TÁJÉKOZTATÓ A MEGYE MEZŐGAZDASÁGÁNAK HELYZETÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ A MEGYE MEZŐGAZDASÁGÁNAK HELYZETÉRŐL"

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ A MEGYE MEZŐGAZDASÁGÁNAK HELYZETÉRŐL 1476 Bp Pf Tel.: ;

2 2 AZ AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KIFIZETŐ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGE A as költségvetési időszak szabályozói a közösségi jogalkotás késedelme miatt a 2014-es átmeneti év után a 2015-ös támogatási évben kerültek bevezetésre. Felépítésében kétpilléres (agrár közvetlen kifizetések + vidékfejlesztés) közösségi agrárpolitikával kell számolni, melyben a hazai termelők számára legfontosabb közvetlen kifizetések szinten tartását sikerült elérni és minimálisan növelni. Az új KAP megfogalmazott célja az élelmiszertermelés biztosításán túl hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez és a klímaváltozás hatásainak mérsékléséhez. Ezen szélesebb társadalmi elvárásoknak való megfelelés érdekében számos adminisztratív szigorítás került bevezetésre, melyek első alkalmazása újszerű feladatokat támaszt a rendszer szereplőivel szemben. A 2015-ös naptári évben a feladat kettős volt mivel a záruló as pénzügyi ciklus EMVA forrásaink lezárása mellett, az új szabályok bevezetésével kellett kezelni az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap forrásait illetve a Miniszterelnökség irányítása mellett beindítani az új Vidékfejlesztési Program pályázati rendszerét. A közvetlen kifizetések terén a végrehajtás rendszere nem módosult azonban jelentős változások történtek az elvárt kötelezettségekben, az eljárási szabályokban és a technikai lebonyolításban egyaránt. A Vidékfejlesztési Program terén az intézményrendszer felépítésében jelentős változás, hogy az Irányító Hatósági feladatokat 2014-nyarától a Miniszterelnökség látja el. Az eljárások egyszerűsítése jegyében a korábbi közigazgatási eljárásról áttérünk a PTK-n alapuló támogatási szerződéses formára. Összefoglaló anyagomban a záruló költségvetési ciklus összesítésén és az újonnan induló támogatási rendszerhez kapcsolódó feladatokon keresztül kívánok rövid bemutatást adni a kifizető ügynökség megyei tevékenységéről. Európai Mezőgazdasági Garancia Alap Az Alapból kifizetésre kerülő források feltételrendszerében történtek változások, melyek a kifizetések társadalmi elfogadottságát, illetve néhány esetben a termelői adminisztratív terhek csökkentését célozták meg. Az Alap legszélesebb körben érintett jogcíme továbbra is az Egységes Területalapú támogatás, melyhez egyben a legnagyobb összesített kifizetési összeg is tartozik. A jogcím igénylése és végrehajtási rendszere nem változott. Az előírt kötelezettségek azonban jelentősen bővültek. Az ún. zöldítés feltételrendszere sok termelő számára tartalmaz új elemeket, melyek a közvetlen támogatások új rendszerébe épülnek be. Az előkészítő munka eredményeképpen hazánk európai uniós bizottsággal történt tárgyalásai során megalapozta a magyar zöldítési modell 2015-től alkalmazandó keretrendszerét. Ennek értelmében 2015-től a mezőgazdasági termelőknek három zöldítési gyakorlatot kell végezniük:

3 3 Növénytermesztés diverzifikálása: A 10 hektár fölötti szántón gazdálkodóknak adott évben legalább két különböző növénykultúrát kell termeszteniük, míg a 30 ha feletti szántóval rendelkezőknek legalább három féle növényt. A legnagyobb területen termesztett növény a szántóterület legfeljebb 75%-át foglalhatja el, három növény esetén pedig a két legnagyobb területen termesztett növény együttesen nem teheti ki a szántóterület több mint 95%-át. Állandó gyepterület fenntartása: A környezeti szempontból értékes gyepek átalakítása, feltörése nem megengedett, továbbá országos szinten is meg kell őrizni összességében az állandó gyepek arányát, legfeljebb 5 százalékos romlást megengedve. Ökológia célterület fenntartása: A 15 hektár fölötti szántón gazdálkodóknak a szántóterületük 5%-ának megfelelő kiterjedésű ökológiai célterülettel kell rendelkezniük. Az ökológiai fókuszterület fogalmát bizottsági rendelet határozza meg, ill. pontosítja a választható elemek körét. Magyarország - 1 kivétellel - az összes uniós lehetőséget biztosította a gazdálkodók számára. A területalapú támogatáshoz kapcsolódó új elem a fiatal mezőgazdasági termelők közvetlen támogatása a gazdálkodók generációváltását segíti elő. Maximum 5 éven keresztül nyújtható, legfeljebb 2020-ig, területi felső korlátja 90 hektár, hektáronkénti összege 67,5 euró. A támogatás igénybevételére jogosult minden olyan 40 évnél fiatalabb termelő, aki 2015-ben kezd mezőgazdasági tevékenységbe (ad be először egységes kérelmet), vagy gazdaságát az első támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül hozta létre. Ezen támogatás kedvezményezettjei lehetnek továbbá jogi személyek is. Új elemként épült be a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer keretében nyújtott támogatás, amely a közvetlen kifizetéseket helyettesítheti a más támogatást nem igénylő kis területtel rendelkezők részére. A későbbi években a támogatás igénylése egyszerűbbé válik a rendszerben résztvevők számára, továbbá lényeges, hogy felmenti a termelőket az Európai Unió által jogszabályban rögzített zöldítés követelményeinek teljesítése alól is. A kisgazdaságok egyszerűsített támogatási rendszerébe csak egyszer, 2015-ben lehetett belépni. Az akkor megállapított támogatási összeg jár évente a termelőnek 2020-ig, amennyiben a gazdálkodó megtartja a belépéskori földterületét és ebben az egyszerűsített rendszerben kíván maradni. Támogatásra jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki legalább egy hektár földterülettel jogszerű földhasználóként rendelkezik, és mezőgazdasági tevékenységet folytat. A támogatás egyösszegű, amelynek minimális mértéke gazdálkodónként 500 euró, maximális mértéke 1250 euró. Ez évben 2101 fő élt ezzel támogatási rendszerbe történő belépéssel. Termeléshez kötött növényalapú támogatások: A közvetlen kifizetések rendszerében tagállami körben lehetett dönteni a termeléshez kötött kifizetések alkalmazásáról. Hazánk széles körben élt ezzel a lehetőséggel, segítve a nehezebb helyzetben lévő, de gazdasági-szakmai szempontból fontos ágazatok életképességét. A teljesség igénye nélkül a megyénk gazdálkodóit érintő legfontosabb termeléshez kötött növényalapú jogcímek a következők:

