A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal szervezésében Székesfehérváron május 31.-én megtartásra került jegyz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal szervezésében Székesfehérváron 2007. május 31.-én megtartásra került jegyz"

Átírás

1 A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal szervezésében Székesfehérváron május 31.-én megtartásra került jegyzői értekezlet A közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos jogi és szakmai kérdések című előadáshoz felterjesztett kérdések és Dr. Szüdi János szakállamtitkár válaszai. 1. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (Kt.) parlamenti tárgyalás alatt álló módosítása be kívánja vezetni a fenntartói szintű munkaerő gazdálkodási rendszert, amely szerint a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt csak akkor szüntetheti meg felmentéssel, ha a rendszerbe bevont munkáltatók egyikénél sincs lehetőség a továbbfoglalkoztatásra. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) szerint az áthelyezéshez a közalkalmazott hozzájárulása is szükséges. Mi történik, ha a közalkalmazott nem járul hozzá az áthelyezéshez? Ha a munkaerő-gazdálkodás keretei között másik állást ajánlanak fel és azt a közalkalmazott nem fogadja el, abban az esetben a munkaviszonyát felmentéssel kell megszüntetni. Hasonló helyzet alakul ki, mint a Kjt a alapján, amikor is csak különösen indokolt esetben szüntethető meg a közalkalmazotti jogviszony, például akkor a közalkalmazott egyedülálló gyermeke tizennyolc éves koráig. Ilyen esetben, ha a munkáltatónál van olyan munkakör, amelynek ellátására a közalkalmazott alkalmas a jogviszonyt nem lehet felmentéssel megszüntetni, amíg a közalkalmazott ilyen munkahelyre áthelyezhető, feltéve, hogy ezt elvállalja. A Kjt. módosítása is kitér erre az esetre, ha az érintett nem fogadja el a felajánlott állást, a végkielégítés felére lesz jogosult. 2. Az Önkormányzat közös igazgatású közoktatási intézményt hoz létre. A Kt. 33. (9) bekezdése szerint A közös igazgatású közoktatási intézmény és az általános művelődési központ vezetését, az intézményegységek munkájának összehangolását - az egyes intézményegységek azonos számú képviselőiből álló igazgatótanács segíti, továbbá vezetői és szakértői testület segítheti. Az igazgatótanács- jogszabályban meghatározottak szerint - részt vesz a munkáltatói jogkör gyakorlásában. A 138/1992. Korm. rendelet 18. (4) b) szerint a munkáltatói jog gyakorlóját megillető jogosítványok közül az intézményegységvezetői megbízásról és a megbízás visszavonásáról az igazgatótanács dönt. A vezetési feladatok azt kívánnák meg, hogy az intézményegység vezetők tagjai legyenek az igazgatótanácsnak, de éppen ez a testület adja a megbízásukat. Kikből állhat össze az igazgatótanács, hogy a vezetési feladatokat és a munkáltatói feladatokat is el tudja látni? Az igazgató tanács összetételéről a közoktatásról szóló törvény nem rendelkezik. Ebből következik, hogy összetétele helyi szintű döntés és szabályozás kérdése. Ezekről az ügyekről a szervezeti és működési szabályzatban lehet rendelkezni. Célszerű, hogy az intézményegység-vezetők, tagintézmény-vezetők tagjai legyenek az igazgató tanácsnak, de nem szükségszerű. Ugyanakkor áll az az általános szabály és elvárás, hogy a saját ügyében való döntéshozatalban az érintett nem vesz részt. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 50. -a alapján a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni az általános művelődési központ és a közös

2 2 igazgatású közoktatási intézmény vezetési szerkezetét, a vezetők közötti feladatmegosztás, az igazgató tanács létrehozásának és működésének szabályait. E rendelkezések szerint az intézményegység munkáját az intézményegység vezetője irányítja, intézményegység-vezető megbízást az intézmény vezetője, például az általános művelődési központ igazgatója is kaphat. Értelemszerűen az összeférhetetlenség kérdéseit is szabályozni szükséges. 3. A közös igazgatású közoktatási intézmények és az Általános Művelődési Központ gazdaságossági és szakmai szempontból milyen előnyöket jelentenek? A közös igazgatású közoktatási intézmény és az általános művelődési központ szervezési szempontból számos előnyt hordozhat. Gazdasági oldalról vizsgálva meg lehet szervezni a foglalkoztatást oly módon, hogy a megfelelő felkészültséggel rendelkező személyek több intézményegységben lássanak el munkát. A különböző eszközök és felszerelések több intézményegység keretében is alkalmazhatók. Az úgynevezett technikai személyzet létszáma racionálisan állítható össze. Szakmai szempontból össze lehet hangolni a pedagógiai tevékenységet, biztosítani lehet az átjárást a különböző iskolatípusok között. Felvételi ügyekben a meghatározó a pedagógiai program, felvételi eljárást nem lehet szervezni az odajáró tanulók részére. A többcélú intézményben egy szervezeti és működési szabályzatot, egy pedagógiai programot, az általános művelődési központban pedagógiai-művelődési programot kell szervezni. A közös igazgatási közoktatási intézményben és az általános művelődési központban egységes, minden intézményegységre kiterjedő jogkörrel működik az intézményi szülői szervezet, az ÁMK szülői szervezet, az intézményi diák-önkormányzat, az ÁMK diákönkormányzat. Ha a többcélú közoktatási intézmény az általános iskolai feladatok mellett gimnáziumi, szakiskolai, szakközépiskolai feladatokat is ellát, nem tarthat felvételi vizsgát azoknak, akik a többcélú intézmény keretében fejezték be az általános iskolai tanulmányokat. A tanulók a pedagógiai programban meghatározottak szerint folytathatják tanulmányaikat. 4. Általános Művelődési Központ vezetője lehet-e jogász vagy közgazdász, vagy pedig csak pedagógus végzettségű? A közoktatási törvény 18. -ának (7) bekezdése szerint többcélú intézményben vezetői megbízást az kaphat, aki bármelyik az intézmény által ellátott feladatokra létesíthető intézmény vezetői megbízásához szükséges feltételekkel rendelkezik. Ha a feltételek bármelyike egyetemi végzettséget ír elő, a vezetői megbízáshoz ez szükséges. Közoktatási intézmény vezetői követelményei között közvetlenül a jogász vagy a közgazdász szakmai követelmény nem előírás. Ezért azt kell vizsgálni, hogy a többcélú intézményben pedagógus munkakört be lehet-e tölteni jogász vagy közgazdász végzettséggel. Ha van az általános művelődési központban szakiskola vagy szakközépiskola és abban oktatnak olyan ismeretet, amelynél elfogadható a jogász vagy a közgazdász szakképzettség, akkor ilyen vezetéssel betölthető az ÁMK vezetői megbízás is, ha az előírt szakmai gyakorlat megvan, és ha nincs a képzés szakirányának megfelelő tanárképzés (18. (4) bek.). A közoktatásról szóló törvény 17. -a (1) bekezdésének g) pontja szerint ugyanis a szakmai elméleti tárgyat vagy szakmai előkészítő ismeretet, a szakmai

3 3 alapozó és pályaorientáció ismeretet a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséggel is el lehet látni. 5. Az intézményi minőségirányítási programok elkészítése és a jogszabályoknak, valamint az egyéb minőségbiztosítási előírásoknak megfelelő módosítása gondot okoz az intézményvezetőknek és a Polgármesteri Hivatalnak egyaránt. Egyik intézményükben sem dolgozik minőségbiztosításban jártas kolléga, így a minőségirányítási programok szakmai követelményeit sem ismerik. A független szakértő megbízása megoldás lenne, de az Önkormányzat költségvetése nem teszi lehetővé, hogy az érintett négy intézmény után kifizessék a szakértő megbízási díját. Rövidesen megjelennek olyan minták az OKM honlapján, amelyek segítséget fognak nyújtani az intézményi minőségirányítási program elkészítéséhez, amely feladat egyébként nem új, most csak a felülvizsgálatot kellett elvégezni. A minőségirányítási programot a évi LXV. törvény vezette be és IX. 1- től hatályos. Ugyanettől az időponttól kezdődően él a közoktatási törvény ának (7) bekezdése, amely előírta, hogy a helyi önkormányzati intézményfenntartó is készítsen önkormányzati minőségirányítási programot. Az önkormányzati minőségirányítási program egy olyan szabályozó elem, amellyel az önkormányzat meg tudja mondani, hogy egyes intézményeinek a település oktatási feladatain belül milyen kötelezettségei és jogai vannak. Az intézményi minőségirányítási programnak összhangban kell állnia az önkormányzati minőségirányítási programmal. Az intézményeknek június 30-áig kellett az intézményi minőségirányítási programjaikat elkészíteni és megküldeni a fenntartónak március 31-ig az egyéni teljesítményértékeléssel kellett ezeket a programokat kiegészíteni. A 2008/2009. tanévet kell először a minőségirányítási program alapján értékelni. A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet is segíti ezt az intézményi munkát. 6. Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1. számú melléklete "A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak - Iskolában és kollégiumban" rész 9. pontja szerint a tanuszodával rendelkező iskolában úszómester alkalmazása kötelező. Információik szerint azonban a 150 m2-nél kisebb felületű és 120 cm-nél nem mélyebb medencéknél ettől el lehet tekinteni! Erre vonatkozó írásos dokumentációt nem találtak, ezért tisztelettel kérnek állásfoglalást arról, hogy nevesített méretet el nem érő iskolai tanmedencék esetében szükséges-e úszómester alkalmazása. Az úszómester foglalkoztatása terén semmilyen jogszabályi előírás nem létezik. Az uszoda nagyságának függvényében nincsenek eltérő előírások. A létszám biztosítása kötelező a melléklet szerint. 7. Csolnok-Dág-Úny-Máriahalom települések Képviselő-testülete társulás létrehozását határozta el az iskola, illetőleg az óvoda közös fenntartására. A tagintézményi támogatás, kistelepülési tagintézményi támogatás esetén további feltétel, hogy a január 1. után tagintézménnyé váló iskola szeptember 1-jétől legfeljebb 1-6. évfolyammal működjön. Amennyiben a tagintézménnyé váló

4 4 iskolákban a 7. és 8. évfolyamot meg kell szüntetni, ez kizárja-e annak lehetőségét, hogy a székhely iskola kihelyezett b., c., stb. osztályt működtessen a tagintézményekben. A tagiskolai rendszer kialakításánál az ésszerűség és a hatékonyság követelményei szerint kell meghozni a döntéseket. A finanszírozás és a külön támogatás rendszere is ezt kívánja ösztönözni. Az átalakításra vonatkozó előírásokból nem vezethető le olyan értelmű korlátozás, amely tiltaná a székhely és telephely közötti feladatmegosztást oly módon, hogy a telephelyen működjön a székhely település hetedik és nyolcadik évfolyamon. Abban az esetben azonban, ha ez a megoldás nyilvánvalóan a finanszírozási szabályok kijátszását célozza, a jogszerűsége a döntésnek megkérdőjelezhető. Ez a helyzet alakul ki akkor is, ha egy nyolc évfolyammal működő általános iskolát jogilag kettévágnak és tagiskolává válik ugyanazon a telephelyen az első-hatodik évfolyam, míg a hetedik-nyolcadik évfolyam a székhely iskola tagintézményeként működik tovább. Valójában a tanulók a hatodik évfolyamról lépnek a hetedik évfolyamra és a nevelőtestület is feltehetően ugyanazokból áll. Ezt a megoldást egy ÁSZ vizsgálat esetén nem lehet eredményesen megvédeni. 8. Tanév közben miért vannak olyan törvénymódosítások, amelyek még az éppen folyó tanévre vonatkoznak? (pl. feladatellátás szept. 1-től hatályos, decemberében eltörlik, május 1-től hatályos). Miért kell kétszer meghatározni a feladatot, hisz munkaköri leírása van mindenkinek. A hatálybeléptetésnél gyakorlat a szeptember 1-jei határidő alkalmazása, ettől kivételesen és igen ritka esetben tér el az Országgyűlés évi LXXI. törvény elfogadva: június 24-én. A hatálybalépés napja: szeptember 1-je, kivételek voltak a felvételi ügyeket rendező jogszabályok, amelyek szeptember 1-jén léptek hatályba, míg a foglalkoztatási szabályok egy része szeptember 1-jén léptek hatályba évi CXLVII. törvény kihirdetve: december 20-án, elfogadva: december 13-án, a törvény a kihirdetését követő ötödik napon lépett hatályba. Ez a törvény a költségvetési törvényt alapozta meg, előírásai túlnyomórészt költségvetési célú változtatásokat hozott. Ahol indokolt és szükséges volt ott átmeneti elírások könnyítették meg a bevezetést. - A feladatellátási terv májusi előírása az idei érettségivel függ össze. 9. Miért akarják leépíteni az 5-6 évfolyamon a szakos tanítást? Ez minőségi romlást eredményez. Inkább a szakos tanítást kell levinni az alsóbb évfolyamokra, főként a készségtárgyaknál, hiszen ezek ott sorvadnak el leginkább, mert főként az alapkészségek elsajátításán van a hangsúly. Készségtárgyakban az alsós tanítók nem igazán képzettek (pl. testnevelés, rajz, ének) Felső tagozatban már nem lehet helyrehozni, ami korábban kimaradt. A szakrendszerű és a nem szakrendszerű oktatás egymáshoz való viszonya nem jogi, hanem szakmai kérdés. A nem szakrendszerű oktatás lényege, hogy az alapkészségek a kulcskompetenciák fejlesztésére irányul és nem tekinthető tantárgy-specifikusnak. A különböző alapkészségek, mint szövegértés, beszédkészség, mozgáskultúra fejleszthető bármilyen tantárgyhoz kapcsolódóan. (Testnevelő tanár ma is foglalkoztatható az 1-4. évfolyamon.)

5 5 10. A tanórák száma és a tananyag mennyisége, minősége miért nincs szinkronban? A tartalmi szabályozás nem tananyag-specifikus. Fejlesztési követelményeket határoz meg a Nemzeti alaptanterv, az ehhez rendelt tananyag mennyisége az iskola helyi tanterv függvénye. Az új típusú érettségi sem a tananyag mennyiségére épül, hanem az ismeretek alkalmazására helyezi a hangsúlyt. Ily módon nyugodtan felül lehet vizsgálni minden helyi tantervet és csökkenteni lehet az iskola által előírt tananyagok mennyiségét. Ez a kérdés például szorosan összefügg a szakrendszerű és a nem szakrendszerű oktatás kérdéseivel. Kívánalom, hogy a nem szakrendszerű oktatásban a döntő hangsúly ne a követelménytámasztásra, ne az előírt ismeretek számonkérésére helyeződjön a hangsúly, hanem a kulcskompetenciák fejlesztésére. Nincs kötelező dokumentum, amely meghatározná, hogy melyik évfolyam végére milyen ismeretekkel kell, hogy rendelkezzen a tanuló, melyik évfolyam végére kell, hogy folyamatosan olvasson, illetve ismerje az egyszer egyet. 11. Szorgalmazzák az integrációt, de a feltételek nem adottak, hisz ehhez eleve kisebb osztálylétszám szükséges, most pedig éppen az ellenkezője történik, hisz az osztályok létszámánál a magas létszám elérése a cél! Ez ugyancsak minőségi romláshoz vezet. Kinek jó ez? Az iskolai integrációt külön normatíva segíti. Egyébként e feladat végrehajtása akkor is meg kell, hogy valósuljon, ha nincs hozzá külön támogatás. Önkormányzatok kötelező feladata, hogy az oktatáshoz való egyenlő hozzáférést biztosítsa minden tanuló részére. Ez alapvetően hozzáállás kérdése és nem költségvetési kérdés. 12. Miért kell többszörösen adminisztrálni azt, hogy dolgoznak a pedagógusok. Rettentően megnőtt a felesleges adminisztrációjuk. A pedagógusok kötelező óraszámának emelését egyértelműbben fel kell vállalni, nem burkolt trükköket kell kitalálni. A munkaidőt nyilván kell tartani minden munkahelyen nemcsak az iskolában. A pedagógusok munkaideje heti negyven óra, amellyel el kell tudniuk számolni (Mt. 140/A. ). 13. A túlóra és a helyettesítési díj miért negyedévente kerül kifizetésre. A pedagógusok kéthavi munkaidőkeretben dolgoznak, ebből következik, hogy a munkaidőkeret letelte után lehet megismerni teljesítettek-e túlórát vagy sem. A helyettesítés fogalmat általában rosszul alkalmazzák, mivel a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint a közalkalmazott munkaköre ellátása mellett átmenetileg más munkakörébe tartozó feladatokat is ellát, külön díjazás illeti meg. A többlet tanítási órák elvégzése általában nem tekinthető helyettesítésnek. A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 16. -ának (6) bekezdése alapján a pedagógus más pedagógus munkáját a munkakörére előírt kötelező óraszámának kereteiben a sajátjával együtt tanítja helyettesítési díjra tarthat igényt, amelynek egy órára eső összege az óradíj ötven százaléka. Az óradíj ötven százalékának megfelelő helyettesítési díj jár a rendes munkaidőben végzett munka legfeljebb kettő órájára

6 6 az óvodapedagógusnak, ha az átfedési időben egyedül látja el az óvodai csoporttal kapcsolatos feladatokat. Ezek a díjak kifizethetők, mivel nincsenek összefüggésben azzal, hogy a pedagógus teljesíti-e a kétheti időkeretet. 14. Miért építik le közvetetten a művészetoktatást a normatíva csökkentésével és a szülői terhek növelésével. A művészetoktatással elérhető képességek és készségek fejlesztése olyan plusz lehetőségeket ad mind a tehetséges, mind a tanulásban gyengébb tanulóknak, amelyet ösztönözni lenne szükséges. A magas térítési díj mellett azonban egy jelentős réteg gyermekei számára nem lesz elérhető. Az alapfokú művészetoktatás nem tartozik az ingyenes szolgáltatások körébe. Soha nem is volt az, mindig térítési díj mellett lehetett igénybe venni. A művészetoktatás bevihető a tanrendbe és ekkor ingyenessé válik a hozzáférés. Az önkormányzatok felelőssége, hogy felvállalják-e ezt a szolgáltatást vagy sem. Így például a nem kötelező tanórai foglalkozások és a kötelező tanórai foglalkozások igénybevétele mellett az alapfokú művészetoktatás egységes iskola keretei között átadható bármelyik iskolatípus feladataihoz kapcsolódóan. Ugyanakkor művészeti foglalkozások szervezhetők szakkörként, önképző körként is. A művészeti oktatáshoz térítési díj előírása kötelező az új rendelkezések alapján, amelyre részletfizetés engedélyezhető a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek esetén. Havi négy-ötezer forint térítési díj általában nem haladja meg a családok teljesítőképességét. 15. A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. Kotv. 3. (2) bekezdése a közoktatási intézmények fenntartói között a helyi önkormányzatot nevesíti, s a fenntartói irányítás körében is a helyi önkormányzat szerepel. A többcélú kistérségi társulások nincsenek nevesítve a törvényben, ugyanakkor a évi CVIII. tv. 2. (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel a 4. (1) bekezdése értelmében közoktatási intézmények tekintetében alapítói, fenntartói jogkört gyakorolhat, s a többcélú társulásokról szóló törvény hatályba lépését követően a társulások megalakulásának ösztönzéséről, majd a normatívák igényléséről szóló kormányrendeletek s a évi költségvetési törvény 8. sz. melléklete is elismeri a többcélú kistérségi társulások közvetlen közoktatási fenntartói jogkörét. Kérdés, hogy a közoktatási törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezései alkalmazhatók-e automatikusan a többcélú kistérségi társulásokra, avagy a társulási megállapodásokban célszerű tételesen szabályozni a fenntartói jogkörre vonatkozó szabályokat, illetőleg az is elegendő, ha a társulási megállapodás azt tartalmazza, hogy a társulás a közoktatási törvényben a helyi önkormányzatokra megállapított szabályokat tekinti magára nézve kötelezően irányadónak. A közoktatásról szóló törvény rendelkezik a többcélú kistérségi társulásokról a 89/A. -ban. Többcélú kistérségi társulás esetén az önkormányzati feladatellátásra vonatkozó ban foglaltakat kell alkalmazni. A fenntartói jogok eltérően alakulnak attól függően, hogy a többcélú kistérségi társulás intézményfenntartó vagy a többcélú kistérségi társulásba belépő önkormányzatok megtartják a fenntartói jogokat. Ha többcélú kistérségi társulás tartja fenn az

7 7 intézményt, akkor minden fenntartói jog átszáll a többcélú kistérségi társulásra. Ha a többcélú kistérségi társulás keretei között együttműködő önkormányzatok gyakorolják a fenntartói jogokat, akkor ezeket a kérdéseket a társulási szerződésben rendezni kell. Többcélú kistérségi társulás esetén is szükség lehet a különböző fenntartói jogok kérdésének a rendezése, hiszen a többcélú kistérségi társulásnak nincs saját bevétele és számos olyan feladat van, amelyet az iskola csak többletbevétellel tud ellátni. Természetesen az intézményfenntartásra vonatkozó részletszabályokat külön megállapodásban is meghatározhatják a többcélú kistérségi társulás tagjai. 16. Fenti kérdéssel szorosan összefügg a Kotv (11) bekezdése: azaz a többcélú kistérségi társulás által fenntartott közoktatási intézmény esetén megilleti-e a kisebbségi önkormányzatokat az egyetértési jog. A fenntartói jog átadásakor a székhely intézményhez hat-hét tagintézmény fog tartozni, ezen esetekben kit kell érteni érintett települési kisebbségi önkormányzat alatt: az intézmény székhelye szerinti kisebbségi önkormányzatot, avagy az intézmény működési területe által érintett valamennyi kisebbségi önkormányzatot. Amennyiben a törvényi rendelkezés nem alkalmazható, úgy a társulási megállapodás biztosíthat-e a kisebbségi önkormányzat(ok) részére egyetértési jogot. A többcélú kistérségi társulás létrehozása nem teremt lehetőséget ahhoz, hogy megszűnjenek az oktatásban érdekeltek jogai. Így a kisebbségi önkormányzatok jogosítványait sem sértheti a társulás. E vonatkozásban a benyújtott közoktatásról szóló törvény egyértelműsíti a szabályokat. 17. Lehetséges-e a többcélú kistérségi megállapodásban a székhely intézmény volt fenntartó önkormányzata képviselő-testülete részére előzetes véleményezési jogot biztosítani a székhelyintézmény magasabb vezetői megbízatása tekintetében. Az önkormányzati társulás egyik alapelve, hogy egyik önkormányzat érdeke sem sérülhet. Minden önkormányzatnak azonos jogai vannak. Ezért sem a székhely település, sem más település önkormányzatának nem lehet több joga, mint a többi önkormányzatnak. A vezetői megbízás tekintetében minden érintett önkormányzat előzetes véleményezési joga indokolt, hogy fennálljon nemcsak a székhely önkormányzaté. 18. A Kotv. 91. (4) bekezdése alapján a társulási megállapodás rendelkezhet-e a hatáskört gyakorló jegyző kijelöléséről. Rögtön felmerült egy újabb kérdés, hogy a Kotv. 91. (4) bekezdése alapján a jegyző kijelölése a székhely intézmény székhelyéhez, avagy a fenntartói jogkört gyakorló társulás társulási tanácsa székhelyéhez kapcsolódik. Az önkormányzati társulások lehetséges formáiról, az abban ellátott feladatokról a helyi önkormányzatok szabadon dönthetnek. A helyi önkormányzatokról szóló törvény 41. -a egyértelművé teszi ezt a kérdést az Alkotmány szövegével egyezően: a települési önkormányzatok képviselő-testületei feladataik hatékonyabb, célszerűbb megoldására szabadon társulhatnak. Az Alkotmány

8 8 egyébként nem korlátozza ezt a társulást, tehát valamennyi helyi önkormányzat társulhat, egyetlen korlátozással: a társulás nem sértheti az abban részt vevő helyi önkormányzatok önkormányzati jogait. Az önkormányzati társulásnak bármilyen formája és célja lehet. A helyi önkormányzatokról szóló törvény példálódzó jellegű szabályozást tartalmaz. Ezek között van például az intézményi társulás vagy a hatósági igazgatási társulás, illetve társult képviselő testület. Ezek mind alkalmasak arra, hogy a közoktatás feladatait hatékonyabban szervezzék. A társuláshoz különböző támogatási szabályok kapcsolódhatnak. Ilyen például a többcélú kistérségi társulás is, amely annyiban tér el minden más társulástól, hogy létrehozásához meghatározott feltételekre van szükség. Például arra, hogy a kistérségbe tartozó települések képviselő testületének több mint fele, de legalább két képviselő testület jóváhagyja a megállapodást, illetve hogy a jóváhagyó települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérségi lakosságszám hatvan százalékát. Meghatározott az is, hogy milyen feladatokat kell ellátni, melynek része az oktatás-nevelés, szociális ellátás, egészségügy, család- és gyermekvédelem, közművelődés stb. A közoktatásról szóló törvény 91. -ának (4) bekezdése jegyzői, főjegyzői hatásköröket állapít meg, amelyeket társulás esetén a megállapodásban megjelölt önkormányzat jegyzője, főjegyzője lát el. Ez a kérdés e megállapodásban szabadon rendezhető, tehát kapcsolódhat akár a székhelyhez is, de eltérhet attól is. 19. A fenntartói jog átadással érintett székhely intézmények mely fenntartói jog átadás jogutódlással történő átadást jelent -, megtartják-e avagy megtarthatják-e OM azonosító számukat, továbbá a Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartási számukat. Minden közoktatási intézménynek egy OM azonosítója van és egyszer lehet a törzskönyvi nyilvántartásban. Amennyiben tehát a közoktatási intézmény a székhelye mellett több különböző telephelye van, akkor sincs több OM azonosítója és nincs több nyilvántartása. Ha az intézmény megszűnt (jogutóddal vagy anélkül) mind az OM azonosítót, mind a törzskönyvi nyilvántartási számot törölni kell. A székhely-intézmény esetében több megoldás is elképzelhető, ha a fenntartó ezen intézmény alapító okiratát módosítja, akkor egyik regisztrációs szám sem szűnik meg. Ha jogutódlással új intézmény jön létre, akkor új azonosító és nyilvántartási szám kell, a korábbiakat pedig töröltetni szükséges. (A Kt. végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 12/A-B. ) 20. Lehetséges-e, hogy egy adott települési önkormányzat a közoktatási intézménye fenntartói jogát osztályos alsó tagozat tekintetében adja át a többcélú kistérségi társulásnak, mely a jövőben tagintézményként működik, ugyanakkor egyidejűleg az osztályos oktatás tekintetében egy másik települési önkormányzattal közoktatási intézményi társulást hozzon létre. Az önkormányzatok társulási szabadsága kiterjed arra is, hogy többféle társulásban vegyenek részt. Így nem kizárt, hogy a helyi önkormányzat részt vegyen a többcélú kistérségi társulásban és egyidejűleg másik, például intézményfenntartói társulásban. Jogilag nem zárható ki az sem, hogy a nyolc

9 9 évfolyammal működő általános iskola első-négy évfolyamát átvegye többcélú kistérségi társulás, míg az ötödik-nyolcadik évfolyamot bevigye egy intézményfenntartói társulásba. A többcélú kistérségi társulásról szóló törvény sem zárja ki például, hogy a többcélú kistérségi társulás feladatai érdekében más társulással, illetve helyi önkormányzattal együtt közösen oldjon meg közszolgáltatásokat, fejlesztéseket, beruházásokat. Finanszírozási szempontból van csupán megkötés. A költségvetési törvény 8. számú melléklet IV. részében meghatározottak szerint Kiegészítő szabályok pontja értelmében azon települési önkormányzat, melynek területén önkormányzat fenntartásban nem működik közoktatási intézmény vagy intézményegység, az átlaglétszám-számítás és a támogatás szempontjából legfeljebb egy intézményfenntartó társulás tagjaként vehető figyelembe. E rendelkezést a költségvetési törvény módosításáról szóló előterjesztés -, melyet az országgyűlési bizottságok jelenleg tárgyalnak és a tervezet szövege a honlapon olvasható oly módon kívánja pontosítani, hogy Azon települési önkormányzat, amelynek a területén önkormányzati fenntartásban nem működik közoktatási intézmény vagy intézményegység, az átlaglétszámszámítás és a támogatás szempontjából az egyes óvodai, iskolai évfolyamok tekintetében legfeljebb egy intézményfenntartó társulás tagjaként vehető figyelembe. Az általam idézett joghely, valamint a módosító javaslata alapján látható, hogy többcélú kistérségi társuláson keresztül lehívható normatív támogatás igénylése esetén kizárólag egy évfolyamra egy társulási megállapodás vehető figyelembe azon önkormányzatoknál amelyek területén nem működik közoktatási intézmény vagy intézményegység. 21. Az előző kérdés fordítottját jelenti, hogy az egyik érintett önkormányzat a felső tagozatos iskolai oktatásra intézményi társulást hozott létre a székhely önkormányzattal, mely intézmény fenntartói joga a többcélú kistérségi társulás részére kerül átadásra. Az alsó tagozat létszáma azonban rendkívül alacsony, mely kizárja a többcélú társulási támogatások igénybevételét, ezért az önkormányzat alapítványi fenntartást tervez az alsó tagozat vonatkozásában, mely július-augusztus hónapokban az alapítványi bejegyzési eljárás hosszas időtartamára tekintettel még nem valósítható meg. Lehetséges-e az adott önkormányzat részéről osztályos önálló iskola alapítása arra figyelemmel, hogy a Kotv ban foglalt rendelkezések augusztus 31-ig adnak határidőt a tagintézménnyé történő átalakításra. Egyszerűbben fogalmazva az önkormányzat alapíthat-e önálló iskolát, tulajdonképpen 1 éves időtartamra, mert augusztus 31-ig gondoskodni fog vagy az intézmény megszüntetéséről, vagy tagintézménnyé történő átalakításáról, vagy az önkormányzat által alapított alapítvány általi fenntartásáról. A helyi önkormányzat szabadon határozza meg, milyen módon oldja meg feladatait. Elméletileg nem kizárt, hogy a kistérség az ötödik-nyolcadik évfolyamot veszi át, míg az alsó tagozatot alapítvány veszi át. Az alapítványi átadásnak azonban külön szabályai vannak, így az önkormányzat köteles gondoskodni arról, hogy az ellátás továbbra is ingyenes maradjon. A benyújtott törvényjavaslat további szigorításokat állapít meg, közoktatási megállapodást kell majd kötni az alapítvánnyal és a kiegészítő hozzájárulást négy évig fizetni kell részére.

10 10 Újabb négy évfolyamos önálló iskola nem alapítható, mivel ez az iskolatípus megszűnt, 2008-ig át kell alakítani a már meglévőket. Ezért ilyen iskola egy évre már nem alapítható, sőt a Kt. alapelveivel is ellentmondásba kerülne a fenntartó (jogbiztonság, gyermekek mindenek feletti érdeke). 22. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 1. (1) bekezdése rendelkezése szerint a törvény hatálya a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottak jogviszonyára terjed ki. A törvény szintén nem nevesíti a többcélú kistérségi társulásokat, melyből következően a közoktatási intézmények fenntartói jogának átadása - mely az ott dolgozók tekintetében munkáltatói jogutódlást jelent -, alkalmazható-e automatikusan a Kjt., avagy a társulási megállapodásban kell azt rögzíteni, hogy a társulás által fenntartott költségvetési szervek esetén a társulás magára nézve a Kjt. és annak végrehajtására vonatkozó kormányrendeletet tekinti irányadónak. Rendkívül méltánytalan helyzetet jelentene, ha a közalkalmazottak jogviszonyára a Kjt. nem lenne alkalmazható, mivel a fenntartói jog átadása sem a pedagógusokra, sem a tanulókra nézve gyakorlati változást nem eredményez. A többcélú kistérségi társulásokról szóló évi CVII. törvény 4. -ának (1) bekezdése szerint a többcélú kistérségi társulás költségvetési intézményt hoz létre. Igaz, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény állami és helyi önkormányzati költségvetési szervekről rendelkezik, azonban a különböző törvények értelmezéséből le lehet vonni azt a következtetést, hogy a többcélú kistérségi társulás által működtetett költségvetési intézmények dolgozóira a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény előírásait kell alkalmazni. 23. Jogállás tekintetében van-e különbség telephely és tagintézmény között? A telephely és a székhely értelmezése megtalálható a közoktatásról szóló törvény ának (1) bekezdésében. Telephely a székhelyen kívül működő szervezeti egység, amelynek egyik formája a tagintézmény, de lehet például kihelyezett osztály, csoport, műhely, gyakorlóhely, iroda, tanulószoba. Tagintézményről a székhelyen kívül azonos vagy más településen működő azonos vagy különböző feladatot ellátó intézményegység, ha a székhelytől való távolság a feladatok jellege miatt az irányítási, képviseleti feladatok a székhelyről nem vagy csak részben láthatók el. 24. Ha a városi önkormányzatok a megyei önkormányzatok részére az iskola fenntartói jogát átadják, akkor ezzel a feladatot vagy az intézményt adják át. Nevezetesen mi a sorsa az intézmény esetleges adósságállományának? A közoktatásról szóló törvény 88. -ának (9) bekezdése szerint a községi, városi, fővárosi kerület a tulajdonában lévő közoktatási intézménnyel a nem kötelező feladatait nem kívánja továbbá ellátni, értesíti a fővárosi, megyei önkormányzatot, amely dönt arról, hogy az átvett feladathoz szükséges-e a feladatot ellátó intézmény további működtetése. A fővárosi, megyei önkormányzat kérésére a feladatot átadó önkormányzat a feladat ellátását szolgáló intézmény vagyonát köteles használatra átengedni a fővárosi, megyei önkormányzatnak. Az átadás ingyenesen történik. Az átadás eltérő megállapodás hiányában óvoda, iskola

11 11 esetén a bejelentést követő év július 1-je, más intézmény esetén a bejelentést követő év január 1-je. Többcélú intézmény esetén, amennyiben az intézményi vagyon nem osztható meg a fővárosi, megyei önkormányzat kérésére az ellátott feladatokkal együtt az intézmény teljes vagyonát át kell adni. A használatba adás ideje tíz évnél nem lehet rövidebb. Egyebekben a használatba adásra vonatkozó Ptk. rendelkezéseket kell alkalmazni. Az adósság nem száll át csak a használati jog. 25. Ha egy önálló intézmény a társulási megállapodás szerint tagintézménnyé válik, akkor az intézményvezető vezetői megbízását vissza kell vonni. A vezetői megbízás határozott időre vonatkozik, ezért jogosult-e a volt igazgató a vezetői pótléknak a határozott időtartamra vonatkozó teljes összegére, ha igen ez az összeg kit terhel. Az önálló közoktatási intézmény tagintézménnyé történő átalakítása együtt jár az intézmény megszűnésével. Ilyen esetben a jogutódlással történő megszűnés az ami szóba jöhet, hiszen a megszűnő önálló intézmény beolvad egy másik intézménybe, annak részeként működik tovább. A befogadó intézmény a jogutódja a befogadott intézménynek. Akkor, amikor a helyi önkormányzat dönt az önálló intézmény megszüntetéséről és másik intézménybe történő beolvasztásáról, a vezetői megbízást is vissza kell vonni, hiszen magasabb vezetői megbízás nem látható el csak az intézmény vezetési feladatai tekintetében. A magasabb vezető beosztás megszűnése azonban nem jelenti a közalkalmazotti jogviszony megszűnését is, ezért nem kerülhet sor a Kjt. 27. (2) bekezdés alkalmazására a magasabb vezetői pótlék egy évre történő kifizetése tekintetében. A tagintézmény-vezető megbízása már nem tartozik testületi jogkörbe. A megbízás visszavonását a közalkalmazott kérelmére indokolni kell. Az indoklásból a visszavonás okának világosan ki kell derülnie. Amennyiben a bíróság megállapítja, hogy a megbízás visszavonása jogellenes, a közalkalmazottat kérelmére az eredeti magasabb vezetői megbízásba vissza kell helyezni, illetőleg elmaradt pótlékának összegét meg kell téríteni. Intézménymegszűnés esetén ez azonban egy valós indok, mivel nincs olyan feladat, amelyet magasabb vezetőként el lehetne látni. 26. A korábban önállóan működő oktatási intézmény tagintézménnyé válását követően alkalmazható-e az előző fenntartó által elfogadott pedagógiai, nevelési program, minőségirányítási program. Amennyiben egy önálló intézmény megszűnik és beolvad másik intézménybe, tehát tagintézménnyé válik, az intézményi dokumentumok is elveszítik érvényüket. Lényegében megszűnt az adott intézmény. Ilyen esetben elengedhetetlen, hogy a befogadó intézmény a beépülő intézmény dokumentumait a lehetséges legteljesebb körbe beépítse a saját dokumentumaiba. Elsődlegesen a pedagógiai program, illetve a helyi tanterv az amely igényli az összehangolást. A tagiskola pedagógiai programja és helyi tanterve addig kell, hogy éljen, ameddig az érintett tanulók befejezik tanulmányaikat. Így például, ha a megszűnő iskolában emelt szintű oktatás volt, míg a befogadó iskolában ilyen oktatás nem létezett, a tagiskolában folyó tanulmányokat az emelt szintű oktatás szerint kell befejezni.

12 Szeretnénk tájékoztatást kapni arról, hogy az oktatási hivatalok az oktatási intézmények továbbműködésének engedélyezése során milyen szempontok figyelembe vételével hozzák meg döntésüket. Az oktatási hivatal a továbbműködési engedélyek kiadása során minden ésszerű indokot figyelembe vett, így például a fogyatékosok ellátását, a nemzetiségi kérdéseket, a települési viszonyokat, a várhatóan növekvő gyermek-, illetve tanulói létszámot.

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. április XIV. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

T/17965. számú. törvényjavaslat. az oktatást érintő egyes törvények módosításáról

T/17965. számú. törvényjavaslat. az oktatást érintő egyes törvények módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17965. számú törvényjavaslat az oktatást érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter Budapest, 2005. október 2005. évi. törvény az

Részletesebben

AZ ÖNKORNÁNYZATI VAGYON ÁLLAMI HASZNÁLATBA VÉTELE. A közoktatás és a köznevelés rendszerének összevetése

AZ ÖNKORNÁNYZATI VAGYON ÁLLAMI HASZNÁLATBA VÉTELE. A közoktatás és a köznevelés rendszerének összevetése AZ ÖNKORNÁNYZATI VAGYON ÁLLAMI HASZNÁLATBA VÉTELE A közoktatás és a köznevelés rendszerének összevetése A közoktatás rendszerét felváltó köznevelés rendszere a feladatmegoszlás, a rendszer működtetése

Részletesebben

A törvényességi ellenőrzés alábbi jogszabályok előírásainak figyelembevételével történt:

A törvényességi ellenőrzés alábbi jogszabályok előírásainak figyelembevételével történt: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 6. (1) és 8. (1) bekezdéseinek, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés d.) pontjának, a 104. (1) bekezdés a.) pontjának,

Részletesebben

2006. évi... törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról*

2006. évi... törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról* 2006. évi... törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról* 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 8. -a (3) bekezdésének harmadik mondata helyébe

Részletesebben

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól 391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag I. A tervezet és a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások viszonya (Dőlt betűvel a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk:

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk: Módosító javaslat Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló, 4786. számú törvényjavaslathoz

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 A munka világa HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 Készítették: Kovácsné Kemény Gyöngyi I. fejezet Frecska Zoltánné II. fejezet Kapás Zsolt III. fejezet Dr. Jászka Ernő IV.

Részletesebben

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2016)

Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2016) Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2016) A nyári szünidőben sok középiskolai diák, egyetemi, főiskolai hallgató vállal rövidebbhosszabb ideig munkát annak érdekében, hogy a nyaraláshoz nem ritkán a tanulmányok

Részletesebben

Tájékoztató a szakszervezeti vezetők részére a munkajogi védelem, és a munkaidő-kedvezmény megváltozott szabályairól

Tájékoztató a szakszervezeti vezetők részére a munkajogi védelem, és a munkaidő-kedvezmény megváltozott szabályairól PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Gimnázium

Vörösmarty Mihály Gimnázium Vörösmarty Mihály Gimnázium HÁZIREND 2006/2007-es tanév A nevelőtestület elfogadta: 2006. november 27.... a nevelőtestület részéről... az SZV részéről... a DÖK részéről... az iskolavezetés részéről 1 TARTALOM

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök telefon/fax:

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

A TÁTRA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A TÁTRA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A TÁTRA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 138/199 (X.8.) kormányrendelet 4/B -ának (1) bekezdésében az intézmény vezetőjének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A MIHÁLY DÉNES SZAKKÉPZŐ ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2011. ÉV SZEPTEMBER HÓ 30. NAPJÁN. 1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-ei ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláspályázat kiírása Előadó:

Részletesebben

Előterjesztő: Gábor Ákos, JÜK Bizottság elnöke ^ ^ ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 05-i ülésére

Előterjesztő: Gábor Ákos, JÜK Bizottság elnöke ^ ^ ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 05-i ülésére Előterjesztő: Gábor Ákos, JÜK Bizottság elnöke ^ ^ ELŐLAP számú napirend. 3-u \L I3C0- Előterjesztve: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 05-i ülésére Tárgy: A Pátyolgató Óvodára vonatkozó

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású közoktatási

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE BUDAPEST 2010 (2016. március 18. napjától hatályos változat) PREAMBULUM A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem), mint munkáltató és a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

DOLGOZAT. Dr. Hosszú Károly 2013.

DOLGOZAT. Dr. Hosszú Károly 2013. DOLGOZAT Dr. Hosszú Károly 2013. 1 Egyes köznevelési intézmények fenntartóinak, irányító szervének és működtetőjének jogállása és kapcsolata az 1990. évtől 2013. december 31. napig Dr. Hosszú Károly Közoktatási

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás

Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás 1.1. Igazolási kérelem a bejelentkezési határidő elmulasztása miatt 1.2. A hitelezői

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

44 Európai Közszektor Díj 44. 46 Az aktív korúak ellátására jogosultak részére felajánlott munka megfelelősége 46

44 Európai Közszektor Díj 44. 46 Az aktív korúak ellátására jogosultak részére felajánlott munka megfelelősége 46 III. évfolyam 2 3 Aktuális feladatok 3 A közbeszerzési törvény legfrissebb módosításai 6 Az önkormányzatok által alapítható kitüntetésekre vonatkozó jogi szabályozás módosulása 14 A közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Tárgy: Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásának értékelése

Tárgy: Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásának értékelése Szentes Város Alpolgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: /2012. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásának értékelése Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló Az alapfokú művészetoktatási intézmény nevelési és oktatási tevékenységének hatósági ellenőrzéséről és szakmai minősítési szempontjairól, valamint a minősítés eljárási rendjéről szóló kormányrendelet-tervezet

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 2 -

Tartalomjegyzék - 2 - Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések...4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...4 2 Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése A KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.), valamint

Részletesebben

Perczel Mór Tagiskolája

Perczel Mór Tagiskolája KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Perczel Mór Tagiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM 031914 2013 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi szabályozása...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK Az intézmény működési rendje... 8 A tanév helyi rendje... 8 A tanítási napok rendje... 10 Az intézmény vezetése, a nevelőtestület és a szakmai

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2007-2012 közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2015. április 01. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG SZAKDOLGOZAT. Tóth Bianka Nappali tagozat Alapképzés Közszolgálati szak

BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG SZAKDOLGOZAT. Tóth Bianka Nappali tagozat Alapképzés Közszolgálati szak BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG SZAKDOLGOZAT Tóth Bianka Nappali tagozat Alapképzés Közszolgálati szak 2016 BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A KÖZALKALMAZOTTI

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata. 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata. 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a 49/2007. (XII.29.) Önk. rendelettel)

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2013. november 14. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

2. Az intézmény feladat, jogállása és gazdálkodási módja 7. (Az alapító okirat alapján)

2. Az intézmény feladat, jogállása és gazdálkodási módja 7. (Az alapító okirat alapján) 1 Tartalomjegyzék: oldalszámok I. Az intézmény általános jellemzői 6. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1.1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1.2.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax: +36-2313141, +36-1-2313151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross @ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS C Í M Z E T E S FŐJEGYZŐJE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-530; Fax: (42) 524-531 E-mail: nyhjegyz@nyirhalo.hu; szemansandordr@nyirhalo.hu NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai 8. melléklet a 2010. évi. törvényhez A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ 1. Pedagógiai szakszolgálat ELŐIRÁNYZAT: 5

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001./VI.1./ számú rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak

Részletesebben

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat Lurdy Ház 2012.XI.15. Dr. Horváth István ügyvéd, P. Horváth Ügyvédi Iroda c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Forrásaink Az új Mt. a 2012. évi I.

Részletesebben

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Diákotthon és Kollégium csatolása

Részletesebben

Szociális ellátások 2015.

Szociális ellátások 2015. Szociális ellátások 2015. Nem könnyű eligazodni a jogszabályok sokaságában, sem az ellátásokban érintetteknek, sem az ügyintézőknek, sem az ellátások iránt érdeklődőknek. Szociális ellátórendszerünk meglehetősen

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 23/2014.(XII.16.) és a 10/2014.(V.30.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

I. modul Civil szervezeteket szabályozó hatályos joganyag

I. modul Civil szervezeteket szabályozó hatályos joganyag CIVIL SZERVEZETEK MEGÚJULÓ MŰKÖDÉSI KÖRNYEZETE TANANYAG kézirat I. modul Civil szervezeteket szabályozó hatályos joganyag Írta: Dr. Homolya Szilvia Dr. Gyarmathy Judit Készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

T/3090. számú törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról

T/3090. számú törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3090. számú törvényjavaslat a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Petrétei József

Részletesebben

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2006. (V. 31.) számú rendelete a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj összegének megállapításáról és fizetésének szabályairól

Részletesebben

9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról

9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról 9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Társadalmi-gazdasági

Részletesebben

EFET Energiakereskedők Európai Szövetsége. Amstelveenseweg 998 /1081 JS Amsterdam Telefon: +31 20 520 7970, Fax: +31 20 64 64 055

EFET Energiakereskedők Európai Szövetsége. Amstelveenseweg 998 /1081 JS Amsterdam Telefon: +31 20 520 7970, Fax: +31 20 64 64 055 A 2000. december 20-án kelt 2.1. sz. változat EFET Energiakereskedők Európai Szövetsége Amstelveenseweg 998 /1081 JS Amsterdam Telefon: +31 20 520 7970, Fax: +31 20 64 64 055 E-mail: secretariat@efet.org

Részletesebben

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Érvényesség kezdetének időpontja: 2015. 01. 01. A 2013. december 31-ig érvényes Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Módosítva: 16/2014. (VII.15.), Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3404. számú törvényjavaslat egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

Gödöllői Tankerület. Szabados Lajosné. Szakmai nap, 2014. március 18., Gödöllő. - Szabadság -

Gödöllői Tankerület. Szabados Lajosné. Szakmai nap, 2014. március 18., Gödöllő. - Szabadság - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Gödöllői Tankerület Szabados Lajosné Szakmai nap, 2014. március 18., Gödöllő - Szabadság - Irányadó jogszabályok A 2012. évi I. törvény a munka

Részletesebben

DTM Hungary Payroll Intelligence

DTM Hungary Payroll Intelligence MUNKA TÖRVÉNYKÖNYV LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSAI Kedves Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben a Munka Törvénykönyvének változásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglaljuk össze. 1. Hatálybalépés, átmeneti

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye: KSH-száma: Képviseli:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott,

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

OMMF 2009. JÚLIUSI HÍRLEVÉL. Jelen számunkban a fiatalok nyári munkavégzésének lehetőségeiről, valamint az idénymunka szabályairól adunk tájékoztatást

OMMF 2009. JÚLIUSI HÍRLEVÉL. Jelen számunkban a fiatalok nyári munkavégzésének lehetőségeiről, valamint az idénymunka szabályairól adunk tájékoztatást OMMF 2009. JÚLIUSI HÍRLEVÉL Jelen számunkban a fiatalok nyári munkavégzésének lehetőségeiről, valamint az idénymunka szabályairól adunk tájékoztatást A nyári iskolaszünetben egyre több diák vállal rövidebb-hosszabb

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-096 ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-096 ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-096 Szám: 02/161-5/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007.

Részletesebben

1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1

1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1 Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 1952. évi IV. törvény 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1 A 2009.10.01. óta hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 7/1974. (VI. 27.) IM,

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) I. rész Mátramindszent község Önkormányzatának

Részletesebben

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Gyöngyös Körzete települési önkormányzati képviselő-testületei Magyarország Alaptörvénye, melynek 32. cikke (1) bekezdése k) pontja,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2012. június

Részletesebben

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 1 A Városközponti Iskola közalkalmazottainak munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket az intézmény főigazgatója, mint munkáltató és a Pedagógus Szakszervezet (PSZ),

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

Rendelettervezet. rendelet módosításáról Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Rendelettervezet. rendelet módosításáról Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 1 / 6 Ikt. sz.: I.2-137/2005. Ea.: Szászné Mészáros Éva Rendelettervezet Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosításáról Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben