Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk!"

Átírás

1 2008. december január XV. évfolyam 1. szám Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk! nagyobb vállalkozások milliárd, míg az egész ágazat milliárd forint nyereséget érhetnek el. TISZTÚJÍTÓ KÜLDÖTTGYŐLÉS A MAGYAR AGRÁRKAMARÁNÁL Nyereségesebb agrárév lett az idei Gráf József a Magyar Agrárkamara vendége volt a Küldöttgyőlésen Az idén a tavalyihoz képest 5-6 százalékkal nı az agrárgazdaság nyeresége, és várhatóan eléri a milliárd forintot. Az agrárexport bevétele már szeptemberben elérte a 4,2 milliárd eurót, tavaly egész évben 4,6 milliárdot tett ki jelentette be Gráf József agrárminiszter a Magyar Agrárkamara tisztújító küldöttgyőlésén, ahol dr. Forgács Barnát választották elnökké. Két ilyen egymást követı ellentmondásos év után óriási eredményként jelentette be Gráf József miniszter, hogy az elızetes számokból következıen arra lehet számítani, hogy a magyar mezıgazdaság összesített eredménye az idén 5-6 százalékkal lesz magasabb, mint tavaly. A kettıs könyvelést készítı A Magyar Agrárkamara küldöttgyőlésén Gráf József bejelentette azt is, hogy 2009-ben agrár- és vidékfejlesztés támogatására 460 milliárd forint áll majd rendelkezésre, ennek 71,5 százaléka uniós támogatás. A tárcavezetı elmondta azt is, hogy év végéig milliárd forint földalapú támogatást utalnak ki a gazdálkodóknak, s januárban számottevıen gyorsítják a beruházási támogatásokkal kapcsolatos elszámolást, melyben most 3 hónapos késés tapasztalható. A miniszter megköszönte azt a 15 éves munkát, melyet a kamara és élén Csikai Miklós elnök végzett. Kiemelte, hogy a kamara által kiépített és mőködtetett 202 fıs tanácsadó rendszer, a számítógépes hálózatra alapozott Gazdasági Információs Szolgálat óriási segítséget jelent a gazdálkodóknak az uniós támogatások igénylése, a regisztráció, a tájékoztatás terén. S mint mondta, a jövıben is bátran lehet alapozni a kamara munkájára. Nem véletlenül szólt a miniszter Csikai Miklósról. A Gábor Dénes díjjal is kitüntetett kertészeti szakember ugyanis leköszönt posztjáról. A Magyar Agrárkamara újonnan megválasztott elnöke dr. Forgács Barna (Hajdú-Bihar megye), eddigi alelnök lett. Fıtitkára Ebele Ferenc maradt, míg a három alelnök Koncz György (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), Kun Mihály (Békés megye) és Szukics József (Somogy megye) lett. A küldöttgyőlésen Udovecz Gábor, az Agrárgazdasági Kutató Intézet fıigazgatója és Csikai Miklós bemutatta azt a 150 oldalas tanulmányt, melyet az AKI és a MAK készített. A mezıgazdaság és az élelmiszeripar helyzetét, lehetıségeit taglalja. A fıigazgató elmondta, hogy 80 hazai és külföldi termelı,

2 2. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK december január feldolgozó és kereskedı vállalkozás helyszíni tanulmányozása, s 300 szakemberrel készített mélyinterjú alapján készült az elemzés. Majd minden véleménybıl kitőnt: általánosan jellemzı a gyenge versenyképesség, s okai megismerhetık, beazonosíthatók. Hosszú a lista! A magyar mezıgazdaság és élelmiszeripar problémái alapvetıen nem a mezıgazdasági termelés vagy élelmiszer-elıállítás specifikus jellemzıibıl adódnak, hanem horizontális jellegőek. Az ország versenyképességi problémái néhány területen különösen kirívóak. Adózási rendszerének megítélése drámaian rossz. A magas élımunka-költségek illegális vagy fél-illegális foglalkoztatásra ösztönöznek. A magas adók a közszolgáltatások gyengébb minıségével párosulnak: a jogalkalmazásról, az egészségügyrıl, az oktatásról és képzésrıl, de mindenekelıtt a szegénység, illetve az esélyegyenlıtlenségek csökkentésére hivatott szociálpolitikáról alkotott vélemények különösen negatívak. A gazdasági és jogi környezet változásai kiszámíthatatlanok. A folytonos változás és a transzparencia hiánya nagy csábítást jelent az uniós támogatások elosztásáról hozott döntések befolyásolására, ugyanakkor elriasztja a külföldi tıkét. A feketegazdaság GDP-hez viszonyított aránya Magyarországon 20-30%, míg a fejlett EU tagállamokban 7-8% között valószínősíthetı. Az adórendszer átláthatatlansága mindenekelıtt a kisebb vállalkozások adózási morálját rontja. A feketegazdaság nehezíti a termékpályákon az integrációt, a koncentrációt, az érdekek hatékony képviseletét és érvényesítését: nem éri meg a legális gazdasághoz (pl. egy TÉSz-hez vagy termelıi csoporthoz) csatlakozni. Magyarországon a vállalkozások terhei már-már abnormálisak. A terheknek csak harmada-negyede ered az uniós kötelezettségekbıl, nagyobb részét a magyar szabályozási és államigazgatási környezet generál. Az adminisztráció sokszor nem tartja be a határidıket, az eljárási rendet, de a vállalkozásokkal szemben kemény szankciókat érvényesítenek. Az adóalany szinte ellenség. Az APEH a legálisan mőködı vállalkozásokhoz száll ki, oda megy, ahol láthatóan van mit elvenni, behajtani. Forrás: MAK A évi egységes területalapú támogatás (SAPS) kalkulációja A SAPS fajlagos támogatás kiszámításánál az EU jogszabályaiban (1973/2004/EK rendelet XXI. melléklete) hazánk számára megállapított SAPS bázisterületet és a évi SAPS pénzügyi keretet (674/2008/EK rendelet IV. melléklete) kell figyelembe venni. E szerint a évi SAPS fajlagos támogatás felsı értéke 132,83 /ha, ami - a külön jogszabályban elıírtak szerint alkalmazandó euró árfolyamértéket (242,83 Ft/ ) figyelembe véve ,11 Ft/ha támogatási összeget jelent. A kérelmek feldolgozása után megállapított támogatható (jogosult) terület figyelembevételével vált szükségessé az ún. visszaosztási ráta kiszámítása és alkalmazása, amely értéke: 0,9744. Ennek megfelelıen a évi hektáronként kifizethetı SAPS támogatás összege kerekítve ,38 Ft. Megnevezés Bázisterület (ha) FIGYELEM A fajlagos támogatás felsı értéke ( /ha) A fajlagos támogatás Visszaosztási felsı ráta értéke (Ft/ha) A fajlagos támogatás tényleges mértéke (kerekített) (Ft/ha) SAPS , ,11 0, ,38 Forrás: MVH MEZİGAZDASÁGI TERMELİI ÁRAK, OKTÓBER Az agrártermékek termelıiár-szintje októberben 16,5%-kal mérséklıdött az elızı év azonos idıszakához képest. Ezen belül a növényi termékek árszínvonala 32,6%-kal csökkent, az élı állatok és állati termékeké 7,4%-kal nıtt. A januártól októberig terjedı idıszakban az agrártermékek termelıiár-szintje az elızı év elsı tíz hónapjához viszonyítva 2,9%-kal emelkedett, ami a növényi termékek árszínvonalának 6,8%-os csökkenésébıl, illetve az élı állatok és az állati

