Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése Belvárosi akcióterületi terv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése Belvárosi akcióterületi terv"

Átírás

1 Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése Belvárosi akcióterületi terv Készítette: Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 29. május 2. 45

2 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése (az IVS célrendszeréhez való illeszkedése) Az akcióterület kijelölése, jogosultságának igazolása Az akcióterület kijelölése Az akcióterület jogosultságának igazolása Helyzetelemzés Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése A megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása Tulajdonviszonyok értékelése Fejlesztési célok és beavatkozások Az akcióterület fejlesztésének általános, átfogó célja Társadalmi cél Gazdasági cél Környezeti cél A 2713as fejlesztés koncepciója, amely a 2728, a 2921es és a as időszakban megvalósuló fejlesztéseket egységében mutatja be Piaci igények, lehetőségek felmérése Fejlesztési programok A tervezett fejlesztések kategorizálása Az első ütem (a 2728as időszak) egyes projektjeinek részletes leírása...98 Huszti téri körforgalom...98 Zrínyi utca meghosszabbítása, Zrínyi utca Kórház utca Teleki utca csomópont kialakítása...99 Arany János utca Petőfi Sándor utca összekötés...1 Erzsébet tér rekonstrukciója...12 Miénk a Tér! Helyi művészeti csoportok előadásai A második ütem (2921es akciótervi időszak) projektjeinek bemutatása Az Eötvös tér és a Széchenyi tér funkcióbővítő megújítása Fő utca rekonstrukciója, kapcsolódó helyi KKVfejlesztés Deák tér rekonstrukciója

3 Ady utca lezárása A tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoport igényeihez Végrehajtási ütemterv Társadalmi gazdasági hatások Esélyegyenlőségi hatások Környezeti hatások Kockázatok elemzése A megvalósítás intézményi kerete Városfejlesztő gazdasági társaság A városfejlesztő gazdasági társaság létrehozásától várt előnyök A városfejlesztő gazdasági társaság struktúrája, alapvető jellemzői: A társaság kapcsolata az további érintett szereplőkkel, a kompetenciák meghatározása A városfejlesztő gazdasági társaság előzetes SWOT analízise Üzemeltetés Pénzügyi terv Pályázat előzetes, becsült összefoglaló költségvetése Teljes akcióterületi terv pénzügyi terve (27215)...14 Éves bontásban Külső források, önerő biztosítása Partnerség A partnerségi egyeztetés célja Az egyeztetésbe bevont partnerek Az egyeztetés menete Az egyeztetés módjai és területi szintjei A vélemények összegzése Válaszok és eredmények Mellékletek

4 1. Vezetői összefoglaló Nagykanizsa a következő években (27213) jelentős fejlődési lehetőség előtt áll. A város tudatosan készült, készül az Európai Uniós források fogadására. Az elmúlt időszakban több olyan nagyprojekt előkészítése kezdődött el, amelyeket az Önkormányzat önállóan, vagy a helyi vállalkozásokkal együttműködve kíván megvalósítani. Nagykanizsa városa az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjaiban megfogalmazott célokra vehet igénybe pályázati forrásokat. A pályázatok kizárólag jól előkészített, átgondolt projektek megvalósítására nyújthatók be. A város funkcióbővítő fejlesztésének előkészítése érdekében készült el az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kötelezően előírt Integrált Városfejlesztési Stratégia, valamint a Belvárosi Akcióterületi Terv az Arany János utca Királyi Pál utca Petőfi Sándor utca Huszti tér Eötvös tér Keleti oldal Kórház utca Kisfaludy Sándor utca Ady Endre utca NagykanizsaSzombathely vasútvonal által határolt területre. Az Akcióterületi Terv feladata, hogy feltérképezze, a lakossági, vállalkozói és civil igényeket arról, hogy milyen új funkciókat látnának szívesen a megújuló nagykanizsai belvárosban. Az akciótervnek ezen kívül fel kell mérnie azt is, hogy a városközpont rekonstrukciójához milyen magántőkéből megvalósuló beruházások kapcsolódhatnak, és legfőképp azt, hogy ezeknek a dinamizálásához mely beruházásokat szükséges és lehetséges az Európai Uniós forrásokból megvalósítani. Nagykanizsa MJV a funkcióbővítő városrehabilitáció keretében rendelkezésére álló közel 1,7 milliárd forintot a 2728as és a 2921es akciótervi időszakban teljes egészében a belváros revitalizálására kívánja költeni, mivel az egy pályázat keretében nyújtható maximum 9 millió forintos támogatás saját forrásaival kiegészítve sem önmagában nem elégséges a terület komplex megújításához. A két kiemelt projekt egymásra épülésének bemutatása érdekében jelen akcióterületi terv tartalmazza mindkét akciótervi időszak tervezett fejlesztéseit, külön kezelve az egyes szakaszokat, valamint az azok által elérni kívánt célokat, illetve az ezekhez kapcsolódó költségeket. A belváros megújításához elengedhetetlen a forgalom csillapítása. Ezért az akcióterv közlekedési szakemberek segítségével egy olyan minimumterv végrehajtását javasolja, amely a lehető legkisebb érdeksérelemmel jár, mégis a leghatékonyabb megoldást nyújtja a megnövekedett forgalom más irányú levezetésére. Az első akciótervi időszak elsődleges feladata ennek a közlekedés átszervezésnek a megoldása, ez teremti meg a lehetőséget arra, hogy a második akciótervi időszakban valódi funkcióbővülés valósuljon meg. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a 2728as időszak projektje önmagában ne felelne meg a pályázati útmutatóban előírt összes feltételnek. 48

5 Ha a belvárosban sikerül csökkenteni az átmenő forgalmat, elkezdődhet a terület rekonstrukciója. A cél az, hogy Nagykanizsának olyan új, a történelmi városhangulatot tükröző centruma vagy centrumai szülessenek, amelyek valódi közösségi terek, valódi városközpontok lesznek. Az akcióterv készítése során több tucat olyan elképzelést gyűjtöttek össze a szakemberek, amelyek beépülhetnek a fejlesztési tervekbe. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata már 23ban elindította a városközpont közterületfejlesztési programjának előkészítését. Ennek keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg: 25 évben az Önkormányzati Testület döntő többséggel elfogadta a városközpont forgalomcsillapítására, több ütemben történő átalakítására vonatkozó tanulmány tervet. A tanulmánytervet követően 25 évben elkezdődött az átépítést közvetlenül megelőző engedélyezési és tender tervek készítése. Elkészült a Fő út OTP előtti járda szakaszának, az Erzsébet tér Centrál szálloda előtti terület tervei, majd a Huszti téri körforgalmi csomópont és az Ady utca Fő út és Zrínyi utca közötti szakasz gyalogosításának engedélyezési és tender tervei. Az OTP előtti és a Centrál szálló előtti terület átépítésének engedélyezése megtörtént, kivitelezése lezárult. A fejlesztések több területre koncentrálnak. Hangsúlyos szempont a közösségi funkció erősítése mellett a város történelmiségéből adódó hangulat megtartása, visszaállítása. Az Erzsébet teret központi funkciójában kell megerősíteni. A tér északi részén lakások és irodaházak épülhetnek, ehhez magántőke bevonását tervezi az önkormányzat. Az Erzsébet tér központi része új térburkolatot kap, szobrok, díszkút, valamint több egyedi, Nagykanizsa turisztikai arculatát is színesítő attrakció kerül elhelyezésre. A városi rendezvények megtartásához szükséges terület és egyéb építmény kialakítása is a tervek között szerepel. Az így létrejövő rendezvénytér dísztér szerepet fog betölteni. Az előzetes vállalkozói igényfelmérés alapján helyet kell biztosítani magas színvonalú kávéházaknak, éttermeknek. Ezek szintén magántőke bevonásával valósulnak meg. Az Eötvös tér a tervek szerint a családok terévé válik. Megújul és bővül a jelenlegi játszótér, új szabadidőeltöltési lehetőségek kaphatnak helyet. Fontos hangsúlyozni, az Eötvös tér átalakítása a már meglévő parkos állapot megtartásával képzelhető csak el. Az Eötvös tér déli része lezárásra kerül, itt a megnövekedő piaci kereslet nyomán új vendéglátó ipari és kereskedelmi egységek kerülnek kialakításra, felújításra. A terek közötti kapcsolat az út lezárásával és a beépülő vizes elemekkel teremtődik meg, további kapcsolat lehet az új gyalogos tengely, ami végigvezeti a városlakókat a Deák térig. 49

6 A szükséges forgalomcsillapítási beruházások után, a Fő utca városi sétánnyá alakul, ahol maximálisan 2x1 sávon zajlik a közlekedés. Az átmenő forgalomtól visszanyert területeken, a gépjárművektől zöldfelülettel elválasztva kerékpárút, valamint egységes építészeti elemeket hordozó sétaút kerül kialakításra. Ennek megvalósításába az itt üzlethelységgel rendelkezők is bevonásra kerülnek, mivel ennek a fejlesztésnek a megvalósítása legalább annyira az ő érdekük is, mint a városlakóké. Az akcióterületen található, jelenleg nagyon leromlott állapotú tömbbelsők a fejlesztések nyomán ideális területet biztosítanak a kötelezően létrehozandó városfejlesztési gazdasági társaság (ld. integrált városfejlesztési stratégia), valamint magánberuházók számára lakáscélú fejlesztésekhez, ezzel is bevételhez juttatva a várost, amelyet további rekonstrukciókhoz használhat fel. Az új szemléletű városrehabilitáció egyik alapja, hogy a fejlesztő önkormányzat a rendelkezésre álló támogatásokat a megtérülés reményében használja fel, valamint a fejlesztések nyomán nála bekövetkező értéknövekedést további fejlesztésekbe forgatja. Ehhez a piaci szemlélethez nélkülözhetetlen az eddigi szervezetrendszer megreformálása, egy városfejlesztési gazdasági társaság létrehozása. Az anyag bemutatja e szervezet felépítését, működését. A nagykanizsai belváros fejlesztésének megvalósításához a Nyugatdunántúli Regionális Operatív Program Városfejlesztés intézkedésére nyújtott be pályázatot az Önkormányzat. A Program 2713 között az 5 Nyugatdunántúli megyei jogú város számára több mint 1 milliárd forintot biztosít városközpontjainak, szegregátumainak és lakótelepeinek rekonstrukciójára. Ebből Nagykanizsa közel 2 milliárd forintot kíván megpályázni. A város ezen kívül más pályázati forrásokat is igénybe kíván venni mind az ágazati, mind a regionális forrásokból. Ezen kívül az Önkormányzat szakmai segítséget nyújt mindazon fejlesztési elképzelések megvalósításához, amelyek a belvárosrekonstrukcióhoz kapcsolódnak, és magántőkéből jönnek létre. A város 28 novemberében nyújtotta be az előzetes akcióterületi tervet és a kapcsolódó dokumentációt a kiemelt projektként történő nevesítés érdekében. A Kormány 29. február 11i ülésén Ftos indikatív támogatásban részesítette a projektet. Az előzetes akcióterületi tervben és a végleges dokumentációban történő változásokat az alábbiakban foglalja össze: A rendezett tulajdonviszonyok teljesítése: HRSZ Jelenlegi állapot Várható tulajdonba kerülés ideje 5

7 189 19/ /1 2477/ /1 257/ / /3 kisajátítás megindítva , jogerős határozat kisajátítás megindítva , jogerős határozat kisajátítás megindítva , jogerős határozat kisajátítás megindítva , jogerős határozat kisajátítás megindítva , jogerős határozat kisajátítás megindítva Az út nyomvonalában eső rész kisajátítva 2455/1 hrsz kisajátítás megindítva Az út nyomvonalában eső rész kisajátítva 2456/1 hrsz kisajátítás megindítva Az út nyomvonalában eső rész kisajátítva 2458/1 hrsz kisajátítás megindítva Az út nyomvonalában eső rész kisajátítva 2471/1 hrsz kisajátítás megindítva Az út nyomvonalában eső rész kisajátítva 2476/3 hrsz kisajátítás megindítva Az út nyomvanalában eső rész kisajátítva 2477/3 hrsz kisajátítás megindítva Az út nyomvonalában eső rész kisajátítva 2478/1 hrsz kisajátítás megindítva Az út nyomvonalában eső rész kisajátítva 2479/1 hrsz teljes ingatlan tulajdonba került: teljes ingatlan tulajdonba került: teljes ingatlan tulajdonba került: Kisajátítás megindítva: Kártalanítási megállapodás megkötve, Részben önkormányzati tulajdon, részben kisajátítás alatt. Kisajátítás megindítva: Kártalanítási megállapodás megkötve, jelenleg földhivatali átvezetés alatt kisajátítás megindítva Az út nyomvonalában eső rész kisajátítva 2472/1 hrsz Állami tulajdon, 28. Október 29én az út önkormányzati tulajdonba kerülése kezdeményezve, Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal előzetes megállapodás aláírásra került, MNV Zrt jóváhagyás szükséges. Állami tulajdon, 28. Október 29én az út önkormányzati tulajdonba kerülése kezdeményezve, Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal előzetes megállapodás aláírásra került, MNV Zrt jóváhagyás szükséges. Állami tulajdon, 28. Október 29én az út önkormányzati tulajdonba kerülése kezdeményezve, megosztás után tulajdonba került megosztás után tulajdonba került megosztás után tulajdonba került megosztás után tulajdonba került megosztás után tulajdonba került Tulajdonban van Tulajdonban van Tulajdonban van Tulajdonban van Tulajdonban van Tulajdonban van Tulajdonban van Tulajdonban van Tulajdonban van Tulajdonban van Tulajdonban van Tulajdonban van 29. Július Tulajdonban van 29. Szeptember 29. Szeptember 29. Szeptember 51

8 2924/1 1941/1 1941/2 196/8 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal előzetes megállapodás aláírásra került, MNV Zrt jóváhagyás szükséges. Állami tulajdon, 28. Október 29én az út önkormányzati tulajdonba kerülése kezdeményezve, Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal előzetes megállapodás aláírásra került, MNV Zrt jóváhagyás szükséges. 29. Szeptember Állami tulajdon, 28. Október 29én az út önkormányzati tulajdonba kerülése kezdeményezve, Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal előzetes megállapodás aláírásra került, MNV Zrt jóváhagyás szükséges. 29. Szeptember Állami tulajdon, 28. Október 29én az út önkormányzati tulajdonba kerülése kezdeményezve, Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal előzetes megállapodás aláírásra került, MNV Zrt jóváhagyás szükséges. 29. Szeptember Állami tulajdon, 28. Október 29én az út önkormányzati tulajdonba kerülése kezdeményezve, Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal előzetes megállapodás aláírásra került, MNV Zrt jóváhagyás szükséges. 29. Szeptember Az akciótervi nevesítésről kiértesítő levélben szereplő feltételek teljesítése a végleges dokumentációban: Feltétel Általános Feltétel Feltétel teljesülése/nem teljesülése típusa Kiértesítő Az Akcióterületi Terv 4. Helyzetelemzés fejezete Az levél nem kellően részletes, nem támasztja alá az Helyzetelemzés című fejezete mind akcióterületi fejlesztés kijelölt céljait. Akcióterületi Több szövegesen, Terv mind 4. ábrákkal térképvázlatra, helyszínrajzra van szükség ahhoz, kiegészítése került, figyelemmel a hogy az akcióterületi összefüggések Városrehabilitáció 27213ban értelmezhetőek legyenek. A helyzetelemzés Kézikönyv a városok számára c. kiegészítése szükséges a Városrehabilitáció módszertani útmutató oldalán 27213ban Kézikönyv a városok számára c. leírtakra. módszertani útmutató oldalán leírtaknak 1. megfelelően. Kiértesítő Az Akcióterületi Terv 5. Fejlesztési célok és Akcióterületi Terv 5. Fejlesztési célok levél beavatkozások fejezetében nem került sor az és beavatkozások című fejezetében akcióterület általános, átfogó céljának a szereplő általános, átfogó célja 52

9 megfogalmazására. Ennek pótlása szükséges. kiegészítése került új aspektusokkal. 2. Kiértesítő Az Akcióterületi Terv 5.6. Piaci igények és Az 5.6. Piaci igények fejezet a levél lehetőségek fejezete nem felel meg a Kézikönyv módszertani kézikönyv, illetve az NFÜ 47. oldalán meghatározott módszertani és tartalmi IH 3. iránymutatásainak megfelelően elvárásoknak. A végleges dokumentációban ennek átdolgozásra, kiegészítésre került pótlása szükséges. A partnerségi egyeztetések körének bemutatása ezen fejezetcím alatt nem teljesíti a módszertani útmutatóban elvártakat. Kiértesítő A célcsoportokat a projekt azonosítja a tervezett A célcsoportok beazonosítása, és a levél tevékenységek esetén, de az igények és fejlesztések hatása az ATT 7. szükségletek kezelésével, valamint azzal, hogy a pontjában kiegészítése került. 4. beavatkozások milyen hatással vannak az egyes célcsoportokra az Akcióterületi Terv nem foglalkozik. Kérjük részletes alátámasztását, hogy a tevékenység hogyan szolgálja a célcsoportok érdekét, illetve beavatkozás milyen az hatással egyes van a célcsoportokra (Kézikönyv 58. oldal). Kiértesítő A végleges Akcióterületi Tervben kérjük minden Az levél egyes tevékenység bemutatásához egyes projektelemek, illetve a tevékenységek a Városrehabilitáció Kézikönyvben megadott táblázatformátumok 27213ban Kézikönyv a városok használatát, és a kért információtartalom teljes számára c. módszertani útmutatóban körű kidolgozását. 5. szereplő táblázatban kerülnek bemutatásra az Akcióterületi terv 6.2. Kiértesítő pontjában. Az Akcióterületi Terv 8.1 Végrehajtási ütemterv A 8.1 Végrehajtási ütemterv fejezet levél fejezetének további pontosítása szükséges. pontosításra, aktualizálásra került 53

10 6. Kiértesítő Az Akcióterületi Terv Tervezett fejlesztések Az levél várható hatásai fejezet csak a kötelezően elvárt vonatkozó indikátorok pontosításra, a akcióterületi terv egészére indikátorok körét tartalmazza. Kérjük ezek projektelemekre vonatkozó specifikus kiegészítését a Kézikönyv 57. oldalán található indikátorok pótlásra kerültek. táblázatnak megfelelően olyan módon, hogy bemutatásra kerüljenek az egyes projektelemek megvalósulását 7. projektspecifikus mérő indikátorok is, illetve a célérték elérésének időpontja is kerüljön meghatározásra. Kérjük annak részletezését és alátámasztását, hogyan teljesíti a projekt a vállalt indikátorokat. Kiértesítő A Városfejlesztő Társaság levél Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrtn belül fog Megvalósítás intézményi kerete című működni. Hiányosság, hogy a Nagykanizsa Az a teljes Akcióterületi cég fejezetében, valamint 1. a szervezeti felépítése, és szervezeti egységek projektdokumentáció 1. közötti Nagykanizsai kompetencia megoszlása nem mellékletében bemutatott, ilyen módon nehezen értékelhető a 4 Vagyonhasznosító 8. Terv fős városfejlesztési divízió szerepe. Fontos, hogy a működő a Zrt. városfejlesztési számú keretében divízió jelzett vagyongazdálkodási és ingatlanfejlesztési bemutatásra kerül. tevékenység nem történhet a városfejlesztési divízión belül, a városfejlesztő divízió csupán a fejlesztéssel érintett ingatlanok ideiglenes vagyonkezelését láthatja el. A Városfejlesztő Társaság működését nem alaptőkéjéből javasolt biztosítani, hanem projektekre vonatkozó megbízási szerződések keretében megbízási díj meghatározásával. Nem tanácsos egy cég alaptőkéjét működési költségeivel terhelni. A részletes projektdokumentációban már pontosan tisztázni szükséges, hogyan kívánja a pályázó az elvárásoknak megfelelő intézményi kereteket biztosítani, és milyen szakértői 54

11 háttérrel fog működni. Kiértesítő A fenntartási, üzemeltetési időszakra vonatkozóan Az ATT 1.7. Üzemeltetés című levél nem szerepel sem szervezeti, sem pénzügyi fejezetében bemutatásra került vonatkozású információ. Kérjük, a Kézikönyv 65. oldalán írt módszertani útmutatásnak megfelelően mutassa be az üzemeltetés és működtetés lehetőségeit 9. Kiértesítő A költségvetés további pontosítása szükséges A levél az 1. városmarketing engedélyes szétválasztani tervek alapján, kötelező a pontosításra került, költségvetése a pályázat szükséges pénzügyi változásait a következő akcióknál a illetve projektelemek kommunikáció táblázat foglalja össze. költségeit és a városmarketing tevékenységek költségeit. Kiértesítő A Tervezési Útmutató 43. oldalán írtaknak Az ingatlanvásárlásra szánt összeg levél megfelelően az ingatlanvásárlás nem haladhatja csökkentésre került, így nem lépi túl a 11. meg a projekt összes elszámolható projekt összes elszámolható költségének 1 %át. Az Akcióterületi Terv 11. költségének 1%át. Pénzügyi Terv fejezete szerint a projekt összes elszámolható költsége , Ft. Ennek megfelelően a projekt a Tervezési Útmutatóban meghatározott, a költségvetés belső arányaira vonatkozó feltételeket az ingatlanvásárlás tekintetében akkor tudja teljesíteni, ha annak költsége nem haladja meg a , Ftot. A területvásárlás költsége ugyanakkor a jelenlegi pénzügyi terv szerint , Ft. Kérjük, a költségvetés összeállításakor vegyék figyelembe a Tervezési Útmutató oldalán írt feltételeket. 55

12 Kiértesítő A projekt megvalósításához szükséges források Az akcióterületi tervhez csatolásra levél nem kellő részletezettséggel lettek bemutatva. A került az önerő rendelkezésére állását 12. projekt megvalósításához szükséges források igazoló banki dokumentum. rendelkezésre állását tekintettel a jelentős mértékű önerőre a végleges akcióterületi tervben szükséges részletesen bemutatni. A projektelemek költségeinek módosulását az alábbi táblázat mutatja be: 56

13 57

14 I. körös dokumentáció Költségvetési sorok II. körös dokumentáció összege (bruttó, Ft) Költségvetési sorok 54 Egészségcentrum kialakítása 15 Egészségcentrum kialakítása Orvosi rendelő, gyógyszertár, üzletek építése Rendezvény és kiállító terem kialakítása Gazdasági funkció (kapcsolódó magánerős beruházás, így az összege nem része a pályázat összes elszámolható költségének) 45 Hotel Centrál fejlesztése 1 Orvosi rendelő, gyógyszertár, üzletek építése Miénk a Tér! Helyi művészeti csoportok előadásai,% 15 1,% 45 1,% 1,% Egyes elemek a gazdasági válság,% miatt ellehetetlenültek ,% 1 1,% ,7% ,9% 136 5,% ,% ,1% ,8% 18 5,% 4 5,% a tevékenységek részletes megtervezése, árajánlatokkal való,% alátámasztása Üzletek építése Jazzloft kft. Homlokzat felújítás Firt Kft. 165 Parkoló és üzletek Baumeister Kft Városi funkció építése Huszti tér körforgalom kialakítása Zrínyi utca meghosszabbítása, Zrínyi utca Kórház utca Teleki utca csomópont kialakítása 25 6 Arany János u. Petőfi u. összekötés 68 6 Erzsébet tér rekonstrukciója ESZA típusú 54 1 Arany János u. Petőfi u. összekötés oka 1 Homlokzat felújítás Firt Kft. Huszti tér körforgalom kialakítása Zrínyi utca meghosszabbítása, Zrínyi utca Kórház utca Teleki utca csomópont kialakítása mértéke (+/ %) Rendezvény és kiállító terem 1 kialakítása Üzletek építése Jazzloft kft. Parkoló és üzletek építése Baumeister Kft. Városi funkció összege (bruttó, Ft) összege (bruttó, Ft) Gazdasági funkció (kapcsolódó magánerős beruházás, így az összege nem része a pályázat összes elszámolható költségének) Hotel Centrál fejlesztése Változás Erzsébet tér rekonstrukciója 18 5 ESZA típusú 4 5 Miénk a Tér! Helyi művészeti csoportok előadásai Városmarketing 14 Városmarketing 14 Előkészítés költségei Előkészítés költségei ,7% IVS, ATT, tervek IVS, ATT, tervek ,7% Menedzsment költségek 48 5 Menedzsment költségek ,1% Projektmenedzsment költségei 24 Projektmenedzsment költségei 24,% Egyéb költségek 24 5 Egyéb költségek ,8% Műszaki ellenőrzés Közbeszerzés engedélyezési tervek elkészítése, felmérések, tervek alapján pontosabb költségbecslés elkészítése lefolytatott közbeszerzések és megkötött szerződések alapján Városrehabilitáció s szerződés megkötése alapján 58 tevékenységek

15 2. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése (az IVS célrendszeréhez való illeszkedése) Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában az egész városra kiterjedő célrendszer az alábbi átfogó területek mentén került kialakításra, és az akcióterület fejlesztése az alábbi módokon segíti elő a célok elérését: Térségi szerepkör Nagykanizsa egyik fő célkitűzése, hogy délzalai térségi központ szerepkörén túl a magyar horvátszlovén kapcsolatok meghatározó, aktív, kezdeményező szereplőjévé váljon mind a régióban, mind országos szinten. Ehhez a szerepkörhöz elengedhetetlen a város presztízsének növelése. A belváros rehabilitációja révén Nagykanizsa egy európai mércével is kiemelkedő központhoz jut, amely pozitívan hat megítélésére, és az itt lakók városhoz kötődésére. Gazdaságfejlesztés A gazdaságfejlesztési célok közül az akcióterületen található kis és középvállalkozások fejlesztése révén van kapcsolat. A megújuló belváros a gyalogosforgalom növekedésével amúgy is kedvező környezetet teremt a belvárosban található üzletek és szolgáltatók számára, amit az önkormányzat az üzlethelységek felújításának támogatásával is ösztönöz. A terület forgalomcsillapítása az előfeltétele, hogy a fejlesztési területen valódi közösségi terek alakuljanak ki, ami nem csak a helyi lakosságnak, hanem a turistáknak is vonzó, fókuszálva Zalakaros, Hévíz fürdővendégeire. Az Eötvös tér többgenerációs családi parkká fejlesztése nem csupán a helyi lakosság igényeit szolgálja, hanem a város egy egyedi turisztikai elemmel is gazdagodik. A pályázat részeként kötelezően létrehozandó városfejlesztési gazdasági társaság működése lehetővé teszi, hogy az önkormányzat az ingatlanvagyonával felelősségteljesen, a mindenkori fejlesztési igényekhez igazodóan gazdálkodjon, valamint az ingatlanhasznosítás révén a keletkező bevételek az önkormányzatot gazdagítsák, amelyeket újabb városrehabilitációs projektekre lehet fordítani. Városfejlesztés A város műemlékei, települési hagyományai és helyi értékei olyan épített környezetet teremtenek, melyek hatással vannak az új építészetre, a városkép, az utcaképek, a homlokzatok funkcionális esztétikáinak továbbfejlődésére. Ennek minél sikeresebb megvalósítása érdekében az önkormányzat 59

16 partnerséget épít ki az akcióterületen üzlethelységgel rendelkező kis és középvállalkozásokkal, hogy a városkép szempontjából meghatározó üzlethelység homlokzatok minél szélesebb körben, egységes megjelenést biztosítva kerüljenek felújításra. Ugyancsak kapcsolódik a kijelölt célhoz a zöldfelületek megújítása, bővítése, játszóterek kialakítása. Közszolgáltatások Az akcióterület fejlesztése során lehetőség nyílik arra, hogy a főiskolások a gyakorlatban sajátítsák el az animátori tevékenység készségét, amelyre az Eötvös téren nyílik lehetőség. A soft elemek körében tervezett programok lehetőséget biztosítanak a közösségi tudat kialakítására, fejlesztésére. Az ingyenes internet hozzáférés elősegíti a digitális írástudás elterjedését. Az akcióterületi terv része, de nem városrehabilitációs forrásból megvalósítandó projekt a Bolyai iskola felújítása, a Zsinagóga tömb rehabilitációja és a volt Nyomda épületének rekonstrukciója. Környezeti értékek Az akcióterület fejlesztése során nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a meglévő, és helyi védettség alatt álló zöldfelületek megóvására, valamint 15%al történő bővítésére. Belvárosi homlokzatok felújítása, valamint az egységes városkép létrehozása jelentősen javítja az épített környezet minőségét. A forgalomcsillapítás következtében a belváros környezeti terhelése sokkal egyenletesebben oszlik el a településrészen, ezzel jelentősen javítva a Fő utca mentén élők életszínvonalát. 6

17 3. Az akcióterület kijelölése, jogosultságának igazolása 3.1 Az akcióterület kijelölése Nagykanizsa MJV Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) 8 városrészt, és ezen belül 4 akcióterületet jelöl ki. A rendelkezésre álló források elaprózódásának elkerülése érdekében a város egy funkcióbővítő és egy szociális célú városrehabilitációt tervez megvalósítani. Az IVSben meghatározott célok eléréséhez legnagyobb mértékben a Városközponti akcióterület fejlesztése járul hozzá. A Városközponti, funkcióbővítő akcióterületet az alábbi utcák határolják: Arany János utca Királyi Pál utca Petőfi Sándor utca Huszti tér Eötvös tér Keleti oldal Kórház utca Kisfaludy Sándor utca Ady Endre utca NagykanizsaSzombathely vasútvonal 1.Városközpont 2.Északi és észak keleti városrész 3.Keleti városrész 4.Déli városrész 5.Sánc és Szabadhegy 6.Kiskanizsa, Bajcsa városrész városrész 7.Miklósfa Bagola 8.Palin és Korpavár Az akcióterületben lévő utcák: Kisfaludy Sándor utca 61

18 Ady Endre utca Kisfaludytól Éra eső része Szent Imre utca Hermann Ottó utca Batthyány utca Kisfaludytól Éra eső része Bajza utca Kossuth tér Kórház utca Katona József utca Széchenyi tér Deák tér Zrínyi utca Eötvös tér Huszti tér Rozgonyi utca Kölcsey Ferenc utca Múzeum tér Erzsébet tér Magyar utca Arany J. utcától a Belváros felé Báthory utca Sabján Gyula utca Vásár utca Kalmár utca Fő utca Nagyváthy utca Éi része Zárda utca Kinizsi utca Erzsébet tér és Arany János közötti szakasz Muraközi utca Sugár utca Fő és Királyi Pál közötti szakasza Kálvin tér Kazinczy Ferenc utca Királyi Pál utca Hunyadi utca Di része Berzsenyi D. utca Arany János utca 62

19 Csengery utca Kisfaludy és Fő út közti szakasza A Belváros kiválasztását és lehatárolását a következők indokolták: Nagykanizsa városrehabilitációs tevékenységének középpontjában a belváros közlekedésének teljes átszervezése, tehermentesítése áll, amely érinti az Erzsébet teret, a Huszti teret, az Eötvös teret, Deák teret, Fő utat, Zrínyi utcát, Arany és Petőfi utcát, Ady Endre utcát, így az akcióterület kijelölésekor a történelmileg kialakult városmag mellett arra is figyelemmel voltunk, hogy ezek a területek is részei legyenek az akcióterületnek A belvárost jelentő tölcsérszerű terek funkcióváltásának, funkcióbővülésének a feltétele a Fő útról a forgalom elvezetése és az alternatív közlekedési útvonalak kiépítése. A belváros élővé tétele, a belvárosi élet újjáélesztése Nagykanizsa gazdasági és városi fejlődését szolgálja. Ha a belváros kereskedelmi és kulturális élete fellendül, az pozitívan hat az ott működő vállalkozások gazdasági eredményeire. A megszépült belváros vonzó terület a befektetőknek is. Az épített örökség kellemes környezetben való bemutatása a turisták számára is vonzóbb, mint egy passzív múzeumváros. A helyi lakosok szemléletét, ízlését az akcióterületi terv megvalósítását kísérő soft akciók igyekeznek fejleszteni, így remélhető, hogy aki mindennap láthatja, az is észreveszi az építészetitörténeti értékeket. 63

20 A 27213as Városrehabilitációs fejlesztés első két üteme a Belváros akcióterületen valósul meg. A fejlesztések elemei a következők: ROP 2728as pályázat Huszti tér körforgalom kialakítása Arany János u. Petőfi u. összekötése Zrínyi utca meghosszabbítása, Zrínyi utca Kórház utca Teleki utca csomópont kialakítása Erzsébet tér megújítása Erzsébet téren vendéglátóteraszok kialakítása Miénk a tér! Helyi művészeti csoportok előadásai Városmarketing Kapcsolódó magánerős beruházások: Egészségcentrum kialakítása, Hotel Centrál fejlesztése, Orvosi rendelők, gyógyszertár, üzletek építése, ezekhez kapcsolódóan parkoló kialakítása ROP 2921es pályázat Fő út rekonstrukciójának 1. szakasza Ady Endre utca átépítése Deák tér rekonstrukciója Széchenyi tér rekonstrukciója Eötvös tér rekonstrukciója Ügyészség homlokzatának felújítása Fő út és Ady Endre út mentén üzlethelységgel rendelkező KKVk fejlesztései Városmarketing Soft tevékenységek A beruházással párhuzamosan az első ütemben létrejön a Városfejlesztő Társaság ( korábban létrehozott Nagykanizsai Vagyonhasznosító ZRt divíziója), amely a város által megfogalmazott koncepció alapján operatív módon irányítja, szervezi és végrehajtja a város egész területén jelentkező rehabilitációs akcióterületek fejlesztését, szoros együttműködésben az önkormányzat városfejlesztési osztályával, és pályázati irodájával. 64

21 3.2 Az akcióterület jogosultságának igazolása A Nyugat dunántúli Operatív Program akcióterve alapján az integrált városfejlesztés városi, vagy városrészi központi területen valósul meg, mely a város életében meghatározó gazdasági társadalmi szerepet tölt be. Ez erre a kijelölt akcióterületre maximálisan igaz, hiszen Nagykanizsa belvárosa, a város igazgatási, szolgáltató, és kiskereskedelmi központja. A fejlesztés elsődleges célja a terület funkcióbővítése, illetve a meglévő funkciók továbberősítése. Az akcióterületen található közintézmények, vagy közösségi funkciót ellátó intézmények száma jóval meghaladja a pályázat kiírója által feltételként előírt 3 intézményt: Művelődési intézmények: Thury György Múzeum, Halis István Városi Könyvtár, Hevesi Sándor Művelődési Központ, Honvéd Kaszinó, Medgyasszay Ház, Kiskastély képtár, Magyar Plakát Ház Közhasznú társaságok: VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht., Ingatlankezelési Intézmény, KanizsaNet 2 Informatikai Kht Egészségügyi és Szociális Intézmények: Szociális Foglalkoztató, Magyar Vöröskereszt, ÁNTSZ Városi Intézete, Családsegítő Központ, Felnőtt háziorvos (1 rendelő), Gyermek háziorvos (2 rendelő), Városi Fogászat, Védőnői szolgálat (4 db), Bölcsődék (2 intézmény) Fejlesztési és gazdasági érdekképviseletek: NyugatDunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, Regionális Innovációs Ügynökség, Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara, Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Közintézmények, Közszolgáltatók: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Földhivatal, Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége, Vám és Pénzügyőrség, Rendőrkapitányság Nagykanizsa, Horvát Kisebbségi Önkormányzat, Horvát Konzuli Képviselet, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Városi Bíróság, Város Ügyészség, Városi Diák Önkormányzat, Polgári Védelem, Városi Tűzoltóság, EON, DélZalai Víz és Csatornamű Zrt., Zala Volán Zrt, Tourinform Iroda, APEH, Zala Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Nagykanizsa, Kihelyezett Osztály, Regionális Nyugdíjfolyósító Intézet, Magyar Posta Média: Zalai Hírlap, Nagykanizsai Maraton, Kanizsa Újság Kft., Kanizsa TV Kft, Kanizsa Rádió Egyházak: Jézus Szíve Plébánia, Református Lelkészi Hivatal, Szent József Plébánia, Zsidó Hitközség Oktatási Intézmények: Vackor Óvoda, Rozgonyi Óvoda, Micimackó Óvoda, Bolyai János Általános Iskola, Rozgonyi Úti Általános Iskola, Zrínyi Miklós Általános Iskola, Piarista Általános Iskola és Gimnázium, Batthyány Lajos Gimnázium, Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola, Főiskola Kollégiuma, Pannon Egyetem Nagykanizsai Kihelyezett Képzési Hely, Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés Művészeti Iskola 65

22 Az akcióterületen található kereskedelmi és szolgáltatóegységek száma meghaladja a pályázat kiírója által feltételként előírt 2 darabot. pl: Budapest Bank (Erzsébet tér), ERSTE Bank (Erzsébet tér), CIB Bank (Király utca), OTP Bank (Deák Ferenc tér), Raiffeisen Bank (Deák Ferenc tér), Sopron Bank Burgenland (Fő út), Király Vendéglő (Király utca), Kiskakas Vendéglő (Múzeum tér), Hotel Centrál (Erzsébet tér), Király Panzió (Király utca), Kaszinó Étterem (Ady utca), Nelson Pub (Fő út), Robinson Étterem (Deák tér), Vasember Étterem (Erzsébet tér), Rétesház (Erzsébet tér), Franch Kávézó (Erzsébet tér), Gerő Cukrázda (Fő út), Semiramis Kávéház (Fő utca), Süni Cukrázda (Erzsébet tér) 66

23 4. Helyzetelemzés A belváros több rendeltetési egységet magába foglaló lakó, igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, és szociális központ. A városközpont 4 tölcsér alakú teret magába foglaló egység, melyeket a Fő út köt össze. Ez az út a fő közlekedési kapcsolat a Keleti, az Észak keleti városrész, Szabadhegy, Sánc, valamint Kiskanizsa városrész között Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése Az akcióterület szabályozási terve alapján mind a 2728, mind a 2921es időszakban tervezett beruházások megvalósíthatóak. A 2728as időszak központi célkitűzése, a városközpont forgalomcsillapítása a településszerkezeti tervben kiemelten megjelenik. ( pont). A tervezett forgalomcsillapítás elemei, a Zrínyi u. keleti irányú továbbépítése és az Arany u. Királyi Pál u. összekötése és a Királyi P. u. Petőfi u. összekötése a város szabályozási tervlapjain szerepelnek. A szabályozási terv módosítása nem szükséges a projekt sikeres megvalósításához. A településszerkezeti tervből az érintett területekre vonatkozó részletek az alábbi térképeken találhatók: Huszti téri körforgalom Erzsébet tér 67

24 Arany János u. Petőfi u. összekötése 68

25 Zrínyi utca meghosszabbítása, Zrínyi utca Kórház utca Teleki utca csomópont kialakítása 69

26 4.2. A megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása Arany János Kalmár utca körforgalom építése, közműkiváltások Megvalósítás időszaka: 2526 Összköltség: eft A beruházás célja a kapcsolódó utak kereszteződésében a közlekedésbiztonság fokozása, a csomópont biztonságossá tétele. A járható közepű körforgalom kialakítása, valamint a járulékos közműkiváltások (elektromos földkábelek kiváltása, gázvezeték kiváltása, Ktv (UPC) kábel kiváltása, MATÁV hálózat optikai hálózat kiváltása, víz és szennyvíz vezetékek kiváltása) teljes egészében az önkormányzat saját erejéből valósultak meg. Kölcsey u. felújítása, aszfaltozás Megvalósítás időszaka: 25 Összköltség: eft A város 25. évi útburkolat felújítási programjának keretében, önerőből megvalósított beruházás 25 méteres szakaszon útfelújítási, valamint járdarekonstrukciós munkálatokat tartalmazott. Terv u. felújítása, aszfaltozás Megvalósítás időszaka: 2425 Összköltség: eft 7

27 Az önerős beruházás keretében a teljes utca (15 m) járda és út átépítése, illetve felújítása valósult meg, a kapcsolódó közműkiváltásokkal együtt. Városközpont rekonstrukció OTP előtti tér rekonstrukciója Megvalósítás időszaka: 26 Összköltség: 93 eft A közterület átépítése igazodik az Önkormányzat által elkészítetett és a Közgyűlés által is elfogadott Városközpont közterületek fejlesztési, forgalomcsillapítási tanulmányterve című tervhez. Plakátmúzeum építése a Magtár rekonstrukciójával Megvalósítás időszaka: 2526 Összköltség: 191 eft Az Erzsébet tér északi tömbjében található műemléki védelem alatt álló használaton kívüli magtár épület rekonstrukciója az Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése című Phare program finanszírozása által valósult meg. Volt Városi Filmszínház rekonstrukció Megvalósítás időszaka: 2526 Összköltség: eft A műemléképület rekonstrukciója 9 % mértékű címzett támogatásból valósult meg, többfunkciós, de alapvetően kulturális, közművelődési célokat szolgáló közösségi tér kialakítása (létesítmények építése, bővítése, rekonstrukciója) érdekében. Hevesi S. Művelődési Központ rekonstrukciója Megvalósítás időszaka: 2627 Összköltség: 73 eft A címzett támogatással megvalósult rekonstrukció elsődleges célja az épület teljes gépészeti rendszerének rekonstrukciója, az akadálymentes közlekedés megvalósítása, valamint az energiatakarékosság szempontjából legmeghatározóbb tényező, a nyílászárók cseréje. A címzett 71

28 támogatáshoz szükséges önerő mellett az önkormányzat 7 millió forintot biztosított a szükséges belsőépítészeti munkálatok elvégzésre. 56os emlékmű építése Megvalósítás időszaka: 26 Összköltség: 41 eft Az 1956os magyar forradalom és Szabadságharc 5. évfordulójának megünneplésére Taubert László szobrászművész alkotásával emlékmű állítása. Rozgonyi Általános Iskola rekonstrukciója Megvalósítás időszaka: 2628 Összköltség: eft A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszer finanszírozásából valósul meg a rekonstrukció, az alábbi prioritáson belül: A biztonságos iskola feltételeinek megteremtése: műszakilag leromlott, elsősorban balesetveszélyes, életveszélyes, egészségre káros, nevelést, oktatást szolgáló épületek, valamint nem oktatási intézmény céljára létesült épületek építési engedélyhez kötött rekonstrukciója és új építés, bővítés útján történő kiváltása, a fogyatékos személyek akadálymentes közlekedését szolgáló műszaki megoldások megvalósításával. Kisfaludy, Kórház, Katona J. u. burkolatfelújítás Megvalósítás időszaka: 26 Összköltség: 89 eft A beruházás része volt a 26. évi burkolat felújítási programnak, mely program célja a város legrosszabb állapotban lévő közútjainak és járdaszakaszainak marással kombinált rekonstrukciója volt. A felújításokhoz a szükséges közműkiváltások megvalósítása szervesen kapcsolódott. Az önkormányzat a beruházáshoz 5% támogatást nyert a Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól. Hotel Centrál előtti tér rekonstrukciója Megvalósítás:

29 Összköltség: 76 3 eft A beruházás első eleme az elfogadott Nagykanizsa városközpont közterületek fejlesztési, forgalomcsillapítási terve programnak. Megépítésével láthatóvá vált mindazon elképzelés, amelyet a tervezett program a Fő út gyalogos térkialakítására, burkolat megjelenítésére, a teraszok kialakítására, valamint utcabútor és egyéb utca berendezési tárgyakra, mint jövőbeni utcaképre elképzelt. Piaci pavilonok bontása Megvalósítás: 27. II. negyedév Összköltség: 11 eft A beruházás célja az 199es évek közepétől kihasználatlan volt városi piac, értékes városközponti területének megtisztítása, a későbbi értékesítés feltételeinek megteremtése. Zsinagóga tetőrekonstrukció Megvalósítás: 2223 Összköltség: 3 eft A volt Zsinagóga, klasszicista műemléképület állagmegóvása érdekében elengedhetetlenül szükséges volt a beruházás megvalósítása, amely a tetőszerkezet javítását és a tetőhéjalás cseréjét tartalmazta. Halis István Városi Könyvtár építése Megvalósítás: Összköltség: eft A címzett támogatásból megvalósuló fejlesztés eredményeképpen egy a 21. század követelményeinek megfelelő, több mint 4 m2es közművelődési intézmény jött létre, amely a központi fekvése, valamint modern struktúrája révén kiváló minőségben képes kiszolgálni a város és térsége lakosságát Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása 73

30 Társadalom A városrész lakosságszáma a 21es népszámlálás idején 7212 fő volt, a össznépesség 13,71%a, melyre jellemző az elöregedés, ezt támasztja alá, hogy a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya ebben a városrészben az egyik legmagasabb (4,5%), amely jelentősen meghaladja a 33,6%os városi átlagot. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya a 1559 évesek körében 38%, amely valamelyest meghaladja a városi átlagot (35,4%). Ehhez kapcsolódik, hogy a városrészben viszonylag magas a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők arány az aktív korúak tekintetében (14,8%), valamint a városi átlaghoz képest alacsony a foglalkoztatottak aránya a 1564 évesek körében (56,1%). Hangsúlyozni szükséges, hogy az adatok csak az akcióterületen élőkre vonatkoznak, jelentősen árnyalja a képet, ha az akcióterületen található kereskedelmi és szolgáltató ágazatokban található munkahelyeket is figyelembe vesszük, melyek az egész város foglalkoztatási mutatóihoz hozzájárulnak. A városrész kereskedelmi, szolgáltató, és igazgatási központ is. A városrész minden funkcióval rendelkezik, ami egy ekkora lakosságszámú település városközpontjától elvárható, ezt támasztja alá az akcióterület jogosultságának vizsgálatához készített lista a közösségi intézményekről (3.2. pont). A városközpont ennek ellenére nem működik közösségi központként, aminek alapvető indoka a Fő út jelentős közlekedési terheltsége, a közterek leromlott állapota, valamint a rendezett utcakép hiánya. A partnerségi egyeztetések során készült felmérés alapján a lakosság is ezeket, valamint a teraszos vendéglátóhelyeket emelte ki, mint a terület legfőbb hiányosságai. A városrész területén 2 óvoda, 3 általános iskola, 3 középiskola, és 1 felsőoktatási intézmény, 24 önkormányzati és állami intézmény, valamint számos civil szervezet székhelye található. Funkcióellátottsága megfelel egy városközponti területtel szemben támasztott elvárásnak. Szigorúan a statisztikai adatokat tekintve elmondható, hogy a városrész lakossága öregszik, fontos azonban különbséget tenni az egyes lakóövezetek között. A központi tereket és utcákat övező, régi kétszintes polgári lakások tulajdonosai között nagyobb számban található meg az idősödő korosztály, ami sok esetben a leromlott épületek helyreállítását is nehezíti a benne élők rugalmatlansága miatt. Az akcióterületen található iparosított technológiával épített társasházakban és azok övezeteiben nagyobb a fiatalabbak aránya. 74

31 Környezet A Belvárost építészetileg nem egységes, a XIX. század közepén és a XX. század fordulóján, valamint a két világháború között épült, nagyvárosias jellegű, többlakás os bérházak, valamint a II. világháborút követően épített tömbházak alkotják. Igazi történelmi belvárosnak csak néhány utca tekinthető a fő utca körül. A Belvárosban számos műemlék, illetve műemlék jellegű épület található, azonban ezek a szocreál lakóépületekkel nem alkotnak egységes városképet. A városközpont 4 tölcsér alakú teret magába foglaló egység, melyeket a Fő út köt össze. Ez az út a fő közlekedési kapcsolat a Keleti, az Észak keleti városrész, Szabadhegy, Sánc, valamint Kiskanizsa városrész között. A városközponti területen található az autóbusz állomás is, amely szintén jelentős közlekedési terhelést ró a területre. Ennek nagy részét is a Fő út vezeti el, melynek közlekedési terhelése 1387 egységjármű/ nap. Jelenleg nincs olyan közlekedési útvonal, amely alternatívát nyújt a Fő úttal szemben a helyi, keletnyugat irányú közlekedésben. 75

32 A területen 1831 lakás található, melyek 14,9%a alacsony komfortfokozatú. Ez az arány jelentősen meghaladja a városi átlagot (7,4%), amely azonban várhatóan a következő időszakban jelentősen javulni fog a lakáscélú ingatlanfejlesztések eredményeként. A városrészben az új építésű lakások átlagos négyzetméter ára fekvéstől függően 21 és 28 ezer forint között található, míg a régi építésű, de felújított lakások ára 16 és 21 ezer forint között. A területen jelentős számú üzlethelység, illetve iroda található, ezek esetében a földszinti üzlethelységek négyzetméter ára fekvéstől függően 11 és 29 ezer forint között változik négyzetméterenként. A belvárosi környezet egyik legmeghatározóbb eleme az út és térburkolat. Nagykanizsa központjában a burkolatok közepes vagy annál rosszabb állapotúak. A gyalogos területek (járdák, terek, sétautak) burkolata aszfalt, térkő vagy szórt (gyöngykavics) burkolat. A járdákon az aszfalt sok helyen felpúposodott, töredezett, foltozott. Helyenként térkővel díszítették vagy egészítették ki a burkolatot pl. Erzsébet tér, Deák tér kis része. Ezek a térkő felületek sajnos nem átfogó koncepció szerint készültek, nem igazán illeszkednek a többi burkolt felülethez és az épített környezethez. A parkosított terek gyöngykavics burkolata sok helyen kikopott, kátyús (pl. Eötvös tér, Deák tér). 76

33 Az utcabútorozás az egységesség tekintetében hagy kívánnivalót. A különböző korszakok bútorai elrendezésbeli, stílusbéli meghatározottság nélkül sorakoznak egymás mellett. Az ülőbútorok (mobil és beépített padok) jó vagy közepes műszaki állapotban vannak, formai igényességük azonban nem mindenhol felel meg a mai követelményeknek, és sokféleségükkel sem válnak a városkép előnyére. A városszerte elhelyezett növénytartók szintén vegyes képet mutatnak: az Erzsébet téren a Városháza előtt és a Deák téren található egységes koncepció szerint készült egyedi műkő tartók mára igen rossz állapotba kerültek, töredezettek, mállanak, a beültetés is hiányos, vagy nincs egyáltalán. Több helyen a kereskedelmi forgalomban kapható tartók kerültek kihelyezésre, különböző típusok, különböző méretben és színben egymáshoz és a környezethez sem igazán illeszkednek (Fő út, Deák tér). A különböző forgalomterelő és a zöldsávokat védő oszlopok és kerítések léptennyomon másmás anyagból, stílusban sivár iparitól a historizálóig készültek. Egyformán görbék, dülöngélők és hiányosak viszont. Jellemzőek a belvárosban (Fő úton a Deák tér és az Erzsébet tér közötti szakaszon, Deák téren) a növényágyakban elhelyezett hirdetőtáblák, melyeknek nemcsak elhelyezésük, de állapotuk is kifogásolható, ráadásul kihasználatlanok, szemlátomást feleslegessé váltak. 77

34 Hasonlóképpen több helyen állnak mára feleslegessé vált, városképet csúfító közlekedésirányítási oszlopok. (Erzsébet tér Fő út és a Fő út Csengery út csomópontban.) A belváros egyik legnagyobb hiányossága, illetve problémája, a vendéglátó teraszok kialakítása. A kitelepülési igény üdvözlendő, azonban a telepítés módja nem mindenhol elég körültekintő: növénysávok teljes elfoglalása, közműaknák fedőlapjaira való terhelés, anyaghasználatbeli sokféleség és nem elég magas fokú igényesség. A Fő út Eötvös tér és Deák tér közötti szakaszán az út lejtésviszonyaihoz nem igazodó teraszok nem nyújtanak szép látványt. A Fő út Deák tér és Erzsébet tér közötti szakaszán jelenleg túl keskeny a járda ahhoz, hogy megfelelő méretű terasz elhelyezésével még mindig kényelmes szélességű járdafelület maradjon. A városrész közműellátottsága teljesen kiépült, azonban állapota nem kielégítő. Ennek javítására, a város szennyvízelvezető rendszerének megújítása céljából pályázatot nyújtott be a Környezeti és Energia OPba, melynek megvalósítása 29 nyarán megkezdődik. Az két beruházás összehangolt időbeli ütemezése megoldott. A városrész legjelentősebb zöldfelülete az Eötvös tér, melyet északi oldalról a Fő út határol, így rekreációra jelenlegi formájában nem a legmegfelelőbb terület. További zöldterületek az akcióterületen az Erzsébet tér, a Deák tér, Kossuth tér, valamint a Széchényi tér. A fejlesztés keretében az összes felsorolt terület megújításra kerül, valamint összességében 15%al nő a zöldfelületek aránya. Gazdaság A város központi magjáról elmondható, hogy a város szolgáltatási centrum szerepét tölti be, és másodlagos jelentőséget képvisel a lakófunkció. A szinte mindenre kiterjedő közigazgatási szolgáltatási spektrum mellett, a pénzügyi szolgáltatók, a kereskedelmi egységek, a vendéglátóhelyek és a kulturális, szórakoztató létesítmények vonzzák a belvárosba a Nagykanizsán lakókat és az ide érkezőket. A városközpontban túlsúlyban vannak a tercier szektorhoz kapcsolódó munkahelyek, és ezen belül is kiemelkedő természetesen a közigazgatáson felül a pénzügyi szolgáltatásban, a vendéglátásban és a kiskereskedelemben tevékenykedők száma. 78

35 Közlekedés A belvárosi akcióterültek legjelentősebb problémája a Fő út és környezetének közlekedési terhelése, amely a 61es és a 74es számú fő út városi átkelési szakasza. A városközponttól északra haladó 7es út, illetve M7es autópálya jelentős forgalmat vezet el, azonban még jelenleg is 1387 egységjármű/ nap az út terhelése. 79

Egyeztetési anyag 1. változat

Egyeztetési anyag 1. változat AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Egyeztetési anyag 1. változat 2009. március 17. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. február 12-én tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. február 12-én tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. február 12-én tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Döntés a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) 2015 2015. november A vélemények elektronikus benyújtásának helye: szeged_its1mod_velemenyek@szeged.eu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE Telephelyfejlesztés Dél-Alföldi Operatív Program - DAOP-1.1.1/E-12 Dél-Dunántúli Operatív Program - DDOP-1.1.1/D-12 Észak-Alföldi Operatív Program - ÉAOP-1.1.1/D-12 Közép-Dunántúli Operatív Program - KDOP-1.1.1/C-12

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2008. március Közreműködő szakértő:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA Tartalomjegyzék VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA...1 VI.1. Ingatlangazdálkodás... 2 VI.1.1... 2 VI.1.2. Ingatlanállomány és ingatlangazdálkodás... 3 VI.1.3. Ingatlangazdálkodási

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

8/1 A SOPRONI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT 2009 ÉVI ÜZLETI TERVE

8/1 A SOPRONI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT 2009 ÉVI ÜZLETI TERVE 8/1 A /2009. (III.26.) Kgy. sz. határozat melléklete A SOPRONI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT 2009 ÉVI ÜZLETI TERVE A Sopron Megyei jogú Város Önkormányzata a város-rehabilitációs feladatok és az elnyert pályázatok

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA hogy ne csak városunk múltja, de jelene és jövője is figyelemreméltó legyen 2010. január NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az

Részletesebben

BF jelű Főtér és környezete Akcióterület

BF jelű Főtér és környezete Akcióterület ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST FŐVÁROS XXI. KER. CSEPEL VÁROSKÖZPONT BF jelű Főtér és környezete Akcióterület Megbízó: CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Készítette: MaHill Mérnökiroda Kft. Budapest,

Részletesebben

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás 10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás Városközpont [T2] - A városrész fejlesztési céljai között szerepel egyrészt a Kistérségi Járóbeteg Központ rehabilitációja, különösen az

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16.

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek Kis- és középvállalkozások számára 2013. április 16. 1173 Budapest,

Részletesebben

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS Régiós igényekre válaszoló OKJ-s szakképzéseken és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatására Alkalmazottak,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról

Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról Mellékletek: kivonatok pályázati felhívásokból Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz

Részletesebben

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés FELHÍVÁS Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Pécs, 2013. Tartalomjegyzék: 1. Az 50 év felettiek munkaerő-piaci

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsényi Városfejlesztı Kft. ÜZLETI TERVE 2012. Készítette: Haralambeasz Zsuzsanna

3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsényi Városfejlesztı Kft. ÜZLETI TERVE 2012. Készítette: Haralambeasz Zsuzsanna 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsényi Városfejlesztı Kft. ÜZLETI TERVE 2012. Készítette: Haralambeasz Zsuzsanna I. A vállalkozás leírása A Szécsényi Városfejlesztı Kft-t Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok és iparterületek támogatása (DAOP-1.1.1./A-13, ÉAOP-1.1.1/A-13) A pályázat célja 1. Ipari parknak minısülı területek infrastrukturális

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 5.3. egyeztetési változat 2014. július 14. Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas

Részletesebben

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Tiszavasvári Város Önkormányzata Tiszavasvári Város Önkormányzata Dr. Fülöp Erik polgármester Bundáné Badics Ildikó jegyző Akcióterületi Terv 2013 Tartalomjegyzék 1. Vezetői Összefoglaló... 4 1.1. Jogosultság... 5 1.2. Az akcióterületi

Részletesebben

Ajka Város Belváros 1. Akcióterületi Terve

Ajka Város Belváros 1. Akcióterületi Terve Ajka Város Belváros 1. Akcióterületi Terve 3.0 verzió Megbízó: Ajka Város Önkormányzata Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. EX ANTE Tanácsadó Iroda Munkatársak: Sebestyén Csaba, az igazgatóság

Részletesebben

Sopron, 2015. május 11.

Sopron, 2015. május 11. Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma

Részletesebben

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda Raiffeisen Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Rt. 2005. november 2. AZ ASZÓDI TÖBBCÉLÚ

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 1 SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójára Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2009. június 9. ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.3-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2009. június 8. ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Javaslat A Diósgyőri vár Lillafüred közötti terület turizmusfejlesztési koncepciójára és a turisztikai kiemelt projekt tartalmára

Javaslat A Diósgyőri vár Lillafüred közötti terület turizmusfejlesztési koncepciójára és a turisztikai kiemelt projekt tartalmára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE SV:10.092-21/2008. Melléklet: Prezentáció Javaslat A Diósgyőri vár Lillafüred közötti terület turizmusfejlesztési koncepciójára és a turisztikai kiemelt projekt

Részletesebben

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10.

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. Tartalomjegyzék: 1. Preambulum... 3 1.1. Bevezetés - Bemutatkozás... 3 2. A minőségirányítási

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12.

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...I-4 II. BEVEZETÉS... II-17 II.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FOGALMA ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-52 /2011. A határozat meghozatala minısített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Város-rehabilitációra

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

Akcióterv 2007-2008. 2008. június 3. 1. Prioritás bemutatása. 1.1. Prioritás tartalma. 1.2. A prioritás célkitűzései. Kiinduló.

Akcióterv 2007-2008. 2008. június 3. 1. Prioritás bemutatása. 1.1. Prioritás tartalma. 1.2. A prioritás célkitűzései. Kiinduló. Közlekedés Operatív Program 4. Közlekedési módok gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési prioritás akcióterve 1. Prioritás bemutatása Akcióterv 2007-2008 2008. június 3. 1.1. Prioritás tartalma

Részletesebben

EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések. Kutatási jelentés

EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések. Kutatási jelentés EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések Kutatási jelentés Szombathely, 2005 EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések Kutatási jelentés A WESTPA EU régió

Részletesebben

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Észak magyarországi Operatív Program 3. prioritás: Településfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Településfejlesztés

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja:

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E- /2013. Tárgy:

Részletesebben

A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA

A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA Tartalomjegyzék Helyzetelemzés 5. Összefoglaló 5. Összegzés 7. 1. Kistérségi SWOT-analízis 13. 2. Kitekintés az országos és uniós programozásra

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Alföldi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése Kódszám:

Részletesebben

OTP Fáy András ALAPÍTVÁNY 1051 Budapest, Nádor utca 16. Adószám:18014008-1-41 Nyilvántartási száma: 01-01-0003024 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2014. Budapest, 2015. május 15. TARTALOM I. Az Alapítvány 2014.

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA - TERVEZET - 2008. JANUÁR NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA - TERVEZET - (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2002 2 Tartalom Bevezetés I. A Sárvári Kistérség területfejlesztési ja II. A Sárvári Kistérség

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

A SZERENCSI KISTÉRSÉG

A SZERENCSI KISTÉRSÉG A SZERENCSI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010. ÁPRILIS MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - A Szerencsi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja A fejlesztési program

Részletesebben

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására.

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására. FELHÍVÁS tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Tehetségek Magyarországa A felhívás kódszáma: EFOP-3.2.1-15

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzata. TARTALOMJEGYZÉK írásos anyag

Rétság Város Önkormányzata. TARTALOMJEGYZÉK írásos anyag Rétság Város Önkormányzata Projekt azonosító: ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 Projekt címe: Rétság Város központi településrészének funkciób vít rehabilitációja Tárgy : Helyzetértékelés a Bíráló Bizottság

Részletesebben

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 25-i ülésére TÁRGY: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása ELŐADÓ: Mestyán Valéria körjegyző 2 Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA DR. RIXER ATTILA * DR. TÓTH LAJOS ** AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA 1. BEVEZETÉS Az EU közös áruszállítási logisztikai politikája önállóan nem létezik, de az EU közös közlekedéspolitikájának

Részletesebben

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY Püspökladány Város Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása...

Részletesebben

Veresegyházi kistérség

Veresegyházi kistérség Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja Pest megyei Terület-,Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085. Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04 2009. 1. oldal Bevezetés A Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. több mint fél évszázados tapasztalattal, szakmai hírnévvel, az egész országot lefedı hálózattal rendelkezı

Részletesebben

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl Az államháztartásról szóló

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Közép-Magyarországi Régió / Konvergencia régiók című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Javaslat a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2016. március 23-án (szerda) 16.00 órakor

2016. március 23-án (szerda) 16.00 órakor Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 6960/2016. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) 1 ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) Amely létrejött egyrészről a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1., képviseli: Holovits Huba társulási elnök),

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével A

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Végsı változat 2007. július 1 Jelen szakértıi anyag a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megbízásából készült Szakértıi

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február komplex városfejlesztési stratégiája 2007. február HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790 fax: [06-1]-319-1381 e-mail: info@hbhe.hu www.hbheuroconsulting.hu

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS ELSŐDLEGES FELELŐS

ÖNKORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS ELSŐDLEGES FELELŐS FELADATOK IDŐTÁVLAT ELSŐDLEGES FELELŐS ÖNKORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS RÉSZTVEVŐK FINANSZÍROZÁS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENSÚLYÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA, INTÉZMÉNYRENDSZER RACIONALIZÁLÁSA Kötelező és nem kötelező

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január Jóváhagyva Hajdúsámson Város Önkormányzatának /2010 (I.) képviselőtestületi határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028 NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028 1 Ebben a fordulóbban a szennyvízcsatornázás megvalósításához szükséges dokumentáció (vízjogi létesítési engedély megszerzése, szükséges tanulmányok elkészítése,

Részletesebben