Szent Anna Idősek Otthona Intézményfejlesztési Terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent Anna Idősek Otthona Intézményfejlesztési Terve"

Átírás

1 Szent Anna Idősek Otthona Intézményfejlesztési Terve SZOCIÁLIS ALAP- ÉS SZAKELLÁTÁS FEJLESZTÉSE A SZENT LUKÁCS GÖRÖGKATOLIKUS SZERETETSZOLGÁLAT INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN Projekt azonosító: TÁMOP /

2 SZENT ANNA IDŐSEK OTTHONA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE október SZOCIÁLIS ALAP- ÉS SZAKELLÁTÁS FEJLESZTÉSE A SZENT LUKÁCS GÖRÖGKATOLIKUS SZERETETSZOLGÁLAT INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN Projekt azonosító: TÁMOP / Készítette: InNow Tanácsadó Zrt.

3 3 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS HELYZETELEMZÉS AZ INTÉZMÉNY FEJLESZTÉSI TERVE A PROBLÉMÁK AZONOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS CÉLOK FEJLESZTENDŐ, BEAVATKOZÁSI PONTOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK, ALTERNATÍVÁK A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK A MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSEK BEMUTATÁSA A FEJLESZTÉSEK ÜTEMEZÉSE A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK ÖSSZEHANGOLT, VÁZLATOS PÉNZÜGYI TERVE A RELEVÁNS EURÓPAI UNIÓS ÉS NEMZETI TÁMOGATÁSI FORRÁSOK, OPERATÍV PROGRAMOK ÉS PÁLYÁZATOK MEGHATÁROZÁSA A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE... 26

4 4 1. Bevezetés Az Intézményfejlesztési Terv célja és szerepe Az Intézményfejlesztési Terv (a továbbiakban: IFT) a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat (a továbbiakban: Szeretetszolgálat) rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési irányait, célrendszerét és azok elérése érdekében tervezett tevékenységeket határozza meg a Szeretetszolgálat által jóváhagyott jövőkép és hosszú távú (15-20 év) átfogó célok alapján. Az IFT célja, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel meghatározza a görögkatolikus szociális alap- és szakellátások, mint közszolgálat fő céljait és hogy elősegítse a következő 20 év intézményfejlesztési tevékenységeinek eredményességét. Előzmények és az Intézményfejlesztési Terv helye a Szeretetszolgálat stratégiai tervezési rendszerében A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat januárjától vette át az Idősek Otthona fenntartását Gacsály település önkormányzatától. Az elmúlt 3 évben fejlesztési terv, stratégiai dokumentum nem készült. A Szeretetszolgálat hosszú távú elképzelései és a tervezési logikából is fakadóan jelen IFT egy átfogó tervezési rendszer egyik eleme. A Szeretetszolgálat fenntartásában működő egyes intézmények fejlesztési tervei mellett elkészül egy fenntartói szintű fejlesztési stratégia, egy szolgáltatás-koordinációs modell és egy igényátadási eljárásrend is. A dokumentumok elkészítésekor különös figyelmet fordítottunk arra, hogy az egyes célok és tervezett tevékenységek egymással összhangban legyenek. Az Intézményfejlesztési Terv szakmai-tartalmi felépítésekor különös figyelemmel voltunk az alábbi dokumentumokra: az évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról; Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció tartalmi javaslatai, szakpolitikai iránymutatásai; Országos Fogyatékosságügyi Program ; Magyarország Partnerségi Megállapodása a as fejlesztési időszakra.

5 5 Az IFT szakmaitartalmi felépítését meghatározó dokumentumok Az IFT elkészítését részletes helyzetfeltárás és helyzetértékelés előzte meg. A helyzetelemzés alapját a Szeretetszolgálat igazgatójával és az intézmény vezetőjével készített mélyinterjúk, az intézmény munkatársainak részvételével megszervezett műhelymunkák, kérdőívek és az intézmény rendelkezésére álló adatok jelentették. A helyzetelemzés elkészítésekor támaszkodhattunk az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (a továbbiakban: TEIR) adatállományára. Az IFT eredményessége Az Intézményfejlesztési Terv akkor válhat eredményessé, ha: annak segítségével az intézmény a tervezett mértékben ki tudja használni fejlődési potenciálját a tervezett időszakban; a célok és azok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek (projektek) jelentős része megvalósul; az IFT a Szeretetszolgálatban dolgozó különböző szereplők közötti kommunikáció eszközévé válik; példát mutatva hozzájárul ahhoz, hogy a településen élők mindennapjainak életében jelen legyen a Krisztusi Szeretet. 2. Helyzetelemzés Térségi szerepkör A Szent Anna Idősek Otthona Gacsály településen, a fehérgyarmati járásban, a magyar-román-ukrán hármas határtól néhány kilométerre található. Az intézményben testi, lelki szükségleteket felmérve, egyéni gondozási terv alapján, személyre szabottan történik az ápolási-gondozási feladatok ellátása. A szolgáltatás működési területe Magyarország közigazgatási területe. Az intézményben ellátható személyek száma 16 fő. A férőhely kihasználás 100%- os.

6 6 Az intézményben hat szoba, egy társalgó, egy melegítőkonyha, illetve orvosi szoba és iroda található. Az épületben egy-, három-és négyágyas szobák lettek kialakítva. A folyamatos, napi 24 órás, gondozói felügyelet biztosított. Demográfiai jellemzők 1. táblázat: Gacsály demográfiai mutatói Állandó népesség száma Fő Nő Férfi 0-14 évesek száma évesek száma év felettiek száma összesen: Forrás: TEIR A fehérgyarmati kistérség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legkeletibb részén fekszik. A kistérséget két folyó, a Tisza és a Szamos határolja. A kistérség településeinek száma 49, amiből jelenleg 5 település lakosságszáma a 200 főt sem éri el (a legkisebb Kishódos), 14 település 200 és 500 fő közötti lakossal bír. A fehérgyarmati kistérség népessége az elmúlt évtizedben az országos és a megyei átlagot is meghaladó mértékben csökkent. A fehérgyarmati kistérség az ország elvándorlástól leginkább sújtotta kistérségei közé tartozik. Mivel az élve születések aránya országosan a legmagasabb, a halandóság az országos átlagnál kedvezőbb, így a kistérség népességének csökkenése elsősorban a jelentős mértékű vándorlási veszteségnek köszönhető. Az intézmény naprakész nyilvántartása szerint az idősotthoni ellátás keretében történő elhelyezésre 10 fő vár. Problémát okoz a helyhiány mellett az is, hogy az épület nem alkalmas arra, hogy szeparált részekben lehessenek férfi és női ellátottak. A várakozók többsége férfi. Szükséges lenne az épület bővítése oly módon, hogy a jövőben lehetőség legyen mind női, mind férfi időskorúak ellátására.