3 3. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK december január termékek árainak 16,1%-os növekedésébıl adódott októberben a gabonafélék termelıi ára az elızı év októberéhez viszonyítva 44,3%-kal mérséklıdött. A búza felvásárlási átlagára ebben a hónapban 35,7 Ft/kg volt az elsı félévre jellemzı magas árszínvonal után júliusban, a betakarítás kezdetekor esett le 37,5 Ft/kg-ra, azóta csak kismértékben változott. Eközben a kukorica ára augusztusban még 35,5 forint volt kilogrammonként, ez októberre 25,5 Ft/kg-ra mérséklıdött. Érdemes megjegyezni, hogy a kukorica értékesítésének jelentıs része októberben és novemberben történik. Az olajos növények termelıi ára októberben 15,2%-kal csökkent elızı év októberéhez képest, ezen belül a napraforgómag átlagára a nyári, 100 Ft/kg feletti árról októberre 76,5 Ft/kg-ra mérséklıdött. A burgonya termelıi ára az elızı év azonos hónapjához képest 25%-kal csökkent. A zöldségfélék termelıi ára az év tizedik hónapjában tavaly októberhez viszonyítva 3,1%-kal nıtt. Ebben az idıszakban a jelentısebb súlyú termékek közül a zöldpaprika és a paradicsompaprika ára emelkedett (24,7, illetve 3,2%-kal), a kisebb súlyú leveszöldségeké, mint például a sárgarépáé és a petrezselyemgyökéré mérséklıdött (8,5, illetve 29,7%- kal). A gyümölcsök 41,8%-os termelıiár-csökkenését ebben a hónapban fıként két termék határozta meg. Az egyik az alma, amelynek ára a felvásárolt mennyiség volumenének nagy mértékő növekedése következtében 66,1%-kal mérséklıdött tavaly októberhez képest. (Az alma felvásárlási ára októberben 15,4 Ft/kg volt, ezt döntı mértékben az ipari felhasználásra kerülı termék áralakulása határozta meg.) A másik, jelentıs súlyú termék a borszılı volt, amely termelıi ára 21,5%-kal csökkent elızı év azonos idıszakához képest. A vágóállatok termelıi árainak 12,6%-os növekedése a vágósertés árának 25,5%-os, a vágóbaromfi árának 1,5%-os, illetve a vágómarha árának 2,8%-os emelkedésébıl adódott. Az állati termékek árainak 0,6%-os csökkenésén belül a tavaly októberihez viszonyítva az étkezési tyúktojás termelıi ára 5,5%-kal nıtt, a tejé 2,8%-kal csökkent. A tej felvásárlási ára a januári (96,5 Ft/l) csúcs után októberben 76,7 Ft/l-re mérséklıdött január októberben a gabonafélék termelıi átlagára 10,3%-kal csökkent az elızı év azonos idıszakához képest. Az ipari növények ára az év elsı tíz hónapjában 11,4%-kal haladta meg a január októberit. A burgonya ára ugyanebben az idıszakban 12,4%-kal csökkent. A zöldségfélék ára 8,9%-kal nıtt, a gyümölcsöké 21,1%-kal mérséklıdött a tavalyi év azonos idıszakához mérten. A vágóállatok termelıi árai 15,0%-kal nıttek a január októberihez képest. Jelentıs árnövekedés volt megfigyelhetı a vágóbaromfinál (17,9%) és a vágósertésnél (16,0%); a vágómarha esetében viszont csak csekély mértékben (2,6%) nıttek az árak. Az elızı év elsı tíz hónapjához képest az állati termékek termelıi árai átlagosan 17,7%-kal emelkedtek, ezen belül a tej termelıi ára 19,1, az étkezési tyúktojásé 15,3%-kal. GABONAPIACI HELYZETKÉP Forrás: KSH Magyarország gabonatermése a betakarítási eredmények alapján 16,7 millió tonna 2008-ban. Ebbıl a kalászos gabona 7,9 millió tonnát, a kukorica 8,8 millió tonnát képvisel (Gabonamérleg 1. sz. melléklet). Összességében az idei évi gabonatermés a tavalyi mennyiséget közel 75 %-kal és az ötéves átlagot 22 %-kal haladja meg. Ez évben a 7,9 millió tonna kalászos termésbıl a búza részesedése 5,6 millió tonna, az árpa közel 1,5 millió tonna. Átlagos idıjárási évet tekintve búzatermésünk %-a étkezési minıségő, az idén azonban a betakarítási idıszak közepétıl uralkodó csapadékos idıjárás következtében ez csak 55 %-ra tehetı. Ezért az idén jelentıs mennyiségő a takarmánybúza, ami az árpával együtt a kalászos gabonából bı takarmány kínálatot teremtett. A kukorica termése 8,8 millió tonna, ami azonban növekedhet, mivel a kukoricatermı területnek mintegy 4 %-a még lábon áll. A gabonafogyasztásban nem számolunk lényeges növekedésre 2008-ban, mert a humán-, a takarmány-, a vetımagcélú felhasználás évente ezer tonnával tér el, és az etanol célú ipari felhasználás növekedése nem vált olyan mértékővé, mint ahogy azt a tervekben várták.

