Pályázati lehetõségek a közeljövõben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati lehetõségek a közeljövõben"

Átírás

1 Agrartukor_augusztus.qxd :16 Page 1 TOLNA MEGYEI AGRÁRKAMARA LAPJA Az idei évben is nagy sikerrel zajlott a Gazdanapok rendezvénysorozat Szentlõrincen. A színvonalas kiállítás mellett ahol a kor legújabb technológiáival képviselték magukat a kereskedelmi cégek természetesen idén is megrendeztek több szakmai fórumot. A mezõgazdasági termelõk számára a leginkább kézzelfogható konferencia a A mezõgazdaság aktuális kérdései címmel lett meghirdetve. A szakmai fórumon a hazai agrár-közigazgatás vezetõi tartottak elõadást. A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnöke Margittai Miklós az MVH tevékenységérõl és az aktualitásokról beszélt. Dr. Nyújtó Ferenc az FVM stratégiai fõosztályvezetõje és Bori Tamás az MVH elnökhelyettese az SPS-rõl, a támogatások igénylésének változásáról beszélt. Elõadóként részt vett a konferencián Lukács László az MGSZH elnöke és részletes tájékoztatást nyújtott a Kereszt megfelelésrõl, azon elõírásokról, amelyeket a támogatások igénylésekor a gazdálkodóknak kötelezõ betartani. Tájékoztató elõadás hangzott el a szántóföldjeinken egyre nagyobb szerephez jutó energianövények termesztésrõl is. A rendezvényen sok konkrétum hangzott el, megtudhattuk, hogy merre érdemes mozdulni, fejleszteni a termelõknek. Megtudtuk a nemzeti agrárstratégia (természetesen az unióssal egyeztetett) céljait, támogatási területeit. Intervenció A leglényegesebb számunkra a kukorica intervenciója, ennek maximális mennyisége az unión belül évente 700 ezer tonna jelenleg, amely kapacitáson fõleg a környezõ országokkal kell osztoznunk. Fiatal agrárvállalkozók induló támogatása A február elején beadott kérelmeket nagy részben már feldolgozták, összesen 24 ezer fõ pályázott, ennek tükrében a kezdeti 8 milliárd forintról átcsoportosítás segítségével 16 milliárdra növelték az országos keretet, így az igénylõk nagy része (legalább 2/3-ad része) támogatáshoz juthat. Aki esetleg fedezethiány miatt kerül elutasításra, annak se kell elkeserednie, mert kétévente újból meg lesz hirdetve ez a pályázati lehetõség. Az elõadáson elhangzott, hogy várhatóan néhány héten belül kipostázza az MVH a határozatokat a nyertes pályázók részére. Élelmiszer feldolgozók, szárítók Az építkezések sürgõsségére való tekintettel rövid idõn belül kiküldi az MVH a befogadó nyilatkozatokat, amely ugyan még nem jelenti a támogatások biztos elnyerését, de ennek birtokában már a gazdálkodó saját felelõsségére megkezdheti a beruházást, és amennyiben nyer a pályázata, megkapja rá a támogatást. Erre azért van szükség, mert sokan vannak, akik mindenképp megépítik a szárítót vagy a feldolgozót, így már az idei évben termelhet a beruházásuk. A nyertes pályázók a határozatokat körülbelül két hónap múlva kapják meg. Bioüzemanyag elõállítás Várhatóan jövõ év elsõ negyedében lesz pályázati lehetõség kis kapacitású bioetanol és biodízel üzemek létrehozására. Gazdanet program Még az idei évben, õsszel meg lesz hirdetve a program, a mezõgazdasági termelõk számítástechnikai eszközökkel való ellátására. A Sulinet -hez hasonlóan támogatottan lehet majd informatikai eszközöket vásárolni. Erdészeti pályázatok Erdõk értéknövelõ beruházásaira lehet majd jövõ év elsõ negyedévében pályázni. Mezõgazdasági utak Az elkövetkezõ év elsõ felében nyílik lehetõség támogatott útépítésre. Állattenyésztés A sikeresen folyó állattenyésztési pályázatok után 2009-ben várhatóan újból lehetõség nyílik az állattartók számára, hogy pályázzanak, hasonlóan az eddigiekhez, állatjóléti és jog augusztus Pályázati lehetõségek a közeljövõben szabályok- nak való megfeleléssel kapcsolatos témakörökben lehet támogatást igényelni. Agrárkörnyezet-gazdálkodás (AKG) Az AKG pályázatok az öt éves ciklus után 2009-ben ismét meg lesznek hirdetve. Várhatóan az alapszintû szántóföldi célprogram megszûnik, csak az integrált programokra lehet majd pályázni. Lényeges szempont lesz az új AKG-nál, hogy olyan mértékben támogatják a termelõt, amilyen mértékben neki többletkiadása keletkezik. Természetesen a bírálati rendszerben elõnyt fognak élvezni azok akik már az elõzõ öt évben is AKG-ban termeltek. Fontos dolog, hogy az ötödik évében vagyunk az elsõ AKG ciklusnak, tehát aktuális a résztvevõknek a második talajvizsgálat. Vidékfejlesztési csoportok: A LEADER programban októberre elfogadják a helyi vidékfejlesztési csoportokat, jövõ év elején megindulnak a pályázatok is. Kertészeti pályázatok Az építéssel járó pályázatokra országosan 24 milliárd forint igény érkezett, ebbõl a Dél Dunántúli Régióban kilenc termelõ nyújtott be pályázatot összesen 495 millió forint támogatásra. Bõvebb, naprakész információval az Agrárkamara irodáiban tudunk szolgálni a témával kapcsolatban. Tamási Balázs

2 Agrartukor_augusztus.qxd :16 Page 2 AgrÆrt k r augusztus Agrárkamarai választási tájékoztató Véget ért egy négy éves választási ciklus, melynek befejeztével a kamarai törvény értelmében tisztújító választások következnek. Augusztus 26-án a Választási Bizottság megtartotta alakuló ülését, melyen megválasztották a bizottsági elnököt, valamint megtárgyalták és elfogadták a bizottsági ügyrendet. A Választási Bizottság összeállította osztályonként és településenként a választásra jogosultak nevét tartalmazó választási névjegyzéket, valamint ezzel párhuzamosan a tisztségviselõnek választható (önkéntes kamarai tagságot vállalók) tagjegyzékét. A jegyzékeket a Választási Bizottság szeptember között közszemlére teszi a kamara székhelyén és körzeti irodáiban. A 15 napos közszemle ideje alatt a névjegyzékben szereplõ adatok helyesbítésére nyílt lehetõség. A jelöltállítására a jelölõ osztályüléseken kerül sor. Lényeges tudnivaló, hogy a jelöltállító osztályüléseken kívül sem küldöttek, sem kamarai tisztségviselõk jelölésére nincs mód. A Választási Bizottság az alábbi idõpontokra határozta meg a jelölõ osztályülések összehívását: szeptember 30., 9 óra Növénytermesztési osztály, október 6., 9 óra Innovációs osztály, október 6., 14 óra Állattenyésztési osztály, október 7., 9 óra Erdészeti osztály, október 7., 14 óra Kertészeti Osztály, Az üléseken az osztály tagjai javaslatokat adnak a küldöttek, a kamara elnökének, alelnökének, az ellenõrzõ és etikai bizottság tagjainak személyére. A választásokat a Választási Bizottság október napokra, 8 14 órára írta ki. A választás urnás szavazással, titkosan történik, az agrárkamara székhelyén és területi irodáiban. Szekszárd, Keselyûsi út 22. I., em. (volt TOTÉV irodaház), Paks, Tolnai u. 2., I. em. (volt konzervgyár irodaépülete), Tamási, Szabadság u. 27., fsz. (Gyulaj RT. Székháza), Dombóvár, Liget ltp emelet. (Innovációs Központ). Simontornya, Petõfi u. 67. (Mûvelõdési Ház) Gyönk, Ady E. u (Polgármesteri Hivatal) Bonyhád, Szabadság tér 1. (Bútorüzlet mellett) A választásokon csak az a gazdálkodó szervezet választhat, amely a választási névjegyzékben szerepel, és csak az választható, aki felkerült a jelöltek listájára. A választójogát mindenki saját maga gyakorolhatja, a gazdálkodó szervezeteket csak az a személy képviselheti, akit a választási névjegyzékben a cég képviselõjeként megneveztek. A választás osztályonként történik, mindenki annak az osztálynak a jelöltjeire adhatja le a voksát, amelyik osztálynak a tagja (a választási névjegyzék szerint). A szavazólapon szereplõ nevek közül annyit, vagy kevesebbet lehet bejelölni, amennyi küldöttet az adott osztály állíthat. A választások során csak a küldöttek kerülnek megválasztásra. A választás lezajlása után a összegzik a szavazatokat és kihirdetik az újonnan megválasztott küldöttek névsorát. A Választási Bizottság ezután összehívja az új küldöttgyûlést, ahol a megválasztott küldöttek szintén titkos szavazással választják meg a kamara elnökét, alelnökét, ellenõrzõ és etikai bizottságának tagjait, valamint a megye küldötteit az országos agrárkamarai küldöttgyûlésébe. JOGSZABÁLYFIGYELÕ 106/2008. (VIII. 22.) FVM rendelet bizonyos élelmiszerek aflatoxinnal való szennyezõdésének kockázata miatti különleges feltételekrõl szóló 4/2008. (I. 12.) FVM rendelet módosításáról 105/2008. (VIII. 14.) FVM rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatás részletes feltételeirõl szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendeletet módosításáról 104/2008. (VIII. 14.) FVM-EüM együttes rendelet az állati eredetû élelmiszerekben található peszticidmaradék megengedhetõ mértékérõl szóló 34/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról 103/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet a évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeirõl szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet hatályon kívül helyezésérõl és az ezzel összefüggõ átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet módosításáról 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet az erdõk felújításának csekély összegû (de minimis) támogatásáról 101/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/ 2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet a szõlõültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeirõl 99/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet a mezõgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehetõ intézményi kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet módosításáról 98/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján 2007/ évi végrehajtási idõszakban nyújtott méhészeti támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 153/2007. (XII. 22.) FVM rendelet módosításáról 97/2008. (VII. 25.) FVM rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról 96/2008. (VII. 25.) FVM rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosításáról 95/2008. (VII. 25.) FVM rendelet az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, ellenõrzésére és megfigyelésére irányuló nemzeti programok finanszírozásának szabályairól 94/2008. (VII. 24.) FVM-SZMM együttes rendelet a pálinka és a törkölypálinka elõállításának és jelölésének szabályairól 93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet a védett õshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjérõl 91/2008. (VII. 24.) FVM-EüM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetõ növényvédõszer-maradék mértékérõl szóló 5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet módosításáról 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól 88/2008. (VII. 18.) FVM rendelet az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó mûveletek közbeni védelmére vonatkozó 1/2005/EK rendelet végrehajtásáról 85/2008. (VII. 5.) FVM rendelet a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról 82/2008. (VI. 30.) FVM rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról évi XLIV. törvény az állattenyésztésrõl szóló évi CXIV. törvény módosításáról 81/2008. (VI. 24.) FVM rendelet a baromfi ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatások feltételeirõl szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról 80/2008. (VI. 24.) FVM rendelet a sertés ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatások feltételeirõl szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról 79/2008. (VI. 24.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 19/2008. (II. 19.) FVM rendelet, valamint a termelõi csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról évi XXXVI. törvény a termõföldrõl szóló évi LV. törvény módosításáról 97/2008. (VIII. 14.) MVH Közlemény Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelõi csoportok létrehozásához és mûködéséhez nyújtandó évi támogatás igénylésérõl 96/2008. (VIII. 14.) MVH Közlemény A 71/2007. (VII. 27) FVM rendelet és 72/2007. (VII. 27) FVM rendelet alapján az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) fás és lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatáshoz kapcsolódóan a évi területhez kapcsolódó támogatások kérelmének benyújtásáról szóló 55/2008. (IV.30.) MVH Közlemény alapján benyújtott kifizetési kérelemben igényelt ültetvényekkel kapcsolatban további számlaelszámolás benyújtásáról 95/2008. (VIII. 7.) MVH Közlemény a 153/2007. (XII. 22.) FVM rendelet alapján nyújtható egyes méhészeti támogatások igénybevételének feltételeirõl szóló 3/2008. (I. 7.) MVH közlemény módosításáról 94/2008. (VIII. 6.) MVH Közlemény a szõlõültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeirõl szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet szerinti nyomtatványok közzétételérõl 93/2008. (VIII. 05.) számú MVH Közlemény az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett bankszámlaszámra vonatkozó, az ügyfél és a hitelintézet közötti megállapodással kapcsolatos kérdésekrõl 92/2008. (VIII. 04.) MVH Közlemény A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2008. (VIII. 04.) közleménye a többször módosított 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igénylésérõl.

3 Agrartukor_augusztus.qxd :16 Page augusztus AgrÆrt k r 3 Gazdatájékoztató a 2009-ben bevezetésre kerülõ SPS (farm) támogatásról A Közös Agrárpolitika /KAP/ 2003 évi reformjának legfontosabb intézkedése a támogatások termeléstõl való leválasztása, vagyis az SPS-rendszer összevont gazdaságtámogatás bevezetése. A piacorientált és fenntartható mezõgazdasági termelés ösztönzése céljából, a termékek helyett a termelõk támogatása kerül elõtérbe. Az SPS bevezetése azért szükséges 2009-ben, mert ha nem állunk át az új rendszerre, akkor az uniós állattenyésztési támogatásokról is le kell mondanunk, mert már nem adhatunk top up-ot, és pozición kívül kerülünk a tárgyalások során. Lényeges tehát, hogy 2014-ben, amikor új KAP reform indul, a ránk vonatkozó játékszabályok azonosak legyenek az EU-15-ökével. Hiszen ha a vitatott kérdésekben sikerül a vezetõ agrárországoknak eredményt elérni, akkora kiharcolt változtatás automatikusan ránk is vonatkozik majd. Az SPS elõírásai az ún. SPS törvényben, ma még csak tervezetként létezõ törvénybe lesznek szabályozva. Az SPS támogatás igénybevételének feltételei a következõk: a gazdálkodónak támogatási jogosultsággal és megfelelõ méretû mezõgazdasági területtel, vagy speciális esetben állatállománnyal kell rendelkeznie továbbá be kell tartania a kölcsönös megfeleltetés (környezetvédelmi, köz- és növényegészségügyi, állatjóléti és higiéniai, valamint a helyes mezõgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó) követelményrendszerét január 1-tõl Magyarországon is a jelenlegi SAPS rendszert az SPS rendszer váltja fel. Az SPS abban különbözik a SAPS-tól, hogy az SPS modell alapú támogatás, a SAPS földalapú támogatás. Az SPS-ben támogatási jogosultságot kapnak a mezõgazdasági tevékenységet folytatók, vagyis támogatási jogcímek kerülnek meghatározásra. Mindenki, aki mezõgazdasági tevékenységet folytat és 2008-ban a kifizetõ ügynökség (MVH) ügyfele volt (regiszrált volt) támogatási jogosultságot kérhet és kaphat. A jogosultság birtokosa bizonyos feltételek mellett bizonyos, támogatási összeget kap. Tehát az SPS rendszerben üzemenként meghatározott, korlátozottan forgalomképes, a termelési kötelezettségtõl elszakadó támogatási jogosultság alapján lehet támogatáshoz jutni. A kiosztott támogatási jogosultság az üzem (gazdálkodó/gazdaság) tulajdonába kerül, amit évente a használatában lévõ jogosult terület alapján lehet támogatásként érvényesíteni. Amennyiben jogosult terület hiányában- az üzem a jogosultságát vagy annak egy részét három évig nem képes támogatásként igénybe venni, úgy a nemzeti tartalékba kerül, vagyis az adott gazdaság számára elvész. A támogatási jogosultság vagyoni értékû jognak tekinthetõ. A gazdaság tulajdonában lévõ támogatási jogosultságok az tagországban vagy régión belül, földterülettel vagy anélkül átruházhatók, ideiglenesen átengedhetõk, természetes személy esetén örökölhetõk. A támogatási jogosultság elsõ kiosztása beleértve a nemzeti tartalékból történõ kiosztást is adó- és illetékmentes. A jogosultság eladása esetén érvényesíthetõ nem adójellegû alapelvonás. Ez hazánkban külön törvényben lesz meghatározva. A támogatási jogosultságok az alkalmazás elsõ évében kerülnek kiosztásra, évi 100%-os névértéken. A tényleges kifizetés ennél években kisebb lesz, mert 2013-ban érjük el a 100%-ot. A támogatási jogosultságról az átállás évében határozat kerül kiadásra. A nemzeti tartalékból származó támogatási jogosultság a megállapítás évében kerül kiadásra. Az MVH által kiállított határozat legfontosabb tartalmi elemei a következõk: meghatározásra kerül a kérelmezõ számára az SPS jogosultságok száma és ezek 2013-as 100%-os névértéken euróban kifejezett értéke. rögzítésre kerül, hogy az adott jogosultság az elsõ kiosztás az egységes kérelem alapján vagy pedig a nemzeti tartalékból külön igénylésre került megállapításra. rögzítésre kerülnek a föld nélküli állattartók részére megállapított speciális jogosultságok és az aktiváláshoz szükséges minimális állatállomány nagy állategységben kifejezve. a határozat rögzíti, hogy a kifizetésrõl minden évben külön kifizetési határozat kerül kiadásra. Az SPS elsõ évében (2009-ben) kiosztásra kerülõ támogatási jogosultság két komponensbõl áll. Az elsõ komponens az, amely minden, a tárgyévben bejelentkezett, jogosultsági kritériumnak megfelelõ, jogosult területtel rendelkezõ földhasználót megillet. Ez a regionális komponens. A regionális komponens kiszámításához az országos SPS regionális támogatási összeget osztjuk az országosan összes bejelentkezett hektárszámmal. Ennek alapján egy ha/euró érték lesz az a támogatás, amelyet minden igénylõ mindazon területre megkap, amelyekkel bejelentkezett. A második komponens pedig az ami differenciál, a kiegészítõ komponens. Minden egyes termelõ kiegészítõ komponensének forint értéke mindazon termék-specifikus támogatási komponensekbõl tevõdik össze (gabona, tej, cukor, szarvasmarha, dohány stb.) amelyeket õ a választott bázis idõszakban ágazati top up - ként igénybe vett. A választott bázis idõszakban a jelenlegi döntések szerint a 2006.évi topup igénylés, vagyis ténylegesen a 2007.évi kifizetés. Tehát a támogatást igénylõ jogosultságainak a száma a bejelentett hektárszám lesz, a jogosultság értékét pedig a regionális komponens + kiegészítõ komponens összege adja. A termelõ tulajdonában lévõ támogatási jogosultság, a kiosztás utáni években, a használatában lévõ mg-i területtel váltható támogatássá. A jogosult SPS területbe minden mg-i terület beleértendõ, kivéve az állandó kultúrákat, az erdõket és a nem mg-i hasznosítású területeket. Tehát az SPS jogosultsághoz kapcsolódó földhasználat alapvetõen a szántó és a legelõ. Az SPS jogosultsághoz nemzeti kiegészítés is adható, max. 30% pontig 2009 és 2010-ben, 20% pontig 2011-ben, 10% pont 2012-ben. Akik 2009 elõtt mg-i tevékenységet folytattak és regisztráltak voltak, azoknak nem lesz külön elõírva szakirányú végzettség. Azoknál viszont, akik új gazdálkodókként, új üzemként már az SPS alkalmazásának idõszakában ( ) jelentkeznek be a támogatási rendszerbe, különbözõ elõírásoknak kell megfelelni. Ezen elõírások egyike a végzettséggel lesz kapcsolatban. Az SPS egy bonyolult rendszer, de ha megismertük, a megvalósítás már jóval egyszerûbb lesz. Az FVM szeretné úgy beállítani a rendszert, hogy a jelenlegi állapothoz képest egyetlen gazdálkodó se kerüljön rosszabb támogatási feltételek közé. Gombos László