4 4 o zöldségnövény támogatás; o ipari zöldségnövény támogatás; o gyümölcstermesztés támogatás; o szemes-, illetve szálas fehérjetakarmány termesztés támogatás; o rizstermesztés támogatás; o cukorrépa termesztés támogatás; A fenti jogcímek jelentős többlettámogatást nyújtanak a termelőknek, de a kapcsolódó előírások a kifizetést valós termeléshez kötik, és szigorúbb adminisztratív ellenőrzés társul kifizetésükhöz. Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési alapból finanszírozott, azonban technikailag a közvetlen kifizetésekkel kezelt alábbi jogcímek igénylésére is további lehetőség lesz a következő években: o A Kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó támogatás; o Natura 2000 gyepterületeken történő támogatás; o Az erdészeti támogatások esetén, a mezőgazdasági területek erdősítése, az erdészeti potenciál helyreállítása, erdő szerkezetátalakítási támogatás, erdő környezetvédelmi támogatás, a Natura 2000 erdőterületen történő gazdálkodáshoz nyújtható kompenzációs támogatás; Állatalapú támogatások Megyénk termelési szerkezete indokolja, hogy kiemeljük az állatalapú kiegészítő támogatásokat is. A jogcímek finanszírozása az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, illetve a központi költségvetésből történik. A évi támogatások az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatásként, továbbá a termeléshez kötött közvetlen uniós támogatásként folyósíthatóak. Átmeneti Nemzeti támogatások (ÁNT): I. Termeléstől elválasztott támogatások: A támogatás alapja a mezőgazdasági termelő rendelkezésére álló történelmi bázis. További feltételként van meghatározva, hogy az a gazdálkodó veheti igénybe, aki egységes területalapú támogatásra jogosultságot szerzett és a Tenyészet Információs Rendszerben állattartóként van nyilvántartva. o Hízottbika támogatás; o Tejtámogatás; o Extenzifikációs szarvasmarha támogatás; o Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuh tartás kiegészítő támogatása;

5 5 II. Termeléshez kötött támogatások: Olyan támogatások, amelynek feltétele a támogatható állat tartása a vonatkozó Rendeletben meghatározottak szerint. Az a termelő jogosult a támogatás igénybevételére, aki a TIR-ben a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének állattartójaként szerepel. o Anyatehén tartás támogatása (3 egyed); o Anyajuh tartás támogatása (10 egyed); Közvetlen uniós, termeléshez kötött állatalapú támogatások: o Anyatehén tartás támogatása (1 egyed); o Anyajuh tartás támogatása (1 egyed); o Tejhasznú tehéntartás támogatása; o Hízottbika-tartás támogatása Egységes Kérelem A fent felsorolt támogatási jogcímek igénylésére - a korábbiakhoz megszokott módon - a közösségi rendeletben meghatározottak szerinti időpontban benyújtott Egységes Kérelemben volt lehetőség. Az Egységes kérelem a Hivatal éves feladatai közül - pénzügyi vonzatát tekintve is - kiemelkedő jelentőséggel bírt. A feladat végrehajtásának része az ügyfelek megfelelő tájékoztatása, az elektronikus benyújtáshoz szükséges informatikai rendszer kialakítása/üzemeltetése, az együttműködő tanácsadó hálózatok megfelelő tájékoztatása, a beérkező kérelmek folyamatos monitoringozása. Az egységes kérelem keretén belül évben összesen 35 jogcímen lehetett támogatás igénylést benyújtani, melyek közül kiemelkedik az Egységes Területalapú Támogatás (SAPS), illetve a zöldítés. A 2014/2015. gazdálkodási évre vonatkozóan Jász-Nagykun- Szolnok megyében 9525 db beérkezett kérelem keretében összesen 391 ezer ha mezőgazdasági területet jelentettek be a támogatást igénylő gazdálkodók. Az egységes kérelem kapcsán meg kell említeni, hogy megyénkben évek óta gördülékeny és problémamentes az együttműködés a tanácsadó hálózatok kamarai falugazdász hálózat, regisztrált szaktanácsadói hálózat - és kirendeltségünk között. A benyújtás időszakában a támogatási feltételek tartalmi-technikai változásairól a tanácsadók és az ügyfelek részére gyakorlati képzéseket szerveztünk annak érdekében, hogy határidőre, minőségében is megfelelő kérelmek érkezhessenek be. A különböző jogcímeken beérkezett kérelmek adminisztratív és helyszíni ellenőrzései a nyár folyamán és ősszel folyamatosan tartanak, a cél természetesen a kifizetések mielőbbi megindítása. Az 5/2015. (II.19.) FM rendelet alapján járó egységes területalapú támogatás jogcímen hektáronként legfeljebb Ft, míg zöldítési támogatás címén Ft összegű támogatás vehető igénybe. A támogatási keretek túllépése esetén az igényelt támogatás összege arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.

