15. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "15. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült:"

Átírás

1 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól támogatás jogalkalmazási környezete Projekt neve: ÁROP Jogalkalmazás javítása a mezőgazdasági Készítette: Erdészeti Igazgatóság Készült: május 31.

2 Tananyag információk: Projekt neve: Tananyag címe: Készítette: (regisztrációs szám: ÁROP ) - 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól támogatás jogalkalmazási környezete MgSzH Erdészeti Igazgatóság Készült: május 31. A tananyagot és a hozzá kapcsolódó oktatási segédanyagot elfogadta: Elfogadta: Státusz: Dátum: Aláírás: Dr. Kardeván Endre VM államtitkár Elfogadta: Státusz: Dátum: Aláírás: Dr. Oravecz Márton MgSzH elnök Elfogadta: Státusz: Dátum: Aláírás: Dr. Józwiák Ákos szakmai vezető Elfogadta: Státusz: Dátum: Aláírás: Wisnovszky Károly témakör vezető 2

3 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék A projekt keretei és az elérendő cél meghatározása Bevezetés Kapcsolódó jogszabályi környezet A 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások részletes ismertetése A támogatás célja, A támogatásban való részvétel feltételei A támogatás igénybevételének feltételei A támogatott célterületek, a támogatás jellege A támogatás mértéke A támogatási kérelem benyújtása Kötelezettség vállalása Támogatási kérelemkezelés folyamata A kérelmek ügyintézése A támogatási kérelem elbírálása A kifizetések igénylése Ellenőrzés Összegzés sz.melléklet (kérelem minták) sz.melléklet - rendelet

4 2 A projekt keretei és az elérendő cél meghatározása Az Államreform keretén belül meghirdetett Jogalkalmazás javítása című pályázati konstrukció célja az volt, hogy az elfogadásra, illetve módosításra kerülő jogszabályok gyakorlati alkalmazását elősegítő képzések megvalósulhassanak, ezzel elősegítve az érintett jogterületeken az egységes és hatékony jogalkalmazást. Pályázatot kizárólag egy vagy több, központi szinten elfogadott és kihirdetett jogszabály, vagyis törvény, kormányrendelet és/vagy miniszteri rendelet végrehajtását közvetlenül szolgáló képzések megtartására lehetett benyújtani. Az MgSzH szeptember 16-án nyújtotta be pályázatát ÁROP 2210/2010 Jogalkalmazás javítása a mezőgazdasági címmel. A hiánypótló dokumentáció elküldése és a tisztázó kérdések megválaszolása után a Projektet a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. (mint Közreműködő Szervezet, továbbiakban KSZ) vezetője támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási jogviszony a január 5-én keltezett támogatói okirattal lépett hatályba. A Projekt megvalósulásának ideje február 1-től szeptember 30-ig tart. A Magyarországon és az Európai Unióban is mind társadalmi, mind gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén bekövetkezett széleskörű joganyag változás alapjaiban formálta át a hatósági feladatellátást. Az MgSzH pályázata elsősorban mezőgazdasági, élelmiszeripari és speciális szakigazgatási jogszabályok végrehajtását közvetlenül szolgáló képzések megtartását célozza. A pályázat célcsoportját az MgSzH vezetői, hatósági tevékenységet végző munkatársai és az érintett ágazatok szereplői alkotják. A projekt fő elemeit a tananyagok elkészítése és azoknak hagyományos, illetve e-leaning formájában megvalósuló oktatása jelenti. A pályázat értelmében a mezőgazdasági szakigazgatást érintő jogszabályok/témák oktatását végezzük el, összesen mintegy 8100 főnek. A projekt keretein belül kerül sor 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól támogatás jogalkalmazási környezete oktatására. A képzés során a tananyag a pályázat tárgyaként megjelenő joganyag tárgyi ismertetésén túl kiterjed a kapcsolódó jogszabályi környezet rövid bemutatására, a szabályozás alapjául szolgáló társadalmi környezet és elérni kívánt társadalmi célok megismertetésére, a gyakorlati végrehajtást szolgáló eszközök ismertetésére, továbbá az ügyintézés, illetve tágabban a jogalkalmazás segítésének a módjaira. 4

5 3 Bevezetés A tananyag célja 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások jogalkalmazási környezetének bemutatása, a támogatási rendelet és működésének ismertetése, ezáltal a jogalkalmazás hatékonyságának növelése. A 1698/2005/EK rendelet 48. Cikke lehetőséget teremt a tagállamok számára, hogy a természeti katasztrófák által sújtott erdőterületek gazdálkodói számára segítséget nyújtsanak, illetve a károk megelőzéséhez forrást biztosítsanak. Sajnos hazánkban jelenleg csak a kárfelszámolásra, az erdőterület helyreállítására adható támogatás, megelőző intézkedésekre nem. Az erdőterületeket döntően a tűz károsítja, de nem szabad megfeledkezni az egyre nagyobb károkat okozó széldöntésekről, vagy éppen jégkárokról. Az Európai Bizottság döntése értelmében azonban a hazánkban alkalmanként súlyos gondokat okozó biotikus (pl. gyapjas lepke) károsítók okozta pusztítás helyreállítása e jogcímből nem finanszírozható. 5

6 4 Kapcsolódó jogszabályi környezet A támogatás alapját a 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól képzi A támogatáshoz kapcsolódó egyéb jogszabályok: Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., , 5. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló rendelet (továbbiakban Vhr.) A évi XVII. Törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről; A Tanács szeptember 20-i 1698/2005/EK rendelete az Európai Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról; A Bizottság december 15-i 1974/2006/EK rendelete az Európai Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról; A Bizottság december 7-i 1975/2006/EK rendelete a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében a 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról; Az Európai és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. 6

7 A támogatás ügyintézése, a Erdészeti Igazgatóságának, valamint a szakmai irányítása alá tartozó Megyei Kormányhivatalok Erdészeti Igazgatóságainak feladatkörébe tartozik. A szakmai és hatósági munka jogi alapját Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény és a 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások jogalkalmazási környezete biztosítja. 7

8 5 A 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások részletes ismertetése 5.1 A támogatás célja, A támogatás célja: a) a természeti katasztrófa által sújtott területeken az erdészeti potenciál helyreállításának támogatása, valamint b) másodlagos erdőkárok megelőzése. 5.2 A támogatásban való részvétel feltételei A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény (a továbbiakban: MVH eljárási törvény) 28. (1) bekezdése alapján az intézkedésben az vehet részt, aki legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilvántartásba veteti magát a és Vidékfejlesztési (a továbbiakban: MVH) által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben. A regisztrációs kérelmet a G001 számú nyomtatványon kell benyújtani az ügyfél székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez. (A kitöltött G001 nyomtatvány másolatát csatolni kell a támogatási kérelemhez.) 5.3 A támogatás igénybevételének feltételei Támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél: eleget tesz az Európai Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben, és a támogatási rendeletben foglaltaknak; megfelel az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. (7) és (9) bekezdéseiben szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének. Támogatásra az ügyfél akkor jogosult, ha: az erdészeti hatóság által az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: erdő tv.) alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó; rendelkezik az adott területre vonatkozóan az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőterv határozattal; 8

9 a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján, illetve az Európai Vidékfejlesztési Alapból nyújtott erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt; az erdészeti potenciál helyreállítási célprogram keretében a kérelmezett területre korábban másik természeti katasztrófa káreseménye miatt, a támogatási rendelet alapján legfeljebb egy alkalommal kapott támogatást; tűzkár esetén, amennyiben az erdőtűz nem - az erdőgazdálkodó szándékos vagy gondatlan magatartása, vagy - a területen gondatlanul végrehajtott erdőművelési vagy fahasználati tevékenység következtében keletkezett. A támogatás igénybevételének további feltételei: A támogatás igénybevételére a kérelmező nem jogosult azon területre vonatkozóan, ahol a természeti katasztrófa következtében keletkezett felújítási kötelezettség teljesítéséhez az érintett erdőrészletre csekély összegű (de minimis) támogatást kapott, kivéve a támogatási rendelet 3. (4) bekezdésének a) pontja szerinti, az erdőfelújítást megelőző területelőkészítési, károsodott faállomány letermelési alaptámogatást. Támogatás olyan, a támogatási rendelet erdő tv. hatálya alá tartozó területeken egész erdőrészletre vagy azok természetben a terepen jól láthatóan lehatárolt részére igényelhető, ahol január 1-je után bekövetkezett természeti katasztrófa következtében - felújítási kötelezettség, vagy - folyamatos erdősítésben 50 százalékot meghaladó mértékű mennyiségi kár keletkezett. A legkisebb egybefüggő támogatható terület nagysága 0,5 hektár. A kérelmező a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban csak egy támogatási kérelmet nyújthat be, de a kérelemben több típusú természeti katasztrófa által okozott erdőkár után is igényelhető támogatás. A támogatási döntésről szóló határozat kézhezvételéig a kérelmező a támogatott erdészeti potenciál helyreállítási tevékenységeket csak saját felelősségére, kizárólag az erdészeti hatóság felújítási kötelezettséget előíró vagy módosító határozatának jogerőre emelkedése után kezdheti meg. A évben természeti katasztrófa következtében erdőkárt szenvedett erdők 2007 őszén és 2008 tavaszán saját felelősségre megtörtént felújítása esetében is nyújtható be támogatási kérelem. Az ügyfél kötelezettségei: 9

10 A támogatásra jogosult köteles az első kivitelt, a pótlást, az erdőfelújítást megelőző területelőkészítési, károsodott faállomány letermelési munkálatokat, valamint a tőrevágással, illetve sarjaztatással történő felújítást az erdészeti hatóság határozatának megfelelően és az erdészeti hatóság által jóváhagyott módosítás figyelembevételével, az abban meghatározott minden előírás és a szakmai követelmények betartásával végrehajtani. A támogatási csoportokba tartozó célállomány-típusokat az Európai Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: MgTE rendelet) 1. számú melléklete tartalmazza. Az egyes támogatási csoportokban első kivitelre megállapított minimális csemeteszámokat a támogatási rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben folyamatos erdősítésben 50 százalékot meghaladó mértékű mennyiségi kár bekövetkezése utáni helyreállítás pótlással történik, a támogatási rendelet 2. számú mellékletében meghatározott minimális csemeteszám a pótlás mértékével arányosan számítandó. A padka és bakhát létesítése esetén a támogatásra jogosult köteles a kiegészítő intézkedést az MgTE rendelet 3. számú mellékletében foglalt szakmai követelményeknek megfelelően megvalósítani. E rendelet alapján támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a támogatásba vont területnek a kérelemben feltüntetett részletezettséggel a terepen jól láthatóan, állandósított jelekkel történő lehatárolása biztosított. 5.4 A támogatott célterületek, a támogatás jellege A támogatási rendelet alapjánormatív, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, az Európai Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 48. cikkében foglaltak szerint. A támogatás az erdő tv. hatálya alá tartozó területeken vehető igénybe az e rendeletben meghatározott részletes szakmai feltételek szerint. A támogatás a) erdészeti potenciál helyreállítási alaptámogatásból, illetve b) kiegészítő támogatásból áll. Az erdészeti potenciál helyreállítási alaptámogatás 10

11 a) az erdőfelújítást megelőző terület-előkészítési, károsodott faállomány letermelési, b) első kiviteli, c) pótlási, d) tőrevágási vagy sarjaztatási támogatásból áll. Nem igényelhető támogatás a) karácsonyfatelepre, díszítőgallytelepre; b) faültetvényre; c) fás szárú energetikai célú ültetvényre; d) 15 évnél rövidebb vágáskorú faállományra; e) az árvíz által az Erdőrendezési Szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet alapján készült Erdőrendezési útmutató szerinti, nagyon mély és mély fekvési besorolású ártéren keletkezett kár után. Kiegészítő támogatás adható a következő tevékenységek elvégzésére: a) bakhátak létesítése; vagy b) 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése; vagy c) 15 fokot meghaladó lejtésű területen rőzsefonat vagy talajfogó gát létesítése. Az erdőfelújításkor végzett bakhátazásra kiegészítő támogatás akkor vehető igénybe, ha az erdőrészlet a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet alapján veszélyeztetett területnek minősül. A kiegészítő támogatás önállóan nem, csak az alaptámogatással együtt vehető igénybe. Ugyanarra a területre egy alaptámogatás vehető igénybe, kivéve a terület előkészítési alaptámogatás, amely az első kiviteli és pótlási alaptámogatásokkal együttesen is igénybe vehető. 5.5 A támogatás mértéke Az erdőfelújítást megelőző terület-előkészítési, károsodott faállomány letermelési támogatás mértéke: a) tíz fokos és ez alatti lejtésű terület: 100 eurónak megfelelő forintösszeg/hektár; b) tíz fok feletti lejtésű terület: 200 eurónak megfelelő forintösszeg/hektár. Az erdőpotenciál helyreállításához kapcsolódó első kivitelt és a pótlási támogatás mértékét az egyes támogatási csoportokban a támogatási rendelet 1. számú melléklet tartalmazza. 11

12 Amennyiben az állomány felújítása tőrevágással vagy sarjaztatással biztosítható, és ezen felújítási mód alkalmazását az erdészeti hatóság engedélyezi, az erdészeti potenciál helyreállítási támogatás mértéke támogatási csoporttól és lejtéstől függetlenül 200 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként. Tőrevágással vagy sarjaztatással érintett területre kiegészítő támogatás nem vehető igénybe. A kiegészítő intézkedés támogatásának mértéke: a) padka: 12,63 eurónak megfelelő forintösszeg/100 méter; b) bakhát: 412,15 eurónak megfelelő forintösszeg/hektár; c) rőzsefonat, talajfogó gát: 1 eurónak megfelelő forintösszeg/méter. A tervezett talajfogó gát és rőzsefonat támogatásra jogosult hosszúsága hektáronként legfeljebb kétszáz méter lehet. Támogatási kérelmenként minimálisan igénybe vehető támogatás mértéke 400 eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatási kérelmenként maximálisan igénybe vehető támogatás mértéke 873 eurónak megfelelő forintösszeg/hektár. Amennyiben a támogatási kérelem alapján a támogatási összeg a) a meghatározott 400 eurónak megfelelő összeget nem éri el, a támogatás elutasításra kerül; b) a 873 eurónak megfelelő értéket meghaladja, a maximális összeg kerül megállapításra. 5.6 A támogatási kérelem benyújtása A támogatási kérelmet egy példányban a Vidékfejlesztési (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon, a természeti katasztrófával sújtott erdőrészlet szerinti területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához kell benyújtani a természeti katasztrófa bekövetkeztének éve utáni két naptári éven belül a) évben március 28. és április 28. között, valamint november 1. és november 30. között; b) minden további évben november 1. és november 30. között. 12

13 A támogatási kérelemhez csatolni kell: a) a károsodott terület elhelyezkedését üzemtervi térképen és egyedi blokktérképen is ábrázolva; b) a benyújtandó egyedi blokktérképeken fel kell tüntetni a padka, rőzsefonat, talaj fogó gát, valamint a bakhát helyét; c) tűzkár esetén a tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálati jelentésének másolatát, amennyiben a tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálati eljárást nem folytatott le, tűzeseti hatósági bizonyítványt. A kérelmező a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakonként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be az illetékes erdészeti igazgatóságához. Egy támogatási kérelemben több típusú természeti katasztrófa által okozott erdőkár után is igényelhető támogatás. A támogatási kérelmek bírálata - tervezett erdőrészletenként - pontrendszer alapján, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény 32. (1) bekezdésének c) pontja szerinti rangsorolással történik. A pontrendszert a 3. számú melléklet tartalmazza. Az erdőrészletek országos rangsorolása után a rendelkezésre álló keret alapján az MVH hozza meg a támogatási döntést. Azt a minimális pontszámot, amelytől e rendelet alapján támogatás adható, az irányító hatóság közleményben teszi közzé. 5.7 Kötelezettség vállalása A támogatásra jogosult köteles az első kivitelt, a pótlást, az erdőfelújítást megelőző területelőkészítési, károsodott faállomány letermelési munkálatokat, valamint a tőrevágással, illetve sarjaztatással történő felújítást az erdészeti hatóság határozatának megfelelően és az erdészeti hatóság által jóváhagyott módosítás figyelembevételével, az abban meghatározott minden előírás és a szakmai követelmények betartásával végrehajtani. A támogatási csoportokba tartozó célállomány-típusokat az Európai Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: MgTE rendelet) 1. számú melléklete tartalmazza. Az egyes támogatási csoportokban első kivitelre megállapított minimális csemeteszámokat a 2. számú melléklet tartalmazza. 13

14 Amennyiben folyamatos erdősítésben a támogatási rendelet 5. (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott mértékű kár bekövetkezése utáni helyreállítás pótlással történik, a (3) bekezdésben meghatározott minimális csemeteszám a pótlás mértékével arányosan számítandó. A padka és bakhát létesítése esetén a támogatásra jogosult köteles a kiegészítő intézkedést az MgTE rendelet 3. számú mellékletében foglalt szakmai követelményeknek megfelelően megvalósítani. E rendelet alapján támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a támogatásba vont területnek, a kérelemben feltüntetett részletezettséggel, a terepen jól láthatóan, állandósított jelekkel történő lehatárolása biztosított. 5.8 Támogatási kérelemkezelés folyamata A kérelmek ügyintézése Az Erdészeti potenciál helyreállítása jogcímhez kapcsolódó beérkezett támogatási kérelmek főlapját, valamennyi betétlapot és a mellékleteket az informatikai azonosításra szolgáló külön vonalkóddal kell ellátni, majd az IIER rendszerben iktatni a következő irattípusok kiválasztásával: Az Erdészeti potenciál helyreállítása jogcímhez kapcsolódó lehetséges irattípusok Irat kódja IIER irattípus Dokumentum Dokumentum típus D D Erdészeti pot. helyreállítása TK- Főlap D Erdészeti Erdészeti potenciál potenciál helyreállítása- helyreállítása Támogatási kérelem - Főlap ( ) (Bizonylat) D D Erdészeti pot. helyreállítása TK- Betétlap D Erdészeti potenciál helyreállítása- Támogatási kérelem - Betétlap Erdészeti potenciál helyreállítása ( ) (Egyéb bejövő irat) 14

15 Az Erdészeti potenciál helyreállítása jogcímhez kapcsolódó lehetséges irattípusok Irat kódja IIER irattípus Dokumentum Dokumentum típus D - Blokktérkép (EMVA) Blokktérkép (EMVA) EMVA - Több jogcímhez köthető (Egyéb bejövő irat) G015D G015D Egyedi blokktérkép igénylő lap D - Egyéb EMVA bejövő irat G015D Egyedi blokktérkép igénylő lap Egyéb EMVA bejövő irat EMVA - Több jogcímhez köthető (Egyéb bejövő irat) EMVA - Több jogcímhez köthető (Egyéb bejövő irat) Tűzkár esetén a tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálati jelentésének másolatát (amennyiben a tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálati eljárást nem folytatott le, úgy a tűzeseti hatósági bizonyítványt), az üzemtervi térképet D - Egyéb EMVA bejövő irat-ként kell iktatni, ahogy valamennyi nem nevesített, az ügyfél által beküldött dokumentumot. Ennél az irattípusnál az iktatási felület Tárgy mezőjében meg kell adni a jogcímet, és hogy mit takar az adott irat (pl.: EP TK tűzeseti hatósági bizonyítvány). Minden egyes beérkező dokumentumot a postabontást és azonosítást követően érkeztetni kell (bélyegzés, az egyes dokumentumok azonosító számmal történő ellátása - vonalkód felragasztása, egy kérelemben beérkezett dokumentumok számának megállapítása), majd ezen dokumentumok az érkeztetés után az IIER-ben iktatásra kerülnek az MVH érvényben lévő Iratkezelési Szabályzatának megfelelően. A végrehajtás vonatkozásában alapvetőnek és elsődlegesnek kell tekinteni a 22/2004 (VI. 4.) számú Elnöki Utasítással kiadott MVH Iratkezelési Szabályzatot. Felhívjuk a figyelmet rá, hogy egy kérelemben több azonos irattípusú betétlap is szerepelhet, melyeket külön külön vonalkóddal kell ellátni és iktatni. 15

16 FIGYELEM! Nem így kell eljárni azonban akkor, ha az eredetileg két lapból álló Főlap második lapjából egynél többet tartalmaz a kérelemcsomag! A kettőnél több lapból álló Főlapot is egyetlen vonalkódra kell iktatni, az abban szereplő többletlapokat nem szabad abból kivenni és külön vonalkódra iktatni! Érkeztetés és Iktatás IIER-ben: Iratkezelés/Iktatás/Irat érkeztetése, iktatása (megye) kiválasztásával, az Új felvitel gomb megnyomásakor megjelenő felületen kell megkeresni a kérelmet benyújtó ügyfelet. Az irattípusok szűkítéséhez segítséget nyújt, ha az irattípus legördülő sávja melletti nagyítóra kattintva az ügyintéző megkeresi az EMVA (D) 47/0-t, majd duplán rákattint, az újabb lenyíló listából pedig kiválasztja Erdészeti pot. helyreállítása ( ) (80020) - 3/0 sort. Az Erdészeti potenciál helyreállítása ( ) (80020) - 3/0 sorra lépve szűrést kell nyomni, ezután csak a jogcímhez tartozó irattípusok szerepelnek majd az irattípus lenyíló sávjában. A felső panel + gombja segítségével kell rögzíteni az új iratot ( aktanyitó ), melynek minden esetben a Támogatási kérelem csomag főlapjával (D Erdészeti potenciál helyreállítása - TK Főlap) kell kezdődnie! A Főlap vonalkódja (melyet rá kell ragasztani) lesz a következőkben az ügyirat vonalkódja! A gyűjtőkód lenyíló menüjénél meg kell győződnie az ügyintézőnek arról, hogy az EMVA Erdészeti potenciál helyreállítása jelenik-e meg az ablakban (ha nem, akkor ezt kell kiválasztani a gördülő menü segítségével). Események fülnél + gomb megnyomása után kell rögzíteni a beérkezés módját, illetve idejét (ez minden esetben az a dátum, amely napon az ügyfél székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei (továbbiakban: MgSzH) területi szervéhez beérkezett a kérelem). A beérkezés módját válassza ki a legördülő sáv segítségével (a jogszabály szerint a benyújtás módja postai úton kell, hogy megtörténjen, ha azonban az ügyfél mégis személyesen nyújtotta be a kérelmet, akkor természetesen személyesen beadottnak kell rögzíteni azt, még akkor is, ha az az ügyintézés során helytelen benyújtás miatt automatikus elutasításra kerül). 16

17 A postázás szűrő felületen kell új felvitellel rögzíteni a beérkező kérelem borítékjának adatait (külső azonosító, postai bélyegző) Figyelem!! A borítékon szereplő igazolt postára adás dátuma határozza meg, hogy a kérelem a benyújtási időszaknak megfelelő időpontban kerülte benyújtásra! Így ide minden esetben az MgSzH részére történt postára adás dátumát kell rögzíteni! A postázási adatok rögzítése után mentés nélkül kell az események fülön + sort generálni, irat eseménynek most az Iktatás t kell választani, a dátumot sem szükséges megváltoztatni, mivel ez csak arra vonatkozik, hogy az Ügyintéző/Ügykezelő mikor iktatta be az adott dokumentumot. Ezután mentés nélkül a mellékletek fülön a kérelemcsomaghoz tartozó egyéb dokumentumokat (betétlapok, igazolások, nyilatkozatok, egyéb mellékletek) soronként kell felvinni. Az egyes dokumentumokra ragasztott vonalkódot rögzítve válik aktívvá az Irattípus lenyíló menü, ahol a megfelelő irattípus kiválasztása után + gombbal kell rögzíteni a további dokumentumokat. Mentve a változtatásokat, az IIER által generált egyedi azonosításra szolgáló IKTATÓSZÁMOT rá kell vezetni az iktatott kérelemcsomagra (Főlapra). Iktatószám felépítése: Gyűjtőkód/Szervezeti egységkód/főszám/alszám/évszám. (PL: 139/1902/1/1/2007) Később beérkezett dokumentum iktatása a Kérelemcsomaghoz: Korábban beadott kérelemcsomaghoz tartozó, de később beérkező irat iktatása ún. alszámos iktatással történik. Ekkor ugyanis a főlap mellékleteként már nem rögzíthetők az iratok. Ezért a szokásos érkeztetéssel, iktatással kell az irat beérkezését rögzíteni! A dokumentumra ragasztott vonalkódot az ügydarab vonalkód mezőbe kell felvinni, az ügyirat vonalkódhoz azonban annak a kérelemnek a Kérelemcsomag (Főlap) vonalkódját kell rögzíteni, amelyhez a később beérkezett dokumentum kapcsolódik. Amennyiben az ügyirat indító dokumentumnak korábban nem a Főlapot választottuk, akkor annak az iratnak a vonalkódját írjuk az ügyirat vonalkód mezőbe, melyet korábban ügyirat indítónak választottunk. (Itt azonban ügyintézéskor a főlap hiánya miatt érdemi vizsgálat nélküli elutasításra kerül sor.) A 17

18 gyűjtőkód lenyíló menüjéből kiválasztjuk az EMVA Erdészeti potenciál helyreállítása megnevezést. Események fülnél rögzíthető a beérkezés módja, illetve. Mentés nélkül + sort generálva, irat eseménynek most az Iktatás t kell választani, a dátumot sem szükséges megváltoztatni, mivel ez csak arra vonatkozik, hogy az Ügyintéző/Ügykezelő mikor iktatta be az adott dokumentumot. Mentve a változtatásokat, az IIER által generált egyedi azonosításra szolgáló IKTATÓSZÁMOT rá kell vezetni az iktatott dokumentumra. Aktásítás Az iktatás lezárása (mentés) után az iktatást végző ügyintéző az ügyiratindító dokumentum Irat adatok menüben a vonalkód sorában található nyomtatás ikonra kattintva etikettet nyomtat, majd azt az aktaborítóra ráragasztja. (Az ügyiratindító iratra már korábban (iktatás után) a jobb felső sarokba fel kellett vezetni az iktatószámot az egyértelmű azonosíthatóság érdekében.) Etikett címkét nyomtatni tehát csak az ügyiratindító dokumentum (főlap) esetében kell! Az Erdészeti potenciál helyreállítása jogcímhez kapcsolódó beérkezett támogatási kérelmek főlapját, és betétlapjait iktatás után az IIER programban rögzíteni kell a Bizonylatkezelés/ Ügyintézői bizonylatkezelés/ EMVA/ Erdészeti potenciál/ D Erdészeti pot3 rögzít menüpontnál. Rögzítésre a következő dokumentumok kerülnek: Az " Erdészeti potenciál helyreállítása " jogcímhez kapcsolódó lehetséges irattípusok Jogcímkód: Irat kódja IIER irattípus Dokumentum: D D Erdészeti pot. helyreállítása - TK Főlap D D Erdészeti pot. helyreállítása TK - Betétlap Erdészeti potenciál helyreállítása Támogatási kérelem - Főlap Erdészeti potenciál helyreállítása Támogatási kérelem - Betétlap 18

19 A főlap és betétlapjainak rögzítése ügyintézői rögzítéssel történik! Ebben az esetben az űrlapokat nem kell kétszeresen rögzíteni. Ezzel a módszerrel gyorsul a kérelmek feldolgozása viszont nagy odafigyelést követel a rögzítő személytől. Az eljárás lényege, hogy az ügyintézőnek értelmeznie kell a berögzítendő adatot, vagyis például azokat a mezőket, amelyek numerikus adatot kérnek rögzítéskor (pl. alkalmazotti létszám), ha nem numerikusan adta meg az ügyfél (pl. 6 helyett hat -ot írt be), akkor is numerikusan kell rögzíteni az adatot. A rögzítés esetleges hibáit az ügyintéző áttöltés után az ügyintézői felületen javítja. Rögzítés A menüpont megnyitásával a képernyőn a D Erdészeti pot 3 támogatási kérelem ügyintézői felvitele - D Erdészeti pot. Helyreállítása - TK Főlap jelenik meg, melyen a vonalkód mezőt kitöltve az aktuális Főlap iktatásban rögzített beérkezési adatait látjuk. A főlap rögzítő felületen az Ügyintézői rögzítés felületen kell állni. Figyelem! A mezők kitöltése során egyes esetekben a kurzor automatikusan átugrik a következő mezőre. 19

20 A vonalkód megadását követően a már beiktatott főlap iktatási adatai betöltődnek, viszont az átvevő aláírása és a pecsét mezőt ki kell tölteni! Ennek hiányában az oldal nem menthető. A vonalkód megadásával a regisztrációs szám és az ügyfél adatai is töltődnek az iktatott irattal. A betöltődő regisztrációs szám nem szerkeszthető, ha eltérés van a főlapon lévő és az iktatott adatok között, és az iktatott adat a hibás, akkor a hibát az Iktatás menüben kell javítani. A főlapra, mint bizonylatra kerülnek folyamatos rögzítéssel a betétlapokon szereplő adatok is. 20

21 Az alábbi mezőkbe csak numerikus érték írható: kapcsolattartó telefonszáma, kapcsolattartó faxszáma, sorszám, terület (ha), talajvédő padka hossza, rőzsefonat, talajfogó gát hossza. Amennyiben új sort kíván felvinni, akkor a már kitöltött sorra állva a CTRL+Insert gombokkal tud további azonos sort beszúrni. Amennyiben véletlenül felesleges sort szúrt be, azokat a CTRL+Delete gombokkal tudja kitörölni. Ellenőrzés, hibalista A rögzítés után érdemes egy hibaellenőrzést lefuttatni az űrlapon, mert bizonyos hibaüzenetek csak ez után jelennek meg. Az ablak jobb felső oldalán található Funkciók ikonlistából ki kell választani a piros felkiáltójelet. A gomb hatására elindul a hibaellenőrző alrendszer, ami ellenőrzi az űrlapot. Az ellenőrzés után az esetleges hibákat a képernyő alsó 21

22 részén látható Hibalista ablakban láthatjuk. Amennyiben a bizonylat kizáró hibát tartalmaz, azt ki kell javítani, ennek hiányában az oldal nem menthető. A hibalistában szereplő hibákra kattintva a program sárga színnel megmutatja a hiba helyét. A rögzített adatok mentése a ikon megnyomásával történik. Az adatlap mentése után annak megváltoztatására már nincs mód, ideiglenes mentési lehetőség a felületen nincs! Figyelmeztető Súlyos (piros felkiáltójeles) hiba esetén a kérelem elmenthető! A figyelmeztető hiba arra szolgál, hogy az ügyintéző újra felülvizsgálja, hogy az adott adatot megfelelően rögzítette. Miután az ügyintéző megbizonyosodott róla, hogy helyesen rögzített, és az ügyfél által kitöltött kérelem hibájából adódóan marad súlyos hiba, a rögzítés lezárható, elmenthető. Rögzítés ellenőrzése: A Erdészeti potenciál helyreállítása jogcímhez kapcsolódó rögzített támogatási kérelmek főlapjának vonalkódjával kell betölteni a kérelmet a rögzítői felületre. A kérelem betöltése az Ügyintézői bizonylatkezelés/emva/ Erdészeti potenciál/ D Erdészeti pot3 rögzít menüpontnál történik. 22

23 A felületen állva a kérelmek ellenőrzésének felülete. karbantartás gomb megnyomásával jeleníthető meg a rögzített 23

24 A keresés gomb megnyomását követően megjelenő keresőfeltételek megadása ablakban lehet az ellenőrizendő kérelmet vagy kérelmeket keresni az alábbiak szerint: 1. Egy konkrét kérelem kereséséhez a Vonalkód mezőbe írja be a keresendő kérelem vonalkódját, majd nyomja meg a Keresés gombot. 2. Több kérelem megjelenítése esetén a Bizonylatállapot mezőben található listából válassza ki a Feldolgozható sort, majd nyomja meg a Keresés gombot. Ezt követően a keresett kérelem/kérelmek ki listázásra kerülnek a Bizonylatlista ablakban. A Bizonylatlista ablakban az ellenőrzendő kérelem sorra kattintva lehet megjeleníteni a rögzített adatokat. Javítás a rögzítői/karbantartói felületen A1 ügyintézőnek a kérelmek ügyintézői felületre való áttöltése előtt ellenőriznie kell, hogy a bizonylaton szereplő adatok azonosak-e a rögzítői felületen megjelenő adattartalommal, és szükség esetén ki kell azokat javítania. Figyelem! A támogatási kérelemmel kapcsolatos mindennemű módosítást, javítását ezen a felületen kell elvégezni. 24

25 A támogatási kérelem módosítása, a benyújtási időszakon belül (2010. november november 30.) benyújtott módosítási kérelmekkel lehetséges. A kérelem módosítása csak az áttöltés előtt lehetséges. Figyelem! Kizárólag a következő, benyújtott dokumentumokon szereplő adatok rögzíthetők módosításként (továbbá: elfogadható módosító dokumentumok): Kérelem benyújtásának utolsó napjáig az ügyfél bármilyen módosítást kérhet, ezt követően azonban nem módosíthat a támogatási összegre, illetve alapra vonatkozóan. Módosításként elfogadható: - A beérkezett kérelem, amelyről egyértelműen megállapítható, hogy azt módosítási céllal küldték be. A D Támogatási főlappal egy időben, vagy annál később került postázásra, és a kísérő levélen, vagy a nyomtatványon feltüntetésre került, hogy az adott dokumentum módosítás. Amennyiben az ügyfél személye vagy a módosítás tárgya, ténye nem azonosítható egyértelműen, a módosítási kérelmet hiánypótoltatni kell. - Bármilyen írott levélen beérkezett módosítási kérelem, mely a kérelem adatait módosítja, és az ügyfél azt hitelesen aláírta. Amennyiben az ügyfél személye vagy a módosítás tárgya nem azonosítható egyértelműen, a módosítási kérelmet hiánypótoltatni kell. - Azt az önkéntes hiánypótlást, melyre a későbbiek folyamán hiánypótlást generálna az ügyintéző, vagy a program. Azokat el lehet fogadni, és rögzíteni kell az áttöltés előtt. Minden más, az ügyfél által megküldött módosítás, pontosítás, helyesbítés, egyéb önkéntes hiánypótlás, stb. figyelmen kívül hagyandó! Amennyiben a kitöltés hibájából nem volt rögzíthető egy adat, pl.: mezőben a kézzel kitöltött keltezés szövegesen (2010. november. 30.) lett megadva, A1 ügyintézőnek ki kell javítania ( ). Amennyiben, a Karbantartás felületen sem lehet a hibát javítani, pl.: a lenyíló listából kitölthető mezők, abban az esetben a javítás, az áttöltés és az alapjogosultság ellenőrzése után, az ügyintézői felületen történik. A Karbantartás felületen a javítás a következő módon történik: A D bizonylat rögzítési hibáit A1 ügyintéző, a Bizonylatlista főlap során állva, a gombra kattintva tudja javítani. (Ekkor lesznek a rögzítői mezők aktívak.) 25

26 A javítás után piros felkiáltójelet- Ellenőrzés gombot kell nyomni, majd zöld pipával- Tevékenység lezárása gombbal lezárni (addig inaktív a zöld pipa), a rögzített adatok javításának visszavonása a Visszavonás gomb segítségével lehetséges. Ugyanaz a felület többször is javítható az ismertetett módon. Amennyiben A1 ügyintéző nem talált rögzítési hibát, illetve javította azt, megkezdheti a kérelem ügyintézői felületre történő áttöltését. Áttöltés ügyintézői felületre A rögzített főlap adatait a, Karbantartás felületen lehet a megnyomásával áttölteni az ügyintézői felületre. Feldolgozás elindítása gomb A Feldolgozás elindítása gomb megnyomása után a Karbantartás felület gombjai inaktívvá vállnak. Az áttöltés akkor sikeres, ha a főlap vonalkódja sorában szereplő kék pipa jel átvált sárga áttöltött kérelem jelre. 26

27 A támogatási kérelmek áttöltése során egyes ügyfeleknél az alábbi hibaüzenetet adja a szoftver, ami miatt az áttöltést nem lehet végrehajtani: Ebben az esetben fel kell szólítani az érintett ügyfelet, hogy G002 Regisztráció módosító lap segítségével módosítsa a regisztráció típusát támogatást igénylőre. A kérelem ügyintézése csak a regisztráció módosítását követően folytatható. Adminisztratív ellenőrzés A1 ügyintézői felülete Az adminisztratív ellenőrzés a Kérelmek kezelése/ügyintézés menüsorral indítható: A megjelenő Keresőfeltételek megadása panel Vonalkód, mezőjébe kell beírni az áttöltött kérelem vonalkódját, majd Keresés gombbal indítható a keresés. Az akta kiválasztás után töltődik be az adminisztratív ellenőrzési felület, melyen automatikusan megjelenik az ügyfél neve és ügyfél-regisztrációs száma, valamint az ügyirat vonalkódja. Az adminisztratív ellenőrzési felület jobb oldalán (a tevékenység elindítása után) található az aktuális munkafolyamat, baloldalon pedig a kérelem feldolgozásának a története. 27

28 Az adminisztratív ellenőrzési felületen található gombok jelentése: A Keresés gomb segítségével új áttöltött kérelem kereshető további adminisztratív ellenőrzés céljából. A Következő akta gomb megnyomásával az ügyintézői felületen, az áttöltött kérelmek (vagy alfolyamatok) közül a következőre lép, ekkor azonban az aktuális kérelemben szereplő adatok nem mentődnek, új aktába lépés után csak Ügyintézés/Vonalkód megadással lehet újra behozni az előző kérelem ügyintézői felületét. Az Alapállapot gomb megnyomása után a változtatások eltűnnek, az utolsó közbenső mentésig vonja vissza a begépelt adatokat. 28

29 A Mentés gomb megnyomásával közbenső mentésre kerülnek az ügyintézés során beírt adatok (kizáró piros - hibák esetén nem menthetőek a kérelem változtatásai). A Tevékenység végrehajtás/bírálati lap gomb megnyomásával lehet elindítani az adminisztratív ellenőrzést, vagy lezárt folyamat után megnyomva új folyamat (tevékenység) indítására szolgál, lezáratlan folyamat esetén a bírálati laphoz lehet vele visszatérni. Az Adatok gomb megnyomása után a kérelem összes adata láthatóvá válik. (A majdani kifizetési kérelmének az adatai is itt lesznek elérhetők.) A Dokumentumok gomb segítségével jeleníthető meg a rögzített, majd áttöltött kérelem, és a hozzá kapcsolódó végzések, határozatok. A Kapcsolódó iratok gomb megnyomása után a képernyő jobb oldalán az iktatási felület jelenik meg. A lenyíló listából a Kézi állapotváltás menüpont segítségével (IIER jogosultságtól függ, hogy aktív-e a gomb, vagy sem), a folyamat egy előző állapotba visszamozgatható, erre azonban csak nagyon indokolt esetben kerülhet sor. 29

30 A lenyíló listából a Részfolyamat kézi indítása menüpont segítségével egy részfolyamat indítható. Agrárerdészeti rendszerek kérelmeinek esetében a hiánypótlások kezelésekor kell használni. Az Alakta bekötés gomb, a kérelmek A1 ügyintézése közben nem használatos. A Jogelődök gomb megnyomása után az alábbi panel nyílik meg: A funkció a jogutódlás folyamatát mutatja meg, ha van olyan eset, ahol jogutódlás történt. 30

31 A Dátum számító gomb Pl. hiánypótló levél esetén használható. A Munkafolyamat szerkezet megmutatása/elrejtése gomb megnyomása után az aktuális munkafolyamat teljes képernyőre kerül, újbóli megnyomással visszaállítható az eredeti nézet. Az Aktív panel teljes képernyős megmutatása gomb az adott fülön állva, annak felületét kinagyítja, újbóli megnyomása esetén az eredeti nézet állítható vissza. A Részletes ügyfél adatok/átkötés gomb megnyomása után a Partner adatok kezelése panel jelenik meg, a kérelmező törzsadatait nyitja meg. Az Ellenőrzés gomb a kérelem ügyintézése során bármikor használható, hatására lefutnak az adott folyamatlépéshez rendelt automatikus ellenőrzések. Az ellenőrzésre kattintás után a hibalista az IIER felület alsó részén jelenik meg. Amennyiben a hibalistában piros=kizáró hibák szerepelnek, a felület nem menthető közbenső mentéssel, valamint a tevékenységet lezárni sem lehet a zöld pipával. 31

32 A Tevékenység végrehajtása gomb az egyes tevékenységek (Folyamat sorok) lezárására szolgál, Ügyintézői hiba kód esetén a folyamat nem zárható le, de Általános hiba kód esetén igen. Jogcím adatok Az adminisztratív ellenőrzés első szakasza a jogcím adatok megadása. Ezen a felülten kell beazonosítani azt a jogcímet, illetve rangsorcsoportot amelyre az adott kérelem vonatkozik. Állapotjelző: a kérelem aktuális állapotát mutatja, a szoftver által automatikusan töltődik. Pénzügyi jogcím: az adott jogcím választandó ki ebben a legördülő listában, amelyre vonatkozik a kérelem. Az ügyintéző lenyíló listából kell kiválasztani az EMVA-Erdészeti potenciál helyreállítása -t. FAB csoportosító: adott jogcímen belül választandó ki ebben a legördülő listában az a csoport, amelybe rangsor szempontjából a kérelem tartozik. Az indító irattípus határozza meg, hogy milyen csoportot lehet kiválasztani, a listában csak azok a FAB csoportosítók jelennek meg, amelyek relevánsak. Az ügyintézőnek lenyíló listából ki kell választania az Erdészeti potenciál TK4 -et. 32

33 Alapjogosultság ellenőrzése Az alapjogosultság ellenőrzése az Alapjogosultság fülön történik. Az alapjogosultság ellenőrzés a következő ellenőrzéseket jelenti: 1. határidőben benyújtásra került-e a kérelem, 2. postán történt-e a benyújtás, 3. a főlap formanyomtatványon került benyújtásra, 4. a kérelem hiteles-e, vagyis alá van-e írva az arra jogosult által. Az első két ellenőrzést a szoftver automatikusan végzi az iktatáskor megadott adatok - a benyújtás módja és a támogatási kérelem postára adásának dátuma alapján, de az ügyintézőnek kell elindítania az automatikus ellenőrzést a piros felkiáltójel megnyomásával. 33

34 Ha a benyújtás dátuma vagy a benyújtás módja nem megfelelő (nem a benyújtási időszakban került benyújtásra, nem postán érkezett be), akkor a kérelem a fenti adatok alapján nem a kérelem benyújtási időszakban vagy nem megfelelő módon került benyújtásra indoklással Elutasításra vár állapotba kerül. A főlap formanyomtatványon került benyújtásra és A főlapot megfelelően aláírták kérdéseket az ügyintéző válaszolja meg igennel vagy nemmel. A főlap formanyomtatványon került benyújtásra kérdés elfogadható, amennyiben a D Támogatási kérelem Főlap nyomtatványon került benyújtásra. A főlapot megfelelően aláírták kérdés akkor elfogadható, ha a kérelmet az arra jogosult írta alá. Az aláírás vizsgálatakor gazdasági társaságok esetén elsősorban a cégnyilvántartás vonatkozó adatainak a GAZDA rendszerbe integrált adatait kell figyelembe venni, és ki kell terjednie mindarra, ami különösebb szakértelem nélkül is megállapítható. Ha az aláírás szerinti név eltér az ügyfél, illetve képviseletére jogosultjának nevétől és a kérelemhez a szükséges meghatalmazást nem csatolták, akkor az aláírással kapcsolatos ellenőrző kérdésre nemleges választ kell adni. Amennyiben az aláíró neve mező nincs kitöltve, de az aláírásból a név egyértelműen megállapítható és az aláírás egyébként megfelelő, akkor az aláírás elfogadható. Minden, a fenti okok miatt elutasításra kerülő kérelem vezetői felülvizsgálatra és ennek megfelelően Elutasítás előtt felülvizsgálatra vár állapotba kerül. Az aláírás vizsgálatakor egyéb nonprofit szervezetek esetén (pl. egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok) esetén elsősorban a kötelező mellékletként 34

35 beadandó bírósági bejegyzésről szóló határozatának vagy annak hitelesített másolatának adatait (képviseletre jogosult neve) kell figyelembe venni, és ki kell terjednie mindarra, ami különösebb szakértelem nélkül is megállapítható. Ha az aláírás szerinti név eltér az ügyfél képviseletére jogosultjának nevétől és a kérelemhez a szükséges meghatalmazást nem csatolták, akkor az aláírással kapcsolatos ellenőrző kérdésre nemleges választ kell adni. Amennyiben az aláíró neve mező nincs kitöltve, de az aláírásból a név egyértelműen megállapítható és az egyébként megfelelő, akkor az aláírás elfogadható. A Cégjegyzésre jogosultak (GAZDA szerint: Cégjegyzékre jogosultak ) fülön megtekinthető, hogy kik jogosultak a vállalkozás nevében aláírni. Ha az aláírás szerinti név eltér a vállalkozás képviseletére jogosultjának nevétől és a kérelemhez a szükséges meghatalmazást nem csatolták, akkor az aláírással kapcsolatos ellenőrző kérdésre nemleges választ kell adni, és ennek megfelelően Elutasítás előtt felülvizsgálatra vár állapotba kerül a kérelem. Amennyiben a fenti 3., illetve 4. kérdés valamelyikére az ügyintéző nemleges választ ad, illetve ha bármelyik alapjogosultsági feltétel nem teljesül, akkor a kérelem Elutasításra vár, illetve Elutasítás előtt felülvizsgálatra vár állapotba kerül. Az elutasító levél véglegesítésének menetét a Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás esetén pont tartalmazza. Az elutasított kérelmek 100%-a felülvizsgálatra kerül. 35

36 A Nem hiánypótló hiányosság miatt elutasítandó kérdésre az ügyintéző nemmel válaszol, mert nincs olyan dokumentum, amely a kérelem nem pótolható részét képezi, és így az nem felelne meg a évi XVII. Törvény 56 (3) h) pontjában foglaltaknak. Ha mind a három ellenőrzés eredménye alapján a kérelem megfelelő, akkor amint az ügyintéző az alapjogosultság ellenőrzési tevékenységet lezárja a Tevékenység végrehajtása gomb segítségével, a szoftver elindítja a folyamatot, aminek az állapota Indított lesz. Ügyintézés (A1) Az alapjogosultság ellenőrzése után változatlanul az ügyintézői felületen áll az ügyintéző. Az ügyintézés során az egyes felületeken (füleken) kell a kérelem bírálatát elvégezni a kérelem nyomtatványai, és annak mellékletei alapján. A feldolgozás megkönnyítésére egy javasolt elbírálási sorrend kerül ismertetésre a továbbiakban. -ra kattintva átláthatóbb a felület szerkezete, ezért célszerű ezzel kezdeni a folyamatot. Az erdészeti potenciál támogatási kérelmek adminisztratív ellenőrzés modul alábbiakban felsorolt fülein kell az ügyintézőnek adatot megadni: - Kérelem általános adatai - Ügyfél kategória - Munkaügyi kapcsolatok - Határozat - Tevékenység 36

37 - Változások A Kérelem általános adatai fülön található mezők jelentése, kitöltése A támogatási jogosultsághoz tartozó általános feltételek ellenőrzése a Kérelem általános adatai fülön történik. Belépés után célszerű az ellenőrzéseket elvégeztetni. Ellenőrzés gomb megnyomásával a szoftverbe épített A Kérelem általános adatai fülön a szürke hátterű mezőkkel kapcsolatos adatfeltöltést, ellenőrzést a szoftver végzi, ezek módosítására nincs lehetőség. Az ügyfél iktatott és kérelmen szereplő neve azonos?: a mező az ügyfél támogatási kérelem főlapon szereplő és a rendszerbe iktatott adatok alapján megjelenített nevének egyezőségével kapcsolatos vizsgálat eredményének megjelenítésére szolgál. Ellenőrizni kell, hogy a papír alapú kérelmen szereplő név és rögzített név megegyezik-e. Kitöltése lenyíló listából igennel vagy nemmel történik. A nem válasz eredménye: hiánypótlás. Ügyfél cége, személye rendezett (csőd)?: A mezőbe az ügyfél csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, adósságrendezési eljárással, illetve természetes személy ügyfél esetén a gazdálkodási tevékenységgel összefüggő végrehajtási eljárással kapcsolatos ellenőrzés eredményének megjelenítésére szolgál. Ellenőrizni kell, hogy az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás, illetve adósságrendezés alatt. Nem természetes személy ügyfél esetén az ellenőrzést az IIER Törzskezelés rendszer adatbázisa alapján kell elvégezni. Az adminisztratív ellenőrzés során az 37

38 ügyintézőnek az IIER Törzskezelés Besorolás adatok fülön található a Cégállapot besorolási fajtához tartozó Besorolási érték mező alapján kell megválaszolnia az Az Ügyfél cége,személye rendezett (csőd)? ügyintézői ellenőrző kérdést: o Akkor elfogadható amennyiben a cég állapota normál működő (válasz=igen). o Nem elfogadható bármely más állapot esetén (válasz=nem) o Lehetséges állapotok: Csődeljárás folyamatban, Felszámolási eljárás folyamatban, Végelszámolási eljárás folyamatban, Felszámolva, Végelszámolva, Cégjegyzékből törölve. Kizárás hatálya alatt áll?: A mezőbe az ügyfél SAPARD, AVOP, NVT keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt áll ellenőrzés eredményét kell rögzíteni. Az ügyfél akkor áll kizárás hatálya alatt, amennyiben szerepel a támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló időszak utolsó napján az MVH nyilvántartásai alapján SAPARD vagy AVOP, illetve NVT keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt álló ügyfelek listáján. Az ügyintézőnek erre a kérdésre minden esetben a nem választ kell megadnia, mert a vizsgálatot nem kell végrehajtani, mivel ez a feltétel nem releváns ennél a jogcímnél. Az OTMR adatokat nem vizsgáljuk, ezért az OTMR alapján fennáll a kettős finanszírozás veszélye kérdésre nemmel kell válaszolni. A kettős finanszírozás indoklását az ügyintézőnek nem kell kitölteni. Költségvetési szerv?: lenyíló lista segítségével lehet megadni, hogy az ügyfél költségvetési szerv-e. A költségvetési szervekre a gazdasági társaságoktól eltérő szempontok érvényesek (pl.: ÁFA támogatás) ezért szükséges a beazonosításuk. Az ügyintézőnek erre a kérdésre minden esetben az nem választ kell megadnia, mert a vizsgálatot nem kell végrehajtani, mivel ez a feltétel nem releváns ennél a jogcímnél. Áfa-visszaigénylésre jogosult?: a legördülő lista segítségével lehet megadni, hogy az ügyfél jogosult-e általános forgalmi adó (Áfa) visszaigénylésére. Amennyiben jogosult, úgy 38

39 minden esetben a nettó elszámolható kiadások alapján történik a támogatási összeg meghatározása. Erre a kérdésre az ügyintézőnek igennel kell válaszolnia. Az Ügyfél kategória fülön található mezők jelentése, kitöltése Ügyfél kategória: ennek a kérdésnek a megválaszolása előtt meg kell vizsgálni, hogy az ügyfél a lenyíló listában található kategóriák közül melyikbe sorolható be. Erdészeti potenciál esetén csak az erdőgazdálkodó választható. Igényelt támogatás összege főlapról: az ügyintézőnek erre a kérdésre 0-át kell beírni, mivel az ügyfélnek nem kellett megadnia igényelt támogatási összeget a Főlapon, azt az EP Segédexcel fogja kiszámolni. A Munkaügyi kapcsolatok fülön található mezők jelentése, kitöltése 39

40 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 7. (2) bekezdései értelmében nem nyújtható támogatás azon ügyfelek részére, akik nem felelnek meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ában szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek. A rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelés vizsgálatának eljárását a 11/2009. ( ) VTI-KTI Igazgatói iránymutatás szabályozza (link: ). A Megsértette a munkaügyi szabályokat (OMMF), a Megsértette a munkaügyi kapcsolatokat (EBH) és a Rendezett munkaügyi kapcsolatok szabályait megsértette (APEH) kérdések megválaszolása a szoftver által elvégzett ellenőrzés alapján történik. Csak akkor kell kitölteni a Munkaügyi kapcsolatok fülön található kérdéseket, ha bármelyik szoftver által generált válasz igen. Az ellenőrzés alapja az adott ügyfél és a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak nem megfelelő ügyfelek listájának összehasonlítása. A rendezett munkaügyi kapcsolatoknak nem megfelelő vállalkozások/szervezetek listája 11/2009. VTI-KTI igazgatói iránymutatás az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelet (OMMF), az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) és az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési (APEH) honlapjáról kerültek letöltésre. A honlapokon nyilvánosságra hozott adatok az IIER-be betöltésre kerülnek és ez alapján a szoftver ellenőrzi, hogy az ügyfél ebből a szempontból megfelel-e a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételének. A munkaügyi szabályok megsértésének következménye (Munkaügyi modulhoz): a lenyíló lista segítségével lehet megadni az OMMF ( honlapján szereplő hatósági nyilvántartás adatai alapján elvégzett a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelés vizsgálatának eredményét. A vizsgálatot csak azokra az ügyfelekre kell elvégezni, akik szerepelnek az OMMF a rendezett munkaügyi kapcsolatokat megsértő vállalkozások/szervezetek listáján. Ennek eredményét kell rögzíteni a mezőben. A válaszok lehetnek: hiánypótlást igénylő, kizáró, rangsort érintő és támogatható. Hiánypótlást igénylő válasz esetén a Munkaügyi szabályok megsértése miatti hiánypótló szöveg mezőt is ki kell töltenie az ügyintézőnek. A jelen segédlettel elküldött OMMF EP illetve APEH EP excelek alapján nincs olyan ügyfél az Erdészeti Potenciál negyedik támogatási körében, akivel kapcsolatban ezt a mezőt ki kell tölteni. A munkaügyi szabályok megsértése miatti hiánypótló szöveg: a mezőben kell rögzíteni a hiánypótlásra felszólító végzésen szerepeltetni kívánt szöveget abban az esetben, amennyiben az OMMF ( honlapján szereplő hatósági nyilvántartás adatai alapján elvégzett a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való nem megfelelés vizsgálatát követően hiánypótlásra van szükség. A vizsgálatot csak azokra az ügyfelekre kell elvégezni, 40

41 akik szerepelnek az OMMF a rendezett munkaügyi kapcsolatokat megsértő vállalkozások/szervezetek listáján. Csak akkor kell kitölteni, ha a Munkaügyi szabályok megsértésének következménye kérdésre Hiánypótlást igénylő választ adtak. Ebben a mezőben kell feltüntetni a hiánypótlás okát. A jelen segédlettel elküldött OMMF EP excel alapján nincs olyan ügyfél az Erdészeti Potenciál negyedik támogatási körében, akivel kapcsolatban ezt a mezőt ki kell tölteni. A munkaügyi kapcsolatra vonatkozó ügyintézői indoklás: A mezőben kell rögzíteni a munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó ügyintézői indoklás szövegét, abban az esetben, amennyiben az EBH honlapján szereplő hatósági nyilvántartás adataival elvégzett vizsgálat alapján az ügyfél nem felelt meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelés követelményének. A vizsgálatot csak azokra az ügyfelekre kell elvégezni, akik szerepelnek az EBH a rendezett munkaügyi kapcsolatokat megsértő vállalkozások/szervezetek listáján. Csak akkor kell kitölteni, ha a Megsértette a munkaügyi kapcsolatokat (EBH) kérdésre Igen választ adtak. Ebben a mezőben kell feltüntetni a vonatkozó ügyintéző indoklást. A jelen segédlettel elküldött EBH EP szöveges dokumentum alapján nincs olyan ügyfél az Erdészeti Potenciál negyedik támogatási körében, akivel kapcsolatban ezt a mezőt ki kell tölteni. Megsértett különös feltételek száma (db): a mezőben kell rögzíteni a 1. számú melléklet szerint elvégzett a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelés vizsgálatát követően a megsértett különös feltételek darabszámát. A vizsgálatot csak azokra az ügyfelekre kell elvégezni, akik szerepelnek az OMMF, az EBH vagy az APEH által közzétett a rendezett munkaügyi kapcsolatokat megsértő vállalkozások/szervezetek listáján. A megsértett feltételek száma szerint külön rangsorcsoportba kerülnek a kérelmek, ugyanis a jogsértők részére támogatás akkor adható, ha a feltételt nem sértők tekintetében a forrásallokáció megtörtént. Csak akkor kell kitölteni, ha a Munkaügyi szabályok megsértésének következménye kérdésre Rangsort érintő vagy a Megsértette a munkaügyi kapcsolatokat (EBH) kérdésre Igen választ adtak. Ebben a mezőben kell feltüntetni a megsértett különös feltételek darabszámát (Pl.: az ügyfél az OMMF honlap alapján 3, míg az EBH honlapja alapján 2 különös feltételt sértett meg, akkor a megsértett különös feltételek száma 5 (3+2). A jelen segédlettel elküldött OMMF EP, APEH EP excelek és az EBH EP szöveges dokumentum alapján nincs olyan ügyfél az Erdészeti Potenciál negyedik támogatási körében, akivel kapcsolatban ezt a mezőt ki kell tölteni. 41

42 A Határozat fülön található fülek jelentése, kitöltése A Határozat fülön található mezők jelentése, kitöltése A határozat fülre felrögzített adatokból állítja elő a szoftver a határozatot, ezért ennek megfelelő kitöltése kritikus jelentőségű! Gyakorlatilag itt kell felépíteni a támogatási határozatot. A vonalkód, verzió és határozat típusa mezők töltése automatikus annak megfelelően, hogy a feldolgozás milyen állapotban tart, illetve milyen beavatkozások történtek (visszamozgatás, módosítás, stb.). A határozat mindig kérelem szintű, azaz kérelmenként csak egy érvényes határozat lehet. A fülön található mezőket a szoftver tölti ki. A Pontozási szint fülön található fülek jelentése, kitöltése 42

43 A felületen az alábbi fülek találhatóak: Pontozási szint: a határozaton belül lehet több pontozási szint. A pontozási szintek száma jogcímtől függ. Azt mutatja meg, hogy a forrás allokáció során hány önálló - külön kötelezettségvállalási összeggel és pontszámmal rendelkező - egységből áll a kérelem. Ennél a jogcímnél több pontozási szint is előfordulhat, mert a pontozás megvalósítási helyenként történik. A támogatási határozatban a pontozási szinthez rendelten jelenik meg a kapott pontszám, illetve a hozzá tartozó kötelezettség-vállalási összeg. Az Erdészeti potenciál jogcím esetében a pontozási szint az erdőrészlet. Minden esetben meg kell adni az erdőrészlet sorszámát is. Kiadási tételek: az a támogatási egység, amelyhez a határozatban külön elszámolható kiadást kell rendelni. Erdészeti potenciál esetében egy pontozási szint alatt több kiadási tétel lehet. A pontozási szint alatt több kiadási tétel lehet. Kiadási tétel lehet például a helyreállítási alaptámogatás vagy a padka. A jogcímre vonatkozó leírás határozza meg, hogy mi az az egység, amelyet önálló kiadási tételként kell felvenni. A támogatási határozatban a kiadási tételhez rendelten jelenik meg az elszámolható kiadás és az intenzitás. Pontszámok: a támogatási kérelem értékelése során adott pontszámok rögzítésére szolgál. A2 ügyintéző tölti ki. A pontszámok az adott pontozási szinthez vannak rendelve, tehát ha egy kérelemben több pontozási szint van, akkor a pontszámot minden pontozási szint esetén meg kell adni. 43

44 Ezeket az adatokat úgy kell feltölteni, hogy mind az ügyintézők, mind az ügyfelek számára egyértelmű legyen, hogy a pontozási szint, illetve a kiadási tétel milyen támogatási egységet takar. Adatok kitöltésének menete: 1. Pontozási szint felvitele; 2. A kiadási tételek fülön a Pontozási szint alá tartozó kiadási tételek felrögzítése; 3. A Pontozási szint fülön Erdészeti potenciál helyreállítása jogcím esetén a rögzíteni kell: a. a kötelezettségvállalás teljes összegét; b. a nettó kiadásra jutó támogatási összeg; c. az Áfa támogatást. Új pontozási szintet felvinni gomb segítségével lehet. Figyelem! Egynél több pontozási szintet tilos felvinni, ha a pontozás, rangsorállítás kérelem szinten történik! A Kiadási tételek fülön található mezők jelentése, kitöltése. 44

45 Felület általános jelentése, alkalmazása: ez a felület a kiadási tételekre vonatkozó adatok megjelenítésére szolgál. Egy pontozási szinthez több kiadási tételt lehet felvinni. Kiadási tétel a támogatási kérelemben szereplő megvalósítandó tevékenységhez tartozó legkisebb, önálló egység (pl.: Erdészeti potenciál helyreállítása esetén a padka kialakítása). Új Kiadási tételt felvinni gomb segítségével lehet. A fülön található mezőket, akkor is ki kell tölteni, ha az Excel segédtáblázat alapján az erdőrészletet el kell utasítani. Ezt azért kell megtenni, hogy a program tudja, hogy milyen típusú határozatot kell generálnia (jóváhagyó, részben jóváhagyó, elutasító). Az adatok felvitele után A tétel elfogadható? kérdésre kell nem választ adni, ha az Excel segédtáblázat alapján nem támogatható az erdőrészlet vagy a kiegészítő intézkedés (például padka kiépítése nem támogatható, ha a terület lejtése nem haladja meg a 10 fokot). Állapotjelző: Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben a kiadási tétel aktuális és a tevékenység lezárását követő állapota jelenik meg. Mező jelentése a jogcím esetén: - Kitöltése: Szoftver tölti ki. Az állapotjelző sorban a második mező a kiadási tételsor jelenlegi állapotát mutatja, az első mező a tevékenység lezárásával a kiadási tétel sor ebbe az állapotba kerül. - Lehetséges értékei: o Elfogadott, o HP-ra kijelölt, o Elutasított - Ügyintéző teendői: o Nincs Kiadási tételazonosító: Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben az adott kiadási tétel azonosító számát kell rögzíteni. A kiadási tételazonosító minden esetben egy betűből és egy számból álló azonosító szám (pl.: H1, B1). A betű azonosítja a kiadási tétel típusát, a szám pedig az adott kiadási tétel típuson belüli futó sorszám. Fontos, hogy egy támogatási kérelemben egy kiadási tételazonosító csak egyszer szerepelhet! Kiadási tétel típusokhoz tartozó betűkódok: 45

46 Kiadási tételtípus megnevezése Helyreállítási alaptámogatás Padka Bakhát Rőzsefonat, talajfogó gát Kiadási tételazonosító H P B R Mező jelentése a jogcím esetén: - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki. Hivatkozási azonosító: Erdészeti potenciál helyreállítása jogcím esetében az erdőrészlet sorszámával kell kitölteni. Intenzitás (%): Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben az adott kiadási tételhez tartozó a támogatási egység támogatási intenzitásának értékét kell megadni. Az ebben a mezőben megadott támogatási intenzitással számolja a szoftver az adott kiadási tételhez tartozó támogatási összeget. Kitöltése minden esetben %-ban történik. Mező jelentése a jogcím esetén: 46

47 - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki. - Lehetséges értéke: Ennél a jogcímnél 100-at kell beírni. Részösszeg típusa: Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben az adott kiadási tételt kell megadni. Mező jelentése a jogcím esetén: - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki. - Lehetséges értékei: o Helyreállítási alaptámogatás o Padka o Bakhát o Rőzsefonat, talajfogó gát Kód (gépkód, munkanem kód): Mező általános jelentése, alkalmazása: Az adott kiadási tételhez tartozó gépnek/munkanemnek, a referencia adatbázisban szereplő azonosítójának (kódnak) értékét kell feltüntetni ebben a mezőben. Erdészeti potenciál esetén ebben a mezőben egy 3 számjegyű kódot kell megadni: az első karakter jelzi, hogy első kivitel-1, pótlás-2, tőrevágás-3, sarjaztatás-4 a támogatott, a második karakter az adott erdőrészlet lejtés szögének kódját, 0%<lejtés<10%=1; 10%<lejtés<15%=2; 15<lejtés=3 a harmadik karakter jelzi, hogy az adott erdőrészleten területelőkészítés művelet kerül végrehajtásra. nincs=0; van=1 Tehát a 111-es kód azt jelenti, hogy területelőkészítés + első kivitel-re kért az ügyfél és a terület lejtés szempontjából 0-10% között van. Katalógusnév: Erdészeti potenciál helyreállítása jogcím esetén nem kell kitölteni. 47

48 Referencia ár (Ft*db): Erdészeti potenciál helyreállítása jogcím esetén nem kell kitölteni. Megnevezés: Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőbe az Erdészeti potenciál helyreállítása jogcím esetén az adott erdőrészlet megnevezését kell feltüntetni, vagyis a községhatárt, az erdőtag és erdőrészlet azonosítót kell beírni. Ez a határozatra is kiírásra kerül. Mennyiség (db, m2, stb) : Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben az adott kiadási tételhez tartozó támogatási egységnek (telepítés, gép, munkanem) a támogatási kérelemben megadott mennyiségét kell feltüntetni. Mező jelentése a jogcím esetén: - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki. - Lehetséges értéke: Erdészeti potenciál helyreállítása jogcím esetén ide az Excel segédtáblázat TÖSz munkalapról a táblázat szerint kell beírni a megfelelő adatot: Részösszeg típusa Helyreállítási alaptámogatás Padka Bakhát Rőzsefonat, talajfogó gát TÖSz munkalap Elfogadott terület/erdőrészlet - D oszlop Padka hossza (elf.) - E oszlop Bakhát területe (elf.) F oszlop Rőzsefonat hossza (elf.) G oszlop M.egys.: Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben az adott kiadási tételhez tartozó támogatási egységnek (telepítés, gép, munkanem) a támogatási kérelemben megadott mennyiségéhez tartozó mennyiségi egységet kell feltüntetni. Mező jelentése a jogcím esetén: - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki. - Lehetséges értéke a táblázat alapján: Részösszeg típusa Helyreállítási alaptámogatás Padka Bakhát Mértékegység ha m ha 48

49 Rőzsefonat, talajfogó gát m Községhatár: Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben az adott kiadási tételhez tartozó községhatárt kell megadni a lenyíló listából. Mező jelentése a jogcím esetén: - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki a Megnevezés mezőbe írt erdőrészlet azonosító első, községhatár tagjával. Erdőtag azonosító: Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben az adott kiadási tételhez tartozó erdőtag azonosítót kell megadni. Mező jelentése a jogcím esetén: - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki a Megnevezés mezőbe írt erdőrészlet azonosító második, erdőtag azonosító értékével. Részletjel: Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben az adott kiadási tételhez tartozó részletjelet kell megadni a lenyíló listából. Mező jelentése a jogcím esetén: 49

50 - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki a Megnevezés mezőbe írt erdőrészlet azonosító harmadik, részletjel tagjával. Állomány kód/ Hasznosítási kód: Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben az adott kiadási tételhez tartozó erdőrészlet állomány típusának adata kerül. Mező jelentése a jogcím esetén: - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki az adott erdőrészlethez tartozó állománytípus 5 jegyű kódjának megadásával. Tehát például, ha az állománytípus cseres-kocsányos tölgyes, akkor ebbe a mezőbe a BU026 kódot kell beírni. Elszámolható nettó kiadás (Ft.): Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben az adott kiadási tételhez tartozó elszámolható nettó kiadás összegét kell forintban kitölteni. Az elszámolható nettó kiadásnak minden esetben a kiadási tétel teljes mennyiségére kell vonatkoznia. Mező jelentése a jogcím esetén: - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki. - Lehetséges értéke: Erdészeti potenciál helyreállítása jogcím esetén ide az Excel segédtáblázat TÖSz munkalapról a táblázat szerint kell beírni a megfelelő adatot: Elszámolható nettó kiadás Helyreállítási alaptámogatás Padka Bakhát Rőzsefonat, talajfogó gát TÖSz munkalap helyreállítási alaptámogatás (Ft) - T oszlop padka hossza támogatása (Ft) - U oszlop bakhát területe támogatása (Ft) V oszlop rőzsefonat hossza támogatása (Ft) W oszlop Nettó kiadásra jutó támogatás (Ft.): Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben az adott kiadási tételre jutó az elszámolható nettó kiadások alapján kiszámított támogatás összegét kell forintban feltüntetni. A nettó kiadásra jutó támogatás összege az Elszámolható nettó kiadás (Ft.) mezőbe beírt összegnek és az Intenzitás (%) mezőbe szereplő támogatási intenzitásnak a 50

51 szorzatából számítható ki. Ezt a számítás a szoftver elvégzi a számított nettó támogatás mezőben. Mező jelentése a jogcím esetén: - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki. Erdészeti potenciál helyreállítása jogcím esetén ebbe a mezőbe az Elszámolható nettó kiadás (Ft) mezőben megadott értéket kell beírni. Áfa költségre jutó támogatás (Ft.): Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben az adott kiadási tételre jutó a felszámított általános forgalmi adó (Áfa) alapján kiszámított támogatás összegét kell forintban feltüntetni. A nettó kiadásra jutó támogatás összege az Elszámolható nettó kiadás (Ft.) mezőbe beírt összegre jutó Áfának és az Intenzitás (%) mezőbe szereplő támogatási intenzitásnak a szorzatából számítható ki (pl: Elszámolható nettó kiadás: 10 millió forint, Áfa kulcs: 20% Intenzitás: 40%, Nettó kiadásra jutó támogatás áfa tartalma:= 4 millió forint, Áfa költségre jutó támogatás: 0,8 millió forint). Ezt a számítás a szoftver elvégzi a számított áfa támogatás mezőben, így nem feltétlenül lehet az Áfa költségre jutó támogatás egyenlő a számított áfa támogatás értékével. Mező jelentése a jogcím esetén: - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki. Erdészeti potenciál helyreállítása jogcím esetén ebbe a mezőbe 0-át kell beírni. Tételre jutó össz. támogatás (Ft.): Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben az adott kiadási tételhez tartozó összes (nettó és Áfa) támogatás összegét kell forintban feltüntetni. A mezőbe beírt összegnek meg kell egyeznie a Nettó kiadásra jutó támogatás (Ft.) és az Áfa költségre jutó támogatás(ft.) mezőbe beírt értékek összegével. Mező jelentése a jogcím esetén: - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki. Erdészeti potenciál helyreállítása jogcím esetén ebbe a mezőbe a Nettó kiadásra jutó támogatás (Ft) mezőben megadott értéket kell beírni. Számított nettó támogatás (Ft.): 51

52 Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben az adott kiadási tételre jutó a szoftver által számított nettó támogatás összege kerül feltüntetésre. A számított nettó támogatást az Elszámolható nettó kiadás (Ft.) mezőbe beírt összegnek és az Intenzitás (%) mezőbe szereplő támogatási intenzitásnak a szorzatából számítja ki a szoftver. Mező jelentése a jogcím esetén: - Kitöltése: szoftver tölti ki. - Vizsgálat: a szoftver összehasonlítja a számított nettó támogatást az ügyintéző által megadott Nettó kiadásra jutó támogatás(ft.) összegével. Amennyiben eltér, hibaüzenetet ad. - Ügyintézői teendő: Nincs Erdészeti potenciál helyreállítása jogcím esetében. Számított Áfa támogatás (Ft.): Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben az adott kiadási tételre jutó a szoftver által számított Áfára jutó támogatás összege kerül feltüntetésre. A számított Áfa támogatást az Elszámolható nettó kiadás (Ft.) mezőbe beírt összegnek és az Intenzitás (%) mezőbe szereplő támogatási intenzitásnak a szorzatából számítja ki a szoftver, úgy hogy minden tétel esetén 20%-os Áfa kulccsal számol. Mező jelentése a jogcím esetén: - Kitöltése: szoftver tölti ki. - Vizsgálat: a szoftver összehasonlítja a számított áfa támogatást az ügyintéző által megadott Áfa költségre jutó támogatás (Ft.) összegével. Amennyiben eltér, hibaüzenetet ad. - Ügyintézői teendő: Nincs Erdészeti potenciál helyreállítása jogcím esetében. Számított teljes támogatás (Ft.): Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben az adott kiadási tételre jutó a szoftver által számított teljes támogatás összege kerül feltüntetésre. A számított teljes támogatást a Számított nettó támogatás (Ft.) és a Számított Áfa támogatás (Ft.) mezőbe szereplő összegek összegzésével számítja ki a szoftver. Mező jelentése a jogcím esetén: - Kitöltése: szoftver tölti ki. - Vizsgálat: a szoftver összehasonlítja a számított teljes támogatást az ügyintéző által megadott Tételre jutó össz. Támogatás (Ft.) összegével. Amennyiben eltér, hibaüzenetet ad. 52

53 - Ügyintézői teendő: Nincs Erdészeti potenciál helyreállítása jogcím esetében. A tétel elfogadható? Mező általános jelentése, alkalmazása: A tétel elfogadható mezővel lehet a vonatkozó kiadási tételt elfogadni, vagy kiejteni. A kérdésre adandó válaszhoz meg kell vizsgálni, hogy az adott kiadási tétel sorban megadott tétel a megadott adatok, elvégzett ellenőrzések alapján elfogadható-e. A tétel elfogadható kérdésre csak akkor kell NEM választ adni, amennyiben a tétellel kapcsolatosan olyan hiba, hiányosság merül fel, ami a tétel kiejtését (elutasítását) eredményezi. A tétel kiejtése nem eredményezi a támogatási kérelem elutasítását. Ha a tétellel kapcsolatban hiánypótlásra van szükség azt nem itt kell megadni, hanem ügyintézői hiánypótlással létrehozott HP levélben kell megfogalmazni. Mező jelentése a jogcím esetén: - Kitöltése: Ügyintéző ellenőrzi, - Vizsgálat: Meg kell vizsgálni, hogy az adott kiadási tétel sorban megadott tétel a megadott adatok, elvégzett ellenőrzések (Excel segédtáblázat) alapján elfogadható-e? Lehetséges értékei: o Igen: (abban az esetben is, ha a tétel hiánypótlásra szorul). o Nem: Nem választ csak abban az esetben kell adni, ha az adott tétellel kapcsolatban olyan hiba, hiányosság merül fel, amely a tétel kiejtését eredményezi. A megjegyzés rovat kitöltése ebben az esetben kötelező. Nem válasz eredménye: o Kiejtés. Megjegyzés: Mező általános jelentése, alkalmazása: A megjegyzés mezőbe kell feltüntetni A tétel elfogadható ügyintézői kérdésre adott válasz esetén a meg nem felelés okát. Figyelem! Ha a tétel elfogadható, de csökkentéssel érintett, pl.: területcsökkentés, és az igényelthez képest kisebb mennyiséget fogad el az ügyintéző a panel Mennyiség mezőjében, akkor a Megjegyzés mezőt ki kell tölteni a területcsökkentés okával! Mező jelentése a jogcím esetén: 53

54 - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki. A tétel elfogadható kérdésre adott nem válasz esetén a kitöltése kötelező. A mezőbe beírt szövegrész a határozaton megjelenítésre kerül. A Pontozási szint fülön található mezők jelentése, kitöltése Állapotjelző: Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben a pontozási szint aktuális és a tevékenység lezárását követő állapota jelenik meg. Mező jelentése a jogcím esetén: 54

55 - Kitöltése: Szoftver tölti ki. Az állapotjelző sorban a második mező a pontozási szint jelenlegi állapotát mutatja, az első mező a tevékenység lezárásával a pontozási szint ebbe az állapotba kerül. - Lehetséges értékei: o Elfogadott, o HP-ra kijelölt, o Elutasított - Ügyintéző teendői: o Nincs Verzió jelző: Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben a pontozási szint aktuális verziója jelenik meg. Mező jelentése a jogcím esetén: - Kitöltése: Szoftver tölti ki. A verziójelző sorban a pontozási szint jelenlegi verzióját mutatja. - Lehetséges értékei: o Előkészítés alatt, o Támogatott, o Elutasított. - Ügyintéző teendői: o Nincs A gomb segítségével lehet a Pontozási szint rögzített adatainak CSV formátumú fájlba történő exportálását indítani. A gomb megnyomását követően a CSV export ablakban meg kell adni az exportált fájl mentésének helyét és a fájl nevét. 55

56 Pontozási szint megnevezése: Mező általános jelentése, alkalmazása: ezzel a mezővel kell definiálni a pontozási szintet, ez a megnevezés kerül rá a határozatra. Ha kérelem szintű a pontozás, akkor kérelem szöveget kell beírni, ha a kérelmen belül külön pontozási szintek vannak, akkor olyan módon kell megadni, hogy az ügyfelek és a későbbi ügyintézők számára is egyértelmű legyen (erdőrészletenkénti rangsor esetén pl.: 3. erdőrészlet). Ez az adat a határozaton is megjelenik. Mező jelentése a jogcím esetén: - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki. Erdészeti potenciál helyreállítása jogcím esetén az erdőrészlet sorszámát és az erdőrészlet szöveget kell beírni (pl. 1. erdőrészlet). Megvalósítási hely hivatkozás: Erdészeti potenciál helyreállítása jogcím esetén nem kell kitölteni. 56

57 Összpontszám: Mező általános jelentése, alkalmazása: ebben a mezőben kerül feltüntetésre a pontozási szinthez tartozó összpontszám. Az összpontszám mező értékét a Pontszámok fülön ügyintéző által rögzített, az egyes értékelési szempontokra adott pontok összegzéséből a szoftver számítja ki. Mező jelentése a jogcím esetén: - Kitöltése: Szoftver tölti ki a Pontszámok fülön rögzített az egyes értékelési szempontokra adott pontszámok összesítésével. - Ügyintéző teendői: o Nincs Támogatási felső határ (Ft): Mező általános jelentése, alkalmazása: ebben a mezőben kerül feltüntetésre az adott jogcím esetén az egy kérelemre kifizethető támogatás legmagasabb összege. Mező jelentése a jogcím esetén: - Kitöltése: Szoftver tölti ki a jogcímhez rögzített adat alapján. - Ügyintéző teendői: o Nincs Kötelezettségvállalás teljes összege: Mező általános jelentése, alkalmazása: ebben a mezőben kerül feltüntetésre a pontozási szinthez tartozó kötelezettségvállalás teljes összege. A kötelezettség vállalás teljes összege az adott pontozási szinthez tartozó kiadási tételek összesített, adott esetben az Áfára jutó támogatást is tartalmazó támogatási összege. Ügyintéző tölti ki a Nettó kiadásra jutó támogatási összeg és az Áfa-ra jutó támogatási összeg mezők összesített értékével. A szoftver a Kiadási tételekből számított Teljes támogatás (Ft.) mezőben megjeleníti a pontozási szinthez tartozó egyes kiadási tételek Számított teljes támogatás (Számított nettó támogatás + Számított Áfa támogatás) mezőjének összesített értékét. 57

58 A Kötelezettségvállalás teljes összege mező kitölthető a Kiadási tételekből számított Teljes támogatás (Ft.) mező értékével, amennyiben az nem haladja meg támogatás felső határát. A kötelezettségvállalás teljes összege nem haladhatja meg a támogatási felső határ értékét! Mező jelentése a jogcím esetén: - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki. - Ügyintéző teendői: Erdészeti potenciál helyreállítása jogcím esetén ide az Excel segédtáblázat TÖSz munkalapról az adott erdőrészlet ER támogatás (Ft) (Y oszlop) cellájában szereplő értéket kell beírni. Nettó kiadásra jutó támogatási összeg: Mező általános jelentése, alkalmazása: ebben a mezőben kerül feltüntetésre a pontozási szinthez tartozó nettó kiadásra jutó támogatás összege. A nettó kiadásra jutó támogatási összeg az adott pontozási szinthez tartozó kiadási tételek összesített nettó kiadásra jutó támogatásának értéke. Ügyintéző tölti ki a Kiadási tételekből számított nettó támogatás (Ft.) mező alapján, amennyiben az nem haladja meg támogatás felső határát. Amennyiben a nettó kiadásra jutó támogatás összege meghaladja a támogatás felső határát, akkor a mezőbe a támogatás felső határának értékét kell rögzíteni. Mező jelentése a jogcím esetén: - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki. - Ügyintéző teendői: A Kötelezettségvállalás teljes összege mezőben megjelenő értékkel tölti ki a mezőt. Áfá-ra jutó támogatási összeg: Mező általános jelentése, alkalmazása: ebben a mezőben kerül feltüntetésre a pontozási szinthez tartozó Áfá-ra jutó támogatás összege. Az Áfá-ra jutó támogatási összeg az adott pontozási szinthez tartozó kiadási tételek összesített Áfá-ra jutó támogatásának értéke. Ügyintéző tölti ki a Kiadási tételekből számított Áfa támogatás (Ft.) mező alapján. Amennyiben: - a Nettó kiadásra jutó támogatási összeg nagyobb, vagy egyenlő a támogatás felső határával, akkor az Áfá-ra jutó támogatás összege nulla; - a Kötelezettségvállalás teljes összegének és a nettó kiadásra jutó összegnek a különbözete kisebb, mint az Áfá-ra jutó támogatás összege, akkor az Áfá-ra jutó támogatás összegét csökkenteni kell a különbözetnek megfelelően. 58

59 Mező jelentése a jogcím esetén: - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki. Erdészeti potenciál helyreállítása jogcím esetén ebbe a mezőbe 0-át kell beírni. Kiadási tételekből számított Teljes támogatás (Ft.): Mező általános jelentése, alkalmazása: ebben a mezőben kerül feltüntetésre a pontozási szinthez tartozó teljes támogatás szoftver által számított összege. A Kiadási tételekből számított teljes támogatást a szoftver a számítja ki az egyes kiadási tételekhez tartozó, ügyintéző által kitöltött Tételre jutó össz. támogatás (Ft.) mezők összegzésével. Mező jelentése a jogcím esetén: - Kitöltése: Szoftver tölti ki. - Vizsgálat: a szoftver összehasonlítja a kiadási tételekből számított teljes támogatást az ügyintéző által megadott Kötelezettségvállalás teljes összege mezőbe írt összeggel. Amennyiben eltér, hibaüzenetet ad. - Ügyintézői teendő: o Nincs Kiadási tételekből számított nettó támogatás (Ft.): Mező általános jelentése, alkalmazása: ebben a mezőben kerül feltüntetésre a pontozási szinthez tartozó nettó támogatás szoftver által számított összege. A Kiadási tételekből számított nettó támogatást a szoftver a számítja ki az egyes kiadási tételekhez tartozó, ügyintéző által kitöltött Nettó kiadásra jutó támogatás (Ft.) mezők összegzésével. Mező jelentése a jogcím esetén: - Kitöltése: Szoftver tölti ki. - Ügyintézői teendő: o Nincs 59

60 Kiadási tételekből számított Áfa támogatás (Ft.): Mező általános jelentése, alkalmazása: ebben a mezőben kerül feltüntetésre a pontozási szinthez tartozó Áfa támogatás szoftver által számított összege. A Kiadási tételekből számított Áfa támogatást a szoftver a számítja ki az egyes kiadási tételekhez tartozó, ügyintéző által kitöltött Áfá költségre jutó támogatás (Ft.) mezők összegzésével. Mező jelentése a jogcím esetén: - Kitöltése: Szoftver tölti ki. - Ügyintézői teendő: o Nincs Kiadási tételekből szoftver által számított teljes támogatás (Ft.): Mező általános jelentése, alkalmazása: ebben a mezőben Kiadási tételekből számított nettó támogatás (Ft.) és a Kiadási tételekből számított Áfa támogatás (Ft.) összege kerül feltüntetésre. Mező jelentése a jogcím esetén: - Kitöltése: Szoftver tölti ki. - Ügyintézői teendő: o Nincs Kiadási tételekből számított Nettó elszámolható kiadás (Ft.): Mező általános jelentése, alkalmazása: ebben a mezőben kerül feltüntetésre a pontozási szinthez tartozó nettó elszámolható kiadás szoftver által számított összege. A Kiadási tételekből számított nettó elszámolható kiadást a szoftver a számítja ki az egyes kiadási tételekhez tartozó, ügyintéző által kitöltött Elszámolható nettó kiadás (Ft.) mezők összegzésével. Mező jelentése a jogcím esetén: - Kitöltése: Szoftver tölti ki. - Ügyintézői teendő: o Nincs Pontozási szint elfogadható? Mező általános jelentése, alkalmazása: A tétel elfogadható mezővel lehet a vonatkozó pontozási szintet elfogadni, vagy kiejteni. A kérdésre adandó válaszhoz meg kell vizsgálni, hogy az adott pontozási szint sor a megadott adatok, elvégzett ellenőrzések alapján elfogadható-e. A tétel elfogadható kérdésre csak akkor kell NEM választ adni, amennyiben a 60

61 pontozási szinttel kapcsolatosan olyan hiba, hiányosság merül fel, ami a pontozási szint kiejtését (elutasítását) eredményezi. Egy pontozási szint esetén a szint kiejtése a támogatási kérelem elutasítását eredményezi. Mező jelentése a jogcím esetén: - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki. - Vizsgálat: Meg kell vizsgálni, hogy az adott pontozási szint a megadott adatok, elvégzett ellenőrzések (Excel segédtáblázat) alapján elfogadható-e? Lehetséges értékei: o Igen (abban az esetben is, ha a tétel hiánypótlásra szorul) o Nem: ha az adott pontozási szinttel kapcsolatban olyan hiba, hiányosság merül fel, amely a szint kiejtését eredményezi. A megjegyzés rovat kitöltése kötelező. amennyiben a pontozási szinthez tartozó összes kiadási tételsor kiejtésre került (tétel elfogadható= nem). A megjegyzés rovat kitöltése kötelező. Nem válasz eredménye: o Kiejtés. Megjegyzés: Mező általános jelentése, alkalmazása: A megjegyzés mezőbe kell feltüntetni A tétel elfogadható ügyintézői kérdésre adott nem válasz esetén a meg nem felelés okát. Mező jelentése a jogcím esetén: - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki. A tétel elfogadható kérdésre adott nem válasz esetén a kitöltése kötelező. A Pontszámok fülön található mezők jelentése, kitöltése 61

62 Felület általános jelentése, alkalmazása: A Pontszámok fülön lehet a támogatási kérelem értékelés során az egyes értékelési szempontokra adott pontokat rögzíteni. A fül csak az Értékelésre vár állapotban (A2 ügyintézés) aktív, ekkor lehet az adott pontokat rögzíteni. Értékelési szempont A mező tartalmazza az adott értékelési szempont nevét. Az értékelési szempontok jogcímenként eltérnek. Kitöltése: Szoftver tölti ki, előre definiált értékelés szempontok szerint. Pontozási szempont típus Ez a mező nem releváns ennél a jogcímnél. Részpontszám értéke: A mezőbe az értékelés szempontra adott pontszám értékét kell rögzíteni. Kitöltése: Ügyintéző tölti ki. Fontos, hogy a rögzítést minden kérdés esetében Enterrel, vagy pipával kell lezárni. Egyéb esetben a rögzített érték nem kerül mentésre. Indoklás: A mezőbe az értékelés szempont pontozásával kapcsolatos indoklást lehet rögzíteni. Kitöltése: Ügyintéző tölti ki. HACS részpontszám értéke Ez a mező nem releváns ennél a jogcímnél. A Teljes történet fülön található mezők jelentése, tartalma 62

63 A fülre kattintva tételesen felsorolva megjelenik, hogy az A1 ügyintéző az adminisztratív ellenőrzés során milyen változtatásokat végzett. A Változtatás oka és ügyintézői megjegyzések, a Módosítás típusa és a Létrehozó lenyíló listákra rákattintva és a Szűrés gombot megnyomva, a keresett változtatások szűkíthetőek. A felületen megjelenő táblázat nem szerkeszthető, csak nyomtatható az egér jobb gombjának megnyomása után. Tevékenység fülön található mezők jelentése, tartalma A Tevékenység fülön lehet a támogatási kérelmet hiánypótlásra kijelölni, vagy elutasítani. 63

64 Ügyintéző által indított hiánypótlás szükséges?: az ügyintéző a Rendben? oszlop vonatkozó mezőjében Igen választ adva tudja a kérelmet hiánypótlásra kijelölni. Erre akkor van szükség, ha a kérelem adminisztratív ellenőrzése során olyan a szoftver által nem jelzett hiba, vagy az EP Segédexcel segédtábla által jelzett olyan hiba, hiányosság merül fel, amit hiánypótlás keretében javíthat az ügyfél. A Megjegyzés mezőbe a hiánypótlást szükségessé tevő hiányosságokat lehet felsorolni, amelyek megjelennek a hiánypótlásra felszólító levélen. A hiánypótlásról bővebben 4.6. Hiánypótlás pontban lesz szó. Elutasítja a kérelmet?: az ügyintéző a Rendben? oszlop vonatkozó mezőjében Igen választ adva tudja a kérelmet elutasítani. Erre akkor van szükség, ha a kérelem adminisztratív ellenőrzése során olyan a szoftver által nem jelzett hiba, vagy az EP Segédexcel által jelzett hiba, hiányosság merül fel, ami a kérelem elutasítását eredményezi. A kérelem elutasításáról bővebben lásd 4.7. Elutasítás pont. A Megjegyzés mezőbe írt indoklás megjelenik az elutasító levélen. A1 ügyintéző által elvégzett ügyintézés lezárása Hibátlan / Hiánypótlási vagy elutasítási okot nem tartalmazó kérelem esetén Miután A1 ügyintéző meggyőződött róla, hogy minden adatot, információt figyelembe véve teljes körűen leügyintézte a támogatási kérelmet a piros felkiáltójel lenyomása után Hibátlan üzenetet vagy Általános hibát generál a szoftver. A kérelem ügyintézése zöld pipa segítségével lezárható. A lezárást követően a szoftver Befogadó levelet generál. A kérelem állapota ekkor értékelésre vár lesz, míg a befogadó levél állapota összeállított lesz. Hiánypótlásra kijelölt kérelem esetén Miután A1 ügyintéző meggyőződött róla, hogy minden adatot, információt figyelembe véve teljes körűen leügyintézte a támogatási kérelmet a piros felkiáltójel lenyomása után 64

65 hiánypótló ok(ok) jelennek meg a Hibák ablakban, vagy az EP Segédexcelben elvégzett ellenőrzés során hiánypótlás szükséges, akkor hiánypótlási folyamatot az alábbiak szerint tud indítani: - Amennyiben az IIER-ben elvégzett ellenőrzés hiánypótló okot eredményez (Hiba ablakban) függetlenül attól, hogy az IIER-en kívüli ellenőrzés során van-e további hiba a kérelem ügyintézése zöld pipa segítségével lezárható. - Amennyiben csak az IIER-en kívüli ellenőrzés eredményezett hiánypótlást (Hiba ablakban nincs hiánypótló ok): a kérelmet a tevékenység fülön található Ügyintéző által indított hiánypótlás szükséges? ügyintézői ellenőrző kérdésre adott Igen válasszal kell lezárni. Ebben az esetben a megjegyzés mező kitöltése kötelező és az ebbe a mezőbe írt szöveg megjelenítésre kerül a HP végzésen. Amennyiben több hiánypótló ok van, akkor a további okokat a HP levél véglegesítése tevékenység (lásd 4.6. Hiánypótlás) során lehet rögzíteni. Ekkor a kérelem hiánypótlásra kijelölt állapotba kerül, és a hiánypótlásra felszólító levelet generál. A hiánypótlással kapcsolatos további teendőket a 4.6. Hiánypótlás pont tartalmazza. Elutasításra kijelölt kérelem esetén Miután A1 ügyintéző meggyőződött róla, hogy minden adatot, információt figyelembe véve teljes körűen leügyintézte a támogatási kérelmet és ügyintézés során (IIER-es, és IIER-en kívül) kiderült, hogy a támogatási kérelemben olyan hiányosság (piros felkiáltójel lenyomása után elutasító ok(ok) jelennek meg a Hibák ablakban vagy az EP Segédexcelben elvégzett ellenőrzés elutasító okot eredményezett) van, ami miatt a kérelmet el kell utasítani, akkor az alábbiak szerint tudja elutasítani a kérelmet: - Amennyiben az IIER-ben elvégzett ellenőrzés elutasító okot eredményez (Hiba ablakban) függetlenül attól, hogy az IIER-en kívüli ellenőrzés során van-e további hiba a kérelem ügyintézése zöld pipa segítségével csak akkor zárható le, 65

66 amennyiben az összes vonatkozó ellenőrzést az ügyintéző elvégezte, függetlenül attól, hogy a kérelem egyébként elutasításra került. - Amennyiben csak az EP Segédexcelben elvégzett ellenőrzés eredményezett elutasítást (Hiba ablakban nincs elutasító ok): a kérelmet a tevékenység fülön található Elutasítja a kérelmet? ügyintézői ellenőrző kérdésre adott Igen válasszal kell lezárni. Ebben az esetben a megjegyzés mező kitöltése kötelező és az ebbe a mezőbe írt szöveg megjelenítésre kerül az Elutasító határozaton. Amennyiben több elutasító ok van, akkor a további okokat az elutasító levél véglegesítése tevékenység (lásd Elutasítás Pont) során lehet rögzíteni. A kérelem ügyintézése a zöld pipa segítségével csak akkor zárható le, amennyiben az összes vonatkozó ellenőrzést az ügyintéző elvégezte, függetlenül attól, hogy a kérelem egyébként elutasításra került. Ekkor a kérelem állapota Elutasítás előtt felülvizsgálatra vár állapotba kerül és elutasító határozatot generál a szoftver. Az elutasítással kapcsolatos további teendőket a Elutasítás pont tartalmazza.4.6. Hiánypótlás Hiánypótló levél lezárása Az adminisztratív ellenőrzés lezárása után a kérelem állapota Hiánypótlásra vár lesz, míg a Hiánypótló levél Összeállított állapotú lesz. Az összeállított hiánypótló levelet A1 ügyintéző véglegesíti és nyomtatja ki. Ügyintézőnek a hiánypótló levél kék hátterű mezőjébe kell a hiánypótló oknak megfelelő hiánypótló szöveget rögzíteni. Fontos, hogy az IIER által generált hiánypótló okokhoz tartozó hiánypótló szöveget is az ügyintézőnek kell rögzítenie a levélen! A hiánypótló szövegek között a sortörés a Ctrl+Enter billentyűkombináció megnyomásával lehetséges. Új (kitölthető, kék hátterű) sor felvételére nincs mód. Hibátlan levél esetén piros felkiáltójel szoftver, ekkor a hiánypótló levél a zöld pipa lenyomása után hibátlan üzenetet generál a segítségével véglegesíthető. 66

67 Hiánypótló levél nyomtatása A véglegesített hiánypótló levelet a Dokumentumok gomb megnyomását követően a Hiánypótló levélre jobb egérgombbal kattintva a nyomtatás paranccsal lehet nyomtatni. 67

68 A beérkezett hiánypótlások IIER-ben történő iktatása Az Erdészeti potenciál jogcím támogatási kérelemre beérkezett hiánypótlásokat az IIERben a D - Hiánypótlás nem formanyomtatványon irattípusra kell iktatni. Ügyirat vonalkódnak az Erdészeti potenciál jogcímre benyújtott támogatási kérelem D Erdészeti potenciál - TK-Főlap vonalkódját kell megadni. Ügydarab vonalkódként, a hiánypótlásként beérkezett dokumentumra az ügyintéző által ráragasztott vonalkódot kell feltüntetni. A hivatkozott vonalkód mezőbe a hiánypótlásra felszólító végzés vonalkódját kell írni. Gyűjtőkódnak EMVA-Erdészeti potenciál -t kell választani. Esemény sorai Postán beérkezett, Iktatás majd Szkennelésre átadás lesznek. A hiánypótlásként benyújtott dokumentum feldolgozását, csak a hiánypótlásra felszólító végzés MVH-hoz visszaérkezett tértivevény érkeztetése (csoportos tértivevény felvitel) után lehet megkezdeni. A beérkezett hiánypótlások A1 ügyintézése Hiánypótlás részfolyamat indítása A Kérelmek kezelése/ügyintézés fülön állva meg kell keresni az ügyfél támogatási kérelmét (Hiánypótlásra vár állapotban). 68

69 A lenyíló listából a Részfolyamat kézi indítása menüpont kiválasztása után, lehet a hiánypótlás kezeléséhez megfelelő - Hiánypótlási szakasz lezárt (EMVA) (720): nincs elfogadható HP, Beérkező Hiánypótlás (EMVA) (719): Beérkezett vagy a Teljes visszavonás: Beérkezett részfolyamatot kiválasztani: - Amennyiben nem nyújt be az ügyfél hiánypótló dokumentumot, a Hiánypótlási szakasz lezárt (EMVA) (720): nincs elfogadható HP menüpontot kell választani. Következő lépés a pont alatt. - Amennyiben az ügyfél a felszólításra nyújtott be hiánypótló dokumentumot, a Beérkező Hiánypótlás (EMVA) (719): Beérkezett menüpontot kell választani. A Beérkező Hiánypótlás menüpontot kiválasztva a beérkezett, és iktatott hiánypótló dokumentum vonalkódját kell a Vonalkód: mezőbe beírni, majd a gombbal kell lezárni a részfolyamat indítását. A részfolyamat lezárását követően a Hiánypótló levél Beérkezett állapotba kerül. 69

70 A Beérkező Hiánypótlás (EMVA)(719) soron állva, a Tevékenység végrehajtás (fogaskerék) gomb megnyomása után kezdhető meg a benyújtott hiánypótlási dokumentumok formai ellenőrzése: - A beérkezett hiánypótlás időben érkezett-e (a kézhezvételtől számított nyolc munkanapon belül kell az ügyfélnek postára adnia a hiánypótlást). A KET alapján: 65. (1) A határidőbe nem számít bele a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének a napja. (3) Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le. Az ellenőrzést a szoftver végzi, a Hiánypótlás/módosítás postára-adásának a dátuma: és a Legutolsó hiánypótlás kézhezvételének dátuma (a hiánypótlásra felszólító végzés ügyfél általi átvételének dátuma): sorok különbsége alapján. - A benyújtott hiánypótlást megfelelően aláírták-e. Az ellenőrzést az A1 ügyintéző végzi. 70

71 - Amennyiben az aláírás megfelelő és hivatkozik a hiánypótlásra felszólító végzés vonalkódjára/iktatószámára, vagy nem hivatkozik a hiánypótlásra felszólító végzés vonalkódjára/iktatószámára, de a benyújtott HP beazonosítható, akkor Igen választ kell adni. - Amennyiben az aláírás nem megfelelő, akkor Nem választ kell adni. Az Igen/Nem válasz kiválasztása után a gomb megnyomásával ellenőrizzük a részfolyamatot, majd a kell zárni. (Tevékenység lezárása) gomb megnyomásával a részfolyamatot le Nem válasz és határidőn túli benyújtás esetén a tevékenység lezárása után, a hiánypótlás részfolyamat hiánypótlás formailag rossz állapotba kerül, míg a főfolyamat állapota nem változik. Következő lépés a pont alatt. Igen válasz és határidőn belüli benyújtás esetén, a tevékenység lezárása után, a hiánypótlás részfolyamat hiánypótlás formailag jó állapotba, míg a főfolyamat Hiánypótlás rögzítendő állapotba kerül. 71

72 Formailag megfelelő, határidőben beérkezett hiánypótlások kezelése A hiánypótlás rögzítendő soron állva, a Tevékenység végrehajtás gomb megnyomásával lehet elindítani a hiánypótlásokon beérkezett adatok alapján a kérelem módosítását: Az ügyintézői felületen a mezők aktívvá/kitölthetővé válnak, és a hiánypótlásban érkezett adatokat az adminisztratív ellenőrzésnél leírtak alapján lehet felvinni a felületre, a hiánypótlásban benyújtott adatok, dokumentum másolatok megfelelőségének függvényében. Az (Ellenőrzés) gomb megnyomásával lehet ellenőrizni, hogy mely adatok hiányoznak az ügyintézés lezárásához. Az adatok felvitele után a (Tevékenység lezárása) gomb megnyomásával a részfolyamatot le kell zárni. Következő lépés a pont alatt. Formailag nem megfelelő/be nem nyújtott hiánypótlások kezelése 72

73 Amennyiben nem érkezett a hiánypótlásra felszólító végzésre hiánypótlás, illetve a benyújtott hiánypótlás formailag rossz (nincs aláírva, határidőn kívül érkezett), abban az esetben a hiánypótlásra vár soron állva egy új részfolyamatot kell elindítani: A részfolyamat elindítását követően a program egy új részfolyamatot hoz létre, a Hiánypótlási szakasz lezárt (EMVA)(720) névvel, amelynek az állapota: Nincs elfogadható HP: A részfolyamat sorra kattintva a Tevékenység végrehajtás gomb megnyomása után a Hiánypótlási szakasz lezárt (EMVA)(720) tevékenységet le kell zárni, a lezárása) gomb megnyomásával. (Tevékenység A tevékenység lezárása után a kérelem Hiánypótlás nem jött állapotba kerül, és a Tevékenység végrehajtás gomb megnyomása után az ügyintézői felületen a mezők aktívvá/kitölthetővé válnak. A Hiánypótlási szakasz lezárt (EMVA)(720) részfolyamat állapota Hiánypótlás eredménytelenül lezárt-ra változik. 73

74 Az (Ellenőrzés) gomb megnyomásával lehet ellenőrizni, hogy mely adatok hiányoznak az ügyintézés lezárásához. Az adatok felvitele után a (Tevékenység lezárása) gomb megnyomásával a részfolyamatot le kell zárni. Következő lépés a pont alatt. A hiánypótlások kezelésének lezárása A tevékenység lezárása után, a hiánypótló ok/okok, és a benyújtott hiánypótló dokumentumok megfelelőségére adott ügyintézői válaszok alapján kerül a kérelem újabb állapotba. - Amennyiben a benyújtott hiánypótló dokumentumok alapján, megszűnik a hiánypótló ok (IIER-ben, illetve IIER-en kívüli adminisztratív ellenőrzés), illetve csak általános hibák maradnak, akkor a kérelem Értékelésre vár állapotba kerül, és befogadó levél generálódik: - Amennyiben a benyújtott hiánypótló dokumentumok nem megfelelőek sem formailag, sem tartalmilag, illetve az ügyfél nem nyújtott be hiánypótlást, és a hiányzó adatok és/vagy dokumentumok elutasítást eredményeznek, a kérelem Elutasítás előtt felülvizsgálatra vár állapotba kerül, és elutasító levél generálódik: 74

75 Amennyiben A1 ügyintéző úgy ítéli meg, hogy hiányzik még adat az ügyintézés megfelelő lefolytatásához, akkor ismételten fel lehet szólítani az ügyfelet hiánypótlásra abban az esetben, ha az újabb felszólítás nem az első körös hiánypótlásra vonatkozik (azonos tárgyra vonatkozóan nem lehet kétszer hiánypótoltatni). Az ismételt hiánypótlás az Tevékenység fülön az Ügyintéző által indított hiánypótlás szükséges ellenőrző kérdésre adott igen válasszal lehetséges. Elutasítás Elutasító levél lezárása Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás esetén Az alapjogosultság ellenőrzését követően, amennyiben a kérelem nem felel meg az alapjogosultsági követelményeknek, akkor a tevékenység lezárása után a kérelem állapota Elutasítás előtt felülvizsgálatra vár lesz, míg az Elutasító levél Szerkesztésre vár állapotú lesz. A Szerkesztésre vár állapotú elutasító levelet A1 ügyintéző véglegesíti. A levél csak a felülvizsgálatot (lásd pont) követően nyomtatható ki. 75

76 A (Tevékenység lezárása) gomb megnyomásával kell az elutasító határozatot szerkesztett állapotba állítani. A szerkesztett állapotú határozat nem módosítható. Adminisztratív ellenőrzés során történő elutasítás esetén Az adminisztratív ellenőrzés lezárása után a kérelem állapota Elutasítás előtt felülvizsgálatra vár lesz, míg az Elutasító levél Szerkesztésre vár állapotú lesz. A Szerkesztésre vár állapotú elutasító levelet A1 ügyintéző véglegesíti. A levél csak a felülvizsgálatot (lásd pont) követően nyomtatható ki. Ügyintézőnek az elutasító levél Indokolás részében található kék hátterű mezőbe kell az elutasító oknak megfelelő elutasító szöveget rögzíteni. Fontos, hogy az IIER által generált elutasító okokhoz tartozó elutasító szöveget is az ügyintézőnek kell rögzítenie a levélen! 76

77 A (Tevékenység lezárása) gomb megnyomásával az elutasító határozat szerkesztett állapotba kerül. A szerkesztett állapotú határozat nem módosítható. Elutasító levél nyomtatása Elutasított állapotban, az Elutasító levél Szerkesztett soron kell az elutasító levelet véglegesíteni. 77

78 A piros felkiáltójel elutasító levél zöld pipa lenyomása után hibátlan üzenetet generál a szoftver, ekkor az segítségével véglegesíthető. A véglegesített elutasító levelet a Dokumentumok gomb megnyomását követően az elutasító levélre jobb egérgombbal kattintva a nyomtatás paranccsal lehet nyomtatni. 78

79 Befogadó levél Befogadó levél lezárása Az adminisztratív ellenőrzés lezárása után a kérelem állapota Értékelésre vár lesz, míg a Befogadó levél Összeállított állapotú lesz. Az összeállított befogadó levelet A2 ügyintéző véglegesíti és nyomtatja ki. A piros felkiáltójel a szoftver, ekkor a befogadó levél a zöld pipa lenyomása után hibátlan üzenetet generál segítségével véglegesíthető. 79

80 Befogadó levél nyomtatása A véglegesített befogadó levelet a Dokumentumok gomb megnyomását követően a Befogadási nyilatkozatra jobb egérgombbal kattintva a nyomtatás paranccsal lehet kinyomtatni. Adminisztratív ellenőrzés felülvizsgálata - A2 ügyintézés A2 ügyintéző elsődleges feladata ellenőrizni az A1 ügyintéző által elvégzett adminisztratív ellenőrzést. Az akta állapota Értékelésre vár állapotban van. A kérelem ügyintézését az aktuális (legfelső) állapotsorra kattintva tudjuk megkezdeni. 80

81 Ebben a helyzetben a Tevékenység felület. gombra való kattintással megjelenik az ügyintézői A2 ügyintéző elsődleges feladata ellenőrizni az A1 ügyintéző által elvégzett adminisztratív ellenőrzést. Ehhez segítségül az IIER-ben látja A1 ügyintéző teljes felületét, valamint az A1 által kitöltött EP Segédexcelt. A felülvizsgálat elvégzését követően egy ellenőrző kérdésre kell válaszolnia a Tevékenység fülön: A1 munkája megfelelő? - Amennyiben A1 ügyintéző nem megfelelően végezte el az adminisztratív ellenőrzést, illetve A2 ügyintéző nem ért vele egyet, a kérdésre Nem választ kell adni, és ki kell tölteni a megjegyzés rovatot, így A1 ügyintéző számára is láthatóvá válik, hogy miért kell újraügyintéznie a kérelmet. Ebben az esetben A2 ügyintéző feladata itt véget ér, a tevékenységet zöld pipával le kell zárni. Ezt követően a kérelem Indított állapotba kerül vissza. - Ha A1 munkája megfelelő volt, akkor a kérdésre Igen választ kell adni. Ebben az esetben az A2 ügyintézőnek a továbbiakban részletezett feladatokat kell elvégeznie. A Határozat/Pontozási szint/pontszámok fülön meg kell adnia az értékelési szempontonként az EP Segédexcel Pontozás munkalapján kiszámított pontszámokat. A pontszámok kitöltésére oda kell figyelni, pl.: Az őshonosság mértéke pontozási szempontra 0, 7, 12 pontok adhatók, 2 vagy 4 nem! 81

82 Ezt követően a szoftver összegzi a pontszámokat, ami a Határozat/Pontozási szint fül Összpontszám nevű mezőjében látható. 82

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának második pillérét képező vidékfejlesztési politika intézkedései közé tartozik a Mezőgazdasági területek első erdősítése támogatás. Az intézkedés

Részletesebben

37. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült:

37. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült: A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet Projekt neve: ÁROP-2.2.10-10-2010-0005 Jogalkalmazás javítása

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA -IV tengely LEADER TK2

Kifizetési kérelem. EMVA -IV tengely LEADER TK2 Kifizetési kérelem EMVA -IV tengely LEADER TK2 1 KÉRELMEK Támogatási kérelem > támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál Kifizetési kérelem > támogatási kérelemben elfogadottak

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterületen végrehajtott telepítések megvalósítására. A Felhívás címe: Erdősítés támogatása

FELHÍVÁS. Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterületen végrehajtott telepítések megvalósítására. A Felhívás címe: Erdősítés támogatása FELHÍVÁS Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterületen végrehajtott telepítések megvalósítására A Felhívás címe: Erdősítés támogatása A Felhívás kódszáma: VP5-8.1.1-16 Magyarország Kormányának felhívása

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igényléséről Jelen

Részletesebben

FELHÍVÁS. egyéb, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területek tekintetében biztosított kifizetések megvalósítására.

FELHÍVÁS. egyéb, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területek tekintetében biztosított kifizetések megvalósítására. FELHÍVÁS egyéb, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területek tekintetében biztosított kifizetések megvalósítására A Felhívás címe: Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

152/2013. (VIII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

152/2013. (VIII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 152/2013. (VIII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA III.-IV. tengely

Kifizetési kérelem. EMVA III.-IV. tengely Kifizetési kérelem EMVA III.-IV. tengely 1 Kifizetési kérelmek Jogszabályi háttér: 2007 évi XVII tv. (MVH tv.) 23/2007 FVM rendelet (Vhr.), jogcímrendeletek, MVH közlemények ezeket foglalják össze, érthető

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2008. (III. 28.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2008. (III. 28.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2008. (III. 28.) számú KÖZLEMÉNYE A növénytermesztés korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2008.

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM

139/2008. (X. 22.) FVM 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

Jövedelem-Kiegésztési Rendszer - JKR

Jövedelem-Kiegésztési Rendszer - JKR Jövedelem-Kiegésztési Rendszer - JKR Felhasználói kézikönyv Verzió: 1.0 Tartalomjegyzék I. Intézményi regisztráció... 4 I.1 Intézményi adatok... 4 II. Bejelentkezés... 6 III. Adatkezelés... 7 III.1 Munkavállalók...

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 179/2009 (XI.24.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 179/2009 (XI.24.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 179/2009 (XI.24.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV EKOP 1.2.24-2013-2013-0001 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Egységes kérelem elektronikus benyújtás 2015 AZ IIER2 ALKALMAZÁSHOZ Verzió: v1.4 2015. május 14. 1 / 137. oldal Verzió Dátum Változtatás rövid leírása

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének

Részletesebben

2012.07.12. Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás:

2012.07.12. Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Utófinanszírozás: A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a számla, vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentum teljes összegének

Részletesebben

Az Egységes Kérelem mellékletét képező, elektronikus úton benyújtandó dokumentumok

Az Egységes Kérelem mellékletét képező, elektronikus úton benyújtandó dokumentumok Az Egységes Kérelem mellékletét képező, elektronikus úton benyújtandó dokumentumok Az alábbiakban felsorolt dokumentumokat elektronikus úton, az egységes kérelem mellékleteként kell benyújtani, az egyes

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe

Részletesebben

EMVA III. IV. tengely

EMVA III. IV. tengely Kifizetési kérelemk EMVA III. III.-IV. IV. tengely 1 Kifizetési kérelmek Jogszabályok: 2007 évi XVII tv. (MVH tv.) 23/2007 FVM rendelet (Vhr.), 35/2013 VM rendelet ( Leader jogcímrendelet) 104/2013 VM

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 2013.11.09 1 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 2013.11.09 1 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 1 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

FELHÍVÁS. Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. megvalósítására

FELHÍVÁS. Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. megvalósítására FELHÍVÁS Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések megvalósítására A Felhívás címe: Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések A Felhívás kódszáma: VP4-12.2.1-16.

Részletesebben

Hírlevél 2013. május

Hírlevél 2013. május Hírlevél 2013. május LEADER 2013-pályázatokkal kapcsolatos tudnivalók 2.o LEADER pályázatok benyújtásának várható menete 4.o 35/2013. (V.22.) VM rendelet rövid ismertetése 6.o Információs fórum idöpontok

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó AZ Ú T A T U D O M Á N Y H O Z AL P R O G R A M E L L E NŐRZÖ T T AD A T R Ö G Z Í T É S I F E L Ü L E T É N E K K E Z E L É S É H E Z

Ú T M U T A T Ó AZ Ú T A T U D O M Á N Y H O Z AL P R O G R A M E L L E NŐRZÖ T T AD A T R Ö G Z Í T É S I F E L Ü L E T É N E K K E Z E L É S É H E Z Ú T M U T A T Ó AZ Ú T A T U D O M Á N Y H O Z AL P R O G R A M E L L E NŐRZÖ T T AD A T R Ö G Z Í T É S I F E L Ü L E T É N E K K E Z E L É S É H E Z Az Út a tudományhoz alprogram a https://utravalo.wekerle.gov.hu/ut_2011

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA. SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK (vízép., stb.) 1

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA. SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK (vízép., stb.) 1 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból nyújtott támogatások építési beruházásokhoz való felhasználásának

Részletesebben

4. építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott fogalom;

4. építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott fogalom; 35/2013. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet

77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet 77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága... 4

Tartalomjegyzék. Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága... 4 Tartalomjegyzék Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága... 4 Önerdősülés nyilvántartásba vétele az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 11.

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

A LÓÚTLEVÉL KIADÁS, TULAJDONOS VÁLTOZÁS, LÓTARTÓ/TARTÓ- VÁLTOZÁS BEJELENTÉSÉNEK ÜGYRENDJE

A LÓÚTLEVÉL KIADÁS, TULAJDONOS VÁLTOZÁS, LÓTARTÓ/TARTÓ- VÁLTOZÁS BEJELENTÉSÉNEK ÜGYRENDJE A LÓÚTLEVÉL KIADÁS, TULAJDONOS VÁLTOZÁS, LÓTARTÓ/TARTÓ- VÁLTOZÁS BEJELENTÉSÉNEK ÜGYRENDJE NÉBIH 2014. február 10. v1.3 Tartalomjegyzék 1. LÓÚTLEVÉL-IGÉNYLÉS, LÓTULAJDONOS-VÁLTOZÁS, LÓTARTÓ/TARTÓ-VÁLTOZÁS

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 1 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó

Részletesebben

Baleseti jegyzőkönyv nyilvántartó

Baleseti jegyzőkönyv nyilvántartó Baleseti jegyzőkönyv nyilvántartó A nevelési-oktatási intézményekben bekövetkezett tanuló- és gyermekbalesetek KIR adatbejelentő rendszere Felhasználói útmutató O ktatási Hivatal Készült: 2016. február

Részletesebben

7/2007. (I. 30.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

7/2007. (I. 30.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 1. oldal, összesen: 13 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról A mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság NFFKÜ Zrt. www.norvegalap.hu www.egtalap.hu Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási

Részletesebben

141/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

141/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 141/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a piaci szereplőknek az 1973/2004/EK rendelet 37. cikke alapján energianövény feldolgozóként, illetve felvásárlóként történő elismeréséről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 Pályázati útmutató A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 HU08 Ösztöndíj program Tempus Közalapítvány Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez az Öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás jogcím keretében a mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások

Részletesebben

1. A kárenyhítési rendszerbe történő bejelentkezés. 2. A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség megállapítása

1. A kárenyhítési rendszerbe történő bejelentkezés. 2. A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség megállapítása 15988 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 160. szám A földművelésügyi miniszter 27/2014. (XI. 25.) FM rendelete a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével

Részletesebben

Kitöltési Útmutató a 2016. évi HOP monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2016. január 21. verziószám: 01

Kitöltési Útmutató a 2016. évi HOP monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2016. január 21. verziószám: 01 2. sz. melléklet: Kitöltési Útmutató a 2016. évi HOP monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez Kitöltési Útmutató a 2016. évi HOP monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2016.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV I. KÖTET

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV I. KÖTET Komplex mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer MKR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV I. KÖTET Kárbejelentés, biztosítási melléklet terület összesítő bizonylatok kitöltéséhez 2015.04.01. Verzió: 2.0 1. /63 oldal

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezıgazdasági üzemi

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 1/2016. (I.22) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 1/2016. (I.22) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1/2016. (I.22) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2016.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Agrár-környezetgazdálkodási támogatások

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Agrár-környezetgazdálkodási támogatások KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ EMVA Agrár-környezetgazdálkodási támogatások Verziószám: 01 Jogcímkód: 6.239.01.01 2009. június 01. Budapest FONTOS! Felhívjuk szíves figyelmüket,

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ EMVA ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések Verziószám: 03 2010. február 12. Budapest Tartalomjegyzék Fontos tudnivalók...3 Meghatalmazás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz. Verzió: 1.0

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz. Verzió: 1.0 ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz Verzió: 1.0 1 Tartalom 1. Az Útmutató célja, hatálya... 3 2. Kizáró okok listája... 4 3. A támogatási kérelmek elbírálásának

Részletesebben

2013.05.31. Utófinanszírozás: Vegyes finanszírozás: Szállítói finanszírozás: Engedményezés: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

2013.05.31. Utófinanszírozás: Vegyes finanszírozás: Szállítói finanszírozás: Engedményezés: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Utófinanszírozás: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pályázati e-ügyintézés, Online számlakitöltő A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a számla, vagy egyéb, az elszámolást

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ Kifizetési kérelem Verziószám: 2.0 2011. március 24. Tartalom Fontos tudnivalók... 2 Belépés a felületre... 3 Meghatalmazás használata... 5 Kérelem kitöltésének

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ Felhasználói kézikönyv III. számú melléklet 2015. 04. 01. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság 1071

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ kifizetési kérelemhez a Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás jogcím keretében benyújtott kifizetési kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6-124-01-01 Általános

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás. A Felhívás kódszáma: VP3-17.1.1-16

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás. A Felhívás kódszáma: VP3-17.1.1-16 FELHÍVÁS A Felhívás címe: Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás A Felhívás kódszáma: VP3-17.1.1-16 Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők részére, a mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 144/2015. (XII. 1.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 144/2015. (XII. 1.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 144/2015. (XII. 1.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről I. Jogszabályi alap A zöldség-gyümölcs termelői csoportok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység.

TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység. TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység 1 v 1.3 2015.11.26. Tartalomjegyzék: 1. A KÉMIAI BIZTONSÁGI SZAKRENDSZER ELÉRÉSE...

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 105. szám 17845 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 41/2015. (VII. 20.) FM rendelete a zöldség-gyümölcs termelői csoportokra és termelői szervezetekre

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 138. szám 33277 A vidékfejlesztési miniszter 111/2011. (XI. 24.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezõgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012.

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Monitoring adatszolgáltatás

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Monitoring adatszolgáltatás 3. sz. melléklet: Segédlet az elektronikus felület használatához SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ EMVA Monitoring adatszolgáltatás Verziószám: 01 2016. január 21. Budapest I. Fontos tudnivalók

Részletesebben

124/2009. (IX. 24.) FVM

124/2009. (IX. 24.) FVM 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A 2013.2.2. óta hatályos szöveg. OptiJus Opten Kft. 1. 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet

A 2013.2.2. óta hatályos szöveg. OptiJus Opten Kft. 1. 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet OptiJus Opten Kft. 1. 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 FELHÍVÁS A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben a mezőgazdasági vállalkozások meglévő termékszerkezet

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás Támogatási kérelem Verziószám: 1 2013. február 4. Tartalom Fontos tudnivalók... 2 Firefox portable...

Részletesebben

Kitöltési útmutató 1.0 Verzió

Kitöltési útmutató 1.0 Verzió Kitöltési útmutató 1.0 Verzió Az ABEV J16 számú 1.0 verzió számú KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009.03.01-től alkalmazandó Sorszámtartományok elszámolása című J16 számú nyomtatvány számítógéppel történő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter VIII/ /2013. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült

Részletesebben

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Iratkezelési és Irattárazási Szabályzat

Iratkezelési és Irattárazási Szabályzat Iratkezelési és Irattárazási Szabályzat 2016. 1 / 34 A, mint felsőoktatási intézmény iratkezelési rendjét a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény

Részletesebben

Gyermektartásdíj megelőlegezése GYT

Gyermektartásdíj megelőlegezése GYT Gyermektartásdíj megelőlegezése GYT Felhasználói kézikönyv V. számú melléklet 2015. 04. 01. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság 1071 Budapest, Peterdy

Részletesebben

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése (A pályázat kódja: ROM-ISK-15) Kitöltési Segédlet Készült: 2015. október 26. 1. oldal Tartalom 1. Regisztráció... 3 2. Bejelentkezés, jelszóváltoztatás,

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 3540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 42. szám A földművelésügyi miniszter 12/2015. (III. 30.) FM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott

Részletesebben

projekt címe: ÁROP-2216 - Jogalkalmazás javítása a mezőgazdasági

projekt címe: ÁROP-2216 - Jogalkalmazás javítása a mezőgazdasági A vidékfejlesztési miniszter 115/2011. (XII. 9.) VM rendelete a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az IGÉNYBEJELENTÉS TÁPPÉNZ, TERHESSÉGI-GYERMEKÁGYI SEGÉLY, GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ, BALESETI TÁPPÉNZ IGÉNYLÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNYHOZ 2.1 verzió

Részletesebben

6. Az R1. 16. (3) bekezdésében a február 1. és 28. között szövegrész helyébe a március 1. és 31. között szöveg lép.

6. Az R1. 16. (3) bekezdésében a február 1. és 28. között szövegrész helyébe a március 1. és 31. között szöveg lép. 2824 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 26. szám A vidékfejlesztési miniszter 13/2014. (II. 24.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú

Részletesebben

Diákigazolvány Elektronikus Igénylési Rendszer Oktatási Hivatal által biztosított igénylő felület. Felhasználói kézikönyv. v 4.1

Diákigazolvány Elektronikus Igénylési Rendszer Oktatási Hivatal által biztosított igénylő felület. Felhasználói kézikönyv. v 4.1 Diákigazolvány Elektronikus Igénylési Rendszer Oktatási Hivatal által biztosított igénylő felület Felhasználói kézikönyv v 4.1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Előfeltételek... 3 3. A diákigazolvány

Részletesebben

AZ OEP TAJ ELLENŐRZÉS BEVEZETÉSE AZ IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI)

AZ OEP TAJ ELLENŐRZÉS BEVEZETÉSE AZ IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) AZ OEP TAJ ELLENŐRZÉS BEVEZETÉSE AZ IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) RENDSZERBE I. ÜTEM FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS AZ ADATSZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE KENYSZI: v.1.2.2.0 Dátum: 2015.04.10. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

II. Átutalásos számla kiállítása előzetes kérés esetén befizetés előtt

II. Átutalásos számla kiállítása előzetes kérés esetén befizetés előtt II. Átutalásos számla kiállítása előzetes kérés esetén befizetés előtt Mikor kell átutalásos számlát kérni? Ha a költségtérítési/önköltségi díj fizetését egészben vagy részben a munkáltatója vagy saját

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya 4830 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 51. szám A vidékfejlesztési miniszter 34/2014. (IV. 4.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16)

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16) Összefoglaló 2016.02.10 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16) Összefoglalás Jelen felhívás célja a kertészeti ágazaton belül

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 46. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 46. szám MAGYAR KÖZLÖNY 46. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. március 27., csütörtök Tartalomjegyzék 23/2014. (III. 27.) EMMI rendelet A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése. A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.4-16

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése. A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.4-16 FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására és a mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozására A Felhívás címe: A mezőgazdasági vízgazdálkodási

Részletesebben

31/2013. (V. 2.) VM rendelet

31/2013. (V. 2.) VM rendelet 1. oldal, összesen: 24 oldal 31/2013. (V. 2.) VM rendelet az egyes iskolai ellátást, valamint a zöldség-gyümölcs ágazat támogatási jogcímeit szabályozó rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

elektronikus kitöltés és benyújtás

elektronikus kitöltés és benyújtás Felhasználói kézikönyv Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG- VP) elektronikus kitöltés és benyújtás 2015. Verzió 02. 1 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 2. BEVEZETÉS... 4 3. A BEADÓ FELÜLET

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13) PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

Útravaló Ösztöndíjprogram ÚT A DIPLOMÁHOZ. ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Pályázati kategória kódja: UTR-UD-14

Útravaló Ösztöndíjprogram ÚT A DIPLOMÁHOZ. ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Pályázati kategória kódja: UTR-UD-14 ÚT A DIPLOMÁHOZ ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Pályázati kategória kódja: UTR-UD-14 A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. UTR-UD-14 ÚT A DIPLOMÁHOZ 1. Pályázat benyújtására

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Kertészet korszerűsítése Üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 15., hétfő Tartalomjegyzék 33/2014. (IX. 15.) MNB rendelet A Somogyvár-Kupavár rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról 13440 8/2014.

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 1 ÚTMUTATÓ AZ IGÉNYBEJELENTÉS TÁPPÉNZ, CSECSEMŐGONDOZÁSI DÍJ, GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ, BALESETI TÁPPÉNZ IGÉNYLÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 3.1 verzió Tartalomjegyzék

Részletesebben

: Az Ör. 7. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. : Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetve:

: Az Ör. 7. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. : Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetve: Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008.(I. 31.) rendelete A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2007.(III.29.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Mezőgazdasági termékek értéknövelése (VP-ÉLIP) felhíváshoz Felhívás kódszáma: VP-3-4.2.1-15 Verziószám: 0.1 2016. január

Részletesebben

47/2012. (V. 11.) VM rendelet

47/2012. (V. 11.) VM rendelet 1. oldal 47/2012. (V. 11.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Nagyvállalkozások OKJ-s és akkreditált képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhívásához

Részletesebben

A Kormány 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról 27770 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 207. szám A Kormány 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. és a 4. alcím tekintetében

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1..

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Szeged, 2008. Tartalom I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 A Szabályzat hatálya 5 Az iratkezelés szervezete 6 Az iratkezelés felügyelete, ellenőrzése

Részletesebben

Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg.

Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg. Budapest, 2011. március 22. Ára: 4870 Ft 3. szám Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg. A Pénzügyi Közlönyt

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Monitoring adatszolgáltatás

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Monitoring adatszolgáltatás SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ EMVA Monitoring adatszolgáltatás Verziószám: 01 2010. február 15. Budapest FONTOS! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elektronikus felület a Mozilla Firefox

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 7164 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 79. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 13. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 15., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 13. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 15., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 15., kedd Tartalomjegyzék 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 5/2011. (II. 15.) KIM rendelet 6/2011. (II. 15.) NGM rendelet 7/2011.

Részletesebben