FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 EKOP FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Egységes kérelem elektronikus benyújtás 2015 AZ IIER2 ALKALMAZÁSHOZ Verzió: v május / 137. oldal

2 Verzió Dátum Változtatás rövid leírása Spárga, Torma, Mezei borsó végleges képernyőkép Fiatalgazda végleges képernyőkép Elhunyt/Megszűnt ügyfél utáni területek bejelentése örökös/jogutód által (1.7.1) Kistermelői támogatás végleges képernyőkép, kalkulátor Vonalzó és mérés funkciók használata Tejhasznú tehén csatolandó igazolások, végleges képernyőkép Szaporítóanyag célú felhasználás jelölése 2 / 137. oldal

3 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés A dokumentum célja A dokumentum felépítése A rendszer elérése Belépés Ügyfélkapun keresztül Bejelentkezést követő menü Képviselt választását követő menü Szűkített menü Bizonylat előválasztó Jogcím választás utáni menü A kilépés megnyomására megtörténik a kiléptetés a bizonylatból Időtúllépés miatti kiléptetés Ellenőrzés Mentés Beadás Nyomatatás Hibák Megszemélyesítés Örökös/Jogutód Zárolt táblatároló Beadás Kitöltés menete A bizonylatról általánosan Jogcímekhez tartozó szerkesztőablakok Összefüggő kapcsolattal rendelkező adatblokkok Hibakezelés a bizonylaton Támogatási/kifizetési igények Táblaadatok Táblaadatok adatblokk alfanumerikus nézete Táblaadatok térképnézete SAPS+Zöldítés és Termeléshez kötött növény termesztés támogatása Egységes területalapú támogatás (SAPS) igénylése + Zöldítés Zöldítés Rizstermesztés támogatása Gyümölcstermesztés támogatása Zöldségnövény, ipari zöldségnövény termesztés támogatása Szálas és szemes fehérjetakarmány-növény támogatása Cukorrépa termesztők támogatása Cukorrépa termesztés támogatása kérelemszintű igénylés Cukorrépa termesztők támogatása táblaszintű igénylés Másodvetés igénylése Hagyományos másodvetés igénylés / 137. oldal

4 Ökológiai másodvetés igénylés EMVA-AKG igénylés Kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó támogatás Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó támogatás Erdős jogcímek Erdőrészlet adatok Jogcím adatok EMVA- Mezőgazdasági területek erdősítése (EMVA-MgTE) Erdészeti potenciál EMVA Natura 2000 erdő Erdőszerkezet- átalakítás (ENTB) Erdő-környezetvédelem NVT MgTE igénylés EMVA Agrárerdészeti rendszerek EMVA Erdei közjóléti létesítmények EMVA Erdőtűz megelőzés EMVA Ültetvények EMVA elszámoláshoz kapcsolódó adatok EMVA beruházás megvalósításához kapcsolódó nyilatkozat EMVA - Számlaadatok EMVA Nem termelő mezőgazdasági beruházás EMVA Elszámoláshoz kapcsolódó adatok Számlaadatok Fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás Termeléshez kötött hízottbikatartás támogatás Termeléshez kötött anyajuhtartás támogatás Termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás Termeléshez kötött anyatehén támogatás Mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer Az agrárkár-enyhítési rendszerhez (I. pillér) kapcsolódó tagsági viszony kezelése A biztosítási díjtámogatásra vonatkozó nyilatkozat Hozamadatok megadása Térkép funkciók / 137. oldal

5 1 Bevezetés Az EKOP azonosító számú, Az MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszerének kiterjesztése (IIER2) és felkészítése a as KAP ciklus követelményeinek kiszolgálására című projekthez (továbbiakban IIER2) kapcsolódó Felhasználói kézikönyv elkészítése a vállalkozó feladata. Ezen a bizonylaton az alábbi jogcímre nyújtanak be az ügyfelek támogatási/kifizetési igényeket: Egységes kérelem 2015 Egységes területalapú támogatás SAPS Mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer Cukorrépa termesztés támogatása Rizstermesztés támogatása Gyümölcstermesztés támogatása Zöldségnövény termesztés támogatása Ipari zöldségnövény termesztés támogatása Szálas fehérjenövény termesztés támogatása Szemes fehérjenövény termesztés támogatása EMVA Natura 2000 erdő támogatás EMVA Natura 2000 gyep támogatás EMVA Kedvezőtlen adottságú területek támogatása (KAT) EMVA Agrár-környezetgazdálkodás (AKG) EMVA Nem termelő mezőgazdasági beruházások támogatása (NTB) EMVA Mezőgazdasági területek erdősítésének támogatása (MgTE) EMVA Erdészeti potenciál helyreállítás támogatása EMVA Erdei közjóléti létesítmények támogatása EMVA Erdő környezetvédelem támogatása (EKV) EMVA Erdőszerkezet átalakítás támogatása (ENTB) EMVA Agrárerdészeti rendszerek létrehozásának támogatása EMVA Erdőtűz megelőzés támogatása EMVA Gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítése, telepítése EMVA Kertészeti ültetvénye korszerűsítése, korszerű ültetvények telepítése EMVA Ültetvénykorszerűsítés EVMA Fás szárú energiaültetvény 5 / 137. oldal

6 EMVA Lágy szárú energiaültetvény NVT Mezőgazdasági területek erdősítése MePAR Változásvezetési kérelem Mezőgazdasági biztosítás díjhoz nyújtott támogatás Kockázatközösségben való részvétel, díjfizetés, hozamadatok megadása Zöldítés Fiatal mezőgazdasági termelők támogatás 1307/2013 EU rendelet Termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás (ÁNT és EU-s finanszírozású) Termeléshez kötött hízottbikatartás támogatás Termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás Termeléshez kötött anyajuhtartás támogatás (ÁNT és EU-s finanszírozású) A Hivatal az Egységes Ügyfélkapus szolgáltatás (továbbiakban ÜKSZ) meghívásával végzi az ügyfélnyilvántartási rendszerben lévő ügyfelek azonosítását és beléptetését az Egységes kérelem elektronikus kitöltő felületére. Elvégzi az előzetes alapjogosultsághoz szükséges ellenőrzéseket. Az ÜKSZ látja el az alárendelt kezeléssel (meghatalmazás, technikai közreműködés, cégek elsődleges képviselete, öröklés, jogutódlás, vélelmezett örökösök, haszonélvezeti, házastársi vagyonközösségi jogok kezelése) kapcsolatos tevékenységeket. Ezeket a tevékenységeket az ÜKSZ naplózza. A bejelentkezés és bizonylat kiválasztását követően megjelenő űrlapon a támogatási és kifizetési igényeknél rögzített jogcímeknek/jogcímcsoportoknak megfelelő adatblokkok jelennek meg. A bizonylat kitöltését előre megszemélyesített adatokkal is támogatja a szoftver, de alapvetően az ügyfelek rögzítik igénylési adataikat, a szoftver az adatok formai helyességének biztosítására ellenőrzéseket végez. A szerkesztés alatti bizonylaton amíg az ellenőrzések azt a választ adják vissza, hogy az űrlap hibás, vagy hiányosan kitöltött az Beadás nyomógomb inaktív. A kitöltött és formailag hibátlan bizonylaton aktívvá válik az Beadás nyomógomb, ha az ügyfél megnyomja azt, azzal elindul az ügyfélkapus benyújtás folyamata, amelyet az ÜKSZ szolgáltatása biztosít. A bizonylat adattartalma mentésre kerül, állapota megváltozik, ügyfélkapun beadott állapotú lesz. Az ÜKSZ összeállítja a kérelem ügyfélkapus feltöltéséhez szükséges XML állományt, digitális aláírással és hitelesítéssel látja el az, majd a Központi Rendszer Hivatali kapuján keresztül feltölti az aláírt bizonylatot az ügyfél vagy képviselője ügyfélkapus tárhelyére. 1.1 A dokumentum célja Jelen dokumentum célja az egységes kérelem benyújtó felületének bemutatása a felhasználók részére. A dokumentum segítségével a felhasználók megismerhetik az Egységes kérelem bizonylatot. 1.2 A dokumentum felépítése A felhasználói kézikönyv ismerteti az Egységes kérelem elektronikus bizonylatát, kitöltésének lépéseit, adatblokkjai közötti összefüggéseket. 1.3 A rendszer elérése Elektronikus kérelembenyújtás elérése: 6 / 137. oldal

7 1. lépés 2. lépés Ajánlott Böngésző: Mozilla Firefox Belépés Ügyfélkapun keresztül 1.4 Bejelentkezést követő menü A képernyőn megjelenik az ügyfél neve, és amennyiben vannak képviseltjei, azok ügyfél-azonosító száma és neve ABC sorrendben. A bejelentkezett ügyfél itt választhatja ki, hogy saját nevében, vagy valamely képviseltje nevében kíván eljárni. Ezután a Tovább funkciógombra kattintva jelenik meg az a menü, ahol lehetőség van kiválasztani a megfelelő bizonylatot. 7 / 137. oldal

8 1.4.1 Képviselt választását követő menü Szűkített menü A bejelentkezés, és az esetlegeses képviselt választást követően egy szűkített menü jelenik meg, melyben felhívjuk az ügyfelek figyelmét az elektronikus kapcsolattartásra, illetve a kötelező ügyfél-nyilvántartási adatokat érintő adatellenőrzésre, amennyiben a tárgyévben ennek a kötelezettségének nem tett még eleget. Azon ügyfelek, akik/amelyek még nem teljesítették az éves adategyeztetésre vonatkozó kötelezettségüket, a menü korlátozottan biztosít ügyintézési lehetőségeket, számukra az általános ügyintézés és az ügyfélnyilvántartási ügyekhez tartozó menüpontok alatt lévő menük érhetők el. A képernyőn található tájékoztató üzenet részletes információt szolgáltat az ügyfelek részére az adategyeztetéshez. Elektronikus kapcsolattartást választott ügyfél esetén: 8 / 137. oldal

9 Nyilatkozat az adatok megfelelőségéről Az évenkénti kötelező adategyeztetés megtételére az Ügyfél-nyilvántartási ügyek menücsoportban található Ügyfélnyilvántartásba bejelentett adatok módosítása menüpont alatt elérhető bizonylaton van lehetőség, ha az ügyféladatok változtak. Amennyiben az adatokban változás nem következett be, úgy a Nyilatkozat adatok helyességéről menüpont alatt lévő űrlap benyújtásával tehet eleget az ügyfél adategyeztetési kötelezettségének. 9 / 137. oldal

10 Általános ügyintézés Az Általános ügyintézés menüpont alatt van lehetőség az ügyfél nyilvántartási rendszer használatára, a beadott kérelmek megtekintésére, a hivatal részére küldött iratok elektronikus benyújtására, az ügyfélkapun lévő tárhelyről letöltött KR dokumentum nyomtatására és az ideiglenes jelszó megváltoztatására Elektronikus kérelemkezelés (a jogcímcsoportok alatt alábontás) Az Elektronikus kérelemkezelés menücsoport alatt találhatók Egységes kérelem, Mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer, EMVA jogcímek és EMGA jogcímke csoportosításban azok az elektronikus kérelmek, melyek benyújtására a belépés időpontjában lehetőség van Kijelentkezés A bizonylatból való kilépést követően a bejelentkezett ügyfél neve alatt megjelenik a Kijelentkezés funkciógomb, amelyet megnyomva megtörténik a kijelentkezés az elektronikus felületről Egységes kérelem 2015 kiválasztás a menüben Az Elektronikus kérelemkezelés Egységes kérelem EK 2015 kiválasztás útvonalon érhető el a bizonylat. 10 / 137. oldal

11 Képviselőként belépő személyeknél, a menü kiválasztásakor ellenőrzi a szoftver, hogy az Egységes kérelem jogcímre érvényes e a képviseleti jog. 1.5 Bizonylat előválasztó A bizonylat előválasztó az első belépéskor még üres mezőkkel jelenik meg. A bal alsó sarokban az utoljára telepített verzió száma és időpontja látható. Bizonylat előválasztó következő belépéskor Amennyiben a szerkesztésre megnyitott kérelmet (W0151) újra meg kívánjuk személyesíteni, akkor a Törlés funkcióval ezt megtehetjük. A Tovább gomb megnyomásával a Tájékoztató ablak jelenik meg, ahonnan szint a Tovább gomb megnyomásával tudunk a kérelembe belépni. 11 / 137. oldal

12 1.6 Jogcím választás utáni menü A menü a funkciógombokon kívül a kitöltő nevét és az ügyfél nevét tartalmazza A kilépés megnyomására megtörténik a kiléptetés a bizonylatból. Kilépéskor felugró ablak jelenik meg a következő figyelmeztetéssel: Igen megnyomására a kilépés megtörténik, a mégsem megnyomására a kilépés lehetőségét elveti Időtúllépés miatti kiléptetés Ha a felhasználó 30 percen túl inaktív, a rendszer kilépteti Ellenőrzés Megnyomására lefut az ellenőrzés. 12 / 137. oldal

13 A folyamatban lévő ellenőrzéseknél: animált ikon jelenik meg Mentés Megnyomására lefut a mentés. A folyamatban mentést jelzi: A sikeres mentés esetén a következő felugró ablak jelenik meg: Beadás A beadás funkciógomb akkor aktív, ha a bizonylat nem tartalmaz figyelmeztető hibán vagy figyelmeztető üzeneten kívül más hibát Nyomatatás A nyomtatás megnyomására lehetőség van PDF dokumentum, a bizonylat alfanumerikus adatainak, illetve a kérelemben szereplő jogcímek adataink összesítő nyomtatására Hibák A Hibák funkciógomb megnyomására egy hibalista jelenik meg, amely a bizonylat valamennyi hibáját és figyelmeztető üzenetét tartalmazza. 13 / 137. oldal

14 1.7 Megszemélyesítés A W0151 Egységes kérelem kiválasztását követően megszemélyesítésre kerül az ügyfél évi egységes kérelme. Az első belépés során: az ügyféladatokhoz tartozó adatmezők feltöltésre kerülnek a 2014-es Egységes kérelem elfogadott területei alapján, lekövetve a blokkazonsoító változásokat. A megszűnt hasznosítások kerülnek megjelenítésre a felületen, de Súlyos hibával, mely alapján az ügyfélnek meg kell adni az új hasznosításokat. az előző évi aktuális táblaadatokból a táblasorszám, blokkazonosító, táblaterület és hasznosítás mezők töltődnek, megjelennek a táblageometriák. Amennyiben az ügyfél elhunyt/megszűnt állapotú, és már bejelentésre került az örökös/jogutód, akkor a kérelmet az örökösnek/jogutódnak személyesíti meg a szoftver. Amennyiben az ügyfél elhunyt és csak Vélelmezett örökös besorolás van, akkor a kérelem az elhunyt ügyfél kérelmeként kerül megszemélyesítésre. Amennyiben az ügyfél megszűnése előtt már adott be adott évi Egységes kérelmet, a jogutódnak tudnia kell a nevében folytatni a beadást. Ekkor az elhunyt/megszűnt ügyfél továbbra is megjelenik a képviselt ügyfelek között. A kérelem kitöltését pedig a vélelmezett örökös/jogutód tudja folytatni. EMVA Natura 2000 erdő jogcímben jóváhagyott vagy részben jóváhagyott határozattal rendelkező vagy kötelezettség átvételben érintett ügyfelek esetén kitöltésre kerül az Erdős jogcímekhez tartozó mezők EMVA Mezőgazdasági területek erdősítése jogcímben jóváhagyott vagy részben jóváhagyott határozattal rendelkező vagy kötelezettség átvételben érintett ügyfelek esetén kitöltésre kerül az erdős jogcímek adatblokk mezői. NVT MgTE jóváhagyott vagy részben jóváhagyott határozattal rendelkező vagy kötelezettség átvételben érintett ügyfelek esetén kitöltésre kerül az NVT MgTE jogcímhez tartozó mezők. Ha az ügyfélnek már van megszemélyesített irata, megvizsgáljuk annak állapotát, amennyiben szerkesztés alatti, akkor azt jelenítjük meg további kitöltésre, amennyiben ügyfélkapun beadott állapotú, akkor a következő bizonyalt táblaadatait a táblatároló utolsó érvényes tartalmával személyesítünk meg, kiegészítve azt a beadott bizonylat többi adatblokkjának tartalmával Örökös/Jogutód Az Örökhagyó/Megszűnt ügyfél 2014-es jóváhagyott területeit, az Örökhagyó/Jogutód ügyfél a kérelmébe a Térkép nézeten tudja átvenni és leigényelni. Az Örökös mezőben az Igen-t választja, akkor az adott tábla szerkeszthető és módosítható. 14 / 137. oldal

15 Ha az Örökös mezőben a Nem-t választja, akkor az adott táblát törölni kell az Adat nézeten. Figyelem! Több Örökös/Jogutód esetén egy adott területet csak egy ügyfél igényelje le, mert egyébként túligénylés léphet fel. 1.8 Zárolt táblatároló Amennyiben az ügyfélnek van zárolt bizonylata a táblatárolóban, úgy a megszemélyesítés mindaddig nem történhet meg, míg a táblatárolót használó más típusú bizonylatot (pl. MKR kárbejelentés, MKR biztosítási szerződés melléklete, későbbiekben a W0152 Adatváltozás, W0153 Vis Maior) ügyfélkapun be nem nyújtja, vagy a szerkesztés alatti bizonylatot a bizonylat előválasztón nem törli. A bizonyalt előválasztón ebben az esetben figyelmeztető üzenet jelenik meg: Beadás A beadás funkciógomb akkor aktív, ha a bizonylat nem tartalmaz figyelmeztető hibán vagy üzeneten kívül más hibát Kitöltés menete A kitöltés menete funkciógomb megnyomására megjelenő ablak tartalmazza az ügyfél nevét, a kitöltő nevét, a bizonylat létrehozás, az utolsó mentés, a megnyitás, a kilépés és az esetleges kiléptetés dátumát is. Megnyitáskor a létrehozás, belépés, utolsó mentés és kilépés adatai jelennek meg. 15 / 137. oldal

16 A részletek funkciógombra kattintva megjelennek a kitöltés menetének részletes adatai. 1.9 A bizonylatról általánosan A Támogatási/kifizetési igényeknél bejelölt jogcímeknek megfelelően az adatblokk alatt ún. Dosszié fülek vannak. Ezekre a fülekre rákattintva jelenik meg az igénylés adatainak rögzítésére szolgáló adatblokk/adatblokkok. A bizonylaton, a támogatási és kifizetési igényeknél bejelölt jogcímeknek/jogcímcsoportoknak megfelelő adatblokkok a jogcímek sajátosságainak, összetettségének megfelelően különböző szerkezetűek: adatblokk alfanumerikus adatok rögzítésére, szerkeszthető ablakkal, térinformatikai adatok bevitelére szolgáló térképnézettel - táblaadatok összefüggő kapcsolattal rendelkező adatblokk (erdős jogcímek, számla) alfanumerikus adatok bevitelére szolgáló adatblokk összesítéseket tartalmazó adatblokk A felhasználónak lehetősége van az adatblokkokban új sor beszúrására a megnyomásával. A beszúrás után egy üres szerkeszthető sor jelenik meg. funkciógomb Lehetőség van a rögzített adatok exportálására a és a funkciógombok segítségével. Ez a funkció valamennyi adatblokkon elérhető, alfanumerikus adatok exportálására szolgál. A összefüggő kapcsolattal rendelkező adatblokkoknál egy táblázat készül. 16 / 137. oldal

17 A jelölőnégyzetet bejelölve, majd a funkciógombra kell kattintva lehetőség van már meglévő sor törlésére. Egyszerre több sor is kijelölhető és törölhető ezzel a módszerrel. funkciógomb megnyomásával lehetőség van xls fájl feltöltésére A bizonylatok lapozhatók, az egy lapon található sorok száma beállítható (jelenlegi beállítás 5, 10, 15 sor egy lapon). Lehetőség van az alapbeállításként adatblokkonként különböző értékek definiálására Jogcímekhez tartozó szerkesztőablakok Azoknál az adatblokkoknál, amelyeknél nagyszámú adatfelvitel az igény, ún. szerkeszthető ablakban történik az adatok rögzítése. A funkciógombra kattintva nyílik meg a szerkesztőablak. Az adatok a kitöltés során bármikor újra módosíthatók. A teljes adattartalom ebben az editálható ablakban jelenik meg, de néhány kiemelt adat közülük az ablak becsukása után is látható a bizonylaton. 17 / 137. oldal

18 A kitöltött adatokon, a szerkesztő ablak alján található gomb megnyomásával végezhetők el a kitöltésre vonatkozó ellenőrzések. A hibátlan mezők háttérszíne fehér, a figyelmeztető hibás mezőké sárga, a súlyosan hibásaké rózsaszín. Amely mezőhöz több hiba is kapcsolódik, azoknál a háttérszín a magasabb súlyú hiba háttérszíne lesz. Ha a kitöltött adatok megfelelőek a felhasználó a gombra kattintva térhet vissza a kérelem kitöltés felületre és fogadhatja el a rögzített adatokat. Ezután a fontosabb adatok a kitöltő felületen is megjelennek: A gombra kattintva az adatok a kitöltés során bármikor újra módosíthatók Összefüggő kapcsolattal rendelkező adatblokkok Ennél az adatblokk típusnál a funkciógombra kattintva jelölhető ki az a fősor, amelynek alrendelt sorait szeretnénk szerkeszteni, sorokat szeretnénk beszúrni hozzá. Ilyen az erdős jogcímek és a számlák Hibakezelés a bizonylaton Több mint 700 hibakódos és körülbelül ennyi horizontális ellenőrzés biztosítja a formailag hibátlan bizonylatok beadását. Horizontális előzetes alapjog vizsgálatok az MVH ügyfél-nyilvántartásán alapuló szolgáltatás meghívásával online módon biztosítják, hogy ügyféladatok hibája, hiányossága miatt ne kerüljön érdemi vizsgálat nélkül elutasításra egyetlen kérelem sem. A több eljárásos jogcímeknél, a jóváhagyott vagy részben jóváhagyott támogatási határozatban lévő adattartalom és az űrlapon rögzített adattartalom egyezőségének ellenőrzése történik meg. A térképes alkalmazásoknál a rajzellenőrzéseket a Központi terület adattár Területjellemzők szolgáltatásának meghívásával végzi a szoftver, a táblarajzok változtatásakor futnak a rajzellenőrzések. A rajzellenőrzéseknél minden esetben az igényelt jogcím, az igényelt növény kultúra és a fizikai blokk jellemzőinek függvényében meghatározásra kerül az érvényes terület a fizikai blokkon belül. Az ellenőrzés erre az érvényes táblaterületre fut az általánosan meghatározott tolerancia figyelembevételével. Az adatblokkok között keresztellenőrzések futnak a hibásan rögzített adatok kiszűrésére. A bizonylat kitöltése több napot vesz igénybe, ezért úgynevezett végső ellenőrzés is fut, amely alkalmával a bizonylat valamennyi ellenőrzése ismételten megtörténik a Beadás funkciógomb megnyomásakor. Figyelmeztető hibák esetén sárgára, súlyos hiba esetén pirosra színezzük az adatmezőt, a hibaszöveget a hiba helyére állva tooltipben megjelenítjük. Amennyiben a kérelemben F-es sárga hibajelzések szerepelnek, azok a kérelemben állandóan jelen lesznek, ettől a kérelem formailag hibátlan, ügyfélkapun keresztül beadható. A jelölőnégyzet pirosra színezése megmutatja, hogy a jogcímcsoportban S-es a legmagasabb súlyú hiba. 18 / 137. oldal

19 A hibás jogcím jelölőnégyzetére állva egy tooltip-ben megjelenik a hiba szövege is. Minden adatblokk alján megjelenik az arra az adatblokkra vonatkozó valamennyi hiba, hibalista formájában. A hibalista rendezhető, a bizonylat hibakezelése minden adatblokknál azonos. A menüsorban lévő Hibák funkciógombra kattintva a bizonylat teljes egészére vonatkozó hibaüzenet megjelenik lista formájában. 19 / 137. oldal

20 Azok a mezők, melyek hibátlanok, fehér háttérrel jelennek meg. Ha egy mezőhöz S-es vagy F-es hiba tartozik, azt a mezőt pirossal keretezzük, figyelmeztető hiba, üzenet esetén sárga háttérrel, súlyos hiba esetén rózsaszín háttérrel jelenítjük meg. A kitöltés alatti bizonylat mindaddig, míg súlyos hibát tartalmaz ügyfélkapus benyújtása nem lehetséges. A kitöltött és formailag hibátlan bizonylaton aktívvá válik a Beadás funkciógomb Támogatási/kifizetési igények Az ügyfél ebben az adatblokkban jelölheti be, mely jogcímcsoportra kíván kifizetési/támogatási igényt bejelenteni. Amelyik jogcím, jogcímcsoport bejelölésre kerül, annak a további adatok megadására szolgáló Dosszié füle aktívvá válik, melyre rákattintva megjelenik az adott jogcím adatainak rögzítésére szolgáló mezők. Külön mindig aktív Dosszié fül került kialakításra a Táblaadatoknak. A felületen mindig csak az az adatblokk jelenik meg, amelyikben az ügyfél dolgozik. Amely jogcímeket megszemélyesíti a szoftver, azoknál a kapcsolódó jelölőnégyzetek is automatikusan bejelölésre kerülnek. 20 / 137. oldal

