E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések"

Átírás

1 E-Munkajog Szakmai folyóirat április XIV. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől? Jelentkezzen az címen, a témakör vagy akár az előadó megnevezésével, és kérjen ajánlatot kihelyezett előadás megtartására! A hónap témája A munkába járás költségtérítése A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 25. (2) bekezdése értelmében a nem önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a nem személygépkocsival történő munkába járás utazási költségtérítése, ha az nem haladja meg a bérlet vagy jegy árát, a munkavállaló nem önálló tevékenységből származó jövedelmének számít, a munkában töltött napokra a munkahely és a lakóvagy tartózkodási hely között és/vagy hazautazásra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 9 forint összeget. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) május 1-jétől újra szabályozza a munkáltatók költségtérítés-fizetési kötelezettségét. Csak akkor illeti meg költségtérítés a munkavállalót, ha állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye és munkahelye nem azonos településen van. A költségtérítésre való jo- Munkajog című szaklapunkban közzétett jogi szakcikkek és az egyes esetekre, kérdésekre adott válaszok Olvasóink munkajogi tájékoztatásában kívánnak segíteni. A kérdésekre adott válaszok a szerzőnk rendelkezésre álló információk alapján kialakított egyéni szakmai véleményét tükrözik. A teljes tényállás ismeretében személyesen nyújtandó jogi tanácsadás eltérő szakmai véleményhez vezethet, ezért az értelmezésbeli különbözőségekért Kiadónk felelősséget nem vállal. Tartalom Szerző: Dr. Gáspárné Dr. Szokol Márta A kézirat lezárása: március A hónap témája A munkába járás költségtérítése 4 Olvasói kérdések Rendelésállomány csökkenése miatti munkaidő-csökkentés Gyógypedagógus pótszabadsága Munkavégzés behívás alapján Havidíjas munkavállaló munkabérének kifizetése, elszámolása több havi munkaidőkeretben A beolvadás mikortól számít jogutódlásnak? Betegszabadság elszámolása Tisztelt Előfizetőnk! Megújult honlapunkon ( letöltheti online segédleteinket az alábbi hozzáféréssel: Felhasználónév: munkajog2 Jelszó: db775 Munkajoggal kapcsolatos kérdését az alábbi címre várjuk: 1 E-Munkajog március, XIV. évfolyam 3. szám

2 gosultság a jövőben nemcsak a magyar, hanem az Európai Gazdasági Közösség állampolgáraira mint munkavállalókra is kiterjed. Az EGT-állam területéről történő munkába járás és hétvégi hazautazás költségeit is téríteni köteles a munkáltató (például Dunaszerdahely és Budapest vagy Arad Makó között). A költségtérítés azonos mértékű valamennyi közlekedési eszköz igénybevétele esetén. A munkáltató a teljes árú, valamint a kedvezménynyel megváltott bérlet vagy menetjegy árának 86%-át köteles megtéríteni, ha a munkavállaló: belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmi vasút 2. kocsiosztályán, helyközi távolsági autóbuszjáraton, elővárosi buszon, HÉV-en, menetrend szerint közlekedő hajón, kompon vagy réven utazik a munkavégzés helyére. Költségtérítést kell fizetni az ún. átutazás céljából igénybevett helyi közlekedési eszköz igénybevétele után is, például ha a dolgozó Szentendréről Budaörsre jár dolgozni, akkor mind a Szentendre és Budapest közötti szakaszra váltott buszbérlet vagy HÉV-bérlet, Budapesten belül BKV-bérlet, Budapest és Budaörs között vasút vagy távolsági bérlet árának legalább 86%-át tartozik megfizetni a munkáltató. A hétvégi hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi összegét maximálja a rendelet. Tartózkodási hely: a Magyar Köztársaság vagy az EGT-állam területén lévő lakásnak a címe, amelyben a munkavállaló lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül munkavégzés céljából ideiglenesen tartózkodik. Hazautazás céljából a fentiekben felsorolt közlekedési eszközökön túl légi közlekedési jármű is igénybe vehető. A hazautazás költségeinek legalább 86%-át köteles a munkáltató költségtérítésként fizetni, bérlet vagy menetjeggyel történő elszámolás ellenében. A felső korlátot 2011-től kezdődően a tárgyévre vonatkozóan a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter minden év január 25-ig hivatalos lapjában közzé teszi. Mértéke az előző év összegének a KSH által a megelőző évre megállapított és közzétett fogyasztói árnövekedés mértékével emelt összege évben Ft a felső határ. A rendelet értelmében mind a napi munkába járás, mind a hétvégi hazautazás költségeinek megtérítése is megilleti a dolgozót, ha állandó lakóhelye és munkahelye más-más településen van, és munkavégzés céljából az állandó lakóhelyének elhagyása nélkül, a munkahelyéhez közelebb lévő, de a munkahelyével nem azonos helyiségbe költözik. Például az aradi állandó lakos és Szegeden dolgozó EGT-állampolgár munkavállaló ideiglenesen Makóra költözik. (Napi munkába járás: Makóról Szegedre, hazautazás legfeljebb hetente egyszer: Makóról Aradra.) Nyilatkozattételi kötelezettség bevezetése. A munkavállaló a költségtérítés igénybevételével egyidejűleg nyilatkozni köteles a lakóhelyéről és a tartózkodási helyéről, továbbá arról, hogy lakóhelyéről vagy tartózkodási helyéről jár-e naponta munkába. Hazautazás: a tartózkodási helyről a munkavégzés rendjétől függően legfeljebb hetente egyszer a lakóhelyre történő oda- és visszautazás április, XIV. évfolyam 4. szám E-Munkajog

3 NYILATKOZAT MUNKÁBA JÁRÁS CÍMÉN JÁRÓ UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Alulírott név: lakcím: munkakör: a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 7. -ában foglalt kötelezettségemnek eleget téve bejelentem, hogy: 1. Lakóhelyem a..számú fénymásolatban mellékelt lakcím nyilvántartási kártya tanúsága szerint:. szám alatti lakás, amelyben élek, illetve amelyben életvitelszerűen lakom. 2. Tartózkodási helyem:.. szám alatti lakás amelyben lakóhelyem végleges elhagyásának szándéka nélkül munkavégzési célból ideiglenesen lakom. Alulírott büntetőjogi, munkajogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy munkavégzésem helyére - a napi, valamint* - a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres vagy esetenkénti* oda-vissza utazás - a tartózkodási helyemről* - lakóhelyemről* történik. Dátum:.. *A megfelelő rész aláhúzandó!. munkavállaló FONTOS! Napi munkába járáshoz utazási költségtérítés csak akkor fizethető, ha a munkavégzés helye és a munkavállaló lakóhelye; az a lakás ahol a munkavállaló él, illetve életvitelszerűen lakik, tartózkodási helye; az a lakás, amelyben a munkavállaló lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül munkavégzés céljából ideiglenesen tartózkodik. különböző helységben van. A törvényi előírás értelmében csak arról a tartózkodási helyről történő munkába járás után kell fizetni költségtérítést, amely helyiségbe a munkavállaló kifejezetten munkavégzés céljából költözött. 3 E-Munkajog április, XIV. évfolyam 4. szám

4 Nem kell hozzájárulást fizetni például akkor, ha a munkavállaló a munkavégzés helyével azonos helységben lévő lakóhelyéről, más helységben élő barátnőjéhez/barátjához lakóhelyének végleges elhagyásának szándéka nélkül költözik. Személygépkocsival történő munkába járás Az Szja a (2) bekezdésének b) 1 pontja szerinti jövedelemnek nem minősülő költségtérítésre csak akkor jogosult a munkavállaló ha: lakóhelye vagy tartózkodási helye és a munkahelye között nincs közösségi közlekedés, munkarendje szerint a közösségi közlekedést csak hosszú várakozással tudja igénybe venni, R. 2. g) hosszú várakozás: az az időtartam, amely a munkavállaló személyi, családi vagy egyéb körülményeire tekintettel aránytalanul hosszú, és amely az út megtételéhez szükséges időt meghaladja. mozgáskorlátozottság vagy súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha munkába járását közeli hozzátartozója (Mt [2] bekezdés) biztosítja. A fenti körülményeket igazolni kell például menetrenddel, lakcímkártyával, nyilatkozattal. Ha a rendeletben foglalt feltételek megléte nem igazolható, akkor a munkavállaló a kilométerenkénti kilenc forint költségtérítésre nem, csak bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának 86%-os összegű megtérítésére válik jogosulttá. 1 Szja. tv. 25. (2) b) költségtérítés címén (ideértve különösen a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítését is) ba) a munkában töltött napokra a munkahely és a lakó- vagy tartózkodási hely között és/vagy bb) hazautazásra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 9 forint értékben kap a magánszemély. (3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott összeget meghaladó költségtérítés ha a törvény másként nem rendelkezik a magánszemély (1) bekezdés szerinti jövedelme. (4) A magánszemély a munkahelye és a lakóhelye közötti útvonalra gépjárművel történő munkába járás címén költséget nem számolhat el. Olvasói kérdések 1) Rendelésállomány csökkenése miatti munkaidő-csökkentés Kérdés Cégünk több műszakos munkarendben dolgozik heti 40 órás teljes munkaidőben 5/2 munkarendben. Rendelésállományunk csökkenése miatt kénytelenek vagyunk bevezetni a heti 32 órás munkahetet napi 8 órás munkaidő-beosztással, tehát a pénteki napon nem dolgoznánk. Továbbá be fogjuk vezetni a 4 havi munkaidőkeretet is március 1-jétől. Ez a két intézkedés bevezethető-e egyszerre? A 32 óra részmunkaidős beosztásnak számít-e, vagy 32 órás teljes heti munkaidőnek? (Munkaszerződés-módosítást közös megegyezéssel fogunk kötni dolgozóinkkal!) Válasz A munkaszerződésnek ugyan nem kötelező tartalmi eleme a munkaidő mértékében történő megállapodás, de megállapodás hiányában a munkaviszony általános teljes napi munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre, amely napi nyolc órával azonos (Mt. 45. [4] bekezdés és 92. [1] bekezdés). A felek a teljes napi munkaidőnél rövidebb teljes napi munkaidőben is megállapodhatnak. Fontos megjegyezni, hogy a rövidebb teljes napi munkaidő nem azonos a részmunkaidővel. Rövidebb teljes munkaidőt jogszabály (például az egészségügyben), kollektív szerződés, üzemi megállapodás vagy a felek megállapodása írhat elő (Mt. 92. [4] bekezdés). Ha a felek megállapodásukkal a teljes munkaidőt csökkentik, akkor az így csökkentett munkaidő is teljes munkaidőnek, és nem részmunkaidőnek minősül. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalót e rövidebb teljes munkaidő után is a teljes munkabére pél április, XIV. évfolyam 4. szám E-Munkajog

5 dául ha az a minimálbérrel vagy bérminimummal azonos, akkor a minimálbér, illetőleg a bérminimum illeti meg a munkavállalót. A csökkentett teljes munkaidővel szemben a részmunkaidő nem más, mint a feleknek az adott munkakörre irányadó teljes napi munkaidőnél rövidebb napi munkaidőben történő megállapodása, mely a munkaidővel arányosan csökkentett munkabérre való jogosultságot von maga után (Mt. 92. [5] bekezdés). Részmunkaidőt órákban vagy heti tartamokban lehet meghatározni. Itt is ugyanaz a megkülönböztetés alkalmazandó, mint a teljes munkaidőnél. Kérdésére válaszolva: a munkaszerződésben foglalt munkaidő mértékénél rövidebb munkaidőben való foglalkoztatásra csak akkor kerülhet sor, ha a munkaszerződést a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezéssel módosítja (Mt. 58. ). A munkaszerződés munkaidőre vonatkozó rendelkezésének módosítására két módon kerülhet sor: rövidebb teljes munkaidőre történő módosítással, azaz az eddigi heti 40 óra helyett, heti 32 órára, a munkabér változatlanul hagyása mellett, azaz a rövidebb munkaidőre is a teljes munkabér fogja megilletni a dolgozó, vagy részmunkaidőre heti 40 óra helyett heti 32 órára, amikor is a munkaszerződésnek a munkabérre vonatkozó rendelkezését is közös megegyezéssel módosítják, azt a rövidebb munkaidővel arányos mértékben csökkentik. Felhívom arra a figyelmét, hogy a munkaszerződés módosítására a munkavállaló nem kötelezhető. Ha a munkaidő-, a munkabércsökkentésbe nem egyezik bele, akkor a munkáltató a munkaszerződés szerinti munkaidőben és munkabérrel köteles tovább foglalkoztatni. Ha pedig foglalkoztatási kötelezettségének a rendelésállomány csökkenése miatt nem tud eleget tenni, akkor lehetősége van a munkavállaló munkaviszonyát indokolt írásbeli felmondással megszüntetni, a felmondási idő és a végkielégítés szabályainak betartása mellett. A heti munkaidő változást be kell jelenteni a NAV-hoz. (Lásd: A munkaidőkeret Az egyenlőtlen munkaidő-beosztásra munkaidőkeret alkalmazásával kerülhet sor. A munkaidőkeret bevezetésére a munkáltató egyoldalúan jogosult. A munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját írásban meg kell határozni, és közzé kell tenni. Az Mt a értelmében a munkaidő legfeljebb négyhavi, illetve legfeljebb tizenhat heti keretben is megállapítható. A törvényi előírások a munkaidőkeret tartamát csak a felső határ tekintetében korlátozzák. Annak nincs akadálya, hogy a munkáltató egy-két stb. heti munkaidőkeretben foglalkoztassa dolgozóit. Legfeljebb hathavi, illetőleg huszonhat heti munkaidőkeret állapítható meg: megszakítás nélküli, illetve a több műszakos munkarendben foglalkoztatott, továbbá az idénymunkát végző munkavállaló, készenléti jellegű, közlekedési területen. A kollektív szerződés legfeljebb éves, illetve legfeljebb 52 heti munkaidőkeretet is megállapíthat, ha azt technikai vagy munkaszervezési okok indokolják. A munkaidőkereten belül a munkaidő tartamát, a napi munkaidőt és az általános munkarendet alapul véve kell meghatározni azzal, hogy az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni. A munkaidő meghatározásakor a távollétek időtartamát vagy figyelmen kívül kell hagyni, vagy új rendelkezésként az adott munkanapra a munkavállaló beosztása szerinti napi munkaidő mérté- 5 E-Munkajog április, XIV. évfolyam 4. szám

