II. kötet MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. J/4455. számú. jelentés. az agrárgazdaság évi helyzetérıl. I-II. kötet. Elıadó:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. kötet MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. J/4455. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetérıl. I-II. kötet. Elıadó:"

Átírás

1 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/4455. számú jelentés az agrárgazdaság évi helyzetérıl I-II. kötet II. kötet Elıadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Budapest, október

2

3 TARTALOMJEGYZÉK TÁBLÁZATOK 1. Földterület használat szerint* A földterület mővelési ágak szerint* A termı- és szántóterületet használó gazdasági szervezetek száma és területe nagyságkategóriánként* A szılı- és gyümölcsös területet használó gazdasági szervezetek száma és területe nagyságkategóriánként* Mezıgazdasági számla Fıbb élelmiszeripari adatok 2010-ben Élelmiszeripari vállalkozások tulajdonosi arányai a jegyzett tıke százalékában...15 Élelmiszeripari vállalkozások tulajdonosi arányai a jegyzett tıke százalékában16 8. Fontosabb növények termelése Szılı- és gyümölcstermelés Állatállomány Állattartó gazdaságok átlagos mérete Vágóállat és állati termék termelés Az állattenyésztés fajlagos mutatói Egy fıre jutó fogyasztás Erdıterület, erdısültség Erdısítés Összes fakitermelés Vadgazdálkodás A természetes vizek és víztározók halzsákmánya 2010-ben A tógazdasági haltermelés szektoronkénti megoszlása 2010-ben A beruházások teljesítményértéke ágazatok szerint* Mőtrágyaellátás* Mezıgazdasági termékek értékesítésének (felvásárlásának) volumenindexe A fıbb termékek felvásárlási átlagára A mezıgazdasági termékek termelıi árindexe Egyes termékek éves fogyasztói átlagára A kivitel termékszerkezetének alakulása A behozatal termékszerkezetének alakulása Kiviteli forgalom egyes országokkal és országcsoportokkal Behozatali forgalom* egyes országokkal és országcsoportokkal Külkereskedelmi volumenindexek 2010-ben Külkereskedelmi értékindexek Külkereskedelmi árindexek A külkereskedelem cserearány-mutatóinak alakulása Egyes agrártermékek kivitelének alakulása Egyes agrártermékek behozatalának alakulása Foglalkoztatás

4 NEMZETKÖZI ADATOK Becsült termelıi támogatás (PSE-mutató) százalékos értéke Az összes gabona termésmennyisége A búza termésmennyisége A kukorica termésmennyisége Az árpa termésmennyisége A napraforgó termésmennyisége A cukorrépa termésmennyisége A burgonya termésmennyisége Az összes zöldségtermés a) Az összes gyümölcstermés a) A szılı termésmennyisége A szarvasmarha-állomány A sertésállomány A juhállomány Marhahús-termelés Sertéshústermelés Termelıi árak változása (%) Mezıgazdasági ráfordítások árainak változása, 2005=100,0% Mezıgazdasági termékek értékesítési árindexe nominál áron, 2005 = 100,0% Mezıgazdasági ráfordítási árindex nominál áron, 2005 = 100,0%...68 GRAFIKONOK 1. A mezıgazdasági kibocsátás megoszlása 2010-ben A használt termıterület megoszlása gazdálkodási forma szerint május A használt szántóterület megoszlása gazdálkodási forma szerint május A gazdasági szervezetek száma a termıterület nagyságkategóriái szerint 2010-ben A gazdasági szervezetek által használt termıterület nagyságkategóriák szerint 2010-ben A gazdasági szervezetek száma a szántóterület nagyságkategóriái szerint 2010-ben A gazdasági szervezetek által használt szántóterület nagyságkategóriák szerint 2010-ben A fontosabb növények termésmennyisége Állatállomány alakulása Vágóállat termelés Mezıgazdasági termékek termelıi árindexe Erdıtelepítés és fásítás alakulása Élelmiszeripari vállalkozások tulajdonosi arányai a jegyzett tıke arányában (2009. december 1.)

5 14. Becsült termelıi támogatás (PSE mutató) százalékos értéke Az agrárkülkereskedelem megoszlása 2010-ben euró alapon számolva...85 MELLÉKLETEK 1. A Mezıgazdasági Számlarendszer (MSZR) módszertana Az alkalmazott tesztüzemi mutatók és fogalmak értelmezése

6

7 TÁBLÁZATOK 7

8

9 1. Földterület használat szerint* május 31. Gyümölcsös Sorsz. Megnevezés Szántó Konyhakert Szılı Gyep Mezıgazdasági terület Erdı Nádas Halastó Termıterület Mővelés alól kivett terület Összes földterület ezer ha % ezer ha ezer ha % ezer ha ezer ha % ezer ha ezer ha % GAZDASÁGI SZERVEZETEK EGYÉNI GAZDASÁGOK GAZDASÁGRA NEM AZONOSÍTHATÓ TERÜLETEK ÖSSZESEN EBBİL: NEM MG-I HASZNOSÍTÁSÚ TERÜLETEK Gazdálkodási forma szerint , , , , , , , , , , , ,0 0 1, , , ,3 5. ÖSSZESEN , , , ,0 *) Azon területek nagysága, melyek a megfigyelés idıszakában a mezıgazdasági tevékenységet végzı gazdaságok - a földtulajdoni nyilvántartástól függetlenül - tényleges használatában volt. Az új módszertan szerint a gazdálkodási formákon belül, az egyéni gazdálkodók csak a gazdaságra azonosítható területet tartalmazzák. Forrás: KSH 9

10 2. A földterület mővelési ágak szerint* (május 31-én) M.e.: ezer hektár Mővelési ág Szántó a Kert Gyümölcsös Szılı Gyep Mezıgazdasági terület Erdı Nádas Halastó Termıterület Mővelés alól kivett terület Földterület összesen megoszlás (%) Szántó 48,5 48,4 48,4 48,4 48,4 Kert 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Gyümölcsös 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 Szılı 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 Gyep 10,9 10,9 10,9 10,8 8,2 Mezıgazdasági terület 62,5 62,4 62,2 62,2 59,5 Erdı 19,1 19,6 20,3 20,4 20,6 Nádas 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 Halastó 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Termıterület 82,7 83,0 83,5 83,6 81,2 Mővelés alól kivett terület 17,3 17,0 16,5 16,4 18,8 Földterület összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 *) Azon területek nagysága, melyek a megfigyelés idıszakában a mezıgazdasági tevékenységet végzı gazdaságok - a földtulajdoni nyilvántartástól függetlenül - tényleges használatában volt. Az új módszertan szerint a gazdálkodási formákon belül, az egyéni gazdálkodók csak a gazdaságra azonosítható területet tartalmazzák. A gyep 2010-tıl nem tartalmazza a nem hasznosított gyep területeket. Forrás: KSH a ) A évi AMÖ adatai alapján módosult 10

11 3. A termı- és szántóterületet használó gazdasági szervezetek száma és területe nagyságkategóriánként* Nagyságkategória, A szervezetek száma A terület nagysága, hektár hektár ) ) Termıterület 9,99 és alatta , , , , , , , , , , , , Összesen Szántóterület 9,99 és alatta , , , , , , , , , , , , Összesen *) Használat szerint, csak a jelentést küldık adatai. +) Elızetes adat. Forrás: KSH 11

12 4. A szılı- és gyümölcsös területet használó gazdasági szervezetek száma és területe nagyságkategóriánként* Nagyságkategória, A szervezetek száma A terület nagysága, hektár hektár Szılı 9,99 és alatta , , , , Összesen Gyümölcsös 9,99 és alatta , , , , Összesen *) Használat szerint, csak a jelentést küldık adatai. Forrás: KSH 12

13 5. Mezıgazdasági számla M.e.: millió Ft Megnevezés Folyó alapáron ) Gabonafélék (vetımaggal) Ipari növények (hüvelyesekkel) Takarmánynövények Szılı, gyümölcs Kertészeti termékek (zöldség, ültetvény, virág) Burgonya (vetıgumóval együtt) Egyéb növényi termékek Növénytermesztési és kertészeti termékek együtt Állatok Állati termékek Élı állatok és állati termékek együtt Mezıgazdasági termékek összesen Mezıgazdasági szolgáltatások Nem mezıgazdasági másodlagos tevékenység Mezıgazdasági kibocsátás összesen Folyó termelıfelhasználás Bruttó hozzáadott érték alapáron Termelési tényezık jövedelme Mőködési eredmény/vegyes jövedelem Nettó vállalkozói jövedelem Forrás: KSH, AKI Megjegyzés: Az MSZR adatai tevékenységi alapon számítva. +) Elızetes adat. Mezıgazdasági munkaerı-felhasználás (Éves Munkaerı Egység) Megnevezés ) Összesen Fizetett Nem fizetett Forrás: KSH +) Elızetes adat. Mezıgazdasági jövedelem indexek (elızı év= 100,0) Megnevezés ) A mutató 134,22 69,33 116,00 C mutató 145,09 52,35 134,53 Forrás: KSH, AKI +) Elızetes adat. 13

14 6. Fıbb élelmiszeripari adatok 2010-ben Megnevezés (TEÁOR 08 szerint) A termelés volumen-indexe 2010/2009* % Alkalmazásban állók száma, fı Havi bruttó átlagkereset Ft/fı Havi nettó átlagkereset Ft/fı Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 99, Ezen belül: Élelmiszergyártás 99, ebbıl: Húsfeldolgozás, -tartósítás 100, Baromfihús feldolgozása, tartósítása 99, Hús-, baromfihúskészítmény gyártása 96, Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás 88, Növényi, állati olaj gyártása 116, Tejfeldolgozás 102, Malomipari termék, keményítı gyártása 106, Pékáru, tésztafélék gyártása 101, Kenyér, friss pékáru gyártása 102, Tartósított lisztes áru gyártása 99, Tésztafélék gyártása 100, Cukorgyártás Édesség gyártása 102, Takarmány gyártása 105, Szılıbor termelése 97, Sörgyártás 113, Üdítıital, ásványvíz gyártása 95, Dohánytermék gyártása 124, Forrás: KSH *) 5 fı és afeletti szervezetek adatai. 14

15 7. Élelmiszeripari vállalkozások tulajdonosi arányai a jegyzett tıke százalékában december 31. TEÁOR 08 kód Szakágazat Állami tulajdon Önkorm. tul. Külf. tulajdon Hazai társaság tulajdona Hazai magánszemély tulajdona MRP tulajdon Szöv. tulajdon Egyéb tul. Összes jegyzett tıke=100, Húsfeldolgozás, -tartósítás 0,00 0,27 22,19 57,61 19,93 0,00 0,00 0,00 100, Baromfihús feldolgozás, tartósítás 0,00 0,03 14,08 81,75 4,14 0,00 0,00 0,00 100, Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 0,00 0,00 86,76 11,89 1,34 0,00 0,00 0,00 100, Halfeldolgozás, -tartósítás 1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás 0,00 0,00 28,19 13,79 58,02 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 96,33 0,00 3,67 0,00 0,00 0,00 100, Gyümölcs-, zöldséglé gyártása 0,00 0,10 70,10 11,82 17,98 0,00 0,00 0,00 100,00 Egyéb gyümölcs, 1039 zöldségfeldolgozás, -tartósítás 0,77 0,35 9,08 58,25 31,55 0,00 0,00 0,00 100, Olaj gyártása 1042 Margarin gyártása 1051 Tejtermék gyártása 1052 Jégkrém gyártása 0,00 0,00 79,87 17,75 2,38 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 95,45 0,00 4,55 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 64,07 27,23 8,69 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 0,00 96,38 0,44 3,18 0,00 0,00 0,00 100, Malomipari termék gyártása 0,00 0,15 27,36 24,17 48,32 0,00 0,00 0,00 100,00 Keményítı, keményítıtermék 1062 gyártása 0,00 0,00 49,30 49,98 0,72 0,00 0,00 0,00 100, Kenyér, friss tésztaféle gyártása 1072 Tartósított lisztes áru gyártása 1073 Tésztafélék gyártása 1081 Cukorgyártás 0,01 0,77 23,91 27,17 48,15 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 65,24 8,94 25,83 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 7,96 9,89 82,14 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 15

16 TEÁOR 08 kód 1082 Édesség gyártása Élelmiszeripari vállalkozások tulajdonosi arányai a jegyzett tıke százalékában december 31. (7. táblázat folytatása) Szakágazat 1083 Tea, kávé feldolgozása 1084 Főszer, ételízesítı gyártása Állami tulajdon Önkorm.tul. Külf. tulajdon Hazai társaság tulajdona Hazai magánszemély tulajdona MRP tulajdon Szöv. tulajdon Egyéb tul. Összes jegyzett tıke=100,0 0,69 0,00 92,68 0,45 6,18 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 10,78 1,01 88,21 0,00 0,00 0,00 100,00 0,09 0,00 0,33 78,18 21,40 0,00 0,00 0,00 100, Készétel gyártása 0,00 0,00 8,73 3,17 88,10 0,00 0,00 0,00 100, Homogenizált, diétás étel gyártása 0,00 0,00 49,62 0,00 50,38 0,00 0,00 0,00 100, Máshová nem sorolt egyéb élelmiszer gyártása 0,00 0,00 39,76 24,40 35,84 0,00 0,00 0,00 100, Haszonállat-eledel gyártás 1092 Hobbiállat-eledel gyártás 1101 Desztillált szeszes ital gyártása 1102 Szılıbor termelése 0,03 0,01 61,61 17,16 21,19 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 97,94 0,10 1,95 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 9,16 4,14 59,79 26,91 0,00 0,00 0,00 100,00 8,13 0,00 45,63 14,50 31,75 0,00 0,00 0,00 100, Gyümölcsbor termelése 0,00 0,00 1,61 0,00 98,39 0,00 0,00 0,00 100,00 Egyéb nem desztillált, erjesztett 1104 ital gyártása 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100, Sörgyártás 1106 Malátagyártás 1107 Üdítıital,ásványvíz gyártás 1200 Dohánytermék gyártása Összesen Forrás: NAV, AKI 0,00 0,15 77,85 17,07 4,92 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 99,86 0,14 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,03 87,63 5,37 6,96 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 2,14 46,32 51,54 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1,00 0,32 49,40 32,42 16,86 0,00 0,00 0,00 100,00 16

17 8. Fontosabb növények termelése Megnevezés ) Betakarított terület, 1000 hektár Búza Rozs Árpa Zab Kukorica Cukorrépa Napraforgó Lucerna Burgonya Összes termés, 1000 tonna Búza Rozs Árpa Zab Kukorica Cukorrépa Napraforgó Lucerna Burgonya Termésátlag, kg/hektár Búza Rozs Árpa Zab Kukorica Cukorrépa Napraforgó Lucerna Burgonya ) Elızetes adat. Forrás: KSH 17

18 9. Szılı- és gyümölcstermelés Megnevezés ) Szılıtermelés Összes terület, ezer ha Termıterület, ezer ha Termésátlag (termıterületre), kg/ha * Termésmennyiség, ezer t * Ebbıl: étkezési célra felhasznált szılı, ezer t Egyszer fejtett bortermés, millió liter Gyümölcstermelés Összes terület, ezer ha Termıterület, ezer ha Termésmennyiség, ezer t * Ebbıl: Alma * Körte * Meggy * Szilva * Kajszi * İszibarack * +) Elızetes adat. Forrás: KSH * VM becslés 18

19 10. Állatállomány Megnevezés M.e.: ezer db december 1-jén Összes gazdaság Szarvasmarha összesen ebbıl: tehén Sertés összesen ebbıl: anyakoca Juh összesen Tyúkfélék Gazdasági szervezet Szarvasmarha összesen ebbıl: tehén Sertés összesen ebbıl: anyakoca Juh összesen Tyúkfélék Egyéni gazdálkodó Szarvasmarha összesen ebbıl: tehén Sertés összesen ebbıl: anyakoca Juh összesen Tyúkfélék Forrás: KSH 19

20 11. Állattartó gazdaságok átlagos mérete (a december 1-jei állatszámlálás alapján) Idıpont Gazdasági szervezet Szarvasmarha Tehén Sertés Anyakoca Egyéni gazdálkodó Gazdasági szervezet Egyéni gazdálkodó Gazdasági szervezet Egyéni gazdálkodó Gazdasági szervezet M.e.: db/gazdaság Egyéni gazdálkodó , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Forrás: KSH adatok alapján számítás 20

21 12. Vágóállat és állati termék termelés Megnevezés ) Vágóállat összesen, 1000 tonna Ebbıl: vágómarha vágósertés vágójuh vágóbaromfi Áruhal, 1000 tonna Tehéntej, millió liter Tyúktojás, millió darab Gyapjú, tonna a) Forrás: KSH a) 2009-tıl nyersgyapjúval együtt +) Elızetes adat. 21

22 13. Az állattenyésztés fajlagos mutatói M.e.: kilogramm Megnevezés ) Vágómarha-termelés Egy tehénre Egy lakosra 8,3 8,8 8,8 8,0 7,8 Vágósertés-termelés Egy kocára Egy lakosra 60,8 63,9 61,7 56,8 59,9 Vágójuh-termelés Egy lakosra 2,0 2,1 2,0 1,9 1,9 Vágóbaromfi-termelés Egy lakosra 62,7 61,2 64,3 65,8 65,6 Tejtermelés, liter Egy tehénre Egy lakosra 178,2 178,2 178,4 170,7 159,0 Tojástermelés, darab Egy tojóra Egy lakosra Gyapjútermelés Egy juhra 3,6 3,8 3,9 4,0 3,9 Egy lakosra 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 Forrás: KSH +) Elızetes adat. 22

23 14. Egy fıre jutó fogyasztás Megnevezés kilogramm/fı Élelmiszerfogyasztás Húsfélék összesen 65,9 63,2 61,5 61,7 ebbıl: sertéshús 27,9 27,6 25,8 27,0 marha- és borjúhús 3,4 3,3 2,8 2,6 belsıség 2,8 2,5 2,8 2,7 baromfihús 30,8 28,7 28,7 27,8 Hal 3,7 3,8 3,8 3,7 Tej 163,1 163,5 158,2 155,9 Tojás 15,6 15,4 14,9 14,4 Zsiradék összesen 37,7 37,4 36,8 36,6 ebbıl: sertészsiradék 13,3 13,0 12,2 12,2 Liszt 86,0 82,4 82,9 82,5 Rizs 6,0 5,9 6,0 5,9 Cukor 32,3 31,2 31,9 29,8 Burgonya 61,8 59,7 65,5 60,8 Zöldség-fızelékfélék a) 119,9 117,6 120,2 116,9 Gyümölcs összesen a) 90,7 76,5 88,7 92,4 Égetett szeszesitalok, b) liter 7,3 6,9 7,1 6,9 Bor, liter 33,4 28,5 24,1 23,6 Sör, liter 74,2 77,8 72,9 72,6 Dohány 1,5 1,5 1,6 1,6 Kávé 2,8 2,7 2,6 2,5 Tea, dkg 27,8 25,8 28,4 25,2 Napi tápanyagfogyasztás Kilojoule Fehérje, gramm 104,6 101,3 100,6 99,5 Ebbıl: állati fehérje, gramm 60,0 58,4 56,7 56,4 Zsír, gramm 148,3 146,8 143,2 143,0 Szénhidrát, gramm 386,9 371,9 380,4 370,7 Forrás: KSH a) A feldolgozott termékek friss súlyban számolva. b) 50 fokos szeszre átszámítva. 23

24 15. Erdıterület, erdısültség M.e.: ezer hektár Megnevezés Összes földterület Összes erdıgazdálkodás alá vont terület Ebbıl: Faállománnyal borított terület Állami tulajdonú erdık Közösségi tulajdonú erdık Magántulajdonú erdık Erdısültség, % 20,1 20,3 20,5 20,6 20,7 Forrás: Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Erdészeti Igazgatóság 24

25 16. Erdısítés M.e.: hektár Megnevezés b) Erdıfelújítás elsı kivitel a) Állami erdıgazdaságok Egyéb erdıgazdálkodók Összesen: Erdıtelepítés és fásítás, elsı kivitel Állami erdıgazdaságok Egyéb erdıgazdálkodók Összesen: Forrás: Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Erdészeti Igazgatóság a) Az adatok az erdıfelújítást pótló telepítések nélkül értendık. b) 2010-tıl a sikeres elsı erdısítés az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény értelmében nem összehasonlítható a korábbi évek erdıfelújítás elsı kivitel adataival. 25

26 17. Összes fakitermelés M.e.: ezer m 3 Megnevezés Bruttó fatömeg föld feletti Nettó fatömeg föld feletti Ipari fa Tőzifa Forrás: Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Erdészeti Igazgatóság 26

27 18. Vadgazdálkodás Megnevezés Becsült vadállomány (ezer db) évre évre évre évre Gímszarvas 85,0 87,1 92,6 94,1 Dámszarvas 25,9 26, ,4 İz 340,4 349,5 366,6 355,7 Muflon 9,9 10, ,5 Vaddisznó 95,6 99,3 106,7 105,8 Mezei nyúl 522,9 523,6 538,7 454,5 Fácán 790,4 795,6 761,7 612,8 Megnevezés Vadállomány hasznosítás, teríték (ezer db) év év év év Gímszarvas 34,0 36,2 39,3 41,1 Dámszarvas 9,3 9,7 10,5 10,8 İz 79,5 86,1 89,8 88,6 Muflon 2,6 2,9 3,1 3,4 Vaddisznó 94,0 94,4 111,2 112,4 Mezei nyúl 95,7 104,0 106,8 78,8 Fácán 432,8 421,0 377,7 306,5 Pénzügyi adatok (milliárd Ft) Bevétel 16,04 16,60 15,87 16,37 Összes kiadás 15,24 16,16 15,71 15,97 Ebbıl: mezıgazdasági vadkár 1,64 1,56 1,44 2,14 erdei vadkár 0,20 0,13 0,12 0,14 Eredmény 0,80 0,44 0,16 0,4 Forrás: Országos Vadgazdálkodási Adattár 27

28 19. A természetes vizek és víztározók halzsákmánya 2010-ben Zsákmány (tonna) Szektor Hektár Nemes hal Fehérhal Összesen Ebbıl: étkezési célra Balaton, Kis-Balaton Egyéb állami Mg.-i szövetkezetek Önkormányzatok Halászati szövetkezetek, Kft.-k Horgász-szervezetek üzemi halászat horgász-zsákmány Kistermelık Összesen: évi mutatók /2009% 99,83 100,76 88,84 97,67 98,49 Forrás: Országos Halászati Adattár 28

29 20. A tógazdasági haltermelés szektoronkénti megoszlása 2010-ben Megnevezés Üzemelt tóterület, ha Lehalászás összesen*, tonna Ebbıl: étkezési hal összesen, tonna Állami gazdálkodó szervezetek Mezıgazdasági szövetkezetek Halászati szövetkezetek Horgász szervezetek Más társas vállalkozások Egyéb Összesen *) Intenzív termelés nélkül Forrás: AKI 29

30 21. A beruházások teljesítményértéke ágazatok szerint* (folyó áron) Ágazat Teljesítményérték: millió Ft ) TEÁOR 03 szerint Összes beruházás TEÁOR 08** szerint Nemzetgazdaság összesen Ebbıl: Agrárgazdaság Mezıgazdaság Erdıgazdálkodás Élelmiszeripar Építési beruházás Nemzetgazdaság összesen Ebbıl: Agrárgazdaság Mezıgazdaság Erdıgazdálkodás Élelmiszeripar Gépberuházás Nemzetgazdaság összesen Ebbıl: Agrárgazdaság Mezıgazdaság Erdıgazdálkodás Élelmiszeripar Forrás: KSH +) Elızetes adat. * A 4 fı feletti vállalkozások, valamint valamennyi teljes körően a költségvetési, társadalombiztosítási és a megfigyelésbe bevont nonprofit szervezetek adatai. ** EU rendelet elıírása alapján január 1-tıl az új Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszert (TEÁOR '08) kell alkalmazni. 30

31 22. Mőtrágyaellátás* Év Nitrogén- Foszfor- Kálium- Összes mőtrágya, hatóanyagban Értékesített mennyiség, ezer tonna Egy hektár mezıgazdasági területre, kg Egy hektár szántó-, kert-, gyümölcsös- és szılıterületre, kg Forrás: KSH, AKI * A mezıgazdasági termelıeszköz-kereskedelmi szervezetek közvetlen értékesítése a mezıgazdaság és az erdıgazdálkodás részére. 31

32 23. Mezıgazdasági termékek értékesítésének (felvásárlásának) volumenindexe Termék ) Növénytermesztési és kertészeti termékek 2000 = 100,0 116,3 109,9 119,6 127,9 96,7 Gabonafélék 121,9 98,0 119,0 137,7 110,0 Zöldségfélék 128,3 146,3 131,6 117,0 72,8 Gyümölcsök 75,8 60,6 116,9 113,9 73,0 Élı állatok, állati termékek 90,6 97,2 93,3 84,2 81,5 Mezıgazdasági termékek összesen Növénytermesztési és kertészeti termékek 99,7 101,2 102,7 102,4 87,8 Elızı év = 100,0 88,4 94,5 108,8 106,9 75,6 Gabonafélék 97,0 80,4 121,4 115,7 79,9 Zöldségfélék 96,0 114,0 90,0 88,9 62,2 Gyümölcsök 111,8 80,0 192,8 97,4 64,1 Élı állatok, állati termékek 98,1 107,2 96,0 90,3 96,8 Mezıgazdasági termékek összesen Forrás: KSH +) Elızetes adat. 93,4 101,5 101,5 99,7 85,7 32

33 24. A fıbb termékek felvásárlási átlagára Termékek ) Búza, Ft/t Árpa, Ft/t Kukorica, Ft/t Napraforgómag, Ft/t Repcemag, Ft/t Burgonya, Ft/t Fejeskáposzta, Ft/kg 56,1 57,4 61,0 49,6 76,5 Vöröshagyma, Ft/kg 52,6 72,7 45,3 56,9 75,9 Zöldbab, Ft/kg 50,7 52,6 60,7 59,5 61,5 Zöldborsó (szemes súlyban), Ft/kg 56,0 58,6 73,9 68,1 63,9 Paradicsom, Ft/kg 52,9 30,6 53,7 40,2 79,4 Zöldpaprika, Ft/kg 137,5 161,3 173,2 136,9 189,2 Alma, Ft/kg 27,6 56,4 17,4 12,9 32,8 Körte, Ft/kg 48,5 79,7 58,0 50,5 76,1 Sárgabarack, Ft/kg 70,5 103,2 100,0 74,2 138,9 İszibarack, Ft/kg 54,2 77,7 59,0 50,3 55,7 Borszılı, Ft/kg 62,8 79,8 64,3 51,3 73,0 Vágósertés a), Ft/kg Vágómarhab), Ft/kg Vágóbaromfi, Ft/kg Tehéntej, Ft/liter 63,8 72,7 82,5 61,3 71,9 Étkezési tyúktojás, Ft/db 14,2 13,6 14,9 16,3 14,8 Forrás: KSH +) Elızetes adat. a) Süldı és malac nélkül. b) Vágóborjú nélkül. 33

34 25. A mezıgazdasági termékek termelıi árindexe Termék ) Növénytermesztési és kertészeti termékek 2000 = 100,0 114,9 161,4 138,2 120,6 153,9 Gabonafélék 98,2 166,8 127,5 109,4 145,0 Zöldségfélék 140,7 147,6 159,4 148,4 180,9 Gyümölcsök 113,9 162,5 120,3 97,1 146,9 Élı állatok, állati termékek 117,8 122,0 138,6 132,2 134,6 Mezıgazdasági termékek összesen Növénytermesztési és kertészeti termékek 116,3 142,1 138,3 125,1 146,1 Elızı év = 100,0 118,0 140,5 85,6 87,3 127,6 Gabonafélék 124,1 169,9 76,4 85,8 132,5 Zöldségfélék 114,3 104,9 108,0 93,1 121,9 Gyümölcsök 116,5 142,7 74,0 80,7 151,3 Élı állatok, állati termékek 104,0 103,6 113,6 95,4 101,8 Mezıgazdasági termékek összesen Forrás: KSH +) Elızetes adat. 110,6 122,2 97,3 90,5 116,8 34

35 26. Egyes termékek éves fogyasztói átlagára Termék évben, forint Sertéscomb, csont és csülök nélkül, kg Rostélyos, csontos, kg Bontott csirke, kg Szárazkolbász, kg Párizsi, kg Tojás, 10 db Pasztırözött tej, 2,8 %-os zsírtartalom, liter Trappista tömbsajt, kg Tejföl, 20% zsírtartalom, 0,175 l mőanyag pohárban, db Sertészsír, kg Csemege szalonna, füstölt, kg Napraforgó étolaj, 1 literes mőanyag flakonban Finom liszt, kg Hántolt rizs, fényezetlen, kg Kenyér, házi jellegő, kg Normál kristálycukor, kg Pörkölt kávé, 250 g-os, csomag Fehér asztali bor, 1 liter 1) Világos hazai sör, 0,5 l, palack Gyümölcsaromával ízesített szeszesital, 0,2 l, palack Sopianae cigaretta, multifilteres, rövid, 20 db, (2007-tıl 19 db) csomag ) 2008-tól 2 literes Forrás: KSH 35