7 7 2. táblázat: Az Idősek Otthona lakóinak jellemzői Szociális és egészségügyi mutatók Szociális és egészségügyi mutatók Korcsoportok Nő Férfi Hozzátartozója van Fogyatékosság gal élők aránya Diagnosztizált betegséggel élők Jövedelemmel rendelkezők Forrás: Saját szerkesztés Foglalkoztatottak képzettsége, kompetenciái A szakember ellátottság 100%-os. Az Idősek Otthonában 7 szociális gondozó és egy szociális segítő dolgozik. 3. táblázat: A Szent Anna Idősek Otthona humánerőforrás-ellátottsága Munkatárs (fő) Közhasznú foglalkoztatottak (fő) Szükséges létszám Intézményvezető Szociális gondozó Szociális segítő Összesen: Forrás: Saját szerkesztés Az intézmény infrastrukturális helyzete/ellátottsága Az ingatlan a Szeretetszolgálat egyetlen magán tulajdonban lévő épülete. Az épület állaga leromlott. Teljes körű infrastrukturális felújítás szükséges, a szobák, folyosók, fürdők javítására, festésére, felújítására van szükség. Emellett energetikai korszerűsítésre is: hőszigetelésre, a nyílászárók cseréjére, fűtéskorszerűsítésre, napelemek, napkollektorok felszerelésére. Fontos a technikai

8 8 elemek fejlesztése, jelenleg az épületben nincs internetkapcsolat. A berendezés elavult, az ágyak korszerűtlenek. A konyhai felszerelés hiányos, bővíteni szükséges. Az ebédlő teljes berendezésére szükség van, korszerű, könnyen mozdítható, biztonságos bútorokkal. Szükséges még tv, szekrények és mosógépek. Az épület teljes akadálymentesítése szükségszerű, mivel a bentlakók nagy része mozgásában korlátozott. A Szeretetszolgálat elképzelései szerint az épületet 50 fő ellátása érdekében bővíteni szükséges. Swot-analízis A stratégiai tervezés egyik módszere a SWOT-analízis, mely segít feltárni az intézmény egészének vagy egyes kiemelten fontos területének (kulcsterületének) intézményen belüli erősségeit, azaz a működésnek azokat az összetevőit, amelyeket magas színvonalon tud nyújtani az intézmény, illetve gyengeségeit, vagyis azokat a területeket, amelyek nem kellően vagy nem kielégítően fejlődtek a belső és/vagy a külső partnerek szerint. Számba venni az intézmény lehetőségeit és buktatóit, illetve ezek összefüggéseit. Rendezni az intézményről rendelkezésre álló információkat. Erősségek A liturgikus évhez kapcsolódó ünnepek megtartása Együttműködő, agilis kollektíva Vezetői elkötelezettség a magas szakmai színvonal mellett Az épület a Szent Lukács Szeretetszolgálat tulajdonában van Gyengeségek A szükségesnél kisebb méretű közösségi terek Az intézmény munkatársainak folyamatos képzése lenne szükséges Lelki segítségnyújtás, mentális segítség nyújtása nem rendszeres Az általános adminisztráció egységesítése nem teljes körű A jó gyakorlatok megosztása akadozott A görög katolikus arculati elemek megjelenése nem erőteljes Jelzőrendszer nem megfelelő Internetkapcsolat hiánya

9 9 Lehetőségek Kiaknázatlan helyi és térségi kapcsolatok, horizontális kapcsolatok Fejlesztő foglalkozások sikeresek, az ellátottak részéről további igény mutatkozik Gyógytornász bevonása Szabadidős programok sikeresek, az ellátottak részéről további igény mutatkozik Az intézményfenntartó által biztosított lelki vezető segítségével lelki gyakorlatok gyakoribbá, rendszeresebbé válása Aktív társadalmi tevékenységek biztosítása Az intézményfenntartó elkötelezettsége a szervezetfejlesztés területén Csapatépítő tréningek rendszeressé tételével a szociális munka színvonalának erősítése Európai uniós források Elavult, hiányos berendezés Veszélyek A szükségesnél gyengébb minőségű bútorzat Az épületek energetikai szempontból korszerűtlenek, magas rezsiköltségek jelentkeznek Lelki napok, szupervízió esetlegessége, alkalomszerűsége; erős kiégési kockázat 3. Az intézmény fejlesztési terve 3.1 A problémák azonosítása Az Idősek Otthona épülete elavult infrastruktúrával rendelkezik. Szükség lenne a fűtés korszerűsítésére, nyílászárók cseréjére. Megújuló energiák használata célszerű a magas rezsiköltség csökkentése érdekében.

10 10 A bútorzat mennyisége, minősége nem kielégítő. Esedékes a szobák, folyosók, fürdők felújítása, festése. A szolgáltatások minőségének javulásához, szükséges lenne a munkatársak, dolgozók folyamatos továbbképzésének biztosítása. Szupervízió folyamatos biztosítása szükséges a munkatársak kiégése ellen. Ezzel párhuzamosan lelki napok szervezésére van igény, kiscsoportokban, lelki vezető segítségével. Mélyrehatóbb tudás elsajátítása érdekében kapcsolatfelvétel szakemberekkel, akik segítenek a gondozónők szerteágazóbb, komplexebb tudásának elsajátításában. A bentlakók számára elengedhetetlenek a fejlesztő foglalkozások, a szabadidős programok, a közös programok, aktív társadalmi tevékenységek biztosítása. Erősíteni szükséges az intézményközi szakmai párbeszédet, a jó gyakorlatok átvételét. Közös szakmai napok szervezésére van szükség. Szükséges lenne a szorosabb kapcsolat kiépítésére a helyi önkormányzattal, helyi szervezetekkel. Nyílt napok biztosítása célszerű, az intézményben folyó munka bemutatása céljából. Szükséges egy teljesítmény-értékelési rendszer kidolgozása, a visszajelzések utáni teljesítményjavítás illetve fenntartás.

11 11 A lehetőségektől elmaradó színvonalú szolgáltatás biztosítása Hiányos stratégiai gondolkodás A szolgáltatások minősége nem elégséges Az intézmény ellátottsága hiányos Nem elég hangsúlyos a görögkatolikus identitás A helyi és horizontális kapcsolatok mélysége, intenzitása nem erős Az adminisztráció nem egységesített, hiányzik a szükséges IT-rendszer A fejlesztő foglalkozások, szabadidős programok, az aktív társadalmi életet biztosító programok száma nem elégséges Nem megfelelő az intézményközi szakmai párbeszéd A munkatársak továbbképzése nem megfelelő gyakoriságú Hiányzik a teljesítményértékelés, a munkatársak számára a visszacsatolás A bútorzat, eszközállomány hiányos Az ingatlan bővítése, felújítása, energetikai korszerűsítése elengedhetetlen

12 Általános és speciális célok A célrendszer megalkotása során építettünk: a helyzetelemző vizsgálat eredményeire, abban szereplő megállapításokra a tervezési folyamat során megismert helyi elképzelésekre, javaslatokra (kérdőív, mélyinterjúk, workshopok eredményeire) A fejlesztési célrendszer kialakítása során tervezési alapelv volt, hogy: A meghatározott fejlesztési célok tényleges fejlesztési igényekre és szükségletekre reflektáljanak és a helyzetelemzésben feltárt erősségekre, potenciálokra és azok kihasználására épüljenek. A célrendszer legyen görögkatolikus-specifikus, illetve a helyi igényekre és jellegzetességekre fókuszáló. A megfogalmazott célok mind szakmai, mind pénzügyi megvalósíthatóság szempontjából reálisak legyenek. A középtávú célrendszer megvalósíthatósága érdekében annak megalkotása során kiemelt szerepet kapott a között elérhető forráslehetőségekhez való illeszkedés. A belső struktúra fejlesztése, mind a kommunikáció, mind az adminisztrációs rendszer tekintetében. Célként fogalmazódik meg továbbá a szakmai kapcsolatok erősítése, a szakmai munka fejlesztése a magas színvonalú szolgáltatások biztosítása. Cél az épület teljes körű infrastrukturális felújítása, ezzel is biztosítva a bentlakók kényelmét.

13 13 Magas színvonalú szolgáltatások biztosítása Komplex, stratégiai szemlélet kialakítása A szolgáltatásokat igénybevevők szükségleteinek és igényeinek kielégítése Az intézmény infrastrukturális és humánerőforrás helyzete megfelelő Mind arculatban, mind lelkiekben megnyilvánuló görögkatolikus identitás A helyi (települési, térségi), illetve horizontális szakmai kapcsolatok elmélyítése Szervezetfejlesztéssel a szakmai munka elősegítése Az adminisztráció egységesítése, ITtámogatás Fejlesztő foglalkozások, szabadidős programok, az aktív társadalmi életet biztosító programok számának növelése A Szeretetszolgálat intézményei közöttii szakmai párbeszéd erősítése A munkatársak továbbképzése Folyamatos teljesítményértékelés, a munkatársak számára rendszeres visszacsatolás A bútorzat, eszközállomány fejlesztése Az ingatlanok felújításával a költséghatékonyság megteremtése

14 Fejlesztendő, beavatkozási pontok 4. táblázat: A Szent Anna Idősek Otthona által tervezett beavatkozási területek Kulcsterületek Stratégiai szövetségek Infrastruktúra Emberi erőforrás Testi épség Pontterületek Mentális egészség Aktív társadalmi tevékenység Helyi kapcsolatok Horizontális kapcsolatok Gépkocsi beszerzése Görögkatolikus arculati elemek megjelenése Energetikai korszerűsítés Teljes körű infrastrukturális felújítás Képzés Lelki támogatás kiégés elleni védekezés Teljesítményértékelés Szakemberek bevonása Bútorzat Fejlesztő foglalkozások Szabadidős programok Hasznos tevékenységek Közösségi élet Névnapok, születésnapok Társadalmi ünnepek Vezetés Iránymutatás, delegálás, számonkérés Általános adminisztráció Információáramlás, együttműködés Emberi erőforrás Szervezetfejlesztés Egységesítés IT támogatás Külső-belső (PR) Jó gyakorlatok megosztása Csapatépítő tréningek Kapacitástervezés

15 15 Forrás: Saját szerkesztés Motiválás 3.4 Fejlesztési lehetőségek, alternatívák Az Idősek Otthona épületének bővítésével, átalakításával egy 50 főt befogadó intézmény létrehozása a cél. Ezzel biztosítható lenne a szolgáltatásra jelentkező igények teljes körű kielégítése, mely lehetővé tenné az időskorú férfiak ellátását is. A magasabb kapacitás költséghatékonyabb működést eredményezhet, mellyel lehetőség nyílik a rendelkezésre álló források átcsoportosításával a magasabb színvonalú szolgáltatásokra. Szervezettebbé kell tenni az önkéntesekkel, civilekkel és a közösségi munkára érkező fiatalokkal való kapcsolatrendszert, a szociális intézményben végzett munkájukat figyelemmel kell kísérni, és meg kell adni munkájukhoz a szükséges támogatást. 3.5 A megvalósítást szolgáló beavatkozások Az IFT az intézmény középtávú célrendszerének felvázolásán túl tartalmazza a lényeges fejlesztési jellegű beavatkozások (programok és projektek) indikatív listáját. Az IFT megvalósítását szolgáló beavatkozások tekintetében az alábbi projekttípusokat azonosítottuk: Fenntartóval szoros együttműködésben megvalósuló fejlesztések (FE): Olyan, fejlesztések, amelyekhez szükséges a Szeretetszolgálat aktív, nem pénzügyi, támogatása. Elsősorban a szociális alap- és szakellátások adminisztratív és intézményes kereteit biztosíthatják.

16 16 Hálózatos együttműködést segítő fejlesztések (HE): Azon fejlesztések, melyek a helyi, térségi szakmai szervezetekkel, kiemelten a Szeretetszolgálat intézményeire, való együttműködés erősítését célozzák. Ide tartoznak a helyi elfogadást, a gacsályi lakosokkal való kapcsolatteremtést és ápolást célzó fejlesztések is. Helyi, intézményi szakmai fejlesztések (HSZ): A mindennapi szakmai munka támogatását segítő fejlesztések. Ezen projektek megvalósulása gyakran előfeltétele egyéb tervezett fejlesztések megvalósulásának vagy azok hatásai érvényesülésének. Helyi, intézményi infrastrukturális fejlesztések (HI): A mindennapi szakmai munka feltételeinek megteremtését segítő fejlesztések. A következőkben a fenti logikát követve mutatjuk be azon fejlesztési elképzeléseket, amelyek az IFT középtávú célrendszerében megfogalmazott célok megvalósítását szolgálják. 3.6 A megvalósítandó fejlesztések bemutatása 5. táblázat: A Szent Anna Idősek Otthona által tervezett fejlesztések Ssz. Fejlesztés megnevezése Fejlesztés rövid bemutatása Indikatív költségbecslés 1. Az intézményi munkatársak számára a lelki napok számának bővítése Lelki vezetők jelenléte, lelki gyakorlatok, lelki segítségnyújtás, zarándoklatok Szupervízió biztosítása Horizontális kapcsolatok fejlesztése más intézményekkel 4. Szakemberek bevonása Kiégés elleni szupervízió biztosítása, lelki napokkal párhuzamosan Közös programok, szakmai napok szervezése Folyamatos tudásbővítés, továbbképzések szervezése

17 17 Ssz. Fejlesztés megnevezése Fejlesztés rövid bemutatása Indikatív költségbecslés gondozás-ápolás területén 5. Görögkatolikus identitás erősítése, egyházi programokon való részvétel Vallási programokon való részvétel, arculati elemek használata Adminisztráció egységesítése, ITtámogatás Átlátható adminisztrációs rendszer kialakítása, egységesítése nem releváns 7. Irodai bútorzat beszerzése, ebédlőbe bútorok vásárlása 8. Jó gyakorlatok megosztása Csapatépítő tréningek szervezése Idősek otthona férőhelykapacitásának emelése Teljesítményértékelés kidolgozása Az ellátottak számára szervezett fejlesztő foglalkozások, szabadidős programok számának növelése Az aktív társadalmi élet érdekében tevékenységek szervezése Intézmény felújítása, energetikai korszerűsítése 2 db nyolc személyes asztal, 16 db szék, szekrény vagy polc a mosodai helyiségbe, 5 db ágy, tv szekrény, mosógép Intézményközi kapcsolatok megerősítése, közös szakmai napok szervezése Saját intézményen belüli munkatársak és partnerintézmények munkatársaival közösen Férőhelybővítés, átépítés Évente értékelés és visszacsatolás a munkatársak számára Külsős programok számának növelése, kirándulások, vetélkedők, manuális foglakozások, könyvtár, a lelki vezetővel való találkozások számának emelése Nyílt napok tartása, társadalmi ünnepek tartása, születésnapok, névnapok megtartása Az épületek esetében a szobák, folyosók, fürdők javítása, festése, felújítása. Energetikai korszerűsítés: hőszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, napelemek, napkollektorok felszerelése nem releváns

18 18 Ssz. Fejlesztés megnevezése Fejlesztés rövid bemutatása Indikatív költségbecslés 15. Közösségi terek biztosítása 16. Internethasználat Forrás: Saját szerkesztés Közösségi programok, ünnepi műsorok megtartására alkalmas területek kialakítása Internetkapcsolat kiépítése, számítógép beszerzése

19 2023. II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév A fejlesztések ütemezése A táblázat a tervezett fejlesztések indikatív ütemezését tartalmazza. Az ütemezés figyelembe veszi az egyes fejlesztések egymásra épülését és a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a megvalósításhoz igénybe vehető támogatási források várható rendelkezésre állását. 6. táblázat: A Szent Anna Idősek Otthona által tervezett fejlesztések ütemezése Fejlesztések Fenntartóval szoros együttműködésben megvalósuló projektek (FE) Az intézményi munkatársak számára a lelki napok számának bővítése Szupervízió biztosítása Horizontális kapcsolatok erősítése más intézményekkel Szakemberek bevonása ápolás-gondozás területén Görögkatolikus identitás erősítése Adminisztráció egységesítése Jó gyakorlatok megosztása Csapatépítő tréningek szervezése A munkatársak részére továbbképzések biztosítása

20 2023. II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév 20 Fejlesztések Idősek otthona férőhely-kapacitásának emelése, a meglévő épület átépítése, felújítása, energetikai korszerűsítése Hálózatos együttműködést segítő projektek (HE) Kapcsolatépítés a kistérségben működő szociális intézményekkel, közös szakmai napok szervezése Kapcsolatépítés a helyi önkormányzattal, helyi szervezetekkel: közös programok szervezése, nyílt napok tartása Helyi, intézményi szakmai projektek (HSZ) Kiégés ellen a munkatársak részére szupervízió biztosítása Kiégés ellen a munkatársak részére lelki támogatás nyújtása. A lelki vezető segítségével lelki napok tartása kiscsoportokban, részlegenként, illetve vegyesen Teljesítmény-értékelés kidolgozása, évente értékelés és visszacsatolás a munkatársak számára Az ellátottak számára szervezett fejlesztő foglalkozások, szabadidős programok számának növelése Az aktív társadalmi élet érdekében tevékenységek szervezése Helyi, intézményi infrastrukturális projektek (HI) Közösségi terek biztosítása Bútorok beszerzése Internetkapcsolat kiépítése Forrás: Saját szerkesztés

21 A tervezett fejlesztések összehangolt, vázlatos pénzügyi terve Az IFT-ben kitűzött célok megvalósítását szolgáló fejlesztések finanszírozására elsősorban európai uniós ágazati operatív programokon keresztül nyílik lehetőség. 7. táblázat: A Szent Anna Idősek Otthona által tervezett fejlesztések pénzügyi terve Projekt típus Fenntartóval szoros együttműködésben megvalósuló projektek (FE) Projekt megnevezése Az intézményi munkatársak számára a lelki napok számának bővítése Görögkatolikus identitás erősítése, egyházi programokon való részvétel Szervezetfejlesztés Indikatív költségbecslés (millió Ft) 2 1 nem releváns Saját forrás Saját forrás Adminisztráció egységesítése, IT-támogatás nem releváns nem releváns Külső kommunikáció fejlesztése nem releváns nem releváns Jó gyakorlatok megosztása Csapatépítő tréningek szervezése 1 1 Finanszírozás lehetséges forrása* EFOP 1.1.G. Az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási közszolgáltatásokban a szolgáltatásnyújtás folyamatainak eredményesebbé tétele, a területi szempontok érvényesítése és a dolgozók megtartása EFOP 1.1.G. Az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási közszolgáltatásokban a szolgáltatásnyújtás folyamatainak eredményesebbé tétele, a területi szempontok érvényesítése és a dolgozók megtartása EFOP 1.1.G. Az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási közszolgáltatásokban a

22 22 Projekt típus Projekt megnevezése Indikatív költségbecslés (millió Ft) Finanszírozás lehetséges forrása* szolgáltatásnyújtás folyamatainak eredményesebbé tétele, a területi szempontok érvényesítése és a dolgozók megtartása A munkatársak részére továbbképzések biztosítása 2 EFOP 1.1.G. Az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási közszolgáltatásokban a szolgáltatásnyújtás folyamatainak eredményesebbé tétele, a területi szempontok érvényesítése és a dolgozók megtartása Idősek Otthona férőhely-kapacitásának emelése, átépítése, korszerűsítése 15 EFOP 2.2. B. Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási területen Hálózatos együttműködést segítő projektek (HE) Kapcsolatépítés a kistérségben működő szociális intézményekkel, közös szakmai napok szervezése Kapcsolatépítés a helyi önkormányzattal, helyi szervezetekkel: közös programok szervezése, nyílt napok tartása nem releváns nem releváns Saját forrás Saját forrás Helyi, intézményi szakmai projektek (HSZ) Kiégés ellen a munkatársak részére szupervízió biztosítása 2 EFOP 1.1.G. Az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási közszolgáltatásokban a szolgáltatásnyújtás folyamatainak eredményesebbé tétele, a területi szempontok érvényesítése és a dolgozók megtartása Kiégés ellen a munkatársak részére lelki támogatás nyújtása. A lelki vezető segítségével lelki napok tartása kiscsoportokban, részlegenként, illetve vegyesen 2 EFOP 1.1.G. Az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási közszolgáltatásokban a szolgáltatásnyújtás folyamatainak eredményesebbé

23 23 Projekt típus Helyi, intézményi infrastrukturális projektek (HI) Forrás: Saját szerkesztés Projekt megnevezése Teljesítmény-értékelés kidolgozása, évente értékelés és visszacsatolás a munkatársak számára Az ellátottak számára szervezett fejlesztő foglalkozások, szabadidős programok számának növelése Az aktív társadalmi élet érdekében tevékenységek szervezése Intézmény épületeinek felújítása, energetikai korszerűsítése Közösségi terek biztosítása Indikatív költségbecslés (millió Ft) nem releváns Finanszírozás lehetséges forrása* tétele, a területi szempontok érvényesítése és a dolgozók megtartása nem releváns Saját forrás Saját forrás Internetkapcsolat kiépítése 0,5 Saját forrás EFOP 2.2. B. Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási területen EFOP 2.2. B. Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási területen

24 A releváns európai uniós és nemzeti támogatási források, operatív programok és pályázatok meghatározása A tervezett fejlesztések, projektek ismeretében a következő támogatási időszakban a Szent Anna Idősek Otthona számára releváns források elsősorban az EFOP (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program) programokból kerülhetnek lehívásra: EFOP 1.1.G. Az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási közszolgáltatásokban a szolgáltatásnyújtás folyamatainak eredményesebbé tétele, a területi szempontok érvényesítése és a dolgozók megtartása csapatépítő tréningek, képzések tekintetében. EFOP 2.2. B. Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási területen az intézmény épületeinek felújítása, energetikai korszerűsítése tekintetében. 4. A stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatai A kockázatok elemzését a fontosabb kockázati csoportok beazonosításával kezdjük, majd téma specifikus módon immár a kockázat kezelési stratégia keretében javaslatokat fogalmazunk meg az egyes kockázati elemek kezelésére. Az egyes kockázatok esetében vizsgáljuk, hogy milyen valószínűséggel és hatással bír a megvalósítás szakaszára. A különböző kockázati tényezőket tematikus csoportokba rendezve az Intézményfejlesztési Terv megvalósítása kapcsán az alábbi kockázati faktorokat azonosíthatjuk be: jogi-intézményi kockázatok: a jelzett kockázatok tekintetében a fejlesztési terv megvalósításra kijelölt intézményi háttér megléte, a hatáskörök megfelelő szétosztása, továbbá a humán kapacitás minősége jelenthetnek

25 25 kockázatot. Jogi kockázat a törvényi, jogszabályi környezet változásaihoz kötődhet. pénzügyi-gazdasági: az elégtelen finanszírozásból, az egyes európai uniós támogatási konstrukciók specifikus jellemzői, a saját forrás előteremtésének kérdései, illetve az adott fejlesztési elem fenntartáshoz kapcsolódó kockázatokat egyaránt említhetjük. műszaki kockázatok: összetett problémahalmaza a tervezés, kivitelezés és fenntartás során felmerülő kockázatokat jelenti. társadalmi kockázatok: fontos tényező az intézményfejlesztési terv megvalósíthatósága szempontjából a megfelelő együttműködő partnerek kiválasztása, az esetleges kapcsolatokat szabályozó szerződések pontos megfogalmazása. 8. táblázat: A Szent Anna Idősek Otthona által tervezett fejlesztések megvalósíthatóságának főbb kockázatai Ssz Kockázat megnevezése A jogszabályi környezet kedvezőtlen irányba történő változása Hatósági dokumentumok hiánya, késése Saját előteremtésének kockázata forrás Hazai illetve Európai Uniós fejlesztési források elmaradása A tervezett infrastrukturális fejlesztések megvalósítási költsége jóval meghaladja a tervezett mértéket Kommunikációs nehézségek fellépése az Valószínűség (magas; közepes; alacsony) magas közepes közepes alacsony / közepes közepes közepes Hatás mértéke (jelentős; közepes; alacsony) jelentős közepes jelentős jelentős közepes jelentős Kockázatkezelés módja A jogszabályi változások folyamatos figyelemmel kísérése. Rugalmas, gyors reagálás a megváltozó jogszabályi körülményekhez A hatósági dokumentumok ügyintézési időkereteinek figyelembe vétele. Esetleges késésre, csúszásra előre felkészülés Alternatív forráslehetőségek felkutatása A forrás lehívás késedelmére való felkészülés Átgondolt műszaki tervek, költségvetések készítése Pontosan meg kell határozni a részterületek feladat- és

26 26 Ssz. Kockázat megnevezése Valószínűség (magas; közepes; alacsony) Hatás mértéke (jelentős; közepes; alacsony) Kockázatkezelés módja együttműködésben résztvevő szereplők között felelősségi rendszerét, a pontos eljárásrendet Forrás: Saját szerkesztés 5. A megvalósítás eszközei és nyomon követése Az ITF tervezése számos olyan feltevésen alapszik, amelyek a jelenlegi információk birtokában helyesnek és megalapozottnak tűnnek, s így okkal alapozhatjuk rájuk a fejlesztési célokat és az azok elérése érdekében hozott intézkedéseket. Ugyanakkor részint az információk hiányos jellege miatt (pl. jelenleg még pontosan nem ismertek a as időszak pályázati feltételek), részint a külső és a belső környezet (pl. szabályozási és szükségleti környezet) folytonos változásai miatt a célok teljesülése, az elvárt eredmények és hatások létrejötte nem tekinthető automatikusnak. A hatásmechanizmusokat számos olyan tényező befolyásolja, amit jelenleg nem, vagy csak hiányosan ismerünk, illetve amelyek befolyásolhatósága az intézmény számára erősen korlátozott. Mindezekből adódóan az IFT sikeres megvalósítása elképzelhetetlen egy olyan visszacsatolási mechanizmus nélkül, amely alapján a terv-alkotási folyamat minden pontján újból és újból beavatkozhatunk, elvégezve a szükséges korrekciókat. E visszacsatolást a monitoring rendszer biztosítja. Alapja a megvalósításra vonatkozó folyamatos adatgyűjtés, információgyűjtés, ami alapján ellenőrizni tudjuk, hogy a kitűzött célok irányába haladnak-e a folyamatok, várható-e a tervezett hatások elérése. Ha ennek során kiderül, hogy a szándékoktól eltérően haladnak a folyamatok, s a célok várhatóan nem, vagy csak részben teljesülnek, akkor a monitoring rendszer feltárja az eltérés okait is, s ezzel lehetőséget teremt a döntéshozók számára, hogy beavatkozzanak a folyamatokba. Az eltérés jellegétől és mértékétől függ a szükséges korrekciós intézkedés, pl.

27 27 módosítani szükséges a tevékenységek menetét, a stratégia végrehajtásának mikéntjét, a szervezeti kereteket, a feladatokhoz rendelt erőforrásokat. Ha a korrekció a meglévő tervek keretein belül nem végezhető el, akkor a tervek, de végső soron a stratégiai célok korrekciójára is sor kerülhet. E logikából következik, hogy a monitoring rendszer elsődlegesen a fejlesztési tervért felelős menedzsment eszköze a megvalósítás kontrolljában, ami csak akkor tölti be funkcióját, ha azt folyamatosan működtetik. A fejlesztési terv megvalósulásának nyomon követése, ezen belül a célok elérésének megbízható ellenőrzése csak akkor lehetséges, ha biztosított a célok mérhetősége. Mivel a közötti támogatási időszakban az eredményközpontúság elve miatt az indikátorok és azok célértékeinek szerepe megnő, ezért a fejlesztési tervben megfogalmazott valamennyi célhoz objektíven ellenőrizhető mutatókat, indikátorokat rendelünk. A monitoring rendszer hatékony működésének alapja a szakmailag megalapozott indikátorkészlet kialakítása. Az indikátorok meghatározása az alábbi alapelvek mentén történt: legyen specifikus, azaz konkrétan az adott célhoz kapcsolódjon; legyen objektíven mérhető, egyértelmű; legyen hozzáférhető (beszerzése / előállítása reális költségigényű); adjon releváns információt az előrehaladásról a Szeretetszolgálat és az intézmény vezetői számára; az indikátoroknak az adott eredmény vagy output aktuális állapotára kell vonatkoznia és alkalmasnak kell lennie az időbeli nyomon követésre. Az indikátorok definícióját az alábbi táblázat összegzi, amelyben egyben azok forrása (mérési módja és gyakorisága) is meghatározásra kerül. Az alkalmazott indikátorok fajtái: Eredményindikátorok: Ezen indikátorokat a tematikus célok eredményeinek meghatározásához alkalmaztuk, meghatározásuk során az operatív programok eredményindikátorait vettük alapul.

28 28 Kimeneti (output) indikátorok: A releváns operatív programban prioritástengelyenként kerültek meghatározásra az output jellegű mutatók. A tervezés során amennyiben ezek illeszkedtek a megvalósításra tervezett beavatkozások (fejlesztések) jellegéhez, a lehető legszélesebb körben beépítettük a monitoring mutatók közé.

29 29 9. táblázat: A Szent Anna Idősek Otthona által tervezett fejlesztések indikátorai Tervezett fejlesztés Indikátor Mértékegység Bázisérték Célérték Az intézményi munkatársak számára a lelki napok számának bővítése Indikátor forrása A lelki napok száma nap 2 6 Szakmai Mérés gyakorisága évente Görögkatolikus identitás erősítése, egyházi programokon való részvétel Adminisztráció egységesítése, IT-támogatás Külső kommunikáció fejlesztése Jó gyakorlatok megosztása A munkatársak részére továbbképzések biztosítása Csapatépítő tréningek szervezése Idősek otthona férőhelykapacitásának emelése, épület átépítése Kapcsolatépítés a kistérségben működő szociális intézményekkel, közös szakmai napok szervezése Egyházi programok száma nap 3 9 Szakmai Megfelelő adminisztráció 0 1 Szakmai Külső kapcsolati háló megerősítése, nyílt napok szervezése, megtartása nap 0 3 Szakmai Találkozások száma nap 1 10 Szakmai Képzések száma nap 2 5 Szakmai Tréningen résztvevők száma fő Szakmai Férőhelybővítés fő Szakmai Szakmai napok száma nap 1 3 Szakmai évente nem releváns nem releváns évente évente félévente nem releváns évente

30 30 Indikátor forrása nyílt napok száma nap 1 2 Szakmai Tervezett fejlesztés Indikátor Mértékegység Bázisérték Célérték Kapcsolatépítés a helyi önkormányzattal, helyi szervezetekkel: közös programok szervezése, nyílt napok tartása Közösségi munkára érkező fiatalok fogadása, munkájuk támogatása Kiégés ellen a munkatársak részére szupervízió biztosítása Teljesítmény-értékelés kidolgozása, évente értékelés és visszacsatolás a munkatársak számára Az ellátottak számára szervezett fejlesztő foglalkozások, szabadidős programok számának növelése Az aktív társadalmi élet érdekében tevékenységek szervezése Intézmény épületeinek felújítása, energetikai korszerűsítése Internetkapcsolat kiépítése Forrás: Saját szerkesztés Közösségi munkára érkező fiatalok száma fő 0 2 Szakmai találkozások száma nap 0 5 Szakmai Teljesítményértékelésben munkatársak száma résztvevő fő 0 9 Szakmai programok száma nap Szakmai programok száma db 1 4 Szakmai Felújított épületek száma db 0 1 Szakmai Internet-elérési központ száma db 0 1 Szakmai Mérés gyakorisága évente évente félévente évente évente évente nem releváns nem releváns

KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Gönc Város

Részletesebben

Pápa város integrált településfejlesztési stratégiája

Pápa város integrált településfejlesztési stratégiája Pápa város integrált településfejlesztési stratégiája 2016 március Készült: Pápa Város Önkormányzata megbízásából a KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 sz. projekt keretében 2015-ben készült és 2015 októberében

Részletesebben

ITS Konzorcium. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

ITS Konzorcium. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán SZOLNOKI FŐISKOLA A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 DPR ALPROJEKT PROJEKTTERV

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TERVEZÉS HETE Tervezés Hete HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) 2013. december 9-12. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent Margit Általános Iskola Tatabánya Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája Bicske MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PH. Csák Lajos igazgató Tatabánya, 2007. december 20. Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA STRATÉGIA 1 TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 STRATÉGIA 2 TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 STRATÉGIAI TANULMÁNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA (TÁMOP-7.2.1-11/K-2015) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat Közvitára bocsátotta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 686/2013. (XII.16.) számú

Részletesebben

3 Identitás, változáshoz való pozitív viszonyulás és társadalmi részvétel erősítése. Ssz. Specifikus célok Eredménymutatók megnevezése Célértékek

3 Identitás, változáshoz való pozitív viszonyulás és társadalmi részvétel erősítése. Ssz. Specifikus célok Eredménymutatók megnevezése Célértékek 8. Cselekvési terv Ssz. Átfogó célok 1 Regionális integráció: centrumokkal való szorosabb kapcsolatok 2 Térségi önellátás erősítése 3 Identitás, változáshoz való pozitív viszonyulás és társadalmi részvétel

Részletesebben

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Demográfiai helyzet... 4 Gazdasági helyzet... 6 Társadalmi helyzet... 7 Értékeink,

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016. 2 Aláírólap Ezen az oldalon kell felsorolni az ITS szakhatósági

Részletesebben

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/3. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet 2. melléklet a Pest

Részletesebben

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Integrált

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN SZOCIÁLIS ELLÁTÁSHOZ ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZÉSHEZ TARTOZÓ EGYES KÖZSZOLGÁLTATÁST VÉGZŐ INTÉZMÉNYEK VERSENYKÉPESSÉGI SZEMPONTÚ

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város szociális, fogyatékosügyi és gyermekvédelmi intézményeinek, társadalmi

Részletesebben

TARTALOM ÖSSZEFOGLALÓ... 5 BEVEZETÉS, A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI...14 A kvantitatív kutatás módszertana, a válaszok területi megoszlása...

TARTALOM ÖSSZEFOGLALÓ... 5 BEVEZETÉS, A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI...14 A kvantitatív kutatás módszertana, a válaszok területi megoszlása... 2 3 TARTALOM ÖSSZEFOGLALÓ... 5 BEVEZETÉS, A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI...14 A kvantitatív kutatás módszertana, a válaszok területi megoszlása...14 A dokumentumelemzés módszertana...16 AZ ÖNKORMÁNYZATOK VISZONYULÁSA

Részletesebben

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA 2014-2023. a társadalmi egyeztetés észrevételeinek és javaslatainak átvezetésével

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA 2014-2023. a társadalmi egyeztetés észrevételeinek és javaslatainak átvezetésével SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA 2014-2023 a társadalmi egyeztetés észrevételeinek és javaslatainak átvezetésével 2 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT, SZENNYVÍZISZAP

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016.

Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016. Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016. Tartalomjegyzék 1. A programok célja... 3 2. A pályázók köre... 3 3. A pályázatok keretében elnyerhető támogatás... 3 4. A pályázatok részletes ismertetése...

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/55411-10/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

Téglás Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Mértékegység

Téglás Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Mértékegység Cél Indikátor neve Indikátor definíciója C. Tiszta és egészséges települési környezet D. Diverzifikált helyi gazdasági szerkezet E. A helyi közszolgáltatások magas szinten történő biztosítása Arculati

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tapolca Város Önkormányzata. 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tapolca Város Önkormányzata. 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tapolca Város Önkormányzata 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015. TARTALOM I. HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HEP)... 3 1. Bevezetés... 3 2. A település bemutatása... 3 3. Értékeink,

Részletesebben

JAVASLAT. a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elfogadására

JAVASLAT. a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 2-4/2016. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS -

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN C. ÁROP- 1.A.3-2014 PROJEKT KERETÉBEN Tartalomjegyzék

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata

Úrkút Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Úrkút Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés A település bemutatása Értékeink, küldetésünk Célok A helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája KD-ITS Konzorcium KPRF Ex Ante LLTK MAPI PESTTERV Trenecon COWI Város Teampannon 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO008 Verzió: Oldalszám összesen: TIOP_070702 1566 oldal TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 Vezetői

Részletesebben

FELHÍVÁS. A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás megvalósítására

FELHÍVÁS. A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás megvalósítására FELHÍVÁS A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás megvalósítására Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás KEHOP-1.2.0 Magyarország

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG PRIORITÁSOK ÉS PROGRAMOK Készítette: ProKat Mérnöki Iroda Kft. 2010. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 II. HELYZETELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI...6 1. A helyzetelemzés legfontosabb

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft.

SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Budakeszi Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Készítette: dr. Kovács Anikó Maus Anna Bálega János Mentorálta: Budácsik Rita Császár Rozália Budakeszi, 2015. Tartalom I. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy településfejlesztési koncepciójával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés Biatorbágy településfejlesztési koncepciójával összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy településfejlesztési

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt azonosító:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terv A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan 2009. május 1 Tartalomjegyzék 0. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Litér Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Litér Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Litér Község Önkormányzata 2013. Megtanultam, hogy egy embernek csak akkor van joga a másikra felülről lenézni, amikor annak talpra állni nyújt segítő kezet." (Gabriel García

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2016.

SZAKMAI PROGRAM 2016. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZAKMAI PROGRAM 2016. Jóváhagyta: a HÜB 306/2011. (XI.29.) számú határozata, módosította a HÜB 90/2012.

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET 2015. DECEMBER ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Újfehértó Város Önkormányzatának megbízásából

Részletesebben

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság A környezetvédelmi szemléletformálásra szolgáló 2015. évi költségvetési forráskeret felhasználásáról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2383/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2383/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2383/2014. számú ügyben Előadó: dr. Kiss Bernadett dr. Tóth Lívia Az eljárás megindulása 2014 tavaszán átfogó vizsgálatot indítottam, amelynek célja Békés

Részletesebben

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor Kelt: Budapest, 2015. Telefon: 577-0502, fax: 577-0503 Vezetői nyilatkozat A Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

Mindezek alapján Szigetszentmiklós hosszú távú jövőképe a következőképpen fogalmazható meg:

Mindezek alapján Szigetszentmiklós hosszú távú jövőképe a következőképpen fogalmazható meg: 180 III. STRATÉGIA 1. Szigetszentmiklós jövőképe (15-20 év múlva) Az IVS jövőképének kialakítását a meglévő dokumentumok és a helyzetelemzés során kialakult kép alapján kell szakmai szempontok szerint

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15 FELHÍVÁS A lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést és közbiztonság fejlesztését célzó komplex projektek megvalósítására leromlott városi területeken A felhívás címe: Leromlott városi területek

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU-02--------- jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció RÁCKEVE VÁROS Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása című

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 3. BUDAPEST FEJLESZTÉSI KERETEIT MEGHATÁROZÓ TERVEI... 21

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 3. BUDAPEST FEJLESZTÉSI KERETEIT MEGHATÁROZÓ TERVEI... 21 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 3. BUDAPEST FEJLESZTÉSI KERETEIT MEGHATÁROZÓ TERVEI... 21 3.1. BUDAPEST TERVRENDSZERE... 21 3.2. BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2003. 21 3.3. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata ĺ ú á á áľ á ľ ú á á á é ĺĺ Ż ł łł ő ľ é ĺ ú á á áľ ľ á é ő ü ú ü é é ľ á é ő é ľ á á Ú Ę é ł é é ü ł é á á ź á ő ľľć ł ćł Ü é é ő ĺ ü ľ á ő ó é é ő é ő á á ó ľó é é ĺ é ő í á áľó ó ó Ż é ö é á á éľ é

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

GYOMAENDRŐD VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 GYOMAENDRŐD VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 GYOMAENDRŐD VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Teljes Akcióterületi Terv készült Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata megbízásából a Budapesti integrált városfejlesztési program Budapesti kerületi központok fejlesztése (kódszám: KMOP-5.2.2/B-2008-0016)

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7.

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014. november 7. Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 10 1.1 A tervezési intézményi háttere... 10 1.2 A tervezési folyamat

Részletesebben

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A Felhívás címe:

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A Felhívás címe: FELHÍVÁS a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására A Felhívás címe: A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Felhívás kódszáma: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15

Részletesebben

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM LÉTREHOZÁSA A HEGYHÁTI KISTÉRSÉGBEN C. PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ELVÉGZÉSE (HIVATKOZÁSI SZÁM: ROP-3. 2. 1.-2004-09-0005/32) A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA

Részletesebben

Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programja

Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programja Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programja 1. Bevezetés Az Európai Unió a nyolcvanas évek óta minden évben kiválaszt egy európai szemszögből fontos témát,

Részletesebben

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 I.1. A HELYZETELEMZÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI:... 7 I.1.1. A város egészére vonatkozó helyzetelemzés... 7 I.1.2. Városrészek

Részletesebben

Ameghosszabbodott élettartam és az idősek

Ameghosszabbodott élettartam és az idősek Egészségi állapot, egészségügyi ellátások, szolgáltatások az idősek egészsége egészségügyi ellátások hozzáférhetőség fizikai és szellemi aktivitás mentális egészség betegségi kockázatok mérséklése szűrő-

Részletesebben

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására A felhívás címe: A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A felhívás kódszáma: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15

Részletesebben

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére Melléklet a /2009. (..) OGY határozathoz Biztonságosabb társadalom, megtartó közösség Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére 2010-2018 Tartalom Tartalom...2 Bevezetés (a Nemzeti Stratégia szerepe)...3

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 317/2007. (XI.28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 317/2007. (XI.28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Mezőkövesd Város Önkormányzatának 317/2007. (XI.28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Jelentés a 2007. október 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról 1.) A Képviselő-testület

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Egyeztetési dokum entáció: 2015. május 26. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Készült a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának megbízásából 2015. május C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ

Részletesebben

Algyő Nagyközség. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Algyő Nagyközség. Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2015-2022 Egyeztetési változat 2016. május Tartalom 1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI... 3 1.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatározása... 3 1.2. A tematikus és a területi célok közötti összefüggések

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására FELHÍVÁS Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A Felhívás kódszáma: VEKOP-4.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI ÉSZREVÉTELEI ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT VERZIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi

Részletesebben

Preambulum. Értelmező rendelkezések. e) Integrált Szociális Városrehabilitáció: az egyes akcióterületi krízisterületekre vonatkozóan

Preambulum. Értelmező rendelkezések. e) Integrált Szociális Városrehabilitáció: az egyes akcióterületi krízisterületekre vonatkozóan Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelete 1 Józsefváros fejlesztéséről 2 Preambulum Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (a

Részletesebben

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Megalapozó vizsgálat Helyzetértékelés Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis-

Részletesebben

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 Tanodasztenderd 1 TARTALOM 1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 4.1. Tudatos életpálya-építés támogatása... 4 4.2. Egyéni

Részletesebben

Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája

Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Ináncs Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Ináncs Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Ináncs Község Önkormányzata 2016. Türr István Képző és Kutató

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. 2013.május 27. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Részletesebben

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 2004-2006 Magyar Köztársaság Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 2006 február 20. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...

Részletesebben

A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSI TERVEZÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSI TERVEZÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSI TERVEZÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Schuchmann Péter Területrendezési vezető tervező PESTTERV Kft Budapest Agglomerációs Konferencia 2012. április 26 1 Az előadás

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaszó Községi Önkormányzat 2013-2018 1 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június 1. felülvizsgálat 2014. október 2. felülvizsgálat 2015. augusztus Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA, TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT helyzetfeltárás és helyzetelemzés, helyzetértékelés

Részletesebben

2014 2020 HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA DRAFT VERZIÓ. Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Tervezési Munkacsoport 2015. November 20.

2014 2020 HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA DRAFT VERZIÓ. Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Tervezési Munkacsoport 2015. November 20. 214 22 HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA DRAFT VERZIÓ Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Tervezési Munkacsoport 215. November 2. HFS megalkotásának és elfogadásának módszertana LEADER alapelvek érvényesülésének

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

RÁCALMÁS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 1 RÁCALMÁS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A megalapozó vizsgálatot

Részletesebben

PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

BUDAPEST XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÚJPALOTA ITS

BUDAPEST XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÚJPALOTA ITS BUDAPEST XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÚJPALOTA ITS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 2016. február Urban-Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19-21. Tel: +36

Részletesebben

1. Vezetői program. 1.1. Bevezető. 1.2. Vezetői célok

1. Vezetői program. 1.1. Bevezető. 1.2. Vezetői célok 1. Vezetői program 1.1. Bevezető A csömöri Zeneiskolában eltöltött 16 év pedagógiai és 13 év vezetői munka révén megismerhettem a helyi sajátosságokat, jó kapcsolatot építettem ki a helyi nevelési-oktatási,

Részletesebben