Az erdõgazdálkodás jogi háttere az Európai Unióban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az erdõgazdálkodás jogi háttere az Európai Unióban"

Átírás

1 Szedlák Tamás Az erdõgazdálkodás jogi háttere az Európai Unióban Erdõgazda az Unió küszöbén 2.

2 Elõszó Az elmúlt években igen sokszor lehetett arról hallani, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás milyen elõnyökkel és lehetõségekkel fog majd járni. Az is többször elhangzott, hogy a támogatásokhoz való hozzájutás nem lesz egyszerû, hiszen azt hatalmas bürokrácia õrzi és a jelenlegi tagországok gazdálkodói is csak bonyolult pályázatokon keresztül jutnak hozzá a pénzükhöz. Nos, így elöljáróban azt el kell mondani, hogy mindebben van valami, de ez így nem az igazi A Közös Agrárpolitika reformja, a sokat hallott KAP reform során újabb és újabb rendeletek, szabályozások születnek, elsõsorban azért, hogy elõsegítsék az agrárium átalakulását, másrészt azért, hogy azok akiknek valóban a támogatásokhoz kell jutniuk, azok könnyebben elérjék azt. Jelen összefoglaló a szeptemberében megjelent, erdészetet érintõ rendeletmódosítás ismeretében készült, így remélhetõen hasznos, napra kész ismeretet ad az olvasójának. Ahhoz ugyanis, hogy a gazdálkodó, akár a mezõgazdaságban, akár az erdõgazdálkodásban támogatáshoz juthasson, szükséges a lehetõségek minél alaposabb ismerete. Az EU-s jogszabályi háttér ismeretében már remélhetõen könnyebb lesz az itthoni lehetõségek értelmezése és természetesen célként a támogatással kapcsolatos kérelmek, pályázati lapok helyes kitöltése. Elöljáróban itt a bevezetõ részben is hangsúlyozni kell, az elõzõ részben is olvasható megállapítást, hogy jelenleg nincs kötelezõ érvényû erdészeti politika az EU-ban, azonban a nemzetközi folyamatokkal összhangban egyre inkább abba az irányba haladnak az események, a születõ joganyagok. Sõt, az erdõ szó az EU Alkotmányban való szerepeltetésének igénye is határozottan felmerült. A Közös Agrárpolitika leegyszerûsítve azt jelenti, hogy az agrárpolitikát Brüsszelben csinálják és vannak kötelezõ, minden tagországra érvényes elõírások. (Például a vidékfejlesztési intézkedések közül az agrár-környezetvédelmiek kötelezõek, a többi, így pl. az erdészetiek választhatók.) Az erdészet esetében erõs ajánlások, elvárások, lehetõségek vannak az EU részérõl, de minden tagország maga dönt, mit alkalmaz a lehetõségek közül.

3 Az eddigi csatlakozási felkészülés rövid összefoglalása Az Európai Unióhoz történõ csatlakozással kapcsolatos felkészülés az erdészet, erdõgazdálkodás területén már a kilencvenes évek közepén elkezdõdött, amikor az új erdõtörvény elõkészületei elkezdõdtek. Az elmúlt (XX.) évszázad utolsó évtizedében egyszerre két igen jelentõs folyamat zajlott, egyrészt a már említett Európai Uniós csatlakozási felkészülés, másrészrõl a gazdasági, társadalmi rendszerváltás. Ez utóbbi keretében került sor a földterületek, így az erdõterületek egy részének új tulajdonba adására. A kárpótlási, privatizációs, kompenzációs folyamat eredményeként jelentõsen megváltozott az addigi tulajdonszerkezet, amelyben csak közel 1 % volt a magánerdõ tulajdon. A korábbi termelõszövetkezeti és állami gazdasági erdõk, valamint az állami erdõk egy része magántulajdonba került. Egyes helyeken sikerült elérni, hogy a korábbi tulajdonosok részben vagy esetleg egészben visszakaphatták régebbi tulajdonukat. Az évtized végére kialakult egy 40% magán és 60% állami tulajdonon alapuló tulajdonosi szerkezet. A magánerdõ-tulajdon aránya elsõsorban az új erdõtelepítések következtében lassan tovább nõ. A jelenleg hatályban lévõ, évi erdõtörvényünk már az Európai Uniós csatlakozást figyelembe véve készült úgy, hogy beépítette azokat az európai, nemzetközi folyamatokat, amelyek az Európai Unió erdészeti stratégiáját is befolyásolták. Ennek eredményeként az erdészeti ágazat, a mezõgazdaság számos más ágazatához képest, viszonylag kevesebb változtatással képes az EU tagországaiban elvárt mûködésre. A közös agrárpolitika reformja során az erdészeti módosítások esetében újra megerõsítést nyert, hogy az EU az erdészeti termékek és szolgáltatások piaci versenyét nem korlátozza, sõt a piactorzító beavatkozásokat kifejezetten tiltja. A csatlakozási felkészülés az érvényben lévõ (1998-ban) joganyag átvilágításával, megismerésével és a hazai joganyaggal való összehasonlítással kezdõdött. Az átvilágítási fordulók témái az erdészet területén a következõk voltak decemberében: Erdészeti intézkedések a mezõgazdaságban (erdõtelepítés mezõgazdasági területen) Erdészeti statisztika Strukturális intézkedések erdészeti vonatkozásai 3

4 Az erdõk tûz elleni védelme Az erdõk légszennyezés elleni védelme Erdészeti termékek feldolgozása és kereskedelme Erdészeti szaporítóanyag Kéregben lévõ faanyag osztályozása Állandó erdészeti tanács Tekintettel arra, hogy a gazdálkodókat elsõsorban a támogatási lehetõségek érdeklik, illetve érintik, elsõsorban azok ismertetésére térünk ki. Erdészeti intézkedések a mezõgazdaságban (erdõtelepítés) Az Európai Unió a bevezetõben ismertetett agrárpolitikai változások során egy rendeletet hozott 2080/92/EGK számon a mezõgazdasági területek erdõsítésérõl azzal a céllal, hogy csökkentsék a mezõgazdasági termõterületet, egyben jobban szolgálják a talaj és a környezet védelmét, hozzájáruljon a széndioxid megkötéshez és az erdészeti termékek iránt növekvõ igény kielégítéséhez. A támogatási rendelet révén a mezõgazdasági területet beerdõsítõ gazdálkodó közösségi társfinanszírozású támogatáshoz jutott, ami során támogatást kapott az új erdõ ültetéséért, 5 éven keresztül annak ápolásáért és egyfajta kompenzációt maximum 20 év idõtartamra a korábbi mezõgazdasági termelés felhagyásából eredõ jövedelem kiesés pótlására. A hazai gyakorlat szempontjából elég sok hasonlóság van az európai és a megszokott hazai támogatási célok között. Az elmúlt évtizedekben az erdõtelepítés hagyományosan fontos volt, hiszen Magyarország a II. világháborút követõ 40 év alatt több mint fél millió hektár új erdõ telepítését végezte el sikeresen. A magánföldtulajdon újbóli térnyerése során megnõtt a magánföldterületen történõ erdõtelepítés nagysága, ami az elmúlt években újra elérte, sõt meghaladta az évi hektárt. A magán földtulajdonosok önkéntes elhatározásán alapuló, pályázatos úton elnyerhetõ támogatása az új erdõ ültetésére és annak ápolására teljes mértékben Eurókompatibilisnek számít, azonban a hazai támogatási rendszer jelenleg még nem tartalmaz kompenzációt a kiesõ mezõgazdasági jövedelem pótlására. Az európai támogatási rendszer ösztönzi az erdõtelepítést és ez összhangban van a hazai gyakorlattal, tervekkel amelyek az erdõtelepítés további támogatásával az ország erdõsültségét jelentõsen növelni kívánják. A magyar álláspont tartalmazta azt, hogy a csatlakozásig elvégezhetõk azok a módosítások, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a hazai támogatási rendszer ezen a téren is megfeleljen az európai elvárásoknak. 4

5 Erdészeti statisztika Az erdõtörvény rendelkezik az Országos Erdõállomány Adattár kezelésérõl és az Állami Erdészeti Szolgálat, mint szakintézmény szolgáltatja jelenleg a Központi Statisztikai Hivatal és a nemzetközi szervezetek (ENSZ/FAO/EU) felé a szükséges erdészeti statisztikákat. Jelenleg az adatgyûjtés nem terjed ki minden, az EU által igényelt területre, illetve megfelelõ adatszerkezetre, pl. erdõtüzek, vagy birtokszerkezet összetétel. A tárgyalások idején már elõkészületek folytak egy, az erdészeti informatikai rendszer továbbfejlesztését célzó Phare program beindítására, így a magyar álláspont kifejthette, hogy ha megkapjuk a szükséges támogatásokat, akkor az erdészeti informatikai rendszer fel tud készülni a közösségi elvárások teljesítésére, és különösen a közösségi támogatások elnyeréséhez szükséges informatikai háttér biztosítására. Az Európai Unió tudni akarja, hogy az adófizetõktõl beszedett pénzt mire és milyen sikerrel fordítja a kedvezményezett gazda, ezért az információ gyûjtésére és annak feldolgozására igen nagy gondot fordítanak. Gondolom, nem sokan örülnek annak, ha olyan kapja a támogatást, akinek igazából nincs is szüksége rá, miközben más meg szinte ellehetetlenedik. Ezért is fontos, hogy megbízható adatokat tudjon összegyûjteni az erdészeti statisztika. Kifejezetten hasznos lenne a Közös Agrárpolitika további, erdészetet érintõ reformját illetõen, ha minél megbízhatóbb adatokkal rendelkeznénk, hogy ki tudjuk mutatni az erdõ, erdõgazdálkodás szerepét a vidéki életben a gazdaságban. Például, mindenki tudja, hogy az erdõtulajdonosok saját használatra gyûjtenek száradékot stb. ez nem nagyon jelenik meg a statisztikákban, azonban ez is egy fontos szolgáltatása az erdõnek. Kérem, hogy amikor adatszolgáltatásról van szó, gondoljanak arra, hogy sokszor egy ágazatot azon keresztül ítélnek meg, hogy mennyivel járul hozzá az ország összjövedelméhez, az GDP-hez. Nos az erdõgazdálkodás nálunk most valahol 0,3% körül van, tehát nem fontos., valóban? Igaz a statisztikák jelenleg nem tartalmazzák megfelelõen a csinált fát ahogy több helyen hívják a száradék gyûjtést, no és persze az erdõ egyéb szolgáltatásait, mint például a kirándulási lehetõséget, bogyókat, gombát stb. Saját érdekünk segíteni az adatgyûjtést a megbízható adatszolgáltatással. Strukturális intézkedések erdészeti vonatkozásai A Tanács 1610/89/EGK rendelete az agráriumon belüli erdészeti tevékenység fejlesztését és ennek optimális hasznosulását célozta meg. 5

