KÖZPONTI ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁS A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBEVEVİKRİL (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE. Budapest,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZPONTI ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁS A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBEVEVİKRİL (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE. Budapest, 2012.05.09."

Átírás

1 KÖZPONTI ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁS A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBEVEVİKRİL (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE Budapest,

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS A DOKUMENTUM CÉLJA, A RENDSZER FELHASZNÁLÓI SZOFTVERVERZIÓ TÁMOGATOTT FOLYAMAT FUNKCIONALITÁS JOGOSULTSÁGOK ADMINISZTRATÍV FUNKCIÓK BELÉPÉS A RENDSZERBE AZ ÜGYFÉLKAPU HASZNÁLATÁVAL KIJELENTKEZÉS A RENDSZERBİL KÉPERNYİ-FELÉPÍTÉS, NAVIGÁCIÓS LEHETİSÉGEK PROBLÉMAKEZELÉS A KENYSZI RENDSZER FELHASZNÁLÓI FELÜLETÉN Új TAJ probléma bejelentése A bejelentett probléma megoldásáról szóló értesítés Problémák áttekintése IGÉNYBEVEVİK KEZELÉSE IGÉNYBEVEVİK KERESÉSE ÉS MEGJELENÍTÉSE IGÉNYBEVEVİ ADATAINAK MÓDOSÍTÁSA IGÉNYBEVEVİ LÉTREHOZÁSA IGÉNYLÉSEK KEZELÉSE ÚJ IGÉNYLÉS RÖGZÍTÉSE Új megállapodás rögzítése Kezdeti adatfeltöltés: megállapodás Új határozat rögzítése Kezdeti adatfeltöltés: határozat MEGÁLLAPODÁSOK ÉS HATÁROZATOK ADATAINAK KEZELÉSE Igénylések (megállapodások és határozatok) adatainak megtekintése Igénybevétel adatainak rögzítése Igénybevétel adatainak módosítása Módosítás a megállapodás/határozat tartalmának változása miatt Módosítás az igénybevevı adatainak pontosítása érdekében Megállapodás / határozat lezárása Megállapodás / határozat törlése KEZDETI ADATFELTÖLTÉS BETÖLTİ PROGRAM HASZNÁLATÁVAL IGÉNYBEVÉTELEK KEZELÉSE IGÉNYBEVÉTELEK RÖGZÍTÉSE AZ IGÉNYBEVÉTELI NAPLÓBAN Igénybevétel rögzítése Igénybevételi bejegyzés módosítása IGÉNYBEVÉTELI BEJEGYZÉSEK ÖNELLENİRZÉSE ÜTKÖZİ IGÉNYBEVÉTELEK LEKÉRDEZÉSE TÖRÖLT ÜTKÖZÉSEK LEKÉRDEZÉSE

3 1. BEVEZETÉS 1.1. A DOKUMENTUM CÉLJA, A RENDSZER FELHASZNÁLÓI A dokumentum célja, hogy részletes felhasználói útmutatást adjon a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: NRSZH) Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevıkrıl (KENYSZI) rendszerét használó szervezetek adatszolgáltatói feladatokat ellátó ügyintézıi, munkatársai számára a rendszerben elvégzendı feladataik végrehajtásához. FIGYELEM! Jelen dokumentum nem helyettesíti a kapcsolódó jogszabályok ismeretét, és nem célja az egyes szakmai fogalmak értelmezése! 1.2. SZOFTVERVERZIÓ A dokumentum a KENYSZI rendszer verziójához készült TÁMOGATOTT FOLYAMAT A rendszer jelen dokumentumban bemutatott része az igénybevevık kezelésének, az új igénybevételi megállapodások és határozatok kezelésének, a már meglévı megállapodások és határozatok kezdeti adatfeltöltésének valamint a szolgáltatások igénybevétele rögzítésének és önellenırzésének folyamatait támogatja FUNKCIONALITÁS A rendszer, jogosultság függvényében, az alábbi feladatok elvégzését teszi lehetıvé. Adminisztratív feladatok Igénybevevık kezelése Igénylések kezelése Kezdeti adatfeltöltés Igénybevételi napló Belépés a rendszerbe az Ügyfélkapu használatával Kijelentkezés a rendszerbıl Problémakezelés a KENYSZI rendszer felhasználói felületén Igénybevevık keresése és megjelenítése Igénybevevı adatainak módosítása Igénybevevı létrehozása Új igénylés rögzítése Új megállapodás rögzítése Kezdeti adatfeltöltés: megállapodás Új határozat rögzítése Kezdeti adatfeltöltés: határozat Megállapodások és határozatok adatainak kezelése Igénylések (megállapodások és határozatok) adatainak megtekintése Igénybevétel adatainak rögzítése Igénybevétel adatainak módosítása Megállapodás / határozat lezárása Kezdeti adatfeltöltés betöltı program használatával Igénybevételek rögzítése az igénybevételi naplóban Igénybevételi bejegyzések önellenırzése Ütközı igénybevételek lekérdezése Törölt ütközések lekérdezése 3

4 1.5. JOGOSULTSÁGOK A KENYSZI rendszerben adatszolgáltatói jogosultággal dolgozó felhasználók azokat a szolgáltatói székhelyeket/telephelyeket érik el, amelyekhez fenntartójuk e-képviselıje a rendszerben hozzárendelte ıket. Az adatszolgáltatók a székhelyen/telephelyen nyújtott egyes szolgáltatásokhoz szerkesztési, míg másokhoz megtekintési jogosultsággal férnek hozzá szintén a fenntartójuk e-képviselıje által elvégzett beállítások szerint. 4

5 2. ADMINISZTRATÍV FUNKCIÓK A rendszer web alapú, használatához egy Chrome vagy Mozilla Firefox internet-böngészın kívül nincs szükség további szoftver telepítésére. A rendszer Internet Explorer böngészıvel is mőködik, de egyes elemek megjelenését a másik két böngészıre optimalizáltuk BELÉPÉS A RENDSZERBE AZ ÜGYFÉLKAPU HASZNÁLATÁVAL Elsıként indítson el egy böngészı programot, majd a (1) címsávba írja be a rendszer URL címét: A KENYSZI rendszer fıoldalán kattintson a (2) Belépés linkre: A rendszer ekkor átirányítja az (1) Ügyfélkapu belépési felületére: Adja meg az Ügyfélkapuhoz kapott (2) felhasználónevét és (3) jelszavát, majd kattintson a (4) Belépés gombra. 5

6 Az Ügyfélkapun történt sikeres belépés esetén rövid idıre megjelenik ez a képernyı: Ezt követıen az Ügyfélkapu átirányítja Önt az NRSZH KENYSZI rendszerébe: abban az esetben, ha már használta a rendszert, közvetlenül a program nyitólapjára kerül ha elsı alkalommal kíván bejelentkezni, a (1) Felhasználó aktiválása képernyıre jut: Az (2) Aktivációs kód mezıbe írja be azt a kódot, amit -ben kapott: majd kattintson az (3) Aktivál gombra. E feladatlépésnél kétféle rendszerüzenettel is jelzett hiba fordulhat elı: tévesen gépelte be az Aktivációs kódot ez esetben írja be helyesen, majd kattintson újra az (3) Aktivál gombra; az NRSZH rendszerében tárolt személyes adatai nem egyeznek meg az Ügyfélkapu rendszerben tárolt adatokkal ebben az esetben forduljon a KENYSZI rendszer felhasználótámogatást végzı csoportjához segítségért, amelynek elérhetıségei a oldalon találhatóak. 6

7 Sikeres aktiválás esetén a rendszer (4) üzenetben jelzi a felhasználó azonosítás megtörténtét: Ettıl kezdve a rendszer használatra készen áll KIJELENTKEZÉS A RENDSZERBİL A programot a (5) Kijelentkezés linkre kattintva kell elhagyni. FIGYELEM! A Felhasználót a rendszer 15 perc inaktivitás után kijelentkezteti, ezzel akadályozva azt, hogy illetéktelenek hozzáférjenek a Felhasználó által kezelt adatokhoz. Emiatt ügyeljen arra, hogy folyamatosan mentse munkáját! Az (6) Ügyfélkapu kilépés linkre kattintva a rendszer az Ügyfélkapu rendszerbıl is kijelentkezteti. 7

8 2.3. KÉPERNYİ-FELÉPÍTÉS, NAVIGÁCIÓS LEHETİSÉGEK A képernyı címsorában, jobboldalon a (1) bejelentkezett felhasználó neve található, mellette annak a (2) szervezetnek a megnevezése, amelyhez a felhasználó tartozik. A (3) ikon azt jelzi, hogy a program a háttérben feldolgozást végez, például keresést folytat az adatbázisban. Emellett a (4) Kijelentkezés és az (5) Ügyfélkapu kilépés linkek találhatóak. A (6) menüsorban azok a menüpontok jelennek meg, amelyek használatára a felhasználó jogosult. Egy-egy menüpontra kattintva lenyílik az ott elérhetı (7) funkciók listája: A képernyı legalsó sorában, az állapotsorban, az (8) alkalmazás verziószáma tekinthetı meg. A képernyı munkaterületének felsı részén az adott helyen elérhetı (9) funkció megnevezése látható. A munkaterület felsı, bekeretezett részében a (10) szőrıfeltételek adhatóak meg. A (16) Maximális sorszám mezıben választhatjuk ki, hogy a keresés legfeljebb mennyi találatot jelenítsen meg. A leválogatás a (18) Keresés gombbal indítható el. Új keresés elıtt a (17) Szőrıfeltételek törlése gombbal üríthetıek ki a keresési mezık. A (11) Találatok részben a feltételeknek megfelelı adatsorok láthatóak. Az egy képernyın el nem férı listák lapjai között a lista alatt megjelenı (12) lapozó eszköztárral válthatunk, amely mellett kiválasztható az oldalanként megjelenítendı sorok száma is. Az egyes sorok részletes adatainak megtekintése a (13) Megtekint ikonra kattintva kezdeményezhetı, az adatok szerkesztése pedig a (14) Szerkeszt ikon használatával lehetséges. Ez utóbbi ikon csak akkor jelenik meg, ha a felhasználó jogosult az elem módosítására. A (15) Letöltés gomb használatával a program a találati lista tartalmát egy Excel fájlba másolja át. 8

9 A sorok részletes adatait bemutató képernyıkön a különbözı típusú információk külön füleken (1) (2) (3) érhetıek el. Az adott képernyın elérhetı funkciók általában (4) nyomógombbal indíthatóak el. A navigálás elsısorban egér használatával történik, de az internet böngészıkben használható billentyőparancsok a KENYSZI rendszerben is mőködnek. FIGYELEM! Ha egy elızı oldalra kíván visszajutni, akkor ne az internet böngészı (5) használja, hanem Vissza gombját az egérrel kattintson a megfelelı helyre, a (6) menüpontra, vagy a KENYSZI rendszer (7) vagy gombjára), vagy használja az internet böngészıkben használható billentyőparancsok valamelyikét (Backspace vagy Alt+balra nyíl). 9

10 2.4. PROBLÉMAKEZELÉS A KENYSZI RENDSZER FELHASZNÁLÓI FELÜLETÉN A KENYSZI rendszerben lehetıség nyílt arra, hogy az adatszolgáltatók a rendszer felhasználói felületén jelezhessék az üzemeltetıknek az igénybevevıi törzsadatokkal, ezen belül a TAJ azonosítókkal kapcsolatos problémákat. Az elírt, vagy elütött TAJ azonosítókkal kapcsolatos jelzéseiket is itt megtehetik, azonban felhívjuk a figyelmüket, hogy a hatályos jogszabályok szerint a TAJ azonosítók felülírására nincs felhatalmazása az NRSZH-nak. Terveink szerint a késıbbiekben a rendszer mőködését érintı egyéb problémákat is jelezhetik majd ezen a felületen. A problémák kezelését a rendszer (1) Súgó menüjében az (2) Új TAJ probléma és a (3) Problémák menüpontokban lehet végezni Új TAJ probléma bejelentése Válassza ki az (2) Új TAJ probléma menüpontot. 10

11 Az (4) Új probléma bejelentése oldalon az (5) Igénybevevı blokkba írja be annak az igénybevevınek az összes adatát, akivel kapcsolatban problémát tapasztalt. Az Ön által helyesnek ismert adatokat adja meg. Kattintson a (6) Probléma leírása szövegdobozba, és írja le, hogy mit tapasztalt, milyen segítséget szeretne kapni. Az (7) Új csatolmány gomb segítségével töltsön fel a rendszerbe olyan dokumentumokat, amelyek segítséget nyújthatnak az igénybevevı azonosításához. A (8) Megnyitás ablakban válassza ki a csatolandó fájlt. Egy bejelentéshez több dokumentum is csatolható. 11

12 A feltöltött dokumentumok a képernyı (9) Csatolmány lista részében jelennek meg. A (11) Mégsem gomb használatával a bejelentés mentése nélkül léphet vissza a nyitólapra. A (10) Probléma bejelentése gombra kattintva rögzítheti bejelentését a rendszerben. Ebben az esetben a KENYSZI rendszer üzenetben adja meg a bejelentett probléma azonosítóját, és jelzi a mentés sikerességét: 12

13 A bejelentett probléma megoldásáról szóló értesítés Amikor a KENYSZI rendszer üzemeltetıi megoldották a bejelentett problémát, akkor arról a bejelentı a rendszerbe való belépésekor személyes üzenetben értesül. A személyes üzenet jobb felsı sarkában található jelre kattintva az értesítés nyugtázható. A láttamozott értesítés ezt követıen nem jelenik meg a nyitólapon Problémák áttekintése A már bejelentett problémák kezelésének elırehaladását a rendszer (1) Súgó menüjében a (3) Problémák menüpontban tekintheti meg. A (4) Problémák áttekintése oldalon a (5) Keresési feltételek kitöltése után kattintson a (6) Keresés gombra. A (7) Találatok részben válassza ki az ellenırizni kívánt probléma sorának végén található (8) Megtekint ikont. 13

14 A (9) Probléma megtekintése oldalon tájékozódhat a feldolgozás elırehaladásáról, megoldott probléma esetén pedig az elvégzett tevékenységekrıl, javasolt tennivalókról. A probléma státusza az alábbi jelentésekkel bír: - bejelentett: Ön a problémát sikeresen továbbította az NRSZH felé, feldolgozása folyamatban van, - megoldott: az NRSZH az Ön által jelzett problémára visszajelzést küldött, mely segítséget nyújt a keresett ügyfél/ igénybevevı rögzítéséhez, illetve az ügyfél általi esetlegesen szükséges további hatósági ügyintézéshez, - fejlesztésnek átadva: a probléma jellege miatt az NRSZH a bejelentést továbbította a fejlesztık felé, a probléma megoldását követıen ugyanezen a felületen jelez vissza az NRSZH munkatársa. 14

15 3. IGÉNYBEVEVİK KEZELÉSE 3.1. IGÉNYBEVEVİK KERESÉSE ÉS MEGJELENÍTÉSE Válassza ki a Törzsadatok Igénybevevık menüpontot, és az Igénybevevı áttekintése oldalon töltse ki a (1) Keresési feltételek részt. Az igénybevevık kereséséhez adatvédelmi okokból legalább kettı adatot (vagy azok egy részletét) kell megadni: 1. egyrészt vagy a (2a) TAJ számot, vagy a (2b) Születési idıt; 2. másrészt a következı adatok közül egyet: vagy a (3a) Családi név Utónév párost, vagy a (3b) Születési neve - családi név utónév párost, vagy a (2a) TAJ szám és a (2b) Születési idı közül azt, amelyiket elsıként nem választottuk ki. A keresési feltételek kitöltése után kattintson a (4) Keresés nyomógombra. A keresési feltételeket addig kell pontosítani, amíg a rendszer már csak egy igénybevevı törzsadatot tud azoknak megfeleltetni. Amíg a találati lista többelemő, addig a rendszer a következı üzenetet küldi: A keresés sikeres lefutása esetén a Találatok listájában egy ügyfél-adat jelenik meg: A találati sor végén álló (5) igénybevevıi adatok részletei. Megtekint ikonra kattintva megtekintı módban megnyithatóak az 15

16 Az igénybevevı adatait tartalmazó képernyın a mezık tartalma világos színnel jelenik meg: Az adatok ellenırzését követıen a (6) Vissza gomb használatával juthat vissza az elızı, az igénybevevık listáját tartalmazó képernyıre. 16

17 3.2. IGÉNYBEVEVİ ADATAINAK MÓDOSÍTÁSA Válassza ki a Törzsadatok Igénybevevık menüpontot, és az Igénybevevı áttekintése oldalon töltse ki a (1) Keresési feltételek részt, majd kattintson a (4) Keresés nyomógombra. Az igénybevevı adatainak módosításához a találati lista sorvégi (7) kattintani: Szerkeszt ikonjára kell Az igénybevevıi törzsadatban csaknem minden mezıt kötelezı kitölteni kivételek ez alól az Igénybevevı neme, Állampolgárság, Állampolgársági jogállása mezık valamint a Tartózkodási helye/szálláshelye blokk adatai. Ha az igénybevevıi adatok módosítása során egy kötelezı mezı tartamát töröljük, akkor a rendszer nem végzi el az adatok módosítását, s hibaüzenetben jelzi a problémát: 17

18 Az Igénybevevı szerkesztése lapon végezze el az adatmódosítást: Ha mégsem kívánja elmenteni a módosításokat, válassza a (1) Mégsem gombot. A rendszer ez esetben visszalépteti az Igénybevevı áttekintése képernyıre. Ha elvégezte a szükséges módosításokat, kattintson az (2) Igénybevevı mentése gombra. Ennek eredményeként a rendszer kilépteti a módosított igénybevevıi törzsadatból, s a menüsor alatt üzenetben jelzi a mővelet sikerességét: 18

19 3.3. IGÉNYBEVEVİ LÉTREHOZÁSA A funkció a Törzsadatok Igénybevevık menüpontban, az Igénybevevı áttekintése oldal alján található gomb használatával érhetı el. Az Új igénybevevı lapon töltse ki az igénybevevıi törzsadat mezıit! FIGYELEM! Ha az igénybevevınek nincs TAJ száma, akkor be kell kattintani a (2) Nem rendelkezik vele jelölınégyzetet: Ennek hatására megjelenik a képernyın a (3) TAJ szám kiadását kérte-e? jelölınégyzet valamint a hozzá kapcsolódó, nem kötelezıen kitölthetı (4) Kérelmezés dátuma mezı. A törzsadat elmentését követıen, késıbb, amikor ismertté válik a TAJ szám, az Igénybevevı adatainak módosítása fejezetben leírt funkcióval ki kell venni a pipát a (2) Nem rendelkezik vele jelölınégyzetbıl, és be kell írni a (1) TAJ számot. FIGYELEM! Az adatok mentését követıen sem a (1) TAJ szám, sem pedig a (2) Nem rendelkezik vele mezı értékét nem lehet majd módosítani. 19

20 FIGYELEM! Az igénybevevıi törzsadatban csaknem minden mezıt kötelezı kitölteni kivételek ez alól: az Igénybevevı neme mezı, amelyet csak gyermekvédelemhez kapcsolódóan felvett törzsadatban kell használni, az Állampolgárság, Állampolgársági jogállása mezık valamint a Tartózkodási helye/szálláshelye blokk adatai. Az e mezık üresen hagyásával végzett mentés esetén a rendszer figyelmeztetés küld arról, hogy az itt meg nem adott egyes információkra késıbb szükség lehet 1 : Abban az esetben, ha az igénybevevı nem rendelkezik állandó lakhellyel, akkor az (1) Állandó lakhely típusa mezıbe a Nincs értéket kell beválasztani. Ilyenkor az (2) Állandó magyar lakhelye blokk cím adatok rögzítésére szolgáló mezıi nem írhatóak. A Normál érték esetén a rendszer megköveteli a blokkban az összes mezı kitöltését, a Település érték kiválasztásával pedig lehetségessé válik település-szintő cím megadása (irányítószám és település). Ha az igénybevevıi adatok létrehozása során egy kötelezı mezıt nem töltünk ki, és úgy próbálunk mentést végezni, akkor a rendszer nem végzi el az adatmentést, és (3) hibaüzenettel valamint (4) a mezı színezésével és kötelezısége kiírásával jelzi a problémát: A hiányok pótlását követıen a mentés sikeres lesz. 1 A megállapodás/határozat rögzítésekor az Ügyfél adatai fülön kell pótolni a hiányzó adatokat. Enélkül a rendszer nem véglegesíti majd a megállapodást/határozatot. 20

21 FIGYELEM! A rendszerben a dátum mezık a következı formátumban várják az értékeket: ÉÉÉÉ.HH.NN. az év értéke négy karakteren, majd egy pont, ezután a hónap értéke két karakteren, majd egy pont, és a nap értéke két karakteren, s lezárásként ismét egy pont. Ha a dátum adatot nem megfelelı formátumban adjuk meg, akkor a rendszer nem végzi el az adatmentést, és (5) hibaüzenettel valamint (6) a mezı színezésével és üzenet kiírásával jelzi a problémát:: Egy lehetséges módja az igénybevevıi adatok megadásának: 21

22 Ha mégsem kívánja elmenteni a felvitt igénybevevıi adatokat, válassza a (1) Mégsem gombot. A rendszer az adatvesztés elkerülése érdekében a kilépés megerısítését kéri, amelynek jelzését követıen kilépteti a felhasználót a törzsadatból. Ha kitöltötte a szükséges mezıket, és a megırzés mellett dönt, kattintson az (2) Igénybevevı mentése gombra. Ennek eredményeként a rendszer kilépteti a rögzített igénybevevıi törzsadatból, s a menüsor alatt üzenetben jelzi a mővelet sikerességét: 22

23 4. IGÉNYLÉSEK KEZELÉSE 4.1. ÚJ IGÉNYLÉS RÖGZÍTÉSE Az Igénylések kezelése menübıl válassza ki az Új igénylés menüpontot ekkor az (1) Új igénylés oldalra jut, ahol táblázatba foglalva jelennek meg azok a szolgáltatások, amelyek kezelésére jogosultságot kapott: A táblázat utolsó oszlopában a (2) Szerkeszt ikon jelenik meg azon szolgáltatásoknál, amelyek kezelését az adatszolgáltató teljes körő adatszolgáltatói jogosultsággal végezheti (pl. új igénylés rögzítése, igénybevételi megállapodás/határozat adatainak módosítása, megállapodás/határozat lezárása, kezdeti adatfeltöltés, igénybevétel és önellenırzés rögzítése). A táblázat utolsó oszlopa (3) üresen marad azon szolgáltatásoknál, amelyekhez az adatszolgáltató megtekintési joggal van hozzárendelve (pl. megállapodás/határozat adatainak megtekintése, igénybevételi adatok megtekintése). A táblázat (4) Érvényesség oszlopában jelenik meg az adott szolgáltatás érvényességi idıszaka. A szolgáltatások táblázata alatt, az (5) Érvényességi idın kívüli szolgáltatások sáv jelére kattintva megjeleníthetıek azok a szolgáltatások is, amelyek a tárgyidıszakban nincsenek érvényben: Ezekre értelemszerően nem lehet igénylést rögzíteni. Az új igénylés rögzítéséhez a megfelelı szolgáltatás sorának végén található (2) Szerkeszt ikonra kell kattintani. Ekkor az Igénybevevı áttekintése képernyıre jutunk, ahol ki kell keresnünk az érintett igénybevevıt. 23

24 Az (3) Igénybevevı áttekintése képernyın Töltse ki a keresési feltételeket, majd kattintson a (4) Keresés gombra. Az igénybevevı sorának utolsó oszlopában található (5) M, H, KM és KH gombok használatával a következı feladatok végezhetıek el: M (Megállapodás) választása esetén új megállapodás felvitelét kezdeményezheti, H (Határozat) választása esetén új határozatot rögzíthet, KM (Kezdeti adatfeltöltés: Megállapodás) esetén olyan megállapodásokat jegyezhet be a rendszerbe, amelyek a rendszer használatba vételekor ( jén) már érvényben voltak, KH (Kezdeti adatfeltöltés: Határozat) esetén pedig jén már érvényben lévı határozatok adatait adhatja meg. 24

25 Új megállapodás rögzítése Kattintson a kiválasztott igénybevevı sorának végén található (5) M (Megállapodás) gombra! A megjelenı képernyın láthatjuk, hogy a rendszer létrehozott egy igénybevételi megállapodást az általunk kiválasztott telephely szolgáltatás igénybevevı adathármashoz: A (6) Megállapodás rögzítése fülön adja meg a szolgáltatási megállapodás adatait! A (7) Szolgáltatásnyújtás/ellátás kezdete mezıbe legkorábbi dátumként az adatrögzítés napját megelızı utolsó munkanap írható be. Ha a (8) Szolgáltatásnyújtás/ellátás vége mezıbe beírunk egy dátumot, akkor egy ezen határozott idıszakra szóló megállapodást viszünk fel. Ha a rögzítendı megállapodás határozatlan idejő, akkor ezt a (9) Határozatlan jelölınégyzet bepipálásával kell jelezni. Ebben az esetben a vége mezı nem írhatóvá válik. A (10) Szolgáltató tevékenység típusa mezı csak azoknál a szolgáltatásoknál jelenik meg, ahol a Regiszterben szereplı szolgáltatáshoz képest alábontást kell megadni a normatíva megállapításához. Ez esetben a lenyíló listából kell a megfelelı értéket kiválasztani. 25

26 Az adatok beírását követıen kattintson az (11) Ellenırzés gombra! A rendszer (12) hibaüzenettel és a problémás mezı színezésével jelzi az esetleges hibákat: A mezık kitöltését követıen négy úton lehet továbblépni: ha a (13) Mentés gombra kattintunk, akkor a rendszer elmenti a felvitt adatokat, de a megállapodás Rögzítés alatt állapotban marad, s késıbb az Igénybevétel adatainak rögzítése fejezetben leírt módon véglegesíthetı, ha a (14) Rögzítve gombra kattintunk, akkor a megállapodás Szolgáltatásnyújtás státuszba kerül, amit a rendszer a következı üzenettel nyugtáz: ha a (15) Vissza gombra kattintunk, akkor a rendszer nem menti a mezıkbe beírt adatokat, s a megállapodás Rögzítés alatt állapotban az Igénybevétel adatainak rögzítése fejezetben leírt módon véglegesíthetı, ha a (16) Törlés gombra kattintunk, akkor törölhetjük a Rögzítés alatt állapotú megállapodást. 26

27 FIGYELEM! Ha az igénybevevınek az adott telephelyen az adott szolgáltatástípusra már van megállapodása vagy határozata, akkor a rendszer a megállapodás rögzítésének indításakor az alábbi (17) üzenettel figyelmeztet: FIGYELEM! Ha a megállapodás részletes adatainak megadásakor olyan idıszak adatot adunk meg, ami átfedésben van a korábban felvitt megállapodás idıszakával, akkor a rendszer nem engedi rögzíteni a megállapodást, s a következı hibaüzenetet írja ki: Ez esetben módosítsa az újabb megállapodás adatait, s úgy rögzítse; vagy az Megállapodások és határozatok adatainak kezelése fejezetben leírt módon módosítsa vagy zárja le a korábbi megállapodást, majd véglegesítse az újabbat. 27

28 Kezdeti adatfeltöltés: megállapodás Ez a funkció azon megállapodások manuális rögzítésére szolgál, amelyek a KENYSZI rendszer használatának kezdetén ( jén) már érvényben vannak. Kattintson a kiválasztott igénybevevı sorának végén található (1) KM (Kezdeti adatfeltöltés: Megállapodás) gombra! A megállapodás kezdeti adatfelvitele csak az idıszak adatok kezelésében tér el az elızı pontban leírt normál új megállapodás felviteltıl: A Szolgáltatásnyújtás/ellátás kezdete mezıbe legkorábbi dátumként az érték írható be. A Szolgáltatásnyújtás/ellátás vége mezıbe legkorábbi dátumként a érték írható be. Mivel más tekintetben a két funkció mőködése megegyezik, a megállapodás manuális kezdeti adatfelvitelének részleteit nem ismételjük meg. 28

29 Új határozat rögzítése Az Igénylések kezelése Új igénylés menüpontban válassza ki a kívánt szolgáltatás (1) szerkesztését: majd a keresse ki az érintett igénybevevıt. Kattintson az igénybevevı sorának végén található (2) H (Határozat) gombra! 29

30 A megjelenı képernyın láthatjuk, hogy a rendszer létrehozott egy igénybevételi határozatot az általunk kiválasztott telephely szolgáltatás igénybevevı adathármashoz: 30

31 ERROR: ioerror OFFENDING COMMAND: image STACK:

Az elektronikus napló

Az elektronikus napló Az elektronikus napló I. Bevezetés A napló az iskolai élet egyik fontos velejárója, a tanárok ebben vezetik a diákok jegyeit, hiányzásait, valamint könyvelik az órával és a diákokkal kapcsolatos egyéb

Részletesebben

e-szignó Online Szolgáltatások

e-szignó Online Szolgáltatások MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztı Kft. e-szignó Üzleti Megoldások e-szignó Online Szolgáltatások Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ Microsec e-szignó Online Szolgáltatások 1 Tartalom

Részletesebben

NetB@nk szolgáltatásról

NetB@nk szolgáltatásról Székhely: 6065 Lakitelek, Liget u. 2. Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u.8. Telefon: (76) 502-650 e-mail: kozpont@lakitelek.tksz.hu Kirendeltségek: Lakitelek (76) 449-135 Nyárlırinc (76) 343-015

Részletesebben

VÁTI Kht. Dokumentációs Központ Felhasználói segédlet elektronikus dokumentum küldéséhez

VÁTI Kht. Dokumentációs Központ Felhasználói segédlet elektronikus dokumentum küldéséhez VÁTI Kht. Dokumentációs Központ Felhasználói segédlet elektronikus dokumentum küldéséhez Tartalomjegyzék: 1. Bevezető... 2 2. Belépés... 3 Microsoft Internet Explorer 7 esetében... 3 Mozilla Firefox 2

Részletesebben

AZ OEP TAJ ELLENŐRZÉS BEVEZETÉSE AZ IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI)

AZ OEP TAJ ELLENŐRZÉS BEVEZETÉSE AZ IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) AZ OEP TAJ ELLENŐRZÉS BEVEZETÉSE AZ IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) RENDSZERBE I. ÜTEM FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS AZ ADATSZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE KENYSZI: v.1.2.2.0 Dátum: 2015.04.10. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Segédlet az EDF DÉMÁSZ Zrt. on-line ügyfélszolgálat regisztrációjához illetve az e-számla szolgáltatás igénybevételéhez

Segédlet az EDF DÉMÁSZ Zrt. on-line ügyfélszolgálat regisztrációjához illetve az e-számla szolgáltatás igénybevételéhez Segédlet az EDF DÉMÁSZ Zrt. on-line ügyfélszolgálat regisztrációjához illetve az e-számla szolgáltatás igénybevételéhez Tartalom 1. On-line ügyfélszolgálatra Regisztráció... 2 1.1. Regisztráció... Hiba!

Részletesebben

OKTATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

OKTATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET OKTATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET Felhasználói dokumentáció verzió 3.0. Budapest, 2010. Változáskezelés Verzió Dátum Pont Változás Cím Oldal 2.1 2010.01.15. 5. 2.1 2010.01.15. 5. A vizsgáztatóra szőrés csak

Részletesebben

Diákigazolvány Elektronikus Igénylési Rendszer Oktatási Hivatal által biztosított igénylő felület. Felhasználói kézikönyv. v 4.1

Diákigazolvány Elektronikus Igénylési Rendszer Oktatási Hivatal által biztosított igénylő felület. Felhasználói kézikönyv. v 4.1 Diákigazolvány Elektronikus Igénylési Rendszer Oktatási Hivatal által biztosított igénylő felület Felhasználói kézikönyv v 4.1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Előfeltételek... 3 3. A diákigazolvány

Részletesebben

IDM FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

IDM FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV IDM FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Felhasználói kézikönyv I/C. kötet E-KÉPVISELŐI FUNKCIÓK PTR, MŰKENG 2015.09.03. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság 1071

Részletesebben

ÁEEK Kataszter. Felhasználói útmutató

ÁEEK Kataszter. Felhasználói útmutató ÁEEK Kataszter Felhasználói útmutató 1.1 verzió Állami Egészségügyi Ellátó Központ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 TÖRZSKEZELÉS... 3 INGATLANKEZELÉS... 3 JÓVÁHAGYÁSI RENDSZER MEGSZŰNÉSE... 4 2. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Mérlegjegy. Szécsy Számítástehnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. www.szecsy.hu info@szecsy.hu 06 30 34 54 101 06 52 381 163

Mérlegjegy. Szécsy Számítástehnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. www.szecsy.hu info@szecsy.hu 06 30 34 54 101 06 52 381 163 #$K+ Mérlegjegy Szécsy Számítástehnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. www.szecsy.hu info@szecsy.hu 06 30 34 54 101 06 52 381 163 Mérés A szoftver használata elıtt a segédlet menü Beállítások pontban a felhasználó

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Mérleg moduljának használatához

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Mérleg moduljának használatához FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Mérleg moduljának használatához www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék A. BESZÁMOLÓK... 3 I. MÉRLEG, EREDMÉNYKIMUTATÁS... 3 I. 1. Mérleg... 3 I.

Részletesebben

Használati útmutató a Moodle távoktatási keretrendszerhez Kodolányi János Főiskola

Használati útmutató a Moodle távoktatási keretrendszerhez Kodolányi János Főiskola Használati útmutató a Moodle távoktatási keretrendszerhez Kodolányi János Főiskola utolsó módosítás: 2006. szeptember 14. Tartalomjegyzék Kezdő lépések...3 Mi a Moodle?...3 Hozzáférés...3 Tájékozódás a

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CIB INTERNET BANK SZOLGÁLTATÁS 3 Szolgáltatás igénybevétele 3 A BIZTONSÁGRÓL 4 A CIB INTERNET BANK RENDSZER ELINDÍTÁSA 6 Ajánlott minimális technikai feltételek 6 Internet banki

Részletesebben

Aronic Road Útnyilvántartó program

Aronic Road Útnyilvántartó program 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 4. Internet: www.cin.hu E-mail: software@cin.hu Tel: 78/435-081, 30/9-573-673 Aronic Road útnyilvántartó program V2.000 Szoftverdokumentáció Önnek is jár egy jó szoftver!

Részletesebben

A Vizsgálóhelyi nyilvántartó program Offline Telepítıje

A Vizsgálóhelyi nyilvántartó program Offline Telepítıje 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 e-mail: zk@3szs.hu / web: http://www.3szs.hu A Vizsgálóhelyi nyilvántartó program Offline Telepítıje Tisztelt Felhasználó!

Részletesebben

ÓRAREND SZERKESZTÉS. Felhasználói dokumentáció verzió 2.5. Budapest, 2011.

ÓRAREND SZERKESZTÉS. Felhasználói dokumentáció verzió 2.5. Budapest, 2011. Felhasználói dokumentáció verzió 2.5. Budapest, 2011. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Felületi színezések (terem, vagy oktatóhiány 2.1 2009.05.04. 2.13. színezése fel volt cserélve,

Részletesebben

Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer webes felület

Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer webes felület Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer webes felület Felhasználói dokumentáció Cím: 1111 Budapest, Budafoki út 59. Tel.: +36 (1) 381-0736 Fax: +36 (1) 386-6022 E-mail: poszeidonsupport@sdadms.hu

Részletesebben

3. ALKALOM. Felsorolás Helyesírás ellenırzés Váltás kis és nagybető között Táblázat Ablak felosztása Formátummásoló FELSOROLÁS ÉS SZÁMOZÁS

3. ALKALOM. Felsorolás Helyesírás ellenırzés Váltás kis és nagybető között Táblázat Ablak felosztása Formátummásoló FELSOROLÁS ÉS SZÁMOZÁS 3. ALKALOM Felsorolás Helyesírás ellenırzés Váltás kis és nagybető között Táblázat Ablak felosztása Formátummásoló FELSOROLÁS ÉS SZÁMOZÁS Felsorolás jelölés és számozás A felsorolás készítése bekezdés

Részletesebben

10. fejezet: emedworks

10. fejezet: emedworks MedWorkS Dokumentáció I. Kötet, Felhasználói kézikönyv 10.1 fejezet 2.0 verzió 2007. december 03. MedWorkS Dokumentáció I. Kötet Felhasználói kézikönyv 10. fejezet: emedworks 10.1 emedworks Internetes

Részletesebben

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013 Tartalomjegyzék 1. Technikai információk... 3 2. Bejelentkezés... 3 3. Rendszerfelület felépítése... 4 4. Aggregátor felület... 4 4.1 Speciális szűrési opciók...

Részletesebben

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Verzió 6.0 2014. július 31. 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Regisztráció... 5 3. Elfelejtette jelszavát?... 7 4. Online ügyfélszolgálat

Részletesebben

A NetLock tanúsítványigénylés menete - MOK/HEFOP projekt

A NetLock tanúsítványigénylés menete - MOK/HEFOP projekt MediSmart Kft. 1135 Budapest, Jász utca 33-35. A NetLock tanúsítványigénylés menete - MOK/HEFOP projekt 2010. március 19. Jenei Zsolt 2010.03.19. Tartalomjegyzék 1. Előkészítés a tanúsítványigényléshez...

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. Segédlet. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elektronikus pályázatkezelő

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. Segédlet. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elektronikus pályázatkezelő Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Segédlet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elektronikus pályázatkezelő (munkahely-teremtési támogatás keretében új munkahelyek létrehozása/átalakítása

Részletesebben

Az alábbiakban szeretnénk segítséget nyújtani Önnek a CIB Internet Bankból történı nyomtatáshoz szükséges böngészı beállítások végrehajtásában.

Az alábbiakban szeretnénk segítséget nyújtani Önnek a CIB Internet Bankból történı nyomtatáshoz szükséges böngészı beállítások végrehajtásában. Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban szeretnénk segítséget nyújtani Önnek a CIB Internet Bankból történı nyomtatáshoz szükséges böngészı beállítások végrehajtásában. A CIB Internet Bankból történı nyomtatás

Részletesebben

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Verzió 14 2016 január 25. 1 1. Tartalom 2. Bevezető... 4 3. Regisztráció... 6 4. Elfelejtette jelszavát?... 8 5. Online ügyfélszolgálat

Részletesebben

Elektronikus Kérelemkitöltés OTTHONI HASZNÁLATI SEGÉDLET

Elektronikus Kérelemkitöltés OTTHONI HASZNÁLATI SEGÉDLET Területalapú Támogatás Kedvezıtlen Adottságú Területek Támogatása Agrár-környezetgazdálkodási Támogatás Elektronikus Kérelemkitöltés OTTHONI HASZNÁLATI SEGÉDLET Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Részletesebben

WINDOWS XP - A GRAFIKUS FELÜLET KEZELÉSE

WINDOWS XP - A GRAFIKUS FELÜLET KEZELÉSE WINDOWS XP - A GRAFIKUS FELÜLET KEZELÉSE ASZTAL Asztalnak nevezzük a Windows indításakor megjelenı képernyıterületet. Ez a grafikus felhasználói felület. Munkaasztalunk bizonyos tulajdonságait tekintve

Részletesebben

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Verzió 1.0 2013. március 18. 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Regisztráció... 5 3. Elfelejtette jelszavát?... 7 4. Online

Részletesebben

A program elérése. Google Chrome

A program elérése. Google Chrome A program elérése A programot a www.omnt-szamla.hu oldalról lehet elérni. Jelenleg a www.omnt.hu oldalról is ugyanúgy elérhető. Továbbá a www.omnt-szamla.hu oldalon a belépés gombra kattintva szintén a

Részletesebben

A Vizsgálóhelyi nyilvántartó program KLIENS 5.0 Online telepítıje

A Vizsgálóhelyi nyilvántartó program KLIENS 5.0 Online telepítıje 1 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 e-mail: zk@3szs.hu / web: http://www.3szs.hu A Vizsgálóhelyi nyilvántartó program KLIENS 5.0 Online telepítıje

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a minősítési értékelő modul használatához

Felhasználói kézikönyv a minősítési értékelő modul használatához Felhasználói kézikönyv a minősítési értékelő modul használatához Létrehozva: 2015.02.24. Utolsó módosítás: 2015.04.09. Tartalomjegyzék 1 A dokumentum célja... 4 2 A rendszer elérése... 5 2.1 Technikai

Részletesebben

Erıforrástérkép felhasználói kézikönyv 1.0

Erıforrástérkép felhasználói kézikönyv 1.0 Erıforrástérkép felhasználói kézikönyv 1.0 Budapest, 2010. november 18. Az MTA Közgazdaságtudományi Intézet alapvetı feladata közgazdasági alapkutatások és az ezekhez kapcsolódó alkalmazott kutatások végzése,

Részletesebben

Központi proxy szolgáltatás

Központi proxy szolgáltatás Központi proxy szolgáltatás Az Informatikai Igazgatóság minden aktív és volt egyetemi hallgató és munkaviszonnyal rendelkezõ egyetemi dolgozó részére úgynevezett proxy szolgáltatást biztosít. A szolgáltatás

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ Kifizetési kérelem Verziószám: 2.0 2011. március 24. Tartalom Fontos tudnivalók... 2 Belépés a felületre... 3 Meghatalmazás használata... 5 Kérelem kitöltésének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ, SEGÉDLET

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ, SEGÉDLET KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ, SEGÉDLET A támogatási kérelmek benyújtására szolgáló elektronikus benyújtó felületekhez Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása Verzió 1.0 Véglegesítés dátuma: 2015.

Részletesebben

UniPoll Feedback. Intézményi integrált kérdőívkészítő rendszer vélemény és visszajelzés gyűjtéshez.

UniPoll Feedback. Intézményi integrált kérdőívkészítő rendszer vélemény és visszajelzés gyűjtéshez. VERZIÓSZÁM: 7.0 UniPoll Feedback Intézményi integrált kérdőívkészítő rendszer vélemény és visszajelzés gyűjtéshez. Tartalomjegyzék Bevezető... 5 Kezdeti lépések... 5 Belépés... 5 Kérdőívszerkesztői felület

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv NEPTUN-@Napló Felhasználói kézikönyv NEPTUN-@Napló Elektronikus Iskolai Osztálynapló Bevezetés Tartalom Bevezetés... 6 Általános funkciók... 6 Dokumentumok... 7 Milyen eszközökön használható a program?...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. MOK Ügyeletnyilvántartó rendszer használati kézikönyve v2.1

Tartalomjegyzék. MOK Ügyeletnyilvántartó rendszer használati kézikönyve v2.1 Tartalomjegyzék A keret-rendszerről általánosságban...2 Technológiák... 2 Elérést biztosító technológiák...2 Bejelentkezés... 2 Használat helye... 3 Használat (bejelentkezés után)...3 Jelszavak... 4 Hiba

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Legutóbbi változások: A könnyebb használat

Részletesebben

A program els indítása Mikor el ször futtatjuk a nyilvántartó programot, az alábbi párbeszédablakkal találkozunk.

A program els indítása Mikor el ször futtatjuk a nyilvántartó programot, az alábbi párbeszédablakkal találkozunk. A program els indítása Mikor el ször futtatjuk a nyilvántartó programot, az alábbi párbeszédablakkal találkozunk. 1. ábra Ha a programot csak egy hónapig kívánja használni, akkor az 123456789123 telepít

Részletesebben

Kezdeti Útmutató a Szolgáltatáselemző Rendszer használatához. vezetők számára. Tartalom

Kezdeti Útmutató a Szolgáltatáselemző Rendszer használatához. vezetők számára. Tartalom Kezdeti Útmutató a Szolgáltatáselemző Rendszer használatához vezetők számára Tartalom 1. Bejelentkezés... 2 2. Főoldal... 2 2.1. Jelszó szerkesztése... 3 2.2. Akadálymentesített nézet... 3 2.3. Kijelentkezés...

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás Támogatási kérelem Verziószám: 1 2013. február 4. Tartalom Fontos tudnivalók... 2 Firefox portable...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK ERA Számlatermékek bejelentő szolgáltatás Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 Jelen dokumentum célja, hogy bemutassa az ERA (Az MNB elektronikus

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése támogatás (Növényi génmegőrzés -VP) támogatási kérelem elektronikus kitöltés

Részletesebben

Moodle tanulói kézikönyv

Moodle tanulói kézikönyv Moodle tanulói kézikönyv A Könyvtári Intézet által működtetett Moodle távoktatási felület eléréséhez internet hozzáférés szükséges! A közzétett tananyagokat nem ajánlott nyomtatni, nem csak az anyag mennyisége

Részletesebben

Közzététel és Adatszolgáltatás IT tudatosság projekt

Közzététel és Adatszolgáltatás IT tudatosság projekt Közzététel és Adatszolgáltatás IT tudatosság projekt Felhasználói kézikönyv v3.0 2009. 03. 03. Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 4 2 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 2.1 RENDSZER ÁTTEKINTÉSE, FELHASZNÁLÓK, ALAPFOGALMAK...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HENASCHOOL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HENASCHOOL HENASOFT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HENASCHOOL OKTATÓPORTÁLHOZ Útmutató Sárkány Henrik KEZDŐ LÉPÉSEK Mi az a HenaSchool? A HenaSchool oktatóportál egy kompetencia alapú fejlesztéshez optimalizált moodle alapú

Részletesebben

Útmutató az Oktatási Hivatal Képzéstámogató Rendszer használatához a résztvevők számára. Készítette: Virányi Anita

Útmutató az Oktatási Hivatal Képzéstámogató Rendszer használatához a résztvevők számára. Készítette: Virányi Anita Útmutató az Oktatási Hivatal Képzéstámogató Rendszer használatához a résztvevők számára Készítette: Virányi Anita Az Oktatási Hivatal Tanfelügyelő és pedagógusminősítő képzésének segédanyaga Készítette:

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ Felhasználói kézikönyv III. számú melléklet 2015. 04. 01. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság 1071

Részletesebben

Az üzenetkezelési szolgáltatások telefonos felhasználói

Az üzenetkezelési szolgáltatások telefonos felhasználói Gyors kezdési segédlet Bevezetés A hangüzenet-kezelés elérése az alábbi módokon lehetséges: A telefon felhasználói felülete A telefon felhasználói felülete bármelyik készülékrıl elérhetı, akár belsı, akár

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv közigazgatási szervek részére a tartalékállományba helyezett köztisztviselők és kormánytisztviselők információs rendszerének (TARTINFO) használatához TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Webstore internetes B2B nagykereskedelmi rendszer

Webstore internetes B2B nagykereskedelmi rendszer Moltech AH. Kft. Webstore internetes B2B nagykereskedelmi rendszer Felhasználói útmutató Molnár Csaba 2010.10.14. FELHASZNALOIUTMUTATO A rendszer elérhetősége: http://webstore5.moltech.hu Internetes Ékszíj

