KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program"

Átírás

1 KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz c. pályázathoz Kódszám: TÁMOP /1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 A1. Alapvető cél és háttér információ...3 A2. Rendelkezésre álló forrás...4 B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE... 5 B1. Jogi forma...5 C. PÁLYÁZAT TARTALMA... 6 C1. Támogatható tevékenységek köre...6 C2. Nem támogatható tevékenységek köre...15 C3. Projekt területi korlátozása...15 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája...16 D2. Támogatás mértéke...16 D3. Támogatás összege...16 D4. Az önrész összetétele...16 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E1. Monitoring mutatók...22 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése...24 F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek: 1. Gyógyító Magyarország Egészségipar 2. Megújuló Magyarország Zöld gazdaságfejlesztés 3. Otthonteremtés Lakásprogram 4. Vállalkozásfejlesztés Üzleti környezet fejlesztés 5. Tudomány Innováció Növekedés 6. Foglalkoztatás 7. Közlekedés Tranzitgazdaság A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól. A kiemelt projekt átfogó célja a közoktatás-fejlesztés szakmai támogatása, a csatlakozó közoktatási konstrukciók koordinálása, minőségbiztosítása és nyomon követése a Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvénynek és az új tartalmi szabályozóknak megfelelően. Az új Nemzeti Köznevelésről szóló törvény és az új tartalmi szabályozók jelentősen átalakítják a közoktatás egész rendszerét. Jelen konstrukció a fenti szabályozásokból következő változtatásokat támogatja szakmai fejlesztésekkel, fejlesztéskoordinációs tevékenységgel, informatikai megoldások előállításával. A változó jogszabályi, gazdasági, szakmai környezet indokolttá teszi a kiemelt projektben megvalósuló fejlesztéseket, melyek hiányában a kapcsolódó konstrukciók megfelelő minőségű szakmai tartalma nem biztosítható. A kiemelt projekt első szakaszában kialakított támogató rendszer megfelelő alapot biztosít a második szakasz tevékenységeinek megvalósításához. A támogató és koordinációs tevékenység elengedhetetlen a közoktatási konstrukciók szakmai összehangolásához, illetve a különböző szinteken megvalósuló fejlesztések közötti koherencia megteremtéséhez. A Digitális Megújulás Cselekvési Terv egyik fontos célja az IKT fejlesztésének beépítése a közoktatásba, a digitális írástudás fejlesztése. A közoktatási intézményekben jelentős mennyiségű informatikai eszköz jelent meg az utóbbi években, azonban ehhez nem társult a szükséges digitális tartalmi háttér. Továbbá jelenleg nem elegendőek a digitális írástudás fejlesztéséhez kapcsolódó pedagógiai, módszertani szolgáltatások, ahogyan ezt a digitális szövegértéssel kapcsolatos OECD PISA 2009 felmérés eredményei is mutatják. 3

4 A kormányzat kiemelt célja a nyílt forráskódú szoftverek részarányának növelése, ezért horizontális célként támogatható az oktatási intézmények részére olyan működést, vagy oktatást támogató szoftverek fejlesztése, illetve továbbfejlesztése, melyek képesek futni nyílt forráskódú környezetben és együttműködnek nyílt forráskódú alkalmazásokkal. A2. Rendelkezésre álló forrás A kiemelt projekt tervezési dokumentáció meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra 1 rendelkezésre álló keretösszeg Ft, amelyből 23,5 %, azaz Ft használható fel KMR terhére. A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 3%-a, azaz Ft fordítható. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 1 Közkiadás: a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló kiadás. A műveletek finanszírozásához nyújtott bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy társulásai, vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak tekintendő. 4

5 B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján): 311 Központi költségvetési irányító szerv 312 Központi költségvetési szerv 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai nyújthatnak be pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató 8. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a pályázatot tartalmazó CD/DVD-n szerepeltetni). A konzorciummal szemben támasztott feltételek: - A konzorciumi tagok maximális száma: 3 (konzorciumvezető + 2 tag). - Konzorciumi formában megvalósuló projekt esetén a finanszírozás tagonkénti finanszírozással történik. A konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie a Kiemelt Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek, minden konzorciumi tag részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában, továbbá támogatásban részesül. 5

