ÉLETTÁRSI NYILATKOZATOK ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉLETTÁRSI NYILATKOZATOK ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁSA"

Átírás

1 ÉLETTÁRSI NYILATKOZATOK ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁSA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ ENYER 1.2 verzió Készült: február 10. Készítette: IDOM 2000 Konzulens Zrt.

2 1 Dokumentum kontroll 1.1 Dokumentum jellemzők Projekt hivatalos neve: Projekt rövid neve Projektazonosító: Al-projekt azonosító Élettársi nyilatkozatok elektronikus nyilvántartásának megvalósítása ENYER Projekt ENYER Projekt ENYER Dokumentum címe: Élettársi nyilatkozatok elektronikus nyilvántartása - Dokumentum azonosítója: Szerződés 2. számú melléklet (Ütemterv) 10. pont Verziószám: 1.2 Állapot: Átadott Kiadás kelte: Utolsó mentés kelte: Készítette: IDOM 2000 Konzulens Zrt. Fájlnév:.doc Elosztási jegyzék: MOKK-IDOM Dokumentum célja: Szerződés teljesítése 1.2 Jóváhagyások Név Cég Dátum Aláírás Németi János IDOM 2000 Konzulens Zrt Dúll Mária IDOM 2000 Konzulens Zrt Változtatások jegyzéke Verzió Dátum Változtatás rövid leírása Első verzió Második verzió Harmadik verzió 2./60. oldal

3 1.4 Kapcsolódó dokumentumok Dokumentum neve Kapcsolat tartalma - helye 1.5 Minőségügyi ellenőrzés Ellenőrzés célja Ellenőrzés dátuma Ellenőrzést végezte Aláírás ISO Garai Ilona 3./60. oldal

4 Tartalomjegyzék ENYER Projekt 1 Dokumentum kontroll Dokumentum jellemzők Jóváhagyások Változtatások jegyzéke Kapcsolódó dokumentumok Minőségügyi ellenőrzés Bevezetés Jogi környezet Az ENYER rendszer általános bemutatása A rendszer használathoz szükséges szoftver- és hardverkörnyezet Az ENYER rendszer funkciói Az ENYER rendszer indítása Digitális aláírás tesztelése Digitális aláírás teszt oldal A CAPICOM ActiveX komponens telepítése A digitális aláírás tesztelése a CAPICOM tesztelő oldalon Bejelentkezés A felhasználói felület A képernyők általános bemutatása Funkciók kiválasztása (menü) Funkció képernyők Felhasználói felület adatbeviteli, megjelenítési és funkcionális elemei Irat megnyitása és nyomtatása Egyedi megjelenítési beállítások Kilépés az alkalmazásból Eljárás-jegyzék Az élettársi kapcsolat fennállására vonatkozó nyilatkozat megtétele előtti teendők ENYER rendszeren kívül végzendő teendők Az illetékesség vizsgálata Ügyfelek tájékoztatása (általános kioktatási kötelezettség keretében) ENYER rendszerben végzendő teendők Élettársi nyilvántartás lekérdezése Személyazonosság és okmányellenőrzés elvégzése a JÜB rendszer segítségével Kézi adatrögzítés Az élettársi nyilatkozat nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendők (ENYER rendszerben végzendő teendők) Élettársi kapcsolat fennállásáról szóló jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozat készítése (ha a felek nem nyilatkoznak a születendő közös gyermek családi nevéről) Élettársi kapcsolat fennállásáról és a születendő közös gyermek nevéről szóló jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozat készítése A nyilvántartásba történő bejegyzésről szóló végzés készítése Végzés élettársi kapcsolat fennállásáról Végzés élettársi kapcsolat fennállásáról és születendő közös gyermek nevéről egységes szerkezetben A nyilvántartott élettársi kapcsolatok kezelése /60. oldal

5 7.1 Élettársi kapcsolat adatainak megtekintése Történeti adatok megtekintése Élettársi kapcsolat fenn nem állására vonatkozó jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozat bejegyzése a nyilvántartásba Az ENYER rendszeren kívül végezhető teendők Személyazonosság- és okmányellenőrzés Az élettárs címére vonatkozó adatigénylés Az ENYER rendszerben végzendő teendők Élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló nyilatkozat rögzítése Az élettársi kapcsolat fenn nem állásról szóló végzés rögzítése Születendő közös gyermek nevéről szóló jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozat kezelése Név és/vagy cím módosítása Iratok kezelése Tanúsítvány-készítés Nemleges tanúsítvány -készítés A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetéséhez kapcsolódó teendők A bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézményének rövid bemutatása A bejegyzett élettársi kapcsolat létrejötte A bejegyzett élettársi kapcsolat joghatásai A bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnése A bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyző általi megszüntetése A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésének gyakorlati bemutatása Az ENYER rendszeren kívül végzendő teendők Az illetékesség vizsgálata Felek meghallgatása Az ENYER rendszerben végzendő teendők /60. oldal

6 2 Bevezetés Jelen felhasználói dokumentációban az Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartása (a továbbiakban ENYER) rendszer működését, funkcióit, illetve a nyilvántartás vezetéséhez kapcsolódó, de az ENYER rendszeren kívül elvégzendő teendőket mutatjuk be. 3 Jogi környezet A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló évi XXIX. törvény (a továbbiakban Bét. tv) az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló évi XLV. törvény (a továbbiakban Kjnp.) módosításával- teremtette meg az Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásának (a továbbiakban ENYER) jogintézményét. A Bét. tv az élettársak vonatkozásában két jogintézményt hozott létre, melyeket élesen elválaszt egymástól. Az egyik a bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézménye, mely csak azonos neműek között, az erre irányuló hatósági eljárás (anyakönyvvezető közreműködésével történő létesítés) során jöhet létre, melyről az anyakönyvvezető hatósági nyilvántartást vezet (önálló anyakönyvben). A jogintézményre alapvetően a közigazgatási eljárás szabályai vonatkoznak. Ezzel szemben a polgári jogi szabályozás alá tartozó élettársi kapcsolat két olyan házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat nélkül közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben (életközösségben) együtt élő személy között áll fenn, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi kapcsolata vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban. Az élettársi kapcsolat létesítése nem hatósági aktus következménye, a felek szubjektív döntésén alapul, viszont ahhoz, hogy jogintézményi jelleget öltsön vagyis a kapcsolat későbbi joghatások kiváltására alkalmas legyen - közjegyző előtt nyilatkozni kell a kapcsolat fennállásáról. A nyilatkozatot a közjegyző nyilvántartása veszi. Az élettársi nyilvántartás az élettársi kapcsolat fennállása bizonyításának megkönnyítése céljából tartalmazza: a) két, nem cselekvőképtelen nagykorú kérelmező által közjegyző előtt közösen tett azon nyilatkozatot, hogy egymással a Polgári Törvénykönyv szerinti élettársi kapcsolatban élnek, és b) legalább az egyik kérelmezőnek a közjegyző előtt tett azon nyilatkozatát, hogy már nem áll fenn élettársi kapcsolata a vele együtt korábban nyilvántartásba vett személlyel. Az élettársi nyilvántartásba újabb, az a) pont szerinti nyilatkozat nem jegyezhető be, amíg a korábban nyilvántartásba vett élettársi kapcsolat fennállását az élettársi nyilvántartás igazolja. Az élettársi nyilvántartás igazolja, hogy egymással élettársi kapcsolata áll fenn azoknak, akiknek az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló közösen tett nyilatkozata az élettársi nyilvántartásban szerepel. 6./60. oldal

7 Az élettársi nyilvántartás nem igazolja az élettársi kapcsolat fennállását, ha a) az élettárs utóbb tett, az élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló nyilatkozatát az élettársi nyilvántartása bejegyezték; b) az élettársak egyike meghalt, vagy c) az élettársak bármelyike utóbb házasságot köt vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesít. 4 Az ENYER rendszer általános bemutatása Az ENYER rendszer alapvetően az élettársi nyilatkozatok nyilvántartására és azok kezelésére, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyző általi megszüntetése kapcsán hozott végzések kezelésére szolgál. 4.1 A rendszer használathoz szükséges szoftver- és hardverkörnyezet A program használatához Microsoft Windows XP (vagy újabb Microsoft Windows) operációs rendszer és Microsoft Internet Explorer 7.0 (vagy újabb) verziójú web böngésző, illetve a nyomtatáshoz az Adobe Acrobat Reader 7.0-ás (vagy annál újabb) változata szükséges. Az alkalmazás kényelmes használatához legalább 1024x768-as felbontású képernyő ajánlott. A digitális aláírás használatához a megfelelő digitális aláírás infrastruktúrával kell rendelkezni (közjegyzői vagy közjegyző-helyettesi szerepkört tartalmazó elektronikus aláírás). 4.2 Az ENYER rendszer funkciói Az ENYER rendszer a következő funkciókat biztosítja: Személyazonosság és okmányellenőrzés a JÜB rendszeren keresztül (élettársi kapcsolat fennállásának nyilvántartásba vételéhez) Nyilatkozat készítése A nyilatkozatok karbantartása Végzés készítése Végzés kijavítása, kiegészítése, módosítása Fennálló élettársi kapcsolat adatainak ellenőrzése az ENYER-ben Tanúsítvány és nemleges tanúsítvány készítése Bejegyzett élettársi kapcsolatot megszüntető végzés előállítása Adatszolgáltatás hatóság részére Az ENYER rendszer indítása A program a következő webcímen érhető el: A végleges IP cím és DNS még nem került meghatározásra. 7./60. oldal

8 A fenti hivatkozásra kattintva, vagy a webcímet a böngésző címsorába bemásolva, a bejelentkező képernyőre kerülünk. Itt lehetőség nyílik a digitális aláírás tesztelésére a Digitális aláírás teszt oldal meghívásával Digitális aláírás tesztelése A digitális aláírás tesztelése funkció a bejelentkezési képernyőről és emellett menüponton keresztül közvetlenül is elérhető Digitális aláírás teszt oldal A rendszer használatához szükséges digitális aláírás(ok) sikeres használatának elősegítésére lehet ezt a teszt funkciót elindítani, melynek segítségével az aláírások kezeléséhez szükséges Capicom program telepítéstől, az aláírás teszteléséig az egész folyamat tesztelhető éles adatok rögzítése nélkül. Az egyes operációs rendszerektől és böngésző főverziószámoktól, a böngésző nyelvétől függően a megjelenés, illetve az üzenetek az itt leírtakkal nem biztos, hogy teljesen megegyeznek, azonban az eljárás menete igen. A digitális aláírás teszteléséhez telepített digitális aláírásra van szükség! 8./60. oldal

9 A CAPICOM ActiveX komponens telepítése A menüpont kiválasztása után, ha még nincs telepítve a Capicom program, akkor egy felugró üzenet jelenik meg, mely figyelmeztet a telepítés szükségességére. A CAPICOM ActiveX komponens telepítéséhez operációs rendszer szintű rendszergazdai jogosultság szükséges. (Egyes tűzfalak esetében - például Panda, vagy Norton Antivírus - az ActiveX komponensek installálását külön kell engedélyezni. Ezért ilyen esetekben az installálás idejére ki kell kapcsolni a tűzfalat, vagy engedélyezni kell az installálást!). A CAPICOM digitális aláírás tesztelő oldalt megnyitva az ActiveX-vezérlő telepítése automatikusan elindulna, azonban a böngésző blokkolja a telepítést, erről a böngésző felső részén megjelenő információs sáv tájékoztat (lásd a fenti képen). A felugró üzenet elfogadása után, a fenti információs sávon az egér jobb gombjával kattintva megjelenik egy lebegő menü. Ezután egy figyelmeztető képernyő jelenik meg. 9./60. oldal

10 Az ablakban található szöveg arra figyelmeztet, hogy a megfelelő működéshez a weboldalnak el kell érnie a számítógépen található digitális tanúsítványokat. A felugró ablakban a Yes gombbal hozzájárulva a tanúsítványok eléréséhez, megjelenik az elérhető tanúsítvány(ok) listája. A listából ki kell választani a megfelelő tanúsítványt, aminek sorszáma bemásolódik a Kiválasztott tanúsítvány sorozatszáma mezőbe. Ezután az Aláírás gombot kell megnyomni, aminek hatására megjelenik egy újabb biztonsági figyelmeztető ablak. Az ablakban található szöveg arról tájékoztat, hogy a weboldal digitális aláírás létrehozására akarja felhasználni a felhasználó privát kulcsát, illetve az ezzel járó kockázatokat írja le. A Do not show this dialog box again jelölőnégyzetet bejelölve és az Igen/Yes gombra kattintva engedélyezni lehet, hogy a webhelyhez tartozó oldalak ezentúl megerősítő kérdés nélkül digitális aláírást készítsenek a felhasználó privát kulcsának használatával. A Yes gombra kattintás után az alábbi képen látható módon az Aláírásra kerülő adat szövegdoboz alatt az Aláírás eredménye szövegdobozban megjelenik az aláírt üzenet, valamint a képernyő felső (kékkel keretezett) részén az Üzenet mezőben, Az aláírás sikeres üzenet olvasható. A lebegő menüből a Bővítmény futtatása menüpontot kell kiválasztani, amelynek hatására megjelenik egy biztonsági figyelmeztetés (lásd az alábbi képet), amely az ActiveX-vezérlő telepítésének kockázatairól tájékoztat. A felugró ablakban a Futtatás gombra kell kattintani a CAPICOM ActiveX-vezérlő telepítéséhez. A telepítés befejezése után a tesztelő oldal jelenik meg, ahol tesztelni lehet a telepített aláírást. 10./60. oldal

11 A digitális aláírás tesztelése a CAPICOM tesztelő oldalon Az ActiveX komponens telepítése után a CAPICOM ActiveX-vezérlővel történő aláírás tesztelésre szolgáló oldalt megnyitva az alábbi képernyő jelenik meg. (A tanúsítványt tartalmazó kártyát be kell helyezni a BALE eszközbe.) A használni kívánt tanúsítványra kell kattintani, aminek hatására a tanúsítvány sorozatszáma megjelenik a képernyőn. Ez után az Aláírás gombra kell kattintani, melynek hatására lefut az ellenőrzés. A képernyő felső Üzenet részén olvasható a tesztelés eredménye Bejelentkezés A bejelentkezéshez meg kell adni a Közjegyzői iroda székhely kódját. Az Irodaválasztás gomb megnyomása után, a rendszer egy megerősítő kérdést tesz fel, hogy az alkalmazás digitális aláírásokhoz történő hozzáférését engedélyezzük-e (lásd: digitális aláírás tesztelésénél), majd a megjelenő űrlapot alá kell írni a minősített közjegyzői tanúsítvánnyal. 11./60. oldal

12 A tanúsítványok közül ki kell választani (egérrel rákattintani) a használni kívánt tanúsítványt, melynek sorozatszáma bekerül a Kiválasztott tanúsítvány sorozatszáma mezőbe. Ezután az Aláírás gombot kell megnyomni, aminek hatására megjelenik egy újabb biztonsági figyelmeztető ablak (lásd: digitális aláírás tesztelése), melynek Igen/Yes gombjára kattintva történik meg az aláírás. 4.3 A felhasználói felület A képernyők általános bemutatása A kezdőoldalon alapvető információt talál arra vonatkozóan, hogy a főmenüt hogyan érheti el (bal felső sarokban található ikonra kattintással). Minden képernyő alján az alábbi információk olvashatók: a rendszer és a fejlesztő megnevezése; az alkalmazás környezet és verziószám; a közjegyzői iroda és a felhasználó neve; technikai session azonosító Hibajelzés, vagy segítség kérés esetén ennek megadása szükséges (a képernyőről könnyen kimásolható), a gyors segítség biztosításához; biztonsági időkorlátból hátralévő idő A rendszer illetéktelen használatának elkerülése érdekében, adott idejű inaktív állapot esetén, a rendszer kilépteti a felhasználót. A biztonsági időkorlát jelenleg 30 perc. 12./60. oldal

13 A kezdő képernyőről és munka közben bármikor, a felhasználóhoz beállított jogosultságoknak megfelelő funkciók (menük) érhetők el, az alábbi ikonra kattintva: A web böngésző Vissza/Back és Tovább/Forward gombjai nem használhatók, helyettük az alkalmazásban történő navigálásra a funkciógombokon túl a << Vissza és a főmenü gomb szolgál Funkciók kiválasztása (menü) A kívánt funkciók az egér segítségével választhatók ki a megjelenő kétszintű menük közül. A képernyő bal oldalán megjelenő menüsor egy menüpontjára (pl. Ügykezelés) kattintva attól jobb oldalra - jelennek meg az adott menühöz tartozó funkciók, melyekre (pl. Élettársi kapcsolat nyilvántartásba vétele) kattintva érhető el az adott funkció képernyője Funkció képernyők A funkció képernyők megjelenése, az adott funkciótól függően eltérhet, de a képernyő elemei (egységei) állandóak. A funkció képernyők az alábbi egységekből áll: Főmenü elérése (funkcióból történő kilépéshez kattintson a bal felső sarokban található ikonra, majd a megjelenő kérdés ablakban kattintson az OK gombra); Hibaüzenetek (felül vagy a hibás mezőnél); Adatbeviteli mezők; Tájékoztató üzenet (a jobb felső sarokban található kék kérdőjel ikonra kattintva érhető el, illetve zárható le); Funkció gombsor (alul) Egyes esetekben (pl. formai hiba, kitöltöttségi hibák) a hibás mezők kerete pirossal van kiemelve és a hibára utaló magyarázat jelenik meg a mező alatt, ugyancsak pirossal. Ilyenkor 13./60. oldal

14 a képernyő tetején piros színnel megjelenik a A képernyőn hibás adat található, kérem javítsa! hibaüzenet is. Kilépés a funkcióból (főmenü) Tájékoztató Hibaüzenetek Funkciófelirat Adatbeviteli mezők és megjelenített adatok Gombsor Felhasználói felület adatbeviteli, megjelenítési és funkcionális elemei Szövegmező: Számmező: Dátummező: (Dátumok megadásánál év+hónap+nap -ot kell megadni (ezt lehet egybeírva ( ) vagy lehet pontokkal tagoltan ( )).) Szövegdoboz: Lenyíló lista: 14./60. oldal

15 (Legördülő listára kattintva nyitható le a lista, melyből egérrel vagy gépeléssel választhat.) Jelölőnégyzet: (Jelölőnégyzet bepipálásával választható, hogy az adott funkció/adat értelmezett legyen-e.) Rádiógomb: (Un. rádiógomboknál az egy csoportba tartozó rádiógombok közül csak egy kiválasztása lehetséges.) Többsoros találati megjelenítés: Címke-feliratok: Nyomógomb: Buborék help: (Amennyiben a web böngésző ablaka túl kicsi méretre van állítva, előfordulhat, hogy bizonyos adatok az adatmezőkben nem jelenítődnek meg teljesen, ilyenkor hasznos, ha az egérkurzort az adatmező fölé vinni, és egy másodperc múlva megjelenik egy kis helyi buborék help, ami a mezőben lévő egész adatot tartalmazza.) Párbeszéd ablak: 15./60. oldal

16 Megerősítő kérdés: ENYER Projekt A rendszer egyes felhasználói tevékenységhez (pl. gombnyomás) megerősítendő kérdést tesz fel. Amennyiben a felhasználó elfogadja, az OK gombra kell kattintani, egyébként a Mégse/Cancel gombra. Nyugtázandó üzenet: A rendszer bizonyos tevékenységei után (pl. adattárolás) információs üzenetet küld a felhasználónak, mely elolvasását az OK gombra kattintással jelezhetjük Irat megnyitása és nyomtatása Nyilatkozat, végzés vagy tanúsítvány készítésekor, az adatbeviteli és iratszerkesztési teendők után az ügyadatok digitális aláírása képernyőn érhető el a megszerkesztett iratot tartalmazó PDF. A web böngésző biztonsági beállításaitól függően vagy automatikusan vagy az Irat megnyitása gombra kattintva megnyílik az alább látható ablak, melynek a Megnyitás/Open gombjával indítható a PDF-fájl szerverről történő letöltése. A letöltés (néhány másodperc) után az irat-pdf megnyílik a kliens gépen telepített Acrobat Reader-ben. Itt lehetősége nyílik az irat adatainak és megjelenésének ellenőrzésére. 16./60. oldal

17 Amennyiben javítani szükséges az iraton, úgy zárja be ezt az Acrobat Reader ablakot, és az alkalmazásban nyomja meg a << Vissza gombot a visszalépéshez (további szerkesztés). Ha az irat-pdf-et ki szeretné nyomtatni, azt az Acrobat Reader ablak Fájl/File menü lenyitása után a Nyomtatás/Print menüpontra kattintással érhet el. (Ezután a megnyíló nyomtatási ablakban válassza ki a használni kívánt nyomtatót, adja meg a nyomtatási példányszámot és egyéb paramétereket, majd kattintson a Rendben/OK gombra a nyomtatás indításához.) Egyedi megjelenítési beállítások Minden felhasználónak lehetősége nyílik néhány előre definiált megjelenítési beállítás (színséma) közül választani, melyeket az Egyedi megjelenítés beállítása menüpont kiválasztása után, a mellette megjelenő előnézeti képekre kattintva érhet el. (A web böngésző beállításaitól függően ezek a megjelenítési beállítások a kliens gépen tárolva lesznek, így a következő belépéskor már az új, kiválasztott színsémával jelenik meg az alkalmazás.) 17./60. oldal

18 4.3.7 Kilépés az alkalmazásból Az alkalmazásból történő kijelentkezéshez használja a Kilépés az alkalmazásból menüpontot, vagy zárja le a web böngésző ablakot (jobb felső sarkában lévő X-re kattintva). 4.4 Eljárás-jegyzék Kattintson az egyes (kék színnel jelölt) eljárási lépésekre, melynek hatására megtekintheti azok részletes leírását. ENYER rendszeren teendők ENYER rendszerben elvégzendő teendők kívüli Élettársi kapcsolat fennállása bejegyzése Felek kioktatása Illetékesség vizsgálata ENYER rendszer lekérdezése (van e fennálló élettársi kapcsolat?) Személyazonosság és okmányellenőrzés elvégzése a JÜB Élettársi kapcsolat fenn nem állása bejegyzése Felek kioktatása Illetékesség vizsgálata Személyazonosság és okmányellenőrzés elvégzése a JÜB rendszeren keresztül Az élettársi kapcsolat lekérdezése 18./60. oldal

19 ENYER rendszerben elvégzendő opcionális teendők Elkészítendő iratok Opcionálisan elkészítendő iratok Élettársi kapcsolat fennállása bejegyzése rendszeren keresztül Élettársi kapcsolat fennállásáról szóló jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozat készítése Jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozat elektronikus aláírása Élettársi kapcsolat fennállásáról szóló végzés elkészítése Végzés elektronikus aláírása Végzés átadása feleknek Amennyiben a felek közösen kérik, az élettársi kapcsolat fennállásáról és születendő közös gyermek nevéről szóló nyilatkozat elkészítése Élettársi kapcsolat fennállásáról és születendő közös gyermek nevéről szóló jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozat elektronikus aláírása Élettársi kapcsolat fennállásáról szóló jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozat Élettársi kapcsolat fennállásáról szóló végzés Élettársi kapcsolat fennállásáról és születendő közös gyermek nevéről szóló jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozat ENYER Projekt Élettársi kapcsolat fenn nem állása bejegyzése Élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozat készítése Jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozat elektronikus aláírása Élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló végzés elkészítése Végzés elektronikus aláírása Végzés átadása feleknek Élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozat Élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló végzés 19./60. oldal

20 5 Az élettársi kapcsolat fennállására vonatkozó nyilatkozat megtétele előtti teendők 5.1 ENYER rendszeren kívül végzendő teendők Az illetékesség vizsgálata A Kjnp.36/F (1) bekezdése értelmében az élettársak közös kérelme esetén a közjegyző illetékességét az élettársak bármelyikének lakóhelye vagy tartózkodási helye megalapítja. Az illetékesség vizsgálatát az ENYER rendszer nem támogatja, azt a közjegyzőnek kell elvégeznie az eljárás megindítását megelőzően Ügyfelek tájékoztatása (általános kioktatási kötelezettség keretében) A Kjnp.36/F (2) bekezdése értelmében a közjegyző az élettársi kapcsolatra vonatkozó nyilatkozat megtétele előtt (általános kioktatási kötelezettsége keretében) a következőkről tájékoztatja a feleket: 1. Mi tekinthető élettársi kapcsolatnak; 2. Hogyan keletkezik az élettársi kapcsolat; 3. Hogyan szűnik meg az élettársi kapcsolat; 4. Az milyen családjogi, vagyonjogi és öröklési jogi következményekkel jár. Az ügyfél kioktatásához kapcsolódó tevékenységet az ENYER rendszer nem támogatja. 5.2 ENYER rendszerben végzendő teendők Élettársi nyilvántartás lekérdezése A Kjnp. 36/E (3) bekezdése értelmében az élettársi nyilvántartásba újabb élettársi kapcsolat fennállására vonatkozó nyilatkozat addig nem jegyezhető be, amíg a korábban nyilvántartásba vett élettársi kapcsolat fennállását az élettársi nyilvántartás igazolja. Az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetéséről, az abból történő adatszolgáltatás szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 83/2009 (XII.30.) IRM rendelet (a továbbiakban: ENYER rendelet) 10. -a értelmében a közjegyző az élettársi nyilvántartásból történő adatigényléssel állapítja meg azt, hogy- attól függően, hogy a kérelmezőkre vonatkozó adat szerepel e már az élettársi nyilvántartásban- fennállnak e az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozat élettársi nyilvántartásba történő bejegyzésének feltételei. Fentiek értelmében a közjegyzőnek az eljárás megkezdése előtt le kell kérdeznie az ENYER rendszert arra vonatkozóan, hogy van -e valamely kérelmezőnek az ENYER rendszerben nyilvántartásba vett élettársi kapcsolata. Ez a tevékenység a Főmenü Nyilvántartott élettársi kapcsolatok kezelése menüpont kiválasztásával indítható, melynek hatására az alábbi képernyő jelenik meg. Itt a Csak saját közjegyzői ügyek, illetve a Csak saját közjegyzői irodai ügyek mezők tekintetében a jelölőnégyzeteket üresen kell hagyni, annak érdekében, hogy a keresés az összes, nyilvántartásban szereplő személy vonatkozásában 20./60. oldal

21 lefusson (és ne csak a saját közjegyzői ügyekhez tartozó személyek vonatkozásában), majd a lekérdezéshez megadandó adatok rögzítése után, a Keresés gombra kattintva folytatható az eljárás. Amennyiben nincs találat, úgy a személyazonosság és okmányellenőrzés elvégzésével folytatható az eljárás az pontban leírtak szerint. A képernyő bal felső sarkában található ikonra kattintva léphet vissza a főmenübe. Amennyiben a keresés lefolytatásakor a megadott szűkítési feltételekre találatot ért el, úgy a keresett személy tekintetében célszerű a Választ oszlopban található rádiógomb, majd a Adatok megtekintése gomb megnyomásával a keresett személy egyéb személyes adatait is egyeztetni annak érdekében, hogy a közjegyző megbizonyosodjon a lekérdezett, illetve a személyesen megjelent személy adatainak egyezőségéről. Amennyiben az adategyezőség fennáll, újabb élettársi kapcsolat nem jegyezhető be a nyilvántartásba, figyelemmel a Kjnp. fenti rendelkezésére. A nyilvántartásba vételt el kell utasítani, az erről szóló végzés az alkalmazás segítségével előállítható ( fejezetben ismertetettek szerint). 21./60. oldal

22 5.2.2 Személyazonosság és okmányellenőrzés elvégzése a JÜB rendszer segítségével A Kjnp. 36/F (3) bekezdése értelmében élettársi kapcsolatra vonatkozó nyilatkozatot csak személyesen lehet tenni. A közjegyző a kérelmező személyazonosságáról a közjegyzői okirat elkészítése szabályainak alkalmazásával győződik meg. Az ENYER rendszerből meghívható JÜB személyazonosság- és okmányellenőrzés funkció a Főmenü Élettársi kapcsolat nyilvántartásba vétele menüpontból indítható, melyhez a következő adatokat kell megadnia: Közjegyzői ügyszám (begépelendő) Sorszám (begépelendő) Kiállító ország (lenyíló listából választható, alapértelmezettként a Magyar Köztársaság szerepel) Okmány típusa (lenyíló listából választható) Okmány száma Születési dátum Az Okmány megnevezése mezőt csak akkor kell kitölteni, ha az Okmány típusa -ként a Személy egyéb nem Magyarországon kiállított okmánya adatot választotta a lenyíló listából. Az adatok bevitelét követően az Azonosítás (JÜB) gombot megnyomva indítható a JÜB személyazonosság és okmányellenőrzés funkciója. Az alábbi képernyőn a személyazonosság és okmányellenőrzés eredménye látható, mely adatok közül a Kjnp. 36/E (4) bekezdése alapján a kérelmezők alábbi adatai kerülnek az ENYER rendszerben nyilvántartásba vételre: Családi és utónév Születési családi és utónév Születési hely és idő Anyja születési családi és utóneve, illetve Állampolgárság. 22./60. oldal

23 Ha a személyazonosításra bemutatott okmány (érvényes személyazonosító igazolvány, magyar útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély), illetve a személyazonosság és okmányellenőrzés eredményeként a képernyőn megjelenő (személyiadat- és lakcímnyilvántartásból (SZL) származó) adatok nem egyeznek meg, úgy a képernyőn látható adatok az érintett kifejezett kérelmére módosíthatók (a funkció a későbbiekben kerül kialakításra). Egyéb okmány (pl.: tartózkodási engedély) esetén nincs lehetőség az adatok módosítására, azaz a személyazonosság- és okmányellenőrzés során az ENYER felületére az idegenrendészeti nyilvántartásból átemelt adatok felülírására nincs mód. A (alábbi) képernyőről indítható funkciók/a képernyőn elvégezhető tevékenységek: 1. Értesítési cím megadása Értesítési cím megadásához kattintson a megfelelő az Egyéb értesítési cím adatok elnevezésű rádiógombra az értesítési címét megadni kívánó kérelmező oszlopában. Az értesítési cím megadása nem kötelező, azt a kérelmező kérelmére kell nyilvántartásba venni. Erről a kérelmezőt írásban nyilatkoztatni kell. 2. Jegyzőkönyv-készítés Amennyiben a személyazonosság és okmányellenőrzés sikeres, úgy az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozat elkészítésével folytatható az eljárás az alábbiak szerint: a) Ha a felek nyilatkozni kívánnak a születendő közös gyermekük családi nevéről is, úgy a nevet írja be a Születendő gyermek családi neve mezőbe, majd nyomja meg a Jegyzőkönyv-készítés (gyermeknév nyilatkozattal) gombot. Ebben az esetben az alkalmazás egységes szerkezetű jegyzőkönyvbe foglalja az élettársi kapcsolat fennállásáról, illetve a születendő közös gyermek nevéről szóló nyilatkozatokat. b) Ha a felek nem kívánnak nyilatkozni a születendő közös gyermek nevéről, úgy a Születendő gyermek családi neve mezőt hagyja üresen és válassza a Jegyzőkönyv-készítés gombot. Ez esetben csupán az élettársi kapcsolat fennállásáról készül el a jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozat. 3. Kérelmet elutasító végzés készítése Amennyiben a kérelem elutasítása válik szükségessé, úgy a Kérelmet elutasító végzés gombra történő kattintással generálható a megfelelő iratminta. 23./60. oldal

24 5.2.3 Kézi adatrögzítés Amennyiben az egyik, vagy mindkét kérelmező sem az SZL, sem pedig az ISZL hatálya alá, nem tartozik, az adatok rögzítését kézzel kell elvégezni az alábbiakban leírtak szerint. A következő adatokat kell megadnia az SZL (ISZL) hatálya alá nem tartozó kérelmező tekintetében: a Kiállító ország elnevezésű lenyíló menüből ki kell választani a kérelmező által személyazonossága igazolásául bemutatott okmányban szereplő országot; az Okmány típusa mezőben a Személy egyéb nem Magyarországon kiállított okmánya adat választandó; az Okmány megnevezése mezőben kell rögzíteni a külföldi okmány megnevezését a képernyőn szereplő többi adat rögzítésére az fejezetben leírtakat kell irányadónak tekinteni. A másik (SZL, vagy ISZL hatálya alá tartozó) kérelmező vonatkozásában az fejezetben leírtak szerint kell eljárni. A fenti adatok rögzítését követően (az SZL, vagy ISZL hatálya alá tartozó kérelmező vonatkozásában) az Azonosítás (JÜB) gombra kattintva folytatható az eljárás. 24./60. oldal

25 Az SZL, ISZL hatálya alá nem tartozó személy adatainak rögzítése az alábbi képernyőn végezhető el, majd amennyiben a másik kérelmező tekintetében a személyazonosság- és okmányellenőrzés sikeresnek mondható, úgy a Jegyzőkönyv-készítés, vagy amennyiben a felek a születendő közös gyermek nevéről is tesznek nyilatkozatot, úgy a Jegyzőkönyvkészítés (gyermeknév nyilatkozattal) gombra kattintva folytatható tovább az eljárás. 25./60. oldal

26 6 Az élettársi nyilatkozat nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendők (ENYER rendszerben végzendő teendők) 6.1 Élettársi kapcsolat fennállásáról szóló jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozat készítése (ha a felek nem nyilatkoznak a születendő közös gyermek családi nevéről) A Kjnp. 36/E (1) bekezdés a) pontja értelmében két nem cselekvőképtelen nagykorú kérelmező által közösen tehet arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy egymással a Polgári Törvénykönyv szerinti élettársi kapcsolatban élnek. A nyilvántartás a Kjnp. 36/E (6) bekezdése értelmében közhitelesen tartalmazza az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozatra vonatkozó adatokat (mely közhitelesség a nyilatkozat elektronikus aláírásával biztosítható). Az ENYER rendelet 5. (3) bekezdése értelmében a közjegyző az informatikai alkalmazás élettársi nyilvántartásba történő bejegyzésre és az abból történő adatigénylésre szolgáló műveleteinek elvégzéséhez a közjegyzői törvény szerinti, az országos kamara által a közjegyzők részére rendszeresített minősített elektronikus aláírását használja. Amennyiben az előző képernyőn a Jegyzőkönyv-készítés gombra kattintott, úgy ezzel a tevékenységgel kezdeményezte az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozat elkészítését. Az alábbi képernyőt látja, melyen ki kell választani a megfelelő lenyíló listákból, hogy a felek azonosítása mely okmányok alapján történt, illetve hogy mi a közjegyző illetékességének az alapja, továbbá itt kell megadni a sorszámot és a meghallgatás kezdetének, illetve a jegyzőkönyv lezárásának időpontját. Ezt követően a Szerkesztés gombra kattintva folytatható az eljárás. További adatok rögzítésére nincs szükség a nyilatkozat összeállításához, hiszen azok automatikusan töltődnek az alkalmazásból (amennyiben azokat már korábban, jelen iratmintához kapcsolódóan megadta, ha erre nem került sor, töltse ki az üres mezőket), azonban szükség esetén szabadon módosíthatók. 26./60. oldal