4 Agrartukor_augusztus.qxd :16 Page 4 AgrÆrt k r augusztus Változott a HMKA követelménye és az állategység számítás módja Fõbb jogforrás: 50/2008 (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról 4/2004 (I. 13.) FVM rendelet az egyszerûsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot, illetve a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat feltételrendszerének meghatározásáról Értelmezõ rendelkezések: egybemûvelt tábla: egy fizikai blokk területén belül több mezõgazdasági termelõ által azonos növénykultúra mûvelésére használt (azonos hasznosítású) összefüggõ földterület (az egyes gazdálkodók által hasznosított területek határai a fizikai ellenõrzés során pl.: területmérés nem különíthetõek el (figyelem: gyepterületek!!) elõvetemény: a fõnövényt megelõzõen termesztett növény energetikai hasznosítás céljából vetett többéves növény: legalább 5 évig energetikai alapanyag termelése céljából termesztett alábbi növény, Agropyron és Elytrigia nemzetség, kivéve a védett, õshonos típus és Elytrigia repens (Energiafû, kivéve közönséges tarackbúza és védett típus) Miscanthus nemzetség (Kínai nád, elefántfû, energianád, japán díszfû) Fehér nyár; Fekete nyár; Szürke nyár; Rezgõnyár; Fehér fûz; Kosárfonó fûz; Fehér akác; Mézgás éger; Magas kõris; Keskenylevelû kõris; Vörös tölgy; Feketedió; Korai juhar fõnövény: az a növény amelynek termesztése az adott gazdálkodási évben a legnagyobb értékû hozamot adja, vagy leghosszabb ideig foglalja le a területet, és amit a gazdálkodó az adott évi kérelmében megjelölt gyommentes állapot: gyommentes állapotúnak kell tekinteni azt a hasznosított területet, amelyen különbözõ kémiai, fizikai, biológiai gyomszabályozási módszerek alkalmazásával megakadályozták a gyomnövények kelését, a szaporító képletek kialakulását, olyan mértékben, hogy a gyomnövényekkel való borítottság a parcella kiterjedésének 30%-át, illetve 3 hektárnál nagyobb parcella esetén az egybefüggõ 1 hat nem haladja meg, továbbá nem tartalmaz: aranka fajok; parlagfû; selyemkóró gyomnövényt. További fogalom meghatározások a rendeletben: állandó legelõ, másodvetésû takaró növény, méhlegelõ céljából vetett növény, parcella, rétegvonalas mûvelés, túllegeltetés, vízzel telített talaj. A rendelet elõírásait az alábbi támogatások esetén kell betartani: az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás; illetve az EMVA-ból finanszírozott: kedvezõtlen adottságú területeken történõ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs kifizetés, (KAT) Natura 2000 gyepterületeken történõ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs kifizetés, agrár-környezetgazdálkodási támogatás; (AKG) minden egyéb támogatás, amelyekre vonatkozóan az adott támogatás részletes feltételeit meghatározó jogszabály ezen elõírások alkalmazását írja elõ. A Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot elõírásai (a gazdálkodó gazdaságának teljes területén köteles betartani) Talajerózió elleni védelemre vonatkozó elõírások betartandó, ha: 2 ha-nál kisebb területû parcella esetén az adott parcella területének több mint 50%-a 12%-nál nagyobb lejtésû területen helyezkedik el, 2 ha vagy nagyobb területû parcella esetén az adott parcellán belül a 12%-nál nagyobb lejtésû terület nagysága az 1ha-t meghaladja 12%-nál nagyobb lejtésû területen dohány, cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka termesztése tilos 12%-nál nagyobb lejtésû területen a kukorica, silókukorica, napraforgó (2008. szeptember 1- tõl hatályos): rétegvonalas mûvelés mellett termeszthetõ, vagy termesztése esetén a nyári betakarítású elõvetemény tarlóját a betakarítást követõen október 30-ig meg kell õrizni és gyommentes állapotban kell tartani, vagy másodvetésû takarónövény alkalmazása mellett termeszthetõ (a támogatási kérelmen nyilatkozni kell a választott módról). Erózió ellen kialakított teraszok megõrzése kötelezõ szõlõültetvények esetében. Vetésváltásra vonatkozó elõírások: (viszonyítási alap a évi területalapú kérelem) Egymás után két évig termeszthetõ: rozs, búza, tritikálé, árpa és dohány; Egymás után három évig termeszthetõ: kukorica; Több évig termeszthetõ maga után: évelõ kertészeti kultúrák, évelõ takarmánynövények, fûmagtermesztés, méhlegelõ céljából vetett növények, illetve energetikai hasznosítás céljából vetett többéves növények, valamint a rizs; Minden egyéb növény egy évig termeszthetõ. Tarló, nád, növényi maradvány valamint gyepek égetése tilos! (kivétel növény-védelmi hatóság, természetvédelmi hatóság határozata alapján) Mezõgazdasági területeken vízzel telített talajon mindennemû gépi munkavégzés tilos, kivéve a belvíz, árvíz levezetõ árkok létesítésekor és értékmentéskor végzendõ gépi munkavégzést. A gyepterületek túllegeltetése, valamint Kérôdzôk, lófélék maradandó kár okozása tilos! (kivétel természetvédelmi hatóság határozata alapján) A mezõgazdasági területeket gyommentesen kell tartani. A mezõgazdasági területeken a hasznosítás szempontjából nemkívánatos fás szárú növények megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni. Az elõírások be nem tartása esetén a gazdálkodó számára kifizetendõ közvetlen támogatás, a teljes összegére vonatkozóan a meg nem felelés mértéke, súlyossága, tartóssága alapján csökkentésre kerül. A rendelet tartalmazza a tényállás besorolására, a szankciók mértékének meghatározására vonatkozó elõírásokat is. Ismételt meg nem felelés, ha ugyanazon HMKÁ elõírás megsértése három egymást követõ éven belül több mint egy alkalommal került megállapításra, feltéve, hogy a földhasználót értesítették a korábbi HMKÁ meg nem felelésrõl és adott esetben a földhasználónak lehetõsége volt megtenni a szükséges intézkedéseket az elõzõleg megállapított HMKÁ nem megfelelés megszüntetésére; Amennyiben a földhasználó vonatkozásában több alkalommal megállapításra került ugyanazon HMKÁ meg nem felelés, akkor a 796/2004/EK bizottsági rendelet 66. (gondatlanság) és 67. cikke (szándékosság) alapján kell eljárni; Amennyiben a gazdálkodó a parlagfû virágbimbó kialakulását június 30-ig nem akadályozta meg, illetve a vegetációs idõszak végéig nem tartotta fenn és e-miatt a növényvédelmi szerv eljárást indít vele szemben, azt az MVH) a gyommentes állapot be nem tartásának tekinti; egybemûvelt tábla esetén bármely meg nem felelés megállapításra kerül, az az egybemûvelésben érintett minden parcellára egységesen vonatkozik. Két évnél idôsebb bika, tehén és más szarvasmarhafélék, hat hónapnál idôsebb lófélék Szarvasmarhafélék hat hónapos kortól két éves korig Hat hónapnál fiatalabb szarvasmarhafélék Juh Az új állategység számítási szabályok a következõk (1698/2005 EK rendelet V. sz. melléklete alapján): Kecske Sertésfélék Tenyészkoca >50 kg Egyéb sertés Baromfifélék Tojótyúk Egyéb baromfi 1,0 ÁE 0,6 ÁE 0,4 ÁE 0,15 ÁE 0,15 ÁE 0,5 ÁE 0,3 ÁE 0,014 ÁE 0,003 ÁE Az EMOGA-ból finanszírozott NVT támogatási jogcímek esetére a 4/2004 FVM rendeletben foglalt AE-t kell figyelembe venni! A rendelet hatálybalépése a kivételektõl eltekintve május 2.

5 Agrartukor_augusztus.qxd :16 Page augusztus AgrÆrt k r 5 MEZÕGAZDASÁGI BEKÖTÕ- ÉS FELTÁRÓ UTAK FEJLESZTÉSE ÚMVP 1. tengely: A mezõgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása A mezõgazdaság és erdészet fejlesztésével és korszerûsítésével összefüggõ infrastruktúra javítása és fejlesztése Az intézkedés keretében támogathatók a mezõgazdasági bekötõ- és feltáró utak, az energia- és vízellátás, valamint az ideiglenes szennyvíztárolás létesítményei, üzemen belüli öntözõtelepek és meliorációs beavatkozások, továbbá az ezek mûködéséhez szükséges közösségi (több üzem érdekében létesített) beruházások és a birtokrendezést szolgáló munkálatok. Az intézkedés végrehajtása során támogatható az erdészeti feltáró úthálózat és erdészeti rakodók létesítése, felújítása, az erdõtalaj védelmét szolgáló mûtárgyak építése, kisvasutak építése, felújítása, továbbá erdei iskolák, magán erdészeti információs központok létesítése alintézkedés: Mezõgazdasági bekötõ- és feltáró utak fejlesztése Pormentesített vagy szilárd burkolatú, csak helyrajzi számmal rendelkezõ mezõgazdasági utak építése, felújítása a történelmi borvidékek megközelítése és a tanyás térségek elérhetõségének biztosítása, illetve fontos logisztikai utak fejlesztése érdekében. Szükséges, hogy a számozatlan utak kapcsolódjanak a számozott úthálózathoz. A beruházásokat a környezõ települések által kidolgozott, úthálózat fejlesztési tervre kell alapozni azért, hogy az újonnan létrehozott számozatlan utak összhangban legyenek a számozott úthálózattal. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési minister./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági bekötõ- és feltáró utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl jogszabály-tervezet A támogatás célja A szilárd burkolatú úton megközelíthetõ mezõgazdasági területek és gazdaságok számának növelése. Szilárd burkolatú út: A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.15.) KPMBM együttes rendelet 1. sz. függelékének t) pontjában meghatározott út. A támogatás igénybevételének feltételei (1) A mezõgazdasági termelõ a támogatást abban az esetben veheti igénybe, ha a) a mezõgazdasági tevékenységbõl származó éves nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelõzõ lezárt gazdasági évben elérte, vagy meghaladta az éves nettó árbevétel 50 %-át, b) a kérelmezõ mezõgazdasági üzemének mérete meghaladja az 5 EUME-t. (2) A támogatás olyan szilárd burkolatú út létesítéséhez, felújításához vagy korszerûsítéséhez vehetõ igénybe, amely már meglévõ szilárd burkolatú úthoz csatlakozik és a) a kérelmezõ telephelyének, illetve részben vagy egészben termõföld mûvelési ágban nyilvántartott földrészletének megközelítését teszi lehetõvé, vagy b) a kérelmezõ települési önkormányzat területén található, valamint mezõgazdasági termõterületet érint. (3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott telephelyre és földrészletre a beruházással érintett ingatlan szabályai vonatkoznak. A kérelmezõ köteles a beruházás megvalósítását követõen a szilárd burkolatú utat a közforgalom számára megnyitni. A támogatási kérelem benyújtása (1) Támogatási kérelmet évente egy alkalommal lehet benyújtani. (2) A támogatási kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványt az MVH honlapján keresztül elektronikus formában is be kell nyújtani. (3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell: a) építési engedélyköteles beruházás esetén az engedélyezési záradékkal ellátott ÚT útügyi mûszaki elõírásnak megfelelõ mûszaki tervdokumentációt, b) Az értékelési szempontokhoz a mellékletben meghatározott okiratokat. Termelõi csoport, TÉSZ tagság: csatolni kell a termelõi csoport, TÉSZ igazolását arról, hogy a kérelmezõ a csoport tagja. Az úthoz csatlakozó mezõgazdasági táblák összterülete (400 ha vagy felette, 400 ha alatt): Térkép másolat Rácsatlakozó gazdaságok száma (20 vagy ennél több, 20 alatt): Térkép másolat A kérelem elbírálása (1) A támogatási kérelmek bírálata pontrendszer alapján történik, amelyet a melléklet tartalmaz. Forrás: FVM PÁLYÁZATI, TÁMOGATÁSI LEHETÕSÉG ISMERTETÉSE EMVA I. tengely pályázati felhívása Pályázati felhívás címe Mg.i bekötõ- és feltáró utak fejlesztése Támogatott célterület Mg.i célokat szolgáló helyrajzi számmal rendelkezõ szilárd burkolatú külterületi út Mg.i célokat szolgáló helyrajzi számmal rendelkezõ szilárd burkolatú külterületi úthoz közvetlenül kapcsolódó árok, padka, rézsû híd, áteresz, a csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb létesítmény építése, korszerûsítése és felújítása Támogatás jellege, mértéke (a fejlesztés összes elszámolható költségének %-a) Mértéke: 40%, millió Ft-ig Feltételek: Mg.i termelõ, TÉSZ, Termelõi csoport kivéve halászati ágazatban elismert, Települési Önkormányzat is igénybe veheti Egyéb: Olyan szilárd burkolatú út létesítése támogatott, amely már meglévõ szilárd burkolatú úthoz csatlakozik MEZÕGAZDASÁGI ÜZEMEK VÍZ- ÉS ENERGIAELLÁTÁSA ÚMVP 1. tengely: A mezõgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása A mezõgazdaság és erdészet fejlesztésével és korszerûsítésével összefüggõ infrastruktúra javítása és fejlesztése alintézkedés: Mezõgazdasági üzemek víz-és energiaellátása Az intézkedés komplementaritása és lehatárolása: kapcsolódás a Program más intézkedéseihez Az intézkedés az I. tengelyen belül elsegíti a Mezõgazdasági üzemek korszerûsítése intézkedés keretében megvalósítandó beruházások infrastrukturális kapcsolódását a térség már kiépített beruházásaihoz. Hálózatos energiaforrás mezõgazdasági üzembe történõ bekötése. Csak az energia hálózatból a gazdaság határáig tartó beruházások támogathatók. Egyéb ellátó hálózatokhoz történõ csatlakozás. A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó épület, létesítmény, a technológiai és kommunális vízellátás, valamint a keletkezett szennyvíz szakszerû kezelésének létesítményei, berendezései. A külterületek energia ellátása támogatott. Kedvezményezettek: Mezõgazdasági termelõk és az általuk létrehozott TÉSZ-ek, termelõi csoportok, közcélú vízgazdálkodási mûveket mûködtetõ, bejegyzett vízgazdálkodási társulatok, valamint erdõgazdálkodók, külterületi vizekkel rendelkezõ önkormányzatok. A környezetvédelmi hatóságokat is bevonják bármely, a jelen intézkedés alapján finanszírozandó infrastrukturális beruházással kapcsolatos engedélyezési eljárásba. A támogatás típusa: Vissza nem térítendõ tõkejuttatás. A támogatás mértéke: alintézkedés esetén max. 80%. Az indulás ütemezése: IV. negyedév. Forrás: FVM PÁLYÁZATI, TÁMOGATÁSI LEHETÕSÉG ISMERTETÉSE EMVA I. tengely pályázati felhívása Alintézkedés: alintézkedés Mg.i üzemek víz- és energiaellátása Kedvezményezettek: Mezõgazdasági termelõk, TÉSZ, termelõi csoport, önkormányzatok Támogatás intenzitás: maximum 80% Környezetvédelmi biztosíték: A Környezetvédelmi Hatóság be van vonva az engedélyezési eljárásba, megújuló energiaforrások használata

6 Agrartukor_augusztus.qxd :16 Page 6 AgrÆrt k r augusztus GN01 Gazdálkodási napló címlap A Gazdálkodási év rovatot a szeptember 1. augusztus 31. közötti idõszaknak megfelelõen, csak az évszámok beírásával kell kitölteni (pl.: 2007/08). A Kapcsolattartó adatai részt csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a Támogatottadatai attól eltérnek. A Megjegyzés rovatban a meghatározottaktól eltérõen nem több csak egy, azaz a talajvizsgálati jegyzõkönyv másolati példányát kell dokumentumként csatolni a beküldendõ gazdálkodási naplóhoz. Amenynyiben a csatolandó dokumentumok számában változás történik, arról a gazdálkodókat közleményben fogjuk tájékoztatni. A Nyilatkozat rész alatti dátumot és aláírást a gazdálkodó a gazdálkodási év végének lezárásakor töltse ki, illetve hitelesítse. GN02 Összesítõ adatlap A Földhasználati összesítõ részt értelemszerûen kerüljön kitöltésre. Az Állatállomány összesítõ részre vonatkozó adatokat a GN14, azaz az állatállomány-változási nyilvántartás(ok) tartalmára alapozva kell kitölteni. A korcsoportok megnevezése, valamint az állategység értéke (2. ábra) a HGGY rendelet 3. számú mellékletében található Állategység számítási táblázat alapján kerüljön kitöltésre. GN03 Parcellaösszesítõ adatok Az elõzõ évi (2. oszlop) egységes parcellasorszám alatt az(oka)t a parcellasorszámo(oka)t kell érteni, amely(ek)bõl a tárgyévi (1. oszlop) egységes parcellasorszám került kialakításra (pl. tavalyi évben az 5. és 6. egységes parcellasorszámmal ellátott parcellák összevonásra kerültek, ezért a tárgyévben 5. egységes parcellasorszámon kerülnek nyilvántartásra). A 4. oszlopban levõ parcellasorszám alatt a parcellához tartozó támogatási kérelmen feltüntetett sorszámot kell megadni. Az 5. oszlopban a helyrajzi szám rovatban elõfordulhat, hogy valamely parcellához több helyrajzi 1245/12; 1245/13, 1245/17 és 1248/2 szám is tartozik. Ebben az esetben a megfelelõ rovatba * jelet és a megjegyzés idõpontját (hónap és nap) pl. * kell tenni és a GN16 Megjegyzések adatlapon kell megjegyzés oszlop megfelelõ sorában felsorolni a helyrajzi számokat megadva a GN adatlap számát, lapszámát stb. (lásd GN16 alatti ábrát). Az 6. oszlopban a hektárt két tizedes jegy pontossággal kell megadni. A 7. oszlopban a hasznosítási irányt a GN02-es adatlap Földhasznosítási összesítõ részben felsorolt hasznosítási irány megnevezések melletti sorszámokkal kell jelölni (pl. gyep esetében A 8. oszlopban a támogatási programok megnevezése rovatban az alábbi rövidítések valamelyikét kérjük feltüntetni: egyszerûsített területalapú támogatás = SAPS; agrár-környezetgazdálkodási támogatás = AKG; kedvezõtlen adottságú terület támogatás = KAT. A 4. oszlop rovataiban a parcella sorszámokat az ebben a rovatban feltüntetett sorrendnek megfelelõen, egymástól pontosvesszõvel elválasztva kell megadni (Pl. 4. oszlopban 2; 4; 4, a 8. oszlop megfelelõ sorában pedig SAPS; AKG; KAT). A 9. oszlopban az adott területre vonatkozó valamely jogszabályban meghatározott területi érzékenységet kell feltüntetni az alábbi rövidítések alkalmazásával: nitrátérzékeny terület = NÉT; sérülékeny vízbázisú területek = SVT; NATURA 2000 = N2000. A 10. oszlopban a talajvizsgálat típusokat a következõ rövidítésekkel kell jelölni: szûkített = SZ; bõvített = B; teljes = T. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosultság (11.) oszlopba a következõ változatok lehetségesek az alábbiakban felsorolt rövidítések valamelyikének alkalmazásával: tulajdonos és egyben használó = T; használó (bérleti szerzõdés) = H; egyéb (pl.: használó a kezelési jog alapján) = E. Ha például idõközben változás következik be az adott parcella tulajdonviszonyában, pl. bérelt terület megvételre kerül, annak jelölése úgy történik, hogy az adott rovatba, ebben az esetben a H betû mellé (3. ábra) kerül a * jel dátummal *11.15, mivel az adásvételi szerzõdés idõpontja november 15-e. A GN16 adatlapon pedig megadva a megfelelõ helyet bekerül az írásos megjegyzés (lásd 7. ábra). GN04 Parcella alapadatok szántó A Tápanyag-gazdálkodási terv részt a rovatoknak megfelelõen kérjük kitölteni. A 4. oszlopban nemcsak a mûtrágyaféleségek, hanem a szerves trágyák, illetve a hígtrágya is felsorolásra kerülhetnek a megfelelõ mértékegység jelöléssel. A parcellát érintõ termelés biztonságát veszélyeztetõ tényezõk részt az adott parcella elhelyezkedésének sajátosságai alapján kell kitölteni (pl. belvíz esetén drénezést hajtott végre 2005-ben). GN05 Parcella alapadatok ültetvény Lásd a GN04 adatlap alatti megjegyzéseket a Tápanyag-gazdálkodási terv, valamint A parcellát érintõ termelés biztonságát veszélyeztetõ tényezõk részt illetõen. GN06 Parcellamûvelési adatok A parcella hasznosítási iránya melletti üres részbe kell beírni az adott parcellának megfelelõ hasznosítási irányt (szántó, gyep stb.). Az adatlapot a fejlécben lévõ megnevezéseknek megfelelõen kell kitölteni úgy, hogy az öntözéssel, a trágya és a növényvédõ szerek kijuttatásával kapcsolatos adatok itt ne kerüljenek megjelenítésre, mivel azok rögzítésére külön adatlapok (GN08, GN09 és GN10) állnak rendelkezésre a gazdálkodási naplóban. Amennyiben valamelyik munkafolyamat több napot vesz igénybe, azt a mûveleti lapokon elegendõ egy soron feltüntetni, az ideje oszlop rovataiba pedig az (hónap/nap tól-ig) idõintervallumot kell beírni. Abban az esetben, ha az adott parcellán több növényfajta található és valamelyik fajta esetében a bejegyzettõl eltérõ munkafolyamat kerül megvalósításra (pl. korai érésû almafajta betakarítása), akkor a mûvelet megnevezése oszlop megfelelõ rovatába a mûvelet megnevezése után kell feltüntetni a parcella alapadatok adatlap alapján az érintett fajta sorszámát is. Pl.: A GN05 adatlapon a 4. sorban Vista Bella korai szüretelésû almafajta található (4. ábra), aminek a betakarítása történt. GN07 Adatlap növényvédelmi megfigyeléshez Ezt az adatlapok csak azokra a parcellákra kötelezõ vezetni illetve vezettetni, amenynyiben a gazdálkodónak nincs megfelelõ szakismerete az adott kultúra károsító körérõl, amelyek az integrált vagy ökológiai gazdálkodási programokban vesznek részt. Az adatlapot csak az adott parcellá(ko)n termesztett kultúrán védekezésre okot adó mértékben megjelenõ károsítás jeleinek észlelésekor kell vezetni (5. ábra). GN08 Nyilvántartás növényvédõ szeres kezelésekrõl (permetezési napló) Az adatlap tartalma (6. ábra) megegyezik a növényvédelmi tevékenységrõl szóló 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet 2. számú mellékletében közzétett adatlap tartalmával. Azoknak a gazdálkodóknak, akik a gazdálkodási naplóban ezt az adatlapot is vezetik, nem szükséges az említett jogszabály által elõírt mellékletet is vezetni. GN09 Öntözési nyilvántartás (öntözési napló) Az adatlapot a táblázat fejlécében található paraméterek megadásával értelemszerûen kell kitölteni. Amennyiben az öntözõvízzel együtt valamilyen szer (pl.: mûtrágya, növényvédõ szer) is kijuttatásra kerül, abban az esetben a oszlopok rovatait is ki kell tölteni. GN10 Tartásmód összesítõ Az adatlap tartalmát tekintve a GN12 adatlappal együtt részadatokat tartalmaz a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelemérõl szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének a mezõgazdasági tevékenységet folytatók kötelezõ adatszolgáltatásához szükséges adatlap tartalmával összhangban. GN11 Trágyázási napló A permetezési napló mintájára került kialakításra ez az adatlap. A tápanyag-utánpót-

7 Agrartukor_augusztus.qxd :16 Page augusztus AgrÆrt k r 7 lással kapcsolatos valamennyi tevékenységnek a rögzítésére ez az adatlap szolgál. GN12 Szervestrágya-mérleg A GN10 adatlappal együtt ez az adatlap is részadatokat tartalmaz a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelemérõl szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet számú mellékletének a mezõgazdasági tevékenységet folytatók kötelezõ adatszolgáltatásához szükséges adatlap -hoz. A GN10 és a GN12 adatlap kitöltése megegyezik a Korm. Rendelet adatlapjának megfelelõ részeire vonatkozó kitöltési útmutatóban foglaltakkal. GN13 Legeltetési nyilvántartás A legeltetési nyilvántartást, azaz a legeltetési naplót a táblázat fejlécének megfelelõ paraméterek alapján kell kitölteni. Ha a gazdálkodó a legeltetési idõszak alatt egynél több parcellán legelteti állatait egyidejûleg, akkor valamennyi legeltetett parcella egységesített sorszámát kell feltüntetni a 4. számú oszlop rovataiban, a percellák összes területeivel együtt. GN14 Állatállomány-változási nyilvántartás A GN14 adatlapból annyit kell kitöltenie a gazdálkodónak amennyi fajú, fajtájú és korcsoportú állattal rendelkezik. A korcsoportok megnevezése az egyszerûsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ HGGY rendelet 3. számú mellékletében található Állategység számítási táblázat -tal azonos tartalommal kell kitölteni. GN15 Halastavi nyilvántartás (tótörzskönyv) Az alkalmazott technológia rovatban röviden ismertetni kell a halgazdaságban alkalmazott technológiát halastavanként. Az adatlap többi részét (kihelyezés, lehalászás stb.) a gazdálkodási év alatti idõtartamra vonatkoztatva összesítve kell kitölteni. GN16 Megjegyzések Az adatlapot naplósorosan kell kitölteni a gazdálkodási naplóban bekövetkezõ megjegyzések idõrendjében. A megjegyzés idõpontja mellett fel kell tüntetni az adott GN adatlap számát, lapszámát, a megjegyzéshez kapcsolódó rovat oszlop- és sorszámát. Pl. Az H-05 blokkban található, 12451/11 hrsz., 23,12 ha területû gyep 2. egységes parcella sorszámmal ellátott bérlemény november 15-én adásvételi szerzõdés alapján saját tulajdonba került (7. ábra). GN17 Szaktanácsadási adatlap Amennyiben a gazdálkodó a mezõgazdasági tevékenysége során valamely szakterülettel kapcsolatban nem rendelkezik megfelelõ szakismerettel (pl. növényvédelmi tevékenység), lehetõsége van szaktanácsadó alkalmazására. A szaktanácsadó személye egy gazdálkodási éven belül is változhat. A változás okát (pl. elégtelennek találta a szaktanácsadó munkavégzését, ezért egy másik szakemberhez fordult) a megjegyzés rovatban kell rögzíteni. Az új szaktanácsadó alkalmazásakor a következõ, vagy többszöri váltás esetében további adatlapot kell kitölteni. A gazdálkodási napló elérhetõsége A hatályos gazdálkodási napló hivatalos formanyomtatványát a HGGY rendelet 5. számú melléklete tartalmazza, amely a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapjáról a helyrõl letölthetõ, illetve kinyomtatható.

8 Agrartukor_augusztus.qxd :16 Page 8 AgrÆrt k r augusztus Amit a nitrát cselekvési programról tudni kell! Eddig minden évben a nitrát érzékeny területeken gazdálkodók, mint azt õk már jól tudhatják, bejelentési kötelezettségnek kellett eleget tegyenek az általuk felhasznált nitrogén hatóanyagot tartalmazó trágyaféleségek felhasználását illetõen. Eddigi tapasztalataim szerint azonban úgy vettem észre, hogy kevesebben voltak tisztában azzal, hogy milyen elõírásoknak és elvárásoknak kell megfelelniük e tekintetben. A április 29.-én megjelent 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet e tekintetben kívánja egyértelmûen lefektetni ezeket az elõírásokat a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat keretein belül. Az elõírások kivonatos formában a következõek: Évente mezõgazdasági területre szervestrágyával kijuttatott nitrogén hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket, beleértve a legeltetés során az állatok által elhullajtott trágyát, továbbá a szennyvizekkel, szennyvíziszapokkal, valamint szennyvíziszap komposzttal kijuttatott mennyiséget is. Tilos kijuttatni trágyát november 15-tõl február 15-ig, kivéve az õszi kalászosok fejtrágyázását ( figyelembe véve, hogy fagyott, vízzel telített, összefüggõ hótakaróval borított talajra trágya nem juttatható ki.) Amennyiben az állatsûrûségbõl származóan a kijuttatott trágya nem haladja meg éves szinten a 120 kg/ha nitrogén hatóanyag mennyiséget, úgy a téli legeltetés megengedett % meredekségû lejtõn istállótrágya csak a legeltetéssel hasznosított gyepterületekre, valamint ültetvények telepítéshez és felújításához juttatható ki az erózió elleni védelem biztosításával együtt. Hígtrágya nem juttatható ki 6%-os terepesés felett csak csúszócsöves (csõfüggönyös) eljárással 12%-ig. Injektálási technológia 17% meredekségig alkalmazható. Mûtrágya 12%-nál meredekebb lejtésû terület talajára csak azonnali bedolgozás mellett juttatható ki. 15% terepesés felett mûtrágya talajra nem juttatható ki, kivéve az erózió elleni védelemmel ellátott ültetvényeket. 17%-nál meredekebb lejtésû területre trágya nem juttatható ki. A kijuttatott istállótrágyát haladéktalanul, egyenletesen a talajba kell dolgozni. olyan trágyaszóró gépeket kell alkalmazni, amelyek egyenletes keresztirányú szórásképet mutatnak. a hígtrágya kijuttatását olyan gépekkel kell elvégezni, melyek közvetlenül a talajra vagy a talajba juttatják ki a hígtrágyát és egymenetben talajtakarást is végeznek. Intenzív legeltetéses állattartás esetén szakaszos vagy pásztoroló legeltetést kell alkalmazni kivéve, ha az állattartó telepen az állománysûrûség meghatározásánál a figyelembe veendõ állatok száma nem több mint 15 ÁE. Adott területen betakarítás után a megfelelõ talajfedettséget biztosító növény alá csak abban az esetben juttatható ki könnyen oldódó nitrogéntrágya, így különösen hígtrágya, trágyalé, ammónium- és nitráttartalmú mûtrágya, ha a trágyázás és vetés közötti idõszak a 15 napot nem haladja meg. A rendelet ezeken felül tárgyalja a trágyakijuttatás esetén a természetes vizeink védelmében betartandó védõtávolságokat,a tápanyag mérleg és mintavétel fõbb szempontjait,a trágya tárolásának fõbb feltételeit és elvárt tároló épületeinek alapvetõ technikai paramétereit. Ezenkívül még a rendelet tartalmazza az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségek tekintetében figyelembe veendõ fõbb szempontokat is. A rendelet megismerését azért is javaslom a termelõknek, hiszen ez esetben jóval többrõl van szó csupán az adatszolgáltatási kötelezettség betartásáról, mivel e rendeletben pontos meghatározások találhatók egyéb elõírások tekintetében is a nitrát cselekvési programot illetõen. Jaksa Péter Titusz

9 Agrartukor_augusztus.qxd :16 Page augusztus KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ Az évi LVI. törvény alapján egyes gazdasági szereplõknek környezetvédelmi termékdíjat kell fizetniük. A termékdíj célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez, illetõleg csökkentéséhez, a természeti erõforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek ösztönzéséhez, valamint a környezeti veszélyeztetések, illetõleg károk megelõzéséhez szükséges pénzügyi források megteremtéséhez. A mezõgazdasággal vagy élelmiszerelõállítással foglalkozók a termékdíjköteles termékek közül valószínûleg csak a csomagolással kapcsolatos díjfizetésbe kerülnek bele. A termékdíjköteles termékek után ideértve a más termékekkel együtt vagy annak részeként forgalomba hozott terméket is környezetvédelmi termékdíjat fizet 1. a belföldi elõállítású termékdíjköteles termék esetében a termékdíjköteles termék elsõ belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, 2. az Európai Unión belüli behozatal esetén a termékdíjköteles termék elsõ belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, valamint 3. egyéb import esetén a vámjogszabályok szerinti vámadós, illetve a vámszabad terület üzemeltetõje, 4. a kereskedelmi csomagolás esetében az elsõ belföldi forgalomba hozó elsõ továbbforgalmazó vevõje. A termékdíj fizetési kötelezettséget átvállalhatja számla alapján: a csomagolás esetében a kötelezett számára a csomagolás összetevõit gyártó vagy forgalmazó belföldi vállalkozó, amennyiben az a hasznosítást koordináló szervezeten keresztül menteeséget élvez, belföldi elõállítású termékdíjköteles egyéb kõolajtermék esetén az elsõ belföldi forgalomba hozó. A kötelezettnek a termékdíj 75%-át kell megfizetnie az olyan termékdíjköteles termék esetében, amely a külön jogszabályban meghatározottak szerint környezetbarát, a termék környezetkímélõ megkülönböztetõ jelzés használatára jogosult. Visszaigényelhetõ a termékdíj azon termékdíjköteles termék után, amellyel kapcsolatos tevékenységre vonatkozóan a Magyar Köztársaság által kötött hatályos nemzetközi szerzõdés közterhektõl mentes beszerzést ír elõ.a visszaigényléshez meghatározott igazolások benyújtása szükséges. Meghatározott termékek után fennálló termékdíj-fizetési kötelezettség alól mentesség szerezhetõ a jogszabályban elõírt feltételek teljesítésével. A mentesség legfeljebb egy naptári évre szerezhetõ meg, és az évente megújítható. A törvényben meghatározott esetekben egyes termékek exportja illetve importja esetén nem kell a termékdíjat megfizetni. Termékdíjat kell fizetni a termékek csomagolása után, alapja a csomagolás tömege, illetõleg a kereskedelmi csomagolás esetében a csomagolás darabszáma. Nem kell megfizetnie az éves szinten: bor esetében darabnál, alkoholtermék, köztes alkoholtermék, sör, alkoholmentes sör, nem szénsavas üdítõ, szörp esetében darabnál, szénsavas üdítõ, áaványvíz, kristályvíz, szikvíz, ivóvíz estében darabnál nem nagyobb mennyiséget csomagoló kötelezettnek az újrahasználati termékdíj alapján számított termékdíjat. Nem terheli termékdíj-fizetési kötelezettség a törvényben meghatározott kötelezettet, amennyiben nem rendelkezik: városban legalább 50 m 2, vagy községben legalább 100 m 2 alapterületû üzlethelyiséggel január 1-jétõl a környezetvédelmi termékdíjjal terhelt termékek után keletkezett díjfizetési kötelezettséggel, visszaigénylési jogosultsággal, valamint egyes bejelentési és nyilvántartási kötelezettség ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat a Vám- és Pénzügyõrség szervei látják el. VPOP Regionális Ellenõrzési Központ, 7621 Pécs, Megyeri út 26. Grénus István, tanácsadó AgrÆrt k r 9 Mezõgazdasági Vállalkozások részére A mezõgazdasági üzemek üzemvitelükhöz gyakran szállítanak növényvédõ szereket, termésnövelõket (mûtrágyát), üzemanyagot, amely anyagok a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) elõírásai alá tartoznak. A szállításokat általában a fõtevékenységû munkafolyamatokban is használt jármûveikkel, mezõgazdasági vontatóból vagy lassú jármûbõl és hozzá kapcsolt pótkocsiból álló szállítóegységekkel végzik. Ezek a jármûvek azonban nem tartoznak bele az ADR Mellékletében lévõ jármû fogalmába. Mivel ezen szállításoknál alkalmanként közutat is igénybe vesznek, indokolt, hogy a közlekedés biztonsága érdekében a mezõgazdasági vontatóval, lassú jármûvel végzett szállításokat is megfelelõen szabályozott keretek között folytassák. A mezõgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezõgazdasági vontatóval vagy lassú jármûvel vontatott pótkocsival történõ szállításáról szóló 113/2004 (IX.23.) GKM rendelet tartalmazza, azokat a követelményeket, amelyek az ilyen szállításoknál a szállítóegységre és annak személyzetére kell alkalmazni. Mezõgazdasági vegyszer, üzemanyag belföldi közúti szállításánál szállítóegység vezetõje az lehet, aki ilyen anyagok közúti szállítására elõírt szabályokból szóbeli vizsgát tett és errõl igazolással rendelkezik. A TIR-SULI Bt igény szerint kihelyezett tanfolyamokat és vizsgákat is szervez! A Tolna Megyei Agrárkamarán keresztüli jelentkezés esetén a tandíj és vizsgadíj: Ft/fõ (tansegédlettel) Felvilágosítás: Magyar Lajosné Szekszárd, Mátyás k. u. 46. Telefon: 74/ és 20/ Fontos információk A Gazdálkodási Napló leadásának határideje évtõl kezdve október 31-re módosult. Az AKG programban szeptember 1-ével kezdõdött az ötödik év, a programban résztvevõk ne feledkezzenek el a kötelezõ talajmintavételrõl szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárak: Ólmozatlan motorbenzin ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin Gázolaj Keverék LPG autógáz 305 Ft/l 326 Ft/l 327 Ft/l 193 Ft/l

10 Agrartukor_augusztus.qxd :16 Page 10 AgrÆrt k r augusztus BIOETANOL ÜZEM TERVEI FADDON Faddon a következõ évek során egy bioetanol üzem létesül. A község mellett az elmúlt években megépült Duna parti kikötõ, gabonaszárítóés raktár kapacitásának bevonásával. Az üzem várhatóan 2010/ 2011-ben kezd üzemelni, addigra stabil kapcsolatot kíván kialakítani a (tágabb) környezetben gazdálkodó termelõkkel. Az ipari mennyiségû bioetanol gyártás esetében a kukorica természetesen elõnyt élvez minden más magvas és gyök-gumós növénnyel szemben; elsõsorban magas energiatartalma, jó szállíthatósága, illetve jó raktározhatósága miatt. A FADD BIOENERGY Kft. a beruházásnak, illetve területi (vetéstechnikai) sajátosságoknak megfelelõen legfõképp kukoricát fog alkalmazni. A Magyarországon tervezett beruházás összes termelési kapacitása évente megközelítõleg m 3 -re rúg, amelyhez összesen 1 millió tonna kukoricára, mint nyersanyagmennyiségre lesz szükség éves szinten. A késõbbiek során más, az etanol gyártásra alkalmas gabonafajták (búza, triticale, rozs) is szóba jöhetnek. Az etanol-kukorica vetésének gazdaságosságát és az eladhatóságát lényegében az határozza meg, hogy mennyire jó a termõ képessége, a keményítõ tartalma a növényeknek. Mind a termelõ, mind a feldolgozó a menynyiségi és minõségi termelésben érdekeltek! Éppen ezért az eddigi étkezési gabonára vonatkozó termesztési, illetve elõállítási szemléletet át kívánjuk formálni egy optimális és hatékony etanol-gabonatermesztési eljárássá. A cég alapkoncepciója a következõ A bioetanolt világszerte nagyjelentõségû bioüzemanyagként tartják számon. Elsõsorban az biztosít Németországban is gazdasági érdekeltséget a bioetanol számára, hogy megváltoztatták az ásványi olajak adózási rendjérõl szóló 2004-es német törvényt, amely így 2015-ig adómentességet biztosít a bio-üzemanyagok részére. A világ más országaihoz képest például Brazília és Amerikai Egyesület Államok a bioetanol piaci bevezetése nálunk kétségkívül csak idõ kérdése volt. A cég a gabonát nem kereskedelmi- vagy spekulációs szándékból veszi, fontosnak tartja egy olyan üzleti struktúra kialakítását, amely mindkét fél számára elõnyös. A gyár hosszú távra kíván biztos beszállítói kört kialakítani, hogy a gyártáshoz szükséges alapanyag elegendõ mennyiségben és zökkenõmentesen álljon rendelkezésére. Mivel ekkora mennyiségû alapanyag beszerzése nagy szervezõmunkát igényel, a gyártó átvállalja a teljes szállítás megszervezését, és annak költségeit. A FADD BIOENERGY Kft továbbá a következõ szolgáltatásokat nyújtja Az etanol elõállításánál a fõszerep a keményítõtartalomé. A gyártás során tehát csak a keményítõt vonják ki a kukoricából. A többi hasznos tartalom (pl. fehérje) nem kerül hasznosításra. Ezeket a talaj termõképességének fenntartására a gyár bio-trágya formájában (térítésmentesen) visszaadja a termelõknek. A mezõgazdasági tapasztalatok és a Türingiai Mezõgazdasági Földintézet tudományos kutatásai szerint a talajminõség az etanol gyártás során keletkezett bio-trágya visszaforgatásával megõrizhetõ. A FADD BIOENERGY tisztában van azzal, hogy a termésmennyiség korszerû technológiával tovább növelhetõ, ezért igény szerint a termelõk rendelkezésére bocsát a termeléshez szükséges (vetõ- vegyszerezõ- arató- stb.) gépeket, vetõmagot. Ezen szolgáltatások díja levonásra kerül a mindenkori vételi árból. A vételi ár minden esetben külön megállapodás tárgya! Minden termelõvel az általa igénybevett szolgáltatások valamint a minõség tükrében fogunk szerzõdni. A társaság már megkezdte az elõzetes szándéknyilatkozatok gyûjtését, a jövõbeni szerzõdések elõkészítését, a termelõkkel való kapcsolattartást. Bõvebb felvilágosításért, és kérdéseikkel forduljanak bizalommal az illetékes kapcsolattartóinkhoz: Kiss Tamás, tel: 20/

11 Agrartukor_augusztus.qxd :16 Page augusztus 1.) MAGYARORSZÁGI HELYZET HAZAI TÕZSDEI ÁRAK A kül-, és belpiacon mutatkozó erõs gabona kínálat miatt az árakban a korábbi hónapok áraival összehasonlítva elmindható, hogy azok jelentõsen csökkentek. Különösen a takarmány gabona árak mérséklõdtek, ami az állati termék elõállításának kedvez. AgrÆrt k r 11 Piaci információk a gabonáról és az olajnövényekrõl A búza export árak az elmúlt héten a következõképpen alakultak (USD/t): Export árak augusztus 12. augusztus 5. Egy évvel ezelôtt Canada CWRS 13,5 % (ST.Law.) aug EU (UK) tak. minôség aug EU (Franciao) 1.o. aug EU (Németo) B.o. aug USA 14 % feh.tart aug Termék és határidôk Elszámoló ár Ft/t én adott hónapjára Euro búza szeptember Takarmány búza szeptember Tak. kukorica szeptember november Tak. árpa szeptember Napraforgó október Forrás: Budapesti Tõzsde, augusztus ) UNIÓS HELYZET A kedvezõ idõjárásnak és a megnövekedett vetésterületnek köszönhetõen, közel 301 millió tonna gabonát takaríthatnak be az EUban. Ez mintegy 43 millió tonnával több, mint a 2007 évi termés. Az idei várható termés 16 %-kal több mint a tavaly volt, és 9 %- kal több, mint az elmúlt öt év átlaga. A terméshozam átlagosan 5 t/ha, ami szignifikánsan magasabb mint az elmúlt évi, sõt az 5 évi átlagnál is kedvezõbb. A területnövekedés elsõsorban abból származik, hogy az idei szezonban a területpihentetési kötelezettség 0 % volt. A kukoricából a terméseredményeket 20,1 %-kal magasabbra becsülik mit a tavalyi, és 9,5 %-kal magasabbra, mint az elmúlt öt év átlaga. A tavalyi évhez viszonyítva a terméshozamokat Romániában 122 %-kal, Bulgáriában 193 %-kal, Magyarországon 94 %-kal többre becsülik. A kukorica árak kismértékben mérséklõdtek és a következõképpen alakultak (USD/t): Export árak (fob ) augusztus 12. augusztus 5. egy évvel ezelôtt USA takarmány (Gulf) aug Argentína (Up River) aug Brazil (Parangua) aug Az EU-ban az exportra kerülõ gabonafélék engedélyállománya nõtt 1,8 millió tonnára, most mintegy 35 %-kal magasabb mint az egy évvel ezelõtti mennyiség volt. Számítani kell azonban arra, hogy a Fekete-tengeri régióéból nagyon olcsó áron jelentõs mennyiségû ukrán takarmány gabona jelenik (jelent!) meg, és ezzel az olcsó árral kell versenyeznie az EU-ban termett gabonának. Az elmúlt idõszakban aktív volt az USAban a kereskedés, azonban ez sok esetben két oldal volt. Egyrészt technikai kiigazításra került sor jelentõs nyereség mellett, másrészt más piacokba, és nem a gabona szektorban történtek ügyletkötések. Várhatóan az USA-ban 1 mio tonnával csökken a hazai takarmánygabona felhasználás, ami növeli a zárókészletet 15,6 mio to-ra (8,3 mio tonna volt tavaly). A tavaszi búza betakarítása az USA-ban továbbra is lassabban halad, mint a normál eddig 16 % van betakarítva (átlagosan 36% ), és igen változatos a minõség a beszámolók szerint. A durum búza terméskilátások továbbra is rosszak, 39% gyenge/nagyon gyenge É-Dakotában. A terméskilátásokra elõnyös esõs idõjárás miatt egy jó termést prognosztizálnak Ausztráliában, ugyanakkor a szárazság folyamatosan akadályozza a vetés befejezését Argentínában. 3.) VILÁGPIACI HELYZET Tovább szélesedett a malmi búza (prémium) ára, mivel az EU-ban és a Fekete- tengeri régióban további csalódás van a minõséget illetõen. Ennek legfõbb oka, hogy EU-ban nedves idõjárás uralkodott a betakarítás idõszakában több tagállamban (kiemelkedõen sok csapadék hullott Észak- Franciaország, Németország, Nagy-Británia jelentõs területein), továbbá az ukrán és orosz területek egy részén is.

12 Agrartukor_augusztus.qxd :16 Page 12 AgrÆrt k r augusztus ÕSZI BÚZA KÍSÉRLET EREDMÉNYEI Kísérlet helye: MINERÁG KFT. (Szekszárd-Palánk) Vetés: , 10. Betakarítás: , 21. Elõvetemény: kukorica Sorszám FAJ / FAJTA Nedv. NETTÓ TERMÉS (14,5% nedv.) Nyers fehérje Nedves sikér Sütôip. érték Esésszám HLtömeg m/m % kg/ha m/m % m/m % sec kg/hl GK Kht. Szeged GK Kalász 12, ,7 35,0 247 A1 87,2 79,80 GK Békés ,7 37,0 301 A1 88,6 77,75 GK Élet 12, ,0 32,5 312 A2 81,9 77,35 GK Garaboly 12, ,3 34,0 215 A2 71,6 74,70 Ôszi durum búza GK Bétadur ,4 32,5 73 B2 54,6 79,18 SW Seed Kontrast ,0 29,0 338 A2 74,7 79,00 Aron ,9 32,5 350 A2 70,1 78,55 Brilliant 18, ,7 29,0 453 A2 70,7 78,40 SW Maxi 13, ,6 32,0 352 B1 62,8 80,25 Attlass 13, ,0 31,0 342 B1 60,8 75,55 Elitmag Kft. Martonvásár MV Palotás 12, ,1 34,0 389 A1 87,2 78,80 MV Süveges 12, ,5 34,0 497 A2 79,8 76,70 MV Suba 12, ,5 34,0 326 A1 87,2 78,00 MV Csárdás 12, ,1 33,0 426 A2 81,5 79,63 MV Magvas 12, ,5 34,5 402 B1 69,6 78,90 MV Ködmön 12, ,2 37,0 319 A1 87,2 78,80 MV Verbunkos 13, ,6 40,5 400 A2 83,4 78,45 MV Magdaléna 13, ,8 37,5 378 A2 81,9 79,25 Saaten Union Hysun 13, ,2 28,0 310 B1 59,7 77,45 Quebon 13, ,6 30,5 386 B1 65,7 74,10 Globus 13, ,3 31,5 383 B1 66,9 75,70 Mulan ,1 29,5 367 B1 64,4 77,10 Toreild 13, ,1 31,5 388 A2 71,3 76,95 Raiffeisen Agrárház Kft. Astardo 13, ,2 36,0 358 A1 90,1 80,25 Fabula 13, ,4 37,5 319 A1 88,6 79,90 Capo ,6 36,5 319 A1 89,3 79,70 Ludwig 12, ,5 32,0 313 B1 68,5 77,80 Maximus 14, ,1 29,0 364 B1 60,1 74,90 Limagrain Etela ,8 25,0 341 C1 40,5 73,80 Karolinum 13, ,0 25,5 342 B1 69,6 74,35

2008. évi szaktanácsadóknak szóló kötelező továbbképzés

2008. évi szaktanácsadóknak szóló kötelező továbbképzés 2008. évi szaktanácsadóknak szóló kötelező továbbképzés TESZTKÉRDÉSEK 2008. TARTALOMJEGYZÉK ÁLLATJELÖLÉS ÉS NYILVÁNTARTÁS... 3 HELYES MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ÁLLAPOT... 8 KÖRNYEZETVÉDELEM...14 A KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 5. IKTATÓSZÁM: 2-5/2012. MELLÉKLET: TÁRGY: Tájékoztató a 2011. évi mezıgazdasági és vidékfejlesztési támogatások alakulásáról ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer (SPS-Single Payment Scheme)

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának második pillérét képező vidékfejlesztési politika intézkedései közé tartozik a Mezőgazdasági területek első erdősítése támogatás. Az intézkedés

Részletesebben

A 2016. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATAI

A 2016. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATAI A 2016. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATAI Közvetlen Támogatások Igazgatósága EGYSÉGES KÉRELEM 2016. Általános tudnivalók BENYÚJTÁSRA VONATKOZÓ HATÁRIDŐK Egységes kérelem

Részletesebben

KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK. gazdálkodói kézikönyv

KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK. gazdálkodói kézikönyv KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK gazdálkodói kézikönyv 2016 ELŐSZÓ Tisztelt Gazdálkodó! A Közös Agrárpolitika (KAP) reformja következtében 2015-től jelentősen átalakult a közvetlen támogatások rendszere. A változások

Részletesebben

ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015

ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 1. Vonatkozó rendelet: Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Falugazdász tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ. Falugazdász tájékoztató Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Püspökladányi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer ellenőrző Hivatal. TÁJÉKOZTATÓ a falugazdász tevékenységéről és a város mezőgazdaságáról

Részletesebben

10. Öntözési célú vízhasználat csak érvényes vízjogi üzemeltetési engedély alapján végezhető.

10. Öntözési célú vízhasználat csak érvényes vízjogi üzemeltetési engedély alapján végezhető. 1. melléklet a 32/2010. (III. 30.) FVM rendelethez Az R. 1. melléklete a következő 9 és 10. ponttal egészül ki: 9. A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben rögzített tájképi elemek megőrzése kötelező.

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. március 2013/2. szám Tartalom 1. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram módosítások... 1 2. Egységes kérelem, jogszerű földhasználat... 2 3. Őstermelői igazolványok kiváltása

Részletesebben

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Szentirmay Zoltán Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály A Közös Agrárpolitika reformja 2014 2020 2 A 2014-2020

Részletesebben

Az agrárágazat aktuális kérdései

Az agrárágazat aktuális kérdései Az agrárágazat aktuális kérdései Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Hévíz, 2016. január 15. Helyzetkép 2013. 2014. 2015. 2015. 2015. 2015. I. II. III. I-III.

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Ügyiratszám: 13264/9/2008. az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetéséről, működtetéséről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról

Részletesebben

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től Dr. Vásáry Miklós Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály A Közös Agrárpolitika reformja 2014 2020 2 KAP új célkitűzései (2014-2020)

Részletesebben

Az egységes farmtámogatási rendszer (SPS)

Az egységes farmtámogatási rendszer (SPS) KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS KÉPZÉS című előadás tananyaga FVM, Stratégiai Főosztály Főosztályvezető helyettes 2008. A Közös Agrárpolitika folyamatos alkalmazkodási kényszer alatt áll. Ezt mind külső hatások

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet. A 2010.03.21. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet. A 2010.03.21. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 138. szám 33277 A vidékfejlesztési miniszter 111/2011. (XI. 24.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezõgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012.

Részletesebben

Tisztelt Fıbiztos Asszony!

Tisztelt Fıbiztos Asszony! Ügyiratszám: 40119/1/2009. Mrs. Mariann Fischer Boel asszony Fıbiztos részére Mezıgazdasági Fıigazgatóság B-1049 Brüsszel Tisztelt Fıbiztos Asszony! A Kormány döntésének értelmében örömmel tájékoztatom

Részletesebben

Gyors és hatékony segítséget kínálunk

Gyors és hatékony segítséget kínálunk apeh_2009.qxd 2009.02.02. 10:54 Page 1 2009. január 31., SZOMBAT Gyors és hatékony segítséget kínálunk 3 Az APEH életében az elmúlt esztendõ a szervezeti stabilizálódás és a jövõ felé fordulás éve volt.

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM ÁRA: 882 Ft 2007. május 24. Kormányrendeletek. Miniszteri rendeletek. Közlemények

LVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM ÁRA: 882 Ft 2007. május 24. Kormányrendeletek. Miniszteri rendeletek. Közlemények LVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM ÁRA: 882 Ft 2007. május 24. T A R T A L O M S z á m T á r g y Oldal Kormányrendeletek 71/2007. (IV. 14.) Korm. r. A fás szárú energetikai ültetvényekrõl ----------------------------

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár Miniszterelnökség Lébény, 2015. október 20. Az agrár-vidékfejlesztési támogatások új rendszere (alkalmazva

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 12. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 2., kedd. Tartalomjegyzék. 12/2010. (II. 2.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 12. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 2., kedd. Tartalomjegyzék. 12/2010. (II. 2.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 2., kedd 12. szám Tartalomjegyzék 12/2010. (II. 2.) Korm. rendelet 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 1018/2010.

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ. / gazdálkodási évtıl

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ. / gazdálkodási évtıl GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ / gazdálkodási évtıl Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Agrár-Környezetgazdálkodási intézkedésében résztvevık és a Natura 2000, valamint a Kedvezıtlen Adottságú Területekre

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. április-május 2013/3. szám Tartalom 1. Egységes kérelem változások... 1 2. Biztosítási díjtámogatás 2013... 2 3. EMVA támogatások határidő változások... 2 4. Erdészeti jogcímek...

Részletesebben

ANDRÉKA Tamás BÁNYAI Krisztina OLAJOS István A magyar agrár-piacpolitika legfontosabb változásai a Közös Agrárpolitika 2013-as reformját követően

ANDRÉKA Tamás BÁNYAI Krisztina OLAJOS István A magyar agrár-piacpolitika legfontosabb változásai a Közös Agrárpolitika 2013-as reformját követően ANDRÉKA Tamás BÁNYAI Krisztina OLAJOS István a Közös Agrárpolitika 2013-as reformját követően Jelen tanulmány célja annak összefoglalása, hogy változott a magyar agrárpiacpolitika a 2013-ban elfogadott

Részletesebben

44/2009. (IV. 11.) FVM

44/2009. (IV. 11.) FVM 44/009. (IV. 11.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások

Részletesebben

Új lehetőségek a vidékfejlesztésben a Vidékfejlesztési Program Székely Rita

Új lehetőségek a vidékfejlesztésben a Vidékfejlesztési Program Székely Rita Új lehetőségek a vidékfejlesztésben a Vidékfejlesztési Program Székely Rita Miniszterelnökség Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Győr- Moson-Sopron megyei területi felelős A 2007-2015 közötti Új Magyarország

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 113. szám 21781

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 113. szám 21781 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 113. szám 21781 A vidékfejlesztési miniszter 4/2010. (VII. 5.) VM rendelete a kistermelõi élelmiszer-termelés, -elõállítás és -értékesítés feltételeirõl szóló 52/2010.

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 3540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 42. szám A földművelésügyi miniszter 12/2015. (III. 30.) FM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott

Részletesebben

(Részletek a 3. oldalon.) Tarlóhántás: előnyök és hátrányok. (Részletek a 14. oldalon.) (Részletek a 15. oldalon.)

(Részletek a 3. oldalon.) Tarlóhántás: előnyök és hátrányok. (Részletek a 14. oldalon.) (Részletek a 15. oldalon.) Megoldásokat szállítunk 2013/7. szám (július) Az aktuális tartalomból: A talajvédelmi terv és a helyszíni talajmintavétel szabályai (Részletek a 3. oldalon.) A Kölcsönös megfeleltetés betartásának ellenőrzéséről

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 17/2015. (IV. 9.) FM rendelete az egyes agrár-támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 17/2015. (IV. 9.) FM rendelete az egyes agrár-támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 48. szám 4723 A földművelésügyi miniszter 17/2015. (IV. 9.) FM rendelete az egyes agrár-támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

86/2004. (V.15.) FVM rendelet

86/2004. (V.15.) FVM rendelet 86/2004. (V.15.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás 2004. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ. év FŐLAP - A GAZDÁLKODÓ ADATAI. Kapcsolattartó adatai (amennyiben eltér a gazdálkodó adataitól) E-mail cím:

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ. év FŐLAP - A GAZDÁLKODÓ ADATAI. Kapcsolattartó adatai (amennyiben eltér a gazdálkodó adataitól) E-mail cím: GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ év FŐLAP - A GAZDÁLKODÓ ADATAI Név: 2 Cégforma: Cím (helység, irányítószám közterület neve, száma): 5 Telefonszám: MVH által kiadott ügyfél-azonosító: E-mail cím: Kapcsolattartó adatai

Részletesebben

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése 1. A szántóföldi növények hatékony és környezetkímélő tápanyagellátásának alapelvei 1.1.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az agrárerdészeti rendszerek intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez Jogcímkód: 6.244.01.01

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az agrárerdészeti rendszerek intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez Jogcímkód: 6.244.01.01 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az agrárerdészeti rendszerek intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez Jogcímkód: 6.244.01.01 Általános tudnivalók... 2 Támogatási kérelem - Főlap (D3100-03)... 3 Támogatási kérelem

Részletesebben

35/2008. (III. 27.) FVM rendelet

35/2008. (III. 27.) FVM rendelet 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igényléséről Jelen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MEGYE MEZŐGAZDASÁGÁNAK HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A MEGYE MEZŐGAZDASÁGÁNAK HELYZETÉRŐL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ A MEGYE MEZŐGAZDASÁGÁNAK HELYZETÉRŐL 1476 Bp. 100. Pf. 407. Tel.: 374-3603; 374-3604 www.mvh.gov.hu 2 AZ AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KIFIZETŐ ÜGYNÖKSÉG

Részletesebben

Kitöltési Útmutató a 2016. évi EMVA monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2016. január 21. verziószám: 01

Kitöltési Útmutató a 2016. évi EMVA monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2016. január 21. verziószám: 01 1. sz. melléklet: Kitöltési Útmutató a 2016. évi EMVA monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez Kitöltési Útmutató a 2016. évi EMVA monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2016.

Részletesebben

Természetvédelmi kezelés

Természetvédelmi kezelés Természetvédelmi kezelés Magára hagyás, bekerítés egyensúlyi paradigma természetes, önálló életközösségek (? van) zárt rendszert feltételez gátolja a természetes zavarást is Kezelés nem egyensúlyi paradigma

Részletesebben

Gyakran Ismétlődő Kérdések

Gyakran Ismétlődő Kérdések Gyakran Ismétlődő Kérdések Tartalom GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK...1 A TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK ÖSZTÖNZÉSÉVEL (137/2008. (X. 18.) FVM RENDELET) KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK...4 PÁLYÁZHAT OLYAN, AKI EDDIG NEM VÉGZETT

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél Tartalom 1. Monitoring adatszolgáltatás márc. 4-ig... 1 2. Mezőgazdasági termékek értéknövelése, élelmiszer-feldolgozás támogatása... 2 3. Őshonos és veszélyeztetett állatfajták

Részletesebben

Mezôgazdasági ôstermelésbôl (kistermelésbôl) származó jövedelem (veszteség) kiszámítása (0453-08-as lap kitöltése)

Mezôgazdasági ôstermelésbôl (kistermelésbôl) származó jövedelem (veszteség) kiszámítása (0453-08-as lap kitöltése) Tisztelt Ôstermelô! Ez a lap szolgál a mezôgazdasági ôstermelésbôl származó jövedelem (veszteség) kiszámítására. Az ôstermelôi, vagy közös ôstermelôi igazolvánnyal rendelkezô magánszemélyek az ôstermelôkre

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE 1. A társaság neve: PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság

Részletesebben

Általános tájékoztatás az új nitrátérzékeny területeken elvárt kötelezettségekről, valamint a trágyatárolásra vonatkozó előírásokról, határidőkről

Általános tájékoztatás az új nitrátérzékeny területeken elvárt kötelezettségekről, valamint a trágyatárolásra vonatkozó előírásokról, határidőkről Általános tájékoztatás az új nitrátérzékeny területeken elvárt kötelezettségekről, valamint a trágyatárolásra vonatkozó előírásokról, határidőkről EU jogszabálya Tanács 1991. december12-i 91/676/EGK irányelve

Részletesebben

6. Az R1. 16. (3) bekezdésében a február 1. és 28. között szövegrész helyébe a március 1. és 31. között szöveg lép.

6. Az R1. 16. (3) bekezdésében a február 1. és 28. között szövegrész helyébe a március 1. és 31. között szöveg lép. 2824 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 26. szám A vidékfejlesztési miniszter 13/2014. (II. 24.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú

Részletesebben

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározás

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározás 150/24. (X. 12.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet

47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A támogatás célja. A rendelkezésre álló forrás

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A támogatás célja. A rendelkezésre álló forrás Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tájékoztató/Kivonat I. A támogatás célja A Felhívás alapvető célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 1/2016. (I.22) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 1/2016. (I.22) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1/2016. (I.22) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2016.

Részletesebben

Megújuló agrártámogatások, megújuló agrárkutatás. Dr. Feldman Zsolt. 2014-ben. agrárgazdaságért felelıs helyettes államtitkár

Megújuló agrártámogatások, megújuló agrárkutatás. Dr. Feldman Zsolt. 2014-ben. agrárgazdaságért felelıs helyettes államtitkár Megújuló agrártámogatások, megújuló agrárkutatás 2014-ben Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelıs helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Keszthely, 2014. január 16. Helyzetkép A beruházások

Részletesebben

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban TARTALOM 3 Elôszó 4 6 10 Az agrárgazdaság szereplôi A magyar mezôgazdaság adottságai A mezôgazdaság eredményei 14 Erdôgazdálkodás 15 Vadgazdálkodás és halászat 16 Agrár-vidékfejlesztési intézkedések 20

Részletesebben

29/2010. (III. 30.) FVM rendelet

29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó

Részletesebben

Az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentáció az alábbi cégeknek kerül megküldésre:

Az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentáció az alábbi cégeknek kerül megküldésre: KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FELELŐSSÉGI, DOKUMENTÁLÁSI ÉS ELJÁRÁSI RENDJE Ajánlattételi felhívás megküldésével induló egyszerű közbeszerzési eljárás, Központi tér és játszótér kialakítása tárgyban A közbeszerzési

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Területalapú támogatáshoz kapcsolódó energetikai célból termesztett energianövények támogatása 2007

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Területalapú támogatáshoz kapcsolódó energetikai célból termesztett energianövények támogatása 2007 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Területalapú támogatáshoz kapcsolódó energetikai célból termesztett energianövények támogatása 2007 Általános tudnivalók Kitöltés előtt alaposan tanulmányozza át a vonatkozó rendeleteket,

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG AZ ÚMVP MB RÉSZÉRE AZ ÚMVP EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2011. DECEMBER 1-31. ÚMVP I. tengely 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A Kormány 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelete a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

A Kormány 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelete a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 175. szám 25131 A Kormány 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelete a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Lantos Gergely főosztályvezető-helyettes Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika aktualitásai Az állattenyésztést érintı várható változások az EU mezıgazdasági támogatási rendszerében

A Közös Agrárpolitika aktualitásai Az állattenyésztést érintı várható változások az EU mezıgazdasági támogatási rendszerében A Közös Agrárpolitika aktualitásai Az állattenyésztést érintı várható változások az EU mezıgazdasági támogatási rendszerében Dr. Vásáry Miklós EU referens, VM Agrárközgazdasági Fıosztály Idıszerő Kérdések

Részletesebben

LX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM ÁRA: 1315 Ft 2009. június 22.

LX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM ÁRA: 1315 Ft 2009. június 22. LX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM ÁRA: 1315 Ft 2009. június 22. LX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM ÁRA: 1315 Ft 2009. június 22. T A R T A L O M S z á m T á r g y Oldal Törvények 2009. évi XXVIII. törvény Egyes agrártárgyú törvények

Részletesebben

22/2012. (III. 9.) VM

22/2012. (III. 9.) VM 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez

Részletesebben

LX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ÁRA: 1315 Ft 2009. augusztus 14.

LX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ÁRA: 1315 Ft 2009. augusztus 14. LX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ÁRA: 1315 Ft 2009. augusztus 14. T A R T A L O M S z á m T á r g y Oldal Kormányrendeletek 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet Az erdõgazdálkodási

Részletesebben

Haszonbérleti pályázati felhívás

Haszonbérleti pályázati felhívás Haszonbérleti pályázati felhívás A pályázat célja: A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a védett területek természetvédelmi értékeinek, természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének védelme és megőrzése

Részletesebben

114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet

114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Részletesebben

Az ökológiai gazdálkodás új pályázati lehetőségeiről Kezdőknek és Haladóknak

Az ökológiai gazdálkodás új pályázati lehetőségeiről Kezdőknek és Haladóknak Az ökológiai gazdálkodás új pályázati lehetőségeiről Kezdőknek és Haladóknak Hajdúnánás, 2015.11.14. Kanyó Zsolt fejlesztési részlegvezető, Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. VP-ÖKO ökológiai gazdálkodás

Részletesebben

Mezôgazdasági ôstermelésbôl (kistermelésbôl) származó jövedelem (veszteség) kiszámítása (0353-08-as lap kitöltése)

Mezôgazdasági ôstermelésbôl (kistermelésbôl) származó jövedelem (veszteség) kiszámítása (0353-08-as lap kitöltése) ÚTMUTATÓ A 2003. ÉVI ADÓBEVALLÁSHOZ 65 Mezôgazdasági ôstermelésbôl (kistermelésbôl) származó jövedelem (veszteség) kiszámítása (0353-08-as lap kitöltése) Tisztelt Ôstermelô! Ez a lap szolgál a mezôgazdasági

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása Az Otthon V. Ingóság Biztosítás a jelen Általános és Különös feltételek szerint jön létre az AEGON Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2016. március 2016/3. szám Tartalom 1. Kisgazdaságok fejlesztése... 1 2. Állattartó telepek korszerűsítése... 2 3. Baromfitartó telepek korszerűsítése... 3 4. Szarvasmarhatartó

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Pénzügyi-finanszírozási formák a VP-ben Kis Miklós Zsolt államtitkár Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság Kecskemét, 2015. november 5. Mrd

Részletesebben

22/2012. (III. 9.) VM

22/2012. (III. 9.) VM 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

49/2012. (V. 22.) VM rendelet

49/2012. (V. 22.) VM rendelet 1. oldal 49/2012. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4/2016. (I.29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4/2016. (I.29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4/2016. (I.29.) számú KÖZLEMÉNYE A 2016-os támogatási évi termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás igényléséről I. A közlemény célja Jelen

Részletesebben

7/2007. (I. 30.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

7/2007. (I. 30.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 1. oldal, összesen: 13 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról A mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

HAGYOMÁNYOS LEKVÁRFŐZÉS ÉS ASZALÁS A SZATMÁRI SZILVA HAZÁJÁBAN

HAGYOMÁNYOS LEKVÁRFŐZÉS ÉS ASZALÁS A SZATMÁRI SZILVA HAZÁJÁBAN HAGYOMÁNYOS LEKVÁRFŐZÉS ÉS ASZALÁS A SZATMÁRI SZILVA HAZÁJÁBAN Értékesítési alapismeretek címkézés, az értékesítéshez szükséges dokumentációk. Szabadkai Andrea Szövetség az Él Tiszáért Egyesület www.elotisza.hu

Részletesebben

A Kormány../2012. ( ) Korm. rendelete

A Kormány../2012. ( ) Korm. rendelete A Kormány../2012. ( ) Korm. rendelete a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a megújuló energia közlekedési

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 FELHÍVÁS A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben a mezőgazdasági vállalkozások meglévő termékszerkezet

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13) PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Budapest, 2011. április 21.

Budapest, 2011. április 21. TERVEZET VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. április 21-én. ELŐTERJESZTÉS az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód:

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz Puskás Zoltán igazgató Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti értékek

Részletesebben

33/2008. (III. 27.) FVM rendelet

33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 1 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet

24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 1. oldal 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése A felhívás kódszáma: VP5-4.1.1.6-15

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Vidékfejlesztés 2014-2020

Vidékfejlesztés 2014-2020 Vidékfejlesztés 2014-2020 Kunszentmiklós 2014. február 26. Kis Zoltán osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály AZ EMVA-FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA Most zárult egy hét éves költségvetési időszak az Európai Unió

Részletesebben

15. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült:

15. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült: 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól támogatás jogalkalmazási környezete

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 7. szám 2007. július 17.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 7. szám 2007. július 17. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 7. szám 2007. július 17. Tartalomjegyzék Közeleg

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM

139/2008. (X. 22.) FVM 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

141/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

141/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 141/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a piaci szereplőknek az 1973/2004/EK rendelet 37. cikke alapján energianövény feldolgozóként, illetve felvásárlóként történő elismeréséről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

22/2012. (III. 9.) VM rendelet

22/2012. (III. 9.) VM rendelet 1. oldal 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának

Részletesebben

Őstermelők, családi gazdálkodók személyi jövedelemadó, járulék és egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége, áfa szabályok

Őstermelők, családi gazdálkodók személyi jövedelemadó, járulék és egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége, áfa szabályok Őstermelők, családi gazdálkodók személyi jövedelemadó, járulék és egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége, áfa szabályok Személyi jövedelemadó Járulék Egészségügyi hozzájárulás Adózási módszerek és értékhatárok

Részletesebben

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő és Fogyasztó Szövetkezet 9400 Sopron, Baross út 20. ALAPSZABÁLY Az alapító tagok a 2010. április 10-i alakuló közgyűlésükön elhatározzák, hogy a szövetkezetekről

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Területalapú támogatáshoz kapcsolódó energetikai célból termesztett energianövények kiegészítő támogatása 2008.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Területalapú támogatáshoz kapcsolódó energetikai célból termesztett energianövények kiegészítő támogatása 2008. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Területalapú támogatáshoz kapcsolódó energetikai célból termesztett energianövények kiegészítő támogatása 2008. Általános tudnivalók Kitöltés előtt alaposan tanulmányozza át a vonatkozó

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A vidékfejlesztési miniszter. /. (..) VM rendelete

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A vidékfejlesztési miniszter. /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2011. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben