PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin december 15.

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15."

Átírás

1 PR riport Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései október december KNK Média Bt. Knapcsek Katalin december 15.

2 Tartalom Megjelenések a társszervezetek kiadványaiban MMOSZ nyilatkozat az Uniós szabályozásról MMOSZ-SZTMSZ közös sajtóközlemény MMOSZ bemutatkozó sajtóközlemény old old old old. 2

3 3

4 4

5 5

6 VOSZ havilap - november 6

7 7

8 8

9 VOSZ site Bıvül az Emberi Erıforrás és Foglalkoztatási Szekció is Új tagja van a VOSZ-nak A Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetsége 2010 júliusában azzal a céllal jött létre, hogy érdekképviseletet és érdekvédelmet nyújtson a hazánkban mőködı munkaerı-kölcsönzı vállalkozásoknak. Az elmúlt évben a munkaerı-kölcsönzés és egyéb atipikus foglalkoztatási formák elterjedése meghatározó szerepet játszott az unió és Magyarország munkaerı-piaci rugalmasságának növelésében. Az MMOSZ tagjainak évtizedes hazai foglalkoztatási tapasztalataikat kihasználva szeretnék a rugalmas munkavégzési formák elınyeit megismertetni mind a piaci szféra szereplıivel, mind a munkavállalókkal és ezzel elısegíteni a munkahelyteremtést és a munkahelyek stabil megırzését. Küldetésünk Küldetésünknek tekintjük, hogy 1. a munkaerı-kölcsönzés jogi környezetét úgy alakítsuk ki, hogy a munkaerıkölcsönzési tevékenységet végzı szakemberek és vállalkozások, valamint a Megbízói oldalon dolgozó szakemberek és vállalatok is kiszámítható, hosszabb távon kalkulálható, biztos együttmőködésre számíthassanak. 2. kidolgozzunk egy anyagi és szakmai kritériumokon alapuló értékelı rendszert, mely lehetıvé teszi a szolgáltatásunk szakmai színvonalának megırzését 3. az atipikus foglalkoztatáspolitikai témákban szakmai támogatást nyújthassunk az Emberi Erıforrás és Foglalkoztatási Szekciónak, ezen keresztül a VOSZ vezetıségének az OÉT és más csatornákon keresztül érkezı szakmai anyagok vizsgálatában, véleményezésében és javaslattételében Célkitőzéseink A munkaerı-kölcsönzés az elmúlt évtizedben hazánkban a helyét kereste. Közös európai álláspont hiányában a helykeresés optimális feltételei nem voltak adottak. Az Európai Unió vonatkozó irányelve a helyezkedési folyamatba úgy avatkozott be, hogy egy december 5. napján lejáró jogharmonizációs kényszerhelyzetet teremtett. Rövidtávú, kifejezetten fontos stratégiai célunk tehát, hogy a jogalkotókat folyamatosan támogatni tudjuk ebben a jogharmonizációs helyzetben és bemutathassuk azokat a munkavállalói és munkaadói oldalról is ténylegesen fontos szempontokat, amelyek jogszabályba történı beépítése elengedhetetlen. 9

10 Szakmai programunk Az MMOSZ szakmai programja tartalmazza a jelenlegi honi és bevezetendı uniós szabályozás gyakorlati tapasztalatokhoz illeszkedı alkalmazási javaslatait. Ezek közül a legfontosabb elemek: Kölcsönzési tartamkorlát értelmezése, szinkronizálása más atipikus foglalkoztatások korlátaival Az ekvivalencia elv ésszerő, az atipikus foglalkoztatáshoz is igazodó alkalmazása A kölcsönzési szféra szigorúbb ellenırzése, átláthatóság növelése és a feketefoglalkoztatás visszaszorítása Kölcsönzési díjat jelentısen emelı tipikus foglalkoztatástól eltérı felmondási jogszabályok felül bírálata Az MMOSZ elérhetıségei : Információ: Weblap: Dr. Varga Péter elnök Dénes Rajmund alelnök Ottó Csaba alelnök Anyag elérhetısége: 10

11 MMOSZ nyilatkozat a munkaerı-kölcsönzésrıl 11

12 12

13 Fıoldal >> Atipikus foglalkoztatás >> Munkaerı-kölcsönzés rovat Lobbizás indul a munkaerı-kölcsönzés védelmében A kölcsönzött munkaerı apadásának oka lehet a területet szabályozó kormányrendelet, valamint az uniós irányelvek, melyek a jogharmonizáció miatt kényszerhelyzetet teremtenek. A Magyar Munkaerı-kölcsönzık Szövetsége (MMOSZ) munkacsoportot hoz létre, hogy az ellehetetlenítést megakadályozza - írja a Világgazdaság. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH) szerint a kölcsönzött munkaerı száma azért csökken ilyen erıteljesen, mert a területet szabályozó kormányrendelet az elmúlt évben többször változott, a legutóbbi módosításkor a kölcsönzı tevékenységhez szükséges letéti összeget jelentısen megemelte (most kétmillió forint), amelyet több cég nem teljesített. A másik lehetséges ok, a gazdasági válság miatti felszámolások. Uniós irányelv A kölcsönzés helyzetét nehezíti, hogy az Európai Unió egyik irányelve jogharmonizációs kényszerhelyzetet teremt, ennek tükrében kell a hazai jogszabályokat módosítani úgy, hogy december 5-ig ezek életbe lépjenek. Az irányelv alapján a hazai jogszabályoknak meg kell határozni az úgynevezett ideiglenességet, vagyis hogy milyen esetekben, mennyi idıre, milyen idıkorláttal alkalmazható egy kölcsönzött. A másik az úgynevezett ekvivalencia elve, ez az egyenlı bánásmódot jelenti a kompenzáció tekintetében: egyenlı munkáért egyenlı bér járjon. Munkacsoportot hoznak létre Az MMOSZ jelenleg más érdekvédelmi szervezetekkel együtt közös munkacsoportot hozott létre annak érdekében, hogy a kölcsönzést ne lehetetlenítse el a várható szabályozás. Dénes Rajmund, a szervezet alelnöke, valamint a Human Centrum Kft. cégvezetıje a Világgazdaságnak elmondta, többek között a kölcsönzésitartam-korlát értelmezése, az ekvivalenciaelv ésszerő, az atipikus foglalkoztatáshoz is igazodó alkalmazása, a kölcsönzési díjat jelentısen emelı tipikus foglalkoztatástól eltérı felmondási jogszabályok felülbírálata miatt kívánnak lobbizni. Ez mellett felméréseket készítenek, és konferenciát is szerveznek majd. A 2010 egyébként már korántsem lesz olyan fekete év a kölcsönzés tekintetében, mint 2009 volt - állítja Dénes Rajmund. Világgazdaság 13

14 Apad a kölcsönmunkások száma Utolsó módosítás: :00 Vállalatok» Karrierklub Atipikus foglalkoztatás. Jócskán megcsappant a kölcsönmunkások száma tavaly, s a következı egy-két év sem lesz könnyő azoknak, akik ilyen atipikus munkát szeretnének. Míg 2008-ban közel hat és fél ezer vállalat biztosított ideiglenes állást közel 117 ezer dolgozónak, addig tavaly már csak négyezer-nyolcszáz cég kölcsönzött, méghozzá egyharmaddal kevesebb embert, mint egy évvel korábban. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH) szerint az apadás egyik oka lehet, hogy a területet szabályozó kormányrendelet az elmúlt évben többször változott, a legutóbbi módosításkor a munkaerı-kölcsönzı tevékenységhez szükséges letéti összeget jelentısen megemelte (most kétmillió forint), amelyet több cég nem teljesített, ezért tevékenységét a kormányrendeletben foglaltaknak megfelelıen a munkaügyi központ felfüggesztette. A másik lehetséges ok, hogy a gazdasági válság következtében esett vissza a forgalom, számos kölcsönzı cég megszőnt, felszámolták. Az ez év júliusban létrejött Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetsége (MMOSZ) szerint a munkaerıkölcsönzés viszonylag szők körő hazánkban, a válság elıtt is csak az összes foglalkoztatotthoz képest 2,7 százalékot tett ki, míg ez a szám Nyugat-Európában bizonyos években elérte a 15 százalékot is. A kölcsönzés helyzetét nehezíti, hogy az Európai Unió egyik irányelve jogharmonizációs kényszerhelyzetet teremt, ennek tükrében kell a hazai jogszabályokat módosítani, méghozzá úgy, hogy december 5-ig ezek életbe lépjenek. Az irányelv alapján a hazai jogszabályoknak meg kell határozni az úgynevezett ideiglenességet, vagyis hogy milyen esetekben, mennyi idıre, milyen idıkorláttal alkalmazható egy kölcsönzött. A másik az úgynevezett ekvivalencia elve, ez az egyenlı bánásmódot jelenti a kompenzáció tekintetében: egyenlı munkáért egyenlı bér járjon. Az MMOSZ jelenleg más érdekvédelmi szervezetekkel együtt közös munkacsoportot hozott létre annak érdekében, hogy a kölcsönzést ne lehetetlenítse el a várható szabályozás, hanem sokkal inkább érezni lehessen foglalkoztatásbıvítı hatását. Dénes Rajmund, a szervezet alelnöke, valamint a Human Centrum Kft. cégvezetıje lapunknak elmondta, többek között a kölcsönzésitartam-korlát értelmezése, az ekvivalenciaelv ésszerő, az atipikus foglalkoztatáshoz is igazodó alkalmazása, a kölcsönzési díjat jelentısen emelı tipikus foglalkoztatástól eltérı felmondási jogszabályok felülbírálata miatt kívánnak lobbizni. Tegnap például a Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetségével tárgyalt az MMOSZ. Megállapodtak abban, hogy közösen készítenek egy kutatást, amely a sokszor torzított statisztikákat pontosítja. A jelenleg rendelkezésre álló hivatalos adatok szerint a határozatlan idıre alkalmazottak által teljesített munkanapok száma átlagosan 141 nap/fı volt 2009-ben. A határozott idıre alkalmazottak által ledolgozott munkanapok száma ennél lényegesen kevesebb, 85 nap/fı volt. Dénes Rajmund tapasztalatai alapján azonban ennél lényegesen hosszabb ideig alkalmaznak a kölcsönbe vevı vállalatok például szellemi, valamint szakmai végzettségő munkaerıt, ahol akár öt év is lehet a foglalkoztatás idıtartama. Az ideiglenességre vonatkozó rugalmas szabályozást külföldi példák is erısíthetik. Az angol munkaerı-kölcsönzésre vonatkozó jogszabályok például egyáltalán nem tartalmaznak idıkorlátot a foglalkoztatásra vonatkozóan, mégis mőködik a rendszer hívta fel a figyelmet Dénes Rajmund. Az MMOSZ lobbitevékenysége abban is megnyilvánul, hogy december 9-én egy szakmai konferencián is elıadnak a témáról, itt kormányzati szereplık és munkavállalói érdekképviseletek is részt vesznek. A társadalmi párbeszédnek szánt esemény célja, hogy rugalmas jogszabályi keretek közé emelje a tiszta foglalkoztatási keretek között megvalósuló kölcsönzést. A 2010 egyébként már korántsem lesz olyan fekete év a kölcsönzés tekintetében, mint 2009 volt állítja Dénes Rajmund. A szakember úgy látja, azok a szektorok, amelyeket elsı körben ért el a válság (feldolgozó-, autó-, gyógyszeripar, elektronika) 2009-ben elsı körben a kölcsönzötti státuszban lévı munkavállalóktól váltak meg, azonban mostanra mivel a megrendelésállomány bizonytalansága miatt állandó státusba még nem mertek felvenni munkavállalókat ismét kölcsönöznek ideiglenes dolgozókat. Az idei évben a telekommunikációs szektor tartozott a legnagyobb elbocsátók közé, itt fıleg a szellemi kölcsönmunkásoktól váltak meg a telco szektor cégei. A FSZH adatai alapján egyébként érdekesség, hogy a kikölcsönzési esetek száma az elmúlt évben is a feldolgozóiparban (79,4 ezer fı) volt a legmagasabb, itt legnagyobb számban fizikai foglalkozásúakat, ezen belül betanított munkásokat kölcsönöztek a foglalkoztatók. Ennek ellenére közel húsz százalékkal nıtt azon esetek száma, amikor egy vállalat szellemi foglalkozású dolgozót kölcsönzött. KI Anyag elérhetısége: 14

15 Lobbizás indul a munkaerı-kölcsönzés védelmében A kölcsönzött munkaerı apadásának oka lehet a területet szabályozó kormányrendelet, valamint az uniós irányelvek, melyek a jogharmonizáció miatt kényszerhelyzetet teremtenek. A Magyar Munkaerı-kölcsönzık Szövetsége (MMOSZ) munkacsoportot hoz létre, hogy az ellehetetlenítést megakadályozza - írja a Világgazdaság. Tovább a cikkre Anyag elérhetısége: mid=19 Lobbizás indul a munkaerı-kölcsönzés védelmében 5 óra 37 perc A kölcsönzött munkaerı apadásának oka lehet a területet szabályozó kormányrendelet, valamint az uniós irányelvek, melyek a jogharmonizáció miatt kényszerhelyzetet teremtenek. A Magyar Munkaerıkölcsönzık Szövetsége (MMOSZ) munkacsoportot hoz létre, hogy az ellehetetlenítést megakadályozza - írja a Világgazdaság. Anyag elérhetısége: 15

16 Mi történt.hu Lobbizás indul a munkaerı-kölcsönzés védelmében :53.16 A kölcsönzött munkaerı apadásának oka lehet a területet szabályozó kormányrendelet, valamint az uniós irányelvek, melyek a jogharmonizáció miatt kényszerhelyzetet teremtenek. A Magyar Munkaerı-kölcsönzık Szövetsége (MMOSZ) munkacsoportot hoz létre, hogy az ellehetetlenítést megakadályozza - írja a Világgazdaság. Tovább a cikkre Gazdaság Anyag elérhetısége: 11:27 Lobbizás indul a munkaerı-kölcsönzés védelmében (HRportal) A kölcsönzött munkaerı apadásának oka lehet a területet szabályozó kormányrendelet, valamint az uniós irányelvek, melyek a jogharmonizáció miatt kényszerhelyzetet teremtenek. A Magyar Munkaerı-kölcsönzık Szövetsége (MMOSZ) munkacsoportot hoz létre, hogy az ellehetetlenítést megakadályozza - írja a Világgazdaság. Anyag elérhetısége: 16

17 MMOSZ SZTMSZ közös sajtóközlemény 17

18 Húszezer új munkahely jöhet létre Az elmúlt évtizedek munkaerı-piaci trendjeinek tapasztalata egyértelmően azt mutatja, hogy a munka világa átalakulóban van. A gazdasági környezet változásai hívták életre az atipikus munkavégzési formákat, mely formák között talán a legelterjedtebbé a munkaerı-kölcsönzés vált. A Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetségének és a Magyar Munkaerı-kölcsönzık Szövetségének becslése szerint akár húszezer új munkahelyet is jelenthet, amennyiben sikerül a foglalkoztatást rugalmasabbá tenni Magyarországon. Ehhez a munkaerı-kölcsönzésre vonatkozó Uniós elvárásokat a Magyarországon kialakult foglalkoztatási gyakorlatnak megfelelıen kell alkalmazni - figyelembe véve egyebek mellett az egyenlı bánásmódra és az irányelv minimális kötelezettségére vonatkozó elvárásokat - ellenkezı esetben újra teret nyer magának a szürke vagy fekete foglalkoztatás, amelynek eredményeként csökken a befizetett járulék mértéke, a munkavállalók pedig kiszolgáltatottabbak lesznek és növekedhet a munkanélküliség - hangzott az Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH) és a PTE, Felnıttképzési és Emberi Erıforrás Fejlesztési Kar által szervezett konferencián csütörtökön, ahol bemutatták "A nemzeti, illetve határokon átnyúló munkaerı-kölcsönzés alakulása, hatása a foglalkoztatásra és a gazdasági folyamatokra" címő kutatás eredményeit, amely a FSZH megbízása alapján készült a TÁMOP program keretében. Az MMOSZ 2010 októberében elvégeztetett kutatása szerint a megkérdezett munkáltatók 90 százaléka elégedett az atipikus foglalkoztatási formákkal és szívesen választja késıbbiekben is a foglalkoztatás ezen formáit. A munkaerıkölcsönzés, mint az egyik legismertebb atipikus foglalkoztatási forma legfontosabb elınyei, hogy nem csak idıt és költséget takarít meg egy megrendelı számára, de egyszerőbb adminisztrációt is biztosít - emelte ki Dénes Rajmund a Magyar Munkaerı-kölcsönzık Szövetségének alelnöke. A munkaerı-kölcsönzésrıl szóló 2008/104/EK irányelv átvételével kapcsolatos javaslatok Az Mt. jelenleg egységesen szabályozza a kölcsönzési szektort, a munkaerı-kölcsönzésrıl szóló III. rész XI. fejezet minden kölcsönbeadóra és kölcsönvevıre kiterjed. Az irányelv átvétele során viszont létrehozható egy olyan alanyi kör, amelyre rugalmasabb szabályok vonatkoznak (elsısorban: akikre az egyenlı bér elve csak a most hatályos korlátokkal érvényesülne, és akiknél a kikölcsönzés tartós is lehet). Ide tartozhatnának pl.: - az állami munkaközvetítés mintájára megszervezett állami kölcsönbeadók, - a gazdasági tevékenységet nem végzı kölcsönvevık (pl. szakszervezetek, egyházak, alapítványok, stb.). - a hátrányos munkaerı-piaci helyzető munkavállalókat kölcsönzés keretében foglalkoztató képzési programok. A hátrányos munkaerı-piaci helyzető munkavállalók támogatása érdekében a magyar jogalkotó rendelkezhet úgy, hogy az irányelv szigorúbb szabályait nem kell alkalmazni. Egyenlı bánásmód elve Az egyenlı bánásmódra vonatkozó fıszabályainak megszorítás nélküli átvétele Magyarország esetében mindenképpen alaposan átgondolandó. Egy ilyen rendelkezés nemcsak a munkaerı-kölcsönzési tevékenység nagyarányú csökkenését eredményezné, hanem olyan kihatással is lenne sok termelı szektorra, amely nem szolgálja az ország munkaerı-piaci érdekeit. Az Mt. a felsorolt munka- és foglalkoztatási feltételek közül már most is biztosítja a kölcsönzött munkavállaló egyenlı bánásmódhoz való jogát: a) az állapotos nık és szoptató anyák védelmére, továbbá a gyermekek és fiatalok védelmére; b) a diszkrimináció tilalmára és c) a munkaidıre vonatkozó szabályok tekintetében. Pontosítani kell azonban, hogy a fenti munkafeltételek vonatkozásában a kölcsönvevınél hatályos kollektív szerzıdés és egyéb szabályzatok irányadóak a kölcsönzött munkavállalóra is. Az Mt. jelenleg csak annyit ír elı, hogy a munkavállalóra a kölcsönvevınél irányadó munkarendre, munkaidıre, pihenıidıre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni [Mt. 193/E. (3) bek.]. Nem egyértelmő, hogy ez a kollektív szerzıdés alkalmazására is felhatalmazást ade, mivel egyébként a munkaerı-kölcsönzésre is alkalmazandó az Mt a, amely szerint a kollektív szerzıdés hatálya az azt aláíró munkáltatóra terjed ki. A kölcsönzött munkavállaló vonatkozásában viszont a kölcsönbeadó a munkáltató - mutatnak rá kutatási összefoglalójukban a PTE kutatói, szakemberei. Nem biztosított az egyenlıség a fizetés vonatkozásában - szögezik le a szakemberek. A január 1-tıl máig hatályos korlátozott egyenlı bér elve azt jelenti, hogy az egyenlı bérhez való jog két megszorítással érvényesül a kölcsön-munkavállaló és a kölcsönvevı saját munkavállalója vonatkozásában: a) Az egyenlı bér elvének alkalmazásához bizonyos idıtartamú folyamatos munkavégzés szükséges a kölcsönvevınél (idıbeli korlát). b) Az egyenlı bér elve csak bizonyos bérelemekre érvényesítendı (terjedelmi korlát). Ez alapján a kölcsönzött és a kölcsönvevı közvetlenül alkalmazott munkavállalója között az egyenlı bér elve a következık szerint érvényesül: napot el nem érı munkavégzés esetén: egyáltalán nem alkalmazandó. 18

19 - Legalább 183 napos munkavégzés esetén: csak személyi alapbér, mőszakpótlék, rendkívüli munkavégzésért járó díjazás, az ügyelet és készenlét díjazása tekintetében érvényesül. Határozott idıre szóló kikölcsönzés esetén két év, határozatlan idejő esetén pedig egy év folyamatos munkavégzés után: az összes bérelemre alkalmazni kell. Mindezen rendelkezések nem vonatkoznak a kölcsönzött munkavállalóra, ha munkaviszonyára a kölcsönbeadónál ennél kedvezıbb feltételek irányadóak [Mt. 193/H. (9-11) bek.]. Ez a rendszer ellentétes az irányelvvel, ezért legfeljebb valamelyik kivétel alapján lehet fenntartható. Az irányelv alapján az Mt.-t úgy kell módosítani, hogy fıszabály szerint a kikölcsönzés elsı napjától és minden bérelem vonatkozásában alkalmazandó az egyenlı bér elve. Kivételek Az irányelv három lehetséges kivételt tartalmaz, amelyek alkalmazásáról minden tagállam maga jogosult dönteni. Ezek a következık: Az elsı lehetséges kivételhez két feltétel együttes fennállása kell: a munkavállaló tartós munkaviszonnyal rendelkezzen és a kikölcsönzések között is kapjon díjazást [5. cikk (1) bek.]. A tartós jogviszonyban álló, kikölcsönzések között is díjazást kapó kölcsön-munkavállalókat Magyarország is kizárhatja az egyenlı bér elve alól. (állásidı) A szabályozás az alapján hasadhat két részre, hogy a munkavállaló tartós munkaviszonnyal rendelkezike, az alábbiak szerint: A magyar jogalkotó határozhatja meg, mit tekint tartós foglalkoztatásnak. Ebben csak az köti, hogy ez az idıszak nyilván jelentısen hosszabb kell legyen, mint az egy kikölcsönzés maximumára meghatározott, ideiglenesnek tekintett idıszak. Eltérés a megfelelı szinten megkötött kollektív megállapodásokban lehetséges, amely nemzeti vagy ágazati szintő kollektív szerzıdéseket jelent. Ennek azonban azért nincs realitása a szakemberek szerint, mert a magyar kölcsönzési szektorban rendkívül alacsony a szakszervezeti szervezettség. Nem lehet azonban elıre látni, hogy a munkaviszony tartós lesz-e. Erre tekintettel az Mt.-nek azt is rögzítenie kellene a szakemberek szerint, hogy ha a munkaviszonyt a tartóssághoz megkövetelt idı elıtt nem a munkavállalónak felróható okból megszüntetik, úgy utólag ki kell fizetni azt az bérkülönbözetet, amelyet a munkavállaló az egyenlı bér elvének alkalmazásával megkapott volna. A kölcsön-munkavállaló egyenlı bánásmódhoz való jogának kibıvítését jelenti az a szabály, amely szerint a kölcsönzött munkavállalók számára a kölcsönvevı szolgáltatásaihoz, illetve közös létesítményeihez (pl. étkezdéhez, gyermekgondozási létesítmények, utazási szolgáltatásokhoz, stb.) hozzáférést kell biztosítani, a közvetlenül a kölcsönvevı által alkalmazott munkavállalókkal megegyezı feltételekkel, kivéve, ha az eltérı bánásmódot objektív indokok támasztják alá [6. cikk (4) bek.]. Nem tiltja az irányelv, hogy a kölcsönvevı az általa nyújtott szolgáltatások árát beszámítsa a kölcsönzési díjba. A kölcsönzés ideiglenessége - lehetıségek A kölcsönzés ideiglenességét a magyar jogalkotó vonakodott elismerni, mivel sokan az olcsóbb és a rugalmasabban foglalkoztatható munkaerıhöz jutás érdekében használják/használták a kölcsönzést.(outsourcing) Az irányelv hatályba lépésével a kikölcsönzés ideiglenességét a magyar jognak is rögzítenie kell, amire többféle megoldás jöhet szóba. A legkézenfekvıbb, ha az Mt. elıírja, hogy egy adott kikölcsönzés idıtartama legfeljebb mennyi lehet. Ilyen maximumot több tagállam szabályozása meghatároz, annak mértéke azonban igen változó és az irányelve nem igazít el ebben a kérdésben. Magyarországon az ÁFSZ által közzétett, jelenleg fellelhetı egyetlen hivatalos statisztika szerint, 2008-ban a kikölcsönzési esetek átlagos hossza 92 nap volt. A kutatók azonban leszögezik, ez a kimutatás nincs megtisztítva a szektorra jellemzı torzító tényezıktıl. A szakemberek indokoltnak látnak egy részletes megfelelı statisztikai módszertannal támogatott kutatást végezni. Az ideiglenességet még úgy lehet biztosítani, hogy maga a munkaerı-kölcsönzésre irányuló munkaszerzıdés idıtartama korlátozott. Szintén behatárolja a kikölcsönzések idıtartamát, ha a törvény rögzíti azokat az okokat, amikor kölcsönzött munkavállaló vehetı igénybe. Ezt a megoldást követi Belgium, ahol (a mővészek kivételével) csak állandó munkavállaló helyettesítésére, ideiglenes és kivételes munkaerı-szükséglet kielégítésére, illetve nem szokásos feladatok ellátására alkalmazható kölcsön-munkavállaló. Kétség kívül elınye e lehetıségnek, hogy egyértelmően tisztázza, mi a munkaerı-kölcsönzés rendeltetése, ezáltal gátat szab a visszaéléseknek. Fontos azonban, hogy egy ilyen taxációval a jogalkotó kellıen lefedje a kölcsönzés összes szóba jöhetı és foglalkoztatás-politikai szempontból kívánatos esetét - mutatnak rá a jogászok. Végül, elméletileg azzal is megfelelnénk az irányelv rendelkezéseinek, ha a jogalkotó egyszerően a munkaerı-kölcsönzés definíciójában fogalmi elemmé tenné az ideiglenes foglalkoztatást, annak pontos tartama meghatározása nélkül. Kölcsönzött munkavállalók átvétele A Bizottság és a kölcsönzési szektor szociális partnerei is elismerik, hogy a kölcsönzés egyfajta ugródeszka szerepet tölt be a foglalkoztatásban, azáltal, hogy olyanokat is álláshoz segít, akik egyébként nem tudnának hagyományos munkaviszonyban elhelyezkedni. Az Mt. szabályai nem tiltják, hogy a kölcsönbeadó a kölcsönvevıvel kötött szerzıdésében kizárja a kölcsönzött munkavállaló átvételének lehetıségét. Arról sincs külön tilalom, hogy a munkavállaló a kikölcsönzésért díjat fizessen a kölcsönbeadónak. E hiányosságokat az irányelv átültetése során pótolni kell - hangsúlyozzák a szakemberek. Továbbra is megengedett lesz, hogy a kölcsönbeadók a munkavállalók átvételéért díjat kérnek a kölcsönvevıtıl. Szükséges lehet azonban annak jogszabályi rögzítése, hogy az átvételi díjak csak "ésszerő mértékőek" lehetnek. A munkaerı-kölcsönzés jelenlegi gyakorlatából és a hatályos szabályozásból fakadó megállapítások, javaslatok A gyakorlat a kölcsönbeadótól belföldi székhelyet megkövetelı szabályt nem alkalmazza a külföldi kölcsönbeadókra. Ezt a helyzetet a jogalkotónak az Mt. pontosításával érdemes lenne rendeznie - állapítják meg szakemberek. Hazánk észak-nyugati részére szlovák (román) bejegyzéső kölcsönzı cégek jelentıs számban hoznak munkavállalókat. Jelentıs elınnyel végezhetnek kölcsönzési tevékenységet Magyarországon, mivel sem a szigorúbb regisztrációs és a 19

20 kötelezı letét mértékére vonatkozó szabályok, sem az Mt. egyes alapvetı, kötelezı szabályai nem vonatkoznak rájuk. A Kollektív munkajog intézményei: üzemi tanács, szakszervezet, kollektív szerzıdés Az Mt. szerint üzemi tanács választásához ötvenegy, üzemi megbízott választásához pedig legalább 16 munkavállaló szükséges. Mivel a kölcsönzött munkavállaló jogilag a kölcsönbeadó munkavállalója, így nála mindenképpen be kell ıt számítani a fenti küszöbértékekbe. A hatályos szabályozás azonban nem teszi lehetıvé, hogy a kölcsön-munkavállalók bekapcsolódjanak az üzemi tanács munkájába a kölcsönvevınél is. Egyrészt, mivel nem munkavállalói a kölcsönvevınek, a fenti létszámba sem számítanak bele. Másrészt, az Mt. alapján az aktív és passzív választójognak is feltétele a munkáltatóval fennálló munkaviszony. A magyar jog is azt az álláspontot követi tehát, hogy a munkaerıkölcsönzés rendeltetésének megfelelı, rövid tartamú kikölcsönzések alatt a munkavállaló nem válik annyira a kölcsönvevı szervezetének részévé, hogy a participációs jogokat gyakorolhassa. Ehhez képest aggályos, hogy a kölcsönzött munkavállalót akkor sem illetik meg részvételi jogok a kölcsönvevınél, ha akár évek óta, tartósan, határozatlan idıre szóló kikölcsönzés alapján dolgozik nála. Ez a viszonyrendszer jelöli ki a szakszervezet érdekképviseleti tevékenységének szükséges irányait is. A megosztott munkáltatói pozícióból eredı problémák leginkább egy az egész kölcsönzési ágazatra vonatkozó kollektív szerzıdés megkötésével oldhatóak fel. A szakemberek kiemelik, hogy ki kell szélesíteni a kölcsönzés kommunikációs csatornáit is. További megállapítások - A munkaerı-kölcsönzı szervezetek nem látják értelmét és kifejezetten hátrányosnak tartják, hogy kölcsönzés alkalmi foglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók esetében tiltott. - Figyelembe véve az Mt. 106/A. -ában foglaltakat (...külföldi munkáltató munkavállalója a munkaerı-kölcsönzés szabályai szerint a Magyar Köztársaság területén végez munkát...) célszerő módosítani azt a szabályt, mely szerint munkaerı-kölcsönzı csak magyarországi székhelyő cég, illetve szövetkezet lehet; - Értelmetlennek tartják, hogy a kölcsönbeadót terheli valamennyi adatszolgáltatási kötelezettség, még olyan esetben is, ha egy kérdésben (pl.: munkahelyi baleset) egyértelmően a kölcsönvevı minısül munkáltatónak; - A kártérítési felelısség tekintetében nem tartják megfelelınek, hogy abban az esetben is a kölcsönbeadó, mint munkáltató a felelıs a kölcsönzött dolgozó által okozott kárért, ha azt a munkavállaló a kölcsönzés ideje alatt, a kölcsönvevı érdekében dolgozva harmadik személyeknek okoz. Ebben az esetben a Ptk. munkáltatói felelısségre vonatkozó rendelkezései tekintetében a kölcsönvevınek kellene munkáltatónak minısülnie; - Mivel a jelenlegi szabályok a munkavállalási engedély megkérésére kizárólag a foglalkoztatót és nem a munkáltatót jogosítják fel, így a kölcsönzı cégek hivatalosan ki vannak zárva az engedélyköteles külföldi munkavállalók foglalkoztatásából, e szabályozás módosítását is célszerőnek tartjuk; - Hátrányos a kölcsönzık és leginkább az általuk alkalmazott dolgozók számára, hogy a kölcsönvevı cég felszámolása során a kölcsönzött dolgozók bérkövetelése a többi, saját dolgozó bérköveteléséhez képest sokkal hátrébb kerül besorolásra; - Az ágazatot hátrányosan érinti, hogy az iparőzési adó alapját a kölcsönzött dolgozók bérköltsége ELÁBÉ-ként nem csökkenti. Az iskolaszövetkezeti tagság alapján történı munkavégzésre, illetve foglalkoztatásra egységes, részletes jogi szabályozás jelenleg nincs hatályban Magyarországon. A szakemberek javasolják ennek megteremtését az iskolaszövetkezetek keretei közötti foglalkoztatás és a munkaerı-kölcsönzés elhatárolásának ismertetett szempontrendszere alapján. Anyag elérhetısége: 20

21 FELMONDÁS.HU Húszezer új munkahely Rugalmasabb foglalkoztatás kell ahhoz hogy teljesüljenek a vállalások Megjelent: december 10., péntek Forrás: OrientPress A Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetségének és a Magyar Munkaerı-kölcsönzık Szövetségének becslése szerint akár húszezer új munkahelyet is jelenthet, amennyiben sikerül a foglalkoztatást rugalmasabbá tenni Magyarországon. Ehhez a munkaerı-kölcsönzésre vonatkozó Uniós elvárásokat a Magyarországon kialakult foglalkoztatási gyakorlatnak megfelelıen kell alkalmazni ellenkezı esetben újra teret nyer magának a szürke vagy fekete foglalkoztatás, amelynek eredményeként csökken a befizetett járulék mértéke, a Munkavállalók pedig kiszolgáltatottabbak lesznek és növekedhet a munkanélküliség. Az innovatív foglalkoztatással a gyártás, termelés, logisztika, call center, shared service center, adminisztratív területeken van lehetıség új munkahelyek teremtésére illetve a gazdasági válság hatására leépített saját és kölcsönzött munkaerı rugalmas foglalkoztatási formában történı visszaépítésére, ha követnénk a pozitív uniós példát. Magyarországon a kölcsönzött munkaerı aránya 1,4 százaléka a teljes foglalkoztatottsághoz képest, míg ez az arány az Európai Unióban ismét meghaladja az 1,8 százalékos mértéket. Ez a különbséget figyelembe véve, felzárkózva az EU országaiban alkalmazott atipikus foglalkoztatottak arányához akár húszezer új munkaerı alkalmazását jelenthetné óta újra dinamikusan fejlıdı munkaerı-kölcsönzés intézménye nélkül az új munkahelyek nagy része egyáltalán nem jött volna létre mondta el Köves Balázs, az SZTMSZ alelnöke. A munkaerı igényt a vállalatok más (belsı) megoldással fedték volna le - pl. túlóra - melyek nem járnak együtt új munkahelyek létesítésével. A kölcsönzés keretében végzett munka segíti továbbá a hátrányos helyzetőek (ideértve a megváltozott munkaképességőeket és kisebbségeket is) munkaerı-piacra történı visszatérését, pályakezdık elhelyezkedését, ezáltal növelve az aktív munkavállalók számát növelve a Magyarországon foglalkoztatottak aktív munkaképes dolgozók arányát. A kölcsönzés növeli a munkaerı-piac rugalmasságát, biztosítva a megfelelı munkafeltételeket, kölcsönzött munkavállalók jogait. Fontos továbbá, hogy minél magasabb a kölcsönzés aránya a foglalkoztatási rátához képest, annál alacsonyabb az adott gazdaságban a fekete foglalkoztatás szintje. Az átlagos munkaerı-kölcsönzési penetráció 1 százalékos növekedése megközelítıleg 13 százalékkal csökkenti a fekete foglalkoztatás arányát. A kölcsönzés keretében végzett munka több ezer korábban illegálisan foglalkoztatott munkavállalót hoz vissza a munkaerı-piacra, és ezáltal elısegíti feketemunka elleni küzdelmet. Az MMOSZ 2010 októberében elvégeztetett kutatása szerint a megkérdezett munkáltatók 90 százaléka elégedett az atipikus foglalkoztatási formákkal és szívesen választja késıbbiekben is a foglalkoztatás ezen formáit. A munkaerı-kölcsönzés, mint az egyik legismertebb atipikus foglalkoztatási forma legfontosabb elınyei, hogy nem csak idıt és költséget takarít meg egy megrendelı számára, de egyszerőbb adminisztrációt is biztosít emelte ki Dénes Rajmund a Magyar Munkaerı-kölcsönzık Szövetségének alelnöke. A munkaerı-kölcsönzés kiszélesíti az elérhetı foglalkoztatási megoldásokat a munkavállalók számára is. Segítségével az emberek az életstílusuknak megfelelı hivatásban teljesedhetnek ki. A rugalmas munkavállalás egyben lehetıség a munka-magánélet egyensúly megteremtésére. 21

22 Ezeket a foglalkoztatási formákat megfelelıen kiaknázva új alapokra helyezhetjük a magyar munkaerı-piacot. Ezek elınyei között nemcsak a foglalkoztatási ráta növelését tarthatjuk számon, hanem a már hosszabb ideje munkanélküliek újrafoglalkoztatását is. Mindehhez azonban elengedhetetlenül szükséges a jogi szabályozás megfelelı átformálása, mint például a kölcsönzés maximális, a magyarországi foglalkoztatási gyakorlatnak megfelelı idıtartamának meghatározása, vagy a határokon átnyúló kölcsönzés kérdésének rendezése. Természetesen fontos, és kiemelt szempontot kell, hogy képezzen az atipikus foglalkoztatási formában alkalmazottak egyenlı bánásmódban való részesítése minden téren. Anyag elérhetısége: 22

23 FOGLALKOZTATÁS.HU Húszezer új munkahely Rugalmasabb foglalkoztatás kell ahhoz hogy teljesüljenek a vállalások Megjelent: december 10., péntek Forrás: OrientPress A Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetségének és a Magyar Munkaerı-kölcsönzık Szövetségének becslése szerint akár húszezer új munkahelyet is jelenthet, amennyiben sikerül a foglalkoztatást rugalmasabbá tenni Magyarországon. Ehhez a munkaerı-kölcsönzésre vonatkozó Uniós elvárásokat a Magyarországon kialakult foglalkoztatási gyakorlatnak megfelelıen kell alkalmazni ellenkezı esetben újra teret nyer magának a szürke vagy fekete foglalkoztatás, amelynek eredményeként csökken a befizetett járulék mértéke, a Munkavállalók pedig kiszolgáltatottabbak lesznek és növekedhet a munkanélküliség. Az innovatív foglalkoztatással a gyártás, termelés, logisztika, call center, shared service center, adminisztratív területeken van lehetıség új munkahelyek teremtésére illetve a gazdasági válság hatására leépített saját és kölcsönzött munkaerı rugalmas foglalkoztatási formában történı visszaépítésére, ha követnénk a pozitív uniós példát. Magyarországon a kölcsönzött munkaerı aránya 1,4 százaléka a teljes foglalkoztatottsághoz képest, míg ez az arány az Európai Unióban ismét meghaladja az 1,8 százalékos mértéket. Ez a különbséget figyelembe véve, felzárkózva az EU országaiban alkalmazott atipikus foglalkoztatottak arányához akár húszezer új munkaerı alkalmazását jelenthetné óta újra dinamikusan fejlıdı munkaerı-kölcsönzés intézménye nélkül az új munkahelyek nagy része egyáltalán nem jött volna létre mondta el Köves Balázs, az SZTMSZ alelnöke. A munkaerı igényt a vállalatok más (belsı) megoldással fedték volna le - pl. túlóra - melyek nem járnak együtt új munkahelyek létesítésével. A kölcsönzés keretében végzett munka segíti továbbá a hátrányos helyzetőek (ideértve a megváltozott munkaképességőeket és kisebbségeket is) munkaerı-piacra történı visszatérését, pályakezdık elhelyezkedését, ezáltal növelve az aktív munkavállalók számát növelve a Magyarországon foglalkoztatottak aktív munkaképes dolgozók arányát. A kölcsönzés növeli a munkaerı-piac rugalmasságát, biztosítva a megfelelı munkafeltételeket, kölcsönzött munkavállalók jogait. Fontos továbbá, hogy minél magasabb a kölcsönzés aránya a foglalkoztatási rátához képest, annál alacsonyabb az adott gazdaságban a fekete foglalkoztatás szintje. Az átlagos munkaerı-kölcsönzési penetráció 1 százalékos növekedése megközelítıleg 13 százalékkal csökkenti a fekete foglalkoztatás arányát. A kölcsönzés keretében végzett munka több ezer korábban illegálisan foglalkoztatott munkavállalót hoz vissza a munkaerı-piacra, és ezáltal elısegíti feketemunka elleni küzdelmet. Az MMOSZ 2010 októberében elvégeztetett kutatása szerint a megkérdezett munkáltatók 90 százaléka elégedett az atipikus foglalkoztatási formákkal és szívesen választja késıbbiekben is a foglalkoztatás ezen formáit. A munkaerı-kölcsönzés, mint az egyik legismertebb atipikus foglalkoztatási forma legfontosabb elınyei, hogy nem csak idıt és költséget takarít meg egy megrendelı számára, de egyszerőbb adminisztrációt is biztosít emelte ki Dénes Rajmund a Magyar Munkaerı-kölcsönzık Szövetségének alelnöke. A munkaerı-kölcsönzés kiszélesíti az elérhetı foglalkoztatási megoldásokat a munkavállalók számára is. Segítségével az emberek az életstílusuknak megfelelı hivatásban teljesedhetnek ki. A rugalmas munkavállalás egyben lehetıség a munka-magánélet egyensúly megteremtésére. 23

24 Ezeket a foglalkoztatási formákat megfelelıen kiaknázva új alapokra helyezhetjük a magyar munkaerı-piacot. Ezek elınyei között nemcsak a foglalkoztatási ráta növelését tarthatjuk számon, hanem a már hosszabb ideje munkanélküliek újrafoglalkoztatását is. Mindehhez azonban elengedhetetlenül szükséges a jogi szabályozás megfelelı átformálása, mint például a kölcsönzés maximális, a magyarországi foglalkoztatási gyakorlatnak megfelelı idıtartamának meghatározása, vagy a határokon átnyúló kölcsönzés kérdésének rendezése. Természetesen fontos, és kiemelt szempontot kell, hogy képezzen az atipikus foglalkoztatási formában alkalmazottak egyenlı bánásmódban való részesítése minden téren. Anyag elérhetısége: 24

25 HUMANPOLITIKA.HU Húszezerrel több munkahelyünk is lehetne Akár húszezer új munkahelyet is jelenthet a foglalkoztatás rugalmasabbá tétele Magyarországon a Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetségének (SZTMSZ) és a Magyar Munkaerı-kölcsönzık Szövetségének (MMOSZ) becslése szerint. Ehhez a munkaerı-kölcsönzésre vonatkozó Uniós elvárásokat a Magyarországon kialakult foglalkoztatási gyakorlatnak megfelelıen kell alkalmazni - figyelembe véve egyebek mellett az egyenlı bánásmódra és az irányelv minimális kötelezettségére vonatkozó elvárásokat - ellenkezı esetben újra teret nyer magának a szürke vagy fekete foglalkoztatás, amelynek eredményeként csökken a befizetett járulék mértéke, a munkavállalók pedig kiszolgáltatottabbak lesznek és növekedhet a munkanélküliség. Az innovatív foglalkoztatással a gyártás, termelés, logisztika, call center, shared service center, adminisztratív területeken van lehetıség új munkahelyek teremtésére illetve a gazdasági válság hatására leépített saját és kölcsönzött munkaerı rugalmas foglalkoztatási formában történı visszaépítésére, ha követnénk a pozitív uniós példát. Magyarországon a kölcsönzött munkaerı aránya 1,4 százalék a teljes foglalkoztatottsághoz képest, míg ez az arány az Európai Unióban ismét meghaladja az 1,8 százalékos mértéket. Ezt a különbséget figyelembe véve, felzárkózva az EU országaiban alkalmazott atipikus foglalkoztatottak arányához akár húszezer új munkaerı alkalmazását jelenthetné. A 2009 óta újra dinamikusan fejlıdı munkaerı-kölcsönzés intézménye nélkül az új munkahelyek nagy része egyáltalán nem jött volna létre mondta el Köves Balázs, az SZTMSZ alelnöke. A munkaerıigényt a vállalatok más (belsı) megoldással fedték volna le, melyek nem járnak együtt új munkahelyek létesítésével. A kölcsönzés keretében végzett munka segíti továbbá a hátrányos helyzetőek (ideértve a megváltozott munkaképességőeket és kisebbségeket is) munkaerıpiacra történı visszatérését, pályakezdık elhelyezkedését, ezáltal növelve az aktív munkavállalók számát. A kölcsönzés növeli a munkaerıpiac rugalmasságát, biztosítva a megfelelı munkafeltételeket, a kölcsönzött munkavállalók jogait. Fontos továbbá, hogy minél magasabb a kölcsönzés aránya a foglalkoztatási rátához képest, annál alacsonyabb az adott gazdaságban a fekete foglalkoztatás szintje. Az átlagos munkaerı-kölcsönzési penetráció 1 százalékos növekedése megközelítıleg 13 százalékkal csökkenti a fekete foglalkoztatás arányát. A kölcsönzés keretében végzett munka több ezer korábban illegálisan foglalkoztatott dolgozót hoz vissza a piacra, és ezáltal elısegíti feketemunka elleni küzdelmet. Az MMOSZ 2010 októberében elvégeztetett kutatása szerint a megkérdezett munkáltatók 90 százaléka elégedett az atipikus foglalkoztatási formákkal és szívesen választja késıbbiekben is a foglalkoztatás ezen formáit. A munkaerı-kölcsönzés, mint az egyik legismertebb atipikus foglalkoztatási forma legfontosabb elınyei, hogy nem csak idıt és költséget takarít meg egy megrendelı számára, de egyszerőbb adminisztrációt is biztosít emelte ki Dénes Rajmund a Magyar Munkaerı-kölcsönzık Szövetségének alelnöke. 25

26 A munkaerı-kölcsönzés kiszélesíti az elérhetı foglalkoztatási megoldásokat a munkavállalók számára is. Segítségével az emberek az életstílusuknak megfelelı hivatásban teljesedhetnek ki. A rugalmas munkavállalás egyben lehetıség a munka-magánélet egyensúly megteremtésére. Ezeket a foglalkoztatási formákat megfelelıen kiaknázva új alapokra helyezhetjük a magyar munkaerı-piacot. Ezek elınyei között nemcsak a foglalkoztatási ráta növelését tarthatjuk számon, hanem a már hosszabb ideje munkanélküliek újrafoglalkoztatását is. Mindehhez azonban elengedhetetlenül szükséges a jogi szabályozás megfelelı átformálása, mint például a kölcsönzés maximális, a magyarországi foglalkoztatási gyakorlatnak megfelelı idıtartamának meghatározása, vagy a határokon átnyúló kölcsönzés kérdésének rendezése. Természetesen fontos, és kiemelt szempontot kell, hogy képezzen az atipikus foglalkoztatási formában alkalmazottak egyenlı bánásmódban való részesítése minden téren. privatbankar.hu Anyag elérhetısége: 26

27 MMOSZ BEMUTATKOZÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY 27

28 Megjelenés: december 9. csütörtök 28

29 Rugalmas munkavégzést ajánl az MMOSZ [Nemzetgazdaság] :28 A tovább romló foglalkoztatási helyzet egyik ellenszere: a rugalmas munkavégzési formák különösen a munkaerı-kölcsönzés támogatása, állítja közleményében a Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetsége (MMOSZ). A Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetsége (MMOSZ) 2010 júliusában azzal a céllal jött létre, hogy érdekképviseletet és érdekvédelmet nyújtson a hazánkban mőködı munkaerı-kölcsönzı vállalkozásoknak. Tagjai olyan jellemzıen magyar tulajdonú vállalkozások, amelyek évtizedes hazai foglalkoztatási tapasztalataikat kihasználva szeretnék a rugalmas munkavégzési formák elınyeit megismertetni és ezzel elısegíteni a munkahelyteremtést és a munkahelyek stabil megırzését. Az MMOSZ októberi kutatása szerint, a foglalkoztatók körében leginkább ismert és alkalmazott atipikus foglalkoztatási formák a munkaerı-kölcsönzés, a részmunkaidı és a távmunka. Ezek a foglalkoztatási formák, ezen belül is kifejezetten a munkaerı-kölcsönzés olyan alternatívát jelenthetnek, melyek segítik a szakképzett 45 év feletti munkavállalók visszatérését a munkaerıpiacra, amelyek lehetıséget kínálhatnak a diplomás pályakezdık munkába állítására. Jelenleg a munkaerı-kölcsönzés helyzetét bonyolítja, hogy az Európai Unió egyik irányelve jogharmonizációs kényszerhelyzetet teremt, ennek tükrében kell a hazai jogszabályokat módosítani, úgy, hogy december 5-ig ezek életbe lépjenek. Az irányelv egyik legvitatottabb kérdése az ideiglenesség, vagyis, hogy milyen esetekben, mennyi idıre, milyen idıkorláttal alkalmazható egy kölcsönzött munkavállaló. A szakma egységes álláspontja, hogy a jelenleg határozatlan ideig folytatható kölcsönzés idıtartama a határozott ideig tartó munkavégzés mintájára az eddig Magyarországon kialakult foglalkoztatási gyakorlatnak megfelelı legyen. Ennél szőkebb idıkorlát a térségen belül versenyhátrányba hozná a magyar kölcsönzıket és a kormányprogram ellen hat. Az MMOSZ kutatása szerint, az összes foglalkoztatott 49 százalékát egy éven túl kölcsönzik a munkáltatók, míg szellemi dolgozók esetén 24 százalék, akit 3 éven túl foglalkoztatnak. Ez a gyakorlat a szakképzett munkakörök esetében 2-3 év, a szellemi/fehérgalléros munkakörök esetében akár az öt év foglalkoztatási idıtartamot is meghaladja. Egyébként az ideiglenességre vonatkozó rugalmas szabályozást külföldi példák is erısítik. Az angol munkaerı-kölcsönzési jogszabályok például egyáltalán nem tartalmaznak idıkorlátot a foglalkoztatásra vonatkozóan, mégis a rendszer hatékonyan mőködik. Forrás: OrientPress Hírügynökség Anyag elérhetısége: 29

30 Megjelenés: december 10. péntek Baranya megye 30

31 Megjelenés: december 10. péntek Bács-Kiskun megye 31

32 Megjelenés: december 10. péntek Békés megye 32

33 Megjelenés: december 10. péntek Jász-Nagykun-Szolnok megye 33

34 Megjelenés: december 10. péntek 34

35 Megjelenés: december 10. péntek Somogy megye 35

36 Megjelenés: december 10. péntek Komárom-Esztergom megye 36

37 Megjelenés: december 10. péntek Heves megye 37

38 Rugalmas munkavégzést ajánl az MMOSZ A tovább romló foglalkoztatási helyzet egyik ellenszere: a rugalmas munkavégzési formák - különösen a munkaerı-kölcsönzés - támogatása, állítja közleményében a Magyar Munkaerıkölcsönzık Országos Szövetsége (MMOSZ). Anyag elérhetısége:» Tovább a cikkre « VIDEOSTART.HU Rugalmas munkavégzést ajánl az MMOSZ A tovább romló foglalkoztatási helyzet egyik ellenszere: a rugalmas munkavégzési formák - különösen a munkaerı-kölcsönzés - támogatása, állítja közleményében a Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetsége (MMOSZ). Orientpress.hu 12:28 Gazdaság Anyag elérhetısége: 38

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01.

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. : 52-273-180; fax: 52-273-181 e-mail: egyovig@netform.hu ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Tartalomjegyzék BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 3 I.

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT EGYÜTTMŐKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA ÜZLETI ÉS NON-PROFIT TANÁCSADÓK EGYÜTTMŐKÖDÉSE FOGYATÉKOS EMBEREK MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA ELİSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN Vezetıi

Részletesebben

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS KONSZENZUS BUDAPEST Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS Készült a TÁMOP 1.3.1 kiemelt projekt 1.3.2 Az Állami Foglalkoztatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Salgótarján, Kassai Sor 2. Tel.: 32/423-227, 423-228 Fax: 32/423-238 E-mail: oigsz@mail.globonet.hu T á j é k o z t a t ó a közoktatási intézmények takarítási,

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

2008. január 1-i állapot

2008. január 1-i állapot KOLLEKTÍV SZERZİDÉS azoknak a munkavállalóknak a számára, akiket az egészségügyi és szociális szakmák munkáltatóit tömörítı szakmai egyesület tagjai foglalkoztatnak 2008. január 1-i állapot 2. A KOLLEKTÍV

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Elıterjesztés 14. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Fenntartó támogató nyilatkozata A munka és a magánélet összehangolását segítı munkahelyi kezdeményezések

Részletesebben

Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok

Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok 1. Tájékoztatást kérı levelükben annak megállapítását kérték, hogy a gazdasági társaság, amely egy külföldi cég 100 százalékos tulajdonában van és kizárólag az anyacége

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód

Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István (1990):

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok Iparjogvédelem tansegédlet 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok A szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok 86.

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Európai Gazdasági és Szociális Bizottság TEN/445 Az uniós közlekedéspolitikák szociális szempontjai Brüsszel, 2011. június 15. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Az uniós politikák hatása

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK MELLÉKLETEK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEIT ÉS AZ EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEIT FIGYELEMBE VEVİ INTÉZKEDÉSEK TEMATIKUS ISMERTETÉSE A NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAMBAN SZEREPLİ INTÉZKEDÉS hiány csökkentése

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK 1./ START kedvezmények Kedvezményezett személy Pályakezdı fiatal 1 - bármilyen végzettségő, vagy esetén - felsıfokú végzettséggel rendelkezı - alap-, középfokú végzettséggel

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató, DDRMK Kaposvári

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 167-173. o. Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Czagány László 1 Fenyıvári

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1)

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK...1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉS FORMAI SAJÁTOSSÁGAI...4 A biztosítási

Részletesebben

Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség

Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség A szállítmánybiztosítás alapvetıen három módozatot ölel fel, a fuvarozott áru biztosítását, a fuvareszköz biztosítását, valamint a fuvarozó, illetve

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2008. I. negyedév Dél-Alföld Tájékoztató 2008. január 2008. február Bács-Kiskun megye 769 39108 fı Csongrád megye 524 26298 fı Békés

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS 5. sz. napirendi pont Beszámoló a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács éves munkájáról és a 2009. évi szakmai tanulmányútjairól Elıadó:

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére 9. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2009. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

Békés Város Képviselı-testületének 2011. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselı-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: A Békési Uszoda mőködésérıl szóló tájékoztató Elıkészítette: Dr. Gulyás Zsuzsanna ig. fıorvos, Perdi Tamás uszodavezetı Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Véleményezı valamennyi

Részletesebben

Munkavállalás Ausztriában és Németországban legfontosabb munkajogi szabályok

Munkavállalás Ausztriában és Németországban legfontosabb munkajogi szabályok Munkavállalás Ausztriában és Németországban legfontosabb munkajogi szabályok 1 A munkaszerzıdés minimális elemei 2 Magyar jog szerint 1. munkakör 2. munkabér 3. munkahely Osztrák jog szerint 1. munkakör

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ADÓK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS BESZÁMOLÓ (2006. 12. 31.)

ÖNKORMÁNYZATI ADÓK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS BESZÁMOLÓ (2006. 12. 31.) ÖNKORMÁNYZATI ADÓK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS BESZÁMOLÓ (2006. 12. 31.) Az önkormányzati adóigazgatásról általában Önkormányzat képviselıtestületének egyik alapjoga, hogy önkormányzati rendeletek útján, a

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl Az Országgyőlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy a

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

Kutatási Összefoglaló Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat megyei munkaügyi központjainak és helyi kirendeltségeinek kapacitás felmérése

Kutatási Összefoglaló Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat megyei munkaügyi központjainak és helyi kirendeltségeinek kapacitás felmérése Kutatási Összefoglaló Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat megyei munkaügyi központjainak és helyi kirendeltségeinek kapacitás felmérése Verzió: 3.0 Készítette: Vialto Consulting Dátum: 2011. 05. 25. Tartalomjegyzék

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 1. oldal 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben

Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben A Mezıcsáti Kistérség Többcélú Társulása 2008. ıszén nyújtotta be A Mezıcsáti Kistérség fejlesztési kapacitásainak megerısítése címő pályázatát, melynek

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2010. Július

HR HÍRLEVÉL. 2010. Július HR HÍRLEVÉL 2010. Július MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenırzésre felkészítı oktatások RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY- SZÁMVITEL Szakemberek

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 2. különszám 2008. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA A Komárom-Esztergom

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Közfoglalkoztatási terv elsı félévi végrehajtásáról Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Samu Jánosné ügyintézı Jákli Jánosné munkavezetı Véleményezı Pénzügyi

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-071-018/2009. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a KiK Textil és Non-Food Korlátolt Felelısségő Társaság (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

1.)Tevékenységünk, történetünk:

1.)Tevékenységünk, történetünk: 1.)Tevékenységünk, történetünk: AZ ÉV HR CSAPATA 2008 A Zalakerámia Zrt. tevékenysége fal- és padló-burkolólapok, dekorelemek gyártása, valamint kül- és belföldi forgalmazása, továbbá a saját tulajdonban

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. AZONOSÍTÓ ADATOK HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévrıl a Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő

Részletesebben

Költségvetési specifikáció. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

Költségvetési specifikáció. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Költségvetési specifikáció a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés A komponens:

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár VII/C. Deviza alapú (forintban törlesztett) Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek III. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. február 1-tıl visszavonásig A jelen Lakossági

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT 1.1.5 Szolgáltatási akkreditáció modellezése alprojekt Záró tanulmány 2011. 11.

Részletesebben