27 A következő (alábbi) képernyőn az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozat tekinthető meg, illetve szerkeszthető szükség esetén, majd a nyomtatás gombra kattintva folytatható az eljárás. A személyiadat- és lakcímnyilvántartásból a JÜB rendszeren keresztül átemelt adatok módosítására ezen a képernyőn nincs lehetőség, azt a nyilvántartási adatok módosításával kell elvégezni (a funkció a későbbiekben kerül kialakításra!), majd új jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozatot generálni; ellenkező esetben eltérés mutatkozna a nyilvántartás adattartalma és a jegyzőkönyv adattartalma között. A következő (alábbi) képernyőn a tanúsítvány kiválasztását követően (egy kattintás a választott tanúsítványra, melynek hatására annak sorozatszáma megjelenik a Kiválasztott tanúsítvány száma mezőben) az Aláírás gombra kattintva a jegyzőkönyvet elektronikusan is alá kell írni. 27./60. oldal

28 Amennyiben az eljárás megszüntetése válik szükségessé, úgy az Eljárást megszüntető végzés gombra történő kattintással generálható a megfelelő iratminta. Az irat nyomtatása az fejezetben leírtak szerint hajtható végre. Ha az irat megtekintését követően annak módosítása, vagy ismételt módosítása szükséges, úgy a Vissza gomb megnyomásával léphet vissza a szerkesztési képernyőre. Ezzel az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozat-készítéssel kapcsolatos teendők befejeződtek, a képernyőn az alábbi üzenet látható. 6.2 Élettársi kapcsolat fennállásáról és a születendő közös gyermek nevéről szóló jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozat készítése A Kjnp. 36/E (5) bekezdése értelmében az élettársi nyilvántartás az élettársak közös kérelmére tartalmazza az élettársak nyilatkozatát születendő közös gyermekeik családi nevéről. A nyilvántartás a Kjnp. 36/E (6) bekezdése értelmében közhitelesen tartalmazza a születendő közös gyermek nevéről szóló nyilatkozatra vonatkozó adatokat, mely közhitelesség a nyilatkozat elektronikus aláírásával biztosítható. Az ENYER rendelet 5. (3) bekezdése értelmében a közjegyző az informatikai alkalmazás élettársi nyilvántartásba történő bejegyzésre és az abból történő adatigénylésre szolgáló műveleteinek elvégzéséhez a közjegyzői törvény szerinti, az országos kamara által a közjegyzők részére rendszeresített minősített elektronikus aláírását használja. 28./60. oldal

29 Az 5.2.1, 5.2.2, illetve az fejezetekben leírt tevékenységek elvégzését követően amennyiben a kérelmezők nyilatkozni kívánnak születendő közös gyermekük nevéről, úgy a képernyő alsó részében a Születendő gyermek családi neve mezőbe be kell írni a születendő közös gyermek családi nevét. Ezt követően a Jegyzőkönyv-készítés (gyermeknév nyilatkozattal) gombra kattintva folytatható az eljárás. A következő (alábbi) képernyőn kell kiválasztani a megfelelő lenyíló listákból, hogy a felek azonosítása mely okmányok alapján történt, illetve hogy mi a közjegyző illetékességének az alapja, továbbá itt kell megadni a sorszámot és a meghallgatás kezdetének, illetve a jegyzőkönyv lezárásának időpontját. Ezt követően a Szerkesztés gombra kattintva folytatható az eljárás. További adatok rögzítésére nincs szükség a jegyzőkönyv összeállításához, hiszen azok automatikusan töltődnek az alkalmazásból, (amennyiben azokat már korábban, jelen iratmintához kapcsolódóan megadta, ha erre nem került sor, töltse ki az üres mezőket) azonban szükség esetén szabadon módosíthatók. 29./60. oldal

30 A következő (alábbi) képernyőn tekinthető meg, illetve módosítható szükség esetén az összeállított nyilatkozat szövege, majd a Nyomtatás gombra kattintva folytatható az eljárás. A személyiadat- és lakcímnyilvántartásból a JÜB rendszeren keresztül átemelt adatok módosítására ezen a képernyőn nincs lehetőség, azt a nyilvántartási adatok módosításával kell elvégezni (a funkció a későbbiekben kerül kialakításra!), majd új jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozatot generálni; ellenkező esetben eltérés mutatkozna a nyilvántartás adattartalma és a jegyzőkönyv adattartalma között. A tanúsítvány kiválasztását követően (egy kattintás a választott tanúsítványra, melynek hatására annak sorozatszáma megjelenik a Kiválasztott tanúsítvány száma mezőben) az Aláírás gombra kattintva a jegyzőkönyvet elektronikusan is alá kell írni. 30./60. oldal

31 Az irat nyomtatását az fejezetben leírtak szerint kell elvégezni. Ha az irat megtekintését követően annak ismételt módosítása, vagy módosítása szükséges, úgy a Vissza gomb megnyomásával léphet vissza a szerkesztési képernyőre. Ezzel az élettársi kapcsolat fennállásáról és a születendő közös gyermek nevéről szóló jegyzőkönyv-készítéssel kapcsolatos teendők befejeződtek, a képernyőn az alábbi üzenet látható. 6.3 A nyilvántartásba történő bejegyzésről szóló végzés készítése Végzés élettársi kapcsolat fennállásáról A Kjnp. 36/F (4) bekezdése értelmében a közjegyzőnek az élettársi nyilvántartásba történő bejegyzésről szóló végzése tartalmazza a nyilvántartásba bejegyzésre kerülő adatokat is; a jogerős végzésnek ugyanaz a hatálya, mint a bíróság jogerős ítéletének. Az alábbi képernyőn a végzés elkészítéséhez szükséges adatok automatikusan töltődnek az alkalmazásból, így a közjegyző neve, székhelye és elérhetőségei, a közjegyzői ügyszám és sorszám, a végzés keltezésébe kerülő településnév, a fellebbezés illetéke, illetve hogy a fellebbezést mely bíróságra és hány példányban kell benyújtani, (amennyiben azokat már korábban, jelen iratmintához kapcsolódóan megadta, ha erre még nem került sor, akkor az üres mezőket ki kell tölteni) mely adatok szükség esetén szabadon módosíthatók. 31./60. oldal

32 A fenti adatok ellenőrzését/módosítását követően a Szerkesztés gombra kattintva folytatható az eljárás. A következő (alábbi) képernyőn tekinthető meg, illetve módosítható szükség esetén az összeállított végzés szövege, majd a Tovább az aláíráshoz (és nyomtatáshoz) gombra kattintva folytatható az eljárás. A személyiadat- és lakcímnyilvántartásból a JÜB rendszeren keresztül átemelt adatok módosítására ezen a képernyőn nincs lehetőség, azt a nyilvántartási adatok módosításával kell elvégezni (a funkció a későbbiekben kerül kialakításra!), majd új jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozatot generálni; ellenkező esetben eltérés mutatkozna a nyilvántartás adattartalma és a jegyzőkönyv adattartalma között. A tanúsítvány kiválasztását követően (egy kattintás a választott tanúsítványra, melynek hatására annak sorozatszáma megjelenik a Kiválasztott tanúsítvány száma mezőben) az Aláírás gombra kattintva folytatható az eljárás. 32./60. oldal

33 Az irat nyomtatása az fejezetben leírtak szerint végezhető el. Ezzel az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló végzéssel kapcsolatos teendők befejeződtek, a képernyőn az alábbi üzenet látható Végzés élettársi kapcsolat fennállásáról és születendő közös gyermek nevéről egységes szerkezetben A fejezetben ismertetett eljárásrenddel megegyezően kell eljárni, csupán a végzés szövege tekintetében mutatkozik eltérés, amely tartalmazza a születendő közös gyermek neve vonatkozásában a nyilvántartásba bejegyzett adatokat is. A születendő közös gyermek nevével kapcsolatos utólagos nyilatkozat, illetve a gyermek nevének módosítása kapcsán készítendő végzésekről a 7.4 fejezetben szólunk! 33./60. oldal

34 7 A nyilvántartott élettársi kapcsolatok kezelése Jelen fejezetben bemutatott funkciók mindegyike az alábbi képernyőn történő kereséssel indítható, melyen meg kell adni a keresési feltételeket. A képernyőn alapértelmezettként kerül felajánlásra, hogy a Csak saját közjegyzői ügyek, illetve a Csak saját közjegyzői irodai ügyek szűkítések nincsenek beállítva. Ezt a beállítást célszerű alapértelmezettként meghagyni, annak érdekében hogy a keresésé az egész nyilvántartáson fusson le. A lekérdezéshez megadandó adatok rögzítése után a Keresés gombra kattintva folytatható az eljárás. Ha a csak saját közjegyzői ügyek elnevezésű jelölőnégyzetben helyez el pipát, akkor kizárólag az ön által rögzített élettársi kapcsolatok jelennek meg a keresés eredményeként. Amennyiben a csak saját közjegyzői irodai ügyek elnevezésű jelölőnégyzetben helyez el pipát, úgy a keresés a saját közjegyzői irodában dolgozó bármely közjegyző által rögzített élettársi kapcsolat tekintetében lefut. Ha egyik fent említett jelölőnégyzetben sem szerepel pipa, akkor a keresés az egész nyilvántartásban történik. 7.1 Élettársi kapcsolat adatainak megtekintése Amennyiben a keresés eredményeként a megadott szűkítési feltételekre találatot ért el, úgy a keresett személy tekintetében a Választ oszlopban található rádiógomb, majd a Adatok megtekintése gomb megnyomásával a keresett élettársi kapcsolat részletes adatainak megtekintésére nyílik lehetőség. 34./60. oldal

35 A Részletes adatok elnevezésű képernyőről a Vissza gomb megnyomásával léphet vissza a fenti képernyőre. 7.2 Történeti adatok megtekintése A Történeti adatok elnevezésű képernyő teljes körűen mutatja be az élettársi kapcsolat adatait (például itt tájékozódhat arról, hogy nyilatkoztak e az élettársak a születendő közös gyermek családi nevéről, módosították e ez előbbi nyilatkozatukat stb.) Amennyiben a keresés lefolytatásakor a megadott szűkítési feltételekre találatot ért el, úgy a keresett személy tekintetében a Választ oszlopban található rádiógomb, majd a Történeti adatok gomb megnyomásával a keresett élettársi kapcsolat történeti adatainak megtekintésére nyílik lehetőség. 35./60. oldal

36 A történeti adatok elnevezésű képernyőről a Vissza gomb megnyomásával léphet vissza a fenti képernyőre. 7.3 Élettársi kapcsolat fenn nem állására vonatkozó jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozat bejegyzése a nyilvántartásba Az ENYER rendszeren kívül végezhető teendők Személyazonosság- és okmányellenőrzés A Kjnp. 36/F (3) bekezdése értelmében élettársi kapcsolatra vonatkozó nyilatkozatot csak személyesen lehet tenni. A közjegyző a kérelmező személyazonosságáról a közjegyzői okirat elkészítése szabályainak alkalmazásával győződik meg. A személyazonosság és okmányellenőrzés az ENYER rendszeren kívül, a JÜB felületén végezhető el. 36./60. oldal

37 Az élettárs címére vonatkozó adatigénylés A Kjnp. 36/F (5) bekezdése értelmében, ha a közjegyző az egyik élettárs nyilatkozata alapján jegyzete be az élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot, az erről szóló végzést a másik élettársnak is kézbesíti. Az értesítési cím megállapítása céljából a közjegyző térítésmentesen, elektronikus úton adatot igényel a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából. Az ENYER rendelet 7. -a értelmében a közjegyző az élettárs értesítési címének megállapítása érdekében kiadott, a Kjnp. 36/F (5) bekezdése szerinti elektronikus adatigénylési megkeresésben az élettársi nyilvántartás vezetésével kapcsolatos eljárás ügyszámát feltünteti. Amennyiben az élettársi kapcsolat fenn nem állása tényét az egyik élettárs jelentette be, úgy a közjegyző a Kjnp. 36/F (5) bekezdése értelmében a fenn nem állásról szóló nyilatkozatot, illetve az erről szóló végzést a másik élettársnak is kézbesíti. Az élettárs címének megállapítása céljából a közjegyző a JÜB rendszeren keresztül igényelhet adatot, mely adatigénylésben az eljárás ügyszámát is fel kell tüntetni, melyre a JÜB felületén lehetőség van Az ENYER rendszerben végzendő teendők Élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló nyilatkozat rögzítése A Kjnp. 36/E (2) bekezdés a) pontja értelmében az élettársi nyilvántartás nem igazolja az élettársi kapcsolat fennállását, ha az élettárs utóbb tett, az élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló nyilatkozatát az élettársi nyilvántartásba bejegyezték. Következésképpen élettársi kapcsolat fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot a felek együttesen, illetve önállóan is tehetnek. Az élettársi kapcsolat kikeresését követően kattintson az élettársi kapcsolathoz tartozó, Választ oszlopban található rádiógombra, majd nyomja meg a Jegyzőkönyv fenn nem állásról gombot. Amennyiben több találatot ért el, akkor az egyes élettársi kapcsolatok részletes adatait a 7.1. fejezetben leírtak szerint tekintheti meg. 37./60. oldal

38 A (alábbi) képernyőről indítható funkció, illetve a képernyőn elvégezhető tevékenységek: 1. Jegyzőkönyv-készítés Az alábbi képernyőn először azon kérelmezőt (vagy mindkét kérelmezőt) kell bejelölni (a felső zöld mezőben a kérelmező adatai elnevezésű rádiógombra történő kattintással) aki az élettársi kapcsolat fenn nem állása vonatkozásában nyilatkozatot kíván tenni, majd a Jegyzőkönyv-készítés gombra kattintva folytatható az eljárás. A következő (alábbi) képernyőn kell kiválasztani a megfelelő lenyíló listákból, hogy a felek azonosítása mely okmányok alapján történt, illetve hogy mi a közjegyző illetékességének az alapja, továbbá itt kell megadni a közjegyzői ügyszámot és a sorszámot, illetve a meghallgatás kezdetének és a jegyzőkönyv lezárásának időpontját. Ezt követően a Szerkesztés gombra kattintva folytatható az eljárás. További adatok rögzítésére nincs szükség a jegyzőkönyv összeállításához, hiszen azok automatikusan töltődnek az alkalmazásból (amennyiben azokat már korábban, jelen iratmintához 38./60. oldal

39 kapcsolódóan megadta, ha erre nem került sor, akkor tölte ki az üres mezőket), azonban szükség esetén szabadon módosíthatók A következő (alábbi) képernyőn az élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló nyilatkozat tekinthető meg, illetve szerkeszthető szükség esetén, majd a Nyomtatás gombra kattintva folytatható az eljárás. A személyiadat- és lakcímnyilvántartásból a JÜB rendszeren keresztül átemelt adatok módosítására ezen a képernyőn nincs lehetőség, azt a nyilvántartási adatok módosításával kell elvégezni (a funkció a későbbiekben kerül kialakításra!), majd új jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozatot generálni; ellenkező esetben eltérés mutatkozna a nyilvántartás adattartalma és a jegyzőkönyv adattartalma között. A tanúsítvány kiválasztását követően (egy kattintás a választott tanúsítványra, melynek hatására annak száma megjelenik a Kiválasztott tanúsítvány száma mezőben) az Aláírás gombra kattintva a jegyzőkönyvet elektronikusan is alá kell írni. 39./60. oldal

40 Amennyiben az eljárás megszüntetése válik szükségessé, úgy kattintson az Eljárást megszüntető végzés gombra. Az irat nyomtatása az fejezetben leírtak szerint történhet. Ha az irat megtekintését követően annak ismételt módosítása, vagy módosítása szükséges, úgy a Vissza gomb megnyomásával léphet vissza a szerkesztési képernyőre. Ezzel az élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozatkészítéssel kapcsolatos teendők befejeződtek, a képernyőn az alábbi üzenet látható Az élettársi kapcsolat fenn nem állásról szóló végzés rögzítése A Kjnp. 36/F (4) bekezdése értelmében a közjegyzőnek az élettársi nyilvántartásba történő bejegyzésről szóló végzése tartalmazza a nyilvántartásba bejegyzésre kerülő adatokat is; a jogerős végzésnek ugyanaz a hatálya, mint a bíróság jogerős ítéletének. Az alábbi képernyőn a végzés elkészítéséhez szükséges adatok automatikusan töltődnek az alkalmazásból, így a közjegyző neve, székhelye és elérhetőségei, a közjegyzői ügyszám és sorszám, a végzés keltezésébe kerülő településnév, a fellebbezés illetéke, illetve hogy a fellebbezést mely bíróságra és hány példányban kell benyújtani, (amennyiben azokat már korábban, jelen iratmintához kapcsolódóan megadta, ha erre nem került sor, töltse ki az üres mezőket), mely adatok szükség esetén szabadon módosíthatók. A fenti adatok rögzítését követően a Szerkesztés gombra kattintva folytatható az eljárás. 40./60. oldal

41 A következő (alábbi) képernyőn tekinthető meg, illetve módosítható szükség esetén az összeállított végzés szövege, majd a Tovább az aláíráshoz (és nyomtatáshoz) gombra kattintva folytatható az eljárás. A személyiadat- és lakcímnyilvántartásból a JÜB rendszeren keresztül átemelt adatok módosítására ezen a képernyőn nincs lehetőség, azt a nyilvántartási adatok módosításával kell elvégezni (a funkció a későbbiekben kerül kialakításra!), majd új jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozatot generálni; ellenkező esetben eltérés mutatkozna a nyilvántartás adattartalma és a jegyzőkönyv adattartalma között. Miután megtörtént a nyomtatás, a tanúsítvány kiválasztását követően (egy kattintás a választott tanúsítványra, melynek hatására annak sorozatszáma megjelenik a Kiválasztott tanúsítvány száma mezőben) az Aláírás gombra kattintva folytatható az eljárás. 41./60. oldal

42 Az irat nyomtatása az fejezetben leírtak szerint végezhető el. Ha az irat megtekintését követően annak ismételt módosítása, vagy módosítása szükséges, úgy a Vissza gomb megnyomásával léphet vissza a szerkesztési képernyőre. Ezzel az élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló végzés-készítéssel kapcsolatos teendők befejeződtek a képernyőn az alábbi üzenet látható. 7.4 Születendő közös gyermek nevéről szóló jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozat kezelése Ez a funkció arra szolgál, hogy a születendő közös gyermek nevéről szóló jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozat az élettársi kapcsolat bejegyzését követően is rögzíthető, vagy a már rögzített születendő gyermek családi neve adat a későbbiekben módosítható legyen, illetve a nyilvántartásból történő törlésére is legyen lehetőség a felek ilyen irányú kérelme esetén. A művelet elvégzéséhez mindkét kérelmezőt be kell jelölni (hiszen születendő közös gyermek nevére vonatkozó nyilatkozatot csak közösen tehetnek a felek) a felső zöld mezőben található jelölőnégyzetekbe kattintva. A képernyőn a születendő közös gyermek nevének kezelése végezhető el, az alábbiak szerint: 1. Amennyiben az élettársak az élettársi kapcsolat létesítésekor nem nyilatkoztak a születendő közös gyermek nevéről, azonban később mégis nyilatkozni kívánnak, úgy utólag itt végezhető el az ezzel kapcsolatos tevékenység. 2. Amennyiben a felek korábban már nyilatkoztak a születendő közös gyermek nevéről, azonban annak nyilvántartásból történő törlését kérik, úgy ez a Születendő gyermek családi neve mezőben szereplő név törlésével (és a mező üresen hagyásával) 42./60. oldal

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows7 operációs rendszer és Internet Explorer 8-es verziójú böngésző esetén

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows7 operációs rendszer és Internet Explorer 8-es verziójú böngésző esetén A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows7 operációs rendszer és Internet Explorer 8-es verziójú böngésző esetén Tartalomjegyzék 1. A CAPICOM ACTIVEX KOMPONENS TELEPÍTÉSE...3

Részletesebben

Közzététel és Adatszolgáltatás IT tudatosság projekt

Közzététel és Adatszolgáltatás IT tudatosság projekt Közzététel és Adatszolgáltatás IT tudatosság projekt Felhasználói kézikönyv v3.0 2009. 03. 03. Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 4 2 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 2.1 RENDSZER ÁTTEKINTÉSE, FELHASZNÁLÓK, ALAPFOGALMAK...

Részletesebben

E-Fedezetkezelő. felhasználói kézikönyv. Fővállalkozói adminisztrátorok számára

E-Fedezetkezelő. felhasználói kézikönyv. Fővállalkozói adminisztrátorok számára E-Fedezetkezelő felhasználói kézikönyv Fővállalkozói adminisztrátorok számára Tartalomjegyzék 1. Program általános használata... 2 1.1. Szoftver követelmények... 2 1.2. Jogosultság függő működés... 2 1.3.

Részletesebben

Regisztrációval kapcsolatos felhasználói teendők a Hitelbiztosítéki Nyilvántartás Rendszerben (HBNYR) v3.1

Regisztrációval kapcsolatos felhasználói teendők a Hitelbiztosítéki Nyilvántartás Rendszerben (HBNYR) v3.1 Regisztrációval kapcsolatos felhasználói teendők a Hitelbiztosítéki Nyilvántartás Rendszerben (HBNYR) v3.1 Az alkalmazás a https://hbny.mokk.hu címről érhető el. A felhasználók által a rendszer használatához

Részletesebben

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Verzió 14 2016 január 25. 1 1. Tartalom 2. Bevezető... 4 3. Regisztráció... 6 4. Elfelejtette jelszavát?... 8 5. Online ügyfélszolgálat

Részletesebben

Adósságrendezési eljárás - Ügyfél alkalmazás FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS

Adósságrendezési eljárás - Ügyfél alkalmazás FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS Adósságrendezési eljárás - Ügyfél alkalmazás FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS Tartalom 1 BEVEZETÉS... 3 2 ÜGYFÉL ALKALMAZÁS SZOFTVERKÖVELEMÉNYEI... 3 3 ÜGYFÉL ALKALMAZÁS ÁLTALÁNOS JELLEGŰ FUNKCIÓI... 3 3.1 Be- és kijelentkezés...

Részletesebben

Jövedelem-Kiegésztési Rendszer - JKR

Jövedelem-Kiegésztési Rendszer - JKR Jövedelem-Kiegésztési Rendszer - JKR Felhasználói kézikönyv Verzió: 1.0 Tartalomjegyzék I. Intézményi regisztráció... 4 I.1 Intézményi adatok... 4 II. Bejelentkezés... 6 III. Adatkezelés... 7 III.1 Munkavállalók...

Részletesebben

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013 Tartalomjegyzék 1. Technikai információk... 3 2. Bejelentkezés... 3 3. Rendszerfelület felépítése... 4 4. Aggregátor felület... 4 4.1 Speciális szűrési opciók...

Részletesebben

HÁZASSÁGI ÉS ÉLETTÁRSI VAGYONJOGI NYILATKOZATOK ORSZÁGOS NYILVÁNTARTÁSA VSZNY. Felhasználói kézikönyv

HÁZASSÁGI ÉS ÉLETTÁRSI VAGYONJOGI NYILATKOZATOK ORSZÁGOS NYILVÁNTARTÁSA VSZNY. Felhasználói kézikönyv HÁZASSÁGI ÉS ÉLETTÁRSI VAGYONJOGI NYILATKOZATOK ORSZÁGOS NYILVÁNTARTÁSA VSZNY 1.0 verzió Készült: 2014. március 14. Készítette: IdomSoft Zrt. 1 Dokumentum kontroll 1.1 Dokumentum jellemzők Projekt hivatalos

Részletesebben

FOKA elérés beállításának leírása

FOKA elérés beállításának leírása FOKA elérés beállításának leírása FOKA interfész Verzió (exe): 1.0.23 (5) Tartalomjegyzék FOKA kapcsolat... 2 1. lépés: Kapcsolattartó számítógép kiválasztása... 2 2. lépés: Tanúsítvány telepítése... 3

Részletesebben

A NetLock tanúsítványigénylés menete - MOK/HEFOP projekt

A NetLock tanúsítványigénylés menete - MOK/HEFOP projekt MediSmart Kft. 1135 Budapest, Jász utca 33-35. A NetLock tanúsítványigénylés menete - MOK/HEFOP projekt 2010. március 19. Jenei Zsolt 2010.03.19. Tartalomjegyzék 1. Előkészítés a tanúsítványigényléshez...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK ERA Számlatermékek bejelentő szolgáltatás Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 Jelen dokumentum célja, hogy bemutassa az ERA (Az MNB elektronikus

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ Kifizetési kérelem Verziószám: 2.0 2011. március 24. Tartalom Fontos tudnivalók... 2 Belépés a felületre... 3 Meghatalmazás használata... 5 Kérelem kitöltésének

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás Támogatási kérelem Verziószám: 1 2013. február 4. Tartalom Fontos tudnivalók... 2 Firefox portable...

Részletesebben

NETFIT modul Tanári felület Felhasználói útmutató. Magyar Diáksport Szövetség

NETFIT modul Tanári felület Felhasználói útmutató. Magyar Diáksport Szövetség NETFIT modul Tanári felület Felhasználói útmutató Magyar Diáksport Szövetség 2014 2 Tartalom 1 Alap működési jellemzők... 4 1.1 Dátum kitöltés... 4 1.2 Irányítószám / Település kitöltése... 4 1.3 Belföldi

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÜGYFELEK SZÁMÁRA

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÜGYFELEK SZÁMÁRA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÜGYFELEK SZÁMÁRA 2015-04-01 Felhívjuk a figyelmet, hogy az ÉTDR a mindenkori jogszabályi keretek között működik, a csatlakozó szerveknek és személyeknek a mindenkori jogszabály szerint

Részletesebben

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése (A pályázat kódja: ROM-ISK-15) Kitöltési Segédlet Készült: 2015. október 26. 1. oldal Tartalom 1. Regisztráció... 3 2. Bejelentkezés, jelszóváltoztatás,

Részletesebben

AZ OEP TAJ ELLENŐRZÉS BEVEZETÉSE AZ IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI)

AZ OEP TAJ ELLENŐRZÉS BEVEZETÉSE AZ IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) AZ OEP TAJ ELLENŐRZÉS BEVEZETÉSE AZ IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) RENDSZERBE I. ÜTEM FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS AZ ADATSZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE KENYSZI: v.1.2.2.0 Dátum: 2015.04.10. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Gyermektartásdíj megelőlegezése GYT

Gyermektartásdíj megelőlegezése GYT Gyermektartásdíj megelőlegezése GYT Felhasználói kézikönyv V. számú melléklet 2015. 04. 01. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság 1071 Budapest, Peterdy

Részletesebben

(a 23/2014 (VI.30) NGM és az azt módosító 2/2015. (II. 3.) NGM rendeletek alapján)

(a 23/2014 (VI.30) NGM és az azt módosító 2/2015. (II. 3.) NGM rendeletek alapján) (a 23/2014 (VI.30) NGM és az azt módosító 2/2015. (II. 3.) NGM rendeletek alapján) 2015.11.30. 1. oldal Ezt a dokumentációt és a későbbi kiegészítéseket, módosításokat az ezen számlázó programmal kibocsátott

Részletesebben

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Verzió 6.0 2014. július 31. 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Regisztráció... 5 3. Elfelejtette jelszavát?... 7 4. Online ügyfélszolgálat

Részletesebben

Használati útmutató a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár távoli adatbázis elérés szolgáltatásáról

Használati útmutató a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár távoli adatbázis elérés szolgáltatásáról e-könyvtár Használati útmutató a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár távoli adatbázis elérés szolgáltatásáról Ez a dokumentum ismerteti a terminálszolgáltatások használatához szükséges információkat.

Részletesebben

Felhasználói leírás v1.0

Felhasználói leírás v1.0 1 Felhasználói leírás v1.0 A Lakás Expressz Szolgáltatás Elemző rendszer felhasználói funkcióiról Verzió: v1.0 Készült: 2013.március 27. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 3 2 Tarifálás... 4 2.1 Navigáció

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység.

TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység. TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység 1 v 1.3 2015.11.26. Tartalomjegyzék: 1. A KÉMIAI BIZTONSÁGI SZAKRENDSZER ELÉRÉSE...

Részletesebben

elektronikus kitöltés és benyújtás

elektronikus kitöltés és benyújtás Felhasználói kézikönyv Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG- VP) elektronikus kitöltés és benyújtás 2015. Verzió 02. 1 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 2. BEVEZETÉS... 4 3. A BEADÓ FELÜLET

Részletesebben

Kötegelt nyomtatványok kezelése a java-s nyomtatványkitöltő programban (pl.: 1044 kötegelt nyomtatvány - HIPA; 10ELEKAFA - Elekáfa)

Kötegelt nyomtatványok kezelése a java-s nyomtatványkitöltő programban (pl.: 1044 kötegelt nyomtatvány - HIPA; 10ELEKAFA - Elekáfa) Kötegelt nyomtatványok kezelése a java-s nyomtatványkitöltő programban (pl.: 1044 kötegelt nyomtatvány - HIPA; 10ELEKAFA - Elekáfa) Kötegelt nyomtatványok általános jellemzői Minden nyomtatványköteg áll

Részletesebben

A Gyorstelepítés rövid leírását lásd a hátsó borítón.

A Gyorstelepítés rövid leírását lásd a hátsó borítón. Felhasználói kézikönyv A Gyorstelepítés rövid leírását lásd a hátsó borítón. Mindenki másnál több felhasználót védünk a legtöbb online fenyegetéssel szemben. Környezetünk védelme mindannyiunk érdeke. A

Részletesebben

NEPTUN_TÖRZS. (Funkcionális leírás)

NEPTUN_TÖRZS. (Funkcionális leírás) #+$k NEPTUN_TÖRZS NEPTUN_TÖRZS (Funkcionális leírás) S Budapest, 2002 #+ $k NEPTUN_TORZS NEPTUN_TÖRZS Tartalom TARTALOM... 2 1. BEVEZETÉS... 5 2. BELÉPÉS A RENDSZERBE... 6 3. ÚJ EGYÉN FELVÉTELE... 9 3.1

Részletesebben

Tartalomjegyzék. MOK Ügyeletnyilvántartó rendszer használati kézikönyve v2.1

Tartalomjegyzék. MOK Ügyeletnyilvántartó rendszer használati kézikönyve v2.1 Tartalomjegyzék A keret-rendszerről általánosságban...2 Technológiák... 2 Elérést biztosító technológiák...2 Bejelentkezés... 2 Használat helye... 3 Használat (bejelentkezés után)...3 Jelszavak... 4 Hiba

Részletesebben

ibanq 2 Felhasználói kézikönyv

ibanq 2 Felhasználói kézikönyv Copyright 2015 AXA 1. oldal ibanq 2 Felhasználói kézikönyv AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője / 1138 Budapest, Váci út 135-139. D-C. ép. / Fővárosi

Részletesebben

LETÉTKEZELŐ NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER

LETÉTKEZELŐ NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER LETÉTKEZELŐ NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER Felhasználói kézikönyv Általános rendszerismertetés és bejelentkezés 1.3 verzió 2015. augusztus 31. Dokumentum adatlap Projekt/modul megnevezése: Magyar Ügyvédi Kamara

Részletesebben

Rövid oktatói útmutató a Neptun használatához

Rövid oktatói útmutató a Neptun használatához Rövid oktatói útmutató a Neptun használatához Böngésző ellenőrzése A Neptun csak legalább Internet Explorer 9.0+ vagy Mozilla Firefox 15+ böngészővel használható Kérem ellenőrizze a böngésző Súgó menüjének

Részletesebben

EPeR 1. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK. Egészségpénztári E számla kezelő Rendszer 1.117.28.141 Felhasználói leírás

EPeR 1. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK. Egészségpénztári E számla kezelő Rendszer 1.117.28.141 Felhasználói leírás 1. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 1 2. A PROGRAM INDÍTÁSA... 2 3. INFORMÁCIÓK... 3 3.1. BEÁLLÍTÁSOK... 3 3.2. ÜZENETEK... 3 3.3. STATISZTIKÁK... 3 3.4. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT... 3 4. CIKKTÖRZS FELTÖLTÉSE...

Részletesebben

A Gyorstelepítés rövid leírását lásd a hátsó borítón.

A Gyorstelepítés rövid leírását lásd a hátsó borítón. Felhasználói kézikönyv A Gyorstelepítés rövid leírását lásd a hátsó borítón. Mindenki másnál több felhasználót védünk a legtöbb online fenyegetéssel szemben. Környezetünk védelme mindannyiunk érdeke. A

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a minősítési értékelő modul használatához

Felhasználói kézikönyv a minősítési értékelő modul használatához Felhasználói kézikönyv a minősítési értékelő modul használatához Létrehozva: 2015.02.24. Utolsó módosítás: 2015.04.09. Tartalomjegyzék 1 A dokumentum célja... 4 2 A rendszer elérése... 5 2.1 Technikai

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ Felhasználói kézikönyv III. számú melléklet 2015. 04. 01. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság 1071

Részletesebben

Gyorskalauz a Windowshoz készült asztali Novell Filr 1.0.2 alkalmazáshoz

Gyorskalauz a Windowshoz készült asztali Novell Filr 1.0.2 alkalmazáshoz Gyorskalauz a Windowshoz készült asztali Novell Filr 1.0.2 alkalmazáshoz 2014. február Novell Gyorskalauz A Novell Filr egyszerű elérést biztosít fájljaihoz és mappáihoz asztali gépéről, böngészőből és

Részletesebben

Felhasználói Útmutató egyesületi tenyészetek részére

Felhasználói Útmutató egyesületi tenyészetek részére Magyar Bivalytenyésztési Információs Rendszer Felhasználói Útmutató egyesületi tenyészetek részére Tartalomjegyzék Általános információ... 1 Belépés... 1 Teendők listája... 2 Alapadatok... 2 Tagsági/tenyésztői

Részletesebben

Diákigazolvány Elektronikus Igénylési Rendszer Oktatási Hivatal által biztosított igénylő felület. Felhasználói kézikönyv. v 4.1

Diákigazolvány Elektronikus Igénylési Rendszer Oktatási Hivatal által biztosított igénylő felület. Felhasználói kézikönyv. v 4.1 Diákigazolvány Elektronikus Igénylési Rendszer Oktatási Hivatal által biztosított igénylő felület Felhasználói kézikönyv v 4.1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Előfeltételek... 3 3. A diákigazolvány

Részletesebben

Kitöltési Útmutató a 2016. évi HOP monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2016. január 21. verziószám: 01

Kitöltési Útmutató a 2016. évi HOP monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2016. január 21. verziószám: 01 2. sz. melléklet: Kitöltési Útmutató a 2016. évi HOP monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez Kitöltési Útmutató a 2016. évi HOP monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2016.

Részletesebben

GuideReg demó program telepítési útmutató

GuideReg demó program telepítési útmutató GuideReg demó program telepítési útmutató GuideSys Kft. 2016. 1. O l d a l Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Telepítési útmutató... 4 2.1 Telepítési környezet(ek)... 4 2.2 A telepítő program letöltése...

Részletesebben

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén Tartalomjegyzék 1. Az Internet Explorer 9 megfelelősségének

Részletesebben

1. BEVEZETÉS... 5 2. A RENDSZER ELEMEI, ARCHITEKTÚRÁJA... 5

1. BEVEZETÉS... 5 2. A RENDSZER ELEMEI, ARCHITEKTÚRÁJA... 5 EntryProx Beléptető Rendszer FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV v.1.0.7. EntryProx Beléptető Rendszer TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 5 2. A RENDSZER ELEMEI, ARCHITEKTÚRÁJA... 5 3. A RENDSZER ÜZEMBE HELYEZÉSE... 7 3.1. Az

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ EMVA ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések Verziószám: 03 2010. február 12. Budapest Tartalomjegyzék Fontos tudnivalók...3 Meghatalmazás

Részletesebben

PC-DVR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. A műszaki tartalom előzetes bejelentés nélküli változtatásának jogát fenntartjuk!

PC-DVR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. A műszaki tartalom előzetes bejelentés nélküli változtatásának jogát fenntartjuk! PC-DVR Számítógép alapú digitális videojel rögzítő FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A műszaki tartalom előzetes bejelentés nélküli változtatásának jogát fenntartjuk! 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK...1 2.

Részletesebben

Év zárása és nyitása 2015-ről 2016-ra

Év zárása és nyitása 2015-ről 2016-ra Év zárása és nyitása 2015-ről 2016-ra Ebben az évben a megszokottól eltérően, új programot kell telepíteni. Ennek lépései: 1. lépjen ki a DszámlaWIN programból (FONTOS!). Amennyiben hálózatban használják

Részletesebben

Gyorskalauz a Machez készült asztali Novell Filr 1.0.2 alkalmazáshoz

Gyorskalauz a Machez készült asztali Novell Filr 1.0.2 alkalmazáshoz Gyorskalauz a Machez készült asztali Novell Filr 1.0.2 alkalmazáshoz 2014. február Novell Gyorskalauz A Novell Filr egyszerű elérést biztosít fájljaihoz és mappáihoz asztali gépéről, böngészőből és mobileszközökről

Részletesebben

UniPoll Feedback. Intézményi integrált kérdőívkészítő rendszer vélemény és visszajelzés gyűjtéshez.

UniPoll Feedback. Intézményi integrált kérdőívkészítő rendszer vélemény és visszajelzés gyűjtéshez. VERZIÓSZÁM: 7.0 UniPoll Feedback Intézményi integrált kérdőívkészítő rendszer vélemény és visszajelzés gyűjtéshez. Tartalomjegyzék Bevezető... 5 Kezdeti lépések... 5 Belépés... 5 Kérdőívszerkesztői felület

Részletesebben

SupOrt. talpfelvétel készítő program felhasználói leírás v3.1

SupOrt. talpfelvétel készítő program felhasználói leírás v3.1 SupOrt talpfelvétel készítő program felhasználói leírás v3.1 L&M Product Service Kft. 1074 Budapest, Csengery u. 28. Tel: (+36-1)-413-2184 e-mail: lundmkft@gmail.com Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:...

Részletesebben

Központi proxy szolgáltatás

Központi proxy szolgáltatás Központi proxy szolgáltatás Az Informatikai Igazgatóság minden aktív és volt egyetemi hallgató és munkaviszonnyal rendelkezõ egyetemi dolgozó részére úgynevezett proxy szolgáltatást biztosít. A szolgáltatás

Részletesebben

2013.05.31. Utófinanszírozás: Vegyes finanszírozás: Szállítói finanszírozás: Engedményezés: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

2013.05.31. Utófinanszírozás: Vegyes finanszírozás: Szállítói finanszírozás: Engedményezés: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Utófinanszírozás: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pályázati e-ügyintézés, Online számlakitöltő A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a számla, vagy egyéb, az elszámolást

Részletesebben

Kaspersky Internet Security Felhasználói útmutató

Kaspersky Internet Security Felhasználói útmutató Kaspersky Internet Security Felhasználói útmutató ALKALMAZÁS VERZIÓJA: 16.0 Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy termékünket választotta. Reméljük, hogy ez a dokumentum segít a munkájában, és választ

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv NEPTUN-@Napló Felhasználói kézikönyv NEPTUN-@Napló Elektronikus Ellenőrzőkönyv Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Az e-ellenőrzőkönyv általános áttekintése... 4 WEB alkalmazások kezelése...

Részletesebben

VÁTI Kht. Dokumentációs Központ Felhasználói segédlet elektronikus dokumentum küldéséhez

VÁTI Kht. Dokumentációs Központ Felhasználói segédlet elektronikus dokumentum küldéséhez VÁTI Kht. Dokumentációs Központ Felhasználói segédlet elektronikus dokumentum küldéséhez Tartalomjegyzék: 1. Bevezető... 2 2. Belépés... 3 Microsoft Internet Explorer 7 esetében... 3 Mozilla Firefox 2

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Monitoring adatszolgáltatás

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Monitoring adatszolgáltatás SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ EMVA Monitoring adatszolgáltatás Verziószám: 01 2010. február 15. Budapest FONTOS! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elektronikus felület a Mozilla Firefox

Részletesebben

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat:

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Karbantartás Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Jelszó módosítása: A felhasználói jelszavunkat módosíthatjuk ebben a menüpontban, a régi jelszavunk megadása után. Általánosan

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Monitoring adatszolgáltatás

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Monitoring adatszolgáltatás 3. sz. melléklet: Segédlet az elektronikus felület használatához SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ EMVA Monitoring adatszolgáltatás Verziószám: 01 2016. január 21. Budapest I. Fontos tudnivalók

Részletesebben

3./ A 2013. évi NY29/NY30 nyilatkozat, az M30-as és egyéb igazolások

3./ A 2013. évi NY29/NY30 nyilatkozat, az M30-as és egyéb igazolások MUN v13.1231 Ehhez a verzióhoz írt leírásban három témakört találnak: 1./ A 2014. év nyitása 2./ a 2014. évi első feladatok 3./ A 2013. évi NY29/NY30 nyilatkozat, az M30-as és egyéb igazolások Kérjük -

Részletesebben

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat:

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Karbantartás Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Jelszó módosítása: A felhasználói jelszavunkat módosíthatjuk ebben a menüpontban, a régi jelszavunk megadása után. Általánosan

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Mezőgazdasági termékek értéknövelése (VP-ÉLIP) felhíváshoz Felhívás kódszáma: VP-3-4.2.1-15 Verziószám: 0.1 2016. január

Részletesebben

A Gyorstelepítés rövid leírását lásd a hátsó borítón.

A Gyorstelepítés rövid leírását lásd a hátsó borítón. Felhasználói kézikönyv A Gyorstelepítés rövid leírását lásd a hátsó borítón. Környezetünk védelme mindannyiunk érdeke. A Symantec eltávolította a borítót erről a kézikönyvről, hogy csökkentse termékei

Részletesebben

1. BEVEZETÉS. Marathon TERRA felhasználói kézikönyv

1. BEVEZETÉS. Marathon TERRA felhasználói kézikönyv Marathon TERRA felhasználói kézikönyv Alkalmazás verziószáma: 1.0.21.0 2011. Új verzió kiadásáig érvényes! Fejlesztő: Rácz Zoltán (racz.z@vnet.hu) 1. BEVEZETÉS A Marathon rendszer története egészen 2002-ig

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Kertészet korszerűsítése Üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv az elektronikus ajánlat-kitöltési (elak) programhoz

Felhasználói kézikönyv az elektronikus ajánlat-kitöltési (elak) programhoz Felhasználói kézikönyv az elektronikus ajánlat-kitöltési (elak) programhoz Oktatási anyag Hatályos 2015. április 1-tôl Fundamenta Akadémia Szakmai felelôs: Molnár Emese fejlesztési menedzser Minden jog

Részletesebben

Felsô menü: Jogszabály- és dokumentumtár menüpont. Almenüpontok:

Felsô menü: Jogszabály- és dokumentumtár menüpont. Almenüpontok: JogTárház Használati útmutató Felsô menü: Jogszabály- és dokumentumtár menüpont Almenüpontok: Jogszabályok Megjeleníti a teljes jogszabálylistát. A Következô oldal illetve az Elôzô oldal linkekre kattintva

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Kertészet korszerűsítése Gyógy- és fűszernövény termesztés (Kertészet - gyógynövény (VP)) felhíváshoz Felhívás kódszáma:

Részletesebben

Telepítési útmutató a Dolphin InvoicePro számlázó program frissítéséhez

Telepítési útmutató a Dolphin InvoicePro számlázó program frissítéséhez Telepítési útmutató a Dolphin InvoicePro számlázó program frissítéséhez A Dolphin InvoicePro számlázó program frissítéséhez kérjük, kövesse a következő lépéseket: Frissítő alkalmazás telepítése A számlázó

Részletesebben

2012.07.12. Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás:

2012.07.12. Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Utófinanszírozás: A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a számla, vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentum teljes összegének

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Legutóbbi változások: A könnyebb használat

Részletesebben

Hivatal részére küldött iratok elektronikus benyújtása - Segédlet SEGÉDLET HIVATAL RÉSZÉRE KÜLDÖTT IRATOK ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA

Hivatal részére küldött iratok elektronikus benyújtása - Segédlet SEGÉDLET HIVATAL RÉSZÉRE KÜLDÖTT IRATOK ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA SEGÉDLET HIVATAL RÉSZÉRE KÜLDÖTT IRATOK ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ VERZIÓ SZÁM : 3.0 2015. május 12. 1 Tartalom I. Fontos tudnivalók... 3 II. Benyújtásra szolgáló felület...

Részletesebben

Több juttatás, rengeteg élmény!

Több juttatás, rengeteg élmény! A kártyabirtokos igény esetén előleget is fizethet OTP SZÉP kártyájával a www.otpportalok.hu honlapon. Nem kell mást tennie, mint lefoglalni a szolgáltatást az elfogadóhelynél, majd egyeztetni és jelezni,

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Monitoring adatszolgáltatás

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Monitoring adatszolgáltatás SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ EMVA Monitoring adatszolgáltatás Verziószám: 02 2012. február 17. Budapest I. Fontos tudnivalók A rendszer használatához kétféle regisztráció szükséges: 1. Ügyfélkapus

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv NEPTUN-@Napló Felhasználói kézikönyv NEPTUN-@Napló Elektronikus Iskolai Osztálynapló Bevezetés Tartalom Bevezetés... 6 Általános funkciók... 6 Dokumentumok... 7 Milyen eszközökön használható a program?...

Részletesebben

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Általános Szerződési Feltételei e-matricát értékesítő viszonteladók részére. 4. számú melléklet

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Általános Szerződési Feltételei e-matricát értékesítő viszonteladók részére. 4. számú melléklet Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Általános Szerződési Feltételei e-matricát értékesítő viszonteladók részére 4. számú melléklet Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. e-matrica értékesítésére vonatkozó együttműködési

Részletesebben

SEPA megbízások (Credit Transfer) kezelése a Raiffeisen Expressz programban

SEPA megbízások (Credit Transfer) kezelése a Raiffeisen Expressz programban SEP megbízások (Credit Transfer) kezelése a Raiffeisen Expressz programban SEP megbízás 1 Raiffeisen Expressz program keretében lehetőség van SEP megbízások (Credit Transfer) kézi rögzítésére, importálására

Részletesebben

ProAnt Felhasználói Útmutató

ProAnt Felhasználói Útmutató ProAnt Felhasználói Útmutató http://www.proant.hu/ 2014. október 17. Adminisztrátor 6722 Szeged, Gogol u. 3. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A ProAnt szoftverről... 4 3 Jelszó módosítása...

Részletesebben

K&H Biztosító ügyfélportál. főoldal. a regisztráció folyamata. K&H Biztosító Zrt. A K&H Biztosító ügyfélportálra navigálva a következő képernyő fogad:

K&H Biztosító ügyfélportál. főoldal. a regisztráció folyamata. K&H Biztosító Zrt. A K&H Biztosító ügyfélportálra navigálva a következő képernyő fogad: K&H Biztosító Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K&H TeleBiztosító (06 1/0/30/70) 335 3355, 4. menüpont fax: (06 1) 67 6666, (06 1) 461 576 www.kh.hu biztosito@kh.hu K&H Biztosító ügyfélportál a

Részletesebben

Cisco Unity Connection Mini Beérkezett üzenetek Els lépések (10.x kiadás)

Cisco Unity Connection Mini Beérkezett üzenetek Els lépések (10.x kiadás) Az els lépések Cisco Unity Connection Mini Beérkezett üzenetek Els lépések (10.x kiadás) Cisco Unity Connection Mini Webes beérkezett üzenetek (10.x kiadás) 2 Általános információk a Cisco Unity Connection

Részletesebben

T.R.U.S.T. Tax Return Unified Support Tool. Nyomtatványkitöltő Felhasználói útmutató

T.R.U.S.T. Tax Return Unified Support Tool. Nyomtatványkitöltő Felhasználói útmutató T.R.U.S.T Tax Return Unified Support Tool Nyomtatványkitöltő Felhasználói útmutató Tartalomjegyzék 1. A T.R.U.S.T.-ról általában... 3 1.1. Áfabevallás, főnyomtatvány (xx65a)... 3 1.2. Áfabevallás, Belföldi

Részletesebben

Gate Control okostelefon-alkalmazás

Gate Control okostelefon-alkalmazás Gate Control okostelefon-alkalmazás GSM Gate Control Pro 20/1000 modulokhoz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ v1.0.0.0 és újabb alkalmazásverzióhoz Dokumentumverzió: v1.42 2015.09.23 Termék rövid leírása A GSM Gate

Részletesebben

NMS közösségi tér a hallgatói weben

NMS közösségi tér a hallgatói weben NEPTUN MEET STREET (NMS) HALLGATÓI WEB Felhasználói dokumentáció verzió 3.6. Budapest, 2013. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.0. 2011.03.03. 2.2 A virtuális terek megjelenítése 9.

Részletesebben

Felhasználói segédlet a webkonferencia szolgáltatás használatához

Felhasználói segédlet a webkonferencia szolgáltatás használatához Felhasználói segédlet a webkonferencia szolgáltatás használatához v3.0 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet Multimédia szolgáltatások osztály 1 Tartalomjegyzék 2 Rövid ismertető... 3

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó AZ Ú T A T U D O M Á N Y H O Z AL P R O G R A M E L L E NŐRZÖ T T AD A T R Ö G Z Í T É S I F E L Ü L E T É N E K K E Z E L É S É H E Z

Ú T M U T A T Ó AZ Ú T A T U D O M Á N Y H O Z AL P R O G R A M E L L E NŐRZÖ T T AD A T R Ö G Z Í T É S I F E L Ü L E T É N E K K E Z E L É S É H E Z Ú T M U T A T Ó AZ Ú T A T U D O M Á N Y H O Z AL P R O G R A M E L L E NŐRZÖ T T AD A T R Ö G Z Í T É S I F E L Ü L E T É N E K K E Z E L É S É H E Z Az Út a tudományhoz alprogram a https://utravalo.wekerle.gov.hu/ut_2011

Részletesebben

1. oldal, összesen: 29 oldal

1. oldal, összesen: 29 oldal 1. oldal, összesen: 29 oldal Bevezetõ AXEL PRO Nyomtatványkitöltõ Program Az AXEL PRO Nyomtatványkitöltõ egy olyan innovatív, professzionális nyomtatványkitöltõ és dokumentum-szerkesztõ program, mellyel

Részletesebben

Technikai segédlet a Domus elektronikus pályázati rendszer felhasználói részére

Technikai segédlet a Domus elektronikus pályázati rendszer felhasználói részére Technikai segédlet a Domus elektronikus pályázati rendszer felhasználói részére A Domus szülőföldi ösztöndíj pályázat benyújtása senior pályázat esetén a https://palyazat.mta.hu/domus_szulofoldi_senior_2016,

Részletesebben

Bevezetés. A WebAccess használatának bemutatása előtt néhány új funkció felsorolása következik:

Bevezetés. A WebAccess használatának bemutatása előtt néhány új funkció felsorolása következik: Bevezetés Leveleink, naptárunk, stb. megtekintése bármely gépen egy egyszerű webböngésző (Mozilla, Explorer) segítésével is lehetséges. GroupWise rendszernek ezt a megjelenési formáját GroupWise WebAccessnek

Részletesebben

Adminisztrátori kézikönyv (Ver: 2.0.0.1)

Adminisztrátori kézikönyv (Ver: 2.0.0.1) (Ver: 2.0.0.1) Tartalomjegyzék Adminisztrátori ismeretek...4 Bevezetés...4 1. A rendszer telepítése...4 1.1 A telepítés elvégzése...4 1.2 A hardverkulcs használata...5 1.3 A telepített komponensek...6

Részletesebben

Budapest, 2009. 1. oldal

Budapest, 2009. 1. oldal e-m@il:vibastile@monornet.hu, web:www.vibastile.hu Budapest, 2009 1. oldal e-m@il:vibastile@monornet.hu, web:www.vibastile.hu TARTALOM 1. A PROGRAM INDÍTÁSA... 3 2. A PROGRAM FUNKCIÓI... 3 3. FIZETÉSI

Részletesebben

Aronic Road Útnyilvántartó program

Aronic Road Útnyilvántartó program 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 4. Internet: www.cin.hu E-mail: software@cin.hu Tel: 78/435-081, 30/9-573-673 Aronic Road útnyilvántartó program V2.000 Szoftverdokumentáció Önnek is jár egy jó szoftver!

Részletesebben

ADAFOR Iskolai adatforgalmazó program Kezelési útmutató

ADAFOR Iskolai adatforgalmazó program Kezelési útmutató ADAFOR Iskolai adatforgalmazó program Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. A Kommunikátor segédprogram... 2 2. Az egyes alrendszerek logikai felépítése... 2 3. A program szerkezete... 3 3.1. Telepítési

Részletesebben

WebKincstár - Felhasználói Kézikönyv

WebKincstár - Felhasználói Kézikönyv WebKincstár - Felhasználói Kézikönyv 2015. november 4. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. WebKincstár szolgáltatás igénybevételének feltételei... 4 3. Bejelentkezés... 6 3.1. Első bejelentkezés... 7

Részletesebben

KASZPER dokumentáció Támogatott számla RITEK ZRt. 2010 (12111) TÁMOGATOTT BEJÖVŐ SZÁMLA ÉRKEZTETÉSE, MÓDOSÍTÁSA, NYOMTATÁSA

KASZPER dokumentáció Támogatott számla RITEK ZRt. 2010 (12111) TÁMOGATOTT BEJÖVŐ SZÁMLA ÉRKEZTETÉSE, MÓDOSÍTÁSA, NYOMTATÁSA (12) BEJÖVŐ SZÁMLÁK (12111) TÁMOGATOTT BEJÖVŐ SZÁMLA ÉRKEZTETÉSE, MÓDOSÍTÁSA, NYOMTATÁSA A menüpont a támogatási szerződéssel rendelkező projektek szállítói finanszírozás keretében kiegyenlítésre kerülő

Részletesebben

Cisco Unified Communications Manager Assistant Felhasználói kézikönyv a Cisco Unified Communications Manager 6.0 rendszerhez

Cisco Unified Communications Manager Assistant Felhasználói kézikönyv a Cisco Unified Communications Manager 6.0 rendszerhez Cisco Unified Communications Manager Assistant Felhasználói kézikönyv a Cisco Unified Communications Manager 6.0 rendszerhez Amerikai központ Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706

Részletesebben

Az alábbiakban szeretnénk segítséget nyújtani Önnek a CIB Internet Bankból történı nyomtatáshoz szükséges böngészı beállítások végrehajtásában.

Az alábbiakban szeretnénk segítséget nyújtani Önnek a CIB Internet Bankból történı nyomtatáshoz szükséges böngészı beállítások végrehajtásában. Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban szeretnénk segítséget nyújtani Önnek a CIB Internet Bankból történı nyomtatáshoz szükséges böngészı beállítások végrehajtásában. A CIB Internet Bankból történı nyomtatás

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Mindenki másnál több felhasználót védünk a legtöbb online fenyegetéssel szemben. Környezetünk védelme mindannyiunk érdeke. A Symantec eltávolította a borítót erről a kézikönyvről,

Részletesebben

Felhasználói segédlet a webkonferencia szolgáltatás használatához

Felhasználói segédlet a webkonferencia szolgáltatás használatához Felhasználói segédlet a webkonferencia szolgáltatás használatához v2.0 2015.07.28 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet Multimédia szolgáltatások osztály 1 Tartalomjegyzék 2 Rövid ismertető...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Mindenki másnál több felhasználót védünk a legtöbb online fenyegetéssel szemben. Környezetünk védelme mindannyiunk érdeke. A Symantec eltávolította a borítót erről a kézikönyvről,

Részletesebben

HP beágyazott webszerver

HP beágyazott webszerver HP beágyazott webszerver Felhasználói kézikönyv Szerzői jogok és garancia 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Előzetes írásbeli engedély nélküli reprodukálása, adaptálása vagy fordítása

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV EKOP 1.2.24-2013-2013-0001 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Egységes kérelem elektronikus benyújtás 2015 AZ IIER2 ALKALMAZÁSHOZ Verzió: v1.4 2015. május 14. 1 / 137. oldal Verzió Dátum Változtatás rövid leírása

Részletesebben

ÁEEK Kataszter. Felhasználói útmutató

ÁEEK Kataszter. Felhasználói útmutató ÁEEK Kataszter Felhasználói útmutató 1.1 verzió Állami Egészségügyi Ellátó Központ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 TÖRZSKEZELÉS... 3 INGATLANKEZELÉS... 3 JÓVÁHAGYÁSI RENDSZER MEGSZŰNÉSE... 4 2. ÁLTALÁNOS

Részletesebben