ISZEF előadás munkacsoportok október

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISZEF előadás munkacsoportok. 2013. október"

Átírás

1 ISZEF előadás munkacsoportok október

2 A stratégia célrendszere 2

3 A as tapasztalatok beépítése Fenntartói szemlélet (pénzügyi fenntarthatóság, jogszabályi környezet) Adminisztráció egyszerűsítése (egyszerűsített elszámolási technikák bevezetése) átalány (horizontális költségekre, flat rate): EU Bizottság elfogadta, ezidáig elvétve alkalmazott (10-20% közötti összeg elszámolása számla benyújtása nélkül) egységköltség (unit cost) és eredmény alapú elszámolás (lump sum) Ágazati megközelítés helyett komplex programok megvalósítása Menedzsment struktúra (irányító Hatóság szaktárca keretében kerül kialakításra megfelelő szakpolitikai felkészültség és jó kapcsolat az ágazatokkal elengedhetetlen) Feladat a jelen programozási időszakban: egyszerűsített elszámolási technikák kipróbálása pilot keretében önköltségszámítás megalapozása globális támogatás menedzsment eszköz alkalmazására felkészülés 3

4 Főbb változások 2014-től Felülről vezéreltebb (Brüsszelből) tervezés, erőteljesebb tematikus fókuszokkal (11 célterület) Forrásallokációs determinációk (előírva mire mennyit kell költeni) Határozottabb számonkérés (előzetes és közbenső feltételek) 3 régiókategória (Mo.-on 2 fajta konvergencia, fejlett régió) Vidékfejlesztés, ETE és Main-stream programok együtt-tervezése Új térségi integrációs eszközök bevezetése: Integrált térségi beruházások (ITI) Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) jelenlegi LEADER kiterjesztése 4

5 A korábbi időszaknál (14+1) kevesebb számú és a rugalmas forrásfelhasználást biztosító integrált OP-k Régiók helyett/mellett nagyobb hangsúlyt kapnak a megyék és a városok, emellett kisebb térségi szinten a LEADER jellegű akciók Tárcák és megyék tervezési koordinációs szerepet kapnak OP készítés koordinációja NGM és érintett minisztériumok Koncentráltabb forrásfelhasználás - egyes részterületek hova tartozása, finanszírozása körül szakmai viták Erős gazdaságfejlesztési fókusz források 60% Források 40%-a humánerőforrás-fejlesztés, az infrastruktúra fejlesztés, a környezetvédelem és az energiahatékonyság 5

6 Európai Bizottság általános elvárása az informális tárgyalásokkal párhuzamosan folyamatosan figyelemmel kíséri az ex ante feltételek teljesülését, s azon belül kiemelten a kapcsolódó háttérstratégiák ütemes kidolgozását az EFOP kapcsán a Bizottság tárgyalási mandátumában két alapvető fontosságú elem van: a novemberben kiadott pozíciós papírban foglaltak teljesülése és a koncentráció követelménye ez utóbbi azt jelenti, hogy rögzítsük a fejlesztési prioritásainkat minden fejlesztési prioritást az EU 2020-ból, a Nemzeti Reform Programból vagy az országspecifikus ajánlásokból vezessünk le eredmény-központúság reális indikátorokat kérnek, de teljesíthetően ambiciózus célértékekkel a fejlesztések kiindulási pontja a as időszak értékelése, illetve az elért eredmények bemutatása. nagyobb hangsúlyt kell helyezni a partnerségre, nem fogadja el a tervezés végén levő internetes véleményezést önmagában ösztönzi az integrált program, mint eszköz alkalmazását (integrált területi beruházás és/vagy közös cselekvési terv) 6

7 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 6.6. intézkedés: Helyi foglalkoztatást, munkába állást és családokat segítő programok és programalapú fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések) (6. prioritási tengely: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés) Az intézkedés a helyi közösségek megerősítése érdekében elősegíti a helyi közösségi és civil kezdeményezések, családi, közösségi programok megvalósítását. A helyi lakosság munkaerőpiaci esélyeinek növelése és a foglalkoztatottság javítása érdekében támogatja a helyi igényekhez igazított, célzott képzési és foglalkoztatási programokat, és az ezeket segítő közösségi szinten irányított helyi és civil kezdeményezések, rendezvények szervezését. Ennek keretében támogatható a fiatalok, pályakezdők, anyák, idősek, speciális munkaerőpiaci csoportok munkavállalásának segítése, valamint helyi képzési, ösztöndíj- és gyakornoki programok indítása. Fontos szerephez jut továbbá a térségben található munkanélküliek térségen belüli munkaerő-piaci mobilizációjának és a térségi foglalkoztatók hálózatosodási lehetőségeinek megteremtése, a foglalkoztatást segítő készségek, képességek fejlesztése valamint a meghatározó térségi szereplők fejlesztés orientált partnerségének építése. 7

8 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 6.2. intézkedés: Kiemelt társadalmi befogadás és szociális foglalkoztatási programok: (6. prioritási tengely: Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok) A gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok a szegénységben élő, hátrányokkal küzdő iskoláskorú gyermekek, családjaik, valamint a fiatalok integrációs esélyeinek növelését tűzte ki célul, ami az oktatási rendszeren kívüli preventív célú programokban és képzésekben valósul meg. Az esélyeik növelése életszakaszokon átívelő programokkal valósul meg, az integrációjuk segítése érdekében intézkedés: A munkaerő-piaci belépés segítése 7. prioritási tengely: Tudásgazdaságot és Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok) Ifjúsági garancia: A válság által különösen súlyosan érintett fiatalok részére ifjúsági garancia bevezetése szükséges, hogy a munkanélküli fiatalok álláslehetőséghez juthassanak a lehető legrövidebb időn belül. Az intézkedés keretében javítani kell a foglalkoztatási szolgálat azon képességét, hogy elérje azokat a munkanélküli/neet (sem foglalkoztatásban, sem oktatásban vagy képzésben nem résztvevő) 25 év alatti fiatalokat, akiknek segítségre, támogatásra van szükségük a munkaerő-piaci elhelyezkedéshez. 8

9 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) I Digitális szakadék csökkentése a társadalom egyes rétegei között (3. prioritási tengely: Infokommunikációs fejlesztések; 3.4. intézkedés: Infokommunikációs ismeretek és készségek fejlesztése) Szükséges a leghátrányosabb helyzetű csoportok számára az internet életminőség javító hatásainak biztosítása közvetlenül a lakhatási, élelmezési és munkaerő-piaci segítségnyújtást követően. Ennek elérése érdekében lényeges az IKT, mint legfontosabb munkaerő-piaci kulcskompetencia fejlesztése. az IKT foglalkoztatási, e-egészségügyi, e-tanulási, kiadáscsökkentő, információszerzési, távoktatási, távmunkavégzési, eügyintézési, közösségi integrációt segítő lehetőségeinek megismertetése. az IKT eszközök használatára való ösztönzés és az, internet használat igénybevételének megteremtése. minden hátrányos helyzetű célcsoport számára a közösségi internet szolgáltató helyek használatára való ösztönzés, részükre ingyenes internethasználat biztosítása. az emagyarország Pontok, teleházak, könyvtárak, IKSZT-k egységes digitális írástudást célzó koncepció szerinti koordinálása, az ott dolgozó szakemberek egységes képzésének támogatása (etanácsadó hálózat fejlesztése). informális képzési hálózat kialakítása, amely nem a formális felnőttképzés eszközrendszerével dolgozik. családi, helyi közösségi programok lebonyolítása. Az intézkedésben különálló akcióként, programként szerepel a Hátrányos helyzetű fiatalok digitális jártasságának bővítése. 9

10 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) II Fiatalok vállalkozóvá válásának és a kiemelt esélyegyenlőségi célcsoportok foglalkoztatását és vállalkozásuk indítását célzó beruházások támogatása (4. prioritási tengely: Célzott munkahely-teremtés, megőrzés, kiemelt szolgáltatás és társadalmi gazdaságfejlesztés; 4.1. intézkedés: Munkahelyteremtést és -megőrzést, és munkaerő mobilitást szolgáló célzott és speciális célcsoportokhoz kapcsolódó beruházások) Cél az olyan, a fiatalokat, nőket, hátrányos helyzetűeket foglalkoztató, vagy általuk működtetett, induló, illetve már működő vállalkozások beruházásainak támogatása, amelyek hozzájárulnak ezen társadalmi csoportok integrációjának és egyenlő esélyeinek biztosításához a munkaerőpiacon Aktív, zöld, ifjúsági, szociális és a fogyatékkal élők turizmusának kiemelt országos programjai és fejlesztései (4. prioritási tengely: Célzott munkahely-teremtés, megőrzés, kiemelt szolgáltatás és társadalmi gazdaságfejlesztés; 4.2. intézkedés: Kiemelt természeti és kulturális örökségi vonzerők, termékek, valamint a kapcsolódó európai hálózatok fejlesztése) A tartózkodási idő meghosszabbítását szolgáló kiegészítő vonzerők, aktív turisztikai termékek fejlesztése. Az intézkedésen belül kiemelt hangsúlyt kapnak a speciális, illetve hátrányos helyzetű célcsoportokra fókuszáló szociális turizmus; a fogyatékkal élők turizmusának országos fejlesztései, ill. az ifjúsági turizmus támogatása. Az intézkedésnél az állami, önkormányzati, illetve magántulajdonú gazdasági szervezetek a fő kedvezményezettek. Az ifjúsági és szociális turizmus kapcsán a civil és a közszféra szereplői is hangsúlyosan megjelennek a kedvezményezettek között. 10

11 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) III. (5. prioritási tengely: Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése; 5.2. intézkedés: Fiatalok (15-24 évesek) munkaerő-piaci integrációja) Kiemelt figyelmet kell fordítani a válság által különösen súlyosan érintett fiatalokra. Cél, hogy kapcsolódva a Youth Employment Initiative céljaihoz és kereteihez a munkanélküli fiatalok álláslehetőséghez, képzéshez, szakmai gyakorlathoz vagy egyéb aktív munkaerő-piaci eszközhöz juthassanak a lehető legrövidebb időn belül. Kapcsolódó beruházási prioritás: ESZA 3. cikk (1) c) ii: A fiatalok tartós munkaerő-piaci integrációjának segítése. A kiválasztás indoklása: A válság által különösen súlyosan érintett fiatalok részére ifjúsági garancia bevezetése szükséges, hogy a munkanélküli fiatalok álláslehetőséghez juthassanak a lehető legrövidebb időn belül. Az intézkedés keretében javítani kell a foglalkoztatási szolgálat azon képességét, hogy elérje azokat a munkanélküli/neet (sem foglalkoztatásban, sem oktatásban vagy képzésben nem résztvevő) 25 év alatti fiatalokat, akiknek segítségre, támogatásra van szükségük a munkaerő-piaci elhelyezkedéshez. cél elősegíteni a munkába állását, illetve az elhelyezkedéshez szükséges képzettség, tudás, kompetenciák megszerzését azon éves nem foglalkoztatott fiatalok esetében, akik nem vesznek részt szakképzésben és oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytatnak tanulmányokat. 11

12 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) IV Üzleti képességek fejlesztése (5. prioritási tengely: Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése; 5.5. intézkedés: Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztése) Az intézkedésben indikatív fejlesztésként megjelenik a Vállalkozói képesség-portfólió megszerzése, vállalkozásindítás ösztönzése. Az induló vállalkozások túlélési esélyeit a jó felkészítés és mentorálás segítheti leginkább. Olyan vállalatfejlesztési tevékenységre van szükség, amely szaktanácsadással, jó gyakorlatokkal segítik a kezdő vállalkozásokat vállalkozásuk elindításában. Az intézkedés keretében a fiatal, kezdő vállalkozók vállalkozói és vezetői képességeinek fejlesztését, gyakorlatszerzési lehetőségét kell biztosítani. Segíteni szükséges továbbá az életképes üzleti ötlettel rendelkező, ám tőkehiányos vállalkozni vágyók forráshoz jutását. 12

13 Vidékfejlesztési Program (VP) I. Szükséglet Fiatal gazdálkodók célzott segítése a gazdálkodói generációváltás érdekében (2. prioritási tengely: A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az innovatív mezőgazdasági technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése; fókuszterület (2B): Megfelelően képzett gazdálkodók mezőgazdasági ágazatba való belépésének és különösen a generációs megújulásnak az előmozdítása) Fejlesztési célok és feladatok: Induló, kezdő fiatal gazdák támogatása, fiatalok gazdálkodóvá válásának segítése, ösztönzése. Képzés, mentorálás, szaktanácsadás fiatal gazdák számára. Fiatal gazdák életképességét, versenyképességét biztosító beruházások támogatása. Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) - fiatalok helyben tartását segítő fejlesztések; 13

14 Vidékfejlesztési Program (VP) II. Fiatal gazdálkodók tematikus alprogram Az alábbi hazai problémák megoldására irányul: A mezőgazdasági kihívásaink közé tartozó, a népesség általános elöregedésével összhangban lévő gazdálkodói átlagéletkorának növekedésének ellensúlyozása. A mezőgazdasági vállalkozók képzettségi hiányosságainak részbeni ellensúlyozása, kiemelten a mezőgazdasági vállalkozást először indító gazdálkodók körében. Az oktatásban tapasztalható gyakorlati képzés hiányosságainak részbeni ellensúlyozása. A fiatal gazdálkodók vállalkozási jövedelmezőségének javítása, hitelképességének erősítése. A vidéki térségek lakosságmegtartó erejének növekedése. A gazdálkodás megkedveltetése, megismertetése városi fiatalokkal. 14

15 Vállalkozási tevékenység megkezdéséhez nyújtott támogatás olyan fiatal mezőgazdasági termelők számára, akik első alkalommal kezdenek gazdálkodásba mezőgazdasági üzemben. A vállalkozási tevékenység megkezdése előtti felkészítés, előzetes képzés az eredményes és reális célokat tartalmazó támogatási kérelem benyújtása érdekében. Az alaptámogatást elnyert kedvezményezettek folyamatos, kötelező jellegű képzése ( fiatal gazda támogatási alapcsomag ), az eredményes megvalósítás érdekében folyamatos mentorálási tevékenység biztosítása. Egyes beruházási jellegű támogatásokra és szaktanácsadási-képzési tevékenységek igénybe vétele esetén speciális szabályok kidolgozása a fiatal gazdálkodókra (pl. támogatásintenzitás, preferált fiatal gazda igénybevétel). A farmgyakornoki programok támogatása, a gazdálkodók fogadókészségének elősegítésével, gyakornoki programok tematikájának kidolgozásával. Oktatási intézményekkel és regionális képző központokkal való szorosabb kapcsolattartás, koordináció. Bemutató gazdaságok támogatása. Szakmai tapasztalatcsere, külföldi-belföldi szakmai utak, konferenciák, szemináriumok, továbbképzéseken való részvétel elősegítése. Inkubátorházak, mezőgazdasági vállalkozások elindításának segítése. 15

16 Társadalompolitikai háttér Tehetséggondozás, értéknövelés, megerősített oktatás, innováció Nemzeti középosztály Szegénységi küszöb alatt élők Mélyszegénységben élők: szegénység átöröklődésének megakadályozása Cél a nemzeti középréteg megerősítése a társadalmi kettészakadás megelőzésével, a középosztály alulról nyitásával és a középosztály pozíciójának stabilizálásával (lesüllyedés elkerülése és innováció) 16

17 Európai Bizottság EFOP-ot érintő jelzései nagy hangsúlyt helyez a szegénység elleni küzdelemre és a romák integrációjára kiemelt fontosságúnak tartja a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítását főként az elmaradott térségekben a kitagolás folytatása a köznevelés terén a korai iskolaelhagyás csökkentése és a hátrányos helyzetű gyermekek integrálása javítani kell a hátrányos helyzetű tanulók felsőoktatáshoz való hozzáférését és az ilyen tanulók képesítéshez jutását fontos az egészségügyi dolgozók megtartására irányuló beavatkozások bemutatása kéri a fejlesztési prioritások stratégiai beágyazottságának bemutatását 17

18 Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program kapcsolódása az EU 2020 Stratégia célkitűzéseihez 1. Oktatás A lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni El kell érni, hogy a 30 és 34 év közötti uniós lakosok legalább 30,3%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezzen 2. Szegénység/társadalmi kirekesztés Legalább fővel csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent 18

19 Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program főbb beavatkozásai A szegénység elleni küzdelem A társadalmi kohézió erősítése (társadalmi aktivitás, antidiszkrimináció, aktív közösségek stb.) Gyermekeket és fiatalokat célzó intézkedések Korai iskolaelhagyás csökkentése, s a köznevelés minőségének fejlesztése (elsősorban az iskolaelhagyás megelőzése érdekében) Felsőfokú képzettségi szint növelése a társadalomban Egészséges idősödés Utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók körében és a kutatás-fejlesztésben Jó Állam Helyi stratégiák végrehajtása, társadalmi innováció és transznacionális együttműködések 19

20 1. prioritás: Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén A szegénység és hátrányos helyzetek átöröklődésének megakadályozása Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés fejlesztése Egészségtudatosság növelése Területi leszakadási folyamatok megállítása Társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió növelése Munkaerőpiaci-integráció erősítése 20

21 Foglalkoztathatóság fejlesztése 2. prioritás: befogadó társadalom Társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió növelése Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációjának támogatása A szegénység, és hátrányos helyzetek átöröklődésének megakadályozása Területi leszakadási folyamatok megállítása Egészségtudatosság növelése, beleértve a munkaképesség erősítését és az egészségfejlesztést Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés fejlesztése Családok és idősek életminőségének javítása Munkaerőpiaci-integráció erősítése Területi leszakadási folyamatok megállítása Társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió növelése 21

22 3. prioritás: Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke terén Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés infrastrukturális fejlesztése a gyarapodó tudástőke érdekében 22

23 4. prioritás: gyarapodó tudástőke Korai iskolaelhagyás csökkentése A köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése Felsőfokú képzettségi szint növelése Élethosszig tartó tanulás minőségének és az ahhoz való hozzáférés javítása Lakossági tudatosság javítása Kutatás, innováció és intelligens szakosodás növelése a humán területeken 23

24 5. prioritás: jó állam Infrastrukturális fejlesztések a közigazgatásban Adminisztratív terhek komplex csökkentése, átláthatóság növelése Rugalmas, jó reagáló képességű közigazgatási szervezetrendszer kialakítása Az igazságügyi és igazságszolgáltatási infrastruktúra és feladatellátás korszerűsítése A közigazgatás emberi kapacitásainak fejlesztése E-közigazgatási szolgáltatások fejlesztése 24

25 6. prioritás: Helyi stratégiák végrehajtása, társadalmi innováció és transznacionális együttműködések Tematikus cél: Társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem; Beruházási prioritás: Közösségek szintjén irányított helyi fejlesztési stratégiák Ifjúságügyben kiinduló pont - ha úgy tetszik - alapvetés: Magyarország Országgyűlése hitet tett az államhatároktól függetlenül élő és létező egységes magyar nemzet és nemzeti összetartozás mellett, illetve felismerte, hogy történelmi tapasztalat az igény, amely a Kárpát-medencét, sőt a Duna-menti népek lakta földrajzi területet egységes gazdasági térségként írja le és kezeli. Az ifjúságpolitikát a fejlesztéspolitikával vonom párhuzamba, és úgy írom le, mint az emberi erőforrás fejlesztésével foglalkozó horizontális szakpolitika, amely célcsoportja Magyarország Országgyűlése és a Magyar Kormány törekvéseivel összhangban a teljes Kárpát-medencei és Kárpát-medencén kívül élő magyar ifjúság is. Az álláspontomat megerősíti a Nemzeti Ifjúsági Stratégia horizontális célrendszere is, azaz a Stratégia célja [a] magyarországi és a határon túl élő magyar fiatalok közötti kapcsolat fejlesztése, kulturális hagyományaink átörökítése a jövő nemzedékekre, 25

26 Szegénység elleni küzdelem Összetett, nagy fejlesztési igényű kihívás, amit csak több operatív program együttesen tud megoldani szoros kapcsolat áll fenn a szegénységben élők számának csökkentése és a foglalkoztatottsági szint növelése között az általánostól eltérő, speciális foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési eszközök szükségesek a leghátrányosabb helyzetű térségekben (nem pusztán forráskoncentrációs kérdés, hanem más megközelítés szükséges) folyamatos támogatói jelenlét nélkülözhetetlen az intézkedések hatóideje hosszú, első eredmények nem érezhetők 1-2 éven belül 26

27 Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkárság A gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása A fiatalok munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedésének, aktív állampolgárrá válásának és foglalkoztathatóságuk növelésének kulcsa az egyéni, társas és közösségi kulcskompetenciák fejlesztésében, folyamatos erősítésében van. Ezen tanulási folyamatok elsődleges terepe a harmadlagos szocializációs közegek (ifjúsági informális csoportok, kortárs közösségek, ifjúsági klubok és terek). Az intézkedés átfogó célja a Nemzeti Ifjúsági Stratégia mentén a fiatalok társadalmi aktivitásának növelése, az őket körülvevő elsődleges társadalmi közeg helyi közösségek, kortárs csoportok fejlesztése közvetlen programok támogatásával, illetve a korosztály élethelyzetére befolyással bíró ágazatok szereplői együttműködésének mélyítésével, önismeretük javításával, és a helyi ifjúsági munka komplex fejlesztésével. 27

28 1. alintézkedés: a fiatalok helyi aktivitását támogató rendszer kialakítását és kezelését, valamint a korosztályt közvetlenül körülvevő szakmai környezet fejlesztése, országos szakmai-módszertani szolgáltatás kialakítása Cél az ifjúsági korosztály élethelyzetére befolyással bíró ágazatok tevékenységének ifjúsági szempontú összehangolása, hazai és nemzetközi tapasztalatok disszeminációja, az ifjúsági szakemberek és szolgáltatók módszertani fejlesztése, szakmai hálózatok kialakulása, megerősítése Magyarországon belül és azon kívül. Szükséges, hogy innovációs központként felvállalja a szakterülethez kapcsolódó kutatásokat és az eredményeik visszacsatolását. A módszertani szolgáltatás kiemelt feladata, hogy elősegítse az ifjúsági korosztályt érintő intézkedések és fejlesztések összehangolt végrehajtását. A célok elérése érdekében elengedhetetlen a komplex ifjúsági szolgáltatásokat nyújtó kommunikációs hálózatok bővítése a médiafogyasztási igényekhez igazodó, alacsonyküszöbű információhoz és tanácsadási szolgáltatáshoz jutás biztosítása a megfelelő és érintett szereplők (civil és egyházi szervezetek, információs és tanácsadó irodák, önkormányzatok, oktatási intézmények, közösségi művelődési és közgyűjteményi intézmények stb.) bevonásával, valamint a szükséges információs rendszerek, hálózatok támogatásával Magyarországon belül és azon kívül. 28

29 2. alintézkedés: a korosztállyal közvetlenül foglalkozó szakmai környezet, elsősorban a települési ifjúsági munka fejlesztése Feladata az önkormányzatok érzékenyítése és támogatása mindazokban a folyamatokban, amelyek a településen zajló ifjúsági munka tervezettségét, összehangolását szolgálják a településen élő fiatalok valós szükségleteinek felmérésétől a velük és az ifjúsági szakemberekkel, civil és egyházi szervezetekkel végzett helyi fejlesztések megvalósításával a helyi ifjúsági társadalmi párbeszédrendszer megvalósításán keresztül a fiatalokkal foglalkozó helyi társadalmi szereplők közötti együttműködés megteremtéséig Magyarországon belül és azon kívül. Az intézkedés része az ifjúsági közösségek fejlesztése, támogatása is. A helyi szintű ifjúságfejlesztési folyamatok érdekében az ifjúsági szolgáltatások elérhetővé tétele a hátrányos helyzetű célcsoportok számára a közösségi információs, tanácsadó szolgáltatások, közösségi terek működtetése, közösség- és kompetenciafejlesztő, tehetséggondozó programok. Fontos továbbá a gyermekek és fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítése, az önmaguk és a környező valóságuk megértését és az arra való reflexiót (azaz élethelyzetük feldolgozását) lehetővé tevő, kreatív és innovatív szemlélet kialakítása 29

30 4. alintézkedés: képesség kibontakoztatás a fizikai aktivitás területein A halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányának ellensúlyozása szempontjából lényeges, hogy a köznevelésben a testnevelés és a fizikai aktivitás komoly szerephez jusson a felmenő rendszerben bevezetésre kerülő integrációs célú képesség-kibontakoztató felkészítésben. Az óvodai, valamint az iskolai tanórai és tanórai kereteken kívüli foglalkozásokat át kell hatnia az egészségfejlesztő testmozgással kapcsolatos tartalmak koncentrált feldolgozásának a gyermekek, tanulók személyiségének és a helyi közösségek fejlesztése, valamint a tanulási kudarcok kezelése érdekében. Az aktív befogadás és a szociális hátrányok enyhítése érdekében támogatni kell Magyarországon belül és azon kívül: az interkulturális, formális és non-formális oktatási programok, így a testmozgás-programok, a fizikai aktivitás eszközrendszerén nyugvó önkéntes, vagy tantárgyi koncentrációt szolgáló programok megvalósítását; az ezt támogató pedagógus-továbbképzéseket és tréningeket; a részvétel biztosítását a programokon és a kapcsolódó informális képzéseken a gyermekek részére; és a sportegyesületekkel való partneri kapcsolatok erősítését és eszközbeszerzéseket. 30

31 3. alintézkedés: a fiatalok helyi szerepvállalásának, kezdeményezéseinek támogatása A fiatalok társadalmi integrációjának fejlesztését tematikus pályázati programok kidolgozása támogatja. A helyi közéleti szerepvállalást és aktivitást a fiatalok által kezdeményezett helyi közösségi programok megvalósítása, fiatalok aktív részvételével, közvetlen közreműködésükkel történő helyi- mikrotérségi kisléptékű cselekvési tervek kidolgozása és megvalósítása támogatja. 31

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 GINOP-ról általánosságban Magyarország -a Budapestet és Pest megyét magába foglalóközép-magyarország Régiót leszámítva - nem éri el az EU átlag

Részletesebben

Nagy Viktória SZEFIT elnök. A fiatalok munkaerő-piaci helyzete Magyarországon

Nagy Viktória SZEFIT elnök. A fiatalok munkaerő-piaci helyzete Magyarországon Nagy Viktória SZEFIT elnök A fiatalok munkaerő-piaci helyzete Magyarországon Milyen ma fiatalnak lenni Magyarországon? A magyar fiatalok legégetőbb problémái a Magyar Ifjúság 2012 kutatás eredményei alapján:

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7.

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014. november 7. Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 10 1.1 A tervezési intézményi háttere... 10 1.2 A tervezési folyamat

Részletesebben

Az Önkormányzati hírlevelek összes előző számai megtalálhatóak és letölthetőek itt: www.oot.ro Önkormányzati hírlevél menüpont

Az Önkormányzati hírlevelek összes előző számai megtalálhatóak és letölthetőek itt: www.oot.ro Önkormányzati hírlevél menüpont www.rmdsz.ro II. évfolyam 85. szám www.oot.ro 2014. október 15. TARTALOM: 1. Jogszabályfigyelő 2. Európai Uniós finanszírozások tájékoztató --------------------------------------------------------- Az

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS -

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN C. ÁROP- 1.A.3-2014 PROJEKT KERETÉBEN Tartalomjegyzék

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) térségi tervezési folyamata és tervezett gazdaságfejlesztési tartalma Márton György vezető tervező Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Pécs,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSI FORRÁSOK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21 OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 STRATÉGIAI TANULMÁNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA (TÁMOP-7.2.1-11/K-2015) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten TÁMOP-7.2.1-11/K Technikai segítségnyújtás 1085 Budapest,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési

Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1 Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN EU Pályázati Nap a térség gazdasági szereplőinek 2016. február 10. Dunabogdány, Művelődési

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TERVEZÉS HETE Tervezés Hete HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) 2013. december 9-12. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Helyi foglalkoztatás paktumok! (?)

Helyi foglalkoztatás paktumok! (?) Helyi foglalkoztatás paktumok! (?) a helyi gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztés új (megújuló) eszköze Janza Frigyes, ICG-Ex Ante Kft. Miben vettünk részt? ICG Ex Ante - MEGAKOM Foglalkoztatási programok

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra Horkay Nándor Elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) NTH szakértők: Horkay Nándor, Dr. Péti Márton, Dr. Czene Zsolt, Kígyóssy

Részletesebben

A programhoz a Stratégiai Környezeti Vizsgálat az ÖKO Zrt koordinálásában készült.

A programhoz a Stratégiai Környezeti Vizsgálat az ÖKO Zrt koordinálásában készült. A programhoz a Stratégiai Környezeti Vizsgálat az ÖKO Zrt koordinálásában készült. Versenyképes Közép-Magyarországért OP Ex-ante értékelési jelentés Vezetői összefoglaló 2015. január 5.-i (EU Bizottságnak

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Készült a Revita Alapítvány kutatóműhelyében Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

2014 NOVEMBERI HÍRLEVÉL

2014 NOVEMBERI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2014 NOVEMBERI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési kerete

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési kerete Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési kerete A kis-és középvállalkozások versenyképességének javítása

Részletesebben

A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után

A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály 2014. május 16. Mezőgazdaság versenyképessége A vidékfejlesztési politika céljai Hosszú távú

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja Operatív program megnevezése Tematikus célkitűzés Indikatív forrás-allokáció (%) 1.

Részletesebben

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: új források, új szabályozások, új lehetőségek konferencia Budapest, 2014. október 28. A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Kükedi

Részletesebben

A Kormány 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 7. szám 427 A Kormány 1006/. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány a) megállapítja

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 7 1.1 A tervezési intézményi háttere... 7 1.2 A tervezési folyamat intézményi háttere...

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP PÁLYÁZATI PROGRAMOK ELFOGADÁSÁNAK FOLYAMATA EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. OP EU 2020 stratégia(2010 2020) 11 tematikus cél Kohéziós politika rendeletei

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Európa 2020. Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról

Európa 2020. Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról Európa 2020 Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról Készítette: Letenyei Katalin Orsolya Seper Vivien Sinkó Lilla Simon Dorottya Siska Enikő Tamándl László Trencsényi Tibor 1 1. Az

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város szociális, fogyatékosügyi és gyermekvédelmi intézményeinek, társadalmi

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016. 2 Aláírólap Ezen az oldalon kell felsorolni az ITS szakhatósági

Részletesebben

A.../2015 (V..) KGY. határozat melléklete SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2014-2020 Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat Közvitára bocsátotta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 686/2013. (XII.16.) számú

Részletesebben

Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40. Tel: +36303750247 E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader.

Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40. Tel: +36303750247 E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader. Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40. Tel: +36303750247 E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader.hu HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 TERVEZET 2016.

Részletesebben

Digitális Nemzet Fejlesztési Program Infokommunikáció a használat ösztönzésének szolgálatában

Digitális Nemzet Fejlesztési Program Infokommunikáció a használat ösztönzésének szolgálatában Digitális Nemzet Fejlesztési Program Infokommunikáció a használat ösztönzésének szolgálatában Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2014. október 14. A projekt elemei Szupergyors internet Digitális közösség

Részletesebben

Vidékfejlesztés 2014-2020

Vidékfejlesztés 2014-2020 Vidékfejlesztés 2014-2020 Kunszentmiklós 2014. február 26. Kis Zoltán osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály AZ EMVA-FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA Most zárult egy hét éves költségvetési időszak az Európai Unió

Részletesebben

KÖLTSÉG-HATÉKONYSÁG VIZSGÁLAT VESZPRÉM MEGYE OPERATÍV PROGRAM

KÖLTSÉG-HATÉKONYSÁG VIZSGÁLAT VESZPRÉM MEGYE OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉG-HATÉKONYSÁG VIZSGÁLAT VESZPRÉM MEGYE OPERATÍV PROGRAM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A költséghatékonysági elemzés célja, hogy igazolja a projekttel vagy programmal kapcsolatosan az alábbiakat: - Konzisztencia

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTM KÖDűST SEGÍT PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A BICSKEI JÁRÁSBAN JEP

TERÜLETI EGYÜTTM KÖDűST SEGÍT PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A BICSKEI JÁRÁSBAN JEP TERÜLETI EGYÜTTM KÖDűST SEGÍT PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A BICSKEI JÁRÁSBAN CÍM BICSKE ÁROP 1.A.3-2014-2014-0075 KÓDSZÁMÚ PROJEKT SZAKMAI TEVűKENYSűGEINEK MEGVALÓSULÁSA, AZ EREDMűNYTERMűKEK LűTREHOZÁSA ESűLYTEREMT

Részletesebben

Új lehetőségek a vidékfejlesztésben a Vidékfejlesztési Program Székely Rita

Új lehetőségek a vidékfejlesztésben a Vidékfejlesztési Program Székely Rita Új lehetőségek a vidékfejlesztésben a Vidékfejlesztési Program Székely Rita Miniszterelnökség Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Győr- Moson-Sopron megyei területi felelős A 2007-2015 közötti Új Magyarország

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA ROGRAMJA 2015 2019 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ...4 II. SZEGED HELYZETE A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓHOZ VISZONYÍTVA...5 II.1. Múlt...5 II.2. Jelen...5 II.2.1.

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Budakeszi Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Készítette: dr. Kovács Anikó Maus Anna Bálega János Mentorálta: Budácsik Rita Császár Rozália Budakeszi, 2015. Tartalom I. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

2014 2020 HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA DRAFT VERZIÓ. Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Tervezési Munkacsoport 2015. November 20.

2014 2020 HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA DRAFT VERZIÓ. Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Tervezési Munkacsoport 2015. November 20. 214 22 HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA DRAFT VERZIÓ Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Tervezési Munkacsoport 215. November 2. HFS megalkotásának és elfogadásának módszertana LEADER alapelvek érvényesülésének

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata. Készült: 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata. Készült: 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Készült: 2015. június 2013-2018 1 Tartalom Tartalom... 2 1. Bevezetés... 4 A

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVEZÉSI FŐOSZTÁLY 2016. JANUÁR 15. Szűkülő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO008 Verzió: Oldalszám összesen: TIOP_070702 1566 oldal TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 Vezetői

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

Pest megye fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a Szobi járás területére 2015.10.28.

Pest megye fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a Szobi járás területére 2015.10.28. Pest megye fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a Szobi járás területére 2015.10.28. Szobi kistérség Szobi kistérség - népmozgalom Zebegény 10% Bernecebaráti 8% Ipolydamásd 3% Ipolytölgyes 3% Tésa

Részletesebben

A 2014-20-as pénzügyi ciklus tervezési feladatai

A 2014-20-as pénzügyi ciklus tervezési feladatai A 2014-20-as pénzügyi ciklus tervezési feladatai Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató, OSZB társelnök Szaktanácsadás 2013 EMVA FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA Összes forrás: 1300-1400 Mrd Ft I. tengely: A mezőgazdasági

Részletesebben

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI 3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁKHOZ Nemzeti Fejlesztési Terv I-II. Az uniós támogatások hozzáférésének és felhasználásának alapdokumentuma a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Vidékfejlesztési program 2014-2020. Falatek László ügyintéző Abaúj Leader Egyesület

Vidékfejlesztési program 2014-2020. Falatek László ügyintéző Abaúj Leader Egyesület Vidékfejlesztési program 2014-2020 Falatek László ügyintéző Abaúj Leader Egyesület Az agrár-vidékfejlesztési támogatások új rendszere (alkalmazva mind a KAP I-ben a degressziót, mind a KAP II-ből az átcsoportosítást)

Részletesebben

Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programja

Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programja Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programja 1. Bevezetés Az Európai Unió a nyolcvanas évek óta minden évben kiválaszt egy európai szemszögből fontos témát,

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. szeptember 29. BUDAÖRS KISTÉRSÉG

Részletesebben

Kerületi Esélyegyenlőségi Program 2016-2020.

Kerületi Esélyegyenlőségi Program 2016-2020. 254/2015 (XII 17) XIÖK határozat melléklete Budapest Főváros XI Kerület Újbuda Önkormányzata Kerületi Esélyegyenlőségi Program wwwpesteselyhu 1 TARTALOM 1 Vezetői összefoglaló 5 2 Bevezetés 7 21 Jogszabályi

Részletesebben

3 Identitás, változáshoz való pozitív viszonyulás és társadalmi részvétel erősítése. Ssz. Specifikus célok Eredménymutatók megnevezése Célértékek

3 Identitás, változáshoz való pozitív viszonyulás és társadalmi részvétel erősítése. Ssz. Specifikus célok Eredménymutatók megnevezése Célértékek 8. Cselekvési terv Ssz. Átfogó célok 1 Regionális integráció: centrumokkal való szorosabb kapcsolatok 2 Térségi önellátás erősítése 3 Identitás, változáshoz való pozitív viszonyulás és társadalmi részvétel

Részletesebben

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÉRSÉGEK FELZÁRKÓZTATÁSÁNAK TERVEZETT ESZKÖZEI

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÉRSÉGEK FELZÁRKÓZTATÁSÁNAK TERVEZETT ESZKÖZEI HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÉRSÉGEK FELZÁRKÓZTATÁSÁNAK TERVEZETT ESZKÖZEI KONCEPCIÓ CÉLRENDSZERE KONCEPCIÓ ÁTFOGÓ CÉLJAI II. Átfogó cél: Egészséges és megújuló társadalom - egészségügyi és szociális ellátórendszer

Részletesebben

Ipoly-menti Palócok HACS HFS 2016.

Ipoly-menti Palócok HACS HFS 2016. Vezetői összefoglaló 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása a Vidékfejlesztési Program és az EU2020 céljaihoz Helyi Fejlesztési Stratégiánk hozzájárul az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 2.2 Finanszírozó operatív program: Érintett földrajzi terület: Az ITP teljes 7 éves forráskerete Bács-Kiskun Megye Integrált

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV CIGÁNDI JÁRÁS 2015. Készült az ÁROP 1.A.3-2014-0116 program keretében 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 AZ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERVBEN FOGLALTAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

Bihar Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020. 2016. május

Bihar Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020. 2016. május 1 Bihar Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 2016. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása az EU2020 és a Vidékfejlesztési

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 (TOP 3.0 változat, 2013. szeptember 26.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Témafelelős: dr. Tombácz Endre Készítette: ÖKO ZRt. Megrendelő: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Budapest, TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP SLIDE HEADING EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. OP EU 2020 stratégia(2010--2020) 11 tematikus cél Kohéziós politika rendeletei (2014--2020) Szabályok

Részletesebben

Komárom-Esztergom megye

Komárom-Esztergom megye A Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 5 éve szakmai konferencia, Bábolna, 2013. december 10. Stabilan az élvonalban Komárom-Esztergom megye A megyei önkormányzat a területfejlesztés

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 5.0 VÁLTOZAT

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 5.0 VÁLTOZAT TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 5.0 VÁLTOZAT TERVEZET 2014. május 9. Készítette a Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal közreműködésével CCI Cím Verzió 4.0

Részletesebben

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA. Nyomonkövetési jelentés. 2015. május

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA. Nyomonkövetési jelentés. 2015. május NEMZEI ÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI SRAÉGIA Nyomonkövetési jelentés 2015. május 1 artalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Összefoglaló 6 3. Beavatkozási területek szerinti áttekintés 12 I. Gyermek jól-lét 13 II. Oktatás

Részletesebben

SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: 1 SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÁPRILIS Cím Somogy megye Integrált Területi Programja Verzió 2.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés

Részletesebben

Vidéki térségfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020

Vidéki térségfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara bemutatja: Vidéki térségfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 Székely Erika Közös Agrárpolitika közös kihívások közös célok közös eszköz: Közös Agrárpolitika

Részletesebben

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 FELHÍVÁS A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 Magyarország Kormányának felhívása a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztésének

Részletesebben

A Kormány... határozata. a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről

A Kormány... határozata. a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről A Kormány.. határozata a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről 1. A Kormány összhangban az Európa 2020 stratégiához

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

SZÉCHENYI TERV MAGYARORSZÁG MEGÚJUL MAGYA RY PROGRAM. Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata. 2015. október

SZÉCHENYI TERV MAGYARORSZÁG MEGÚJUL MAGYA RY PROGRAM. Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata. 2015. október 4, ~~ ÁR0P-i.1.16-2012-2012-0001 4 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának TKLCI biztosítása ÚJ SZÉCHENYI TERV Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata a 2015. október Türr

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. november 10.

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

Csongrád Megye Területfejlesztési Programja CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014.

Csongrád Megye Területfejlesztési Programja CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014. CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014. 1 STRATÉGIAI PROGRAMRÉSZ TERVEZÉSI FOLYAMATÁNAK ELJÁRÁSAI, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRE ÉS KÖRÜLMÉNYEI 7 1. CÉLRENDSZER 14 1.1. Célrendszer bemutatása 14 1.2.

Részletesebben

E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV

E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV 2003. szeptember 16. Tervezet! Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzat Központ TARTALOM TARTALOM... 2 1. PREAMBULUM... 4 1.1. A stratégiaalkotás célja... 4

Részletesebben

Tervezett humán fejlesztések között különös tekintettel a hajléktalanok ellátására

Tervezett humán fejlesztések között különös tekintettel a hajléktalanok ellátására Tervezett humán fejlesztések 2014-2020. között különös tekintettel a hajléktalanok ellátására Horváth Viktor főosztályvezető Balatonföldvár, 2013. augusztus 29. FEJLESZTÉSEK 2014-2020. KÖZÖTT KÜLÖNÖS TEKINTETTEL

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 2015. február 19. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. JÖVŐKÉP...3 1.1. A jövőképet befolyásoló folyamatok...3 1.2. A jövőkép

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Balatonszárszó, 2015.március 23. A gazdasági programot a Képviselő-testület 80/2015.(III.23.) számú határozatával

Részletesebben

5.3.3. III. intézkedéscsoport: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása

5.3.3. III. intézkedéscsoport: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása 5.3.3. III. intézkedéscsoport: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása 5.3.3.1. A vidéki gazdaság diverzifikálására irányuló intézkedések 5.3.3.1.1. A nem mezőgazdasági tevékenységgé

Részletesebben

Bácsalmási Járás Esélyteremtő Programterve

Bácsalmási Járás Esélyteremtő Programterve Az Államreform operatív program keretében megvalósuló ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú Adjunk esélyt mindenkinek! projekt Bácsalmási Járás Esélyteremtő Programterve Gesztor település: Bácsalmás Város Önkormányzata

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR 1 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS Készült Nyírlugos Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. JANUÁR Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP/VP/Hazai forrás Támogatás intenzitás Aktuális kiírások Változások, tapasztalatok Partnerségi Megállapodás

Részletesebben

Itt a helyünk értéket teremtő, egészséges és éltető térséget gyermekeinknek!

Itt a helyünk értéket teremtő, egészséges és éltető térséget gyermekeinknek! Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Itt a helyünk értéket teremtő, egészséges és éltető térséget gyermekeinknek! HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 Közgyűlés által jóváhagyott végleges

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS (1. SZÁMÚ MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT) (v.06.) 2013. június 5. Tartalomjegyzék 1. Jövőkép és átfogó célok... 3 1.1. Zala megye

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10. HELYZETÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÁSA Jász-Nagykun-Szolnok megye középtávú fejlesztési koncepcióját megalapozó

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Tervezési törekvések a vidékfejlesztésben

Tervezési törekvések a vidékfejlesztésben XVIII. Országos Urbanisztikai Konferencia Vidékről A város és vidékének tervezése a rurális térségek szemszögéből Hajdúböszörmény, 2012. október 11. Tervezési törekvések a vidékfejlesztésben Dr. Mezőszentgyörgyi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4 II. CÉLRENDSZER ÉS TERVEZÉSI MÓDSZERTAN...5. 1. A helyzetfeltárás célja...5. 2. A tervezés módszertana...

TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4 II. CÉLRENDSZER ÉS TERVEZÉSI MÓDSZERTAN...5. 1. A helyzetfeltárás célja...5. 2. A tervezés módszertana... TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4 II. CÉLRENDSZER ÉS TERVEZÉSI MÓDSZERTAN...5 1. A helyzetfeltárás célja...5 2. A tervezés módszertana...6 III. TERVELŐZMÉNYEK...7 3. Az Átfogó Fejlesztési Terv...7

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5.

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Stratégiai Programrész 2014. június 5. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Bara Annamária Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális

Részletesebben

Újdonságok a vidékfejlesztési pályázatok rendszerében 2014-2020

Újdonságok a vidékfejlesztési pályázatok rendszerében 2014-2020 Újdonságok a vidékfejlesztési pályázatok rendszerében 2014-2020 Lelkes Miklós igazgató Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 2015. július 22. Az MVH által kezelt támogatások Európai Mezőgazdasági Garancia

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására FELHÍVÁS Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A Felhívás kódszáma: VEKOP-4.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Hódi Ágota Osztályvezető NAKVI, Monitoring és Tervezési Osztály Az előadás tartalma 1. A Vidékfejlesztési Program (VP) helye és szerepe a tervezésben 2. A Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Az integrált városfejlesztés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Az integrált városfejlesztés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Balatonföldvár, 2012. május 15. A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgató-helyettesének 2012. március 14-i angol nyelvű előadása alapján

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV 1 A.../2015. (VI. 26.) Kgy sz. határozat melléklete SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV Szeged, 2015. június 17. 2 Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Integrált

Részletesebben

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 TARTALOMJEGYZÉK REGIONÁLIS TÁMOGATÁSPOLITIKA 5 Kohéziós politika7 A regionális operatív programok

Részletesebben