6 A hazai agrártámogatási rendszeren belül kerül szabályozásra jelenleg is az erdõgazdálkodási és erdõvédelmi tevékenység, így a Tanács 1610/89/EGK rendelete (és a kapcsolódó egyéb jogszabályok) a jogharmonizációs folyamat során a kiegészítéseket és módosításokat követõen a csatlakozásig harmonizálásra kerülnek. A csatlakozás után igénybe kívánjuk venni a közösségi támogatásokat a vidékfejlesztés részét képezõ, a vidék népességmegtartó erejét növelõ, az agráriumot kiegészítõ erdészeti tevékenységek fejlesztésére. Ez a rendelet is beépült a KAP reform során kiadott új rendeletbe. Az erdõk tûz elleni védelme A vonatkozó EU jogszabályok elsõsorban a mediterrán tagállamok ezirányú problémáit vannak hivatva kezelni. (Nagyságrendileg évente 350 ezer és 500 ezer hektár közötti erdõterület károsodik az Unióban.) Magyarországon ez a probléma nagyságrendekkel kisebb, mivel több év átlagában az évi hektárt ritkán haladja meg az erdei tûzkár, ámbár sajnos egyre több van és egyre nagyobb károkat okoz.. A Tanács 2158/92/EGK rendelete által megalapozott, az erdõk tûz elleni védelmét szabályozó közösségi joggal a hazai szabályozás a Magyarországon elsõhelyi kormányzati felelõsséggel bíró Belügyminisztérium vonatkozó jogszabályainak (az erdõk tûz elleni védelmérõl szóló 12/1997. (II. 26.) BM rendelet) kiegészítését és módosítását követõen válik harmonizálttá. A fentieken túl a Bizottság 804/94/EK rendeletének harmonizálására az erdõtüzek információs rendszerérõl az erdészeti szakigazgatási informatikai rendszer (ESZIR) kiépítése során kerül sor. A csatlakozás után a szakigazgatási informatikai rendszer segítségével megfelelõ adatokat tudunk szolgáltatni az uniós informatikai rendszer számára, ezzel megteremtve a lehetõséget a közösségi támogatások igénybevételére. Az erdõk légszennyezés elleni védelme A Tanács 3528/86/EGK rendelete (módosításaival és kiegészítéseivel együtt) harmonizált. Magyarország 1987 óta teljes értékûen tesz eleget az ENSZ-EGB ezirányú monitoring rendszere követelményeinek, melynek az EU tagországai is résztvevõi. A nemzetközi megfigyelési rendszer mûködtetése a szükséges módosítások, továbbfejlesztések végrehajtása az Állami Erdészeti Szolgálat feladatkörébe tartozik (a már korábban ismertetett 1996 évi erdõtörvény és annak végrehajtási rendelete rendelkezik errõl). 6

7 A légszennyezés elleni védelemrõl szóló rendeleteknek megfelelõen, évek óta teljes mértékben, folyamatosan eleget teszünk az uniós követelményeknek. Erdészeti termékek feldolgozása és kereskedelme Az agrártámogatási rendszer az erdõgazdálkodási tevékenységek folytatását szolgáló gépek és berendezések beszerzések vissza nem térítendõ támogatására és új gépek lízingelésére ad lehetõséget. A fakereskedelem teljesen liberalizált. A támogatásokkal kapcsolatos szabályozás 867/90/EGK harmonizálása több tárca együttmûködését igényli. Erdészeti szaporítóanyagok minõsége A Tanács 71/161/EGK, Közösségen belül forgalmazott erdészeti szaporítóanyagokra vonatkozó külsõ minõségi szabványokról szóló irányelve már harmonizált. Megjegyzendõ: a Magyar Köztársaság óta teljes jogú tagja az OECD erdészeti szaporítóanyag nemzetközi kereskedelmi rendszerének, melynek az EU tagállamai is tagjai. Ebbõl következik, hogy a magyar szabályozás e téren együtt halad az EU-s szabályozással. Kéregben lévõ faanyag osztályozása A direktíva az áruk szabad áramlása témakörbe tartozik, amelyet a Gazdasági Minisztérium gondoz, a harmonizáció felelõse az FVM Erdészeti Fõosztály. Ez a szabályozási témakör a GM tárgyalásain szerepelt, a 68/89/EGK jogszabály. A közösségi jogszabály harmonizálásra került az erdõtörvény végrehajtási rendeletének módosításával 6/2002 (I.15.) számon. Állandó erdészeti tanács Az állandó erdészeti tanács felállításáról szóló 89/367/EGK jogszabály harmonizációt nem igényel. Azonban a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter az erdõrõl és az erdõk védelmérõl szóló LIV. törvény alapján január 04-ével létrehozta az Országos Erdészeti Tanácsot. Az átvilágítási fordulók lezárása után kellett, az ott megismert és az azóta folyamatosan változó közösségi joganyagoknak megfelelõen felkészíteni a hazai jogszabályi és intézményi hátteret arra, hogy a csatlakozás pillanatától teljes értékû tagokká válhassunk. 7

8 Az erdõgazdálkodást érintõ változások az Európai Unió érvényben lévõ jogszabályai alapján (A decemberében érvényben levõ közösségi szabályozás alapján.) Az Európai Unió erdõket, erdõgazdálkodást érintõ jogszabályainak alapjai, kötõdései. Ahhoz, hogy megértsük mi volt, illetve van az Európai Unió erdõkkel, erdészettel kapcsolatos jogszabályai mögött, szükséges néhány mondatos hátteret adni errõl. Az Európai Uniót alapító Szerzõdések (a továbbiakban a Szerzõdés) nem rendelkeznek egy átfogó erdészeti politikáról, úgy is mondhatnánk, hogy a mezõgazdaság más szakágazataihoz képest nagyobb mozgásteret biztosít a tagállamok számára. Az erdõk fenntartható módon történõ kezelése, megõrzése és feljavítása, azonban alapvetõ része a jelenlegi közös politikáknak, mint például a KAP, vidékfejlesztés, környezetvédelem, kereskedelem, belsõ piac, kutatás, ipar, fejlesztési együttmûködések és az energia politikák. A Szerzõdés szerinti felelõsségi területek az alapjai az egyes intézkedéseknek, cselekvéseknek, mint például a következõ, a joganyagok bevezetõ részeibõl származó példák is mutatják: tekintettel a sokféle funkcióira, az erdõk nélkülözhetetlenek a vidéki térségben és fõ részét képezik az összetett (integrált) vidékfejlesztési tevékenységnek különös tekintettel a hozzájárulásukra a bevételekhez, a foglalkoztatáshoz, az ökológiai és szociális értékekhez, az erdõk és az erdei sokféleség igen fontos része Európa természeti környezetének, az erdõ védelme, megõrzése sokszor kerül a Közösségi politika látókörébe és több speciális környezetvédelmi kérdés, mint például az EU Biodiverzitási Stratégiája, Natura 2000 és a Klímaváltozási Konvenció végrehajtása érinti, az erdei termékeket, különösen a faanyagot (éppúgy, mint egyes európai területen a parafa és a gyanta) tekintve a belsõ piaci szabályokat kell alkalmazni, beleértve az EU verseny-, állami támogatás-, egyesülési és kartell szabályait. Az európai polgárok tiszta és biztonságos élelmiszert akarnak, egy dinamikus vidéki társadalmat, élhetõ környezetet várnak el, egyben a felesleges papírhalmok, kérelmek kitöltésétõl is meg kívánnak szabadulni. Az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának jogi alapjait az Agenda 8

