GYIK Gyakran Feltett Kérdések és válaszok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYIK Gyakran Feltett Kérdések és válaszok"

Átírás

1 GYIK Gyakran Feltett Kérdések és válaszok A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázati kiírással kapcsolatban Készült: február 3.

2 Pályázati felhívást érintő kérdések 3.1. pont Önkormányzati tulajdonban lévő kft pályázhat-e? Igen pont Egyéni vállalkozó beadhatja a pályázatot? Igen. A 3.2. pont értelmében, 2008.évben min 3 fős átlagos statisztikai állományi létszámmal rendelkező munkáltató pályázhat, amennyiben a pályázati felhívás egyéb feltételeinek is megfelel pont Mit jelent a KSH 3 besorolás? KÖLTSÉGVETÉSI SZERV (3) 3 Költségvetési szerv és intézménye (3) 31 Központi költségvetési szerv és intézménye 311 Központi felügyeleti költségvetési szerv [1992. XXXVIII. tv., CXLVI. tv., 217/1998. (XII. 30.) Korm. r.] Olyan jogi személy, amely a társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló, jogszabályban, határozatban, alapító okiratban (a továbbiakban együtt: alapító okirat) meghatározott állami feladatokat alaptevékenységként, nem haszonszerzés céljából, az alapító okiratban megjelölt szerv szakmai és gazdasági felügyelete mellett, az alapító okiratban rögzített illetékességi és működési körben, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel végzi. Idetartoznak: a minisztériumok, a központi költségvetésben fejezettel rendelkező államhatalmi, igazgatási és országos hatáskörű szervezetek, ideértve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott munkaerő-piaci szervezetet is, valamint más, külön jogszabályban meghatározott szervezetek. A költségvetési szervezet - a jogszabállyal alapított költségvetési szervet kivéve - a Pénzügyminisztérium által vezetett nyilvántartásba történő bejegyzéssel - az alapító okiratban meghatározott hatállyal - jön létre, és a nyilvántartásból a megszüntető jogszabály rendelkezése szerint vagy az okiratban meghatározott hatállyal való törléssel szűnik meg. 312 Központilag felügyelt költségvetési szerv [1992. XXXVIII. tv., 217/1998. (XII. 30.) Korm. r.] Állami feladatokat az alapító okiratban meghatározott körben és kötelezettséggel végző, meghatározott szervezet felügyelete alatt álló, önálló költségvetési szervezet. Alapító okirattal és a költségvetés alapján gazdálkodó szervek törzskönyvi nyilvántartásába való bejegyzéssel, jogi személyként jön létre. 32 Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye 321 Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv [1992. XXXVIII. tv., 217/1998. (XII. 30.) Korm. r.] Idetartozik a helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerveként működő fő-, polgármesteri hivatal, megyei önkormányzati hivatal, körjegyzőség, közös képviselő-testület hivatala (a továbbiakban együtt: önkormányzati hivatal). 322 Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv [1992. XXXVIII. tv., CXXXV. tv., 217/1998. (XII. 30.) Korm. r.] A helyi önkormányzat képviselő-testülete felügyelete alá tartozó, a 321-es csoportba nem sorolható, ill. az önkormányzat által meghatározott tevékenységi körre alapított, működtetett és ellenőrzött, önálló jogi személyiségű költségvetési szerv, beleértve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. tv. alapján jogi személyiséggel rendelkező társulásokat is. 323 Helyi kisebbségi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv [1992. XXXVIII. tv., LXXVII. tv., 217/1998. (XII. 2

3 30.) Korm. r.] A helyi kisebbségi önkormányzat a feladatmutatók szerint járó normatív hozzájárulásokból és támogatásokból finanszírozza és látja el a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait. A helyi kisebbségi önkormányzat a feladatmutatók szerint járó normatív hozzájárulásokból és támogatásokból finanszírozza és látja el a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait. A helyi kisebbségi önkormányzat a feladatmutatók szerint járó normatív hozzájárulásokból és támogatásokból finanszírozza és látja el a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait. 324 Helyi kisebbségi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv [1992. XXXVIII. tv., LXXVII. tv., 217/1998. (XII. 30.) Korm. r.] A helyi kisebbségi önkormányzat felügyelete alá tartozó, a 323-as csoportba nem sorolható, önálló jogi személyiségű költségvetési szerv. 325 Regionális fejlesztési tanács 1996.XXI.tv. 1A régió területfejlesztési koncepciója és programja kidolgozását az Országos Területfejlesztési Koncepcióban meghatározott tervezési-statisztikai régiókban működő regionális fejlesztési tanácsok látják el. A regionális fejlesztési tanács jogi személy. 326 Térségi fejlesztési tanács 1996.XXI.tv. 2 A régió-, illetve a megyehatárokon túl terjedő, továbbá egyes kiemelt területfejlesztési feladatok ellátására a regionális fejlesztési tanácsok, illetve a megyei területfejlesztési tanácsok hozzák létre. A térségi fejlesztési tanács jogi személy. 327 Megyei fejlesztési tanács1996.xxi.tv. 3 A megye területén összehangolja a kormányzat, a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi. A megyei fejlesztési tanács jogi személy. 328 Önkormányzati fejlesztési társulás 1996.XXI.tv. 4 A települések összehangolt fejlesztésére, közös területfejlesztési programok kialakítására és megvalósítására hozzák létre. Az önkormányzati fejlesztési társulás jogi személy. 33 Társadalombiztosítási költségvetési szerv 331 Központi társadalombiztosítási költségvetési szerv [1992. XXXVIII. tv., XXXIX. tv., 217/1998. (XII. 30.) Korm. r.] A társadalombiztosítás központi hivatali szervei: a kötelező nyugdíjbiztosítással, egészségbiztosítással kapcsolatos feladatokat ellátó, költségvetési rend szerint működő, önálló jogi személyiségű Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, amelyek ellátják a Nyugdíj-biztosítási, illetve Egészségbiztosítási Alap kezelését és a jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat. 332 Társadalombiztosítási költségvetési igazgatási szerv [1992. XXXVIII. tv., XXXIX. tv., CIX. tv., 217/1998. (XII. 30.) Korm. r.] Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár igazgatási szervei, amelyek a kötelező nyugdíj- és egészségbiztosítással kapcsolatos feladatokat ellátó, költségvetési rend szerint működő, önálló jogi személyiségű szervek. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság igazgatási szervei: a fővárosi és megyei nyugdíjbiztosítási igazgatóságok és ezek kirendeltségei, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár igazgatási szervei: a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság, az újságíró Tagozat, az Országos Orvosszakértői Intézet, a fővárosi és megyei egészségbiztosítási pénztárak és ezek kirendeltségei. 34 Köztestületi költségvetési szerv 341 Köztestületi felügyeleti költségvetési szerv [1992. XXXVIII. tv., 217/1998. (XII. 30.) Korm. r.] A nem gazdasági társaság formájában működtetett, költségvetési köztestületek felügyeleti szervei. 342 Köztestület által felügyelt költségvetési szerv [1992. XXXVIII. tv., 217/1998. (XII. 30.) Korm. r.] A köztestületek nem gazdasági társaság formájában működtetett, általuk felügyelt szervei. 35 Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv 351 Országos kisebbségi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv [1992. XXXVIII. tv., 217/1998. (XII. 30.) Korm. r.] Az országos kisebbségi önkormányzatok által létrehozott, jogi személyiségű költségvetési szervezet.352 Országos kisebbségi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv [1992. XXXVIII. tv., 217/1998. (XII. 30.) Korm. r.] Az országos kisebbségi önkormányzat felügyelete alatt működő, önálló jogi személyiségű költségvetési szerv. 3

4 3.2. pont Mit jelent az átlagos statisztikai állományi létszám, hogy számítható? Foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszáma: Az átlagos létszám számítása: a munkavállalók folyamatosan vezetett létszámnyilvántartása alapján számított mutató. Az átlagolást havonta kell elvégezni az adott hónap naptári napjainak figyelembevételével, vagyis a naponkénti állományi létszámok összegét, a munkarend szerinti pihenőnapokra és ünnepnapokra az azt megelőző munkanap létszámát véve figyelembe, el kell osztani a hónap napjainak számával. Az adott hónap naptári napjainak számával kell osztani abban az esetben is, ha a gazdasági szervezet csak a hónap egy részében működött. Az éves átlagos állományi létszám a leírtak alapján már kiszámított havi átlagos létszámadatok egyszerű számtani átlaga, vagyis éves átlagszámítás esetén 12-vel kell elosztani a havi átlagos létszámadatok összegét. Nem tartoznak a statisztikai állományi létszámba a következők: - a szülési szabadságon lévők, a szülési szabadság első napjától, - a különböző gyermekgondozási ellátásban részesülők - a fizetés nélküli ilyen jogcímű szabadságuk első napjától a keresőképtelenné vált munkavállalók egyhavi (naptári hónapot jelent, így pl. azt a munkavállalót, aki február 3-tól van távol, március 3-án kell kivenni az átlagos statisztikai állományi létszámból) folyamatos betegség után, - a sorkatonai szolgálatot teljesítők, bevonulásuk első napjától, - az egyhavi távollétet követően a fizetés nélküli szabadságon lévők, (pl. beteggondozás, építkezés, tanfolyam, tanulmányút) - a tartalékos katonai szolgálatra bevonultak, egyhavi távollétet követően, - az állásukból felfüggesztett személyek az első naptól, - a felmondási idő alatt a munkavégzés alól felmentett munkavállalók, - a munkavégzés alól történő felmentés első napjától, - a nem teljes munkaidőben, havi átlagban 60 munkaóránál alacsonyabb óraszámmal foglalkoztatottak pont Egyéni vállalkozó pályázhat-e? A tulajdonos, egy családtag, és egy további alkalmazott dolgozik a vállalkozásban? A 3.2. pont értelmében, 2008.évben min 3 fős átlagos statisztikai állományi létszámmal rendelkező munkáltató pályázhat, amennyiben a pályázati felhívás egyéb feltételeinek is megfelel. 4

5 3.4. pont A vállalkozásnál már történt létszámleépítés a gazdasági válság következtében, de még további várható, pályázhatnak-e? A már megtörtént létszámleépítésre utólag nem kérhetnek támogatást, de a további tervezettre még igen, amennyiben az egyéb pályázati feltételeknek megfelelnek aki 2008.október 1-én vagy azt követően hajtotta végre munkaszervezési intézkedéseit és vállalja a pályázati feltételek szerinti munkaszerződés módosítást pályázhatnak pont Mire vonatkozik a statisztikai állományi létszám megőrzése? Az egész cégre vonatkozik pont A pályázat beadáskori napjától milyen mértékben kell tartani az átlagos statisztikai állományi létszámot? El lehet-e térni az átlagos statisztikai állományi létszámtól, ha igen, mennyi a tűréshatár? Mindkét pályázati konstrukció esetén munkahelymegőrzés, állásidő támogatása maximálisan tartani kell a pályázat beadásakor érvényes statisztikai állományi létszámot, a projekt teljes időtartamára vonatkozóan. Munkaerőmozgás esetén a kieső létszámot pótolni kell pont Van egy GVOP-s pályázatunk, melyben decemberéig vállaltunk létszámmegtartást. Pályázhatunk-e a Megőrzés programra? Igen 3.5, pontok Novemberben jár le a munkahelyteremtő pályázata a munkáltatónak. Beadhatja-e a pályázatát? Igen pont Pályázhat-e a vállalkozás, ha beruházási támogatáshoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettségük van. Igen 5

6 pont Mit tekintünk munkahelymegtartó támogatásnak? Kizárólag a Munkaügyi Központ által finanszírozott munkahely megtartó/munkahelymegőrző támogatásokat pont Az elmúlt évben egy főt Munkaügyi Központos munkahelymegőrző bértámogatással vettek fől, pályázhatnak-e a "Megőrzés" programra? Csak a foglalkoztatási támogatás lejártát követően, függetlenül attól, hogy a támogatás igénybevétele hány főt érint , pontok A rehabilitációs bér és járulék támogatás kizáró feltétel-e? Nem, de támogatás csak a támogatással nem érintett munkavállalók esetében igényelhető , pontok Megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató szervezet, akkreditált munkáltató,védett foglalkoztató pályázhat-e? Igen, amennyiben rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatást vesz igénybe, a támogatással NEM érintett munkavállalókra vehet igénybe támogatást pont Köztartozás ellenére lehet pályázni, csak annak rendezéséig nem utalják a támogatást? A pályázónak a pályázatban - büntetőjogi felelőssége tudatában - nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázat beadásakor nincs köztartozása, a arra az esetre vonatkozik, ha a pályázónak a pályázat beadása után a projekt végrehajtása közben keletkezik köztartozása pontok Ezen pontoknak melyik nyilatkozat felel meg? Pályázati adatlap Nyilatkozat 3. pont 4.1. pont A kieső célcsoport esetében mi a teendő? 30 napon belül pótolni kell. 6

7 4.1. pont Mi történik, ha a támogatott létszámból fegyelmi okokból szükséges az elbocsájtás? Mi történik, ha saját akaratából felmond a dolgozó? Új munkavállalót kell felvenni a kieső személy helyére, projektjük teljes időtartama alatt a projekt benyújtásakor meglévő statisztikai állományi létszám megőrzésének erejéig pont 2. bekezdés Mik a nyugdíjszerű ellátások? A nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások, pénzbeli ellátásoknak két fő csoportjuk van: rendszeres ellátások és egyösszegű kifizetések. A RENDSZERES ELLÁTÁSOKAT havonként utalják azt követően, hogy a megállapítás (teljesítő határozat) után megkezdték az ellátás folyósítását a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG), vagy a MÁV ZRt. Nyugdíj Igazgatóság számítógépes rendszerén keresztül. Az állományban előforduló ellátások közül a rendszeres ellátásokat a következők szerint csoportosíthatjuk: Saját jogon járó ellátások, Hozzátartozói ellátások, Rendszeres nyugellátások (nem baleseti ellátások), Öregségi nyugdíj, Rokkantsági nyugdíj, Foglalkoztatáspolitikai nyugdíjak, Ideiglenes özvegyi nyugdíj, Özvegyi nyugdíj, Árvaellátás, Szülői nyugdíj, Rendszeres baleseti nyugellátások, Baleseti rokkantsági nyugdíj, Ideiglenes baleseti özvegyi nyugdíj, Baleseti özvegyi nyugdíj, Baleseti árvaellátás, Baleseti szülői nyugdíj, Egyéb ellátás: mindazok a saját jogú ellátások, amelyek nem sorolhatók a fenti két ellátáscsoport egyikébe sem. Mindazok a hozzátartozói ellátások, amelyek nem sorolhatók a fenti két ellátáscsoport egyikébe sem pont A munkabér és járulékai esetén valamennyi munkabérhez kapcsolódó járulékra igényelhető-e a meghatározott mértékű támogatás (TB, munkaadói, rehab, szakképzési járulék, EHO)? Ezekre igényelhető:tb, munkaadói járulék, EHO pont Az ügyvezetõ egyben aktív dolgozó (fõállású, osztalékot nem vett fel) is a cégben. Igénybe veheti a támogatást saját maga után is? Nincs kizárva. Amennyiben benne van az átlagos statisztikai állományi létszámban kérhető rá támogatás, a munkahelymegőrző bértámogatás esetén max: a minimálbér és járulékai 150%-a A munkahelymegőrző bértámogatást jól értem-e, hogy konkrét személyre vonatkozik a továbbfoglalkoztatás? Igen. 7

8 4.2.1 pont Mennyi a kötelező legkisebb munkabér és járulékai 150 százaléka? ,- ft minimálbér 150%-a= ,- Ft. A minimálbér járuléka: ,- Ft, aminek a 150%-a ,-ft. Összesen a minimálbér és járulékai 150%-a= ,- Ft , pontok Benyújtható-e pályázat mindkét komponensre? és a re egyaránt, egyszerre benyújtható pályázat 4.2.1, pontok Van-e létszámkorlátozás, hogy hány főre adható be a támogatási kérelem? Az indokolt mértékig, amely gazdasági számításokkal, piacelemzéssel indokolható. A továbbfoglalkoztatási kötelezettség miatt fontos döntést igényel a vállakozás részére , 5.2 pontok Amennyiben közúti szállításról van szó, mekkora a maximális pályázható összeg? 100 ezer eurónak megfelelő összeg a maximum - ez most kb. 280Ft-s euróval számolva 28 millió Ft amennyiben az elmúlt három év vonatkozásában nem részesült de minimis támogatásban pont Lehet-e egyszerre képzési és bértámogatásra is jelentkezni? A esetében lehet bértámogatást és képzési támogatást együttesen igénybe venni pont Van-e személyenkénti felső határa a bértámogatás igénybevételének? Az érintett munkavállaló munkavégzéssel nem töltött, kieső munkaidejére jutó ténylegesen kifizetett munkabér legfeljebb 80 százaléka és a munkáltató által a fenti időre ténylegesen kifizetett járulékok legfeljebb 80 százaléka igényelhető. Egyéb megkötés nem található pont Munkaszerződés módosítás - a szerződésbe csak a csökkentett munkaórát kell beírni, valamint fel kell bontani a továbbra is 100%-os bérét az órák arányában (8 órának 6 órára csökkentés eesetén) a 6 órának megfelelő bérre, a munkával nem töltött 2 órának megfelelő 80%-os támogatás összegre? Az OFA támogatás időtartamára határozott időre megkötött munkaszerződésbe be kell írni a csökkentett munkaidőt, a béreket nem kell megbontani. Bér: a tényleges - csökkentett ( 6 órás) munkaidőre járó kereset valamint a kieső munkaidőre eső személyi alapbér 80%-a- Amennyiben releváns a képzésbe vonás tényét is rögzíteni kell. 8

9 pont Teljesítménybérezés esetén nem tudják előre pontosan a ténylegesen kifizetésre kerülő bér nagyságát, hogyan tervezzék az igényelt támogatás mértékét? A teljesítménynorma 100%-a kerüljön betervezésre, a megvalósítás során viszont a ténylegesen kifizetett bér igényelhető támogatásként pont Mi lesz a már megkezdett képzéssel ha projekt futamideje alatt a vállalat gazdasági helyzete megengedné, hogy visszaálljunk teljes munkaidős foglalkoztatásra? A cég és a képző között szolgáltatási szerződés, míg a munkavállaló és a munkáltató között felnőttképzési szerződés kerül megkötésre. A szerződésben vállalt kötelezettségek minden érintett félre vonatkoznak. Javasoljuk, hogy a fenti esetre voinatkozóan térjen ki a szerződés. Amennyiben a vállalat a megrendelések miatt vissza tud állni a normál munkarendre, abban az esetben a megkezdett képzés befejezésére lehetőséget kell biztosítani pont Melyek a képzési költség elszámolásának dokumentumai? A képző intézménnyel kötött szerződés, a képző cég által kibocsátott számla a képzés előrehaladását igazoló dokumentumok (pl.: jelenléti ív, előrehaladási napló), a képzés végét jelentő bizonyítványok, igazolások pont Képzés elszámolhatóságnak feltétele a képzés sikeres elvégzése? Igen Mit jelent a fenntartási kötelezettség? A támogatás időtartamával megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettséget h) pont kire vonatkozik? Azok nem pályázhatnak akik nehéz helyzetben vannak saját tőkéjének a felét elvesztette -, csak akik bizonyítottan átmeneti nehézséggel küzdenek a gazdasági recesszió miatt pont programhoz, nem közúti szállítás esetén -mekkora a maximális pályázható összeg? 9

10 200 ezer eurónak megfelelő összeg a maximum - ez most kb. 280Ft-s euróval számolva 56 millió Ft amennyiben az elmúlt három év vonatkozásában nem részesült de minimis támogatásban pont Kötelező az elkülönített bankszámla megnyitása? Igen, a szerződéskötés feltétele, állami pénzeket elkülönülten kell kezelni pont Alszámlán milyen pénzforgalom bonyolódik? Az elkülönített számlára kell tenni a vállalt és ütemezett önerőt, erre a számlára érkezik az OFA támogatás. Erről a számláról más pénzügyi tevékenység nem végezhető pont Mekkora biztosítékot kell nyújtani? A támogatási összegnek megfelelő biztosítékot kell nyújtani pont Jól értelmezzük, hogy elegendő egy közjegyző előtt tett nyilatkozat biztosítékként, ebben az esetben egyébre nincs szükség? Nem. Van egy kötelező biztosíték az azonnali beszedési megbízás, valamint a Pályázati felhívás alapján ezen felül egy válaszható biztosíték, ez lehet a közjegyző előtt tett tartozáselismerő nyilatkozat. 6.3 pont A pályázati kiírás a 2003-as Office használatát kéri, de cégünk 2000-es Office-t használ. A 2003-as formátumban is beadhatják. 6.2 pont Kilátásba helyezik a pályázati kiírás módosítását. A már benyújtott pályázatot melyik verzió szerint bírálják el? Várható-e a változások bevezetésében türelmi idő? A most meghirdetett feltételekkel benyújtott pályázatok elbírálása a most kiírt feltételeknek, szempontoknak megfelelően kerül elbírálásra február 5.ig. Közben a honlapon figyelemfelkeltően megjelent, hogy változik a pályázati felhívás február 5-e után pedig át kell dolgozniuk az új feltételeknek megfelelően. 6.4 pont Várhatóan mikor lesz (dátumszerűen) az első elbírálás? Minden hónap első csütörtökéig beérkezett pályázatokról döntenek 30 nap múlva. 10

11 A pályázati adatlapot érintő kérdések 2.6. pont A pályázat beadáskori napjától milyen mértékben kell tartani az átlagos statisztikai állományi létszámot? El lehet-e térni az átlagos statisztikai állományi létszámtól, ha igen, mennyi a tűréshatár? Mindkét pályázati konstrukció esetén munkahelymegőrzés, állásidő támogatása maximálisan tartani kell a pályázat beadásakor érvényes statisztikai állományi létszámot, a projekt teljes időtartamára vonatkozóan. Munkaerőmozgás esetén a kieső létszámot pótolni kell. 3. melléklet A 3. számú mellékletben (ADATLAP) kérik valamennyi munkavállalóra vonatkozóan a személyes adatokat? Név szerinti lista - csak a célcsoportra vonatkozóan kell elkészíteni a listát a felsorolásban lévő adattartalommal (Excel tábla) sz. melléklet Münkaügyi Központhoz milyen formában kell jelezni a tervezett létszámleépítést? A pályázati adatlap 3-as- ADATLAP, ill. 4-es- TÁJÉKOZTATÁS - számú mellékletében. 3-4.sz. melléklet Minden dolgozót külön oldalon kell szerepeltetni és így csatolni (és oldalszámozni) a pályázat mellékletként? Nem - egy listát kell a melléklet mellé mellékelni sz. melléklet Több telephellyel rendelkező cég melyik munkaügyi központ felé küldje a 3. 4-es számú mellékletet? A dolog természetéből adódóan minden érintett RMK-hoz be kell adni,mivel lehet hogy egyik régióban feszültséget okoz az elbocsátás máshol nem. A pályázatba az RMK-k által lepecsételt aláírással átvett mellékleteket be kell csatolni az elkészült pályázatba pont Mit jelent az összes létszám? A program keretében csak a konkrét munkáltatói igényekre épülő képzés támogatható, egy munkavállaló több képzésben is részt vehet- ekkor ő az összes létszámban kétszer szerepel. 11

12 9.2. pont Csak azon munkavállalókat kell beírni, akik a projektben részt vesznek vagy a szervezet teljes dolgozói állományát? Csak a célcsoportot pont Az adatlap 13.5.pontjában lévő "saját forrás ütemezése" táblázat sorai bővíthetők-e? Lehet-e pl. 12 hónapos támogatási kérelem esetén havi bontásban vállalni a saját forrás ütemezését, tehát a 12 hó támogatás + 12 hó továbbfoglalkoztatás esetén 24 havi részletben tervezni a saját forrás ütemezését? Bővíthetők.csak az OFA támogatás idejére vonatkozóan kell leírnia a forrásütemezést. Jelen esetben 12 hónapra. 13.5, 13.7 Saját forrás/támogatási összeg kifizetés ütemezése A sorok növelhetők, az ütemezés havi és negyedéves bontásban lehetséges. 16. melléklet Mikor kell benyújtani? A pályázat benyújtásakor. 50 fő felett és a 3 hónapot meghaladó támogatási igény esetén. Nyilatkozat 6. pontja A pályázni szándékozó munkáltatónak több évvel ezelőtt volt munkaügyi bírság fizetési kötelezettsége. Ez nem kizáró ok a pályázatból? Ha nincs az egyenlőbánásmód hatóság rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének meg nem felelő munkáltatók adatbázisában akkor pályázhat. Nyilatkozat 6.a pontja Honnan tudom hogy megfelelek -e a évi XXXVIII Tv a rendezett munkaügyi kapcsolatok (7) bekezdésében és a (9) bekezdése a), b), c) pontjában foglalt feltételeknek? 12

13 Kötelező mellékletek: 5 A vállalkozásnak több telepehelye is van, mindegyik önkormányzattól szükséges nyilatkozat? Az önkormányzati igazolás attól az önkormányzattól szükséges ahol a szervezettnek adófizetési kötelezettsége van. ### Mit jelent megtartott képzések száma? Képzés típusokat. csatolandó 11. Nincs ilyen formanyomtatvány az Apeh honlapján mit töltsön ki? A tavalyit, írja felül pl helyett A 7-set tollal áthúzza. I. Mit jelent a projekt kezdete és vége? A projekt kezdete azaz időpont, mikortól a támogatást igénybe veszi. A projekt vége, a foglalkoztatási kötelezettség teljesítésének utolsó napja. III. Piacelemzés mikor kell? 50 fő felett és a 3 hónapot meghaladó támogatási igény esetén. Piacelemzési témák: 1/ érintett tevékenység bemutatása, válság átmeneti jellegének bemutatása, gazdasági visszaeses közvetlen hatásai, ügyfelek, erőforrások, piac jövőbeni alakulásának bemutatása, értékesítési prognózis, jövőkép, kilátások stb. Pályázati dokumentációt érintő kérdések 2. pont Az adatlaphoz készült-e "Kitöltési útmutató"? Amennyiben igen, hol található? Konkrét -sorral sorra - kitöltési útmutató nincs, ez a pályázati dokumentáció. Szakmai tanácsadók az OFA Hálózat felsorolt munkatársai. 13

14 3. sz. melléklet 5.3. pontja Bértámogatásra szeretnének pályázni, ebben az esetben a kifizetési kérelemhez milyen dokumentumok csatolandók? A bértámogatás igényléséhez szükséges dokumentumok a támogatási szerződés mellékletében kerülnek majd meghatározásra, (előzetesen várható: munkaszerződés másolata, a bérszámfejtési bizonylat másolata, a bér és járulékainak átutalását igazoló bizonylatok másolata. Lásd: Támogatási szerződés tervezet: 5.3. pontja. Támogatási szerződés tervezet Mi történik, ha a pályázó nem tudja megvalósítani a vállalt projektet, és további létszámleépítésre kényszerül a vállalkozás? Ilyen esetben az OFA jogosult a támogatás folyósításának felfüggesztésére, ill. a szerződéstől való egyoldalú és azonnali hatályú elállásra.amennyiben a létszámleépítés a projekt ideje alatt (továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel együtt) valósul meg, felhasznált támogatási összeget a pályázónak vissza kell fizetnie. Egyéb kérdések 6/96 MüM rendelet bármilyen módon szabályozza a pályázat beadását? Nem szabályozza. Az OFA-hoz a pályázatot a pályázati kiírás szerint kell elkészíteni. Mi történik akkor, ha a pályázat elnyerését követően, létszámot kell növelni valamilyen területen, okoz-e ez problémát a pályázat teljesítésében? Ha a piaci viszonyok, a megrendelések kedvezően alakulnak a pályázó bővítheti a létszámot. (MUNKÁBA OFA program). A pályázó dönthet úgy is, hogy már nincs szüksége a támogatásra és a tervezetthez képest előbb - részteljesítéssel - lezárja a projektet. Ebben az esetben a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama csak a ténylegesen igénybe vett támogatási időtartamra vonatkozik. Mi történik, ha például 3 hónapra kérünk támogatást, vállalva újabb 3 hónapos továbbfoglallkoztatást, ezt követően nyújthatunk-e be újabb pályázatot? Igen, ha a korábbi pályázat lezárult és a beadási határidő még nem járt le, vagy a támogatási keret nem merült ki, beadható újabb pályázat. Mi történik, ha például 6 hónapra kérjük a támogatást, vállalva újabb 6 hónap továbbfoglalkoztatást, de ezen időszakon belül a piaci viszonyok változása miatt el kell bocsátani munkaerőt? 14

15 A projekt megvalósításának időszakában a pályázat beadásakor vállalt létszámot meg kell tartani, egyébként szerződésszegésnek minősül. Ezért szükséges alapos piacelemzést (stratégiát) készíteni. Van egy GVOP-s pályázatunk, melyben decemberéig vállaltunk létszámmegtartást. Pályázhatunk-e a Megőrzés programra? Igen Határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalóra igényelhető-e a támogatás? Igényelhető, ha vállalja a továbbfoglalkoztatását Ha a munkavállaló a projekt időtartamában táppénzre /szabadságra megy, ezen időszakra a munkáltatót terhelő költségekre arányosan lehívható-e a támogatás? Ez esetben folyamatosnak tekinthető-e a projektmegvalósítás? Igen. A cégnek nincs pecsétje pályázhat-e? Igen - név+titulus+cégnév 15

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Érvényesség kezdetének időpontja: 2015. 01. 01. A 2013. december 31-ig érvényes Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások

Részletesebben

Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz (Az Útmutatóban leírtakhoz kapcsolódó módosítások, kiegészítések a 38. oldaltól kezdődően találhatók.) I. A létszám

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

I. Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (ACS_KERESET_2015)

I. Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (ACS_KERESET_2015) Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetésre kerülő Azonnal cselekszünk c. program keretében meghirdetésre kerülő pályázati konstrukciók bemutatása I. Kereset kiegészítés támogatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által az Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Általános Művelődési Központ 1 Bevezető TARTALOM I. Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja 1. Intézményi alapadatok 2. Az intézmény gazdálkodásának

Részletesebben

A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója

A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója F7. Fogalomjegyzék A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója - Általános képzés: olyan képzés, amely az általános m veltség növelését célozza, amely

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására JÁSZDÓZSÁN

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására JÁSZDÓZSÁN P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására JÁSZDÓZSÁN Jászdózsa Község Önkormányzata célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását és ezáltal a Község

Részletesebben

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba.

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba. I. Fejezet 1. A Kollektív Szerződésre vonatkozó szabályok Kollektív Szerződés valamint mellékletei, kiegészítései szabályozzák a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának,

Részletesebben

A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból finanszírozott támogatási formák álláskeresők és vállalkozások részére

A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból finanszírozott támogatási formák álláskeresők és vállalkozások részére CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból finanszírozott támogatási formák álláskeresők és vállalkozások részére Szeged, 2013. május 15. Előadó: Bakos László

Részletesebben

I. fejezet. A hallgatók jogai és kötelezettségei. A hallgatói jogviszony

I. fejezet. A hallgatók jogai és kötelezettségei. A hallgatói jogviszony I. fejezet A hallgatók jogai és kötelezettségei A hallgatói jogviszony 1. (1) Az egyetem hallgatója az alapképzésben, mesterképzésben, doktori képzésben, főiskolai és egyetemi szintű képzésben, felsőfokú

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék-és egészségügyi hozzájárulás, valamint szociális hozzájárulási adó fizetésének alapvető szabályai 2016. I.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez az Öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás jogcím keretében a mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások

Részletesebben

A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT)

A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT) A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT) 1. Kötelezettségek utólagos fedezeti számlanyitás esetén. A 191/2009. Korm. Rendelet szerinti építtetői fedezetkezelés esetén

Részletesebben

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás 2013.évközi,2014. évi változásai. Győri Anikó NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága

Szakképzési hozzájárulás 2013.évközi,2014. évi változásai. Győri Anikó NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága Szakképzési hozzájárulás 2013.évközi,2014. évi változásai Győri Anikó NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága Jogszabályi háttér a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. harmadik negyedévben Kecskemét, 2013. augusztus Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 1 A Városközponti Iskola közalkalmazottainak munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket az intézmény főigazgatója, mint munkáltató és a Pedagógus Szakszervezet (PSZ),

Részletesebben

2009. évi. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

2009. évi. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2009 Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2009. évi pályázati programja A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

Részletesebben

2010. februári hírek

2010. februári hírek 2010. februári hírek Újra itt a sztárpályázat Újra jönnek a telephelypénzek Kkv-k: a források egyharmadát már kiosztották Ismét elérhetőek a GOP február 20-al felfüggesztett pályázatai Százmilliárd a közép-magyarországi

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a PCOS Szívügy Alapítvány (nyilvántartási szám: 01-01-10248, székhely: 1137 Budapest, Katona József u. 31. II. emelet 3/a., adószám: 18127076-1-41, képviseli:

Részletesebben

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 A munka világa HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 Készítették: Kovácsné Kemény Gyöngyi I. fejezet Frecska Zoltánné II. fejezet Kapás Zsolt III. fejezet Dr. Jászka Ernő IV.

Részletesebben

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUMI ÁLLAM TITKÁRÁNAK 1/1979. SZÁMÚ. Budapest, 1979. évi február hó 13-án. SZIGORÚAN TITKOS!

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUMI ÁLLAM TITKÁRÁNAK 1/1979. SZÁMÚ. Budapest, 1979. évi február hó 13-án. SZIGORÚAN TITKOS! b e l ü g y m i n i s z t é r i u m SZIGORÚAN TITKOS! 10-23/1/1979. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUMI ÁLLAM TITKÁRÁNAK 1/1979. SZÁMÚ PARANCSA Budapest, 1979. évi február hó 13-án. ÁBTL - 4.2-10

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat szakmai indoklása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat szakmai indoklása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hátrányos helyzetű térségekben és településeken élő tehetséges fiatalok tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférését és a tehetséggondozás területi elosztásának kiegyensúlyozását

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat szakmai indoklása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat szakmai indoklása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok intézményi és integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő

Részletesebben

Pályázati felhívás a munkabérek nettó értékének 2012. évi megőrzéséhez nyújtható támogatásra

Pályázati felhívás a munkabérek nettó értékének 2012. évi megőrzéséhez nyújtható támogatásra Pályázati felhívás a munkabérek nettó értékének 2012. évi megőrzéséhez nyújtható támogatásra A pályázat kódjele: NFA-2012-KOMP A munkabérek nettó értékének megőrzéséhez nyújtható támogatásról, valamint

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 9/2008. (IV.25.) KT. Rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 9/2008. (IV.25.) KT. Rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Szentlőrinc Városi Önkormányzat 9/2008. (IV.25.) KT. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről (A 11/2011.(V.27.), a 4/2010.(III.26.) KT. Rendelettel egységes szerkezetben) Szentlőrinc

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1 1 Felhívjuk a tisztelt

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Szerencs város közigazgatási területén működő kisvállalkozások támogatásáról szóló önkormányzati rendelethez

P Á L Y Á Z A T. Szerencs város közigazgatási területén működő kisvállalkozások támogatásáról szóló önkormányzati rendelethez 1. sz. melléklet munkahelyteremtő támogatás igényléséhez 1. 2. A létesíteni kívánt új álláshelyek száma, valamint az igényelt támogatás összege: 1.1. Új álláshelyek száma:. Ebből: Teljes foglalkoztatottak

Részletesebben

17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről

17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről T aksony Na gy k ö zség Önkormán y za ta Képvisel ő-testületének 17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről Taksony

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány 2. Együttműködési szándéknyilatkozat I. célterülethez 3. Együttműködési szándéknyilatkozat II. célterülethez 4. A támogatással kapcsolatban

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2007.(II. 01.) RENDELETÉNEK a 14/2007.(IX. 27.) rendelettel, a 19/2007.(XI.

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. április XIV. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK. Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22.

ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK. Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22. ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22. Az elszámolhatóság időbeli és területi hatálya A 2007. január 1. és 2015. június

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Szigetszentmiklós Város Önkormányzata lakossági energiamegtakarítást eredményező utólagos hőszigetelésre irányuló beruházások támogatásához Pályázat kódszáma: SZSZM-EP-2009-3

Részletesebben

25/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1. Helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról

25/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1. Helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 25/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1 Helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában kapott eredeti

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Konferenciatámogatás pályázati felhíváshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Konferenciatámogatás pályázati felhíváshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Konferenciatámogatás pályázati felhíváshoz A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány közgazdasági, pénzügyi valamint az ezekhez kapcsolódó interdiszciplináris témájú konferenciatámogatási

Részletesebben

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár?

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII.

Részletesebben

NEP-2004-5 (magánszemélyek részére) 1 PÁLYÁZATI ADATLAP. a NEP-2004-5 jelű pályázathoz

NEP-2004-5 (magánszemélyek részére) 1 PÁLYÁZATI ADATLAP. a NEP-2004-5 jelű pályázathoz NEP20045 (magánszemélyek részére) 1 A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI ADATLAP a NEP20045 jelű pályázathoz A Nemzeti Energiatakarékossági

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Módosítva: 28/2015. (XI.02.), Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Szentes Város Önkormányzata a vállalkozások által foglalkoztatottak

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Hatályos: 2009. február 20. Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának 25/2005. (VI.19.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1. A BEVALLÁS JELLEGE Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény többféle esetben

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/59013/2011. Cím: Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 72. és 92. ai, valamint a módosított, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, az álláskeresők számának alakulásáról

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, az álláskeresők számának alakulásáról KAZINCBARCIKAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉGE Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási helyzetéről, az álláskeresők számának alakulásáról Kazincbarcika, 2014. május 3700

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Nagyvállalkozások OKJ-s és akkreditált képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhívásához

Részletesebben

2014/1. SZÁM TARTALOM

2014/1. SZÁM TARTALOM 2014/1. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 1/2014. (I. 06. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti járművezetői és járműüzemeltetési tevékenységet ellátó munkavállalók belső képzésként megvalósuló

Részletesebben

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató A pályázati kód: MMA-16-P Pályázati Útmutató 1. Bevezetés 1.1. Az útmutató célja Jelen pályázati útmutató célja, hogy segítsünk Önnek a Magyar Művészeti Akadémia által meghirdetésre került Művészeti program

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 7. számú függelék A Közös Önkormányzati Hivatal saját hatáskörében figyelembe véve a költségvetési szervek Szervezeti és Működési

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI AJÁNLAT MUNKAHELYMEGŐRZŐ TÁMOGATÁS MUNKAIDŐ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA TÁMOP 2.3.3/09/01/A

EGYÜTTMŰKÖDÉSI AJÁNLAT MUNKAHELYMEGŐRZŐ TÁMOGATÁS MUNKAIDŐ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA TÁMOP 2.3.3/09/01/A 4 nap munka, 1 nap képzés Soha ilyen kedvező képzési pályázat nem volt még az Ügyfeleknek Uniós forrásból finanszírozott képzések A képzés idejére kieső munkabér-támogatás EGYÜTTMŰKÖDÉSI AJÁNLAT MUNKAHELYMEGŐRZŐ

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

Mezőgazdaságot érintő aktuális adózási kérdések. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Mezőgazdaságot érintő aktuális adózási kérdések. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Mezőgazdaságot érintő aktuális adózási kérdések Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Tartalom: 2013. évi Szja bevalláshoz kapcsolódó információk, kiemelten: Támogatások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÉTOLDALÚ TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI (TÉT) EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: TÉT_15 2015. OKTÓBER

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÉTOLDALÚ TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI (TÉT) EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: TÉT_15 2015. OKTÓBER PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÉTOLDALÚ TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI (TÉT) EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: TÉT_15 2015. OKTÓBER FELHÍVÁS A nemzetközi kétoldalú Tudományos és Technológiai együttműködés keretében folytatott

Részletesebben

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal:

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: 274/2009. (VII. 21.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: A Törökbálinti Városfejlesztő

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására A Felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA a 2015. évi éves költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos egyes kérdésekről

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA a 2015. évi éves költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos egyes kérdésekről A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA a 2015. évi éves költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos egyes kérdésekről Az előző évhez hasonlóan a 2015. évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan

Részletesebben

kell alkalmazni, hogy a kérelmet szakmailag az (1) bekezdés szerinti tanácsadó testület helyett a MEP ellenőrző főorvosa véleményezi.

kell alkalmazni, hogy a kérelmet szakmailag az (1) bekezdés szerinti tanácsadó testület helyett a MEP ellenőrző főorvosa véleményezi. kell alkalmazni, hogy a kérelmet szakmailag az (1) bekezdés szerinti tanácsadó testület helyett a MEP ellenőrző főorvosa véleményezi. Külföldi tartózkodás közben szükséges gyógykezelés megtérítése 12.

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2009. III. negyedév Dél-Alföld 2009. augusztus szeptember Bács-Kiskun megye 662 31014 fő Csongrád megye 477 35611 fő

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Témakörök: 1. Családi kedvezmény 2. Rendelkezési jogosultság 3. Új adómentes lehetőségek 4. Önálló tevékenységre vonatkozó változások 5. Nem önálló tevékenységre

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A szakképzési hozzájárulási kötelezettség "2008. éves Bevallási és önellenőrzési nyomtatvány" - ához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A szakképzési hozzájárulási kötelezettség 2008. éves Bevallási és önellenőrzési nyomtatvány - ához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A szakképzési hozzájárulási kötelezettség "2008. éves Bevallási és önellenőrzési nyomtatvány" - ához A bevallási nyomtatványt a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének

Részletesebben

Szakképzési valamint 18

Szakképzési valamint 18 NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL H A GINOP-6.1.1-15 Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése kiemelt projekt megvalósítás sára létrejött konzorcium A GINOP-6.1.1-15 Alacsony

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 25. 2010. 2 I. BEVEZETÉS A közoktatásról

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Város 2011. évi költségvetéséről (A 27/2011.(VI.27.), a 40/2011.(IX.27.) és a../2011.(xii ) módosító önkormányzati

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Adóváltozások 2013-2014

Adóváltozások 2013-2014 Adóváltozások 2013-2014 2013, december 18-11:35 Tisztelt Ügyfelünk! Tárgy: 2014 évi adóváltozások Eddigi gyakorlatunknak megfelelően összefoglaljuk a legfontosabb 2014. évi adóváltozásokat. Előreláthatólag

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez Kertészet korszerűsítése jogcím keretében a kertészeti termelő tevékenységet szolgáló létesítmények építése, korszerűsítéséhez, a hozzá kapcsolódó infrastrukturális

Részletesebben

Az Szt. 90/A. és az 92/C. (5) bekezdésének alkalmazása során kijelölt szociális hatóságok köre szintén változatlan.

Az Szt. 90/A. és az 92/C. (5) bekezdésének alkalmazása során kijelölt szociális hatóságok köre szintén változatlan. Szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII.29.) Korm. rend., illetve egyéb kapcsolódó jogszabályok ismertetése A gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

FELHÍVÁS. A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására FELHÍVÁS A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására A felhívás címe: Szennyezett területek kármentesítése A felhívás kódszáma: KEHOP 3.3.0 Magyarország Kormányának felhívása az állami

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

A Nők 40 program keretében nyújtott bérköltség támogatás általános szerződési feltételei 1

A Nők 40 program keretében nyújtott bérköltség támogatás általános szerződési feltételei 1 A Nők 40 program keretében nyújtott bérköltség támogatás általános szerződési feltételei 1 I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: a foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzata

Közalkalmazotti Szabályzata Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal Közalkalmazotti Szabályzata A Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal (a továbbiakban: Munkáltató ) közalkalmazottainak jogviszonyára vonatkozó

Részletesebben

5. 2016. évi Járási startmunka mintaprogramok/ráépülő program pályázat Előterjesztő: Tóth János polgármester

5. 2016. évi Járási startmunka mintaprogramok/ráépülő program pályázat Előterjesztő: Tóth János polgármester 5. 2016. évi Járási startmunka mintaprogramok/ráépülő program pályázat Előterjesztő: Tóth János polgármester Tervezési Segédlet a 2016. évi járási startmunka programok indításához I. Általános szempontok

Részletesebben

A kisadózó vállalkozás tételes adója (KATA)

A kisadózó vállalkozás tételes adója (KATA) Copyright 2014 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva. Ezt a dokumentumot a Könyvelői Praktikumból nyomtatták 2014-02-23 20:13:27-kor, a(z) 78.92.204.112 IP címről. Tartalomjegyzék: A kisadózó

Részletesebben

(nyugellátás elbírálásához)

(nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2011. kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ( b, E, M és P lapokhoz) A 2011. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése (A pályázat kódja: ROM-ISK-15) Pályázati Útmutató Készült: 2015. október 27. 1. oldal Tartalom 1. A támogatás formája és mértéke... 3 2. A pályázat benyújtására

Részletesebben

A Tolna Megyei Kormányhivatal

A Tolna Megyei Kormányhivatal A Tolna Megyei Kormányhivatal AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 2016. augusztus 1. és 2016. december 31. közötti időszakban képzéseket elindító, a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 3. szerinti felnőttképzést folytató

Részletesebben

Illés Béla szolgáltató

Illés Béla szolgáltató llés Béla szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatás hoz Érvényes: Mórágy körzetében Hatályba lépés kelte: 2014.08.01. Utolsó módosítás kelte: 2014.07.01. 2 ;

Részletesebben

CIB Lakóingatlan-lízing

CIB Lakóingatlan-lízing ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Érvényes: 2009. 02. 24-tıl Legyen szó új vagy használt lakóingatlan vásárlásról a CIB Lízing Csoport finanszírozási ajánlatai között biztosan megtalálja az Ön számára legmegfelelıbb konstrukciót.

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szent Margit Rendelőintézet villamos felújítás kivitelezése 2011. szeptember Az ajánlati dokumentáció tartalma:

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2013-BAN

AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2013-BAN AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2013-BAN Nemzeti Munkaügyi Hivatal Készült A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Kutatási és Elemzési Főosztályán Főosztályvezető: Tajti József Készítette:

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kisújszállás Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Az Hivatal (alapadatai) azonosító adatai 2 I. Általános rendelkezések 1.1. Elnevezése: Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal Székhelye:

Részletesebben

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kazincbarcikai Járási Hivatala Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról Foglalkoztatási Osztály

Részletesebben

Szezonális foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban Seasonal employment in Hungarian agriculture

Szezonális foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban Seasonal employment in Hungarian agriculture Hamza Eszter 1 Rácz Katalin 2 Ehretné Berczi Ildikó 3 Szezonális foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban Seasonal employment in Hungarian agriculture hamza.eszter@aki.gov.hu 1 Agrárgazdasági Kutató Intézet,

Részletesebben