6 kével kell figyelembe venni. Ha a távollét napjára munkavégzésre nem volt beosztva a dolgozó, akkor a távollét tartamát a napi munkaidővel (teljes munkaidő esetén napi nyolc órával) kell számításba venni vagy figyelmen kívül hagyni. Munkaidőkeret elszámolása a lejárta előtti munkaviszony megszűnése esetén Az Mt. 95. értelmében az elszámolás szabályai attól függnek, hogy a munkaviszony melyik fél érdekkörében felmerült okból szűnik meg, illetve kerül megszüntetésre. Ha a munkáltató érdekkörében felmerült okból szűnik meg, a munkaidőkereten felüli munkavégzés után a munkavállalót rendkívüli munkavégzésért járó díjazás, míg a kevesebb munkavégzés esetén, az állásidő esetén járó alapbér illeti meg. Ha pedig a munkaviszony megszüntetésére, megszűnésre a munkavállaló érdekkörében felmerült okból kerül sor, és magasabb összegű munkabérben részesült, a többletként kifizetett munkabért, a munkáltató az előlegnyújtásra vonatkozó szabályok szerint vonhatja le, illetve követelheti vissza. Ha a munkaviszony megszűnésének jogcíme: a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, határozott idő lejárta, a munkáltató azonnali hatályú megszüntetése indoklás nélkül, a munkáltató működésével indokolt felmentés, a munkavállaló azonnali hatályú felmondása (kivéve a próbaidő alatti felmondást) és az általános munkarendet és munkaidőt figyelembe véve ha a munkaviszony megszűnéséig: a munkavállaló többet dolgozott, akkor az Mt szerint illeti meg a rendkívüli munkavégzésért járó díjazás, a megszűnésig kevesebbet dolgozott, akkor az Mt (1) bekezdése alapján állásidőre vonatkozó szabályok alkalmazásával az alapbérére jogosult. Az Mt (2) bekezdés b) pontjának az előlegnyújtásból eredő követelésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni, ha a munkaviszony megszűnésének jogcíme: a munkavállaló felmondása, a munkavállaló azonnali hatályú felmondása a próbaidő alatt, a munkáltató azonnali hatályú felmondása, a munkavállaló magatartásával vagy nem egészségügyi képességeivel indokolt munkáltatói felmondás. 2) Gyógypedagógus pótszabadsága Kérdés Pótszabadság megállapítása ügyében szíveskedjen segítséget nyújtani! Két munkavállalónk az évi. III. tv (1) c) pontja szerinti fogyatékos személyek nappali ellátásában, gyógypedagógus, illetve terápiás segítő munkakörben dolgozik. Megilleti-e őket a Kjt és a 257/2000. Korm. rendelet 8. -a szerinti pótszabadság? Válasz A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 94/L. (4) bekezdése értelmében a Kjt a szerint kell megállapítani nemcsak a közalkalmazottaknak, hanem azoknak a munkavállalóknak a munkaidejét, pihenőidejét, előmeneteli és illetményrendszerét, akik olyan egyházi vagy nem állami fenntartású szolgáltatónál, intézménynél dolgoznak, amely után a fenntartó központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásban részesül. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. c) pontja és a Kjt. 57. (3) bekezdése alapján évi 25 munkanap pótszabadság illeti meg: a fogyatékos személyek otthonában, illetve rehabilitációs intézményében az ellátottak órarend szerinti vagy egyéni oktatását, fejlesztését végző pedagógusi, foglalkoztatás-szervezői munkakörben foglalkoztatottat április, XIV. évfolyam 4. szám E-Munkajog

7 Kérdésére válaszolva, ha a gyógypedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozó az ellátottak órarend szerinti vagy egyéni oktatását végzi, akkor jogosult a 25 munkanap pótszabadságra. Ez a jogosultság a terápiás segítő munkakörben foglalkoztatottat nem illeti meg. 3) Munkavégzés behívás alapján Kérdés Munkavégzés behívás alapján: az így alkalmazott dolgozó jogállása mennyiben tér el az ún. rendes foglalkoztatástól? Mi az, ami nem vonatkozik rá a Mt.-ből? Jár-e például szabadság, fizetett ünnep, betegszabadság, táppénzre jogosultság, vagy csak a ledolgozott idő arányában munkabér-fizetési kötelezettsége lesz a munkáltatónak? Bejelentés, munkaidő-nyilvántartás szabályai fennállnak-e? Válasz A munka törvénykönyve igen szűkszavúan rendelkezik a behívás alapján történő munkavégzésről. Ugyanakkor a behívás alapján történő munkavégzés is munkaviszony, amelyre az Mt. rendelkezései, a 193. speciális előírásaiban foglalt eltérésekkel alkalmazandók. A részmunkaidős munkaviszony e típusáról a felek a munkaszerződésben állapodhatnak meg. A megállapodás megkötésére legfeljebb napi hatórás részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén van lehetőség. A munkaszerződésben a felek abban állapodnak meg, hogy a munkavállaló a munkavégzési kötelezettségét a munkakörébe tartozó feladatok esedékességéhez igazodva teljesíti. A teljesítendő munkaidő munkaidőkeretben is meghatározható, melynek tartama azonban nem haladhatja meg a négy hónapot. Kérdésére válaszolva, mivel ez a foglalkoztatási forma is munkaviszony, a munkavállalót ugyanúgy megilleti a szabadság, betegszabadság, táppénz, mint az általános szabályok szerint foglalkoztatott dolgozót. A munkaidő-beosztás szabályait pedig a 193. (2) bekezdésében foglalt eltéréssel kell alkalmazni, azaz a munkavégzés időpontját legalább három nappal korábban kell közölni a munkavállalóval. Ha pedig a teljesítendő munkaidőt a munkáltató munkaidőkeretben határozza meg, akkor az nem haladhatja meg a négy hónapot. 4) Havidíjas munkavállaló munkabérének kifizetése, elszámolása több havi munkaidőkeretben Kérdés Több havi munkaidőkeret alkalmazása esetén havi díjas besorolású dolgozók munkabérének számfejtése: például ha a dolgozó 3 havi keretét a beosztás alapján 2 hónap alatt teljesíti, a harmadikban pedig pihenőidejét tölti, hogy alakul a bére? Mindhárom hónapban a szerződés szerinti havibért kell számfejteni, a keret végén pedig az esetleges túlórákat számfejteni, vagy havonta az addig teljesített munkaidőt kell kifizetni? Válasz Az Mt a értelmében a munkavállaló részére járó munkabért eltérő megállapodás hiányában utólag, legalább havonta egy alkalommal kell elszámolni. A munkabért a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig ki kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy a havidíjas munkavállaló részére a havi munkabért minden hónapban a tárgyhót követő hó 10. napjáig ki kell fizetni. Ha az elszámolást követően olyan ok következett be (például a keresőképtelenségről vagy keresőképességről az elszámolást végző később értesült, stb.), mely az elszámolás módosítását tette szükségessé, akkor arról a munkavállalót a tárgyhó 20. napjáig tájékoztatni kell (Mt [4] bekezdés). Ezzel egyidejűleg, ha kevesebb munkabért kapott, akkor a munkabér-különbözetet ki kell fizetni részére, ha magasabb összegű munkabért kapott, akkor a többletet az Mt (2) bekezdés b) pontja alapján az előlegnyúj- 7 E-Munkajog április, XIV. évfolyam 4. szám

8 tásra vonatkozó szabályok szerint a munkáltató levonhatja. Ha a munkaidőkereten belül az egyes hónapokban a munkavállaló a munkaidő-beosztása alapján eltérő tartamban tesz eleget munkavégzési kötelezettségének, ez az eltérés a havi munkabérre való jogosultságát nem érinti. Ennek oka az, hogy a munkaidő-beosztás a munkáltató joga és kötelessége [Mt. 96. (1) bekezdés]. Ha munkáltató a munkaidőkeret alapján teljesítendő munkaidőnél kevesebb munkaidőre osztotta be a munkavállalót, akkor nem tett eleget a foglalkoztatási kötelezettségének és az Mt (1) bekezdés értelmében az állásidőre alapbért tartozik fizetni, azaz a munkavállalót ez esetben is megilleti a havi munkabére. Ha pedig a munkaidőkeret leteltekor az állapítható meg, hogy munkavállaló a munkáltató elrendelése alapján a munkaidőkereten felül teljesített, akkor a rendkívüli munkavégzésért a munkavállalót a havi alapbérén felül az Mt ában foglaltak szerinti díjazás is megilleti (Mt b) pont). 5) A beolvadás mikortól számít jogutódlásnak? Kérdés Cégünk elhatározta, hogy leányvállalatát jogutódlással beolvasztja, és az alkalmazottakat január 1-jével jogutódlással átveszi. A munkavállalókat erről értesítette, a januári bérüket már az új cég számfejtette. A cégbíróság valamilyen oknál fogva a jogutódlást nem január 1-jével, hanem január 10- vel jegyezte be, és erről az értesítés a januári bérszámfejtés után érkezett meg. Kérdésem, munkajogilag hogy rendezhető ez a helyzet, hiszen az átvett dolgozók az előző cégnél nem lettek leszámoltatva (határozatlan idejű szerződésük volt), az új munkáltatónál nincs új szerződésük, nem voltak előzetes orvosi vizsgálaton stb., s a bérüket is már január 01-jétől a jogutód cég fizette, hisz nem volt előre tudható, hogy a jogutódlás csak 10-vel megy végbe, semmilyen akadálya nem volt a bejegyzésnek. Fenntartható-e az az állapot, hogy január 1-jével már jogutódlással átvett dolgozóknak tekintjük őket, tehát korábban, mint a cég tényleges jogutódlása, vagy mindenképpen szükséges a január 10-i napig visszaállítani az eredeti állapotot? Még egy kérdés felmerül, az új Mt. szerint a beolvadás egyáltalán jogutódlásnak minősül-e? Ha nem, akkor mi lenne a jogszerű eljárás ilyen esetben a munkavállalók átvételére? Válasz A jogutódlásról az Mt. az alábbiak szerint rendelkezik Mt. 36. (1) A gazdasági egység (anyagi vagy nem anyagi erőforrások szervezett csoportja) jogügyleten alapuló átvételének időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át. Az Mt. csak a gazdasági egység jogügyleten (megállapodáson) alapuló jogutódlására vonatkozóan tartalmaz előírásokat, ami azonban nem jelenti azt, hogy a munkáltató személyében jogszabály alapján bekövetkező változás ne minősülhetne jogutódlásnak. Ez esetben maga a jogszabály határozza meg a jogutódlás tartalmi és eljárási rendjét. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 67. (1) és (3) bekezdése értelmében jogutóddal szűnik meg a gazdasági társaság, ha két vagy több gazdasági társaságból összeolvadással vagy beolvadással történő átalakulás folytán egyesüléssel egyetlen jogutód gazdasági társaság keletkezik. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény alábbi rendelkezése értelmében: 57. (2) Ha az átalakuló cég az átalakulás időpontját meghatározza, az átalakulás nem a cégbejegyzés napjával, hanem a cég által megadott napon következik be. A cég által meghatározott időpont nem lehet későbbi, mint a kérelem cégbírósághoz történt benyújtását követő kilencvenedik nap, illetve nem lehet korábbi, mint a cégbejegyzés április, XIV. évfolyam 4. szám E-Munkajog

9 napja. Ha a cég által meghatározott időpont a cégbejegyzés napját megelőzné, a cégbíróság az átalakulás időpontjaként a cégbejegyzés napját tünteti fel. A fenti törvényi előírások alapján leányvállalatuk beolvadás útján megszűnt, és jogutódja cégük lett. A jogutódlás időpontja a cégbíróság által a cégjegyzékben az átalakulás időpontjaként feltüntetett január 10. napja. A munkáltató személyében bekövetkezett jogutódlás esetén a munkaviszony nem szűnik meg. Az új Mt. előírásainak alkalmazásánál is iránymutatónak tekintendő a Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának 154. számú állásfoglalása, melynek értelmében a munkáltató személyében bekövetkezett jogutódlás a munkaviszonyt nem érinti. A jogelőddel létesített munkaviszony a jogutódnál változatlanul fennáll, s különösen a végkielégítés és a felmondási idő tekintetében az e munkaviszonyokban töltött időket együttesen kell számításba venni. Miután a munkaviszony nem szűnik meg, új munkaszerződést sem kell kötni! A munkavállalók bejelentése Az APEH alábbi honlapján található tájékoztató 7. oldalától kezdődően a 8. rovatban részletes leírást tartalmaz jogutódlás esetén a munkavállalók bejelentésére. A»jogutód megalakulásának napja«a jogutód gazdasági társaság alakulásának a napja. A»jogutódlás napja«az a nap, amikor a cégbíróság által bejegyzett jogutódlás vagy más, jogszabályi rendelkezés szerinti jogutódlás ténye hatályba lép. A jogutód megalakulásának napja nem lehet későbbi a jogutódlás napjánál. (2) Visszamenőleges időszakra vonatkozó korrekció A jogelőd kifizető, munkáltatónál korábban fennálló biztosítási jogviszonyokra vonatkozó (U/V/H/T) bejelentéseket kizárólag a jogutód kifizető, munkáltató nyújthatja be. A jogutódlás napját megelőző időszakra vonatkozó bejelentés lehet a korábban bejelentett jogviszonyra vonatkozó korrekció: változás-bejelentés (V) vagy helyesbítés (H) vagy törlés (T) vagy a»régi«jogviszonyra vonatkozó bejelentés elmulasztása miatt az új bejelentés pótlása (U). Az átvevő munkáltató tájékoztatási kötelezettsége Felhívom figyelmét arra, hogy az átvevő munkáltató a jogutódlást követő 15 napon belül köteles írásban tájékoztatni a munkavállalókat a munkáltató személyében bekövetkezett változásról, valamint az alábbiakról, ha azok a jogutódlás következtében változtak: a napi munkaidőről, az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról, a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról, a munkakörbe tartozó feladatokról, a rendes szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlójáról. A munkavállaló felmondási joga Az Mt a értelmében új jogosítványként a munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással indokolási kötelezettség mellett a munkáltatói felmondás jogkövetkezményeivel megszüntetheti. A munkavállaló felmondási jogát az átvétel időpontját követő 30 napon belül gyakorolhatja. A felmondás indoka csak olyan ok lehet, amelyet a munkáltató személyében bekövetkezett változás idézett elő azáltal, hogy a rá irányadó munkafeltételek lényegesen és hátrányosan megváltoztak, és emiatt munkaviszonyának fenntartása: lehetetlenné válna, vagy körülményeire tekintettel, aránytalan sérelemmel járna. 9 E-Munkajog április, XIV. évfolyam 4. szám

10 Ilyen indok lehet például a kedvezőtlenebb munkaidő-beosztás. Felmondása esetén a munkáltató felmondás esetére törvényben előírt felmondási idő és ezen belül munkavégzés alóli felmentés, továbbá végkielégítés is megilleti. A kollektív szerződés Fő szabályként az átvétel időpontjában a munkaviszonyra kiterjedő hatályú kollektív szerződésben meghatározott munkafeltételeket beleértve a munka- és pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseket is az átvevő munkáltató az átvétel időpontját követő egy évig köteles fenntartani (Mt ). Nem terheli ez a kötelezettség az átvevő munkáltatót, ha: a kollektív szerződés hatálya az átvétel időpontját követő egy évnél korábbi időpontban megszűnik, vagy a munkaviszonyra az átvételt követő időpontban kollektív szerződés hatálya terjed ki, azaz ha az átvevő munkáltatónál van kollektív szerződés. Egyetemleges felelősség Egyetemlegesen felel az átadó és az átvevő munkáltató az átszállást megelőzően esedékessé vált követelésekért, ha a munkavállaló az igényét az átszállást követő egy éven belül érvényesíti. Fontos megjegyezni, hogy kizárólag a munkáltató személyében bekövetkező változás nem szolgálhat alapul a munkáltató felmondásának. [Mt. 66. (3) bekezdés] 6) Betegszabadság elszámolása Kérdés Miként kell elszámolni a betegszabadságot az alábbi esetekben, ha a munkaszerződése szerint teljes munkaidős (8 órás) munkavállaló eltérő munkarendben dolgozik, a díjazása havibérben történik. A betegszabadság napjainak száma 15 nap (15 8=120 munkaóra) Mikortól kaphat táppénzt? Első eset Az orvosi igazolás alapján keresőképtelen: Beosztás szerinti napok: január 14., 15., 17., 18., 21., 22., 24., 25., mindennap 12 óra Ez 8 nap 96 óra betegszabadság. Az orvosi igazolás alapján keresőképtelen: Beosztás szerinti napok: február 4., 5., 7., 8., 11., 12., 15., 16., napi 12 óra és február napi 8 óra. Ez 2 nap 24 óra betegszabadság (február 4. és 5.). Ebben az esetben 10 nap alatt 120 óra betegszabadság elszámolásra került. Kérdés: Mikortól kaphat táppénzt? Február 6-tól? Nincs meg a 15 nap. Lejár a 15 nap, és utána? De milyen napokat kell a 15 naphoz figyelembe venni, a beosztás szerinti napokat (febr. 7., 8., 11., 12., 15. és 16-tól kapja a táppénzt), elszámolás bsz 7 nap és 24 óra)? Vagy az elszámolást követő általános munkarend szerinti munkanapokat (6., 7., 8., 11., 12. és 13-tól kapja a táppénzt), elszámolás bsz 7 nap és 24 óra? Vagy nem kell azzal foglalkozni, hogy 15 nap a betegszabadság, és ha órában ki lett adva, automatikusan számfejthetjük a táppénzt? Második eset Munkaszerződés szerint teljes munkaidős (8 órás) munkavállaló, eltérő munkarendben dolgozik, havibéres. Betegszabadság napok száma 15 nap, 8 15=120 óra 12 nap alatt számfejtettük le a 120 óra betegszabadságot, de a 12. napon csak 2 óra betegszabadsággal merül ki a 120 óra. Az orvosi igazolás alapján keresőképtelen: Beosztás szerinti napok: január 14., 15., 17., 18., 21., 22., 24., 25., mindennap 12 óra. Ez 8 nap 96 óra betegszabadság. Az orvosi igazolás alapján keresőképtelen: április, XIV. évfolyam 4. szám E-Munkajog

11 Beosztás szerinti napok: február 4. 6 óra, február 5. 8 óra, február 7. 8 óra, 11., 12., 15., 16., napi 12 óra és február napi 8 óra Ez 4 nap 24 óra betegszabadság (február 4 5. és 7. összesen 22 óra, és még február óra, mindöszszesen 24 óra). Ebben az esetben 12 nap és 120 óra betegszabadság elszámolásra került. Mikortól kaphat táppénzt: február 11-én dolgoznia kellett volna 12 órát, ebből 2 óra betegszabadságnak el lett számolva, mi lesz a fennmaradó 10 órával, táppénz? Vagy február 12-től számfejtjük a táppénzt, de itt nincs meg a 15 nap viszont megvan a 8 15= 120 óra, lejár a 15 nap és utána, de milyen napokat kell a 15 naphoz figyelembe venni a beosztás szerinti napokat (február 12., 15., 17., és 18-tól kapja a táppénzt) vagy az elszámolást követő általános munkarend szerinti munkanapokat (12., 13., 14., és 15-től kapja a táppénzt)? Vagy nem kell azzal foglalkozni, hogy 15 nap a betegszabadság, és ha órában ki lett adva, automatikusan számfejthetjük a táppénzt? Harmadik eset Munkaszerződés szerint teljes munkaidős (8 órás) munkavállaló, eltérő munkarendben dolgozik, havibéres. Betegszabadsága 8 15=120 óra. 10 nap alatt számfejtettük le a 120 óra betegszabadságot. Az orvosi igazolás alapján keresőképtelen: Beosztás szerinti napok: január 14., 15., 17., 18., 21., 22., 24., 25., napi 12 óra volt. 8 nap 96 óra betegszabadság. Az orvosi igazolás alapján keresőképtelen: Beosztás szerinti napok: február 4., 5., 7., 8., 11., 12., 15., 16., napi 12 óra és napi 8 óra. 2 nap 24 óra betegszabadság (február 4. és 5.). Ebben az esetben 10 nap alatt 120 óra betegszabadság elszámolásra került. Mikortól kaphat táppénzt: február 6-tól? Itt azonban nincs meg a 15 nap, viszont megvan a 8 15= 120 óra, vagy nem jár neki táppénz 6-7 napokra, mert a betegszabadság napjai még csak 10 nap volt? Ha legközelebb megint keresőképtelen lesz, akkor mit számfejtek? Rögtön táppénzt, vagy mivel még nem merítette ki a 15 nap betegszabadság napok számát (de órában igen, és el is lett számolva), ezért erre az időszakra betegszabadság összeg nélkül kerül számfejtésre? Táppénzt órára számfejthetek? Vagy nem kell azzal foglalkozni, hogy 15 nap a betegszabadság, és ha órában ki lett adva, automatikusan számfejthetjük a táppénzt? Válasz A kérdései megválaszolása előtt át kell tekinteni a betegszabadságra vonatkozó törvényi előírásokat. Az Mt a értelmében a munkavállalót keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 nap betegszabadság illeti meg. Nem jár betegszabadság az alábbi okokból bekövetkezett keresőképtelenség esetén: a társadalombiztosítási szabályok szerinti üzemi baleset és foglalkozási betegség miatti keresőképtelenség, valamint a veszélyeztetett várandósság miatti keresőképtelenség tartamára. Az Mt. a betegszabadság mértékének a munkaviszonyban töltött időhöz való arányosítását csak abban az esetben írja elő, ha a munkaviszony év közben keletkezett. Az évközi munkaviszony-megszűnés vagy -megszüntetés esetén törvényi felhatalmazás nélkül nincs helye a betegszabadság arányosításának. Ennek indoka nyilvánvalóan az, hogy a munkaviszonyt mind a munkáltató, mind a munkavállaló bármikor jogosult megszüntetni, de hogy erre mikor kerül sor, általában előre nem tudható. Gondoljunk csak arra, hogy a teljes naptári évre járó betegszabadságot keresőképtelensége esetén akár már januárban is igénybe vehette volna a munkavállaló. Például ha a dolgozó a tárgyévben január hónapban 15 napot volt betegszabadságon, majd a január 1. napjától fennálló munkaviszonya január 31. napjával megszűnik, a betegszabadsága nem arányosítható a munka- 11 E-Munkajog április, XIV. évfolyam 4. szám

12 viszonyban töltött idejével, tőle az sem részben, sem egészben nem követelhető vissza. Ha pedig február 1-től egy új munkáltatónál létesít munkaviszonyt, akkor a betegszabadság időarányos része illeti meg, amely 14 nap (15:12x11=13,75) betegszabadságot jelent. A fél napot elérő töredék nap egész napnak számít (Mt [5] bekezdés). A betegszabadság kiadására és elszámolására a szabadságra vonatkozó előírások az irányadók, azzal, hogy ha a munkavállaló munkaszüneti nap miatt mentesülne a munkavégzés alól, ezt a napot munkanapként kell elszámolni. A napi munkaidő mértékétől eltérő munkaidőbeosztás esetén a munkavállaló betegszabadság kiadása során a beosztásával azonos tartamra mentesül a munkavégzés alól, és a betegszabadságot ezzel egyező óraszámmal kell elszámolni és nyilvántartani. A táppénz A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 46. (2) bekezdés és 47. -a értelmében táppénz a betegszabadságra való jogosultság lejártát követően minden naptári napra jár, ideértve a szabadnapot, a heti pihenőnapot, kivéve a betegszabadság lejártát követő szabadnapra és heti pihenőnapra, ha az azt követő munkanapon (munkaszüneti napon) a keresőképtelenség már nem áll fenn, és a munkaszüneti napot is Kérdésére válaszolva: A teljes napi munkaidőben foglalkoztatott munkavállalót 15 munkanap betegszabadság illeti meg, ami 15 8=120 munkaidő-beosztás szerinti munkaórának felel meg. Az első esetben a munkavállaló részére munkaidő-beosztása alapján február 5. napjáig kiadásra került a tárgyévre járó 120 munkaóra betegszabadság. Figyelemmel arra, hogy a betegszabadság lejártát követően is keresőképtelen, ezért február 6. napjától kezdődően táppénzt kell számfejteni a részére. A második esetben a munkavállalónak február hónapra 24 munkaóra betegszabadsága maradt. Keresőképtelen február 4 22-ig. Munkaidő-beosztása szerint február 4-én 6 óra, február 5-én 8 óra, február 7-én 8 óra. Ez összesen 22 óra, és maradt 2 munkaóra betegszabadsága. A betegszabadságot is a munkaidő-beosztás szerint kell kiadni. Figyelemmel azonban arra, hogy a munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidő nem lehet kevesebb 4 óránál, továbbá arra, hogy a megmaradt 2 munkaóra betegszabadság nem éri el az általános munkarend szerinti fél munkanapot, ezért álláspontom szerint nevezett munkavállaló a betegszabadságra való jogosultságát február 7-vel már kimerítette, a betegszabadsága kiadottnak tekintendő [Mt. 99. (1) és 126. (5) bekezdés]. Folyamatos keresőképtelenségére tekintettel február 8-tól táppénzt kell számfejteni a részére. A harmadik esetben a munkavállalónak február hónapra 24 munkaóra betegszabadsága maradt. Keresőképtelen február 4 7-ig. Munkaidő-beosztása szerint február 4-én 12 óra, február 5-én 12 óra, február 7-én 12 óra. A betegszabadságra való jogosultságát február 5-én kimerítette, ezért február 6-ra és 7-re táppénzt kell számfejteni a részére. E-Munkajog, XIV. évfolyam Negyedik szám, Április Kiadja a Fórum Média Kiadó Kft Bp., Szugló u Tel.: Fax: Felelős kiadó: Győrfi Nóra, ügyvezető igazgató Termékmenedzser: Petren Ágnes Hu ISSN Előfizethető a kiadónál. Hirdetések felvétele: , Fax: Internet: Nyomdai kivitelezés: Prime Rate Kft április, XIV. évfolyam 4. szám E-Munkajog

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. november XIV. évfolyam 11. szám. 1 A hónap témája. 2 Így döntött a Kúria

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. november XIV. évfolyam 11. szám. 1 A hónap témája. 2 Így döntött a Kúria E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. november XIV. évfolyam 11. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

2015. HR Protokoll. Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22.

2015. HR Protokoll. Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22. 2015. HR Protokoll Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22. Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÁS... 4 I. TEENDŐK MUNKAVISZONY LÉTREJÖTTE ESETÉN... 5 1. Toborzás... 5 2. Első találkozás...

Részletesebben

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE BUDAPEST 2010 (2016. március 18. napjától hatályos változat) PREAMBULUM A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem), mint munkáltató és a

Részletesebben

Szabályos foglalkoztatás MUNKAÜGY 2015

Szabályos foglalkoztatás MUNKAÜGY 2015 Szabályos foglalkoztatás MUNKAÜGY 2015 Munkaügyi kapcsolatok Rendezett munkaügyi kapcsolatok [2011. évi CXCV. tv. (Áht.)] Nem felel meg: Bejelentési kötelezettség elmulasztása Munkavállalói jogalanyisággal

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag I. A tervezet és a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások viszonya (Dőlt betűvel a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások

Részletesebben

Munka törvénykönyve I.

Munka törvénykönyve I. Munka törvénykönyve I. 2012. évi 7. szám 2012. június 21. Tartalom Méltányos mérlegelés. A munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni. A munkáltatónak figyelembe

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzata

Közalkalmazotti Szabályzata Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal Közalkalmazotti Szabályzata A Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal (a továbbiakban: Munkáltató ) közalkalmazottainak jogviszonyára vonatkozó

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. november 07. napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Érvényesség kezdetének időpontja: 2015. 01. 01. A 2013. december 31-ig érvényes Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2015. április 01. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2013. november 14. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

DTM Hungary Payroll Intelligence

DTM Hungary Payroll Intelligence MUNKA TÖRVÉNYKÖNYV LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSAI Kedves Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben a Munka Törvénykönyvének változásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglaljuk össze. 1. Hatálybalépés, átmeneti

Részletesebben

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat Lurdy Ház 2012.XI.15. Dr. Horváth István ügyvéd, P. Horváth Ügyvédi Iroda c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Forrásaink Az új Mt. a 2012. évi I.

Részletesebben

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba.

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba. I. Fejezet 1. A Kollektív Szerződésre vonatkozó szabályok Kollektív Szerződés valamint mellékletei, kiegészítései szabályozzák a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának,

Részletesebben

Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz (Az Útmutatóban leírtakhoz kapcsolódó módosítások, kiegészítések a 38. oldaltól kezdődően találhatók.) I. A létszám

Részletesebben

Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2016)

Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2016) Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2016) A nyári szünidőben sok középiskolai diák, egyetemi, főiskolai hallgató vállal rövidebbhosszabb ideig munkát annak érdekében, hogy a nyaraláshoz nem ritkán a tanulmányok

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék-és egészségügyi hozzájárulás, valamint szociális hozzájárulási adó fizetésének alapvető szabályai 2016. I.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE 3. kiadás 0. módosítás 2 (24). oldal Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 3 (24). oldal Tartalomjegyzék 1. A Kollektív Szerződés célja

Részletesebben

2013/28. SZÁM TARTALOM

2013/28. SZÁM TARTALOM 2013/28. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 35/2013. (VIII. 29. MÁV-START Ért. 28.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók szabadságának kiadásáról és elszámolásáról...

Részletesebben

Hírlevél. Könyvelés, adózás. Év végéig kitolják a TEÁORszámok

Hírlevél. Könyvelés, adózás. Év végéig kitolják a TEÁORszámok Könyvelés, adózás Hírlevél 5. évfolyam, 04. szám 2008. június Év végéig kitolják a TEÁORszámok átírását Draskovics Tibor elmondta, hogy már aláírta a társas vállalkozásokra vonatkozó határidő meghosszabbítását

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. március 18. napjától) Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyarország 2016. évi központi

Részletesebben

T/2937. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosításáról

T/2937. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2937. számú törvényjavaslat az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosításáról Előadó: dr. Horváth Ágnes egészségügyi miniszter

Részletesebben

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 A munka világa HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 Készítették: Kovácsné Kemény Gyöngyi I. fejezet Frecska Zoltánné II. fejezet Kapás Zsolt III. fejezet Dr. Jászka Ernő IV.

Részletesebben

Távolléti díj - játékai

Távolléti díj - játékai Távolléti díj - játékai Havidíjas munkavállaló: Ha nincs beosztva munkaszüneti napra nincs díjazás Ha be van osztva munkaszüneti napra száz százalék bérpótlék (havi alapbér mellett) Ha nincs beosztva munkaszüneti

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal szervezésében Székesfehérváron 2007. május 31.-én megtartásra került jegyz

A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal szervezésében Székesfehérváron 2007. május 31.-én megtartásra került jegyz A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal szervezésében Székesfehérváron 2007. május 31.-én megtartásra került jegyzői értekezlet A közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos jogi és

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere Pécs 2006 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3404. számú törvényjavaslat egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől Egyszerűsített foglalkoztatásra 2010. augusztus 1-jétől a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) rendelkezései szerint létesíthető

Részletesebben

(nyugellátás elbírálásához)

(nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2011. kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ( b, E, M és P lapokhoz) A 2011. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem

Részletesebben

OMMF 2009. JÚLIUSI HÍRLEVÉL. Jelen számunkban a fiatalok nyári munkavégzésének lehetőségeiről, valamint az idénymunka szabályairól adunk tájékoztatást

OMMF 2009. JÚLIUSI HÍRLEVÉL. Jelen számunkban a fiatalok nyári munkavégzésének lehetőségeiről, valamint az idénymunka szabályairól adunk tájékoztatást OMMF 2009. JÚLIUSI HÍRLEVÉL Jelen számunkban a fiatalok nyári munkavégzésének lehetőségeiről, valamint az idénymunka szabályairól adunk tájékoztatást A nyári iskolaszünetben egyre több diák vállal rövidebb-hosszabb

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 14/2010. (V. 1.) SZÁMÚ RENDELKEZÉSE 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 14/2010. (V. 1.) SZÁMÚ RENDELKEZÉSE 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 14/2010. (V. 1.) SZÁMÚ RENDELKEZÉSE az 1/2010. (I. 1.) számú rendelkezéssel hatályba léptetett NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI

Részletesebben

Az egészségbiztosítási ellátások

Az egészségbiztosítási ellátások Az egészségbiztosítási ellátások Biczók Gyöngyi 1 Tartalom Oldal 1. Ellátásokra jogosultság 2 2. A legfontosabb fogalmak meghatározása 2 2.1 Biztosítási jogviszony 2 2.2 Egészségbiztosítási ellátás 3 3.

Részletesebben

Gödöllői Tankerület. Szabados Lajosné. Szakmai nap, 2014. március 18., Gödöllő. - Szabadság -

Gödöllői Tankerület. Szabados Lajosné. Szakmai nap, 2014. március 18., Gödöllő. - Szabadság - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Gödöllői Tankerület Szabados Lajosné Szakmai nap, 2014. március 18., Gödöllő - Szabadság - Irányadó jogszabályok A 2012. évi I. törvény a munka

Részletesebben

Adótörvény-változások 2012

Adótörvény-változások 2012 ADÓHÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Adótörvény-változások 2012 2011. november 21-én elfogadta a Parlament az új adótörvénycsomagot, mely az eredeti tervezethez képest jelentős változtatáson esett át. Az elfogadott

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 3. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEMEN A KÖZALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE

AZ ÓBUDAI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 3. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEMEN A KÖZALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 3. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEMEN A KÖZALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM TARTALOM Oldal Utasítások 12/2010. (V. 31. MÁV-START Ért. 6.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az üzletpolitikai kedvezmények nyújtásának szabályozásáról... 2 13/2010. (V. 31. MÁV-START

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról, a korhatár

Részletesebben

T/10267. számú törvényjavaslat. az állami tisztviselőkről

T/10267. számú törvényjavaslat. az állami tisztviselőkről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10267. számú törvényjavaslat az állami tisztviselőkről Előterjesztő: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest, 2016. április 2016. évi törvény az állami tisztviselőkről

Részletesebben

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése A KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.), valamint

Részletesebben

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda Hírlevél 2014/1 Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Olvasók! Irodánk Hírlevelének idei első száma többek között a hatályos Ptk. pénztartozás teljesítésére és a késedelmi kamatra vonatkozó szabályaival, a Munka

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ 8200 Veszprém, Táborállás park 1. Tel.: 06/88/429-111 Email: info@veszpremvmk.hu KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. 01. 20-tól KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartástól

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653, e-mail: hospital@mail.geksz.hu KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Pápa 2006. Tartalom: I. fejezet Általános

Részletesebben

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK gabriel.peter@bkik.hu gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kw) cégautóadó Az adó a hengerűrtartalom (kamratérfogat)

Részletesebben

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

(Módosítva: 2011. február)

(Módosítva: 2011. február) Tájékoztató a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 83. -a alapján a határon átnyúló szolgáltatást nyújtó, más EGT-államban bejegyzett foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Termékbemutató... 2 Adózási tájékoztató... 4 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 7 2) Biztosítási esemény... 7 3) Fogalmak...

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 1 A Városközponti Iskola közalkalmazottainak munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket az intézmény főigazgatója, mint munkáltató és a Pedagógus Szakszervezet (PSZ),

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 260 000 Ft, azaz Kétszázhatvanezer forint; 130 000 Ft, azaz Százharmincezer forint;

H A T Á R O Z A T. 260 000 Ft, azaz Kétszázhatvanezer forint; 130 000 Ft, azaz Százharmincezer forint; BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/366-4/2011. Üi.: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 373-1808 lajos.kovacs@mbfh.hu Tárgy: munkaügyi bírság LASSELSBERGER Hungária Kft. 1239 Budapest,

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója 05.12.15 1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója a 2005. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Ikt. sz.: 362/300/32-2/202. 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

munkavédelem és munkaügy ellenőrzés

munkavédelem és munkaügy ellenőrzés MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS II. évfolyam 1. szám 2008. január munkavédelem és munkaügy ellenőrzés Aktuális Jogszabályváltozások A hónap témája Az ügyelet és készenlét szabályainak változása Előírások

Részletesebben

A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre. MINTA Kollektív Szerződés. 2001.

A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre. MINTA Kollektív Szerződés. 2001. A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre és MINTA Kollektív Szerződés 2001. július 2 Bevezetés A Munka Törvénykönyve 2001. július 1.-ei módosítása

Részletesebben

CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és. muaszf20150204

CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és. muaszf20150204 CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Szerződési Feltételek és MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet garantálni? Ki fogja fizetni a törlesztéseimet

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest. adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló TÖRVÉNYEN BELÜL II.

Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest. adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló TÖRVÉNYEN BELÜL II. Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló

Részletesebben

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20.

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. mellék www.matraszentimre.hu e-mail: ado@matraszentimre.t-online.hu A bevallási

Részletesebben

12T1042E. Az adatlap benyújtásának módja

12T1042E. Az adatlap benyújtásának módja 12T1042E Frissítés dátuma: 2011.12.29. Bejelentő és változás-bejelentő lap az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-jét követően létesített, egyszerűsített

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 2-től Jóváhagyta: C s e r Lászlóné igazgató KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)

Részletesebben

Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász

Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász Munkajogi kérdések és válaszok A felmentési idővel kapcsolatosan érdekelne, hogy a munkavégzés alóli mentesítés idejére jár-e szabadság. A kérdéssel kapcsolatban

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata

DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata Készítette: Kancellária Hatályos: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Értelmező

Részletesebben

az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel

az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel Összeállította: Szabó Imre, HÖOK elnökségi tag, egyetemi hallgató, PPKE JÁK HÖOK KIOSZ Közreműködtek: Dr. Czuglerné Dr. Ivány Judit ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális

Részletesebben

Tájékoztató a szakszervezeti vezetők részére a munkajogi védelem, és a munkaidő-kedvezmény megváltozott szabályairól

Tájékoztató a szakszervezeti vezetők részére a munkajogi védelem, és a munkaidő-kedvezmény megváltozott szabályairól PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Termékismertető... 2 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 9 2) Biztosítási esemény... 9 3) Fogalmak...

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Témakörök: 1. Családi kedvezmény 2. Rendelkezési jogosultság 3. Új adómentes lehetőségek 4. Önálló tevékenységre vonatkozó változások 5. Nem önálló tevékenységre

Részletesebben

K&H vállalkozói vagyonbiztosítás. érvényes: 2016. január 1-től

K&H vállalkozói vagyonbiztosítás. érvényes: 2016. január 1-től K&H vállalkozói vagyonbiztosítás érvényes: 2016. január 1-től tartalom ügyfél tájékoztató... 5 I. általános feltételek... 9 1.1. biztosító, szerződő, biztosított... 9 1.2. a biztosítási szerződés létrejötte...

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015.

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Családi kedvezmény 2015. Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó 1 Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadó mértéke majdnem minden (összevont( adóalapba tartozó és külön adózó) ) jövedelemre egységesen 16 százalék. Kivételek. Megszűnik a

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással)

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással) Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással) 2012. február 1-től hatályos 1 27. számú módosítás hatályos: 2004. március 1-től

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT 1 .. költségvetési szerv megnevezése KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. március 01-től 2 KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015

Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015 Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015 1. Korhatár előtti ellátások Nem változott. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv. (Tny.) 6. -a szerint 2015.01.01-jétől csak az öregségi

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2007. (II. 28.) rendelete Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (II. 28.) rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 Kneitner Lea, okleveles és igazságügyi adószakértő előadása 2015.01.29 Tartalom: Adómegtakarítási lehetőségek a törvényváltozások tükrében - 2015 adókedvezmények a személyi

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényről

TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényről TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényről A törvény tehát, - ahogy azt a címéből is kiolvashatjuk - nem csupán a

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. Kihirdetve: Magyar Közlöny 161. szám 2014. november 26., szerda 2014. évi LXXIV. törvény A személyi jövedelemadót érintő 2015. évi adótörvény változások CSALÁDI KEDVEZMÉNY,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 1. amely létrejött 1.1. egyrészről: a szolgáltató megnevezése: Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviselő: Harrach Tibor ügyvezető igazgató székhelye:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. április 30-tól

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. április 30-tól Tartalomjegyzék Termékismertető... 2 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 9 2) Biztosítási esemény... 9 3) Fogalmak...

Részletesebben

Adóváltozások 2013-2014

Adóváltozások 2013-2014 Adóváltozások 2013-2014 2013, december 18-11:35 Tisztelt Ügyfelünk! Tárgy: 2014 évi adóváltozások Eddigi gyakorlatunknak megfelelően összefoglaljuk a legfontosabb 2014. évi adóváltozásokat. Előreláthatólag

Részletesebben

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról. I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról. I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról A társadalom közmegbecsülését élvező, demokratikus közigazgatás feltétele, hogy a közügyeket pártpolitikasemleges, törvényesen működő, korszerű szakmai

Részletesebben

Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése

Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése Szerző: Czinkné dr. Arató Zita bírósági titkár Pécs, 2015. október 20. A 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) is szabályozott atipikus

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2007.(II. 01.) RENDELETÉNEK a 14/2007.(IX. 27.) rendelettel, a 19/2007.(XI.

Részletesebben