Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan"

Átírás

1 Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terv A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan május 1

2 Tartalomjegyzék 0. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4 1. BEVEZETŐ 6 2. ILLESZKEDÉS A KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VÁROSFEJLESZTÉSI TERVEKHEZ, STRATÉGIÁKHOZ Illeszkedés az integrált városfejlesztési stratégiához Korábbi városrehabilitációs tevékenységek és azok tapasztalatai AZ AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA HELYZETÉRTÉKELÉS Demográfiai jellemzők Gazdaság Foglalkoztatottság Az akcióterület lakásállománya Környezet Közlekedés Közművek Közösségi szolgáltatások Közbiztonság Az akcióterület településszerkezeti problémái Az akcióterület meglévő funkciói és a hiányzó funkciók Piaci igények felmérése, elemzése Összegzés FEJLESZTÉSI CÉLOK Akcióterületi célok kijelölése BEAVATKOZÁSOK Az akcióterületen elvégezendő feladatok csoportosítása Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem fejlesztési jellegű tevékenységei az akcióterületi fejlesztéshez kapcsolódóan Alternatívák bemutatása és a választott alternatíva indoklása Akcióterület térképi bemutatása Az akcióterületen megvalósítandó projektek bemutatása tartalommal, időzítéssel, költségvetéssel Kölcsey utca rekonstrukciója és a Tisza Lajos körút felőli teresedés A Gutenberg utca rekonstrukciója Mars téri közlekedési csomópont Mars téri piacépítés Az akcióterületi fejlesztés mutatói: Kapcsolódó soft elemek Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról EREDMÉNYEK A projekt közvetlen eredményeinek bemutatása A projekt eredményeként jelentkező távlati hasznok A projekt eredményeként várhatóan megvalósuló befektetések MEGVALÓSÍTÁS Az önkormányzat feladatai a projekt megvalósulása érdekében A magánszféra fejlesztései a projekthez kapcsolódóan Kockázatok Az előkészítés kockázatai A megvalósítás kockázatai MONITORING RENDSZER PARTNERSÉG 111 2

3 10.1. A projekt kidolgozásához kapcsolódó partnerségi folyamat A projekt végrehajtása és monitorozása során megvalósuló partnerség A MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETEI MŰKÖDTETÉS, ÜZEMELTETÉS A PROJEKT IDŐBELI ÜTEMEZÉSE 130 PÉNZÜGYI ELEMZÉS 132 KÖZLEKEDÉSI MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 132 3

4 0. Vezetői összefoglaló Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a dél-alföldi Regionális Operatív Program forrásaira alapozva komplex városrész-rehabilitációs fejlesztést kíván megvalósítani Szeged belvárosi területein. Jelen akcióterületi terv a Kölcsey utca Tisza Lajos körút és Kelemen utca közötti közterületeinek felújítására, a Reök palota előtti tér felújítására, a Gutenberg utca közterületeinek felújítására, valamint a Mars téren a közlekedési csomópontok fejlesztésére, a piac területének rendezésére, az asztalos piacot is befogadó új, fedett piaccsarnok építésére és parkoló létesítésére irányul A tervezett akcióterületi fejlesztést egyrészt a piaci kereskedelem körülményeinek sürgős javítására való igény, másrészt a piac fejlesztésével párhuzamosan a Mars tér mellett épülő üzletközponttal együttesen a Mars téri kereskedelmi-szolgáltató decentrum fejlődése indokolja. A Mars téren több, az egész város szempontjából meghatározó funkció (kereskedelem, lakossági és üzleti szolgáltatások, közlekedés) alakult ki és fejlődik, így kívánatos e terület és a belső városmag közötti távolság csökkentése. A fejlesztések célja, hogy hozzájáruljanak az Integrált Városfejlesztési Stratégiában (IVS) a Belváros városrész-szintű céljának ( Sokfunkciós városrész városközponttal, a funkciók megőrzése mellett cél a városközponti funkciók további bővítése, a városközpont térbeli kiterjesztése és a turisztikai funkciók megerősítése. ) eléréséhez. Az IVS a Belvárosban szükséges funkcióbővítő beavatkozásként jeleníti meg, hogy a városközpontot ki kell terjeszteni a nagypiac felé a zsidó negyed kulturális értékeinek bemutatásával, a terület kereskedelmi-vendéglátó és kulturális funkcióval történő megtöltésével, a piac rehabilitációját be kell fejezni. Az akcióterületi terv fejlesztéseinek főbb célcsoportjai, amelyek közvetlenül, vagy közvetetten részesülnek a projekt keretében megvalósuló fejlesztések pozitív eredményeiből: akcióterület lakossága (forgalomcsillapítás, igényesebb környezet, több üzlet és egyéb funkciók, felértékelődött lakásállomány) szállodák tulajdonosai és vendégköre (igényes környezet, jobb eladhatóság ) kerékpárosok és gyalogosok (forgalomcsillapítás miatt jobban használható) üzlettulajdonosok (nagyobb gyalogosforgalom miatt több vevő jár az üzletek előtt és van idejük kirakatot nézni és betérni, üzletek akár bérleti jog is - felértékelődnek) piaci eladók (jobb, higiénikusabb eladási környezet, emiatt több vevő) piac vásárlói (jobb, igényesebb környezet, kényelmesebb és kulturáltabb vásárlás) A fejlesztések eredményeként: Kiterjesztésre kerül a belváros. o A Kölcsey utca és a Reök palota előtti tér közterületeinek megújítása az Európa Nostra díjjal is elismert belvárosi közterület-rehabilitáció folytatásaként értelmezhető, egyben összekapcsolja a belső városmagot a felújításra kerülő Gutenberg utcában és környezetében lévő, turisztikai szempontból is fontos építészeti és kulturális értékek feltárásával a Mars téren dinamikusan fejlődő kereskedelmi alközponttal. o Feltárásra kerülnek a Gutenberg utca és környezete építészeti és kulturális értékei, a csillapított forgalmú gyalogos és kerékpáros közlekedést előtérbe 4

5 helyező közterületek minőségi környezetet biztosítanak a Gutenberg utcában is a kereskedelmi és szolgáltató funkciók fejlődéséhez. Korszerűsítésre kerül a Mars téri piac. o Rendezésre kerül a Mars téri piac területe és minőségi környezet kerül kialakításra a város és környező települései lakossága mindennapjai szempontjából meghatározó kereskedelmi területen. Magántőkéből megvalósuló fejlesztések bővítik az akcióterület funkcióit, javítják azok minőségét. o Minőségi kereskedelmi szálláshelyek létesülnek, bővül és minőségében javul a turisztikai kínálat. o Kereskedelmi és szolgáltató központ (ÁRKÁD Üzletház) létesül a Kendergyár területén. o Újabb kiskereskedelmi és szolgáltató egységek létesülnek, vagy a meglévők átalakulnak, minőségükben fejlődnek a megújult közterületeken. Az akcióterületi terv keretében megvalósuló fejlesztések elvárt eredményét az alábbi főbb indikátorok szemléltetik: 2010-re elkészül 27 ha rehabilitált városi terület, mely közvetlen környezetében több, mint 2000 fő lakost érint. A projekt keretében elkészül mintegy m2 zöldfelület, m2 forgalomcsillapított gyalogos illetve vegyes forgalmú közterület jön létre a belvárosban. A piac területén a korszerűtlen elárusító helyek helyett új, korszerű, m2 hasznos alapterületű nagycsarnok épül. A fejlesztéssel egyidőben előre láthatólag legalább 810 millió Ft értékű magánberuházás valósul meg, de a közcélú fejlesztések beindulása és elkészülte vélhetően ennél jóval nagyobb volumenű magántőkés fejlesztést indukál az elkövetkezendő években. A fejlesztések így különösen a magántőkéből megvalósuló új szolgáltatási funkciók következtében legalább 25 új munkahely létesül, várhatóan legalább 5 új szolgáltatás jelenik meg az akcióterületen. A közterek felújítása és az új piaccsarnok építése tervezésekor fontos szempont volt a fenntarthatóság és az energiatakarékosság. Ennek következtében számításaink szerint kompenzálódik az energiafelhasználási növekmény, ami az újonnan belépő fogyasztási helyekből adódik. A projekt keretében megrendezésre kerülő, a lakosság identitástudatát növelő, közösségfejlesztő és szemléletformáló legalább 20 közösségi programon legalább 1000 fő résztvevővel számolunk. A fejlesztések hatásaként az akcióterületen vállalhatóan legalább 5 épülethomlokzat is felújításra kerül az elkövetkező években. A projekt előkészítése és fejlesztése során igen nagy hangsúlyt fektettünk a tájékoztatásra, a tervezés folyamán figyelembe vettük a lakossági igényeket, észrevételeket, ennek hatásaként legalább 70 %-os lakossági megelégedésre számítunk. 5

