A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE"

Átírás

1 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) közleménye a módosított 34/2008. (III.27.) FVM rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet) alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások igényléséről. I. A támogatott célterületek, a támogatásra jogosultak köre: A támogatás célja hozzájárulni a mezőgazdasági vízgazdálkodás területén a környezetkímélő, víz és energiatakarékos öntözési, a talaj védelmét, vízmegtartó képességét javító meliorációs, és a felszíni és felszín alatti vizek jó állapotát, a belvízvédelmet és vízkárelhárítást, továbbá a mezőgazdasági termelés biztonsága érdekében a vízhiány csökkentését, a vizek és vizes élőhelyek jó ökológiai állapotának elérését, megőrzését szolgáló mezőgazdasági üzemi és közösségi beruházások megvalósításához. Támogatás a támogatási rendelet 3. -a alapján meghatározott célterületek megvalósítására az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez vehető igénybe. A támogatott beruházás keretében a következő tevékenységek megvalósítására igényelhető támogatás a támogatási rendelet 1. sz. melléklete alapján: 1. célterület: Külterületen a vízrendezés közösségi beruházásaira, vízkárelhárításra, belvízvédelemre. Az 1. célterületen belül a közcélú létesítmények belterületi szakaszaira támogatás abban az esetben nyújtható, ha azok a külterületi vízkárok megelőzésére, csökkentésére irányuló fejlesztésekkel együtt valósulnak meg. 2. célterület: Az öntözés mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére, ennek keretében: üzemen belüli, építéssel együtt járó fejlesztésekre (az üzemen belüli öntözés-fejlesztési beruházásoknál az öntözendő területen megvalósított beruházás és az azon kívül létesített, az üzemen belüli öntözés-fejlesztéshez kapcsolódó beruházások, valamint az öntözőgépek fődarab cseréje (Gépkatalógus alapján) is az elszámolható költségek közé tartozik); (2.1 célterület) közösségi fejlesztésekre (2.2 célterület) (olyan e jogcím keretében megvalósítható beruházás (új építésű, vagy felújítani kívánt közösségi létesítmény), ami a vonatkozó terv és engedély alapján közösségi, azaz több termelő érdekeit szolgáló létesítmény felújítására, illetve létrehozására irányul) 3. célterület: A melioráció mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére, ennek 1

2 keretében: az üzemen belüli beruházásokra; (3.1 célterület) a melioráció közösségi létesítményeinek fejlesztésére; (3.2 célterület) (olyan e jogcím keretében megvalósítható beruházás (új építésű, vagy felújítani kívánt közösségi létesítmény, meliorációs tevékenység), ami a vonatkozó terv és engedély alapján közösségi, azaz több termelő érdekeit szolgáló létesítmény felújítására, illetve létrehozására irányul) A támogatás az 1. célterület esetén erdőterületen megvalósuló fejlesztésre is irányulhat, a 2. és 3. célterületek esetén azonban a támogatás erdőterület öntözésére, meliorációjára nem irányulhat. Támogatás igénybevételére jogosult: 1.) célterületre: a) külterületi vizek felett tulajdonosi, használati, vagy üzemeltetési jogot gyakorló települési önkormányzat, b) külterületi vizek tulajdonjogával rendelkező települési önkormányzat, c) vízgazdálkodási társulat. 2.) célterületen belül 2.1.) célterületre: a) a mezőgazdasági termelő, ha a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME) b) termelői csoport; c) zöldség-gyümölcs termelői csoport; d) a nonprofit gazdasági társaság 2.2.) célterületre: a) a mezőgazdasági termelő, ha a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME) b) a non-profit gazdasági társaság; c) a vízgazdálkodási társulat 3.) célterületen belül 3.1.) pontban meghatározott célterületre: a) a mezőgazdasági termelő, ha a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME) b) termelői csoport; c) zöldség-gyümölcs termelői csoport; d) a nonprofit gazdasági társaság 3.2.) pontban meghatározott célterületre: a) a non-profit gazdasági társaság; b) termelői csoport; c) zöldség-gyümölcs termelői csoport; 2

3 (Fogalmak: Mezőgazdasági termelő: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (TEÁOR 08) I. Melléklete szerinti 01.1., 01.2., 01.3., 01.4., 01.5., és 01.7 szerinti tevékenységet folytat) Amennyiben az ügyfél induló vállalkozás, az üzemméretre vonatkozó feltétellel kapcsolatban a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalnia kell, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő első naptári évben megfelel az üzemméretre előírt feltételnek. II. A támogatás mértéke, elszámolható kiadások: E jogcím keretében elszámolható kiadások a támogatási rendelet 1. számú mellékletében részletezett támogatható tevékenységek elszámolható kiadásai. Támogathatók továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 31. -a szerinti egyéb elszámolható kiadások, amelyek a fejlesztéssel kapcsolatban merültek fel, a Vhr.-ben meghatározott mértékig. Az elszámolható tevékenységek nettó elszámolható kiadásai nem haladhatják meg a támogatási rendelet 1. számú mellékletében részletezett támogatható tevékenységek elszámolható kiadásait, továbbá a jogcím esetén az egyes elszámolható kiadások nem haladhatják meg a gépkatalógusban és az ÉNGY-ben szereplő referenciaárakat, egyéb elszámolható kiadás esetén a Vhr-ben meghatározottak szerinti mértéket. A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos Építési Normagyűjteményt kell figyelembe venni Amennyiben a referenciaár az ÉNGY alapján nem állapítható meg, úgy a Vhr. 27. (1) bekezdés g) pontjának megfelelőn kell eljárni, azaz ezekre a tételekre vonatkozóan két, hasonló műszaki tartalommal rendelkező árajánlatot kell a kérelemhez csatolni. Gép, berendezés, eszköz esetében kizárólag a Gépkatalógusban szereplő tételek számolhatók el. A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos legkésőbb a benyújtásra nyitva álló időszak első napját megelőző 5. munkanapon lezárt hatályos Gépkatalógust kell figyelembe venni. A vízgazdálkodási társulat, amennyiben közcélú vízilétesítményt (a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 1. számú mellékletének 26. a) pontjában meghatározott létesítmény) hoz létre vagy a beruházást közcélú vízilétesítményen hajtja végre, saját kivitelező szervezetével is elvégezheti a munkát. Saját munkaként kizárólag az építésügyi normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) szereplő tételek számolhatók el, a vízgazdálkodási társulat önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatának és a számviteli szabályoknak megfelelően nyilvántartott kiadások alapján. Saját munka esetén a gépköltség és rezsióradíj az adott építési tételhez kapcsolódó, az ÉNGY-ben szereplő referenciaár 90%-áig számolható el. 3

4 A támogatás mértéke és a támogatási határértékek az egyes célterületek esetén: 1.) célterület: a támogatás legalább eurónak, de legfeljebb eurónak megfelelő forint, illetve az összes elszámolható kiadás 70 %-a. 2.) célterületen belül: 2.1.) célterület A támogatás legalább 3000 eurónak megfelelő forint, de legfeljebb eurónak megfelelő forint, az alábbi öntözési technológiákra vonatkozó támogatási határértékek figyelembe vételével: a) Lineár - és körforgó öntöző technológiára irányuló támogatásigénylés esetében 30 ha terület nagyságig legfeljebb eurónak megfelelő forint, 30 ha vagy a fölötti területnagyságnál legfeljebb eurónak megfelelő forint/ha, b) Csévélődobos öntöző technológiára irányuló támogatásigénylés esetében 30 ha terület nagyságig legfeljebb eurónak megfelelő forint, 30 ha vagy a fölötti területnagyságnál legfeljebb eurónak megfelelő forint/ha, c) Mikroöntözéses technológiára irányuló támogatásigénylés esetén Szántóföldi zöldség öntözésnél legfeljebb eurónak megfelelő forint/ha, Ültetvényöntözésnél legfeljebb eurónak megfelelő forint/ha Üvegház, fóliaöntözésnél legfeljebb eurónak megfelelő forint/ha A támogatás mértéke a 2.1 célterületekre irányuló tevékenység esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 40%-a, 50%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, vagy a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg, 60%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen valósul meg. Fogalmak: fiatal mezőgazdasági termelő: az a természetes személy, a) akinek részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 28/A. alapján e minőségéről az IH határozatot hoz; b) aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet alapján támogatási határozattal, vagy kizárólag forráshiányra való hivatkozásról szóló elutasító határozattal rendelkezik. Az a) vagy b) pontban meghatározott dokumentumnak legkésőbb a támogatási kérelem benyújtási időszakának utolsó napjától érvényesnek kell lennie; jelen esetben tehát legkésőbb november 30-tól érvényes igazolások fogadhatók el a többlettámogatáshoz.) kedvezőtlen adottságú terület: az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. cikke, valamint 20. cikke alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz kapcsolódó települések 4

5 megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján meghatározott terület; NATURA 2000 terület: az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 5. -a alapján lehatárolt terület; 2.2) célterületre: a támogatás legalább eurónak megfelelő forint, de legfeljebb eurónak megfelelő forint, illetve az összes elszámolható kiadás 70 %-a. 3.) célterületen belül: a támogatás legalább eurónak megfelelő forint, de legfeljebb eurónak megfelelő forint és 3.1) célterületen az összes elszámolható kiadásnak: o 40 %-a o 50%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, vagy a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg. o 60%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és a beruházás KATterületen vagy NATURA 2000 területen valósul meg. 3.2) célterületre irányuló tevékenység esetén az összes elszámolható kiadásnak 70%-a. A támogatás egyéb feltételei: Az euró átváltásához használt árfolyam a támogatási döntés meghozatala évének január 1-jén érvényes EKB által közzétett árfolyam. Támogatási, valamint kifizetési kérelem tekintetében a támogatási összeg számításának alapját: a) adószámmal nem rendelkező természetes személy, illetve az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény XIII. és XIV. fejezete alapján alanyi adómentes és előzetesen felszámított adó levonására nem jogosult adóalany kérelmező esetében a bruttó; b) egyéb esetben a nettó; c) az a) ponttól eltérően az állami, regionális és helyi közigazgatási szervek és közintézmények esetében általános forgalmi adó alanyiságuktól függetlenül a nettó elszámolható kiadás képezi. A támogatási rendelet 6. (1) ba)-bc) alpontjai esetében, amennyiben az ügyfél egy öntözéssel érintett területen (olyan, a támogatott fejlesztés megvalósításával öntözött terület, amely az alkalmazott öntözési technológia vagy azok kombinációja alapján egyértelműen lehatárolható) többféle öntözési technológiára igényel támogatást, akkor az öntözéssel érintett területre vonatkozóan az alkalmazott technológiákra külön-külön kiszámított támogatási összegek közül, az alacsonyabb támogatási összeget kell figyelembe venni a támogatási összeg kiszámítása során. A támogatási rendelet 6. (4) bekezdés szerinti egyéb elszámolható kiadások tekintetében, ha eltérő támogatási intenzitások kerülnek megállapításra, akkor célterületenként a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni. III. A támogatásban való részvétel feltételei 5

6 A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény (továbbiakban: Tv.) 28. alapján az intézkedésekben való részvétel feltétele, hogy az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg regisztráltassa magát a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben. A regisztrációs kérelmet a G001 számú nyomtatványon kell benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) székhely/lakhely szerint illetékes megyei kirendeltségeihez. Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor még nem rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal, akkor a támogatási kérelemhez csatolni kell a kitöltött regisztrációs kérelmet. A G001 számú nyomtatvány a honlapjáról letölthető. Az ügyfél köteles a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet az ügyfélnyilvántartásba bejelentett adataiban bekövetkezett változásról annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül - a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által előírt nyomtatványon (G002) értesíteni. Amennyiben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vagy a hatáskörrel rendelkező hatóság a változásról egyéb módon tudomást szerez, az ügyfél a változásbejelentési kötelezettséget a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kibocsátott felszólításban (végzésben) meghatározott határidőben köteles teljesíteni. Az ügyfélnyilvántartásba bejelentett bankszámlaszám - az ügyfél és a pénzügyi intézmény(ek) közötti finanszírozási (hitel) kapcsolat miatt szükségessé váló - módosításához az ügyfél és a pénzügyi intézmény(ek) erre vonatkozó együttes megállapodása, továbbá a megállapodásnak - az erre rendszeresített nyomtatványon - az ügyfél vagy a pénzügyi intézmény(ek) által a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek történt bejelentése szükséges. Az ügyfél bejelentési kötelezettsége kiterjed az ügyfél végelszámolásának elhatározására, csődeljárás-, végelszámolás-, felszámolási-, illetőleg adósságrendezési eljárás alatt állásának, valamint a jogi személy, illetve egyéb szervezet megszűnésére is. Ebben az esetben a bejelentési kötelezettség kiterjed a jogi személy, illetve egyéb szervezet vagyonfelügyelőjére, végelszámolójára, felszámolójára, illetve pénzügyi gondnokára is. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az ügyfelet, a vagyonfelügyelőt, felszámolót, végelszámolót, illetve a pénzügyi gondnokot mulasztási bírság fizetésére kötelezi. Amennyiben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv tudomására jut, hogy az ügyfél az ügyfél-nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséig, valamint az ezek elmulasztása miatt kiszabott mulasztási bírság megfizetéséig az ügyfél részére a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a törvény hatálya alá tartozó intézkedések alapján, valamint a hatáskörrel rendelkező hatóság a kérelemre induló eljárásaiban jogosultságot nem állapít meg, illetve támogatást nem folyósít, valamint az ügyfél által benyújtott új kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A kérelem akkor jogosult támogatásra, ha az ügyfél: - eleget tesz a Vhr-ben és a támogatási rendeletben foglaltaknak; - az ügyfél megfelel az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ában szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek; 6

7 - szervezet a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt; - nem áll a SAPARD Program, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, illetve az ÚMVP keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt, - a támogatott beruházás megvalósításának, üzemeltetésének helye kizárólag Magyarország lehet. - az ügyfél az üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkezik a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét biztosító kizárólagos joggal - a támogatással érintett ingatlan a támogatási kérelem benyújtásakor per- és igénymentes. Ettől eltérően a támogatással érintett ingatlant elővásárlási jog, az önkormányzatokat megillető visszavásárlási jog, a banki jelzálogjoghoz kapcsolódó vételi jog terhelheti. Ha a támogatási kérelem nem valósítja meg maradéktalanul a támogatási rendelet szerinti célkitűzés(eke)t, a kérelem elutasítható. IV. A támogatási kérelem benyújtása A támogatási kérelmet az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon, az MVH lakhely/székhely szerinti regionális illetékességű megyei kirendeltségeire postai úton kell benyújtani egy példányban. Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha azt - nem formanyomtatványon vagy - nem postai úton vagy - nem a megadott határidőben nyújtották be, illetve ha az - nincs aláírva, vagy nem az arra jogosult írta alá; - nem tartalmaz olyan adatot, illetve dokumentumot, amely a kérelem benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően nem pótolható; - az ügyfél nem rendelkezik regisztrációs számmal, illetve a kérelemmel egyidejűleg sem nyújtott be intézkedésben való részvételhez szükséges, regisztrációs szám megállapítására alkalmas kérelmet; - a pénzügyi következményekkel járó intézkedésben részt vevő ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be bankszámlaszámát. A támogatási kérelmet és a csatolt mellékleteket lehetőség szerint - szkennelésre alkalmas formában kell benyújtani, úgy, hogy az lehetővé tegye a különálló lapokként történő kezelést, ezért kérjük, mellőzzék a lapok összefűzését, összekapcsolását. Tervdokumentáció esetében a tervrajzokat maximum A3-as méretben kérjük benyújtani. 7

8 Az MVH kizárólag a kérelem benyújtására nyitva álló határidőben benyújtott kérelmeket bírálja el, a jogszabályban rögzített benyújtási időszakon kívül, azt megelőzően vagy azt követően benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül, végzéssel elutasítja. E jogcím tekintetében egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban egy támogatási kérelmet nyújthat be. A jogcímen belül a támogatási kérelem benyújtása több célterületre és több megvalósítási helyre vonatkozóan is egyetlen kérelemben történik. Azonos fizikai területre egy célterületen belül nem nyújtható be újabb támogatási kérelem között. Ez alól kivételt képez az 1. célterület, azzal a feltétellel, hogy az ügyfél a korábban elvégzett fejlesztéstől/felújítástól eltérő beruházást kíván megvalósítani. Az ügyfél a vízgazdálkodási társulatok kivételével - e rendelet alapján újabb támogatási kérelmet csak a korábbi, e rendelet alapján támogatott műveletekre vonatkozó utolsó kifizetési döntés kézhezvételét követően nyújthat be. A támogatási rendelet 7. (1) bekezdése szerint a támogatási kérelmet november 1-től november 30-ig lehet benyújtani postai úton, tehát a kérelmet legkorábban november 1-én, legkésőbb november 30-án adhatja postára. A benyújtás napja a borítékon szereplő igazolt postára adás dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt tértivevénnyel adja fel. A kérelemcsomag egyetlen főlap, a kitöltött betétlapok, valamint az egyéb (közleményben előírt) dokumentumokból áll. 1) A támogatási kérelemhez a műveletre vonatkozóan be kell nyújtani: (a jogcím vonatkozásában hiteles másolatnak minősül az okirat kiállítója által vagy közjegyző által hitelesített másolat) - 1. célterület esetén: a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény szerint engedélyköteles beruházás esetén új vízilétesítmény létrehozása vagy a meglévő vízilétesítményre kiadott jogerős üzemeltetési engedélyben meghatározott paraméterek megváltoztatása esetében a jogerős létesítési vízjogi engedély hiteles másolatát, meglévő vízilétesítményre kiadott jogerős üzemelési engedélyben meghatározott paraméterekre történő felújítás, rekonstrukció esetében a jogerős üzemelési vízjogi engedély hiteles másolatát; nem engedélyköteles beruházás esetén az eljáró hatóság nyilatkozatát, mely szerint a fejlesztés nem engedély köteles; - 2. célterület esetében: A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény szerint a) engedélyköteles beruházás esetén 1. a jogerős létesítési vízjogi engedélyt vagy ennek hiányában az eljáró hatóság támogató nyilatkozatát a vízkészletek rendelkezésre állását illetően; 2. meglévő vízilétesítményre kiadott jogerős üzemeltetési engedélyben 8

9 meghatározott paraméterekre történő felújítás, rekonstrukció esetében a jogerős üzemeltetési vízjogi engedélyt; b) nem engedélyköteles beruházás esetén az eljáró hatóság nyilatkozatát, mely szerint a fejlesztés nem engedélyköteles; A termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény szerint a) talajvédelmi hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a talajvédelmi hatóság engedélyét vagy ennek hiányában a talajvédelmi hatóság nyilatkozatát arról, hogy a beruházás engedélyköteles; b) talajvédelmi hatósági engedélyhez nem kötött tevékenység esetén a talajvédelmi hatóság nyilatkozatát, mely szerint hatósági engedély nem szükséges célterület esetén: A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény szerint a) engedélyköteles beruházás esetén 1. a jogerős létesítési vízjogi engedélyt vagy ennek hiányában az eljáró hatóság támogató nyilatkozatát a felesleges vizek befogadásáról; 2. meglévő vízilétesítményre kiadott jogerős üzemeltetési engedélyben meghatározott paraméterekre történő felújítás, rekonstrukció esetében a jogerős üzemeltetési vízjogi engedélyt; b) nem engedélyköteles beruházás esetén az eljáró hatóság nyilatkozatát, mely szerint a fejlesztés nem engedélyköteles; A termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény szerint a) talajvédelmi hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a talajvédelmi hatóság engedélyét vagy ennek hiányában a talajvédelmi hatóság nyilatkozatát arról, hogy a beruházás engedélyköteles; b) talajvédelmi hatósági engedélyhez nem kötött tevékenység esetén a talajvédelmi hatóság nyilatkozatát, mely szerint hatósági engedély nem szükséges. Valamennyi célterület vonatkozásában: - Őstermelő esetén az érvényes őstermelői igazolvány hiteles másolatát; - egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói igazolványt kiállító szerv igazolását vállalkozói tevékenységéről, induló vállalkozás esetén az MVH által rendszeresített formanyomtatványon; - MePAR térképmásolatot (helyrajzi számos hálóval ellátott egyedi blokktérképet), melyben feltüntetik (berajzolják) a beruházással érintett objektumot és/vagy területet (amennyiben a beruházással érintett terület alkotja valamely blokk határát (pl. csatorna), ebben az esetben elegendő az egyik blokktérkép becsatolása, feltüntetve rajta a másik érintett blokk azonosítóját); - a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolatot; - ha a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más személy olyan jogával terhelt ingatlanon valósul meg, mely a beruházás megvalósítását, illetve az üzemeltetési kötelezettség lejártáig annak használatát korlátozza vagy kizárja, azt a teljes bizonyító erejű okiratot, amely igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az okiratban feltüntetett ingatlanon megvalósítani, és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni; (teljes bizonyító erejű egy okirat, ha az aláírást két tanú (név, lakcím, szem. ig. szám, aláírás) hitelesíti) - a 15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási igényű kérelem esetén 9

10 aa) működtetési tervet, Irányító Hatóság által meghatározott tartalommal, amennyiben a támogatásra jogosult vízgazdálkodási társulat, önkormányzat, nonprofit gazdasági társaság, és a 2.2 célterület megvalósítása esetén az alapító okirat szerint öntözési szolgáltatási igények kielégítésére létrehozott gazdasági társaság és szövetkezet; ab) a jogcímre vonatkozó üzleti tervet, Irányító Hatóság által meghatározott tartalommal, amennyiben a kérelmet benyújtó az aa) pontban fel nem sorolt egyéb ügyfél. - Műszaki leírást és tervdokumentációt: engedélyköteles beruházás esetén az engedélyezési terv hiteles másolatát, nem engedélyköteles beruházás esetén a támogatási rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott minimális adattartalommal rendelkező terv hiteles másolatát; - a támogatási kérelem benyújtásakor a nem természetes személy ügyfélnek nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatási kérelem szerinti művelet vonatkozásában a évi CXXIX. tv. (Kbt.) rendelkezései alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett-e; - összeférhetetlenség fennállásáról szóló nyilatkozatot a évi CLXXXI. törvény alapján - vízgazdálkodási társulat esetén a beruházással érintett földrészletek felett tulajdonosi vagy használati joggal rendelkező tagok adatait is tartalmazó hatályos létesítő okirat hiteles másolatát - önkormányzat kérelmező esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének a kérelemben foglalt beruházás megvalósításáról szóló határozat kivonatának hiteles másolatát - az öntözési szolgáltatási igények kielégítésére létrehozott gazdasági társaság és szövetkezet ügyfél esetén az alapító okirat hiteles másolatát, valamint az öntözővíz szolgáltatásra feljogosító hatósági engedély hiteles másolatát. Egyéb feltételek: A művelet a támogatási kérelem benyújtását követően az ügyfél saját felelősségére megkezdhető. A Vhr 25. (1) bekezdésétől eltérően, amennyiben a támogatási kérelemben szerepel felújítással, korszerűsítéssel járó művelet, a kérelemben szereplő valamennyi művelet csak a támogatási kérelem befogadását követően kezdhető meg. Engedélyköteles beruházás megvalósítása csak jogerős engedély(ek) birtokában kezdhető meg. V. Az ügyfél kötelezettségei: - A 2. és 3. célterületre irányuló tevékenység esetén az ügyfél köteles a beruházással érintett terület határainak azonosíthatóságáról az üzemeltetési kötelezettség időszaka alatt gondoskodni; - az üzemeltetési kötelezettségének (a támogatott beruházást, létesítményt, eszközt, megvalósított, felújított, korszerűsített létesítményt rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni) eleget tenni, ami az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított 5 évig áll fenn; - a 2. és 3. célterület esetén a tevékenységet a külön jogszabály szerinti hatósági engedélyben foglaltak szerint végrehajtani; 10

11 - az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében e jogcím 2.1, illetve 3.1. célterületei tárgyában szervezett kötelező képzésen az ügyfél maga vagy az ügyfél általa kijelölt személy részt venni; - amennyiben az ügyfél induló vállalkozás, akkor köteles a beruházás befejezését követő első teljes naptári évben megfelelni annak a feltételnek, hogy a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet, amiről a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik; - az ügyfélnek az üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkeznie kell a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét biztosító kizárólagos joggal; - az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás tárgya kivéve a jóváhagyott kötelezettség átvállalás esetét nem idegeníthető el, és nem adható bérbe, de az amortizálódott tárgyi eszköz azonos rendeltetésű, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező tárgyi eszközre az MVH-nak történő előzetes bejelentést követően lecserélhető; - a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50 %- át teljesíteni; (csak az ügyfélnél felmerült, az ügyfél által pénzügyileg rendezett kiadások képezhetik a kifizetési kérelem során az elszámolás alapját) - a beruházási művelet kapcsán felmerült kiadások, illetve meghatározott esetben bevételek vonatkozásában elkülönített nyilvántartásokat vezetni; - a jóváhagyott beruházást a támogatási határozat kézhezvételétől számított 3 éven belül kell megvalósítani. a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1 valamint a 4. pontja szerinti szlogent és EU logót, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program logóját fel kell tüntetni; (Az ÚMVP Irányító Hatóságának 15/2009. (IV.9.) közleménye az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesült kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről tartalmazza a szükséges vonatkozó információt.) - az igénybevett támogatáshoz kapcsolódóan a monitoring rendszer működtetése céljából adatot kell szolgáltatni a külön közleményben meghatározott formában; - a regisztrációs számát az intézkedésekben való részvétellel összefüggő minden iraton feltüntetni; - a támogatással összefüggő ellenőrzés során kért dokumentumokat, igazoló okiratokat be kell szerezni, megtekintésre átadni és a gazdaság megtekintését biztosítani kell; - építési beruházás esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedély köteles. VI. A támogatási kérelmek elbírálása A támogatási kérelmet az MVH a támogatási rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el és a támogatási rendelet melléklete szerinti pontrendszer alapulvételével a Tv. 32. (1) bekezdés c) pont szerinti rangsor állításával dönt. Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti jogszabályokban meghatározott bármely feltételt nem teljesíti. Az MVH a döntéséről határozatban értesíti az ügyfelet. 11

12 VII. A kifizetések igénylése A jogcím tekintetében jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek a támogatási rendelet 9. -ában meghatározott időszakokban kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani. A kifizetési kérelmek benyújtásának módjáról az Irányító Hatóság, illetve az MVH külön közleményben rendelkezik. VIII. Közlemény kapcsolódó mellékletei: - Az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások Támogatási kérelem - Főlap (D ) (1. számú melléklet); - Támogatási kérelem - 1. célterület: Vízkárelhárítás, belvízrendezés betétlap (D ) (2. számú melléklet); - Támogatási kérelem - 2. célterület: Öntözés betétlap (D ) (3. számú melléklet); - Támogatási kérelem - 3. célterület: Melioráció betétlap (D ) (4. számú melléklet); - Támogatási kérelem - Gép betétlap (D ) (5. számú melléklet); - Támogatási kérelem - Pénzügyi terv I-SFH betétlap (D ) (6. számú melléklet); - Támogatási kérelem - Pénzügyi terv II.- pénzügyi terv betétlap (D ) (7. számú melléklet); - Támogatási kérelem - Tevékenység betétlap (D ) (8. számú melléklet); - Igazolás mezőgazdasági tevékenység megkezdéséről (D ) (9. számú melléklet); - Támogatási kérelem - Építési A betétlap (Munkanem összesítő) (D ) (10. számú melléklet); - Támogatási kérelem - Építési B betétlap (Építési tételek) (D ) (11. számú melléklet); - Támogatási kérelem - Építési C betétlap (Építési tételek) (D ) (12. számú melléklet); - Támogatási kérelem - Szelvényszakasz azonosító betétlap (D ) (13. számú melléklet); - Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről (D ) (14. számú melléklet); - Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról a évi CLXXXI. törvény alapján természetes személy ügyfél esetén (D ) (15. számú melléklet); - Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról a évi CLXXXI. törvény alapján szervezet ügyfél esetén (D ) (16. számú melléklet); - Működtetési terv (17. számú melléklet); - Működtetési terv kitöltési útmutató (18. számú melléklet); - Üzleti terv (19. számú melléklet); - Üzleti terv kitöltési útmutató (20. számú melléklet); - Közzétételi kérelem D (21. számú melléklet); Kérjük, hogy a formanyomtatványok kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a támogatási kérelem kitöltését segítő Kitöltési útmutatót (22. számú melléklet). Egyéb dokumentumok: - Egyedi blokktérkép igénylő lap (G015D) (23. számú melléklet); 12

13 - Lezárt gépkatalógus (MVH honlapján elérhető); - Hatályos ÉNGY (MVH honlapján elérhető); - MVH kirendeltségek listája és levelezési címe ((MVH honlapján elérhető); A támogatási kérelemcsomag részeként benyújtandó nyomtatványok és dokumentumok és elérhetőségük A támogatási kérelem formanyomtatványai letölthetőek a honlapról, illetve beszerezhetők az MVH regionális illetékességű megyei kirendeltségein. IX. Ellenőrzések Az MVH a támogatási kérelmeket adminisztratív úton teljes körűen ellenőrzi, és jogosult az azokban benyújtott adatok, nyilatkozatok valóságtartalmát, valamint a beruházás megkezdése előtti állapotot előzetes helyszíni szemle keretében is vizsgálni. Adminisztratív és helyszíni ellenőrzés keretében különösen a jelen közlemény X. pontjában felsorolt jogszabályokban, valamint ezen közleményben és a beadott kérelemben foglaltak kerülnek ellenőrzésre. X. Kapcsolódó jogszabályok - A Tanács szeptember 20-i 1698/2005/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról; - A Bizottság december 15-i 1974/2006/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról; - A Bizottság december 7-i 1975/2006/EK rendelete a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében a 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról; - A évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól; - Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény; - A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény; - A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. Törvény, évi CLXXXI. Törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról; évi IV. törvény a gazdasági társaságokról; - 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról; - 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól; - 34/2008. (III.27.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről - 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet a termelői csoportokról; - 60/2005 (VII.1.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői értékesítő szervezetek nemzeti szabályozásáról; 13

14 Figyelem: Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadók. XI. A közlemény hatálya E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a 79/2008. (VI.17.) számú közlemény hatályát veszti. További információk megtalálhatóak az FVM ( valamint az MVH honlapján ( illetve tájékoztatás kérhető az címen vagy személyesen, illetve telefonon az MVH központ és a regionális illetékességű kirendeltségek ügyfélszolgálatán. Budapest, november 02. Margittai Miklós elnök 14

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezıgazdasági üzemi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2008. (III. 28.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2008. (III. 28.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2008. (III. 28.) számú KÖZLEMÉNYE A növénytermesztés korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2008.

Részletesebben

152/2013. (VIII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

152/2013. (VIII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 152/2013. (VIII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 179/2009 (XI.24.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 179/2009 (XI.24.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 179/2009 (XI.24.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez az Öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás jogcím keretében a mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA III.-IV. tengely

Kifizetési kérelem. EMVA III.-IV. tengely Kifizetési kérelem EMVA III.-IV. tengely 1 Kifizetési kérelmek Jogszabályi háttér: 2007 évi XVII tv. (MVH tv.) 23/2007 FVM rendelet (Vhr.), jogcímrendeletek, MVH közlemények ezeket foglalják össze, érthető

Részletesebben

152/2013. (VIII.22.) MVH

152/2013. (VIII.22.) MVH A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 187/2013 (XI. 29.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA -IV tengely LEADER TK2

Kifizetési kérelem. EMVA -IV tengely LEADER TK2 Kifizetési kérelem EMVA -IV tengely LEADER TK2 1 KÉRELMEK Támogatási kérelem > támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál Kifizetési kérelem > támogatási kérelemben elfogadottak

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igényléséről Jelen

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM

139/2008. (X. 22.) FVM 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 1 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

86/2004. (V.15.) FVM rendelet

86/2004. (V.15.) FVM rendelet 86/2004. (V.15.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás 2004. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Részletesebben

4. építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott fogalom;

4. építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott fogalom; 35/2013. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 1/2016. (I.22) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 1/2016. (I.22) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1/2016. (I.22) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2016.

Részletesebben

47/2012. (V. 11.) VM rendelet

47/2012. (V. 11.) VM rendelet 1. oldal 47/2012. (V. 11.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16)

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16) Összefoglaló 2016.02.10 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16) Összefoglalás Jelen felhívás célja a kertészeti ágazaton belül

Részletesebben

MONITORING ADATSZOLGÁLTATÁS

MONITORING ADATSZOLGÁLTATÁS A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2013 (VIII. 09.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz. Verzió: 1.0

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz. Verzió: 1.0 ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz Verzió: 1.0 1 Tartalom 1. Az Útmutató célja, hatálya... 3 2. Kizáró okok listája... 4 3. A támogatási kérelmek elbírálásának

Részletesebben

EMVA III. IV. tengely

EMVA III. IV. tengely Kifizetési kérelemk EMVA III. III.-IV. IV. tengely 1 Kifizetési kérelmek Jogszabályok: 2007 évi XVII tv. (MVH tv.) 23/2007 FVM rendelet (Vhr.), 35/2013 VM rendelet ( Leader jogcímrendelet) 104/2013 VM

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának második pillérét képező vidékfejlesztési politika intézkedései közé tartozik a Mezőgazdasági területek első erdősítése támogatás. Az intézkedés

Részletesebben

Hírlevél 2013. május

Hírlevél 2013. május Hírlevél 2013. május LEADER 2013-pályázatokkal kapcsolatos tudnivalók 2.o LEADER pályázatok benyújtásának várható menete 4.o 35/2013. (V.22.) VM rendelet rövid ismertetése 6.o Információs fórum idöpontok

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya 4830 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 51. szám A vidékfejlesztési miniszter 34/2014. (IV. 4.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA. SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK (vízép., stb.) 1

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA. SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK (vízép., stb.) 1 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból nyújtott támogatások építési beruházásokhoz való felhasználásának

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A támogatás célja. A rendelkezésre álló forrás

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A támogatás célja. A rendelkezésre álló forrás Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tájékoztató/Kivonat I. A támogatás célja A Felhívás alapvető célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos

Részletesebben

24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet

24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 1. oldal 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató A pályázati kód: MMA-16-P Pályázati Útmutató 1. Bevezetés 1.1. Az útmutató célja Jelen pályázati útmutató célja, hogy segítsünk Önnek a Magyar Művészeti Akadémia által meghirdetésre került Művészeti program

Részletesebben

49/2012. (V. 22.) VM rendelet

49/2012. (V. 22.) VM rendelet 1. oldal 49/2012. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez Kertészet korszerűsítése jogcím keretében a kertészeti termelő tevékenységet szolgáló létesítmények építése, korszerűsítéséhez, a hozzá kapcsolódó infrastrukturális

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény a baromfi telepek korszerűsítése

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A vidékfejlesztési miniszter. /. (..) VM rendelete

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A vidékfejlesztési miniszter. /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2011. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

34/2008. (III. 27.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak

34/2008. (III. 27.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak 1. oldal, összesen: 35 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek

Részletesebben

Tájékozató Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.2.

Tájékozató Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.2. Tájékozató Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.2.-16 A konstrukció célja Az ágazat további fejlesztésének feltétele

Részletesebben

77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet

77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet 77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód:

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A vidékfejlesztési miniszter. /. (..) VM rendelete

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A vidékfejlesztési miniszter. /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2011. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez 2015-ben nyújtott támogatás

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 FELHÍVÁS A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben a mezőgazdasági vállalkozások meglévő termékszerkezet

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 7164 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 79. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.3-16

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 144/2015. (XII. 1.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 144/2015. (XII. 1.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 144/2015. (XII. 1.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről I. Jogszabályi alap A zöldség-gyümölcs termelői csoportok

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével VP-2-4.1.3.2.-16

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével VP-2-4.1.3.2.-16 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével VP-2-4.1.3.2.-16 Tájékoztató/Kivonat I. Támogatás célja Magyarország földrajzi és természeti adottságai kiváló

Részletesebben

A 2013.2.2. óta hatályos szöveg. OptiJus Opten Kft. 1. 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet

A 2013.2.2. óta hatályos szöveg. OptiJus Opten Kft. 1. 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet OptiJus Opten Kft. 1. 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2011. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2011. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Vidékfejlesztési Minisztérium 0. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis)

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot

Részletesebben

FELHÍVÁS. egyéb, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területek tekintetében biztosított kifizetések megvalósítására.

FELHÍVÁS. egyéb, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területek tekintetében biztosított kifizetések megvalósítására. FELHÍVÁS egyéb, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területek tekintetében biztosított kifizetések megvalósítására A Felhívás címe: Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén. Határozat száma Tárgya 137 /2011.(VII.11) Műszaki ellenőrzésre történő

Részletesebben

75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak

75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A MEZŐKOVÁCSHÁZA, VÉGEGYHÁZI ÚT 3. SZ. ALATTI INGATLANON TALÁLHATÓ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁRA ÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA, ÚT- ÉS KERÍTÉSÉPÍTÉSRE. tárgyban indult, a Kbt.

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 138. szám 33277 A vidékfejlesztési miniszter 111/2011. (XI. 24.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezõgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012.

Részletesebben

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG A JOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ!

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG A JOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ! Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2005. május A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3372 3442 II. GAZDASÁG 3443 3462 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3463 3544

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3372 3442 II. GAZDASÁG 3443 3462 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3463 3544 Budapest, 2012. szeptember 25. Ára: 4935 Ft 11. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3372 3442 II. GAZDASÁG 3443 3462 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3463 3544 3372 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 11. szám I.

Részletesebben

17/2012. (II. 29.) VM

17/2012. (II. 29.) VM 17/2012. (II. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési lapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 118/2009 (IX.24.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 118/2009 (IX.24.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 118/2009 (IX.24.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezıgazdasági termelık indulásához a 2009. évtıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A Mezıgazdasági és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 46. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 46. szám MAGYAR KÖZLÖNY 46. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. március 27., csütörtök Tartalomjegyzék 23/2014. (III. 27.) EMMI rendelet A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2016. (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2016. (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2016. (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE a sovány tejpor rögzített áron való intervenciós felvásárlásának lezárásáról és a pályázati eljárás keretében történő intervenciós

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 3540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 42. szám A földművelésügyi miniszter 12/2015. (III. 30.) FM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott

Részletesebben

Gyakran Ismétlődő Kérdések

Gyakran Ismétlődő Kérdések Gyakran Ismétlődő Kérdések Tartalom GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK...1 A TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK ÖSZTÖNZÉSÉVEL (137/2008. (X. 18.) FVM RENDELET) KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK...4 PÁLYÁZHAT OLYAN, AKI EDDIG NEM VÉGZETT

Részletesebben

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Általános Szerződési Feltételek A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez 2 Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. Gyakran használt

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2009. (IX. 30.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2009. (IX. 30.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2009. (IX. 30.) MVH KÖZLEMÉNYE a 121/2009. (IX. 11.) FVM rendelet alapján nyújtható egyes méhészeti támogatások igénybevételének feltételeiről I. A támogatások

Részletesebben

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02 -

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02 - 81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02-81/2015. (XII. 16.) FM rendelet a borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

Részletesebben

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés 1 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. (1) bekezdés c) pontjában,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 52/2016. (V. 27.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 52/2016. (V. 27.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 52/2016. (V. 27.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2015/2016.

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

99/2012. (IX. 25.) VM

99/2012. (IX. 25.) VM 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jogszabály mai napon hatályos állapota (2010.05.01.) 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007.

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével

Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével Vidékfejlesztési Program KÓDSZÁM VP-2-4.1.3.2.-16 A vissza

Részletesebben

35/2008. (III. 27.) FVM rendelet

35/2008. (III. 27.) FVM rendelet 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.356.01.01 jogcím keretében. a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján. megítélt támogatás igénylésére

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.356.01.01 jogcím keretében. a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján. megítélt támogatás igénylésére KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.356.01.01 jogcím keretében a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján megítélt támogatás igénylésére TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D3406-06 KIFIZETÉSI

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások

Részletesebben

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában FÖLDHASZNÁLAT Zachariás Márton Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában Magyarországon a termőföldek tulajdoni és használati viszonyai jelentősen eltérnek egymástól. Az

Részletesebben

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározás

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározás 150/24. (X. 12.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 15., hétfő Tartalomjegyzék 33/2014. (IX. 15.) MNB rendelet A Somogyvár-Kupavár rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról 13440 8/2014.

Részletesebben

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal, összesen: 62 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

15. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült:

15. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült: 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól támogatás jogalkalmazási környezete

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 105. szám 17845 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 41/2015. (VII. 20.) FM rendelete a zöldség-gyümölcs termelői csoportokra és termelői szervezetekre

Részletesebben

Tájékoztató/Kivonat. I. Támogatás célja

Tájékoztató/Kivonat. I. Támogatás célja Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével VP-2-4.1.3.1.-16 Tájékoztató/Kivonat I. Támogatás célja A jelen

Részletesebben

35/2013. (V. 22.) VM rendelet

35/2013. (V. 22.) VM rendelet 35/2013. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2003. (VIII.25.) Kgy rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

44/2009. (IV. 11.) FVM

44/2009. (IV. 11.) FVM 44/009. (IV. 11.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 2/2016. (I.29.) Önkormányzati rendelete. a gazdaságélénkítésről

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 2/2016. (I.29.) Önkormányzati rendelete. a gazdaságélénkítésről Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I.29.) Önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Hatályos: 2016.01.30.-tól Algyő Nagyközség Önkormányzata a vállalkozások által foglalkoztatottak

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 2013.07.30 4 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1..

Részletesebben

FELHÍVÁS. Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. megvalósítására

FELHÍVÁS. Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. megvalósítására FELHÍVÁS Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések megvalósítására A Felhívás címe: Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések A Felhívás kódszáma: VP4-12.2.1-16.

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól 1 Városlőd Község Önkormányzatának

Részletesebben

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt

Részletesebben

100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalommeghatározások

100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalommeghatározások 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet a szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Vállalkozási alapú fejlesztések támogatása

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Vállalkozási alapú fejlesztések támogatása Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Vállalkozási alapú fejlesztések támogatása LEADER VÁLLALKOZÁSI ALAPÚ FEJLESZTÉS A támogatás célja a vidéki térségekben

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról I. A közösségi gabonaintervencióról Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának keretében

Részletesebben