4 4. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK december január Az idei szezonban mintegy 5,2 millió tonna exportra számítunk, emiatt a hazai készlet jelentısen növekedhet. A magas készletszint és a korábbi éveknél jóval lanyhább kereslet az árakat nagyon alacsonyan, az önköltségi szint alatt tartja. Az alacsony árak ellenére a termelık kénytelenek termékeik egy részét értékesíteni, mert árbevétel nélkül nem képesek törleszteni hiteleiket és a jövı évi termelést megalapozó munkákat sem tudják elvégezni. Míg a takarmánybúza termelıi ára ez év novemberében ezer Ft/t, tavaly ugyanezen idıszakban gyakorlatilag nem volt takarmánybúza kínálat, mivel a gyengébb minıséget is étkezésiként vásárolták meg ezer Ft/t áron. A takarmánykukorica termelıi ára ezer Ft/t, tavaly ugyanezen idıszakban ezer Ft/t között alakult. A Budapesti Értéktızsdén a takarmánybúza ára decemberi lejáratra az árpa árához hasonlóan 23,5 25 ezer Ft/t, a takarmánykukoricáé stabilan 21,5-22 ezer Ft/t. Az elmúlt évek tızsdei havi átlagár alakulását az alanti táblázat szemlélteti. Budapesti Értéktızsde átlagárainak alakulása Me: Ft/t Búza Euro búza Március Május Július Augusztus Szeptember November December Takarmány búza Március Május Július Augusztus Szeptember November December Takarmány árpa Március Május Július Augusztus Szeptember November December Takarmány kukorica Március Május Július Augusztus Szeptember November December Forrás: BÉT Forrás: MAK LEVÉL A SZAKÁLLAMTITKÁRHOZ Tisztelt Dr. Máhr András Szakállamtitkár Úr! Mellékelten megküldöm a Magyar Agrárkamaránál november 13-án tartott kibıvített állattenyésztési osztályülésen felmerült észrevételeket, illetve egy esetleges jogszabály dereguláció végrehajtásához szükséges javaslatokat. Az ülésen résztvevık fontosnak tartották a szakminisztérium és a kereskedelmi láncok közötti etikai kódex mielıbbi elfogadtatását. Sikertelenség esetén rendeleti úton tartják szükségesnek szabályozni, hogy a kereskedelmi láncok által forgalmazott élelmiszerek 80%-a legyen magyar elıállítású termék, és csak 20%-ban kerüljön import eredető termék a polcokra. Magyar tulajdonban lévı áruházláncokban - pl. CBA, Reál a magyar áruk aránya elérhetné, a 90%:10%-os arányt. El kell érni, hogy olyan termék, amely nem található az uniós üzletek polcain, ne kerülhessen a magyar polcokra sem. Javasolták továbbá a gazdasági erıfölénnyel való visszaélés gyanúját folyamatosan vizsgálni. A környezetvédelmi beruházások pályázati rendeletei, a jelenlegi elıírások komoly pénzelvonást jelentenek a termelı üzemektıl. Példaként említhetjük a szakhatósághoz benyújtott beruházással kapcsolatos kérelmek, tervek szolgáltatási díjait. A környezetvédelmi hatóságnál személyesen eljárva pl. fogadóóra díjat kell fizetni a termelınek. A monitoring kutak vizsgálati eredményeit évente kétszer kell a környezetvédelmi hatósághoz eljuttatni. A már elkészült környezetvédelmi beruházás esetén megszőnik a talaj további fertızése, ezért elégséges évente egyszeri vízmintát laboratóriumi vizsgálatra

5 5. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK december január vinni. Figyelembe véve a gazdasági recessziót, javasolták felülvizsgálni a beruházási pályázatban vállalt kötelezı munkavállalói létszám megtartását, hogy a mezıgazdasági vállalkozók ezen, nem kis terheit csökkenteni tudják.. A hatékonyságot nem növelı, ám jelentıs költségő állattenyésztési beruházások teljesítési határidejének változatlanul hagyása az agrárgazdálkodók jelentıs részét a már elnyert pályázatok visszautasítására, újabb pályázatok benyújtásának mellızésére kényszeríti. Szükségesnek tartják, hogy az MVH a már megvalósult környezetvédelmi és egyéb beruházások után igényelt állami támogatást a lehetı legrövidebb idı alatt utalja át a termelıknek, mert ez a pénz a több évre elhúzódó fejlesztések saját erı forrása. Az élelmiszerbiztonság megtartása érdekében szigorúbb hatósági vizsgálat bevezetése és folyamatos fenntartása szükséges, kiemelten az import áruk területén. Javasolták, hogy más EU tagországhoz hasonlóan, Magyarországra is limitált számú ellenırzött határátkelıhelyen bonyolódjon az élelmiszerek behozatala, valamint gyakori szúrópróba szerő határvizsgálatok elvégzése szükséges mind a minıségre, mind a fogyaszthatósági határidıkre vonatkozóan. Az AMC fokozottabban reklámozza és ajánlja a magyar termékeket, ráébresztve ezzel a fogyasztókat arra, amennyiben magyar terméket fogyasztanak, munkahelyeket mentenek meg. A közvetlen értékesítési kvótával rendelkezı családi gazdálkodó, ıstermelık lehetetlen helyzetbe kerülnek abban az esetben, ha kvótájukat nem tudják az értékesítéssel kitölteni. Ebben a 14/2006-os FVM- EüM-ICSSZEM rendelet elıírása akadályozza ıket, mely szerint a kistermelık naponta legfeljebb 200 liter tejet értékesíthetnek a helyi engedélyezett árusító helyen. Javasolják a tej esetében a rendeletben meghatározott napi értékesítési limit eltörlését, és a megfelelı higiéniai elıírások betartása melletti szabad értékesítést. Kérjük Szakállamtitkár Urat, hogy a fenti javaslatokat megvizsgálni és lehetıség szerint orvosolni szíveskedjék. Budapest, Üdvözlettel: Ebele Ferenc TÁJÉKOZTATÁS Megjelent a 144/2008.(XI.7.) FVM rendelet az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerősítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás célja az erdészeti ágazat technológiai színvonalának javítása, a géppark fejlesztése és korszerősítése az elsı kiviteltıl a fakitermelési szakaszig, beleértve a fakitermelés gépeit is. A támogatás igénylésének feltételei: - A támogatás igénybevételére jogosult az az erdıgazdálkodó, aki erdészeti, egyéb erdıgazdálkodási tevékenységet, fakitermelési tevékenységet végez, és legalább 50 ha olyan erdıterületen gazdálkodik, amely magántulajdonosnak, vagy azok társulásának, önkormányzatnak, vagy azok társulásának a tulajdonában van. - Ha az erdıgazdálkodó induló vállalkozás, akkor a támogatási kérelem benyújtásával egyidejőleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésıbb a beruházás befejezését követı elsı teljes naptári évben meg fog felelni az elızıekben részletezett feltételeknek. - Az erdıgazdálkodónak érvényes erdıgazdálkodói üzemtervvel kell rendelkeznie. - A támogatott gépeket az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított legalább 5 évig rendeltetésének megfelelıen, a vonatkozó engedélyek és elıírások betartásával kell használni, üzemeltetni. A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell a támogatásból beszerzendı gép gépkatalógus szerinti kódját, mennyiségét, árát. Ezeken túlmenıen csatolni kell az erdészeti végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát, szakmai szervezetben való tagság igazolását, továbbá a jogszabály mellékletében részletezett minden olyan nyilatkozatot, amely a kérelem elbírálásának alapjául szolgál. A támogatási kérelmet 2009-tıl évente április 1. és 30. között lehet benyújtani az MVH, erdıgazdálkodó lakóhelye, vagy székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségéhez.