6 1. Bevezető Jelen dokumentum Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata középtávú városfejlesztési terveit keretekbe foglaló Integrált Városfejlesztési Stratégiájában (IVS) is szereplő, Kölcsey utca Gutenberg utca Mars tér akcióterületen között, a Dél-alföldi Regionális Operatív Program városrehabilitációs forrásaira alapozottan megvalósuló fejlesztéseket bemutató akcióterületi terv, amely elsősorban a tervezett fejlesztések megvalósíthatóságát vizsgálja. Az akcióterületi terv szerves részét képezi annak a dokumentációnak, amelynek benyújtásával támogatás igényelhető a jelen dokumentumban bemutatott fejlesztések megvalósításához a Dél-Alföldi Operatív Program városfejlesztésre allokált forrásaiból. Ez az akcióterületi terv az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség módszertani útmutatásai alapján, elvárásaival összhangban, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség szakmai javaslatainak figyelembevételével készült. Jelen akcióterületi terv a Kölcsey utca Tisza Lajos körút és Kelemen utca közötti területeinek felújítására, a Reök palota előtti tér felújítására, a Gutenberg utca közterületeinek felújítására, valamint a Mars téren a piac területének rendezésére, új, fedett piaccsarnok építésére és parkoló létesítésére terjed ki. Az akcióterületi terv áttekinti az akcióterületen, illetve ahhoz kapcsolódóan felmerülő fejlesztési igényeket, elképzeléseket, vizsgálja a funkcionális és egyéb hiányosságokat, majd az IVS-ben meghatározott, városi és városrész-szinten megfogalmazott célokkal összhangban integrált fejlesztési tervet prezentál. E terv a fejlesztések tartalmának és megvalósításuk tervezett ütemezésének bemutatása mellett részletesen vizsgálja a megvalósítást veszélyeztető tényezőket, a megvalósítás kockázatait és feltárja azok kezelésének lehetőségeit is. A terv kitér a fejlesztések eredményeként az akcióterületen (és esetleg az egész városban) jelentkező közvetlen és közvetett pozitív (és esetleges negatív) hatásokra, egyértelműen rámutatva arra, kinek és hogyan származik haszna a fejlesztések megvalósulásából. Az akcióterületi terv egységes keretben kezeli az akcióterületen különböző forrásokból és különböző szervezetek által megvalósítandó fejlesztéseket. Az akcióterületi terv részletesen foglalkozik a fejlesztések megvalósításának és a fejlesztés által létrehozott eredmények fenntartásának, működtetésének rendszerével, szervezeti kereteivel is. Az akcióterületi terv jelen változata bemutatja a tervezett fejlesztés szükségességét, annak pontos tartalmát, valamint rámutat a megvalósítás körülményeire, kockázataira, a fejlesztések eredményeinek haszonélvezőire és kárvallottjaira, továbbá az előkészítés, a megvalósítás és a működtetés során az önkormányzatra háruló feladatokra. Ezáltal az akcióterületi terv alkalmassá válik arra, hogy az akcióterületen megvalósítandó fejlesztés elindításáról annak pontos tartalmának, költségeinek, hatásainak, érintettjeinek, stb. ismeretében az önkormányzat megalapozott információk alapján, felelős döntést hozhasson. Az akcióterületi terv az akcióterületi fejlesztések megvalósításának minden részletre kiterjedő forgatókönyveként szolgál az önkormányzat számára, ez az akcióterületi fejlesztések alapdokumentuma. 6

7 2. Illeszkedés a közép- és hosszútávú városfejlesztési tervekhez, stratégiákhoz 2.1. Illeszkedés az integrált városfejlesztési stratégiához Szeged Megyei Jogú Város (MJV) 2008-ban Integrált Városfejlesztési Stratégiát (IVS) készített, azzal a céllal, hogy a város 2013-ig terjedő fejlesztési tevékenységeinek egységes keretet adjon, biztosítsa a fejlesztések integrált szemléletben történő tervezéséből és megvalósításából eredő szinergiák érvényesülését és kihasználását, ezzel elősegítse a város és a városrészek szerves fejlődését. Az IVS tíz (egyértelműen körülhatárolt) városrészt határoz meg, amelyeken belül kijelöli a város és/vagy a városrészek fejlődése szempontjából meghatározó jelentőségű jövőbeli fejlesztések akcióterületeit. 1. ábra: Városrészek és kiemelt jelentőségű fejlesztendő területek Az egyes városrészekben - a Hosszútávú Városfejlesztési Koncepcióban (HVK) foglaltakkal összhangban - összességében 29 funkcióbővítő és 4 szociális jellegű céllal fejlesztendő akcióterület kerül kijelölésre. Ezen akcióterülete mindegyikén a város hosszútávú fejlődéséhez hozzájáruló fejlesztések megvalósítása kívánatos, a HVK-ban is megfogalmazott céllal és tartalommal. Az IVS a as finanszírozási időszakra 5 priorizáltan fejlesztendő akcióterületet határoz meg. közülük 3 funkcióbővítő, 2 pedig szociális városrehabilitációs fejlesztési kategóriába tartozik. A hivatkozott akcióterületeket a város mindennapi életében és szerves fejlődésében betöltött kiemelt szerepük, vagy hanyatló/válságtérségként történő azonosításuk teszi a időszaki városrehabilitációs források elsőrendű célterületeivé. Az IVS-ben kijelölt akcióterületek: 7

8 1) Az 1. ábrán 1/a jelölésű belvárosi városrész eleme a Mars tér Londoni krt. - Gutenberg utca Tisza Lajos krt. Dugonics tér Klauzál tér által határolt területen elhelyezkedő akcióterület között, funkcióbővítő célú városrehabilitáció keretében közterületi rekonstrukció történik a Kölcsey és a Gutenberg utcában, a Mars téren pedig új fedett piactér, piaccsarnok épül. 2) Az 1. ábrán 1/b-vel jelölt Odessza lakótelep a Torontál tér - Székely sor - Temesvári körút, - vasútvonal - Alsókikötő sor által határolt területen helyezkedik el. 32 ha-os területén, szociális rehabilitáció keretében főként közterület-rehabilitáció valósul meg és felújításra és hőszigetelésre kerülnek az iparosított technológiával épített épületek A rehabilitáció célja az élhetőbb, egészségesebb lakókörnyezet kialakítása. A lakókörnyezet rehabilitációjával párhuzamosan közösségfejlesztő programelemek is megvalósulnak. 3) Az 1. ábrán az 1/c jelölésű terület a Biopolisz elnevezésű akcióterület, amelyet keleten a Tisza-part és a Boszorkánysziget, északon a Markovits utca, nyugaton a Semmelweis utca Bánomkert utca Indóház tér Gőz utca Bem utca vonala, délen a Máglya sor határolja. Területén az orvostudományi és biotechnológiai vonatkozású kutatás-fejlesztés, innováció és termelés számára kíván a város helyet és teret biztosítani. E terület fejlesztésének célja, hogy egymás közvetlen közelségében működő klinika, egyetemi kutatóintézet, magántőkére alapozottan kutató-fejlesztő tevékenység és ezekhez kapcsolódó gyártás, egészségipari tevékenység kapjon helyet. A város ezért a K+F és a tudásalapú termelés számára nélkülözhetetlen, azt idevonzó kutatói és ipari hasznosításra egyaránt alkalmas területet kialakításával alapozza meg a további terveket. Ezért közműfelújítások és közszolgáltatások alapjainak megteremtésével elsősorban magántőkéből megvalósuló befektetéseknek kíván előnyös terepet nyújtani. 4) Az 1. ábrán 1/d jelölésű, Roosevelt tér Stefánia Tisza-part akcióterület a Roosevelt teret és a Móra parkot foglalja magában, határai délen a Roosevelt tér, nyugaton a Stefánia és a Dózsa György utca, északon a Tisza Lajos körút, keleten a Tisza. Itt - funkcióbővítő városrehabilitáció keretében - egyrészt kulturális és szolgáltató jelleget és színvonalat erősítő fejlesztések, másrészt a Tisza elhasználódott védművének megújítása és az árvízvédelmi rendszer fejlesztése szükséges és kívánatos. 8

9 2. ábra: a Belváros városrész fejlesztésre kijelölt akcióterületei 5) Az 1. ábrán 5/a jelöléssel látható Tarján II. lakótelepi akcióterület az Attila sugárút Budapesti körút Szilléri sugárút Debreceni utca által határolt területen helyezkedik el. Ezen az akcióterületen - szociális városrész-rehabilitáció keretében, az élhetőbb lakókörnyezet kialakításáért a közterületek rehabilitációja, hőszigetelés és hőközpontok kialakítása, valamint a Retek utcai vízközmű felújítása szükséges és kívánatos. A lakókörnyezet rehabilitációjával párhuzamosan közösségfejlesztő programelemek is megvalósulnak. 3. ábra: a Tarján II. lakótelep akcióterület 9

10 A Belváros elnevezésű városrészt Keletről a Tisza és annak parti részei határolják, Északról, Nyugatról és Délről pedig félkörívet leírva és a Mars térrel és környezetével kiegészülve a Nagykörút határolja. A fejlesztendő akcióterület Jelen dokumentumban bemutatott fejlesztések az 1. ábrán 1/a jelöléssel megjelenített akcióterületen valósulnak meg. Az akcióterület mérete 27 hektár, amely a város teljes belterületének (48,5 négyzetkilométer) mintegy 0,55%-át teszi ki. Ez az akcióterület magában foglalja a Belvárosnak a Nagykörút -tól Nyugatra eső területeit (a Mars teret, illetve a Mars tér Boros József utca Rigó utca Londoni körút által határolt területet), valamint a Nagykörút -tól Keletre fekvő területek közül a Gogol utca Tisza Lajos körút Dugonics tér Somogyi utca Kelemen utca Kígyó utca Hajnóczy utca által körülhatárolt területeket. A tervezett fejlesztések a Kölcsey utcán és a Gutenberg utcán, valamint a Mars téren fognak megvalósulni, de jelentős magántőkés fejlesztés történik majd a Bakay Nándor utca Boros József utca Rigó utca Londoni körút által határolt területen is - itt a régi kendergyár területén bevásárlóközpont épül. 4. ábra: a fejlesztendő akcióterület Az integrált városfejlesztési stratégia alapján az akcióterületen tervezett fejlesztések célja kettős: egyrészt új város-decentrum kerül kialakításra a Mars téren és környékén (a piac fejlesztésével, valamint a magántőkéből megvalósuló Árkád bevásárlóközpont kialakításával) 10

11 másrészt a belváros szerves és egységes fejlődését elősegítendő a Mars téren kialakult decentrumot, új kereskedelmi központot (piac és Árkád) összekapcsolásra kerül a belső városmaggal. A fejlesztések tartalma röviden Az akcióterületi fejlesztés keretében megújulnak a Kölcsey utca, a Reök palota előtti teresedés, valamint a Gutenberg utca közterületei (díszburkolat, új utcabútorok, zöldfelületek); a megújult utcák és tér a gyalogos- és kerékpáros forgalmat előtérbe helyező módon kerülnek kialakításra (kerékpárút, a Gutenberg utcában forgalomcsillapítás); a Mars téren új piaccsarnok épül, amely új és minőségi teret biztosít majd a jelenlegi, szabadtéri asztalos piacnak; a Mars téren a piac autósforgalmát kiszolgáló új parkoló kerül kialakításra jelentős zöldfelületekkel; a Mars tér körüli közlekedési utakon forgalomszabályozás valósul meg és megújult csomópontok kerülnek kialakításra; az akcióterületi fejlesztésekhez illeszkedően közösségi, kulturális és szemléletformáló programok kerülnek megrendezésre ( szoft projektelemek). Illeszkedés a városi célokhoz A Hosszútávú Városfejlesztő Koncepcióval összhangban kerül kijelölésre az IVS átfogó célja, ami Szeged tartós térnyerése a formálódó új európai policentrikus városhálózatban, fenntartható módon minőségi életkörülmények biztosítása lakossága számára. Az átfogó városfejlesztési cél érvényre jutását az akcióterületi fejlesztések (közterületek és közösségi terek megújítása, funkciók bővítése) egyértelműen hozzájárulnak az életkörülmények minőségének javításához. A városi és gazdasági funkcióinak bővülése pedig elengedhetetlen a városhálózatban vállalható és betöltött szerep erősítéséhez. A város átfogó céljának megvalósítását elősegítendő tematikus fejlesztési célok kerültek kijelölésre. Átfogó cél: Szeged tartós térnyerése a formálódó új európai policentrikus városhálózatban, fenntartható módon minőségi életkörülmények biztosítása lakossága számára I. A gazdaság élénkítése, befektetésösztönző városimázs kialakítása 1. Tudásintenzív ipar fejlesztése 2. Turizmusfejlesztés 3. Magasszintű üzleti szolgáltatások fejlesztése 4. Külső elérhetőség javítása, logisztikai szolgáltatások bővítése 5. Hagyományos ipar fejlesztése II. Élhető városi környezet biztosítása 1. Vízgazdálkodás 2. Épített környezet védelme 3. Hatékony és tiszta energiagazdálkodás 4. Belső elérhetőség javítása 5. Természeti környezet védelme III. A helyi társadalom jó fizikai és mentális közérzetének megteremtése 1. Jó egészségi állapot elérése 2. Szociális biztonság megteremtése 3. Oktatásfejlesztés 4. Közösségfejlesztés, kulturális szolgáltatások fejlesztése Horizontális célok Városrészi lakókörnyezeti különbségek csökkentése, sokfunkciós városrészek specifikumokkal Környezettudatos településfejlesztés, fenntarthatóság Esélyegyenlőség biztosítása 11

12 5. ábra: Városfejlesztési célok Az akcióterületi fejlesztések főként a II. Élhető városi környezet biztosítása tematikus cél megvalósításához járulnak hozzá közvetlenül az alábbiak szerint. II.2. Épített környezet védelme : megújulnak, szebbé és funkcionálisabbá válnak a közösségi terek, valamint az akcióterület építészeti értékeinek környezete; II.3. Hatékony és tiszta energiagazdálkodás : közterületek megújítása során energiatakarékos üzemeltetést biztosító világítóelemek kerülnek kihelyezésre, a Mars téri piaccsarnok energiahatékony megoldásokat előtérbe helyezve került megtervezésre, II.4. Belső elérhetőség javítása : új és funkcionálisabb, gyalogos- és kerékpáros közlekedést támogató közlekedési csatorna köti össze a belső városmagot a Mars téren fejlődő kereskedelmi, szolgáltató és közlekedési decentrummal, így nő a városban a kerékpáros- és gyalogos közlekedést támogató utcák száma és hossza. A fejlesztések az I. és III. tematikus célok megvalósulásához is hozzájárulnak az alábbiak szerint: I.2. Turizmusfejlesztés : a megújult közösségi terek könnyebb megközelítést és szebb környezetet biztosítanak az akcióterületi építészeti értékek turisztikai látnivalóként történő hasznosításához, valamint jobb minőségű teret biztosítanak turisztikai és közösségi célú programoknak, I.3. Magasszintű üzleti szolgáltatások fejlesztése : közvetlen és könnyű megközelítést biztosító közlekedési kapcsolat létesül a Mars téri kereskedelmi- és szolgáltató decentrum (piac és épülő Árkád üzletközpont) és a belső városmag között, javul a piac kereskedelmi szolgáltatásainak minősége, a fejleszteni kívánt közterületeken és azok környezetében újabb kereskedelmi és szolgáltató funkciók települnek meg, III.4. Közösségfejlesztés, kulturális szolgáltatások : az akcióterület elsősorban közösségi terek fejlesztését célozza: a Reök palota előtt közösségi-kulturális rendezvényeknek is teret adó rendezvénytér kerül kialakításra, a Gutenberg utcán további közösségi, kulturális elemekkel egészül ki a belváros, szoft elemek keretében pedig közösségfejlesztő és közösségi programok kerülnek megvalósításra. A fejlesztések a horizontális célok érvényre juttatásához is hozzájárulnak. Az építési munkálatok a környezettudatosságot előtérbe helyezve valósulnak meg, a fejlesztések eredményeként csökken az autós- és nő a gyalogos, valamint kerékpáros forgalom a fejlesztett utcákban, továbbá energiatakarékos megoldások kerülnek kialakításra. A jelenlegi asztalos piac helyén kialakítandó parkoló javítja a belvárosi parkolási lehetőségeket, kialakításával pedig elősegíti a közösségi és zöld területek bővítését. Az akadálymentes csarnoképület, kerekesszékkel történő közlekedést is támogató utcakialakítások, valamint az akcióterületi fejlesztések keretében megvalósuló szoft projektelemek közösségfejlesztő és mások megértését és elfogadását elősegítő programjai hozzájárulnak az esélyegyenlőség érvényre juttatásához. A városközponti rész kiterjesztésével a különbségek csökkentéséhez, a városi funkciók erősítésével és az elérhetőség javításával a fenntartható, környezettudatos településfejlesztéshez járul hozzá, s a beruházások minden esetben szolgálják 12

13 esélyegyenlőséget, így a projekt mindegyik horizontális cél megvalósításához hozzájárul. Az akcióterületi fejlesztések közvetlen haszonélvezője nem csak az akcióterület, hanem teljes Szeged lakossága, valamint Szeged vonzáskörzetének érintett lakossága egyaránt.. Illeszkedés a városrész szinten megfogalmazott célokhoz A tervezett akcióterületi fejlesztést egyrészt a piaci kereskedelem körülményeinek sürgős javítására való igény, másrészt a piac fejlesztésével párhuzamosan a Mars tér mellett épülő üzletközponttal együttesen a Mars téri kereskedelmi-szolgáltató decentrum fejlődése indokolja. A Mars téren több, az egész város szempontjából meghatározó funkció (kereskedelem, lakossági és üzleti szolgáltatások, közlekedés) alakult ki és fejlődik, így kívánatos e terület és a belső városmag közötti távolság csökkentése. A fejlesztések hozzájárulnak a Belváros, mint városrész szintjén megfogalmazott, Sokfunkciós városrész városközponttal átfogó cél eléréséhez, egyben támogatják, a Városközpont térbeli kiterjesztése és a turisztikai funkciók megerősítése célt is. A további célok közül kiemelten említendő a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása, a közösségi terek rekonstrukciójának folytatása, a belvárost tehermentesítése az átmenő forgalomtól, a gyalogos és vegyes forgalmú tengelyek kialakítása, a magasszintű szolgáltatások idevonzása érdekében és a turisztikai vonzerők és a kulturális örökség, vonzerő fejlesztése. Az akcióterületi fejlesztés tehát a városrész-szinten megfogalmazott célok érvényre juttatását segítő, biztosító módon valósul meg Szeged megyei jogú város jelenleg érvényes, 2007-ben frissített Építési Szabályzata (a továbbiakban SZÉSZ) az 59/2003. (XII.5) Kgy. rendelet értelmében szabályozza a város közigazgatási területében megvalósuló építési, átalakítási, felújítási, helyreállítási, korszerűsítési, bontási és elmozdítási munkálatokat. Az akcióterület főként vegyes funkciójú városközponti területeket foglal magában, jellemzően lakó funkciójú, zártsorú nagyvárosias beépítésű épületek állnak rajta. Kivétel ez alól a Mars tér (piac és buszpályaudvar), valamint a kendergyár területe. Az akcióterület legnagyobb része a kialakult belvárosi építési övezetbe (bordó) tartozik. A Gogol utcában nem kialakult belvárosi (piros), illetőleg nem kialakult polgárvárosi (vajszínű) építési övezetek tarkítják a Londoni körút közelében. Egyéb kategóriába tartozik a kendergyár kialakult övezete mellett a Mars tér nem kialakult építési övezete is a szabályzat szerint. 13

14 6. ábra: Építési szabályozási zóna tervlapja 7. ábra: Rendeltetés szabályozási zóna tervlapja (SZÉSZ 16. melléklet, részlet) (SZÉSZ 15. melléklet, részlet) Annak érdekében, hogy az akcióterületen tervezett fejlesztések a SZÉSZ-ben foglalt előírásokkal összhangban valósuljanak meg, a településrendezési terv és a SZÉSZ kisebb módosításai szükségesek. Az alább bemutatott módosítások célja a magánberuházások elindításának támogatása, hogy a terület funkcióváltását ne akadályozzák az építési szabályok Az első módosítás a volt kendergyár területét érintette, amelynek besorolása központi vegyes zóna volt (zöldeskék). A volt kendergyár területén a német ECE cégcsoport épít Árkád üzletházat. Az építkezés elkezdéséhez szükséges SZÉSZ módosítás elkészült, a terület besorolását megváltoztatásra került. Helyrehozatali kötelezettség (barna színnel jelölt) terheli a Tisza Lajos krt. 67. szám alatti, valamint a Gogol és a Londoni krt. sarkán álló ingatlanokat és a Kígyó utca három épületét a Feketesas utca és a Tisza Lajos krt. közötti területeken. Cím Hrsz Felújítás szükséges Feketesas u december 31. Gogol u december 31. Gogol u. 33. B december 31. Kígyó u december ábra: Egyéb korlátozások szabályozási zóna tervlapja (SZÉSZ 12. melléklet, részlet) E felújításra kötelezett és kötelezendő épületek ugyan az akicóterületi fejlesztések közvetlen területén (Kölcsey és Gutenberg Kölcsey utcák, Mars tér) kívül helyezkednek el, ám egyértelműen az akcióterület környezetét képezik és megújításuk az akcióterületi fejlesztés keretében értintett területekhez kapcsolódó további területek, ingatlanok megújulását, így az akcióterület és környezete összképének javulását eredményezi a közeljövőben. A város releváns stratégiai és tervdokumentumai, valamint az akcióterületi terv céljai és fejlesztései közötti összhang ezáltal biztosított. Az akcióterületi tervben foglalt fejlesztések az Integrált Városfejlesztési Stratégiában megfogalmazott stratégiai célokhoz illeszkedően, azok megvalósítását támogató módon kerültek meghatározásra. A fejlesztések illeszkednek, illeszkedni fognak a helyi területrendezési és építési szabályzatokhoz is Korábbi városrehabilitációs tevékenységek és azok tapasztalatai Alább rövid összefoglalást adunk Szeged közelmúltban megvalósított nagyobb városrehabilitációs projektjeiről és azok fontos, az akcióterületi fejlesztés szempontjából releváns tapasztalatairól. 14

15 Korábbi fejlesztés célja Tartalma Bekerülés teljes költsége Fejlesztés hatásai A Kárász utca felújítása 2003-ban A korzó revitalizációja, a sétáló utca funkció erősítése, a terület felértékelése A közművek felújítása, díszburkolat lerakása, utcabútorok és dézsás növények kihelyezése, közvilágítás rekonstrukciója, díszkút telepítése, homlokzatok felújítása a Kárász utcán és a Klauzál téren. 500 millió Ft A revitalizáció Európa Nostra díjat kapott, a terület Magyarország egyik legszebb köztere lett, a közterületre sok vendéglátó terasz települt ki. Tarján Városrész kijelölt akcióterületének rehabilitációja Korábbi fejlesztés célja A projekt konkrét célja a Szeged, Tarján városrész Budapesti körúton kívül eső szakaszán a teljes rehabilitáció első ütemének megvalósítása. Tartalma Közterületeken lévő kereskedelmi-szolgáltató alközpontok és közművek megújítása, a zöldfelületek arányának növelése, a középületek akadálymentesítése, valamint a hosszú távú fenntarthatóság és fejlődés lehetőségeinek biztosítása. Bekerülés teljes költsége 1010 millió Ft Fejlesztés hatásai Összességében a felújítások a lakosság részéről kedvező fogadtatásban részesültek, néhány apró hiányosságra hívták fel a figyelmet. Ilyenek az elaprózott játszóterek és a parkolószám problémái. A városrész megszépült lakókörnyezete, felújított, energiahatékonnyá tett épületei a terület értéknövekedését eredményezte. Piac I. ütemének megépítése, közlekedési útvonal fejlesztése Korábbi fejlesztés célja A Mars téren meglévő piac üzletsorai, pavilonjai, csarnokai, asztalsorai, parkolói, beálló helyei és funkciói teljes egészében elférjenek és helyet kapjanak a megújuló téren. Tartalma A Mars tér fejlesztésének első üteme két, egyenként 1150 m 2 alapterületű csarnok megépítését tartalmazta, a terület közműhálózatának felújításával és a csarnokok környezetének tereprendezésével, valamint parkolók létesítésével. Bekerülés teljes költsége Fejlesztés hatásai 685 millió Ft A két új piaccsarnokban kulturált és higienikus körülmények között történik az árusítás a lakosság és a kereskedők megelégedésére. Korábbi fejlesztés célja Tartalma Szeged, Szent István téri Víztorony Szent István téri Víztorony- és térrehabilitáció lakosság megelégedettségének növelése, az értékek, hagyományok megőrzése, bemutatása, Szeged hírnevének öregbítése, turista forgalom növekedése, környezetvédelem ügyének erősítése célokkal A projekt keretében felújításra került a szegedi Szent István téren található, a mai napig ipari létesítményként is működő, immár több, mint 100 éves műemlék Víztorony, megvalósult a Szent István tér teljes rekonstrukciója, nagyméretű zöld felületek, 15

16 Bekerülés teljes költsége Fejlesztés hatásai sétányok kialakításával, a gyalogosforgalmú,- közutak és hozzátartozó parkolók újraburkolásával, parkosításával, dísz kutak és szobrok elhelyezésével, közvilágítás és troli felső vezeték felújításával. Kiépítésre, illetve felújításra került 11 km hosszú kerékpárút, mely része a Magyarországot átszelő EUROVELO11 jelzésű nemzetközi útnak. 12 fő hátrányos helyzetű, fiatal munkanélküli parkgondozóvá történő képzés, 5 fő környezetvédelmi és 1 fő kerékpáros referens foglalkozatása valósult meg. A projekt kulturális vonatkozása, hogy kialakításra került a Víztoronyban Európa egyetlen szódamúzeuma. A múzeumban megtekinthető továbbá fizikai kísérleti eszközök, képkiállítás. A Torony kilátóként is funkcionál millió Ft A város idegenforgalmi vonzerejének növelése A téren és vonzáskörzetében a vállalkozások jövedelemtermelő és munkahelyteremtő képességének javítása Szeged város környezetterhelésének csökkenése Tisza Lajos krt felújítása Korábbi fejlesztés célja A belváros rekonstrukciójának folytatása, a kellemetlen zajhatással járó villamosközlekedés csendesítése, célszerűbb forgalomszabályozás, a városközpont kiterjesztése. Tartalma A közművek rekonstrukciója, az útburkolat cseréje, az úttest forgalmi újraosztása, a villamossínek rugalmas ágyba helyezése, a járdák és tömegközlekedési peronok díszburkolattal történő ellátása, a zöldfelületek revitalizációja, a közvilágítás korszerűsítése, a homlokzatok felújítása Bekerülés teljes költsége Fejlesztés hatásai 680 millió Ft A városközponti funkciók megjelenése a felújított utcán, csendesebb villamosközlekedés, kényelmesebb közlekedés a gyalogosok és a járművek számára is, a lakosság elégedettsége. A fent bemutatott projektek kidolgozása, előkészítése és megvalósítása, valamint utólagos eredményei vonatkozásában főként a projekttervezés és menedzsment szempontjából releváns tapasztalatait emeljük ki: Tervezés, tartalom: kerékpáros- és gyalogos közlekedés iránti igényt minden közlekedési fejlesztés esetében fokozottan figyelembe kell venni, a gépkocsik növekvő száma és használata már a projektkidolgozás és tervezés fázisában szükségessé teszi egyrészt a parkolási lehetőségek bővítési lehetőségeire való megoldások keresését, másrészt a gépkocsiforgalom belvárosi korlátozásának érvényre juttatását, a korábbi fejlesztések kedvező fogadtatása a lakosság körében a közösségi terek lakosság által történő birtokba vétele és élvezete több és jöbb minőségű utcabútorok kihelyezését teszi szükségessé a megújult közterek lakosság által történő élvezete és birtokba vétele feltételez a leromlott út- és járdaszakaszok igényes felújítását (egyértelmű lakossági elvárás), 16

17 az építési munkálatok keretében fejlesztendő területekhez kapcsolódó zöldfelületek kialakítása, rendezése kapcsán, a kivitelezési tervek készítésének időszakában átgondolt kommunikáció és az érintett civil szervezetekkel történő egyeztetések szükségesek. Menedzsment tapasztalatok: korábbi projektek előkészítése és megvalósítása során kialakult és felhalmozott szervezési és menedzsment módszerek és tapasztalatok alkalmazása lehetséges és kívánatos, van kialakult magas színvonalú elemző, értékelő és nyilvántartó rendszer, amely támogatja a városfejlesztési projektek végrehajtását, erre lehet és kell is támaszkodni, célszerű a városfejlesztési iroda és a városfejlesztési projektekben résztvevő kipróbált szakembergárda biztosította bizalom és tudástömeg kihasználását és a megvalósításba történő becsatornázását elősegíteni, kulcsfontosságú a kivitelezési munkák közbeszerzéseinek alapos előkészítése, a lebonyolítást segítendő belső értékelési folyamatok és minőségbiztosítás kidolgozása és alkalmazása kívánatos, az Önkormányzat likviditását nem veszélyeztető, de a projekt folyamatos finanszírozhatóságát biztosító finanszírozási módok kidolgozása, szolgáltatások igénybevétele kulcsfontosságú a projekt minőségi és határidőre történő megvalósításához. 17

18 3. Az akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása Az akcióterületet pontos lehatárolása az azt övező utcák nevével történik. Az északkeleti saroktól, vagyis a Mars tértől indulva, a Boros József utca szegélyezi északról. Innen a Hajnóczy és a Gogol utca közrefogásával indul a városmag felé a Tisza Lajos körútig. A körúttól délre egyik oldalán a Dugonics tér és a Kelemen László utca határolják, a másikról pedig a Klauzál tér és a Kígyó utca vonalán ér vissza a Hajnóczy utcába. A kijelölt akcióterület a város társadalmilag meghatározó központi területén található, gazdasági szempontból a város gazdasági funkciót ellátó területein, illetve ilyen városi alközpontokat összekötve helyezkedik el. Jogosultság Funkcióbővítő akcióterületi fejlesztés megvalósításához a támogatást folyósító előírásai értelmében - az alábbi jogosultsági kritériumok mentén ítélhető meg az akcióterületi fejlesztés támogathatósága. Kritérium, indikátor típusa Közösségi, közigazgatási vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények száma. Kereskedelmi és vendéglátóipari szolgáltatóegységek, illetve üzleti szolgáltatóegységek (pl. pénzügyi) száma Feltétel Feltétel teljesülését igazoló ingatlanok, funkciók teljesülése Neve Címe TEÁOR besorolásuk Hajnóczy utcai Óvoda Hajnóczy u Gábor Dénes Gimnázium és Műszaki Mars tér minimum 4 db., kritériumnak megfelel (11 db.) minimum 20 db., kritériumnak megfelel (99 db.) Szakközépiskola Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Gutenberg u. 11. Gábor Dénes Kollégium Mars tér 14 - Régi Zsinagóga Hajnóczy u Reök-palota Tisza Lajos krt Kövér Béla Tisza Lajos krt. Bábszínház Szegedi Zsidó Hitközség Szeretet Otthona Szeged, Gutenberg u Új Zsinagóga Jósika u Zsidó Hitközség Gutenberg u Honvéd Téri Kárász u. 15 Református - Egyházközség KEKON KERESKEDELMI KFT. TRIÁSZ 5000 BT ÉRT-ÉKSZER 2002 KFT HACOMP KFT SZEVEHO BT GOGOL U.13. KIGYO U.2. FEKETESAS U.27. KÁRÁSZ U.9. TISZA L.KRT.51. Bútor háztartási cikk kiskereskedelme Cukor- édességnagykereskedelem Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme - 18

19 PRINTIK BT D + A 2000 KFT DISCOS-EUROGOLD KFT EL PICANTE KFT PNS NOTEBOOK BT ARANYKIGYO BT EUROLL SZEGED KFT TELEBOLT 93 BT SZATELLIT ELEKTRONIKAI KFT SNOOKER-CLEAN KFT MINI ABC KER.BT EASTERN TRADING COMP. BT CEMKETTÖ KFT (FA) AGROMAG KFT. MAROS AGRO KFT SZÖCSKE BT. DARÁZS-JAPÁN AUTOJAVITO BT DÉL-ALFÖLD IMMOBILIEN KFT PARACELSUS BT GERECZ SPORT KFT INCOGNITO 96 KFT ANTIKVÁRIUM KFT HAPPY BOX-NICI- CSEPP BT DRAFFY-TRAFIC BT GUTENBERG U.31. KÁRÁSZ U.10. KÁRÁSZ U.6. KÁRÁSZ U.7. KELEMEN U.4. KIGYO U.6. GUTENBERG U.6. GUTENBERG U.24. GOGOL U.3. JOSIKA U.11. BOLYAI J.U.11. FEKETESAS U.28. HAJNOCZY U.8. JOSIKA U.13. JOSIKA U.13. KÖLCSEY U.13. GUTENBERG U.32.A. KÖLCSEY U.5.1.E.1. TISZA L.KRT.61.FSZ.1. KÖLCSEY U.10. KÖLCSEY U.4. KÁRÁSZ U.16. KÁRÁSZ U.9. Egyéb Máshova nem sorolt iparcikkkiskereskedelem Egyéb Máshova nem sorolt iparcikkkiskereskedelem Egyéb Máshova nem sorolt iparcikkkiskereskedelem Egyéb Máshova nem sorolt iparcikkkiskereskedelem Egyéb Máshova nem sorolt iparcikkkiskereskedelem Egyéb Máshova nem sorolt iparcikkkiskereskedelem Egyébgép szállítóeszköz nagykereskedelme Elektromos háztartási cikk javítása Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme Élelmiszerjellegű vegyes kiskereskedelem Fa- építőanyagszaniterárunagykereskedelem Fa- építőanyagszaniterárunagykereskedelem Gabona- vetőmagtakarmánynagykereskedelem Gabona- vetőmagtakarmánynagykereskedelem Gabona- vetőmagtakarmánynagykereskedelem Gépjárműjavítás Gépjármű-kereskedelem Gyógyászati termék kiskereskedelme Gyógyszer gyógyászati termék nagykereskedelme Gyógyszer, gyógyászati termék, illatszer kiskereskedelme Használtcikkkiskereskedelem Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem DUGONICS TÉR 1. Ital-kiskereskedelem 19

20 KÖRUT ANTIKVÁRIUM BT SARU KFT BRAVO-MODELL BT CONTROLL-SZEGED KFT KOJAK BT PIRI ÉS SZÁSZ BT FARKASNÉ ÉS TÁRSAI 2000 BT FU ZHI KFT CÉGSZOLG KFT DÉNES TÜNDE ÉS TÁRSA KFT SZINEK KFT BELLA ITALIA BT PARIS 1309 KFT NÉGY ÉVSZAK MANIFAKTURA KFT STAR 2003 KFT M-TENDENCY KFT WELDING PARTNER KFT MECÉNÁS CLUB KFT HUNED 97 BT CLUB'43 KFT KIS KRIMO KFT SZENAKO KFT CEDOLINI II. BT GONDOLA DUE KFT. MILLEMONDI KFT BULLAR BT TARI AND TARI KFT GOLD-ÁTRIUM KFT TISZA L.KRT.59. KÁRÁSZ U.3. KÁRÁSZ U.6. KÁRÁSZ U.9. GOGOL U.17. GUTENBERG U.22.A. MARS TÉR K.1.IRÉN CSARNOK 16. MARS TÉR P.PAVILON KÖLCSEY U.13.2.E.7. FEKETESAS U.28.2.E.23. KÁRÁSZ U.16. KÁRÁSZ U.3. KÖLCSEY U.8.1.E.7. GOGOL U.3.2.E. MARS TÉR P PAVILON KELEMEN U.4. TISZA L.KRT.62.2.E.14. GUTENBERG U.14. KÁRÁSZ U.16.1.E.2. KÁRÁSZ U.9. KÖLCSEY U.11. KÖLCSEY U.1-3. FEKETESAS U.28. FEKETESAS U.28. FEKETESAS U.28. GUTENBERG U.12. GUTENBERG U.29. KÁRÁSZ U.9. HATOS RÉTES KFT. KLAUZÁL TÉR 7. Könyv- újság- papírárukiskereskedelem Lábbeli- bőrárukiskereskedelem Lábbeli- bőrárukiskereskedelem Lábbeli- bőrárukiskereskedelem Motorkerékpár - alkatrész kereskedelme javítása Piaci kiskereskedelem Piaci kiskereskedelem Piaci kiskereskedelem Porcelán- üvegárutapéta- tisztítószernagykeresk Ruházati kiskereskedelem Ruházati kiskereskedelem Ruházati kiskereskedelem Ruházati kiskereskedelem Textil-kiskereskedelem Textil-kiskereskedelem Vasáru- festék- üvegkiskereskedelem Vasáru- szerelvénynagykereskedelem Egyéb nyíltárusítású vendéglátás Egyéb nyíltárusítású vendéglátás Egyéb nyíltárusítású vendéglátás Egyéb nyíltárusítású vendéglátás Egyéb nyíltárusítású vendéglátás Éttermi cukrászdai vendéglátás Éttermi cukrászdai vendéglátás Éttermi cukrászdai vendéglátás Éttermi cukrászdai vendéglátás Éttermi cukrászdai vendéglátás Éttermi cukrászdai vendéglátás Éttermi cukrászdai vendéglátás 20

21 SZEGMAHAT KFT KLAUZÁL TÉR 7. PROGRAM KFT KÖLCSEY U KRAJCÁR BT TISZA L.KRT.61. SÖRPATIKA SZEGED KFT EURASIA KFT HANDI-3.14 BT. MONAD 2000 BT LELI 2002 KFT ELV KFT BROKART KFT SZEPESI-TOTH ÜGYVÉDI IRODA TISZA L.KRT.65. KÖLCSEY U.1-3. GUTENBERG U.22.B. TISZA L.KRT.50. FEKETESAS U E.19. KÁRÁSZ U.9. KÁRÁSZ U.9. FEKETESAS U.28.2.E.15. Éttermi cukrászdai vendéglátás Éttermi cukrászdai vendéglátás Éttermi cukrászdai vendéglátás Éttermi cukrászdai vendéglátás Szállodai szolgáltatás étteremmel Biztosítást kiegészítő tevékenység Biztosítást kiegészítő tevékenység Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Értékpapír- ügynöki tevékenység Jogi tevékenység AMPOVITS-KABOK ÜGYVÉDI IRODA KLAUZÁL TÉR 8.1.E.3. KÖLCSEY U.13.3.EM.23. Jogi tevékenység PESTI ÜGYVÉDI IRODA Jogi tevékenység ÜGYVÉDI IRODA 6.SZ. TISZA L.KRT.54. Jogi tevékenység Máshová nem sorolt KISS ÉS TÁRSA BT BOLYAI J.U.11. egyéb gazdasági tevékenységet OPERÁTA BT SZOLD-2000 KFT PR-BRIDGE BT/SZÉP KRISZTINA PROGRAM 2002 BT DIFOX KFT DEÁK IRODATECHNIKA KFT SOXÖG BT HORTUS BT TELAMON PRO KFT TELAMON'66 BT UT-TAL BT BELVÁROSI VAGYONVÉDELEM BT JULIUS PANNONYUS BT FEKETESAS U.28. FEKETESAS U.28./LEV.CIM/ KÁRÁSZ U.6. TISZA L.KRT.58. KÖLCSEY U.13. LONDONI KRT.5. FEKETESAS U GUTENBERG U.6. KÖLCSEY U.10. KÖLCSEY U.10.2.E.13. TISZA L.KRT.51.2.E.2. GOGOL U.13. GUTENBERG U.22.1.E.7. Máshová nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet Máshová nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet Máshová nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet Máshová nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet Iroda- számítógépjavítás Iroda- számítógépjavítás Mérnöki tevékenység, tanácsadás Mérnöki tevékenység, tanácsadás Mérnöki tevékenység, tanácsadás Mérnöki tevékenység, tanácsadás Mérnöki tevékenység, tanácsadás Nyomozási biztonsági tevékenység Piac-és közvéleménykutatás 21

22 Vegyes területfelhasználási egységű területen valósul meg a beavatkozás 1. táblázat: Teljesül NEW TREND BT CONTROLLING KFT SZIGNO BT EURO CONTAX KFT ZOLTÁN BT. GRADUSOFT KFT SILUETTE BT PHARMAHUNGARY 2000 KFT UNICOTEC KHT CONTENT PRO BT VIVA NIKA BT FEKETESAS U.28. GOGOL U.23. GUTENBERG U.30. HAJNOCZY U.6. KÖLCSEY U.1-3. TISZA L.KRT.63.1.E.8. GOGOL U.1. HAJNOCZY U.6.1.E.1. KIGYO U.4. KÖLCSEY U.8. GUTTENBERG U.22.A.FSZ.2. Számviteli könyvvizsgálói adószakértői tevékenység Számviteli könyvvizsgálói adószakértői tevékenység Számviteli könyvvizsgálói adószakértői tevékenység Számviteli könyvvizsgálói adószakértői tevékenység Számviteli könyvvizsgálói adószakértői tevékenység Szoftverkészítés - szaktanácsadás Természettudományi műszaki kutatás fejlesztés Természettudományi műszaki kutatás fejlesztés Természettudományi műszaki kutatás fejlesztés Titkári, fordítói tevékenység Üzletviteli tanácsadás ATLAS-PRO KFT KÁRÁSZ U.16. Üzletviteli tanácsadás UNIO 2002 STUDIO KFT Üzletviteli tanácsadás TISZA L.KRT.48.FSZ.2. Szeged Város Építési Szabályzata, 15. melléklet (A rendeltetés szabályozási zóna tervlapja) Akcióterületünk tehát a funkcióbővítő fejlesztés támogathatóságának megítéléséhez kapcsolódóan felállított kritériumrendszert kielégíti, ugyanis az akcióterületen 11 közösségi/közigazgatási/közszolgáltatási funkciójú intézmény (minimum elvárás: 4), és 99 kereskedelmi, vendéglátóipari és szolgáltató egység található (minimum elvárás: 20), egyértelműen városközponti elhelyezkedése okán is. 22

23 9. ábra: Kiskereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások az akcióterületen 23

24 4. Helyzetértékelés Az akcióterület helyzetértékelése több forrásból származó adatokon és információn alapul. A fejezet épít az Integrált Városfejlesztési Stratégiában bemutatott, városrész-szintű és városi adatokra, de főként az akcióterületre vonatkozó statisztikai adatok elemzését foglalja magában. Ez utóbbi adatokat a Központi Statisztikai Hivatal és Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának munkatársai szolgáltatták. A statisztikai adatok mellett nélkülözhetetlen, alapvető információk származnak többek között a beépítettség jellegére és az épületek és közterületek állagára vonatkozóan a terület bejárásából, melyre 2008 áprilisában került sor. Az akcióterületi adatok forrása Adatszolgáltató SZMJV Adóiroda SZMJV Szociális Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Téma Működő vállalkozások, kiskereskedelmi üzletek, vendéglátóhelyek adatai. Segélyezettek és szociális és egészségügyi közszolgáltatások. Adatkérés időpontja SZMJV Népességnyilvántartó Csoport Az akcióterület népessége Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Szegedi Regionális Iroda, Örökségvédelmi szempontból országos, helyi védettségű épületek, műemlékek Tourinform Szálláshelyek adatai SZMJV Fejlesztési Iroda, közlekedési csoport Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Parkolók, kerékpárutak, utak állapota, közlekedés Zöldterületek, fasorok Szegedi Körzeti Földhivatal Lakások funkciója, típusa, kora Csongrád Megyei Közútkezelő Kht. Megyei kezelésű utak adatai SZMJV Oktatási, Kulturális és Sportiroda Oktatási, kulturális és vallási szféra KSH A lakosság végzettségi és foglalkoztatottsági adatai, lakásállomány Szegedi Városi Rendőrkapitányság Bűnesetek, bűnelkövetők száma táblázat: az akcióterületi adatok forrásai 4.1. Demográfiai jellemzők A város népessége A lakosú Szeged Magyarország 4. legnagyobb városa, Csongrád megye népességének 2/5-e lakik itt. A jelen akcióterületet is szervesen magába foglaló Belvárosban a város lakosságának 17,6 %-a él. Az akcióterület lakónépessége 2007 fő, a város lakónépességének 1,19 %-a él e területen. Az akcióterület korstruktúrája közel sem kiegyensúlyozott. A városi átlagnál alacsonyabb a 0-14 évesek népességen belüli aránya, míg kiemelkedően magas a 74 évnél idősebbek aránya, túlreprezentáltságuk a városra jellemző érték (6,8 %) közel kétszerese (11,7 %). 24

25 Korosztályok Akcióterület Megye Megye Akcióterület Város Város (fő) (%) (fő) (%) (fő) (%) ,3% ,8% ,5% ,1% ,8% ,4% ,6% ,0% ,9% ,4% ,6% ,0% ,7% ,8% ,3% Összesen ,0% ,0% ,0% 3. táblázat: az akcióterület lakosságának korstruktúrája 60 Akcióterület Szeged Magyarország Korcsoportok 10. ábra: Az akcióterület, a város és az ország lakossága korcsoportonként Az akcióterületen élő, aktív korú lakosok között mind a város, mind a városrész átlagát (17,2 %, illetve 13 %) meghaladja a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya (19,5 %) a lakosságon belül. De 9 százalékponttal magasabb a városi átlagnál az akcióterületen élő, felsőfokú végzettségű aktív korú lakosság aránya is, bár ez a 30% közeli arány a teljes belvárosi városrészt jellemzi. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül Szeged összesen (%) Belváros (%) Akcióterület (%) Eltérés városhoz képest (%) Eltérés városrészhez képest (%) 17,2 13,0 19,5 +2,3 +6,5 Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 20,7 30,8 29,7 +9,0-0,9 4. táblázat: Az akcióterületi lakosság iskolai végzettsége 25

26 Az akcióterületen tehát öregedő korstruktúra mellett jelentős, a városi és városrészszintű átlagot meghaladó az alacsony végzettségű munkaképes korú lakosok aránya (20%), miközben a munkaképes korú lakosság 30% a felsőfokú végzettséggel rendelkezik (ez az érték a városi átlagot jóval meghaladja, ám a városrész szempontjából tekinthető magasnak). Ez indikálja, hogy a városrészben a helyi lakosság összetétele önmagában sokféle funkció jelenlétét igényelheti Gazdaság A területen vélhetően a városközpont-jellegből adódóan is magas a vállalkozások száma ban 347 vállalkozás működött az akcióterületen az Adóiroda nyilvántartása szerint, a főre vetített vállalkozásszám (vállalkozássűrűség) nem csak a városi, hanem a városrészi értékeket is jelentősen meghaladja. A vállalkozások nettó árbevétele Szegeden Ft volt 2006-ban. A helyi adószabályozás szerint adóalapot a bevétel anyagköltséggel, eladott áruk értékével és további tételekkel csökkentett összege adja, így Szeged vállalkozásai által megtermelt adóalap ban Ft volt, mely után Ft adófizetési kötelezettség keletkezett. Az adóalap közel 20%-a az akcióterületen keletkezett. Működő gazdasági társaságok Akcióterület Belváros városrész Város egésze db db/ fő Adóalap M Ft. db db/ fő db/ fő Ipar 7 34,88 541, ,94 133,41 Kereskedelem ,32 587, ,34 214,06 Szolgáltatás ,91 950,86 Egyéb ,84 152,18 Összesen , , ,96 813,20 5. táblázat: Vállalkozássűrűség az akcióterületen Az akcióterületen működő (székhellyel, vagy telephellyel rendelkező) vállalkozások 2006-ban összesen 822 főt alkalmaztak (átlagosan 2,35 alkalmazott/vállalat). Az akcióterületen az adóiroda 147 ingatlanra vet ki építményadót, melyekből a 2008-as adóévben Ft bevétel származott. A terület legnagyobb ipari létesítménye az Első Magyar Kenderfonó Zrt. kéthektáros, több mint 130 éves ingatlan-együttese. A gyár külföldi, főleg amerikai, angol piacokra kenderből készült zsineget, kötelet, kézműves termék-alapanyagokat szállít, itthon főleg műanyag Raschel-zsákot, PP-bálázózsineget, -kötelet értékesít. Az Első Magyar Kenderfonó Zrt azonban kiköltözteti a gyártási tevékenységet e belvárosi épületegyüttesből, a gyár helyén pedig az ECE cégcsoport tagja, az Einkaufs-Center Szeged G.m.b.H Co. KG létesít ÁRKÁD bevásárlóközpontot. Az akcióterület legjelentősebb kereskedelmi egysége jelenleg a Mars téren található piac, ahol a legforgalmasabb napokon mitegy 600 asztalos árus kínálja portékáját a vásárlóknak. További kiskereskedelmi egységek főként üzletek, butikok elsősorban az akcióterület Tisza Lajos körúton belüli területeken találhatók nagyobb számban, leginkább a Kölcsey 26

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY Püspökladány Város Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása...

Részletesebben

RÉSZVÉTEL A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENYEN. Széchenyi tér Bevezetés:

RÉSZVÉTEL A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENYEN. Széchenyi tér Bevezetés: RÉSZVÉTEL A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENYEN Széchenyi tér Bevezetés: Szeged a Dél-Alföld legnagyobb és legjelentősebb városa. Csongrád megye székhelye, egyetemi város, fontos egészségügyi

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) 2015 2015. november A vélemények elektronikus benyújtásának helye: szeged_its1mod_velemenyek@szeged.eu

Részletesebben

Előzetes Akcióterületi Terve

Előzetes Akcióterületi Terve Szeged Megyei Jogú Város ELI ipari-innovációs akcióterületének Előzetes Akcióterületi Terve Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott

Részletesebben

316/1. Szeged, Odessza városrész szociális célú városrehabilitációja

316/1. Szeged, Odessza városrész szociális célú városrehabilitációja 316/1 Szeged, Odessza városrész szociális célú városrehabilitációja 316/2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása... 10 2.1

Részletesebben

RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE

RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE 1 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 3 2 A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható

Részletesebben

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG Jelmagyarázat gazdaságfejlesztés városrehabilitáció humán infrastruktúra fejlesztés környezetfejlesztés közlekedésfejlesztés

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TISZACSEGE 2012-2020 1.2 Tiszacsege polgárainak bevonásával 2012. november 1 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 7 1.1. Hosszú távú jövőkép... 8 1.2. Tiszacsege, az

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10. HELYZETÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÁSA Jász-Nagykun-Szolnok megye középtávú fejlesztési koncepcióját megalapozó

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció RÁCKEVE VÁROS Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása című

Részletesebben

Előterjesztő megnevezése: városfejlesztési alpolgármester

Előterjesztő megnevezése: városfejlesztési alpolgármester Előterjesztő megnevezése: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Iktatószám: 01/63299/2014 Tárgy: A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása Melléklet:

Részletesebben

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Megalapozó vizsgálat Helyzetértékelés Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis-

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Teljes Akcióterületi Terv készült Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata megbízásából a Budapesti integrált városfejlesztési program Budapesti kerületi központok fejlesztése (kódszám: KMOP-5.2.2/B-2008-0016)

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Balatonfenyves településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1658/2012 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat Előterjesztő: Ikt.sz.: Tárgy: Melléklet: Véleményezésre megküldve: Dr. Botka László polgármester 1441/214 Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései 4 db határozati javaslat Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15 FELHÍVÁS A lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést és közbiztonság fejlesztését célzó komplex projektek megvalósítására leromlott városi területeken A felhívás címe: Leromlott városi területek

Részletesebben

Téglás Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Mértékegység

Téglás Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Mértékegység Cél Indikátor neve Indikátor definíciója C. Tiszta és egészséges települési környezet D. Diverzifikált helyi gazdasági szerkezet E. A helyi közszolgáltatások magas szinten történő biztosítása Arculati

Részletesebben

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 2014 2020 Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft 2015.03.31. Pest Megye Integrált Területi Programja 1 2015. április 7. Készítette Pest Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS Készült Nagyecsed Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2015. Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Gönc Város

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

KISTELEK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA kiegészítő vizsgálata

KISTELEK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA kiegészítő vizsgálata KISTELEK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA kiegészítő vizsgálata 1 KÉSZÍTETTE Kistelek Város Önkormányzata Városi koordinátor Mészáros Gábor Városfejlesztési projektek, helyi televízió Hellné

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI ÉSZREVÉTELEI ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT VERZIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÉCS MEGYE JOGÚ VÁROS

PÉCS MEGYE JOGÚ VÁROS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA Pécs KÉSZÍTETTE: PÉCS MEGYE JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. MÁJUS 11. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...3 1. Az MJV által alkalmazott területi kiválasztási kritériumrendszer...5

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 2014. szeptember 10. Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. INNOVA Észak-alföld

Részletesebben

BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Bácsalmás Város megbízásából: Innovatív Kft. Vezető tervező: Seregélyné Király Adrienn Operatív felelős: Simon Csaba 2009. április Készítették Bácsalmás

Részletesebben

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata TERVEZET Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata Lombár Gábor polgármester 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Generál Tervező: Altervező: ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. 7400 Kaposvár,

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAM

HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAM HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJA --- STRATÉGIAI PROGRAM 2006. MÁRCIUS 20. (AKTUALIZÁLVA: 2006. AUGUSZTUS 31.) HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

Részletesebben

Ajka város integrált településfejlesztési stratégiája. II. STRATÉGIA kiegészítése

Ajka város integrált településfejlesztési stratégiája. II. STRATÉGIA kiegészítése Ajka város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA kiegészítése Módosuló szövegrészek piros színnel kerültek jelölésre 1.1.1 Akcióterületek bemutatása és az egyes akcióterületeken megvalósításra

Részletesebben

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Integrált

Részletesebben

KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA SZEGEDEN

KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA SZEGEDEN KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA SZEGEDEN KOVÁCS GERGELY ÉS KÖRTVÉLYESI CSABA TANÁCSADÓ VEZETŐ TANÁCSADÓ I. Előzmények II. Jelenlegi helyzet, kitekintés a jövőbe MEGLÉVŐ KONCEPCIÓK ÉS TERVEK

Részletesebben

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2 0 0 8 III. VÁROSRÉSZEK TERÜLETI MEGKÖZELÍTÉSŰ ELEMZÉSE 2008. június Aktualizálva: 2009. szeptember 1 A fejezet tartalma 3.1. VÁROSRÉSZEK

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its MUNKACÍM: ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) DOKUMENTÁCIÓ CÍM: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Debrecen Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Készítette: Euro Régió Ház Kft. INNOVA

Részletesebben

BUDAPEST XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÚJPALOTA ITS

BUDAPEST XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÚJPALOTA ITS BUDAPEST XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÚJPALOTA ITS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 2016. február Urban-Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19-21. Tel: +36

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Koncepció Derecske 2009. november Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. A külső környezet elemzése... 4 3. A Belső környezet jellemzői... 10

Részletesebben

Algyő Nagyközség. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Algyő Nagyközség. Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2015-2022 Egyeztetési változat 2016. május Tartalom 1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI... 3 1.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatározása... 3 1.2. A tematikus és a területi célok közötti összefüggések

Részletesebben

BUDAPEST XIII. KERÜLET INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BUDAPEST XIII. KERÜLET INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST XIII. KERÜLET INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA III. MONITORING ÉS FELÜLVIZSGÁLAT (Tervezet) Készítette: Városkutatás Kft. Ekés András Horváth Vera Petrovácz Rózsa Rita Sipos Zsófia Somogyi

Részletesebben

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő: Városfejlesztési alpolgármester Ikt.sz.: 11386-4/2009 Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 11 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat T Á J T E R V M Ű H E L Y SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 8261 Badacsony, Római u. 197. e-mail: laposaj@bazaltbor.hu Megalapozó vizsgálat Óbudavár településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1855/2015

Részletesebben

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Képviselő testületi jóváhagyásra 2016. február 01. Urban Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19 21. Tel: +36 1 242 2257 Fax: +36 1 242 2257 E mail: urbanlis@urbanlis.hu

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

Felsőzsolca Város. Akcióterületi terv Felsőzsolca Város kapuja és Városközpont (kereskedelmi, szolgáltató és közigazgatási alközpont) 2013.

Felsőzsolca Város. Akcióterületi terv Felsőzsolca Város kapuja és Városközpont (kereskedelmi, szolgáltató és közigazgatási alközpont) 2013. Felsőzsolca Város Akcióterületi terv Felsőzsolca Város kapuja és Városközpont (kereskedelmi, szolgáltató és közigazgatási alközpont) 2013. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KINCSESBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELJES FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. FELELŐS TERVEZŐ: Fehér Vártervező

Részletesebben

Pápa város integrált településfejlesztési stratégiája

Pápa város integrált településfejlesztési stratégiája Pápa város integrált településfejlesztési stratégiája 2016 március Készült: Pápa Város Önkormányzata megbízásából a KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 sz. projekt keretében 2015-ben készült és 2015 októberében

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható A megalapozó

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció Verzió: 2.0 Készítette: Clarity Consulting Kft. Készült: 2016. február 17. 1/172 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. BEVEZETÉS... 7 1.1.

Részletesebben

BALATON PARTI SÁV TÁJ KEZELÉSI ELŐ-TERV (LANDSCAPE MANAGEMENT PLAN)

BALATON PARTI SÁV TÁJ KEZELÉSI ELŐ-TERV (LANDSCAPE MANAGEMENT PLAN) BALATON PARTI SÁV TÁJ KEZELÉSI ELŐ-TERV (LANDSCAPE MANAGEMENT PLAN) 2012 BALATONI INTEGRÁCIÓS ÉS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG Balaton Parti Sáv Táj Kezelési Elő-Terv (Landscape Management Plan) 2012 Készítette:

Részletesebben

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány. Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány. Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt Tiszanána 2016. február 29. 1 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A fejlesztési program kiindulási és alapadatai... 6 3.

Részletesebben

Preambulum. Értelmező rendelkezések. e) Integrált Szociális Városrehabilitáció: az egyes akcióterületi krízisterületekre vonatkozóan

Preambulum. Értelmező rendelkezések. e) Integrált Szociális Városrehabilitáció: az egyes akcióterületi krízisterületekre vonatkozóan Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelete 1 Józsefváros fejlesztéséről 2 Preambulum Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (a

Részletesebben

PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA DABAS VÁROSKÖZPONT AKCIÓTERÜLETI TERVÉNEK KIVONATA A 2008/09 FOLYAMÁN MEGVALÓSÍTANI TERVEZETT PROJEKTEK 2008. ÁPRILIS A városközpont főterének tájépítészeti rendezése A városközpont

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 STRATÉGIAI TANULMÁNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA (TÁMOP-7.2.1-11/K-2015) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése Belvárosi akcióterületi terv

Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése Belvárosi akcióterületi terv Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése Belvárosi akcióterületi terv Készítette: Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 29. május 2. 45 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló...48 2. A fejlesztés

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására FELHÍVÁS Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A Felhívás kódszáma: VEKOP-4.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR 1 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS Készült Nyírlugos Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. JANUÁR Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás 10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás Városközpont [T2] - A városrész fejlesztési céljai között szerepel egyrészt a Kistérségi Járóbeteg Központ rehabilitációja, különösen az

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Székesfehérvár, 2014. május 30. Dokumentum történet Verzió címe Verzió dátuma Nem végleges, továbbfejlesztése tervezett

Részletesebben

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

V. 2007-20013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT

V. 2007-20013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT V. 2007-20013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE 280 I.1 Kaposvár stratégiai céljai és az érintett városrészek viszonya Városrész stratégai fejlesztési céljai A) Fenntartható emberi léptékű

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

Mindezek alapján Szigetszentmiklós hosszú távú jövőképe a következőképpen fogalmazható meg:

Mindezek alapján Szigetszentmiklós hosszú távú jövőképe a következőképpen fogalmazható meg: 180 III. STRATÉGIA 1. Szigetszentmiklós jövőképe (15-20 év múlva) Az IVS jövőképének kialakítását a meglévő dokumentumok és a helyzetelemzés során kialakult kép alapján kell szakmai szempontok szerint

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 2015 Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről

Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről Előterjesztő Dr. Botka László Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 68112/2010 Tárgy: Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA, TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT helyzetfeltárás és helyzetelemzés, helyzetértékelés

Részletesebben

~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t,

~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t, 'L~J" ~),(r. í/.l "l«~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t, - Proj ekt azonosító: DAOP -5.1.2/C- 2009-0001 (korábban KIEPR-2008-0009~~!.~::~::0.:;'H:~:; O Szerződés száma: 2009/28 Ikt.szám: 201ONR-84K

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Munkaközi példány (1. változat) GYŐR 2014. JANUÁR KÉSZÍTETTÉK Megbízó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 9021 Győr, Városház tér 1. Megbízott:

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Községi Önkormányzat Vámosszabadi K I V O N A T Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 28-án (kedden) 18.00 órakor kezdődő soron következő nyilvános testületi

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

r é s z l e t : 10 EURÓPAI NAGYVÁROS T A N U L M Á N Y POZSONY ADATOK

r é s z l e t : 10 EURÓPAI NAGYVÁROS T A N U L M Á N Y POZSONY ADATOK r é s z l e t : 10 EURÓPAI NAGYVÁROS T A N U L M Á N Y POZSONY IHRIG Dénes 2007. január 31. ADATOK Szlovákia legnagyobb városa és fővárosa. terület (Nagy-Pozsony): 367,5 km2 Népesség: 450.000 fő Legrégebbi

Részletesebben

Szeged Város Fenntarthatósági

Szeged Város Fenntarthatósági Szeged Város Fenntarthatósági Fennta Programja 1 Tartalom I. Vezetői összefoglaló... 5 II. Külföldi és hazai fenntartható terv fejlesztéspolitikai keretei, meghatározó dokumentumai... 9 1. A Stockholmi

Részletesebben

AKCIÓTERÜLETI TERV FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT

AKCIÓTERÜLETI TERV FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT SZÉCHENYI LAKÓVÁROS REHABILITÁCIÓJA FUNKCIÓBŐVÍTÉSSEL AKCIÓTERÜLETI TERV FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT Pályázó: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Konzorciumi partner: PRIVÁT TRANS BEFEKTETŐ

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából

Részletesebben

ITS Konzorcium. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

ITS Konzorcium. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016. 2 Aláírólap Ezen az oldalon kell felsorolni az ITS szakhatósági

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft.

SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezése Iktatószám:

Részletesebben

Végleges Akcióterületi Terv

Végleges Akcióterületi Terv 2. sz. melléklet Végleges Akcióterületi Terv Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja SZEGED, 2010. október Módosítások a Szeged 2010. szeptember változathoz I. 3.3 Az akcióterület

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 3. BUDAPEST FEJLESZTÉSI KERETEIT MEGHATÁROZÓ TERVEI... 21

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 3. BUDAPEST FEJLESZTÉSI KERETEIT MEGHATÁROZÓ TERVEI... 21 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 3. BUDAPEST FEJLESZTÉSI KERETEIT MEGHATÁROZÓ TERVEI... 21 3.1. BUDAPEST TERVRENDSZERE... 21 3.2. BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2003. 21 3.3. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 161/2008. (V.26.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 161/2008. (V.26.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 161/2008. (V.26.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyháza, Búza tér déli oldalának (Piaccsarnok, Külső piac, COOP ABC, Új utcai parkolók) fejlesztésével és hasznosításával

Részletesebben

A.../2015 (V..) KGY. határozat melléklete SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2014-2020 Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. szeptember 29. BUDAÖRS KISTÉRSÉG

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 2.2 Finanszírozó operatív program: Érintett földrajzi terület: Az ITP teljes 7 éves forráskerete Bács-Kiskun Megye Integrált

Részletesebben

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SELLYE INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben