Akcióterv június Prioritás bemutatása Prioritás tartalma A prioritás célkitűzései. Kiinduló.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Akcióterv 2007-2008. 2008. június 3. 1. Prioritás bemutatása. 1.1. Prioritás tartalma. 1.2. A prioritás célkitűzései. Kiinduló."

Átírás

1 Közlekedés Operatív Program 4. Közlekedési módok gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési prioritás akcióterve 1. Prioritás bemutatása Akcióterv június Prioritás tartalma Prioritás neve, száma 4. Közlekedési módok gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési Prioritás rövid tartalma (max. 3 mondat) Közlekedési módok közötti váltás elősegítése, logisztikai központok jobb bekapcsolása a fő közlekedési (közút, vasút, légi és vízi közlekedés) hálózatba. További cél az intermodális kapcsolatok, ezen keresztül a szállítás környezetbarát közlekedési módokra történő átterelése feltételeinek biztosítása. A k jellege: összekötő/csatlakozó vasúti pályák, útcsatlakozások építése,, kikötői külső infrastruktúra-építés illetve fejlesztés A prioritás célkitűzései Prioritás neve, száma 4. Közlekedési módok gazdasági központok intermodalitásána k és közlekedési infrastruktúrájána k Indikátor megnevezése Támogatott projektek száma Támogatott központokba beérkező árumennyiség növekedése Intermodális áruforgalom növekedése támogatott központokban a Indikátor mértékegy sége Kiinduló érték Célértékek db ezer tonna ezer tonna Kumulált érték 1

2 1.3. A prioritás ütemezése - kötelezettségvállalás Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen 4. Közlekedési módok gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési 0,0 2,4 29,6 5,7 4 2,8 0 44, A prioritás ütemezése - kifizetés Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen 4. Közlekedési módok gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési 0,0 0,7 16,4 17,9 2,4 4,2 2,4 0,3 0,2 44,5 2

3 2. A támogatási konstrukció bemutatása 2.1. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konstrukció neve gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési 2. A záhonyi térség komplex 3. A záhonyi térség komplex kivitelezése (közúti és vasúti k) Alkalmazott eljárás Egy fordulós nyílt pályázat Kiemelt projekt Kiemelt projekt Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás Vissza nem térítendő támogatás Vissza nem térítendő támogatás Támogatás Kedvezményezettek köre kerete (mrd Ft) 16,9 A Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaságok, szövetkezetek, helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulásai, állami költségvetési szervek, valamint a felsoroltak konzorciumai. Támogatás minmax összege (mft) Max Támogatás mértéke (%) ,4 NIF Zrt. ill. a MÁV Zrt., és a NIF Zrt. konzorciuma 1, ,2 NIF Zrt. 26,2 (+ ha az előkészítésben megtakarítás van) Támogatott projektek száma 3

4 2.2. A támogatási konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága 2 röviden 2. A záhonyi térség komplex Indokoltság Intermodális és regionális logisztikai központok, ipari parkok és ipari területek infrastrukturális összeköttetésének javítása lényeges eleme hazánk versenyképességének. Ennek megvalósítása a fő közlekedési hálózathoz kapcsolódó bekötő utak, összekötő/csatlakozó vasúti pályák, kikötői kapcsolatok kiépítésével, korszerűsítésével biztosítható hatékonyan. Cél az országos és regionális közlekedés intermodalitásának - ezen belül a gazdaságos és környezetbarát elérhetőség - javítása, kereskedelemélénkítő hatása révén pedig a versenyképesség fokozása. Fontos szempont, hogy a külső infrastruktúra k közforgalmú feladatokat is ellátnak/elláthatnak. A komplex program célja a záhonyi térségben hagyományosan meglévő a földrajzi elhelyezkedésből, a vasúti nyomtávváltásból, valamint a tágabban értelmezett térség szárazföldi, vízi és légi szállítási lehetőségeiből fakadó logisztikai tevékenység teljes körűvé tétele, a térségben az átrakási, raktározási, és a szállítással kapcsolatos egyéb műveletek támogatása a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével. Mindezek eredményeként egy európai léptékű intermodális logisztikai központ létrehozása, amely ebben a térségben a gazdasági fejlődés meghatározó szereplője lehet, hozzájárulva az ország keleti területeinek kohéziójához. A konstrukció a prioritás kiemelt projektjeit tartalmazza, amelyek projektcsatorna eljárás során kerültek kiválasztásra. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által alkalmazott projektcsatorna eljárás megkövetelte az elő-megvalósíthatósági tanulmányt, egy külső értékelő, és egy KSZ értékelő értékelte a beérkezett projektjavaslatokat, majd zsűri bizottság a projektek költséghatékonyságát vizsgálva tett végső javaslatot egyes projektek akciótervben történő nevesítésére. A zsűri a kiemelt projekteket továbbfejlesztés után javasolta megvalósításra. Az előkészítés megkülönböztetésének célja a megvalósításához szükséges előkészítési feladatok megfelelő minőségben és időben történő elvégzése, a projekt megvalósításának az ütemezés szerinti biztosítása érdekében. 3. A záhonyi térség komplex kivitelezése (közúti és vasúti k) A 2. konstrukcióban előkészített három közlekedési projekt megvalósítása a záhonyi térség különleges gazdasági övezetének komplex gazdaságfejlesztési programjáról szóló 2090/2007. (V. 23.) Korm. határozat teljesítése érdekében Támogatható tevékenységek köre Konstrukció neve gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési Konstrukció neve gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési Támogatható tevékenységek Intermodális és regionális logisztikai központok, kereskedelmi repülőterek külső közlekedési (útcsatlakozások, vasúti összekötések és csatlakozások, vízi úti kapcsolat) ; Áruforgalmat bonyolító egyéb gazdasági központok (ipari parkok, ipari területek) intermodálissá a vasúti 2 Kiemelt projektek esetében alkalmazandó, a projekt költségvetésének alátámasztottságát is meg kell jeleníteni 4

5 2 A záhonyi térség komplex vagy vízi úti kapcsolat kiépítésével; Áruforgalmat bonyolító kikötők külső közlekedési (partfalak; rakpart a hajózást kiszolgáló infrastruktúrával /lépcsők, kikötőbakok, kikötő pontonok/; a kikötő megközelítésére szolgáló hajóút és medencekotrás; árvízvédelmi illetve partvédelmi töltés építése, áthelyezése, megerősítése; folyótorkolat elzárás; útcsatlakozások, vasúti összekötések és csatlakozások; csatlakozó vasúti-közúti csomópont különszintű kereszteződésének kialakítása; alagutak, átjárók építése, bővítése, felújítása). Tervezés - Környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése, jogerős hatósági engedély megszerzése, - Engedélyezési terv készítése, jogerős építési engedély megszerzése, - Kisajátítási terv készítése, záradékolása, - Tender illetve kiviteli terv, valamint tenderdokumentáció készítése. Építés előkészítés - Terület előkészítés területvásárlás / kisajátítás, értékbecslés, lőszermentesítés, régészeti feltárás, közműkiváltás. - Kiviteli, engedélyezési tervek, tenderek terveinek kidolgozása Kivitelezés - Építési tevékenység - Mérnök, - Műszaki átadás-átvétel, üzembe helyezés, - Használatbavételi hatósági eljárás, használatbavételi engedély megszerzése, - Projekt lezárása pénzügyi és műszaki elszámolás, zárás készítése. Egyéb - Közbeszerzési eljárás dokumentációk készítése, megjelentetése, közbeszerzési szakértő, - Kommunikációs (PR) tevékenység, - Egyéb szakértői tevékenység. A 100-as fővonalon kívüli vasúti infrastruktúra, az árufuvarozási átmenetet biztosító széles és normál nyomtávú gerinchálózat, és az árufuvarozási és logisztikai kapacitásokat kiszolgáló vontatóvágány-hálózat ütemes felújítása projektek ; Logisztikai feltáró út a záhonyi intermodális logisztikai térségben projekt. Tervezés - Részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, - Költség-haszon elemzés elkészítése, - Engedélyezési terv elkészítése, jogerős építési/létesítési engedély megszerzése, - Tender- és/vagy kiviteli terv elkészítése, - Környezetvédelmi hatástanulmány illetve hatásvizsgálat elkészítése, jogerős hatósági engedély megszerzése, a szükséges hatósági eljárások lefolytatása. Építés előkészítés - Terület előkészítési tevékenységek közül: kisajátítási terv elkészítése, kisajátítási határozat megszerzése, régészeti hatástanulmány elkészítése, a szükséges közműkiváltások 5

6 3. A záhonyi térség komplex kivitelezése (közúti és vasúti k) megtervezése, Egyéb - a 1828/2006/EK rendelet XXI. melléklete szerinti támogatási kérelem és mellékleteinek összeállítása, - Közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációk készítése, közbeszerzési szakértői feladatok, - Kommunikációs (PR) tevékenység, - Egyéb szakértői tevékenység. A projektek előkészítésére fordítható támogatás nem haladhatja meg a teljes projekt-támogatás (előkészítés és kivitelezés) 6%-át. Építés előkészítés - Terület előkészítés területvásárlás / kisajátítás, lőszermentesítés, régészeti feltárás, közműkiváltás. Kivitelezés - Építési tevékenység - Mérnök, - Műszaki átadás-átvétel, üzembe helyezés, - Használatbavételi hatósági eljárás, használatbavételi engedély megszerzése, - Projekt lezárása pénzügyi és műszaki elszámolás, zárás készítése. Egyéb - Közbeszerzési eljárás dokumentációk készítése, megjelentetése, közbeszerzési szakértő, - Kommunikációs (PR) tevékenység, - Egyéb szakértői tevékenység Támogatás célja Konstrukció neve gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési 2. A záhonyi térség komplex Támogatás célja Intermodális és regionális logisztikai központok, ipari parkok (ipari területek), kikötők és repülőterek külső fejlesztését célzó beruházások támogatása. A záhonyi intermodális logisztikai térség külső fejlesztését célzó beruházások előkészítésének támogatása. Ide sorolható a vasúti infrastruktúra fejlesztés és a térség logisztikai feltáró útja fejlesztésének. 3. A záhonyi térség komplex kivitelezése (közúti és vasúti k) A záhonyi intermodális logisztikai térség külső fejlesztését célzó beruházások kivitelezésének támogatása. Ide sorolható a vasúti infrastruktúra fejlesztés és a térség logisztikai feltáró útja Projekt kiválasztási szempontok Sor- Konstrukció neve Projekt kiválasztási szempontok 6

7 szám gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési a. Jogosultsági feltételek A projekt javaslat jogosult a támogatásra, amennyiben megfelel az EU, illetve a hazai jogszabályokban előírt feltételeknek: - a projekt egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkezik, - a projekt hozzájárul a KözOP 4. prioritás céljainak megvalósításához, - a projektdokumentáció tartalmazza a környezeti hatások átgondolását és javaslatot az esetleges negatív hatások mérséklésére, kezelésére. Ezen kívül be kell mutatni, hogy a projekt megvalósításáért felelős szervezet alkalmas feladatainak ellátására, a projekt megvalósítására. b. Értékelési szempontok A támogatásra kiválasztott projekteknek az alábbi szakmai feltételeknek kell megfelelniük: - a projekt adatlaphoz csatolják az egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot; - a projekt megvalósításának elindításához szükséges összes hatósági engedély (környezetvédelmi engedély, létesítési engedély) hivatkozási számát, vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentumokat; - a projekt hozzájárul az intermodalitás fejlesztéséhez; - hozzáadott érték (értéktöbbletet hordozó elemek); - horizontális elvek érvényesülése (esélyegyenlőség, környezetvédelem, fenntarthatóság, területi kohézió); - szinergiavizsgálat (kapcsolódás más intézkedésekhez, más OP-khoz); - fenntarthatóság (pénzügyileg, intézményileg, szakmapolitikai szempontból, környezetvédelmi szempontból); - a tevékenység területén való jártasság, szakmai referenciák bemutatása, minőségbiztosításra vonatkozó dokumentáció vagy nyilatkozat, a megvalósítást végző szakmai szervezet és projekt menedzsment, a megvalósítás során bevonni tervezett partneri kör bemutatása. A támogatásra kiválasztott projekteknek az alábbi pénzügyi feltételeknek kell megfelelniük: - a projekt javaslathoz, jövedelemtermelő tevékenység esetén tartozik költség-haszon elemzés (CBA), mely a projekt végleges műszaki tartalma alapján kalkulált költség adatok figyelembe vételével készült (tekintettel az EB Regionális Főigazgatósága által kiadott 4. sz. mintadokumentumra, azaz a időszakra vonatkozó Költség-haszon elemzés elvégzésének módszertani útmutatójára), - a pénzügyi elemzés igazolja, hogy a pénzügyi nettó jelenérték EU támogatás nélkül negatív (FNPV/C < 0), valamint az ENPV > 0, - a CBA-ban prognosztizált jövőbeni forgalomnövekedés, bevétel, költség, stb. adatok reálisak, a projekt megvalósítását követően számon kérhetőek, - a projekt elszámolható költségei nem haladják meg a rendelkezésre álló támogatási forrásokat, - a projekt hazai költségvetési része rendelkezésre áll (KSz és IH oldalról), - a projekt előkészítettsége lehetővé teszi az N+3 / N+2 szabály betartását, - rendelkezésre áll szakértői kockázatelemzés a megvalósítás 7

8 2. A záhonyi térség komplex ütemezésére és a költségek esetleges növekedésére vonatkozóan, - a támogatási összegen felüli költségek forrása a kedvezményezettnél rendelkezésre áll, illetve valamely más módon rendezett. Egyéb speciális feltételek: - a projekt megvalósítására létrehozott intézményrendszer működésének feltételei adottak, biztosítottak, - a projekt során figyelembe vették a közösségi politikák érvényesítését, úgymint esélyegyenlőség, környezeti fenntarthatóság, területi kohézió. a. Jogosultsági feltételek - A fejlesztés a KözOP 4. prioritásában meghatározott intermodális vagy regionális központot, térséget érint; - A projektelőkészítés hozzájárul a KözOP 4. prioritás céljainak megvalósításához - a projekt egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkezik. b. Értékelési szempontok - A projektelőkészítés során figyelembe veszik a vasúti és közúti kre meghatározott műszaki kritériumokat, stratégiai irányelveket; - A beadott pályázat egyértelműen tartalmazza azoknak a tevékenységeknek (C.1 pont alapján) a megjelölését, valamint az ezekhez tartozó output dokumentumoknak felsorolását amelyekhez a pályázó a támogatást felhasználja; - A pályázat reális ütemezést tartalmaz, a mérföldkövek megjelölésével; - A pályázat reálisan méri fel az előkészítési projekt kockázatait és van elképzelése ezek kezelésére; - A projektelőkészítés egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkezik; - A projektelőkészítés megvalósítására létrehozták a projektmenedzsment szervezetet és annak működési feltételei adottak, biztosítottak, a felelősségi és döntési hatáskörök egyértelműen mehatározottak; - A pályázat benyújtását megelőzően lefolytatott beszerzési eljárásai során a pályázó betartotta a Kbt. rendelkezéseit valamint a tiszta verseny szabályait és ezt bizonyítani tudja; - Csatolásra került az előzetes megvalósíthatósági tanulmány, és az megfelelően alátámasztja a projektelőkészítés tartalmát; - A projektelőkészítés elszámolható költségei nem haladják meg a rendelkezésre álló támogatási forrásokat és megfelelnek a kritériumoknak; - A projektelőkészítés során figyelembe veszik a közösségi politikák érvényesítését, úgymint esélyegyenlőség, környezeti fenntarthatóság, területi kohézió. 8

9 3. A záhonyi térség komplex kivitelezése (közúti és vasúti k) a. Jogosultsági feltételek A projekt javaslat jogosult a támogatásra, amennyiben megfelel az EU, illetve a hazai jogszabályokban előírt feltételeknek: - a projekt egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkezik, - a projekt hozzájárul a KözOP 4. prioritás céljainak megvalósításához, - a projektdokumentáció tartalmazza a környezeti hatások átgondolását és javaslatot az esetleges negatív hatások mérséklésére, kezelésére. Ezen kívül be kell mutatni, hogy a projekt megvalósításáért felelős szervezet alkalmas feladatainak ellátására, a projekt megvalósítására. b. Értékelési szempontok A támogatásra kiválasztott projekteknek az alábbi szakmai feltételeknek kell megfelelniük: - a projekt tartalmát a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet 11. (2) bekezdésében foglalt dokumentumok támasztják alá; - a projekt hozzájárulása az intermodalitás fejlesztéséhez; - horizontális elvek érvényesülése (esélyegyenlőség, környezetvédelem); - fenntarthatóság (pénzügyileg, intézményileg, szakmapolitikai szempontból, környezetvédelmi szempontból); - a központ vonzáskörében működő vállalkozások fejlődésének elősegítése; - a projekt hozzájárulása a térség gazdasági felemelkedéséhez; - a tevékenység területén való jártasság, szakmai referenciák bemutatása, minőségbiztosításra vonatkozó dokumentáció vagy nyilatkozat, a megvalósítást végző szakmai szervezet és projekt menedzsment, a megvalósítás során bevonni tervezett partneri kör bemutatása. A támogatásra kiválasztott projekteknek az alábbi pénzügyi feltételeknek kell megfelelniük: - a projekt javaslathoz tartozik költség-haszon elemzés (CBA), mely a projekt végleges műszaki tartalma alapján kalkulált költség adatok figyelembe vételével készült (tekintettel az EB Regionális Főigazgatósága által kiadott 4. sz. mintadokumentumra, azaz a időszakra vonatkozó Költség-haszon elemzés elvégzésének módszertani útmutatójára), - a pénzügyi elemzés igazolja, hogy a pénzügyi nettó jelenérték EU támogatás nélkül negatív (FNPV/C < 0), valamint az ENPV > 0, - a CBA-ban prognosztizált jövőbeni forgalomnövekedés, bevétel, költség, stb. adatok reálisak, a projekt 9

10 megvalósítását követően számon kérhetőek, - a projekt elszámolható költségei nem haladják meg a rendelkezésre álló támogatási forrásokat, - a projekt hazai költségvetési része rendelkezésre áll (KSz és IH oldalról), - a projekt előkészítettsége lehetővé teszi az N+3 / N+2 szabály betartását, - rendelkezésre áll szakértői kockázatelemzés a megvalósítás ütemezésére és a költségek esetleges növekedésére vonatkozóan, - a támogatási összegen felüli összes költség forrása a kedvezményezettnél rendelkezésre áll, illetve valamely más módon rendezett A támogatási konstrukciók célértékei Konstrukció neve, száma gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési 2. A záhonyi térség komplex logisztikai fejlesztésének 3. A záhonyi térség komplex logisztikai fejlesztésének kivitelezése (közúti és vasúti k) Indikátor megnevezése Támogatott multimodális központok száma (db) Fejlesztett kikötők száma (db) Épített útcsatlakozások, hossza (km) Felújított útcsatlakozások hossza (km) Épített összekötő/csatlakozó vasúti pálya hossza (km) Felújított összekötő/csatlakozó vasúti pálya hossza (km) KSZ által befogadott projektelőkészítési pályázatok száma (db) épített útcsatlakozások hossza (km) felújított útcsatlakozások hossza (km) épített összekötő /csatlakozó vasúti pálya hossza (km) felújított összekötő /csatlakozó vasúti Célértékek ? 2015 Összesen -?? ,8 6,8 6,8 15,5 15,5 15,5 1,15 1,15 1,15-40,2 40,2 40,2 10

11 pálya hossza (km) A 4.1. konstrukcióban megvalósítható különféle k iránti kereslet, nehezen becsülhető, ezért az indikátorokra csak tól-ig célértékeket adunk meg A támogatási konstrukció indításának és zárásának dátuma Konstrukció indításának Konstrukció zárásának időpontja időpontja A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok Konstrukció megnevezése, száma Kockázat Kockázat kezelésének módja nem lesz elég megfelelően előkészített a projekt; Az előkészítés elhúzódása, a kivitelezési projekt csúszása Kereslet felmérése, támogatási keret ennek megfelelő véglegesítése Következetes projektmenedzsment, folyamatos ellenőrzés 3. A záhonyi térség komplex kivitelezése (közúti és vasúti k) Feszített ütemterv a kivitelezésre Következetes projektmenedzsment, folyamatos ellenőrzés 3. Indikatív projekt lista (kiemelt projektek, nagyprojektek) Konstrukció megnevezése, száma gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési 2. A záhonyi térség komplex 3. A záhonyi térség komplex kivitelezése (közúti és vasúti k) gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési 2. A záhonyi térség komplex Projekt megnevezése A projekt tervezett összköltsége (eft) A támogatás várható értéke (eft) A projekt várható indításának időpontja A projekt várható befejezésének időpontja Kedvezményezett neve 11

12 1. Záhony térségében a vasúti infrastruktúra (100- as fővonalon kívül), az árufuvarozási határátmenetet biztosító széles és normál nyomtávú gerinchálózat ütemes felújítása projekt Záhony térségében a vasúti infrastruktúra, az árufuvarozási és logisztikai kapacitásokat kiszolgáló vontatóvágányhálózat ütemes felújítása projekt * Záhony és térsége belső közúti infrastruktúrájána k az ipari és logisztikai befektetésekkel összehangolt projekt MÁV Zrt./NIF Zrt. MÁV Zrt./NIF Zrt NIF Zrt. 4. Záhony térségében a vasúti infrastruktúra (100- as fővonalon kívül), az árufuvarozási határátmenetet biztosító széles és normál nyomtávú gerinchálózat ütemes felújítása projekt kivitelezése NIF Zrt. 5. Záhony térségében a vasúti infrastruktúra, az árufuvarozási és logisztikai kapacitásokat kiszolgáló vontatóvágányhálózat ütemes NIF Zrt. Br. Br. Br. Br. Br. 12

13 felújítása projekt kivitelezése 6. Záhony és térsége belső közúti az ipari és logisztikai befektetésekkel összehangolt projekt kivitelezése NIF Zrt. Br. * A két vasúti előkészítés projektre együttesen. 13

6. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére

6. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés keretében

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok és iparterületek támogatása (DAOP-1.1.1./A-13, ÉAOP-1.1.1/A-13) A pályázat célja 1. Ipari parknak minısülı területek infrastrukturális

Részletesebben

A kiemelt projekt, mint a projekt-kiválasztás egyik lehetséges formája és Projektfejlesztési tapasztalatok a városrehabilitációs projekteken

A kiemelt projekt, mint a projekt-kiválasztás egyik lehetséges formája és Projektfejlesztési tapasztalatok a városrehabilitációs projekteken A kiemelt projekt, mint a projekt-kiválasztás egyik lehetséges formája és Projektfejlesztési tapasztalatok a városrehabilitációs projekteken keresztül Helye a rendszerben Programozás Értékelés Megvalósítás

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című (TOP-5.1.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.prioritás: A felsıoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében Akcióterv 2009-2010 2009. január 13. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra

Részletesebben

Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett

Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett projekt Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának összefoglalója Összefoglaló A projektgazda bemutatása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja:

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP/VP/Hazai forrás Támogatás intenzitás Aktuális kiírások Változások, tapasztalatok Partnerségi Megállapodás

Részletesebben

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2011. április TIOP 1. Prioritás Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

BKK Budapest mobilitás menedzsere. Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ Bükfürdő, 2015. április 16.

BKK Budapest mobilitás menedzsere. Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ Bükfürdő, 2015. április 16. BKK Budapest mobilitás menedzsere Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ Bükfürdő, 2015. április 16. 2010 után kialakított szervezeti modell 2 Kell egy mérnök a a városnak 3 Kilátszik

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Ipartelepítés Dél-alföldön (DAOP-1.1.1./D-13)

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Ipartelepítés Dél-alföldön (DAOP-1.1.1./D-13) Ipartelepítés Dél-alföldön (DAOP-1.1.1./D-13) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban gyártó, valamint szolgáltató gazdasági társaságok jelentıs foglalkoztatási hatással

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 3. számú melléklet Gazdaságfejlesztési Operatív Program 3. prioritás: A modern üzleti környezet elısegítése Akcióterv Felülvizsgálva: 2008. január 2007. június 1.2. A prioritás célkitőzései 1 Célértékek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/8 I. Prioritás bemutatása - TIOP 1. Az oktatási infrastruktúra 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Kedvezményezettek. I. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok:

Kedvezményezettek. I. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok: Program neve: Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése Program kódja: DAOP-2.1.2-12 Támogatás szakmai Dél-alföldi Operatív Program iránya: A konstrukció célja az üzleti szálláshelyek szolgáltatásainak fejlesztése,

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

A 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK UNIÓS ÉS HAZAI FINANSZÍROZÁSÚ KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEI

A 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK UNIÓS ÉS HAZAI FINANSZÍROZÁSÚ KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEI A 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK UNIÓS ÉS HAZAI FINANSZÍROZÁSÚ KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEI AZ EURÓPAI UNIÓ 2014-2020 IDŐSZAKRA VONATKOZÓ FINANSZÍROZÁSI POLITIKÁJA A támogatások az Európai Unió gazdasági,

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.2.2B-15/1/Konv 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: VP24.1.1.116 Állattartó telepek korszerűsítése A középmagyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%a, a nem középmagyarországi

Részletesebben

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése című pályázati konstrukció kínálta lehetőségek

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése című pályázati konstrukció kínálta lehetőségek A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése című pályázati konstrukció kínálta lehetőségek OFA történeti áttekintés 1992-től foglalkoztatási (kísérleti) programok támogatása 2005-től a szociális

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal. GINOP Energia prioritás

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal. GINOP Energia prioritás Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal GINOP Energia prioritás A konstrukció célja az épületek energiahatékonyságának és energiatakarékosságának megújuló energiaforrások

Részletesebben

Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról

Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról Mellékletek: kivonatok pályázati felhívásokból Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. szeptember 18. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai

Részletesebben

Társadalmi megújulás operatív program. Akcióterv

Társadalmi megújulás operatív program. Akcióterv Társadalmi megújulás operatív program 2. prioritás: Az alkalmazkodóképesség javítása Akcióterv 2009-2010 2009. február 25. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma ( 500 karakter)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című komponens Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

KEZDÉSI IDŐPONT. PIU szervezet, ill. tagjainak kiválasztása. Lehetséges kockázatok felmérése. Válságkommunikációs terv készítése

KEZDÉSI IDŐPONT. PIU szervezet, ill. tagjainak kiválasztása. Lehetséges kockázatok felmérése. Válságkommunikációs terv készítése Kedvezményezett neve: Kelet Nyírség Víziközmű Beruházási Társulás Projekt címe: Kelet Nyírség szennyvízelvezetési és tisztítási projekt Azonosító adat: KEOP-1.2.0./1F-2008-0015 Jelenlegi helyzet áttekintése:

Részletesebben

Ajka Város Belváros 1. Akcióterületi Terve

Ajka Város Belváros 1. Akcióterületi Terve Ajka Város Belváros 1. Akcióterületi Terve 3.0 verzió Megbízó: Ajka Város Önkormányzata Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. EX ANTE Tanácsadó Iroda Munkatársak: Sebestyén Csaba, az igazgatóság

Részletesebben

Élőhelyfejlesztési lehetőségek a KEOP Természeti értékeink jó kezelése prioritáson belül Dukát Zsófia - Energiaközpont Nkft.

Élőhelyfejlesztési lehetőségek a KEOP Természeti értékeink jó kezelése prioritáson belül Dukát Zsófia - Energiaközpont Nkft. Élőhelyfejlesztési lehetőségek a KEOP Természeti értékeink jó kezelése prioritáson belül Dukát Zsófia - Energiaközpont Nkft. Tartalom A prioritás hátterének bemutatása A prioritáson belül meghirdetett

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS konzorciumi szerződés megkötéséről a Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projekteknél

ELŐTERJESZTÉS konzorciumi szerződés megkötéséről a Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projekteknél SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: biro.norbert@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/363/2016. ELŐTERJESZTÉS konzorciumi szerződés megkötéséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-3.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése c. Kiemelt projekt felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Támogatási szerzıdés módosítás kérelem

Támogatási szerzıdés módosítás kérelem Támogatási szerzıdés módosítás kérelem 2007-2013 idıszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Svájci Magyar Együttműködési Program. Hatályos: 2010.

VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Svájci Magyar Együttműködési Program. Hatályos: 2010. VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Svájci Magyar Együttműködési Program Hatályos: 2010. TARTALOM Általános és adminisztratív rendelkezések 1 Értelmező rendelkezések 2 Alapelvek 3

Részletesebben

Hazai közlekedéspolitika, Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia (EKFS), kapcsolódó feladatok

Hazai közlekedéspolitika, Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia (EKFS), kapcsolódó feladatok A A közlekedk zlekedés s helyzete, jövője j je ma Magyarországon gon Hazai közlekedéspolitika, Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia (EKFS), kapcsolódó feladatok Balatonföldvár, 2008. május 14. Thoroczkay

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testülete 2013. április 18-i rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Kerékpárút építés KÖZOP támogatással Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Javaslat a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2016.04.29. Iktatószám: 4798/2016 CPV Kód: 71311000-1;72220000-3;71313000-5;71313100-6

Közzététel dátuma: 2016.04.29. Iktatószám: 4798/2016 CPV Kód: 71311000-1;72220000-3;71313000-5;71313100-6 Tájékoztató a szerződés 1. sz. módosításáról - M8 dunaújvárosi Duna-híd és a csatlakozó gyorsforgalmi út megvalósítása tárgyú projektre vonatkozó KözOP nagyprojekt Támogatási Kérelem elkészítése Közbeszerzési

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA KözOP 1-5. prioritások általános és speciális elszámolhatósági elvek 2007-2013 programozási időszak Érvényes: 2015. április 2-ától TARTALOMJEGYZÉK 1.AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok

Részletesebben

Intenzitás 75 95% Pályázók köre. Területi szűkítés. Beadás kezdete 2016. március 28. Megvalósítási idő

Intenzitás 75 95% Pályázók köre. Területi szűkítés. Beadás kezdete 2016. március 28. Megvalósítási idő A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Innovációs pályázatok és jó gyakorlatok

Innovációs pályázatok és jó gyakorlatok Innovációs pályázatok és jó gyakorlatok Magyar Dániel Nagykanizsa 2015. október 21. Az innovációs ügynökségről A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta (elődje 2005 óta) 3 megyei jogú városban, 1-1 irodával,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések kétfordulós pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések kétfordulós pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések kétfordulós pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2.1.2. 1 Tartalomjegyzék A. A TÁMOGATÁS CÉLJA,

Részletesebben

A BKK helye, szerepe a fővárosi közlekedésben

A BKK helye, szerepe a fővárosi közlekedésben A BKK helye, szerepe a fővárosi közlekedésben Nyul Zoltán Stratégia és Innováció Igazgató Budapesti Közlekedési Központ Balatonföldvár, 2016. május 11. Tartalom 2010 után kialakított szervezeti modell

Részletesebben

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl Az államháztartásról szóló

Részletesebben

Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése Belvárosi akcióterületi terv

Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése Belvárosi akcióterületi terv Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése Belvárosi akcióterületi terv Készítette: Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 29. május 2. 45 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló...48 2. A fejlesztés

Részletesebben

SZF/ /2015 SZOLNOKI FŐISKOLA

SZF/ /2015 SZOLNOKI FŐISKOLA SZF/ /2015 SZOLNOKI FŐISKOLA PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSREND Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola tudományos, oktatási, mobilitási és egyéb pályázati

Részletesebben

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására A felhívás címe: Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KÖZOP- KÖZOP-.. Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP

BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2013. éves program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a BM/6368-1/2013. sz. pályázati felhíváshoz 2 I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk A Belügyminisztérium Európai Uniós

Részletesebben

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE Telephelyfejlesztés Dél-Alföldi Operatív Program - DAOP-1.1.1/E-12 Dél-Dunántúli Operatív Program - DDOP-1.1.1/D-12 Észak-Alföldi Operatív Program - ÉAOP-1.1.1/D-12 Közép-Dunántúli Operatív Program - KDOP-1.1.1/C-12

Részletesebben

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására FELHÍVÁS egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására A felhívás címe: Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: A projekt megvalósításának tényleges

Részletesebben

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA DR. RIXER ATTILA * DR. TÓTH LAJOS ** AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA 1. BEVEZETÉS Az EU közös áruszállítási logisztikai politikája önállóan nem létezik, de az EU közös közlekedéspolitikájának

Részletesebben

Ajánlat. Dévaványa Város Önkormányzat. pályázati tanácsadási, pályázatírási és projekt menedzsment. szolgáltatási igényeit illetően

Ajánlat. Dévaványa Város Önkormányzat. pályázati tanácsadási, pályázatírási és projekt menedzsment. szolgáltatási igényeit illetően Ajánlat Dévaványa Város Önkormányzat pályázati tanácsadási, pályázatírási és projekt menedzsment szolgáltatási igényeit illetően 1. Cégbemutatás Az INFINITY Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 10 éve

Részletesebben

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Észak magyarországi Operatív Program 3. prioritás: Településfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Településfejlesztés

Részletesebben

HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261774-2010:text:hu:html HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 5-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 5-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0086 projekttel kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

HIDAK A JÖVŐ PROJEKTJEIBEN

HIDAK A JÖVŐ PROJEKTJEIBEN HIDAK A JÖVŐ PROJEKTJEIBEN Kovács Ákos beruházási vezérigazgató-helyettes Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt Nemzeti Közlekedési Napok, 2013. november 6. TARTALOM A NIF Zrt. beruházásában megvalósuló

Részletesebben

~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t,

~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t, 'L~J" ~),(r. í/.l "l«~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t, - Proj ekt azonosító: DAOP -5.1.2/C- 2009-0001 (korábban KIEPR-2008-0009~~!.~::~::0.:;'H:~:; O Szerződés száma: 2009/28 Ikt.szám: 201ONR-84K

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN A felhívás címe: Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében A felhívás kódszáma: VEKOP-5.3.2-15 Jelen dokumentum Magyarország Kormányának felhívása

Részletesebben

Egyeztetési anyag 1. változat

Egyeztetési anyag 1. változat AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Egyeztetési anyag 1. változat 2009. március 17. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/35

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/35 Mecseki ökoturisztikai élménypark kialakítása a pécsi állatkert funkcióbővítő fejlesztésével és kerékpár turisztikai infrastruktúra fejlesztésével - 2. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:326441-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével A

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.3-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések FELHÍVÁS Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések A felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

Környezet és energia Operatív Program

Környezet és energia Operatív Program Környezet és energia Operatív Program 5. prioritás: Hatékony energiafelhasználás Akcióterv 2009-2010 2010. március I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére Tárgy: Belvízrendezés az élhetıbb településért projekttel kapcsolatos új konzorciumi együttmőködési megállapodás és a támogatási szerzıdés elfogadása Elıkészítette: K. Szabóné Kocsor Anna Véleményezı bizottság:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/134-15/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek- a Projekt Megvalósítási Szabályzat

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz c. pályázathoz Kódszám: TÁMOP- 3.1.1-11/1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése A felhívás kódszáma: VP5-4.1.1.6-15

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Építési beruházás 1 / 11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98884-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884 Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások

Részletesebben