek állandó képviselettel Belaruszban a Belarusz Köztársaságból származó bevételek realizálása esetén jövedelemadót fizetnek a következők szerint:

10 10-12% osztalék után, - 15% royalty, licencek után, - 15% megbízásos alapú értékesítésből származó jövedelem után, a szórakoztató ipari tevékenység bevétele után, - 6% a nemzetközi szállítás és szállítmányozás bevétele után, - 10% a kölcsönökkel összefüggő kötelezettségek után, - 10% az értékpapírok értékesítéséből származó jövedelem után. 2.3 Személyi jövedelemadó Belaruszban január 1-től egységes, 12%-os jövedelemadó kulcsot vezettek be. Mindezeken túlmenően az alkalmazottak bérjövedelmét terhelik a szociális alapokba történő befizetések (cca 10%). Az osztalék bevételeket 1,15%-os jövedelemadó terheli. 3. Az áruk és szolgáltatások önköltségére vetített adók 3.1 Szociális biztosítás béradói A nyugdíjalapba fizetendő adó mértéke: - a munkaadók számára 28%, - a munkavállalók számára 1%. A táppénzalapba fizetendő adó mértéke: - a munkaadók számára: 6%. 3.2 Kötelező biztosítások díja/ üzemi balesetek és foglalkozási megbetegedések/ A munkaadók fizetik valamennyi alkalmazottjuk után a jövedelmük függvényében, a biztosító által meghatározott díjszabás szerint (mértéke jelenleg 0,1-2,8% között változik). 3.3 Földadó Földadó fizetésére kötelezett valamennyi személy és jogi személy, aki, vagy amely földterületet birtokol, bérel, vagy tulajdonában áll. A földadó az érintett földterület piaci értéke alapján kerül kivetésre, az éves költségvetési tervben meghatározott koefficiensek alapján. 3.4 Ökológiai adó Az ökológiai adó az alábbiakra kerül kivetésre: - kitermelt természeti kincsek, - kőolaj és kőolajtermék feldolgozás, - káros anyag kibocsátás, - kőolaj és kőolajszármazékok tranzit szállítása a Belarusz Köztársaság területén keresztül, - termelési hulladékok, - a Belaruszban előállított vagy importált műanyag, üveg és papír alapú csomagoló anyagokra. Az adó mértéke:

11 11 - a természeti kincsek felhasználásával kapcsolatos adók mértékét az államelnök határozza meg. A kőolaj és kőolajszármazékok utáni adó mértéke jelenleg cca. 1 /tonna. - A káros anyag kibocsátás utáni adók bonyolult számítással, az érintett anyagoktól és a szennyeződés mértékétől függően kerülnek kiszámításra a központilag meghatározott normatívák alapján, - Amennyiben a kitermelés, illetve a hulladékképződés mértéke meghaladja a normatívákat, úgy a fizetendő adó mértéke az alapdíjak szöröse. 3.5 Befizetések az innovációs alapokba A Kereskedelmi Minisztérium kezelésében lévő innovációs alapba befizetést teljesítők köre: - a Belarusz területén nagy és kiskereskedelmet folytatók az értékesített termékek és szolgáltatások önköltsége után, annak 0,25%-os mértékében, - a felsőbb kategóriájú közétkeztetést végzők 1,25%-os mértékben, - az üzemanyag nagykereskedők 1,5%-os mértékben. Az Építészeti Minisztérium által működtetett innovációs alapba befizetők: - valamennyi építési-szerelési tevékenységet folytató, valamint építőanyag ipari szervezet. Az adó mértéke 0,25-13,5% között változik attól függően, hogy milyen jellegű tevékenységről van szó, milyen forrásból történik a finanszírozás (költségvetési, külföldi befektető) stb. 4./ Társasági javak terhére fizetendő adók 4.1 Ingatlan adó Állóeszköz adó fizetésére kötelezettek az ilyen eszközökkel rendelkező szervezetek, valamint az ingatlannal rendelkező személyek. Az adó mértéke szervezetek számára 1%, magán személyeknek 0,1%. 4.2 Helyi adók A helyi adók kivetésére a megyei tanácsok jogosultak, a kivethető adók körét a köztársaság éves költségvetési törvénye tartalmazza ban a helyi szervek az alábbi adók kivetésére jogosultak: - szolgáltatások árbevétele utáni adó, - célzott felhasználású adók (az érintett település, járás infrastruktúrájának fejlesztésére, a helyi autóbusz közlekedés járműparkjának megújítására fordítandó adó), - ebadó, parkolási díjak, - felvásárlások utáni adók (gomba, bogyós gyümölcsök, gyógyfüvek stb. begyűjtése), - üdülési adó. A szabályozás jellege miatt ezen adók mértéke eltér az egyes területeken, településeken. A jelenlegi gyakorlat szerint ugyanakkor átlagos mértékük a következő: - a kiskereskedelmi áruforgalom bevétele utáni adó mértéke max. 5%,

12 12 - a szolgáltatások utáni adó mértéke max. 5%, - infrastruktúrafejlesztési adó 0,5%, - járműpark fenntartási adó az adózott nyereség 2-3%-a, - felvásárlási adó max. 5%, - üdülési adó 2-3% az értékesített szolgáltatás bevételei után. 5./ Pénzügyi eredmény utáni adó 5.1 Offshore adó Amennyiben belorusz rezidens offshore zónába bejegyzettek részére utal át pénzeszközt, úgy az adó mértéke 15%. 6./ Egyéb adófajták 6.1 Mezőgazdasági termelők egységes adója Az adó mértéke a realizált termékek és szolgáltatások árbevételének 2%-a. 6.2 EVA Egyszerűsített Vállalkozási Adó fizetésére jogosultak a következő vállalkozások: - szervezetek, amelyeknél az átlagosan foglalkoztatottak létszáma nem haladja meg a 15- öt, - valamint azon egyéni vállalkozók, akiknek a bruttó árbevétele nem haladja meg a 450 millió rubelt (1 $ = 2850 rubel, május). Az adó mértéke: - 8% az ÁFÁ-t nem fizető szervezetek és egyéni vállalkozók számára, - 6% az ÁFÁ-t fizető szervezetek és egyéni vállalkozók számára, - 15% az adóalapként a bruttó árbevételt alkalmazó szervezetek és egyéni vállalkozók számára. 6.3 Szerencsejáték adó 6.4 Lottó játék utáni adó

13 13 III. KÜLFÖLDI TULAJDONÚ (RÉSZTULAJDONÚ) TÁRSASÁGOK LÉTREHOZÁSA Külföldi tulajdonú társaságnak tekintendő azon társaság, amelynek alaptőkéjében a külföldi tulajdon minimum $ értéket képvisel, s tulajdonosainak fő üzleti célja nyereség realizálása és/vagy nyereség egymás közötti felosztása. Az érintett társaság lehet külföldi tulajdonú vagy külföldi tulajdonú közös társaság. Előbbiben a külföldi tulajdonos részesedése 100%, míg az utóbbi esetben a külföldi mellett részesedéssel bír a Belarusz Köztársaság jogi személyiségű társasága, illetve belorusz állampolgár. A külföldi tulajdonú társaságok jogosultak leányvállalatok, gyáregységek, képviseletek létrehozására. Amennyiben ezen társaságokban rendelkeznek legalább $ értéket képviselő részesedéssel, úgy ezen szervezetek az anyacéggel azonos jogosultságokkal rendelkeznek. A külföldi tulajdonú társaság létrejöhet annak alapításával, vagy részesedés kivásárlásával már bejegyzett társaságban. Külföldi tulajdonú közös társaság állami bejegyzéséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges: - az alapítók írásos kérelme, - az alapító okiratok közjegyző által hitelesített példányai, - a belorusz jogi személyiségű alapítóknak be kell nyújtaniuk a tulajdonosok közjegyző által hitelesített határozatát a közös társaság megalapításáról, valamint a közjegyző által hitelesített, az állami bejegyzésüket bizonyító okiratot, - a belorusz állampolgároknak munkakönyvük utolsó munkáltatójuk által hitelesített másolatát, - a külföldi jogi személyiségű alapítóknak be kell nyújtaniuk a maximum 1 éves cégkivonatukat, belorusz (orosz) nyelvre lefordítva, mely fordítást közjegyzőnek kell hitelesítenie, - a külföldi állampolgároknak be kell nyújtaniuk útlevelük másolatát, belorusz (orosz) nyelvre lefordítva, mely fordítás közjegyző által hitelesítve van, - a jegyzett tőke befizetését (nyújtását) bizonyító okiratok, - garancialevél a közös társaság jogosultságáról székhelye birtoklására, - a bejegyzési illeték befizetésének igazolása. Külföldi tulajdonú társaságok bejegyzéséhez benyújtandó dokumentumok a következők: - az alapítók írásos kérelme, - az alapító okiratok közjegyző által hitelesített példányai, - a külföldi jogi személyiségű alapítóknak be kell nyújtaniuk a maximum 1 éves cégkivonatukat, belorusz (orosz) nyelvre lefordítva, közjegyző által hitelesítve, - a külföldi állampolgárok útlevelük másolatát, belorusz (orosz) nyelvre lefordítva és közjegyző által hitelesítve, - a jegyzett tőke biztosítását igazoló okiratok, - garancialevél a társaság jogosultságáról székhelye birtoklására, - a bejegyzési illeték befizetésének igazolása.

14 14 A társaság bejegyzésére a dokumentumok benyújtásától számított 1 napon belül kerül sor. A bejegyzés megtagadása esetén nem lehet motivációs tényező az alapítás célszerűsége. Az elutasító határozat bíróságon megtámadható. A társaság alaptőkéjének 50%-a (a nyílt részvénytársaság kivételével) szolgáltatására a bejegyzéstől számított első évben minimum 50%-os nagyságrendben sor kell, hogy kerüljön. Az 50%-os arányról valamennyi tulajdonosnak gondoskodnia kell. A teljes alaptőke nyújtásáról 2 éven belül kell gondoskodni. A nyílt részvénytársaságok esetében az alaptőkét teljes egészében biztosítani kell a társaság bejegyzésének időpontjáig. A jegyzett tőke elemeinek vagyonértékelése, az alapító okiratok tartalmi elemei, a módosítások átvezetése és bejelentése a magyar gyakorlathoz hasonló elemeket tartalmaz.

15 15 IV. BEFEKTETÉSEK SZABÁLYOZÁSA A Belarusz Köztársaságban a befektetések törvényi szabályozásának alapját és kereteit a Befektetési Törvénykönyv határozza meg. Ezen törvénykönyv fő szabályozási elemei a következők: 1./ Külföldi befektetőnek tekintendők a külföldi államok, ezen államok közigazgatási-területi egységei, illetve ezek meghatalmazott szervezetei, külföldi jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező külföldi szervezetek, külföldi állampolgárok, állandó külföldi tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárok. 2./ A befektetés tárgyát képezheti vagyontárgy (azon belül vállalat), értékpapír, vagyon értékű jog. 3./ A befektetési tevékenység jelentheti jogi személy létrehozását, vagyontárgy, illetve vagyon értékű jog megszerzését, részesedés megszerzését jogi személy jegyzett tőkéjéből, ingatlan, értékpapír, szellemi termék tulajdonjogának megszerzését, koncesszió elnyerését, gépek, egyéb állóeszközök megszerzését. 4./ Külföldi résztulajdonú társaságnak tekintendő azon szervezet, amelynek jegyzett tőkéjében a külföldi befektető részesedésének értéke minimum $ értéket képvisel, s tevékenységük fő célja nyereség realizálása és/vagy ezen nyereség egymás közötti felosztása (ezen státusz birtoklása adózási és más szabályozási szempontból bír jelentőséggel). 5./ A vonatkozó törvényi szabályozás nem lehet hátrányosabb a külföldi befektetőkre, illetve az általuk létrehozott szervezetekre vonatkozóan, mint a belorusz személyekre és jogi személyekre vonatkozó szabályozás. A április 1-je után létrehozott külföldi tulajdonú társaságok vonatkozásában, amennyiben a vonatkozó törvényi változások hátrányosan érintik tevékenységük és helyzetük alakulását különös tekintettel az adók összetételére és a terhelés mértékére vonatkozóan, úgy a bejegyzésüktől számított 5 éven belül rájuk a bejegyzésükkor érvényes szabályok vonatkoznak. 6./ A belorusz állam garantálja a befektetők tulajdoni és egyéb dologi jogát, s gondoskodik ezen jogok megfelelő védelméről. 7./ A befektetőnek jogában áll önállóan rendelkeznie a tevékenysége közben képződött nyereséggel. Az adófizetési és egyéb fizetési kötelezettségek teljesítése után garantált a nyereség (bevétel) szabad külföldi transzferje. A belorusz állam 2007-től erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy jelentősen javítsa az országban a befektetési klímát, ennek keretében folyamatosan átdolgozzák a gazdasági törvényeket, különös tekintettel az adózási szabályokra, folyamatosan bővítik a külföldi befektetésekre vonatkozó kedvezményeket.

16 január 1-i állapot szerint a legfontosabb kedvezmények a következők: - a Belarusz Köztársaság területén április 1. után létrehozott társaságok a Minisztertanács által kiadott, es lakos számot meghaladó településeken létrehozott társaságok kivételével a létrehozásuktól számított 5 évig nem fizetnek nyereségadót és a mezőgazdasági termelőket támogató köztársasági alapba fizetendő adót a saját előállítású termékek és szolgáltatások vonatkozásában, amennyiben biztosított ezen termékek és szolgáltatások elkülönített nyilvántartása, - fentiekben foglaltakon túlmenően nem fizetnek egyéb adókat és illetékeket az ÁFA, a jövedéki adó, vámok, a földadó, az ökológiai adó kivételével, - létrehozásuktól kezdve 5 éven keresztül nem kötelesek külföldi valutában képződött bevételeiket kötelező beváltásra felajánlani, - ezen társaságokra anyagbeszerzéseiknél és saját előállítású termékeik külkereskedelme során nem vonatkoznak bizonyos mennyiségi korlátozások, az egyes termékek vonatkozásában meghatározott külkereskedelmi jogosultságok, a Belorusz Áru Tőzsdén keresztül történő kötelező kötések követelménye, kötelező minimum árak meghatározásának követelménye importnál, kötelező maximum árak meghatározása exportnál, a speciális közbeszerzési és tendereztetési szabályok, - saját előállítású termékek és szolgáltatások forgalmazása esetén önállóan határozzák meg beszerzéseik és eladásaik feltételeit, mennyiségeit, fajtaságát, a Minisztertanács által meghatározott, szociális szempontból fontos termékek listájának kivételével az eladási áraikat, önállóan választják ki szállítóikat és vevőiket, önállóan határozzák meg alkalmazottaik bérét, figyelembe véve a minimálbérre vonatkozó minisztertanácsi rendeletet, jogukban áll biztosításaikat külföldi társaságoknál megkötni, A fentiekben meghatározott kedvezmények nem vonatkoznak az alábbi körre: bankok és egyéb hitelezési és pénzügyi szervezetek, értékpapír forgalmazók, a szabad gazdasági övezetek és a Technológiai Park rezidenseire (megjegyzés: rájuk más kedvezmény kör érvényes), egyszerűsített adózást folytató vállalkozások, az lakos számot meghaladó településeken tevékenységet folytató vállalkozások, mezőgazdasági termékeket előállító és EVA-t fizetők, szerencsejáték üzletben tevékenykedők, honvédelem, fegyverkereskedelem és előállítás, robbanóanyag előállítás és kereskedelem, radioaktív anyagok előállítása és kereskedelme, pszichotróp és narkotikum jellegű anyagok előállítása és forgalmazása, alkohol tartalmú italok és dohány termékek előállítása és forgalmazása, értékpapírok, bankjegyek és postabélyegek előállítása, tömegtájékoztatási eszközök, sajtó kiadása, rádió, tv és műsorszórás, fertőző betegségek gyógyászati tevékenysége. A külföldi tulajdonú (résztulajdonú) társaságok alaptőkéjének részét képező gépek és berendezések, valamint ezek részegységei és alkatrészei mentesek a vám és ÁFA fizetési kötelezettségek alól.

17 17 V. KÜLKERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYOZÁSA 1./ Vámok Oroszország, Belarusz és Kazahsztán között január 1-től Vámunió lépett érvénybe. A vámunió keretében ugyancsak január 1-től egységes vámtarifák érvényesek. Csökkentek a vámtételek egyes ruházati termékekre, lábbelikre, elektromos berendezésekre és gépekre, ugyanakkor emelkedtek egyes szerszámgépekre, fémárura, mezőgazdasági gépekre, teherautókra, és rendkívül jelentős mértékben a személygépkocsikra vonatkozóan. Az import vámok az árufajtasággal és a származási hely figyelembevételével kerülnek meghatározásra. Alapesetben a vámtételek az importált áru értékének meghatározott százalékában kerülnek meghatározásra (ad valorem), esetenként azonban Euro/kg-ban. Jelenleg 5 ad valorem vámtétel létezik: 5, 10, 15, 20 és 25%. Az áruféleségek az áru nomenklatúra lista szerint kerülnek beazonosításra. A vámtételek ugyanakkor függnek a származási hely besorolásától is. A származási országok 3 kategóriába kerülnek besorolásra: - preferált államok az alap vámtétel kerül kiszabásra, - szabad kereskedelem státuszú államok nem kerül kiszabásra vám, - nem preferált államok az alap vámtétel kétszerese kerül kiszabásra. Ez utóbbi kategóriába jelenleg nincs állam besorolva. Amennyiben a származási ország nem megállapítható, úgy az alap vámtétel kétszerese kerül kiszabásra. Az áruk korlátozott körét (üzemanyagok, egyes élelmiszerfajták), amelyek az Eurázsiai Gazdasági Zóna (Oroszország, Kazahsztán, Belarusz) határain kívülre kerülnek exportra, export vámok terhelik. Összességében 15 speciális vám eljárás létezik Belaruszban. Így pl. nem terheli vám a Beloruszba ideiglenesen, további feldolgozásra behozott, majd reexportált áruféleségeket. Szintén nem terheli vám az ideiglenesen, feldolgozásra exportált áruféleségeket visszaszállításuk során, pontosabban az import vám csak a feldolgozás során hozzáadott értékre kerül kivetésre. Bizonyos esetekben nem terheli vám a Belaruszba ideiglenesen importált árukat. 2./ ÁFA Import esetén az alap ÁFA tétel 20%. 10% ÁFA terheli az élelmiszereket és az államelnök által kiadott listán szereplő, gyermek ellátási cikkeket. Az exportáruk ÁFA tétele 0%. A közvetett adók szedése szempontjából valamennyi reláció szempontjából a rendeltetési hely elv kerül érvényesítésre. 3./ Jövedéki adó A jövedéki adótételek a mennyiségi egységre vetített abszolút összegben vagy az áru értékének %-ában kerülnek meghatározásra. Jövedéki adó terheli a következő áruféleségeket: hidrolízises műszaki alkohol, alkoholtartalmú oldatok (egyes gyógyászati termékek kivételével), szeszipari termékek, sör, dohányáru, nyers kőolaj, üzemanyagok, ékszerek, mikrobuszok és személygépkocsik. 4./ Exportengedélyek Egyes áruféleségekre a megfelelő államigazgatási szervekkel egyeztetve a Kereskedelmi Minisztérium ad ki exportengedélyeket.

18 18 A külföldi tulajdonú, illetve résztulajdonú (amelyek jegyzett tőkéjében a külföldi tulajdonos részaránya több mint 30%), valamint a szabad gazdasági övezetekben rezidens társaságok saját előállítású termékeiket engedélymentesen exportálhatják. 5./ Kvóták Import kvóták kerülnek meghatározásra a következő áruféleségekre: hal és tengeri termékek, alkoholtartalmú italok, etilalkohol, dohányáru, cukor nyersanyag. Export kvóták: műtrágyák, fekete és színes fémhulladékok, textiltermékek. A kvóták főszabály szerint versenytárgyalás, aukció keretében kerülnek elosztásra. Azokat a szervezeteket részesítik előnyben, amelyek az állam számára legelőnyösebb módon képesek kihasználni ezeket a kvótákat. A versenytárgyalások győzteseinek bizonyítványt állítanak ki, amely feljogosít az export-, illetve importengedélyek megszerzésére. Ezen bizonyítványok érvényességi ideje nem hosszabbítható meg. 6./ Exportellenőrzés Különleges exportellenőrzés tárgyát képező áruféleségek a következők: a nemzetközi és nemzetbiztonságot érintő termékek és szolgáltatások, vegyi és bakteorológiai fegyverek előállítására alkalmas vegyi anyagok és mikroorganizmusok, atomfegyverek előállításához felhasználható termékek és kapcsolható szolgáltatások, tömegpusztító fegyverek, katonai rendeltetésű termékek, rejtjel eszközök. Az ellenőrzés szabályrendszerét minisztertanácsi rendelet szabályozza. 7./ Speciális védelmi, anti-dömping és kompenzációs intézkedések A speciális védelmi intézkedések kezdeményezésére, illetve megtételére akkor kerül sor, amikor a megnövekvő import, illetve annak kondíciói közvetlen kárt okoznak, vagy veszélyeztetik a belorusz gazdaság hasonló, vagy az importtal közvetlenül konkuráló terméket előállító ágazatát. Az antidömping eljárások lefolytatására akkor kerül sor, ha az import közvetlen anyagi veszteséget okoz, ill. annak veszélyével jár az érintett termékkört előállító hazai ágazat számára. Kompenzációs jellegű lépések megtételére akkor kerül sor, amikor az érintett termék gyártása és/vagy exportja során az idegen állam speciális támogatásokat alkalmazott és az import anyagi veszteséget okoz, vagy azzal fenyeget a hasonló terméket előállító hazai ágazat számára.

19 19 VI. VALUTAMŰVELETEK SZABÁLYOZÁSA 1./ Rezidensek és nem rezidensek közötti valutaműveletek belorusz rubelben Fenti valutaműveletekre az alábbi esetekben kerülhet sor: - amennyiben a nem rezidens által bankban, belorusz rubelben nyitott valuta számlára/ról történik utalás, - amennyiben olyan állam nem rezidensével történik elszámolás, mely állammal a Belarusz Köztársaságnak érvényben lévő szerződése van a nemzeti valutákban történő elszámolásról, s mely nem rezidens az idegen államban számlát nyitott (ilyen jellegű megállapodás van érvényben a FÁK tagállamokkal, Litvániával és Lettországgal). 2./ Rezidensek és nem rezidensek közötti valutaműveletek idegen valutában Ezen műveletek végrehajthatók azon valutákban, amelyeknek árfolyamát a Nemzeti Bank vezeti. 3./ Nem rezidensek valutaműveletei belorusz rubelben A nem rezidensek jogosultak az arra felhatalmazott belorusz bankokban valutaszámlát nyitni mind rubelben, mind idegen valutában. A nem rezidens rubelben, a bankban az alábbi típusú számlákat nyithatja: T típusú folyószámla, betéti számla, a törvényhozás által meghatározott más típusú számlák. A T típusú folyószámlát a nem rezidens csak képviselete (fiók intézménye) nevére nyithatja. A pénzügyi műveletek végrehajtása ezen számlákon átutalásos rendszerben valósul meg, kivétel, amikor fizikai személlyel történő elszámolás keretében történik betét, illetve kivét. 4./ Valutaműveletek fajtái Folyó valutaműveletek Ezen műveletek a rezidensek és nem rezidensek között korlátozás nélkül végezhetők, a Belorusz Nemzeti Bank engedélye nem szükséges. A folyó valutaműveletek körébe tartoznak az alábbi műveletek: - import és export ügyletek, amennyiben a pénzügyi elszámolás a feladás (kiszállítás) napjától számított 181 napon belül megtörténik, - maximum 180 napra nyújtott (kapott) kölcsönök és hitelek, - a nyújtott hitelek utáni kamatok, osztalékok, - nem kereskedelmi jellegű műveletek. Tőkemozgás jellegű műveletek Tőkemozgás jellegű műveleteknek tekintendők a rezidensek és nem rezidensek között az alábbi műveletek: - részvények megszerzése, - rezidensek és nem rezidensek által kibocsátott értékpapírok megszerzése,

20 20 - ingatlanhoz kapcsolódó kötelezettségek kapcsán felmerülő műveletek, - import és export ügyletek, amennyiben a pénzügyi elszámolás a feladás (kiszállítás) napjától számított 180 napon belül nem történik meg, napnál hosszabb futamidejű nyújtott és kapott hitelek és kölcsönök, - egyéb, a folyó műveletek körébe nem tartozó műveletek. Fenti valutaműveletek a Nemzeti Bank jóváhagyásával, jóváhagyása nélkül, regisztrációs rendszerben, illetve bejelentés alapján hajthatók végre. Bejelentés alapján végezhető el valamennyi fenti művelet, amennyiben nem tartozik az első három kategória valamelyikébe. A Nemzeti Bank engedélyével hajthatók végre az alábbi valutaműveletek: - részvények megszerzése a tagok közötti szétosztás során, - nem rezidensek által kibocsátott értékpapírok megszerzése nem rezidensek által, a részvények tulajdonosok közötti szétosztásának esetét kivéve, - a Belarusz Köztársaság határain kívül megszerzett ingatlan tulajdonjog, - ilyen ingatlan bérbeadásával kapcsolatos műveletek, - pénzeszközök elhelyezése nem rezidens bankokban, napnál hosszabb futamidőre nyújtott kölcsönök, - rezidens biztosítótársaság által a nem rezidens részére történő átutalás, amennyiben annak összege meghaladja a $-t, - Kölcsön (hitel) felvétele 180 napnál hosszabb futamidőre, amennyiben az alábbi feltételek közül bármelyik érvényesül: a kölcsön összege meghaladja az 1 millió $-t, a kölcsön kamata meghaladja a Nemzeti Bank igazgatótanácsa által meghatározott mértéket, amennyiben a rezidens kölcsönfelvevő számláját elkerülve, közvetlenül kötelezettségei törlesztésére kerül felhasználásra a hitel, amennyiben a hiteltörlesztés nem az adós számlájáról történik, amennyiben a hitelnyújtó államában kedvezményes adószabályok érvényesek és nem kötelező a valuta műveletekről szóló információk nyújtása (offshore zónák). A Nemzeti Bank engedélye nélkül végrehajtható műveletek: - nem rezidens részére történő átutalás a Belarusz Köztársaság területén található ingatlan rezidens által történő elidegenítése során, - a rezidens által a nem rezidens számára biztosított export utáni halasztott fizetés esetén, amennyiben annak futamideje meghaladja az áru (szolgáltatás) feladásától, szolgáltatásától számított 180 napot, - a nem rezidens által a rezidens importőr részére biztosított halasztott fizetés esetén, amennyiben annak futamideje meghaladja a 180 napot az áru beérkezésének, átvételének időpontjától számítva, - ingatlanbérlethez kapcsolódó műveletek Belarusz határain kívüli ingatlanok kivételével, - nemzetközi szervezetek részére történő tagdíj átutalások, - rezidensek által kibocsátott értékpapírokhoz kapcsolódó műveletek, - nem rezidens által a rezidens jogi személy alaptőkéjébe történő befizetések, - a köztársasági költségvetés hiányának fedezeteként, 180 napot meghaladó futamidejű eszközbevonás, - kormánygarancia keretében 180 napot meghaladó futamidejű eszközbevonás és törlesztés, - kormányközi megállapodás keretében 180 napot meghaladó futamidőre bevont eszközök és azok törlesztése, - az államadósság törlesztése.

21 21 Regisztrációs rendben végrehajtható műveletek: - amennyiben az export műveletekhez kapcsolódóan 180 napos futamidőt meghaladó halasztott fizetésre kerül sor, - amennyiben az import műveletekhez kapcsolódóan az áru beérkezésének napjától számítva több mint 180 napos halasztott fizetésre kerül sor. 5./ Rezidens jogi személyek valuta forrásai Valuta bevételek A belorusz jogi személyek és egyéni vállalkozók a számlájukra való beérkezés után 5 napon belül kötelesek eladni valuta bevételük 30%-át a belorusz valuta tőzsdén keresztül. Nem kötelesek ugyanakkor eladásra felajánlani: - a saját termelésű termékek (szolgáltatások) utáni export árbevételüket azon társaságok, amelyek jegyzett tőkéjében a külföldi részesedés mértéke minimum 30%, - az alaptőkébe befizetett valuta, amennyiben a külföldi résztulajdon mértéke meghaladja a 30%-ot, valamint a rezidensek által a bankok jegyzett tőkéjébe történő befizetések, - a Belarusz Köztársaság belső valuta piacán beszerzett valuta, - a kölcsönök, hitelek, egyéb betétek, - a termelő berendezések beszerzésére fordított hitelek törlesztésére az adós számlájára érkezett valuta, s 5 munkanapon belül a kötelezettségek teljesítésére szolgáló speciális számlára továbbutalt valuta, - jogi személyek számlájára nem rezidensektől, közös gazdasági tevékenység végzése érdekében átutalt valuta, - egyéb esetekben. A kötelező átváltás után megmaradó valutát a jogi személyek és egyéni vállalkozók a törvények által meghatározott célokra fordíthatják. Valuta kölcsönök és hitelek Az arra felhatalmazott bankok a jogi személyeknek külföldi valutában és rubelben is nyújthatnak hitelt. A jogi személy rezidensek a jogi személy rezidensek számára kölcsönt folyósíthatnak külföldi valutában. A nem rezidensek által 180 napnál hosszabb futamidőre biztosított hitelek tőkemozgás jellegű műveletnek tekintendők. Szükséges a Nemzeti Bank engedélye a fentiekben már ismertetett rend szerint. A rezidensek jogosultak valuta beszerzésére a valuta tőzsdén, illetve a tőzsdén kívüli forgalmazás keretében is. Valuta beszerzésére az alábbi felhasználási célokra kerülhet sor: - nem rezidensekkel folyó valutaműveletek, illetve tőkemozgás jellegű műveletek keretében történő elszámolás érdekében, - a Belorusz Pénzügyminisztérium által valutában folyósított hitelek és kamatok törlesztésére, - a helyi és központi költségvetésbe befizetendő adókra, vámokra, illetékekre, - külföldi utazások költségfedezetére, - bankokkal történő valuta elszámolásokra, - rezidenssel szembeni, lízinggel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére,

22 22 - bírósági végrehajtási határozatokkal kapcsolatos elszámolásokra. A nem rezidensek jogosultak a további felhasználást nem indokolva valutát vásárolni a hazai valuta piacon a Belarusz Köztársaságban nyitott rubelszámlájuk terhére. Külföldi valuta készpénz formájában a rezidensek által az alábbi esetekben fogadható el: - a kifizetés a nem rezidenssel ténylegesen megkötött ügylet kapcsán kerül kifizetésre, - a nem rezidens által történő kölcsön törlesztés, - külföldi kiállításokon, vásárokon realizált bevétel, - a rezidens jegyzett tőkéjébe a nem rezidens által történő befizetés, - a nem rezidens által befizetett vám, úthasználati díj, egyéb adók és illetékek, - ajándékozás, adományozás. Az arra felhatalmazott bankok készpénzt a jogi személy rezidensek számláiról az alábbi esetekben fizethetnek ki: - szolgálati kiküldetések költségfedezetére, - állami adók, vámok, illetékek kifizetésére, - a házi pénztárak feltöltésére azon cégek számára, amelyek külföldi valutában értékesítenek és szolgáltatnak az állampolgárok számára. Egyéb esetekben a készpénzben történő kifizetésekhez nemzeti banki engedély szükséges. A jogi és magán személyek közötti valuta elszámolások nemzeti banki engedély alapján az alábbi esetekben lehetségesek: - vámmentes valuta boltok, - az M jelű utak mentén, határállomásokon folytatott kiskereskedelmi tevékenység, - biztosítási szolgáltatások nyújtása, - turisztikai szolgáltatások nyújtása, - külföldi személyszállítás légi és vasúti szállítás keretében, - nem rezidenseknek nyújtott oktatási, továbbképzési szolgáltatások, - üzemanyag értékesítés. Nemzeti banki engedély nélkül realizálható valuta műveletek jogi és magán személyek között: - A belorusz légitársaság nemzetközi járatain, - A vasúti szállítás közben igénybe vett szolgáltatások után, - Valutában nyújtott kölcsönök esetében, - Magánszemélyek bankokkal folytatott valuta műveletei keretében, - Ajándékozás, adományozás keretében, - Természetes személyek által a jegyzett tőkébe történő befizetések esetén, - Költségvetési adó befizetések során, - Konzuli díjak és illetékek, - Külképviseletek által szedett konzuli díjak.

23 23 VII. A SZABAD GAZDASÁGI ÖVEZETEK MŰKÖDÉSE A Belarusz Köztársaság területén a hazai és külföldi befektetések ösztönzése, kedvezőbb működési feltételek megteremtése érdekében szabad gazdasági zónák kerültek kialakításra. Ezek száma jelenleg 6, Bresztben, Grodnóban, Minszkben, Vityebszkben, Mogiljevben és Gomelben, tehát a megyeközpontokban találhatóak. Pontosan meghatározott területen belül helyezkednek el és rezidenseikre különleges adózási szabályok érvényesek. Adókedvezmények fő elemei a következők: - a nyereségadó mértéke 12% (24% helyett), - a szállítási adó 1,5%, - az ÁFA 9%, - a jövedéki adók az alaptétel 50%-ára csökkennek, - az alapítástól számított 7 évig a saját előállítású termékek után realizált nyereség után nem kell nyereségadót fizetni, - a rezidensek nem fizetik a 2%-os árbevételi adót végére a szabad gazdasági zónákban a külföldi befektetések értéke elérte a 300 millió $- t. Az övezetekben működő cégek száma eléri a 225-öt. Éves exportjuk meghaladja az 1 milliárd $-t. Ebből a körből realizálódik a teljes belorusz bútorexport 19%-a, a hal és halkonzervek exportjának 10%-a, a műanyag termékek exportjának 10%-a, a húskonzerv és töltelék áru export 6%-a. A legnagyobb forgalmat bonyolító övezetek Breszt és Minszk.

24 24 VIII. KÜLFÖLDI BEFEKTETŐK RÉSZVÉTELE A PRIVATIZÁCIÓBAN Külföldi befektetők privatizációs lehetőségei 1./ külföldi tulajdonú társaság létrehozása Külföldi tulajdonú társaság létrehozható ilyen társaság alapításával, részesedés kivásárlása útján már működő társaságban, illetve vállalat, mint vagyontömeg megvásárlása útján. 2./ nyílt részvénytársaság létrehozása állami vállalat privatizálása során A nyílt részvénytársaság alapítójaként a belorusz állam képviseletében a Gazdasági Minisztérium, annak területi szervei, valamint a helyi államigazgatási szervek működnek közre. A közreműködő felek szerződést kötnek a társaság alapítására irányuló közös gazdasági tevékenységről. 3./ Állami tulajdonú nyrt. részvényeinek kivásárlása versenytárgyalás és aukció során Versenytárgyalás során fő szempont az ajánlati ár nagyságrendje, valamint az egyéb vállalt kötelezettségek. Ezek közül kiemelt jelentőséggel bír a vállalt további befektetések nagyságrendje, a társaság korszerűsítésére vonatkozó elképzelések, foglalkoztatási garanciák, piaci pozíciók várható alakulása. Az aukció győztese a részvényekért legmagasabb árat ajánló pályázó. 4./ Részvények jegyzése alaptőke emelés keretében Az alaptőke emelés keretében megvalósuló részvénykibocsátást a Gazdasági Minisztérium, illetve a helyi államigazgatási szervek hagyják jóvá. Ezen részvénykibocsátások általában konkrét befektetési projekt megvalósításához kapcsolódnak. 5./ Külföldi tulajdonú közös társaságok létrehozása Ilyen típusú társaság létrehozásáról szóló döntést a már működő társaság tulajdonosai hozzák meg. A külföldi tulajdon névértékének el kell érnie a $-t. 6./ A legfeljebb 100 főt foglalkoztató, mérlegük eszköz oldalát elérő, illetve meghaladó adósságállománnyal rendelkező vállalatok megszerzése Az ilyen státuszú vállalatok kikiáltási ára 1 alapegység (az alapegység mértéke évente változik, 2008-ban rubel, azaz cca. 14 ). Az új tulajdonos köteles eleget tenni a vállalat fizetési kötelezettségének, garantálni egy bizonyos szintű foglalkoztatottságot, gondoskodni a további működés feltételeiről az adás-vételi szerződésbe foglalt kondíciókkal összhangban.

25 25 Privatizációs módozatok A Belarusz Köztársaságban a privatizáció nyílt részvénytársaság létrehozása, részvényeinek értékesítése,valamint állami vagyon elemek értékesítése útján valósul meg az alábbi privatizációs technikák alkalmazásával: - aukció során eladási feltételek támasztása nélkül, - aukció során feltételek támasztásával (a vevőnek vállalnia kell, hogy megőrzi az eredeti profilt, illetve rendeltetést, megőrizi, illetve új munkahelyeket hoz létre, gondoskodik a történelmi és kulturális értékek, a műemléki jelleg megőrzéséről), - versenytárgyalás során, amikor is teljesíteni kell a kiíró által támasztott feltételeket. Az egyéb követelmények szempontjából azonos feltételek vállalása esetén a legmagasabb ajánlati ár a meghatározó szempont. A Belarusz Köztársaság állampolgárai által kedvezményesen (a névérték 80%-áért), valamint csekkes privatizáció keretében megszerzett részvények eladására eladási tilalom van érvényben. Ugyanakkor 2008-tól kezdve ezen tilalmak enyhítésre kerültek, s 2-3 év alatt folyamatosan megszűnnek. Az ajánlati ár kifizetése azonnali befizetéssel, illetve halasztott fizetéssel, az infláció mértékét figyelembe véve történhet meg. Az állam garantálja a privatizáció során elnyert tulajdonosi jogokat. Az új tulajdonos nem tartozik felelősséggel azon kötelezettségekért, amelyeket a törvényben foglalt határidőre vele nem közöltek. Külön lista tartalmazza azon állami szervezetek és vállalatok nevét, amelyek privatizációjára nem kerülhet sor. A Belarusz Köztársaság Minisztertanácsa 2008 júliusában elfogadta és meghirdette az ország évekre vonatkozó privatizációs programját. Ezen program keretében az érintett időszakban 519 vállalat részvénytársasági átalakítására és privatizációjára kerül sor (2008-ban 176, 2009-ben 213, 2010-ben 130 vállalat). A megjelent privatizációs lista tárcánkénti bontásban tartalmazza az érintett cégeket.

26 26 IX. ÜZLETI KLÍMA ALAKULÁSA A Világban évente összeállítja jelentését a világ egyes országaira vonatkozóan az üzleti klíma alakulására vonatkozóan. Megállapításai, elemzései nyilván vitathatóak, kétségtelen tény ugyanakkor, hogy a külföldi befektetők, mint részinformációt felhasználják üzleti döntéseik meghozatalakor. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a Belarusz Köztársaságra vonatkozó megállapítások fő elemeit a magyar vállalkozók is megismerjék. A Világbank évi jelentését 178 országra vonatkozóan állította össze. Az értékelés 10, az üzletvitel szempontjából fontosnak tekinthető paraméter alapján történik. Ezen paraméterek alapján Belarusz az alábbi helyezéseket foglalta el: - a vállalkozás indításának körülményei 119. hely, - engedélyezési eljárások 94. hely, - munkaerő alkalmazás rugalmassága 43. hely, - ingatlan adás-vétel bejegyzése 94. hely, - hitelekhez való hozzáférés 115. hely, - befektetés védelem 98. hely, - adófizetés 178. hely, - külkereskedelem szabályozása 137. hely, - szerződéses jogok érvényesítése 16. hely, - vállalkozás bezárása 69. hely. A Belarusz Köztársaság általános helyezése: 110. hely (a FÁK országok közül Oroszország 106. hely, Ukrajna 139. hely). Az egyes paraméterekre vonatkozó legfontosabb megállapítások a következők: 1./ A vállalkozások beindításához kapcsolódó eljárások száma 10, időtávja 48 nap. 2./ Az engedélyezési eljárások száma 17, időtávja 350 nap. 3./ Ingatlan bejegyzéshez kapcsolódó eljárások száma 7, időtávja 230 nap. 4./ Adófizetésekhez kapcsolódó eljárások száma 124, adó számfejtés éves ráfordítása cca nap. 5./ A külkereskedelmi tevékenység keretében az export bizonylatok száma 8, export időigénye 24 nap. Az import bizonylatok száma 8, időigénye 28 nap. 6./ A szerződéses jogok érvényesítéséhez kapcsolódó eljárások száma 28, időtávja cca 225 nap. 7./ Vállalkozás bezárásának átlagos időtávja 5-6 év. A Világbank 2008 szeptemberében nyilvánosságra hozta évi üzleti klíma jelentését. A jelentés Belaruszra vonatkozóan igen pozitív változásokról számol be. Az ország bekerült a világ 10 állama sorába, amelyek az elmúlt időszakban a legjelentősebb reformlépéseket tették meg az üzleti tevékenység feltételeinek javítása érdekében. Összességében az ország helyezése a 110. helyről a 85-re változott (Megjegyezzük, hogy az államelnök direktívája szerint be kell kerülni a világ 30, legkedvezőbb üzleti klímával rendelkező országa közé!). A jelentés megállapítja, hogy Belarusz az elmúlt időszakban könnyítette a hitelhez jutás feltételeit, bevezette az egy ablakos cégbejegyzést, a minimum tőkeigényt a felére csökkentette, jelentősen egyszerűsödött az ingatlan bejegyzés, csökkentették az építési

ÜZLETI KALAUZ MOLDOVA

ÜZLETI KALAUZ MOLDOVA ÜZLETI KALAUZ MOLDOVA Nemzeti lobogó Nemzeti címer MAGYARORSZÁG NAGYKÖVETSÉGE CHISINAU 2016 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3. oldal I. Általános ország információ 5. oldal II. Adózási szabályok 7. oldal III.

Részletesebben

I. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE

I. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE KOREAI KÖZTÁRSASÁG I. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Koreai Köztársaság Elnöki köztársaság Szöul Terület 94 480 km 2

Részletesebben

VIETNÁM. I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete és a kétoldalú kapcsolatok

VIETNÁM. I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete és a kétoldalú kapcsolatok VIETNÁM I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete és a kétoldalú kapcsolatok 1. Általános információk Forrás: http://worldatlas.com/webimage/flags /countrys/asia/vietnam.htm http://worldatlas.com/webimage/cou

Részletesebben

SVÉDORSZÁG I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk

SVÉDORSZÁG I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk SVÉDORSZÁG I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Terület Svéd Királyság alkotmányos monarchia Stockholm 449 964 km² Népesség 9 122

Részletesebben

FINNORSZÁG I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk

FINNORSZÁG I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk FINNORSZÁG I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Terület Finn Köztársaság köztársaság Helsinki (Helsingfors) 338 145 km² Népesség 5

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG I. TÖRÖKORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. 1. Általános információk

TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG I. TÖRÖKORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. 1. Általános információk TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG I. TÖRÖKORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Török Köztársaság parlamentáris demokratikus köztársaság Ankara Terület

Részletesebben

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév TÁJOLÓ 2013 2014 2015 Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről 2015. IV. negyedév 1 TARTALOM 1. Gazdasági növekedés 7 2. A konjunktúramutatók alakulása 10 3. Államadósság, költségvetés

Részletesebben

FRANCIAORSZÁG I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk. Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Terület

FRANCIAORSZÁG I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk. Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Terület FRANCIAORSZÁG I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Terület Francia Köztársaság Köztársaság Párizs (Paris) Népesség 64 473 140 fő (2008)

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA-

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2009. JANUÁR-JÚNIUS KÉSZÍTETTE: MILEI OLGA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban

Részletesebben

Helyzetkép 2015. szeptember október

Helyzetkép 2015. szeptember október Helyzetkép 2015. szeptember október Gazdasági növekedés A világgazdaság az idei évben a regionális konfliktusok kiéleződése ellenére a tavalyit megközelítő dinamikával bővül. A fejlett országok gazdasági

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

A lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom 2010. első 9 hónapja után 2015-12-16 18:57:30

A lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom 2010. első 9 hónapja után 2015-12-16 18:57:30 A lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom 2010. első 9 hónapja után 2015-12-16 18:57:30 2 A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján 2010. első 9 hónapja után a magyar kivitel elérte az

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai

F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 211. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai 211.

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

CHILE I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk

CHILE I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk CHILE I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Chilei Köztársaság köztársaság Santiago de Chile Terület 756 950 km 2 Népesség 16 601 707

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 Mezőgazdaság és agrárélelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 2 A teljes mezőgazdasági termelés Lengyelországban 2011-ben 1,1%-kal, ezen belül a növénytermesztés 3,8%-kal nőtt. Csökkent az állattenyésztés

Részletesebben

NÉMETORSZÁG Baden-Württemberg tartomány

NÉMETORSZÁG Baden-Württemberg tartomány NÉMETORSZÁG Baden-Württemberg tartomány Road show, 2010. május 4. Németország 5. Franciaország 6. Nagy-Britannia 7. Olaszország 9. Spanyolország 16. Hollandia 20. Belgium 21. Lengyelország 22. Svédország

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése Beszámolónk a PANNONPLAST Csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL A GRÁNIT Bank a 16/2016. Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) IV. fejezetében meghatározott 3 vagy több gyermekes családok részére nyújtható

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján Budapest, 2006. április 26. BEVEZETÉS 4 1. NEMZETKÖZI KÖRNYEZET 5 2. NÖVEKEDÉS ÉS

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági és kutatási fõosztálya Vezetõ: Neményi Judit Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága A kiadványt szerkesztette,

Részletesebben

I. Bevezetés. II. A Széchenyi Kártya Konstrukció

I. Bevezetés. II. A Széchenyi Kártya Konstrukció Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Konstrukció 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu)

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Adózás 2016 Budapest, 2016. január 5. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások GDP arányos adóterhelés 27-28-32

Részletesebben

Helyzetkép 2015. december 2016. január

Helyzetkép 2015. december 2016. január Helyzetkép 2015. december 2016. január Gazdasági növekedés A világgazdaság tavalyi helyzetére a regionális konfliktusok éleződése elkerülhetetlenül hatással volt, főképp ezért, és egyéb gazdasági tényezők

Részletesebben

B/8386. számú JELENTÉS. az agrárgazdaság 2014. évi helyzetéről. I-II. kötet. I. kötet

B/8386. számú JELENTÉS. az agrárgazdaság 2014. évi helyzetéről. I-II. kötet. I. kötet MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/8386. számú JELENTÉS az agrárgazdaság 2014. évi helyzetéről I-II. kötet I. kötet Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2016. január Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

2016. Közép-Magyarországi Régió/ Budapest Kedvezményes hitel lehetőségek. Frissítve: 2016.04.06.

2016. Közép-Magyarországi Régió/ Budapest Kedvezményes hitel lehetőségek. Frissítve: 2016.04.06. 2016. Közép-Magyarországi Régió/ Budapest Kedvezményes hitel lehetőségek Frissítve: 2016.04.06. 2 Tartalom Országos Mikrohitel Program... 3 Budapest Kisvállalkozói Hitel Program... 8 Széchenyi Folyószámlahitel...

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági és kutatási fõosztálya Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága 1850 Budapest, V., Szabadság tér 8 9. Kiadásért

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HUB KELET ÉS NYUGAT EURÓPA KÖZÖTT (Orosz-Ukrán-Magyar kereskedelmi kapcsolatok)

MAGYARORSZÁG HUB KELET ÉS NYUGAT EURÓPA KÖZÖTT (Orosz-Ukrán-Magyar kereskedelmi kapcsolatok) MAGYARORSZÁG HUB KELET ÉS NYUGAT EURÓPA KÖZÖTT (Orosz-Ukrán-Magyar kereskedelmi kapcsolatok) Vértes Edit 2 A Magyar Logisztikai Egyesület 2008. február 21-22-én rendezte meg XIV. Logisztikai Fórumát. Az

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni Az MNB tevékenységének fõbb jellemzõi 1998-ban 1. Monetáris politika AMagyar Nemzeti Bank legfontosabb feladata az infláció fenntartható csökkentése, hosszabb távon az árstabilitás elérése. A jegybank

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A Magyar Fejlesztési Bank 2013. tavaszi vállalati felmérésének eredményei javuló vállalati várakozásokat mutatnak

F ó k u s z b a n. A Magyar Fejlesztési Bank 2013. tavaszi vállalati felmérésének eredményei javuló vállalati várakozásokat mutatnak A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A Magyar Fejlesztési Bank 213. i vállalati felmérésének eredményei javuló vállalati várakozásokat mutatnak 213. május Az MFB konjunktúra

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Dr. Nagy László. Dr. Tordai Péter, Kopka Miklós

Tisztelt Olvasó! Dr. Nagy László. Dr. Tordai Péter, Kopka Miklós Tisztelt Olvasó! Nógrád megyében idén elsõ alkalommal és nem titkolva, hogy hagyományteremtõ szándékkal jelentkezik a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nógrád Megyei Hírlap és az APEH Észak-magyarországi

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2012. JANUÁR-SZEPTEMBER FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2012. DECEMBER GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL XIV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. DECEMBER 3. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Telefon: 458-3538 MEGJELENIK

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT ÉSZAK-EURÓPA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ, MAGYAR TURIZMUS ZRT.

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT ÉSZAK-EURÓPA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ, MAGYAR TURIZMUS ZRT. A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT ÉSZAK-EURÓPA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ, MAGYAR TURIZMUS ZRT. MIRŐL IS LESZ MA SZÓ? A PREZENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ FELHASZNÁLT ADATOK Másodlagos adatok

Részletesebben

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1/1. ALCÍM: TÁRSASÁGI ADÓ A 2008. évi költségvetési előirányzat a társasági adó címén 530,6 milliárd forint bevétellel számolt. Az előirányzattal szemben

Részletesebben

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia XIV. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia 1. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA Az Európai Közösséget létrehozó szerződés. 31968 L 0360: A Tanács 1968. október 15-i 68/360/EGK

Részletesebben

A MAG Ingatlanbefektetési Alap rövid bemutatása

A MAG Ingatlanbefektetési Alap rövid bemutatása II. FÉLÉVES JELENTÉS MAG Ingatlanbefektetési Alap 2010. A MAG Ingatlanbefektetési Alap rövid bemutatása I. Az Alap bemutatása üzletpolitikai célkitűzés A MAG Ingatlanbefektetési Alap (a továbbiakban: az

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek 1 1. sz. melléklet KKV Versenyképességi Hitel TÉB előterjesztés Hatályos: 2016. május 1-től Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram Kódszám: GINOP-8.3.1-16 Termékleírás

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása

OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A magyar gazdaság 4 százalékkal nőtt 2006-ban, amely az ingatlanpiac

Részletesebben

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl Éves jelentés az államadósság kezelésérôl 2007 Elôszó Az Államadósság Kezelô Központ Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) éves adósságkezelési beszámolója az elmúlt évi finanszírozás, az államadósság

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

2.0 változat. 2012. június 14.

2.0 változat. 2012. június 14. SZAKISKOLA 2012 Kutatási beszámoló a szakképzési beiskolázási keretszámok tervezéséhez és a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztéséhez a Közép-Dunántúlon 2.0 változat 2012. június 14. H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS

NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2005-2007-IG 1. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJA 1.1. Kiinduló feltételek

Részletesebben

Helyzetkép 2016. március április

Helyzetkép 2016. március április Helyzetkép 2016. március április Gazdasági növekedés A múlt évben többek között gazdasági konfliktusok és állandósult lokális válsághelyzetek hatására valamelyest csökkent a globális gazdaság növekedésének

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A gyorsuló magyar gazdaság néhány aspektusa vállalati oldalról

F ó k u s z b a n. A gyorsuló magyar gazdaság néhány aspektusa vállalati oldalról A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A gyorsuló magyar gazdaság néhány aspektusa vállalati oldalról 214. június A kedvező első negyedéves GDP növekedési adatokat az MFB

Részletesebben

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. FEBRUÁR 1. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Telefon: 458-3538 MEGJELENIK HAVONTA

Részletesebben

19. cikk Preferenciális elbánás iránti igények és a származási igazolás benyújtása

19. cikk Preferenciális elbánás iránti igények és a származási igazolás benyújtása L 127/1344 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.5.14. A származó termékek meghatározására és az igazgatási együttműködés módszereire vonatkozó JEGYZŐKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK A. SZAKASZ SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK

Részletesebben

Dánia. alkotmányos monarchia. északi mérsékelt, óceáni éghajlati hatásokkal. II. Margit királynő. Helle Thorning-Schmidt.

Dánia. alkotmányos monarchia. északi mérsékelt, óceáni éghajlati hatásokkal. II. Margit királynő. Helle Thorning-Schmidt. Dánia I. DÁNIATÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Terület Dán Királyság alkotmányos monarchia Koppenhága 43 094 km² Népesség 5 552 037 Nemzetiségi

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ Á L T AL Á N OS SZAB Á L Y O K Jelen termékismertetőben részletezett feltételek az FHB Jelzálogbank Nyrt. (továbbiakban: FHB) valamennyi hitelkonstrukciójára egyaránt

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség Ungarischer Verband der Forst- und Holzwirtschaft / Hungarian Federation of Forestry and Wood Industries H-112 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. Tel: (1) 355-65-39,

Részletesebben

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus. Kiss Judit

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus. Kiss Judit MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus Kiss Judit AGRÁRKERESKEDELMÜNK A CEFTA-VAL Habár az agrárgazdaság súlya csökkenő tendenciát mutat a magyar kivitelben, az elkövetkezendő

Részletesebben

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013.

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZÖVEGES INDOKLÁS A 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 5 Ipar... 6 Építőipar...

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december.

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Tematika Jogszabályi háttér és annak változásai Alap definíciója, alapok típusai Alap működése, fontosabb

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 148. szám, 2001. június. Tiba Zoltán AZ ÉSZT FELZÁRKÓZÁSI ÚT

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 148. szám, 2001. június. Tiba Zoltán AZ ÉSZT FELZÁRKÓZÁSI ÚT MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 148. szám, 2001. június 1. Észtország a Szovjetunióban Tiba Zoltán AZ ÉSZT FELZÁRKÓZÁSI ÚT 1.1. Észtország gazdasági és társadalmi örökségében meghatározó korszak

Részletesebben

Dinamikus növekedés, kedvező kilátások

Dinamikus növekedés, kedvező kilátások Report on Business Climate of the Largest Exporting Manufacturing Firms TOP 1500-2000/2 Jelentés a legnagyobb exportáló feldolgozóipari cégek üzleti kilátásairól Tóth I. János * Dinamikus növekedés, kedvező

Részletesebben

1. Munkaerõ-piaci folyamatok

1. Munkaerõ-piaci folyamatok 1. Munkaerõ-piaci folyamatok Arendelkezésünkre álló adatok alapján a munkaerõpiac legfontosabb fejleménye az elsõ félévben az volt, hogy megállt az aktivitási ráta évek óta tartó jelentõs csökkenése: az

Részletesebben

Éves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015

Éves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015 Éves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015 A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről

Részletesebben

OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2011. ÉVES JELENTÉS

OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2011. ÉVES JELENTÉS OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2011. ÉVES JELENTÉS 2012. április 27. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása Az Alap hozamának összetevői: az ingatlanok bérleti bevételei, az

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

(Az összehasonlító statisztikák tükrében)

(Az összehasonlító statisztikák tükrében) FINNORSZÁG ÉS MAGYARORSZÁG HOSSZÚ TÁVÚ ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE (Az összehasonlító statisztikák tükrében) x) T 035104 sz. OTKA pályázat támogatásával TARTALOM TARTALOM... 2 BEVEZETÉS... 4 FINNORSZÁG bemutatása...

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben