Az Önkormányzati hírlevelek összes előző számai megtalálhatóak és letölthetőek itt: Önkormányzati hírlevél menüpont

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Önkormányzati hírlevelek összes előző számai megtalálhatóak és letölthetőek itt: www.oot.ro Önkormányzati hírlevél menüpont"

Átírás

1 II. évfolyam 85. szám október 15. TARTALOM: 1. Jogszabályfigyelő 2. Európai Uniós finanszírozások tájékoztató Az Önkormányzati Hírlevéllel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket, anyagokat a következő e- mail címekre várjuk: Az Önkormányzati hírlevelek összes előző számai megtalálhatóak és letölthetőek itt: Önkormányzati hírlevél menüpont

2 JOGSZABÁLYFIGYELŐ Az önkormányzati tevékenységeket szabályozó teljes jogszabályozás tanulmányozható/ letölthető a honlapon, az Önkormányzati törvénytár menüpontról. Utolsó aktualizálás: október Módosult az egészségügyi reform törvénye. A módosítások érintik az önkormányzati alárendeltségben levő korházak beruházásainak és felszerelésének központi finanszírozását is, kötelezővé téve a helyi hozzájárulást minimum 10 %-ban. (M.O. nr. 739/10.X.2014 Legea nr. 132/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative) A 95/2006-os Törvény módosított szövege (a módosítások pirossal vannak megjelölve) megtalálható és letölthető itt: Önkormányzati törvénytár menüpont, Egészségügy fejezet 2. Módosultak a hátrányos helyzetű gyermekek intézményesítésével kapcsolatos előírások (M.O. nr. 740/10.X.2014 Legea nr. 131/2014 pentru modificarea alin. (1) și (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului) A 272/2004-es Törvény módosított szövege (a módosítások pirossal vannak megjelölve) megtalálható és letölthető itt: Önkormányzati törvénytár menüpont, Gyermek- és családvédelem fejezet

3 PÁLYÁZATI FIGYELŐ Európai Uniós finanszírozások tájékoztató Mellékelten csatoljuk : - a Székelyföldi Regionális Önkormányzati Tanács gyilkostói találkozóján bemutatott prezentációt, - egy hosszabb anyagot, mely nem csak a Regionális és Adminisztratív Kapacitás OP-kban lévő lehetőségek bemutatását tartalmazza, hanem kiegészült a Humán Tőke Program vonatkozó rendelkezéseivel is, - egy rövid leírást a közösségalapú helyi fejlesztésről. Üdvözlettel, Szávics Petra (A részletes prezentáció megtalálható és letölthető az honlapon, Szakmai könyvtár menüpont, Európai Unió finanszírozási programok fejezet)

4 PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA

5 Európai Unió 2020-as Stratégiája Intelligens növekedés: az EU teljesítményének javítása az oktatás, kutatás/innováció és digitális társadalom területein Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság Inkluzív növekedés: a gazdasági, szociális és területi kohéziót előmozdító, magas foglalkoztatási arányt biztosító gazdaság

6 2020-as Célkitűzések 1. Foglalkoztatás Biztosítani kell, hogy a évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%- ot. 2. K+F Az Európai Unió GDP-jének 3%-át a kutatásba és a fejlesztésbe kell fektetni. 3. Éghajlatvédelem és fenntartható energiagazdálkodás Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-kal csökkenteni kell az 1990-es szinthez képest (vagy akár 30%-kal, ha adottak az ehhez szükséges feltételek). A megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni. Az energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani. 4. Oktatás A korai iskolaelhagyók arányát 10% alá kell csökkenteni. El kell érni, hogy a 30 és 34 év közötti uniós lakosok legalább 40%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezzen. 5. Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen Legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent.

7 Kiemelt kezdeményezések 2020 Európai Digitális Menetrend Innovatív Unió Mozgásban az Ifjúság Erőforrás-hatékony Európa Iparpolitika a Globalizáció Korában Új kézségek és Munkahelyek Menetrendje Szegénység Elleni Európai Platform

8 Tematikus célkitűzések 1) A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése 2) Az infokommunikációs technológiákhoz való hozzáférés és minőségi szolgáltatások javítása 3) A kis- és közepes vállalkozások versenyképességének növelése 4) Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra történő átállás támogatása 5) Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése 6) Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának növelése 7) A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti akadályok elhárítása 8) A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése 9) A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 10) Beruházás az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba 11) Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fejlesztése

9 Partnerségi Megállapodás - Megjelenik mind a 11 Tematikus Célkitűzés, melyek hozzájárulnak a következő öt kihíváshoz: - VERSENYKÉPESSÉG - EMBEREK ÉS TÁRSADALOM - INFRASTRUKTÚRA - ERŐFORRÁSOK - KÖZIGAZGATÁS ÉS KORMÁNYZÁS.

10 Operatív Programok Operatív Programok Nagy Infrastruktúra Operatív Program (volt Környezetvédelmi és Közlekedési OP) Regionális Operatív Program Humán Tőke Operatív Program Versenyképesség Operatív Program Adminisztratív Kapacitás Operatív Program Technikai Segítségnyújtás Operatív Program Nemzeti Vidékfejlesztési Program Halászati Operatív Program Leginkább Rászorulókat Támogató Operatív Program es pénzügyi allokációk 9,41 mld. euro 6,7 mld. euro 4,33 mld. euro 1,33 mld. euro 0,55 mld. euro 0,21 mld. euro 8 mld. euro 0,17 mld. euro 0,44 mld. euro

11 Regionális Operatív Program - Közlekedési infrastruktúra (TEN-T-hez kapcsolódóan), - Városfejlesztés/városrehabilitáció (utcák, terek, közterületek, zöldövezetek, közösségi, szociális, sport, szabadidős tevékenységeknek helyt adó épületek), - Energiahatékonyság (középületek pl. kórházak, iskolák - és lakóépületek energiahatékonyságának javítása, környezetbarát közvilágítás és közszállítás), - Műemlékvédelem (nemzetközi és országos jelentőségű; turisztikai hasznosítás céljából),

12 Regionális Operatív Program -Turizmusfejlesztés (gyógyfürdők, balneoklímaterápiás központok, sóbányák; gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés céljából), - Oktatási infrastruktúra (bölcsödék, óvodák, iskolák, szak- és műszaki iskolák/líceumok, egyetemek), - Szociális és egészségügyi infrastruktúra (járóbetegés sürgősségi ellátók, regionális kórházak, nappali ellátók, integrált központok, szociális/védett lakások) - Közösségvezérelt helyi fejlesztés (oktatási, egészségügyi, szociális, lakhatási és (szociális) gazdasági infrastruktúra) <-> Humán Tőke OP

13 Regionális Operatív Program -Pályázók: közigazgatási egységek - utak esetében megyei önkormányzatok + ADI - műemlékek esetében civil szervezetek és egyházak is - szociális ellátás esetében állami és magán akkreditált ellátó intézmények - felsőoktatási infrastruktúra esetében egyetemek

14 Regionális Operatív Program -Fontos: - integrált városfejlesztési stratégia részét kell képezzék a lakóépületek energiahatékonyságával, közterületek rehabilitációjával, fenntartható közszállítással kapcsolatos projektek (utóbbi esetében mobilitási tervek is szükségesek lehetnek), - pénzügyi eszközök használata (köz- és lakóépületek energiahatékonysága), - helyi stratégiák részét kell képezzék a turisztikai fejlesztési projektek.

15 Regionális Operatív Program -Fontos: - integrált városfejlesztési stratégia részét kell képezzék a lakóépületek energiahatékonyságával, közterületek rehabilitációjával, fenntartható közszállítással kapcsolatos projektek (utóbbi esetében mobilitási tervek is), - pénzügyi eszközök használata (köz- és lakóépületek energiahatékonysága), - helyi stratégiák részét kell képezzék a turisztikai fejlesztési projektek.

16 Adminisztratív Kapacitás O. Program - Humán erőforrás menedzsment, - Stratégiai és pénzügyi tervezés, - Koordinációs/együttműködési/konzultációs mechanizmusok, - Menedzsment rendszerek és eszközök fejlesztése, - Civil szervezetekkel, szociális partnerekkel, vállalkozói szférával való együttműködés, - Köztisztviselők készségfejlesztése, - Átláthatóság (adatkezelés), etika (összeférhetetlenség, érdekellentét), korrupció elleni harc.

17 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

18 as PROGRAMOZÁSI CIKLUS Pályázati lehetőségek kohéziós forrásokból önkormányzatok számára

19 BEVEZETŐ Jelen dokumentum három, as Operatív Program Regionális, Humán Tőke, Adminisztratív Kapacitás - keretén belül előrevetíthető, főként önkormányzatoknak szóló pályázati lehetőségek rövid bemutatását tartalmazza. Továbbá, kitér a Partnerségi Megállapodás és a kohéziós politika keretén belül finanszírozott programok ismertetésére is, valamint a hátrányos helyzetű közösségek társadalmi integrációját elősegíteni hivatott integrált eszközre, a közösségvezérelt helyi fejlesztésre. A dokumentum tájékoztató jellegű, a programok Európai Bizottságnak benyújtott, még el nem fogadott változata alapján készült és a későbbiekben kiegészül a Nagy Infrastruktúra Programban rendelkezésre álló pályázati lehetőségekkel is, annak benyújtása után október 14. Szávics Petra TARTALOM I. A Partnerségi Megállapodás 3 II as programok rövid ismertetése 4 III. Regionális Operatív Program 7 IV. Humán Tőke Operatív Program 13 V. Adminisztratív Kapacitás Operatív Program 19 VI. Közösségvezérelt helyi fejlesztés 22 2

20 I. A Partnerségi Megállapodás A ra vonatkozó Partnerségi Megállapodást 2014 augusztus 6.-án fogadta el az Európai Bizottság. Ez a as időszak tervezési folyamatának alapdokumentuma, mely magába foglalja az EU Kohéziós Politikájának pénzügyi alapjai (Strukturális Alapok és Kohéziós Alap SA/KA) által finanszírozott operatív programokat (OP), valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) felhasználásáról szóló programokat. Ugyanakkor, elősegíti az uniós források stratégiailag szervezettebb és egymást jobban kiegészítő felhasználását. Románia megközelítőleg 43 miliárd Euróból gazdálkodhat majd 2014 és 2020 között. Ebből, több, mint 22 miliárd áll majd rendelkezésre a kohéziós politikára, 8 miliárd a vidék- és mezőgazdasági fejlesztésekre, 10 miliárd a mezőgazdasági kifizetésekre. A Partnerségi Megállapodásban a rendelkezésre álló források arra a 11 Tematikus Célkitűzésre kerültek elosztásra, melyeket az unió meghatározott a as időszakra, az öt azonosított kihívás mentén (versenyképesség, emberek és társadalom, infrastruktúra, erőforrások, közigazgatás és kormányzás). 1. A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése 2. Az infokommunikációs technológiákhoz való hozzáférés és minőségi szolgáltatások javítása 3. A kis- és közepes vállalkozások versenyképességének növelése 4. Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra történő átállás támogatása 5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése 6. Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának növelése 7. A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti akadályok elhárítása 8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése 9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 10. Beruházás az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba 11. Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fejlesztése A dokumentum elfogadott változata itt érhető el: 3

21 II as programok rövid ismertetése A rendelkezésre álló forrásokat 9 országos Operatív Program keretén belül lehet majd megpályázni, illetve egyes Európai Területi Együttműködési Programok keretében (pl. Duna Transznacionális Program, Interreg Europe Interregionális program és a határon átnyúló együttműködési programok). Operatív Programok Benyújtás időpontja es pénzügyi allokációk Felelős tárca (Irányító Hatóság) Nagy Infrastruktúra Operatív Program (volt Környezetvédelmi és Közlekedési OP) Még nem került benyújtásra 9,41 mld. euro Uniós Alapok Minisztériuma Regionális Operatív Program augusztus 25. 6,7 mld. euro Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Tárca Humán Tőke Operatív Program augusztus 6. 4,33 mld. euro Uniós Alapok Minisztériuma Versenyképesség Operatív Program július 28. 1,33 mld. euro Uniós Alapok Minisztériuma Adminisztratív Kapacitás Operatív Program augusztus 25. 0,55 mld. euro Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Tárca Technikai Segítségnyújtás Operatív Program július 25. 0,21 mld. euro Uniós Alapok Minisztériuma Nemzeti Vidékfejlesztési Program július 1. 8 mld. euro Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minsiztérium Halászati Operatív Program Még nem került benyújtásra 0,17 mld. euro Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minsiztérium Leginkább Rászorulókat Támogató Operatív Program szeptember 13. 0,44 mld. euro Uniós Alapok Minisztériuma Európai Területi Együttműködési Programok Még nem kerültek benyújtásra 0,45 mld. Euro (RO oldali allokáció) Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Tárca 4

22 A fontosabb, kohéziós politika alatt megvalósuló, programok rövid ismertetése: Nagy Infrastruktúra Program Közlekedési és környezetvédelmi infrastruktúrát, támogat majd: például a TEN-T hálózatokhoz tartozó autópályákat, nemzeti és gyorsforgalmi utakat, de olyanokat is, melyek a TEN-T hálózathoz való kapcsolódást biztosítják. A környezetvédelmi komponens keretén belül víz és csatornahálózatok, valamint a hulladékgazdálkozással kapcsolatos beruházások folytatását, a természetvédelmi infrastruktúrát, az árvízekre és aszályra való felkészülés támogatását, a megújuló energiák, főleg a biogáz, biomassza és geotermális, előállítását, szállítását említhetjük. Regionális Operatív Program A városok, többek között a közintézmények energiahatékonyságának növelésére (pl. hőszigetelés, nyílászár- és égőcsere, fűtéskorszerűsítés, stb.), a közszállítás korszerűbbé, környezetbarátabbá tételére, a szennyezett területek és zöldövezetek rehabilitációjára, közművesítésre, utcák burkolatának felújítására, nemzetközi és országos fontosságú műemlékek felújítására és azok turisztikai célú hasznosítására pályázhatnak majd főként közigazgatási egységek. A megyék a a TEN-T hálózathoz közvetlenül vagy közvetetten csatlakozó megyei utak felújítására, vagy a megyei utakhoz tartozó, csatlakozó elkerülő utak, körforgalmak építésére, felújítására kaphatnak támogatást. A programon belül lehetőség lesz még turisztikai, egészségügyi, szociális és oktatási infrastruktúrába való beruházások támogatására. A KKV-k elsősorban, de nem kizárólag, a termelői vagy szolgáltatási egységek létrehozására, korszerűsítésére, bővítésére, valamint eszközbeszerzésre pályázhatnak. A program benyújtott változata itt érhető el: Humán Tőke Operatív Program Képzési, átképzési, tanácsadási tevékenységeket finanszíroz majd a munkanélküliek és ezen belül hangsúlyosan a fiatal munkanélküliek foglalkoztatottságának növelésére. Ugyanezt a célt fogják szolgálni a munkáltatók támogatására, a munkaerő mobilitásának és a vállalkozókedv ösztönzésére tervezett beavatkozások. A program másik két nagy komponense az oktatásra és a szociális kirekesztettség és szegénység elleni küzdelmre vonatkozik. Olyan projektek kaphatnak majd finanszírozást, melyek a korai iskolaelhagyás elleni küzdelmmel, az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosításával, az oktatás színvonalának és hatékonyságának növelésével (beleértve az oktatás munkaerőpiaci igényekhez való illeszkedését) foglalkoznak, vagy különböző szociális, oktatási és egészségügyi szolgáltatásokkal segítik a társadalmilag kirekesztetteket. A program benyújtott változata itt érhető el: Versenyképesség Operatív Program Vállalatok kaphatnak majd támogatást kutatás, technológiai fejlesztés és innovációs projektekre, de a programnak van egy információs és kommunikációs technológiák fejlesztésére irányuló komponense is. Egyes, stratégiák alapján beazonosított ágazatok kiemelt figyelmet kapnak, így például a kutatás területén a biogazdaság, energia, környezet és klímaváltozás, egészségügy, nano-technológiák, stb. 5

23 A program benyújtott változata itt érhető el: Adminisztratív Kapacitás Operatív Program A program a hatékonyabb, hozzáférhetőbb és átláthatóbb közigazgatásra és igazságszolgáltatásra helyezi a hangsúlyt. A közigazgatás területén olyan intézkedéseket tervez támogatni, melyek a döntéshozatali mechanizmusokat, valamint a közpénzek elköltését teszik hatékonyabbá. De támogatást kaphatnak a humán erőforrás menedzsment, illetve a közpolitikák, eljárásrendek minőségének javítását célzó tevékenységek is. Az igazságszolgáltatás esetében is hasonló területekre helyeződik a hangsúly. A program benyújtott változata itt érhető el: Leginkább Rászorulókat Támogató Operatív Program A program a as időszakban a mezőgazdasági tárca által megvalósított PEAD folytatása. Keretén belül a leginkább rászorulók élelmiszer-, gyerekeik tanszercsomagot kapnak majd 2014-ben egyszer, 2015-től kezdődően évi 2 alkalommal. A megvalósításban közreműködnek majd a Prefektúrák, megyei és helyi tanácsok. A kedvezményezettek a támogatásra való jogosultságot igazoló, névreszóló kuponokat kapnak majd. A program benyújtott változata itt érhető el: 6

24 III. Regionális Operatív Program A program célja: a közösségek életminőségének javítása és versenyképességének növelése. Allokáció: 6,7 miliárd Euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból + 105,10 millió Euró nemzeti társfinanszírozás Prioritási tengelyek és azok ERFA allokációja: PRIORITÁSI TENGELY ERFA FINANSZÍROZÁS (kevésbé fejlett régiók) 1 Technológiai transzfer fejlesztése ,00 2 KKV-k versenyképességének növelése ,00 3 Közintézmények energiahatékonyságának javítása ,23 4 Fenntartható városfejlesztés ,31 5 Kulturális örökség megőrzése és fenntartható kiaknázása ,53 6 Regionális és helyi közlekedési infrastruktúra fejlesztése ,00 7 Helyi gazdaságfejlesztés fenntartható turizmusfejlesztés által 101, ,00 8 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése ,89 9 Hátrányos helyzetű városrészek/közösségek gazdasági és szociális fellendítése ,04 10 Oktatási infrastruktúra fejlesztése ,00 11 Kadaszter és telekkönyvezés földrajzi kiterjesztése ,00 12 Technikai segítségnyújtás ,00 A helyi közigazgatási egységek számára fontos területek a program keretén belül: PRIORITÁSI TENGELY BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 3. Közintézmények energiahatékonyságának javítása 3.1 Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása a közcélú infrastruktúrákban, beleértve a középületeket és a lakóépületeket is; TEVÉKENYSÉGEK - Épületek külső hőszigetelése, - Fűtési és hűtési rendszerek korszerűsítése, - Megújuló energiák használata fűtés, valamint melegvíz előállítása céljából, 7

25 - Energetikai menedzsment rendszerek bevezetése, - Energiatakarékos és hosszú élettartamú égők beszerzése, - Minden egyéb, a projekt céljait elősegítő intézkedés, pl. liftcsere, egyéb felújítási munkálatok. Pénzügyi eszközök használata lehetséges! PÁLYÁZÓK - Központi és helyi közigazgatási intézmények. PRIORITÁSI TENGELY BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 4. Fenntartható városfejlesztés 4.1 Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása a közcélú infrastruktúrákban, beleértve a középületeket és a lakóépületeket is; TEVÉKENYSÉGEK - Lakóépületek/tömbházak külső hőszigetelése, - Lakóépületek távfűtési rendszerének korszerűsítése, - Lakóépületek házközponti fűtésrendszerének korszerűsítése, megújuló energiák használatának bevezetése, - Lakóépületek közös helységeinek energiahatékony égőkkel való felszerelése, - Energetikai menedzsment rendszerek bevezetése a lakóépületekben, - Minden egyéb energiahatékonységgal kapcsolatos intézkedés a lakóépületekben, - Energiahatékony közvilágítási rendszerek bevezetése, - Közvilágítási rendszerek távkezelése, - Városok közvilágítási rendszerének bővítése, - Minden egyéb, közterületekre vonatkozó energiahatékonysági intézkedés. Pénzügyi eszközök használata! Csak integrált városfejlesztési stratégia részeként meghatározott projektek! PÁLYÁZÓK - Helyi közigazgatási egységek (a lakóépületek esetében partnerségben a lakótársulásokkal). BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 4.2 Alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó stratégiák támogatása valamennyi területtípuson, de különösen a városi területeken, ideértve a fenntartható multimodális városi mobilitást és a kárenyhítést előmozdító alkalmazkodási intézkedések támogatását; TEVÉKENYSÉGEK - Közlekedési parkok új, környezetbarát, biztonságos és fogyatékosok számára is elérhető közlekedési eszközökkel való felszerelése (elsősorban villamosokkal), 8

26 - Villamosvonalak és villamosok felújítása, - Depók modernizálása, - Külön közlekedési sávok kialakítása, - Megállók korszerűsítése, intermodális megállók kialakítása, - Bicikliutak korszerűsítése, kialakítása, biciklikölcsönzők létrehozása, - Gyalogos utcák kialakítása, - Közlekedésmenedzsment szempontjából hatékony, innovatív videorendszerek felszerelése, - Parkolók és közlekedők számára e-ticketing rendszerek kialakítása, - Közlekedési infrastruktúra modernizálása, P+R parkolók kialakítása, - Fenntartható városi mobilitási tervek kidolgozása (szén-dioxid kibocsátás csökkentő stratégiák), - Zöldövezetek és kerülőutak kialakítása. Csak integrált városfejlesztési stratégia részeként meghatározott projektek! PÁLYÁZÓK - Városi helyi közigazgatási egységek (partnerségben a közszállítókkal) BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 4.3 A városi környezetfejlesztést, a városok megújítását, a rozsdaövezetek (köztük az átalakuló használatú területek) helyreállítását és szennyezésmentesítését és a légszenynyezettség csökkentését célzó intézkedések, valamint a zajcsökkentési intézkedések támogatása; TEVÉKENYSÉGEK - Szociális, közösségi, kulturális, sport és szórakozási tevékenységeknek otthont adó épületek építése/korszerűsítése/felújítása, - Városi közterületek (utcák, zöldövezetek, rozsdaövezetek, sétáló és bevásárló utcák) létrehozása/korszerűsítése/felújítása. Csak integrált városfejlesztési stratégia részeként meghatározott projektek! PÁLYÁZÓK - Városi helyi közigazgatási egységek PRIORITÁSI TENGELY BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 5. Kulturális örökség megőrzése és fenntartható kiaknázása 5.1 A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése; 9

27 TEVÉKENYSÉGEK Nemzetközi és országos jelentőségű műemlékek esetén: - Műemlékek restaurálása, alapozása, megőrzése, védelme, - Külső és belső freskók, falfestmények restaurálása, létrehozása, megőrzése, védelme, - Homlokzatok felújítása, - Belső berendezés: szellőztetőrendszerek, tűz-és betörésvédelmi rendszerek kialakítása, - Kulturális örökség kiállítása, - Turisztikai promóció és marketing. PÁLYÁZÓK - Helyi és központi közigazgatási egységek, egzházak, civil szervezetek és ezek partnerségei. PRIORITÁSI TENGELY BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 6. Regionális és helyi közlekedési infrastruktúra fejlesztése 6.1 A regionális mobilitás fokozása a közúti infrastruktúrűk TEN-T hálózatokhoz való kapcsolásával TEVÉKENYSÉGEK - A TEN-T hálózatokhoz kapcsolódó megyei utak felújítása, korszerűsítése, új megyei utak építése, melyek az autópályákhoz való kapcsolódást biztosítják, - A közlekedés biztonságát fokozó, megyei utakhoz tartozó elkerülő utak, körforgalmak létrehozása, - Felüljárók építése, korszerűsítése, valamint megyei utak TEN-T hálózathoz való kapcsolódását biztosító csomópontok, felhajtók kialakítása. PÁLYÁZÓK - Megyei önkormányzatok, valamint ezek társulásai (ADI) municípiumi, városi és községi önkormányzatokkal PRIORITÁSI TENGELY BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 7. Helyi gazdaságfejlesztés fenntartható turizmusfejlesztés által 7.1 A foglalkoztatásbarát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése által, az adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók átalakítását, valamint az egyes természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez való hozzáférhetőség javítását; TEVÉKENYSÉGEK - Fürdőhelyek, klímaterápiás és balneo-klímaterápiás központok közúti infrastruktúrájának felújítása, - Fürdőhelyek, balneo-klímaterápiás központok parkjainak, kertjeinek felújítása, - Gyógyvizek szállítási rendszereinek fejlesztése, - Fürdőhelyek, klímaterápiás és balneo-klímaterápiás központok 10

28 (beleértve a sóbányákat) kezelőbázisainak létrehozása, korszerűsítése, - Szabadidő turizmusra használt infrastruktúra létrehozása, korszerűsítése, - Természeti, közhasznú, turisztikai látványosságok kiépítése, - Megfigyelő, fényképező, filmező helyek kialakítása, - Menedékhelyek kiépítése, korszerűsítése, - Hegyi és vizi mentők számára figyelőpontok kialakítása, - Hegyi utak jelzése, - Kis nyomtávú vasúti vonalak felújítása, turisztikai célból fontos dombos és hegyi vidékeken, - Biciklis turizmus számára utak kialakítása, - Támogatott objektumok turisztikai marketingje. A beruházások helyi stratégia részei kell legyenek. A cél a turisztikai erőforrások fenntartható fejlesztése és a munkahelyeremtés! PÁLYÁZÓK - Helyi közigazgatási egységek vagy ezek partnerségei (vidékiek is) PRIORITÁSI TENGELY BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 8. Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése 8.1 A nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi befogadás előmozdítása, valamint a szociális szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés; TEVÉKENYSÉGEK - Integrált közösségi beavatkozási központok építése/ korszerűsítése/ felújítása/ kiegészítése, felszerelése, - Járóbeteg ellátók építése/ korszerűsítése/ felújítása/ kiegészítése, felszerelése, - Sürgősségi ellátók ellátók építése/ korszerűsítése/ felújítása/ kiegészítése/ felszerelése, - Regionális kórházak építése, - Nem rezidenciális, szociális szolgáltatást nyújtó intézmények korszerűsítése/ felújítása/ kiegészítése, felszerelése, - Szociális lakások, védett lakások építése/felújítása. PÁLYÁZÓK - Helyi közigazgatási egységek, valamint állami és magán szociális szolgáltatásokat nyújtó, akkreditált intézmények 11

29 PRIORITÁSI TENGELY BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 9. Hátrányos helyzetű városrészek/közösségek gazdasági és szociális fellendítése 9.1 A közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák keretében végzett beruházások TEVÉKENYSÉGEK - Lakhatási infrastruktúrába való beruházások szociális lakások építése/ korszerűsítése/ felújítása/, - Szociális, oktatási és egészségügyi infrastruktúrába való beruházások integrált egészségügyi és szociális beavatkozásokat nyújtó központok építése/ korszerűsítése/ felújítása, valamint oktatási intázmények korszerűsítése/ felújítása, - A hátrányos helyzetű közösség városi lakókörnyezetének felújítása, - Szociális gazdasági tevékenységekkel a munkaerőpiaci elhelyezkedés elősegítése (szociális gazdaság infrastruktúra). Közösség alapú tervezés és területi megközelítés alapján elkészített integrált stratégiák! Humán Tőke Programból finanszírozott projektekkel való szinergiák! A helyi akciócsoportok létrehozásához és az integrált stratégiák elkészítéséhez technikai segítséget lehet majd igényelni. PÁLYÁZÓK - Helyi akciócsoportok, melyek a helyi közigazgatási egységek, intézmények, vállalkozók, civil társadalom és a hátrányos helyzetű városi területen élő lakosok együttműködése során jön létre. PRIORITÁSI TENGELY BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 10. Oktatási infrastruktúra fejlesztése 10.1 Az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében TEVÉKENYSÉGEK - Bölcsödék építése/ felújítása/ korszerűsítése/ felszerelése, - Óvodák építése/ felújítása/ korszerűsítése/ felszerelése, - Általános iskolák (I-VIII osztály) építése/ felújítása/ korszerűsítése/ felszerelése, - Szakiskolák, műszaki iskolák és műszaki líceumok építése/ felújítása/ korszerűsítése/ felszerelése, - Felsőoktatási infrastruktúra építése/ felújítása/ korszerűsítése/ felszerelése. PÁLYÁZÓK - Helyi közigazgatási egységek, - Állami felsőoktatási intézmények. 12

30 IV. Humán Tőke Operatív Program A program célja: a munkaerő foglalkoztatottságának növelése, a társadalmi kirekesztettség és szegénység elleni küzdelem, valamint az életen át tartó tanulás ösztönzése. Allokáció: 4,22 Euró az Európai Szociális Alapból millió Euró Fiatalok Foglalkoztatása Kezdeményezés (YEI= Youth Employment Initiative) + 7,57 millió Euró nemzeti társfinanszírozás Prioritási tengelyek és azok ERFA allokációja: PRIORITÁSI TENGELY ESZA/YEI FINANSZÍROZÁS (kevésbé fejlett régiók) 1. Fiatalok foglalkoztatása kezdeményezés (YEI) ,00 2. NEETs (nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő) fiatalok helyzetének javítása ,00 3. Munkahelyeket mindenkinek ,00 4. Társadalmi befogadás és szegénység elleni küzdelem ,00 5. Közösségi szinten irányított helyi fejlesztés (CLLD) ,00 6. Oktatás és készségek ,00 7. Technikai segítségnyújtás ,00 A helyi közigazgatási egységek számára fontos területek a program keretén belül: PRIORITÁSI TENGELY BERUHÁZÁSI PRIORITÁS Stratégiai célkitűzés 4. Társadalmi befogadás és szegénység elleni küzdelem 4.1 A marginalizálódott közösségek például a romák társadalmigazdasági integrációja; I. Szegények és kirekesztettek számának csökkentése, főként a marginalizálódott közösségekben, integrált megközelítés által. TEVÉKENYSÉGEK - Oktatásban és képzésben való részvétel elősegítése/ növelése, korai iskolaelhagyás elleni küzdelem integrált projektek által (pl. étkezési és szállítási költségek, egészségügyi és szociális szolgáltatások, stb.) - Szubvenciók/ pénzügyi segítség nyújtása a munkaerőpiacra való belépés, a munkaerőpiacon való maradás, valamint képzési, továbbképzési, gyakornoki programokban való részvétel érdekében és ezekkel kapcsolatos egyéb tevékenységek (pl. díjak, voucherek, lakóhelyek minőségének javítása, egészségügyi körülmények javítása, 13

31 stb.) - Vállalkozókedv javítása a közösségen belül munkahelyteremtés céljából (pl. mikro-finanszírozás által), - Beilleszkedést elősegítő szociális vállalkozások fejlesztése, - Szociális szolgáltatások fejlesztésének és integrált egészségügyi és szociális közösségi szolgáltatások nyújtásának támogatása (pl. működési- és bértámogatás), beleértve az innovatív szolgáltatásokat is. Az intézkedések kiegészítik a Vidékfejlesztési Tervben finanszírozott nem rezidenciális típusú szociális infrastruktúra támogatásokat! - Pilot, global grant típusú, innovatív intézkedések támogatása (pl. gyerekek elhagyása elleni intézkedések, amennyiben azok fenntarthatósága biztosított, közösség által nyújtott szociális szolgáltatások, stb.) - Pilot, integrált projektek, melyek kitérnek a munkaerőpiaci elhelyezkedés, képzés, szociális, egészségügyi szolgáltatások és oktatás területére is, - Integrált képzési, szociális, lakhatással kapcsolatos projektek, melyekben önkéntesként részt vesznek a közösség képviselői is, - Közvetítő, támogató tevékenységek a közösségen belüli partnerségek kialakítása céljából, közösségi részvétellel, - Komplex helyi elemzések nem közösségalapú tervezés részeként melyek a helyi szükségleteket és fejlesztési lehetőségeket tárják fel a hátrányos helyzetű közösségekben és céljuk az elemzés alapján elkészített cselekvési terv megvalósítása, - Információs, tudatosító kampányok és egyéb, társadalmi felelősségvállalást, önkéntességet és aktív társadalmi befogadást elősegítő intézkedések. PÁLYÁZÓK - Központi és helyi közigazgatási intézmények partnerségben a szociális szolgáltatásokat nyújtó intézményekkel, akkreditált, szociális szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetekkel. Stratégiai célkitűzés II. Azon, hátrányos helyzetűek számának növelése, akik kiléptek a hátrányos helyzetből TEVÉKENYSÉGEK - Szociális, egészségügyi, munkaerőpiaci, képzési, stb. szolgáltatások nyújtása integrált megközelítésben is, - Szociális szolgáltatások fejlesztésének és integrált egészségügyi és szociális közösségi szolgáltatások nyújtásának támogatása (pl. működési- és bértámogatás), beleértve az innovatív szolgáltatásokat is. Az intézkedések kiegészítik a Regionális Operatív Programban finanszírozott 14

32 nem rezidenciális típusú szociális infrastruktúra támogatásokat! - Szubvenciók/ pénzügyi segítség nyújtása a munkaerőpiacra való belépés, a munkaerőpiacon való maradás, valamint képzési, továbbképzési, gyakornoki programokban való részvétel érdekében és ezekkel kapcsolatos tevékenységek (pl. díjak, voucherek, lakóhelyek minőségének javítása, egészségügyi körülmények javítása, stb.), - Információs, tudatosító kampányok és egyéb, társadalmi felelősségvállalást, önkéntességet és aktív társadalmi befogadást elősegítő intézkedések, - Egyéb, a kirekesztett, hátrányos helyzetű lakosok társadalmi befogadására irányuló tevékenységek. PÁLYÁZÓK - Központi és helyi szakintézmények partnerségben a releváns társadalmi szereplőkkel, - Szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények, akkreditált, szociális szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS Stratégiai célkitűzés 4.2 A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat; I. Jobb, minőségibb szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása TEVÉKENYSÉGEK - Adatgyűjtési, elemzési és előrejelzési kapacitások megszilárdítása a szociális ellátás és társadalmi befogadás területén, - A szociális ellátást és szolgáltatást nyújtó intézmények személyzetének képzése, - A hátrányos helyzetűek egyéni szükségleteinek beazonosítását elősegítő mechanizmusok kifejlesztése, - A szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos helyi igények felmérése, értékelése, - Standard integrált beavatkozási eszközök kialakítása. PÁLYÁZÓK - Központi és helyi szakintézmények partnerségben a releváns társadalmi szereplőkkel, - Szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények, akkreditált, szociális szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek, - Kutatási és felsőoktatási intézmények. 15

33 Stratégiai célkitűzés II. Jobb, minőségibb egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása TEVÉKENYSÉGEK - Terhesek és gyerekek ellátásában/gondozásában résztvevők számára metodológiai háttér kidolgozása, a személyzet nyomonkövetése és szükségleteinek, munkájuk hatékonyságának elemzése, - Metodológiai háttér kidolgozása, képzés és készségfejlesztés a prioritást képező betegségek megelőzésében, diagnosztizálásában és gyógyításában résztvevők számára, - Egészségügyi szolgáltatások és programok a betegségek megelőzése és korai felismerése érdekében, - Az országos jelentőségű egészségügyi programok megvalósításában résztvevő egészségügyi dolgozók kapacitásfejlesztése, - Eljárásrendek, képzések és tapasztalatcsere új technológiák és eszközök bevezetésével/használatával kapcsolatban, - Humán erőforrás fejlesztés, az alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés, minőségi szolgáltatások nyújtása céljából, - Féként hátrányos helyzetűek oktatása, tájékoztatása az egészségüggyel és az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos jogaikkal kapcsolatban. PÁLYÁZÓK - Egészségügyi Minisztérium/közintézmények. Stratégiai célkitűzés III. Az intézményesített szolgáltatásokról, közösségalapú szolgáltatásokra való áttérés TEVÉKENYSÉGEK - Az új szolgáltatásokat nyújtó intézmények működési és humán erőforrás költségeinek támogatása, - Asszisztensek és csecsemőgondozók (főleg a fogyatékos csecsemők gondozásában résztvevők) hálózatának fejlesztése, családi otthonokban nyújtott szolgáltatások fejlesztése, - A rezidenciális otthonokban elhelyezett fiataloknak nyújtott szolgáltatások fejlesztése, a fiatalok önálló életre való felkészítése céljából (integrált szociális és gazdasági projektek együttműködésben a vállalkozói szférával), - Minden egyéb, az intézményesített szolgáltatásokat közösségi szolgáltatásokkal felváltó intézkedés. 16

34 PÁLYÁZÓK - Releváns központi és helyi közintézmények, - Szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények, akkreditált, szociális szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek PRIORITÁSI TENGELY BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 5. Közösségi szinten irányított helyi fejlesztés (CLLD) 5.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák; TEVÉKENYSÉGEK - Helyi fejlesztési stratégiák elkészítéséhez nyújtott segítség - Integrált közösségfejlesztés: helyi szükségletelemzés a társadalmi integráció szemszögéből, fejlesztési stratégiák és tervek elkészítése, tájékoztatás, tanácsadás, képzés, - A Regionális Operatív Programban és a Vidékfejlesztési programban finanszírozott infrastrukturális beruházásokat kiegészítő szoft projektek, melyek célja a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem, - Integrált beavatkozások az oktatási rendszerben való részvétel elősegítése és a korai iskolaelhagyás elleni küzdelem céljából, - Szubvenciók/ pénzügyi segítség nyújtása a munkaerőpiacra való belépés, a munkaerőpiacon való maradás, valamint képzési, továbbképzési, gyakornoki programokban való részvétel érdekében és ezekkel kapcsolatos tevékenységek (pl. díjak, voucherek, lakóhelyek minőségének javítása, egészségügyi körülmények javítása, stb.) - Vállalkozókedv javítása a közösségen belül munkahelyteremtés céljából (pl. mikro-finanszírozás által), - Szociális, valamint integrált egészségügyi és szociális szolgáltatások nyújtása, - Pilot, integrált projektek, melyek vonatkoznak a munkaerőpiaci elhelyezkedés, képzés, szociális, egészségügyi szolgáltatások és oktatás területére is, - Pilot, integrált képzési, szociális, lakhatással kapcsolatos projektek, melyekben önkéntesként részt vesz a közösség is. PÁLYÁZÓK - Releváns központi és helyi intézmények, partnerségben a helyi társadalmi szereplőkkel, - Szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények, akkreditált, szociális szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek 17

35 PRIORITÁSI TENGELY BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 6. Oktatás és készségek 6.1 A fiatalok, különösen a nem foglalkoztatottak, oktatásban és képzésben nem részesülők, közöttük a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett és a marginalizálódott közösségekből jövő fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja, többek között az ifjúsági garancia végrehajtása révén; TEVÉKENYSÉGEK - Szakképzési programokon való részvétel, - Második esély típusú iskolai re-integrációs tevékenységek a tanulmányok befejezése céljából, - Formális és informális úton elsajátított készségek elismerése, - Egyéb, a prioritási tengely céljainak eléréséhez hozzájáruló intézkedések. PÁLYÁZÓK - Oktatási Minisztérium és alárendeltségében/koordinálásában résztvevő intézmények, - Akkreditált, köz- vagy magán oktatási intézmények, - Helyi közigazgatási egységek, melyek oktatási hatáskörökkel rendelkeznek, - Civil szervezetek. 18

36 V. Adminisztratív Kapacitás Operatív Program A program célja: egy modern és versenyképes gazdaságot fenntartani tudó közigazgatási és intézményrendszer kapacitásának fejlesztése. Allokáció: 553,19 millió Euró az Európai Szociális Alapból + 105,10 millió Euró nemzeti társfinanszírozás Prioritási tengelyek és azok ESZA allokációja: PRIORITÁSI TENGELY ESZA FINANSZÍROZÁS 1. Hatékony közigazgatás és igazságügy ,00 2. Hozzáférhető és átlátható közigazgatás és igazságügy ,00 3. Technikai segítségnyújtás ,00 A helyi közigazgatási egységek számára fontos területek a program keretén belül: PRIORITÁSI TENGELY BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 7. Hatékony közigazgatás és igazságügy 7.1 Azon közigazgatási szervek és közszolgálatok intézményi kapacitásának és hatékonyságának növelésébe történő beruházások országos, regionális és helyi szinten, amelyek célja a reformok, a jobb szabályozás és a jó kormányzás megvalósítása. TEVÉKENYSÉGEK - Humán erőforrás menedzsment jogi és intézményes hátterének megteremtése: pl. motivációs politikák módosítása, munkakörök módosítása, felvételi eljárások felülvizsgálása, stb. - Modern humán erőforrás menedzsment eszközök bevezetése, a közigazgatás szakmaibbá és vonzóbbá tétele: pl. egységes fizetési és értékelési eljárásrendek bevezetése, humán erőforrás politikák monitorizálása, humán erőforrás menedzserek képzése, tapasztalatcsere, stb. PÁLYÁZÓK - Releváns, hatáskörrel rendelkező központi intézmények, - Közigazgatási egységek és a közigazgatási egységek társulásai, - Felsőoktatási és kutatási intézetek, Román Akadémia, - Ezek között kialakított partnerségek, stb. PRIORITÁSI TENGELY BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 8. Hozzáférhető és átlátható közigazgatás és igazságügy 8.1 Azon közigazgatási szervek és közszolgálatok intézményi kapacitásának és hatékonyságának növelésébe történő beruházások 19

37 országos, regionális és helyi szinten, amelyek célja a reformok, a jobb szabályozás és a jó kormányzás megvalósítása. Stratégiai célkitűzés 2.1 Helyi közögazgatási struktúrák és intézmények modernizálása minőségi közszolgáltatások nyújtása céljából TEVÉKENYSÉGEK - Stratégiai és pénzügyi tervezés: pl.: döntéshozatali mechanizmusokhoz kapcsolódó eljárásrendek bevezetése/bővítése, pénzügyi tervezési módszerek bevezetése, stratégiák megvalósítása, közpénzek elköltésének hatékonyabbá tétele, stb. - Koordinációs/együttműködési/konzultációs mechanizmusok bevezetése: pl. koordinációs/ együttműködési/konzultációs mechanizmusok bevezetésea helyi fejlesztés céljából a helyi kulcsszereplőkkel, közszolgáltatások hatékonyabbá tétele, tapasztalatcsere, stb. - Helyi szintű menedzsment rendszerek és eszközök fejlesztése: pl.: menedzsment rendszerek bevezetése, bővítése, egyszerűsített rendszerek bevezetése a polgárokkal és vállalkozókkal való kapcsolattartásban, ügyintézésben, tapasztalatcsere/hálózatépítés, stb. - Civil szervezetekkel és szociális partnerekkel kapcsolatos intézkedések: pl.: közszolgáltatások nyújtásának külső monitoringja és értékelése, helyi fejlesztéssel kapcsolatos eljárásrendek/mechanizmusok/készségek, helyi szereplők konzultációs mechanizmusainak kidolgozása és bevezetése, szociális párbeszéd kereteinek kidolgozása/annak megalapozása, stb. - Készségfejlesztés: pl.: helyi köztisztviselők képzése, stratégiai tervezés, pénzügyi tervezés, közpolitikák, stb. témakörökben, tapasztalatcsere/hálózatépítés, stb. PÁLYÁZÓK - Helyi közigazgatási egységek és intézmények, - Civil szervezetek és szociális partnerek, - Ezek között kialakított partnerségek, stb. Stratégiai célkitűzés 2.2 Közintézmények átláthatóságának, etikusságának és integritásának növelése TEVÉKENYSÉGEK - Átláthatóság: adatkezelés és adatok publikálásával, menedzsmentjével kapcsolatos standardok bevezetése, ezzel kapcsolatos intézkedések, partnerségek civil szervezeteikkel és vállalkozókkal a nyilvános adatok felhasználásával kapcsolatossan, adatkezeléssel kapcsolatos képzések, stb. - Etika és interitás: összeférhetetlenséggel és érdekellentéttel kapcsolatos jogi háttér javítása, kockázatelemzés, megelőző 20

38 programok, tájékoztató kampányok, képzések, stb. - Korrupció elleni harc: jó gyakorlatok átültetése, felmérések, tájékoztató kampányok a lakosság körében, képzések a köztisztviselők számára, korrupció ellenes intézkedések, közbeszerzések ellenőrzése, belső audit és kontroll funkciók megerősítése, ehhez kapcsolódó képzések, stb. - Releváns, hatáskörrel rendelkező központi intézmények, - Közigazgatási egységek és a közigazgatási egységek társulásai, partnerségben a civil szervezetekkel/szociális partnerekkel/ felsőoktatási és kutatási intézményekkel, - Civil szervezetek és szociális partnerek, - Felsőoktatási és kutatási intézetek, Román Akadémia, - Ezek között kialakított partnerségek, stb. 21

39 VI. Közösségvezérelt helyi fejlesztés A közösségvezérelt helyi fejlesztés a Regionális Operatív Programban, Vidékfejlesztési Programban és a Humán Tőke Programban jelenik meg, főként a hátrányos helyzetű, marginalizált közösségek társadalmi integrációjával kapcsolatban. Integrált stratégiák részét képező projekteket fognak majd a felsorolt programok finanszírozni városokban, illetve vidéken. Míg a Humán Tőke Operatív Program minden esetben a kiegészítő, szoft típusú projekteket finanszírozza, addig a stratégiák részét képező infrastrukturális beruházásokra a Regionális Operatív Programból (városi, minimum főt számláló városrészek esetében), valamint a Vidékfejlesztési Programból (községek és kisvárosok maximum lakos - esetében) lehet majd támogatást kapni. Első lépésként a stratégiák elkészítésére is lesznek majd pályázati felhívások. Az Európai Bizottság elkészített egy útmutatót mely bemutatja az integrált eszköz használatát lépésről lépésre. Az Iránymutatás a közösségvezérelt helyi fejlesztésről helyi szereplők számára itt érhető el: _actors_hu.pdf A Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium által a Világbanktól megredelt, az eszköz romániai használatát előkészítő dokumentum, a hátrányos helyzetű és marginalizált városi közösségek atlasza, egyes kiválasztott közösségek már elkészült stratégiája köztük a marosvásárhelyi Hidegvölgy stratégiája - valamint a megvalósítást elősegítő kézikönyv itt érhető el: A közösség által irányított helyi fejlesztés rövid bemutatása (egy másik, szintén az Európai Bizottság által elkészített dokumentum alapján 1 ) A) Mi a közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD= Community Led Local Development)? A CLLD, olyan konkrét, a LEADER-hez hasonló integrált eszköz, amely a régiók/közigazgatási határok alatti szinten használható, és helyi szinten egészíti ki az egyéb fejlesztési támogatásokat.egységes módszertan alkalmazását feltételezi a közösség által irányított helyi fejlesztésben, amely: konkrét, szubregionális szintű területekre összpontosít; közösség által irányított, a helyi nyilvánosságot és a magánszektor társadalmi gazdasági érdekeit képviselő helyi akciócsoportokkal; olyan integrált és több szektort felölelő, területspecifikus helyi fejlesztési stratégiákon keresztül valósul meg, amelyik kialakításukkal figyelembe veszik a helyi igényeket és lehetőségeket;

40 továbbá figyelembe veszi a helyi igényeket és lehetőségeket, a helyi környezetben innovatív jellemzőket foglal magába, hálózatépítési tevékenységeket, valamint értelemszerűen együttműködést is tartalmaz. Ez az egységes módszertan lehetővé teszi majd az alapok egymáshoz kapcsolt és integrált felhasználását a helyi fejlesztési stratégiák megvalósításában. B) A CLLD hatásai: a helyi közösségeket ösztönzik az integrált, alulról építkező megközelítések kidolgozására olyan körülmények esetén, amikor strukturális váltást igénylő területi és helyi kihívásokra kell reagálni; fejlesztik a közösségi kapacitásokat és ösztönzik az innovációt (beleértve a társadalmi innovációt is), a vállalkozói tevékenységet és a változásra való képességet, ehhez eszközként a közösségek és területek kihasználatlan lehetőségeinek fejlesztését és felfedezését célozza meg; elősegítik a közösségi irányítást a közösségen belüli részvétel növelésével, a sajátnak érezhetőséggel (ezek a tényezők az EU szakpolitikáinak eredményességét is fokozhatják); továbbá segítik a többszintű kormányzást a helyi közösségek számára olyan struktúrát biztosítva, amelyen keresztül minden területen teljes mértékben részt vehetnek az EU-célkitűzések megvalósításának alakításában. C) A CLLD fő elemei: A helyi akciócsoportoknak olyan, a helyi nyilvánosságot és a magánszektor társadalmigazdasági érdekeit képviselő személyekből kell állniuk például vállalkozókból és szövetségeikből, helyi hatóságokból, területeket vagy vidékeket összefogó szövetségekből, állampolgári csoportokból (például kisebbségek, idősek, férfiak/nők, ifjúság, vállalkozók stb.), közösségi és önkéntes szervezetekből stb. A kiválasztási döntéseknél a szavazatok legalább 50 %-át olyan partnereknek kell adniuk, amelyek nem közhatalmak, és egyetlen érdekcsoport sem rendelkezhet a szavazatok 49 %-ot meghaladó részével. A helyi fejlesztési stratégiáknak összhangban kell állniuk a ESB-alapok (Európai Strukturális és Beruházási Alapok) azon megfelelő programjaival, amelyekből támogatást kapnak. A stratégiáknak meg kell határozniuk, hogy mely területre és populációra vonatkoznak; tartalmazniuk kell a fejlesztési igények és a terület lehetőségeinek elemzését, többek között GYELV (gyengeségek, erősségek, lehetőségek, veszélyek, angol betűszóval: SWOT) elemzést is, valamint ismertetniük kell a célkitűzéseket, a stratégia integrált és innovatív jellemzőit, beleértve a kimenet vagy eredmény szempontjából mérhető célkitűzéseket is. A stratégiáknak egy cselekvési tervet is tartalmazniuk kell, amely bemutatja, hogyan feleltethetők meg a célkitűzések konkrét projekteknek, irányítási és monitorozási intézkedéseknek, valamint pénzügyi tervnek is szerepelnie kell bennük. Adott helyi stratégia esetében a terület és népesség szerinti hatókörnek koherensnek és célzottnak kell lennie, valamint meg kell lennie a hatékony végrehajtáshoz elégséges kritikus tömegnek. A helyi akciócsoportok dönthetnek azon tényleges területek és populáció meghatározásáról, amelyekre stratégiájuk vonatkozik majd, de ezeknek összhangban kell állniuk a közös előírásokat tartalmazó rendelet 33. cikkében (6) lefektetett feltételekkel. A népesség mérete legalább és legfeljebb lehet. 23

ISZEF előadás munkacsoportok. 2013. október

ISZEF előadás munkacsoportok. 2013. október ISZEF előadás munkacsoportok 2013. október A stratégia célrendszere 2 A 2007-2013-as tapasztalatok beépítése Fenntartói szemlélet (pénzügyi fenntarthatóság, jogszabályi környezet) Adminisztráció egyszerűsítése

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVEZÉSI FŐOSZTÁLY 2016. JANUÁR 15. Szűkülő

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TERVEZÉS HETE Tervezés Hete HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) 2013. december 9-12. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21 OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Készült a Revita Alapítvány kutatóműhelyében Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI 3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁKHOZ Nemzeti Fejlesztési Terv I-II. Az uniós támogatások hozzáférésének és felhasználásának alapdokumentuma a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSI FORRÁSOK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7.

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014. november 7. Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 10 1.1 A tervezési intézményi háttere... 10 1.2 A tervezési folyamat

Részletesebben

Új Magyarország 2007-2013

Új Magyarország 2007-2013 Új Magyarország 2007-2013 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Tab, 2006. november 27. A piaci és a nem piaci szférában részt vevők aránya 2004 11% Közigazgatás és közszolgáltatások Nyugdíjasok 40%

Részletesebben

Európa 2020. Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról

Európa 2020. Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról Európa 2020 Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról Készítette: Letenyei Katalin Orsolya Seper Vivien Sinkó Lilla Simon Dorottya Siska Enikő Tamándl László Trencsényi Tibor 1 1. Az

Részletesebben

Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Alapja: nemzeti stratégiai jelentések Cél: nemzeti szinten javítani az átláthatóságot, ösztönözzék az elszámoltathatóságot Az aktív végrehajtás

Részletesebben

2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65

2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65 2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65 A BIZOTTSÁG 215/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. március 7.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra,

Részletesebben

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 TARTALOMJEGYZÉK REGIONÁLIS TÁMOGATÁSPOLITIKA 5 Kohéziós politika7 A regionális operatív programok

Részletesebben

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten TÁMOP-7.2.1-11/K Technikai segítségnyújtás 1085 Budapest,

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/Innovatív Erdély pg. 1 of 13 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja Operatív program megnevezése Tematikus célkitűzés Indikatív forrás-allokáció (%) 1.

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 GINOP-ról általánosságban Magyarország -a Budapestet és Pest megyét magába foglalóközép-magyarország Régiót leszámítva - nem éri el az EU átlag

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Az integrált városfejlesztés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Az integrált városfejlesztés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Balatonföldvár, 2012. május 15. A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgató-helyettesének 2012. március 14-i angol nyelvű előadása alapján

Részletesebben

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Gönc Város

Részletesebben

A programhoz a Stratégiai Környezeti Vizsgálat az ÖKO Zrt koordinálásában készült.

A programhoz a Stratégiai Környezeti Vizsgálat az ÖKO Zrt koordinálásában készült. A programhoz a Stratégiai Környezeti Vizsgálat az ÖKO Zrt koordinálásában készült. Versenyképes Közép-Magyarországért OP Ex-ante értékelési jelentés Vezetői összefoglaló 2015. január 5.-i (EU Bizottságnak

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN EU Pályázati Nap a térség gazdasági szereplőinek 2016. február 10. Dunabogdány, Művelődési

Részletesebben

Endogén megközelítések a területfejlesztésben. 1. A térbeliség összefüggései 2015.12.03. A világgazdaság változási trendje. A vidékgazdaság állapota

Endogén megközelítések a területfejlesztésben. 1. A térbeliség összefüggései 2015.12.03. A világgazdaság változási trendje. A vidékgazdaság állapota Endogén megközelítések a területfejlesztésben 1. A térbeliség összefüggései,, A siker fenntartásáért nap, mint nap meg kell küzdeni csak a hanyatlás megy magától (Enyedi, 1998) Dr. Káposzta József A TERÜLETI

Részletesebben

A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után

A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály 2014. május 16. Mezőgazdaság versenyképessége A vidékfejlesztési politika céljai Hosszú távú

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 7 1.1 A tervezési intézményi háttere... 7 1.2 A tervezési folyamat intézményi háttere...

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS (1. SZÁMÚ MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT) (v.06.) 2013. június 5. Tartalomjegyzék 1. Jövőkép és átfogó célok... 3 1.1. Zala megye

Részletesebben

Tartalom: I. A regionális fejlesztést célzó

Tartalom: I. A regionális fejlesztést célzó Tartalom: oldal: I. A regionális fejlesztést célzó Európai Uniós támogatásokról...1 II. 2004-2006-os programok...2 III. Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés Magyarországon 2004-2006...14 IV. A 2007 és 2013

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020. http://fejlesztes.bacskiskun.hu/

Bács-Kiskun 2020. http://fejlesztes.bacskiskun.hu/ Bács-Kiskun 2020 www.fejlesztes.bacskiskun.hu 2 Europa 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája 7 zászlóshajó Európai digitális menetrend Innovatív Unió Mozgásban az ifjúság

Részletesebben

A Kormány 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 7. szám 427 A Kormány 1006/. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány a) megállapítja

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.14. COM(2015) 639 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Munkahelyteremtést és növekedést támogató beruházások Az európai strukturális és beruházási alapok hozzájárulásának maximalizálása

Részletesebben

A 2014-20-as pénzügyi ciklus tervezési feladatai

A 2014-20-as pénzügyi ciklus tervezési feladatai A 2014-20-as pénzügyi ciklus tervezési feladatai Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató, OSZB társelnök Szaktanácsadás 2013 EMVA FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA Összes forrás: 1300-1400 Mrd Ft I. tengely: A mezőgazdasági

Részletesebben

Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési

Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1 Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS -

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN C. ÁROP- 1.A.3-2014 PROJEKT KERETÉBEN Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely város Információs Gazdaság Stratégiája és a stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer Az Információs Gazdaság Stratégia készítési projekt

Részletesebben

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TAMÁSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: új források, új szabályozások, új lehetőségek konferencia Budapest, 2014. október 28. A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Kükedi

Részletesebben

TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN

TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN PÁLYÁZAT CÉLJA: A Felhívás célja, hogy a megyei jogú város önkormányzatának vezetésével, a megyei jogú

Részletesebben

Fekete Dávid: Az EU regionális politikájának városfejlesztést támogató új eszközei a 2014-2020- as programozási időszakban

Fekete Dávid: Az EU regionális politikájának városfejlesztést támogató új eszközei a 2014-2020- as programozási időszakban Fekete Dávid: Az EU regionális politikájának városfejlesztést támogató új eszközei a 2014-2020- as programozási időszakban Bevezetés Európa történetében a városok hosszú évszázadok óta kiemelkedő szerepet

Részletesebben

Nagy Viktória SZEFIT elnök. A fiatalok munkaerő-piaci helyzete Magyarországon

Nagy Viktória SZEFIT elnök. A fiatalok munkaerő-piaci helyzete Magyarországon Nagy Viktória SZEFIT elnök A fiatalok munkaerő-piaci helyzete Magyarországon Milyen ma fiatalnak lenni Magyarországon? A magyar fiatalok legégetőbb problémái a Magyar Ifjúság 2012 kutatás eredményei alapján:

Részletesebben

a K&H Bank segíti Önt a felkészülésben! Boros Balázs

a K&H Bank segíti Önt a felkészülésben! Boros Balázs EU 2014 2020 a K&H Bank segíti Önt a felkészülésben! Boros Balázs EU 2020 prioritások MFF 2014-2020 az EU bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 1 %-a EU átlag Magyarország induló érték vállalás foglalkoztatottság

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA II. JAVASLATTEVŐ FÁZIS Kecskemét 2013 Tartalom 1. A MEGYE JÖVŐKÉPE... 3 2. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK ALAPELVEI... 6 3. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették Miskolci Kistérség Többcélú Társulása Stratégiai és Operatív Program (2007-2013) Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS Készült Nagyecsed Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2015. Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megye Integrált Területi Programjának

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési kerete

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési kerete Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési kerete A kis-és középvállalkozások versenyképességének javítása

Részletesebben

MultiContact. Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi Kistérségben (ROP 3.2.1 2004-09-0002/37) 2006. november 30.

MultiContact. Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi Kistérségben (ROP 3.2.1 2004-09-0002/37) 2006. november 30. DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (2007-2010) A stratégia a Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében elnyert Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi

Részletesebben

UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK REGIONÁLIS FEJLESZTÉS UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK REGIONÁLIS FEJLESZTÉS A STRUKTURÁLIS ALAPOK, VALAMINT AZ ÁLTALÁNOS (GAZDASÁGI) ÉRDEKŰ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA

Részletesebben

FEJLESZTÉS- POLITIKA 2014 UTÁN DR. HABIL MEZŐ FERENC ÜGYVEZETŐ ÉARFÜ NONPROFIT KFT.

FEJLESZTÉS- POLITIKA 2014 UTÁN DR. HABIL MEZŐ FERENC ÜGYVEZETŐ ÉARFÜ NONPROFIT KFT. FEJLESZTÉS- POLITIKA 2014 UTÁN DR. HABIL MEZŐ FERENC ÜGYVEZETŐ ÉARFÜ NONPROFIT KFT. A LEGTÖBBEN INKÁBB MEGHALNAK, MINTSEM GONDOLKODNÁNAK. SOKAN MEG IS HALNAK BERTRAND RUSSEL (1870-1972) nyugodtan mondhatjuk,

Részletesebben

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Debrecen Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Készítette: Euro Régió Ház Kft. INNOVA

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 STRATÉGIAI TANULMÁNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA (TÁMOP-7.2.1-11/K-2015) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

7. FEJEZET Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), az operatív programok, pályázati lehetőségek

7. FEJEZET Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), az operatív programok, pályázati lehetőségek 7. FEJEZET Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), az operatív programok, pályázati lehetőségek Ebben a fejezetben az Olvasó megismerkedhet az Új Magyarországi Fejlesztési Terv célrendszerével, az

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2016. február 2. Készítette: Metacom 96. Oldal 0

GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2016. február 2. Készítette: Metacom 96. Oldal 0 GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2016. február 2. Készítette: Metacom 96 A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP PÁLYÁZATI PROGRAMOK ELFOGADÁSÁNAK FOLYAMATA EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. OP EU 2020 stratégia(2010 2020) 11 tematikus cél Kohéziós politika rendeletei

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. és II. priorítás

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. és II. priorítás Gazdaságfejleszti Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. II. priorítás Prioritás A prioritás egyedi célkitűzei A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedek

Részletesebben

Az Európai Területi Együttműködés célkitűzés programjai... 3 Közép-Európai transznacionális program... 3 Dél-Kelet-Európai transznacionális

Az Európai Területi Együttműködés célkitűzés programjai... 3 Közép-Európai transznacionális program... 3 Dél-Kelet-Európai transznacionális HÍRLEVÉL A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKRÓL 2013. SZEPTEMBER Az Európai Területi Együttműködés célkitűzés programjai... 3 Közép-Európai transznacionális program... 3 Dél-Kelet-Európai

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 (TOP 3.0 változat, 2013. szeptember 26.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Témafelelős: dr. Tombácz Endre Készítette: ÖKO ZRt. Megrendelő: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Budapest, TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kihívások, előttünk álló feladatok a kormányzat szemszögéből (Szakmai és civil szervezetekkel való együttműködés lehetőségei )

Kihívások, előttünk álló feladatok a kormányzat szemszögéből (Szakmai és civil szervezetekkel való együttműködés lehetőségei ) OLAJOS Péter Energia- és klímapolitikai helyettes államtitkár Kihívások, előttünk álló feladatok a kormányzat szemszögéből (Szakmai és civil szervezetekkel való együttműködés lehetőségei ) 2010. október

Részletesebben

GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai

GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai Kovács Gergő Péter kistérségi referens Gödöllő Város Polgármesteri Hivatal Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 2014. szeptember 10. Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. INNOVA Észak-alföld

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. (Megyeháza földszint 1, Képviselői Iroda) Javasolt

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye Területfejlesztési Programja Stratégiai munkarész Közvitára szánt változat

Jász-Nagykun-Szolnok megye Területfejlesztési Programja Stratégiai munkarész Közvitára szánt változat Jász-Nagykun-Szolnok megye Területfejlesztési Programja Stratégiai munkarész Közvitára szánt változat Dr. habil. Mező Ferenc ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Megyei tervezés 2014-2020 2012. január 1. megyei

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) 2015 2015. november A vélemények elektronikus benyújtásának helye: szeged_its1mod_velemenyek@szeged.eu

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Székesfehérvár, 2014. május 30. Dokumentum történet Verzió címe Verzió dátuma Nem végleges, továbbfejlesztése tervezett

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

TOP GINOP források az okos város projektek szolgálatában

TOP GINOP források az okos város projektek szolgálatában TOP GINOP források az okos város projektek szolgálatában Turóczy László helyettes államtitkár Budaörs, 2016. május 5. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Gazdaságtervezésért és Versenyképességért Felelős Helyettes

Részletesebben

8.3.4 Minőségi agrártermékek előállítása, feldolgozás feltételeinek javítása operatív program... 34 8.3.5 Rossz minőségű termőföldek

8.3.4 Minőségi agrártermékek előállítása, feldolgozás feltételeinek javítása operatív program... 34 8.3.5 Rossz minőségű termőföldek Tartalom Tartalom... 1 1. Bevezetés... 4 1.1 A koncepció előnyei... 4 1.2 Miért van szüksége Fényeslitkének településfejlesztési koncepcióra, és programozásra?... 4 1.3 Kihívások... 4 2. Munkamódszerek....

Részletesebben

A 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK UNIÓS ÉS HAZAI FINANSZÍROZÁSÚ KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEI

A 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK UNIÓS ÉS HAZAI FINANSZÍROZÁSÚ KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEI A 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK UNIÓS ÉS HAZAI FINANSZÍROZÁSÚ KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEI AZ EURÓPAI UNIÓ 2014-2020 IDŐSZAKRA VONATKOZÓ FINANSZÍROZÁSI POLITIKÁJA A támogatások az Európai Unió gazdasági,

Részletesebben

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019)

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019) Melléklet a 22/2015. (III. 26.) KT határozathoz Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a következő

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. szeptember 18. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 5.0 VÁLTOZAT

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 5.0 VÁLTOZAT TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 5.0 VÁLTOZAT TERVEZET 2014. május 9. Készítette a Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal közreműködésével CCI Cím Verzió 4.0

Részletesebben

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2009. június 9. ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Programelemek. Gyógyító Magyarország Egészségipari Program. Zöldgazdaság-fejlesztési Program. Vállalkozásfejlesztési Program

Programelemek. Gyógyító Magyarország Egészségipari Program. Zöldgazdaság-fejlesztési Program. Vállalkozásfejlesztési Program ÚSZT 2011. Programelemek Gyógyító Magyarország Egészségipari Program Zöldgazdaság-fejlesztési Program Vállalkozásfejlesztési Program Tudomány Innováció Program Foglalkoztatási Program Közlekedésfejlesztési

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció RÁCKEVE VÁROS Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása című

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ ÉS BEVEZETÉS

ÖSSZEFOGLALÓ ÉS BEVEZETÉS INTERREG IIIA Közösségi Kezdeményezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 Szlovénia-Magyarország- Horvátország Programkiegészítő Dokumentum 2005. július 7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program, új kihívások, lehetőségek

Vidékfejlesztési Program, új kihívások, lehetőségek Vidékfejlesztési Program, új kihívások, lehetőségek SZOMSZÉDOLÁS VIDÉKFEJLESZTÉS A VELENCEI-TÓNÁL ÖTLETADÓ JÓ GYAKORLATOK című mikrokonferencia és szakmai bemutató 2015. október 20. Vidékfejlesztési támogatási

Részletesebben

Pályázati lehetőségek önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek számára

Pályázati lehetőségek önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek számára Pályázati lehetőségek, intézmények és civil szervezetek számára Pályázati felhívás címe A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések Tanoda típusú programok TÁMOP-3.3.9.A-12/2

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP SLIDE HEADING EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. OP EU 2020 stratégia(2010--2020) 11 tematikus cél Kohéziós politika rendeletei (2014--2020) Szabályok

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember Fejezet: Tartalom

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN SZOCIÁLIS ELLÁTÁSHOZ ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZÉSHEZ TARTOZÓ EGYES KÖZSZOLGÁLTATÁST VÉGZŐ INTÉZMÉNYEK VERSENYKÉPESSÉGI SZEMPONTÚ

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható A megalapozó

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its MUNKACÍM: ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) DOKUMENTÁCIÓ CÍM: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia

II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia TAMÁSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata. Készült: 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata. Készült: 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Készült: 2015. június 2013-2018 1 Tartalom Tartalom... 2 1. Bevezetés... 4 A

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA, TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT helyzetfeltárás és helyzetelemzés, helyzetértékelés

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE

BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 készült a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiája és a Balaton Régió Komplex Térségi Programja alapján 2006. június 21. (módosítva:

Részletesebben

Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014

Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014 Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014 2 1.BEVEZETŐ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény előírásai szerint az önkormányzatoknak Gazdasági Programot (továbbiakban: Program) kell készíteni.

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft.

SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Integrált

Részletesebben

Ajánlat. Dévaványa Város Önkormányzat. pályázati tanácsadási, pályázatírási és projekt menedzsment. szolgáltatási igényeit illetően

Ajánlat. Dévaványa Város Önkormányzat. pályázati tanácsadási, pályázatírási és projekt menedzsment. szolgáltatási igényeit illetően Ajánlat Dévaványa Város Önkormányzat pályázati tanácsadási, pályázatírási és projekt menedzsment szolgáltatási igényeit illetően 1. Cégbemutatás Az INFINITY Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 10 éve

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 Készült a VEKOP 4.0 2014. május 8-i változata alapján STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projektvezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Magyar Emőke Készítette: ÖKO ZRt. 2014. augusztus TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Képviselő testületi jóváhagyásra 2016. február 01. Urban Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19 21. Tel: +36 1 242 2257 Fax: +36 1 242 2257 E mail: urbanlis@urbanlis.hu

Részletesebben

Projekt kidolgozása Alsópetény érint Alsópetény gyermek élménypark 59 000 53 100 ÉMOP 2 1 2 igen folyamatban. Projekt kidolgozása rekonstrukciója

Projekt kidolgozása Alsópetény érint Alsópetény gyermek élménypark 59 000 53 100 ÉMOP 2 1 2 igen folyamatban. Projekt kidolgozása rekonstrukciója Projektgazda (szervezet) neve MESSEFALVA Alsópetény Projekt Kft. Bánk Község Önkormányzata Becsült teljes Támogatási Vonatkozó Területi Prioritás Intézkedés Konstrukció Projektgazda típusa Település ettség

Részletesebben

A stratégia kapcsolódása a SWOT elemzéshez:

A stratégia kapcsolódása a SWOT elemzéshez: A FIZIKAI ELÉRHETŐSÉG ÉS VIRTUÁLIS HOZZÁFÉRÉS JAVÍTÁSA A fizikai elérhetőség javítása A stratégiai cél indoklása, leírása A települések, létesítmények fizikai elérhetőségét a közlekedési infrastruktúra

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET 2015. DECEMBER ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Újfehértó Város Önkormányzatának megbízásából

Részletesebben

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA Prof. Dr. Piskóti István - Dr. Molnár László - Gulyásné Dr. Kerekes Rita - Dr. Nagy Szabolcs - Dr. Dankó László - Dr. Karajz Sándor - Dr. Bartha Zoltán - Kis-Orloczki Mónika (5. munkacsoport) CÉLZOTT TERMÉKEK

Részletesebben