9 2000 csomag keretében megalkotott jogszabályok fektetik le. Azt lehet mondani, hogy ami megtalálható az unió vidékfejlesztési rendeletében, azt tekinthetjük vidékfejlesztésnek. A KAP átdolgozása során kilenc korábbi rendeletet gyúrtak egybe és született meg az 1257/1999/EK tanácsi rendelet május 17-én (és módosításra került a szeptemberében 1783/2003 számon). Ez a rendelet és hozzá kapcsolódó néhány más rendelet, mint például a végrehajtására kiadott 1750/1999/EK rendelet, mely megújításra került 2002-ben 445/2002/EK számon, illetve a KAP közvetlen támogatásainak szabályairól szóló 1259/1999/EK és a Strukturális Alapok általános szabályairól szóló 1260/1999/EK rendeletek adják meg azokat az alapokat, amelyek az erdõvel, az erdõgazdálkodással kapcsolatos tevékenységek támogatásának lehetõségeit is szolgálják. Tekintettel arra, hogy az ördög a részletekben lakozik szükséges megismerni az erdõt, erdõgazdálkodást érintõ részleteket, különösen azért, mert az Európai Unió csak úgy tud hatékonyan és megbízhatóan mûködni, ha pontosan betartja saját szabályait. Ennél fogva nekünk is részletesen meg kell ismerkedni azokkal, hisz egy pályázat sikeres elbírálása sokszor a helyes megfogalmazáson, pontos értelmezésen is múlhat. Az erdõt és erdõgazdálkodást érintõ kérdések a TANÁCS május 17- i 1257/1999/EK rendelete az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról illetve hatályon kívül helyezésérõl alapján. Bemutatunk egy táblázatot, ami az EMOGA által az 1. célkitûzés területén (a terület átlagos GDP-je a Közösségi átlag 75%-a alatt van, jelenleg ide tartozik Magyarország teljes területe) alkalmazott támogatási elosztást mutatja be: (1. táblázat) Garancia részlegbõl (terület alapú jellegû) Erdõtelepítés mezõgazdasági területen Korai nyugdíjazás Kedvezõtlen területek kompenzációs kifizetései Agrár-környezetvédelem Orientációs részlegbõl (pályázat alapú) Erdõgazdálkodás egyéb intézkedései, beleértve a nem mezõgazdasági területeken történõ erdõsítést is Beruházás a mezõgazdaságba Fiatal farmerek támogatása Továbbképzések Feldolgozás és marketing Vidéki térségek alkalmazkodásának és fejlõdésének segítése 9

10 Egy hasznos tanáccsal kezdjük, többször felhívták az EU szakértõi a figyelmet arra, hogy ne lapozzuk át a bevezetõ részeit a Közösségi rendeleteknek, hiszen itt találhatók meg azok a hivatkozások, elõzmények, kapcsolódások, amik hozzásegítenek a helyes értelmezéshez és alkalmazáshoz, ahhoz, hogy egyáltalán megértsük, miért kerülnek támogatásra egyes tevékenységek. A jogi alapok és a széleskörû társadalmi egyeztetés ismertetése után a bevezetõ részben a következõ pontok alatt találjuk az erdészettel kapcsolatos hivatkozásokat: (21) Mivel a mezõgazdaság fejlõdése és szakosodása megköveteli az agrár- és erdészeti tevékenységeket végzõ személyek általános, mûszaki és gazdasági képzésének a megfelelõ szintjét, különösen a gazdálkodási, termelési és értékesítési területeken alkalmazott új megközelítések vonatkozásában; (35) Mivel az erdészet a vidékfejlesztés szerves része, és ezért az erdészettel kapcsolatos intézkedéseket bele kell foglalni a vidékfejlesztési támogatási rendszerbe; mivel az erdészet támogatásának el kell kerülnie a verseny torzítását és piac-semlegesnek kell lennie; (36) Mivel az erdészettel kapcsolatos intézkedéseket a Közösség és a tagállamok nemzetközi szintû kötelezettségvállalásainak a tükrében kell elfogadni, és azoknak a tagállamok erdészeti tervein kell alapulniuk; mivel az ilyen intézkedéseknek figyelembe kell venniük az éghajlatváltozás által elõidézett sajátos problémákat; (37) Mivel az erdészettel kapcsolatos intézkedéseknek a Tanács május 29-i, a Közösség vidéki térségeinek erdõsítésével és erdõinek optimális kihasználásával kapcsolatos támogatási rendszer vonatkozásában a 4256/88/EGK rendelet végrehajtásáról szóló rendelkezéseket megállapító 1610/89/EGK rendeletében és a Tanács március 29-i, az erdészeti termékek feldolgozásának és értékesítési feltételeinek javításáról szóló 867/90/EGK rendeletében megállapított jelenlegi támogatási rendszerek szerint meghozott intézkedéseken kell alapulniuk; (megjegyzés: ezek a rendeletek érvényüket vesztették) (38) Mivel a mezõgazdasági területek erdõsítése különösen fontos a talajhasznosítás és a környezetvédelem, valamint az egyes erdészeti termékek iránti növekedõ kereslet kielégítéséhez való hozzájárulás szempont- 10

11 jából, mivel a 2080/92/EGK rendelet szerinti jelenlegi erdõsítési támogatást ezért folytatni kell, figyelembe véve a hivatkozott rendszer alkalmazása során szerzett tapasztalatokat, ahogy azt a Bizottság a rendelet 8. cikk (3) bekezdése szerinti jelentésében részletesen ismertette; (39) Mivel bizonyos térségekben az erdõk ökológiai stabilitásának megóvása és javítása érdekében végzett tevékenységek ellenében kifizetéseket kell eszközölni; (a TANÁCS) ELFOGADTA EZT A RENDELETET Ezek a bevezetõ cikkelyek azért is fontosak, mert ezek az ismeretek szükségesek (no nem elsõsorban, vagy nem csak az erdõt telepítõ, vagy erdõtulajdonnal rendelkezõ gazda számára, hanem az erdészeti tanácsadók, integrátorok, erdõbirtokossági vezetõk számára) a késõbbi támogatási jogcímek értelmezésére, melyek többször igen szûkszavúan rendelkeznek a lehetõségekrõl, mivel természetesnek veszik, hogy ismerik az elõzményeket. A rendelet hatálya és célkitûzése a 2. cikkelyben rendelkezik a következõrõl: A gazdálkodási tevékenységekkel és azok átalakításával kapcsolatos vidékfejlesztési támogatás vonatkozhat: (többek között). a fenntartható erdõfejlesztésre, itt köszönnek vissza azok az alapelvek, amelyeket a Közösségen belüli és nemzetközi kötelezettségvállalások is tartalmaznak. A 9. cikk a fiatal gazdálkodók induló támogatásával kapcsolatos képzéssel foglalkozva kifejti, hogy a szakmai képzés támogatása hozzájárul a gazdálkodók, valamint a mezõgazdasági és erdészeti tevékenységeket végzõ egyéb személyek szakismereteinek és szakmai alkalmasságának fejlesztéséhez, valamint átképzésükhöz. a képzés során figyelembe kell venni: fel kell készíteni az erdõtulajdonosokat és az erdészeti tevékenységeket végzõ más személyeket az erdõk gazdasági, ökológiai vagy társadalmi funkcióit fejlesztõ erdõgazdálkodási gyakorlat alkalmazására. Ez a képzés azonban nem az iskolarendszerû (közép, vagy felsõfokú) képzést jelenti, azaz nem helyettesíti a szakmunkásképzõ, vagy technikumi keretek között folyó oktatást, hanem a fenti célkitûzések eléréséhez szükséges célzott tanfolyamok tartását jelenti. Ebben a továbbképzési folyamatban nagy szerepe lehet természetesen a szakoktatási intézmények- 11

12 nek, de az erdõgazdálkodók szövetségeinek, egyesületeinek is szerepet kell majd vállalnia. A 1257/1999/EK rendelet egy helyre gyûjtötte a korábban 9 rendeletben szereplõ erdészeti támogatási jogcímeket, így azokat a korábbiakhoz képest könnyebben lehet tanulmányozni. A következõkben az erdõvel foglalkozók számára legfontosabb rész ismertetésére kerül sor úgy, hogy az eredeti rendelet cikkelyei, bekezdései közé beillesztjük a jelenleg érvényben lévõ módosítások ide vonatkozó részeit is. Fel kell hívni ezen a helyen a figyelmet arra, hogy az Európai Unió joganyagai csak viszonylag ritkán olvashatók egységes szerkezetben azaz míg a magyar erdõtörvényt általában együtt lehet olvasni a végrehajtási rendeletével, ez nem ilyen természetes a Közösségi joganyagok esetében. Ez egyben azt is jelenti, hogy a következõ rész egyfajta unikum ezen a téren. A könnyebb elkülönítés érdekében a 445/2002/EK Bizottsági rendelet szövegét aláhúzással jelöljük. Az eredeti rendelet (1257/99) módosításának csak nyersfordítását adhatjuk egyelõre és azt is figyelembe kell venni, hogy hamarosan a végrehajtási rendelet is módosul, azaz érdemes lesz a továbbiakban is nyomon követni a változásokat. VIII. FEJEZET ERDÕGAZDÁLKODÁS 29. cikk 1. Az erdõgazdálkodás támogatása hozzájárul a vidéki térségekben az erdõk gazdasági, ökológiai és társadalmi szerepének a fenntartásához és fejlesztéséhez. 2. A támogatás egy vagy több alábbi célkitûzést segít elõ: a fenntartható erdõgazdálkodás és az erdészet fejlesztése, az erdészeti erõforrások megóvása és javítása, az erdõsített térségek kiterjesztése. 3. Ilyen támogatás, ami a 30. és a 32 cikkelyben szerepel csak olyan erdõk és területek esetében folyósítható amelyek magántulajdonosok, azok társaságai, vagy önkormányzatok és azok társaságai tulajdonában vannak. Ez a korlátozás nem vonatkozik a 30. cikk (1) bekezdésének második pontjában szereplõ, az erdõk jelentõs ökológiai és szociális értékét növelõ beruházásokra, és a hatodik pontban megállapított intézkedésekre. 12

