E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! november XIV. évfolyam 11. szám. 1 A hónap témája. 2 Így döntött a Kúria

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. november XIV. évfolyam 11. szám. 1 A hónap témája. 2 Így döntött a Kúria"

Átírás

1 E-Munkajog Szakmai folyóirat november XIV. évfolyam 11. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől? Jelentkezzen az címen, a témakör vagy akár az előadó megnevezésével, és kérjen ajánlatot kihelyezett előadás megtartására! A hónap témája A képernyő előtti munkavégzés A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeit az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet előírásai tartalmazzák. A rendelet hatálya azon munkáltatókra és az általuk foglalkoztatott azon munkavállalókra terjed ki, akik napi munkaidejükből legalább négy órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt használnak. Képernyős eszköz: számjegy-, betű-, grafikus képsorokat megjelenítő készülék, függetlenül az alkalmazott megjelenési folyamattól. Nem terjed ki a rendelet hatálya a járművek, munkagépek kezelőfülkéi, szállítóeszközökön lévő számítógépes rendszerek, olyan hordozható rendszerek, amelyeket a munkahelyen nem tartósan használnak, a számológépek, pénztárgépek hagyományos típusú elektromos írógépek használatára. A munkáltató feladatai Az egészséges és biztonságos munkafeltételek biztosítása keretében rendszeresen ellenőriznie és folyamatosan vizsgálnia kell az alábbi kockázati tényezők előfordulását, és intézkednie kell azok megszüntetéséről: Munkajog című szaklapunkban közzétett jogi szakcikkek és az egyes esetekre, kérdésekre adott válaszok Olvasóink munkajogi tájékoztatásában kívánnak segíteni. A kérdésekre adott válaszok a szerzőnk rendelkezésre álló információk alapján kialakított egyéni szakmai véleményét tükrözik. A teljes tényállás ismeretében személyesen nyújtandó jogi tanácsadás eltérő szakmai véleményhez vezethet, ezért az értelmezésbeli különbözőségekért Kiadónk felelősséget nem vállal. Tartalom Szerző: Dr. Gáspárné Dr. Szokol Márta A kézirat lezárása: október A hónap témája A képernyő előtti munkavégzés 2 Így döntött a Kúria Vasárnapi pótlék 4 Olvasói kérdések 1991-től gyermekei gondozása céljából távol lévő szabadsága Az egyszerűsített foglalkoztatás és a rendkívüli munkavégzés A pedagógus szabadsága Munkavégzés alóli felmentési időre járó távolléti díj Munkaidőkeret módosítása, jelenléti ív Felmondás a gyesről visszatérőnek Tisztelt Előfizetőnk! Megújult honlapunkon ( letöltheti online segédleteinket az alábbi hozzáféréssel: Felhasználónév: munkajog2 Jelszó: db774 Munkajoggal kapcsolatos kérdését az alábbi címre várjuk: 1 E-Munkajog november, XIV. évfolyam 11. szám

2 látásromlást előidéző tényezők, pszichés (mentális) megterhelés, fizikai állapotromlást előidéző tényezők. A munkáltató a rendelet hatálya alá eső munkakört betöltő munkavállalók részére köteles látásvizsgálatot biztosítani. A munkavállalókat köteles látásvizsgálatra küldeni: a képernyős munkavégzés megkezdése előtt, ezt követően kétévente, olyan látási panaszok esetén, amely a képernyős munkavégzéssel hozhatók összefüggésbe. A munkavállaló köteles a látásvizsgálaton részt venni. A látásvizsgálatot a munkáltatónál működő, illetőleg a munkáltató által foglalkoztatott foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvos végzi, és a rendeletben foglalt esetekben a munkavállalót szemészeti szakvizsgálatra utalja. Ha a szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, illetve a munkavállaló által használt szemüveg vagy kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, a munkáltató köteles munkavállalóját ellátni a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátását biztosító szemüveggel. Nem terheli megtérítési kötelezettség a munkáltatót olyan szemüveg vagy kontaktlencse után, amelyet a munkavállaló a képernyő előtti munkavégzéstől függetlenül egyébként is használ (pl. rövidlátás esetén a munkavállaló által egyébként is állandóan használt szemüvegnek, vagy a luxust igencsak kedvelő, igényes munkavállaló Gucci márkájú szemüvegkeretének árát a munkáltató nem köteles megtéríteni.) A rendelet 4. -a értelmében a folyamatos képernyő előtti munkavégzést 10 perces szüneteknek kell megszakítani. Ez nem munkaszünet, hanem anynyit jelent, hogy óránként 10 perces időtartamban a munkavállaló nem dolgozhat képernyő előtt, de annak nincs akadálya, hogy más feladatokat a szünet időtartama alatt teljesítsen. 1 A tízperces szüneteknek óránként kell megszakítania a képernyő előtti munkavégzést, azok nem vonhatóak össze! A képernyő előtti munkavégzés ideje naponta a hat órát nem haladhatja meg! Azokban a munkakörökben, amelyekben a munkavégzés céljára tekintettel más életét, testi épségét, valamint egyes vagyontárgyak biztonságát veszélyez- tetné vagy az adott technológia miatt egyébként nem lehetséges a munkavégzés óránkénti megszakítása, a munkát úgy kell megszervezni, hogy rendszeres időszakonként a képernyős munkavégzést szünetek szakítsák meg, vagy más tevékenységgel cseréljék fel. A megszakítás egyszeri időtartama ez esetben sem lehet kevesebb tíz percnél, és a napi munkaidő hetvenöt százalékát nem haladhatja meg a képernyő előtti tényleges munkavégzés. (Tehát az ilyen feladatot ellátóknál lehetőség van a tízperces szünetek összevonásának.) Fontos ezért megjegyezni, hogy a szüneteket a munkavégzés megszakításával kell biztosítani, ám időtartama ellentétben a munkaközi szünettel mindig része a munkaidőnek, arra a munkavállalót munkabér illeti meg. A képernyős munkahely kialakításának minimális feltételeit a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza, részletezve a képernyő-, billentyűzet-, munkaasztal-, munkaszék-, megvilágítás-, zaj-, klíma- stb. követelményeket. A rendelet betartását a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége ellenőrzi. Így döntött a Kúria Vasárnapi pótlék A Kúria alábbi döntését még olyan jogesetben hozta, amelyre a régi Mt. előírási voltak az irányadók. Tekintettel azonban arra, hogy a vasárnapi munkavégzésre és az utána fizetendő pótlékra az új Mt (1) bekezdés a) pontja, a és a lényegileg azonos rendelkezést tartalmaz, ismertetése tanulságul szolgálhat. Íme, a határozat: BH A fővárosi bevásárlóközpontban található ruházati üzlet az elmúlt évek során a vásárlási szokások lényeges átalakulása folytán vasárnap rendeltetése folytán működőnek minősül [1992. évi XXII. törvény (régi Mt.) 124/A. (4) bekezdés, 149/A. (2) bekezdés]. 1 A munkavégzést megszakító tízperces szünetektől eltérő fogalmat takar és eltérő szabályozású a munkaközi szünet. (Lásd: Mt ) Az irányadó tényállás szerint a foglalkoztatónál az elsőfokú hatóság augusztus 3-án munkaügyi ellen november, XIV. évfolyam 11. szám E-Munkajog

3 őrzést tartott, melynek során négy fő vonatkozásában megállapította, hogy a munkáltató megszegte a vasárnapi munkavégzés tilalmára vonatkozó rendelkezést, 33 fő részére rendes munkaidőben történt vasárnapi foglalkoztatása után nem fizetett vasárnapi pótlékot. Kötelezte a munkáltatót szabálytalanságok megszüntetésére, és Ft munkaügyi bírságot szabott ki. A fellebbezés folytán eljáró hatóság az elsőfokú határozatot helybenhagyta. A jogerős közigazgatási határozat ellen a munkáltató keresetet nyújtott be, és kérte annak hatályon kívül helyezését. Keresetében előadta, hogy az érintett munkavállalói egy közismert budapesti bevásárlóközpontban lévő ruházati üzletében dolgoztak, ami álláspontja szerint rendeltetése folytán vasárnap is működő munkáltatónak minősül, így jogszerűen elrendelhetett vasárnapra munkavégzést, és ebből következően vasárnapi pótlék fizetésére sem volt kötelezett. Álláspontját a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Jogi Főosztály állásfoglalása is megerősítette. A hatóság ezzel ellentétes álláspontja szerint a ruházati üzlet nem tekinthető rendeltetése folytán vasárnap is működőnek a profilja miatta a vasárnapi nyitva tartásra nincs nélkülözhetetlen igény, szemben például egy élelmiszerüzlettel, vagy egy kávézóval. A munkaügyi bíróság a munkáltató álláspontját osztotta, míg a hatóság álláspontjával nem értett egyet, és a jogerős közigazgatási határozatot az elsőfokú határozatra is kiterjedően hatályon kívül helyezte. Ítéletének indoklása kifejtette, hogy az elmúlt évek során jelentős társadalmi igény alakult ki a bevásárlóközpontokban a vasárnapi vásárláshoz, melyet a felperes által készített forgalmi kimutatás is igazolt, hiszen eszerint a felperes a legerősebb forgalmat épp a vasárnapi napokon realizálja. Indokolása szerint, a jogszabály az üzletek között profiljuk alapján nem differenciál, ezért a hatóság álláspontja nem fogadható el. A jogerős ítélet ellen alperesi hatóság nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, kérve annak hatályon kívül helyezését és a munkáltató felperes keresetének elutasítását. Felülvizsgálati kérelmében azzal érvelt, hogy a munkáltató tevékenysége nem olyan jellegű, amely a vasárnaphoz kötődik. A ruházati termékek forgalmazása nem kapcsolódik közvetlenül a vasárnaphoz nem társadalmilag bevett szokásnak minősül, nem az indokoltsága miatt valósul meg a vasárnapi munkavégzés, hanem az üzletközpont házirendjéhez alkalmazkodva a munkáltató által meghatározott nyitva tartási rend miatt. Önmagában az a körülmény pedig, hogy az emberek vasárnap is szoktak vásárolni, még nem minősíti az üzletet rendeltetése folytán vasárnap is működővé. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet alaptalannak minősítette, és a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. Indokolásában kifejtette, hogy a munkáltató, illetőleg a munkakör rendeltetése folytán vasárnap is működőnek történő minősítésénél a munkaszüneti napra vonatkozó Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni. Erre figyelemmel a munkáltató, illetőleg a munkakör akkor minősül vasárnap rendeltetése folytán vasárnap működőnek, ha a tevékenység során nyújtott szolgáltatás vasárnap történő igénybevétele az e naphoz közvetlenül kapcsolódó helyben kialakult, vagy általánosan elfogadott társadalmi szokásokból eredő igény alapján, vagy az élet, egészség, testi épség, továbbá a vagyontárgyak védelme érdekében kerül sor. 2 A Kúria döntése szerint annak a ténynek van jelentősége, hogy a munkáltató üzlete fővárosi bevásárlóközpontban található, és nem elsődlegesen annak, hogy mi az üzlet profilja. Helytállónak találta a munkáltató azon érvelését, miszerint az elmúlt évek során a vásárlási szokások lényegesen átalakultak és a társadalmi igények jelentősen megváltoztak, melyet nem lehet értékelés nélkül hagyni. 2 A jelenleg hatályos munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény alábbi rendelkezési szerint is: Mt (1) Vasárnapra rendes munkaidő a) a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben, (2) Az (1) bekezdés a) pont tekintetében a 102. (3) bekezdése megfelelően irányadó (3) A munkáltató vagy a munkakör akkor minősül a munkaszüneti napon is rendeltetése folytán működőnek, ha a) a tevékenység igénybevételére a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó, helyben kialakult vagy általánosan elfogadott társadalmi szokásból eredő igény alapján, vagy b) baleset, elemi csapás, súlyos kár, továbbá az egészséget vagy a környezetet fenyegető veszély megelőzése vagy elhárítása, továbbá a vagyonvédelem érdekében kerül sor. 3 E-Munkajog november, XIV. évfolyam 11. szám

4 Olvasói kérdések 1) 1991-től gyermekei gondozása céljából távol lévő szabadsága Kérdés Van egy dolgozónk, a munkaviszonya határozatlan idejű augusztus 1-jén kezdődött. Gyermekei az alábbi időpontokban születtek: Folyamatosan szülési szabadságon, fizetés nélküli szabadságon vagy táppénzen volt szeptember 17-én lejárt a gyes a legkisebb gyermeke után, akivel a gyermek 10 éves koráig volt otthon. Az lenne a kérdésem, hogy a szabadság megállapításánál a évi XXII. törvény szerinti szabadságot kell kiadni, ami a gyás 168 napjára, valamint a gyed első évére jár, vagy a évi I. törvény szerinti szabadságot kell kiadni, ami a gyás idejére, valamint a gyed első 6 hónapjára, vagy a 2000 előtti évekre nem jár már, lehetséges-e az elévülés. Valamint milyen bérrel kell számolnom a szabadság kifizetésénél: a mostani besorolási bérével vagy a születések időpontjában érvényes bérével. Válasz Először is fontos leszögezni, hogy a kiadásra kerülő elmaradt szabadságra a kiadáskori, azaz a jelenlegi munkabére alapján számított távolléti díjra jogosult a dolgozó. A szabadság mértékére, ha az elmúlt 22 évben egyetlenegyszer sem lett kiadva a szabadsága, az alábbi jogszabályi előírások az irányadók. A gyermeke születése okán a munkavállalót I június 30. napjáig A munka törvénykönyvéről szóló évi II. törvény 42. -a, a 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet , 49. (3), 51. (2) bekezdése és az 5/1981. (XII. 29.) ÁBMH rendelkezés, 5/1982. (V. 18.) NM rendelet 19. -a értelmében: 15 nap alapszabadság, pedagógus esetében 25 nap pótszabadság, melyből 15 munkanapra köteles a munkáltató igénybe venni, ha a szabadságot részben a szorgalmi időben adták ki, nem pedagógus esetében minden 3 év munkaviszonyban töltött idő után 1 nap pótszabadság, naptári évenként maximum 9 nap gyermek után a nőt: egy gyermek után 2 nap két gyermek után 5 nap legalább három gyermek után 9 nap pótszabadság illeti meg. A szabadság a munkaviszony szünetelésének tartamára a következő esetekben illette meg: keresőképtelenség, szülési szabadság időtartama, tíz éven aluli gyermek gondozása vagy ápolása miatt munkában nem töltött időre legfeljebb azonban egy évre, függetlenül attól, hogy erre az időre járt-e táppénz vagy gyes, harminc napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadságra (az előző pontban foglaltakon túlmenően), minden olyan munkában nem töltött időre, amelyre átlagkereset fizetését írta elő jogszabály. Az 1992-es évben június 30-ig időarányosan a fenti szabályok alapján kell számolni július 1-jétől december 31-ig a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény [130. (1)-(2) bek., 131. (1)-(3) bek., 132. (2) bek., 211. (5) bek] 3 alapján illette meg a szabadság. (Az 1992-es 3 Mt (1) A munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadság illeti meg, amely alap- és pótszabadságból áll. (2) A munkaviszony szünetelésének időtartamára a következő esetekben jár szabadság: a) a keresőképtelenséget okozó betegség tartamára; b) a szülési szabadság tartamára; c) a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság [138. (5) bekezdés] első hat hónapjára; d) a harminc napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság tartamára; e) a tartalékos katonai szolgálat idejére, és f) minden olyan munkában nem töltött időre, amelyre a munkavállaló távolléti díj-, illetve átlagkereset-fizetésben részesül (1) Az alapszabadság mértéke húsz munkanap november, XIV. évfolyam 11. szám E-Munkajog

5 évre július 1-től időarányosan kell számolni.) Eszerint a munkavállaló szabadságra jogosult: a munkában töltött időre, a keresőképtelenség időtartamára, a szülési szabadság (tgyás) időtartamára, a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első évére, ha a fizetés nélküli szabadság augusztus 1. napja előtt kezdődött, első hat hónapjára, ha a fizetés nélküli szabadság augusztus 1. napja után kezdődött. 2) Az egyszerűsített foglalkoztatás és a rendkívüli munkavégzés Kérdés Egy mezőgazdasági őstermelőnél, aki idényjelleggel egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztat munkavállalókat, akik naponta változó órát dolgoznak, pl. egyik nap 9 óra, másik nap 6-7 óra. A bejelentés naponta történik. A kérdésem ezzel kapcsolatosan, hogy arra a napra, amikor 8 órát meghaladóan van foglalkoztatás, kell-e 50%-os túlórapótlékot fizetni. Munkaszerződést nem kötünk, csak (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabadság a munkavállaló a) huszonötödik életévétől huszonegy; b) huszonnyolcadik életévétől huszonkettő; c) harmincegyedik életévétől huszonhárom; d) harmincharmadik életévétől huszonnégy; e) harmincötödik életévétől huszonöt; f) harminchetedik életévétől huszonhat; g) harminckilencedik életévétől huszonhét; h) negyvenegyedik életévétől huszonnyolc; i) negyvenharmadik életévétől huszonkilenc; j) negyvenötödik életévétől harminc munkanapra emelkedik. (3) A hosszabb tartamú szabadság abban az évben illeti meg először a munkavállalót, amelyben a (2) bekezdésben meghatározott életkort betölti (2) A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb a) egy gyermeke után kettő, b) két gyermeke után négy, c) kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár. A pótszabadság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti (5) A 130. (2) bekezdés c) pontja szerint a szabadságra jogosító idő szabályait a Módtv. hatálybalépését követően kezdődött fizetés nélküli szabadság esetében kell alkalmazni. jelenléti ívet vezetünk. A jelenléti íven a munkaidő feltüntetése a következő: pl ig, ugyanakkor a ténylegesen ledolgozott idő 9 óra, 1 óra ebéd- és munkaközi szünettel. Szóban vannak ugyan tájékoztatva a munkavállalók, hogy 1 óra munkaközi szünet figyelembe van véve, amely nem számít bele a munkaidőbe. Mi a helyes jelenléti ív kitöltése ebben az esetben? A létszámkorlátot mezőgazdasági idénymunkánál, jól tudom-e, hogy nem kell figyelni? Válasz A kérdése megválaszolása előtt először tekintsük át az egyszerűsített foglalkoztatásra irányadó alapvető jogszabályi előírásokat. Az Mt. az egyszerűsített foglalkoztatást mint atipikus foglalkoztatási formát tartalmazza, és határozza meg az egyéb munkaviszonyoktól eltérő szabályait. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló évi LXXV. törvényben (Eft.) meghatározott munkáltató és munkavállaló az Mt a értelmében egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkavállalásra munkaviszonyt létesíthetnek. Az egyszerűsített foglalkoztatás formái és időbeli korlátai mezőgazdasági és turisztikai idénymunkára 4 azonos felek között egy naptári éven belül legfeljebb 120 napra, alkalmi munkára a munkáltató és a munkavállaló között összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napra, és egy naptári éven belül legfeljebb 90 naptári napra. (A munkavállaló egész évben végezhet alkalmi munkát, az időkorlát az ugyanazon munkáltatóval létesített jogviszonyra vonatkozik.) Rendkívüli munkavégzés Ha a munkáltató és a munkavállaló egymással több ízben létesít idénymunkára vagy idénymunkára és 4 Etv. 2. E törvény alkalmazásában: 1. mezőgazdasági idénymunka: a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a termelő, termelői csoport, termelői szervezet, illetve ezek társulása által a megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása a továbbfeldolgozás kivételével feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot, 7. idénymunka: az Mt. 90. c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő munka. Mezőgazdasági idénymunka esetén az év adott időszakához vagy időpontjához kötődőnek kell tekinteni az olyan munkavégzést is, amely az előállított növény vagy állat biológiai sajátossága miatt végezhető el kizárólag abban az időszakban vagy időpontban. 5 E-Munkajog november, XIV. évfolyam 11. szám

6 alkalmi munkára munkaviszonyt, akkor e munkaviszonyok összeadódnak, és együttes időtartamuk eléri a naptári 120 napot! 5 Tehát nincs lehetőség egyszerűsített foglalkoztatás keretében 210 napi foglalkoztatásra. Ha naponta jelentik be és a napi teljes munkaidőnél többet dolgozik a munkavállaló, akkor a többlet munkavégzés után az Mt a szerint jogosult díjazásra (Mt ). Munkaidő-nyilvántartást kell vezetni, amelyben az elszámolás megkönnyítése és a munkáltató jogszerű eljárásának bizonyítása érdekében a munkaközi szünet kezdő és befejező időpontját is ajánlatos rögzíteni. A kifizetett munkabérről írásbeli elszámolást kell adni. Ha minta-munkaszerződéssel foglalkoztatják, akkor az Mt (1) bekezdése értelmében a napi munkaidő munkaidőkeret vagy elszámolási időszak alkalmazása nélkül is beosztható egyenlőtlenül. Nincs tehát akadálya annak, hogy egyik nap 6, a másik nap 10 órára osszák be a mezőgazdasági idénymunkára alkalmazott dolgozót. Fontos azonban megjegyezni, hogy a foglalkoztatás megszűnésekor az Mt. előírásai szerint kell elszámolni. Ha a munkavállaló az általános munkarend szerinti munkaidőnél ténylegesen több munkaidőt teljesített, akkor megilleti a rendkívüli munkavégzésért járó díjazás is, ha pedig kevesebbet, mert a munkáltató az általános munkarendnél kevesebb munkaidőre osztotta be, akkor is jogosult az alapbérére (Mt ). Ugyanígy a munkaviszony megszűnésekor a ki nem adott szabadságot pénzben kell megváltani. Amennyiben az egyszerűsített foglalkoztatás keretében a mezőgazdasági idénymunkára minta-munkaszerződést kötöttek, akkor nem kell az Mt. munkaidő-nyilvántartásra vonatkozó előírásait alkalmazni, és nem kell a kifizetett munkabérről a tárgyhót követő hó 10. napjáig írásbeli elszámolást adni. Létszámkorlát Jól tudja. Az Eft. az egyszerűsített foglalkoztatás keretében mezőgazdasági idénymunkára történő alkalmazásra létszámkorlátot nem ír elő. Az alkalmi munkára 5 Etv. 2. (4) Ha a munkáltató és a munkavállaló a) idénymunkára, vagy b) idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a százhúsz napot nem haladhatja meg. irányuló egyszerűsített munkaviszonyban történő foglalkoztatásnál azonban be kell tartani a törvényben előírt létszámkorlátot. Az alkalmi munkavállalói létszámkorlát Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon foglalkoztatottak a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hathavi ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjára eső átlagos statisztikai létszámot alapul véve nem haladhatja meg: ha a munkáltató nem foglalkoztatott az Mt. hatálya alá tartozó főállású személyt, akkor az 1 főt, 1 5 főig terjedő foglalkoztatás esetén a 2 főt, 6 20 főig terjedő foglalkoztatás esetén a 4 főt, 20-nál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a foglalkoztatottak 20%-át. A napi létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja az előzőekben ismertetett időkeretre figyelemmel. A fel nem használt létszámkeretet azonban nem viheti át a következő évre. A létszámkorlátot alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatáson belül nem kell alkalmazni a filmipari statiszta alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatásra, továbbá a szociális szövetkezetekben az egyszerűsített foglalkoztatásra. 3) A pedagógus szabadsága Kérdés Szeretném megkérdezni, hogy annak az óvodapedagógusnak, aki januártól táppénzen van, előreláthatólag október végéig, erre az évre mennyi szabadság jár? Válasz Ha november 1-jén munkába áll, akkor az Mt a értelmében szabadság a munkában töltött idő után illeti meg a munkavállalót/közalkalmazottat. Munkában töltött időnek minősül: a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés, a szabadság, szülési szabadság, a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapja a naptári évenként harminc napot meg nem haladó keresőképtelenség, november, XIV. évfolyam 11. szám E-Munkajog

7 a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés három hónapot meg nem haladó tartama, a munkavégzés alóli mentesülésnek az 55. (1) bekezdés b)-k) pontban meghatározott tartama így: a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelés, a kötelező orvosi vizsgálata tartama, pl. munkaköri alkalmassági vizsgálaton való részvétel időtartama a véradáshoz szükséges, legalább négy óra időtartam, szoptató anya a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermekek esetén kétszer két órára, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén naponta két órára, hozzátartozója halálakor két munkanap, általános iskolai tanulmányok folytatása, a felek megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez szükséges időre, önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása tartamára, bíróság vagy hatóság felhívására vagy az eljárásban való személyes részvételhez szükséges időtartam, a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára, továbbá munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra, pl. felmentés/felmondás esetén a munkavégzés alóli felmentés időtartama. A fentiek értelmében a kérdésben szereplő óvodapedagógust, ha január 1-jétől október 30-ig keresőképtelen, akkor évre időarányosan három hónapra illeti meg szabadság. Ennek mértéke, ha az óvodapedagógus felsőfokú végzettséggel rendelkezik: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt.) 64. (2a) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 57. (3) bekezdése értelmében Alapszabadság 21/12 3 = 5 munkanap Pótszabadság 25/12 4 = 6 munkanap Összesen: 11 munkanap. Gyermek utáni pótszabadság Ha saját háztartásban 16 év alatti gyermeket nevel, akkor az alábbi mértékű pótszabadság illeti meg. Mt (1) A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb a) egy gyermeke után kettő, b) két gyermeke után négy, c) kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár. A pótszabadság fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő. A jogosultság első ízben a gyermek születésének évben, utoljára pedig abban az évben illeti meg a munkavállalót, amikor gyermeke a 16. életévet betölti. A pótszabadság arányosításának (csökkentésének) azon a jogcímen, hogy az év mely hónapjának melyik napján született a gyermek, sem a születésének évében, sem a 16. életévének betöltésekor nincs helye. (Pl. egy gyermek esetén azt a munkavállalót is kettő nap pótszabadság illeti meg, akinek gyermeke január 7-én született, vagy akár december 30-án fog megszületni.) A pótszabadság kiadására is azonban csak az adott évben munkában töltött, illetőleg egyébként szabadságra jogosító idő arányában kerülhet sor. Ha pl. a kérdésben szereplő dolgozó két 16 éven aluli gyermeket nevel saját háztartásában, akkor évre 4/12 3= 1 munkanap pótszabadság illeti meg. [Az Mt (2) bekezdése értelmében a számításnál fél napot elérő töredéket egész napként kell figyelembe venni.] 4) Munkavégzés alóli felmentési időre járó távolléti díj Kérdés Önkormányzati fenntartású óvodában pedagógus kolléga munkaviszonyát felmentéssel megszüntettük. A munkavégzés alóli mentesítése szeptember 1-jével kezdődött. A kérdésem az lenne, hogy az ő részére el kell-e készíteni az életpályamodell szerinti béremelést, átsorolást? 7 E-Munkajog november, XIV. évfolyam 11. szám

8 Válasz Rövid válaszom: igen, el kell végezni. A Kjt a értelmében az Mt (3) bekezdése és a a a közalkalmazottakra is irányadó. Az Mt augusztus 1. napjával hatályba lépett módosítása értelmében a havi béres dolgozó távolléti díjának alapbér részét a következők szerint kell meghatározni: a havi alapbérnek a hónapban irányadó általános munkarend szerinti egy órára eső összegét szorozni kell az adott időszakra eső általános munkarend szerinti teljesítendő órák számával. [Mt (3) bek.] A Mt (3) bekezdésének értelmében, ha a távollét tartama során az alapilletmény összege módosul, a módosítást követő tartamra a távolléti díj számításakor a módosított összeget kell figyelembe venni. Ezen előírás alapján pedagógusok esetében szeptember 1. napjától kezdődően a távolléti díj alapilletményrészét a nemzeti köznevelésről szóló törvény 97. (20) bekezdése alapján elvégzett besorolás alapján kell megállapítani. 5) Munkaidőkeret módosítása, jelenléti ív Kérdés Társaságunk jelenleg kéthavi munkaidő keretet alkalmaz egyenlőtlen munkaidő-beosztással. A munkavállalók kézi jelenléti ívet vezetnek, melyet minden nap aláírásukkal érkezés, távozás látnak el, ezt a közvetlen vezető hónap végén aláírásával igazolja. A munkaidőkeret bevezetése annak idején nem januárral kezdődött, hanem február 1-jével, így minden év végén átcsúszik a következő évre a munkaidő keret második hónapja (december január). Szeretnénk ezen változtatni. Megtehetjük-e azt, hogy a december hónapot egy ügyvezetői utasítás vagy egy sima tájékoztató alapján lezárjuk egy havi munkaidőkerettel, és januártól végre indíthatjuk úgy a kéthavi munkaidőkeretet, hogy január február van egyben. A kézi jelenléti íveket pedig szeretnénk kiváltani gépi nyilvántartással. Elképzeléseink szerint mindenki egy ügykezelő programban vezetné a jelenléti ívét, akinek nincs hozzáférése, annak a vezetője tenné ezt meg. A munkavállalók kinyomtatás után aláírnák, a munkahelyi vezető pedig szignójával hitelesítené. Helyesen járunk-e el, ha fentieket megvalósítjuk? Ha nem, akkor mit javasol? Válasz A munkaidőkereten belül a munkaidő beosztása a munkáltató kötelezettsége. A munkaidőt a munka jellegére, valamint az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére figyelemmel kell beosztani (Mt. 97. ). Ha a kéthavi munkaidőkeretet kollektív szerződés vagy a munkaszerződés tartalmazza, akkor azt csak a kollektív szerződés módosításával, illetve a munkaszerződés közös megegyezéssel történő módosításával lehet megváltoztatni. Ha sem a munkaszerződés, sem a kollektív szerződés nem tartalmaz rendelkezést a munkavállalók kéthavi munkaidőkeretben történő beosztására, a munkaidőkeret kezdő és befejező időpontjára, akkor nincs akadálya annak, hogy a munkáltató egyoldalúan munkáltatói utasításban az addig alkalmazott munkaidő-beosztást megváltoztassa. A munkaidő-beosztás nincs kötve tartamokhoz. Ez azt jelenti, hogy előre az egész munkaidőkeret tartamára nem feltétlenül kell a munkaidő-beosztást elkészíteni, az szólhat egy vagy több hétre is. A munkaidő-beosztást hét nappal korábban legalább egy hétre írásban kell közölni. A hétnapos szabálytól eltérően a munkáltató az előzetes munkaidő-beosztást ha a gazdálkodásában vagy a működésében felmerülő előre nem látható körülmény merül fel, jogosult legalább négy nappal korábban módosítani. Ennek hiányában az utolsó munkaidő-beosztás az irányadó. Ügyelni kell arra, hogy egyéb ok miatti, vagy rövidebb időn belüli módosítás, rendkívüli munkavégzést fog eredményezni, és akként is kell díjazni. A munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját írásban meg kell határozni, és közzé kell tenni. [Mt. 93. (4) bek.] Fontos megjegyezni, hogy egyenlőtlen munkaidő-beosztás elrendeléséhez a munkavállaló hozzájárulása szükséges, ha a munkavállaló várandós, a várandósága megállapításától a gyermek hároméves koráig, gyermekét egyedül neveli, gyermeke hároméves koráig, munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott egészségkárosító kockázat áll fenn. A fenti szabályok betartása mellet tehát a munkaidőbeosztás megváltoztatható november, XIV. évfolyam 11. szám E-Munkajog

9 Munkáltatójuk írásbeli utasításában legalább hét nappal korábban december 1. napjától kezdődően egyhavi munkaidőkeret rendelhet el, majd szintén betartva a hét nappal korábbi elrendelést január 1-jétől kezdődően a munkaidő-beosztást ismét kéthavi munkaidőkeretben határozhatja meg akként, hogy a munkaidőkeret kezdő napja minden páratlan hónap első napja, befejező napja pedig minden páros hónap utolsó napja. Munkaidő-nyilvántartás Az Mt a kifejezetten a munkáltató nyilvántartási kötelezettségévé teszi a munkavállalók rendes munkaidejével, rendkívüli munkaidejével, készenlétével, szabadságának kiadásával kapcsolatos adatainak a nyilvántartását. A nyilvántartást olyan tartalommal kell vezetni, hogy abból naprakészen megállapítható legyen a rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét kezdő és befejező időtartama. A rendes és rendkívüli munkaidőre vonatkozó nyilvántartás naprakész vezetése alól az Mt (3) bekezdése eltérést enged a következők szerint: az írásban közölt munkaidő-beosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is vezethető. [Mt (3) bek.] Ez azt jelenti, hogy megfelel a nyilvántartás szabályainak az is, ha a munkáltató a munkaidő-beosztást adott hónapra írásban előre elkészíti, és közli a munkavállalóval, a munkáltató naprakészen abban feltünteti a változásokat, majd a hónap végén e nyilvántartást mind a munkavállaló, mind a munkáltató aláírásával igazolja. A felek megállapodás vagy kollektív szerződés alapján a fentiektől nem térhetnek el. A törvény változatlanul nem tartalmaz a nyilvántartás formájára kötelező rendelkezést. A nyilvántartás történhet pl. jelenléti ív vagy elektronikus beléptetési rendszer alkalmazásával, a munkáltatói munkaidőbeosztás-vezénylési renddel stb. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a munkáltató felelős az adott nyilvántartások rendszeresítéséért, bizonylatolásáért, hitelességéért, megfelelő adatbázissal való ellátásáért, védelméért. Nem hivatkozhat arra, hogy a munkavállaló hanyag volt, nem tett eleget a munkaidő-nyilvántartás naprakész vezetésre kiadott utasításának. A nyilvántartás mindig dolgozónként történik. Ez azt jelenti, hogy ki kell tűnnie a rendes munkaidő kezdő és befejező tartamának úgy, hogy az az egyes munkavállalóéval azonosítható legyen. Nem megfelelő nyilvántartás az a jelenléti ív, amely 20 fő alkalmazott esetében csak a jelenlét tényét igazolja, a munkavállaló rendes, rendkívüli munkaidejének kezdő és befejező időpontjának megjelölése nélkül. A munkáltató a rendes és rendkívüli munkaidő, a készenlét és a szabadság nyilvántartásán túl, köteles nyilvántartani a feleknek a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalóval, a munkáltató vagy tulajdonosának hozzátartozójával a teljes napi munkaidő legfeljebb 12 órára történő meghosszabbítására vonatkozó, a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállaló beosztás szerinti munkaidejének legfeljebb napi 24, heti 72 órára történő megemelésére kötött megállapodásait. Kötetlen munkarend esetén maga az Mt ának (3) bekezdése enged kivételt a fenti kötelezettség alól, azzal, hogy az ilyen munkarendben foglalkoztatott munkavállalónak csak a szabadságát kell nyilvántartani. 6) Felmondás a gyesről visszatérőnek Kérdés Van egy munkavállalónk, akinek október végén lejár a gyese. Jelenleg szervezeti átalakulás folyik a cégnél, így pontosan nem tudjuk még, hogyan alakulnak a feladatmegosztások. Elképzelhető, hogy úgy alakul a szervezet, hogy tudjuk tovább foglalkoztatni a kolléganőt, mert éppen olyan végzettségű és szakmai tapasztalatú munkavállalóra lesz szükségünk, mint amilyen ő. A problémánk az, hogy a munkáltató az adott feladatot csak napi 8 órában dolgozó munkavállalóval fogja tudni elvégeztetni, a kolleganő viszont csak részmunkaidőben, napi 6 órában tudna a továbbiakban munkát vállalni. Mi a teendő ilyenkor? Felmondható a munkaviszony? Ha úgy alakulnak a feladatok (tulajdonosi döntés alapján), hogy nem tudjuk foglalkoztatni a kolléganőt, akkor mi a helyzet? Megszüntethetjük a munkaviszonyt munkáltatói felmondással? Ha 9 E-Munkajog november, XIV. évfolyam 11. szám

10 lejárt a gyes, a gyermek elmúlt 3 éves, megilleti-e valamilyen védelem az anyát? Van-e ilyen szempontból különbség az egyedülálló és a nem egyedülálló anya között? Válasz Az Mt. 51. (1) bekezdése alapján a munkáltatót foglalkoztatáskötelezettség terheli, azaz köteles munkavállalóját a munkaszerződésében foglalt feltételek szerint foglalkoztatni. E foglalkoztatás kötelezettsége a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság letelte után a gyermeke harmadik életévének betöltését követően visszatérő munkavállalójával szemben is terheli. Amennyiben munkavállalójuk munkaszerződése teljes munkaidőre szól, úgy a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének is teljes munkaidőben köteles eleget tenni, de a munkavállaló is munkavégzési kötelezettségét a munkaszerződése szerinti teljes munkaidőben köteles teljesíteni. Részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz a munkaszerződésnek a felek közös megegyezéssel történő módosítása szükséges. Amennyiben a munkáltatónak a munkaszerződés módosítása nem áll érdekében, és a munkavállaló nem kíván a munkaszerződése szerinti teljes munkaidőben munkavégzési kötelezettségének eleget tenni, akkor joga van minden külön indokolás nélkül a felmondási idő betartása mellett a munkaviszonyát írásban felmondani. Ha pedig a munkáltató nem tud a munkaszerződés szerinti foglalkoztatási kötelezettségének működési okból eleget tenni, úgy a munkavállaló munkaviszonyát indokolt írásbeli határozattal felmondhatja, kivéve, ha a munkavállaló felmondástilalom alatt áll. Felmondási tilalom alatt áll az Mt a (1) bekezdésének c) pontja értelmében a munkavállaló ha várandós, feltéve, hogy erről a munkáltatót a felmondás közlése előtt tájékoztatta, a szülési szabadság tartama alatt, a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság tartama alatt: a gyermek harmadik életéve betöltéséig, ha a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe, ezen túlmenően a gyermek tizedik életéve betöltéséig, ha a gyermeke személyes gondozása érdekében fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe a gyermekgondozási segély folyósításának tartama alatt. Ha a fizetés nélküli szabadságot mindkét szülő igénybe veszi, akkor a védelem az anyát illeti meg. a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés tartama, valamint a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt, feltéve, hogy erről a munkáltatót a felmondás közlése előtt tájékoztatta. Felmondási korlátozás Az anya vagy a gyermekét egyedül nevelő apa munkaviszonyának munkáltatói felmondással történő megszüntetését a gyermek hároméves koráig, ha nem vesz igénybe szülési vagy a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot, nem tilalmazza, csak korlátozza. Munkaviszonya az alábbi korlátozásokkal szüntethető meg. Magatartással indokolt felmondással csak akkor, ha a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. A munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból csak akkor, ha a munkaszerződése szerinti munkahelyen nincs a munkaköréhez szükséges végzettségének, képességének, gyakorlatának megfelelő betöltetlen másik munkakör, vagy az e munkakörbe való továbbfoglalkoztatási ajánlatot elutasítja. [Mt. 65. (4)-(6) bek.] A törvényi előírások értelmében tehát, ha kérdésben szereplő munkavállaló munkaviszonya az Mt. szabályai szerint, ha már nincs fizetés nélküli szabadságon a gyermeke harmadik életévének betöltése után, akkor szüntethető meg a munkáltató működésével összefüggő okból, ha nem áll felmondási tilalom alatt. Felhívom a figyelmét arra, hogy ha a gyermek születése okán elmaradt szabadságot a felmondási idő munkavégzéssel terhelt tartama alatt nem tudják kiadni, akkor azt pénzben kell megváltani november, XIV. évfolyam 11. szám E-Munkajog

11 Iratminta Munkáltatói felmondás Ikt. szám:. Tárgy: felmondás munkavállaló részére Tisztelt! Értesítem, hogy a... munkáltatónál fennálló határozatlan idejű munkaviszonyát az Mt ának (1) bekezdése értelmében a 20 napjától kezdődő nap felmondási idő figyelembevételével 20 napjával f e l m o n d á s s a l m e g s z ü n t e t e m. E határozat ellen az Mt (1) bekezdésének b) pontja alapján a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál keresettel élhet. Tájékoztatom, hogy az Mt a (5) bekezdése értelmében a keresetnek ezen határozatom végrehajtására halasztó hatálya nincs. I n d o k o l á s Munkaviszonyának rendes felmondással történő megszüntetésére azért került sor, Az indokolásnak a valóságnak megfelelő, olyan okokat kell tartalmaznia, melyekből világosan, egyértelműen megállapítható, hogy miért nincs a továbbiakban szükség a munkavállaló munkájára. Pl.: Munkaviszonyának felmondással történő megszüntetésére azért került sor, mert - a társaságnál az Ön által is betöltött munkakörben foglalkoztatottak létszámának három fővel történő csökkentését rendeltem el. Tekintettel arra, hogy a létszámcsökkentés az Ön munkakörét is érinti, munkaviszonyát a rendelkező részben foglaltak szerint megszüntetem. vagy - a munkáltatónál az Ön munkakörét is érintő átszervezést kell végrehajtani, és a munkakörébe tartozó feladatok szétosztásra kerülnek a többi munkavállaló között (vagy munkaköre megszűnik), ezért továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség. Felmondási, felmentési idő Az Mt a értelmében a munkáltatónál eltöltött. év munkaviszonya alapján Önt. nap felmondási idő illeti meg. A felmondási időtartam alatt az Mt ának (1) bekezdése értelmében.nap munkavégzés alóli felmentési idő illeti meg. - Tájékoztatom, hogy az Mt ának (2) bekezdése értelmében Ön jogosult a munkavégzés alóli felmentési idő legfeljebb két részletben történő kiadását kérni. Kérem, hogy erre vonatkozó igényéről e határozat kézhezvételétől számított három napon belül, írásban az időpontok megjelölésével tájékoztasson. Amennyiben a megadott határidőn belül igényét nem jelzi felém, a munkavégzés alóli felmentésének időpontját. napjától napjáig terjedő időtartamban jelölöm meg.* - A felmondási idő teljes tartamára.. napjától napjáig a munkavégzés alól mentesítem.* Szabadság A. évre időarányosan járó és még ki nem adott nap: - szabadságát pénzben megváltom* - szabadságát.. napjától. napjáig kiadom* - szabadságából. napot.. napjától napjáig kiadok, míg a fennmaradó napot pénzben megváltom.* E-Munkajog november, XIV. évfolyam 11. szám 11

12 Végkielégítés Önt az Mt a értelmében: - hónap végkielégítés illeti meg* - nem illeti meg végkielégítés.* Munkakörátadás Munkakörét az Mt a értelmében napon köteles az átadás-átvétellel megbízott,.. munkatársának átadni, és az Önnél lévő eszközökkel, felszerelésekkel elszámolni. Egyebek Járandóságok kifizetése A munkavégzés alóli felmentési időre járó munkabérének és egyéb járandóságainak legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól számított ötödik munkanapon történő kifizetése iránt intézkedem. Köszönöm a társaságnál eddig végzett lelkiismeretes munkáját, és a jövőben is jó egészséget és sok sikert kívánok. Dátum:.... a munkáltatói jogkör gyakorlója Ezen határozatot napján átvettem. 6 Kapják: 1. munkáltató, 2. munkavállaló, 3. irattár.. munkavállaló *A megfelelő rész kitöltendő, aláhúzandó, vagy a nem megfelelő rész törlendő! 6 Ha személyesen nem lehet átadni, akkor tértivevényesen kell részére kiküldeni. E-Munkajog, XIV. évfolyam tizenegyedik szám, november Kiadja a Fórum Média Kiadó Kft Budapest, Váci út 91. Tel.: Fax: Felelős kiadó: Győrfi Nóra, ügyvezető igazgató Termékmenedzser: Petren Ágnes Hu ISSN Előfizethető a kiadónál. Hirdetések felvétele: , Fax: Internet: Nyomdai kivitelezés: Prime Rate Kft november, XIV. évfolyam 11. szám E-Munkajog

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. április XIV. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

Szabályos foglalkoztatás MUNKAÜGY 2015

Szabályos foglalkoztatás MUNKAÜGY 2015 Szabályos foglalkoztatás MUNKAÜGY 2015 Munkaügyi kapcsolatok Rendezett munkaügyi kapcsolatok [2011. évi CXCV. tv. (Áht.)] Nem felel meg: Bejelentési kötelezettség elmulasztása Munkavállalói jogalanyisággal

Részletesebben

2013/28. SZÁM TARTALOM

2013/28. SZÁM TARTALOM 2013/28. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 35/2013. (VIII. 29. MÁV-START Ért. 28.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók szabadságának kiadásáról és elszámolásáról...

Részletesebben

Gödöllői Tankerület. Szabados Lajosné. Szakmai nap, 2014. március 18., Gödöllő. - Szabadság -

Gödöllői Tankerület. Szabados Lajosné. Szakmai nap, 2014. március 18., Gödöllő. - Szabadság - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Gödöllői Tankerület Szabados Lajosné Szakmai nap, 2014. március 18., Gödöllő - Szabadság - Irányadó jogszabályok A 2012. évi I. törvény a munka

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

Miladies. Összeállította: Dr. Jakab Nóra

Miladies. Összeállította: Dr. Jakab Nóra Miladies Édesanyák a munkajogi szabályozásban Összeállította: Dr. Jakab Nóra 2013 0 Dolgozol és kiderült, hogy babát vársz? Édesanyaként újra vissza szeretnél újra munkába állni? Fontos, hogy tisztában

Részletesebben

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász

Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász Munkajogi kérdések és válaszok A felmentési idővel kapcsolatosan érdekelne, hogy a munkavégzés alóli mentesítés idejére jár-e szabadság. A kérdéssel kapcsolatban

Részletesebben

Távolléti díj - játékai

Távolléti díj - játékai Távolléti díj - játékai Havidíjas munkavállaló: Ha nincs beosztva munkaszüneti napra nincs díjazás Ha be van osztva munkaszüneti napra száz százalék bérpótlék (havi alapbér mellett) Ha nincs beosztva munkaszüneti

Részletesebben

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Érvényesség kezdetének időpontja: 2015. 01. 01. A 2013. december 31-ig érvényes Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Részletesebben

Tájékoztató a szakszervezeti vezetők részére a munkajogi védelem, és a munkaidő-kedvezmény megváltozott szabályairól

Tájékoztató a szakszervezeti vezetők részére a munkajogi védelem, és a munkaidő-kedvezmény megváltozott szabályairól PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról, a korhatár

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől Egyszerűsített foglalkoztatásra 2010. augusztus 1-jétől a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) rendelkezései szerint létesíthető

Részletesebben

Munka törvénykönyve I.

Munka törvénykönyve I. Munka törvénykönyve I. 2012. évi 7. szám 2012. június 21. Tartalom Méltányos mérlegelés. A munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni. A munkáltatónak figyelembe

Részletesebben

DTM Hungary Payroll Intelligence

DTM Hungary Payroll Intelligence MUNKA TÖRVÉNYKÖNYV LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSAI Kedves Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben a Munka Törvénykönyvének változásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglaljuk össze. 1. Hatálybalépés, átmeneti

Részletesebben

Családpolitikai Szótár

Családpolitikai Szótár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Családpolitikai Szótár A család az emberi élet legfontosabb közössége: az ember itt tanulja meg először, hogyan viszonyuljon

Részletesebben

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba.

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba. I. Fejezet 1. A Kollektív Szerződésre vonatkozó szabályok Kollektív Szerződés valamint mellékletei, kiegészítései szabályozzák a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának,

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzata

Közalkalmazotti Szabályzata Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal Közalkalmazotti Szabályzata A Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal (a továbbiakban: Munkáltató ) közalkalmazottainak jogviszonyára vonatkozó

Részletesebben

Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2016)

Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2016) Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2016) A nyári szünidőben sok középiskolai diák, egyetemi, főiskolai hallgató vállal rövidebbhosszabb ideig munkát annak érdekében, hogy a nyaraláshoz nem ritkán a tanulmányok

Részletesebben

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat Lurdy Ház 2012.XI.15. Dr. Horváth István ügyvéd, P. Horváth Ügyvédi Iroda c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Forrásaink Az új Mt. a 2012. évi I.

Részletesebben

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3404. számú törvényjavaslat egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Családpolitikai Szótár 2015 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE BUDAPEST 2010 (2016. március 18. napjától hatályos változat) PREAMBULUM A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem), mint munkáltató és a

Részletesebben

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

Részletesebben

Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz (Az Útmutatóban leírtakhoz kapcsolódó módosítások, kiegészítések a 38. oldaltól kezdődően találhatók.) I. A létszám

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest. adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló TÖRVÉNYEN BELÜL II.

Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest. adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló TÖRVÉNYEN BELÜL II. Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló

Részletesebben

A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre. MINTA Kollektív Szerződés. 2001.

A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre. MINTA Kollektív Szerződés. 2001. A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre és MINTA Kollektív Szerződés 2001. július 2 Bevezetés A Munka Törvénykönyve 2001. július 1.-ei módosítása

Részletesebben

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése A KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.), valamint

Részletesebben

Hírlevél. Könyvelés, adózás. Év végéig kitolják a TEÁORszámok

Hírlevél. Könyvelés, adózás. Év végéig kitolják a TEÁORszámok Könyvelés, adózás Hírlevél 5. évfolyam, 04. szám 2008. június Év végéig kitolják a TEÁORszámok átírását Draskovics Tibor elmondta, hogy már aláírta a társas vállalkozásokra vonatkozó határidő meghosszabbítását

Részletesebben

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda Hírlevél 2014/1 Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Olvasók! Irodánk Hírlevelének idei első száma többek között a hatályos Ptk. pénztartozás teljesítésére és a késedelmi kamatra vonatkozó szabályaival, a Munka

Részletesebben

(nyugellátás elbírálásához)

(nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2011. kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ( b, E, M és P lapokhoz) A 2011. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC ZRT.

SCHNEIDER ELECTRIC ZRT. KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2009. ÉVI EGYSÉGES SZERKEZETBEN SCHNEIDER ELECTRIC ZRT. -1- Bevezetı A Részvénytársaság és a munkavállalók munkaviszonyból eredı jogait és kötelességeit általános érvénnyel a Munka

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag I. A tervezet és a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások viszonya (Dőlt betűvel a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. rendelkezésre állási támogatás

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006. Ezen dokumentum mindenkor érvényes, ellenőrzött példánya az MVM Rt. számítógépes hálózatának MINOSEG/KULSO könyvtárában található. A korábban kinyomtatott példányok érvényességét

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere Pécs 2006 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE 3. kiadás 0. módosítás 2 (24). oldal Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 3 (24). oldal Tartalomjegyzék 1. A Kollektív Szerződés célja

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással)

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással) Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással) 2012. február 1-től hatályos 1 27. számú módosítás hatályos: 2004. március 1-től

Részletesebben

OMMF 2009. JÚLIUSI HÍRLEVÉL. Jelen számunkban a fiatalok nyári munkavégzésének lehetőségeiről, valamint az idénymunka szabályairól adunk tájékoztatást

OMMF 2009. JÚLIUSI HÍRLEVÉL. Jelen számunkban a fiatalok nyári munkavégzésének lehetőségeiről, valamint az idénymunka szabályairól adunk tájékoztatást OMMF 2009. JÚLIUSI HÍRLEVÉL Jelen számunkban a fiatalok nyári munkavégzésének lehetőségeiről, valamint az idénymunka szabályairól adunk tájékoztatást A nyári iskolaszünetben egyre több diák vállal rövidebb-hosszabb

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényről

TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényről TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényről A törvény tehát, - ahogy azt a címéből is kiolvashatjuk - nem csupán a

Részletesebben

MUNKAHELYI KOLLEKTÍV SZERŐDÉS

MUNKAHELYI KOLLEKTÍV SZERŐDÉS MUNKAHELYI KOLLEKTÍV SZERŐDÉS amely egyrészről a MEDOSZ Hegyhát Munkahelyi Alapszervezete, mint a munkavállalók érdekképviseleti szerve, másrészről az egymással kapcsolt vállalkozásban lévő: - 9761 Táplánszentkereszt,

Részletesebben

2015. HR Protokoll. Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22.

2015. HR Protokoll. Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22. 2015. HR Protokoll Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22. Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÁS... 4 I. TEENDŐK MUNKAVISZONY LÉTREJÖTTE ESETÉN... 5 1. Toborzás... 5 2. Első találkozás...

Részletesebben

1. A köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. -ának. -ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap

1. A köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. -ának. -ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap VIII. évfolyam 2011. 1 MUNKA ADO Munkaügy, munkajog, egészség- és nyugdíjbiztosítási szolgáltatások T A R T A L O M MUNKAÜGY 1 A foglalkoztatáshoz kapcsolódó fontos számok a költségvetésben: mi mennyi

Részletesebben

munkavédelem és munkaügy ellenőrzés

munkavédelem és munkaügy ellenőrzés MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS II. évfolyam 1. szám 2008. január munkavédelem és munkaügy ellenőrzés Aktuális Jogszabályváltozások A hónap témája Az ügyelet és készenlét szabályainak változása Előírások

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 260 000 Ft, azaz Kétszázhatvanezer forint; 130 000 Ft, azaz Százharmincezer forint;

H A T Á R O Z A T. 260 000 Ft, azaz Kétszázhatvanezer forint; 130 000 Ft, azaz Százharmincezer forint; BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/366-4/2011. Üi.: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 373-1808 lajos.kovacs@mbfh.hu Tárgy: munkaügyi bírság LASSELSBERGER Hungária Kft. 1239 Budapest,

Részletesebben

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor III. forduló

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor III. forduló Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor III. forduló 2015. szeptember 21. Előadó: Sümegi Nóra A munkaviszony megszűnése és megszüntetése A munkaviszony megszűnésének esetei (Mt. 63. ): a) a munkavállaló

Részletesebben

T/10267. számú törvényjavaslat. az állami tisztviselőkről

T/10267. számú törvényjavaslat. az állami tisztviselőkről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10267. számú törvényjavaslat az állami tisztviselőkről Előterjesztő: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest, 2016. április 2016. évi törvény az állami tisztviselőkről

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM TARTALOM Oldal Utasítások 12/2010. (V. 31. MÁV-START Ért. 6.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az üzletpolitikai kedvezmények nyújtásának szabályozásáról... 2 13/2010. (V. 31. MÁV-START

Részletesebben

Az egészségbiztosítási ellátások

Az egészségbiztosítási ellátások Az egészségbiztosítási ellátások Biczók Gyöngyi 1 Tartalom Oldal 1. Ellátásokra jogosultság 2 2. A legfontosabb fogalmak meghatározása 2 2.1 Biztosítási jogviszony 2 2.2 Egészségbiztosítási ellátás 3 3.

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat

Közalkalmazotti Szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Várpalota, Dankó u. 16/V. 2016. Vázlat 1. A szabályzat hatálya 3.

Részletesebben

IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK A MUNKAJOGBAN

IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK A MUNKAJOGBAN IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK A MUNKAJOGBAN HVG-Orac Budapest, 2015. október 20. dr. Pál Lajos ügyvéd pal.lajos@paleskozma.hu www.paleskozma.hu Miről lesz szó? 2 A munkaidő és díjazásának egyes kérdései a napi munkaidő

Részletesebben

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 1 A Városközponti Iskola közalkalmazottainak munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket az intézmény főigazgatója, mint munkáltató és a Pedagógus Szakszervezet (PSZ),

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653, e-mail: hospital@mail.geksz.hu KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Pápa 2006. Tartalom: I. fejezet Általános

Részletesebben

12T1042E. Az adatlap benyújtásának módja

12T1042E. Az adatlap benyújtásának módja 12T1042E Frissítés dátuma: 2011.12.29. Bejelentő és változás-bejelentő lap az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-jét követően létesített, egyszerűsített

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé Szíjártó Ildikó Dr. Veres Gábor Felelős kiadó: Dr.

Részletesebben

A 2012. évi I. Tv és az Mth. hatása a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésére, helyi függelékeire. MÁV-TRAKCIÓ anyaga

A 2012. évi I. Tv és az Mth. hatása a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésére, helyi függelékeire. MÁV-TRAKCIÓ anyaga 1 A 2012. évi I. Tv és az Mth. hatása a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésére, helyi függelékeire. MÁV-TRAKCIÓ anyaga Ahol a KSZ. személyi alapbér fogalmat használ azon alapbért kell érteni, ahol átlagkeresetet

Részletesebben

T/2937. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosításáról

T/2937. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2937. számú törvényjavaslat az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosításáról Előadó: dr. Horváth Ágnes egészségügyi miniszter

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató neve, címe...2 2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő, honlap cím)...2 3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása...2

Részletesebben

az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel

az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel Összeállította: Szabó Imre, HÖOK elnökségi tag, egyetemi hallgató, PPKE JÁK HÖOK KIOSZ Közreműködtek: Dr. Czuglerné Dr. Ivány Judit ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális

Részletesebben

Előterjesztő: Gábor Ákos, JÜK Bizottság elnöke ^ ^ ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 05-i ülésére

Előterjesztő: Gábor Ákos, JÜK Bizottság elnöke ^ ^ ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 05-i ülésére Előterjesztő: Gábor Ákos, JÜK Bizottság elnöke ^ ^ ELŐLAP számú napirend. 3-u \L I3C0- Előterjesztve: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 05-i ülésére Tárgy: A Pátyolgató Óvodára vonatkozó

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2014. november TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JuN 14. T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefügg ő átmeneti rendelkezésekr

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre

Részletesebben

ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014.. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA...

Részletesebben

Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l

Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l Tájékoztató kiadvány a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvér l TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0044 Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l Tájékoztató kiadvány a 2012. évi I. törvény

Részletesebben

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére 2014. X. szám Aktuális teendők 1. Az őzagancsok bemutatási határideje: október 30! A Vtv. szerint a

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

Perczel Mór Tagiskolája

Perczel Mór Tagiskolája KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Perczel Mór Tagiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM 031914 2013 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi szabályozása...

Részletesebben

JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI VÁLTOZÁSOK

JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI VÁLTOZÁSOK A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIACOT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI VÁLTOZÁSOK Frey Mária frey mária A magyarországi munkaerőpiacot érintő jogszabályi és intézményi változások Bevezetés 1. A munkanélküliek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Bocskai István Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 17. / Fax: 24/517

Részletesebben

I. Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (ACS_KERESET_2015)

I. Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (ACS_KERESET_2015) Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetésre kerülő Azonnal cselekszünk c. program keretében meghirdetésre kerülő pályázati konstrukciók bemutatása I. Kereset kiegészítés támogatása

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal szervezésében Székesfehérváron 2007. május 31.-én megtartásra került jegyz

A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal szervezésében Székesfehérváron 2007. május 31.-én megtartásra került jegyz A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal szervezésében Székesfehérváron 2007. május 31.-én megtartásra került jegyzői értekezlet A közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos jogi és

Részletesebben

Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele

Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény (Eftv.) végrehajtásával kapcsolatos gyakorlati kérdések 1. Mi a teendő az AM könyvekkel?

Részletesebben

A Budapesti Békéltető Testület összefoglalója az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat érintő jelentősebb változásokról

A Budapesti Békéltető Testület összefoglalója az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat érintő jelentősebb változásokról A Budapesti Békéltető Testület összefoglalója az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat érintő jelentősebb változásokról Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó előírások a közelmúltban

Részletesebben

EDUTAX Kft. Ügyfél Hírlevél. adózás, számvitel, munkaügy. SZÁMos helyen ott vagyunk. A szerkesztőbizottság tagjai: adószakértő, könyvvizsgáló

EDUTAX Kft. Ügyfél Hírlevél. adózás, számvitel, munkaügy. SZÁMos helyen ott vagyunk. A szerkesztőbizottság tagjai: adószakértő, könyvvizsgáló EDUTAX Kft. SZÁMos helyen ott vagyunk Ügyfél Hírlevél adózás, számvitel, munkaügy A szerkesztőbizottság tagjai: Molnár Imre Szilai László Takács Tibor Torma Beáta Vidáné Papp Csilla adószakértő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2016 2 Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola), mint munkáltató valamint a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (továbbiakban:

Részletesebben

A MUNKAJOGI KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

A MUNKAJOGI KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG A MUNKAJOGI KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG A munkáltató kártérítési felelőssége A felelősség a legáltalánosabb értelemben: magatartás értékelése. Egymástól elválaszthatatlan funkciói a reparáció és a prevenció.

Részletesebben

MUNKAIDŐ, ÜGYELET, KÉSZENLÉT 2016.01.20.

MUNKAIDŐ, ÜGYELET, KÉSZENLÉT 2016.01.20. MUNKAIDŐ, ÜGYELET, KÉSZENLÉT R e z i d e n s o k t a t á s D r. H o r v á t h G y ö r g y S E I g a z s á g ü g y i é s B i z t o s í t á s - O r v o s t a n i I n t é z e t JOGSZABÁLYOK Mt. (2012. évi

Részletesebben

TERVEZET. A Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai javadalmazási szabályzata. I. A szabályzat célja és hatálya

TERVEZET. A Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai javadalmazási szabályzata. I. A szabályzat célja és hatálya TERVEZET A Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai javadalmazási szabályzata. I. A szabályzat célja és hatálya 1. Jelen szabályzat célja, hogy biztosítsa a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztatás összefüggő szakmai gyakorlatról

Tárgy: Tájékoztatás összefüggő szakmai gyakorlatról Soproni Szakképzési Centrom Porpáczy Aladár Középiskolája, Kollégiuma és Általános Művelődési Központja 9431 Fertőd, Joseph Haydn u.2. Tel./Fax: 99/370-918 99/537-162 e-mail: porpaczy@porpaczy.hu ; gazdasagi@porpaczy.hu

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA A TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE Tartalomjegyzék Tartalom Oldalszám

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék-és egészségügyi hozzájárulás, valamint szociális hozzájárulási adó fizetésének alapvető szabályai 2016. I.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet. a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről. 1. Általános rendelkezések

16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet. a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről. 1. Általános rendelkezések 16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Ikt. sz.: 362/300/32-2/202. 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

A Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE A Polgármesteri Hivatal Melléklet ÜGYRENDJE A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 35. (2) bekezdés c. pontja alapján a polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG SZAKDOLGOZAT. Tóth Bianka Nappali tagozat Alapképzés Közszolgálati szak

BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG SZAKDOLGOZAT. Tóth Bianka Nappali tagozat Alapképzés Közszolgálati szak BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG SZAKDOLGOZAT Tóth Bianka Nappali tagozat Alapképzés Közszolgálati szak 2016 BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A KÖZALKALMAZOTTI

Részletesebben

4. A Szabályzat II. C) pontjának 2) bekezdése törlésre kerül. 5. A Szabályzatban a Taggyűlés szövegrész helyébe az Alapító szövegrész lép.

4. A Szabályzat II. C) pontjának 2) bekezdése törlésre kerül. 5. A Szabályzatban a Taggyűlés szövegrész helyébe az Alapító szövegrész lép. 1. melléklet a 277/2014. (XII.15.) önkormányzati határozathoz A BARCIKA CENTRUM Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3 Az

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

Tájékoztatás a bérkompenzáció ellenőrzéséről

Tájékoztatás a bérkompenzáció ellenőrzéséről Tájékoztatás a bérkompenzáció ellenőrzéséről 299/2011. (XII.22.) Korm. rendelet A bérkompenzáció hatályát, mértékét, teljesítését, ideértve a béren kívüli juttatás béremelésbe történő - beszámíthatóságát

Részletesebben