Részletesebben

ETR Hallgatói webes alkalmazás

ETR Hallgatói webes alkalmazás ETR Hallgatói webes alkalmazás Azonosító: ETR-HWA Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2002. április 24. DEXTER Copyright jegyzék Copyright jegyzék A Microsoft, a Windows, a Windows NT, a Windows NT Workstation,

Részletesebben

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat:

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Karbantartás Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Jelszó módosítása: A felhasználói jelszavunkat módosíthatjuk ebben a menüpontban, a régi jelszavunk megadása után. Általánosan

Részletesebben

HATODIK FEJEZET / FÜGGİ MODELLEK / TANGRAM

HATODIK FEJEZET / FÜGGİ MODELLEK / TANGRAM HATODIK FEJEZET / FÜGGİ MODELLEK / TANGRAM CAD - CAM ALAPOK PRO ENGINEER OKTATÓANYAG FELADATKIÍRÁS A TANGRAM egy ısi kínai kirakós játék, amelynek több változata ismert. A bemutatott változatnál egy dobozban

Részletesebben

GroupWise 5.2 használói jegyzet

GroupWise 5.2 használói jegyzet GroupWise 5.2 használói jegyzet 32 bites verzió Készítette: Borsodi Gábor, ABS Consulting Kft. (http://www.abs.hu) 1998-2001 Ez a dokumentáció szabadon felhasználható (nyomtatható, másolható) és terjeszthet,

Részletesebben

K&H e-bank. felhasználói kézikönyv. utolsó frissítés dátuma: 2016.04.28.

K&H e-bank. felhasználói kézikönyv. utolsó frissítés dátuma: 2016.04.28. K&H e-bank felhasználói kézikönyv utolsó frissítés dátuma: 2016.04.28. 1 Kedves Ügyfelünk! Köszöntjük Önt a K&H e-bank felhasználói között. Jelen felhasználói kézikönyvben röviden bemutatjuk a rendszer

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÜGYFELEK SZÁMÁRA

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÜGYFELEK SZÁMÁRA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÜGYFELEK SZÁMÁRA 2015-04-01 Felhívjuk a figyelmet, hogy az ÉTDR a mindenkori jogszabályi keretek között működik, a csatlakozó szerveknek és személyeknek a mindenkori jogszabály szerint

Részletesebben

1/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére

1/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére 1/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére TERMÉKSZABÁLYZAT a a TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG bevezetésével és értékesítésével kapcsolatos feladatokról

Részletesebben

Bevezetés. A WebAccess használatának bemutatása előtt néhány új funkció felsorolása következik:

Bevezetés. A WebAccess használatának bemutatása előtt néhány új funkció felsorolása következik: Bevezetés Leveleink, naptárunk, stb. megtekintése bármely gépen egy egyszerű webböngésző (Mozilla, Explorer) segítésével is lehetséges. GroupWise rendszernek ezt a megjelenési formáját GroupWise WebAccessnek

Részletesebben

Adósságrendezési eljárás - Ügyfél alkalmazás FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS

Adósságrendezési eljárás - Ügyfél alkalmazás FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS Adósságrendezési eljárás - Ügyfél alkalmazás FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS Tartalom 1 BEVEZETÉS... 3 2 ÜGYFÉL ALKALMAZÁS SZOFTVERKÖVELEMÉNYEI... 3 3 ÜGYFÉL ALKALMAZÁS ÁLTALÁNOS JELLEGŰ FUNKCIÓI... 3 3.1 Be- és kijelentkezés...

Részletesebben

E-Fedezetkezelő. felhasználói kézikönyv. Fővállalkozói adminisztrátorok számára

E-Fedezetkezelő. felhasználói kézikönyv. Fővállalkozói adminisztrátorok számára E-Fedezetkezelő felhasználói kézikönyv Fővállalkozói adminisztrátorok számára Tartalomjegyzék 1. Program általános használata... 2 1.1. Szoftver követelmények... 2 1.2. Jogosultság függő működés... 2 1.3.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV BEVEZETÉS, ELSŐ LÉPÉSEK térinformatikai rendszer kezelőfelülete SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK A Chrome rendszer használathoz Microsoft Internet Autodesk Explorer MapGuide 7.0+, Mozilla Enterprise

Részletesebben

Destour Outdoor 2.0 felhasználói kézikönyv

Destour Outdoor 2.0 felhasználói kézikönyv Destour Outdoor 2.0 felhasználói kézikönyv Chrome Kft. 2015 Tartalomjegyzék 1. Bejelentkezés... 1 2. Rendszer áttekintése... 1 3. Outdoor... 3 3.1. Útszakaszok... 4 3.1.1. Útszakaszok létrehozása és szerkesztése...

Részletesebben

Az ÉMI Nonprofit Kft. FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS PÁLYÁZATI PORTÁL kezelése

Az ÉMI Nonprofit Kft. FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS PÁLYÁZATI PORTÁL kezelése Az ÉMI Nonprofit Kft. FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS PÁLYÁZATI PORTÁL kezelése http://uszt-futeskorszerusites.hu A pályázati portál címlapja és nyitóoldala 1 Tartalomjegyzék 1. Regisztráció a pályázati portálra...

Részletesebben

NeoCMS tartalommenedzselő szoftver leírása

NeoCMS tartalommenedzselő szoftver leírása NeoCMS tartalommenedzselő szoftver leírása A NeoSoft Informatika NeoCMS márkanévvel ellátott rendszere könnyen, gyorsan testre szabható tartalommenedzselő rendszer, mely egyedileg átalakítható, és így

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése felhíváshoz Felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 Verziószám: 0.1 2016. március 30. Tartalom

Részletesebben

ProAnt Felhasználói Útmutató

ProAnt Felhasználói Útmutató ProAnt Felhasználói Útmutató http://www.proant.hu/ 2014. október 17. Adminisztrátor 6722 Szeged, Gogol u. 3. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A ProAnt szoftverről... 4 3 Jelszó módosítása...

Részletesebben

Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.

Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9. E K O P - 1. A. 2 - A D A T Á L L O M Á N Y O K K Ö Z P O N T O S Í T O T T Á T V É T E L É T, Á T A D Á S Á T K E Z E L Ő, T Á M O G A T Ó I N F O R M A T I K A I R E N D S Z E R F E J L E S Z T É S E

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről belföldi partner nevében

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről belföldi partner nevében TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről belföldi partner nevében TARTALOMJEGYZÉK Regisztráció 2 1. Az Ön neve és kapcsolat-felvételi adatai

Részletesebben

Számlázás-házipénztár. (SZAMLA) 2015.21 verzió. Kezelési leírás

Számlázás-házipénztár. (SZAMLA) 2015.21 verzió. Kezelési leírás Számlázás-házipénztár (SZAMLA) 2015.21 verzió Kezelési leírás FORINT-Soft Kft. Számlázás-házipénztár 2 Tartalomjegyzék 1. Általános információk... 5 1.1. A program típusai... 5 1.2. Rendszerkövetelmények...

Részletesebben

elektronikus kitöltés és benyújtás

elektronikus kitöltés és benyújtás Felhasználói kézikönyv Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG- VP) elektronikus kitöltés és benyújtás 2015. Verzió 02. 1 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 2. BEVEZETÉS... 4 3. A BEADÓ FELÜLET

Részletesebben

Használati útmutató gyi és gyb állományok importálásához

Használati útmutató gyi és gyb állományok importálásához Használati útmutató gyi és gyb állományok importálásához Végleges igénylőlap beküldési határidő 2015. február 9. hétfő 1. Ajánlott böngésző 2014. januártól webes felületű űrlapkezelő rendszert használunk

Részletesebben

Kati Fotó Fuji Labor internetes ügyfélprogram Verziószám: 2141. Felhasználói útmutató

Kati Fotó Fuji Labor internetes ügyfélprogram Verziószám: 2141. Felhasználói útmutató Kati Fotó Fuji Labor internetes ügyfélprogram Verziószám: 2141 Felhasználói útmutató 1. Telepítés Indítsa el a CD fıkönyvtárában található Install_FujiClient.exe programot, és a megszokott módon telepítse

Részletesebben

PÁTY ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ÉS HATÓSÁGI SZOLGÁLTATÁS

PÁTY ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ÉS HATÓSÁGI SZOLGÁLTATÁS TRANSCONTROL Számítástechnikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Budapest, 1145 Budapest Törökır u 21-27 PÁTY ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK AZ

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Agrár-környezetgazdálkodási támogatások

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Agrár-környezetgazdálkodási támogatások KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ EMVA Agrár-környezetgazdálkodási támogatások Verziószám: 01 Jogcímkód: 6.239.01.01 2009. június 01. Budapest FONTOS! Felhívjuk szíves figyelmüket,

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ÉS HATÓSÁGI SZOLGÁLTATÁS teszt Készült az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Technikai segédlet a Domus elektronikus pályázati rendszer felhasználói részére

Technikai segédlet a Domus elektronikus pályázati rendszer felhasználói részére Technikai segédlet a Domus elektronikus pályázati rendszer felhasználói részére A Domus szülőföldi ösztöndíj pályázat benyújtása senior pályázat esetén a https://palyazat.mta.hu/domus_szulofoldi_senior_2016,

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

A www.webkiallitas.hu oldal leírása látogatóknak v1.0

A www.webkiallitas.hu oldal leírása látogatóknak v1.0 A www.webkiallitas.hu oldal leírása látogatóknak v1.0 2013.10.07. Netex-Magyarország Kft. Bevezető Ez a leírás a www.webkiallitas.hu oldal használatát írja le. A webkiallitas.hu egy interaktív web oldal,

Részletesebben

MAGISZTER.NET. Tantárgyfelosztás FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS

MAGISZTER.NET. Tantárgyfelosztás FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS MAGISZTER.NET Tantárgyfelosztás FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS TARTALOMJEGYZÉK 1 Ellenőrzés... 3 2 Tantárgyfelosztás létrehozása... 5 3 Tantárgyfelosztás adatai... 6 4 Exportálás Excel-be... 10 5 Adatok visszatöltése...

Részletesebben

Gyermektartásdíj megelőlegezése GYT

Gyermektartásdíj megelőlegezése GYT Gyermektartásdíj megelőlegezése GYT Felhasználói kézikönyv V. számú melléklet 2015. 04. 01. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság 1071 Budapest, Peterdy

Részletesebben

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz 1. Jogszabályi háttér Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint: 4. (1) Az e-közmű üzemeltetéséért,

Részletesebben

NEPTUN.NET HALLGATÓI

NEPTUN.NET HALLGATÓI NEPTUN.NET HALLGATÓI WEB modul Funkcionális leírás Budapest, 2005 SDA Stúdió Kft. 1/49/ TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 2. Belépés a rendszerbe... 5 3. Üzenetek... 5 3.1. Üzenetek megtekintése... 5 3.2.

Részletesebben

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat:

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Karbantartás Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Jelszó módosítása: A felhasználói jelszavunkat módosíthatjuk ebben a menüpontban, a régi jelszavunk megadása után. Általánosan

Részletesebben

Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó

Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó a NETB@NK internet bankolási szolgáltatásról Takarékszövetkezetünk a Netb@nk szolgáltatással olyan lehetőséget kínál, amely a lehető legnagyobb biztonság mellett, szabványos

Részletesebben

Helpdesk for ArchiCAD felhasználói kézikönyv

Helpdesk for ArchiCAD felhasználói kézikönyv Helpdesk for ArchiCAD felhasználói kézikönyv Rövid Kezelési Útmutató Tartalom Áttekintés...2 Regisztráció...2 Regisztrációs kérelem feladása...2 Regisztrációs kérelem megerősítése...3 Belépés...5 Üzemeltetői

Részletesebben

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság NFFKÜ Zrt. www.egtalap.hu Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER KÖZPONTI ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁS A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBEVEVŐKRŐL (KENYSZI) ÜGYFÉLKAPUS BEJELENTKEZÉS ÉS

TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER KÖZPONTI ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁS A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBEVEVŐKRŐL (KENYSZI) ÜGYFÉLKAPUS BEJELENTKEZÉS ÉS TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER KÖZPONTI ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁS A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBEVEVŐKRŐL (KENYSZI) ÜGYFÉLKAPUS BEJELENTKEZÉS ÉS FELHASZNÁLÓ KEZELÉS FUNKCIÓK HASZNÁLATA Budapest, 2012.01.05.

Részletesebben

Rövid oktatói útmutató a Neptun használatához

Rövid oktatói útmutató a Neptun használatához Rövid oktatói útmutató a Neptun használatához Böngésző ellenőrzése A Neptun csak legalább Internet Explorer 9.0+ vagy Mozilla Firefox 15+ böngészővel használható Kérem ellenőrizze a böngésző Súgó menüjének

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai

Részletesebben

1. oldal, összesen: 29 oldal

1. oldal, összesen: 29 oldal 1. oldal, összesen: 29 oldal Bevezetõ AXEL PRO Nyomtatványkitöltõ Program Az AXEL PRO Nyomtatványkitöltõ egy olyan innovatív, professzionális nyomtatványkitöltõ és dokumentum-szerkesztõ program, mellyel

Részletesebben

NEPTUN.NET OKTATÓI. WEB modul. Funkcionális leírás

NEPTUN.NET OKTATÓI. WEB modul. Funkcionális leírás NEPTUN.NET OKTATÓI WEB modul Funkcionális leírás Budapest, 2005 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 2. BELÉPÉS...4 3. ÜZENETEK...4 3.1. ÜZENETEK MEGTEKINTÉSE...4 3.2. ÜZENETEK LISTÁZÁSA...5 3.3. ÜZENETEK

Részletesebben

NEPTUN_TÖRZS. (Funkcionális leírás)

NEPTUN_TÖRZS. (Funkcionális leírás) #+$k NEPTUN_TÖRZS NEPTUN_TÖRZS (Funkcionális leírás) S Budapest, 2002 #+ $k NEPTUN_TORZS NEPTUN_TÖRZS Tartalom TARTALOM... 2 1. BEVEZETÉS... 5 2. BELÉPÉS A RENDSZERBE... 6 3. ÚJ EGYÉN FELVÉTELE... 9 3.1

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

MOODLE segédlet a tananyagok feltöltéséhez

MOODLE segédlet a tananyagok feltöltéséhez MOODLE segédlet a tananyagok feltöltéséhez 1. Lépés bejelentkezés: A moodle által ajánlott böngésző a Mozilla Firefox legfrissebb verziója. A címsorba az alábbi címet gépelje be: https://moodle.duf.hu/

Részletesebben

COOSPACE. Kurzusszínterek 15 perc alatt

COOSPACE. Kurzusszínterek 15 perc alatt COOSPACE Kurzusszínterek 15 perc alatt Mi az a CooSpace? A CooSpace egy oktatás- és kutatástámogató rendszer, mely a felsőoktatás különböző képzési formái által meghatározott keretek között zajló oktatási

Részletesebben

Kötegelt nyomtatványok kezelése a java-s nyomtatványkitöltő programban (pl.: 1044 kötegelt nyomtatvány - HIPA; 10ELEKAFA - Elekáfa)

Kötegelt nyomtatványok kezelése a java-s nyomtatványkitöltő programban (pl.: 1044 kötegelt nyomtatvány - HIPA; 10ELEKAFA - Elekáfa) Kötegelt nyomtatványok kezelése a java-s nyomtatványkitöltő programban (pl.: 1044 kötegelt nyomtatvány - HIPA; 10ELEKAFA - Elekáfa) Kötegelt nyomtatványok általános jellemzői Minden nyomtatványköteg áll

Részletesebben

P r e z e n t á c i ó. T a r t a l o m

P r e z e n t á c i ó. T a r t a l o m P r e z e n t á c i ó T a r t a l o m Mintafeladatok... 391 1. Feladat... 391 Megoldás... 391 2. Feladat... 394 Megoldás... 394 3. Feladat... 397 Megoldás... 398 4. Feladat... 399 Megoldás... 401 Gyakorló

Részletesebben