6 6. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK december január A támogatás összege támogatási idıszakonként legfeljebb 735 ezer eurónak megfelelı forint összeg lehet. A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának 50%-a. Amennyiben az erdıgazdálkodó területe 50 ha alá csökken, vagy a beszerzett gépeket nem használja 5 évig rendeltetésszerően, esetleg a kérelemhez mellékelt nyilatkozatokban szereplı adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minısül, és az erdıgazdálkodó támogatáshoz való joga megszőnik. A rendelet teljes szövege a honlapon elérhetı. Kun Róbert Ügyfélszolgálati tanácsadó MEGJELENT A 141/2008. (XI. 24.) MVH KÖZLEMÉNY A évi MePAR változásvezetési kérelmek benyújtásával kapcsolatos fıbb szabályokról és a döntés során figyelembe veendı szempontokról Jogforrás: 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet A közlemény célja: A változásvezetési eljárás bejelentésre vagy hivatalból indul. A bejelentésre induló változásvezetési eljárást az ügyfél abban az esetben kérelmezheti, ha ıt a támogatási eljárás során a blokk-kialakítás miatt érdeksérelem érné. A közlemény célja a MePAR változásvezetési kérelmek benyújtásával kapcsolatos fıbb szabályok, valamint azon esetek meghatározása, amelyek fennállása esetén a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a kérelmeket tekintettel arra, hogy az ügyfelet érdeksérelem nem éri - nem fogadja el. A MePAR változásvezetési kérelmek benyújtása: A bejelentéseket az MVH illetékes megyei hivatalához év közben, folyamatosan lehet benyújtani a 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti, illetve az MVH által rendszeresített, M0001 számú formanyomtatványon. A kérelmek döntı többségét a területalapú támogatási kérelemmel egyidejőleg nyújtották be az ügyfelek, de amennyiben az év folyamán változik meg a blokk kialakítás, abban az esetben a kérelmet bármikor be lehet nyújtani (ekkor már csak papír alapon), ha a blokkban megváltozott a nem támogatható területek határa, vagy a blokkhatár. Döntés a MePAR változásvezetési kérelmekrıl: A döntésrıl a gazdálkodót az MVH az elbírálástól számított 30 napon belül határozattal értesíti. Az MVH a évi területhez kapcsolódó támogatások esetében benyújtott kérelmeket elsısorban az alábbi esetekben nem fogadja el, ha: az ügyfél változásvezetési kérelmében berajzolt parcella a térinformatikai vizsgálat alapján a nem támogatható terület határát, vagy a blokkhatárt kevesebb, mint 0,1 hektárral lépi át (a 0,1 hektár alatti MePAR változásvezetési kérelmek elutasítása önmagában nem jár a gazdálkodó felé pénzügyi szankcióval); a kérelem nem a MePAR blokk-kialakítására vonatkozik (pl.: kataszteri határ-módosításra ad be kérelmet az ügyfél); az ügyfél a kérelem formanyomtatványának indoklás rovatát nem töltötte ki, vagy a területhez kapcsolódó támogatási kérelme más növénykultúrára vonatkozik; az ügyfél elızı években ugyanazon területre vonatkozó kérelme korábban elutasításra került; az ügyfél változásvezetési kérelmének vizsgálata során megállapítást nyer, hogy a kérelemben megjelölt állapot nem felel meg a valóságnak; az elektronikus úton benyújtott változásvezetési kérelem június 9. napját követıen került benyújtásra. Közlemény elérhetısége: e/ebc9d54ce80f64c/ mvh.pdf?mod=ajpere S További információkért keressék fel a Magyar Agrárkamara Ügyfélszolgálati tanácsadóit. Poczkodi Renáta Ügyfélszolgálati tanácsadó

7 7. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK december január TÁJÉKOZTATÁS Tejtermelık figyelmébe az országos kvótatartalékból történı közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeirıl A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerrıl szóló 43/2008. (IV.04.) FVM rendelet 11. (3) és (4) bekezdése alapján az MVH az országos kvótatartalékból történı, közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta térítésmentes igénylésére pályázatot hirdet, a 144/2008. ( ) közlemény megjelenésétıl március 31-ig terjedı kérelembenyújtási idıszakkal illetve a közleményben meghirdetett keret kimerüléséig. Az országos kvótatartalék terhére legfeljebb 40 millió kg közvetlen értékesítési típusú tejkvóta és 45 millió kg beszállítási tejkvóta kiosztására kerül sor, melybıl fiatal tejtermelık részére elkülönített keret áll rendelkezésre, melynek mértéke közvetlen értékesítési tejkvótából 4 millió kg, beszállítási tejkvótából 7 millió kg. A kérelem benyújtásának feltételei Kérelmet azon tejtermelı, illetve fiatal tejtermelı nyújthat be, aki megfelel az alábbi együttes feltételeknek: - tehéntejtermelést folytat és tehéntejet és/vagy tehéntejbıl készített tejterméket közvetlenül értékesít, illetve tehéntejet az MVH által jóváhagyott felvásárlónak értékesít, kivételt képeznek a fiatal tejtermelık; - a mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirıl szóló évi XVII. törvény szerint az MVH ügyfél-regisztrációs rendszerében regisztrált, vagy legkésıbb a kérelem benyújtásával egy idıben a regisztrációhoz szükséges G001-es formanyomtatványnak az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez történı benyújtását igazolja; - a kérelem benyújtásának idıpontjában, ha korábban már rendelkezett ügyfélregisztrációs számmal, megtalálható az MGSZH Tenyészet Információs rendszerében; - nem áll csıd-, felszámolási-, adósságrendezési vagy végelszámolási, illetve gazdálkodási tevékenységével összefüggésben végrehajtási eljárás alatt; - rendelkezik 24 hónapnál idısebb nıivarú állattal, amely szerepel az ENAR nyilvántartásban és megtalálható a pályázó tenyészetében; - az igénylést megelızı, 2007/08. kvótaévben, az igényelt típusú tejkvótáját legalább 100%-ban teljesítette, kivételt képeznek a fiatal tejtermelı termelık; vagy május 1.-je óta nem volt tulajdonában tejkvóta az igénylést megelızı kvótaévben sem ideiglenesen, sem állandó jelleggel nem csoportosított át vagy nem adott el vagy nem adott bérbe az igényelt típusú tejkvótájából. A kérelem benyújtásának módja A kérelmek a Közlemény megjelenésétıl a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésıbb március 31-ig terjedı kérelembenyújtási idıszakban, a 40/2008. (IV. 04.) MVH közlemény 2. számú mellékletében található K1000 Országos kvótatartalékból történı kvótaigénylés formanyomtatványon nyújthatók be az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. (továbbiakban: ÁT Kft.) címére (2101 Gödöllı, Dózsa György út 58. Pf.: 260.) postai úton, vagy személyesen. A benyújtás idıpontját az ajánlott levél borítékán található dátumbélyegzı dátuma igazolja, személyes benyújtás esetén, az átvételi bizonylaton szereplı dátum. A K1000 formanyomtatványon fel kell tüntetni a kérelmezı: - TIR tenyészetkódját; - az igényelt kvótamennyiségét; - mindkét kvótatípus igénylése esetén két külön formanyomtatvány benyújtása szükséges; Az MVH csak az aláírással ellátott kérelmeket bírálja el. Aláírás hiányában a kérelem érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra. A beérkezett kérelmek feldolgozása a benyújtás idıpontjának sorrendjében történik. Keretkimerülés esetén, a keretkimerülés napján benyújtott kérelmek között a rendelkezésre álló kvótamennyiség arányosan kerül kiosztásra. Keretkimerülést illetve a jelen közleményben meghatározott benyújtási idıszakon kívül benyújtott, vagy a III. pontban foglalt feltételek bármelyikének nem megfelelı kérelem elutasításra kerül. Az igényelhetı kvóta mennyisége Az igényelhetı kvóta mennyisége a 2007/2008. kvótaévben a termelı tulajdonában lévı kvóta 100 %-a, és a 2007/2008 kvótaévben a termelı tulajdonában lévı kvóta 100 %-át meghaladó teljesítés mennyiségeinek különbözete. Az igényelhetı minimális mennyiség 500 kg. Az igényelt kvóta jogosságát az MVH az ENAR rendszerben megtalálható állatállomány alapján ellenırizheti.

8 8. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK december január Azon tejtermelık esetében, akik korábban még nem rendelkeztek tejkvótával, a kérelem benyújtása és a bírálata közötti idıszakban az ENAR nyilvántartásban szereplı 24 hónapnál idısebb nıivarú tej és/vagy kettıshasznosítású állatai után egyedenként kg közvetlen értékesítéső tejkvóta adható. Azon tejtermelı esetében, aki korábban nem rendelkezett beszállítási tejkvótával, a felvásárlója által, az igénylés kvótaévében felvásárolandó tejmennyiséget tartalmazó igazoláson szereplı mennyiség után igényelhetı beszállítási tejkvóta. Amennyiben az igazolás nem kerül beküldésre a kérelemmel, a kérelem nem hagyható jóvá az igazolás benyújtásáig. Az igazolás az MVH által jóváhagyott felvásárlótól érkezı havi jelentések alapján ellenırzésre kerül. A kvóta felhasználásának lehetıségei A március 31.-ig benyújtott kérelmek a 2008/09- es kvótaévre kerülnek jóváhagyásra, április 1- tıl. A tejtermelı a jelen közlemény alapján benyújtott kérelemre meghozott határozat kibocsátását követı kvótaév végéig (2010. március 31-ig) a megszerzett tejkvótát nem ruházhatja át, nem adhatja bérbe és más módon ideiglenes használatba. Az átruházás alól kivételt képez azon eset, ha a termelı a tejtermeléssel és értékesítéssel felhagy és az egész gazdaságát értékesíti. A fiatal tejtermelıkre az átruházás tekintetében az igényelt kvóta nem lehet tárgya sem átruházásnak, sem ideiglenes átengedésnek, csak a nemzeti tartalék ezen célra fenntartott részébe adható vissza. A kérelem alapján jóváhagyott kvóta kihasználására az általános szabályok az irányadók. A jóváhagyott kvótamennyiségek után a 29/2007. (IV. 20.) FVM rendelet 1. (7) bekezdése szerinti történelmi bázis jogosultság nem kerül megállapításra. Kapcsolódó jogszabályok - a mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirıl szóló évi XVII. törvény; - a 43/2008. (IV.04.) FVM rendelet a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerrıl; - a TANÁCS október 22-i 1234/2007/EK RENDELETE a mezıgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezıgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrıl ( az egységes közös piacszervezésrıl szóló rendelet ); - a Bizottság március 30-i 595/2004/EK rendelete a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló 1788/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról. A Közlemény a kihirdetése napján lép hatályba és ezzel egyidejőleg a 20/2008. (III. 04.) MVH Közlemény és a 21/2008. (III. 04.) MVH Közlemény hatályát veszti. A felhívás és mellékletei a honlap Közlemények menüpontja alól tölthetık le, illetve az ÁT Kft.-tıl igényelhetı. A kapcsolódó jogszabályok megtalálhatók a és a honlapokon. Oláh István Ügyfélszolgálati Tanácsadó TÁJÉKOZTATÁS 160/2008. (XII. 18.) FVM RENDELET A KIEGÉSZÍTİ TÖRTÉNELMI BÁZIS JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL A rendeletben foglaltak alapján kiegészítı történelmi bázis jogosultságra jogosult az a mezıgazdasági termelı, aki/amely az Európai Mezıgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrıl szóló 39/2008. (III. 29.) FVM rendeletben foglaltak szerint megállapított támogatható területtel rendelkezik, és ban egységes területalapú támogatásban részesült, azonban a támogatott területek után, egyes szántóföldi növények termesztéséhez nyújtott kiegészítı nemzeti támogatást kérelmezte, de azt nem tudta igénybe venni; ben, mint új belépı elsı alkalommal részesült egységes területalapú támogatásból (SAPS) ban, mint új belépı elsı alkalommal részesült egységes területalapú támogatásból (SAPS). A kiegészítı történelmi bázisjogosultság mennyiségének megállapítása során figyelembe kell venni a kedvezményezett pihentetett területei arányának 2005-rıl 2006-ra történı változását, a kedvezményezett összes szántóföldi növények termesztéséhez kötött nemzeti kiegészítı támogatásban részesülı területeihez képest.

9 9. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK december január Kiegészítı történelmi bázisjogosultság legfeljebb a pihentetett terület arányának 2005-rıl 2006-ra történt növekedésének erejéig állapítható meg A rendeletben foglaltak alapján kiegészítı történelmi bázis jogosultságra jogosult az a mezıgazdasági termelı, aki (amely) a 2007/2008-as tejkvóta évben az országos kvótatartalékból ellentételezés nélkül jutott tejkvótához. A rendeletben foglaltak alapján kiegészítı történelmi bázis jogosultságra jogosult az mezıgazdasági termelı, aki (amely) az adott állatok tenyészetének állattartójaként regisztrációs számának feltüntetésével szerepel a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban, továbbá rendelkezett január 1. és szeptember 30. között vágóhídon levágott, vagy élı állatként Európai Unión kívüli harmadik országba exportált vagy másik európai uniós tagállamba szállított 9 hónapos vagy annál idısebb hímivarú szarvasmarhával. A rendeletben foglaltak alapján kiegészítı történelmi bázis jogosultságra jogosult az a mezıgazdasági termelı, aki (amely) - egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó évi kiegészítı nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrıl szóló 25/2006. (III. 31.) FVM rendelet alapján anyajuh után támogatásban részesült; - az a mezıgazdasági termelı, aki (amely) a évi támogatási határozatában meghatározott állattal rendelkezik és 2006-ban nem nyújtott be anyajuhtartás támogatására vonatkozó kérelmet. A kiegészítı történelmi bázis jogosultság mennyisége az alapjául szolgáló két tizedesjegy pontossággal hektárban kifejezett mezıgazdaságilag mővelt terület, egész számra kerekített kilogrammban kifejezett tejkvóta, illetve darabszámban kifejezett állat egyedszám alapján a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hivatalból állapítja meg. A kiegészítı történelmi bázis jogosultság olyan - öröklés, átalakulás, egyesülés, szétválás miatt bekövetkezett jogutódlás kivételével - önállóan nem forgalomképes mezıgazdasági vagyoni értékő jog, amely kizárólag annál a mezıgazdasági termelınél vehetı figyelembe akinek (amelynek) részére azt megállapították és 2009-ben egységes támogatási kérelmet nyújt be. A kiegészítı történelmi bázis jogosultság a megállapításáról rendelkezı határozat jogerıre emelkedésének napján kerül a jogosult tulajdonába. Tarr Zoltán Ügyfélszolgálati tanácsadó A HAZAI SERTÉSÁGAZAT FEJLİDÉSI KILÁTÁSAI IV. rész Az Európai Bizottság elırejelzése szerint a sertésárak 2008 második negyedévében elıreláthatóan emelkednek (141,92 /100 kg, E minıség, meleg hasított súly). A Hannoveri Árutızsde jegyzései is alátámasztják e várakozást, mivel a kötési árak emelkedést mutatnak a márciusi és áprilisi határidıre (1,56 /kg sertéshús, 56%-os színhústartalom). A takarmányköltségek 2007 második felében számottevıen emelkedtek, ami több piaci tényezı együttes hatásának következménye (pl. a bioüzemanyag-ipar egyre erısödı alapanyag-kereslete, a feltörekvı országok takarmányszükségletének növekedése, az EU intervenciós kukoricakészleteinek kimerülése, regionális terméskiesések, a spekulatív tıke menekülése az árupiacokra stb.). A takarmányárak növekedése, valamint a sertésárak csökkenése kedvezıtlen hatást gyakorol a termelésre. Az alapanyag iránti kereslet emelkedése élezi a versenyt a gabonafélék felhasználói (etanolipar, takarmányipar, élelmiszeripar) között, ennek hatására a különbözı felhasználói piacokon akár tartós hiány is kialakulhat. Magyarországon a hízósertéstáp értékesítési ára 2007 szeptemberében 33%-kal nıtt 2006 szeptemberéhez viszonyítva, ugyanakkor a sertésárak csaknem 15%-kal alacsonyabbak voltak. Az EU azonnali piacain 2007 októberében már eurót is elkértek egy tonna kukoricáért. Az elmúlt másfél évben a gabonafélék felvásárlási ára Magyarországon is folyamatosan emelkedett: amíg 2006 októberében a kukoricát tonnánként átlagosan 25 ezer, a búzát 29 ezer forintért adták-vették, addig 2007 novemberében mindkét terményért ezer forintot fizettek. Az étkezési búza termelıi ára 65 ezer forint közelében, a kukoricáé 50 ezer forint felett alakult 2008 februárjában. Az árakat továbbra is a megcsappant/visszatartott gabonakészletek, és az erıs kereslet tartja magasan. Félı, hogy a magas takarmányárak állandósulnak, és a sertésárak ehhez képest viszonylag alacsony szinten stabilizálódnak. Ennek következtében a magyar sertéságazat tovább erodálódhat. A 2007/2008. gazdasági év takarmányozási szempontból nagyon rossz, mivel nemcsak drága a takarmány, de a minısége is gyenge (magas rost-, alacsony keményítıtartalom, aszott, kis beltartalmú szemek). Forrás: MAK

10 10. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK december január ÁLLÁST KERES Kovácsné Novek Adrienn a 46/ as telefonszámon ad tájékoztatást. A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumának Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Karán vidékfejlesztési agrármérnöki szakon falusi vendéglátás és turizmus szakirányon diplomát szerzett hölgy tudományos tevékenységgel és gyakorlattal állást keres. Nyelvismeret: angol középszintő. Egyéb ismeretek: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet teljes körő használata, B kategóriás jogosítvány. Tel: * * * A Gödöllıi Agrártudományi Egyetem agrármérnöki és mérnöktanári szakán diplomát szerzett hölgy okleveles angol-magyar szakfordítói végzettséggel rendelkezı külföldi és belföldi szakmai, üzletkötıi gyakorlattal állást keres. Nyelvismeret: angol felsıfokú. Egyéb ismeretek: felhasználói szintő számítógépes ismeretek, B kategóriás jogosítvány. Telefon: TÁBLATÖRZSKÖNYV Lehetıség nyílt táblatörzskönyv beszerzésére. Mivel a táblatörzskönyv vezetése kötelezı és az EU csatlakozás után feltehetıleg az ellenırzés is szigorúbb lesz, célszerő annak beszerzése. A Tolna Megyei Agrárkamara megszerkesztette a táblatörzskönyv formáját, és amennyiben igény van rá, le is gyártatják. A nagysága A/3-as oldal, kartonborítású, 50 lapos, ára: Ft/db. Kérjük, jelezzék igényüket az Agrárkamara felé (Kovácsné Novek Adrienn 46/ ). SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNY A Földmővelésügyi-és Vidékfejlesztési Miniszter 106/2004. FVM rendelete értelmében a közös agrárpolitika hatálya alá tartozó termékek esetében az exportszállításokhoz igényelt származási bizonyítványok és igazolások kiállítása az agrárkamarák feladata. Kiadásával kapcsolatban A Magyar közlöny DECEMBER hónapban megjelent legfontosabb ágazati jogszabályai 157/2008. (XII. 5.) FVM r. 158/2008. (XII. 15.) FVM r. 159/2008. (XII. 15.) FVM r. 160/2008. (XII. 18.) FVM r. 161/2008. (XII. 18.) FVM r. 162/2008. (XII. 18.) FVM r. 163/2008. (XII. 18.) FVM r. 164/2008. (XII. 20.) FVM r. 165/2008. (XII. 20.) FVM r. 166/2008. (XII. 22.) FVM r. 167/2008. (XII. 31.) FVM r. JOGSZABÁLYFIGYELİ A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó kötelezı elıírásairól szóló 57/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról A dohánytermékek gyártásáról, forgalmazásáról és ellenırzésérıl szóló 102/2005. (X. 31.) FVM rendelet módosításáról Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezıgazdasági termelıknek nyújtott elkülönített cukortámogatásról szóló 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet módosításáról A kiegészítı történelmi bázis jogosultság megállapításáról A szılıültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról A szılıtermelési potenciálról A mezıgazdasági üzemek korszerősítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel és lízingdíjtámogatás igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet módosításáról A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól A szılıfeldolgozás és a borkészítés során keletkezı melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségrıl szóló 123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet módosításáról A évi iskolatej program szabályozásáról Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból amezıgazdasági termelık gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeirıl szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet módosításáról

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

GAZDÁLKODÓK FIGYELMÉBE

GAZDÁLKODÓK FIGYELMÉBE 2009. február XV. évfolyam 2. szám GAZDÁLKODÓK FIGYELMÉBE Az SPS rendszer bevezetésére nem kerül sor a 2009. évi támogatás-kérelmezés során. A gazdálkodók a támogatásokat a 2008 évihez hasonlóan a SAPS,

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Tisztelt Fıbiztos Asszony!

Tisztelt Fıbiztos Asszony! Ügyiratszám: 40119/1/2009. Mrs. Mariann Fischer Boel asszony Fıbiztos részére Mezıgazdasági Fıigazgatóság B-1049 Brüsszel Tisztelt Fıbiztos Asszony! A Kormány döntésének értelmében örömmel tájékoztatom

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

GAZDÁLKODÓK FIGYELEM!

GAZDÁLKODÓK FIGYELEM! 2010. április XVI. évfolyam 3. szám Az Egyszerősített Foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény, valamint végrehajtási rendeletei 87/2010. (III.26.) sz. kormányrendelet, illetve a 88/2010. (III.26.)

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban TARTALOM 3 Elôszó 4 6 10 Az agrárgazdaság szereplôi A magyar mezôgazdaság adottságai A mezôgazdaság eredményei 14 Erdôgazdálkodás 15 Vadgazdálkodás és halászat 16 Agrár-vidékfejlesztési intézkedések 20

Részletesebben

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja 2008-2010 2. változat Készült a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából 2009. február 9. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ADÓK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS BESZÁMOLÓ (2006. 12. 31.)

ÖNKORMÁNYZATI ADÓK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS BESZÁMOLÓ (2006. 12. 31.) ÖNKORMÁNYZATI ADÓK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS BESZÁMOLÓ (2006. 12. 31.) Az önkormányzati adóigazgatásról általában Önkormányzat képviselıtestületének egyik alapjoga, hogy önkormányzati rendeletek útján, a

Részletesebben

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Készült: Székesfehérvár, 2010. november hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1., Postacím:

Részletesebben

A faji sajátoss. A tejágazat jellemzése. A világ tejtermelése. A tejtermelés módjai. Agrárgazdas. rgazdaságtangtan ÁGAZATI ELEMZÉSEK

A faji sajátoss. A tejágazat jellemzése. A világ tejtermelése. A tejtermelés módjai. Agrárgazdas. rgazdaságtangtan ÁGAZATI ELEMZÉSEK A faji sajátoss tosságok A tejágazat ökonómiai jellemzése Agrárgazdas rgazdaságtangtan ÁGAZATI ELEMZÉSEK Késın érı állatfaj. Hosszú generáci ciós s intervallum. Egyet ellı állatfaj. Tömegtakarmány fogyasztó

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika aktualitásai Az állattenyésztést érintı várható változások az EU mezıgazdasági támogatási rendszerében

A Közös Agrárpolitika aktualitásai Az állattenyésztést érintı várható változások az EU mezıgazdasági támogatási rendszerében A Közös Agrárpolitika aktualitásai Az állattenyésztést érintı várható változások az EU mezıgazdasági támogatási rendszerében Dr. Vásáry Miklós EU referens, VM Agrárközgazdasági Fıosztály Idıszerő Kérdések

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. december

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. december Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

SZAKMAI (NON PAPER) ANYAG

SZAKMAI (NON PAPER) ANYAG SZAKMAI (NON PAPER) ANYAG Magyarország 2002. évi csatlakozási szerzıdésben a mezıgazdasági földingatlanok szerzésére megállapított átmeneti rendelkezések meghosszabbításának indokai A külföldiek termıföldszerzésére

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 167-173. o. Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Czagány László 1 Fenyıvári

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A TERMELİI ÉRTÉKESÍTİ SZERVEZETEK (TÉSZ) LEHETİSÉGEI A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK KOORDINÁLÁSÁBAN

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye 1. oldal, összesen: 96 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) CompLex Hatályos Jogszabályok

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT 2013. február 13. SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT A Balaton turisztikai régió kiemelt szerepet játszik a magyar turizmusban: a KSH elızetes adatai szerint 2012-ben a kereskedelmi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármőadóról Az Országgyőlés a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fıvárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

A VÁGÓCSIRKE VERTIKUM MODELLEZÉSE ÉS GAZDASÁGI ELEMZÉSE EGY, AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN MŐKÖDİ INTEGRÁCIÓ ALAPJÁN

A VÁGÓCSIRKE VERTIKUM MODELLEZÉSE ÉS GAZDASÁGI ELEMZÉSE EGY, AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN MŐKÖDİ INTEGRÁCIÓ ALAPJÁN DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati útmutató Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2011. évi anyavállalati és konszolidált éves jelentése

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2011. évi anyavállalati és konszolidált éves jelentése A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2011. évi anyavállalati és konszolidált éves I. A VISONKA Nyrt. bemutatása I.1. Általános információk a Társaságról A Társaság

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. AZONOSÍTÓ ADATOK HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévrıl a Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29.

LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29. LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29. FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az értesítõ utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2007. évi elõ fi

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai 1 szerint 2014 márciusában a kereskedelmi

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53.

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE A GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET HITELEZÉSI TEVÉKENYSÉGE SORÁN ALKALMAZOTT KONDÍCIÓKRÓL

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

Tájékoztatás az Évgyőrők Magánnyugdíjpénztár és a Postás Magánnyugdíjpénztár beolvadásáról a Pannónia Nyugdíjpénztárba

Tájékoztatás az Évgyőrők Magánnyugdíjpénztár és a Postás Magánnyugdíjpénztár beolvadásáról a Pannónia Nyugdíjpénztárba Tájékoztatás az Évgyőrők Magánnyugdíjpénztár és a Postás Magánnyugdíjpénztár beolvadásáról a Pannónia Nyugdíjpénztárba Tisztelt Érdeklıdık, Pénztártagok! Az Évgyőrők Magánnyugdíjpénztár és a Postás Magánnyugdíjpénztár

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Page 1 of 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs

Részletesebben

Az agrárágazat aktuális kérdései

Az agrárágazat aktuális kérdései Az agrárágazat aktuális kérdései Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Hévíz, 2016. január 15. Helyzetkép 2013. 2014. 2015. 2015. 2015. 2015. I. II. III. I-III.

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. július. Munkaszervezetünk hírei

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. július. Munkaszervezetünk hírei Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

2. Alkoholtartalmú termékekhez kapcsolódó módosítások. a) Kistermelıi pezsgı elıállítás

2. Alkoholtartalmú termékekhez kapcsolódó módosítások. a) Kistermelıi pezsgı elıállítás FELHÍVÁS a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény és a végrehajtására kiadott egyes miniszteri rendeletek 2013. január 1-jétıl hatályos

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 november 2.rész Tartalom 2013. január 1-jén hatályba lépı törvényi változások: Személyi jövedelemadó Egészségügyi hozzájárulás Társadalombiztosítási járulék Pénzügyi tranzakciós

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008.

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. évi támogatására A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 41.381/5/2007 ELİTERJESZTÉS a Kormány részére a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

Részletesebben

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban ( A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerısítése, közös kezdeményezések támogatása címő TÁMOP 2.5.2. program, FSZH) III/III. rész Primárius

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. évi közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Nevelık Háza Egyesület 2007 évben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl Az Országgyőlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy a

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

FIGYELEM A FEKETEFOGLALKOZTATÁS MEGELİZÉSÉÉRT FOKOZOTTABBAN ELLENİRIZ AZ APEH GABONAPIACI JELENTÉS

FIGYELEM A FEKETEFOGLALKOZTATÁS MEGELİZÉSÉÉRT FOKOZOTTABBAN ELLENİRIZ AZ APEH GABONAPIACI JELENTÉS 2009. augusztus XV. évfolyam 8. szám FIGYELEM Kamaránk mezıgazdasági szárítóüzemi gépkezelı OKJ-s tanfolyamot indít 2009. novemberi kezdéssel. A tanfolyamon való részvétel ingyenes, mivel az EU az ÚMVP-n

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére 16. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: A jegyzı beszámolója az adóztatásról Az elıterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

TARTALOM AKTUÁLIS. Aktuális 1. Fókusz 2. Gazdaság 5. Nemzetközi 5. Kutatás 7. ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI TANÉVNYITÓ

TARTALOM AKTUÁLIS. Aktuális 1. Fókusz 2. Gazdaság 5. Nemzetközi 5. Kutatás 7. ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI TANÉVNYITÓ TARTALOM Aktuális 1. Fókusz 2. Gazdaság 5. Nemzetközi 5. Kutatás 7. AKTUÁLIS ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI TANÉVNYITÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet

Részletesebben

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Gazdasági Versenyhivatal ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Őrlap a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII.

Részletesebben

INNOCSEKK GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉSEK

INNOCSEKK GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉSEK INNOCSEKK GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉSEK Kérdés: Miként kell eljárni, ha a Magyar Szabadalmi Hivatal a szolgáltató? Válasz: A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 29. (1) bekezdésének h) alpontja

Részletesebben

ÉS ÁGAZATI EREDMÉNY DIFFERENCIÁLTSÁGA UDOVECZ GÁBOR dr. KERTÉSZ RÓBERT BÉLÁDI KATALIN dr.

ÉS ÁGAZATI EREDMÉNY DIFFERENCIÁLTSÁGA UDOVECZ GÁBOR dr. KERTÉSZ RÓBERT BÉLÁDI KATALIN dr. DIFFERENTIATION OF COSTS AND RETURNS IN AGRICULTURAL BRANCHES UDOVECZ, GÁBOR KERTÉSZ, RÓBERT BÉLÁDI, KATALIN Keywords: median costs and scatter, market dominating farms, investment return ratio, differentiation

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. szeptember 15-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. szeptember 15-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 6/2009. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. szeptember 15-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 9. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

1/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére

1/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére 1/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére TERMÉKSZABÁLYZAT a a TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG bevezetésével és értékesítésével kapcsolatos feladatokról

Részletesebben