21 Amennyiben az ügyfél a jelölőnégyzetből kiveszi a pipát, abban az esetben a megszemélyesített illetve már kitöltött adatok törlésre kerülnek. A pipa kivételekor egy figyelmeztető üzenetet adunk felugró ablakban: Ha megszünteti a kijelölést, akkor törlődnek a jogcímhez már rögzített adatok. Biztosan törölni szeretné ezt az igényét? OK/Mégsem Az OK gomb megnyomása esetén törlődik a jelölőnégyzetből a pipa és a megszemélyesített adatok a kapcsolódó adatblokkból, a Mégsem gomb megnyomásával a törlés nem történik meg Táblaadatok A Táblaadatok adatblokk megjelenik valamennyi bizonylaton. Ebben az adatblokkban több táblás jogcímre vonatkozó támogatási/kifizetési igényt lehet bejelenteni. Ennek az adatblokknak két nézete van egy alfanumerikus nézete, valamint egy térképnézete. A térkép nézeten az igénylési adatokat, és a tábla fizikai helyét a jogcímben meghatározott módon (szabadkézi rajzolással vagy shape, EOV fájl feltöltésével) jelentheti be az ügyfél Táblaadatok adatblokk alfanumerikus nézete A belépéskor érvényes táblákat személyesítjük meg a táblarajzzal együtt, melyet a tárgyévi táblakialakítás és hasznosítás alapján aktualizálni kell. Az előző évektől eltérően a megszemélyesítés alapja lehet a 2015 évi kárbejelentő vagy Biztosítási szerződés melléklete bizonylatok táblaadatai is. Ezen a felületen lehet táblát beszúrni a kiválasztott blokkhoz, táblát törölni és új blokkot beszúrni is. 21 / 137. oldal

22 Az adott blokkra vonatkozó változásvezetési igény ezen a táblaadatok adatnézet felületén jelenik meg. A táblaadatokra vonatkozó összesítések az összesítés funkciógombra kattintva jelennek meg. Összesítést végzünk jogcímre, blokkhasználatra, hasznosításra, diverzifikációban elkülönített növénykultúrákra és EFA táblára, változásvezetésre. A FELÜLET MÉG VÁLTOZNI FOG! 22 / 137. oldal

23 Táblaadatok térképnézete A táblaadatok alfanumerikus nézetén a Szerk. felirat alatt található funkciógombbal tudunk átlépni a térképnézetre, ahol megadhatók az igénylés adatai, és szabadkézzel berajzolható, vagy shape fájl, EOV koordináta megadásával feltölthető a táblarajz. Az igénylési adatok ( A FELÜLET MÉG VÁLTOZNI FOG! ) következő csoportosításban jelennek meg: Táblaadatok o Megjelenítés, rétegek o Blokk o Tábla o EOV koordináta Területalapú igénylések EMVA igénylések Vis maior adatok Másodvetés (1, 2, 3) Csatolmányok 23 / 137. oldal

24 Ezen a nézeten megjelenik a térképnézet menüje, a blokkinformációkat tartalmazó ablak, a rajzolandó tábla, másodvetés vagy EFA terület listája (ahol az adott rajzot lehet kiválasztani, törölni, a rajzra vonatkozó adatokat -azonosítók és területnagyság- is ez az ablak tartalmazza). A rajzolásnál (szabadkézi és betöltött rajz esetén is) az érvényes területre vágás felajánlásával támogatja a szoftver a jogcím, hasznosítás és blokkjellemzők függvényében formailag hibátlan táblarajz felvitelét A térképoldali menü Méret A Méret menüpont alatt lévő Eredeti állapot funkcióra kattintva a térkép az első belépéskori állapotra és méretre áll vissza. Nagyobb funkciógomb nagyít, míg a Kisebb kicsinyíti a térképet. Vonalzó használata A térképnézeten elérhetővé vált az ún. vonalzó használata, melynek segítségével az ortofotón látható elemek, szélességét és hosszúságát lehet megmérni, például egy fás sávok szélességét, vagy egy fasor esetében az egyes fák közötti távolságokat. Ezt a funkciót a térképnézet a felső menüsorának első Méret gombjára állva, a legördülő menüben a Vonalzó be gombra kattintva érhetjük el. 24 / 137. oldal

25 Ekkor a térkép a bal felső sarkában, a hibalista alatt, megjelenik a vonalzó, aminek segítségével egy hagyományos vonalzóhoz vagy az általában a térképeken szereplő vonalas aránymértékhez hasonlóan lehet távolságot mérni. A vonalzón megjelenő számok méterben kerületek feltüntetésre. Az egyes elemek mérését, a vonalzó alsó és felső pontjainak áthelyezésével tehetjük meg. Az egyik végpontra kattintva és az egérmutatót lenyomva tartva lehet mozgatni a vonalzót egyik helyről a másikra, így mérve például egy adott parcella hosszúságát. 25 / 137. oldal

26 A vonalzó használata megkönnyíti a lehatárolandó ökológiai jelentőségű területek méretének beazonosítását, használatával megállapítható például az, hogy az ábrán látható fás sáv megfelel-e az ökológiai fókuszterületként elszámolható fás sáv definíciójának, azaz egyes részei szélesebbek-e a megengedett 10 méteres szélességnél. 26 / 137. oldal

27 A lenti példa egy táblaszél szélességének mérését mutatja be. Mérés ki- és bekapcsolása Az ökológiai jelentőségű területek berajzolásakor a berajzolt poligon egyes pontjai között automatikusan megjelenik annak két pontja közti távolság. 27 / 137. oldal

28 Ez a funkció szintén a menüsor Méret gombjára állva a Mérés ki gombra kattintva ki- és bekapcsolható. 28 / 137. oldal

29 Törlés A Törlés menüpont alatt lehetőség van a teljes táblarajz törlésére, vagy a táblarajzon belül elhelyezkedő belső vonalak törlésére. Mentés A bizonylat mentése megtörténik a Mentés funkciógomb lenyomásával. Ellenőrzés Az ellenőrzések lefutnak az ellenőrzés funkciógomb lenyomásával. Betöltés Shape vagy EOV fájl betöltésére van itt lehetőség. A Shape állománynak tartalmazni kell egy *.shp, *.shx, *.dbf fájlt. Ezeket a fájlokat közvetlenül is be lehet tölteni, vagy pedig tömörített *.zip állományként is. Ebben az esetben az állomány ne tartalmazzon meg nem engedett karaktereket illetve ékezetes betűket. Az EOV fájl X;Y koordináták egymás utáni felsorolását kell hogy tartalmazza pl.: ;230700;658400;230600;658450; / 137. oldal

30 Ezután a Betöltött táblarajz kiválasztása funkcióval lehet a betöltött poligont a táblaigényléshez rendelni. Keresés A Kataszteri (külterületi) hrsz és település megadásával lehet a blokkokat keresni. Bezár A térképoldalról az adatnézetre lépést biztosítja A táblaadatok alfanumerikus adatainak szerkesztése Az adatnézetről a funkciógomb megnyomásával annak a táblának a szerkesztő felületére jutunk, amely táblasornál megnyomtuk ezt a funkciógombot. A blokkok, táblák azonos sorrendben jelennek meg, ahogyan az alfanumerikus oldalon szerepeltek. Minden adat a térkép oldalon szerkeszthető, a blokk, tábla beszúrás/törlés kivételével. Rétegek Lenyíló lista, amely tartalmazza a megjelenítendő rétegeket, előttük egy jelölőnégyzettel. A jelölőnégyzetet bejelölve az adott fedvény/réteg megjelenik, a jelölést törölve eltűnik. Lehetőség van valamennyi réteg bejelölésére/törlésére egy mozdulattal. A rétegekre történő ellenőrzés akkor is lefut, ha azok megjelenítése nincs bekapcsolva. 30 / 137. oldal

31 Blokk Lenyíló lista tartalmazza az ügyfél blokklistáját abc sorrendben, ahol a gördítő sáv segítségével tudunk navigálni. A kiválasztott blokk jelenik meg a térképoldalon az ügyfél táblájával. Tábla Lenyíló lista, abban a blokkban lévő táblákat tartalmazza táblasorszám szerint növekvő sorrendben, amely blokk a blokklistában kiválasztásra került. A lenyíló listában kiválasztott táblarajz aktív, szerkeszthető amennyiben a jogcím azt lehetővé teszi. EOV koordináta 31 / 137. oldal

32 X;Y koordináta párt mutatja, ahol az egérrel járunk, egy adott blokk térkép kivágatán. Táblaadatok Támogatást nem igényel Amennyiben az ügyfél az adott táblánál a nem igényel részben jelöl (tesz pipát), akkor a tábla vonatkozásában csak a terület-bejelentési kötelezettségét teljesíti, de semmilyen támogatásra nem lesz jogosult ezen terület vonatkozásában. A kötelezettség alól nem mentesít. Például ilyen módon kell jelezni az egységes kérelemben, azon az ügyfél jogszerű földhasználatában álló mezőgazdasági területeket, melyek mérete nem éri el a minimális támogatható parcellaméretet, azaz a 0,25 hektárt. Főnövény hasznosítási kódja 2015-ban a hasznosítási kódtáblában lényeges változások történtek!!! Kérjük, a kérelem kitöltése során a hasznosítás megadásakor a megfelelő kód kiválasztása érdekében vizsgálja meg a hasznosítási kódtáblázatot! Tábla megadott terület Kérjük, itt adja meg, a tábla területét, amelyre az ügyfél igényelni szeretne. Tábla berajzolt területe Az ügyfél által nem szerkeszthető mező a szoftver tölti, a táblarajz által lefedett terület szerint. Az ügyfélnek lehetősége nyílik meggyőződni arról, hogy igényelt terület és a berajzolt területe egyezik-e. Kockázatkezelés szempontjából releváns terület (szoftver tölti) A Kárenyhítési rendszerben a hasznosítások csoportosítása alapján töltődik. Igénylésre vonatkozó adatok megadása Dinamikusan megjelenő adatmezőket tartalmaz, amely mezők az igényelt jogcím, hasznosítás és blokkjellemzők függvényében jelennek meg. Ha pl. az ügyfélnek van EMVA Gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítése, korszerű ültetvények telepítése jogcím igénylés bejelölve a Támogatási/kifizetési adatok között, és FRU08 Málna hasznosítást jelölt be a táblára, akkor a következő mezők jelennek meg: 32 / 137. oldal

33 Területalapú igénylések EMVA igénylések Vis maior Amennyiben a táblára korábban már vis maior esemény bejelentése történt, úgy a vis maior adatok nem szerkeszthető formában itt jelennek meg. Ha nincs Vis Maior bejelentés, abban az esetben ez az ablak inaktív. Másodvetések A tervezett másodvetések esetén is 3 másodvetés bejelentésére van lehetőség (Másodvetés 1, 2, 3 külön lenyíló ablakban). Másodvetés lenyíló menüben ki kell választani, hogy hagyományos másodvetés bejelentéséről van szó vagy ökológiai célterületként elszámolható másodvetésről. Ökológiai jelentőségű másodvetés esetén a Zöldítés jogszabályban meghatározott, legalább két növény kiválasztása kötelező. Meg kell adni a másodvetéssel érintett terület nagyságát, táblarajzát, és a másodvetés tervezett időpontját SAPS+Zöldítés és Termeléshez kötött növény termesztés támogatása Egységes területalapú támogatás (SAPS) igénylése + Zöldítés Az Egységes kérelemben a SAPS támogatás igénylése a zöldítési támogatás igénylésének is minősül. 33 / 137. oldal

34 A SAPS táblaszinten történő numerikus igénylésére a SAPS + Zöldítés jogcímigénylés jelölőnégyzetének bejelölésével van lehetőség. (Amennyiben a támogatást nem igényel jelölőnégyzet nincs bejelölve.) Amennyiben a táblasorban jelzett területre SAPS támogatási igényét jelezni kívánja, akkor ezt úgy kell megtenni, hogy az adott táblasor végén lévő a Szerk. alatti ceruza ikont ( ) megnyomva előjön az a felület (lásd. alábbi ábra), melyen a Területalapú igénylések sorra állva a lenyíló részben megjelenő SAPS+Zöldítés négyzetet be kell pipálni. A SAPS + Zöldítés jelölő négyzet bepipálása után a kezdő felületen az adott táblasornál az Igényelt jogcímek alatt megjelenik a SAPS + Zöldítés. Ha ezt a lépést nem teszi meg, akkor az adott táblasorban megadott területre NEM keletkezik SAPS támogatási igénylése! Ameddig a SAPS+Zöldítés jelölő négyzetbe nem tesz pipát, addig a program egy üzenetet ad: Figyelem! SAPS támogatási igényt nem jelölt. A fenti üzenet csak akkor jelenik meg, ha egyúttal az ún. Nem igényel négyzetben sem jelzi, hogy a táblasor vonatkozásában nem kíván igényelni semmilyen támogatást: 34 / 137. oldal

35 Kendertámogatás igénylése Figyelem! évtől csak a KEN01, KEN02, KEN03 hasznosítási kód megadása esetén igényelhető kendertámogatás! Továbbá felhívjuk figyelmét, hogy a támogatható kenderfajták is megváltoztak! Kérjük, az igénylés előtt tájékozódjon erről! Ha a SAPS támogatást olyan táblára kívánja igényelni, amelyen kendertermesztés folyik (azaz a hasznosítás mezőben az KEN01, KEN02 vagy KEN03 hasznosítási kóddal azonosított növénykultúrát adott meg), akkor a SAPS+Zöldítés négyzetben történő pipáláson kívül kötelezően meg kell adni a kender fajtát, valamint a táblánál felhasznált vetőmag mennyiséget kilogrammban kifejezve. Ezt úgy tudja megtennie, hogy Főnövény hasznosítási kódja lenyíló menüből kiválasztja valamelyik kender hasznosítási kódot, majd bejelöli a SAPS+Zöldítés négyzetet, és ekkor megjelenik a Kender fajta lenyíló mező, melyből ki kell választania a felhasznált kender fajtáját (példánkban: Codimono ), valamint a Kender vetőmag mező, melyben pedig meg kell adni az adatot kg-ban egész számmal (példánkban: 126 kg). Figyelem! A kender vetőmagcímkét (eredeti példányt!) ig postai úton meg kell küldeni az MVH illetékes kirendeltségének! 35 / 137. oldal

36 Amennyiben a kenderhasznosításhoz kapcsolódó mezőket nem tölti ki a kérelmező, akkor a program súlyos jelzésű hibaüzenetet ad felszólítva a kérelmezőt a mezők kötelező kitöltésére: A Kender fajta megadásának hiánya esetében: A Kenderfajta mező kitöltése kötelező A Kender vetőmag (kg) mező kitöltésének hiányában: A mező kitöltése kötelező! A felhasznált vetőmag mennyiséget kérjük feltüntetni kilogrammban, egész számmal kifejezve A Kender fajta listában felsorolt nevesített fajtáktól eltérő kenderfajta termesztése esetén SAPS támogatásra nem jogosult a terület, ezért ebben az esetben a Nem igényel mezőt kell pipát tenni. Ha Ön nem támogatható fajtájú kendert termeszt (pl. Fasamo) az adott táblán, akkor a Kender fajta lenyíló mező listájában az Egyéb fajta opciót tudja beállítania, azonban ezt követően a szoftver figyelmeztet, hogy ki kell venni a SAPS+Zöldítés mezőből a pipát, és ez esetben a Nem igényel mezőt kell kitöltenie. 36 / 137. oldal

37 Egységes területalapú támogatás (SAPS) igénylése 2008 után megvalósított EMVA erdősített területeken Az új közösségi jogszabályok alapján lehetővé vált a év után az EMVA - MgTE jogcímben támogatási jogosultságot nyert ügyfelek számára a már megvalósított erdőtelepítéssel érintett területek vonatkozásában (akik az első kifizetési kérelmet 2009-ben adták be), hogy évtől kezdődően egységes területalapú támogatás (SAPS) iránt is kérelmezzenek. Az érintett területek a benyújtó felületen a Rétegek lenyitásával és az EMVA-MgTE-SAPS (2008 után) bekapcsolásával jeleníthetőek meg (világoszöld lehatárolás): A jelölt fedvényen felvitt tábla esetében lehetőség van SAPS támogatást igényelni amennyiben a telepített erdőnek megfelelő hasznosítási kód kerül megadásra (pl. BU004). Figyelem! Amennyiben a megadott területen (fedvényen jelölt táblarajzon) lévő erdőtelepítés valójában 2008, vagy az előtt történt, akkor SAPS támogatásra nem jogosult! Figyelem! A FOL01 hasznosítás megszűnt, így termesztő berendezés alatti termesztés esetén az öntözéshez hasonlóan jelölni kell a Fóliás termesztés jelölőnégyzet bejelölésével. 37 / 137. oldal

38 Figyelem! Azon növénykultúrák esetében, ahol a hasznosítási kód elnevezése nem tartalmazza a vetőmag/szaporítóanyag célú felhasználást, azonban a termesztés vetőmag előállítás céljából történik, akkor lehetőség van ennek bejelölésére a szaporítóanyag célra jelölő négyzet bejelölésével Zöldítés Zöldítés követelményei alól mentesülő területek: Az ökológiai gazdálkodásban résztvevő területek, melyekre az ügyfél tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvánnyal rendelkezik, mentesülnek a zöldítés követelményei alól. Az ökológiai gazdálkodásban résztvevő területek megadására a Táblaadatok blokkban van lehetősége az Ökológiai gazdálkodás lenyíló menü használatával. Amennyiben az ügyfél a táblához Igen-t választ ki a lenyíló menüből, akkor a Hivatal a tanúsító szervezet adatszolgáltatása alapján ellenőrzi az ökológiai gazdálkodás tényét. Amennyiben Nem-et választ vagy üresen hagyja a lenyíló menüt, akkor nem kerül be az adott tábla a tanúsító szervezet adatbázisával történő keresztellenőrzésbe. 38 / 137. oldal

39 Diverzifikáció A diverzifikációt nem kell külön jelölni, az egységes kérelemben bejelentett összes területhez tartozó adatok alapján kerül összesítésre, és meghatározásra, hogy a terménydiverzifikációs követelményeknek megfelelt-e az ügyfél. A vízvédelmi sáv, mezőgazdasági termelés alatt nem álló erdőszél EFA elemek területe parlagon hagyott területnek minősül, és diverzifikáció szempontjából parlagként kerül figyelembe vételre. A táblaszegély EFA elem esetében lehetőség van arra, hogy a szomszédos szántóterület hasznosításával azonos, vagy parlagon hagyott területként jelententse be, és a diverzifikáció szempontjából is ekként kerül figyelembe vételre. 39 / 137. oldal

40 Ökológiai célterületek kijelölése A Zöldítés menüpont alatt van lehetőség az EFA objektumok kiválasztására. A lenyíló menüből csak akkor lehet objektumot kiválasztani, ha a tábla hasznosítási kódja szántónak megfelelő hasznosítású. Állandó kultúra és állandó gyep hasznosítás esetében nem lehetséges a táblához EFA területet hozzárendelni. A szoftver biztosítja, hogy egy adott táblán lévő valamennyi lehatárolt EFA típus igénylése a MePAR EFA objektumai/táblához tartozó összes EFA tájelem funkció kiválasztásával kijelölésre kerüljön. A MePAR-ban le nem határolt EFA-t az ügyfél szabadkézi rajzolással, vagy EOV, illetve Shape fájl feltöltéssel tudja lehatárolni. Amennyiben magányos fa, fa- és bokorcsoport, illetve kis kiterjedésű tó MePAR-ban történő lehatárolása a tényleges helyszíni állapottal nem egyezik meg, lehetőség van a felvett EFA terület rajzát módosítani. Ebben az esetben a Rajzolandó tábla, másodvetés vagy EFA terület kiválasztása ablakban a módosítandó EFA elem sorát kiválasztva a sor szürke színűvé válik. Ebben az esetben az EFA elemhez tartozó pontok megjelennek, melyek mozgatásával lehetséges a rajz módosítása. Ellenőrzés, majd mentést követően a rendszer felajánlja a változásvezetés indítását. Ennek választása a jelölő négyzet bepipálásával történik. Ezt követően a táblaadatoknál megjelenő indoklási mező kitöltése szükséges. 40 / 137. oldal

41 A MEPAR EFA objektumai menü Táblához tartozó összes EFA tájelem kijelölhető, ellenőrzés és mentés gomb megnyomásával igényelhető. Ebben az esetben a táblához kijelölt EFA területek mérete, súlyozási és átváltási tényezővel számított értéke is megjelenik. 41 / 137. oldal

42 Amennyiben a MePaR-ban nem lehatárolt magányos fa, facsoport vagy kis kiterjedésű tó EFA elemet kívánunk igényelni, akkor lehetősége van új elemként felvinni az Új EFA területek rajzolása menüpontból történő kiválasztás után. Ebben az esetben szabad kézzel kell megrajzolni az új EFA elemet. Majd ellenőrzés és mentés gomb megnyomásával a táblához újonnan felvitt EFA területek mérete, és súlyozási és átváltási tényezővel számított értéke is megjelenik. Felhívjuk a figyelmet, hogy ebben az esetben változásvezetési kérelem indítása is szükséges ahhoz, hogy a zöldítésben megállapított EFA területként figyelembe vételre kerüljön az új elem. A MEPAR-ban nem lehatárolt, nem táblaszintű EFA elemek (táblaszegély, fasor, vízvédelmi sávok, sövény és fás sáv) kijelöléséhez a Lehatárolható EFA területek menüpontból történő kiválasztás után lehet a térképen berajzolni. Az EFA elem berajzolása után az Ellenőrzés és Mentés gomb megnyomásával kerül kiszámításra az adott táblához tartozó EFA elem nagysága, és átváltási és súlyozási tényezővel korrigált értéke. 42 / 137. oldal

43 A MePaR-ban nem lehatárolt táblaszintű EFA elemek igényléséhez a táblaadatok megadásakor a meghatározott táblaszintű EFA elem igénylésének megfelelő hasznosítási kódot kell kiválasztani. Parlag táblaszintű EFA elem igényléséhez PIH01 hasznosítási kód megadása szükséges. Minden más esetben inaktív a menüpont. A nitrogénkötő növényekkel bevetett terület, mint EFA elem igényléséhez a jogszabályban előírt növényekhez tartozó hasznosítási kódok (hasznosítási kód táblázat tartalmazza) egyikének megadásával lehetséges igényelni. A mezei borsóval bevetett földterület ökológiai jelentőségű területként történő figyelembevétele esetén a vetőmag felhasználásáról és a felhasznált mennyiségről szóló nyilatkozatot a térkép nézeten a Csatolmányok menüben kell feltölteni és legkésőbb július 31. napjáig benyújtani. Táblaszintű EFA elem igénylését követően csak szomszédos EFA elemek kiválasztására van lehetőség. 43 / 137. oldal

44 Ökológiai másodvetés igénylése esetén a másodvetés típusa lenyíló menüből az ökológiai másodvetést kell kiválasztani, itt meg kell adni a hasznosítási kódokat, a másodvetés rajzát valamint a másodvetéssel érintett terület nagyságát. Ugyanitt meg kell adni a másodvetés tervezett időpontját, melynek ökológiai célterületként bejelentett másodvetés esetében tárgyév július 1. és október 1. napja közötti időszakra kell esnie. Az ellenőrzés és mentés gombok megnyomása után a másodvetés megjelenik a táblát és a táblához tartozó EFA elemeket összesítő táblázatban a súlyozási és átváltási tényezőkkel számított zöldítési terület feltüntetésével. Ökológiai illetve hagyományos másodvetés felvitele esetén továbbá szükséges megadni a főnövény vetésének időpontját, amit az ügyfél a táblaadatokban megjelenő Főnövény vetési időpontja elnevezésű mezőben tehet meg. 44 / 137. oldal

45 Rajz módosítása Amennyiben a felvett EFA terület rajzát módosítani szükséges, a táblához tartozó táblarajzot, és EFA elemeket tartalmazó táblázatban a módosítandó EFA elem sorát kiválasztva a sor szürke színűvé válik. Ebben az esetben az EFA elemhez tartozó pontok megjelennek, melyek mozgatásával lehetséges a rajz módosítása. 45 / 137. oldal

46 EFA elem törlése A táblához tartozó EFA elemeket összesítő táblázatban a törlendő EFA elem sorának bal oldalán található kuka ikonnal lehet törölni az adott EFA elemet. Mentés A bizonylat mentése megtörténik a Mentés funkciógomb lenyomásával. Ellenőrzés 46 / 137. oldal

47 Az ellenőrzések lefutnak az ellenőrzés funkciógomb lenyomásával. Amennyiben válzotatunk a táblához tartozó adatokon (táblarajz, hasznosítási kód, terület nagysága), vagy a táblához tartozó EFA elem adatain (EFA terület nagysága), akkor az ellenőrzések nem futnak le automatikusan. Minden esetben az ellenőrzés gomb újabb megnyomására van szükség ahhoz, hogy az adatok frissüljenek Állandó gyepterületek megőrzése Környezeti szempontból érzékeny gyepek Környezeti szempontból érzékeny gyepek a NATURA2000 gyepterületek. A térkép nézeten a Rétegek lenyíló menüből kiválaszthatók a NATURA2000 fedvények. NATURA2000 fedvényeken igényelt területek csak a természetvédelmi hatóság által kiállított igazolással rendelkező területek vonatkozásában törhetők fel. Amennyiben a természetvédelmi hatóság engedélyt ad a gyep feltörésére, és a gyep feltörését a tárgyévben tervezi az ügyfél, akkor a térkép nézeten a csatolmányok menüben kell az igazolás szkennelt képét feltölteni a megfelelő fájl formátumban. 47 / 137. oldal

48 Rizstermesztés támogatása A rizstermesztés támogatása táblaszintű igénylés, csak Rizs (RIZ03) hasznosítás megadása esetén igényelhető, majd a SAPS + Zöldítés jogcímigénylés jelölőnégyzetének bejelölése után van lehetőség a Rizs igénylésre, amennyiben a támogatást nem igényel jelölőnégyzet nincs bejelölve Gyümölcstermesztés támogatása A gyümölcstermesztés támogatása táblaszintű igénylés, megfelelő hasznosítás megadása, majd a SAPS + Zöldítés jogcímigénylés jelölőnégyzetének bejelölése után van lehetőség a Gyümölcs támogatás igénylésre, amennyiben a támogatást nem igényel jelölőnégyzet nincs bejelölve. A térképoldalon és az alfanumerikus oldalon is figyelmeztető üzenet jelennek meg. 48 / 137. oldal

49 Figyelem! A termeléshez kötött gyümölcs támogatás feltétele a jogszabályban előírt hektárra vetített telepítéskori minimális tőszám megléte. Továbbá három követelményből (maximális életkor, fix, telepített öntözés megléte, ültetvény esetében 85%-os tőszámbeállottság) valamely kettő teljesítése kötelező! A területileg illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága fentiek igazolására hatósági bizonyítványt állít ki Zöldségnövény, ipari zöldségnövény termesztés támogatása A zöldségnövény és az ipari zöldségnövény támogatása táblaszintű igénylés esetén a jogcím rendelet szerint igényelhető hasznosítás megadása, majd a SAPS + Zöldítés jogcímigénylés jelölőnégyzetének bejelölése után van lehetőség a zöldségnövény és az ipari zöldségnövény támogatás igénylésre, amennyiben a támogatást nem igényel jelölőnégyzet nincs bejelölve. A zöldségnövény és ipari zöldségnövény támogatás igénylése esetén a rendeletben meghatározott minimális, minősített szaporítóanyag használata miatt további adatmegadásra is szükség van, melyre figyelmezető üzenetek is felhívják a figyelmet. 49 / 137. oldal

50 Szaporítóanyag típusa Kérjük a lenyíló lista alapján adja meg a felhasznált/felhasználandó szaporítóanyag típusát. Zöldségnövényeknél: vetőmag, palánta, hagyma, fokhagymagerezd, dugvány Ipari zöldségnövényeknél: vetőmag Szaporítóanyag mennyisége Kérjük, itt adja meg az adott táblán felhasznált/felhasználandó szaporítóanyag mennyiségét darabban kifejezve. A területen ténylegesen felhasznált mennyiséget kell beírni darabban kifejezve. 50 / 137. oldal

51 Kérjük zöldségnövény támogatás igénylésekor a 9/2015 (III.13.) FM rendelet 3. melléklet szerinti minimális szaporítóanyag mennyiséget vegye figyelembe! Kérjük ipari zöldségnövény támogatás igénylésekor a 9/2015 (III.13.) FM rendelet 4. melléklet szerinti minimális szaporítóanyag mennyiséget vegye figyelembe! Szaporítóanyag származása Kérjük, a lenyíló listából (saját előállítás, beszerzés) adja meg a szaporítóanyag származására vonatkozó adatot! Spárga és torma termesztés esetén ezen adatot nem kell megadni! Bizonylat száma Kérjük, itt adja meg a szaporítóanyag beszerzésére vonatkozó adatot (pl: vetőmagcímke száma; számla száma; szaporítóanyag minősítő bizonyítvány másolata)! Spárga és torma termesztés esetén ezen adatot nem kell megadni! Zöldségnövények esetében a évi vetés esetén a szaporító anyagról nem szükséges igazolással rendelkeznie. Kérjük, amennyiben nem rendelkezik számlával akkor "nem releváns" értékkel töltse ki a "bizonylat száma" mezőt. Kérjük amennyiben a kitöltéskor még nem rendelkezik számlával (pl: későbbi vetés miatt) akkor "0" értékkel töltse ki a "bizonylat száma" mezőt, és amikor rendelkezésére áll a számla (legkésőbb június 16-ig), úgy a mezőbe is beírható a száma. A térképoldalon és az alfanumerikus oldalon is a jogcímre vonatkozó hiba és figyelmeztető üzenetek jelennek meg. Ezen figyelmeztető üzenetek a kérelem beadása után is a beadott bizonylaton maradnak, mivel azok tartalmi ellenőrzése a kiértékelés során történik meg. A zöldségnövény és az ipari zöldségnövény támogatás igénylése esetén a kérelemhez elektronikusan csatolni kell a minősített szaporítóanyag használatát igazoló dokumentumokat! A dokumentumok benyújtási határideje az egységes kérelem benyújtási határideje. Ha egy számlához illetve vetőmag címkéhez több tábla vetése is tartozik, akkor csak egyszer kell csatolni a számlát, címkét. A dokumentumok csatolására vonatkozóan kérjük, olvassa el a felhasználói kézikönyv erre vonatkozó fejezetét. 51 / 137. oldal

52 Vagy: Termesztő berendezés alatti termesztés esetén az öntözéshez hasonlóan jelölni kell. További teendők spárga és torma támogatása igénylés esetén A spárgára és tormára történő támogatása igénylés esetén további előírás a dugvány felhasznált mennyiség igazolása, melyre az egységes kérelem felület folyamatosan figyelmeztet a kérelem beadásakor is. Torma/spárga termesztés esetén a ténylegesen felhasznált szaporítóanyag mennyiség felhasználás igazolására napjáig az MVH részére a gazdálkodási napló másolatát meg kell küldeni. 52 / 137. oldal

53 Másodvetésben történő igénylés Másodvetésben történő igénylés során vagy a főnövénynél lehet igényelni a támogatást vagy a másodvetés során. A kettő együtt a támogatások elutasításával jár. Másodvetésen történő igénylésnél is ki kell tölteni a zöldségnövényre vagy ipari zöldségnövényre vonatkozó adatokat Szálas és szemes fehérjetakarmány-növény támogatása A szemes fehérjetakarmány-növény vagy szálas fehérjetakarmány-növény támogatása táblaszintű igénylés, megfelelő hasznosítás megadása, majd a SAPS + Zöldítés jogcímigénylés jelölőnégyzetének bejelölése után van lehetőség a szemes és szálas fehérjetakarmány-növény támogatás igénylésre, amennyiben a támogatást nem igényel jelölőnégyzet nincs bejelölve. Egynyári takarmánynövények támogatása esetén: A szemes és szálas fehérjetakarmány-növény támogatás igénylése esetén a rendeletben meghatározott minimális, minősített szaporítóanyag használata miatt további adatmegadásra is szükség van, melyre figyelmezető üzenetek is felhívják a figyelmet. 53 / 137. oldal

54 Szálas fehérjenövények esetében többéves kultúra termesztésénél, amennyiben a telepítés éve 2015 előtti és nem történt felülvetés 2015 évben, akkor nem kel tölteni a (szaporítóanyag típusa, mennyisége, származása és bizonylat száma mezőket! Szaporítóanyag típusa Kérjük, a lenyíló lista (vetőmag, palánta, gumó) alapján adja meg a felhasznált/felhasználandó szaporítóanyag típusát Szaporítóanyag mennyisége Kérjük, itt adja meg az adott táblán felhasznált/felhasználandó szaporítóanyag mennyiségét. A területen ténylegesen felhasznált mennyiséget kell beírni kilógrammban kifejezve. Kérjük szemes fehérjetakarmány-növény támogatás igénylésekor a 9/2015 (III.13.) FM rendelet 6. melléklet szerinti minimális szaporítóanyag mennyiséget vegye figyelembe! Kérjük szálas fehérjetakarmány-növény támogatás igénylésekor a 9/2015 (III.13.) FM rendelet 7. melléklet szerinti minimális szaporítóanyag mennyiséget vegye figyelembe! Szaporítóanyag származása Kérjük, a lenyíló listából (saját előállítás, beszerzés) adja meg a szaporítóanyag származására vonatkozó adatot! Mezei borsó termesztés esetén ezen adatot nem kell megadni! Bizonylat száma Kérjük, itt adja meg a szaporítóanyag beszerzésére vonatkozó adatot (pl: vetőmagcímke száma; számla száma; szaporítóanyag minősítő bizonyítvány másolata)! Mezei borsó termesztés esetén ezen adatot nem kell megadni! További adatmegadások többéves szálas fehérjetakarmány-növény támogatása igénylés esetén Első vetés éve Kérjük többéves kultúra esetén adja meg az első vetés évét (nem lehet nagyobb 2015-nél!) Első vetés nagysága Kérjük, adja meg az első vetés/telepítés méretét hektárban kifejezve, ha az első vetés éve 2015 előtti. Ha az első vetés éve 2015, akkor az első vetés nagysága automatikusan töltődik az igényelt területtel, nem szerkeszthető, a benyújtáskor nem kell megadni. 54 / 137. oldal

55 Tárgyévi felülvetés Igen/nem választható mező alapján kérjük, adja meg, hogy a tárgyév során az adott tábla vonatkozásában történt-e felülvetés, vagy tervezi-e azt. Ha az első vetés éve 2015, akkor tárgyévi felülvetés automatikusan töltődik nem értékkel, nem szerkeszthető, a benyújtáskor nem kell megadni. Tárgyévi felülvetés dátuma Kérjük, itt adja meg, hogy a tárgyév során az adott tábla vonatkozásában mikor történt, vagy mikor fog történni a felülvetés. Ha a tárgyévi felülvetés értéke nem, akkor tárgyévi felülvetés dátuma érték nélküli, nem szerkeszthető. Felülvetés nagysága Amennyiben a tárgyévben felülvetés valósul(t) meg, akkor kérjük, adja meg a tényleges vagy várható felülvetés nagyságát. Ha a tárgyévi felülvetés értéke nem, akkor tárgyévi felülvetés nagysága érték nélküli, nem szerkeszthető. Szálas fehérjenövények esetében többéves kultúra termesztésénél, amennyiben a telepítés éve 2015 előtti és nem történt felülvetés 2015 évben, akkor nem kel kötelezően tölteni a szaporítóanyag típusa, mennyisége, származása és bizonylat száma mezőket! A bizonylatok csatolására vonatkozó figyelmeztető üzenet nem tűnik el, mivel az ügyfeleknek lehetősége van az adatok megadására és csatolására. 55 / 137. oldal

56 A térképoldalon és az alfanumerikus oldalon is a jogcímre vonatkozó hiba és figyelmeztető üzenetek jelennek meg. Ezen figyelmeztető üzenetek a kérelem beadása után is a beadott bizonylaton maradnak, mivel azok tartalmi ellenőrzése a kiértékelés során történik meg. A szemes fehérjetakarmány-növény vagy szálas fehérjetakarmány-növény támogatása igénylése esetén a kérelemhez elektronikusan csatolni kell a minősített szaporítóanyag használatát igazoló dokumentumokat! A dokumentumok benyújtási határideje az egységes kérelem benyújtási határideje. A dokumentumok csatolására vonatkozóan kérjük, olvassa el a felhasználói kézikönyv erre vonatkozó fejezetét. További teendők szemes fehérjetakarmány-növény támogatása igénylés esetén A szemes fehérjetakarmány-növény támogatása igénylés esetén további előírás a hozam igazolásának megléte, melyre az egységes kérelem felület folyamatosan figyelmeztet a kérelem beadásakor is. A szemes fehérjenövény támogatás igénylése esetén a minimális hozam igazolására vonatkozó dokumentumokat a betakarítást követő két héten belül, de legkésőbb napjáig az MVH részére meg kell küldeni. A mezei borsóra történő támogatása igénylés esetén további előírás a vetőmag felhasználás mennyiség igazolása, melyre az egységes kérelem felület folyamatosan figyelmeztet a kérelem beadásakor is. Mezei borsó termesztés esetén a ténylegesen felhasznált szaporítóanyag mennyiség felhasználás igazolására napjáig az MVH részére a gazdálkodási napló másolatát meg kell küldeni. 56 / 137. oldal

57 1.13 Cukorrépa termesztők támogatása A jogcímhez táblaszintű és kérelemszintű igénylés is tartozik. A jogcím igénylésének feltétel, hogy a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban bejelölésre kerüljön a jogcím előtti jelölőnégyzet, és a területalapú igénylések során cukorrépa (CUK01) hasznosítás kerüljön megadása, melyen a SAPS + Zöldítés jogcímigénylés jelölőnégyzetének bejelölése után a cukorrépa is igénylésre kerüljön. Amíg a szükséges adatok kitöltése hiányos, a jelölőnégyzeten és a Cukor DOSSZIÉ fülön is hibát jelez a szoftver Cukorrépa termesztés támogatása kérelemszintű igénylés A cukorrépa termesztés támogatása mező megjelölése és a cukor fül kitöltése önmagában nem elegendő a támogatás igényléséhez az igényelni kívánt tábláknál is jelölni kell az igénylést. Ebben az adatblokkban kell megadni a termeléshez kapcsolódó kiegészítő adatokat. Cukorrépa termelő besorolása: A lenyíló lista (közvetlen termelő, integrátori tag) alapján meg lehet adni a termelői besorolását. Integrátor neve: Integrátoron keresztül történő termelés során kérjük itt adja meg az integrátor nevét, amennyiben integrátori tagként igényli a támogatást. Szerződés száma: a kérelemhez meg kell adni a cukorrépa megtermelésére a közvetlen termelés esetén a kvótajogosulttal, vagy integrátoron keresztül történő értékesítés esetén az integrátorral kötött szerződés számát. A cukorrépa termesztés támogatás kapcsán megjelennek figyelmeztető üzenetek, melyek a kérelem beadása után is a beadott bizonylaton maradnak, mivel azok tartalmi ellenőrzése a kiértékelés során történik meg. A kérelemhez elektronikusan csatolni kell a cukorrépa megtermelésére a közvetlen termelés esetén a kvótajogosulttal, vagy integrátoron keresztül történő értékesítés esetén az integrátorral kötött szerződést és a CT vagy a CTOSZ által kiállított szállítási jogot igazoló dokumentumot. Figyelem! A cukorrépa termesztés támogatása esetén a kérelemhez elektronikusan csatolni kell a cukorrépa megtermelésére a közvetlen termelés esetén a kvótajogosulttal, vagy integrátoron keresztül történő értékesítés esetén az integrátorral kötött szerződést és a CT vagy a CTOSZ által kiállított szállítási jogot igazoló dokumentumot! A dokumentumok benyújtási határideje az egységes kérelem benyújtási határideje. A dokumentumok csatolására vonatkozóan kérjük olvassa el a felhasználói kézikönyv erre vonatkozó fejezetét. További teendők cukorrépa támogatása igénylés esetén: A cukorrépa támogatása igénylés esetén további előírás a cukorkvóta jogosulthoz történő igazolása, melyre az egységes kérelem felület folyamatosan figyelmeztet a kérelem beadásakor is. beszállítás Figyelem! A cukorrépa termesztés támogatása esetén napjáig az MVH részére meg kell küldeni közvetlen cukorrépa termelés esetén a cukorkvóta-jogosult által kiállított, a cukorrépa átvételéről szóló 57 / 137. oldal

58 bizonylat másolatát vagy integrátoron keresztül termelt cukorrépa esetén az integrátor által kiállított, a cukorrépa átvételéről és a cukorkvóta-jogosultnak történő továbbításáról szóló igazolás másolatát Cukorrépa termesztők támogatása táblaszintű igénylés A rizstermesztés támogatása táblaszintű igénylés, Cukorrépa (CUK01) hasznosítás megadása, majd a SAPS + Zöldítés jogcímigénylés jelölőnégyzetének bejelölése után van lehetőség a cukorrépa támogatás igénylésre, amennyiben a támogatást nem igényel jelölőnégyzet nincs bejelölve. A térképoldalon, és az alfanumerikus oldalon is megtalálható egy S-es súlyú hiba, amely a Cukorrépa termesztés támogatásának igénylése adatblokk kitöltésére vonatkozik: 1.14 Másodvetés igénylése Hagyományos másodvetés igénylés 58 / 137. oldal

59 Hagyományos másodvetés igénylésére a Másodvetés 1 fül alatt van lehetőség. Másodvetés esetén meg kell adni egy hasznosítást, a területét és a másodvetés tervezett időpontját. 59 / 137. oldal

60 Amennyiben a teljes táblát kívánjuk másodvetés során megadni, akkor rajzolásnál, ha a táblán túl rajzolunk a a szoftver felajánlja a táblára vágás funkcióját. 60 / 137. oldal

61 Amennyiben egy táblára több másodvetést tervezünk, akkor a Másodvetés 1 és a Másodvetés 2 (vagy Másodvetés 3) füleket használhatjuk. Például egy 1,6 ha táblát ketté bontva 0,8 ha-os táblákra, akkor mindkét helyen meg kell adni a táblára vonatkozó adatokat és a másodvetés szürke sorára álva egyenként kell berajzolni az adott másodvetés területét Ökológiai másodvetés igénylés Ökológiai másodvetés igénylése esetén a Másodvetés 1 fül alatt van lehetőség. 61 / 137. oldal

62 Másodvetés esetén meg kell adni a hasznosításokat a területét és a másodvetés tervezett időpontját. A terület rajzolása megegyezik a hagyományos másodvetésnél leírtakkal. Rajzolás után megjelennek az EFA-ra vonatkozó terület adatok. 62 / 137. oldal

63 1.15 EMVA-AKG igénylés EMVA AKG esetében kifizetési kérelmet csak akkor tud beadni, ha már rendelkezik jogerős Területazonosítási kérelmet (továbbiakban. TAK kérelem) jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozattal (továbbiakban: TAK határozat). EMVA AKG kifizetési kérelmet csak a saját TAK határozatában található egyedi azonosítóval rendelkező poligonok által behatárolt területre lehet beadni. Amennyiben még nem rendelkezik jogerős TAK határozattal, akkor a kifizetési kérelmében a TAK kérelemben, illetve a TAK adategyeztetőn megadott poligonok kerülnek feltüntetésre. Amennyiben nyújtott be kötelezettség átadási-átvételi kérelmet és még a kérelemmel kapcsolatos döntésről nem kapott értesítést, akkor bármely, az átadási-átvételi kérelemben szereplő ún. idegen poligonra igényelhet AKG-t (poligon/kötválter sorszám lila). Az átadó fél területazonosítási kérelmére hozott határozat tartalmazza az átveendő poligonok egyedi azonosító számát. Felhívjuk azonban arra a figyelmet, hogy kötelezettség átadási-átvételi kérelmet benyújtó ügyfelek esetében olyan idegen poligon is megjelenítésre kerül, ami esetleg nem része a kötelezettség átadási-átvételi kérelemnek, ezért javasoljuk, hogy idegen poligonra fokozott körültekintéssel igényeljen! Figyelem! A évben benyújtandó AKG kérelmek esetében már csak a Környezetvédelmi célú gyeptelepítés (BD1) célprogramban támogatott poligonok esetében kerülnek a benyújtott kifizetési kérelmek elfogadásra. Az igénylést az Adatnézet, Támogatási/kifizetési igénylések panelen az EMVA AKG jogcím bepipálásával, majd tábla szinten az érintett parcellák esetében az AKG igénylés bejelölésével teheti meg. 63 / 137. oldal

64 Amennyiben bejelölte az igénylések panelen az AKG jogcímet, akkor ellenőrzést követően megjelenik, hogy mely poligonokra nyújtott be Területazonosítási kérelmet, illetve milyen poligonok szerepelnek a Környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram keretén belül a TAK határozatában. Ezután a Táblaadatok DOSSZIÉfülön, a szerkesztés ikonra kattintva a Térképnézet felületen az érintett tábla esetében is be kell jelölni az igénylési szándékot az AKG igénylés menü lenyitásával. Az igénylés bejelölését követően el kell végezni a táblásítást! 64 / 137. oldal

65 Amennyiben a kötelezettség átadási-átvételi kérelmében olyan blokkban vesz át kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területet, amely a évi egységes kérelmében nem szerepelt, akkor ezt a blokkot az Új blokk beszúrás funkció gombbal tudja felvezetni. A táblásítás alatt azt értjük, hogy az ügyfél a térkép felületen kiválasztja az adott táblához tartozó a Kötvál. ter. sorszámot a legördülő menüből. Ez azonban csak abban az esetben jelenik meg, ha az AKG igénylés a táblához be van jelölve. AKG igénylés esetén a tábla nem nyúlhat túl a poligonon. Ez azt jelenti, hogy olyan táblák sem nyúlhatnak a poligon alá, amelyekre nem igényel AKG-t. Amennyiben a táblarajz túlnyúlik a poligonon, akkor súlyos hibát kapunk. 65 / 137. oldal

66 A táblarajz elkészítése után, vagy a meglévő táblarajz esetén, amennyiben az túlnyúlik a poligonon, a Hiba üzenetek panelen ellenőrzés hatására megjelenő Vágás eszközzel a rajz túlnyúló részei levágásra kerülnek. Figyelem: AKG igénylés esetén a tábla igényelt területe nem lehet nagyobb, mint a poligon berajzolt, táblásított területe. Kivétel, ha a támogatási határozatban a véglegesen jóváhagyott terület esetén a poligon területénél nagyobb terület került elfogadásra. pl.: 66 / 137. oldal

67 A egyedi azonosító esetén amennyiben az ügyfél maximálisan táblásítja a poligon területét (a térkép nézeten a berajzolt terület 0,43 ha), akkor az adatnézet felületen a tábla igényelt területe 0,45 ha lehet. A egyedi azonosító esetén a véglegesen jóváhagyott terület 3,82 ha, a hozzá kapcsolódó poligon területe azonban nagyobb (3,88 ha). Ilyen esetben természetesen maximális táblásítás esetén a helyes adatnézeten igényelt terület is 3,88 ha, és nem 3,82 ha, mivel a támogatásra jogosult terület és felmért poligonok arányában történik a kifizetés! Amennyiben nem a teljes területére igényelte le a poligont, akkor a Hiba üzenetek panelen megjelenő figyelmeztető üzenet jelzi, hogy mekkora az eltérés. 67 / 137. oldal

68 A megfelelő poligonazonosító, valamint a poligonon belüli táblák berajzolása után ellenőrzés hatására automatikusan betöltődik a Célprogramkód mező, amely nem szerkeszthető. A kifizetési kérelem benyújtása és az Részleges visszavonási kérelem (továbbiakban: RV) kapcsolata: RV kérelem benyújtási határidők a 5. éves 2013/2014 gazdálkodási évre: Normál RV: december 31. Vis maioros RV: június 10. Más jogcímbe történő átlépés miatti RV: június 10. A határidő után csak a környezetvédelmi gyeptelepítés célprogramra vonatkozóan nyújtható be visszavonási kérelem. Ebben az esetben a benyújtott visszavonások már a környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram esetén a 6. gazdálkodási évre kerülnek figyelembe vételre. Helyszíni ellenőrzésre történő kiértesítés után benyújtott RV-k kezelése: - Amennyiben az ügyfél vis maioros vagy más jogcímbe történő átlépés miatti visszavonási kérelmét még június 10. előtt, de a helyszíni ellenőrzésre történő 68 / 137. oldal

69 kiértesítés után nyújtja be, akkor a visszavonási kérelem a környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram esetén már csak a következő (7.) gazdálkodási évre kerül figyelembe vételre, egyéb célprogramok esetében a benyújtott kérelem nem kerül elfogadásra. Kifizetési kérelem benyújtása RV esetén: Normál RV esetén: o A kifizetési kérelmet a valóságnak megfelelően, már a korábban csökkentett területre kell benyújtani, még abban az esetben is, ha még nem rendelkezik a visszavonási kérelemnek helyt adó/részben helyt adó TAK határozattal. o A december 31. után benyújtott normál visszavonási kérelmek a környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram esetén már csak a következő (7.) gazdálkodási évre kerül figyelembe vételre, egyéb célprogramok esetében a benyújtott kérelem nem kerül elfogadásra.. Ezért a kifizetési kérelmet még az eredeti, visszavonás előtti területre kell benyújtania az ügyfélnek. Vis maioros RV esetén: Az 6. évre vonatkozó vis maiorral érintett visszavonási kérelmek határideje június 10. Ezért az eddig benyújtott visszavonási kérelmek esetében a kifizetési kérelmet is a visszavonás után maradó területre kell benyújtani. Amennyiben a visszavonási kérelmet június 11. előtt, de a kifizetési kérelmének benyújtása után nyújtja be az ügyfél, szükség van a kifizetési kérelemben igényelt területek csökkentésére is. Ezért felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy a visszavonási kérelem benyújtása esetén módosítsák a kifizetési kérelmüket is a visszavonás után maradó területre. Vis maioros RV esetén: Az 6. évre vonatkozó más jogcímbe történő átlépés miatti visszavonási kérelmek határideje június 10. Ezért az eddig benyújtott visszavonási kérelmek esetében a kifizetési kérelmet is a visszavonás után maradó területre kell benyújtani. Amennyiben a visszavonási kérelmet június 11. előtt, de a kifizetési kérelmének benyújtása után nyújtja be az ügyfél, szükség van a kifizetési kérelemben igényelt területek csökkentésére is. Ezért felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy a visszavonási kérelem benyújtása esetén módosítsák a kifizetési kérelmüket is a visszavonás után maradó területre Kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó támogatás KAT támogatás akkor igényelhető, ha az adott tábla KAT19/KAT20 besorolású fizikai blokkban helyezkedik el. Ha az adott kultúra KAT esetében támogatott, és SAPS+Zöldítés igénylés történt a táblára. 69 / 137. oldal

70 Csak a fenti feltételek együttes teljesülése esetén igényelhető KAT támogatás a táblára. Egyéb esetben a KAT igénylést jelölő mező nem jelenik meg Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó támogatás Figyelem, 2015-től a Natura 2000 támogatás igénylése a MePAR tematikus fedvény alapján történik! Natura 2000 támogatást akkor igényelhető, ha az adott táblarajz Natura 2000 terület fedvényen helyezkedik el. Ha az adott kultúra Natura 2000 gyepterületek jogcím esetében támogatott és SAPS+Zöldítés igénylés történt a táblára. 70 / 137. oldal

71 Csak a fenti feltételek együttes teljesülése esetén igényelhető Natura 2000 gyep támogatás a táblára. Amennyiben a táblaadatoknál a Natura 2000 gyep igénylést bejelölték, de a táblarajz csak részben fed rá a Natura 2000 terület fedvényre, a program súlyos hibát jelez, és felajánlja a táblarajz fedvényre vágását. A tábla Natura igényléséhez és a beadásához el kell végezni a műveletet, a fedvényhez kapcsolódó változás bejelentésére nincs mód. Natura 2000 gyepterületek támogatás nem igényelhető olyan területre, ami állami tulajdonú ÉS honvédelmi vagyonkezelésű. Ezen területek (blokk-részletek) fedvény formájában megjelenítésre kerülnek a térkép felületen (fehér színű fedvény). Ez azt jelenti, hogy ezen blokkrészletekre Natura 2000 támogatást nem, egyéb területalapú támogatást (pl.: SAPS) azonban lehet igényelni. 71 / 137. oldal

72 1.18 Erdős jogcímek Egységes kérelem 2015-ös évi benyújtása során, az arra szolgáló beadó felületen az ügyfeleknek lehetőségük van EMVA Erdős jogcímekben érintett területeikre kifizetési igénylést benyújtani. A kifizetési igényeket az alábbi jogcímek esetén tehetik meg: EMVA Mezőgazdasági területek erdősítése Erdészeti potenciál EMVA Natura 2000 erdő Erdőszerkezet átalakítás (Erdő nem termelő beruházások ENTB) Erdő környezetvédelem (EKV) Az EMVA Erdős jogcímekhez tartozó adatblokk a többi jogcímhez hasonlóan a felületen egy különálló fülön jelenik meg, a többi jogcímtől/jogcím csoporttól elkülönülve, önálló egységként kezelve. Az adatblokkot megjelenítő fül neve Erdős jogcímek. A fül megjelenítésének két módja lehetséges: automatikusan megszemélyesítéssel az előző évi EMVA Natura 2000 Erdő, EMVA Mezőgazdasági területek erdősítése jogcímhez tartozó jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozatok vagy kötelezettség átvételben való érintettség alapján manuálisan EMVA Erdős jogcímek igénylés pipa elhelyezésével a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban Mindkét módszer használata esetén bekerül a pipa a jogcím igényléshez és Az Erdős jogcímek fül felkerül a már meglévő adatblokkok mellé 72 / 137. oldal

73 A felhasználónak lehetősége van az igénylés pipát a kitöltés folyamán bármikor kivenni vagy újra elhelyezni a Támogatási/kifizetési igények blokkban. A pipa kivétele esetén, a korábban már kitöltött (vagy megszemélyesített!) erdős jogcímekre vonatkozó, az adatblokkban szereplő igénylési adatok törlésre kerülnek. A törlés előtt egy felugró ablakban a felhasználó tájékoztatást kap erről majd az Igen gombra kattintva elfogadhatja ezt illetve a Nem gomb megnyomása esetén elkerülheti a törlést, és az igénylés pipa nem kerül eltávolításra: Az Erdős jogcímek fülön belül két adatblokk kerül megjelenítésre: Erdősrészlet adatok Jogcím adatok Erdőrészlet adatok A felhasználó ebben az adatblokkban kezelheti azon erdőrészleteit, amelyekre valamely erdős jogcímmel (EMVA-MgTE, Erdészeti potenciál, EKV, ENTB, Natura 2000 erdő) kapcsolatos igénylést kíván benyújtani. 73 / 137. oldal

74 Az erdőrészlet adatokban a felhasználónak lehetősége van: Új erdőrészlet felvételére a +Beszúr gomb megnyomásával Már meglévő erdőrészlet adatok módosítására Már meglévő erdőrészletek törlésére a Töröl gomb megnyomásával Adatok exportálására csv és xls formátumban, az erdőrészletek táblázatos formában történő áttekinthetőség érdekében EMVA Natura 2000 Erdő jogcímnél és az EMVA Mezőgazdasági Területek erdősítése jogcímigénylés során a Támogatási és kifizetési adatok adatblokkban bejelölten személyesül meg, abban az esetben, ha az ügyfélnek van jóváhagyott, részben jóváhagyott állapotú előző évi határozata, tehát az Erdőrészletek adatok automatikusan a megszemélyesítés miatt feltöltődnek Új erdőrészlet felvétele A felhasználónak lehetősége van új üres sor beszúrására a funkciógomb megnyomásával. A beszúrás után egy üres szerkeszthető sor jelenik meg. Ez a sorbeszúrás funkció működik az Egységes kérelem valamennyi adatblokkjában. Az erdőrészlet sorszámot az ügyfél adja meg. Erdőrészlet sorszámnak a kérelmen belül egyedinek kell lennie, a későbbiekben ez a sorszám azonosítja be a megadott erdőrészletet, ez alapján lehet rá hivatkozni. Az EMVA-Erdős jogcímek adatblokkban felvitt erdőrészlethez tartozó Erdőrészlet sorszáma-nak szerepelnie kell a táblaadatok adatblokkban minden esetben, ha az adott jogcím- célprogramhoz táblaszintű igénylés kapcsolódik. 74 / 137. oldal

75 Nagyon fontos, hogy az Erdős jogcímek felületen felrögzített Erdőrészlet sorszámához a térkép nézeten a megfelelő Erdőrészlet sorszámot adjuk, hiszen amennyiben pl. a 2-es erdőrészlethez egy másik (pl. 3-as) erdőrészlet sorszámot adunk meg térképnézeten, az az erdőrészletek helytelen párosításával jár. Ez az erdőrészletek közötti területnagyságok különbségében nyilvánul meg, mely jelentős területeltérésekhez vezethet, amely a kifizetési kérelem elbírálásakor szankcióval jár! Községhatár nevének begépelésére a leütött karaktereknek megfelelően megjelennek a kiválasztható községhatárok Erdőtag azonosító, szabadon szerkeszthető numerikus mező 75 / 137. oldal

76 Részletjel, legördülő listából választható ki a megfelelő érték Már meglévő erdőrészlet adatok módosítása A felhasználónak lehetősége van a már meglévő erdőrészlet adatok módosítására. Ha az ügyfél több erdőrészlet sorral is rendelkezik az erdőrészletek akár több oldalon is megjelenhetnek. Az adatblokk felsőrészében megjelenő vezérlő elemek segítenek a kívánt erdőrészlet sorra való navigálásra: A felhasználó állíthatja az adatblokkok egy oldalon megjelenő sorok számát és ugrálhat az oldalak között a navigációs gombok segítségével. Ha megvan a kívánt sor annak bármely mezője szabadon módosítható Már meglévő erdőrészletek törlése A felhasználónak lehetősége van a már meglévő erdőrészlet sorainak törlésére. Ehhez a sor elején lévő Töröl jelölőnégyzetet be kell jelölni, majd a gombra kell kattintania. Egyszerre több sor is kijelölhető és törölhető ezzel a módszerrel. Ez a törlés funkció működik az Egységes kérelem valamennyi adatblokkjában. 76 / 137. oldal

77 Ha olyan sor marad a kérelemben, amelynél a törlés jelölőnégyzet bejelölve maradt erre egy súlyos hiba figyelmeztet, amely megakadályozza a kérelem benyújtását: Figyelem! Ezen adatblokkból való törlés esetén az adott erdőrészlethez tartozó - a következő fejezetben kifejtett - Jogcím adatok blokk is törlésre kerül Jogcím adatok Amennyiben az ügyfél már rendelkezik Erdős jogcímek fülön kitöltött erdőrészlet sorral, lehetősége van az erdőrészlethez tartozó jogcím adatok megadására és az adott jogcímhez szükséges egyéb adatok rögzítésére vagy módosítására/törlésére. Figyelem! Az előző évi határozatok alapján megszemélyesített EMVA Mezőgazdasági területek erdősítése és EMVA Natura2000 Erdő erdőrészlet adatokhoz megszemélyesítésre kerülnek a jogcím adatok is, így a Jogcím adatok blokkban már lehetnek kitöltött sorok Jogcím hozzáadása előzetesen felrögzített Erdőrészlethez A jogcím adatok rögzítése két lépésben történik meg. Első lépésben a kiválasztott erdőrészlethez egy üres jogcím sor beszúrása szükséges. Az erdőrészlet kiválasztása a korábban rögzített sor elején található Kijelölés jelölő mezőben történhet meg. Egyszerre csak egy sor jelölhető ki. A kijelölés után az erdőrészlet adatsor sötétszürke hátteret kap, és az alatta megjelenő megnyomásával indítható el a sor beszúrás/jogcím hozzáadása: gomb 77 / 137. oldal

78 Amelyik erdőrészlet kijelölésre kerül, annak a sorszámával kerül beszúrásra az erdős jogcím sor. Egy erdőrészlet sorszámhoz több erdős jogcím sor tartozhat. Ha már rendelkezik az adott erdőrészlet sor Jogcím adatokkal azok a Kijelölés gomb megnyomása után automatikusan megjelennek, de új sor beszúrására ebben az esetben is lehetséges. Új sor beszúrása esetén egy üres sor jelenik meg ahol csak az erdőrészlet sorszám mező kitöltött, amely megegyezik a kijelölt erdőrészlet sorszámával: Adatok rögzítése és módosítása az erdős jogcímek adatblokkban Újonnan beszúrt sor, vagy már korábban meglévő esetén is a sor elején található szerkesztés ikonra ( ) kattintva érhető el a rögzítő felület, amely egy felugró ablakban kerül megjelenítésre: 78 / 137. oldal

79 A Jogcím/célprogram mező töltése után a szoftver segítséget nyújt az Ellenőrzés gomb megnyomásával, rózsaszín hátérrel jelöli azokat a további mezőket, melyek kitöltése a kiválasztott és már rögzített Jogcím/célprogram megadásához szükségesek. A kitöltött adatokon, a képernyő alján található gomb megnyomásával végezhetők el a kitöltésre vonatkozó ellenőrzések. A hibátlan mezők háttérszíne fehér, a figyelmeztető hibás mezőké sárga, a súlyosan hibásaké rózsaszín. Amely mezőhöz több hiba is kapcsolódik, azoknál a háttérszín a magasabb súlyú hiba háttérszíne lesz. Ha a kitöltött adatok megfelelőek a felhasználó a gombra kattintva térhet vissza a kérelem kitöltés felületre és fogadhatja el a rögzített adatokat. Ezután a fontosabb adatok a kitöltő felületen is megjelennek: A felugró Tételadatok tábla bezárását követően, az EMVA-Erdős jogcímek adatfülön található Jogcím/célprogram felületen található módosíthatók. gombra kattintva az adatok a kitöltés során bármikor újra Kitöltendő mezők és főbb jellemzőik: Erdőrészlet sorszám, automatikusan töltött az erdőrészlet adatok alapján Jogcím/célprogram: Legördülő listás választási lehetőség, a mezőre kattintva az igényelhető jogcímek listája jelenik meg, amelyből egy jogcím választható. Ha ugyanarra az erdőrészletre több jogcím igénylés kerül benyújtásra, minden jogcím esetén új jogcím sor beszúrása szükséges nem szabad új erdőrészlet sort felvenni ugyanazzal a Községhatár/Erdőtag/Erdőrészlet hármassal! 79 / 137. oldal

80 Támogatási határozat iratazonosító: határozat számnak az ügyfélhez tartozó érvényes határozatnak kell lennie, amely tartalmazza az erdőrészlet adatoknál megadott erdőrészlet adatokat és a Jogcím/célprogramban kiválasztott jogcímhez tartozik. EMVA-MgTE esetén megszemélyesül. ENTB/EKV részterület: jelölőnégyzet, csak meghatározott jogcím-célprogramban tölthető (ENTB-ba) tarvágást követő szerkezetátalakítás fafajcserével, ENTB-bb) tarvágást követő szerkezetátalakítás fafajcserével, tuskózással, gyökérfésüléssel, ENTB-bc) tarvágást követő szerkezetátalakítás fafajcserével, fainjektálással vagy tuskókenéssel, EKV-c) Erdőállományok kézimunka igényes ápolása) Mennyiség: csak meghatározott jogcím-célprogramban tölthető (ENTB-ba) tarvágást követő szerkezetátalakítás fafajcserével, ENTB-bb) tarvágást követő szerkezetátalakítás fafajcserével, tuskózással, gyökérfésüléssel, ENTB-bc) tarvágást követő szerkezetátalakítás fafajcserével, fainjektálással vagy tuskókenéssel, EKV-c) Erdőállományok kézimunka igényes ápolása, EKV-i) Természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása) Blokkazonosító: szabadon szerkeszthető mező, csak EMVA Natura 2000 erdő, EKV és ENTB jogcímek esetén tölthető, csak 2015-ben érvényes blokkazonosítóval. A megadott erdőrészlet azonosító szerepel az érvényes erdőterv határozatban? Csak Natura 2000 erdő esetén tölthető. EMVA MgTE/ Erdészeti potenciál kiegészítő int. Típusa: lenyíló listából választható. Abban az esetben szükséges tölteni, ha a jogerős támogatási kérelemnek helyt adó/részben helyt adó határozat alapján az ügyfél jogosult kiegészítő intézkedés igénylésére. Kiegészítő intézkedés mértéke: EMVA MgTE/Erdészeti potenciál jogcímek kiegészítő intézkedéseinek mérete. Vis maior adatok: az Egységes kérelem vis maior bizonylatán szerkeszthető mezők, ezen a bizonylaton megjelennek nem szerkeszthető formában, ha már volt vis maior bejelentés Adatok törlése A felhasználónak lehetősége van a már meglévő jogcím sorainak törlésére. Ehhez a sor elején lévő Töröl jelölőnégyzetet be kell jelölni, majd a - Töröl gombra kell kattintania. Egyszerre több sor is kijelölhető és törölhető ezzel a módszerrel: 80 / 137. oldal

81 Ha olyan sor marad a kérelemben, amelynél a törlés jelölőnégyzet bejelölve maradt erre egy súlyos hiba figyelmeztet, amely megakadályozza a kérelem benyújtását EMVA- Mezőgazdasági területek erdősítése (EMVA-MgTE) Amennyiben az ügyfél EMVA Mezőgazdasági területek erdősítése jogcímben szereplő területére kívánja benyújtani a kifizetési kérelmét, első lépésként a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban be kell jelölnie az EMVA erdős jogcímeket, ekkor megjelenik a kifizetéshez szükséges adatok megadására szolgáló Erdős jogcímek adatblokk, melynek kitöltési útmutatóját a fent részletezett Erdőrészlet adatok és Jogcím adatok fejezetek mutatják be. Az erdőrészlet adatoknál minden, az EMVA MgTE kifizetési kérelemben szerepeltetni kívánt erdőrészletet külön sorban kell felvezetni. Több erdőrészlet nem vonható össze oly módon, hogy a Részletjel mezőben több erdőrészlet részletjelét adjuk meg (pl CD), mert a Községhatár és Részletjel legördülő menüben csak az ESZIR-ben létező részletjel formátumok fogadhatók el (C vagy D1). Az erdőrészlet hármasazonosítót minden esetben a támogatási határozattal megegyező adatokkal kell kitölteni, abban az esetben is, ha körzet újratervezése miatt az erdészeti hatóság megváltoztatta az elnevezést a támogatási határozathoz képest! Amennyiben az erdőrészletet korábbi évben részben telepítette el, és 2014-ben az erdőrészlethez új részterületet is kíván igényelni, az erdőrészletazonosító akkor is változatlan marad, nem kell az erdőrészlethez tartozó telepítéseket külön jelölni (pl Vasvár 25 C erdőrészlet támogatási határozaton jóváhagyott területe 10 ha, 2013-ban telepített 8 ha-t, 2014-ben hozzátelepít 1 ha-t, akkor az erdőrészletazonosító sorba Vasvár 25 C- t kell írni, nem pedig Vasvár 25 C és C1-et!) EMVA-MgTE igénylés esetén a jogcímadatok megadása során kötelezően töltendő mezők: Erdőrészlet sorszáma, Jogcím/célprogram, Támogatási határozat iratazonosítója. Figyelem! Amennyiben több támogatási kérelem van, a Támogatási határozat iratazonosítója mezőben a megfelelő iratazonosítót kell megadni az erdőrészlethez, amelyiken az adott erdőrészlet valóban szerepel! Ellenkező esetben a szoftver figyelmeztető hibát ad, és a kérelem nem menthető a támogatási határozat iratazonosító javításáig. Jogutódlás/kötelezettségátvállalás esetén a jogutód a jogelőd részére kiadott támogatási határozat iratazonosítóját adja meg, kivéve, ha a kötelezettségátvállalási/jogutódlási kérelem alapján a kötelezettségátvállaló/jogutód regisztrációs számára hozott az MVH az átvállalt erdőrészletekre vonatkozóan támogatási határozatot ebben az esetben a kötelezettségátvállaló/jogutód a saját regisztrációs számára kiadott támogatási határozat iratazonosítóval igényelhet. Amennyiben a támogatási határozat alapján rendelkezik jóváhagyott kiegészítő intézkedés igényléssel, szintén ezen a felületen tudja megtenni a kiegészítő intézkedésre vonatkozó kifizetési igényének jelzését. Kiegészítő intézkedés megvalósítására támogatás csak első kiviteli támogatással adható, és az első kivitel elvégzésének így a kiegészítő intézkedés igénylésének határideje a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő második év május 15! A vadkárelhárító kerítés és villanypásztor támogatható mértéke EMVA MGTE jogcímben csak 140 m/ha. Ebben az esetben a kötelezendően töltendő mezők az alábbiak: EMVA MGTE/ Erdészeti potenciál kiegészítő int. Típusa, Kiegészítő intézkedés mérete. 81 / 137. oldal

82 Következő lépésként a Táblaadatok adatblokkban részletesen meg kell adni a kifizetési kérelmében feltüntetni kívánt, a támogatási határozatán támogatottként szereplő erdőrészletekhez tartozó terület(ek)et. Amennyiben az előző évi kifizetési kérelmében szereplő területek megszemélyesítésre kerültek, úgy a Táblaadatok adatblokkban a Megjelenítendő blokk kiválasztása legördülő listából ki tudja választani az igényelni kívánt erdőrészlethez tartozó blokkazonosítót. Amennyiben a blokk nem található meg a legördülő listában, úgy lehetősége van az új blokk beszúrása funkcióval új blokkot létesítenie. A táblarajz megjelenítéséhez a megfelelő blokk kiválasztása, vagy felvitele után, kattintson a sor végén található ceruza ikonra, mellyel szerkesztésre megnyitja a táblarajzot. A táblarajz megjelenítésekor ellenőrizni szükséges, hogy a megfelelő blokkhoz tartozó táblarajzot nyitottuk e meg szerkesztésre (Jobb felső sor Blokk mező). EMVA-MgTE esetében a korábbi évi kifizetési kérelemhez tartozó tábla megszemélyesítődik, így annak törlése nem ajánlott, ha nincs az előző évhez képest változás. Ebben az esetben a Rétegeknél válasszuk ki a telepítés évétől függően az EMVA-MGTE (2008 előtt) vagy az EMVA-MGTE-SAPS (2008 után). 82 / 137. oldal

83 Szükséges leellenőrizni, hogy a hasznosítási kód helyesen személyesült e meg az előző évi kérelem alapján. Amennyiben változás tapasztalható, új hasznosítási kód megadása szükséges utáni (2009 évtől kezdődő) telepítésekre lehetőség van SAPS jogcím igénylésére is az EMVA-MGTE igénylés mellett. Ebben az esetben a jobb oldalon található Területalapú igénylés menü lenyitása után a SAPS+zöldítés mező bepipálása szükséges. 83 / 137. oldal

84 Amennyiben az alábbi sárga hibaüzenet jelenik meg, Figyelem! Kérjük vizsgálja felül a SAPS igénylését: amennyiben a megadott területen lévő erdőtelepítés 2008, vagy az előtt történt, SAPS támogatásra nem jogosult, kérjük, ellenőrizze, hogy a telepítése valóban 2008 utáni e. Minden esetben a táblarajz ellenőrzése után szükséges, az EMVA igénylések lenyíló menüpontban az EMVA- MGTE jogcím pipát is bejelölni, valamint megadni az Erdős jogcímek adatblokkon felvezetett rajzhoz tartozó erdőrészlet sorszámot is megadni. Ellenőrzés, Mentés gombok megnyomásával az adott erdőrészlet igénylése megtörtént, amennyiben nem hoz piros hibaüzenetet a felület. Figyelem! Korábbi évekhez hasonlóan 2015-ben sincs már lehetőség táblarajz kézi megadására, EMVA MGTE új igénylés területet csak SHP fájl feltöltésével vagy EOV koordináta felvitelével van mód rajzolni. Amennyiben első kifizetési kérelmet nyújt be, úgy a táblarajzon nincs megszemélyesített rajz, kérjük használja a Térkép nézeten található Betöltés funkciót. A táblarajz betölthető shape vagy EOV fájl segítségével, illetve feltölthető az EOV koordináták kézi megadásával is SHAPE-fájl betöltés SHAPE fájlból történő betöltés esetén a *.zip kiterjesztésű mérési állománynak *.shp, *.shx és *.dbf file-kat kell tartalmaznia. Az állomány és a file neve sem tartalmazhat ékezetes betűket. 84 / 137. oldal

85 1. A Betöltés funkció alatt a Shape vagy EOV fájl betöltés megnyitását követően a felugró ablakban a Shape vagy EOV fájl kiválasztása gomb segítségével a betöltendő mérési állományt megkeressük és a Megnyitás gombbal betöltjük. 2. Tallózás után megjelenik az adott állomány a feltöltés ablakban. 3. A Feltöltés gombra kattintva feltölthető a rendszerbe. Ha sikeres a feltöltés, a jobb felső sarokban megjelenik a Sikeres feltöltés ablak. 4. A Sikeres feltöltést követően a Betöltés funkció alatt a Betöltött táblarajz kiválasztása, majd a Rajz megadása shape fájlból felugró ablakban a Rajz csere gomb megnyomásának segítségével tudjuk a poligonunkat a Térkép felületre tölteni 85 / 137. oldal

86 EOV-fájl betöltés Amennyiben EOV koordinátákat szeretnénk betölteni, első lépésként elő kell állítani a feltöltendő EOV-fájlt: 1. A poligon törésponti koordinátáit fel kell tölteni egy.txt, vagy.csv kiterjesztésű fájlba a következő módszerek egyikeként: az összes koordinátapárt egy sorban tűntetjük fel, a koordinátákat egymástól pontosvesszővel elválasztva. (Pl.: x1;y1;x2;y2;x3;y3...).txt kiterjesztésű fájl.csv kiterjesztésű fájl 86 / 137. oldal

87 a koordinátapárokat külön-külön sorban tűntetjük fel..txt kiterjesztésű fájl.csv kiterjesztésű fájl 2. Az EOV-fájl betöltésének menete megegyezik a SHAPE-fájl feltötlésével a fent leírtak alapján. 87 / 137. oldal

88 Erdészeti potenciál A jogcím igénylés feltétele az EMVA Erdős jogcímek jelölőnégyzet bejelölése a Támogatási/kifizetésiigények adatblokkban. A jogcímhez táblaszintű és kérelemszintű igénylés is tartozik. Az EMVA Erdő Dosszié fül megnyomását követően megjelenik az igénylési adatok rögzítésre szolgáló adatblokk. Az EMVA Erdő Dosszié fül mezőit jelen kézikönyv pontja szerint kell kitölteni. Az EMVA Erdő adatblokkban minden, az EMVA EP kifizetési kérelemben szerepeltetni kívánt erdőrészletet külön sorban kell felvezetni. A Községhatár, Erdőtag és Részletjel legördülő menüben csak az ESZIR-ben létező részletjel formátumok fogadhatók el. A EMVA Erdő adatblokkban, amennyiben több támogatási kérelem van, a támogatási határozat iratazonosítója mezőben a megfelelő iratazonosítót kell megadni az erdőrészlethez, amelyiken az adott erdőrészlet valóban szerepel! Az erdőrészlet hármasazonosítót minden esetben a támogatási határozattal megegyező adatokkal kell kitölteni, abban az esetben is, ha körzet újratervezése miatt az erdészeti hatóság megváltoztatta az elnevezést a támogatási határozathoz képest! 88 / 137. oldal

89 Amennyiben az ügyfél már rendelkezik Erdős jogcímek fülön kitöltött erdőrészlet sorral, lehetősége van az erdőrészlethez tartozó jogcím adatok megadására és az adott jogcímhez szükséges egyéb adatok rögzítésére vagy módosítására/törlésére. A jogcím adatok rögzítése két lépésben történik meg. Első lépésben a kiválasztott erdőrészlethez egy üres jogcím sor beszúrása szükséges. Az erdőrészlet kiválasztása a korábban rögzített sor elején található Kijelölés jelölő mezőben történhet meg. Egyszerre csak egy sor jelölhető ki. A kijelölés után az erdőrészlet adatsor sötétszürke hátteret kap, és az alatta megjelenő beszúrás: gomb megnyomásával indítható el a sor A szerkesztés gomb megnyomásával megjelenik a tételadatok panel. 89 / 137. oldal

90 A Tételadatok panel mezőit jelen segédlet pontja alapján szükséges kitölteni. Amennyiben a támogatási határozat alapján rendelkezik jóváhagyott kiegészítő intézkedés igényléssel, szintén ezen a felületen tudja megtenni a kiegészítő intézkedésre vonatkozó kifizetési igényének jelzését. A Tételadatok megadása után lehetőség van a Táblaadatok szerkesztésére. A Táblaadatok fülön lehetősége van új blokk felvitelére az Új blokk beszúrása gomb segítségével. Ekkor egy Pop-up ablak jelenik meg, melybe beírható a blokkazonosító. Az új blokkazonosító felvitele után, a blokkban található tábla/táblák szerkesztésére van lehetőség. A szerkesztés gomb megnyomásával megjelenik a Térkép nézet. 90 / 137. oldal

91 A Térkép nézeten meg kell adnia a jogcímhez tartozó tábla igénylést. Ezen a nézeten lehet megtenni a jogcímhez tartozó Főnövény hasznásítási kód igényét, amelyre az igénylését szeretné leadni. Az EMVA igénylések lenyíló fülön kell megadni az Erdészeti potenciál jogcím igényt a jelölő négyzet pipálásával. Ugyanitt kell a Katasztrófa típusát kiválasztani, valamint az erdőrészlet sorszámát, melyhez a tábla tartozik. Valmint itt van lehetőség a megfelelő EOV koordináták feltöltésére, mely a terület méretének megadásához szükséges. A térképnézeten a táblarajz szerkesztése, az EOV-fájl betöltése és a SHAPE-fájl betöltése az EMVA-MGTE jogcímnél részletezetettek alapján szerkesztendő. Figyelem! Korábbi évekhez hasonlóan 2015-ben sincs már lehetőség táblarajz kézi megadására, EMVA EP igénylés esetén táblarajzot csak SHP fájl feltöltésével vagy EOV koordináta felvitelével van mód megadni. Az Ellenőrzés gomb megnyomásával ellenőrizheti, hogy az igénylése megfelel-e minden kritériumnak. A felső részen jelennek meg az esetleges kitöltési hibák, melyek lehetnek figyelmeztető hibák, vagy kritikus hibák. Kritikus hibák esetében azok orvoslása indokolt, hogy a kérelem beadható lehessen. 91 / 137. oldal

92 Az ellenőrzés után a Bezár gomb megnyomásával eltűntethető a Térkép nézet és visszaterhet a Táblaadatok fülre, ahol ellenőrizhető, hogy az Erdészeti potenciál jogcím megjelenik az Igényelt jogcím rész alatt, valamint a Rajz is kipipálódik EMVA Natura 2000 erdő Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás olyan erdőrészletre igényelhető, amely a MEPAR adatbázisban illetve az Országos Erdőállomány Adattárban Natura 2000 területként lehatárolásra került.. A kitöltő felületen megszemélyesítődnek azon erdőrészletekre a Natura 2000 erdő igénylések, amelyekre az ügyfelek a évi Egységes Kérelemben benyújtották a kompenzációs támogatási igényüket és az ügyintézés során nem kerültek elutasításra. Fontos: Kérjük, ellenőrizzék a megszemélyesített adatok helyességét, és amennyiben az erdőrészletek azonosítója megváltozott javítsák azokat! A támogatás igénylésének lépései a következők: Első lépésként az Támogatási/kifizetési igények adatblokkban be kell pipálnia az EMVA erdős jogcímeket (ld. alábbi ábra): Ezután ki kell töltenie az EMVA Erdő panelt a jelen kézikönyv Erdős jogcímek fejezete szerint. Amennyiben az erdőrészlet több blokkban található, abban az esetben is elegendő az igényléskor csak az egyik blokkazonosítót megadni! 92 / 137. oldal

93 Az elektronikus benyújtó felület lehetővé teszi, hogy egy erdőrészletre erdészeti potenciál és EMVA mezőgazdasági területek erdősítése mellett Natura 2000 Erdő jogcím kifizetési igényt is jelezzünk. Természetesen Natura 2000 erdő jogcímre önállóan is lehet támogatást igényelni. Ilyen esetben az EMVA Erdő panelen a szokásos módon felvisszük az erdőrészlet adatait, majd a dupla jogcímigénylést az alábbi módon: Az új jogcím felvitele a Beszúr, majd Szerkesz gomb megnyomásával és a felugró ablak kitöltésével megadásával történik. EMVA Natura 2000 erdő jogcím igénylés esetén a benyújtó felületen nem kell több információt megadnia az ügyfélnek Erdőszerkezet- átalakítás (ENTB) A jogcím igénylés feltétele az EMVA Erdős jogcímek jelölőnégyzet bejelölése a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban. A jogcímhez táblaszintű és kérelemszintű igénylés is tartozik. Az Erdős jogcímek Dosszié fül megnyomását követően megjelenik az igénylési adatok rögzítésre szolgáló adatblokk. Az Erdős jogcímek Dosszié fül mezőit jelen kézikönyv pontja szerint kell kitölteni. Az Erdős jogcímek adatblokkban minden, az EMVA ENTB kifizetési kérelemben szerepeltetni kívánt erdőrészletet külön sorban kell felvezetni. A Községhatár, Erdőtag és Részletjel legördülő menüben csak az ESZIR-ben létező részletjel formátumok fogadhatók el. A Erdős jogcímek adatblokkban, amennyiben több támogatási kérelem van, a támogatási határozat iratazonosítója mezőben a megfelelő iratazonosítót kell megadni az erdőrészlethez, amelyiken az adott erdőrészlet valóban szerepel! Az erdőrészlet hármas azonosítót minden esetben a támogatási határozattal megegyező adatokkal kell kitölteni, abban az esetben is, ha körzet újratervezése miatt az erdészeti hatóság megváltoztatta az elnevezést a támogatási határozathoz képest! 93 / 137. oldal

94 Amennyiben az ügyfél már rendelkezik Erdős jogcímek fülön kitöltött erdőrészlet sorral, lehetősége van az erdőrészlethez tartozó jogcím adatok megadására és az adott jogcímhez szükséges egyéb adatok rögzítésére vagy módosítására/törlésére. A jogcím adatok rögzítése két lépésben történik meg. Első lépésben a kiválasztott erdőrészlethez egy üres jogcím sor beszúrása szükséges. Az erdőrészlet kiválasztása a korábban rögzített sor elején található Kijelölés jelölő mezőben történhet meg. Egyszerre csak egy sor jelölhető ki. A kijelölés után az erdőrészlet adatsor sötétszürke hátteret kap, és az alatta megjelenő beszúrás: gomb megnyomásával indítható el a sor A szerkesztés gomb megnyomásával megjelenik a tételadatok panel. A Tételadatok panel mezőit jelen segédlet pontja alapján szükséges kitölteni. 94 / 137. oldal

95 A térképnézeten a táblarajz szerkesztése, az EOV-fájl betöltése és a SHAPE-fájl betöltése az EMVA-MGTE jogcímnél részletezetettek alapján szerkesztendő, azzal a kivétellel, hogy az EMVA-igénylések jobb oldaléi menüsoron jogcímként, az Erdőszerkezet-átalakítás kerül bepipálásra: Ha a vállalt kötelezettség RÉSZ erődrészleten került megvalósításra, úgy táblarajz megadása kötelező! Amennyiben a támogatási kérelemhez kapcsolódóan a évben is történt kifizetés igénylés, akkor részterületes igénylés esetén a Táblaadatok fülön megjelenik a 2014.évi blokkazonosítóval felvezetett rajz. Ezeknek a rajzoknak a törlése és ismételt feltöltése szükséges. Ha változott a blokkazonosító, akkor a régi blokkot is törölni szükséges a táblaadatoknál és fel kell vezetni az új blokkazonosítót. Majd az új blokkazonosítóhoz kell feltölteni az igényelt terület adatait tartalmazó fájlt. EOV koordináták (CSV kiterjesztésű fájl) illetve SHAPE fájl feltöltése szükséges Erdő-környezetvédelem Az EKV jogcím esetén a Támogatási/Kifizetési igények: EMVA erdős jogcímek pipálása után EMVA erdő adatblokk feltöltése szükséges. Az EMVA erdő fül mezőit jelen kézikönyv Erdős jogcímek fejezete alatt megtalálható részletes leírás szerint kell kitölteni. 95 / 137. oldal

96 Az erdőrészlet kijelölése után a jogcím/célprogramra vonatkozó adatokat a Szerkesztés ikonra kattintással lehet megadni való Ezek a következők: Erdőrészlet sorszám, automatikusan töltődik az erdőrészlet kijelölése után Jogcím/célprogram: Legördülő listás választási lehetőség, a mezőre kattintva az igényelhető jogcímek listája jelenik meg, amelyből egy jogcím választható. Ha ugyanarra az erdőrészletre több jogcím igénylés kerül benyújtásra, minden jogcím esetén új jogcím sor beszúrása szükséges. Támogatási határozat iratazonosító: határozat számnak az ügyfélhez tartozó érvényes határozatnak kell lennie, amely tartalmazza az erdőrészlet adatoknál megadott erdőrészlet adatokat és a Jogcím/célprogramban kiválasztott jogcímhez tartozik. ENTB/EKV részterület: jelölőnégyzet, csak EKV-c) Erdőállományok kézimunka igényes ápolása jogcím igénylés esetén tölthető. Ha a vállalt kötelezettség RÉSZ erődrészleten került megvalósításra, úgy a mező pipálása kötelező! Amennyiben az erdőállományok kézimunka-igényes ápolása teljes erdőrészleten valósul meg, abban az esetben a mező kitöltetlen marad! Ha a vállalt kötelezettség RÉSZ erődrészleten került megvalósításra, úgy táblarajz megadása kötelező! A Tételadatok panel mezőit szintén Erdős jogcímek fejezete alatt megtalálható részletes leírás szerint kell kitölteni.. 96 / 137. oldal

97 A térképnézeten a táblarajz szerkesztése, az EOV-fájl betöltése és a SHAPE-fájl betöltése az EMVA-MGTE jogcímnél részletezetettek alapján szerkesztendő, azzal a kivétellel, hogy az EMVA-igénylések jobb oldali menüsoron jogcímként, az Erdő-környezetvédelem kerül bepipálásra: Amennyiben a támogatási kérelemhez kapcsolódóan a évben is történt kifizetés igénylés, akkor részterületes igénylés esetén a Táblaadatok fülön megjelenik a 2014.évi blokkazonosítóval felvezetett rajz. Ezeknek a rajzoknak a törlése és ismételt feltöltése szükséges. Ha változott a blokkazonosító, akkor a régi blokkot is törölni szükséges a táblaadatoknál és fel kell vezetni az új blokkazonosítót. Majd az új blokkazonosítóhoz kell feltölteni az igényelt terület adatait tartalmazó fájlt. EOV koordináták (CSV kiterjesztésű fájl) illetve SHAPE fájl feltöltése szükséges. Mennyiség: csak meghatározott jogcím-célprogramban tölthető: EKV-c) Erdőállományok kézimunka igényes ápolása, itt az igényelt részterület méretét kell megadni és EKV-i) Természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása, itt az igényelt, kitermelt faanyag mennyiségét (m3) kell megadni. Blokkazonosító: csak 2015-ben érvényes blokkazonosítóval tölthető. EKV jogcímek esetében a támogatási kérelem nem tartalmazza a blokkazonosítót. Ha nem ismert a blokkazonosító, akkor a térképnézetre átváltva (bármely blokk kiválasztása esetén), a Keresés menüpontra kattintva, a Település és helyrajzi szám ismeretében megkereshető a Blokkazonosító: 97 / 137. oldal

98 A helyrajzi szám birtokában a oldalon is megkereshető a blokkazonosító NVT MgTE igénylés Az adatblokk akkor jelenik meg, ha megszemélyesített adatot tartalmaz, vagy ha az ügyfél bejelöli az NVT MgTE jelölőnégyzetet a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban, majd rákattint az NVT MgTE DOSSZIÉ fülre az adatblokk alatt. Megszemélyesített támogatási határozat esetén a Támogatási/kifizetési igények előtt megjelenő jelölőnégyzet bejelölésre kerül, és az ügyfélnek a jogcímhez tartozó adatblokkban a támogatás igénylése jelölőnégyzetet kell csak bejelölnie, mivel a támogatási határozat iratazonosítót a szoftver betölti EMVA Agrárerdészeti rendszerek A jogcím igénylés feltétele az EMVA - Agrárerdészeti rendszerek jelölőnégyzet bejelölése a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban. A jogcímhez táblaszintű és kérelemszintű igénylés is tartozik. Az Agrárerdészet DOSSZIÉ fül megnyomását követően megjelenik az igénylési adatok rögzítésre szolgáló adatblokk. Kérelemszintű igénylésnél a táblasorszám, támogatási határozat iratazonosító és parcellasorszám a támogatási határozaton mezők kitöltése kötelező. 98 / 137. oldal

99 Táblasorszám: Ebben a mezőben meg kell adni a Táblaadatok adatblokkban részletezett tábla (a támogatási határozatban parcella) tábla sorszámát. Támogatási határozat iratazonosító: ebben a mezőben meg kell adni annak a támogatási határozatnak az iratazonosító számát, amelyben az adott tábla (a támogatási határozatban parcella) szerepel. Parcella sorszáma a támogatási határozaton: ebben a mezőben meg kell adni a támogatási határozaton az adott parcellához feltüntetett sorszámot, amely a helyt adó és részben helyt adó támogatási határozatok esetén a mellékletben a kiadási tétel azonosító vagy hivatkozási azonosító oszlopokban található számmal megegyezik. Amennyiben ez a szám nullával kezdődő (pl.: 01), akkor ebbe a mezőbe 1-et kell beírni. A Táblaadatok adatblokkban részletesen meg kell adni az Agrárerdészet adatblokkban feltüntetett, a támogatási határozatán támogatottként szereplő parcelláit. A felhasználónak lehetősége van új üres sor beszúrására a beszúrás után egy üres szerkeszthető sor jelenik meg. funkciógomb megnyomásával. A A Táblaadatok fülön az Új blokk beszúrás gomb megnyomásával lehet megadni a blokkazonosítót. Szerkesztés gombra kattintva megjelenik: 99 / 137. oldal

100 A Főnövény hasznosítási kódja agrárerdészeti rendszerek igénylése esetében mindig FRL01 Fásított rétlegelő. A Tábla megadott területe mező kitöltése kötelező. Az agráredészet jogcímet az EMVA igénylések résznél kell jelölni. Ha az adott táblára SAPS igényét is jelezni kívánja, be kell pipálni a Területalapú igénylések menüpontban SAPS+Zöldítés négyzetet is. A térképnézeten a táblarajz szerkesztése, az EOV-fájl betöltése és a SHAPE-fájl betöltése az EMVA-MGTE jogcím alapján szerkesztendő, azzal a kivétellel, hogy az EMVA-igénylések jobb oldaléi menüsoron jogcímként, az Agrárerdészet kerül bepipálásra EMVA Erdei közjóléti létesítmények A jogcím igénylés feltétele a jelölőnégyzet bejelölése a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban. A jogcímhez csak kérelemszintű igénylés tartozik. A Közjóléti erdő DOSSZIÉ fül megnyomását követően megjelenik az igénylési adatok rögzítésre szolgáló adatblokk. 100 / 137. oldal

101 Az egy tervezési egységben együttesen megvalósult létesítmények mindegyikét fel kell tüntetni a kifizetési kérelemben. A blokkban létesítményenként külön sorban kell megadni a megvalósított létesítmények adatait. Támogatási határozat iratazonosító száma: a évi támogatási kérelmet jóváhagyó határozat száma Kiadási tételazonosító: A támogatási határozat 1. sz. mellékletében az Elfogadott kiadási tételek táblázat második oszlopában található az igényelt létesítmények Kiadási tételazonosítója. Létesítmény típusa: a legördülő listából ki kell választani a megfelelő létesítmény típust EMVA Erdőtűz megelőzés A jogcím igénylés feltétele a jelölőnégyzet bejelölése a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban. 101 / 137. oldal

102 A jogcímhez csak kérelemszintű igénylés tartozik. Az Erdőtűz megelőzés DOSSZIÉ fül megnyomását követően megjelenik az igénylési adatok rögzítésre szolgáló adatblokk. A panelen tevékenységenként külön sorban kell megadni a megvalósított tevékenységek adatait. Tevékenység sorszáma: ebben a mezőben egy egyedi sorszámot kell megadni. Támogatási határozat iratazonosító száma: Ebbe a mezőbe kell megadni a támogatási kérelemnek hely adó/részben helyt adó határozat azonosító számát. Tevékenység megnevezése: A lenyíló listában szereplő listából kell kiválasztani a megvalósított tevénységet. Kiadási tételazonosító: Ebbe a mezőbe a támogatási határozat 1. számú mellékletének első oszlopában szereplő 4 karakterből álló azonosítót (PL: AT02 ) kell megadni. Mennyiség: A mezőbe az adott tevékenység ténylegesen megvalósított mértékét kell megadni. Víznyerőhely kialakítás esetén ez a mező kizárólag 1 értékkel tölthető. Dokumentum csatolása: Amennyiben víznyerőhely kialakítás esetén a kifizetési kérelem benyújtásakor az ügyfél már rendelkezik a megvalósított létesítményre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedéllyel, abban az esetben itt lehetősége van elektronikusan csatolni azt a kérelméhez. Abban az esetben, ha a megvalósított tűzpászták esetében az ügyfél rendelkezik mérési jegyzőkönyvvel, azt szintén ebben a mezőben tudja a kérelméhez csatolni EMVA Ültetvények A jogcímigénylés feltétele, hogy a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban az EMVA Gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítése, telepítése, EMVA Ültetvénykorszerűsítés, EMVA Kertészeti ültetvények korszerűsítése, korszerű ültetvények telepítése, EMVA Lágy szárú energiaültetvény, EMVA Fás szárú energiaültetvény jogcím előtt lévő jelölőnégyzet bejelölésre kerül. A bejelölést követően a Táblaadatokon kívül megjelenik az EMVA elszámoláshoz kapcsoló adatblokk, az EMVA beruházás megvalósításához kapcsoló (EMVA Nyilatkozat) és a Számlaadatok adatblokk Dosszié fülek, ezekre a fülekre kattintva jelennek meg a kitöltendő adatblokkok. A jogcímhez tartozó hasznosítási kódoknál a Táblaadatok adatblokk Térkép nézetének, EMVA igénylések blokkjában megjelenik a jogcím táblaszintű igénylésének lehetősége (a SAPS jogcím mellett az EMVA ültetvényes jogcímek igényléshez tartozó jelölőnégyzet, sorszám a támogatási határozaton mező, tőszámkód mező) 102 / 137. oldal

103 A jogcímekhez táblaszintű és kérelemszintű igénylés is tartozik. A jogcím igényléséhez a táblaadatokon kívül szükséges kitölteni az EMVA elszámoláshoz kapcsolódó, az EMVA beruházás megvalósításához kapcsolódó nyilatkozat és a Számla adatok adatblokkot. Amennyiben az ügyfél a Támogatási/kifizetési igényeknél törli a jelölőnégyzetet, a következő figyelmeztetést jeleníti meg a szoftver: Az OK megnyomására a táblaadatokból törlődik a jogcímigénylés, de az EMVA Elszámolás, EMVA Nyilatkozat és Számla Dosszié fülön lévő adatokat az ügyfélnek kell törölnie EMVA elszámoláshoz kapcsolódó adatok Az adatblokkba az EMVA Gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítése, telepítése, EMVA Ültetvénykorszerűsítés, EMVA Kertészeti ültetvények korszerűsítése, korszerű ültetvények telepítése, EMVA Lágy szárú energiaültetvény, EMVA Fás szárú energiaültetvény jogcímben a jóváhagyott, részben jóváhagyott támogatási határozat vagy a kötelezettségátvállalással érintett támogatási határozat sorszámot, támogatási határozat irat-azonosítót kell megadni. Nyilatkozni kell arról, hogy a bizonylat az utolsó kifizetési kérelem e. Be kell rögzíteni az elszámolni kívánt nettó kiadás összegét, amelynek a számlaadatok adatblokk elszámolni kívánt nettó kiadásaival kell összhangban lennie. Meg kell adni az igényelt támogatás összegét. A támogatási határozat iratazonosító alapján a jogcím megnevezést a szoftver tölti. 103 / 137. oldal

104 EMVA beruházás megvalósításához kapcsolódó nyilatkozat Az adatblokkban van lehetőség az EMVA Gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítése, telepítése jogcímre vonatkozó előleg elszámolására, itt kell feltüntetni az elszámolni kívánt előleg összegét, a jóváhagyott, részben jóváhagyott támogatási határozaton vagy a kötelezettségátvállalással érintett támogatási határozaton lévő sorszámot, támogatási határozat irat-azonosítót, a támogatás jogcímét, összegét és a szerződéskötés dátumát. Itt az EMVA Gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítése, telepítése jogcímre vonatkozó igénylésnél az előleg elszámolására vonatkozó adatokat meg kell adni, illetve az EMVA Gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítése, telepítése, EMVA Ültetvénykorszerűsítés, EMVA Kertészeti ültetvények korszerűsítése, korszerű ültetvények telepítése, EMVA Lágy szárú energiaültetvény, EMVA Fás szárú energiaültetvény jogcím esetében nyilatkozni kell arról, hogy a beruházás megvalósításához támogatástartalommal bíró pénzügyi konstrukció igénybevétele történt-e EMVA - Számlaadatok Az EMVA Gyümölcs és kertészeti ültetvények, EMVA Ültetvénykorszerűsítés, EMVA Kertészeti ültetvények korszerűsítése, korszerű ültetvények telepítése, EMVA Lágy szárú energiaültetvény, EMVA Fás szárú energiaültetvény jogcím kérelemszintű adatainak megadásához a számlaadatok kitöltése is szükséges Számlafej Az EMVA - Számlaadatok adatblokkon a számlafej rész egy üres sorokkal jelenik meg. A számlafejben a funkciógomb megnyomásával lehet új sort beszúrni az új bizonylatrögzítéséhez. 104 / 137. oldal

105 Miután beszúródott a számlafej sor a amelyben a számlafej adatait kell rögzíteni. funkciógombot megnyomva megjelenik egy editálható ablak, A számlafej adatok rögzítését követően az editálható ablak alján lévő gombra kattintva lefut a számlafej adatokra az ellenőrzés. A hibátlan mezők fehér, a súlyos hibásak piros, a figyelmeztető hibásak sárga háttérrel jelennek meg. A gombra kattintva az editálható ablak bezáródik és a számlafej sorszáma, a bizonylat azonosítója és a bizonylat kibocsátó neve nem szerkeszthető formában áttöltődik az EMVA Számlaadatok adatblokk felületre. A számlafej soron a gombra állva lehet a kijelölt számlafej sorhoz számlatételt, számlatételeket felvinni a gomb megnyomásával. Egy számlafejhez bármennyi számaltétel felvihető Számlatételek A számlatétel soron állva a rögzíthetők a számlatétel adatok. funkciógomb megnyomására megjelenik egy editálható ablak, melyen 105 / 137. oldal

106 A számlatétel adatok rögzítését követően az editálható ablak alján lévő gombra kattintva lefut a számlafej adatokra az ellenőrzés. A hibátlan mezők fehér, a súlyos hibásak piros, a figyelmeztető hibásak sárga háttérrel jelennek meg. A gombra kattintva az editálható ablak bezáródik, a számlafej sorszáma, a tétel megnevezése, mennyisége, nettó egységára és nettó értéke nem szerkeszthető formában áttöltődik az EMVA Számlaadatok adatblokk felületre. A felhasználónak lehetősége van a már meglévő számlafej és számlatétel sorainak törlésére. Ehhez a sor elején lévő jelölőnégyzetet be kell jelölni, majd a gombra kell kattintania. Egyszerre több sor is kijelölhető és törölhető ezzel a módszerrel EMVA Nem termelő mezőgazdasági beruházás A jogcímigénylés feltétele, hogy a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban az EMVA Nem termelő mezőgazdasági beruházások jogcím előtt lévő jelölőnégyzet bejelölésre kerül. A bejelölést követően megjelenik az EMVA - Nem termelő mezőgazdasági beruházások (EMVA NTB), az EMVA elszámoláshoz kapcsoló adatblokk (EMVA Elszámolás), és a Számlaadatok (Számla) adatblokk. Amennyiben az ügyfél a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban a jogcím igénylésre vonatkozó jelölőnégyzetet kiveszi, törlődik az 106 / 137. oldal

107 EMVA - nem termelő mezőgazdasági beruházások adatblokk, de az ügyfélnek az EMVA elszámoláshoz kapcsolódó adatokat és a Számlaadatokat manuálisan kell törölnie. Az igénylést követően az EMVA - Nem termelő mezőgazdasági beruházások adatblokk egy üres sorral jelenik meg. Az EMVA - Nem termelő mezőgazdasági beruházások adatblokkban az egyes, igényléssel érintett támogatási határozatokhoz tartozóan kiadási tételazonosítónként kell megadni a megvalósított beruházások mennyiségét. Ebben az adatblokkban meg kell adni a támogatási határozat sorszámát, melyet az EMVA Elszámoláshoz kapcsolódó adatok adatblokkban adtunk meg az egyes támogatási határozat iratazonosító számához tartozóan, továbbá megadjuk az adott támogatási határozatban jóváhagyott, jelen kérelemben leigényelni kívánt kiadási tételazonosítókat és ahhoz kapcsolódóan a megvalósított beruházás mennyiségét. A beruházás mértékegysége mező automatikusan töltődik a beírt kiadási tételazonosító alapján EMVA Elszámoláshoz kapcsolódó adatok Az EMVA - Nem termelő mezőgazdasági beruházások igénylés része az EMVA Elszámolás adatblokk kitöltése. Mivel ebben az adatblokkban olyan adatokat kell megadni, amik a másik két adatblokk részére is adatokat szolgáltatnak, ezért érdemes ennek a kitöltésével kezdeni. Az EMVA - Nem termelő mezőgazdasági beruházások adatblokkban kell megadni az igényléssel érintett támogatási határozat(ok) iratazonosító számát. Mivel egy egységes kérelmen belül több EMVA számlás jogcím több támogatási határozatára lehet igényelni, ezért az MVH támogatási határozat sorszáma mezőben szükséges sorszámmal ellátni az egyes támogatási határozatokat. Ebben az adatblokkban kell nyilatkozni arról, hogy utolsó kifizetési kérelmet nyújtunk-e be az adott támogatási határozatra vonatkozóan, illetve meg kell adni az elszámolni kívánt nettó kiadás, valamint az igényelt támogatás összegét. A jogcím mező automatikusan töltődik a beírt támogatási határozat iratazonosító száma alapján. Szintén ebben az adatblokkban nyilatkozik arról az ügyfél, hogy ÁFA visszaigénylésre jogosulte. 107 / 137. oldal

108 Számlaadatok Az EMVA - Számlaadatok adatblokk az EMVA - Ültetvények alatt, az Számlaadatok cím alatt leírtak szerint töltendő Fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás Támogatás igénylése természetes személy esetében Amennyiben a Támogatási/Kifizetési igények adatblokkban a Fiatal mezőgazdasági termelő jogcím bejelölésre kerül és az Egységes kérelmet igénylő ügyfél természetes személy (fiatal mezőgazdasági termelő), akkor megjelenik a jogcímhez tartozó Dosszié fül, ahol az igénylés adatainak rögzítésére szolgáló adatblokk a megszemélyesített adatokkal jön létre.. Természetes személy esetében nincs lehetőség újabb sor beszúrására, amennyiben az ügyfél mégis újabb sort szúr be, akkor a jogcím jelölő négyzetben az alábbi hibaüzenet jelenik meg: Továbbá a plusz sor beszúrása miatti hibaüzenet a hibalistában is megjelenik. 108 / 137. oldal

109 Ebben az esetben a beszúrt sort ki kell törölni, hogy a hibaüzenet eltűnjön. Az adatblokkban található sorban, a Szerkesztés funkció gombra kattintva nyílik meg a szerkesztőablak. 109 / 137. oldal

110 Fiatal mezőgazdasági termelő adatok Általános adatok A mezőben a megszemélyesített adatok jelennek meg az igénylő nevével és ügyfél-azonosítójával. Nyilatkozat A Nyilatkozat adatblokkban az ügyfélnek (a lenyíló mezőből kiválasztva hogy volt vagy nem volt) következő nyilatkozatot kell tennie: Nyilatkozom, hogy <ügyfél neve> a nál kérelemre nyilvántartásba vett olyan jogi személyben, amely egységes területalapú támogatási kérelmet nyújtott be, tényleges és hosszú távú ellenőrzés gyakorlója volt/nem volt. A nyilatkozat segítségével állapítható meg az ügyfél esetében a mezőgazdasági tevékenység kezdete. A mezőgazdasági tevékenység megkezdésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti támogatást igénylő fiatal mezőgazdasági termelő vagy a fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló bármely jogi személy első alkalommal egységes területalapú támogatás iránti kérelmet nyújtott be az MVH-hoz Amennyiben az ügyfél, mint természetes személy idén 2015-ben nyújt be először egységes területalapú kérelmet, és más jogi személyben nem volt tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló, amely korábban egységes területalapú kérelmet nyújtott be az MVH-hoz, akkor ebben az esetben a lenyíló menüből a nem volt lehetőséget kell kiválasztania. Amennyiben az ügyfél tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló személy volt más jogi személyben, amely korábban egységes területalapú kérelmet nyújtott be az MVH-hoz, akkor ebben az esetben az ügyfélnek a lenyíló menüből a volt lehetőséget kell kiválasztania. A volt válasz kiválasztása esetén a következő adatmező jelenik meg: A legkorábban egységes területalapú támogatást benyújtó jogi személy adatai, amelyben <ügyfél neve> tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorolt: Jogi személy ügyfél-azonosítója: Jogi személy neve: A jogi személy ügyfél-azonosítóját megadva, a rendszer automatikusan tölti a hozzá tartozó nevet. Figyelem! Amennyiben az ügyfél csak egy jogi személyben volt tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló személy, akkor annak a jogi személynek az adatait kell megadnia. Amennyiben az ügyfél több jogi személyben volt tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló személy, akkor a legkorábban egységes területalapú kérelmet benyújtó jogi személy adatait kell ebben az adatblokkban megadni. Pl. AB fiatal mezőgazdasági termelőnek van két jogi személye X kft. és Y kft., amelyben tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorol. X kft ban nyújtott be Egységes területalapú kérelmet, Y kft. pedig 2012-ben nyújtott be Egységes területalapú kérelmet, akkor ebben az esetben az ügyfélnek az Y kft. adatait (ügyfélazonosító számát) kell megadnia a felületen. Az gombra kattintva lefut a képernyőn rögzített adatok ellenőrzése. A hibátlan mezők háttere fehér, a súlyos hibát tartalmazóké rózsaszín lesz. 110 / 137. oldal

111 A gomb hatására megtörténik az oldal adatainak mentése, és az ablak bezáródik. A rendszer automatikusan ellenőrzi a természetes személy születési dátumát, így amennyiben megfelel a fiatal mezőgazdasági termelő életkorának a kérelem beadható. Amennyiben a kérelmet benyújtó természetes személy a támogatási kérelem benyújtásának évében betölti a 41. életévét a rendszer figyelmeztető hiba keretében jelzi, hogy támogatásra nem jogosult, de ettől függetlenül a kérelem beadható. Támogatás igénylése jogi személy esetében Amennyiben a Támogatási/Kifizetési igények adatblokkban a Fiatal mezőgazdasági termelő jogcím bejelölésre kerül és az Egységes kérelmet igénylő ügyfél jogi személy, akkor megjelenik a jogcímhez tartozó Dosszié fül, ahol az igénylés adatainak rögzítésére szolgáló adatblokkban megjelenő adatsort az igénylőnek kell kitöltenie. Jogi személy esetében elsődleges ügyfél és amennyiben szükséges nem elsődleges ügyfél adatait kell megadni. Elsődleges ügyfél: fiatal mezőgazdasági termelőnek minősülő természetes személy Amennyiben a tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló fiatal mezőgazdasági termelő egyedül nem rendelkezik a szavazati jogok többségével, akkor nem elsődleges ügyfelek adatait is meg kell adni. Nem elsődleges ügyfél (más mezőgazdasági termelő): a) a fiatal mezőgazdasági termelőnél több szavazattal nem rendelkező, vezető tisztségviselőnek minősülő közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőnek minősülő természetes személy; b) szövetkezet esetében vezető tisztségviselőnek minősülő mezőgazdasági termeléssel összefüggő személyes közreműködést végző tag; c) a fiatal mezőgazdasági termelőnél több szavazattal nem rendelkező, vezető tisztségviselőnek minősülő természetes személy(ek), akik tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorolnak más közvetlen támogatásra jogosult jogi személyben vagy személyekben Az adatblokkban található sorban, a Szerkesztés funkció gombra kattintva nyílik meg a szerkesztőablak. 111 / 137. oldal

112 A szerkesztőablakban az alábbi adatok szerkesztésére van lehetőség: Fiatal mezőgazdasági termelő adatok Általános adatok Ügyfél-azonosító Ebben a mezőben a tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló természetes személy ügyfél-azonosító számát kell megadni. Helytelen ügyfél-azonosító szám megadása esetén a rendszer hiba üzenetben jelzi a helytelen azonosító szám megadását, illetve a mező háttere piros marad. Egy ügyfél-azonosító csak egyszer szerepelhet a rendszerben. Erre hibaüzenetben is figyelmeztet a rendszer, illetve a mező háttere piros marad. Ügyfél neve Az ügyfél-azonosító szám alapján a rendszer automatikusan megjeleníti a mezőben a tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló ügyfél nevét. Az adatmező nem szerkeszthető. Jogi személy adatai Elsődleges ügyfél A mezőben lenyíló igen/nem válasz közül kell választani. Vezetői státusz A lenyíló menüből kell kiválasztani a vezető tisztségviselő státuszát. Amennyiben nem találja a megfelelő státuszt, akkor az egyéb lehetőséget kell kiválasztania, így ebben az esetben üres mező jelenik meg, ahol az ügyfélnek kell megadni a státuszt. Szavazati arány 112 / 137. oldal

113 A mezőben a jogi személyben vezető tisztségviselőnek minősülő tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló személy szavazati arányát kell megadni. Nyilatkozat A) Nyilatkozom, hogy <ügyfél neve> a nál kérelemre nyilvántartásba vett olyan jogi személyben, amely egységes területalapú támogatási kérelmet nyújtott be, tényleges és hosszú távú ellenőrzés gyakorlója volt/nem volt. A volt válasz kiválasztása esetén a következő adatmező jelenik meg: A legkorábban egységes területalapú támogatást benyújtó jogi személy adatai, amelyben <ügyfél neve> tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorolt: Jogi személy ügyfél-azonosítója: Jogi személy neve: A jogi személy ügyfél-azonosítóját megadva, a hozzá tartozó név automatikusan töltődik. B) Nyilatkozom, hogy <ügyfél neve>, mint természetes személy közvetlen támogatásra jogosult. A nyilatkozat alatt levő mezőben lenyíló igen/nem válasz közül kell választani C) Nyilatkozom, hogy <ügyfél> tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló jogi személy közvetlen támogatásra jogosult A nyilatkozat alatt levő mezőben lenyíló igen/nem válasz közül kell választani Tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló természetes személy adatai fiatal mezőgazdasági termelő ügyfél (elsődleges ügyfél esetében) Ügyfél-azonosító: Ebben a mezőben a tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló fiatal mezőgazdasági termelőnek minősülő természetes személy ügyfél-azonosító számát kell megadni. Amennyiben a kérelmet benyújtó természetes személy a támogatási kérelem benyújtásának évében betölti a 41. életévét a rendszer figyelmeztető hiba keretében jelzi, hogy támogatásra nem jogosult, de ettől függetlenül a kérelem beadható. Vállalatcsoport esetében itt az uralkodó tag jogi személy felett tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló fiatal mezőgazdasági termelőnek minősülő természetes személy ügyfél-azonosító számát kell megadni. Jogi személy felett ellenőrzést gyakorló jogi személy többségi befolyása esetén itt a többségi befolyással bíró jogi személy felett tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló fiatal mezőgazdasági termelőnek minősülő természetes személy ügyfél-azonosító számát kell megadni. Ügyfél neve: Az ügyfél-azonosító szám alapján a rendszer automatikusan megjeleníti a mezőben a tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló fiatal mezőgazdasági termelőnek minősülő természetes személy nevét. Az adatmező nem szerkeszthető. Elsődleges ügyfél: A mezőben lenyíló igen választ kell kiválasztani. Figyelem! Jogi személy esetében csak egy elsődleges ügyfél megjelölés lehetséges! 113 / 137. oldal

114 Vezetői státusz: A lenyíló menüből kell kiválasztani a vezető tisztségviselő státuszát. Amennyiben nem találja a megfelelő státuszt, akkor az egyéb lehetőséget kell kiválasztania, így ebben az esetben üres mező jelenik meg, ahol az ügyfélnek kell megadni a státuszt. Szavazati arány: A mezőben a jogi személyben vezető tisztségviselőnek minősülő fiatal mezőgazdasági termelőnek minősülő természetes személy szavazati arányát kell megadni. Amennyiben az elsődleges ügyfél (fiatal mezőgazdasági termelő) egyedül birtokolja a szavazati jogok többségét, akkor ebben az esetben minimum az 50,01 %-ot el kell érnie az értéknek. Helytelen érték megadás esetében a rendszer hibaüzenetben figyelmeztet! Amennyiben az elsődleges ügyfél (fiatal mezőgazdasági termelő) nem egyedül birtokolja a szavazati jogok többségét, akkor az elsődleges ügyfél és a nem elsődleges ügyfél/ügyfelek összesített szavazati arányának a minimum 50,01%-ot el kell érnie. Helytelen érték megadás esetében a rendszer hibaüzenetben figyelmeztet! Amennyiben az elsődleges ügyfél (fiatal mezőgazdasági termelő) nem egyedül birtokolja a szavazati jogok többségét, akkor a nem elsődleges ügyfél/ügyfelek szavazati aránya nem lehet magasabb, mint a fiatal mezőgazdasági termelő ügyfél szavazati aránya, ez alól kivétel a Szövetkezet. Nyilatkozat: Figyelem! Az elsődleges (fiatal mezőgazdasági termelő) ügyfél esetében csak az A) Nyilatkozat kitöltése kötelező! A) Nyilatkozom, hogy <ügyfél neve> a nál kérelemre nyilvántartásba vett olyan jogi személyben, amely egységes területalapú támogatási kérelmet nyújtott be, tényleges és hosszú távú ellenőrzés gyakorlója volt/nem volt. A nyilatkozat segítségével állapítható meg a fiatal mezőgazdasági termelő ügyfél esetében a mezőgazdasági tevékenység kezdete. A mezőgazdasági tevékenység megkezdésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti támogatást igénylő fiatal mezőgazdasági termelő, jogi személy esetében a jogi személyben legkorábban tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló fiatal mezőgazdasági termelő, vagy a fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló bármely jogi személy első alkalommal egységes területalapú támogatás iránti kérelmet nyújtott be az MVH-hoz Amennyiben az ügyfél a korábbi években tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló személy volt már korábban is a jelenleg kérelmet benyújtó jogi személyben, vagy más jogi személyben, amely korábban egységes területalapú kérelmet nyújtott be az MVH-hoz, akkor ebben az esetben az ügyfélnek a lenyíló menüből a volt lehetőséget kell kiválasztania. A volt válasz kiválasztása esetén a következő adatmező jelenik meg: A legkorábban egységes területalapú támogatást benyújtó jogi személy adatai, amelyben <ügyfél neve> tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorolt: Jogi személy ügyfél-azonosítója: Jogi személy neve: A jogi személy ügyfél-azonosítóját megadva, a hozzá tartozó név automatikusan töltődik. Figyelem! Amennyiben az ügyfél csak egy jogi személyben volt tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló személy, akkor annak a jogi személynek az adatait kell megadnia. 114 / 137. oldal

115 Amennyiben a fiatal mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági tevékenységét a jelenleg kérelmet benyújtó jogi személyben kezdte meg, akkor a jelenleg kérelmet benyújtó jogi személy ügyfél-azonosítóját kell megadni. Amennyiben az ügyfél több jogi személyben volt tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló személy, akkor a legkorábban egységes területalapú támogatás iránti kérelmet benyújtó jogi személy adatait kell ebben az adatblokkban megadni. Pl.1.: Z jogi személy egységes kérelmet nyújt be, a jogi személyben tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló AB fiatal mezőgazdasági termelő már 2012 óta tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorol Z jogi személyben és Z jogi személy már 2012 óta nyújt be egységes területalapú támogatási kérelmet. Ebben az esetben AB fiatal mezőgazdasági termelő úgy nyilatkozik, hogy már korábban volt tényleges és hosszú távú ellenőrzés gyakorlója olyan jogi személyben, amely egységest területalapú támogatási kérelmet nyújtott be és a Z jogi személy adatait (ügyfél-azonosító számát) kell megadnia a felületen. Pl.2.: Z jogi személy egységes kérelmet nyújt be, a jogi személyben tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló AB fiatal mezőgazdasági termelőnek van két jogi személye X kft. és Y kft., amelyben tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorol. Amennyiben X kft ban nyújtott be Egységes területalapú kérelmet először, Y kft. pedig 2012-ben nyújtott be Egységes területalapú kérelmet először, akkor ebben az esetben az ügyfélnek az Y kft. adatait (ügyfél-azonosító számát) kell megadnia a felületen. A szerkesztő felületen dokumentum csatolására a gomb segítségével van lehetőség. Figyelem! A rendszer csak jpg és pdf formátumú fájl csatolását teszi lehetővé. Jogi személy esetében itt kell csatolni a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat másolatát, valamint amennyiben a létesítő okirat nem tartalmazza a tényleges és hosszú távú ellenőrzést biztosító szavazati arányt, akkor az ezt igazoló dokumentumot. Vállalatcsoport esetében itt kell csatolni: a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat másolatát az uralmi szerződés másolatát uralkodó tag módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratának másolatát, amennyiben a létesítő okiratok nem tartalmazzák a tényleges és hosszú távú ellenőrzést biztosító szavazati arányt, akkor az ezt igazoló dokumentumokat. A jogi személy felett ellenőrzést gyakorló jogi személy többségi befolyása esetében itt kell csatolni: a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat másolatát a többségi befolyással bíró jogi személy módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat másolatát, amennyiben a létesítő okiratok nem tartalmazzák a tényleges és hosszú távú ellenőrzést biztosító szavazati arányt, akkor az ezt igazoló dokumentumokat. Szövetkezet esetében itt kell csatolni: a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat másolatát amennyiben a létesítő okirat nem tartalmazza a tényleges és hosszú távú ellenőrzést biztosító szavazati arányt, akkor az ezt igazoló dokumentumot. az igazgatóság elnöke a tagi mezőgazdasági termeléssel összefüggő személyes közreműködés tényleges megvalósulását az erre vonatkozó dokumentum másolatának az egységes kérelemhez történő csatolásával köteles igazolni. 115 / 137. oldal

116 Az gombra kattintva lefut a képernyőn rögzített adatok ellenőrzése. A hibátlan mezők háttere fehér, a súlyos hibát tartalmazóké rózsaszín lesz. A gomb hatására megtörténik az oldal adatainak mentése, és az ablak bezáródik. Tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló természetes személy adatai más mezőgazdasági termelő (nem elsődleges ügyfél esetében) Amennyiben nem elsődleges természetes személy adatait is meg kell adni, akkor a segítségével hozható létre új sor. gomb Annak megfelelő számú sort kell beszúrni amennyi nem elsődleges ügyfél adatait szeretnénk megadni a felületen. Figyelem! Itt minden olyan ügyfelet fel kell sorolni, aki nem elsődleges ügyfélnek számít (más mezőgazdasági termelő) és szavazati joggal rendelkezik! A felületen kiválasztható, hogy a felvitt nem elsődleges ügyfelek hány sorban (5, 10 vagy 15) jelenjenek meg. Amennyiben 15-nél több nem elsődleges ügyfél felvitelére van szükség, akkor a lapozóval tudjuk az adatokat megtekinteni. Sor törléséhez a Töröl oszlopban lévő jelölőnégyzet kijelölése, majd a gombra kattintás szükséges. A nem elsődleges természetes személyek adatai ebben az esetben is a Szerkesztés kattintva adhatók meg. funkció gombra 116 / 137. oldal

117 Ügyfél-azonosító: Ebben a mezőben a tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló fiatal mezőgazdasági termelőnek nem minősülő természetes személy (más mezőgazdasági termelő) ügyfél-azonosító számát kell megadni. Ügyfél neve: Az ügyfél-azonosító szám alapján a rendszer automatikusan megjeleníti a mezőben a tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló fiatal mezőgazdasági termelőnek nem minősülő természetes személy (más mezőgazdasági termelő) nevét. Az adatmező nem szerkeszthető. Elsődleges ügyfél: A mezőben lenyíló nem választ kell kiválasztani. Figyelem! Nem elsődleges ügyfél esetében az Elsődleges ügyfél cellában nem jelölhet Igen-t, amennyiben már egy elsődleges ügyfelet megjelölt. Hibás kitöltés esetén a mező háttere piros marad, illetve a Fiatal mezőgazdasági termelő jelölőre állva az alább hibaüzenet jelenik meg: 117 / 137. oldal

118 Vezetői státusz: A lenyíló menüből kell kiválasztani a vezető tisztségviselő státuszát. Amennyiben nem találja a megfelelő státuszt, akkor az egyéb lehetőséget kell kiválasztania, így ebben az esetben üres mező jelenik meg, ahol meg kell adni a státuszt. Szavazati arány: A mezőben a jogi személyben vezető tisztségviselőnek minősülő fiatal mezőgazdasági termelőnek nem minősülő természetes személy szavazati arányát kell megadni. Jogi személyben az elsődleges ügyfélnél (fiatal mezőgazdasági termelőnek minősülő természetes személynél) egyenként több szavazattal nem rendelkezhet a nem elsődleges ügyfél, kivétel Szövetkezet. Nyilatkozat Figyelem! Nem elsődleges ügyfél esetében amennyiben a támogatást igénylő jogi személy nem szövetkezet, akkor a B) vagy C) Nyilatkozat kitöltése kötelező! A) Nyilatkozom, hogy <ügyfél neve> a nál kérelemre nyilvántartásba vett olyan jogi személyben, amely egységes területalapú támogatási kérelmet nyújtott be, tényleges és hosszú távú ellenőrzés gyakorlója volt/nem volt. Az A) nyilatkozat részt nem elsődleges ügyfélnek nem kell töltenie! B) Nyilatkozom, hogy <ügyfél neve>, mint természetes személy közvetlen támogatásra jogosult. A nyilatkozat alatt levő mezőben lenyíló igen/nem válasz közül kell választani C) Nyilatkozom, hogy <ügyfél> tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló jogi személy közvetlen támogatásra jogosult A nyilatkozat alatt levő mezőben lenyíló igen/nem válasz közül kell választani Amennyiben az ügyfél a C) nyilatkozat esetében igen választ jelöli, akkor csatolnia kell a közvetlen támogatásra jogosult jogi személy létesítő okiratának másolatát, amelyben tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorol. Figyelem! Amennyiben a más mezőgazdasági termelő ügyfél a tényleges és hosszú távú ellenőrzést a közvetlen támogatásra jogosult jogi személyben nem egyedül gyakorolja, akkor a mellette lévő személyeknek is közvetlen támogatásra jogosultaknak kell lenniük. Amennyiben a mellette lévő személyek is jogi személyen keresztül jogosultak közvetlen támogatásra, akkor annak a cégnek a létesítő okiratát is csatolni kell (tehát egyes estekben akár 2-3 létesítő okirat csatolása is szükséges lehet annak igazolására, hogy a más mezőgazdasági termelő közvetlen támogatásra jogosult). A szerkesztő felületen dokumentum csatolására a gomb segítségével van lehetőség. Figyelem! A rendszer csak jpg és pdf formátumú fájl csatolását teszi lehetővé. A szerkesztő felületen az adatok kitöltése után az adatok ellenőrzése. gombra kattintva lefut a képernyőn rögzített A hibátlan mezők háttere fehér, a súlyos hibát tartalmazóké rózsaszín lesz. A gomb hatására megtörténik az oldal adatainak mentése, és az ablak bezáródik. A fiatal mezőgazdasági termelő támogatáshoz felcsatolt dokumentumok a Dokumentumok Dosszié fülön is megtalálhatóak! Ennek megfelelően a jogcím specifikusan felcsatolt létesítő okirat(ok) másolata, illetve a mezőgazdasági termeléssel összefüggő személyes közreműködés tényleges megvalósulását igazoló dokumentum másolata ezen a fülön is elérhetőek. A felcsatolt dokumentumokat ezen a helyen (fülön) van lehetőség átnevezni. 118 / 137. oldal

119 1.27 Termeléshez kötött hízottbikatartás támogatás A jogcímigénylés feltétele, hogy a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban a Termeléshez kötött hízottbikatartás támogatás jogcím előtt lévő jelölőnégyzet bejelölve legyen. A bejelölést követően a Táblaadatokon kívül megjelenik a Hízottbika adatblokkhoz tartozó DOSSZIÉ fül, erre a fülre kattintva jelenik meg a kitöltendő adatblokk. Az adatblokkban adhatja meg a hízottbika fülszámát. Ehhez tartozik egy fájl feltöltő funkció ( gomb), ami az ügyfél által előre kitöltött.xls vagy.xlsx fájlokból betölti a fülszámokat. Nyilatkozni kell, hogy a fülszám külföldi-e. A feltöltő funkció kizárólag a betöltött fájl első munkalapján lévő A oszlopba beírt fülszámokat tölti be. További sorokat a gomb megnyomásával vihet fel Termeléshez kötött anyajuhtartás támogatás A jogcímigénylés feltétele, hogy a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban a termeléshez kötött anyajuhtartás jogcím előtt lévő jelölőnégyzet bejelölve legyen. A bejelölést követően a Táblaadatokon kívül megjelenik az anyajuh adatblokkhoz tartozó DOSSZIÉ fül, erre a fülre kattintva jelenik meg a kitöltendő adatblokk. Az adatblokkban adhatja meg támogatási igényét a hazai forrásból finanszírozott és az Európai Uniós forrásból finanszírozott anyajuhokra, azok darabszámának feltüntetésével. Nyilatkozni kell továbbá, hogy értékesít-e juhtejet, vagy juhtej-tejterméket, hogy ki az igazolást kiállító instruktor, mi a bélyegzőszáma, az igazolás dátumáról, valamint az igazolt létszámról. 119 / 137. oldal

120 Lehetőség van tartási helyek felsorolás szerű felvételére, továbbá az igazolás másolatának csatolására (Csatolt dokumentum mező) Termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás A jogcímigénylés feltétele, hogy a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban a Termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás jogcím előtt lévő jelölőnégyzet bejelölve legyen. A bejelölést követően megjelenik a Tejhasznú tehén adatblokkhoz tartozó DOSSZIÉ fül, erre a fülre kattintva jelenik meg a kitöltendő adatblokk. Az adatblokkban adhatja meg a tejhasznú tehén fülszámát. Ehhez tartozik egy fájl feltöltő funkció ( gomb), ami az ügyfél által előre kitöltött.xls vagy.xlsx fájlokból betölti a fülszámokat. A feltöltő funkció kizárólag a betöltött fájl első munkalapján lévő A oszlopba beírt fülszámokat tölti be. Excel import esetén a korábban bevitt fülszámok törlődnek. Nyilatkozni kell, hogy a fülszám külföldi-e, excel import esetén ez automatikusan töltődik. További sorokat a gomb megnyomásával vihet fel. Rögzíteni kell a tenyészetkódot, az állatorvos nevét, az állatorvos beosztását és az állatorvosi igazolás dátumát. A hármas-mentességről szóló állatorvosi igazolás, kistermelői igazolás és a holt ellést igazoló állatorvosi igazolás másolatának csatolására is itt van lehetőség. A csatolandó fájl csak.pdf vagy.jpeg kiterjesztésű lehet. A kérelemhez csatolt dokumentumokat a Dokumentumok fülön lehet ellenőrizni. 120 / 137. oldal

121 Ha olyan sor marad a kérelemben, amelynél a törlés jelölőnégyzet bejelölve maradt erre egy súlyos hiba figyelmeztet, amely megakadályozza a kérelem benyújtását és mentését Termeléshez kötött anyatehén támogatás A jogcímigénylés feltétele, hogy a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban a Termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás (ÁNT és EU-s finanszírozású) jogcím előtt lévő jelölőnégyzet bejelölve legyen. A bejelölést követően a Táblaadatokon kívül megjelenik a Húshasznú anyatehén adatblokkhoz tartozó Dosszié fül, erre a fülre kattintva jelenik meg a kitöltendő adatblokk. Az adatblokkban adhatja meg a húshasznú anyatehén fülszámát. Ehhez tartozik egy fájl feltöltő funkció ( gomb), ami az ügyfél által előre kitöltött.xls vagy.xlsx fájlokból betölti a fülszámokat. Nyilatkozni kell, hogy a fülszám külföldi-e. A feltöltő funkció kizárólag a betöltött fájl első munkalapján lévő A oszlopba beírt fülszámokat tölti be. Lehetőség van hazai forrásból, illetve Európai Uniós forrásból történő támogatás igénylésére. Továbbá az összes fülszám kezelésére is lehetőség van egyszerre (Összes igénylés EU-s finanszírozásból igen - nem, Összes igénylés ÁNT finanszírozásból igen nem). További sorokat a gomb megnyomásával vihet fel. Rögzíteni kell tenyészetkódot, állatorvos nevét, állatorvos beosztását és az állatorvosi igazolás dátumát. Az állatorvosi igazolás csatolására is itt van lehetőség. 121 / 137. oldal

122 A beszúrás gomb segítségével vehet fel újabb ezekkel megegyező üres sorokat Mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer A jogcímigénylés feltétele, hogy a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban a Mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer jogcím előtt lévő jelölőnégyzet bejelölve legyen. A bejelölést követően a Táblaadatokon kívül megjelenik a Mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer adatblokkhoz tartozó Kistermelői támogatás elnevezésű DOSSZIÉ fül, erre a fülre kattintva jelenik meg a kitöltendő adatblokk. Az adatblokkban adhatja meg hogy, részt kíván-e venni a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerben, vagy sem. Ezt a kérdés végén található lenyíló ablakban tudja jelölni. 122 / 137. oldal

123 Amennyiben az igen választ jelöli be, a válasz kisárgul és egy felugró ablak jelenik meg figyelmeztető üzenettel, amely a jogcímre vonatkozó fontos információkat tartalmaz. A Rendben gomb megnyomásával a felugró ablak eltűnik és a figyelmeztető üzenet a Kistermelői támogatás hibalistában jelenik meg. A figyelmeztető üzenettel a jogcímre vonatkozó kérelem beadható. Nem válasz jelölése esetén, az ellenőrzés gomb megnyomását követően a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban a jogcím előtti jelölőnégyzet piros lesz és a menüpontban, valamint a jogcímjelölő négyzeten állva piros hibaüzenet jelzi, hogy nem válasz jelölése esetén a jogcímjelölő négyzetből a pipát ki kell venni. A Kistermelői támogatás igénylésének feltétele, hogy a Táblaadatok fülön legalább egy táblára SAPS+Zöldítés jogcím legyen igényelve. Amennyiben nincsen SAPS+Zöldítés igénylés, a Kistermelői támogatás jogcímnél a kérelem benyújtását piros hiba akadályozza. 123 / 137. oldal

124 Abban az esetben, ha az ügyfélnek nincsen SAPS+Zöldítés igényléshez támogatható területe, és a Támogatási/kifizetési igények adatblokkban bejelölte a Mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer jogcímet, akkor a jogcímhez tartozó jogcímjelölő négyzetből a pipát ki kell venni. A Kistermelői támogatási fülön egy táblázatban felsorolásra kerül minden olyan közvetlen támogatási jogcím, amelyet a Kistermelői támogatási rendszer kivált, és amelyet az ügyfél az egységes kérelmén már bejelölt/igényelt. Az egyes jogcímekhez tartozó adatok (hektár, darab, igen) a táblázat második oszlopában jelennek meg. Amely jogcímeknél nem történt igénylés ott a második oszlopban a 0 vagy a nem szó kerül feltüntetésre. A Kistermelői támogatási fülön található a Kistermelői támogatási rendszer keretében nyújtandó becsült támogatási összeg kiszámítását segítő - Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) által üzemeltetett - Kalkulátorok linkje. A NAK Kalkulátor vagy AKI Kalkulátor elnevezésre kattintva egy új, felugró ablak nyílik meg, ahol lehetőség van beírni az egyes jogcímekhez tartozó adatokat. Ebben segítségünkre lehet a Kistermelői támogatás fülön található táblázat Az agrárkár-enyhítési rendszerhez (I. pillér) kapcsolódó tagsági viszony kezelése Az agrárkár-enyhítési rendszerhez kapcsolódó kötelező tagsági viszony az egységes kérelemben bejelentett területadatok alapján kerül meghatározásra. A tárgyévben kötelező tag az agrárkár-enyhítési rendszerben az a mezőgazdasági termelő, akinek az egységes kérelemben bejelentett területe: legalább 10 ha szántóföldi kultúra, vagy legalább 5 ha szántóföldi zöldség, vagy legalább 1 ha ültetvény, vagy együttesen legalább 10 ha szántóföldi kultúra (zöldség / egyéb) és ültetvény, vagy együttesen legalább 5 ha szántóföldi zöldség és ültetvény. A kötelező csatlakozás feltételeinek teljesülése esetén a program automatikusan megjeleníti a tárgyévi kárenyhítési hozzájárulás előzetesen kalkulált összegét a bevitt területadatok alapján. A táblaszintű igénylésnél megadott kockázatkezelés szempontjából releváns hasznosítások alapján a szoftver kiszámolja az ügyfél fizetési kötelezettségét Szántóföldi kultúra, Szántóföldi zöldség és Ültetvény csoportosításban. 124 / 137. oldal

125 Az alábbi táblázatban egy Kockázatközösségi tagságra kötelezett adattábláját láthatjuk. Látható, hogy mivel a szántóföldi kultúráinak területe meghaladja a 10 ha-t, így a rendszer automatikusan kötelező tagként kezeli az ügyfelet. Amennyiben a kötelező csatlakozás, vagy az előző két év valamelyikében történt önkéntes csatlakozás feltételei nem állnak fenn, de az ügyfél az egységes kérelemben bejelentett az agrárkárenyhítési rendszer szempontjából figyelembe vehető területet, akkor az ügyfél köteles nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy kíván-e önként csatlakozni az agrárkár-enyhítési rendszerhez. Az önkéntesen csatlakozók hároméves időtartamra vállalnak tagságot, tehát a tárgyévet követő két évben nem mondhatják fel tagviszonyukat. Az önkéntes csatlakozásra vonatkozó mező kitöltése kötelező, igen vagy nem érték választása nélkül súlyos jelzésű hibaüzenetet ad a program! A kárenyhítési rendszerben kötelezően vagy önkéntesen résztvevő ügyfelekre vonatkozó nyilatkozatok az általános nyilatkozatok között találhatóak A biztosítási díjtámogatásra vonatkozó nyilatkozat Az egységes kérelem felületén, a Támogatási/kifizetési igények menüválasztó tábla alatt, a Kárenyhítés fülre kattintva jelenik meg az alábbi táblázat, ahol az ügyfélnek nyilatkoznia kell, hogy a 19/2014. (X.29.) FM rendeletben foglaltak szerint nyújt-e/nyújtott-e be mezőgazdasági biztosítási díjtámogatási kérelmet. (Igen/Nem.) A nyilatkozat a kockázatközösségi tagságtól független! 125 / 137. oldal

126 A biztosítási díjtámogatásra vonatkozó mező kitöltése kötelező, igen vagy nem érték választása nélkül súlyos jelzésű hibaüzenetet ad a program! 1.34 Hozamadatok megadása A kockázatközösségi tag, illetve mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához támogatást igénylő mezőgazdasági termelő köteles az egységes kérelemben nyilatkozni a tárgyévet megelőző évi hozam adatairól, továbbá e kötelezettsége mellett, a kárenyhítő juttatás igénybevételéhez szükséges referenciahozam kiszámításához az egységes kérelemben nyilatkozatot tehet a években általa megtermelt termény mennyiségéről, a kárenyhítő juttatásra, illetve mezőgazdasági biztosítási díjtámogatásra jogosító termények szerinti bontásban. Felhívjuk a tisztelt ügyfelek figyelmét arra, hogy nyilatkozat kizárólag azon év vagy évek vonatkozásában tehető meg, amelyre, vagy amelyekre vonatkozóan az ügyfél valamely korábbi évben nem szolgáltatott az egységes kérelmében hozamadatot. Az ügyfél által a korábbi egységes kérelemben, illetve a 19/2014. (X. 29.) FM rendelet 3. (6) bekezdése szerint bejelentett adat vagy adatok módosítására nincs lehetőség, és a most megadásra kerülő adat vagy adatok sem módosíthatóak a bejelentés megtételét követően. A FELÜLET MÉG VÁLTOZNI FOG! Adott gazdasági év egységes kérelmében a kockázatközösségi tagságra kötelezetteknek, illetve az önkéntesen csatlakozóknak kötelezően ki kell tölteni az előző évi kultúrák hozamadatait. A hozamadatok kitöltése kötelező, kitöltésük elmulasztása esetén súlyos program! jelzésű hibaüzenetet ad a 1.35 Térkép funkciók A térképen alaphelyzetben az ortofotó, a blokkhatár, a nem támogatható terület, illetve a HMKÁ védett tájképi elemek fedvényei jelennek meg a tájékoztató ablakkal. A többi megjelenítő réteget a Rétegek funkciógomb megnyomásával lehet előhívni. A blokktérképen a tábla szabadkézi rajzolása úgy történik, hogy a bal egér gombra kattintva töréspontokat viszünk fel. Ezek a töréspontok egy piros körként látszanak, erre a piros körre állva tudjuk a töréspontot mozgatni az egérrel. A szerkeszthetőség megszüntethető, ha a berajzolt táblán kívülre klikkelün az egér bal gombjával. Töréspontot úgy lehet törölni, ha a bal egér gombbal kétszer rákattintunk. A szerkeszthetőség visszaállítható, ha a tábla határvonalán egy pontra egyszer ráklikkelünk a bal egér gombbal. 126 / 137. oldal

127 A blokkban lévő rajzokra vonatkozó hibaüzenetek az alfanumerikus adatok hibaüzeneteivel egy listában találhatók, a lista elején. Itt lehet a változásvezetési igény vagy az érvényes területre vágás közül választani, ha a táblarajz a blokk, jogcím és hasznosítás szempontjából érvénytelen területen van, vagy arra ráfed. Az aktív tábla rajzaira vonatkozó adatok, a tábla típusa (tábla, másodvetés, EFA tábla), igényelt terület, a rajz lefedett terület, zöldítés szempontjából figyelembe vehető terület a Rajzolandó tábla, másodvetés vagy EFA terület kiválasztása panelen látható. Amennyiben másodvetést vagy EFA táblát szeretnénk rajzolni, úgy a Zöldítés menüpontban kiválasztjuk a megfelelő típust, és a Rajzolandó tábla, másodvetés vagy EFA terület kiválasztása panelen megjelenik rá vonatkozóan egy sor, a főtábla a saját sorszámával, a másodvetés és EFA tábla a főtábla sorszáma/1,2,x sorszmot kap. Ezen a panelen egy sorra állva a megkezdődhet a főtábla, másodvetés vagy EFA tábal berajzolása. Abban az esetben, ha korábban volt szerkeszthető rajz a blokkban, akkor annak töröspontjai nem szerkeszthetővé vállnak. Ha valamely sorra ráállunk a penelen, akkor az ahhoz tartozó rajz aktívvá válik. Megszemélyesített tábla térképoldala: A blokktérkép nagyítható, kicsinyíthető, mozgatható, nem fix blokk kivágatot tartalmaz. Bal egér gombot lenyomva lehet a térképen sétálni. A menüsoron lévő nagyítás/kicsinyítés funkción kívül az egér görgőt felfelé mozgatva lehet nagyítani, lefelé mozgatva kicsinyíteni a térképet. A Méret menüpont alatt lévő Eredeti állapot funkcióval lehet visszatérni az eredeti helyszínre és az eredeti méretarányhoz. 127 / 137. oldal

128 A blokkra vonatkozó tájékoztató ablak, a Rajzolandó másodvetés vagy EFA terület kiválasztására szolgáló ablak valamint a jobb oldali alfanumerikus ablakok mozgathatók, a mozgatás alatt átlátszóvá vállnak. Térképoldal nagyítás után, áthelyezett panelekkel: Rajzolás A térképen való rajzolás módjai: - Rajzolás kézzel (tábla, EFA tábla, másodvetés) - Shape feltöltés - EOV koordináta megadása Rajzolás kézzel A blokktérképen a tábla szabadkézi rajzolása úgy történik, hogy a bal egér gombra kattintva töréspontokat viszünk fel. Ezek a töréspontok egy piros körként látszanak, erre a piros körre állva tudjuk a töréspontot mozgatni az egérrel. A szerkeszthetőség megszüntethető, ha a berajzolt táblán kívülre klikkelün az egér bal gombjával. Töréspontot úgy lehet törölni, ha a bal egér gombbal kétszer rákattintunk. A szerkeszthetőség visszaállítható, ha a tábla határvonalán egy pontra egyszer ráklikkelünk a bal egér gombbal. Támogatható területen lévő tábla berajzolása: A blokktérképen a töréspontokat felvesszük. A blokkhatárig, nem támogatható terület határáig, vagy a blokkban lévő másik táblánk határánál nem kell a pontosságra törekedni, de más határoknál igen. A szoftver blokkhatárra, blokkjellemző, jogcím és hasznosítás szempontjából érvényes területre levágja a rajzot, ha az ügyfél nem kíván változásvezetési kérelmet benyújtani. Saját táblára ráfedés nem engedélyezett, a szoftver ebben az esetben is levágja a rajzot. Támogatható területre rajzolás, jogcím SAPS + zöldítés 128 / 137. oldal

129 A táblát a szomszédos tábla határánál pontosan berajzolva (ortofotó alapján) az ellenőrzés gombot megnyomtuk. Látható az ellenőrzés eredménye, illetve a vágás vagy változásvezetés indításának lehetősége. Érvényes területre vágás: Az automatikus javítást választva a szoftver a SAPS + zöldítés jogcím szempontjából érvényes területre vágja a táblát Táblarajzra vonatkozó változásvezetés indítása: A táblarajz nem támogatható területen van, vagy az adott blokkhatár vonalán tolerancián túl átnyúlik, akkor támogatási igénylés esetén lehetősége van változásvezetés indítására az erre szolgáló négyzetben történő jelölést követően Nagyon fontos, hogy a táblaadatoknál feltétlenül kerüljön kitöltésre az indoklási mező. 129 / 137. oldal

130 Az alfanumerikus nézeten elindul a blokk alatt a változásvezetési kérelem: A MePAR-ban lehatárolt EFA objektumokra történő változásvezetés indítása abban az esetben, ha a tényleges helyszíni állapottal nem egyeznek meg: 130 / 137. oldal

131 Az adott EFA elemet aktívvá téve a tényleges állapotnak megfelelően módosítjuk rajzát, majd a változásvezetést jelöljük, és megfelelő indoklást adunk a táblaadatok felületén. A MePAR-ban le nem határolt EFA objektumokra történő változásvezetés indítása: Az Új EFA területek rajzolásánál választom az adott fedvényt, majd elhelyezem a parcellám azon területén, olyan méretben, ahogy a valóságban megtalálható, majd ellenőrzés gomb megnyomása után jelölöm a változásvezetés indítására szolgáló négyzetben. Mentést követően a táblaadatok felületén megfelelő indoklást adok. 131 / 137. oldal

132 Nem támogatható terület kivétele a táblarajzból, amely támogathatókén van lehatárolva a MePAR-ban: A táblarajz mellé kattintva megszüntetjük a rajz szerkeszthetőségét, majd a táblán belül berajzoljuk a nem támogatható területet. 132 / 137. oldal

133 EFA tábla rajzolása: a térképoldal menüjében kiválasztjuk a zöldítés menüpont alatt a táblaszegélyt, a Rajzolandó tábla, másodvetés vagy EFA terület kiválasztása panelen megjelenik a 7/1-es sorszám alatt az EFA táblaszegély sor. A 7/1-es sorszámú sorra állva, a térképet a rajzoláshoz megfelelő méretre nagyítva, elvégezhető az EFA táblaszegély tábla berajzolása. A berajzolás után, ha rajz nem pontosan illeszkedik, akkor a már fentebb említett módon a felület felajánlja a vágás gombot a felső sorban. 133 / 137. oldal

134 134 / 137. oldal

135 Ezt követően, amikor a rajz már pontosan illeszkedik, megnyomjuk az ellenőrzés gombot. A program így kiszámolja a zöldítési terület arányát. 135 / 137. oldal

136 Shape vagy EOV fájl betöltése Shape vagy EOV fájl betöltésére van itt lehetőség. A Shape állománynak tartalmazni kell egy *.shp, *.shx, *.dbf fájlt. Ezeket a fájlokat közvetlenül is be lehet tölteni, vagy pedig tömörített *.zip állományként is. Ebben az esetben az állomány ne tartalmazzon meg nem engedett karaktereket illetve ékezetes betűket. Az EOV fájl X;Y koordináták egymás utáni felsorolását kell hogy tartalmazza pl.: ;230700;658400;230600;658450; Ezután a Betöltött táblarajz kiválasztása funkcióval lehet a betöltött poligont a táblaigényléshez rendelni. 136 / 137. oldal

137 Térképoldal igénylésre és táblarajzra vonatkozó hibái Amely blokkot kiválasztottuk, abban a blokkban található táblákra vonatkozó hiba és figyelmeztető üzenetek (az igénylés alfanumerikus adataira, a táblarajzra és az EFA táblákra vonatkozóan is) megjelennek egy listában. A lista scrollozható. A hibalista elején a hibás táblarajzra vonatkozó üzenetek és javítási lehetőségek jelennek meg: 137 / 137. oldal

elektronikus kitöltés és benyújtás

elektronikus kitöltés és benyújtás Felhasználói kézikönyv Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG- VP) elektronikus kitöltés és benyújtás 2015. Verzió 02. 1 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 2. BEVEZETÉS... 4 3. A BEADÓ FELÜLET

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV I. KÖTET

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV I. KÖTET Komplex mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer MKR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV I. KÖTET Kárbejelentés, biztosítási melléklet terület összesítő bizonylatok kitöltéséhez 2015.04.01. Verzió: 2.0 1. /63 oldal

Részletesebben

KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK. gazdálkodói kézikönyv

KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK. gazdálkodói kézikönyv KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK gazdálkodói kézikönyv 2016 ELŐSZÓ Tisztelt Gazdálkodó! A Közös Agrárpolitika (KAP) reformja következtében 2015-től jelentősen átalakult a közvetlen támogatások rendszere. A változások

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ, SEGÉDLET

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ, SEGÉDLET KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ, SEGÉDLET A támogatási kérelmek benyújtására szolgáló elektronikus benyújtó felületekhez Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása Verzió 1.0 Véglegesítés dátuma: 2015.

Részletesebben

Kitöltési útmutató Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG- VP)

Kitöltési útmutató Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG- VP) Kitöltési útmutató Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG- VP) intézkedésben támogatott területek teljes vagy részleges visszavonás webes beadó felülethez. Tartalom Bevezetés... 2 Elérési útvonal...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése támogatás (Növényi génmegőrzés -VP) támogatási kérelem elektronikus kitöltés

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Agrár-környezetgazdálkodási támogatások

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Agrár-környezetgazdálkodási támogatások KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ EMVA Agrár-környezetgazdálkodási támogatások Verziószám: 01 Jogcímkód: 6.239.01.01 2009. június 01. Budapest FONTOS! Felhívjuk szíves figyelmüket,

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Mezőgazdasági termékek értéknövelése (VP-ÉLIP) felhíváshoz Felhívás kódszáma: VP-3-4.2.1-15 Verziószám: 0.1 2016. január

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ EMVA ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések Verziószám: 03 2010. február 12. Budapest Tartalomjegyzék Fontos tudnivalók...3 Meghatalmazás

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Kertészet korszerűsítése Gyógy- és fűszernövény termesztés (Kertészet - gyógynövény (VP)) felhíváshoz Felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Kertészet korszerűsítése Üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának

Részletesebben

15. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült:

15. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült: 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól támogatás jogalkalmazási környezete

Részletesebben

A 2016. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATAI

A 2016. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATAI A 2016. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATAI Közvetlen Támogatások Igazgatósága EGYSÉGES KÉRELEM 2016. Általános tudnivalók BENYÚJTÁSRA VONATKOZÓ HATÁRIDŐK Egységes kérelem

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ Felhasználói kézikönyv III. számú melléklet 2015. 04. 01. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság 1071

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ Kifizetési kérelem Verziószám: 2.0 2011. március 24. Tartalom Fontos tudnivalók... 2 Belépés a felületre... 3 Meghatalmazás használata... 5 Kérelem kitöltésének

Részletesebben

AZ OEP TAJ ELLENŐRZÉS BEVEZETÉSE AZ IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI)

AZ OEP TAJ ELLENŐRZÉS BEVEZETÉSE AZ IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) AZ OEP TAJ ELLENŐRZÉS BEVEZETÉSE AZ IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) RENDSZERBE I. ÜTEM FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS AZ ADATSZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE KENYSZI: v.1.2.2.0 Dátum: 2015.04.10. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK ERA Számlatermékek bejelentő szolgáltatás Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 Jelen dokumentum célja, hogy bemutassa az ERA (Az MNB elektronikus

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás Támogatási kérelem Verziószám: 1 2013. február 4. Tartalom Fontos tudnivalók... 2 Firefox portable...

Részletesebben

Kitöltési Útmutató a 2016. évi HOP monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2016. január 21. verziószám: 01

Kitöltési Útmutató a 2016. évi HOP monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2016. január 21. verziószám: 01 2. sz. melléklet: Kitöltési Útmutató a 2016. évi HOP monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez Kitöltési Útmutató a 2016. évi HOP monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2016.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése felhíváshoz Felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 Verziószám: 0.1 2016. március 30. Tartalom

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Monitoring adatszolgáltatás

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Monitoring adatszolgáltatás 3. sz. melléklet: Segédlet az elektronikus felület használatához SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ EMVA Monitoring adatszolgáltatás Verziószám: 01 2016. január 21. Budapest I. Fontos tudnivalók

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a minősítési értékelő modul használatához

Felhasználói kézikönyv a minősítési értékelő modul használatához Felhasználói kézikönyv a minősítési értékelő modul használatához Létrehozva: 2015.02.24. Utolsó módosítás: 2015.04.09. Tartalomjegyzék 1 A dokumentum célja... 4 2 A rendszer elérése... 5 2.1 Technikai

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Monitoring adatszolgáltatás

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Monitoring adatszolgáltatás SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ EMVA Monitoring adatszolgáltatás Verziószám: 01 2010. február 15. Budapest FONTOS! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elektronikus felület a Mozilla Firefox

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Monitoring adatszolgáltatás

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Monitoring adatszolgáltatás SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ EMVA Monitoring adatszolgáltatás Verziószám: 02 2012. február 17. Budapest I. Fontos tudnivalók A rendszer használatához kétféle regisztráció szükséges: 1. Ügyfélkapus

Részletesebben

Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez

Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 2 II. Kinek kell gazdálkodási naplót vezetni?... 3 III. Milyen fontosabb kifejezéseket tartalmaz a gazdálkodási napló?... 15 IV.

Részletesebben

Gyermektartásdíj megelőlegezése GYT

Gyermektartásdíj megelőlegezése GYT Gyermektartásdíj megelőlegezése GYT Felhasználói kézikönyv V. számú melléklet 2015. 04. 01. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság 1071 Budapest, Peterdy

Részletesebben

NETFIT modul Tanári felület Felhasználói útmutató. Magyar Diáksport Szövetség

NETFIT modul Tanári felület Felhasználói útmutató. Magyar Diáksport Szövetség NETFIT modul Tanári felület Felhasználói útmutató Magyar Diáksport Szövetség 2014 2 Tartalom 1 Alap működési jellemzők... 4 1.1 Dátum kitöltés... 4 1.2 Irányítószám / Település kitöltése... 4 1.3 Belföldi

Részletesebben

K&H Biztosító ügyfélportál. főoldal. a regisztráció folyamata. K&H Biztosító Zrt. A K&H Biztosító ügyfélportálra navigálva a következő képernyő fogad:

K&H Biztosító ügyfélportál. főoldal. a regisztráció folyamata. K&H Biztosító Zrt. A K&H Biztosító ügyfélportálra navigálva a következő képernyő fogad: K&H Biztosító Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K&H TeleBiztosító (06 1/0/30/70) 335 3355, 4. menüpont fax: (06 1) 67 6666, (06 1) 461 576 www.kh.hu biztosito@kh.hu K&H Biztosító ügyfélportál a

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai

Részletesebben

Elektronikus Kérelemkitöltés OTTHONI HASZNÁLATI SEGÉDLET

Elektronikus Kérelemkitöltés OTTHONI HASZNÁLATI SEGÉDLET Területalapú Támogatás Kedvezıtlen Adottságú Területek Támogatása Agrár-környezetgazdálkodási Támogatás Elektronikus Kérelemkitöltés OTTHONI HASZNÁLATI SEGÉDLET Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről belföldi partner nevében

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről belföldi partner nevében TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről belföldi partner nevében TARTALOMJEGYZÉK Regisztráció 2 1. Az Ön neve és kapcsolat-felvételi adatai

Részletesebben

E-Fedezetkezelő. felhasználói kézikönyv. Fővállalkozói adminisztrátorok számára

E-Fedezetkezelő. felhasználói kézikönyv. Fővállalkozói adminisztrátorok számára E-Fedezetkezelő felhasználói kézikönyv Fővállalkozói adminisztrátorok számára Tartalomjegyzék 1. Program általános használata... 2 1.1. Szoftver követelmények... 2 1.2. Jogosultság függő működés... 2 1.3.

Részletesebben

Jövedelem-Kiegésztési Rendszer - JKR

Jövedelem-Kiegésztési Rendszer - JKR Jövedelem-Kiegésztési Rendszer - JKR Felhasználói kézikönyv Verzió: 1.0 Tartalomjegyzék I. Intézményi regisztráció... 4 I.1 Intézményi adatok... 4 II. Bejelentkezés... 6 III. Adatkezelés... 7 III.1 Munkavállalók...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Legutóbbi változások: A könnyebb használat

Részletesebben

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése (A pályázat kódja: ROM-ISK-15) Kitöltési Segédlet Készült: 2015. október 26. 1. oldal Tartalom 1. Regisztráció... 3 2. Bejelentkezés, jelszóváltoztatás,

Részletesebben

DOCSTAMP FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ A DOCSTAMP DOKUMENTUM KEZELŐ RENDSZERHEZ. 2015. április 10. v1.5

DOCSTAMP FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ A DOCSTAMP DOKUMENTUM KEZELŐ RENDSZERHEZ. 2015. április 10. v1.5 DOCSTAMP FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ A DOCSTAMP DOKUMENTUM KEZELŐ RENDSZERHEZ 2015. április 10. v1.5 1. 1. Tartalom 2. BEVEZETŐ 3 3. DOCSTAMP ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE 4 4. DOKUMENTUM KEZELÉSI FUNKCIÓK 5 4.1

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 3540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 42. szám A földművelésügyi miniszter 12/2015. (III. 30.) FM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott

Részletesebben

Az Egységes Kérelem mellékletét képező, elektronikus úton benyújtandó dokumentumok

Az Egységes Kérelem mellékletét képező, elektronikus úton benyújtandó dokumentumok Az Egységes Kérelem mellékletét képező, elektronikus úton benyújtandó dokumentumok Az alábbiakban felsorolt dokumentumokat elektronikus úton, az egységes kérelem mellékleteként kell benyújtani, az egyes

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Kertészet korszerűsítése Ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével felhíváshoz Felhívás kódszáma:

Részletesebben

Kötegelt nyomtatványok kezelése a java-s nyomtatványkitöltő programban (pl.: 1044 kötegelt nyomtatvány - HIPA; 10ELEKAFA - Elekáfa)

Kötegelt nyomtatványok kezelése a java-s nyomtatványkitöltő programban (pl.: 1044 kötegelt nyomtatvány - HIPA; 10ELEKAFA - Elekáfa) Kötegelt nyomtatványok kezelése a java-s nyomtatványkitöltő programban (pl.: 1044 kötegelt nyomtatvány - HIPA; 10ELEKAFA - Elekáfa) Kötegelt nyomtatványok általános jellemzői Minden nyomtatványköteg áll

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MEGYE MEZŐGAZDASÁGÁNAK HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A MEGYE MEZŐGAZDASÁGÁNAK HELYZETÉRŐL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ A MEGYE MEZŐGAZDASÁGÁNAK HELYZETÉRŐL 1476 Bp. 100. Pf. 407. Tel.: 374-3603; 374-3604 www.mvh.gov.hu 2 AZ AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KIFIZETŐ ÜGYNÖKSÉG

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó AZ Ú T A T U D O M Á N Y H O Z AL P R O G R A M E L L E NŐRZÖ T T AD A T R Ö G Z Í T É S I F E L Ü L E T É N E K K E Z E L É S É H E Z

Ú T M U T A T Ó AZ Ú T A T U D O M Á N Y H O Z AL P R O G R A M E L L E NŐRZÖ T T AD A T R Ö G Z Í T É S I F E L Ü L E T É N E K K E Z E L É S É H E Z Ú T M U T A T Ó AZ Ú T A T U D O M Á N Y H O Z AL P R O G R A M E L L E NŐRZÖ T T AD A T R Ö G Z Í T É S I F E L Ü L E T É N E K K E Z E L É S É H E Z Az Út a tudományhoz alprogram a https://utravalo.wekerle.gov.hu/ut_2011

Részletesebben

Felhasználói Útmutató egyesületi tenyészetek részére

Felhasználói Útmutató egyesületi tenyészetek részére Magyar Bivalytenyésztési Információs Rendszer Felhasználói Útmutató egyesületi tenyészetek részére Tartalomjegyzék Általános információ... 1 Belépés... 1 Teendők listája... 2 Alapadatok... 2 Tagsági/tenyésztői

Részletesebben

Adósságrendezési eljárás - Ügyfél alkalmazás FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS

Adósságrendezési eljárás - Ügyfél alkalmazás FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS Adósságrendezési eljárás - Ügyfél alkalmazás FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS Tartalom 1 BEVEZETÉS... 3 2 ÜGYFÉL ALKALMAZÁS SZOFTVERKÖVELEMÉNYEI... 3 3 ÜGYFÉL ALKALMAZÁS ÁLTALÁNOS JELLEGŰ FUNKCIÓI... 3 3.1 Be- és kijelentkezés...

Részletesebben

FOKA elérés beállításának leírása

FOKA elérés beállításának leírása FOKA elérés beállításának leírása FOKA interfész Verzió (exe): 1.0.23 (5) Tartalomjegyzék FOKA kapcsolat... 2 1. lépés: Kapcsolattartó számítógép kiválasztása... 2 2. lépés: Tanúsítvány telepítése... 3

Részletesebben

Hivatal részére küldött iratok elektronikus benyújtása - Segédlet SEGÉDLET HIVATAL RÉSZÉRE KÜLDÖTT IRATOK ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA

Hivatal részére küldött iratok elektronikus benyújtása - Segédlet SEGÉDLET HIVATAL RÉSZÉRE KÜLDÖTT IRATOK ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA SEGÉDLET HIVATAL RÉSZÉRE KÜLDÖTT IRATOK ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ VERZIÓ SZÁM : 3.0 2015. május 12. 1 Tartalom I. Fontos tudnivalók... 3 II. Benyújtásra szolgáló felület...

Részletesebben

ProAnt Felhasználói Útmutató

ProAnt Felhasználói Útmutató ProAnt Felhasználói Útmutató http://www.proant.hu/ 2014. október 17. Adminisztrátor 6722 Szeged, Gogol u. 3. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A ProAnt szoftverről... 4 3 Jelszó módosítása...

Részletesebben

Diplomaterv Portál. Elektronikus szakdolgozat és diplomaterv nyilvántartó és archiváló rendszer. Felhasználói útmutató v11

Diplomaterv Portál. Elektronikus szakdolgozat és diplomaterv nyilvántartó és archiváló rendszer. Felhasználói útmutató v11 Elektronikus szakdolgozat és diplomaterv nyilvántartó és archiváló rendszer v11 Tevesz Gábor 2013. február 8. Bevezetés A 2010/11 tanév kezdetétől a Villamosmérnöki és Informatikai Kar a Szakdolgozat készítés

Részletesebben

T.R.U.S.T. Tax Return Unified Support Tool. Nyomtatványkitöltő Felhasználói útmutató

T.R.U.S.T. Tax Return Unified Support Tool. Nyomtatványkitöltő Felhasználói útmutató T.R.U.S.T Tax Return Unified Support Tool Nyomtatványkitöltő Felhasználói útmutató Tartalomjegyzék 1. A T.R.U.S.T.-ról általában... 3 1.1. Áfabevallás, főnyomtatvány (xx65a)... 3 1.2. Áfabevallás, Belföldi

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÜGYFELEK SZÁMÁRA

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÜGYFELEK SZÁMÁRA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÜGYFELEK SZÁMÁRA 2015-04-01 Felhívjuk a figyelmet, hogy az ÉTDR a mindenkori jogszabályi keretek között működik, a csatlakozó szerveknek és személyeknek a mindenkori jogszabály szerint

Részletesebben

ÉLETTÁRSI NYILATKOZATOK ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁSA

ÉLETTÁRSI NYILATKOZATOK ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁSA ÉLETTÁRSI NYILATKOZATOK ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁSA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ ENYER 1.2 verzió Készült: 2010. február 10. Készítette: IDOM 2000 Konzulens Zrt. 1 Dokumentum kontroll

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez az Öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás jogcím keretében a mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások

Részletesebben

KASZPER Felhasználói dokumentáció

KASZPER Felhasználói dokumentáció KASZPER Felhasználói dokumentáció Felhasználói kézikönyv a TITÁN Térségi Információs Technológiai és Általános Nyilvántartórendszer KASZPER moduljához KASZPER modul felhasználói dokumentáció 1/333 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. Segédlet. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elektronikus pályázatkezelő

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. Segédlet. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elektronikus pályázatkezelő Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Segédlet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elektronikus pályázatkezelő (munkahely-teremtési támogatás keretében új munkahelyek létrehozása/átalakítása

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igényléséről Jelen

Részletesebben

Diákigazolvány Elektronikus Igénylési Rendszer Oktatási Hivatal által biztosított igénylő felület. Felhasználói kézikönyv. v 4.1

Diákigazolvány Elektronikus Igénylési Rendszer Oktatási Hivatal által biztosított igénylő felület. Felhasználói kézikönyv. v 4.1 Diákigazolvány Elektronikus Igénylési Rendszer Oktatási Hivatal által biztosított igénylő felület Felhasználói kézikönyv v 4.1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Előfeltételek... 3 3. A diákigazolvány

Részletesebben

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Verzió 14 2016 január 25. 1 1. Tartalom 2. Bevezető... 4 3. Regisztráció... 6 4. Elfelejtette jelszavát?... 8 5. Online ügyfélszolgálat

Részletesebben

IGLU Software 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 26. Tel.: 0620-537-33-21 E-mail: Iglu@t-online.hu www.iglu.hu MEDIALIB ÁLTALÁNOS KATALOGIZÁLÓ ÉS NYILVÁNTARTÓ IRODAI PROGRAM KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (v 2.3.1-2003.10)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az agrárerdészeti rendszerek intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez Jogcímkód: 6.244.01.01

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az agrárerdészeti rendszerek intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez Jogcímkód: 6.244.01.01 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az agrárerdészeti rendszerek intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez Jogcímkód: 6.244.01.01 Általános tudnivalók... 2 Támogatási kérelem - Főlap (D3100-03)... 3 Támogatási kérelem

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának második pillérét képező vidékfejlesztési politika intézkedései közé tartozik a Mezőgazdasági területek első erdősítése támogatás. Az intézkedés

Részletesebben

Felsô menü: Jogszabály- és dokumentumtár menüpont. Almenüpontok:

Felsô menü: Jogszabály- és dokumentumtár menüpont. Almenüpontok: JogTárház Használati útmutató Felsô menü: Jogszabály- és dokumentumtár menüpont Almenüpontok: Jogszabályok Megjeleníti a teljes jogszabálylistát. A Következô oldal illetve az Elôzô oldal linkekre kattintva

Részletesebben

Útravaló Ösztöndíjprogram ÚT A DIPLOMÁHOZ. ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Pályázati kategória kódja: UTR-UD-14

Útravaló Ösztöndíjprogram ÚT A DIPLOMÁHOZ. ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Pályázati kategória kódja: UTR-UD-14 ÚT A DIPLOMÁHOZ ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Pályázati kategória kódja: UTR-UD-14 A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. UTR-UD-14 ÚT A DIPLOMÁHOZ 1. Pályázat benyújtására

Részletesebben

10. fejezet: emedworks

10. fejezet: emedworks MedWorkS Dokumentáció I. Kötet, Felhasználói kézikönyv 10.1 fejezet 2.0 verzió 2007. december 03. MedWorkS Dokumentáció I. Kötet Felhasználói kézikönyv 10. fejezet: emedworks 10.1 emedworks Internetes

Részletesebben

OPTEN Online használati útmutató

OPTEN Online használati útmutató OPTEN Online használati útmutató www.opten.hu opten@opten.hu 2016. április - 1 - Tartalomjegyzék Bevezetés... - 4 - CÉGTÁR ALAP és KIEGÉSZÍTŐ szolgáltatások... - 7-1. Keresés / Leválogatás... - 8 - a)

Részletesebben

Hulladékos adatszolgáltatások ÁNYK-val

Hulladékos adatszolgáltatások ÁNYK-val Hulladékos adatszolgáltatások ÁNYK-val HIR, LAIR, E-PRTR Változások a környezetvédelmi adatszolgáltatási rendszerben konferencia Tagányi Anikó szakértő 2014. november 18. Tematika 1. Az ÁNYK-ról röviden

Részletesebben

(a 23/2014 (VI.30) NGM és az azt módosító 2/2015. (II. 3.) NGM rendeletek alapján)

(a 23/2014 (VI.30) NGM és az azt módosító 2/2015. (II. 3.) NGM rendeletek alapján) (a 23/2014 (VI.30) NGM és az azt módosító 2/2015. (II. 3.) NGM rendeletek alapján) 2015.11.30. 1. oldal Ezt a dokumentációt és a későbbi kiegészítéseket, módosításokat az ezen számlázó programmal kibocsátott

Részletesebben

Ú TM U TATÓ AZ ÚTRAVALÓ Ö S ZTÖ NDÍJPRO G RAM ELLENŐ R ZÖ T T A D A TRÖ G ZÍ TÉSI FELÜLETÉNEK K EZELÉSÉHEZ

Ú TM U TATÓ AZ ÚTRAVALÓ Ö S ZTÖ NDÍJPRO G RAM ELLENŐ R ZÖ T T A D A TRÖ G ZÍ TÉSI FELÜLETÉNEK K EZELÉSÉHEZ Ú TM U TATÓ AZ ÚTRAVALÓ Ö S ZTÖ NDÍJPRO G RAM ELLENŐ R ZÖ T T A D A TRÖ G ZÍ TÉSI FELÜLETÉNEK K EZELÉSÉHEZ Az Útravaló Ösztöndíjprogram a https://utravalo.wekerle.gov.hu/esely_2011 címen érhető el. Az

Részletesebben

Kitöltési útmutató 1.0 Verzió

Kitöltési útmutató 1.0 Verzió Kitöltési útmutató 1.0 Verzió Az ABEV J16 számú 1.0 verzió számú KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009.03.01-től alkalmazandó Sorszámtartományok elszámolása című J16 számú nyomtatvány számítógéppel történő

Részletesebben

Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-C

Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-C Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-C Tartalom 1. Regisztráció... 2 2. Bejelentkezés, jelszóváltoztatás, elfelejtett jelszó... 5 3. EPTK felület bemutatása... 7 3.1. Fő menüpontok... 8 1.1.1.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 46. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 46. szám MAGYAR KÖZLÖNY 46. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. március 27., csütörtök Tartalomjegyzék 23/2014. (III. 27.) EMMI rendelet A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi

Részletesebben

ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015

ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 1. Vonatkozó rendelet: Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet (elektronikus beszámoló)

Kiegészítő melléklet (elektronikus beszámoló) Felhasználói dokumentáció a Kiegészítő melléklet (elektronikus beszámoló) programhoz Forgalmazó: FORINT-Soft Kft. 6500 Baja, Roosevelt tér 1. Tel: 79/424-772, 79/523-600 Fax: 79/420-857 E-mail: forintsoft@forintsoft.hu

Részletesebben

mynct v0.0.1 Maró verzió Kezelési leírás

mynct v0.0.1 Maró verzió Kezelési leírás 1 / 34 2013.04.29. 13:01 mynct v0.0.1 Maró verzió Kezelési leírás Gyártó és fejlesztő:nct IpariElektronikai kft. H1148 Budapest Fogarasi út7. Levélcím: H1631 Bp. pf.: 26. Telefon: (+36 1) 467 63 00 Telefax:

Részletesebben

Kor-Társ Idősügyi Program 2011 Idősklubok, nyugdíjasklubok kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására (előfinanszírozott)

Kor-Társ Idősügyi Program 2011 Idősklubok, nyugdíjasklubok kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására (előfinanszírozott) Kor-Társ Idősügyi Program 2011 Idősklubok, nyugdíjasklubok kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására (előfinanszírozott) A pályázat kódja: KOR-TARS-11 Pályázati Útmutató 2011. december

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 1/2016. (I.22) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 1/2016. (I.22) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1/2016. (I.22) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2016.

Részletesebben

NMS közösségi tér a hallgatói weben

NMS közösségi tér a hallgatói weben NEPTUN MEET STREET (NMS) HALLGATÓI WEB Felhasználói dokumentáció verzió 3.6. Budapest, 2013. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.0. 2011.03.03. 2.2 A virtuális terek megjelenítése 9.

Részletesebben

Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-A, GUL-15-B

Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-A, GUL-15-B Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-A, GUL-15-B Tartalom 1. Regisztráció... 3 2. Bejelentkezés, jelszóváltoztatás, elfelejtett jelszó... 11 3. EPTK felület bemutatása... 13 3.1. Fő menüpontok...

Részletesebben

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013 Tartalomjegyzék 1. Technikai információk... 3 2. Bejelentkezés... 3 3. Rendszerfelület felépítése... 4 4. Aggregátor felület... 4 4.1 Speciális szűrési opciók...

Részletesebben

Közzététel és Adatszolgáltatás IT tudatosság projekt

Közzététel és Adatszolgáltatás IT tudatosság projekt Közzététel és Adatszolgáltatás IT tudatosság projekt Felhasználói kézikönyv v3.0 2009. 03. 03. Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 4 2 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 2.1 RENDSZER ÁTTEKINTÉSE, FELHASZNÁLÓK, ALAPFOGALMAK...

Részletesebben

Év zárása és nyitása 2015-ről 2016-ra

Év zárása és nyitása 2015-ről 2016-ra Év zárása és nyitása 2015-ről 2016-ra Ebben az évben a megszokottól eltérően, új programot kell telepíteni. Ennek lépései: 1. lépjen ki a DszámlaWIN programból (FONTOS!). Amennyiben hálózatban használják

Részletesebben

Aronic Road Útnyilvántartó program

Aronic Road Útnyilvántartó program 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 4. Internet: www.cin.hu E-mail: software@cin.hu Tel: 78/435-081, 30/9-573-673 Aronic Road útnyilvántartó program V2.000 Szoftverdokumentáció Önnek is jár egy jó szoftver!

Részletesebben

1.1 DEVIZÁS SZÁMLA KIEGYENLÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ AUTOMATIKUS ÁRFOLYAM KÜLÖNBÖZET KÖNYVELÉS

1.1 DEVIZÁS SZÁMLA KIEGYENLÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ AUTOMATIKUS ÁRFOLYAM KÜLÖNBÖZET KÖNYVELÉS HÍREK 2016.06.01. EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK 1. KIEMELT FEJLESZTÉSEK 1.1 DEVIZÁS SZÁMLA KIEGYENLÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ AUTOMATIKUS ÁRFOLYAM KÜLÖNBÖZET KÖNYVELÉS Költségvetési könyvelést folytató ügyfeleink

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód:

Részletesebben

NeoCMS tartalommenedzselő szoftver leírása

NeoCMS tartalommenedzselő szoftver leírása NeoCMS tartalommenedzselő szoftver leírása A NeoSoft Informatika NeoCMS márkanévvel ellátott rendszere könnyen, gyorsan testre szabható tartalommenedzselő rendszer, mely egyedileg átalakítható, és így

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

MODULO ADATEGYEZTETŐ ŰRLAP ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140815. SZTE HSZI 2014. augusztus 15.

MODULO ADATEGYEZTETŐ ŰRLAP ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140815. SZTE HSZI 2014. augusztus 15. MODULO 2 ADATEGYEZTETŐ ŰRLAP ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140815 SZTE HSZI 2014. augusztus 15. Tartalomjegyzék Belépés a Modulo 2 rendszerbe 3 Kitöltés megkezdése 3 Személyes adatok 4 Postai címadatok 5 Képzéssel

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás. A Felhívás kódszáma: VP3-17.1.1-16

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás. A Felhívás kódszáma: VP3-17.1.1-16 FELHÍVÁS A Felhívás címe: Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás A Felhívás kódszáma: VP3-17.1.1-16 Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők részére, a mezőgazdasági

Részletesebben

2012.07.12. Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás:

2012.07.12. Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Utófinanszírozás: A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a számla, vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentum teljes összegének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ - K0157 NYOMTATVÁNY. Általános tudnivalók:

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ - K0157 NYOMTATVÁNY. Általános tudnivalók: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ - K0157 NYOMTATVÁNY Általános tudnivalók: Kitöltés előtt alaposan tanulmányozza át a vonatkozó jogszabályokat, a jelen kitöltési útmutatót, valamint a támogatási rendszerre vonatkozó

Részletesebben

Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.

Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9. E K O P - 1. A. 2 - A D A T Á L L O M Á N Y O K K Ö Z P O N T O S Í T O T T Á T V É T E L É T, Á T A D Á S Á T K E Z E L Ő, T Á M O G A T Ó I N F O R M A T I K A I R E N D S Z E R F E J L E S Z T É S E

Részletesebben

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Szentirmay Zoltán Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály A Közös Agrárpolitika reformja 2014 2020 2 A 2014-2020

Részletesebben

Blonde. Szépségszalon, Szolárium, Spa, Fitness. Ügyviteli Rendszer. Funkcionális Specifikáció. Verzió 1.1

Blonde. Szépségszalon, Szolárium, Spa, Fitness. Ügyviteli Rendszer. Funkcionális Specifikáció. Verzió 1.1 Blonde Szépségszalon, Szolárium, Spa, Fitness Ügyviteli Rendszer Funkcionális Specifikáció Verzió 1.1 Blonde Funkcionális Specifikáció v1.1 2012.01.12 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. A dokumentum

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-NTV-16-A/B

A pályázati kategória kódja: NTP-NTV-16-A/B PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi vagy művészeti versenyeken, nemzetközi tudományos diákolimpiákon való részvételének támogatása c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja:

Részletesebben

Figyelem! A leírás nem tér ki miután azt más leírások tartalmazzák - a rendszer általános működési, kezelési kérdéseire, azokat ismertnek tételezi

Figyelem! A leírás nem tér ki miután azt más leírások tartalmazzák - a rendszer általános működési, kezelési kérdéseire, azokat ismertnek tételezi Pénzügy Működééssii lleeíírráss Figyelem! A leírás nem tér ki miután azt más leírások tartalmazzák - a rendszer általános működési, kezelési kérdéseire, azokat ismertnek tételezi fel. A leírás csak a modul

Részletesebben

A program elérése. Google Chrome

A program elérése. Google Chrome A program elérése A programot a www.omnt-szamla.hu oldalról lehet elérni. Jelenleg a www.omnt.hu oldalról is ugyanúgy elérhető. Továbbá a www.omnt-szamla.hu oldalon a belépés gombra kattintva szintén a

Részletesebben

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz 1. Jogszabályi háttér Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint: 4. (1) Az e-közmű üzemeltetéséért,

Részletesebben

KÖZPONTI ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁS A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBEVEVİKRİL (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE. Budapest, 2012.05.09.

KÖZPONTI ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁS A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBEVEVİKRİL (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE. Budapest, 2012.05.09. KÖZPONTI ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁS A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBEVEVİKRİL (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE Budapest, 2012.05.09. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1.1. A DOKUMENTUM CÉLJA,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A nemzetiségi támogatások felhasználására. (A pályázat kódja: NEMZ-16)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A nemzetiségi támogatások felhasználására. (A pályázat kódja: NEMZ-16) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A nemzetiségi támogatások felhasználására (A pályázat kódja: NEMZ-16) TARTALOMJEGYZÉK 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ Felhasználói kézikönyv

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ Felhasználói kézikönyv GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ Felhasználói kézikönyv TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 8 1.1 Program telepítése 8 1.2 A program indítása 8 1.3 A program törlése a számítógépről 8 1.4 Adatmentés 8 1.5 Adatküldés

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ kifizetési kérelemhez a Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás jogcím keretében benyújtott kifizetési kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6-124-01-01 Általános

Részletesebben