KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez"

Átírás

1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez az Öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás jogcím keretében a mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások igénybevételéhez Jogcímkód: Tartalomjegyzék A kérelemhez csatolandó dokumentumok... 2 Általános tudnivalók... 5 D Támogatási kérelem - Főlap... 8 D Támogatási kérelem Tevékenység betétlap D Támogatási kérelem - 1. célterület Vízkárelhárítás, belvízrendezés betétlap D Támogatási kérelem - 2. célterület Öntözés betétlap D Támogatási kérelem - 3. célterület: Melioráció betétlap D Támogatási kérelem Szelvényszakasz azonosító betétlap D Támogatási kérelem - Gép betétlap D Támogatási kérelem - Építési A betétlap (Munkanem összesítő) D Támogatási kérelem - Építési B betétlap (Építési tételek) D Támogatási kérelem - Építési C betétlap D Támogatási kérelem - Pénzügyi terv II Pénzügyi terv betétlap D Igazolás egyéni vállalkozó mezőgazdasági tevékenységéről Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról és Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettségéről D Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról a évi CLXXXI. törvény alapján természetes személy ügyfél esetén D Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról a évi CLXXXI. törvény alapján szervezet ügyfél esetén D Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettségéről D Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről

2 A kérelemhez csatolandó dokumentumok Ez a lista segíti Önt abban, hogy a kérelem összeállítását követően ellenőrizze, hogy valamennyi szükséges dokumentumot csatolta a kérelméhez. Csatolt dokumentumok Főlap Célterület 1. betétlap Célterület 2. betétlap Célterület 3. betétlap Tevékenység betétlapok Gép betétlap Építés A betétlap (Munkanem összesítő) Építés B betétlap (Építési tételek) Építés C betétlap (Építési tételek) Pénzügyi terv I SFH betétlap Pénzügyi terv II Pénzügyi terv betétlap Szelvényszakasz azonosító betétlap Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről Nyilatkozat összeférhetetlenségről Üzleti terv Működtetési terv Érvényes őstermelői igazolvány hiteles másolata Igazolás egyéni vállalkozó mezőgazdasági tevékenységéről 2

3 Helyi/Megyei/Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat vagy Országos Cigány Önkormányzat nyilatkozata Vízgazdálkodási társulat hatályos létesítő okirat hiteles másolata Képviselő testületi határozat kivonat hiteles másolata Öntözővíz szolgáltatásra feljogosító hatósági engedély hiteles másolata Alapító okirat Műszaki leírás és tervdokumentáció Talajvédelmi hatóság engedélyének hiteles másolata Talajvédelmi hatóság nyilatkozata, mely szerint a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény szerint hatósági engedély nem szükséges Jogerős létesítési vízjogi engedély hiteles másolata Jogerős üzemelési engedély hiteles másolata Eljáró hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány a felesleges vizek befogadásáról Eljáró hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány a vízkészletek rendelkezésre állásáról Eljáró hatóság nyilatkozata, mely szerint a fejlesztés nem engedélyköteles Ingatlanügyi hatóság jogerős engedélyének hiteles másolata Ingatlanügyi hatóság nyilatkozata, mely szerint hatósági engedély nem szükséges Tulajdoni lap(ok) Engedélyezési terv / nem engedélyköteles beruházás esetén a támogatási rendelet 4. sz. melléklete szerinti terv hiteles másolata 3

4 Bérleti szerződés Ingatlan-használathoz hozzájáruló nyilatkozat MEPAR térképmásolat Egyéb 4

5 Általános tudnivalók 1. A támogatási kérelem formanyomtatványainak kitöltése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót és a vonatkozó MVH közleményt! 2. A támogatás igényléséhez kizárólag az alábbi formanyomtatványok használhatók: - D Támogatási kérelem - Főlap - D Tevékenység betétlap - D Támogatási kérelem - Építési A betétlap - D Támogatási kérelem - Építési B betétlap - D Támogatási kérelem - Építési C betétlap - D Támogatási kérelem - Pénzügyi terv I - SFH betétlap - D Támogatási kérelem - Pénzügyi terv II. - Pénzügyi terv betétlap - D Igazolás egyéni vállalkozó mezőgazdasági tevékenységéről - D Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről - D Nyilatkozat az összeférhetetlenségről természetes személy ügyfél esetén - D Nyilatkozat az összeférhetetlenségről szervezet ügyfél esetén A támogatási kérelmében szereplő célterület(ek)nek megfelelően: - D Támogatási kérelem 1. célterület: Vízkárelhárítás, belvízrendezés betétlap - D Támogatási kérelem 2. célterület: Öntözés betétlap - D Támogatási kérelem 3. célterület: Melioráció betétlap - D Támogatási kérelem Szelvényszakasz azonosító betétlap - Amennyiben a beruházás gépbeszerzést is tartalmaz: - D Támogatási kérelem Gép betétlap Az Irányító Hatóság által meghatározott tartalommal, a közlemény 17. és 19. számú mellékletében megjelent Üzleti terv vagy Működési és fenntarthatósági terv is csatolandó a 15 millió Ft vagy a fölötti támogatás igénylése esetén. Az üzleti terv kitöltése során, amennyiben a beillesztett szöveg karakterszáma túllépi a megengedett értéket, akkor nem lehet kilépni a mezőből, ekkor a megjelenő hibaüzenet Mégse gombjának megnyomásával lehetőség van a korrekcióra. 3. A támogatási kérelem szükséges formanyomtatványai a weboldalról tölthetőek le. Az MVH honlapjáról a letöltés után a nyomtatványokat nyomtassa ki és írógéppel vagy tollal, olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki. FONTOS FIGYELMEZTETÉS: A Támogatási kérelem formanyomtatványai számítógéppel is kitölthetők (kitölthető PDF), de a kitöltött nyomtatvány általános PDF olvasó programmal (pl. Acrobat Reader stb.) el nem menthető, csak nyomtatható! Tovább szerkeszthető módon való 5

6 mentésre csak a pdf szerkesztő programok adnak lehetőséget. (Tipp: ha az űrlap kinyomtatásra PDF nyomtató alkalmazást is használ, akkor a dokumentum a beírt adatokkal együtt tovább nem szerkeszthető PDF-ként vagy a Pillanatkép eszköz (Snapshot Tool) alkalmazásával képként elmenthető.) 4. A támogatási kérelem a támogatási rendelet által meghatározott időszakokban nyújtható be. 5. A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt tértivevénnyel adja fel. A benyújtási időszakon kívüli benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül! 6. A támogatási kérelmet postai úton, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal lakóhely vagy székhely szerinti regionális kirendeltségéhez kell benyújtani, kizárólag az MVH által rendszeresített formanyomtatványokon. A regionális kirendeltségek levelezési címét az MVH honlapján találja meg. A nem postai úton vagy nem formanyomtatványon történő benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A jogcímen belül a támogatási kérelem benyújtása több célterület és több megvalósítási helyre vonatkozóan is egyetlen kérelemben történik. A kérelemcsomag főlapból, betétlapokból, valamint a közleményben előírt dokumentumokból áll. 7. Benyújtás előtt a támogatási kérelem kitöltött főlapját írja alá, mert aláírás nélkül a kérelem érvénytelen! A támogatási kérelem csak eredeti szervezet esetében cégszerű aláírással fogadható el. Aláírás hiányában a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül! 8. Kizárólag az MVH által rendszeresített formanyomtatványon beadott kérelem fogadható el. A nem postai úton vagy nem formanyomtatványon történő benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. 9. A támogatási kérelemhez csatolni kell a vonatkozó jogszabályokban, illetve az MVH közleményben előírt betétlapokat, dokumentumokat. 10. A támogatási kérelmet és a csatolt betétlapokat, mellékleteket szkennelésre alkalmas formában kell benyújtani úgy, hogy az lehetővé tegye a különálló laponként történő kezelést, ezért mellőzzék a lapok összefűzését, összekapcsolását. 11. Javasoljuk, hogy a kitöltött támogatási kérelemcsomagról készítsen másolatot és őrizze meg a támogatási időszak alatt! 12. Amennyiben a kitöltött kérelem (formanyomtatványok) valamely adata számsor, betűsor - javításra szorul, az csak szabályszerűen végrehajtott javítással kerül elfogadásra. A szabályszerű javítás módja: 6

7 - A hibás szót, számot, mértékegységet, stb. egy jól látható vonallal vízszintesen át kell húzni; - Helytől függően - alá, fölé, mellé, vagy * jellel a lap szélén - a helyes adatot kell beírni a javította szó után olvasható aláírással és keltezéssel: (Példa: 1234* *5678 javította: Pályázatíró Péter szeptember. 21.) 13. FONTOS, hogy amennyiben nem rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal, csatoljon a kérelméhez egy kitöltött ügyfél-regisztrációs formanyomtatványt (G0001 Regisztrációs lap), vagy már folyamatban lévő regisztráció esetén a korábban benyújtott G0001 Regisztrációs lap másolatát. A G0001 formanyomtatvány letölthető a weboldalról is. Amennyiben az MVH ügyfél-regisztrációs rendszerébe bejelentett adataiban - kiváltképpen a címmel, bankszámlaszámmal, adószámmal/adóazonosító jellel, képviseletre jogosultakkal kapcsolatos adatokban - változás történt, akkor a változás bejelentéséről a évi XVII. tv. 29. bekezdésének megfelelően, a G0002 Regisztráció módosító lap benyújtásával gondoskodjon. Ha a támogatási kérelem kitöltésével vagy értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése, problémája van, forduljon bizalommal a területileg illetékes regionális MVH kirendeltséghez. FONTOS! Mielőtt a támogatási kérelmet beadná, bizonyosodjon meg arról, hogy minden Önre vonatkozó rovatot kitöltött és minden szükséges dokumentumot csatolt, illetve a kérelmet aláírta! 7

8 D Támogatási kérelem - Főlap 1. Főlap iratkódja Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen! 2. Azonosítási információ Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! Amennyiben nem rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal, ezt a rovatot hagyja üresen, és csatoljon a kérelméhez egy kitöltött ügyfél-regisztrációs formanyomtatványt (G0001 Regisztrációs lap), vagy már folyamatban lévő regisztráció esetén a korábban benyújtott G0001 Regisztrációs lap másolatát. A G0001 formanyomtatvány letölthető a weboldalról is. FONTOS! Ha a támogatást igénylő még nem regisztrált ügyfél és a támogatási kérelméhez nem csatolja a kitöltött Regisztrációs lapot (G0001), kérelme érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül! 3. Ügyfél adatai Előtag: Amennyiben Ön természetes személy, a személynevet előtaggal (dr., ifj., id. stb.) együtt adja meg, de a cégforma rovatot ne töltse ki! Név: Ebbe a rovatba írja be a saját nevét, amelyet az Ügyfél-nyilvántartáshoz megadott, amennyiben természetes személyként (őstermelő, egyéni vállalkozó) kíván támogatást igényelni, vagy a vállalkozás (cég) nevét, amennyiben a támogatási kérelmet az Ön által képviselt jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet (továbbiakban együtt: szervezet) képviseletében kívánja benyújtani! Cégforma: Ha a kérelmező szervezet, akkor feltétlenül adja meg a cégformát is (Rt., Kft., Bt. stb.) és hagyja üresen az előtag rovatot! Amennyiben Ön természetes személy, akkor ezt a rovatot hagyja üresen. 4. Kapcsolattartási információ Ebbe az adatblokkba írja be a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét a telefonszám, faxszám és cím feltüntetésével. Ezt az adatblokkot nem kötelező kitölteni, ha a kapcsolattartó személye megegyezik az ügyfél személyével, és a kapcsolattartási adatok megegyeznek az Ügyfélregiszterbe bejelentett adatokkal. Amennyiben ezt a rovatot üresen hagyja, úgy az MVH az Ügyfélnyilvántartásban megadott adatait fogja használni. Ha az ügyfél nem érhető el telefonon, akkor célszerű olyan személy telefonszámát megadni, aki az ügyféllel fel tudja venni a kapcsolatot az MVH megkeresése esetén. Ez az információ segít ügyintézőinknek kérelme gyorsabb és hatékonyabb kezelésében. Az ügyféllel történő levelezést az MVH az Ügyfél-nyilvántartásban megadott levelezési címen bonyolítja. Ha a levelezést más címre kéri, akkor a levelezési címet kizárólag az Ügyfél- 8

9 nyilvántartásban módosíthatja az MVH honlapjáról ( letölthető G0002 Regisztrációs módosító lap segítségével. 5. Kérelmező típusához kapcsolódó adatok Az pontokban azt a jelölőnégyzetet ikszelje be, amely minőségben Ön a kérelmét benyújtja. A pontok közül legfeljebb egy négyzetet jelölhet be, a kérelmezői minőség megadása kötelező Vízgazdálkodási Társulatként kérelmezek: Ha Ön a támogatási kérelmet vízgazdálkodási társulat ügyfél nevében nyújtja be, akkor a jelölőnégyzetbe tett jelzés segítségével nyilatkozzon erről Települési önkormányzatként kérelmezek: Ha Ön a támogatási kérelmet települési önkormányzat ügyfél nevében nyújtja be, akkor a jelölőnégyzetbe tett jelzés segítségével nyilatkozzon erről Non-profit gazdasági társaságként kérelmezek: Ha Ön a támogatási kérelmet non-profit gazdasági társaság ügyfél nevében nyújtja be, akkor a jelölőnégyzetbe tett jelzés segítségével nyilatkozzon erről Termelői Csoportként (TCS) kérelmezek: Ha Ön a támogatási kérelmet termelői csoport ügyfél nevében nyújtja be, akkor a jelölőnégyzetbe tett jelzés segítségével nyilatkozzon erről Zöldség-gyümölcs termelői csoportként kérelmezek: Ha Ön a támogatási kérelmet zöldség-gyümölcs termelői csoport ügyfél nevében nyújtja be, akkor a jelölőnégyzetbe tett jelzés segítségével nyilatkozzon erről Őstermelőként kérelmezek: jelölje meg, ha a megállapítás érvényes Önre. Ha megjelölte ezt a jelölőnégyzetet, akkor ne jelölje be az 5.2 pontban az Egyéni vállalkozóként kérelmezek jelölőnégyzetet is Egyéni vállalkozóként kérelmezek: jelölje meg, ha a megállapítás érvényes Önre. Ha megjelölte ezt a jelölőnégyzetet, akkor ne jelölje be az 5.6 pontban az Őstermelőként kérelmezek jelölőnégyzetet is Gazdasági társaságként kérelmezek: Ha Ön a támogatási kérelmet mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaságként nyújtja be, akkor a jelölőnégyzetbe tett jelzés segítségével nyilatkozzon erről. 5.9 Egyéni cégként kérelmezek: Ha Ön a támogatási kérelmet mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni cégként nyújtja be, akkor a jelölőnégyzetbe tett jelzés segítségével nyilatkozzon erről Szövetkezetként kérelmezek: Ha Ön a támogatási kérelmet mezőgazdasági tevékenységet folytató szövetkezetként nyújtja be, akkor a jelölőnégyzetbe tett jelzés segítségével nyilatkozzon erről. 9

10 Induló vállalkozásként kérelmezek: A jelölőnégyzetet akkor jelölje meg, amennyiben Ön - jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül jegyezték be, vagy akik a mezőgazdasági tevékenységüket a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül kezdték meg; - az egyéni vállalkozó, illetve az őstermelő és egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételére, illetve őstermelői igazolvány kiadására a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül került sor, illetve az az egyéni vállalkozó, aki a mezőgazdasági tevékenységét 12 hónapon belül kezdte meg Fiatal mezőgazdasági termelőként kérelmezek: Ezt a jelölőnégyzetet abban az esetben jelölje be, ha Ön olyan természetes személy, a) akinek részére a Vhr. 28/A. alapján e minőségéről az IH határozatot hozott (Vhr pont a) alpontja szerinti eset); vagy b) aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján támogatási határozattal, vagy kizárólag forráshiányra való hivatkozásról szóló elutasító határozattal rendelkezik. (Vhr pont b) alpontja szerinti eset) FIGYELEM! (6) A fiatal mezőgazdasági termelői jogosultság a) a Vhr pont a) alpontja szerinti esetben a kérelembenyújtás időpontjától az azt követő év december 31. napjáig, de legkésőbb az ügyfél 40. életévének betöltéséig, b) a Vhr pont b) alpontja szerinti esetben a határozat kiállításától december 31. napjáig, de legkésőbb az ügyfél 40. életévének betöltéséig érvényes. 6. Pontozáshoz kapcsolódó adatok 6.1. Alkalmazotti átlaglétszám (utóbbi 12 havi): Ebben a mezőben adja meg alkalmazottainak létszámát a benyújtást megelőző 12 hónap átlagában, két tizedesre kerekítve az alábbi számítás alapján. Az ügyfél maga is figyelembe vehető alkalmazottként, amennyiben őstermelőként vagy egyéni vállalkozóként nyújtja be kérelmét. Az átlagos állományi létszám számítása: Az átlagos állományi létszám az alkalmazásban állók (teljes és a havi átlagban legalább 60 munkaórás óraszámmal, nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak) folyamatosan vezetett létszámnyilvántartása alapján számított mutató. Az átlagolást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt a munkaidő hosszától függetlenül, egy-egy egész főnek kell tekinteni. Kerekítéskor az általános szabályok az irányadók. Az átlagolást havonta kell elvégezni az adott hónap naptári napjainak figyelembevételével, vagyis a naponkénti állományi létszámok összegét, a munkarend szerinti pihenőnapokra és ünnepnapokra az azt megelőző munkanap létszámát véve figyelembe, el kell osztani a hónap napjainak számával. Az adott hónap naptári napjainak számával kell osztani abban 10

11 az esetben is, ha a szervezet csak a hónap egy részében működött. Az éves átlagos állományi létszám a leírtak alapján már kiszámított havi átlagos létszámadatok egyszerű számtani átlaga, vagyis éves átlagszámítás esetén 12-vel kell elosztani a havi átlagos létszámadatok összegét, majd a kapott átlagos állományi létszámot kell kerekíteni a kerekítés általános szabályai szerint. Természetesen az átlagolást abban az esetben is így kell elvégezni, ha az adatszolgáltató működése a vonatkozási időszaknak csak egy részére esett. A 20-nál kevesebb főt foglalkoztató szervezetek esetében az előbbiektől eltérően az átlagszámítás a havi nyitó és záró létszámból is történhet az alkalmazásban állók folyamatosan vezetett létszámnyilvántartása alapján. Nem tartoznak a statisztikai állományi létszámba: - a szülési szabadságon lévők, a szülési szabadság első napjától, - a különböző gyermekgondozási ellátásban részesülők a fizetés nélküli ilyen jogcímű szabadságuk első napjától (kivéve, ha a munkáltató az évi LXXXIV. törvény alapján a gyest igénybe vevőt részmunkaidőben foglalkoztatja), - a keresőképtelenné vált munkavállalók egyhavi folyamatos betegség után, - az egyhavi távollétet követően a fizetés nélküli szabadságon lévők, (pl. beteggondozás,építkezés, tanfolyam, iskolarendszerű képzés, tanulmányút miatt), - a tartalékos katonai szolgálatra bevonultak egyhavi távollétet követően, - az állásukból felfüggesztett személyek az első naptól, - a felmondási idő alatt a munkavégzés alól felmentett munkavállalók a munkavégzés alól történő felmentés első napjától, - a nem teljes munkaidőben, havi átlagban 60 munkaóránál alacsonyabb óraszámmal foglalkoztatottak Ebből a nők létszáma: Adja meg, hogy a fentiek szerint kiszámított létszámból mennyi a nő Alkalmazotti átlaglétszám (fejlesztés utánra vállalt): Írja be, hogy a támogatási kérelemben szereplő fejlesztés(ek) megvalósítása után a 6.1 pontban megadott alkalmazotti átlaglétszámmal együtt összesen hány fő alkalmazását vállalja. Ha a vállalt (tervezett) alkalmazotti létszám a fejlesztés hatására nem bővül, akkor ebbe a rovatba ugyanazt a létszámot írja be, amit a 6.1 pontban a Alkalmazotti átlaglétszám (utóbbi 12 havi) mezőbe írt. Ha a létszám várhatóan csökken, akkor természetesen a csökkentett létszámadatot adja meg Foglalkoztatok csökkent munkaképességű munkaerőt: A jelölőnégyzetbe tett jelzés segítségével nyilatkozzon arról, hogy foglalkoztat-e csökkent munkaképességű alkalmazottat Roma származású vagyok: A jelölőnégyzetbe tegyen egy X jelet, ha a megállapítás érvényes Önre Csökkent munkaképességű vagyok: A jelölőnégyzetbe tegyen egy X jelet, ha a megállapítás érvényes Önre. 7. ÁFA visszaigénylésre vonatkozó adatok Amennyiben Ön ÁFA visszaigénylésre jogosult, akkor a megfelelő jelölőnégyzetbe tett jelzés segítségével nyilatkozzon erről. 11

12 Figyelem: az egyik négyzetet mindenképpen be kell jelölnie! 8. Megvalósítási helyre vonatkozó adatok: Egy megvalósítási helyként kell kezelni azt az egyedileg azonosítható (névvel ellátott) vonalas létesítményt, tározót, amelynek részén vagy egészén beruházás valósul meg. Egyéb megvalósítási hely esetében (ültetvény, szántó stb.) egy megvalósítási helyként kezelendő az összefüggő földterület (egy vagy több helyrajzi számon szereplő), amelyen beruházás valósul meg. A megvalósítási helybe bele kell érteni az öntözéssel érintett területet is; ami olyan, a támogatott fejlesztés megvalósításával öntözött terület, amely az alkalmazott öntözési technológia vagy azok kombinációja alapján egyértelműen lehatárolható. Ebben az adatblokkban kell megadnia a kérelemben szereplő összes beruházás megvalósítási helyére vonatkozó adatot. A felsorolt adatokat külön adja meg minden egyes megvalósítási helyre, amelyen támogatott beruházás megvalósítását tervezi. Ha egy lapon nem elegendő az adatblokkok száma a beruházással érintett összes megvalósítási hely megadásához, akkor adatszolgáltatásának teljessé tétele céljából csatoljon újabb ugyanilyen lapot, és azon folytassa a 8. adatblokk kitöltését Megvalósítási hely sorszáma: A beírás sorrendjében 01-től kezdődő folyamatos számozással sorszámozza meg a megvalósítási helyeket. Figyeljen arra, hogy mindegyik sorszámhoz csak egy megvalósítási hely adatai tartozzanak, mert a megvalósítási hely sorszáma más betétlapon is a beruházás helyének azonosítását szolgálja, ezért ügyeljen az egyes megvalósítási helyek egyértelmű beazonosíthatóságára! 8.2. Megvalósítási hely megnevezése: Ebbe a mezőbe vonalas létesítmény vagy a tározó nevét írja be. Egyéb megvalósítási hely esetén (ültetvény, szántó, stb.) ezt a mezőt ne töltse ki Létesítmény típusa: A megvalósítási hely típusának megfelelően töltendő ki. Település: A megvalósítási helyhez kapcsolódó település(ek) megnevezése. Helyrajzi szám: Ebbe az oszlopba a beruházással érintett helyrajzi számo(ka)t írja be. Blokkazonosító: Ebbe az oszlopba azoknak a blokktérképeknek az azonosító számait kell beírni, amelyhez az adott megvalósítási hely kapcsolódik. Több érintett blokk esetében az oszlop egy sorába egy blokkazonosító kerülhet! Figyelem: a Támogatási kérelem mellékleteként benyújtandó egyedi blokktérkép másolaton azonosíthatóan be kell jelölnie (rajzolnia) a beruházással érintett területet! Az azonosításra az ebben a blokkban megadott megvalósítási hely sorszáma adatot használja. (FIGYELEM: amennyiben a beruházással érintett terület alkotja valamely blokk határát (pl. csatorna), ebben az esetben elegendő az egyik blokktérkép becsatolása, feltüntetve rajta a másik érintett blokk azonosítóját.) 12

13 Lapszám: Ha egy lapon nem elegendő a 8. Megvalósítási helyre vonatkozó adatok adatblokkjainak száma a beruházással érintett megvalósítási hely adatok megadásához, akkor adatszolgáltatásának teljessé tétele céljából csatoljon újabb ugyanilyen lapot, és azon folytassa a főlap kitöltését, növekvő sorszámozással ellátva a lapokat. A megadott első 2 kockába az összes lapszámot írja, a per jelet követően pedig az aktuális lapszámot, vagyis a lapok sorszámát. Például ha 2 db szükséges ebből az oldalból, akkor az első oldalon a 02/01 szerepel a lapszám mezőben, a második lapon pedig a 02/ Egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó adatok 1. Célterület száma: Ide annak a célterületnek a számát kell beírni, amelyhez egyéb elszámolható kiadást szeretne elszámolni. A célterületek azonosításához az alábbi kódszámokat használja: Célterület Célterület megnevezése Célterület száma 1.1 Vízkárelhárítás belvízrendezés beruházásai Öntözés üzemi beruházásai Öntözés közösségi beruházásai Melioráció üzemi beruházásai Melioráció közösségi beruházásai Megvalósítási hely sorszáma: Ebben az oszlopban annak a megvalósítási helynek a sorszámát adja meg, amelyen az első oszlopban meghatározott célterület megvalósul. Ha egy célterülethez több megvalósítási hely is kapcsolódik, akkor megvalósítási helyenként külön sorba vigye fel az egyéb elszámolható kiadásokat. Ebben a rovatban az előző, 8. adatblokkban megadott sorszámokat alkalmazza, amelyek egyértelműen beazonosítják a beruházás helyét. 3. Tervezett egyéb elszámolható nettó kiadás összege (Ft) oszlopba írja be célterületenként az adott megvalósítási helyre a 23/2007. (IV. 17.) számú FVM rendelet ában (3. számú mellékletében) meghatározott kiadásokra elszámolni kívánt nettó összeget forintban (nem ezer forintban!). 10. Tervezett elszámolható kiadás és kalkulált támogatási összeg célterületenként: Ebben az adatblokkban célterületenként a tervezett elszámolható kiadások nettó összegét és a kalkulált bruttó támogatási összeget kell megadni. 1. Célterület száma: A célterületek kódszámait jelöli. Célterület Célterület megnevezése 1.1 Vízkárelhárítás belvízrendezés beruházásai 13

14 2.1 Öntözés üzemi beruházásai 2.2 Öntözés közösségi beruházásai 3.1 Melioráció üzemi beruházásai 3.2 Melioráció közösségi beruházásai 2. Tervezett nettó elszámolható kiadások összesen: Ebbe az oszlopba adja meg célterületenként az egyéb elszámolható kiadásokkal együtt elszámolni tervezett összes nettó kiadásának összegét forintban. Amennyiben egy kérelmen belül több célterületre is igényel támogatást (pl: öntözés és melioráció), akkor célterületenkénti bontásban vezesse fel az elszámolni kívánt kiadások nettó összegét. A kérelemben nem szereplő célterületek sorait hagyja szabadon. 3. Kalkulált bruttó támogatási összeg: Ebben az oszlopban a 34/2008. (III.27.) FVM rendelet 6. -ban szereplő támogatási intenzitások figyelembe vételével célterületenként határozza meg a tervezett nettó elszámolható kiadások összesen oszlopban feltüntetett kiadások alapján az Ön által előzetesen kalkulált támogatás összegét. Amennyiben Ön ÁFA-visszaigénylésre jogosult, és erről a 7. adatblokkban így nyilatkozott, akkor ebben az oszlopban is az ÁFA nélkül számított összeg alapján kalkulálja a támogatást. Amennyiben Ön ÁFA-visszaigénylésre nem jogosult és erről a 7. blokkban így nyilatkozott, akkor ebben az oszlopban az ÁFÁ-val növelt összeg alapján kalkulálja a támogatást. 11. Nyilatkozatok: Kérjük, figyelmesen olvassa el az ebben az adatblokkban szereplő nyilatkozatokat, mert azok a teljes üzemeltetési időszakban (az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt év) betartandó kötelezettségeket tartalmaznak! A támogatási kérelmet csak akkor írja alá és nyújtsa be, ha ezekkel egyetért. FONTOS! Feltétlenül töltse ki az oldal alján az ügyfél-regisztrációs szám mezőt! 12. Kitöltési dátum és aláírás: Benyújtás előtt a támogatási kérelem kitöltött példányát írja alá, mert aláírások nélkül a kérelem érvénytelen! A támogatási kérelem csak eredeti szervezet esetében cégszerű aláírással fogadható el! Cégszerű aláírás: a szervezet hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a szervezet nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása. A cégszerű aláírás elengedhetetlen része a képviselt szervezet megnevezése, az aláírásra jogosult személy (nyomtatott betűvel kiírt) teljes neve és aláírása, és ha van, a szervezet bélyegzőlenyomata. Aláírás hiányában a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül! 14

15 FONTOS! Feltétlenül töltse ki a támogatási kérelem főlapjának minden oldalán az ügyfélregisztrációs szám mezőt! Postára adás előtt ellenőrizze, hogy valamennyi kötelező mellékletet csatolta, a kérelmet aláírta, és az ügyfél-regisztrációs számot minden oldalon, az erre szolgáló mezőben kitöltötte. 15

16 D Támogatási kérelem Tevékenység betétlap A Főlap kitöltése után a Tevékenység betétlapot töltse ki! A Tevékenység betétlap kötelezően benyújtandó betétlap, az összes célterület kérelmezése esetén be kell nyújtani, az összes kérelmezett tevékenységet tartalmaznia kell! A betétlap a kérelmezett tevékenységeket tartalmazza célterületenkénti lebontásban megvalósítási helyenként. 1. Azonosítási információ Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! Jogcímkód: Ebbe a rovatba írja be a támogatási kérelmével érintett támogatási jogcím azonosító számát. Az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások jogcím esetén a mezőbe írja be a jogcím azonosítására szolgáló számsort. 2. Tevékenységre vonatkozó adatok: Sorszám (hivatkozási azonosító): Lássa el 1-től kezdődő folyamatos sorszámmal az egymást követő sorokat, amelyek így a megvalósítási hely(ek)hez rendelt különböző tevékenységeket, mennyiségeket, tervezett nettó elszámolható kiadásokat kódolnak. A hivatkozási azonosító sorszámozásának a benyújtott Tevékenység betétlapok számától függetlenül folyamatosnak kell lenni. Amennyiben több Tevékenység betétlapot ad be, akkor a hivatkozási azonosítót az előző betétlap utolsó sorszámának folytatásával tüntesse fel, A SZÁMOZÁST NE KEZDJE ÚJRA. Ezt a hivatkozási azonosítót fogja Ön használni a szelvényszakasz azonosító betétlapon (vonalas létesítmények), a gép betétlapon és az építési betétlapokon a megfelelő mezőkben. Mivel ennek a hivatkozási azonosítónak a további betétlapokon azonosítási szerepe van, ezért fontos hogy egy sorszámhoz csak egy tevékenység tartozzon megvalósítási helyenként és célterületenként. Megvalósítási hely sorszáma: Ebbe az oszlopba Önnek a Főlap 8. adatblokkjában felsorolt megvalósítási helyek sorszámait kell beírni. (pl: 8.1. Megvalósítási hely sorszáma: M 01) Célterület száma: Ide annak a célterületnek a számát kell beírni, amelyhez az adott tevékenység kapcsolódik a megadott megvalósítási helyen. A célterületek azonosításához az alábbi kódszámokat használja: Célterület Célterület megnevezése Célterület száma 1.1 Vízkárelhárítás belvízrendezés beruházásai Öntözés üzemi beruházásai 21 16

17 2.2 Öntözés közösségi beruházásai Melioráció üzemi beruházásai Melioráció közösségi beruházásai 32 Tevékenység: Ebben az oszlopban Önnek célterületenként az egyes megvalósítási helyekhez kapcsolódó tevékenységeket kell beírni, a tervezett tevékenységet kell ismertetnie. Ha egy megvalósítási helyen több tevékenységet is megvalósít, akkor megvalósítási helyenként külön sorba vigye fel a tevékenységeket. Példa: Sorszám Megvalósítási hely Célterület Tevékenység sorszám száma A01 M01 21 Szivattyúház felújítása A02 M01 21 Tározó építése A03 M02 21 Öntözőrendszer kialakítása Tehát a fenti példa esetén az M01 megvalósítási helyen egy szivattyúház kerül felújításra, egy új tározó kerül megépítésre, továbbá az M02 megvalósítási helyen öntözőrendszer kerül kialakításra. 17

18 D Támogatási kérelem - 1. célterület Vízkárelhárítás, belvízrendezés betétlap Ezt a betétlapot csak abban az esetben töltse ki, amennyiben az Ön kérelme a vízkárelhárításra, belvízrendezésre, vízrendezés közösségi beruházásaira, külterületi vízkárok megelőzésére, mezőgazdasági célú vizek és vízi létesítmények létrehozására, fejlesztésére, felújítására irányul. (A módosított 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 3. (1) a) pontjában meghatározott célok). 1. Azonosítási információ Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! 2. Vonalas létesítményekre vonatkozó adatok: A rovatban szereplő kérdésekre a kérelemhez csatolt tervdokumentáció, engedélyezési terv, illetve a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazolása - a támogatási rendelet 3. számú mellékletében található értékelés módjának megfelelően - alapján adjon választ. Amennyiben a beruházás a módosított 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 2. sz. melléklete szerinti vízgazdálkodási terület részét képezi, úgy a mellékletben megnevezett terület sorszámát is tüntesse fel (több sorszám is beírható, amennyiben több vízgazdálkodási területet érint a beruházás). 3. Tározókra vonatkozó adatok: A rovatban szereplő kérdésekre a kérelemhez csatolt tervdokumentáció, engedélyezési terv, illetve a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazolása - a támogatási rendelet 3. számú mellékletében található értékelés módjának megfelelően - alapján adjon választ. Amennyiben a beruházás a módosított 34/2008. (III. 27.) FVM rendelt 2. sz. melléklete szerinti vízgazdálkodási terület részét képezi, úgy a mellékletben megnevezett terület sorszámát is tüntesse fel (több sorszám is beírható, amennyiben több vízgazdálkodási területet érint a beruházás). Amennyiben a benyújtási időszakban beadott támogatási kérelem nem tartalmazza az értékelési szempontokhoz a támogatási rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott okiratokat, azok nem hiánypótoltathatóak. Ezért az MVH az értékelés során az adott szempontra, illetve dokumentumra nem ad pontot. Felhívjuk figyelmét, hogy a kizárólag pontozást érintő dokumentumok tekintetében az értékelésnél csak a támogatási kérelemmel együtt benyújtott dokumentumok, igazolások vehetők figyelembe, a hiánypótlás (beleértve a támogatási kérelem benyújtási időszakon kívül, önkéntesen benyújtott hiánypótlást is) során benyújtottak nem. 18

19 D Támogatási kérelem - 2. célterület Öntözés betétlap Ezt a betétlapot csak abban az esetben töltse ki, amennyiben az Ön kérelme az öntözés üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére, létrehozására, meglévők felújítására irányul. (A módosított 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 3. (1) b) pontjában meghatározott célok.) 1. Azonosítási információ Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! Lapszám: Ha egy lapon nem elegendő a 4. Öntözéssel érintett terület és az öntözési technológiára vonatkozó adatok a 2.1 célterülethez tartozó tevékenységek esetén adatblokkban szereplő sorok száma a beruházással érintett adatok (öntözéssel érintett terület nagysága, öntözési technológia kódja) megadásához, akkor adatszolgáltatásának teljessé tétele céljából csatoljon újabb ugyanilyen lapot, és azon folytassa a betétlap kitöltését, növekvő sorszámozással ellátva a lapokat. A megadott első 2 kockába az összes lapszámot írja, a per jelet követően pedig az aktuális lapszámot, vagyis a lapok sorszámát. Például: 2 db Öntözés betétlap esetében az összes lapszám 2, az első betétlapon tehát a 02/01 szerepel a lapszám mezőben, a második lapon pedig 02/ Öntözés üzemi létesítményeire vonatkozó adatok: A rovatban szereplő kérdésekre a kérelemhez csatolt tervdokumentáció, vízjogi engedély, engedélyezési terv, illetve a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazolása - a támogatási rendelet 3. számú mellékletében található értékelés módjának megfelelően - alapján adjon választ. 3. Öntözés közösségi létesítményeire vonatkozó adatok: A rovatban szereplő kérdésekre a kérelemhez csatolt tervdokumentáció, vízjogi engedély, engedélyezési terv, illetve a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazolása - a támogatási rendelet 3. számú mellékletében található értékelés módjának megfelelően - alapján adjon választ. Amennyiben a benyújtási időszakban beadott támogatási kérelem nem tartalmazza az értékelési szempontokhoz a támogatási rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott okiratokat, azok nem hiánypótoltathatóak. Ezért az MVH az értékelés során az adott szempontra, illetve dokumentumra nem ad pontot. Felhívjuk figyelmét, hogy a kizárólag pontozást érintő dokumentumok tekintetében az értékelésnél csak a támogatási kérelemmel együtt benyújtott dokumentumok, igazolások vehetők figyelembe, a hiánypótlás (beleértve a támogatási kérelem benyújtási időszakon kívül, önkéntesen benyújtott hiánypótlást is) során benyújtottak nem. 19

20 4. Öntözéssel érintett terület és az öntözési technológiára vonatkozó adatok a 2.1 célterülethez tartozó tevékenységek esetén: Ezt az adatblokkot csak abban az esetben töltse ki, hogy ha az Ön kérelme az öntözés célterületen belül az üzemen belüli öntözéshez kapcsolódó beruházásokra irányul! (a módosított 34/2008. (III. 27.) FVM rendelt 3. (1) ba) pontjában meghatározott célterület). Megvalósítási hely sorszáma: Ebbe az oszlopba azon, a főlap 8. adatblokkjában meghatározott megvalósítási helyek sorszámait kell feltüntetni, amelyek a 2.1 célterület tevékenységeire irányulnak. Abban az esetben, ha egy megvalósítási helyen több öntözéssel érintetett terület is található, azaz az alkalmazott öntözési technológiák alapján elkülöníthetőek a megvalósítási helyen belül az önözött területek, akkor a megvalósítási helyet annyi sorba kell felvinni, ahány öntözési technológia alapján lehatárolt terület van. Öntözéssel érintett terület nagysága (ha): Öntözéssel érintett terület: olyan, a támogatott fejlesztés megvalósításával öntözött terület, amely az alkalmazott öntözési technológia vagy azok kombinációja alapján egyértelműen lehatárolható. Egy öntözéssel érintett területnek számít, ha egy összefüggő területen egyféle öntözési technológiát alkalmaz vagy kétféle öntözési technológiát alkalmaz, de mindkét öntözési technológiát ugyanazon a területen használja. Több öntözéssel érintett területnek számít, ha az öntözési technológiák eltérő területeket érintenek. Ha egy öntözéssel érintett területen belül azonos területen több öntözési technológiát valósít meg, akkor azt egy sorba vigye fel és a területen alkalmazandó mindkét technológia öntözési típuskódját adja meg. Ha egy megvalósítási helyen belül több öntözési technológiát valósít meg, de azok különböző területen helyezkednek el, akkor területenként külön sorokba vigye fel a kért adatokat. Példa: Megvalósítási hely száma: M01 Öntözéssel érintett terület nagysága:14 ha Amennyiben ezen a területen Ön lineár öntözőberendezést alkalmaz, akkor az Öntözési technológia kódja: 1 Öntözési technológia kódja: Ebbe az oszlopba az öntözéssel érintett terület öntözési típusát kell megadnia. Az öntözési típus azonosításához az alábbi kódszámokat használja: Megnevezése Öntözési típuskód Lineár és körforgó öntözőberendezés 1 Csévélődobos öntözőberendezés 2 Mikroöntözés - szántóföldi zöldég 3 Mikroöntözés - ültetvény 4 20

21 Mikroöntözés üvegház, fólia 5 Árasztásos öntözés 6 Rétegvízből történő öntözővíz nyerése Minden egyes esetben jelölni szükséges igennel vagy nemmel, hogy az öntözővíz vízbázisa rétegvíz vagy nem a vízjogi létesítési-, illetve üzemeltetési engedélye alapján. 21

22 D Támogatási kérelem - 3. célterület: Melioráció betétlap Ezt a betétlapot csak abban az esetben töltse ki, amennyiben az Ön kérelme a melioráció üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére, létrehozására, meglévők felújítására irányul. (A módosított 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 3. (1) c) pontjában meghatározott célok.) 1. Azonosítási információ Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! 2. Melioráció üzemi létesítményeire vonatkozó adatok: A rovatban szereplő kérdésekre a kérelemhez csatolt tervdokumentáció (talajvédelmi-, műszaki tervek stb.!) illetve az MgSZH szakvéleménye alapján adjon választ. Amennyiben a beruházás a módosított 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 2. sz. melléklete szerinti vízgazdálkodási terület részét képezi, úgy a mellékletben megnevezett terület sorszámát is tüntesse fel (több sorszám is beírható, amennyiben több vízgazdálkodási területet érint a beruházás). Amennyiben a benyújtási időszakban beadott támogatási kérelem nem tartalmazza az értékelési szempontokhoz a támogatási rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott okiratokat, azok nem hiánypótoltathatóak. Ezért az MVH az értékelés során az adott szempontra, illetve dokumentumra nem ad pontot. Felhívjuk figyelmét, hogy a kizárólag pontozást érintő dokumentumok tekintetében az értékelésnél csak a támogatási kérelemmel együtt benyújtott dokumentumok, igazolások vehetők figyelembe, a hiánypótlás (beleértve a támogatási kérelem benyújtási időszakon kívül, önkéntesen benyújtott hiánypótlást is) során benyújtottak nem. 3. Melioráció közösségi létesítményeire vonatkozó adatok: A rovatban szereplő kérdésekre a kérelemhez csatolt tervdokumentáció (talajvédelmi-, műszaki tervek stb.!) alapján adjon választ. Amennyiben a beruházás a módosított 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 2. sz. melléklete szerinti vízgazdálkodási területen valósul meg, úgy a mellékletben megnevezett terület sorszámát is tüntesse fel (több sorszám is beírható, amennyiben több vízgazdálkodási területet érint a beruházás). Amennyiben a benyújtási időszakban beadott támogatási kérelem nem tartalmazza az értékelési szempontokhoz a támogatási rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott okiratokat, azok nem hiánypótoltathatóak. Ezért az MVH az értékelés során az adott szempontra, illetve dokumentumra nem ad pontot. Felhívjuk figyelmét, hogy a kizárólag pontozást érintő dokumentumok tekintetében az értékelésnél csak a támogatási kérelemmel együtt benyújtott dokumentumok, igazolások vehetők figyelembe, a hiánypótlás (beleértve a támogatási kérelem benyújtási időszakon kívül, önkéntesen benyújtott hiánypótlást is) során benyújtottak nem. 22

23 D Támogatási kérelem Szelvényszakasz azonosító betétlap Ezt a betétlapot Önnek csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben kérelmének beruházástartalma vonalas létesítmény(ek)re irányul. A betétlap a megvalósítási helyeken belül, a tevékenység betétlapon részletezett különböző tevékenységek helyének pontos meghatározását teszi lehetővé. 1. Azonosítási-információ Ügyfél-regisztrációs szám: Írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! Lapszám: ha egy lapon nem elegendő az adatblokkban szereplő sorok száma a beruházással érintett szelvényszakaszok megadására, akkor adatszolgáltatásának teljessé tétele céljából csatoljon újabb ugyanilyen lapot, és azon folytassa a betétlap kitöltését, növekvő sorszámozással ellátva a lapokat. A megadott első 2 kockába az összes lapszámot írja, a per jelet követően pedig az aktuális lapszámot, vagyis a lapok sorszámát. Például: 2 db szelvényszakasz azonosító betétlap esetében az összes lapszám 2, az első betétlapon tehát a 02/01 szerepel a lapszám mezőben, a második lapon pedig 02/ Szelvényszakaszok azonosítására vonatkozó adatok: 1. Hivatkozási azonosító: Itt tüntesse fel a tevékenység betétlapon szereplő sorszámokat (hivatkozási azonosító). Ez a hivatkozási azonosító kapcsolja össze az egyes megvalósítási helyeken belül tervezett tevékenységeket a vonalas létesítmény pontosan azonosítható szelvényszakaszaival. Figyelem: Abban az esetben, ha egy megvalósítási helyen belül több azonos tevékenységet végez különböző szelvényszakaszokon, akkor a szelvényszakaszokat ugyanazzal a hivatkozási azonosítóval kell felvezetni. (pl: két átereszt épít egy csatornán. Ugyanaz a tevékenység ugyanazon a megvalósítási helyen belül, ezért egy hivatkozási azonosítóval rendelkezik (A 01). Ezt az azonosítót kétszer írja be egymás alá, a két átereszhez tartozó megfelelő szelvényszakasz azonosítókkal.) 2. Szelvényszakasz azonosító: Ebbe az oszlopba adja meg a hivatkozási azonosítóhoz tartozó tevékenységek pontos helyét jelölő szelvényszámokat (-tól -ig). 23

24 D Támogatási kérelem - Gép betétlap Gép betétlapot akkor töltsön ki és adjon be, ha olyan tevékenységet kíván megvalósítani, amelynél az alkalmazandó referenciarendszer a Gépkatalógus. A jogcím tekintetében csak a Gépkatalógusban szereplő gép, berendezés beszerzése támogatható. Több gép betétlapot csatolhat attól függően, hogy hány különböző gépet kíván beszerezni, mivel egy betétlapon háromféle gép adatait tudja feltüntetni. 1. Betétlap iratkódja Kérjük, ezt az adatblokkot hagyja üresen. 2. Azonosítási-információ Jogcímkód: Ebbe a mezőbe írja be a támogatási kérelmével érintett támogatási jogcím azonosító számát. Az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások igényléséről szóló jogcím azonosítására szolgáló szám: Ügyfél-regisztrációs szám: Írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! 3. Telep/megvalósítási hely adatai Megvalósítási hely sorszáma: Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen! A beruházással érintett telep(ek) sorszáma: Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen! 4. Gépadatok Ebben az adatblokkban kell feltüntetni a támogatással megvásárolni kívánt gépekre vonatkozó adatokat. A hatályos, lezárt gépkatalógust az MVH weboldalán találja meg. Hivatkozási azonosító/célterület: Itt tüntesse fel a Tevékenység betétlapon szereplő hivatkozási azonosítókat, sorszámokat (Axy), amelyek gépbeszerzést tartalmaznak. Gépazonosító: Ebben a mezőben kell feltüntetni a beszerezni kívánt gép nyolcjegyű ( formátumú) kódját, amely az MVH honlapján közzétett, lezárt gépkatalógus adatbázisában szerepel. A hatályos gépkatalógus elérhető a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján ( FONTOS! A Hivatal a megvásárolni tervezett gépek azonosításához és ezáltal a támogatási összeg megállapításához - a gépazonosító mezőben Ön által feltüntetett kódot használja, ezért 24

25 minden esetben győződjön meg arról, hogy a megvásárolni kívánt gép azonosítóját helyesen és pontosan adta meg. Gép darabszáma: Ebben a mezőben tüntesse fel a gép beszerezni kívánt mennyiségét. FIGYELEM! A mennyiségi adatokat a Gépkatalógus szerinti mennyiségi egységnek megfelelően kell megadni, a mennyiségi egységet nem szabad feltüntetni. Tervezett beszerzési ár/darab: Adja meg az adott gép egységére vonatkozó nettó beszerzési árat forintban. Amennyiben egy adott gépből több darabot vásárol, akkor is csak az 1 gépre vonatkozó árat tüntesse fel ebben a mezőben. Amennyiben a gép vételárát nem forintban fogja kiegyenlíteni, akkor a gép tervezett beszerzési árát az árajánlaton szereplő kiállítás dátumát megelőző hónap utolsó hivatalos - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett - középárfolyamán kell átszámítani forintra. Példa Ha Ön a gépkódú BAUER HK M 4"" HIDRÁNSOKKAL IDOMOKKAL megnevezésű öntözőcsövet és kiegészítőket kívánja beszerezni, amiből 2000 méternyi szükséges a beruházásához akkor: Gép darabszám: 2 Tervezett beszerzési ár/darab (Ft): 5771 Gép tárolásának helye: Nem kell kitölteni, ezért ebbe a mezőbe ne írjon semmit, hagyja üresen! Gép üzembe helyezésének tervezett időpontja: A mezőben tüntetesse fel a megvásárolni kívánt gép üzembe helyezésének tervezett időpontját. Ha egy lapon nem elegendő az adatblokkok száma az összes gépadat megvalósítási helyenkénti megadásához, akkor adatszolgáltatásának teljessé tétele céljából csatoljon újabb ugyanilyen lapot, és azon folytassa a Gép betétlap kitöltését. 25

26 D Támogatási kérelem - Építési A betétlap (Munkanem összesítő) Építési A betétlapot akkor töltsön ki és adjon be, ha a megvalósítandó tevékenységhez kapcsolódó építési beruházást kíván megvalósítani. Célterületenkénti bontásban minden megvalósítási helyenkénti tevékenységre, azaz a Tevékenység betétlapon szereplő hivatkozási azonosítóként (Axy) külön Építési A betétlapot töltsön ki! Egy támogatási kérelemhez több Építési A betétlapot csatolhat attól függően, hogy hány tevékenységet kíván megvalósítani. Minden Építés A betétlaphoz kell tartoznia legalább egy megfelelően kitöltött Építés B és/vagy C betétlapnak. Az építési A és B betétlapot a tervezett beruházására a kivitelezőjétől kapott részletes és tételes árajánlata vagy költségvetése alapján tudja kitölteni az Építési Normagyűjtemény (továbbiakban ÉNGY) alkalmazásával. Az árajánlatot magát nem kell csatolnia! Az ÉNGY elérhető a oldalon. Az árajánlat/költségvetés egyes tételei alapján ki kell keresni azok ÉNGY-ben szereplő megfelelőjét. Az adott tétel ÉNGY-ben található MVH azonosítószámát és a tétel mennyiségét írja rá a B betétlapra. A mennyiséget az ÉNGY-ben megadott mennyiségi egységben kell megadni. A MVH azonosító első két karaktere azonosítja azt a munkanemet, amelybe az adott tétel tartozik. Minden egyes kiválasztott tételhez tartoznia kell egy megfelelő munkanemnek az A betétlapon. A MVH a B betétlapon felsorolt tételekre az ÉNGY-ben szereplő referenciaár alapján kiszámolja a beruházás maximálisan elismerhető költségét, munkanemenkénti bontásban. A költségek realitásvizsgálata a munkanemek szintjén kerül ellenőrzésre. Az építési C betétlapot abban az esetben kell kitölteni, ha az Építési Normagyűjteménybe be nem sorolható elszámolni kívánt tétel is szerepel a beruházásban. Ebben az esetben az elfogadott árajánlat alapján kell kitölteni a betétlapot úgy, hogy összhangban legyen az A betétlappal, és az elfogadott árajánlatot csatolni kell a kérelemhez. 1. Betétlap iratkódja Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen! 2. Azonosítási információ Jogcímkód: Ebbe a rovatba írja be a támogatási kérelmével érintett támogatási jogcím azonosító számát. Az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások jogcím esetén a mezőbe írja be a jogcím azonosítására szolgáló számsort Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! 26

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez Kertészet korszerűsítése jogcím keretében a kertészeti termelő tevékenységet szolgáló létesítmények építése, korszerűsítéséhez, a hozzá kapcsolódó infrastrukturális

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az agrárerdészeti rendszerek intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez Jogcímkód: 6.244.01.01

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az agrárerdészeti rendszerek intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez Jogcímkód: 6.244.01.01 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az agrárerdészeti rendszerek intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez Jogcímkód: 6.244.01.01 Általános tudnivalók... 2 Támogatási kérelem - Főlap (D3100-03)... 3 Támogatási kérelem

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ kifizetési kérelemhez a Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás jogcím keretében benyújtott kifizetési kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6-124-01-01 Általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.356.01.01 jogcím keretében. a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján. megítélt támogatás igénylésére

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.356.01.01 jogcím keretében. a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján. megítélt támogatás igénylésére KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.356.01.01 jogcím keretében a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján megítélt támogatás igénylésére TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D3406-06 KIFIZETÉSI

Részletesebben

152/2013. (VIII.22.) MVH

152/2013. (VIII.22.) MVH A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 187/2013 (XI. 29.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való

Részletesebben

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0408 számú Támogatási kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0408 számú Támogatási kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0408 számú Támogatási kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez Általános információ 1. A támogatási kérelem benyújtása előtt célszerű

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás jogcím keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6-124-01-01 Általános

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Kertészet korszerűsítése Üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kérelemhez. a 6.359.01.01 jogcím keretében a 79/2007. (VII. 17.) FVM rendelet szerint nyújtott támogatás igénybevételéről:

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kérelemhez. a 6.359.01.01 jogcím keretében a 79/2007. (VII. 17.) FVM rendelet szerint nyújtott támogatás igénybevételéről: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kérelemhez a 6.359.01.01 jogcím keretében a 79/2007. (VII. 17.) FVM rendelet szerint nyújtott támogatás igénybevételéről: TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0700-01 KÉRELEM -

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Kertészet korszerűsítése Gyógy- és fűszernövény termesztés (Kertészet - gyógynövény (VP)) felhíváshoz Felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Mezőgazdasági termékek értéknövelése (VP-ÉLIP) felhíváshoz Felhívás kódszáma: VP-3-4.2.1-15 Verziószám: 0.1 2016. január

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ - K0157 NYOMTATVÁNY. Általános tudnivalók:

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ - K0157 NYOMTATVÁNY. Általános tudnivalók: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ - K0157 NYOMTATVÁNY Általános tudnivalók: Kitöltés előtt alaposan tanulmányozza át a vonatkozó jogszabályokat, a jelen kitöltési útmutatót, valamint a támogatási rendszerre vonatkozó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az erdészeti potenciál helyreállítás intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az erdészeti potenciál helyreállítás intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az erdészeti potenciál helyreállítás intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez Általános tudnivalók... 2 Támogatási kérelem - Főlap (D1500-01)... 3 Támogatási kérelem - Betétlap

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2008. (III. 28.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2008. (III. 28.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2008. (III. 28.) számú KÖZLEMÉNYE A növénytermesztés korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2008.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0721-01 MŰKÖDÉSI ELŐLEG KIFIZETÉSI KÉRELEM... 5 2 Általános tudnivalók 1. A kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 1. Az adatlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 1. Az adatlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az adatlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. az 50/2015. (XI. 19.) MvM rendelet alapján

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. az 50/2015. (XI. 19.) MvM rendelet alapján 5. sz. melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez az 50/2015. (XI. 19.) MvM rendelet alapján a 2015. évben megítélt beruházási támogatás kifizetésének igénylésére TARTALOMJEGYZÉK L0016-05 KIFIZETÉSI

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezıgazdasági üzemi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 179/2009 (XI.24.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 179/2009 (XI.24.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 179/2009 (XI.24.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének

Részletesebben

útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez

útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez Az adóhatósági adómegállapításra vonatkozó bejelentését és nyilatkozatát Ön 2006.

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Vállalkozási alapú fejlesztések támogatása

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Vállalkozási alapú fejlesztések támogatása Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Vállalkozási alapú fejlesztések támogatása LEADER VÁLLALKOZÁSI ALAPÚ FEJLESZTÉS A támogatás célja a vidéki térségekben

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Gépkatalógus felvételi/módosítási javaslat összeállításhoz szükséges formanyomtatványok kitöltéséhez.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Gépkatalógus felvételi/módosítási javaslat összeállításhoz szükséges formanyomtatványok kitöltéséhez. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Gépkatalógus felvételi/módosítási javaslat összeállításhoz szükséges formanyomtatványok kitöltéséhez. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 3 D0061-03 Gépkatalógus felvételi/módosítási

Részletesebben

152/2013. (VIII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

152/2013. (VIII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 152/2013. (VIII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való

Részletesebben

Kitöltési Útmutató a 2016. évi HOP monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2016. január 21. verziószám: 01

Kitöltési Útmutató a 2016. évi HOP monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2016. január 21. verziószám: 01 2. sz. melléklet: Kitöltési Útmutató a 2016. évi HOP monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez Kitöltési Útmutató a 2016. évi HOP monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2016.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T1-es számú PARTNER BEJELENTŐ LAP

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T1-es számú PARTNER BEJELENTŐ LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T1-es számú PARTNER BEJELENTŐ LAP A (volt MgSzH) NÉBIH Közös Törzs T1-es Partner bejelentő lapja új NÉBIH partner bejelentésére, illetve már regisztrált partner adatainak módosítására

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának második pillérét képező vidékfejlesztési politika intézkedései közé tartozik a Mezőgazdasági területek első erdősítése támogatás. Az intézkedés

Részletesebben

1 Szja. tv. 78/A. (4) bekezdése

1 Szja. tv. 78/A. (4) bekezdése Adatszolgáltatás a 2015. adóévre munkáltatói adómegállapítást választó, nemleges nyilatkozatot tevő mezőgazdasági kistermelő, családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya 4830 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 51. szám A vidékfejlesztési miniszter 34/2014. (IV. 4.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének

Részletesebben

24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet

24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 1. oldal 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Kérjük, hogy az elfogadó nyilatkozat kitöltése elõtt feltétlenül olvassa el a kitöltési útmutatót!

Kérjük, hogy az elfogadó nyilatkozat kitöltése elõtt feltétlenül olvassa el a kitöltési útmutatót! Elfogadó nyilatkozat a SKÁLA-COOP Kereskedelmi és Ipari Rt. összes "T" sorozatú, névre szóló törzsrészvénye vonatkozásában 1.601,- Ft ajánlati áron, a CALLUM Vagyonkezelõ Rt. 2002. július 29-én tett tõzsdei

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 1 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-03 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az erdei közjóléti létesítmények intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az erdei közjóléti létesítmények intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az erdei közjóléti létesítmények intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez Általános tudnivalók... 2 Támogatási kérelem - Főlap (D6100-01)... 3 Támogatási kérelem - Betétlap (D6101-01)...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23. (1) c) pontja alapján

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23. (1) c) pontja alapján KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23. (1) c) pontja alapján (Bejelentés tárgyi eszköz cseréjéről formanyomtatvány kitöltési útmutatója)

Részletesebben

Kitöltési Útmutató a 2016. évi EMVA monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2016. január 21. verziószám: 01

Kitöltési Útmutató a 2016. évi EMVA monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2016. január 21. verziószám: 01 1. sz. melléklet: Kitöltési Útmutató a 2016. évi EMVA monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez Kitöltési Útmutató a 2016. évi EMVA monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2016.

Részletesebben

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges.

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges. 2. számú melléklet Kitöltési útmutató a Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átadás jóváhagyása iránti kérelem egyes ÚMVP és HOP beruházási jogcímek esetében c. formanyomtatvány kitöltéséhez Fontos tudnivalók:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Területalapú támogatáshoz kapcsolódó energetikai célból termesztett energianövények kiegészítő támogatása 2008.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Területalapú támogatáshoz kapcsolódó energetikai célból termesztett energianövények kiegészítő támogatása 2008. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Területalapú támogatáshoz kapcsolódó energetikai célból termesztett energianövények kiegészítő támogatása 2008. Általános tudnivalók Kitöltés előtt alaposan tanulmányozza át a vonatkozó

Részletesebben

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató A pályázati kód: MMA-16-P Pályázati Útmutató 1. Bevezetés 1.1. Az útmutató célja Jelen pályázati útmutató célja, hogy segítsünk Önnek a Magyar Művészeti Akadémia által meghirdetésre került Művészeti program

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Kertészet korszerűsítése Ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével felhíváshoz Felhívás kódszáma:

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM

139/2008. (X. 22.) FVM 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz (Az Útmutatóban leírtakhoz kapcsolódó módosítások, kiegészítések a 38. oldaltól kezdődően találhatók.) I. A létszám

Részletesebben

MONITORING ADATSZOLGÁLTATÁS

MONITORING ADATSZOLGÁLTATÁS A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2013 (VIII. 09.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Érvényesség kezdetének időpontja: 2015. 01. 01. A 2013. december 31-ig érvényes Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ EMVA ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések Verziószám: 03 2010. február 12. Budapest Tartalomjegyzék Fontos tudnivalók...3 Meghatalmazás

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése felhíváshoz Felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 Verziószám: 0.1 2016. március 30. Tartalom

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

GYIK Gyakran Feltett Kérdések és válaszok

GYIK Gyakran Feltett Kérdések és válaszok GYIK Gyakran Feltett Kérdések és válaszok A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázati

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az IGÉNYBEJELENTÉS TÁPPÉNZ, TERHESSÉGI-GYERMEKÁGYI SEGÉLY, GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ, BALESETI TÁPPÉNZ IGÉNYLÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNYHOZ 2.1 verzió

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

a) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott, hiteles ingatlannyilvántartási

a) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott, hiteles ingatlannyilvántartási 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről A Kormány

Részletesebben

Köztestület nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-104)

Köztestület nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-104) Köztestület nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-104) Az eljáró bíróság és a beküldő (A lap): Jelölje meg az eljárásra illetékes bíróság nevét! Az eljárásra a szervezet

Részletesebben

Gyakran Ismétlődő Kérdések

Gyakran Ismétlődő Kérdések Gyakran Ismétlődő Kérdések Tartalom GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK...1 A TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK ÖSZTÖNZÉSÉVEL (137/2008. (X. 18.) FVM RENDELET) KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK...4 PÁLYÁZHAT OLYAN, AKI EDDIG NEM VÉGZETT

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A támogatás célja. A rendelkezésre álló forrás

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A támogatás célja. A rendelkezésre álló forrás Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tájékoztató/Kivonat I. A támogatás célja A Felhívás alapvető célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos

Részletesebben

SEGÉDLET. a varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatása iránti kérelem (B1218-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatása iránti kérelem (B1218-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatása iránti kérelem (B1218-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez Általános tudnivalók 1. A kifizetési kérelem nyomtatványainak kitöltése előtt

Részletesebben

elektronikus kitöltés és benyújtás

elektronikus kitöltés és benyújtás Felhasználói kézikönyv Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG- VP) elektronikus kitöltés és benyújtás 2015. Verzió 02. 1 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 2. BEVEZETÉS... 4 3. A BEADÓ FELÜLET

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 FELHÍVÁS A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben a mezőgazdasági vállalkozások meglévő termékszerkezet

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA III.-IV. tengely

Kifizetési kérelem. EMVA III.-IV. tengely Kifizetési kérelem EMVA III.-IV. tengely 1 Kifizetési kérelmek Jogszabályi háttér: 2007 évi XVII tv. (MVH tv.) 23/2007 FVM rendelet (Vhr.), jogcímrendeletek, MVH közlemények ezeket foglalják össze, érthető

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 1 ÚTMUTATÓ AZ IGÉNYBEJELENTÉS TÁPPÉNZ, CSECSEMŐGONDOZÁSI DÍJ, GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ, BALESETI TÁPPÉNZ IGÉNYLÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 3.1 verzió Tartalomjegyzék

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Agrár-környezetgazdálkodási támogatások

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Agrár-környezetgazdálkodási támogatások KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ EMVA Agrár-környezetgazdálkodási támogatások Verziószám: 01 Jogcímkód: 6.239.01.01 2009. június 01. Budapest FONTOS! Felhívjuk szíves figyelmüket,

Részletesebben

A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója

A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója F7. Fogalomjegyzék A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója - Általános képzés: olyan képzés, amely az általános m veltség növelését célozza, amely

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igényléséről Jelen

Részletesebben

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL Az IVYDALE INVESTMENTS LIMITED, a ciprusi jog alapján bejegyzett társaság (székhelye: 1095 Ciprus, 1 Lambousa, Nicosia), (továbbiakban: a "Jogosult") az értékpapírok

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 3540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 42. szám A földművelésügyi miniszter 12/2015. (III. 30.) FM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott

Részletesebben

2009. évi. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

2009. évi. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2009 Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2009. évi pályázati programja A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

Részletesebben

86/2004. (V.15.) FVM rendelet

86/2004. (V.15.) FVM rendelet 86/2004. (V.15.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás 2004. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Részletesebben

T E R V E Z E T A MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK.../2012. ( ) MNB rendelete

T E R V E Z E T A MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK.../2012. ( ) MNB rendelete T E R V E Z E T A MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK../2012. ( ) MNB rendelete a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet módosításáról A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által az Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez 2015-ben nyújtott támogatás

Részletesebben

Csak a hiánypótlás során alkalmazandó formanyomtatvány!

Csak a hiánypótlás során alkalmazandó formanyomtatvány! 1 Főlap iratkódja D5701-01 3 Ügyfél adatai Előtag: Név: 4 Kapcsolattartási információ Név: Telefonszám: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

Kultúra Program (2007-2013)

Kultúra Program (2007-2013) Kultúra Program Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség Tudnivalók pályázóknak 1.2.1 terület Kultúra Program (2007-2013) 2011. júliusi változat 1 BEVEZETÉS Jogi nyilatkozat: Az alábbiakban

Részletesebben

Erdőgazdálkodói jogviszony nyilvántartásba vételi kérelme jogi személyek részére

Erdőgazdálkodói jogviszony nyilvántartásba vételi kérelme jogi személyek részére Erdőgazdálkodói jogviszony nyilvántartásba vételi kérelme jogi személyek részére Az erdőgazdálkodói jogok és kötelezettségek a nyilvántartásba történő jogerős bejegyzéssel keletkeznek és a nyilvántartásból

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA -IV tengely LEADER TK2

Kifizetési kérelem. EMVA -IV tengely LEADER TK2 Kifizetési kérelem EMVA -IV tengely LEADER TK2 1 KÉRELMEK Támogatási kérelem > támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál Kifizetési kérelem > támogatási kérelemben elfogadottak

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás. A Felhívás kódszáma: VP3-17.1.1-16

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás. A Felhívás kódszáma: VP3-17.1.1-16 FELHÍVÁS A Felhívás címe: Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás A Felhívás kódszáma: VP3-17.1.1-16 Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők részére, a mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 1/2016. (I.22) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 1/2016. (I.22) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1/2016. (I.22) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2016.

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ kifizetési kérelemhez a Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás jogcím keretében benyújtott kifizetési kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6-124-01-01 Általános

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalommeghatározások

100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalommeghatározások 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet a szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítette: A

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

FONTOS! ELFOGADÓ NYILATKOZAT. ABC Vagyonkezelő Rt

FONTOS! ELFOGADÓ NYILATKOZAT. ABC Vagyonkezelő Rt 1. Melléklet FONTOS! A jelen nyilatkozat helyes kitöltése és az Ajánlat 9. pontjában megadott bármely elfogadási helyre mellékleteivel együtt az Elfogadási Időszak zárónapjáig történõ eljuttatása feltétele

Részletesebben

ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BELÉPÉSI NYILATKOZATA

ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BELÉPÉSI NYILATKOZATA A pénztártag adatai ERSTE ÖNKÉNTES H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf.846 Erste bankfiókban történő leadás esetén az átvétel dátuma, bélyegző... ERSTE ÖNKÉNTES BELÉPÉSI NYILATKOZATA

Részletesebben

Tájékoztató/Kivonat. I. Támogatás célja

Tájékoztató/Kivonat. I. Támogatás célja Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével VP-2-4.1.3.1.-16 Tájékoztató/Kivonat I. Támogatás célja A jelen

Részletesebben

35/2008. (III. 27.) FVM rendelet

35/2008. (III. 27.) FVM rendelet 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

44/2009. (IV. 11.) FVM

44/2009. (IV. 11.) FVM 44/009. (IV. 11.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások

Részletesebben