36 27. A kivitel termékszerkezetének alakulása M.e.: millió EUR Árucsoport Élı állatok 175,2 220,5 232,0 280,3 Hús, vágási melléktermék és belsıség 638,5 718,1 667,5 827,3 Halak, édesvízi állatok 3,4 4,1 10,3 11,8 Tejtermékek és egyéb élelmezési célra alkalmas állati eredető 213,9 261,3 211,1 250,7 élelmiszer Egyéb állati termék 46,4 46,1 35,6 49,5 Növényi termékek 21,3 28,3 30,8 32,3 Zöldségfélék 183,2 187,4 163,9 189,5 Gyümölcs, dió, citrusfélék 86,1 122,1 114,8 124,5 Kávé, tea, főszer 39,4 44,6 64,0 64,8 Gabonafélék 1 256, ,7 931, ,2 Malomipari termékek 62,9 103,4 91,2 73,6 Olajos mag, takarmány 308,8 499,2 489,9 476,2 Növényi nedv és -kivonat 1,3 1,5 1,3 1,1 Egyéb növényi termékek 4,7 5,2 2,7 2,8 Állati, növényi zsír 138,1 225,1 188,1 227,9 Állati eredető élelmiszerkészítmény 137,7 138,1 135,8 146,4 Cukor, cukorkaáruk 194,6 225,6 216,1 287,8 Kakaó, készítményei 64,6 69,1 56,5 78,2 Cukrászati termék 94,8 122,3 107,7 115,7 Zöldség, gyümölcskészítmény 391,8 455,9 384,7 395,8 Egyéb ehetı készítmény 235,1 283,5 265,3 298,6 Ital, szesz, ecet 203,7 281,7 223,6 263,5 Állati takarmány, melléktermék 319,0 418,7 415,9 439,4 Dohány és termékei 42,5 44,4 45,6 62,6 Összesen 4 863, , , ,5 Forrás: KSH 36

37 28. A behozatal termékszerkezetének alakulása M.e.: millió EUR Árucsoport Élı állatok 109,6 114,7 139,6 191,3 Hús, vágási melléktermék és belsıség 206,9 296,4 298,9 329,0 Halak, édesvízi állatok 26,1 29,2 24,8 26,0 Tejtermékek és egyéb élelmezési célra alkalmas állati 258,9 332,2 291,6 295,3 eredető élelmiszer Egyéb állati termék 27,2 28,3 23,3 21,9 Növényi termékek 59,2 65,1 61,6 63,4 Zöldségfélék 125,1 123,9 108,8 136,7 Gyümölcs, dió, citrusfélék 213,6 227,2 166,4 170,4 Kávé, tea, főszer 84,5 94,7 94,1 99,0 Gabonafélék 86,3 116,7 78,9 83,3 Malomipari termékek 23,8 28,6 27,4 29,0 Olajos mag, takarmány 80,5 116,0 75,3 108,5 Növényi nedv és -kivonat 10,7 10,7 11,4 11,6 Egyéb növényi termékek 0,6 0,8 0,7 1,2 Állati, növényi zsír 138,5 228,8 164,9 232,1 Állati eredető élelmiszerkészítmény 90,0 120,1 116,8 124,1 Cukor, cukorkaáruk 104,1 195,9 171,2 193,7 Kakaó, készítményei 154,9 177,2 160,2 173,1 Cukrászati termék 181,8 229,0 198,6 199,4 Zöldség, gyümölcskészítmény 151,9 160,9 138,7 139,7 Egyéb ehetı készítmény 281,0 324,0 312,7 315,0 Ital, szesz, ecet 241,7 282,7 212,2 217,3 Állati takarmány, melléktermék 354,3 428,0 339,4 378,6 Dohány és termékei 144,2 165,8 185,8 121,8 Összesen 3 188, , , ,4 Forrás: KSH 37

38 29. Kiviteli forgalom egyes országokkal és országcsoportokkal Megnevezés millió EUR Kivitel összesen 5 086, ,5 Európa 4 890, ,3 EU , ,3 EU , ,4 Ebbıl: Ausztria 394,6 459,1 Belgium 95,6 99,0 Franciaország 168,0 180,8 Hollandia 248,8 258,8 Nagy-Britannia 114,4 150,2 Németország 804,3 750,7 Olaszország 575,1 564,5 Spanyolország 62,5 58,1 Svédország 34,1 42,2 Új EU tagok 1 667, ,9 Ebbıl: Bulgária 77,0 83,0 Ciprus 10,7 12,4 Csehország 193,3 233,3 Lengyelország 186,0 220,7 Litvánia 26,7 29,8 Románia 687,5 787,4 Szlovákia 343,3 558,5 Szlovénia 118,0 115,5 EU-n kívüli európai országok 586,4 732,9 Ebbıl: Bosznia-Hercegovina 70,2 73,8 Horvátország 112,6 109,2 Oroszország 146,6 172,8 Svájc 62,0 66,0 Szerbia 36,2 36,7 Törökország 11,7 80,5 Ukrajna 84,5 129,0 Ázsia 157,9 228,5 Ebbıl: Izrael 23,4 27,3 Japán 50,2 82,2 Afrika 13,2 17,9 Amerika 21,6 30,6 Ebbıl: USA 14,9 21,0 Ausztrália és Óceánia 2,9 4,2 Forrás: KSH 38

39 30. Behozatali forgalom* egyes országokkal és országcsoportokkal Megnevezés millió EUR Behozatal összesen 3 370, ,4 Európa 3 258, ,6 EU , ,5 EU , ,6 Ebbıl: Ausztria 285,7 310,2 Belgium 85,9 82,1 Dánia 35,0 47,8 Franciaország 126,0 140,0 Görögország 22,8 24,5 Hollandia 402,6 427,1 Nagy-Britannia 70,3 70,0 Németország 753,7 788,2 Olaszország 180,5 169,5 Spanyolország 77,6 65,9 Svédország 7,9 7,5 Új EU tagok 1 021, ,9 Ebbıl: Csehország 182,9 184,3 Lengyelország 409,0 473,4 Románia 59,9 147,2 Szlovákia 261,2 332,1 Szlovénia 72,2 82,5 EU-n kívüli európai országok 129,6 150,1 Ebbıl: Horvátország 37,0 37,1 Szerbia 52,9 47,0 Törökország 14,3 18,8 Ukrajna 14,2 31,3 Ázsia 45,1 46,5 Ebbıl: Kína 12,0 13,7 Thaiföld 6,1 3,7 Afrika 6,4 6,0 Amerika 59,8 59,0 Ebbıl: Argentína 5,0 5,4 Brazília 12,6 11,6 USA 35,2 31,8 Ausztrália és Óceánia 0,6 1,3 Forrás: KSH * feladó ország szerint összeállítva 39

40 31. Külkereskedelmi volumenindexek 2010-ben év = 100,0% Megnevezés Élelmiszerek, italok, dohány Nyersanyagok Energiahordozók Feldolgozott termékek Gépek és szállítóeszközök Összesen B e h o z a t a l EU ,8 119,9 114,6 113,1 117,9 114,8 Ebbıl EU ,3 111,5 125,0 112,1 118,7 115,1 Új EU tagok 114,8 148,1 101,0 116,1 113,9 114,4 EU-n kívüli országok 94,4 155,2 99,1 111,6 123,2 115,5 OECD 104,1 113,3 108,7 111,5 117,9 114,1 Összesen 105,0 129,7 103,5 113,0 119,8 115,0 K i v i t e l EU ,8 111,1 132,0 114,8 115,5 115,2 Ebbıl EU ,1 100,0 124,6 114,7 115,4 114,3 Új EU tagok 117,7 147,6 142,0 114,9 116,7 118,0 EU-n kívüli országok 127,9 134,7 91,7 115,6 128,3 123,3 OECD 114,8 104,7 113,3 116,2 115,0 115,0 Összesen 112,8 113,7 117,5 115,0 118,4 116,8 Forrás: KSH 40

41 32. Külkereskedelmi értékindexek 2010-ben, forint alapon számolva év = 100,0% Megnevezés Élelmiszerek, italok, dohány Nyersanyagok Energiahordozók Feldolgozott termékek Gépek és szállítóeszközök Összesen B e h o z a t a l EU ,9 135,0 123,0 115,0 115,9 115,4 Ebbıl EU ,2 123,3 130,0 113,3 116,3 114,8 Új EU tagok 115,5 174,6 113,3 120,4 113,7 117,7 EU-n kívüli országok 95,2 209,8 117,8 115,6 121,4 120,6 OECD 104,6 125,4 116,0 113,8 117,1 115,1 Összesen 105,2 154,2 119,3 115,1 117,9 117,0 K i v i t e l EU ,0 127,4 154,8 118,2 114,5 116,4 Ebbıl EU ,3 113,9 147,5 117,1 113,8 114,6 Új EU tagok 116,5 172,8 164,6 120,6 117,8 121,5 EU-n kívüli országok 128,2 147,8 105,2 118,5 132,9 127,6 OECD 115,4 119,6 133,1 119,6 114,7 116,4 Összesen 113,0 129,7 136,7 118,3 118,5 118,7 Forrás: KSH 41

42 33. Külkereskedelmi árindexek 2010-ben, forint alapon számolva év = 100,0% Megnevezés Élelmiszerek, italok, dohány Nyersanyagok Energiahordozók Feldolgozott termékek Gépek és szállítóeszközök Összesen B e h o z a t a l EU ,1 112,6 107,3 101,7 98,3 100,5 Ebbıl EU-15 99,9 110,6 104,0 101,1 98,0 99,7 Új EU tagok 100,6 117,9 112,2 103,7 99,8 102,9 EU-n kívüli országok 100,9 135,2 118,9 103,6 98,5 104,4 OECD 100,5 110,7 106,7 102,1 99,3 100,9 Összesen 100,2 118,9 115,3 101,9 98,4 101,7 K i v i t e l EU ,2 114,7 117,3 103,0 99,1 101,0 Ebbıl EU ,2 113,9 118,4 102,1 98,6 100,3 Új EU tagok 99,0 117,1 115,9 105,0 100,9 103,0 EU-n kívüli országok 100,2 109,7 114,7 102,5 103,6 103,5 OECD 100,5 114,2 117,5 102,9 99,7 101,2 Összesen 100,2 114,1 116,3 102,9 100,1 101,6 Forrás: KSH 42

43 34. A külkereskedelem cserearány-mutatóinak alakulása 2010-ben, forint alapon számolva (%) Megnevezés Élelmiszerek, italok, dohány Nyersanyagok Energiahordozók Feldolgozott termékek Gépek és szállítóeszközök Összesen EU-27 1,00 1,02 1,09 1,01 1,01 1,00 Ebbıl EU-15 1,01 1,03 1,14 1,01 1,01 1,01 Új EU tagok 0,98 0,99 1,03 1,01 1,01 1,00 EU-n kívüli országok 0,99 0,81 0,96 0,99 1,05 0,99 OECD 1,00 1,03 1,10 1,01 1,00 1,00 Összesen 1,00 0,96 1,01 1,01 1,02 1,00 Forrás: KSH 43

44 35. Egyes agrártermékek kivitelének alakulása Termékcsoport Árváltozás Mennyiség Érték Átlagár Mennyiség Érték Átlagár (millió (kt) (Euró/t) (kt) (millió Euró) (Euró/t) (2009 = 100) Euró) Kukorica ,7 Állatok etetésére szolgáló készítmény ,4 Baromfihús frissen hőtve, fagyasztva ,6 Búza és kétszeres ,1 Sertéshús frissen, hőtve vagy fagyasztva ,2 Zöldség ecet vagy ecetsav nélkül tartósítva, nem fagyasztva ,7 Napraforgómag ,6 Repce, vagy olajrepcemag ,5 Napraforgómag-, pórsáfrány-, és gyapotmagolaj, finomítva is ,8 Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz ,5 Élı szarvasmarhafélék ,2 Tej és tejszín nem sőrítve, édesítı nélkül ,8 Más elkészített, konzervált hús, vágási melléktermék, belsıség, vér ,1 Víz, ásványvíz és szénsavas víz ,0 Tejcukor, szılıcukor, gyümölcscukor ,5 Más módon elkészített vagy tartósított gyümölcs ,0 Másutt nem említett élelmiszerkészítmény ,3 Bor friss szılıbıl, szeszezett bor, szılımust ,3 Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer ,7 Etilalkohol és más szesz denaturálva ,9 Zöldség fagyasztva ,4 Fagylalt, jégkrém ,1 Cukorkaáru kakaótartalom nélkül ,0 Kávé-, teakivonat, pótkávé és kivonata ,7 Forrás: AKI 44

45 36. Egyes agrártermékek behozatalának alakulása Termékcsoport Mennyiség Érték Átlagár Mennyiség Érték Átlagár Árváltozás (kt) (millió Euró) (Euró/t) (kt) (millió Euró) (Euró/t) (2009 = 100) Szójababolaj kivonásakor keletkezı olajpogácsa ,5 Sertéshús frissen, hőtve vagy fagyasztva ,4 Másutt nem említett élelmiszerkészítmény ,8 Csokoládé ,9 Sajt és túró ,7 Élı sertés ,7 Állatok etetésére szolgáló készítmény ,3 Kenyér, cukrászsütemény, kalács és más pékáru ,3 Nád- vagy répacukor ,4 Tej és tejszín nem sőrítve, édesítı nélkül ,0 Víz, ásványvíz és szénsavas víz ,2 Szivar, szivarka, cigaretta dohányból ,1 Kávé nyersen, pörkölve, koffeinmentesen ,1 Kávé-, teakivonat, ezeken alapuló készítmények ,5 Margarin, étkezési növényi olaj ,6 Napraforgómag-, pórsáfrány-, és gyapotmagolaj, finomítva is ,1 Cukorkaáru kakaótartalom nélkül ,6 Banán frissen vagy szárítva ,7 Lisztbıl, darából, keményítıbıl elıállított élelmiszer ,1 Kolbász, téliszalámi és más szalámi ,8 Kukorica ,4 Más elkészített, konzervált hús ,3 Szesz, likır és más szeszesital ,0 Baromfi húsa, frissen hőtve, fagyasztva ,0 Mártás, szósz, ételízesítı keverék ,1 Forrás: AKI 45

46 37. Foglalkoztatás Megnevezés TEÁOR '03 szerint TEÁOR '08 szerint A foglalkoztatottak száma, ezer fı Ágazatok összesen 3 926, , , , ,2 Mezıgazdaság, erdıgazdálkodás, halászat b) 168,6 160,9 152,4 b) 158,1 b) 171,8 b) Ebbıl: Erdıgazdálkodás 14,3 13,2 13,7 15,8 15,5 Élelmiszeripar a) 135,3 126,9 128,6 132,3 124,9 Együtt 318,2 301,0 294,7 306,2 312,2 Részesedési arány, % Ágazatok összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Mezıgazdaság, erdıgazdálkodás, halászat b) 4,3 4,1.. 4,2 4,5 Ebbıl: Erdıgazdálkodás 0,4 0,3.. 0,4 0,4 Élelmiszeripar a) 3,4 3,3.. 3,5 3,3 Együtt 8,1 7,8.. 8,1 8,3 Forrás: KSH, Munkaerı-felmérés a) Élelmiszerek, italok és dohánytermékek gyártása. b) A TEÁOR 03 szerint A+B nemzetgazdasági ágak. 46

47 NEMZETKÖZI ADATOK 47

48

49 38. Becsült termelıi támogatás (PSE-mutató) százalékos értéke Ország Ausztrália Európai Unió Japán Új-Zéland Svájc Egyesült Államok OECD Forrás: OECD 49

50 39. Az összes gabona termésmennyisége Ország ) évben, 1000 tonna Világ összesen EU-15 összesen EU-27 összesen Ausztria Bulgária Csehország Dánia Finnország Franciaország Görögország Lengyelország Magyarország Egyesült Királyság Németország Olaszország Románia Spanyolország Szlovákia Ukrajna Japán Kínai Népköztársaság Kanada USA Ausztrália ) elızetes adat Forrás: EUROSTAT, FAO 50

51 40. A búza termésmennyisége Ország ) évben, 1000 tonna Világ összesen EU-15 összesen EU-27 összesen Ausztria Belgium Bulgária Csehország Dánia Franciaország Görögország Lengyelország Magyarország Egyesült Királyság Németország Olaszország Románia Spanyolország Szlovákia Törökország Ukrajna India Kínai Népköztársaság Kanada USA Ausztrália ) elızetes adat Forrás: EUROSTAT, FAO 51

52 41. A kukorica termésmennyisége Ország ) évben, 1000 tonna Világ összesen EU-15 összesen EU-27 összesen Ausztria Bulgária Csehország Franciaország Görögország Magyarország Németország Olaszország Románia Spanyolország Szlovákia Törökország Ukrajna India Kínai Népköztársaság Egyiptom Argentína Brazília Kanada Mexikó USA ) elızetes adat Forrás: EUROSTAT, FAO 52

53 42. Az árpa termésmennyisége Ország ) évben, 1000 tonna Világ összesen EU-15 összesen EU-27 összesen Ausztria Bulgária Csehország Dánia Franciaország Lengyelország Magyarország Egyesült Királyság Németország Olaszország Románia Spanyolország Szlovákia Törökország Ukrajna Kanada USA Ausztrália ) elızetes adat Forrás: EUROSTAT, FAO 53

54 43. A napraforgó termésmennyisége Ország ) évben, 1000 tonna Világ összesen EU-15 összesen EU-27 összesen Bulgária Franciaország Magyarország Románia Spanyolország Törökország Ukrajna Argentína USA ) elızetes adat Forrás: EUROSTAT, FAO 54

55 44. A cukorrépa termésmennyisége Ország ) évben, 1000 tonna Világ összesen EU-15 összesen EU-27 összesen Ausztria Belgium Csehország Dánia Franciaország Hollandia Lengyelország Magyarország Egyesült Királyság Németország Olaszország Románia Spanyolország Svédország Szlovákia Törökország Ukrajna Japán Kínai Népköztársaság USA ) elızetes adat Forrás: EUROSTAT, FAO 55

56 45. A burgonya termésmennyisége Ország ) évben, 1000 tonna Világ összesen EU-15 összesen EU-27 összesen Ausztria Belgium Csehország Dánia Franciaország Hollandia Lengyelország Magyarország Egyesült Királyság Németország Olaszország Románia Spanyolország Szlovákia Ukrajna India Japán Kanada USA ) elızetes adat Forrás: EUROSTAT, FAO 56

57 46. Az összes zöldségtermés a) Ország ) évben, 1000 tonna Világ összesen EU-15 összesen EU-27 összesen Bulgária Franciaország Görögország Hollandia Lengyelország Magyarország Egyesült Királyság Németország Olaszország Románia Spanyolország Törökország Ukrajna India Japán Kínai Népköztársaság Egyiptom Brazília Kanada Mexikó USA ) elızetes adat a) Dinnyével együtt. Forrás: EUROSTAT, FAO 57

58 47. Az összes gyümölcstermés a) Ország ) évben, 1000 tonna Világ összesen EU-15 összesen EU-27 összesen Bulgária Franciaország Görögország Lengyelország Magyarország Egyesült Királyság Olaszország Románia Spanyolország Törökország Ukrajna India Japán Kínai Népköztársaság Egyiptom Argentína Brazília Mexikó USA Ausztrália ) elızetes adat a) Szılıvel együtt Forrás: EUROSTAT, FAO 58

59 48. A szılı termésmennyisége Ország ) évben, 1000 tonna Világ összesen EU-15 összesen EU-27 összesen Ausztria Bulgária : Franciaország Görögország : Magyarország Németország Olaszország : Portugália Románia Spanyolország Törökország Dél-afrikai Köztársaság Argentína Brazília Mexikó USA Ausztrália ) elızetes adat Forrás: EUROSTAT, FAO 59

JELENTÉS az agrárgazdaság 2006. évi helyzetérıl

JELENTÉS az agrárgazdaság 2006. évi helyzetérıl Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2006. évi helyzetérıl TÁBLÁZATOK, GRAFIKONOK Budapest, 2007. október 2 TÁBLÁZATOK 3 4 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 1. Földterület használat

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007

AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007 AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007 Budapest, 2008 Kiadja: az Agrárgazdasági Kutató Intézet Főigazgató: Dr. Udovecz Gábor valamint a Központi

Részletesebben

Mezőgazdaság számokban

Mezőgazdaság számokban Mezőgazdaság számokban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei információk a 1 11. oldalon A mezőgazdaság teljesítménye % 18 16 14 12 1 8 A mezőgazdaság bruttó termelése (2=1%) 6 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21

Részletesebben

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban TARTALOM 3 Elôszó 4 6 10 Az agrárgazdaság szereplôi A magyar mezôgazdaság adottságai A mezôgazdaság eredményei 14 Erdôgazdálkodás 15 Vadgazdálkodás és halászat 16 Agrár-vidékfejlesztési intézkedések 20

Részletesebben

2. 3. gy ak gy orla ak t orla Ágazatok értékelése

2. 3. gy ak gy orla ak t orla Ágazatok értékelése 2. 3. gyakorlat Ágazatok értékelése Gabonafélék Gabonafélék Világ összes gabonatermelése meghaladta a 2,22 milliárd tonnát 2009 ben Kukorica: 36% Búza: 31% Rizs: 22% Nemzetközi kereskedelembe 270 millió

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET

AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET Agrárgazdasági Figyelő (Gazdasági folyamatok és statisztikai eredmények) MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE AZ AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET STATISZTIKAI OSZTÁLYÁNAK GONDOZÁSÁBAN I.

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

(Üzletszabályzat szerint) agrárkezesség 2007. május 1-től. agrárkezesség 2007. május 1-től

(Üzletszabályzat szerint) agrárkezesség 2007. május 1-től. agrárkezesség 2007. május 1-től - 1 Melléklet az Alapítványi Kezesség Igénylő Laphoz ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT AZ ÁGAZATI SEGÉDLET I., II., és III. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek és tevékenységek támogatási szabályok

Részletesebben

EKOP-1.2.17/A-2012-2012-001

EKOP-1.2.17/A-2012-2012-001 TÁRSADALMI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK BIZTOSÍTÁSA A PÁIR KERETEIT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK FELSOROLÁSA, VALAMINT A FŐBB JOGI RENDELKEZÉSEK KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÁSA 2015 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 127/2013. (XII. 18.) VM rendelete a piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer működéséről

A vidékfejlesztési miniszter 127/2013. (XII. 18.) VM rendelete a piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer működéséről 85228 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 213. szám 2. melléklet a 64/2013. (XII. 18.) NGM rendelethez 6. melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez A nyilvántartási adatlap tartalmi követelményei

Részletesebben

A magyar agrárgazdaság helyzete

A magyar agrárgazdaság helyzete gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 530 TA NULMÁNY A magyar agrárgazdaság helyzete KAPRONCZAI ISTVÁN UDOVECZ GÁBOR Kulcsszavak: agrár- és élelmiszerpiacok, stabilizáló tényez, távlatos gazdálkodás hiánya,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS 2005 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Készült a KSH Mezőgazdasági és környezetstatisztikai főosztályán Főosztályvezető: Dr. Laczka Éva Főosztályvezető-helyettes:

Részletesebben

A faji sajátoss. A tejágazat jellemzése. A világ tejtermelése. A tejtermelés módjai. Agrárgazdas. rgazdaságtangtan ÁGAZATI ELEMZÉSEK

A faji sajátoss. A tejágazat jellemzése. A világ tejtermelése. A tejtermelés módjai. Agrárgazdas. rgazdaságtangtan ÁGAZATI ELEMZÉSEK A faji sajátoss tosságok A tejágazat ökonómiai jellemzése Agrárgazdas rgazdaságtangtan ÁGAZATI ELEMZÉSEK Késın érı állatfaj. Hosszú generáci ciós s intervallum. Egyet ellı állatfaj. Tömegtakarmány fogyasztó

Részletesebben

B/8386. számú JELENTÉS. az agrárgazdaság 2014. évi helyzetéről. I-II. kötet. I. kötet

B/8386. számú JELENTÉS. az agrárgazdaság 2014. évi helyzetéről. I-II. kötet. I. kötet MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/8386. számú JELENTÉS az agrárgazdaság 2014. évi helyzetéről I-II. kötet I. kötet Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2016. január Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

( többnyire ) a búzáról :

( többnyire ) a búzáról : ( többnyire ) a búzáról : A búzatermelés világgazdasági jelentısége A világ egyik legértékesebb gabonaféléje Vetésterülete: 9- es évek: 3- millió ha, Mezıgazdasági terület (gyepterületek nélkül) 1-17 %-

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 17.10.2007 COM(2007) 612 végleges 2007/0215 (AVC) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Horvát Köztársaság

Részletesebben

Módszertani megjegyzések

Módszertani megjegyzések Módszertani megjegyzések Gazdaság: mezőgazdasági tevékenységet folytató, technikailag és gazdaságilag különálló termelőegység, amely legalább 1500 m 2 termőterületet (szántó, konyhakert, gyümölcsös, szőlő,

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

Az agrárágazat aktuális kérdései

Az agrárágazat aktuális kérdései Az agrárágazat aktuális kérdései Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Hévíz, 2016. január 15. Helyzetkép 2013. 2014. 2015. 2015. 2015. 2015. I. II. III. I-III.

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika aktualitásai Az állattenyésztést érintı várható változások az EU mezıgazdasági támogatási rendszerében

A Közös Agrárpolitika aktualitásai Az állattenyésztést érintı várható változások az EU mezıgazdasági támogatási rendszerében A Közös Agrárpolitika aktualitásai Az állattenyésztést érintı várható változások az EU mezıgazdasági támogatási rendszerében Dr. Vásáry Miklós EU referens, VM Agrárközgazdasági Fıosztály Idıszerő Kérdések

Részletesebben

TESZOR'15 kód TESZOR'15 Megnevezés

TESZOR'15 kód TESZOR'15 Megnevezés A MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 01.1 Nem évelő növény termesztése 01.11 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény,

Részletesebben

Mezőgazdaság meghatározó szerepben

Mezőgazdaság meghatározó szerepben Mezőgazdaság meghatározó szerepben. 11. 28. Szilágyi Péter Coface Hungary Magyar mezőgazdaság főbb jellemzői Termőterületek földrajzi adottságai (talaj, éghajlat, domborzat) kedvezőek Az ország területének

Részletesebben

2003. évi XVI. törvény. az agrárpiaci rendtartásról

2003. évi XVI. törvény. az agrárpiaci rendtartásról 2003. évi XVI. törvény az agrárpiaci rendtartásról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a mezőgazdaságból élők számára méltányos jövedelem elérésének lehetőségét, a mezőgazdasági termelékenység növelését,

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A TERMELİI ÉRTÉKESÍTİ SZERVEZETEK (TÉSZ) LEHETİSÉGEI A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK KOORDINÁLÁSÁBAN

Részletesebben

MELLÉKLET IV. MELLÉKLET

MELLÉKLET IV. MELLÉKLET EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 146 final ANNEX 4 PART 1/2 MELLÉKLET IV. MELLÉKLET Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 45/1999 HATÁROZATA. (1999. március 26.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 45/1999 HATÁROZATA. (1999. március 26.) 246 11/4. kötet 22000D1019(18) 2000.10.19. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 266/53 AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 45/1999 HATÁROZATA (1999. március 26.) az EGT-megállapodás származási szabályokról szóló

Részletesebben

2003. évi XVI. törvény. az agrárpiaci rendtartásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. A törvény hatálya. II. Fejezet

2003. évi XVI. törvény. az agrárpiaci rendtartásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. A törvény hatálya. II. Fejezet 2003. évi XVI. törvény az agrárpiaci rendtartásról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy az Európai Unió Közös Agrárpolitikája által meghatározott keretek között a mezőgazdaságból élők számára méltányos

Részletesebben

Az agrárgazdaságtan főbb témakörei

Az agrárgazdaságtan főbb témakörei Az agrárgazdaságtan főbb témakörei A mg. nemzetgazdasági szerepe, ágazati sajátosságai, ágazati kapcsolatok A mg. termelési tényezői (föld, munka, műszaki fejlesztés, tőke) A mg. versenyképességének közg.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet AZ EK-SVÁJC VEGYESBIZOTTSÁG 2/2006 HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet AZ EK-SVÁJC VEGYESBIZOTTSÁG 2/2006 HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 31.01.2006 SEC(2006) 120 végleges Tervezet AZ EK-SVÁJC VEGYESBIZOTTSÁG 2/2006 HATÁROZATA A 2. jegyzőkönyv I., II., IV. c) táblázatának és a IV. táblázat függelékének

Részletesebben

XV. évfolyam, 9. szám, 2012. Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 9. szám, 2012. Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 9. szám, 2012 2012. május 14. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÓ...3

Részletesebben

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai 1 szerint 2014 márciusában a kereskedelmi

Részletesebben

MELLÉKLET. Csatolmány. a következőhöz: javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. Csatolmány. a következőhöz: javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.13. COM(2015) 332 final ANNEX 1 MELLÉKLET Csatolmány a következőhöz: javaslat A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei

Részletesebben

2014. május HÚS ZÖLDSÉG KÜLKERESKEDELEM MŰTRÁGYA GYÜMÖLCS TEJ

2014. május HÚS ZÖLDSÉG KÜLKERESKEDELEM MŰTRÁGYA GYÜMÖLCS TEJ 2014. május HÚS MŰTRÁGYA ZÖLDSÉG KÜLKERESKEDELEM GABONA GYÜMÖLCS GÉPFORGALOM TEJ Agrárpiaci Információk 2014. május Szerkesztette Stummer Ildikó Vágó Szabolcs Kiadó Agrárgazdasági Kutató Intézet H-1093

Részletesebben

Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk!

Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk! 2008. december-2009. január XV. évfolyam 1. szám Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk! nagyobb vállalkozások 74-75 milliárd, míg az egész ágazat 150-152 milliárd forint nyereséget érhetnek

Részletesebben

2012-09-30-ai változat

2012-09-30-ai változat MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT A NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 01.1 01.11 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Nem évelő

Részletesebben

L 342/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.11.18. EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

L 342/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.11.18. EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG EGT-VEGYESBIZOTTSÁG L 342/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.11.18. EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG EGT-VEGYESBIZOTTSÁG AZ EGT VEGYESBIZOTTSÁG HATÁROZATA 138/2004 (2004. október 29.) az EGT-megállapodás 3. jegyzőkönyvének,

Részletesebben

a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl

a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl A szılıtermesztésrıl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. -ának

Részletesebben

2010.08.01-i változat

2010.08.01-i változat 08 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt 016310 Betakarítást követő növény termelése 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt 016410 Vetési célú magfeldolgozás növény termelése 0112 Zöldség, dísznövény

Részletesebben

Mizsei Gazdák Egyesülete. Növénytermesztés:- paprika (4.000m2 fóliasátorban)- szamóca (4.000m2 fóliasátorban és 6.

Mizsei Gazdák Egyesülete. Növénytermesztés:- paprika (4.000m2 fóliasátorban)- szamóca (4.000m2 fóliasátorban és 6. Gazdák A-tól Z-ig Banka LászlóElérhetõségek: 06-30-3693-620 06-30-4351-403 - paprika (4.000m2 fóliasátorban)- szamóca (4.000m2 fóliasátorban és 6.000m2 szabadföldön Bártfai RóbertElérhetõségek: 06-30-3578-517

Részletesebben

HAGYOMÁNYOS LEKVÁRFŐZÉS ÉS ASZALÁS A SZATMÁRI SZILVA HAZÁJÁBAN

HAGYOMÁNYOS LEKVÁRFŐZÉS ÉS ASZALÁS A SZATMÁRI SZILVA HAZÁJÁBAN HAGYOMÁNYOS LEKVÁRFŐZÉS ÉS ASZALÁS A SZATMÁRI SZILVA HAZÁJÁBAN Értékesítési alapismeretek címkézés, az értékesítéshez szükséges dokumentációk. Szabadkai Andrea Szövetség az Él Tiszáért Egyesület www.elotisza.hu

Részletesebben

Táplálkozás felkészítés világversenyre Ajánlás és realitás

Táplálkozás felkészítés világversenyre Ajánlás és realitás Táplálkozás felkészítés világversenyre Ajánlás és realitás Budapest, 2009.11.11. Zentai Andrea OÉTI dietetikus Tápanyagok Azok az anyagok, amelyek a test felépítésében, a szervezet mőködésében részt vesznek

Részletesebben

1. SZÁMÚ NYILATKOZAT

1. SZÁMÚ NYILATKOZAT 1. SZÁMÚ NYILATKOZAT Pályázó teljes neve:.. Pályázó székhelye/telephelye:. Pályázó cégjegyzékszáma/vállalkozói engedély vagy igazolványszáma: Pályázó adószáma/adóazonosító jele:. Alulírott/ak, mint cégjegyzésre

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2008. január 9. (OR. en) 2006/0218 (COD) PE-CONS 3639/07 STATIS 95 CODEC 852 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS

Részletesebben

Magyarország társadalmigazdasági földrajza előadás MEZŐGAZDASÁG 2009. február 16. Történelmi háttér A 19. sz. második feléig Magyarország agrárország (gabonafélék búza, kukorica; gyapjú; pillangósok; svájcériák)

Részletesebben

ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÁSA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1122 ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. január 5., kedd Tartalomjegyzék 1/2016. (I. 5.) MvM rendelet Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V.

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ. / gazdálkodási évtıl

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ. / gazdálkodási évtıl GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ / gazdálkodási évtıl Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Agrár-Környezetgazdálkodási intézkedésében résztvevık és a Natura 2000, valamint a Kedvezıtlen Adottságú Területekre

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika alkalmazásának hatásai Magyarországon. Potori Norbert

A Közös Agrárpolitika alkalmazásának hatásai Magyarországon. Potori Norbert A Közös Agrárpolitika alkalmazásának hatásai Magyarországon Potori Norbert Budapest,, 214. április 1. Közös Agrárpolitika fejlődése Thomson Reuters/Jefferies CRB élelmiszer-alindex* (1968-213) 1967 = 1%

Részletesebben

JOGI AKTUSOK, MELYEK KIHIRDETÉSE KÖTELEZ

JOGI AKTUSOK, MELYEK KIHIRDETÉSE KÖTELEZ 2009.12.31. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 353/9 V (A 2009. december 1-je után az Európai Unióról szóló szerz dés, az Európai Unió m ködésér l szóló szerz dés és az Euratom-Szerz dés alapján elfogadott

Részletesebben

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL XIV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. DECEMBER 3. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Telefon: 458-3538 MEGJELENIK

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR május 25. Zöldség, Gyümölcs és Bor 19- Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Isépy Anett isepy.anett@aki.gov.hu Varga Viktória

Részletesebben

A hazai zöldség-gyümölcs ágazat munkaerőgazdálkodásának

A hazai zöldség-gyümölcs ágazat munkaerőgazdálkodásának DEBRECENI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Dr. Apáti Ferenc, egyetemi docens Kurmai Viktória és Kicska Tibor, doktoranduszok A hazai zöldség-gyümölcs ágazat munkaerőgazdálkodásának helyzete és kilátásai A

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA

MAGYARORSZÁG ÉS A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA MAGYARORSZÁG ÉS A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA Egy kis ismétlés Római Szerződés: már tudjuk Közösségi szintű támogatáspolitika először ártámogatás következmények (már tudjuk) Reformok: 1992, 1999 (Agenda 2000),

Részletesebben

Iparjogvédelem és agrárpolitika

Iparjogvédelem és agrárpolitika Iparjogvédelem és agrárpolitika Kókai Kunné dr. Szabó Ágnes OMÉK 2011. szeptember 29. Az EU min ségpolitikája Közösségi agrárpolitika 509/2006/EK tanácsi rendelet a mez gazdasági termékek és az élelmiszerek

Részletesebben

Ajánlások 7-14 éves gyermekek közétkeztetési ellátásához

Ajánlások 7-14 éves gyermekek közétkeztetési ellátásához Ajánlások 7-14 éves gyermekek közétkeztetési ellátásához 2004. Szerkeszette: Dr. Rodler Imre Írta: Varga Anna Vígné Sági Katalin Domonkos Andrea Dr. Greiner Erika Lektorálta: Dr. Zajkás Gábor Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kód Megnevezés 001 Anyajuh támogatás 002 Anyajuhtartás kiegészítő támogatás - 2007-től elválasztott 003 Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol

Kód Megnevezés 001 Anyajuh támogatás 002 Anyajuhtartás kiegészítő támogatás - 2007-től elválasztott 003 Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol Kód Megnevezés 001 Anyajuh támogatás 002 Anyajuhtartás kiegészítő támogatás - 2007-től elválasztott 003 Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol termelése,értékesítése és export-importja 004 Anyatehén támogatás

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI FIGYELŐ

AGRÁRGAZDASÁGI FIGYELŐ VII. évfolyam, 1. szám, 2015 AGRÁRGAZDASÁGI FIGYELŐ (Gazdasági folyamatok és statisztikai eredmények) Agrárgazdasági Figyelő Agrárgazdasági Figyelő VII. évfolyam, 1. szám, 2015 2015. március 31. Megjelenik

Részletesebben

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. FEBRUÁR 1. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Telefon: 458-3538 MEGJELENIK HAVONTA

Részletesebben

Tájékoztató munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatásáról

Tájékoztató munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatásáról 1. sz. melléklet Tájékoztató munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatásáról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 18., a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 5

MagyarOK 1.: munkalapok 5 1. Képes szótár munkalap 1. Egészítse ki a hiányzó magánhangzókat vagy mássalhangzókat! Húsok m_ rh_ h_ s s_ rt_ sh_ cs_ rk_ h_ s sz_ l_ nn_ k_ lb_ sz sz_ l_ m_ s_ nk_ h_ l Tejtermékek t_ j v_ j s_ jt

Részletesebben

B-vitamin-csoport... 60 Folsav... 61 Nátrium... 62 Kálium... 62 Klór... 62 Foszfor... 62 Kalcium... 62 Magnézium... 63 Vas... 64 Fluor... 65 Jód...

B-vitamin-csoport... 60 Folsav... 61 Nátrium... 62 Kálium... 62 Klór... 62 Foszfor... 62 Kalcium... 62 Magnézium... 63 Vas... 64 Fluor... 65 Jód... TARTALOM Előszó... 11 ALAPISMERETEK... 13 A táplálkozás Egészségformáló szerepe... 15 A baba Első tápláléka Az AnyAtEj... 20 mesterséges és vegyes táplálás... 26 Csecsemőtápszerek... 27 Tápszerválaszték...