13 25. cikk Az 1257/1999/EK rendelet 29. cikkének (3) bekezdése értelmében az erdõgazdálkodási támogatás körébõl kizárt erdõk az alábbiak: Ez a végrehajtási rendeleti bekezdés változni fog, az alaprendelet vastagon szedett része miatt! a) központi, vagy regionális kormányok, vagy kormánytulajdonban lévõ vállalatok birtokában lévõ erdõ, vagy egyéb erdõs terület; b) királyi erdõ és egyéb erdõs terület; c) olyan jogi személyek tulajdonában lévõ erdõ, amelyek tõkéjének legalább 50%-a az a) és b) pontban említett intézmények tulajdonában van. A fenti cikkely tartalmazza a legnagyobb különbséget a jelenlegi hazai erdészeti támogatások és az Európai Unió erdõgazdálkodással kapcsolatos támogatásai között. Ugyanis amíg a jelenlegi magyar agrártámogatási rendszer nem tesz különbséget a magán, illetve állami erdõtulajdon között, addig a Közösségi szabályozás a fenti megkülönböztetést teszi, azaz a vidékfejlesztési rendeletben szereplõ támogatások néhány kivételtõl eltekintve csak a magántulajdonon alapuló erdõterületekre vonatkoztathatóak. A harmonizációs kérdéseket, változásokat a következõ fejezetben tárgyaljuk. A friss módosítás a 1783/2003-ban azt jelenti, hogy a tagországokban ezentúl az állami tulajdonú területek is kaphatnak támogatást a közjóléti és ökológiai célú beruházások esetén. A fenti 29. cikkelyben leírt fõ támogatási jogcímek ismerõsnek kell, hogy csengjenek a magyar fülnek, ugyanis ha kicsit furcsán is a szigorú fordítási megszorítások miatt de a hazai rendeletben is ezeket a lehetõségeket találjuk. 4. A támogatás hozzájárul a Közösség és a tagállamok által nemzetközi szinten vállalt kötelezettségek teljesítéséhez. Nemzeti vagy alacsonyabb szintû erdészeti programokon, vagy azokkal egyenértékû olyan intézkedéseken alapul, amelyek figyelembe veszik az európai erdõk védelmérõl szóló miniszteri konferenciák által kidolgozott kötelezettségvállalásokat. Az uniós felkészülés során gyakran hallani a Nemzeti Fejlesztési Tervrõl (NFT), annak egyik elemérõl az Agrár Vidékfejlesztési Operatív Programról (AVOP), vagy esetleg a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervrõl (NVT). Az NFT a Strukturális Alapok felhasználásához szükséges operatív programokat 13

14 tartalmazza és az EMOGA Orientációs részlegébõl kerül finanszírozásra. A évek közötti idõszakban nincs erdészeti támogatási jogcím az AVOP-ban, ami EU-s társfinanszírozást kapna. Továbbra is tisztán nemzeti forrásból kerülnek támogatásra. Az NVT a Garancia részlegbõl társfinanszírozott intézkedéseket fogja össze. (Lásd 1. táblázat.) A fenti 4. cikkelyben hivatkozott programok közé tartozik a jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló Nemzeti Erdõstratégia és Erdõprogram, mely várhatóan a évben összhangban az uniós csatlakozással lép hatályba. 5. A Közösség erdõtûzvédelmi keretprogramja alapján a nagy vagy közepes erdõtûz kockázatú térségekként besorolt területekre vonatkozóan a jelen cikkely alapján javasolt intézkedéseknek meg kell felelniük a tagállamok által ezen területekre elõterjesztett erdõvédelmi terveknek. A nemrégiben megjelent Erdõk a központban (Forest Focus) rendelet végrehajtási rendelete fogja részletesen szabályozni ezeket a kérdéseket. Azonban fontos tudni, hogy mivel nem szerepel erdészeti intézkedés, így tûzvédelmi sem az AVOP-ban, így várhatóan csak 2005 után a Forest Focuson keresztül lehet közösségi támogatást kapni egyes erdõtûz megelõzéssel kapcsolatos tevékenységekhez. 30. cikk 1. Az erdõgazdálkodási támogatás egy vagy több alábbi intézkedésre vonatkozik: a 31. cikk szerint nem jogosult földterület erdõsítése, feltéve, hogy a telepítés a helyi körülményekhez alkalmazkodik és összeegyeztethetõ a környezeti viszonyokkal, olyan erdõgazdálkodási befektetés, amelynek célja az erdõk gazdasági, ökológiai vagy társadalmi értékének jelentõs mértékû növelése, az erdészeti termékek betakarítási, feldolgozási és értékesítési módszereinek fejlesztését és ésszerûsítését szolgáló befektetés; a fa nyersanyagként történõ feldolgozásával kapcsolatos támogatott befektetések az ipari feldolgozást megelõzõ munkamûveletekre korlátozódnak, az erdészeti termékek új felhasználási és értékesítési lehetõségeinek elõsegítése, erdõtulajdonos társaságok létrehozása, amelyek célja a tagok számára történõ segítségnyújtás a fenntartható és hatékony erdõgazdálkodás fejlesztésében, 14

15 természeti katasztrófák és tüzek által károsított erdészeti termelõképesség helyreállítása és megfelelõ megelõzõ tevékenységek. 2. A befektetésekre a 7. cikk második albekezdése kivételével az I. és VII. fejezetekben megállapított szabályok vonatkoznak. 31. cikk (Várhatóan ez a cikkely élvezi majd a legnagyobb figyelmet, hisz ez alapján kaphatnak EU-s támogatást a mezõgazdasági területet beerdõsítõ magyar gazdák a Nemzeti Vidékfejlesztési Terven keresztül.) 1. Támogatásban részesül a mezõgazdasági területek erdõsítése, amennyiben a telepítés alkalmazkodik a helyi körülményekhez és megfelel a környezeti feltételeknek. 26. cikk Az erdõsítési támogatásra az 1257/1999/EK rendelet 31. cikke értelmében jogosult mezõgazdasági földterületet a tagállam határozza meg, és az különösen olyan szántóföldre, füves területre, állandó legelõre, és évelõ növények termesztésére használt területre terjed ki, amelyeken rendszeres gazdálkodás folyik. A támogatás a létesítési költségeken túlmenõen az alábbiakat tartalmazhatja: erdõsített területek után a gondozás költségeinek fedezésére ötéves idõszakra járó hektáronkénti éves juttatás, az erdõsítésbõl eredõ jövedelem-kiesés fedezésére az erdõsített területek után legfeljebb húsz évig járó hektáronkénti éves juttatás olyan gazdálkodók, illetve azok társulásai számára, akik az erdõsítést megelõzõen az érintett földterületen gazdálkodtak, vagy bármely más magánjogi személy számára. 27. cikk (1) Az 1257/1999/EK rendelet 31. cikke (1) bekezdése második albekezdésének második francia bekezdése értelmében gazdálkodó az a személy, aki a tagállamok által meghatározandó részletes ismérvek szerint munkaidejének jelentõs részét mezõgazdasági tevékenységre fordítja és jövedelmének jelentõs részét ebbõl szerzi. 15

16 A gazdálkodó számára ez az igen fontos cikkely azt jelenti, hogy azokon a területeken, ahol az erdõtelepítést megelõzõ idõszakban mezõgazdasági termelést folytatott és ebbõl bevétele származott, ott a Közösségi szabályozás szerint a létesítési (elsõ kivitel) és 5 éves ápolási költségeken felül, egy maximum 20 évig tartó kompenzációs kifizetést is kaphat a gazdálkodó az elvesztett mezõgazdasági jövedelem enyhítésére. Ezt az összeget a tagállamok állapítják meg nemzeti sajátosságaik alapján a Közösségi rendeletben megadott kereteken belül: 31(4) Maximális éves összeg az erdõsítés (Euró) miatt elmaradt jövedelem pótlására gazdálkodók vagy azok tárulásai számára 725 hektáronként minden egyéb magánjogi személy számára 185 hektáronként 2. Ahol az erdõsítésre kerülõ mezõgazdasági területek állami tulajdonban vannak ott a támogatás csak a létesítés költségeit fedezheti. Ha az erdõsített területet magánjogi személy bérli, ott az elsõ bekezdés második pontjában szereplõ éves juttatás is adható. Ez a jelentõsen megváltozott bekezdés lehetõséget biztosít arra, hogy például közérdekbõl árvíz, erózióvédelem, vagy esetleg hófogó erdõsáv céljából létesített új erdõ esetében, az erdõtelepítés költségeihez közösségi társfinanszírozást lehet kapni állami tulajdonú területen is illetve, állami tulajdonban, például a Nemzeti Földalap tulajdonában lévõ földterület bérlõje is kaphat támogatást erdõtelepítés esetén. Ennek részleteirõl is majd a késõbbi füzetben találnak bõvebb információt. 3. Mezõgazdasági területek erdõsítéséért nem adható támogatás korai nyugdíjazási támogatásban részesülõ gazdálkodóknak, karácsonyfa-nevelõ telepek létesítésére. Rövid távon mûvelt, gyors növésû fajták esetén erdõsítési támogatás csak a létesítés költségeinek fedezésére adható. (2) Az 1257/1999/EK rendelet 31. cikke (3) bekezdésének második albekezdése értelmében a rövidtávra termesztett gyorsan növõ fajták olyan fajtákat jelentenek, amelyeknek rotációs ideje, vagyis az egy adott parcellán két vágás között eltelt idõ kevesebb, mint 15 év. 16

17 4. Az elmaradt jövedelem fedezésére járó éves közösségi támogatás maximális összegeit a melléklet tartalmazza. 32. cikk 1. Az alábbi tevékenységek érdekében az azokhoz kapcsolódó intézkedésekre a kedvezményezettek kifizetésben részesülnek, amennyiben az intézkedések az adott erdõk védelmi és ökológiai értékeit fenntartható módon biztosítják, és a végrehajtandó intézkedéseket, illetve azok költségeit szerzõdésben rögzítették: 28. cikk (1) Az 1257/1999/EK rendelet 32. cikkében foglalt támogatás nem adható azokra a területekre, amelyekre az említett rendelet 31. cikke keretében már adtak támogatást. közérdekû védelmi és ökológiai szerepet betöltõ erdõk ökológiai stabilitásának megõrzése és javítása, amennyiben az ilyen erdõk fenntartására és fejlesztésére vonatkozó intézkedések költségei meghaladják az erdészetbõl származó jövedelmet, tûzgátak mezõgazdasági intézkedések révén történõ fenntartása. (2) A tûzvédelmi pásztáknak az 1257/1999/EK rendelet 32. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdése szerint mezõgazdasági intézkedésekkel történõ karbantartására juttatott kifizetéseket nem lehet megadni azokra a területekre, amelyek agrárkörnyezeti támogatásban is részesülnek. Ezeknek a kifizetéseknek meg kell felelniük a termelés közös piacszervezéseken alapuló bármilyen megszorításának, vagy közösségi támogatás bármilyen korlátozásának és figyelembe kell venniük az említett közös piaci szervezetek keretein belül tett kifizetéseket. 2. A kifizetéseket a mellékletben rögzített minimális és maximális értékek között határozzák meg a végrehajtott intézkedések tényleges költségei alapján, a szerzõdésben korábban elõírtak szerint. 32(2) (Euró) Minimális összegû kifizetés 40 hektáronként Maximális összegû kifizetés 120 hektáronként 17

18 Tekintettel a vidékfejlesztés összetettségére szerepelnek a Rendelet 33. cikkében a vidéki térségek alkalmazkodásának és fejlõdésének elõsegítése címmel, a vidéki tevékenységekkel kapcsolatos olyan intézkedések, amelyek ebben a címben hivatkozott egyéb intézkedés hatálya alá nem tartoznak. Ezek közé tartozik a következõ jogcím: a környezet védelme a mezõgazdasággal, az erdészettel, a tájkép megóvásával, valamint az állatjóléttel kapcsolatosan. Mindenképpen fontos kiemelnünk, hogy a támogatásoknak nem célja a gazdaságilag életképtelen gazdálkodási struktúrák fenntartása. Hanem akárcsak a többi társfinanszírozott támogatás esetében az erdészeti támogatások terén is a fõ cél az, hogy olyan gazdálkodási egységek jöjjenek létre, illetve fejlõdjenek tovább, amelyek gazdaságilag életképesek és az ott dolgozók számára megfelelõ jövedelemforrást biztosítanak. A Brüsszel által jóváhagyott Nemzeti Fejlesztési Tervhez egy keretösszeget kap a tagország. Ennek az összegnek az elosztása, az egyes ágazatok közötti prioritás megállapítása szakágazatok szintjén jórészt a tagország feladata. Az EU vezetõ szakértõi többször felhívták a figyelmet arra, hogy a vidékfejlesztésben az integrált megközelítést támogatják, amikor a többféle tevékenységû emberek, csoportok összefogásáról, programalakításáról van szó. Ezért fordult elõ, hogy az erdei-mezei utak építésének fontosságára és annak támogatására hívták fel a figyelmet, mivel ezek az utak nem csak a termelést szolgálják, hanem védelmi szerepük is van, emellett hozzájárulnak a vidéki térségek jobb hozzáférhetõségéhez és a turizmus fejlõdéséhez. Egyebek Az elõzõekben ismertetésre kerültek az erdészek, erdõgazdálkodók számára legfontosabb úgynevezett Vidékfejlesztési rendelet erdészettel kapcsolatos részei, amelyek a gazdálkodók számára a legfontosabb változást ezek a részek tartalmazzák, azonban hasznos ismerni esetenként elengedhetetlen a többi erdészettel kapcsolatos jogszabályt is, amelyeknek elérhetõségét mind eredetiben azaz az Unió hivatalos nyelvein, valamint természetesen a fontosabbakat magyarul is megadjuk az ismertetõ végén. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) kidolgozásra került és a közösségi támogatások eléréséhez elengedhetetlen Integrált Igazgatási és Ellenõrzési Rendszer (IIER) kiépítése is elkezdõdött a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalban. Ezekkel összhangban került részletes kidolgozásra az erdõtelepítések mezõgazdasági területen támogatási jogcím. Az 18

19 NVT tartalmazza a részletes EU kompatibilis szabályozást a évek közötti idõszakra. Az Európai Unió 2010-ig duplájára akarja emelni a megújítható energia és nyersanyag felhasználását és ebben a fának is nagy szerepe van. Ehhez kapcsolódik egy másik nem erdészeti támogatási lehetõség, amikor az EU támogatja az energiatermelést szolgáló ültetvényeket, amelyek állhatnak fûfélékbõl, illetve fás szárú növényekbõl. Az agrár-környezetvédelmi programok tartalmaznak bizonyos lehetõségeket az energiacélú ültetvényekkel kapcsolatban, érdemes lesz figyelemmel követni ezeket a lehetõségeket is! Az Európai Unió erdeirõl pár szóban, az EUROSTAT adatai alapján. Az EU 15 tagországának jelenleg 136 millió hektár erdeje van, ez körülbelül 44%-os erdõsültségnek felel meg. Azonban ebbe beletartoznak a ritkás, egyéb fás területek is. Ha az általunk jobban megszokott erdõképre vagyunk kíváncsiak, akkor elmondhatjuk, hogy az erdõterület 113,5 millió hektár, ami kb. 36%-os átlagos erdõsültségnek felel meg. Az, hogy hazánk jelenlegi erdõsültsége csak 19% nem okoz harmonizációs gondot, mivel az EU-ban a 9%-tól a 75%-ig változik a tagországok erdõsültsége, a helyi sajátosságoknak megfelelõen. Az EU-ban az erdõre alapozott iparok (FB-IND) alkotják az egyik legnagyobb ipari szektort. Termelési értékük 1997-ben elérte a 319 milliárd eurót, hozzáadott értékük a 112 milliárd eurót, és közvetlenül mintegy 2,4 millió fõt foglalkoztattak Az EU feldolgozóipari termelésének, hozzáadott értékének és foglalkoztatásának 10 %-át képviselték. Az EU-statisztikáknak megfelelõen az EU FB-IND-ek 1998-ban mintegy vállalatot foglaltak magukban, a jelentõs számú kis- és középvállalkozásoktól (SME) kezdve a számban kisebb, nagy multinacionális részvénytársaságokig. Az EU FB-IND-k legnagyobb vállalatai a cellulóz-, papír- és kartongyártó, valamint a kiadói ágazatokban találhatók, és itt tapasztalható a tevékenységek legnagyobb koncentrációja. Ezekben az ágazatokban a 20 legnagyobb vállalat bonyolítja le az összes áruforgalom 60 %-át. Meg kell említeni, hogy a 20 fõnél kevesebbet foglalkoztató, több tízezer SME-k adatait a közölt számok nem tartalmazzák, ami az EU-ban az ágazat társadalmi-gazdasági alulértékeléséhez vezet. Azonkívül az EU FB-IND-eket mintegy 12 millió EU-magánerdõtulajdonos látja el nyersanyaggal. Nagyon fontos kiemelni, hogy az Európai Unióban mind a jelenlegi 15 tagországban, mind a 10 új tagországban folyamatosan nõ az erdõterület, és mivel évente kevesebb fát vágnak ki, mint amennyi megterem, ezért folyamatosan nõ az erdõkben az úgynevezett élõfakészlet is. 19

20 A tagjelölt országok jelentõs erdõvagyonnal, mintegy 33 millió hektár gazdasági erdõvel rendelkeznek, ami az EU-15-ök azonos rendeltetésû erdei 36 %-ának felel meg. Mindezt azért is szükséges hangsúlyozni, mert ez alátámasztja az EU vidékfejlesztési politikáját és a megújítható nyersanyag és energia felhasználást elõsegítõ célkitûzéseit. Az Európai Unióban naponta több tucat jogszabályt illetve jogszabály tervezetet hoznak. Ezeknek a jogszabályoknak, tervezeteknek túlnyomó részét azonnal felteszik az internetre, a Hivatalos Lap oldalára ahol két hónapon keresztül, több nyelven elérhetõk. A mezõgazdasági rendeletek egy része amelyek a napi problémák megoldásához kellenek szinte azonnal elérhetõk magyar nyelven is az EU- Info közhasznú információs szolgálat honlapján: Ezen az oldalon számos hasznos információ érhetõ el az Európai Unióval kapcsolatban, hasznos kiinduló állomás lehet az ismeretek szerzéséhez. Az erdészeti kérdések nem igényelnek ilyen azonnali reagálást, ezért egyelõre kisebb késéssel kerülnek fel a legfontosabb rendeletek a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapjára ( az Erdészet címszó alá. Az Erdészeti Hivatal lefordíttatta a legfontosabb jogszabályokat, illetve EU-s anyagokat és ezek elérhetõk, letölthetõk a honlapról. Az erdészeti honlapon található legfontosabb közösségi joganyagok: A BIZOTTSÁG február 26-i 445/2002/EK RENDELETE az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról Az Európai Parlament állásfoglalása a Bizottságnak az EU erdõre alapozott és ahhoz kapcsolódó iparága versenyképességének a helyzetérõl szóló közleményérõl (COM(1999) 457 C5-306/2000/2159 (COS)) Erdõk és a fejlõdés: az EK megközelítése (COM (1999) 554 végleges) A TANÁCS december 15-ei ÁLLÁSFOGLALÁSA az Európai Unió erdészeti stratégiájáról (1999/C 56/01) COM(1999) 457 záró A Bizottság Közleménye a Tanács, az Európai Par- 20

21 lament, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága Részére az EU erdõre alapozott és ahhoz kapcsolódó iparágainak a helyzete versenyképesség szempontjából A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE az Európai Unió erdészeti stratégiájáról (2000/C 51/23) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A VÉLEMÉNYE a Bizottságnak az Európai Unió erdészeti stratégiájáról a Tanács, az Európai Parlament, a Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága részére kiadott közleményérõl (2000/C 57/16) A TANÁCS május 17-i 1257/1999/EK RENDELETE az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és bizonyos rendeletek módosításáról és hatálytalanításáról A BIZOTTSÁG július 23-i 1750/1999/EK RENDELETE a vidékfejlesztés részére az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtott támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról A TANÁCS július 23-i 2158/92/EGK RENDELETE a Közösség erdeinek tûzvédelmérõl egységes szerkezetben a 308/97-es rendelettel A BIZOTTSÁG április 11-i 804/94/EK RENDELETE a Tanács 2158/92/EGK rendelete az erdõtûz információs rendszerekre történõ alkalmazásának bizonyos részletes szabályairól A BIZOTTSÁG július 28-i 1727/99/EK RENDELETE a Közösség erdõinek tûz elleni védelmérõl szóló 2158/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásához egyes részletes szabályok megállapításáról A TANÁCS május 29-i 1615/89/EGK RENDELETE az Európai Erdészeti Információs és Kommunikációs Rendszer (Efics) létrehozásáról A TANÁCS május 25-i 1100/98/EK RENDELETE az európai erdészeti információs és kommunikációs rendszer (EFICS) létrehozásáról szóló 1615/89/EGK rendelet módosításáról A BIZOTTSÁG június 23-i HATÁROZATA, mely az idõszakra elfogadja az Európai Erdészeti Információs és Kommunikációs Rendszert (EFICS) létrehozó munkaprogramot A TANÁCS február 21-i 400/94/EK RENDELETE a Tanács az Eu- 21

22 rópai Erdészeti Információs és Kommunikációs Rendszer (Efics) létrehozásáról szóló 1615/89/EGK rendeletének kiegészítésérõl A TANÁCS november 17-i 3528/86/EGK RENDELETE a Közösség erdõinek légköri szennyezéssel szembeni védelmérõl A BIZOTTSÁG október 21-i 2278/1999/EK RENDELETE a Közösségben található erdõk légköri szennyezés elleni védelmérõl szóló 3528/86/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról A TANÁCS július 23-i 2157/92/EGK RENDELETE a Közösség erdõinek légköri szennyezéssel szembeni védelmérõl szóló 3528/86/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS november 7-i 2494/2000/EK RENDELETE a trópusi erdõk és egyéb, fejlõdõ országokban lévõ erdõk megõrzését és fenntartható kezelését elõsegítõ intézkedésekrõl Emellett az Európai Uniós felkészüléssel kapcsolatos más információk is megtalálhatók az FVM honlapján, illetve több link ( kapocs ) vezet el az EU-s információkhoz. DG Agriculture Az Európai Unió Mezõgazdasági Fõigazgatóságának honlapjáról nyílik egy erdészeti témákkal foglalkozó honlap: int/comm/agriculture/fore/index_en.htm Itt (a jelenlegi EU hivatalos nyelveken) információt kaphatunk az Európai Unió erdõgazdálkodását érintõ fontosabb kérdésekrõl, például az erdõtüzekrõl, az erdõk egészségi állapotáról, az Európai Unió erdészeti stratégiájával foglalkozó és évben felülvizsgálatra kerülõ nagy jelentõségû dokumentumáról, valamint a 2080/92/EGK rendelet során hozott intézkedésekkel kapcsolatos beszámolóról. Budapest, február Szedlák Tamás fõtanácsos, EU-szakértõ Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti Fõosztály 22

23 MAGÁN ERDÔTULAJDONOSOK ÉS GAZDÁLKODÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE FEDERATION OF PRIVATE FOREST OWNERS AND SYLVICULTURISTS IN HUNGARY 1021 Budapest, Budakeszi út 91. Tel.: , fax: Felelõs Kiadó: Luzsi József Sorozatszerkesztõ: Dr. Sárvári János A kiadványt támogatta: A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Önálló Osztálya Az Erdészeti Lapok CXXXIX. évfolyam márciusi számának melléklete. Nyomdai elõkészítés és nyomás: Innova-Print Kft.

24

Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 6.

Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 6. Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 6. PHARE, SAPARD, AVOP, NVT Dr. Udvardy, Péter Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 6.: PHARE, SAPARD, AVOP, NVT Dr.

Részletesebben

Eladó: dr. Vajda László fcsoportfnök, FVM, EU Koordinációs Fosztály

Eladó: dr. Vajda László fcsoportfnök, FVM, EU Koordinációs Fosztály Az EU vidékfejlesztési politikája 2007 és 2013 között volt a témája annak a háttérbeszélgetésnek, amelyet a Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs Fosztálya szervezett újságíróknak 2005. június 29-én.

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA ÁLTAL 2009. JÚLIUS 7-ÉN A TÚLZOTT HIÁNY ELJÁRÁS KERETÉBEN KIADOTT AJÁNLÁS MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMA VISSZASZORÍTÁSÁRA A KORMÁNY KÁBÍTÓSZER-ELLENES STRATÉGIÁJÁNAK KONCEPCIONÁLIS ALAPJAI

NEMZETI STRATÉGIA A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMA VISSZASZORÍTÁSÁRA A KORMÁNY KÁBÍTÓSZER-ELLENES STRATÉGIÁJÁNAK KONCEPCIONÁLIS ALAPJAI A KORMÁNY KÁBÍTÓSZER-ELLENES STRATÉGIÁJÁNAK KONCEPCIONÁLIS ALAPJAI A stratégiai anyagot a Kormány 2000. július 4-én, az Országgyûlés 2000. december 5-én fogadta el Elõterjesztõ: IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM

Részletesebben

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum:

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum: Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény egyes szakaszainak értelmezése az ökológiai termelésre vonatkozó előírások tükrében

Részletesebben

Szeged Város Fenntarthatósági

Szeged Város Fenntarthatósági Szeged Város Fenntarthatósági Fennta Programja 1 Tartalom I. Vezetői összefoglaló... 5 II. Külföldi és hazai fenntartható terv fejlesztéspolitikai keretei, meghatározó dokumentumai... 9 1. A Stockholmi

Részletesebben

A büntetõjogi kodifikáció és a börtönügy idõszerû kérdései

A büntetõjogi kodifikáció és a börtönügy idõszerû kérdései Kondorosi Ferenc A büntetõjogi kodifikáció és a börtönügy idõszerû kérdései A büntetõ jogalkotás néhány társadalmi összefüggése A büntetõjog az a jogág, ahol a társadalom elvárásai a legközvetlenebbül

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 7. szám 2007. július 17.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 7. szám 2007. július 17. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 7. szám 2007. július 17. Tartalomjegyzék Közeleg

Részletesebben

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban TARTALOM 3 Elôszó 4 6 10 Az agrárgazdaság szereplôi A magyar mezôgazdaság adottságai A mezôgazdaság eredményei 14 Erdôgazdálkodás 15 Vadgazdálkodás és halászat 16 Agrár-vidékfejlesztési intézkedések 20

Részletesebben

Javaslatok az állami költségvetés mezõgazdaságra vonatkozó fejezeteihez

Javaslatok az állami költségvetés mezõgazdaságra vonatkozó fejezeteihez 3. melléklet Javaslatok az állami költségvetés mezõgazdaságra vonatkozó fejezeteihez Az agrár- és vidékpolitika második (ökoszociális) pillére 1. Bevezetés A mezõgazdaság mindig is több volt, mint egyszerû

Részletesebben

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum:

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum: A vidékfejlesztési miniszter 46/2012. (V. 8.) VM rendelete a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 2012/54.) projekt címe: ÁROP-2216 - Jogalkalmazás

Részletesebben

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ CSÁKÓ MIHÁLY Az ezredforduló munkaerõpiaci kihívásai a Kárpát-medencében 1 Bevezetés: a kérdés, jelentõsége, megközelítése AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ kihívások két szempontból

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MEGYE MEZŐGAZDASÁGÁNAK HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A MEGYE MEZŐGAZDASÁGÁNAK HELYZETÉRŐL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ A MEGYE MEZŐGAZDASÁGÁNAK HELYZETÉRŐL 1476 Bp. 100. Pf. 407. Tel.: 374-3603; 374-3604 www.mvh.gov.hu 2 AZ AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KIFIZETŐ ÜGYNÖKSÉG

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1444 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 17. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 2/2013. (II. 1.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések

Részletesebben

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni Az MNB tevékenységének fõbb jellemzõi 1998-ban 1. Monetáris politika AMagyar Nemzeti Bank legfontosabb feladata az infláció fenntartható csökkentése, hosszabb távon az árstabilitás elérése. A jegybank

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról OKTATÁSI MINISZTER IGAZSÁGÜGY-MINISZTER TERVEZET! 8262-93/2004. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról Budapest, 2004. április

Részletesebben

Pályázati lehetõségek a közeljövõben

Pályázati lehetõségek a közeljövõben Agrartukor_augusztus.qxd 2008.08.29. 9:16 Page 1 TOLNA MEGYEI AGRÁRKAMARA LAPJA Az idei évben is nagy sikerrel zajlott a Gazdanapok rendezvénysorozat Szentlõrincen. A színvonalas kiállítás mellett ahol

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/221 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a Kreatív Európa program (2014 2020) létrehozásáról és az 1718/2006/EK,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 907 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS HU HU Összefoglaló Ez a közlemény összefoglalja a makrogazdasági

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 5. IKTATÓSZÁM: 2-5/2012. MELLÉKLET: TÁRGY: Tájékoztató a 2011. évi mezıgazdasági és vidékfejlesztési támogatások alakulásáról ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl Éves jelentés az államadósság kezelésérôl 2007 Elôszó Az Államadósság Kezelô Központ Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) éves adósságkezelési beszámolója az elmúlt évi finanszírozás, az államadósság

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4 virtuális tudásközpontoknak közvetlen politikai befolyástól és gazdasági kényszertõl függetlenül kell mûködniük. E célból tanácsos ezeket a központokat legalább a legfontosabbakat virtuális autonóm közigazgatási

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 12.11.2004 COM(2004) 716 végleges 2004/0249 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről

Részletesebben

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 2004-2006 Magyar Köztársaság Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 2006 február 20. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE KONZULTÁCIÓS DOKUMENTUM AZ INNOVÁCIÓS CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE KONZULTÁCIÓS DOKUMENTUM AZ INNOVÁCIÓS CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 21.9.2005 COM(2005) 436 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE KONZULTÁCIÓS DOKUMENTUM AZ INNOVÁCIÓS CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL HU HU TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4

Részletesebben

Fertõ Imre: Az agrárpolitika modelljei. Osiris tankönyvek. Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 200 oldal

Fertõ Imre: Az agrárpolitika modelljei. Osiris tankönyvek. Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 200 oldal KÖNYVISMERTETÉS Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., 2000. december (1027 1031. o.) Fertõ Imre: Az agrárpolitika modelljei Osiris tankönyvek. Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 200 oldal Fertõ Imre könyvének nincs

Részletesebben

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat?

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat? Szakdolgozat GYIK szerző: Pusztai Csaba, adjunktus, Közgazdaságtan és Jog Tanszék, EKF, Eger Mi az a vázlat? Elvárásként szerepel a GTI szempontrendszerében az, hogy az őszi félévben a szakdolgozó elkészítsen

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. A vámtarifa alkalmazásának jogszabályi háttere. A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. A vámtarifa alkalmazásának jogszabályi háttere. A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret Dézsi Zsolt A vámtarifa alkalmazásának jogszabályi háttere A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret A követelménymodul száma: 1982-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi gazdaságelemző szakirány A MAGYARORSZÁGI RÉGIÓK VERSENYKÉPESSÉGE,

Részletesebben

Költségvetési szervek ellenőrzése. I. Előadás. Államháztartás

Költségvetési szervek ellenőrzése. I. Előadás. Államháztartás Költségvetési szervek ellenőrzése I. Előadás Államháztartás Az állam funkciói Elsődleges (tradicionális) funkció: jogalkotás, jogalkalmazás, infrastruktúra, külső- és belső védelmi feladatok. Szociális

Részletesebben

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 56. ÉVFOLYAM 2004 10. SZÁM Gondolatok az egységes ingatlan-nyilvántartás szerkesztésérõl és ügyirathátralékának ezzel összefüggõ történelmi gyökereirõl (I. rész) Dr. Kurucz Mihály

Részletesebben

Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK

Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK Az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság döntése alapján 1998-ban átfogó elemzés kezdôdött Technológiai Elôretekintési Program (TEP) néven. A program

Részletesebben

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia XIV. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia 1. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA Az Európai Közösséget létrehozó szerződés. 31968 L 0360: A Tanács 1968. október 15-i 68/360/EGK

Részletesebben

5. A végrehajtás intézményrendszere

5. A végrehajtás intézményrendszere 5. A végrehajtás intézményrendszere Az EMOGA Garancia Alapból finanszírozott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv támogatásainak hatékony kezeléséhez szükséges adminisztratív kapacitás kialakítása, a megfelelő

Részletesebben

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga ÖSSZEÁLLÍTOTTA HODOSSY GYULA Lilium Aurum, 2002 ISBN 80-8062-146-2 HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR

Részletesebben

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 10.11.2009 2008/0028(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről a Környezetvédelmi, Közegészségügyi

Részletesebben

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 20.

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 20. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Mizseiné Dr. Nyiri Judit Birtoktervezési és rendezési ismeretek 20. BTRI20 modul A BIRTOKTERVEZÉS ÉRTÉKELÉSI ALAPJAI SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. A DAKÖV Kft. víziközművekkel kapcsolatos felújítási és beruházási tevékenységének SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. január 01-től Jóváhagyta: Jasper Lóránt ügyvezető Ritecz György

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE A EUROPEAID ÉRTÉKELÉSI ÉS EREDMÉNYORIENTÁLT MONITORINGRENDSZEREI

A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE A EUROPEAID ÉRTÉKELÉSI ÉS EREDMÉNYORIENTÁLT MONITORINGRENDSZEREI EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.12.4. COM(2014) 732 final A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE A EUROPEAID ÉRTÉKELÉSI ÉS EREDMÉNYORIENTÁLT MONITORINGRENDSZEREI HU HU A BIZOTTSÁG

Részletesebben

II. MUNKAERŐ-KERESLET 1. BEVEZETÉS

II. MUNKAERŐ-KERESLET 1. BEVEZETÉS II. MUNKAERŐ-KERESLET 1. BEVEZETÉS Kõrösi Gábor A kereslet alakulásának vizsgálata a kínálatéval azonos jelentõségû a munkagazdaságtanban. A két oldal elemzésének eszközei azonban lényegesen eltérnek egymástól:

Részletesebben

Budapest, 2013. augusztus

Budapest, 2013. augusztus 67188 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 154. szám Melléklet az 1666/2013. (IX. 23.) Korm. határozathoz JEDLIK-TERV NEMZETI STRATÉGIA A SZELLEMI TULAJDON VÉDELMÉRE 2013-2016. Budapest, 2013. augusztus

Részletesebben

Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l

Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l 2001. december 10. Szerkeszt : Szathmári Gábor Kiadja a Szakszervezetek Együttm ködési Fóruma (SZEF) Felel s kiadó: Dr.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.28. COM(2014) 120 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai

Részletesebben

ELÔSZÓ. Budapest, 2004. május 05. Tatár Attila tû. vezérôrnagy fôigazgató BM Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság

ELÔSZÓ. Budapest, 2004. május 05. Tatár Attila tû. vezérôrnagy fôigazgató BM Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság ELÔSZÓ A gazdaságban jelen lévô veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában hordozza a súlyos ipari balesetek kialakulásának kockázatát. A közelmúlt tapasztalatai alapján a balesetek

Részletesebben

A szociális partnerek mint kedvezményezettek

A szociális partnerek mint kedvezményezettek A szociális partnerek mint kedvezményezettek Az Európai Szociális Alap által nyújtott támogatás a szociális partnerek részére a 2007 2013. időszakban 1. Bevezetés A szociális partnerek fogalmának meghatározása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Programok beérkezési határideje:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Programok beérkezési határideje: PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A mezőgazdasági termékek (EU) belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 3/2008/EK tanácsi, valamint 501/2008

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.6. COM(2014) 617 final 2014/0286 (NLE) Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5.

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Stratégiai Programrész 2014. június 5. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Bara Annamária Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális

Részletesebben

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 4.

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 4. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Mizseiné Dr. Nyiri Judit Birtoktervezési és rendezési ismeretek 4. BTRI4 modul BIRTOKRENDEZÉSI TÖRVÉNYJAVASLATOK ÉS ELŐZMÉNYEI SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen

Részletesebben

Vincze Attila. Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem

Vincze Attila. Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem JeMa 2014/1 alkotmányjog Vincze Attila Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem Hivatalos hivatkozás: 26/2013. (X. 4.) AB határozat, ABK

Részletesebben

AZ MVM RT. ÁLTAL RENDEZETT ELSÔ MAGYAR KAPACITÁSAUKCIÓRÓL

AZ MVM RT. ÁLTAL RENDEZETT ELSÔ MAGYAR KAPACITÁSAUKCIÓRÓL AZ MVM RT. ÁLTAL RENDEZETT ELSÔ MAGYAR KAPACITÁSAUKCIÓRÓL n A 2001. ÉVI CX. TÖRVÉNY A VILLAMOS ENERGIÁRÓL (TOVÁBBIAKBAN VET) ELSÔ MONDATA SZE- RINT AZ ORSZÁGGYÛLÉS A FOGYASZTÓK BIZTONSÁGOS, MEGFELELÔ MINÔSÉGÛ

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.5. C(2015) 2874 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a professzionális hűtőbútorok

Részletesebben

JELENTÉS az általános iskolai oktatás minőségének javítását szolgáló intézkedések ellenőrzésének tapasztalatairól

JELENTÉS az általános iskolai oktatás minőségének javítását szolgáló intézkedések ellenőrzésének tapasztalatairól JELENTÉS az általános iskolai oktatás minőségének javítását szolgáló intézkedések ellenőrzésének tapasztalatairól 2002. június 0219 Az ellenőrzést felügyeli: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés

Részletesebben

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről 9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

PIB tájékoztatás. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása (Gazdálkodási projekt)

PIB tájékoztatás. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása (Gazdálkodási projekt) PIB tájékoztatás A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása (Gazdálkodási projekt) 14. Új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7481-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

Unger István nyá. határőr ezredes

Unger István nyá. határőr ezredes Unger István nyá. határőr ezredes A HATÁRŐRSÉG KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, TOVÁBBFEJLESZTÉSE LEHETSÉGES IRÁNYAINAK VIZSGÁLATA AZ EURÓPAI UNIÓS KÖVETELMÉNYEK TÜKRÉBEN Doktori (PhD)

Részletesebben

Írásunkban a kutatás legfontosabb eredményeit kívánjuk közreadni.

Írásunkban a kutatás legfontosabb eredményeit kívánjuk közreadni. 137 Fa r k a s Éva Az iskolarendszerű szakképzés reformjának jellemzői az intézmények nézőpontjából I. Az európai uniós alapelvekkel összhangban, a szakképzés társadalmi presztízsének, valamint munkaerő-piaci

Részletesebben

A jó indikátorok mint a közpénzek tervezésének és hatékony felhasználásának feltételei

A jó indikátorok mint a közpénzek tervezésének és hatékony felhasználásának feltételei DOMOKOS LÁSZLÓ 1 A jó indikátorok mint a közpénzek tervezésének és hatékony felhasználásának feltételei Nagy megtiszteltetés számomra, hogy előadást tarthatok a Budapesti Gazdasági Főiskola által szervezett

Részletesebben

Nem feltétlenül, és akkor sem biztos, hogy azonnal. Az alábbiakban ennek az elhatározásához adunk néhány meggondolandó szempontot és tapasztalatot.

Nem feltétlenül, és akkor sem biztos, hogy azonnal. Az alábbiakban ennek az elhatározásához adunk néhány meggondolandó szempontot és tapasztalatot. 343. Az EU-jövôkép készítés jelentôsége, funkciói 1. Kell-e minden vállalkozásnak EU-jövôképet készítenie? Nem feltétlenül, és akkor sem biztos, hogy azonnal. Az alábbiakban ennek az elhatározásához adunk

Részletesebben

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól 391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

A Magyarország-i területfejlesztés és annak kommunikációs lehetőségei az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében

A Magyarország-i területfejlesztés és annak kommunikációs lehetőségei az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar A Magyarország-i területfejlesztés és annak kommunikációs lehetőségei az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében Kiss Hajnalka 2003 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 4.7.2008 COM(2008) 406 végleges A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a harmadik országok Közösséggel szembeni kereskedelmi védelmi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI FELKÉSZÜLÉS A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁRA, A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEK KIEMELT SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA

INTÉZMÉNYI FELKÉSZÜLÉS A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁRA, A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEK KIEMELT SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása

Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása Pákozdi Zita egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.4. COM(2015) 280 final 2015/0126 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) keretében szavazásra bocsátandó egyes állásfoglalások

Részletesebben

1. Cím: Miniszterelnöki Hivatal

1. Cím: Miniszterelnöki Hivatal A "Miniszterelnökség" fejezet a miniszterelnök munkáját, a kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő szervezetek költségvetését tartalmazza.

Részletesebben

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés ütemterve és munkaprogramja 2006-2009

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés ütemterve és munkaprogramja 2006-2009 A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés ütemterve és munkaprogramja 2006-2009 Bevezetés Az élővizek használata életünk egyik legfontosabb, ugyanakkor költségekkel is járó eleme. A folyók, patakok, tavak vize,

Részletesebben

A. MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

A. MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.20. COM(2010) 774 végleges A. melléklet / 1. fejezet A. MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Unióban alkalmazandó

Részletesebben

Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv. az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről

Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv. az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről Vállalatok és más pályázók számára Nemzetközi

Részletesebben

Megint reform. Tartalomjegyzék. Tartalom Jegyzet. Sírjunk vagy nevessünk? A kormány nem adja fel: 2007 végén újabb dokumentumot. Reflektorban a reform

Megint reform. Tartalomjegyzék. Tartalom Jegyzet. Sírjunk vagy nevessünk? A kormány nem adja fel: 2007 végén újabb dokumentumot. Reflektorban a reform Tartalom Jegyzet Tartalomjegyzék Reflektorban a reform Parlamenti munka Tanyaprogram készül Szabálysértési reform Közbeszerzési tanácsok Európai Unió Környezetbarát feszutiválok Négyes metró Pályázatfigyelõ

Részletesebben

1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 ÁLLÁSFOGLALÁSA

1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: JNO-59/2010. Tárgy:

Részletesebben

A hatósági és megelőzési tevékenységet végzők tevékenységéről, aktuális feladatairól

A hatósági és megelőzési tevékenységet végzők tevékenységéről, aktuális feladatairól Dr Hoffmann Imre A hatósági és megelőzési tevékenységet végzők tevékenységéről, aktuális feladatairól Az Európai Uniós tagsággal a feladataink továbbiakkal egészültek ki. Eleget kell tennünk a korábbi

Részletesebben

és élelmiszer-ipari termékek hozhatók forgalomba, amelyeket a vonatkozó jogszabá-

és élelmiszer-ipari termékek hozhatók forgalomba, amelyeket a vonatkozó jogszabá- 152 - - - - - - Az öko, a bio vagy az organikus kifejezések használata még napjainkban sem egységes, miután azok megjelenési formája a mindennapi szóhasználatban országon- A német, svéd, spanyol és dán

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.797/ 9 /2009. A

Részletesebben

Magyar Építésügyi Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terv Megvalósítási Terve

Magyar Építésügyi Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terv Megvalósítási Terve Magyar Építésügyi Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terv Megvalósítási Terve Megrendelő: Magyar Építésügyi Technológiai Platform Készült: Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit

Részletesebben

A nyugdíjreform elsõ négy éve

A nyugdíjreform elsõ négy éve Közgazdasági Szemle, XLIX. évf., 2002. június (518 527. o.) ÁMON ZSOLT BUDAVÁRI PÉTER HAMZA LÁSZLÓNÉ HARASZTI KATALIN MÁRKUS ANNAMÁRIA A nyugdíjreform elsõ négy éve Modellszámítások és tények Az 1998-ban

Részletesebben

50/2007. (IV. 26.) GKM-PM együttes rendelet. a vasúti közlekedési tevékenységek vasúti társaságon belüli számviteli elkülönítéséről

50/2007. (IV. 26.) GKM-PM együttes rendelet. a vasúti közlekedési tevékenységek vasúti társaságon belüli számviteli elkülönítéséről Joganyagok - 50/2007. (IV. 26.) GKM-PM együttes rendelet - a vasúti közlekedési tevékenységek vasúti társaságon belüli 1. oldal számviteli elkülönít 50/2007. (IV. 26.) GKM-PM együttes rendelet a vasúti

Részletesebben

A Gross-jelentés Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra

A Gross-jelentés Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra Görömbei Sára A Gross-jelentés Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra Az autonómia iránti igény talán egyidõsnek mondható a nemzeti kisebbségek létével. A saját ügyeik intézését célul tûzõ

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

Az integrált vidékfejlesztés lehetôségei Magyarországon

Az integrált vidékfejlesztés lehetôségei Magyarországon BÍRÓ NAGY András Túl a magyar ugaron Az integrált vidékfejlesztés lehetôségei Magyarországon 2007. április Tartalom 1. VEZETÔI ÖSSZEFOGLALÓ 4 2. BEVEZETÉS 10 3. MIÉRT KELL FEJLESZTENI A VIDÉKET? 16 4.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 354 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA

Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Kedves Kollégák!

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei

A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei Megvalósíthatósági tanulmány Összeállította Tóth Pál Péter Készült a A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei c. projekt (EIA/2010/3.2.1.1.)

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.805/ 13 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése;

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése; C 279 E/194 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.19. III. MELLÉKLET A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogsértések jegyzéke: 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének

Részletesebben

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója és programja

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója és programja Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója és programja ( felújított változat ) I. Helyzetelemzés II. Koncepció Kidolgozó: Ebergényi Tanácsadó Iroda 3300. Eger, Arany J. u. 21. Agria Nova Kft. 3300.

Részletesebben

2005/2011. NAV elnöke által kiadott útmutató

2005/2011. NAV elnöke által kiadott útmutató 2005/2011. NAV elnöke által kiadott útmutató az ATA igazolvány alapján történő vámkezelésekről Az ATA igazolvánnyal történő vámkezelések alapját az áruk előjegyzési eljárásban való behozatalához szükséges,

Részletesebben

Bérek és munkaerõköltségek Magyarországon az EU-integráció tükrében

Bérek és munkaerõköltségek Magyarországon az EU-integráció tükrében EURÓPAI UNIÓ Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. március (244 260. o.) VISZT ERZSÉBET ADLER JUDIT Bérek és munkaerõköltségek Magyarországon az EU-integráció tükrében A fejlettségi szintek alakulása,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 június 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

A Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg e határozatát:

A Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg e határozatát: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.01.10 C(2013) 52 final Tárgy: Állami támogatás Magyarország SA.33968 (2011/N) számú támogatás Erdő-környezetvédelmi intézkedések EMVA (az 1698/2005/EK rendelet 47. cikke)

Részletesebben

PENTA UNIÓ ZRT. NÉV: Gálicza Zoltán Ottóné. Szak: Forgalmi adószakértő. Konzulens: Fábiánné Játékos Judit. Oldalszám: 1

PENTA UNIÓ ZRT. NÉV: Gálicza Zoltán Ottóné. Szak: Forgalmi adószakértő. Konzulens: Fábiánné Játékos Judit. Oldalszám: 1 PENTA UNIÓ ZRT. A fordított adózás alkalmazásának jogszabályi háttere, indokoltsága, valamint az ingatlanokkal kapcsolatok belföldi fordított ÁFA szabályozás részletes bemutatása Oldalszám: 1 NÉV: Gálicza

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS)

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) 2005. június 30. Készült: Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megbízásából

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a rendelettervezetnek az elnökség által készített, egységes szerkezetbe foglalt változatát.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a rendelettervezetnek az elnökség által készített, egységes szerkezetbe foglalt változatát. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. március 13. (15.03) (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2011/0282 (COD) 7303/13 AGRI 159 AGRISTR 32 CODEC 535 MUNKADOKUMENTUM Küldi: az elnökség Címzett: a Tanács

Részletesebben

Bódis Lajos Privatizáció, munkaszervezet és bérelosztási mechanizmusok egy nagyüzemi varrodában, II. rész

Bódis Lajos Privatizáció, munkaszervezet és bérelosztási mechanizmusok egy nagyüzemi varrodában, II. rész ESETTANULMÁNY Közgazdasági Szemle, XLIV. évf., 1997. szeptember (799 818. o.) Bódis Lajos Privatizáció, munkaszervezet és bérelosztási mechanizmusok egy nagyüzemi varrodában, II. rész A szerzõ az új intézményi

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia

Helyi Fejlesztési Stratégia 2016. Helyi Fejlesztési Stratégia Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület 1. mérföldkő Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló.2 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása az EU2020 és a Vidékfejlesztési

Részletesebben