MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN"

Átírás

1 MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN SZOCIÁLIS ELLÁTÁSHOZ ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZÉSHEZ TARTOZÓ EGYES KÖZSZOLGÁLTATÁST VÉGZŐ INTÉZMÉNYEK VERSENYKÉPESSÉGI SZEMPONTÚ ÁTVILÁGÍTÁSA NOVEMBER 1/23

2 Tartalom 1 BEVEZETŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE, ÁLTALÁNOS ALAPOZÁS RÉSZLETES VIZSGÁLAT Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek ÁGAZATI ÉS SZEKTORKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK AZ INTEGRÁLT SZOLGÁLTATÁSOK KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TERÉN PRIORITÁSI CÉLOK INTÉZKEDÉSEK Első intézkedés: Többfunkciós terek kialakítása Második intézkedés: A komplex rehabilitáció és idősellátás infrastrukturális és humán feltételeinek megteremtése...12 Célja:...12 Kapcsolódás a prioritás céljaihoz:...12 Az intézkedés leírása Harmadik intézkedés: Komplex reintegrációs szolgáltatások infrastrukturális és humán feltételeinek megteremtése, kísérleti projektek megvalósítása Negyedik intézkedés: A humán szolgáltatások hiányzó szakembereinek életpályaprogramja...17 Célja: Ötödik intézkedés: Szolgáltatások igénybevételének ösztönzését szolgáló kommunikációs projektek megvalósítása Hatodik intézkedés: Egységes humán információ-technológiai és intézményi hálózat kialakítása...18 Az intézkedés keretében megvalósítandó tevékenységek MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KITERJESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE /23

3 1 BEVEZETŐ A Lehetőségek feltárásán alapuló tanulmányrészben, a részletes, és elfogadott munkaterv alapján az alábbi szempontrendszer kibontásával vizsgáljuk, hogy a szolgáltatók bent-rejlő potenciáljai hogyan bonthatók ki a célcsoportok munkerőpiaci versenyképessége vonatkozásába, természetesen azzal a kötöttséggel, hogy mind a belső, mind a külső szabályozó környezetben rejlő lehetőségeket és korlátokat is figyelembe vesszük. A megvalósíthatósági tanulmány célja: olyan, a lehetőségekig objektív pálya kijelölése, amely megalapozza a konkrét cselekvési, beavatkozási tervezési folyamatot, illetve reális és valós alapokra helyezi azt. 2 MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE, ÁLTALÁNOS ALAPOZÁS A célok megjelölését, valamint a lehetőségek feltárását követően a közszolgáltatóknál végzett személyes tapasztalatszerzést is integráló szakértői anyagban kerül elemző értékelésre a javaslatoknak a vizsgált intézményre vonatkozó megvalósíthatósága. A műszaki leírásban rögzített szempontok figyelembevételével kritériumként fogalmazódik meg, hogy olyan innovatív javaslatok szülessenek, melyek érdemben és mérhető módon segítik a projektben megjelölt célcsoportok tagjainak munkaerőpiaci potenciál-növekedését. Mivel, Kecskeméten a szociális és egészségügyi közszolgáltatást egy igazgatóság alá tartozó részintézmények látják el, az egységekre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányt összefoglaló javaslatokkal is kiegészítjük, mely teljes intézményi vetületre vonatkozóan elemzi az innováció lehetőségét, ill. eredményeit. Mindezeknek megfelelően, a megvalósíthatóság elemzésének elemei: Belső potenciálok vetületében: anyagi források rendelkezésre állása, épített környezet alkalmassága, IT jellegű lehetőségek rendelkezésre állása, humánerőforrások biztosíthatósága, szükséges képzések, átképzések lehetőségének biztosítása, információs felületek kialakításnak lehetősége, interaktív felhasználási felületek biztosításának lehetősége, feedback és moderáció felületeinek kialakítása, eredménymérési lehetőségek Külső erőforrások szempontjából: jogszabályi környezet alakításának lehetősége, helyi döntéshozatali mechanizmusok befolyásolásának lehetősége, kapcsolati rendszerek újragondolásának és újrastrukturálásának lehetősége, interface-ek kialakításának lehetősége, média befolyás és támogatás, külső eredménymérő pontok meghatározásának lehetősége Infokommunikációs szempontok: közérthető, interaktív felületek kialakítása etámogatás, tartalomszolgáltatók bevonása, tudás-menedzsment portál működtetése Igénybevevői szempontból: elérhetőség, közérthetőség, akadálymentes lehetőségek, opcionális és alternatív megoldás sémák, halmaz-jellegű kínálati oldal, visszacsatolás folyamatos lehetősége, ismételt megkeresések lehetősége 3/23

4 A megvalósíthatósági tanulmányban értékeljük és elemezzük mindkét célcsoportra vonatkozóan a munkaerőpiaci versenyképesség szemszögéből a habilitáció-rehabilitáció, integráció- reintegráció megvalósulását, nem csak tény szempontú elemzésként, hanem a külső partnerek értékelésének vetületében, mint reális esélynövelő lehetőséget. A szakértői anyag ugyanakkor tartalmazza az innováció lehetőségét oly módon, hogy az elemzés során percentilisként kijelölt határok között gazdaságilag is megvalósítható-e. A megvalósíthatósági elemzésre vonatkozóan a tanulmány elkészülésével párhuzamosan több rétegű visszajelzést kérünk mind az igénybevevői oldalról, mind a közszolgáltatást nyújtók oldaláról. A visszajelzések modulálhatják a tanulmány eredményét, ugyanakkor prioritásnak tekinthetjük, hogy lehetőség szerint tisztán objektív szempontokat vegyünk figyelembe. A megvalósíthatósági tanulmány külön fejezetét képezi a helyben nyert tapasztalatok általános kiterjesztésének lehetősége. Valamennyi vizsgálati pont esetében a helyi elemzés tanúságait úgy fogalmazzuk meg, hogy kiterjeszthető legyen általában legalább a két fókuszcsoport vonatkozásában, akár országos szinten is közszolgáltatók (szociális) versenyképességének javítására irányuló változás menedzsment tervezésében. Ez a tanulmányrész fokozottan fókuszál a külső erőforrások vizsgálata kapcsán az országos és helyi döntéshozói testületekkel való konzultációra amennyiben az aktuális jogi környezet változtatást is célozza, célozhatja a projekt-cél elérése érdekében. A megvalósíthatósági terv végén összefoglaljuk, hogy melyek a kizárólag helyben (vizsgált városban) alkalmazható módszerek és lehetőségek, valamint mely terv részek terjeszthetők ki. E vizsgálati rész kitér a települési, regionális sajátosságok egyes elemeinek elemzésére is amennyiben a sajátos település szociológiai képekhez általánosítja és igazítja a konkrét vizsgálati eredményeket, ezzel kiterjesztve azokat. 3 RÉSZLETES VIZSGÁLAT A SWOT elemzés módszertanára alapozva humánszolgáltatás vizsgálat 3.1 ERŐSSÉGEK Humán szolgáltatások mindegyikét befolyásoló Erős kistérségi és együttműködési hajlandóság Előremutató kezdeményezések megléte Színvonalas és innovatív szolgáltatások koncentrációja Kecskeméten Egészségügyre jellemző Egészségfejlesztés Számos jól szervezett társadalmi és civil szervezet megléte, amelyek a kapcsolódó területeken sokat ígérő programokkal rendelkeznek és hajlandók részt venni a regionális vonatkozású megelőzési és rehabilitációs projektekben 4/23

5 Helyi prevenciós és szűrési kezdeményezések, akciók szervezése reprezentáns lakossági részvétellel Szociális ellátásra jellemző Szabályozó környezet Szociális és gyermekvédelmi törvényi szabályozás megléte Ellátó-rendszer szakmai háttértámogatása Kecskeméten kedvező irányú változások az alapszolgáltatásokat illetően, erősödő önkormányzati aktivitás, szociálisan elkötelezett önkormányzat Civil szervezetek egyre erősödő jelenléte, nő az ún. ellátási szerződéssel feladatot ellátó civil szervezetek száma (elsősorban szakellátások terén hajléktalanok, szenvedélybetegek és fogyatékossággal élők) 3.2 GYENGESÉGEK Humán szolgáltatások mindegyikét befolyásoló Esetenként versenyhelyzet és koordinálatlanság a meghatározó szolgáltatók között Elszigetelt, régión kívülről ágazati szempontból koordinált pilot jellegű projektek Idősödő népesség, elvándorló fiatalok Egészségügyre jellemző Egészségfejlesztés A primer prevenciónak nem megfelelő anyagi bázisa, holott az egészségvédelem önkormányzati feladatként definiált A szekunder prevenció nem kielégítő programjai a legnagyobb morbiditást és mortalitást eredményező területeken (hipertónia, daganatok) A lelki segítségnyújtást folytató civil szervezetek hosszabb távú működése nem biztosított Szociális ellátásra jellemző Szabályozó környezet A szociális és gyermekvédelmi törvény megléte, túlszabályozottság Szerteágazó szabályozás (szociális, gyermekvédelmi, esélyegyenlőségi, családtámogatási, fogyatékos-ügyi stb.) Nincsenek szociális szakmai standardok, helyi és sokszínű protokollok léteznek Helyi végrehajtási rendeletek szakmailag hiányosak Szolgáltatások Strukturális problémák 5/23

6 Párhuzamosságok: Az egyes szolgáltatástípusok közötti együttműködések kereteinek tisztázatlansága, párhuzamos feladatellátás Nem jelennek meg hangsúlyosan a speciális szolgáltatások (mediáció, családterápia stb.) a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások esetében A szociális szakmában a szakmai/szervezeti integráció megítélésében tapasztalható polarizálódás A vertikális és horizontális integrációból származó szinergiák kihasználatlanok Kimeneti szabályozás, egyénre szabott segítő szolgáltatások hiánya, nincs működő monitoring és kontrolling rendszer Az önkéntesek és az ún. feladatellátó civilek alacsony részvétele a szociális ellátásokban A szolgáltatásokhoz való hozzáférés problémái A szolgáltatások területi összehangolása terén a koordináció, a párbeszéd hiányzik Humántőke Szociális tervezés hiányosságai (szükséglet- és helyzetfelmérések, időben ütemezett tervek a hiányzó szolgáltatások megszervezésére, hiányos szakmai tartalmú szolgáltatástervezési koncepciók, az adatszolgáltatás esetlegessége) A innovatív projektek/szolgáltatások működtetése és fenntarthatósága a pályázati rendszerek miatt nehézkes, eseti és modell-jellegűek, nem tagozódnak be a szociális védelmi/ellátórendszerbe A szociális szakma szakmafejlesztési, érdekérvényesítési és továbbképzési hiányosságai Szolgáltatási infrastruktúra hiánya Digitális szakadék, szociális informatikai írástudatlanság: hard és soft infrastruktúra hiánya, nyilvántartási rendszer hiánya 3.3 LEHETŐSÉGEK Humán szolgáltatások mindegyike szempontjából fontos Együttműködésen alapuló integrált fejlesztések megvalósítása A városban megvalósuló előremutató pilot tevékenységek előterjesztése, gyakorlattá fejlesztése A város tudásbázisának hálózatos kiterjesztése, alközponti szerepek meghatározása, a hálózati funkciók figyelembevételével történő fejlesztések Egészségügyre jellemző Egészségfejlesztés Az ország remélhetőleg folytatódó gazdasági növekedése értelmében javítja az egészségügy működés-finanszírozását 6/23

7 A gazdasági felemelkedés segítheti a kulturális felemelkedést, a lakosság egészségromboló magatartásformáinak megváltoztatását és jó alapot adhat a primer prevenció hatásfokának növeléséhez Szociális ellátásra jellemző A jelenlegi szociális/gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások fejlesztése (pl. szervezeti és szakmai integráció különösen a szakosított ellátások meglévő kapacitásainak bázisán az alapszolgáltatások kiépítése, működtetése -, területi szintű összehangolása, szolgáltatásfejlesztés lehetőségei) Humánágazatok szorosabb együttműködése, ezáltal ún. integrált szolgáltatások, közösségi terek működtetése. Az időskorúak ellátása, az általános egészségi állapot javítása a rehabilitációs tevékenységek javítása érdekében a szociális és egészségügyi ellátások jobb összehangolása, fejlesztése A területi egyenlőtlenségek csökkentését és a szegregáció, zárványosodás enyhítését célzó, ezen problémákat holisztikus szemléletben közelítő programok A szegénység újratermelődésének megakadályozására, életesélyek egyenlőtlenségeinek a kisgyermekkortól kezdődően, tudatosan szervezett folyamat segítségével A helyi szociális gazdaság fejlődése, a civil és a helyi közösségek szerepvállalásának erősödése elősegítheti a hátrányos helyzetű rétegek társadalmi integrációját, valamint a helyi szükségletek jobb kielégítését Foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazásának terjedése a szociális szférában (pl. helyi szociális gazdaság kiépítése) a jobb ellátások érdekében Az életszínvonal emelkedésével várható a szolgáltatások a magasabb minőségűeké is iránti kereslet növekedése és a szolgáltatási szektor foglalkoztatási képességének jelentős javulása Non- és forprofit intézmények térnyerése Növekvő igény a fogyatékkal élők integrált ellátásának megvalósítására Bővülő uniós forráslehetőségek, PPP Meglévő, el és kiterjeszthető projekt-tapasztalatok, Új Széchenyi Tervben szerzett pályázati tapasztalatok Önkéntesek bővülő számú foglalkoztatása, ezt már törvény legitimálja (közérdekű önkéntes tevékenységről szól) Szakmai hálózatok építése Szociális képzési potenciál (KF) kihasználása a szakemberképzésben és a kutatási és fejlesztési tevékenységekben 3.4 VESZÉLYEK (Főként) belső tényezőkön alapuló 7/23

8 Ágazaton belüli és ágazatközi együttműködés nem fejlődik, rész-érdekek csatája és versenyhelyzetek következtében a források szétaprózódnak, a fejlesztések együttes hatása minimális marad (Főként) külső tényezőkön alapuló A között a városba érkező forrásmennyiség a város érdekérvényesítési képességének elégtelensége következtében nem a város tényleges problémáinak megoldására fordítódik Egészségügyre jellemző Egészségfejlesztés Az ország gazdasági növekedésének megtorpanása A szekunder prevenció kiterjesztése révén rövid távon megnövekedhet az ellátórendszer igénybevétele, melynek jelentős finanszírozási növekedés kihatása lehet Szociális ellátásra jellemző Szegénység továbbörökítése. Gyermekszegénység. A jövedelmi különbségek és a társadalmi szegregáció növekedése veszélyezteti a társadalom kohézióját. Egyes marginalizálódott csoportok körében a munkanélküli életmód, az inaktivitás normává rögzülése kudarcra kárhoztathatja e rétegek társadalmi integrációjának elősegítésére tervezett intézkedéseket, csökkentheti a társadalmi szolidaritást. A szociális gazdaság gazdanélkülisége, az egyes ágazatok eltérően definiálják és határozzák meg a kereteit. Növekszik a különböző szakosított ellátásokat igénylők száma. A profitorientált szereplők szolgáltatásai nem feltétlenül adnak választ a szociális igényekre. Az állami és nem állami fenntartású intézmények közötti olló szétnyílik. Szűkülő hazai forráslehetőségek, a szociális szakma felkészületlen az uniós források lehívására, forrásteremtési technikák ismeretének hiánya, projektszemlélet kialakulóban van. Együttműködési, forrás és koordinációs hiány, szakmai rivalizálás, szakmai ellenérdekeltség, stb. nehezítheti a jóléti szolgáltatások és módszertani tevékenységek racionalizálását, fejlesztését, új típusú szolgáltatások és komplex ágazati és szektorközi programok/szolgáltatások megvalósítását. 4 ÁGAZATI ÉS SZEKTORKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK AZ INTEGRÁLT SZOLGÁLTATÁSOK KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TERÉN A jelenlegi szolgáltatási struktúra önmagában nem elégséges a komplex társadalmi 8/23

9 problémák (szegénység, társadalmi kirekesztés, stb.) meg- és feloldására. Önmagukban a jelenlegi pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások nem elégségesek az egyének/családok/közösségek szociális helyzetének és életminőségének javításához. A szolgáltatások színvonalának fenntartható, egyben azok elérhetőségét is eredményező javulását a szolgáltatások összehangolásával. lehetőség szerinti vertikális vagy horizontális integrációjával lehet elérni, preferáltan az alábbi szakterületeken: Multifunkciós szolgáltató és közösségi terek lehetőségeinek kihasználása az ellátások összehangolt biztosítására a munkanélkülieknek nyújtott szolgáltatások összehangolása, komplex szolgáltatások kifejlesztése, ezzel a szolgáltatások eredményességének javítása A társadalmi kirekesztettség megelőzése a kismamák és a fogyatékkal élők tekintetében az alternatív oktatási, és felzárkóztató tevékenységeken/programokon és szolgáltatásokon keresztül, Helyi innovatív közösségi kezdeményezések támogatása és közösségi szolgáltatások biztosítása. Közösségfejlesztés. 5 PRIORITÁSI CÉLOK Az integrál szolgáltatások megvalósításának céljai 1. Az integrált szolgáltatások infrastrukturális hátterének kialakítása 2. Szolgáltatások integrált megszervezése és működtetése A célok illeszkedése Mindkét cél elsődlegesen a megvalósítási program fenntartható térbeli szerkezetű intézményrendszerek kialakításának elérését szolgálja. Mindkét cél emellett közvetlenül hatással van az elérhetőség javítására és a szolgáltatások minőségének javítására is: a racionálisan, költségtakarékosan megszervezett intézményrendszer fenntarthatóvá válik, stabilizálódik, a létesítmények térbeli elhelyezésének optimális megválasztásával javul azok elérhetősége, az integrált, az ember komplex igényeire tervezett szolgáltatások pedig eredményesebben segítenek a különböző élethelyzetek megoldásában. Jelen okokból következő általános érvényű szabály, hogy minden olyan tevékenység támogatása, amely integrált intézményi és infrastrukturális keretekben megvalósítható, jelen, integrált prioritás keretében preferált. Területi specifikumok 9/23

10 Az 1. és 2. cél érdekében történő fejlesztések elvárt hosszú távú hatása elsősorban a hozzáférési különbségek csökkenése. Ennek megfelelően mind az infrastrukturális fejlesztések mind a programok és szolgáltatások körében prioritást élveznek az lemaradt szolgáltatási szegmensekben történő fejlesztések. Az integrált szolgáltató infrastruktúra kialakítása városi szinten történik meg. A szervezeti integráció legalább a közös stratégiai irányítás szintjéig követelménye annak, hogy az infrastrukturális fejlesztések támogatásban részesülhessenek a prioritás költségvetéséből. Támogatásban az adott területi szinthez tartozó szolgáltatástartalom nyújtásához szükséges infrastruktúrafejlesztések részesülnek. 6 INTÉZKEDÉSEK 6.1 ELSŐ INTÉZKEDÉS: TÖBBFUNKCIÓS TEREK KIALAKÍTÁSA Célja: Integrált szolgáltatásoknak helyet adó infrastruktúra kiépítése Kapcsolódás a prioritás céljához/céljaihoz: (1) Az intézkedés leírása A fejlesztések eredményeképpen az ellátásszervező egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásoknak egyaránt helyt adó ún. életházat létesít. Az életház a lakosság számára egymással összefüggő, az alábbi indikatív lista ( A fejlesztések indikatív tartalma ) szerinti humán szolgáltatások nyújtására alkalmas, fizikailag is egységes épület vagy összetartozó épületegyüttes, melyben minden esetben közösségi programok szervezésével megbízott, legalább egy fő helyi munkaerő is dolgozik. Az infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó szolgáltatások indikatív tartalma: Egészségügy o Felnőtt- és gyermek háziorvosi ellátás,védőnő szolgálat, otthoni szakápolás, prevenció és szűrés számára infrastruktúra biztosítása, kommunikációs pont (informatikai, melyen keresztül az ellátók külső adatbázisokhoz csatlakozhatnak), fiókpatika Szociális ellátás o Étkeztetés, házi segítségnyújtás, szociális információs szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés bázishelye. 10/23

11 o A helyi körülményektől (pl. megközelíthetőség), szükségletektől- és igényektől függő szolgáltatások: gyermekek napközbeni ellátásai: bölcsőde, vagy egyéb alternatív napközbeni gyermekfelügyelet (nem intézményes forma) biztosítása, idősek nappali ellátása. o Alapfokú oktatás o Az alapfokú oktatás infrastruktúrája (iskola) nem része az életház -nak, mindazonáltal életház iskolaépület részeként is kialakítható. o Kulturális és szabadidős szolgáltatások o Közösségi tér (min. 50 m2, klubhelyiség, kiállító- és előadóterem funkcióval), információs pont, könyvtári szolgáltatás (vagy bibliobusz - megálló), 5-6 elemű szabadtéri játszótér, füves sportpálya vagy sportudvar kiszolgáló létesítményekkel (ez utóbbi nem feltétlenül az életház -hoz fizikailag kapcsolódva) Az életház funkcionális működésének feltétele, hogy adott épületben legalább kulturális és szociális vagy kulturális és egészségügyi vagy szociális és egészségügyi funkciók együttesen kapjanak helyet. Életház kivételes esetekben csak kulturális funkcióval is létesíthetők, ezen esetekben azonban egyrészt a fejlesztés eredményeképpen létrejövő beruházásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a későbbiekben egyéb, a fentieknek megfelelően meghatározott funkciókkal kibővíthető legyen, másrészt a fenntartó település önkormányzatának megfelelően indokolnia kell, hogy az adott településen a fenti humán funkciókhoz kapcsolódó infrastruktúra integrált megvalósítása miért nem lehetséges vagy miért nem célszerű. A fenti szolgáltatás-lista indikatív, tehát a helyi szükségletekhez és igényekhez kapcsolódó kisebb eltérések lehetségesek, mindazonáltal az intézkedés a fenti lista szerintit meghaladó szolgáltatás-tartalomhoz szükséges infrastruktúra kialakítási költségeit nem finanszírozza. Egy életház projekt tehát nem feltétlenül tartalmazza a fentiek szerinti teljes tartalomhoz szükséges infrastruktúrát, hanem a helyi igények és lehetőségek alapján a későbbi fenntarthatóság figyelembevételével, a fenti lista szerinti szolgáltatásokból alakítja ki az életház szolgáltatási profilját és az ehhez szükséges infrastruktúrát. Az intézkedés keretében megvalósítandó tevékenységek: Az életház létesülhet új épület létesítésével vagy nem humán szolgáltatások céljait szolgáló épületek teljes átalakításával valamint jelenleg is humán szolgáltatások céljaira szolgáló épületek és szabadtéri létesítmények funkcionális átalakításával, új közösségi funkciók befogadására alkalmas kibővítésével (pl. feleslegessé vált iskolaépületek vagy épületrészek, művelődési házak átalakítása és kibővítése, stb.) 11/23

12 Támogatható minden épület átalakításával és berendezésével (eszköz és felszerelés beszerzésével) kapcsolatos, a fenti c.) pont szerinti szolgáltatás-tartalom nyújtásához szükséges beruházás. A fejlesztések kötelező eleme az akadálymentesítés. Az életházban dolgozó programszervező foglalkoztatásához és képzéséhez kapcsolódó költségek fedezésére az intézkedés pénzügyi keretének10%-át kitevő forrás áll rendelkezésre, melynek felhasználása az ESZA szabályai szerint történik. Ezen keret indikatív 20%-a az életházakban dolgozók foglalkoztatási módjának és a szükséges kompetenciák azonosítására szolgáló előkészítő munkák finanszírozására, fennmaradó 80%-a pedig az egyes fejlesztések során, egyedileg igénybe véve a konkrét képzések és egyéb fejlesztési tevékenységek finanszírozására szolgál. 6.2 MÁSODIK INTÉZKEDÉS: A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ ÉS IDŐSELLÁTÁS Célja: INFRASTRUKTURÁLIS ÉS HUMÁN FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE A felhasználó kiesett képességeinek helyreállítása, a megmaradt képességek megerősítése, az egyén önálló életvitelének segítése, nyílt munka erőpiaci foglalkoztatásra való felkészítése több ágazati együttműködéssel, a feladatok és kompetenciák megosztása révén költség hatékony intézményi hálózat kialakítása Az egészségügyi ellátórendszerre jellemező túl súlyban lévő aktív ágykapacitások eloszlása a szükségleteket kövesse, szükség szerint redukálódjon mennyisége, a szociális ellátórendszerre nehezedő nyomás csökkenjen Fejlődjön az idősellátás intézményrendszere. Korszerű szociális szolgáltatási struktúra kialakítása, amelyben a megújult szakmai alapelvek és eredmények figyelembevételével működő ellátások valósulnak meg, amelyek segítik a társadalmi befogadás stratégiájának megvalósítását. Kapcsolódás a prioritás céljaihoz: Elsősorban (2), részben (1) Az intézkedés leírása Az egészségügyi ellátórendszer struktúrája nem követi le a szükségletek megváltozását, földrajzi és ellátási területen torz. Jelentős társadalmi igény jelentkezik a nem aktív ellátások iránt, az egyre jobban idősödő lakosság egészségügyi ellátása. A jelenlegi aránytalan aktív ágy kapacitást rehabilitációs kapacitássá szükséges konvertálni, akár egyes most még aktív profilt is művelő intézmények szakkórházakká való átalakításával. Ezzel együtt szükséges fejleszteni olyan rehabilitációs ellátásokat (nappali kórház, járóbetegszakellátás), amely révén a rehabilitációs tevékenység mélyebb komplexitást nyerhet. E mellet a rehabilitáció, mint egészségügyi szolgáltatás, együtt kell, hogy működjön a szociális 12/23

13 ellátással, illetve a definitív ellátásokat (ápolás, hospice) nyújtó intézményekkel. Kiemelt feladat, hogy a rehabilitációban érintettek (idősek 7, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, hajléktalanok stb.) sorsa nyomon követhető legyen, az egészségügyi és a szociális ellátás is legyen definitív (befejezett). Problémaként jelenik meg, hogy a kórházi ellátásban újra és újra megjelenő betegek esetén a további sorsuk intézését (elhelyezés, utógondozás, foglakoztatás stb.) elölről kell kezdeni. Ennek érdekében szükséges a szociális és az egészségügyi ágazatok szorosabb együttműködése, illetve ún. integrált szolgáltatások kiépítése és működtetése, az időskorúak ellátása, az általános egészségi állapot javítása és a rehabilitációs tevékenységek javítása érdekében. Kiemelt célterületek: mentálhigiéné, rehabilitáció, geriátria; pl.: kórházi kezelést követő ápolási szolgáltatások létrehozása A fejlesztések iránya terjedjen ki a szociális foglalkoztatási lehetőségek tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése és javítása is, a zárt intézményi környezet nyitott nappali ellátással való kombinálása. A szociális foglalkoztatás lényeges eleme, hogy nem passzív ellátást kap az intézményben élő személy, hanem aktív közreműködése eredményeként jövedelemszerző tevékenységet folytat, melynek során tényleges munkavégzés, értéktermelés történik A szociális szolgáltatás keretein belül a rehabilitációs és szociális intézményekben ellátott, tovább nappali ellátás keretei között az aktív korú fogyatékos személyek és megváltozott munkaképességű emberek, továbbá a tartós munkanélküliek munkaerő piaci esélyeinek javítását célozza meg - a foglalkozási rehabilitáció eszköztárának rendszerszerű fejlesztésével. Kiemelten támogatást élvez: a fogyatékos, hajléktalan személyek, pszichiátriai-, szenvedélybetegek rehabilitációs részlegeként új szolgáltatások: a munka rehabilitáció, a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás (pl. háztartási tevékenységek, kertművelés, növénytermesztés, állattenyésztés, kézműves termékek, ajándéktárgyak készítése, szövésfonás). Hangsúlyt kell fektetni az egyéni készségekre és képességekre, fejlesztő, felkészítő foglalkoztatásra, a nyílt munkaerőpiac megcélzására. Támogatandó az így előállított termékek értékesítésének lehetőségeit vázoló koncepciók kidolgozása Intézményen belüli foglalkoztatásnál alapelv a szektorsemlegesség elve, azaz önkormányzat, civil és egyházi fenntartó egyaránt legyen a támogatott szervezetek között. A komplex rehabilitáció alatt mind a korábban bemutatott öt területi szinten egymásra épülő feladatok határozhatók meg: A feladatok térségi szintű megoszlása: 5. szint regionális: speciális szakellátások (pl. látássérültek orvosi rehabilitációja és életviteli támogatása, idősek mozgásszervi rehabilitációja, célcsoport specifikus rehabilitáció: fogyatékosok/pszichiátriai betegek/szenvedélybetegek/hajléktalanok rehabilitációja-speciális fejlesztés, kevés igénybe vevővel) 13/23

14 4. szint térségi: szakellátó intézmények (pl, krónikus / rehabilitációs szakkórház, időellátó intézmények idősek mozgásszervi rehabilitációja, célcsoport specifikus rehabilitáció: fogyatékosok/pszichiátriai betegek/szenvedélybetegek/hajléktalanok rehabilitációja-általános fejlesztés, magas számú igénybe vevővel)) 2-3. szint kistérség: utógondozó és rehabilitációs járóbeteg-szakellátás, idősellátó ápolási intézmények, idősek nappali/átmeneti/kistérségi szinten: tartós bentlakásos ellátása, közösségi ellátások, támogató szolgálat, szociális foglalkoztatás) 1. szint település: otthonápolás, házi gondozás házi segítségnyújtás, Az intézkedés keretében megvalósítandó tevékenységek: ERFA által támogatható Krónikus / rehabilitációs kapacitás fejlesztése Ápolás / geriátria / hospice ellátások fejlesztése Integrált, informatikai alapú esetkövető, esetmenedzser rendszer kialakítása. Az újonnan induló szociális foglalkoztatás tárgyi feltételeinek kialakítására, fejlesztésére, kisebb költségigényű külső / esetleg belső foglalkoztató műhely átalakításra. Ingatlan beruházások: Foglalkoztató helyiség; Rehabilitációs részleg; Rehabilitációs célú lakóotthon Tárgyi eszköz: Kézműves foglalkozásokhoz kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (kemence, varrógép, szövőgép, stb.) Támogató háttérszolgáltatás (közösség közlekedéssel biztosítható a szociális foglalkoztatás városi szintű működtetése) ESZA által támogatható Rehabilitációs szakemberképzés / tovább képzés (szakorvos, házi gondozó, gyógytornász, fizioterápiás asszisztens, foglalkozás-terapeuták, kórházi szociális munkás, mentálhigiénés, lelki segítségnyújtók, foglalkoztatási koordinátorok, szabadidő és foglalkoztatás szervezők) A kórházi szociális munka elterjedését támogató projektek szervezése: képzés, felvilágosító munka, kórházi szervezetbe való illeszkedés támogatása, Egészségügyi dolgozókkal való kommunikáció fejlesztése, tréningek szervezése Modellkísérletek, amelyek a partnerség, az integráció, az ütemezett tervezés alapelveinek figyelembevételével működnek a szociális intézményrendszer foglalkoztató készségének fejlesztésére. A szociális intézményekben (elsősorban rehabilitációs intézményekben, de nem kizárhatók az ápoló-gondozó intézmények sem) folyó szociális foglalkoztatási formák továbbfejlesztése, megújítása. 14/23

15 A rehabilitációs intézményekben folyó foglalkoztatási formák továbbfejlesztése, megújítása. A szociális alapszolgáltatás keretein belül a partnerségi és közösségi elvek figyelembevételével a rászorulók minél szélesebb körének bevonása, elősegítve a társadalmi integráció és re - integráció megvalósítását. A különböző ellátotti csoportokban, a megmaradt készségekre, képességekre és azok fejlesztésére építő, az egyéni karrier-igényeket figyelembe vevő foglalkoztatás megvalósítása. Adaptálható, más intézményekben/szolgáltatóknál is alkalmazható rehabilitációs foglalkoztatási tevékenységek modellezése. Nappali ellátás keretében, foglalkoztató kialakítására és működtetésére, amely a családban, saját lakókörnyezetben való maradást, gondoskodást teszi lehetővé, ugyanakkor a fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek megmaradt készségekre, képességekre építő foglalkoztatást tud biztosítani. A szociális intézmények és szolgáltatók profiltisztítása, modernizációja, innovatív eljárások, az ehhez szükséges eszközök, módszerek kidolgozása, amelyek hatékonyan hozzájárulnak az eddigi munkavégzés szakszerűségének növeléséhez. A foglalkoztatási szakmai program működtetése érdekében személyi feltételek kialakítására, biztosítására, tényleges foglalkoztatás esetén. A szociális foglalkoztatás új formáinak bevezetéséhez, működtetéséhez szükséges képzési programok: a rehabilitációs eljárások, készségfejlesztés, pszicho-edukáció, pszicho-szociális tanácsadás ismerete, a munka világába való visszatérés, illetve tartósan ott maradás elősegítésének ismerete, az egészségügyi, szociális, munkaügyi szolgáltatások szakmai együttműködés esetmegbeszélők tapasztalatcsere műhelyek a program alatt és befejezése után 6.3 HARMADIK INTÉZKEDÉS: KOMPLEX REINTEGRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTURÁLIS ÉS HUMÁN FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE, KÍSÉRLETI PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA Célja: Komplex munkaerő-piaci problémákra választ adó, az egyéni és csoport-szükségleteket maximálisan figyelembe vevő szolgáltatási rendszer kiépítése, a meglévők minőségi és mennyiségi fejlesztése. 15/23

16 Kapcsolódás a prioritás céljához/céljaihoz: Az intézkedés a prioritás mindkét céljához szorosan kapcsolódik. Az intézkedés leírása: A munkaerőpiactól tartósan távol lévő egyének társadalmi munkaerő-piaci reintegrációja a szociál-foglalkoztatás- és oktatáspolitikai eszközök szervezetek intézmények összehangolásának segítségével. Az intézkedés keretében megvalósítandó tevékenységek Új típusú felnőttképzési programok / szolgáltatások, kiemelten a 8. osztályt be nem fejezett, inaktív csoportok részére lemorzsolódás csökkentése és a lemorzsolódók visszavezetése (a tanórán kívüli tevékenységek helyszíneinek a kulturális és szociális intézmények kapacitásfejlesztéseivel összhangban megvalósuló átfogó korszerűsítése elősegíti az oktatás eredményességének növelését) Készség és képességfejlesztő képzések nem-formális (tanulásmódszertan, önismereti, kapcsolatteremtő, kommunikációs, közösségfejlesztés, nyelv- és számítástechnikai oktatás stb.) szervezése, kistérségi, illetve mikrotérségi szinteken a év közötti fiatalok életesélyeinek növelése érdekében. Integrált foglalkoztatási és szociális szolgáltató rendszer kialakítása, összehangolása ( Lehetőségek Központja ): Főbb tevékenységek: információnyújtás és tanácsadás (minden, a munkaerő világához kapcsolódó pénzbeli ellátásról, szolgáltatásról (NMH, képzések, átképzések), külön kiemelt célcsoportként a gyermek- és ifjúsági korosztály számára), kihasználva a modern információs technológiák által biztosított lehetőségeket, honlap, öninformációs állomások létesítése; infrastruktúrát ad az ún. alternatív foglalkoztatási kezdeményezéseknek (pl.: civil, nonprofit, szociális gazdaság típusú); 16/23

17 az életházakban, a mikrotérségi központokban és kistérségi közösségi központokban zajló reintegrációs tevékenységek és munkaerő-piaci szolgáltatások területi szintű és szakmai összehangolása, illetve szakmai irányítás, módszertani segítő tevékenység; a komplex regionális humán közszolgáltatási módszertani központ végső módszertani koordinálásával infrastruktúrát ad az ún. alternatív munkaerő-piaci szolgáltató programoknak, kezdeményezéseknek (pl.: civil, nonprofit, szociális gazdaság típusú); megfelelő infrastruktúra kialakításával lehetőséget ad ún. kihelyezett, illetve helyben szervezett képzéseknek, pl.: iskolarendszerű, iskolarendszeren kívüli, formális és informális képzések; egyéb, a munka világához kötődő szakmai és szabadidős programok, rendezvények, pl.: családi nap, különböző börzék, szakmai napok. 6.4 NEGYEDIK INTÉZKEDÉS: A HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK HIÁNYZÓ SZAKEMBEREINEK ÉLETPÁLYA-PROGRAMJA Célja: Humán szolgáltatások területén dolgozó felsőfokú végzettségű szakemberek megtartása Kapcsolódás a prioritás céljához/céljaihoz: és (2) Az intézkedés leírása: Az intézkedés forrásokat biztosít ahhoz, hogy vonzó munka- és életkörülményeket alakítsanak ki humán szolgáltatásokkal foglalkozó diplomás szakemberek számára. A források városi szinten felvázolt terv ( humánerőforrás-megtartási stratégia ) alapján kerülnek odaítélésre. Az intézkedés keretében megvalósítandó tevékenységek Képzések, továbbképzések támogatása Szolgálati lakások építése 17/23

18 6.5 ÖTÖDIK INTÉZKEDÉS: SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ KOMMUNIKÁCIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA Célja: A város közvéleményének formálása, a humán szolgáltatások igénybevételének promóciója, jelentőségük tudatosítása Kapcsolódás a prioritás céljához/céljaihoz: (2) Az intézkedés leírása A humán szolgáltatások jelentőségének felismerése és ezáltal igénybevételük javítása valamint a legjobb gyakorlatok, legjobb projektek széles körű megismertetése érdekében a Kecskemét Város Önkormányzata információs napokat, egyéb kommunikációs célú eseményeket rendez, kiadványokat készíttet és terjeszt Az intézkedés keretében megvalósítandó tevékenységek Média-megjelenés Információs napok, rendezvények megrendezése Kiadványok elkészíttetése 6.6 HATODIK INTÉZKEDÉS: EGYSÉGES HUMÁN INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ÉS INTÉZMÉNYI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA Célja: A humán szolgáltatások városi szintű összehangolására és minőségük folyamatos javítására alkalmas info-kommunikációs környezet és együttműködő intézményi hálózat fokozatos létrehozása Kapcsolódás a prioritás céljához/céljaihoz: (2) Az intézkedés leírása: A humán szolgáltatások mindegyikében, részben jelen stratégia által is ösztönzött módon, az ágazaton belüli intézményi együttműködések fokozatosan a regionális területi szintre tevődnek át. Ezen törekvéseket jelen sfp keretében az adott ágazati prioritás mind az egészségügy, az oktatás, a szociális szolgáltatások és a közművelődés területén támogatja, emellett, ezen támogatásoktól függetlenül is előre jelezhető a régiós szintű koordináció erősödésének tendenciája. Szintén előre jelezhető és jelen stratégia elemzései által is indokolt az egyes ágazatok által nyújtott humán szolgáltatások közötti összhang jelentős javítása, az elmozdulás az integrált humán szolgáltatások kifejlesztése irányába. A közszolgáltatások reformjának fontos eleme a humán szolgáltatások területén is a közszolgáltatások info-kommunikációs technológiák széleskörű alkalmazására épülő 18/23

19 korszerűsítése, ezáltal azok hozzáférhetőségének jelentős és fenntartható módon történő javítása. Az információ-technológiai fejlesztések eredményeként egységesített, szabványos, illetve együttműködést biztosító, inter-operábilis eszközök, alkalmazások, adatbázisok kerülnek létrehozásra, minden esetben olyan technológiával és szervezeti formában, melyek lehetővé teszik a rendszerek bővítését, illetve szükség szerinti összekapcsolását. Az intézkedés keretében megvalósítandó tevékenységek ERFA által támogatható Városi, intézményközi ágazati és ezeket összekapcsoló ágazatközi informatikai infrastruktúra mintarendszerek kiépítése, illeszkedve a városi szintű intézmények kialakulásának konkrét módjához és üteméhez Informatikai rendszerek kialakítását és összekapcsolását megalapozó tanulmányok és tervek adatbázis-fejlesztés, elektronikus közhiteles nyilvántartás készítése ESZA által támogatható az adminisztratív közszolgáltatási feladatok, folyamatok elektronizálásához kapcsolódó tervezés és képzés Informatikai (IT) képzés, az információ-rendszer bevezetését elősegítő végfelhasználói és üzemeltetői képzések Alkalmazott térinformatika képzések Intézményi együttműködési megvalósíthatósági elemzések készítése, vezetési-szervezési és működési modell felállítása 19/23

20 humán szolgáltatások adatgyűjtő és feldolgozó valamint monitoring- és jelentési rendszereinek fejlesztése, kapcsolódó megalapozó tanulmányok elkészítése és kapcsolódó képzések Javasolt jelen intézkedések összehangolása közötti fejlesztési ciklus Operatív Programjaival, valamint Kecskemét Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájával. Az intézkedések célcsoportjának, végső kedvezményezettjének, becsült költségvetésének és forrásának meghatározása az előbbiekben említett stratégiák függvényében kerülhet pontosításra. A fejlesztések gyakorlati megvalósításával a Következő programozási időszakban kiépíthetővé és megvalósíthatóvá válik az integrált szolgáltatások teljes körű modellje 7 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KITERJESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE Fentiekben a SWOT analízis módszertanát követve, a javasolt és tervezett beavatkozások megvalósíthatóságát vizsgálva olyan lehetőségeket tártunk fel, melyek nem csupán és kizárólag a vizsgált városra, illetve a benne élő célcsoport-tagokra, hanem általában a kismamák (GYES-ről, GYED-ről visszatérők, illetve a különféle fogyatékkal élők munkaerőpiaci versenyképesség növekedését szolgálhatják, s melyek a jelen, illetve javaslat szerint változtatott (modulált) jogi és finanszírozási környezetben megvalósíthatók. Nyilvánvaló, hogy a megvalósíthatóság alapját első sorban a (köz)szolgáltatói szándék, illetve a (köz)szolgáltatásban résztvevők affinitása alapozza, alapozhatja meg, ugyanakkor nem hagyható(k) figyelmen kívül azok a külső (rendelkezésre álló tényezők, melyek az innovációt, illetve annak lehetőségétkorlátok között tartják. Ha elemzés szinten vizsgáljuk a jelen projektben javasolt, illetve a közszolgáltatók belső javaslataként megfogalmazott fejlesztési ötleteket, az alábbiakat találjuk: valamennyi szolgáltató esetében van, és kommunikált is az innovációra való készség valamennyi szolgáltató rendelkezik legalább részben a megvalósításhoz szükséges (humán)kapacitással minden (köz)szolgáltató elvként vallja a vizsgálatban szereplő célcsoportokkal, illetve tagjaikkal való, a csoport sajátosságaihoz, illetve az igénybevevői szükséglethez igazodó (akár speciális) szolgáltatás-profil működtetését és/vagy kialakítását valamennyi vizsgált közszolgáltató hajlandó csatlakozni olyan információs ( e és/vagy hagyományos) csatornához, mely adekvát segítséget tud nyújtani a célcsoportok tagjainak munkaerőpiaci versenyképességjavításához 20/23

21 Mindezek mellett és ellenére: minden (köz)szolgáltató jelzi az anyagi források (finanszírozás) elégtelenségét (főként speciális, innovatív feladatok) vonatkozásában a hagyományos (öröklött) infrastruktúra alkalmatlanságát a feladatok elvégzésére a humán infrastruktúra (szintén finanszírozásból következő) hiányára (első sorban abban az értelemben, hogy nem, vagy csak kevéssé állnak rendelkezésre többlet kapacitások, melyek az innovációkba bevonhatók lennének) a minőségi munkaerő is (és első sorban)az alapfeladatok ellátására fordítódik, gyakran a szolgáltató munkatársainál is megfigyelhető (az első sorban ismerethiányból fakadó) előítélet, mely rontja a segítő pozíciót. a megvalósíthatóságnak (több esetben) a jogi szabályozó környezet is akadálya lehet, amennyiben: túlszabályoz szabályozása nem tud kellően flexibilis lenni az innovációk kapcsán A vizsgálatunk helyszínéül kiválasztott Kecskemét Megyejogú városban a városvezetés törekvését a lehetőségek (megvalósíthatóság)biztosítására az alábbiakban foglalhatjuk össze, s ez az összefoglalás kiterjeszthető általánosan is, amennyiben egyéb területeken hasonló érték-vonalak mentén vázolható az innováció. Bár az önkormányzatnak korlátozott eszközök állnak rendelkezésére ahhoz, hogy az említett célcsoportokat fókuszcsoportként jelenítse meg a fenti szereplők előtt. A Foglalkoztatási Nonprofit Kft-n, mint önkormányzati intézményen keresztül igyekszik maga is támogatni a fogyatékkal élők munkaerő-piaci jelenlétét, illetve foglalkoztatóként összhangban a hivatali esélyegyenlőségi tervvel - támogatja ezeknek a célcsoportok munkavállalását. Természetesen a célcsoportokat érintő önkormányzati stratégiai dokumentumok készítése során (Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció, Helyi Esélyegyenlőségi Program) mind a Munkaügyi Központ, mint az érintetteket képviselő civil és szakmai szervezetek, mind pedig a potenciális munkaadók bevonásra kerültek, így a foglalkoztatás javítására irányuló intézkedések megfogalmazása az ő részvételükkel és szakmai véleményezésükkel történt. Az önkormányzat és a Türr István Képző és Kutató Intézet Közép-Duna Menti Igazgatósága között jól működő együttműködési rendszer alakult ki az elmúlt években, amelynek egyik legfontosabb eleme a kismamák, valamint a fogyatékkal élők munkaerő-piaci reintegrációját támogató szolgáltatásokban való együttműködés. Ugyanakkor az önkormányzat nyitott minden olyan, a területet érintő civil vagy egyházi kezdeményezésre is, amelynek célja az említett célcsoport munkaerő-piaci esélyegyenlőségének elősegítése. A kismamák munkaerő-piaci jelenlétének támogatása az egyik legfontosabb célja például az Álláskeresők Egyesületeinek Bács-Kiskun Megyei Szövetsége által működtetett 21/23

22 Kismama Karrier Központnak. Itt olyan képzések, rendezvények, programok kerülnek megszervezésre, amelyek egyrészt segítik a kismamákat a munka világába való visszatérésben, másrészt pedig a leendő munkáltatókat is tájékoztatják a kismamákban, mint potenciális munkavállalókban rejlő lehetőségekről. Az önkormányzat és az említett egyesület között rendszeres konzultáció, együttműködés zajlik, aminek jó példája a nemrégiben elindult Alternatív Főiskola kezdeményezés is, amelynek célja a 20 év körüli, nem tanuló fiatalok munkahelyhez juttatása is. A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara keretein belül Kecskeméten működik a Női Vezetők Klubja, mely kifejezetten női vállalkozók, elsősorban a gazdasági életben vezető szerepet betöltő nők számára szervez fórumokat, rendezvényeket 2013 februárjától. Fontos stratégiai partnere az önkormányzatnak a Humán-Rehab Kiemelten Közhasznú Egyesület is, amelynek profiljába tartozik egyebek mellett a fogyatékkal élő emberek intézményen belüli szociális foglalkoztatása és fejlesztő felkészítése is. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Kecskeméti Szervezete ugyancsak folytat olyan jellegű tevékenységet, amelynek célja az érintett emberek munkába állásának támogatása. A bölcsődék mellett a tényleges ellátás biztosítását segíti e tekintetben a városban működő 30 családi napközi, valamint 5 helyen alternatív napközbeni ellátás-játszóház is igénybe vehető. A kismamák munkaerő-piacra történő visszatéréséhez szükséges információk Kecskeméten több csatornán keresztül is beszerezhetők a már említett Kismama Karrier Központon vagy a Türr István Képző és Kutató Intézeten kívül is. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja a tanfolyamoknál és a különböző munkaerőpiaci támogatásoknál előnyben részesíti a GYESről, GYED-ről visszatérő nőket. Mivel hátrányos helyzetűnek minősülnek, előnyt élveznek a támogatások odaítélésénél, illetve bevonják őket a képzésekbe. Természetesen mindezen lehetőségekről tájékoztatást is nyújtanak az érintetteknek. Információnyújtás és tanácsadás területén is fontos partnere az önkormányzatnak a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület, valamint az általa működtetett Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház, ahol információkkal, tanácsadással és különféle programok révén nyújtanak segítséget, a családokat, a gyermekeket, a fiatalokat, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket képviselő, valamint az őket támogató közösségeknek, intézményeknek. A versenyképesség javításának előmozdítása érdekében a következőket érdemes megfontolni: Szemléletváltás: a kismamák és a fogyatékkal élők egyaránt értékes, jó munkaerők. Az általuk végzett munka, előállított termék semmivel sem rosszabb minőségű, mint amit elvárnak a potenciális munkaadók/megrendelők. Alternatív és atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése, legyen érték az, ha egy munkahely családbarát. 22/23

23 A hagyományos női szakmák piaci lehetőségeinek vizsgálata, valamint a női foglalkoztatás új útjainak keresése (olyan területeken, amelyek eddig férfias munkának számítottak) Női és fogyatékos kvóta, munkahelyi védettség. Fogyatékkal élők esetében alapvetően szükséges a potenciális munkahelyek akadálymentessége. A szolgáltatástervezési koncepcióban főleg a fogyatékkal élők kapnak kiemelt szerepet, miután a városban támogató szolgálat, fogyatékosok nappali intézménye és fogyatékosok otthona is működik. Megjelenik a koncepcióban ezen intézmények tevékenységi köre, ellátotti struktúrája, valamint jövőbeni fejlesztési feladatai. A kismamák nem ebben a stratégiai dokumentumban, hanem a Helyi Esélyegyenlőségi Programban jelennek meg hangsúlyosabban, ahol a helyzetelemzés során bemutatásra kerülnek Kecskemét viszonylatában a nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége, a munkaerő-piaci és a családi szerepek összeegyeztethetőségének lehetőségei, a krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások, a családon belüli erőszak, a családtervezés és a nők szerepe a helyi közéletben is. Ugyanennek a dokumentumnak az intézkedési terve hangsúlyos feladatként fogalmazza meg a nők (kiemelten a kismamák) munkaerő-piaci diszkriminációja elleni küzdelmet, valamint a családi élet és a munka világának összehangolását támogató szolgáltatások kialakítását 23/23

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 Tanodasztenderd 1 TARTALOM 1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 4.1. Tudatos életpálya-építés támogatása... 4 4.2. Egyéni

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben TDM 7. Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben Stratégiai működés megalapozása Dr. Piskóti István Intézetigazgató, ME Marketing Intézet A tervezés terepe Milyen turisztikai termékfejlesztés célszerű

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán SZOLNOKI FŐISKOLA A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 DPR ALPROJEKT PROJEKTTERV

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város szociális, fogyatékosügyi és gyermekvédelmi intézményeinek, társadalmi

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

A FOISKOLA MINOSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, A MINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MUKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2007-2008

A FOISKOLA MINOSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, A MINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MUKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2007-2008 A FOISKOLA MINOSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, A MINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MUKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2007-2008 1. Az európai és a hazai helyzet A globális kihívások között Európa számára egy út

Részletesebben

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA jóváhagyta: /2008.(..) önkormányzati határozat MÁGOCS 2008. április Készült: A ROC*Mágocs Kft megbízásából TARTALOM 1. CÉLOK ÉS PRIORITÁSOK 3 1.1 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TERVEZÉS HETE Tervezés Hete HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) 2013. december 9-12. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely város Információs Gazdaság Stratégiája és a stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer Az Információs Gazdaság Stratégia készítési projekt

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 I. Intézményi szint 1. Bevezetés 12 2. Közös

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 STRATÉGIAI TANULMÁNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA (TÁMOP-7.2.1-11/K-2015) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és.

PÁLYÁZAT. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és. PÁLYÁZAT a Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája intézményegység-vezetői beosztásának betöltésére készítette:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv.

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló Módszertani feltáró tanulmány Környezet- és szituációelemzés Koncepció Operatív terv Mellékletek Dunaújváros Városmarketing Terve Vezetői összefoglaló Készítette:

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG PRIORITÁSOK ÉS PROGRAMOK Készítette: ProKat Mérnöki Iroda Kft. 2010. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 II. HELYZETELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI...6 1. A helyzetelemzés legfontosabb

Részletesebben

DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat

DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat Szakmai protokoll Készítette: Takaró Lajosné Stencinger Noémi Reményi Csaba Zöld Ágnes Mosonmagyaróvár 2010. A DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat

Részletesebben

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (1139 Budapest, Pap K. u. 4-6.) 2012. évi közbeszerzési terve

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (1139 Budapest, Pap K. u. 4-6.) 2012. évi közbeszerzési terve Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (1139 Budapest, Pap K. u. 4-6.) 2012. évi terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó Tervezett i típus Időbeli ütemezés

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA Nyíregyháza, 2010. május Készült a Felső-Tisza Alapítvány megbízásából. Szerkesztette: Filepné dr. Nagy Éva Katona Mariann Tóth Miklós Lezárva 2010. május 31-én. Nyíregyháza,

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. JÖVŐKÉP...3 1.1. A jövőképet befolyásoló folyamatok...3 1.2. A jövőkép

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS szakirányú továbbképzési szak A humán erőforrás képzés a szervezetek működtetésének emberi erőforrás menedzseléséhez kapcsolódó szakmai kérdéseivel

Részletesebben

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6.

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6. Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében 2013. május 6. Készült: BUILD UP SKILLS HUNGARY (BUSH Projekt) keretében Kidolgozó: ÉMI Nonprofit Kft. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Építőanyagipari

Részletesebben

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA Prof. Dr. Piskóti István - Dr. Molnár László - Gulyásné Dr. Kerekes Rita - Dr. Nagy Szabolcs - Dr. Dankó László - Dr. Karajz Sándor - Dr. Bartha Zoltán - Kis-Orloczki Mónika (5. munkacsoport) CÉLZOTT TERMÉKEK

Részletesebben

Javaslat a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Egészségügyi koncepciójára (2011-2015.) SWOT analízis

Javaslat a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Egészségügyi koncepciójára (2011-2015.) SWOT analízis Javaslat a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Egészségügyi koncepciójára (2011-2015.) SWOT analízis Erősségek Eü. Szolgálat infrastruktúrája Járóbeteg szakrendelések szakterületeinek száma, összetétele

Részletesebben

Az előterjesztés szöveges része

Az előterjesztés szöveges része Az előterjesztés szöveges része A Magyar Tudományos Akadémia Gyermekprogram Irodája Ferge Zsuzsa akadémikus vezetésével kidolgozta és 2006 márciusában szakmai vitára bocsátotta a Gyermekszegénység elleni

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tanulási partnerségek a foglalkoztathatóság javításáért c. Kiemelt projekt részletes projektjavaslat felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.3.9-11/1 1

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha célod nagy, de eszközeid szerények, úgy cselekedj mégis! Cselekvésed által

Részletesebben

a segítségnyújtás az elhelyezkedést, a diszkrimináció elleni küzdelmet és a beilleszkedés stabilitását szolgálja.

a segítségnyújtás az elhelyezkedést, a diszkrimináció elleni küzdelmet és a beilleszkedés stabilitását szolgálja. Bevezető A kilencvenes években komoly szemléletváltás történt Európában a társadalmi hátrányok megítélésében, a segítés céljaiban és formáiban. Az alkalmazkodás helyett egyre inkább a megmaradt képességek

Részletesebben

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM LÉTREHOZÁSA A HEGYHÁTI KISTÉRSÉGBEN C. PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ELVÉGZÉSE (HIVATKOZÁSI SZÁM: ROP-3. 2. 1.-2004-09-0005/32) A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA

Részletesebben

Szent Anna Idősek Otthona Intézményfejlesztési Terve

Szent Anna Idősek Otthona Intézményfejlesztési Terve Szent Anna Idősek Otthona Intézményfejlesztési Terve SZOCIÁLIS ALAP- ÉS SZAKELLÁTÁS FEJLESZTÉSE A SZENT LUKÁCS GÖRÖGKATOLIKUS SZERETETSZOLGÁLAT INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN Projekt azonosító: TÁMOP-5.4.12-14/1-2015-0009

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére TÁMOP 4. 2. 1 Projekt Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére Innotét Kft. 3519 Miskolc, Hattyú út 12 2009. december 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...1 2. Az innovációt segítő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. TÁMOP 5.4.1.-12/1. kiemelt projekt HÍRLEVÉL. IV. szám. 2013. július

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. TÁMOP 5.4.1.-12/1. kiemelt projekt HÍRLEVÉL. IV. szám. 2013. július Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.1.-12/1. kiemelt projekt HÍRLEVÉL IV. szám 2013. július Kedves Olvasó! A TÁMOP 5.4.1-12/1. kiemelt projekt tevékenységeiről és eredményeiről nyújtunk

Részletesebben

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2005-2010 TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 2. Az ifjúsági korosztály Dunaújvárosban... 5. oldal 3. Az önkormányzat ifjúsági

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2014. KÉSZÍTETTE: PROJECTMINE GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST TÁMOP 5.3.6. -11/1 2012 0074

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2014. KÉSZÍTETTE: PROJECTMINE GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST TÁMOP 5.3.6. -11/1 2012 0074 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2014. KÉSZÍTETTE: PROJECTMINE GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető: A kommunikációs terv céljainak ismertetése a projekt kapcsán 2. A projekt átfogó céljainak

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE

BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 készült a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiája és a Balaton Régió Komplex Térségi Programja alapján 2006. június 21. (módosítva:

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016. 2 Aláírólap Ezen az oldalon kell felsorolni az ITS szakhatósági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-4.1.2/B DDOP-2009-3.1.3/C ÉAOP-2009-4.1.2/C ÉMOP-2009-4.1.2/A ÉMOP-2009-4.1.2/B KDOP-2009-5.2.1/C

Részletesebben

Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút

Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút KONFERENCIA AZ IDŐSEK SEGÍTÉSÉRŐL Kányai Róbert Kissné Teklovics Gabriella Raffai Andrea Ráczné Németh Teodóra Szabóné Vörös Ágnes Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút Győr Megyei Jogú Város

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Székesfehérvár, 2014. május 30. Dokumentum történet Verzió címe Verzió dátuma Nem végleges, továbbfejlesztése tervezett

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010. Budapest, 2009. október 28.

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010. Budapest, 2009. október 28. Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010 Budapest, 2009. október 28. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló. 4 1 Bevezető 14 2 Helyzetelemzés 16 2.1 Nemzetközi trendek... 16 2.2 Magyarország turizmusának

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató

Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 2015 Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató Tartalomjegyzék 1. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM... 3 1.1. Az iskola egészségnevelési szemlélete...

Részletesebben

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 Készült: a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft által Zalakaros 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK, MÓDSZERTANI

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. szeptember 29. BUDAÖRS KISTÉRSÉG

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010.

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010. Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE Ajka, 2010. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolában folyó nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei -6-2.

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft.

SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Kaposvár, Baross u. 19. Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2007. 12. 12. Fenntartóhoz történt benyújtás

Részletesebben

A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után

A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály 2014. május 16. Mezőgazdaság versenyképessége A vidékfejlesztési politika céljai Hosszú távú

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére Melléklet a /2009. (..) OGY határozathoz Biztonságosabb társadalom, megtartó közösség Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére 2010-2018 Tartalom Tartalom...2 Bevezetés (a Nemzeti Stratégia szerepe)...3

Részletesebben

8.3.4 Minőségi agrártermékek előállítása, feldolgozás feltételeinek javítása operatív program... 34 8.3.5 Rossz minőségű termőföldek

8.3.4 Minőségi agrártermékek előállítása, feldolgozás feltételeinek javítása operatív program... 34 8.3.5 Rossz minőségű termőföldek Tartalom Tartalom... 1 1. Bevezetés... 4 1.1 A koncepció előnyei... 4 1.2 Miért van szüksége Fényeslitkének településfejlesztési koncepcióra, és programozásra?... 4 1.3 Kihívások... 4 2. Munkamódszerek....

Részletesebben

Nyílt Lapok 2007/3 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata

Nyílt Lapok 2007/3 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Az ifjúsági szolgáltatások hálózati rendszerének és projekttervezési eszközeinek regionális sajátosságai valamint a forrás-allokáció stratégiai kérdései

Részletesebben

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Integrált

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. november 10.

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk:

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk: Tartalom Tartalom... 1 Bevezető... 2 Nevelési terv... 8 1. Alapelvek, célok, értékek... 11 2. Nevelési feladatok... 15 2.1. Személyiségfejlesztés... 15 2.2. Az intellektuális szükségletek kialakítása,

Részletesebben

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30.

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30. A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nagykálló, 2013.08.30. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN 2015. Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TANODA TÍPUSÚ PROGRAMOK Polyacskó Orsolya

TANODA TÍPUSÚ PROGRAMOK Polyacskó Orsolya TANODA TÍPUSÚ PROGRAMOK Polyacskó Orsolya 1. A folyamatmodell elemei: a probléma felvetése, elemzése; a megoldási javaslatok kidolgozásának alapjai és folyamata; a megvalósítás, monitoring/ellenőrzés;

Részletesebben

A Rehabilitációs Pedagógiai Program elkészítésénél közreműködtek: Szeverényi Sándor intézményvezető Tóth Istvánné gyógypedagógus Tornai Klaudia

A Rehabilitációs Pedagógiai Program elkészítésénél közreműködtek: Szeverényi Sándor intézményvezető Tóth Istvánné gyógypedagógus Tornai Klaudia Rehabilitációs Pedagógiai Program Gyógypedagógiai Nevelési Oktatási Intézmény Fejlesztő Nevelést Oktatást Végző Iskola Marcali 2o13. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza A Rehabilitációs Pedagógiai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Kötet

Tartalomjegyzék. I. Kötet 0 Tartalomjegyzék I. Kötet I. BEVEZETÉS 3 II. AZ ISKOLA JOGI STÁTUSA 3 NEVELÉSI PROGRAM III. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 5 IV. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

Téglás Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Mértékegység

Téglás Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Mértékegység Cél Indikátor neve Indikátor definíciója C. Tiszta és egészséges települési környezet D. Diverzifikált helyi gazdasági szerkezet E. A helyi közszolgáltatások magas szinten történő biztosítása Arculati

Részletesebben

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER vidékfejlesztési közösség. Éltető Balaton-felvidék Helyi Fejlesztési Stratégia

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER vidékfejlesztési közösség. Éltető Balaton-felvidék Helyi Fejlesztési Stratégia Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER vidékfejlesztési közösség Éltető Balaton-felvidék Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 Készítette: Éltető Balaton-felvidékért Egyesület 1 Verzió lezárása: 2016. április

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi megbízott intézményvezető 2013. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Benedek Elek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Pedagógiai Programja 2013 Oroszlány,2013.03.26. Jóváhagyta: Vecserdi Jenőné igazgató

Részletesebben

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY Nyíregyháza, Szabolcs u. 10. T: 42/413-040 Fax: 42/310-462 e-mail: revalap@hu.inter.net

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY Nyíregyháza, Szabolcs u. 10. T: 42/413-040 Fax: 42/310-462 e-mail: revalap@hu.inter.net REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY Nyíregyháza, Szabolcs u. 10. T: 42/413-040 Fax: 42/310-462 e-mail: revalap@hu.inter.net KIEGÉSZÍTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSHEZ BESZÁMOLÓ A REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Szakmai program 2014-2020

Szakmai program 2014-2020 Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Agóra Intézmény Szakmai program 2014-2020 Készítette: Cserpes Attila Tartalom Alapvetés... 4 Az Agóra Intézmény célcsoportja... 4 Ifjúsági korosztály (15-20 éves

Részletesebben

Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 2013. évi ÜZLETI TERV

Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 2013. évi ÜZLETI TERV Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi ÜZLETI TERV 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A Társaság bemutatása, jogállása... 2 1./ Helyzetelemzés... 3 SWOT-analízis

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 2008. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. 2. A 2008. évi, esélyegyenlőséget javító elmozdulások bemutatása 11. 3. Átfogó, távlati koncepció

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

Családsegítő szolgáltatás. Munkanélküliekkel végzett szociális munka

Családsegítő szolgáltatás. Munkanélküliekkel végzett szociális munka Családsegítő szolgáltatás Munkanélküliekkel végzett szociális munka I. BEVEZETÉS a TÁMOP 5.4.1. projekt keretében elkészült a családsegítés szakmai szabályozó anyagait tartalmazó tanulmányokhoz A TÁMOP

Részletesebben

NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült akmop-6.2.1/k-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001. Tehetséghidak Program című kiemelt projekt

TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001. Tehetséghidak Program című kiemelt projekt TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001 Tehetséghidak Program című kiemelt projekt 2014/2015-ös tanévre történő kiterjesztésének, valamint a teljes projektidőszak hatékonyságának és eredményességének HATÁSVIZSGÁLATA

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

Az életpálya-tanácsadási on-line és off-line szolgáltatások hatékonyság-mérési módszertana a Nemzeti Pályaorientációs Portálon keresztül

Az életpálya-tanácsadási on-line és off-line szolgáltatások hatékonyság-mérési módszertana a Nemzeti Pályaorientációs Portálon keresztül TÁMOP 2.2.2-12/1-2012-0001 pályázati azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt Az életpálya-tanácsadási on-line és off-line szolgáltatások hatékonyság-mérési

Részletesebben

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 TARTALOMJEGYZÉK REGIONÁLIS TÁMOGATÁSPOLITIKA 5 Kohéziós politika7 A regionális operatív programok

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO008 Verzió: Oldalszám összesen: TIOP_070702 1566 oldal TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 Vezetői

Részletesebben