Részletesebben

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től Dr. Vásáry Miklós Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály A Közös Agrárpolitika reformja 2014 2020 2 KAP új célkitűzései (2014-2020)

Részletesebben

ÖTLETVERSENY - SZABÁLYZAT

ÖTLETVERSENY - SZABÁLYZAT ÖTLETVERSENY - SZABÁLYZAT APP4INNO TEMPLATE for Microsoft Word 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Támogatható pályázók... 4 3. Pályázati követelmények... 5 4. Az Ötletverseny általános jellemzői és célkitűzései...

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. november 19-i soron kívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. november 19-i soron kívüli ülésére Tárgy: Közétkeztetés versenyeztetése Sorszám: IV/3. Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. Az egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés jelen

Részletesebben

AZ EURÓPAI ALKOTMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ SZERZÔDÉSHEZ CSATOLT MELLÉKLETEK. I. MELLÉKLET Az Alkotmány III-226. cikkében hivatkozott lista

AZ EURÓPAI ALKOTMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ SZERZÔDÉSHEZ CSATOLT MELLÉKLETEK. I. MELLÉKLET Az Alkotmány III-226. cikkében hivatkozott lista AZ EURÓPAI ALKOTMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ SZERZÔDÉSHEZ CSATOLT MELLÉKLETEK I. MELLÉKLET Az Alkotmány III-226. cikkében hivatkozott lista 1. A kombinált nómenklatúrában 2. A termékek leírása szereplô vámtarifaszám

Részletesebben

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó * között

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó * között 2016.3.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 71/3 STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó * között egyrészről AZ EURÓPAI

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal előzetes

Részletesebben

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 1. oldal 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás

Részletesebben

Mezőgazdaság. Az agrártermelés helyzete a nemzetgazdaságban

Mezőgazdaság. Az agrártermelés helyzete a nemzetgazdaságban Mezőgazdaság Az Osztrák Magyar Monarchia szétesése, majd a történelmi magyar államterület felosztása után az 1920-ban rögzített, új nemzetközi határ szétszabdalta a több évszázados regionális gazdasági

Részletesebben

A fogyasztói árak alakulása 2011-ben

A fogyasztói árak alakulása 2011-ben Központi Statisztikai Hivatal A fogyasztói árak alakulása 2011-ben 2012. március Tartalom Bevezető...2 Európai uniós kitekintés...3 A fogyasztói árak alakulása 2011-ben Magyarországon...4 Maginfláció...7

Részletesebben

Az egészséges táplálkozás 12 pontja. A dietetikusok ajánlásával

Az egészséges táplálkozás 12 pontja. A dietetikusok ajánlásával Az egészséges táplálkozás 12 pontja A dietetikusok ajánlásával Minél változatosabban Mindenki szeretne egészségesen élni Minél többféle élelmiszerből, különböző ételkészítési módok felhasználásával állítsuk

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Baliné Seléndy Eszter Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár Alexandra Nagy

Részletesebben

szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet hatósági ellenrzéséhez

szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet hatósági ellenrzéséhez Útmutató a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi elírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet hatósági ellenrzéséhez Készült a TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001 jel, Egészséges alapanyagok

Részletesebben

67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet. a vendéglátó termékek elıállításának feltételeirıl

67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet. a vendéglátó termékek elıállításának feltételeirıl 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet a vendéglátó termékek elıállításának feltételeirıl Az élelmiszerekrıl szóló 2003. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 20. -ának (12) bekezdésében

Részletesebben

Új kihívások előtt az emberiség élelmiszerellátása

Új kihívások előtt az emberiség élelmiszerellátása GTTSZ Világpolitikai trendek 2014-2030 Budapest, 2014. május 21. Új kihívások előtt az emberiség élelmiszerellátása Horn Péter Milliárd fő A Föld népességének változása 1750-2010 között (Evans, 2001) Mérföldkövek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fıosztály. 2010. január

TARTALOMJEGYZÉK. Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fıosztály. 2010. január ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 3. MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fıosztály 2010. január Bevezetés Az élelmiszerek ipari

Részletesebben

a NAT-1-1083/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1083/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1083/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Az SGS Hungária Minõségellenõrzõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Élelmiszervizsgáló Laboratóriuma (1097

Részletesebben

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Szentirmay Zoltán Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály A Közös Agrárpolitika reformja 2014 2020 2 A 2014-2020

Részletesebben

Gyakorlat 2016. márc-ápr

Gyakorlat 2016. márc-ápr Gyakorlat 2016. márc-ápr HÁROM NAPOS Táplálkozási napló Neve: Neve: HÁROM NAPOS Táplálkozási napló FONTOS!!! A napló két hétköznapi (NEM EGYMÁST KÖVETŐ NAP!!!) és egy hétvégi napot tartalmazzon, különben

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban (VP-3-4.2.1-15)

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban (VP-3-4.2.1-15) Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban (VP-3-4.2.1-15) Támogatást igénylők köre Támogatható tevékenységek Támogatás összege 1. Mezőgazdasági termelő,

Részletesebben

2012. FEBRUÁR 01. KECSKEMÉT. A kistermelők direktértékesítésének támogatása, a védjegy jelentősége Szabadkai Andrea

2012. FEBRUÁR 01. KECSKEMÉT. A kistermelők direktértékesítésének támogatása, a védjegy jelentősége Szabadkai Andrea A HOMOKHÁTSÁGI TANYAI TERMÉKEK PIACRA JUTÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE KAMRA-TÚRA II. ÜTEM PROJEKT KECSKEMÉT 2012. FEBRUÁR 01. A kistermelők direktértékesítésének támogatása, a védjegy jelentősége Szabadkai Andrea

Részletesebben

Helyzetkép 2015. szeptember október

Helyzetkép 2015. szeptember október Helyzetkép 2015. szeptember október Gazdasági növekedés A világgazdaság az idei évben a regionális konfliktusok kiéleződése ellenére a tavalyit megközelítő dinamikával bővül. A fejlett országok gazdasági

Részletesebben

(Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat)

(Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat) Zömében a saját gazdaság elsődleges termelésén alapuló értékesítés céljából kisléptékű magánházi élelmiszer előállítás és értékesítés Jó higiénia gyakorlat útmutatója (Nem tartalmazza falusi vendégasztal

Részletesebben

Agrárgazdaság EU-kitekintéssel

Agrárgazdaság EU-kitekintéssel HORN PÉTER Agrárgazdaság EU-kitekintéssel Horn Péter állatgenetikus, egyetemi tanár az MTA rendes tagja Az emberi civilizáció kialakulása a mezôgazdaságon alapult 1942-ben született. 1965-ben agrármérnökként

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

JELENTÉS az agrárgazdaság évi helyzetéről

JELENTÉS az agrárgazdaság évi helyzetéről Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről TÁBLÁZATOK, GRAFIKONOK, MELLÉKLETEK Budapest, 2010. október TARTALOMJEGYZÉK TÁBLÁZATOK 1. Földterület használat szerint...9

Részletesebben

A FÖLD- ÉS VETÉSTERÜLET FONTOSABB ADATAI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

A FÖLD- ÉS VETÉSTERÜLET FONTOSABB ADATAI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A FÖLD- ÉS VETÉSTERÜLET FONTOSABB ADATAI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN 2005. május 31. 2300/6/2005. GYŐR 2005. augusztus Készült a KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Részletesebben

A K I GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK A K I. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat. X. évfolyam/10. szám 2007.06.01. 2007. 21.

A K I GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK A K I. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat. X. évfolyam/10. szám 2007.06.01. 2007. 21. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat A K I X. évfolyam/1. szám 27.6.1. 27. 21. hét GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona piaci jelentés...2 A gabonafélék termelıi ára...4 Kötési ár a Budapesti

Részletesebben

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 Mezőgazdaság és agrárélelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 2 A teljes mezőgazdasági termelés Lengyelországban 2011-ben 1,1%-kal, ezen belül a növénytermesztés 3,8%-kal nőtt. Csökkent az állattenyésztés

Részletesebben

Hatálybalépés: 2011. szeptember 01. Készítette: Guti László főhadnagy NAV KDRVPF 1

Hatálybalépés: 2011. szeptember 01. Készítette: Guti László főhadnagy NAV KDRVPF 1 Hatálybalépés: 2011. szeptember 01. Készítette: Guti László főhadnagy NAV KDRVPF 1 A törvény célja A törvény célja, a népegészségügyileg nem hasznos élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása, az egészséges

Részletesebben

CHILE I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk

CHILE I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk CHILE I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Chilei Köztársaság köztársaság Santiago de Chile Terület 756 950 km 2 Népesség 16 601 707

Részletesebben

TERVEZET!!!!!!! 2011. augusztus 10.

TERVEZET!!!!!!! 2011. augusztus 10. TERVEZET!!!!!!! 2011. augusztus 10. Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus).. számú irányelv Megkülönböztetı minıségi jelöléssel ellátott kenyerek és sütemények 1. kiadás 1 Tartalom. I.

Részletesebben

1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1

1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1 MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2012 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1 A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai szerint 2012 decemberében a kereskedelmi szálláshelyet

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

JELENTÉS az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről

JELENTÉS az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről TÁBLÁZATOK, GRAFIKONOK Budapest, 2008. augusztus 2 TÁBLÁZATOK 3 4 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 1. Földterület használat

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1166/2008/EK RENDELETE. (2008. november 19.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1166/2008/EK RENDELETE. (2008. november 19.) L 321/14 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1166/2008/EK RENDELETE (2008. november 19.) a gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket

Részletesebben

1. pont Minél változatosabban, minél többféle élelmiszerből, különböző ételkészítési módok felhasználásával állítsuk össze étrendünket.

1. pont Minél változatosabban, minél többféle élelmiszerből, különböző ételkészítési módok felhasználásával állítsuk össze étrendünket. 1. pont Minél változatosabban, minél többféle élelmiszerből, különböző ételkészítési módok felhasználásával állítsuk össze étrendünket. Ne ragaszkodjunk a megszokotthoz, ízleljünk meg más ételeket is,

Részletesebben