6 6 SAPS esetében a 2014/2015. gazdálkodási évre vonatkozóan is történik előlegfizetés, így Hivatalunk október 16. és november 30. között folyamatosan utalja a támogatást azon igénylők részére, akik kérelmében szabálytalanság nem került feltárásra az ellenőrzések során. Jelentős változás a korábbi évekhez képest, hogy a évben összesen 8 jogcímen a támogatási összeg maximum 70 %-a kerül kifizetésre előleg címén, amely jelenleg is folyamatos. Nemzeti hatáskörben nyújtott támogatások Rendkívüli időjárási események kezelése A 44/2007. (VI.8.) FVM rendelet szerint, a termelés ellehetetlenülésére vagy a beruházások megvalósulására kiható káreseményeket 15 napon belül jelenteni kell az ügyfeleknek a kifizető ügynökség felé. A vis maior kérelmek elbírálása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Osztálya által kiadott szakhatósági állásfoglalások alapján történik. Abban az esetben, ha a rendkívüli időjárás termés kiesést is okozott és a gazdálkodó tagja a nemzeti kockázatkezelési rendszernek, további bejelentési kötelezettsége van az agrárkárenyhítési rendeletben foglaltaknak megfelelően. A káresemény bekövetkezését követő 15 napon belül köteles annak tényét bejelenteni, majd november 30-ig teheti meg kárenyhítési juttatási igénybejelentését. A kárenyhítési rendszernek megyénkben 3757 kötelező és 393 önkéntes tagja van. A kárenyhítési rendszer másik eleme a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás igénybevétele, melyet megyénkben 377 ügyfél kért. A biztosítási díj támogatás kérelem darabszámának emelkedése azt mutatja, hogy a gazdálkodók, jóllehet többlet költségük keletkezik a biztosítás megkötésével, ilyen módon is megpróbálják mérsékelni az időjárás által okozott terméskiesésből adódó anyagi veszteségeiket. A díjtámogatási kérelmek elbírálása folyamatos, várható kifizetések ez év végéig megtörténnek. Állatjóléti támogatások Az idei évben is folytatódott a nemzeti forrásból finanszírozott sertés és baromfi állatjóléti támogatás. A támogatási kérelmeket az év során mindhárom támogatási jogcímben negyedévente lehet a gazdáknak a megyei kirendeltségre benyújtani. A beérkezett kérelmek feldolgozása sertés és baromfi esetében az I., II. és a III. negyedévre befejeződött és a támogatási összeg kifizetése a III. negyedév kivételével megtörtént. Új eleme az állatjóléti támogatásoknak a tenyészkocákra adható támogatás, amellyel az a cél, hogy ösztönözze a kocatartást, illetve hogy folyamatosan növekedjen a sertéslétszám és az ágazatba bekapcsolódó családi gazdaságok, valamint vállalkozások száma.

7 7 Belpiaci intézkedések A belpiaci intézkedések közül megemlítendő az Iskolatej program, mely közösségi forrásból és ehhez kapcsolódóan Magyarország adott évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott forrásból finanszírozott támogatás. Ennek keretein belül - benyújtási időszakonként - érkeznek a kérelmek az előfinanszírozást vállaló szállítóktól, illetve az oktatási intézmények fenntartóitól. Megyénkben 1 szállító (mintegy 70 intézménnyel) illetve 1 egyházi fenntartó igényelt évben támogatást. A szállító Jász- Nagykun-Szolnok megyei székhelyű, jellemzően megyei felvásárlói tevékenységgel. EMVA beruházási jogcímek A közötti pénzügyi keret terhére december 31-ig teljesíthető kifizetés. A tavalyi év folyamán a hétéves tervezési ciklusban rendelkezésre álló források lehető legteljesebb felhasználásának érdekében olyan jogcímek kerültek meghirdetésre, amelyek megvalósítása és elszámolása rövid időn belül meg tudott történni, és a gazdálkodók részéről is nagy érdeklődés kísérte. Az elérhető források kihasználásának érdekében év folyamán többször módosításra kerültek a vonatkozó jogszabályok, jelentős könnyítéseket hozva a megvalósult beruházások kapcsán a támogatások lehívásához. A kifizetési kérelmek benyújtási határidejének, megvalósítási határidőknek és engedélyek beszerzési határidejének meghosszabbítása számos beruházás esetében tette lehetővé a támogatás eredményes lehívását. Végleges információval csak az év végi zárás után fogunk rendelkezni, de az már most látszik, hogy az as ciklus EMVA forrásainak felhasználását jelentős forrásvesztés nélkül sikerült tagállami szinten megvalósítani. Helyszíni ellenőrzés Az MVH Helyszíni Ellenőrzési Osztályainak kiemelt feladata az Unió által elvárt arányú ellenőrzési feladat végrehajtása és az ellenőrzések megfelelő dokumentálása. Az ellenőrzések az unió és a nemzeti költségvetés által finanszírozott támogatások igénybevételéhez, illetve támogatás kifizetésével nem járó piacszabályozási intézkedésekhez kapcsolódóan az ügyfél által közölt adatok fizikai valóságtartalmának, az egyes jogosultsági feltételek, a vonatkozó kötelezettségek, minőségi paraméterek teljesítésének fizikai valóságban történő ellenőrzését jelenti, a közösségi és nemzeti jogszabályok alapján. A Kirendeltségek az MVH központja által - véletlenszerű, kockázatelemzéses, illetve direkt módon - kiválasztott kérelmek helyszíni vizsgálatát, központilag kidolgozott egységes eljárásrendek alapján végzik. A helyszíni ellenőrzések módszertana folyamatosan évről-évre változik. Ennek okai a rendszeres jogszabály módosítások, a külső ellenőrzések megállapításai, valamint az ellenőrzések során tett megállapítások pontosításának és egységesítésének igénye.

8 8 A helyszíni ellenőrzések határidőre történő végrehajtása minden évben kiemelt feladatot jelent a Hivatal és a Kirendeltség számára főként azért, mert az uniós támogatások esetében a kifizetés alapfeltétele az előírt mértékű ellenőrzés végrehajtása. EMVA beruházásos jogcímek Ezen kifizetési kérelmek helyszíni szemléje és ellenőrzése a 2015-ös év egyik legfontosabb feladata, hiszen ezeknél a jogcímeknél a kifizetéseknek december 31-ig meg kell történnie. A helyszíni vizsgálat általános elemei az EMVA beruházásos jogcímek tekintetében az elmúlt évekhez képest nem változtak: 1.) A gép, technológia és/vagy építési tételek mennyiségi és minőségi beazonosítása, 2.) A kapcsolódó eredeti pénzügyi, könyviteli bizonylatok megléte és egyezősége. 3.) A megvalósult beruházás üzembehelyezési dokumentációja és a támogatási célokkal összhangban történő tényleges használat vizsgálata. Mindez megköveteli az ügyfelek részéről a megfelelő adminisztrációt. A teljesség igénye nélkül, és természetesen jogcímenként eltérően, de az eredeti dokumentáció, a számlák, az elkülönített nyilvántartások, a támogatási jogosultságot alátámasztó iratok, gazdálkodási naplók, építési engedélyek, építési és/vagy felmérési naplók, stb. megléte és megfelelősége olyan kötelezettség az ügyfelek részére, melyek nem teljesítése a támogatási összeg csökkentését, megvonását jelentheti. Területmérésen alapuló jogcímek A legnagyobb időszakos terhelést jelentő nagy vizsgálati terület, mely évben a támogatási feltételek változásai miatt még nagyobb kihívást jelentett úgy a gazdálkodóknak, mint az ellenőrzési feladatot végzőknek. A helyszíni ellenőrzés során egyrészt megmaradtak a korábbi eljárások: 1.) GPS technológián alapuló területmérés, 2.) Helyszínen található kultúra beazonosítása, 3.) Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásainak való megfelelés 4.) Natura 2000 területekre előírt földhasználati szabályok betartásának helyszíni és dokumentációs vizsgálata, 5.) Madár- és élőhelyvédelmi (JFGK 2, 3) előírásoknak való megfelelés vizsgálata. 6.) Gazdálkodási naplók vizsgálata 7.) Egyes jogcímeken földhasználatvizsgálat. Másrészt kiegészültek az új támogatási elemek területi és dokumentációs vizsgálatával: 1.) Valamennyi vizsgált táblán a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának ellenőrzése (minimumkövetelmény) 2.) Táblán kívüli EFA területek beazonosítása, típusának meghatározása és mérése. 3.) Termeléshez kötött támogatások feltételeinek helyszíni és dokumentációs vizsgálata. Az állatalapú támogatások ellenőrzésének folyamata több éve azonos alapokon nyugszik. Továbbra is a helyszínen található állatállomány, a telepi állomány-nyilvántartás és az ENAR egyezőségét, valamint a szakszerű apaállat-használatot vizsgálják az ellenőrök.

9 9 Beruházási támogatások a időszakban A időszakban alapvetően megváltozik a beruházási támogatások igénybevételének menete. Az új jogszabályi alapot a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet jelenti számos Európai Uniós alapból származó támogatás esetében. A mezőgazdaságot és a vidékfejlesztést célzó Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap esetében a jogszabály sok helyen az általánostól eltérő, speciális szabályok alkalmazását írja elő. A beruházási célú támogatásokra szakaszosan lehet benyújtani a támogatási kérelmeket az Irányító Hatósághoz kizárólag elektronikus formában. Az egy szakaszban beérkezett kérelmekkel kapcsolatban a döntés rövid határidővel, a benyújtási időszak végétől számított 30 napon belül megszületik. A időszakban a döntések közigazgatási eljárás keretében születtek, megjelenési formájuk közigazgatási határozat volt. Az esetleges jogorvoslatra, a döntés megváltoztatására a közigazgatás szabályairól szóló törvényben lefektetett elvek alapján, ennek alkalmazásával kerülhetett sor. Az új időszakban megszűnik ez a jogalkalmazás, a támogató és a támogatott közötti kérdéseket a támogatási okirat és a támogatási szerződés fogja szabályozni, a módosításokat, vitás kérdéseket ennek keretei között tudják a felek rendezni. A támogatási szerződések és az ezzel való feladatok nem ismeretlenek sem a Hivatal, sem a gazdálkodók számára, hiszen hasonló rendszerben lehetett igénybe venni előtt az AVOP (Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program) keretében meghirdetett támogatásokat. Az átállás azonban nem jelenti automatikusan a régi támogatási rendszer közvetlen átvételét, hiszen az azóta eltelt időszak tapasztalatai is megjelennek a jelenlegi szabályozásban. Az EMVA alapból finanszírozott és Brüsszel által a nyár végén elfogadott hazai Vidékfejlesztési Program 72 intézkedést nevesít, mint pályázati célterületet. A konkrét pályázati felhívásokat a Miniszterelnökség Agrár és Vidékfejlesztési Államtitkársága fogja kiírni. A pályázati felhívások alapján az MVH elektronikus rendszerén keresztül lehet majd benyújtani a pályázatokat. Ezen anyag elkészültéig 3 pályázati felhívás jelent meg. A kormányzati szándékok szerint a közeljövőben várható további 29 jogcím megjelentetése, melyek feltételrendszerét a pályázati előkészítő munkacsoportok folyamatosan alakítják ki. Elsőként november 07-től lehet benyújtani pályázatot a gazdálkodók által régóta várt Agrárkörnyezetgazdálkodási és Ökológiai gazdálkodási jogcímekre. Mindkét felhívásban 5 éves időszakra vállalnak a termelők olyan plusz előírásokat, melyek betartását kompenzációs támogatással ellentételezi a rendszer november 20-án jelent meg az első beruházási pályázati felhívás Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése címmel. A jogcím keretében 5,6 Mrd Ft támogatásra pályázhatnak a gazdálkodók, az elérhető támogatási intenzitás fiatal mezőgazdasági termelő esetén akár 60% is lehet.

10 10 A KÖZELJÖVŐ FELADATAI A 2020-ig tartó ciklusban a KAP legfontosabb céljai továbbra is a következők: a fenntartható európai agrár- és vidékfejlesztés biztosítása, a megfelelő mennyiségű, változatos és biztonságos élelmiszer-ellátás, a környezet és a táj védelme, s eközben tisztességes megélhetés nyújtása a gazdáknak és a vidék lakosságának. Az előirányzott célokkal az új Közösségi Agrárpolitikának minden eddiginél jobban hozzá kell járulni a természeti erőforrások fenntartható használatához, és a klímaváltozásokat figyelembe vevő gazdálkodáshoz, azaz fenntartható és az egyenletes növekedést tervező európai politika egyik alappillérévé kell változni. Hivatalunk fő feladata továbbra is az marad, hogy a Közösségi Agrárpolitikai irányelvek keretei között biztosítsa a támogatások hatékony és jogszerű eljuttatását a kedvezményezettek felé oly módon, hogy a kormányzati agrárpolitikai célok mind az agrárágazatban, mind a vidékfejlesztés területén teljesüljenek. A kifizető ügynökségi-kirendeltségi végrehajtási gyakorlatban ezen alapelvek mellett továbbra is kiemelt célként kezeljük, hogy ügyfeleink maximálisan hozzá tudjanak jutni a normatív jellegű támogatások jelentette pénzeszközökhöz, illetve a következő időszak feladata tudatosítani a Vidékfejlesztési Program nyújtotta forrásbevonási lehetőségeket. Továbbra is kulcskérdésnek tartjuk a jogszabályismeret növelését, illetve az adminisztrációs fegyelem betartását a kedvezményezettek részéről. A támogatáskezelési és kifizetési feladatok mellett ezért továbbra is kiemelten kezeljük az ügyfél-tájékoztatási feladatok végrehajtását. Szolnok, november 26. Szabó Endre sk. kirendeltség-vezető

FELHÍVÁS. egyéb, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területek tekintetében biztosított kifizetések megvalósítására.

FELHÍVÁS. egyéb, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területek tekintetében biztosított kifizetések megvalósítására. FELHÍVÁS egyéb, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területek tekintetében biztosított kifizetések megvalósítására A Felhívás címe: Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken

Részletesebben

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Szentirmay Zoltán Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály A Közös Agrárpolitika reformja 2014 2020 2 A 2014-2020

Részletesebben

KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK. gazdálkodói kézikönyv

KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK. gazdálkodói kézikönyv KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK gazdálkodói kézikönyv 2016 ELŐSZÓ Tisztelt Gazdálkodó! A Közös Agrárpolitika (KAP) reformja következtében 2015-től jelentősen átalakult a közvetlen támogatások rendszere. A változások

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15.

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. FELHÍVÁS A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. Magyarország Kormányának felhívása a konvencionális területek

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott. b8/2 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések II.

KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott. b8/2 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések II. KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott b8/2 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések II. című képzéshez A képzési program kódszáma: b8/2 A képzési program megnevezése: Agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015

ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 1. Vonatkozó rendelet: Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.3-16

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél Tartalom 1. Monitoring adatszolgáltatás márc. 4-ig... 1 2. Mezőgazdasági termékek értéknövelése, élelmiszer-feldolgozás támogatása... 2 3. Őshonos és veszélyeztetett állatfajták

Részletesebben

Rezneki Rita. Ökológiai gazdálkodás támogatása. a Vidékfejlesztési Programban

Rezneki Rita. Ökológiai gazdálkodás támogatása. a Vidékfejlesztési Programban Rezneki Rita Ökológiai gazdálkodás támogatása a Vidékfejlesztési Programban Ökológiai gazdálkodás támogatása VP-ben két intézkedésként jelenik meg: 11.1. Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés és 11.2.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 FELHÍVÁS A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben a mezőgazdasági vállalkozások meglévő termékszerkezet

Részletesebben

A 2016. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATAI

A 2016. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATAI A 2016. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATAI Közvetlen Támogatások Igazgatósága EGYSÉGES KÉRELEM 2016. Általános tudnivalók BENYÚJTÁSRA VONATKOZÓ HATÁRIDŐK Egységes kérelem

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 144/2015. (XII. 1.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 144/2015. (XII. 1.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 144/2015. (XII. 1.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről I. Jogszabályi alap A zöldség-gyümölcs termelői csoportok

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés. A felhívás kódszáma: VP-4-10.1.1.-15.

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés. A felhívás kódszáma: VP-4-10.1.1.-15. FELHÍVÁS A felhívás címe: Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés A felhívás kódszáma: VP-4-10.1.1.-15. Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők részére a vidéki területek fenntartható

Részletesebben

Tájékozató Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.2.

Tájékozató Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.2. Tájékozató Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.2.-16 A konstrukció célja Az ágazat további fejlesztésének feltétele

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer (SPS-Single Payment Scheme)

Részletesebben

ÚJ rendszerben támogatási kérelem (pályázat) egyszerűsítet kiválasztási eljárás - támogatási okirat. Ptk. alapon

ÚJ rendszerben támogatási kérelem (pályázat) egyszerűsítet kiválasztási eljárás - támogatási okirat. Ptk. alapon VP AKG Agrár-környezetgazdálkodási többlet-vállalások - 2016-tól ÚJ rendszerben támogatási kérelem (pályázat) egyszerűsítet kiválasztási eljárás - támogatási okirat. Ptk. alapon VP források -2016-158 666

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 126/2015. (X. 21.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 126/2015. (X. 21.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 126/2015. (X. 21.) számú KÖZLEMÉNYE a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti támogatás

Részletesebben

FELHÍVÁS. Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. megvalósítására

FELHÍVÁS. Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. megvalósítására FELHÍVÁS Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések megvalósítására A Felhívás címe: Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések A Felhívás kódszáma: VP4-12.2.1-16.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 52/2016. (V. 27.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 52/2016. (V. 27.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 52/2016. (V. 27.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2015/2016.

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 17/2015. (IV. 9.) FM rendelete az egyes agrár-támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 17/2015. (IV. 9.) FM rendelete az egyes agrár-támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 48. szám 4723 A földművelésügyi miniszter 17/2015. (IV. 9.) FM rendelete az egyes agrár-támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: Tájékozató Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.1.-16 A konstrukció

Részletesebben

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től Dr. Vásáry Miklós Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály A Közös Agrárpolitika reformja 2014 2020 2 KAP új célkitűzései (2014-2020)

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4/2016. (I.29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4/2016. (I.29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4/2016. (I.29.) számú KÖZLEMÉNYE A 2016-os támogatási évi termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás igényléséről I. A közlemény célja Jelen

Részletesebben

FELHÍVÁS. Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. megvalósítására

FELHÍVÁS. Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. megvalósítására FELHÍVÁS Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések megvalósítására A Felhívás címe: Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések A Felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

6. Az R1. 16. (3) bekezdésében a február 1. és 28. között szövegrész helyébe a március 1. és 31. között szöveg lép.

6. Az R1. 16. (3) bekezdésében a február 1. és 28. között szövegrész helyébe a március 1. és 31. között szöveg lép. 2824 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 26. szám A vidékfejlesztési miniszter 13/2014. (II. 24.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterületen végrehajtott telepítések megvalósítására. A Felhívás címe: Erdősítés támogatása

FELHÍVÁS. Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterületen végrehajtott telepítések megvalósítására. A Felhívás címe: Erdősítés támogatása FELHÍVÁS Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterületen végrehajtott telepítések megvalósítására A Felhívás címe: Erdősítés támogatása A Felhívás kódszáma: VP5-8.1.1-16 Magyarország Kormányának felhívása

Részletesebben

Tájékoztató/Kivonat. I. Támogatás célja

Tájékoztató/Kivonat. I. Támogatás célja Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével VP-2-4.1.3.1.-16 Tájékoztató/Kivonat I. Támogatás célja A jelen

Részletesebben

35/2014. (IV. 4.) VM rendelet

35/2014. (IV. 4.) VM rendelet Magyar joganyagok - 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes 1. oldal területalapú támo 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek a Vidékfejlesztési Program keretében Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása támogatásban részesített Kedvezményezettekkel kötendő támogatói

Részletesebben

Az Egységes Kérelem mellékletét képező, elektronikus úton benyújtandó dokumentumok

Az Egységes Kérelem mellékletét képező, elektronikus úton benyújtandó dokumentumok Az Egységes Kérelem mellékletét képező, elektronikus úton benyújtandó dokumentumok Az alábbiakban felsorolt dokumentumokat elektronikus úton, az egységes kérelem mellékleteként kell benyújtani, az egyes

Részletesebben

Képzések. A képzés megnevezése

Képzések. A képzés megnevezése 1. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez Képzések kódszáma an1 an2 A képzés megnevezése 1. célterület: Választható képzések Szakképesítést nem adó képzések Kölcsönös megfeleltetés és a Helyes

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A támogatás célja. A rendelkezésre álló forrás

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A támogatás célja. A rendelkezésre álló forrás Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tájékoztató/Kivonat I. A támogatás célja A Felhívás alapvető célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZŐK ÉS TERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA

MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZŐK ÉS TERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZŐK ÉS TERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA Budapest 2012. december 5. A MOSZ 2012. december 5-i közgyűlésének állásfoglalása A Közgyűlés az országos

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ. év FŐLAP - A GAZDÁLKODÓ ADATAI. Kapcsolattartó adatai (amennyiben eltér a gazdálkodó adataitól) E-mail cím:

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ. év FŐLAP - A GAZDÁLKODÓ ADATAI. Kapcsolattartó adatai (amennyiben eltér a gazdálkodó adataitól) E-mail cím: GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ év FŐLAP - A GAZDÁLKODÓ ADATAI Név: 2 Cégforma: Cím (helység, irányítószám közterület neve, száma): 5 Telefonszám: MVH által kiadott ügyfél-azonosító: E-mail cím: Kapcsolattartó adatai

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet. A 2010.03.21. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet. A 2010.03.21. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igényléséről Jelen

Részletesebben

Pályázat üveg- és fóliaházak létesítésének támogatására geotermikus energia felhasználásának lehetőségével. VP-2-4.1.3.1.-16

Pályázat üveg- és fóliaházak létesítésének támogatására geotermikus energia felhasználásának lehetőségével. VP-2-4.1.3.1.-16 Pályázat üveg- és fóliaházak létesítésének támogatására geotermikus energia felhasználásának lehetőségével. A pályázat tárgya VP-2-4.1.3.1.-16 A pályázat keretében mezőgazdasági termelők, termelői csoportok,

Részletesebben

Március 7-től pályázható üveg- és fóliaházak létesítése, korszerűsítése!

Március 7-től pályázható üveg- és fóliaházak létesítése, korszerűsítése! Március 7-től pályázható üveg- és fóliaházak létesítése, korszerűsítése! 2016.február 1.-én került meghirdetésre a Vidékfejlesztési Program keretében a Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése,

Részletesebben

a sertés ENAR bizonylatainak használatához

a sertés ENAR bizonylatainak használatához ÚTMUTATÓ a RAKODÓHELYEK ENAR FELELŐSEI és az EXPORT- RAKODÁSÉRT FELELŐS HATÓSÁGI ÁLLATORVOSOK részére a sertés ENAR bizonylatainak használatához 1. 9 v e r z i ó 2015. április T A R T A L O M J E G Y Z

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16)

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16) Összefoglaló 2016.02.10 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16) Összefoglalás Jelen felhívás célja a kertészeti ágazaton belül

Részletesebben

Baromfitartó telepek korszerűsítése

Baromfitartó telepek korszerűsítése Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés Baromfitartó telepek korszerűsítése Vidékfejlesztési Program KÓDSZÁM VP-2-4.1.1.2.-16 A vissza nem térítendő tőketámogatás célja a baromfitartó gazdaságok

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium céljainak teljesülése a szóját tekintve a 2015. évi tapasztalatok alapján a termeléshez kötött támogatás tükrében

A Földművelésügyi Minisztérium céljainak teljesülése a szóját tekintve a 2015. évi tapasztalatok alapján a termeléshez kötött támogatás tükrében A Földművelésügyi Minisztérium céljainak teljesülése a szóját tekintve a 2015. évi tapasztalatok alapján a termeléshez kötött támogatás tükrében Gergely Márta Julianna Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése

Állattartó telepek korszerűsítése Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés Állattartó telepek korszerűsítése Vidékfejlesztési Program KÓDSZÁM VP-2-4.1.1.1.-16 A vissza nem térítendő tőketámogatás célja a lófélék, a húshasznosítású

Részletesebben

A 2013.2.2. óta hatályos szöveg. OptiJus Opten Kft. 1. 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet

A 2013.2.2. óta hatályos szöveg. OptiJus Opten Kft. 1. 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet OptiJus Opten Kft. 1. 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 5. IKTATÓSZÁM: 2-5/2012. MELLÉKLET: TÁRGY: Tájékoztató a 2011. évi mezıgazdasági és vidékfejlesztési támogatások alakulásáról ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

22/2012. (III. 9.) VM rendelet

22/2012. (III. 9.) VM rendelet 1. oldal 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV EKOP 1.2.24-2013-2013-0001 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Egységes kérelem elektronikus benyújtás 2015 AZ IIER2 ALKALMAZÁSHOZ Verzió: v1.4 2015. május 14. 1 / 137. oldal Verzió Dátum Változtatás rövid leírása

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 3540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 42. szám A földművelésügyi miniszter 12/2015. (III. 30.) FM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

22/2012. (III. 9.) VM

22/2012. (III. 9.) VM 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez

Részletesebben

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés 1 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. (1) bekezdés c) pontjában,

Részletesebben

A Kormány 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról 27770 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 207. szám A Kormány 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. és a 4. alcím tekintetében

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 1 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó

Részletesebben

A nemzeti forrásból finanszírozott támogatások felhasználásának ellenőrzése... 8

A nemzeti forrásból finanszírozott támogatások felhasználásának ellenőrzése... 8 A birtok-összevonási célú földvásárlási támogatás intézése (első fok)... 1 Családi gazdaságok nyilvántartásba vétele és a nyilvántartások vezetése... 3 Mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 150 millió Ft 2/A 13,1 milliárd Ft

kollektív beruházás esetén maximum 150 millió Ft 2/A 13,1 milliárd Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

13/2015. (VI. 30.) FM utasítás. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról 1

13/2015. (VI. 30.) FM utasítás. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról 1 a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának közzétételéről szóló 5/2015. számú MVH Elnöki Körlevél 1. számú melléklete 13/2015. (VI. 30.) FM utasítás a Mezőgazdasági

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése A felhívás kódszáma: VP5-4.1.1.6-15

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GINOP-5.2.4-16

GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GINOP-5.2.4-16 GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GINOP-5.2.4-16 A Felhívás célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett

Részletesebben

KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE - ÜLTETVÉNYTELEPÍTÉS TÁMOGATÁSÁRA ÖNTÖZÉS KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.2.-16

KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE - ÜLTETVÉNYTELEPÍTÉS TÁMOGATÁSÁRA ÖNTÖZÉS KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.2.-16 KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE - ÜLTETVÉNYTELEPÍTÉS TÁMOGATÁSÁRA ÖNTÖZÉS KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.2.-16 Magyarország földrajzi és természeti adottságai kiváló lehetőséget biztosítanak a minőségi

Részletesebben

Az erdõgazdálkodás jogi háttere az Európai Unióban

Az erdõgazdálkodás jogi háttere az Európai Unióban Szedlák Tamás Az erdõgazdálkodás jogi háttere az Európai Unióban Erdõgazda az Unió küszöbén 2. Elõszó Az elmúlt években igen sokszor lehetett arról hallani, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás milyen

Részletesebben

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013.

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZÖVEGES INDOKLÁS A 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító

Részletesebben

XII. Földművelésügyi Minisztérium

XII. Földművelésügyi Minisztérium XII. Földművelésügyi Minisztérium I. A célok meghatározása, felsorolása A Földművelésügyi Minisztérium (FM) fő feladata az agrárium, az élelmiszer-feldolgozás, valamint a természet- és környezetvédelem

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése trágyatárolók építése és korszerűsítése

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése trágyatárolók építése és korszerűsítése Az állattenyésztési ágazat fejlesztése trágyatárolók építése és korszerűsítése Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás Pályázók köre Beadás kezdete Megvalósítási idő VP5-4.1.1.6-15 5,6

Részletesebben

17/2012. (II. 29.) VM

17/2012. (II. 29.) VM 17/2012. (II. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési lapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez

Részletesebben

EU-s programok: 2014-2020 Dr. Feldman Zsolt

EU-s programok: 2014-2020 Dr. Feldman Zsolt EU-s programok: 2014-2020 Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium KAP új célkitűzései (2014-2020) 1. Életképes élelmiszertermelés: a mezőgazdasági

Részletesebben

Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása, pályázati lehetőségek, támogatások

Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása, pályázati lehetőségek, támogatások Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása, pályázati lehetőségek, támogatások Németh Csaba igazgató 2016. február 23. március 4. 2014. évi regisztrált borjúbejelentések, (NÉBIH+Kormányhivatalok)

Részletesebben

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározás

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározás 150/24. (X. 12.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

2008. évi szaktanácsadóknak szóló kötelező továbbképzés

2008. évi szaktanácsadóknak szóló kötelező továbbképzés 2008. évi szaktanácsadóknak szóló kötelező továbbképzés TESZTKÉRDÉSEK 2008. TARTALOMJEGYZÉK ÁLLATJELÖLÉS ÉS NYILVÁNTARTÁS... 3 HELYES MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ÁLLAPOT... 8 KÖRNYEZETVÉDELEM...14 A KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

Jogosult Erdészeti Szakszemélyzet Erdészeti Támogatások. 2014. október 22.

Jogosult Erdészeti Szakszemélyzet Erdészeti Támogatások. 2014. október 22. Jogosult Erdészeti Szakszemélyzet Erdészeti Támogatások 2014. október 22. Támogatások formái Tagállamon belül megvalósítható támogatások Nemzeti támogatások Közösségi támogatások Notifikált, korlátozás

Részletesebben

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 22 Mrd Ft. Az Irányító Hatóság a forrásokat így osztja fel:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 22 Mrd Ft. Az Irányító Hatóság a forrásokat így osztja fel: Tájékozató Kertészet korszerűsítése gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése c. pályázatról Kódszám: VP2-4.1.3.4-16 A konstrukció célja A jelen felhívás egyik

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 1/2016. (I.22) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 1/2016. (I.22) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1/2016. (I.22) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2016.

Részletesebben

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdése

Részletesebben

Anyajuhtartás-támogatás tájékoztató

Anyajuhtartás-támogatás tájékoztató Anyajuhtartás-támogatás tájékoztató 1. A támogatás célja: a juh ágazatban működő mezőgazdasági termelők jövedelmének kiegészítése, munkaigényes mezőgazdasági ágazatokban a munkahelyek megőrzése és új munkahelyek

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ. / gazdálkodási évtıl

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ. / gazdálkodási évtıl GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ / gazdálkodási évtıl Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Agrár-Környezetgazdálkodási intézkedésében résztvevık és a Natura 2000, valamint a Kedvezıtlen Adottságú Területekre

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.330/19/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Pályázati lehetőségek a szarvasmarha tenyésztőknek 2016-ban

Pályázati lehetőségek a szarvasmarha tenyésztőknek 2016-ban Pályázati lehetőségek a szarvasmarha tenyésztőknek 2016-ban Magyar Tibor Gordius Solutions Tender Kft. www.palyaz.hu, www.fiatalgazdapalyazat.hu Előadás témái: A 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program újdonságai,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 1. Az adatlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 1. Az adatlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az adatlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG AZ ÚMVP MB RÉSZÉRE AZ ÚMVP EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2011. DECEMBER 1-31. ÚMVP I. tengely 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Új lehetőségek a vidékfejlesztésben a Vidékfejlesztési Program Székely Rita

Új lehetőségek a vidékfejlesztésben a Vidékfejlesztési Program Székely Rita Új lehetőségek a vidékfejlesztésben a Vidékfejlesztési Program Székely Rita Miniszterelnökség Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Győr- Moson-Sopron megyei területi felelős A 2007-2015 közötti Új Magyarország

Részletesebben

A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS ÜZLETFÉL MEGBÍZÁSÁBÓL TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN

A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS ÜZLETFÉL MEGBÍZÁSÁBÓL TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS ÜZLETFÉL MEGBÍZÁSÁBÓL TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN Hatályos: 2013. augusztus 15. napjától Jelen Általános

Részletesebben

Az agrárágazat aktuális kérdései

Az agrárágazat aktuális kérdései Az agrárágazat aktuális kérdései Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Hévíz, 2016. január 15. Helyzetkép 2013. 2014. 2015. 2015. 2015. 2015. I. II. III. I-III.

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának második pillérét képező vidékfejlesztési politika intézkedései közé tartozik a Mezőgazdasági területek első erdősítése támogatás. Az intézkedés

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM

139/2008. (X. 22.) FVM 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód:

Részletesebben

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Kinek kell bejelentkeznie az adóhatósághoz? Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) alapján adóköteles tevékenységet

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

2015. évre szóló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és TÁJÉKOZTATÁS vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás) elnyerésére

2015. évre szóló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és TÁJÉKOZTATÁS vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás) elnyerésére 2015. évre szóló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és TÁJÉKOZTATÁS vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás) elnyerésére A Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: BFKH) a foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

37. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült:

37. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült: A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet Projekt neve: ÁROP-2.2.10-10-2010-0005 Jogalkalmazás javítása

Részletesebben

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK. a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK. a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke I-145/2004. számú levelében jelezte, hogy Az államháztartás elmúlt évi hiánya a vártnál

Részletesebben

Pályázati lehetõségek a közeljövõben

Pályázati lehetõségek a közeljövõben Agrartukor_augusztus.qxd 2008.08.29. 9:16 Page 1 TOLNA MEGYEI AGRÁRKAMARA LAPJA Az idei évben is nagy sikerrel zajlott a Gazdanapok rendezvénysorozat Szentlõrincen. A színvonalas kiállítás mellett ahol

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Részletesebben

MUNKAANYAG. Mohácsi Csilla. A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények

MUNKAANYAG. Mohácsi Csilla. A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények Mohácsi Csilla A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2016. (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2016. (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2016. (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE a sovány tejpor rögzített áron való intervenciós felvásárlásának lezárásáról és a pályázati eljárás keretében történő intervenciós

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/05. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

e) génbank: a szaporítóanyag és genetikai minta laboratóriumi körülmények közötti megőrzése céljából létrehozott in vitro tároló;

e) génbank: a szaporítóanyag és genetikai minta laboratóriumi körülmények közötti megőrzése céljából létrehozott in vitro tároló; 17/2012. (II. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési lapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2015. (X. 26.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2015. (X. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2015. (X. 26.) számú KÖZLEMÉNYE Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet szerinti támogatás kifizetése iránti

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben