ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR"

Átírás

1 ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az IGÉNYBEJELENTÉS TÁPPÉNZ, TERHESSÉGI-GYERMEKÁGYI SEGÉLY, GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ, BALESETI TÁPPÉNZ IGÉNYLÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNYHOZ 2.1 verzió 1

2 Tartalomjegyzék OEP Általános tudnivalók... 4 Az Igénybejelentés elnevezésű nyomtatvány kitöltése... 8 Az A pontjának kitöltése... 8 A B pontjának kitöltése... 8 A C pontjának kitöltése... 8 Az D pontjának kitöltése... 9 Az 1. A kérelmező (biztosított, foglalkoztatott) adatai elnevezésű blokk kitöltése... 9 A 2. Az ellátás alapját képező biztosításra vonatkozó adatok elnevezésű blokk kitöltése A 3. Adózás módja elnevezésű blokk kitöltése A 4. További biztosításra vonatkozó adtatok elnevezésű blokk kitöltése A 4.1 Az EGT tagállamban megszerzett biztosítási idő(k)re vonatkozó adatok...11 Külföldi biztosítási idők beszámítása pénzbeli ellátások igénylése esetén A 4.2 Az ellátás kezdő időpontját megelőző két évi biztosítási jogviszonyok A 4.3 A jelenlegi biztosítási jogviszonnyal egyidejűleg fennálló további jogviszonyok Az 5. Iskolai tanulmányok elnevezésű blokk kitöltése A 6. Az EGT tagállamban igénybe vett ellátásokra vonatkozó adatok elnevezésű blokk kitöltése A 7. Tartásdíj levonási kötelezettség fennállása esetén töltendő ki elnevezésű blokk kitöltése A 8. Igazolás az adókedvezményekről, az adóelőleg megállapításáról elnevezésű blokk kitöltése A Pótlap táppénz, gyermek ápolása címén igényelt táppénz ( gyáp ) megállapításához elnevezésű nyomtatvány kitöltése A 1. Kérelmező blokk kitöltése A 2. A táppénz összegének megállapításához szükséges adatok blokk kitöltése Táppénz megállapításához csatolni szükséges A Nyilatkozat gyermek ápolása címén igényelt táppénz megállapításához elnevezésű nyomtatvány kitöltése

3 A Pótlap terhességi-gyermekágyi segély megállapításához elnevezésű nyomtatvány kitöltése A 1. Kérelmező elnevezésű blokk kitöltése A szülési szabadságra és ennek megfelelő időtartamra vonatkozó adatok elnevezésű blokk kitöltése A terhességi-gyermekágyi segély megállapításához csatolni kell A Nyilatkozat terhességi-gyermekágyi segély megállapításához elnevezésű nyomtatvány kitöltése Kérelmező blokk kitöltése Nyilatkozat a terhességi-gyermekágyi segély folyósításához blokk kitöltése...29 A Pótlap gyermekgondozási díj megállapításához elnevezésű nyomtatvány kitöltése 31 A 1. Kérelmező blokk kitöltése A gyermekgondozási díj összegének megállapításához szükséges adatok blokk kitöltése Az Igénybejelentés gyermekgondozási díjra elnevezésű nyomtatvány kitöltése A kérelmező adatai blokk kitöltése blokk kitöltése blokk kitöltése A kérelmezőnek elnevezésű blokk kitöltése Jelölje X-el, ha a 3. pontban megjelölt gyermek után részesül/részesült-e valaki ellátásban elnevezésű blokk kitöltése Nyilatkozat blokk kitöltése A Pótlap baleseti táppénz megállapításához elnevezésű nyomtatvány kitöltése A 1. Kérelmező (biztosított, foglalkoztatott) adatai blokk kitöltése A balesetre vonatkozó adatok blokk kitöltése A baleseti táppénz megállapításához szükséges adatok blokk kitöltése A baleseti táppénz megállapításához szükséges adatok blokk kitöltése...41 Az Adatlap folyamatos keresőképtelenség igazolásához elnevezésű nyomtatvány kitöltése Az egészségbiztosítás által nyújtható pénzbeli ellátásokat érintő jogszabályok OEP 3

4 Általános tudnivalók Az egyéni vállalkozó (ideértve az ún. főfoglalkozású, a kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő, és a heti 36 órás munkaidő, vagy nappali tagozatos hallgatói jogviszony fennállása melletti egyéni vállalkozót is), továbbá a mezőgazdasági őstermelő és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj. törvény) 56/A. -ban meghatározott képviseletet ellátó személy, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira, valamint a baleseti táppénzre vonatkozó kérelmét az erre a célra rendszeresített Igénybejelentés táppénz, gyermek ápolása címén igényelt táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez elnevezésű nyomtatványon (továbbiakban: Igénybejelentés ) köteles benyújtani. Az Igénybejelentés táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez elnevezésű nyomtatvány kiállítására kötelezett a (2a) bekezdésben foglaltaknak megfelelően nyújthatja be a pénzbeli ellátás iránti igényét a székhelye (telephelye) szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez. Az Ebtv. 61. (5) bekezdése szerinti kérelem kinyomtatva és aláírva személyesen vagy postai úton nyújtható be, vagy regisztrációt követően elektronikus úton - ügyfélkapun keresztül - küldhető meg az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez. 1 Az igénylő az Igénybejelentés -t a biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt 5 napon belül a székhelye (telephelye) szerint illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervének (továbbiakban: EPSZSZ) köteles megküldeni. A megküldés történhet elektronikusan, vagy az Általános nyomtatványkitöltő (továbbiakban: ÁNYK) program segítségével kitöltött nyomtatvány kinyomtatását követően postai úton vagy személyesen. Az igénylő, az Igénybejelentés -t két példányban köteles kiállítani, és annak egy példányát öt évig megőrizni FIGYELEM! Az Igénybejelentés elnevezésű nyomtatvány kitöltése önmagában nem elegendő az igénybejelentéshez. A kérelem elbírálásához az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak, illetőleg a baleseti táppénznek megfelelő Pótlap -ot ( Pótlap -okat), illetetve Nyilatkozat -o(ka)t is ki kell tölteni, és beküldeni. A postai úton, vagy személyesen benyújtott Igénybejelentés aláírás nélkül érvénytelen! Az elektronikus úton történő benyújtás feltétele, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervnél, az okmányirodában, illetve az EPSZSZ-nél regisztráltassa magát. 1 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1) Korm. rendelet 37. (2) és (2a) bek. 4

5 Az elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira, illetőleg a baleseti táppénzre vonatkozó igényérvényesítés során az egyes ellátásokhoz az Eb. törvény Vhr.-ben meghatározott igazolásokat papíralapú digitalizált dokumentumként kell csatolni az elektronikus űrlaphoz. A csatolmány fájl kiterjesztése csak pdf. formátumú lehet. Nem lehet papíralapú digitalizált dokumentumként az elektronikus űrlaphoz csatolni - az Eb. törvény Vhr a alapján kiállított Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásról (továbbiakban: Igazolvány) elnevezésű Igazolványt, - az Eb. törvény Vhr. 37/A. -a szerint kiállított Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához (továbbiakban: Jövedelemigazolás) elnevezésű szigorú számadású nyomtatványt, A papíralapú digitalizált dokumentumon, elektronizált űrlapon, illetve a papíralapú eredeti igazoláson lévő adatok egyezőségéért a beküldő felel. Ez a nyomtatvány okmányirodai regisztrációt követően az Ügyfélkapu -n keresztül elektronikusan is benyújtható, ennek feltétele, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervnél, az okmányirodában, továbbá a Fővárosi vagy Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervénél (továbbiakban: EPSZSZ) regisztrálásra kerüljön sor. (Ezzel kapcsolatos további információért kérjük, látogasson el a honlapra.) Az EPSZSZ-nél történő regisztrációhoz szükséges Regisztrációs lap letölthető a honlapról. A regisztrációs lap beküldhető postai úton, illetve benyújtható személyesen. Az Igénybejelentés kitöltéséhez a honlapról töltheti le az ÁNYK - AbevJava nyomtatványkitöltő és - ellenőrző programot, mely segít Önnek a nyomtatvány megfelelő kitöltésében. Ügyfélkapun elektronikus úton történő beküldés esetén kérjük, figyeljen arra, hogy kérelmezőnként 2 elektronikus üzenetnek kell Önhöz megérkeznie. 1. Az első üzenet arról tájékoztatja Önt, hogy az Ügyfélkapu fogadta küldeményét. 2. A második üzenet az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól (OEP) érkezik, mely tartalma szerint 3 féle lehet: a) OEP fogadta a küldeményt a feldolgozás megkezdődött. b) OEP-nél nem regisztrált, így a küldeményt nem tudjuk fogadni. c) Helytelen adatok miatt a kérelmező azonosítása nem lehetséges, a nyomtatvány kitöltése javításra szorul, így a nyomtatványt nem tudjuk fogadni. Kérjük, minden esetben figyelmesen olvassa el üzenetünket. 5

6 A kitöltést támogató program segít Önnek, hogy a használat során a lehető legkevesebb hibát kövesse el, illetve a kitöltés befejezésekor elvégzett ellenőrzés esetén felhívja a figyelmét a további feladataira, ha valamit nem jól (vagy hiányosan) közölt a nyomtatványon. Bizonyos adatokat elegendő csak egyszer kitöltenie, a továbbiakban a program önállóan számol, illetve biztosítja a nyomtatványon az adatok megjelenését. A kitöltési program gyakorlati alkalmazása során felmerülő problémákat folyamatosan revideáljuk, ezért a program letöltésekor mindig az utolsó verziót válassza. A nyomtatvány ellenőrzésekor megjelenő ablakban megjelenő üzenetek mindig a betöltött nyomtatványra vonatkozó üzeneteket tartalmazzák, melyek az alábbiak lehetnek: - Kék ( ) jelzéssel megjelenő üzenet súlyos hibára hívja fel a figyelmet, melynek javítása nélkül a nyomtatványra nem kerül rá a 2D bárkód, melynek hiányában a nyomtatvány elektronikusan nem küldhető meg a hatóság részére, illetve a postai vagy személyes úton eljuttatott nyomtatvány nem dolgozható fel. - Piros ( ) jelzéssel megjelenő üzenet megakasztó hibaüzenet, melynek javítása hiányában hibásan marad ugyan a nyomtatvány, de ettől eltekintve a nyomtatványkitöltő program a 2D bárkóddal ellátja a nyomtatványt, így a nyomtatvány elektronikus úton továbbítható a hatóság felé. A nyomtatvány feldolgozása során, amennyiben olyan hibát találnak, aminek korrigálása nélkül feldolgozhatatlanná válik a nyomtatvány, abban az esetben a foglalkoztató székhelye szerint illetékes Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve hiánypótlásra szólítja fel a foglalkoztatót, melyben kérik, hogy a hiba kijavítását követően ismételten küldje meg a Igénybejelentés elnevezésű nyomtatványt. - Sárga ( ) jelzéssel megjelenő üzenet figyelmeztető üzenet, mely tájékoztató jellegű, kitöltést segítő információt közöl. Általában olyan ellentmondásokra hívja fel a figyelmet, ami nem számít hibának, de jó, ha odafigyel rá a felhasználó a nyomtatvány kitöltése közben. Továbbá a nyomtatványokhoz kapcsolódó nyilatkozatok, eredeti dokumentációk megküldésére hívja fel a figyelmet, melynek hiányában nem bírálható el a kérelem. Ha a nyomtatvány ellenőrzésekor csak figyelmeztető üzeneteket talál, akkor a nyomtatvány hibamentes. A kitöltő program segít Önnek az Igénybejelentés kitöltésében, de a használata a Kitöltési útmutató ismerete nélkül nem biztosítja a hibátlan kitöltés lehetőségét. Az internetes kitöltő program segítéségével elkészített Igénybejelentés -ben a nyomtatást követően de a beküldést megelőzően észlelt hiba esetén, a nyomtatványt az internetes program segítéségével ismételten ki kell tölteni, az így javított (és szükség esetén kinyomtatott) nyomtatványt kell továbbítani. A kinyomtatott Igénybejelentés -ben utólag módosításokat kézzel beírni nem lehet, mert a feldolgozás során a kétdimenziós vonalkód beolvasó nem veszi figyelembe. 6

7 Amennyiben postai úton, vagy személyesen juttatja el a kitöltő program segítségével elkészített nyomtatványokat, úgy az Igénybejelentés -en közölt adatok hitelességét az adatszolgáltatásra kötelezett az aláírásával igazolja, ezért kérjük, hogy az előnyomott helye(ke)n feltétlenül írja alá! Ha helyette meghatalmazottja járt el, az Igénybejelentés -t neki kell aláírnia. 7

8 Az Igénybejelentés elnevezésű nyomtatvány kitöltése OEP Az A pontjának kitöltése Itt kell megjelölni, hogy az Igénybejelentés milyen jogcímen - Új igény ként - Módosítás ként kerül benyújtásra. A válasz kitöltése minden esetben kötelező, de csak egy jogcím jelölhető meg. A B pontjának kitöltése Az igényelt ellátás típusa a legördülő menüből választható ki. Egyszerre csak egy fajta ellátási típus kerülhet kiválasztásra, az igényelt ellátás típusának kiválasztása kötelező. Ha az igénylő egyidejűleg több ellátást kíván igényelni, úgy abban az esetben ellátásonként külön-külön kell az Igénybejelentés -t kiállítani. Ha az ellátástípus kiválasztásra került, a program automatikusan jelzi (a megfelelő fül aktívvá válásával), hogy mely nyomtatványt kell még kitölteni az Igénybejelentés mellékleteként. Ha az igényelt ellátás - táppénz vagy gyermek ápolása címén igényelt táppénz ( gyáp ), akkor a Pótlap_tp_gyáp, - terhességi-gyermekágyi segély, akkor a Pótlap_thgys, - gyermekgondozási díj, akkor a Pótlap_gyed, - baleseti táppénz, akkor a Pótlap_bal_01 és Pótlap_bal_02 címszó alatt található nyomtatvány is ki kell tölteni. Ügyeljen arra, hogy ha a kiegészítő lapok kinyomtatásra kerülnek, és postai úton vagy személyesen kerülnek benyújtásra, akkor a kiegészítő lapokat a megjelölt helyen alá kell írnia! A kiegészítő lapok kitöltéséhez szükséges tudnivalókat az útmutatónak az egyes lapokhoz fűzött magyarázatából ismerheti meg. A C pontjának kitöltése A kérelmező jogviszonya a legördülő menüből választható ki. Csak egy fajta jogviszonytípus kerülhet megjelölésre, a megfelelő jogviszony kiválasztása kötelező. Ha az igénylő egyidejűleg fennálló több jogviszonnyal rendelkezik, és mindegyik jogviszonyából ellátást kíván igényelni, úgy jogviszonyonként külön-külön kell kiállítani az Igénybejelentés -t. A kérelmező jogviszonya menü alatt az alábbiak közül kell kiválasztani a megfelelő jogviszonyt: - Főfoglalkozású egyéni vállalkozó - Kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó - Heti 36 órás munkaidő mellett egyéni vállalkozó - Mezőgazdasági őstermelő - Tbj. 56/A. -a alapján önfoglalkoztató 8

9 - Közép vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányok mellett egyéni vállalkozó - Társas vállalkozás mellett egyéni vállalkozó Az D pontjának kitöltése Ezt a pontot akkor kell megjelölnie az igénylőnek, ha az Igénybejelentés -t a biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt ügyfélkapun keresztül - elektronikus úton kívánja eljuttatni a székhelye szerint illetékes EPSZSZ-nek. Ügyfélkapun történő benyújtás esetén a szükséges mellékleteket az Igénybejelentés - hez elektronikusan csatolni kell. Amennyiben az Igénybejelentés -hez nem kerülnek csatolásra a szükséges mellékletek, abban az esetben a program hibaüzenetben (kék) jelzi a mellékletek hiányát. Amennyiben az Igénybejelentés -t postai úton vagy személyesen kívánja benyújtani, az D. pontot nem szabad kitölteni. Postai úton vagy személyesen történő benyújtás esetén a program figyelmeztető üzenetben (sárga) jelzi, hogy mely dokumentumokat kell mellékelni az Igénybejelentés -hez. Az 1. A kérelmező (biztosított, foglalkoztatott) adatai elnevezésű blokk kitöltése Az Igénybejelentés első blokkjában találhatók a kérelmező (biztosított, foglalkoztatott) személyi adatainak feltüntetésére szolgáló előnyomtatott sorok. A következő sorok kitöltése minden esetben kötelező: - családi és utóneve, - TAJ-száma (a nyomtatványkitöltő program hibaüzenetben jelzi, ha hibás TAJszám került feltüntetésre), - születéskori neve (a születéskori nevet minden esetben be kell írni, függetlenül attól, hogy az a kérelmező jelenlegi nevével megegyezik-e vagy sem), - anyja neve, - születési helye, - születés időpontja, - adóazonosító jele (a nyomtatványkitöltő program hibaüzenetben jelzi, ha hibás adóazonosító jel került feltüntetésre), - adószáma, - lakcíme. Ha a kérelmező a pénzbeli ellátást bankszámlára kéri, akkor a bankszámlaszám megadására feltüntetett adatsor abban az esetben válik aktívvá, ha a Jelölje x-el, ha az ellátás folyósítását bankszámlára kéri mező kitöltésre kerül. Ha megjelölésre kerül, abban az esetben a Bankszámla száma rovat kitöltése kötelező. Ha a jelölő négyzet nem kerül megjelölésre, úgy Amennyiben az ellátást nem bankszámlára kéri utalni, akkor a folyósítás címe rovatok (város, község, irányítószám, közterület neve, közterület jellege, házszám/hrsz.) kitöltése kötelező. Ha épület, lépcsőház, emelet, ajtó is szerepel a címében, úgy ezen adatokat is kérjük 9

10 közölni. Lakcímként és folyósítás címként azt a címet kell megjelölni, ahol a kérelmező jellemzően tartózkodik. A lakcímet a házszámig kell kötelezően megadni. A 2. Az ellátás alapját képező biztosításra vonatkozó adatok elnevezésű blokk kitöltése Az Igénybejelentés 2. Az ellátás alapját képező biztosításra vonatkozó adatok blokkban a biztosított azon biztosítási jogviszonyára vonatkozóan kell az adatokat kitölteni, amely biztosítási jogviszony vagy annak megszűnése megalapozhatja az igényelt ellátásra való jogosultságot. 1. A jelenlegi biztosítási jogviszonyának kezdete kitöltése kötelező 2. Ha a biztosítási jogviszony megszűnt, akkor annak időpontja - Kitöltése kötelező, ha a biztosítási jogviszony megszűnt. 3. Az egyéni vállalkozói tevékenység kezdetének megadása kötelező. 4. Kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozás kezdetének megadása kötelező, ha a C pontban a kérelmező jogviszonyaként a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó került megjelölésre. 5. Jelölje x-el, ha a C pontban megjelölt jogviszony mellett részesül-e valamilyen ellátásban - Ha a rovat megjelölésre kerül, akkor a 6. A folyósított ellátás megnevezése rovat legördülő menüből az egyik ellátás kiválasztása kötelező. Ha a rovat nem kerül megjelölésre, akkor a 6., 7., 8., 9., rovatot nem szabad kitölteni. 6. A folyósított ellátás megnevezése Ha a 5. Jelölje X-el, ha a C. pontban megjelölt jogviszony mellett részesül-e valamilyen ellátásban rovat megjelölésre került, a legördülő menüből az alábbi ellátások valamelyikének kiválasztása kötelező: - Öregségi nyugdíj ellátás - Korhatár előtti ellátás - Átmeneti bányászjáradék - Szolgálati járandóság - Balettművészeti életjáradék - Rehabilitációs ellátás - Rokkantsági ellátás - Rehabilitációs járadék - Bányászok egészségkárosodási járadéka - Gyermekgondozási segély - Gyermeknevelési támogatás - Ápolási díj 7. A 2.6. pontban kiválasztott ellátás kezdete Ha a 5. Jelölje X-el, ha a C. pontban megjelölt jogviszony mellett részesül-e valamilyen ellátásban rovat megjelölésre került, akkor a rovat kitöltése kötelező. Ha a 6. A folyósított ellátás megnevezése legördülő menüből a Korhatár előtti ellátás, Rehabilitációs ellátás, illetve Rokkantsági ellátás kerül megjelölésre, abban 10

11 az esetben az ellátás kezdő dátumaként január 01-nél korábbi dátum nem lehet, tekintettel arra, hogy ezen ellátások csak január 01-ét követően állapíthatók meg. 8. A 2.6. pontban kiválasztott ellátás folyósítása melletti biztosítási jogviszony kezdete Ha a 5. Jelölje X-el, ha a C. pontban megjelölt jogviszony mellett részesül-e valamilyen ellátásban rovat megjelölésre került, akkor e rovat kitöltése kötelező. Az itt beírt dátum nem lehet korábbi az 1. A jelenlegi biztosítási jogviszony kezdete, és az 7. A 2.6 pontban kiválasztott ellátás kezdete pontokban beírt dátumnál. 9. A 2.6 pontban kiválasztott ellátás folyósításának szüneteltetése esetén annak kezdete Ha a 6. pontban kiválasztott ellátás folyósítását szünetelteti, abban az esetben a szünetelés kezdetének dátuma kötelezően kitöltendő. 10. A keresőképtelenséget, szülést vagy a gyermekgondozási díj igénybevételét megelőző két éven belül egyéni/társas vállalkozóként/mezőgazdasági őstermelőként egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett volt, akkor a mező kitöltése kötelező (ha a től mező kitöltött, akkor az ig mező kitöltése kötelező). 11. Ha a keresőképtelenséget, szülést vagy a gyermekgondozási díj igénybevételét megelőző két éven belül mentesült az egészségbiztosítási járulék fizetése alól, akkor annak jogcímének és időtartamának megadása kötelező. Ha a pontjának bármely sorjában az egészségbiztosítási járulék fizetése alóli mentesülés jogcíme kitöltött, akkor a hozzá kapcsolódó től ig mező kitöltése kötelező. A 3. Adózás módja elnevezésű blokk kitöltése Kitöltése kötelező! A 4. További biztosításra vonatkozó adtatok elnevezésű blokk kitöltése A 4.1 Az EGT tagállamban megszerzett biztosítási idő(k)re vonatkozó adatok Külföldi biztosítási idők beszámítása pénzbeli ellátások igénylése esetén Általános főszabály, hogy az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait a biztosított számára a biztosítása szerint illetékes teherviselő állam folyósítja. A szociális biztonsági rendszerek közösségen belüli koordinációjáról szóló rendeletek értelmében egy munkavállaló alapesetben csak egy tagállamban lehet biztosított. A biztosítás szerinti tagállam az, amelyben a munkavállaló ténylegesen munkát végez. E tekintetben nincs jelentősége annak, hogy a munkaviszonyra mely állam joga alkalmazandó, illetve a munkáltató székhelye mely tagállamban található. 11

12 Ha a keresőképtelenséget, szülést, vagy a gyermekgondozási díj igénybevételét megelőző két éven belül EU tagállamban biztosított volt, annak időtartama -tól-ig, annak jogcíme rovatok kitöltésre kerülnek, akkor a külföldi foglalkoztatóra vonatkozó adatokat (neve, címe stb.) is ki kell tölteni. Figyelem! A biztosítási jogviszony(ok) igazolására szolgáló hivatalos nyomtatványt csatolni kell. A 4.2 Az ellátás kezdő időpontját megelőző két évi biztosítási jogviszonyok Ezen rovatban a már megszűnt biztosítási jogviszonyokat kell feltüntetni! Ha a biztosított - a keresőképtelenség vagy - a gyermekgondozási díj igénybevétele, illetőleg - a szülés napját megelőző két éven belül más foglalkoztató(k)nál is biztosítási jogviszonyban állt 2, akkor ebben a blokkban kell feltüntetni a foglalkoztató(k)ra vonatkozó adatokat (név, adószám, cím, heti munkaidő, jogviszony kezdete és vége). Az itt feltüntetett jogviszony kezdete és vége dátum nem lehet későbbi, mint a jelenlegi biztosítási jogviszony kezdete (IB_táppénz 01 lap 2.1 pont). Fontos! a jelenlegi biztosítási jogviszonnyal egyidejűleg fennálló jogviszonyok feltüntetésére a 4.3. pont szolgál! Megjegyzés: Amennyiben az igénylő rendelkezésére álló Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról elnevezésű nyomtatványban szereplő 2 éven belüli biztosítási jogviszonyok ezen a helyen nem kerülnek feltüntetésre, úgy az igénylő mulasztási bírsággal sújtható. Ha a foglalkoztató(k)ra vonatkozó adatok kitöltésre kerülnek, akkor - a biztosítási időt az Eb. törvény Vhr a szerint kiállított Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról ( Tb. kiskönyv ), - az ellátás alapját képező jövedelmet pedig az Eb. törvény Vhr. 37/A.. alapján kiállított Jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához 3 elnevezésű nyomtatványokkal kell igazolni, melyet az igénylő a Igénybejelentés -sel együtt köteles benyújtani. Amennyiben a igénylő nem rendelkezik Jövedelemigazolás -sal, úgy erről írásban nyilatkoznia kell, melyet szintén szkennelt formában csatolni kell. A hivatkozott nyomtatványokat elektronikus úton történő benyújtás esetén szkennelt formában nem lehet csatolni, személyesen vagy postai úton lehet eljuttatni az illetékes EPSZSZ-hez. 2 Eb. törvény Vhr. 37. (3) bekezdése 3 Eb. törvény Vhr. 37. (3) bekezdése 12

13 4. Jelölje X-el, ha az igénybejelentést megelőző két éven belül álláskeresési támogatásban (munkanélküli ell.) részesült Amennyiben a kérelmező az igénybejelentést megelőző 2 éven belül álláskeresési támogatásban (munkanélküli ellátásban) részesült, abban az esetben a rovat kitöltése kötelező. A Tbj. törvény 4. -a (4) bekezdésének a) pontja határozza meg azon ellátások körét, amelyek az álláskeresési támogatás gyűjtőfogalmába beletartoznak, függetlenül a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvényben (továbbiakban: Flt.) meghatározottaktól. Így álláskeresési támogatás fogalmába beletartozik az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, keresetpótló juttatás, vállalkozói járadék, munkanélküli járadék, álláskeresést ösztönző juttatás, nyugdíj előtti álláskeresési segély is. A 4.3 A jelenlegi biztosítási jogviszonnyal egyidejűleg fennálló további jogviszonyok Ha a kérelmező egyidejűleg más foglalkoztatónál is biztosítási jogviszonyban áll, akkor a foglalkoztató nevét, adószámát, címét, valamint a jogviszony kezdetét fel kell tüntetni. Ha a kérelmező rendelkezik jelen biztosítási jogviszonya mellett más foglalkoztatónál egyidejűleg fennálló további jogviszonnyal, e tény azonban az Igénybejelentés -en közlésre nem kerül, úgy az EPSZSZ az igényt az igazolt biztosítási idő és a rendelkezésre álló adatok alapján bírálja el. Az 5. Iskolai tanulmányok elnevezésű blokk kitöltése Biztosításának a tartamára tekintet nélkül jár a táppénz annak, aki - 18 éves kora előtt válik keresőképtelenné, vagy - iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá válik, és keresőképtelenségéig megszakítás nélkül biztosított. Terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj igénylése esetén jelentősége van annak, hogy a kérelmező az igénylést megelőző két éven belül volt-e közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatának tanulója, vagy hallgatója. Terhességi-gyermekágyi segélyre és gyermekgondozási díjra jogosultság megállapításánál a jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 naptári napot. Az iskolai tanulmányok igazolásáról szóló dokumentum (pl. leckekönyv, iskola igazolása stb.) csatolása kötelező. A 6. Az EGT tagállamban igénybe vett ellátásokra vonatkozó adatok elnevezésű blokk kitöltése Jelölje X-el, ha részesül - EGT tagállamban nyugdíjban - EGT tagállamban betegséggel kapcsolatos ellátásban - EGT tagállamban anyasággal kapcsolatos ellátásban 13

14 - Közös háztartásban élő gyermek után családtag más tagállamban anyasággal kapcsolatos ellátásban rovatot csak abban az esetben kell kitölteni, ha részesül a fent említett ellátások valamelyikében. A 7. Tartásdíj levonási kötelezettség fennállása esetén töltendő ki elnevezésű blokk kitöltése Ha a 1. Jelölje X-el, ha tartásdíj fizetési kötelezettsége áll fenn rovat megjelölésre kerül, akkor a 2. pontot (tartásdíj mértéke, illetve összege) és a 3. pontot (tartásdíjra jogosult neve) is ki kell tölteni. Ha a 4. Jelölje X-el, ha az ellátás folyósítását bankszámlára kéri rovat megjelölésre kerül, akkor az 5. pontban a bankszámla számot is fel kell tüntetni. Ha a 4. Jelölje X-el, ha az ellátás folyósítását bankszámlára kéri rovat nem kerül megjelölésre, akkor a 6. Amennyiben az ellátást nem bankszámlára kéri utalni akkor a folyósítás címe rovatot (város, község, irányítószám, közterület neve, közterület jellege, házszám/hrsz., ha van, akkor az épület, lépcsőház, emelet, ajtó adatokat) kell kitölteni. Ha a 7. Jelölje X-el, ha további gyermek után tartásdíj fizetési kötelezettsége áll fenn rovat megjelölésre kerül, akkor a 8. pontot (tartásdíj mértéke, illetve összege) és a 9. pontot (tartásdíjra jogosult neve) is ki kell tölteni. Ha a 10. Jelölje X-el, ha az ellátás folyósítását bankszámlára kéri rovat megjelölésre kerül, akkor a 11. pontban a bankszámla számot is fel kell tüntetni. Ha a 10. Jelölje X-el, ha az ellátás folyósítását nem bankszámlára kéri rovat nem kerül megjelölésre, akkor a 12. Amennyiben az ellátást nem bankszámlára kéri utalni akkor a folyósítás címe rovatot (város, község, irányítószám, közterület neve, közterület jellege, házszám/hrsz., ha van, akkor az épület, lépcsőház, emelet, ajtó adatokat) kell kitölteni. A 8. Igazolás az adókedvezményekről, az adóelőleg megállapításáról elnevezésű blokk kitöltése A Jelölje X-el, ha a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (5) bekezdés alapján járó adóalap kiegészítést kívánja-e igénybe venni /A Személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII törvény (továbbiakban Szja.tv.) 47. (5) bekezdése szerint a (2) bekezdés alkalmazásában a) az adóalap-kiegészítés összege az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem - tekintettel a (6)-(9) bekezdések rendelkezéseire is - után 27 százalékkal megállapított összeg, b) ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a társadalombiztosítási járulék, az egészségügyi hozzájárulás megfizetésére (kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették), az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelemnek a bevételből a bekezdés rendelkezése szerint megállapított rész 78 százaléka minősül./ 14

15 a alapján (súlyos fogyatékosság címén) járó kedvezményt kívánja-e igénybe venni /Az Szja.tv a értelmében (1) Az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg (személyi kedvezmény). (2) Súlyosan fogyatékos személynek azt kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben említett betegségben szenved, továbbá, aki rokkantsági járadékban részesül./ - 29/A. -a alapján járó családi kedvezményt kívánja-e igénybe venni rovatok közül azokat kell megjelölni, amelyeket a kérelmező igénybe kívánja venni. Ha a 29/A. -a alapján járó családi kedvezményt kívánja-e igénybe venni rovat kitöltésre kerül, akkor - az eltartott gyermek(ek) száma (magzatot is beleértve) - ebből a kedvezményezett eltartott gyermekek száma - igénybe venni kívánt családi kedvezmény összege rovatok kitöltése kötelező. /Szja. tv. 29/A. -a alapján (1) A családi kedvezményt érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját [29. (1) bekezdés] a családi kedvezménnyel csökkenti. (2) A családi kedvezmény - az eltartottak lélekszámától függően - kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként a) egy és kettő eltartott esetén forint, b) három és minden további eltartott esetén forint. (4) Kedvezményezett eltartott a) az, akire tekintettel a magánszemély a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult, b) a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91. napjától megszületéséig), c) az, aki a családi pótlékra saját jogán jogosult, d) a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély. (5) Eltartott a) a kedvezményezett eltartott, b) az, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető./ A Jelölje X-el, ha a nyomtatvány kitöltésekor rendelkezésre állnak az alábbi nyomtatványok rovatot abban az esetben kell kitölteni, ha az Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról, illetve a Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához elnevezésű dokumentumok az igénylő rendelkezésére állnak. Az Igénybejelentés -en a keltezés helyének és időpontjának kitöltése kötelező. Az ügyintéző neve, valamint telefonszáma rovat kitöltése kötelező. A papíralapon benyújtott Igénybejelentés aláírás nélkül érvénytelen! Kérjük, hogy postai úton vagy személyesen benyújtott Igénybejelentés -on a bélyegzőlenyomatot úgy helyezze el, hogy az a 2.D-s bárkód mezőjét ne takarja. 15

16 A Pótlap táppénz, gyermek ápolása címén igényelt táppénz ( gyáp ) megállapításához elnevezésű nyomtatvány kitöltése Ha az Igénybejelentés B. pontjában igényelt ellátásként táppénz, vagy gyermek ápolása címén igényelt táppénz ( gyáp ) került megjelölésre, akkor e nyomtatvány kitöltése kötelező. A 1. Kérelmező blokk kitöltése 1. sor: Ha az Igénybejelentés -en a kérelmező családi és utóneve, valamint a TAJ-szám kitöltésre került, akkor ezen adatokat itt már újból kitölteni nem kell, mert a nyomtatványkitöltő program automatikusan kitölti. 2. sor: A keresőképtelenség első napja rovat kitöltése kötelező. A keresőképtelenség első napja az a nap, amelytől az illetékes orvos a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet alapján a keresőképtelenséget megállapította, és az Orvosi igazolás a keresőképtelen állományba vételről elnevezésű nyomtatvánnyal igazolta. Ha pedig a keresőképtelenség kórházi ápolással kezdődött, az a nap, amelyen a biztosítottat a kórház igazolása szerint a kórházba felvették. A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás időtartamát a fekvőbeteg-gyógyintézet által kiadott kórházi igazolással kell igazolni. Amennyiben a keresőképtelenség kórházi ápolással kezdődik, úgy a kórházi ellátás rovat utáni jelölő négyzet kitöltése kötelező. Az ún. kezdő orvosi igazolást, illetve folytatólagos orvosi igazolást (ha a folytatólagos orvosi igazolás a nyomtatvány benyújtásakor már a foglalkoztató rendelkezésére áll), illetve kórházi igazolást csatolni kell. 3. sor A kezdő orvosi igazolás szerint keresőképtelen tól dátumot itt már újból kitölteni nem kell, mert a nyomtatványkitöltő program automatikusan kitölti, amennyiben a 2. sorban a keresőképtelenség első napja rovat kitöltésre került. A kezdő orvosi igazolás szerint keresőképtelen ig dátumot, és a keresőképtelenség kódja mezőt kötelező kitölteni. A keresőképtelenséget igazoló orvosi igazolást az orvos munkahelyének bélyegzőjével (ún. hosszú bélyegző) és személyi orvosi bélyegzőjével (körbélyegző) kell ellátni. Az orvos a keresőképtelenség okát az orvosi igazoláson a felsoroltak alapján köteles jelölni: 16

17 - üzemi baleset: 1 -es kód, - foglalkozási megbetegedés: 2 -es kód, - közúti baleset: 3 -as kód, - egyéb baleset: 4 -es kód, - beteg gyermek ápolása: 5 -ös kód, - terhesség-szülés miatti keresőképtelenség: 6 -os kód, - közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltás, hatósági elkülönítés: 7 -es kód, - egyéb keresőképtelenség: 8 -as kód, - veszélyeztetett terhesség: 9 -es kód. OEP Amennyiben a keresőképtelenség nem kórházi ápolással kezdődik, akkor az ún. kezdő orvosi igazoláson maximum 7 naptári napi keresőképtelenség igazolható, a 8. naptól a keresőképtelenség igazolására az Orvosi igazolás folyamatos keresőképtelenségről (a.m. kutyanyelv ) elnevezésű nyomtatvány szolgál. Amennyiben a keresőképtelenség kórházi ápolással kezdődik, úgy -tól -ig időtartamként a benttartózkodás igazolásáról szóló nyomtatványon feltüntetett intervallumot kell beírni. Előreláthatólag hosszabb kórházi kezelést igénylő esetekben a fekvőbeteg gyógyintézmény úgy is kiállíthatja a keresőképtelenségről szóló igazolást, hogy az -ig rovatban jelenleg is megjegyzést ír. Ebben az esetben az - ig rovatban az igazolás kiállításának dátumát kell feltüntetni. 4. sor: A Jelölje X-el, ha a kérelemhez egyidejűleg csatol további keresőképtelenségről szóló igazolást ( [Adatlap_fki] lap) rovatot abban az esetben kell kitölteni, ha a Igénybejelentés kitöltésekor a foglalkoztató rendelkezésére áll Orvosi igazolás folyamatos keresőképtelenségről elnevezésű nyomtatvány. Ebben az esetben kérjük, figyelmesen olvassa el az Adatlap folyamatos keresőképtelenség igazolásához (Adatlap_fki) készült magyarázatot is. 5. sor: Ha az Igénybejelentés B. pontjában igényelt ellátásként gyermek ápolása címén igényelt táppénz ( gyáp ) került megjelölésre, akkor ennek a sornak (gyermek neve, TAJ-száma) kitöltése kötelező. 6. sor: A Jelölje X-el, ha továbbra is keresőképtelen rovatot abban az esetben kell kitölteni, ha a biztosítottat a keresőképtelen állományban tartó orvos az Orvosi igazolás a keresőképtelen állományba vételről elnevezésű nyomtatványon nem nyilvánította keresőképessé. 7. sor: Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a kérelmező a keresőképtelenség első napján munkát végzett. 8. sor: Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a kérelmező (biztosított) a keresőképtelenség időtartamra, vagy annak egy része alatt munkabérben, díjazásban részesült. 17

18 9. sor: A keresőképtelenség kezdetének évében igénybevett betegszabadság időtartama mezőt figyelmen kívül kell hagyni, tekintettel arra, hogy az igénybejelentés kiállítására kötelezett személyek nem tartoznak a Munka Törvénykönyve hatálya alá. A 2. A táppénz összegének megállapításához szükséges adatok blokk kitöltése A táppénzre, gyermek ápolása címén igényelt táppénzre ( gyáp ) való jogosultságot megelőző évben és a jogosultság évében azon jövedelmeket kell feltüntetni, amely után fennállt a pénzbeli egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség. Az irányadó időszakot meghatározza a folyamatos biztosítási idő. Amennyiben a folyamatos biztosítási idő az irányadó időszakban megszakad, a táppénz alapjaként a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni Jövedelem mező kitöltése Az 1. Jövedelem menüpontban először be kell írni, hogy melyik évi pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem kerül közlésre. A jövedelem összegét havi bontásban kell közölni, a közölt adatokat a program az összesen sorban automatikusan összesíti. Az 1. Jövedelem menüpont mindkét pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem közlésére rendelkezésre álló oszlop/mező kitöltése kötelező. Amely hónapban a kérelmező nem rendelkezett jövedelemmel, az adott mezőben nulla (0) forintot kell feltüntetni. Amely hónapra jövedelem feltüntetésére nem került sor (azaz nulla forint került közlésre), ügyeljen arra, hogy a 2. Jövedelemmel el nem látott időtartamok rovatba közöltek összhangba legyenek e ténnyel. 2. Jövedelemmel el nem látott időtartamok A 2. Jövedelemmel el nem látott időtartamok menüpontban kell közölni azokat az időtartamokat, amikor a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére nem volt kötelezett. A jövedelemmel el nem látott időtartamok jogcíme az Ok sorban legördülő menü segítségével kiválasztható. Ilyen jogcím lehet például, táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, fizetés nélküli szabadság stb. időtartama. Amennyiben a 2. Jövedelemmel el nem látott időtartamok közlésére szolgáló rovatok teljes egészében kitöltésre kerültek, és további jövedelemmel el nem látott időtartamokat kíván közölni, abban az esetben a Pótlap a betegszabadság, illetve jövedelemmel el nem látott időtartamok rögzítésére lap (Pótlap_időszak) válik aktívvá, amelynek 3. blokkjában további jövedelemmel el nem látott időtartamok rögzíthetők. Azon időtartamokat, amelyek alatt a biztosítás szünetelt, itt nem szabad feltüntetni! OEP 4 Eb. törvény 48. (3) bekezdése 18

19 Figyelem! A pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem összege, és a jövedelemmel el nem látott időtartamok, valamint azok jogcíme, jelentősen befolyásolják a táppénz naptári napi összegének megállapítását, alakulását. Éppen ezért, ha az összegek, az időtartamok, valamint azok jogcímei helytelenül kerülnek közlésre, a táppénz naptári napi összegének helytelen megállapítását vonhatja maga után. Kérjük, fokozott figyelemmel eljárni e menüpont kitöltése során! 3. A táppénzre való jogosultság első napján érvényes szerződésben meghatározott havi jövedelem rovat kitöltése kötelező! Ha a 4. Jelölje X-el ha kér pótlapot a nem rendszeres jövedelmek rögzítéséhez rovat kitöltésre kerül, a Pótlap nem rendszeres jövedelmek részletes adataihoz (Pótlap_nem rendsz) lap válik aktívvá. Pótlap nem rendszeres jövedelmek részletes adataihoz (Pótlap_nem rendsz) lap kitöltése: Kifizetés időpontjaként azt a dátumot kell beírni, amely napon a nem rendszeres jövedelem kifizetése megtörtént. Figyelembe vehető időszak beírásakor fokozott figyelemmel kell lenni arra, hogy a kifizetés jogcíme rovatba beírtak, vagy jogszabályok által meghatározott időtartamhoz, vagy a kifizető által meghatározott időtartamhoz kötöttek. A kifizetés jogcíme rovatnál legördülő menüpontból választhat, azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy nem minden jogcímen kifizetett nem rendszeres jövedelem képez pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapot. Ha a kifizetés időpontja kitöltött, akkor ezt a sort végig ki kell tölteni. Abban az esetben, ha az Igénybejelentés -en a kiállítás helye és dátuma kitöltésre került, akkor a program automatikusan az ott feltüntetett dátumot a Pótlap táppénz, gyermek ápolása címén igényelt táppénz ( gyáp ) elnevezésű nyomtatványon is megjeleníti. Táppénz megállapításához csatolni szükséges - keresőképtelenséget igazoló orvosi igazolást, vagy a kórház (klinika) által kiállított igazolást (ha a keresőképtelenség közegészségügyi okból történt hatósági elkülönítés, foglalkozástól eltiltás vagy járványügyi, illetőleg állat-egészségügyi zárlat miatt áll fenn a hatósági elkülönítésről szóló igazolást, foglalkozástól eltiltó, illetőleg a zárlatot elrendelő szerv igazolását), - nemzetközi egyezmények alapján beszámítható előzetes biztosítási időkre vonatkozó igazolásokat, - külföldön bekövetkező keresőképtelenség esetén, az akkor hatályos jogszabályoknak megfelelő igazolást, - amennyiben gyermekápolási táppénzt igényel a Nyilatkozat a gyermek ápolása címén igényelt táppénz megállapításához elnevezésű nyomtatványt, - Nyilatkozat üzemi balesetnek nem minősülő baleset körülményeiről elnevezésű nyomtatványt. 19

20 Amennyiben az Igénybejelentés előterjesztésére elektronikus ügyintézés keretében került sor úgy ezen alapbizonylatok szkennelt formában történő csatolása kötelező. Amennyiben a kitöltést követően kinyomtatva, postai úton, vagy személyesen nyújtja be a kérelmet, úgy a csatolandó okmányokat eredetben kell mellékelni. Kérjük, hogy postai úton vagy személyesen benyújtott Pótlap táppénz, gyermek ápolása címén igényelt táppénz ( gyáp ) megállapításához elnevezésű nyomtatványon a bélyegzőlenyomatot úgy helyezze el, hogy az a 2.D-s bárkód mezőjét ne takarja. 20

21 A Nyilatkozat gyermek ápolása címén igényelt táppénz megállapításához elnevezésű nyomtatvány kitöltése OEP A Nyilatkozat gyermek ápolása címén igényelt táppénz megállapításához elnevezésű nyomtatvány (továbbiakban: Nyilatkozat ) a gyermek ápolása címén igényelt táppénz ( gyáp ) iránti kérelem előterjesztéséhez szükséges. 1. pont A kérelmező családi és utónevét, valamint a TAJ-számát itt már újból kitölteni nem kell, mert a nyomtatványkitöltő program automatikusan kitölti. 2. pont A gyermek nevét, illetve TAJ-számát itt már újból kitölteni nem kell, mert a nyomtatványkitöltő automatikusan kitölti, amennyiben a Pótlap_tp_gyáp lap 1. blokkjának 5. pontja kitöltésre került. A gyermek születési idejének kitöltése kötelező! A Nyilatkozom, hogy a fent nevezett gyermekem után a legutóbbi születésnapját követően gyermek ápolása címén nap táppénzt vettem igénybe, illetve házastársam/élettársam gyermek ápolása címén nap táppénzt vett igénybe. rovatban kell közölni, hogy nevezett gyermeke után, a gyermek legutóbbi születésnapját követően a kérelmező, illetve házastársa/élettársa hány nap táppénzt vett igénybe gyermek ápolása címén. 5 A rovat kitöltése kötelező! Amennyiben a biztosított, illetve házastársa/élettársa a gyermek ápolása címén nevezett gyermek után, a gyermek legutóbbi születésnapját követően nem vett igénybe táppénzt, abban az esetben a rovatokba 0-t kell írni. Ha a fenti adatok sem a foglalkoztatónak, sem a kérelmezőnek nem állnak rendelkezésére, akkor az illetékes EPSZSZ saját nyilvántartásából állapítja meg a kérelmező, illetve házastársa/élettársa által gyermek ápolása címén igénybe vett táppénzes napok számát, vagy hivatalból keresi meg a kérelmező házastársa/élettársa foglalkoztatóját a hiányzó adat pótlása tárgyában. Ebben az esetben azonban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) által biztosított adatpótlási eljárás lefolytatására kerül sor, mely az ügyintézési idő meghosszabbodását vonhatja maga után. 3. pont Jelölje X-el, ha az ellátást egyedülállóként igényli rovat megjelölésre kerül, akkor az egyedülállóság kezdetének dátuma, és jogcíme kötelezően kitöltendő. Az egyedülállóság jogcíme legördülő menüből választható ki. Egyedülálló az, aki - hajadon - nőtlen 5 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény (továbbiakban: Eb. törvény) végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 28. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel. 21

22 - özvegy - elvált - házastársától külön él (kivéve, ha élettársa van). - házastársak, akik a vakok személyi járadékában részesülnek, vagy arra egyébként jogosultak. - házastársa rokkantsági ellátásban részesül és december 31-én I. vagy II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult. - házastársa öregségi nyugdíjban részesül és december 31-én I. vagy II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult. - házastársa rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket. - házastársa december 31-én I. vagy II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesült, és a szolgálati járandóság megállapítását kérte. - házastársa előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti. 6 Ha a Jelölje X-el, ha az ellátást egyedülállóként igényli rovat nem került megjelölésre, akkor a 4. blokk kitöltése kötelező. Ebben az esetben az egyedülállóság kezdetének dátumát, és jogcímét kérjük, ne töltse ki. 4. pont A házastárs (élettárs) családi és utóneve, TAJ-száma, házastársa (élettársa) kötelezően kitöltendő. Ha házastárs/élettárs TAJ-száma hibásan került feltüntetésre, akkor a program hibaüzenettel jelzi az elkövetett hibát. A házastárs foglalkoztatójának nevét és pontos címét (házszámig/hrsz-ig bezárólag) csak abban az esetben kell kitölteni, ha a Jelölje X-el, ha házastársának jelenleg van foglalkoztatója rovat kitöltésre került. Ügyeljen a házastárs/élettárs foglalkoztatójára vonatkozó adatok pontos feltüntetésére, mert ezen információ megkönnyíti a 2. pontban kért, gyermek ápolása címén igényelt táppénzes napok bekérését. Ha a kérelmező házastársának nincs foglalkoztatója, abban az esetben a foglalkoztató adatait nem kell kitölteni pont Kijelentem, hogy a háztartásomban élő gyermekem/gyermekeim után részemre jelenleg folyósítanak ellátást rovat kitöltése esetén az ellátás jogcíme legördülő menüből választható ki pont Kijelentem, hogy a háztartásomban élő további kiskorú gyermekem után részemre folyósítanak ellátást rovat kitöltése esetén az ellátás jogcíme legördülő menüből választható ki pont Kijelentem, hogy a 2. pontban nevezett gyermekem után más személy részére a keresőképtelenség kezdő napján/keresőképtelenség időtartama alatt folyósítanak/folyósítottak ellátást rovat kitöltése esetén az ellátás jogcíme legördülő menüből választható ki. OEP 6 Vhr. 27. (1)-(4) bekezdései 22

23 5.4. pont Az 5.3 pontban megjelölt ellátásban részesülő (részesült) más személy blokkot abban az esetben kell kitölteni, ha az 5.3 pont kitöltésre került. Kötelezően kitöltendő az 5.3. pontban megjelölt ellátásban részesülő (részesült) személy - neve, - TAJ-száma, - a folyósítás -tól -ig időtartama, - az ellátást folyósító szerv megnevezése, - az ellátást folyósító szerv címe (házszámig/hrsz-ig bezárólag) pont Ha az 5.2. pont kitöltésre került, akkor ebben a blokkban kötelező kitölteni a gyermek nevét, születési idejét, és TAJ-számát. A Nyilatkozat kiállítási helyének és időpontjának kitöltése kötelező! Figyelem! A gyermek ápolása címén igényelt táppénz folyósítását érintő változást 5 napon belül az illetékes EPSZSZ-nél be kell jelenteni. Ha bejelentés elmulasztásra kerül(t), vagy a közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak, és ebből jogalap nélküli kifizetés történt, úgy a kifizetés teljes összegét, és annak kamatait köteles az igénylő megtéríteni. 23

24 A Pótlap terhességi-gyermekágyi segély megállapításához elnevezésű nyomtatvány kitöltése Ha az Igénybejelentés B. pontjában igényelt ellátásként terhességi-gyermekágyi segély került megjelölésre, akkor e nyomtatvány kitöltése kötelező. OEP A 1. Kérelmező elnevezésű blokk kitöltése 1. sor: Ha az Igénybejelentés -en a kérelmező családi és utóneve, valamint a TAJszáma kitöltése került, akkor ezen adatokat itt már újból kitölteni nem kell, mert a nyomtatványkitöltő program automatikusan kitölti. 2. A szülési szabadságra és ennek megfelelő időtartamra vonatkozó adatok elnevezésű blokk kitöltése 1. sor: A terhességi-gyermekágyi segély igénybevétele céljából engedélyezett távollét első napjának megadása kötelező. A terhességi-gyermekágyi segély a szülési szabadság időtartamára jár. 7 A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) a határozza meg, hogy a terhes, illetőleg a szülő nőt huszonnégy hét (168 naptári nap) szülési szabadság illeti meg, melyet a szülés várható idejét megelőző naptól legfeljebb 4 hét (28 naptári nap) időtartamra vehet igénybe. A szülő nő nem köteles a 4 hét szülési szabadságot a szülés előtt kivenni, a szülés napjától is igényelheti az egész szülési szabadságot. A szülési szabadság igénybevételére a munkáltató és a munkavállaló megállapodása az irányadó. Ha a jogosult tevékenysége nem tartozik az Mt. hatálya alá, abban az esetben is az Mt.-nek a szülési szabadságra vonatkozó rendelkezése szerint kell a terhességigyermekágyi segély folyósításának időtartamát megállapítani. Ha az anyát az illetékes orvos terhesállományba vette, akkor a szülési szabadság kezdő napja a terhesállományba vétel napja. Ha az anya a terhesállományba vétel napjától kívánja a szülési szabadságot igényelni, akkor a 2. sor kitöltése is kötelező. 2. sor: A szülés várható időpontja a terhesgondozási könyv alapján, a dátum megadása kötelező Ha a biztosított nő nem nyújt be terhesállományba-vételi orvosi igazolást, terhességigyermekágyi segély a szülés napjától, illetve nyilatkozata alapján a szülés várható idejét megelőző 28. naptól állapítható meg. 7 Eb. törvény 40. (3) bekezdés 24

25 3. sor: A terhességi-gyermekágyi segély igénylésének jogcíme a kérelmező nyilatkozata alapján a legördülő menüből választható ki: A szülés napja a születési anyakönyvi kivonat alapján: Örökbefogadás, gyámság esetén a gyámhatósági határozat alapján a háztartásba kerülés időpontja: Az Ebtv. 40. (4) bekezdés c) és e) pont miatt kiadott igazoláson feltüntetett időpont: A szülő nő, illetve örökbefogadni szándékozó nő elhalálozása esetén az elhalálozás napja: Az egyik bejelölése akkor kötelező, ha a kérelmező nem a szülés várható idejét megelőző 28. naptól kéri a terhességi-gyermekágyi segélyt. A kiválasztást követő dátum kitöltése kötelező. Az Ebtv. 40. (4) bekezdésének c) pontja mondja ki, hogy terhességi-gyermekágyi segély a szülési szabadságnak megfelelő időtartam még hátralévő tartamára a csecsemőt gondozó vér szerinti apának is jár, ha a szülő nő az egészségügyi szolgáltató által az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott adattartalmú nyomtatvány szerint - igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól ezen egészségi állapot fennállásáig. Az Ebtv. 40. (4) bekezdésének e) pontja értelmében terhességi-gyermekágyi segély a szülési szabadságnak megfelelő időtartam még hátralévő tartamára annak a férfinek is jár, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket vele együtt örökbe fogadni szándékozó nő az egészségügyi szolgáltató által az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott adattartalmú nyomtatvány szerint igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól ezen egészségi állapot fennállásáig. 4. sor: Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a kérelmező (biztosított) a szülési szabadság időtartama, vagy annak egy része alatt munkabérben, díjazásban részesült. 3. Terhességi-gyermekágyi segély összegének megállapításához szükséges adatok blokk kitöltése Kérjük, figyelmesen olvassa el a Pótlap táppénz, gyermek ápolása címén igényelt táppénz ( gyáp ) elnevezésű nyomtatvány 2. A táppénz összegének megállapításához szükséges adatok elnevezésű blokkjában leírtakat. A terhességi-gyermekágyi segély összegének megállapításához szükséges adatokat az ott leírtak alkalmazásával szíveskedjék megadni. Az 1. Jövedelem menüpontban először be kell írni, hogy melyik évi pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem kerül közlésre. A jövedelem összegét havi bontásban kell közölni, a közölt adatokat a program az összesen sorban automatikusan összesíti. 25

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 1 ÚTMUTATÓ AZ IGÉNYBEJELENTÉS TÁPPÉNZ, CSECSEMŐGONDOZÁSI DÍJ, GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ, BALESETI TÁPPÉNZ IGÉNYLÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 3.1 verzió Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ADATLAP FOLYAMATOS KERESŐKÉPTELENSÉG IGAZOLÁSÁHOZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió

ÚTMUTATÓ AZ ADATLAP FOLYAMATOS KERESŐKÉPTELENSÉG IGAZOLÁSÁHOZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ÚTMUTATÓ AZ ADATLAP FOLYAMATOS KERESŐKÉPTELENSÉG IGAZOLÁSÁHOZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió Általános tudnivalók A biztosított az egészségbiztosítás

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ADATLAP FOLYAMATOS KERESŐKÉPTELENSÉG IGAZOLÁSÁHOZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 3.1 verzió

ÚTMUTATÓ AZ ADATLAP FOLYAMATOS KERESŐKÉPTELENSÉG IGAZOLÁSÁHOZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 3.1 verzió ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ÚTMUTATÓ AZ ADATLAP FOLYAMATOS KERESŐKÉPTELENSÉG IGAZOLÁSÁHOZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 3.1 verzió Általános tudnivalók A biztosított az egészségbiztosítás

Részletesebben

kell alkalmazni, hogy a kérelmet szakmailag az (1) bekezdés szerinti tanácsadó testület helyett a MEP ellenőrző főorvosa véleményezi.

kell alkalmazni, hogy a kérelmet szakmailag az (1) bekezdés szerinti tanácsadó testület helyett a MEP ellenőrző főorvosa véleményezi. kell alkalmazni, hogy a kérelmet szakmailag az (1) bekezdés szerinti tanácsadó testület helyett a MEP ellenőrző főorvosa véleményezi. Külföldi tartózkodás közben szükséges gyógykezelés megtérítése 12.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK SZABÁLYAI ÉS SZEMPONTRENDSZERE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK SZABÁLYAI ÉS SZEMPONTRENDSZERE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK SZABÁLYAI ÉS SZEMPONTRENDSZERE 1. (1) A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni: a) a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban

Részletesebben

(nyugellátás elbírálásához)

(nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2011. kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ( b, E, M és P lapokhoz) A 2011. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem

Részletesebben

Az egészségbiztosítási ellátások

Az egészségbiztosítási ellátások Az egészségbiztosítási ellátások Biczók Gyöngyi 1 Tartalom Oldal 1. Ellátásokra jogosultság 2 2. A legfontosabb fogalmak meghatározása 2 2.1 Biztosítási jogviszony 2 2.2 Egészségbiztosítási ellátás 3 3.

Részletesebben

Főlap adatok (nyomtatvány I-II. része) Tárgyidőszakban figyelembe vett szőlő- és termékkészlet alakulása

Főlap adatok (nyomtatvány I-II. része) Tárgyidőszakban figyelembe vett szőlő- és termékkészlet alakulása Kitöltési útmutató az Elszámolás a szőlőés borászati termékek, a pezsgő, valamint a Jöt. 80. (2a) bekezdésében meghatározott termék készletének alakulásáról című NAV_J05 elektronikus nyomtatványhoz Tartalomjegyzék

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY (CSOK) HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ, BŐVÍTÉSHEZ TERMÉKPARAMÉTEREK

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY (CSOK) HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ, BŐVÍTÉSHEZ TERMÉKPARAMÉTEREK CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY (CSOK) HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ, BŐVÍTÉSHEZ Az FHB Jelzálogbank Nyrt.-nél (a továbbiakban: Bank) 2016. február 11. napjától igényelhető a Családi Otthonteremtési Kedvezmény

Részletesebben

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár?

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015

Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015 Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015 1. Korhatár előtti ellátások Nem változott. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv. (Tny.) 6. -a szerint 2015.01.01-jétől csak az öregségi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ - K0157 NYOMTATVÁNY. Általános tudnivalók:

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ - K0157 NYOMTATVÁNY. Általános tudnivalók: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ - K0157 NYOMTATVÁNY Általános tudnivalók: Kitöltés előtt alaposan tanulmányozza át a vonatkozó jogszabályokat, a jelen kitöltési útmutatót, valamint a támogatási rendszerre vonatkozó

Részletesebben

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. Tájékoztatás a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2011. január 1-jétől alkalmazandó a személyi jövedelemadó

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója 05.12.15 1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója a 2005. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani. 16T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, nonprofit szervezetek a törzskönyvi jogi személyek és a civil szervezetek kivételével, külföldi vállalkozások,

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:. Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:. Lakóhely:...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Határidők kifizetők, foglalkoztatók és kijelölt munkáltatók részére egységesen

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Határidők kifizetők, foglalkoztatók és kijelölt munkáltatók részére egységesen KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló 13T1041-es jelű bejelentő és változás-bejelentő adatlaphoz Kedves Ügyfelünk! A 13T1041-es bejelentő és

Részletesebben

útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez

útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez Az adóhatósági adómegállapításra vonatkozó bejelentését és nyilatkozatát Ön 2006.

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására A Hivatal tölti ki! Érk.dátum: Érk. szám: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására A Hivatal tölti ki! ELLENŐRIZTEM Dátum: Aláírás: 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. I. Személyi adatok KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Átvettem: 2012 Szignó KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási

Részletesebben

Kérelem. személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:. Lakóhelye:. Tartózkodási helye:

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Kertészet korszerűsítése Üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának

Részletesebben

Biztosítási orvostani ismeretek Az egészségbiztosítás pénzbeli és természetbeli ellátásai

Biztosítási orvostani ismeretek Az egészségbiztosítás pénzbeli és természetbeli ellátásai Biztosítási orvostani ismeretek Az egészségbiztosítás pénzbeli és természetbeli ellátásai Rezidens törzsképzés 2015 Dr. Havasi Beáta SZTE Igazságügyi Orvostani Intézet A társadalombiztosítás fogalma A

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Kertészet korszerűsítése Gyógy- és fűszernövény termesztés (Kertészet - gyógynövény (VP)) felhíváshoz Felhívás kódszáma:

Részletesebben

Útravaló Ösztöndíjprogram ÚT A DIPLOMÁHOZ. ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Pályázati kategória kódja: UTR-UD-14

Útravaló Ösztöndíjprogram ÚT A DIPLOMÁHOZ. ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Pályázati kategória kódja: UTR-UD-14 ÚT A DIPLOMÁHOZ ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Pályázati kategória kódja: UTR-UD-14 A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. UTR-UD-14 ÚT A DIPLOMÁHOZ 1. Pályázat benyújtására

Részletesebben

K É R E L E M. aktív korúak ellátásának megállapítására. Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap... Anyja neve:. Lakóhelye:.

K É R E L E M. aktív korúak ellátásának megállapítására. Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap... Anyja neve:. Lakóhelye:. I. Személyi adatok K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név: Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap.... Anyja neve:. Lakóhelye:.

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől Egyszerűsített foglalkoztatásra 2010. augusztus 1-jétől a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) rendelkezései szerint létesíthető

Részletesebben

2. b, GYED - Gyermekgondozási Díj

2. b, GYED - Gyermekgondozási Díj 2. b, GYED - Gyermekgondozási Díj DR. IMMUN Egészségportál GYED - Gyermekgondozási Díj Gyermekgondozási díjra (GYED) jogosult: hirdetés Az a biztosított szülõ, - aki a gyermekgondozási díj igénylését,

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról A törvényt az Országgyűlés a 2013.

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2013.01.15-én meghirdetett

Részletesebben

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenységet érintő adatváltozás, a szünetelés és a tevékenység megszüntetésének bejelentése díj- és illetékmentes!

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenységet érintő adatváltozás, a szünetelés és a tevékenység megszüntetésének bejelentése díj- és illetékmentes! TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapokból (Törzslap 1-2.) és betétlapokból (A-I betétlapok) áll.

Részletesebben

(hatályos: 2016.02.11-től) A termék az Erste Bank Hungary Zrt.-nél 2016.03.04-tól érhető el.

(hatályos: 2016.02.11-től) A termék az Erste Bank Hungary Zrt.-nél 2016.03.04-tól érhető el. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY, MEGELŐLEGEZETT CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ, ÉPÍTÉSÉHEZ 16/2016. KORM. RENDELET SZERINT (hatályos: 2016.02.11-től)

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben

kitöltési útmutató TRAKT kérelem a termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése iránt

kitöltési útmutató TRAKT kérelem a termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése iránt kitöltési útmutató TRAKT kérelem a termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése iránt Jogszabályi háttér - A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) - A környezetvédelmi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a Magánfőző párlat adójegy megrendelése című NAV_J27 elektronikus nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a Magánfőző párlat adójegy megrendelése című NAV_J27 elektronikus nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a Magánfőző párlat adójegy megrendelése című NAV_J27 elektronikus nyomtatványhoz Tartalomjegyzék Bevezetés és jogszabályi háttér Főlap (nyomtatvány A-F része) Pótlap (nyilatkozatok)

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. március 18. napjától) Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyarország 2016. évi központi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez az Öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás jogcím keretében a mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások

Részletesebben

2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról*

2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* 63634 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám II. Törvények 2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* 1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

Az egészségbiztosítás ellátásai kapcsán két körről kell említést tennünk, a biztosítottakról és a jogosultakról.

Az egészségbiztosítás ellátásai kapcsán két körről kell említést tennünk, a biztosítottakról és a jogosultakról. 1 Biztosítotti jogviszony/jogosultság Kérdések és válaszok 1. Ki a biztosított és ki a jogosult? Az egészségbiztosítás ellátásai kapcsán két körről kell említést tennünk, a biztosítottakról és a jogosultakról.

Részletesebben

Ügyfél tájékoztató. Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK)

Ügyfél tájékoztató. Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) Ügyfél tájékoztató Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) Új lakás építésére vagy vásárlására A CSOK nyújtását az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A nemzetiségi támogatások felhasználására. (A pályázat kódja: NEMZ-16)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A nemzetiségi támogatások felhasználására. (A pályázat kódja: NEMZ-16) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A nemzetiségi támogatások felhasználására (A pályázat kódja: NEMZ-16) TARTALOMJEGYZÉK 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton

Részletesebben

Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres szoc. segély)

Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres szoc. segély) Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Dömösi Kirendeltség 2027 Dömös, Táncsics M. u. 2.. Iktató Iktató bélyegző, Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Ügytípus megnevezése: Mobilitási támogatások (lakhatási támogatás) Ügytípus rövid leírása:

Ügytípus megnevezése: Mobilitási támogatások (lakhatási támogatás) Ügytípus rövid leírása: Ügytípus megnevezése: Mobilitási támogatások (lakhatási támogatás) Ügytípus rövid leírása: A mobilitási támogatások: - helyközi utazás támogatása - csoportos személyszállítás - lakhatási támogatás A mobilitási

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015.

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Családi kedvezmény 2015. Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

1.. Kérelem Lakásfenntartási támogatás megállapításához

1.. Kérelem Lakásfenntartási támogatás megállapításához Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.11.) Kt. sz. rendelet 14/2009.(VIII.12.) KT. sz. rendelet, 10/2009.(VI.25.) KT. sz. rendelettel módosított a 6/2009. (III.25.) KT. számú

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kisújszállás Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kötelezően kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20.

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. mellék www.matraszentimre.hu e-mail: ado@matraszentimre.t-online.hu A bevallási

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. (Átvétel: Szignó: ) KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyes adatok 1.) A kérelmező személyére

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. rendelkezésre állási támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Konferenciatámogatás pályázati felhíváshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Konferenciatámogatás pályázati felhíváshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Konferenciatámogatás pályázati felhíváshoz A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány közgazdasági, pénzügyi valamint az ezekhez kapcsolódó interdiszciplináris témájú konferenciatámogatási

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 2012. évi törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Támogatható a járási hivatal által felajánlott vagy elfogadott képzése annak a személynek [Flt. 14. (1) bekezdés a)-g)]: aki álláskereső, o

Támogatható a járási hivatal által felajánlott vagy elfogadott képzése annak a személynek [Flt. 14. (1) bekezdés a)-g)]: aki álláskereső, o Ügytípus megnevezése: A foglalkoztatást elősegítő képzési támogatás Ügytípus rövid leírása: Támogatható a járási hivatal által felajánlott vagy elfogadott képzése annak a személynek [Flt. 14. (1) bekezdés

Részletesebben

7.19. Egészségügyi dokumentáció másolat kiadásának térítési díja... 17 8. Magyar biztosítással rendelkező betegek részére saját kérésükre

7.19. Egészségügyi dokumentáció másolat kiadásának térítési díja... 17 8. Magyar biztosítással rendelkező betegek részére saját kérésükre Tartalom 1. A szabályzat célja... 4 2. A szabályzat alkalmazási területe... 4 3. Hivatkozások... 4 4. A szabályzat tartalma... 5 5. Térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi ellátások... 5 5.1 Egészségügyi

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2005. március 24. Tartalomjegyzék I. rész Általános rendelkezések 3 1. 3 2. 3 3. 4 II. rész A férőhelyek

Részletesebben

K É R E L E M RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

K É R E L E M RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT 5. melléklet Kérelmező adatai: K É R E L E M RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Családpolitikai Szótár 2015 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

Kitöltési útmutató a Bejelentés adójegy és zárjegy felhasználásról című NAV_J08 elektronikus nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a Bejelentés adójegy és zárjegy felhasználásról című NAV_J08 elektronikus nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a Bejelentés adójegy és zárjegy felhasználásról című NAV_J08 elektronikus nyomtatványhoz Tartalomjegyzék Bevezetés és jogszabályi háttér Az elektronikus nyomtatvány kitöltése Főlap P01

Részletesebben

Kitöltési útmutató és a csatolandó dokumentumok listája a 2015/16. II. féléves Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázathoz

Kitöltési útmutató és a csatolandó dokumentumok listája a 2015/16. II. féléves Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázathoz Kitöltési útmutató és a csatolandó dokumentumok listája a 2015/16. II. féléves Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázathoz Kitöltési útmutató: Csak az a hallgató pályázhat: aki teljes idejű felsőfokú szakképzésben,

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0408 számú Támogatási kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0408 számú Támogatási kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0408 számú Támogatási kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez Általános információ 1. A támogatási kérelem benyújtása előtt célszerű

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Közgyógyellátás iránti kérelem

Közgyógyellátás iránti kérelem Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Dömösi Kirendeltség 2027 Dömös, Táncsics M. u. 2. Iktató Iktató bélyegző, Közgyógyellátás iránti kérelem Az űrlap minden rovatát olvashatóan, NYOMTATOTT BETÜKKEL

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék-és egészségügyi hozzájárulás, valamint szociális hozzájárulási adó fizetésének alapvető szabályai 2016. I.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Mezőgazdasági termékek értéknövelése (VP-ÉLIP) felhíváshoz Felhívás kódszáma: VP-3-4.2.1-15 Verziószám: 0.1 2016. január

Részletesebben

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁRI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁRI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁRI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE Államigazgatási és egyéb hatósági ügyek: Ügy fajtája: Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai: táppénz Eljárás típusa: kérelemre induló ügyek Alapvető

Részletesebben

Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): Tartalma: F I G Y E L E M!

Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): Tartalma: F I G Y E L E M! Pontszám alapján elért rangsor: Pontszám: Pályázó neve: Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): PÁLYÁZATI CSOMAG B Tartalma: F I G Y E L E M! 1. Pályázati űrlap 2. Benyújtandó mellékletek (1-3.) 1. A pályázat

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szentendre Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Sümegprága Települési Önkormányzat a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 0207-es bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 0207-es bevalláshoz Tisztelt Adózó! Ebben a bevallásban kell az államháztartással szemben a 2002. évben fennálló és az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adó és járulék kötelezettségeirôl számot adnia 2003. február 17-éig.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől!

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől! ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó 1 Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadó mértéke majdnem minden (összevont( adóalapba tartozó és külön adózó) ) jövedelemre egységesen 16 százalék. Kivételek. Megszűnik a

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14., hétfő 18 óra

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14., hétfő 18 óra B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Dunaharaszti Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás Földvári Gábor és Korányi G. Tamás KÖZÖS KÖTELEZŐ VÉTELI AJÁNLATA AZ Exbus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tőzsdére bevezetett és tőzsdére be nem vezetett törzsrészvényei vonatkozásában

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET

Részletesebben

ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN

ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN I. A bérbeadás helye a személyi jövedelemadó rendszerében: A magánszemély ingatlantulajdonos az ingatlan bérbeadási, szálláshely-szolgáltatási tevékenységét (a

Részletesebben

GIROLOCK SZOLGÁLTATÁS ÜZLETSZABÁLYZATA

GIROLOCK SZOLGÁLTATÁS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2015. január 1. napjától GIROLOCK SZOLGÁLTATÁS ÜZLETSZABÁLYZATA GIROLock szolgáltatási szerződés melléklete 1054 Budapest, Vadász utca 31. Telefon: (1) 428-5600, (1) 269-2270 Fax: (1) 269-5458

Részletesebben

152/2013. (VIII.22.) MVH

152/2013. (VIII.22.) MVH A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 187/2013 (XI. 29.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való

Részletesebben