6 C. PÁLYÁZAT TARTALMA A projekt célcsoportja: Közvetlen célcsoport 1. Az alábbi nevelési-oktatási intézmények, az intézmények vezetői és ezek pedagógusai: évi LXXIX. törvény a közoktatásról 20. (1) A közoktatás nevelő, valamint nevelő és oktató intézményei: a) óvoda; b) általános iskola; c) szakiskola; d) gimnázium, szakközépiskola (a továbbiakban együtt: középiskola); e) alapfokú művészetoktatási intézmény [a továbbiakban b)-e) pont alattiak együtt: iskola]; f) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény; g) diákotthon és kollégium [a továbbiakban: kollégium; az a)-g) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény]. (2) Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény: a fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott óvoda, általános iskola, középiskola, speciális szakiskola, készségfejlesztő speciális szakiskola, előkészítő szakiskola, kollégium. 2. A fent nevesített intézmények fenntartói, vezetői 3. A fent nevesített intézmények diákjai, ezek szülei, 4. Civil szervezetek munkatársai, 5. Szak- és szakmai szolgáltatást megvalósító szervezetek munkatársai, 6. TÁMOP és TIOP közoktatási konstrukciók kedvezményezettjei, 7. Akkreditált pedagógus továbbképzések megtartására jogosult szolgáltatók, 8. Oktatás területén szaktanácsadással foglalkozó cégek, magánszemélyek, 9. Tanárképzéssel foglalkozó felsőoktatási intézmények munkatársai. Közvetett célcsoport 1. Törvényelőkészítők és törvényhozók, szakpolitikai döntéshozók 2. Pedagógiai rendszerek fejlesztésére vállalkozó, kiadók, iskolák, kutatóműhelyek, tanárképző intézmények és/vagy ezeket összefogó konzorciumok munkatársai, 3. Fejlesztőműhelyek, 4. Innovatív iskolák munkatársai 5. Pedagógusok, pedagógiai szakértők, szaktanácsadók, 6. Határon túli magyar oktatási intézmények, szakmai szervezetek, pedagógusai, tanulói C1. Támogatható tevékenységek köre C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések 1. pillér: Közoktatási konstrukciók támogatása 1. Általános fejlesztéskoordinációs tevékenység - a közoktatás-fejlesztési konstrukciók megvalósítását támogató szakmai fejlesztések koordinációja, - a fejlesztések eredményeinek eljuttatása a konstrukciókat megvalósító szervezetekhez, - a fejlesztések adaptációs folyamatainak kidolgozása és támogatórendszerének kialakítása, - a közoktatási konstrukciók megvalósítói számára támogatórendszer biztosítása, - a célcsoport számára nyújtott szolgáltatások minőségbiztosítása, 6

7 - Horizontális szakmai együttműködések és hálózati tanulás támogatása és koordinálása, - A szintek közötti szakmai együttműködés kiépítése, továbbfejlesztése és koordinálása, - A meglévő hazai és külföldi tartalmak, jó gyakorlatok minőségi szűrése, jó gyakorlatok közötti harmonizáció megteremtése, adaptálhatóvá tétele, elterjesztése, - Együttműködés a közoktatási konstrukciók kedvezményezettjeivel. 2. Az óvodai neveléshez kapcsolódó fejlesztés támogatása (TÁMOP ) - az új köznevelésről szóló törvényhez kapcsolódó óvodai fejlesztések támogató rendszerének kialakítása: - módszertanfejlesztés, - képzésfejlesztés, - A kialakított támogatórendszer működtetése - A kialakított támogatórendszer minőségbiztosítása - Az óvodai feladatokat ellátó közoktatási intézmények szervezetfejlesztéséhez támogatórendszer biztosítása 3. Sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók gyermekek oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférésének támogatása. - a kiemelt projekt valamennyi tevékenységében az SNI és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók szempontok érvényesítése, - a diagnosztikus ellátórendszer feltételeinek javítása (diagnosztikus eszközök, képzések, tanácsadói támogatás), - az SNI és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók intézményes ellátórendszerének koragyermekkori ellátástól a munkaerőpiaci átmenetig - fejlesztése (fejlesztés, terápia, képzések) 2. pillér: A köznevelés ágazati irányítást, a nevelés oktatás eredményességének és az iskolarendszer hatékonyságának javítását szolgáló kutatási és szakmai fejlesztési tevékenységek Az oktatás tartalmi követelménystandardjainak fejlesztése és implementációjuk támogatása - a közoktatás tartalmi követelménystandardjai fejlesztésének központi (ágazati szintű) kutatási eredményeire alapuló - támogató feladatainak ellátása; A Nemzetközi és hazai tendenciák, eredmények, tapasztalatok feltárása és elemzése az oktatás tartalmi követelménystandardjainak fejlesztése és implementációja területén; - hazai bemeneti szabályozók felülvizsgálata, ajánlások készítése a tartalmi követelménystandardok kidolgozására; - különböző szintű tantervek (bemeneti szabályozók) fejlesztési feladatainak ellátása; - a tantervi akkreditációs eljárás szakmai standardjainak kidolgozása, az eljárásban résztvevő szakemberekkel szemben támasztott követelménystandardok kialakítása - évfolyamonkénti, oktatási szakaszonkénti követelménystandardok (kimeneti tartalmi szabályozók) fejlesztése (műveltségterületenként, kulcskompetenciaterületenként, a kettő összhangjának biztosításával); - a pedagógia rendszerek fejlesztéséhez szakmai szempontok, standardok kidolgozása, - tankönyv-, taneszköz-fejlesztés keretrendszerének kutatás-fejlesztési feladatai(standardok, követelmények, minőségbiztosítási mechanizmusok stb.); 7

8 - a tankönyvi minősítési eljárás szakmai standardjainak kidolgozása, az eljárásban résztvevő szakemberekkel szemben támasztott követelménystandardok kialakítása - a különböző minősítési eljárásokban résztvevő szakemberek felkészítéséhez szakmai specifikációk kidolgozása - a minősítési eljárások folyamatos szakmai támogatása (beválásvizsgálat, folyamatos fejlesztés) - a tartalmi szabályozók implementációjának szakmai támogatása - Az új köznevelési törvény, illetve Nemzeti alaptanterv által megjelölt tartalomfejlesztési feladatok ellátása. - Az Iskolatáska szakmai tartalmának és eszközi elemeinek felülvizsgálata együttműködve a 3. pillérrel. A pedagógiai szakmai szolgáltatások intézményrendszerének kialakítása, fejlesztési támogatása - az új köznevelési törvény alapján a szak- és szakmai szolgáltatások jelenlegi intézményrendszerének felülvizsgálata, a rendszerjellemzők azonosítása, a pedagógia szak- és szakmai szolgáltatás rendszerének megújítása, fejlesztése - a megújított intézményrendszer szereplőinek pontos szak- szakmai profiljának, feladathálójának kialakítása - a köznevelési törvényben foglalt elvárások és a pedagógiai szak- és szakmai szolgáltatások intézményrendszere összhangjának kialakításában szak- és szakmai támogatás nyújtása, együttműködve az oktatásirányítás szereplőivel - a pedagógiai szak- és szakmai szolgáltatások elemeinek a megújított intézményrendszerbe illesztése 3. A nevelés-oktatás fejlesztése, e területen komplex pilot projektek megvalósítása és a kapcsolódó pályázatok szakmai eredményességének nyomon követése, értékelése - a tanórai és tanórán kívüli tanulás, a tanulás és a rekreációs tevékenységek komplex rendszer tervezése: ezt megalapozó kutatási, elemzési tevékenységek végzése. A tevékenységek kitüntetett célterülete az általános iskola és a szakiskola; - Nemzetközi és hazai jó gyakorlatok feltérképezése, elemzése, adaptációs lehetőségek feltárása, ajánlások megfogalmazása; - a nevelés és oktatás eredményességét meghatározó pedagógiai tényezők azonosítása, jellemzése a pályán levő pedagógusok szakmai munkájának elemzésével; - annak elemzése, hogy a korábbi fejlesztési beavatkozások mennyiben járultak hozzá a pedagógusok mesterségbeli, módszertani tudásának bővüléséhez; - a pedagógusokkal, a pedagógiai szakmai munkával szemben megfogalmazott elvárások, a tanári szerepváltozások elemzése, - a pedagógusok mesterségbeli tudás színvonalának emelését biztosító eszközrendszer kidolgozásának támogatása a létező módszertanok és pedagógiai eszköztár vizsgálatával; - a tartósan alulteljesítő intézmények komplex vizsgálata; ennek alapján javaslatok megfogalmazása a szakmai teljesítmény növelését segítő oktatáspolitikai lépésekhez, valamint a fejlesztés-támogatáshoz. - kísérleti fejlesztések megvalósítása, különösen az alábbi tématerületeken: - egész napos iskola, - természettudomány a mindennapokban, - komplex művészeti nevelés, - Híd programok, - általános iskolák tanórán kívüli tevékenységi rendszerének újragondolása, újszerű megoldási javaslatok, ezekre épülő kísérleti fejlesztési programok indítása (kiemelten napközi, sport és rekreáció, kiskertgondozás). - Nyelvoktatás 8

9 - Az egyes modellek kidolgozásával kapcsolatos főbb tevékenységek: - előzetes vizsgálatok végzése; - résztvevők kiválasztása; - kísérleti program kidolgozása; kísérlet megvalósítása, mentorálása, szakmai támogatás biztosítása; - a pedagógiai modell leírása, országos bevezetés feltételeinek kidolgozása; - országos bevezetés szakmai háttértámogatása - A témában futó pályázatok (kiemelten a tanórán kívüli foglalkozások eszköztárának bővítését célzó pályázatok) szakmai támogatása, nyomon követése, értékelése, pályázatok eredményeképpen létrejött jó gyakorlatok gyűjtése és disszeminálása. 4. A köznevelési ágazati irányítási és a szakmapolitikai döntéshozatal fejlesztési támogatása - A köznevelési ágazati irányítási és a szakmapolitikai döntéshozatal fejlesztési támogatása empirikus vizsgálatokkal, elemzésekkel (éves riportok a közoktatásban zajló folyamatokról, a változásokról, a közoktatás aktuális helyzetéről) a szakmapolitikai döntések megalapozásához policy elemzések készítése, - kutatások és háttérelemzések készítésével hozzájárulás a jogalkotás szakmai megalapozásához, a jogalkotás szakmai támogatása - elemzések, javaslatok megfogalmazása az oktatási kormányzat számára a szükséges beavatkozások megtételéhez, közoktatási rendszer elszámoltathatóságának erősítése, minőségének javítása érdekében. 5. Korábbi fejlesztések, programok hatásának vizsgálata és értékelése - olyan nagy volumenű korábbi, az EU és/vagy a központi költségvetésből támogatott fejlesztési programok elemzése értékelése, amelyek célja az volt, hogy számottevő hatást gyakoroljanak a közoktatás tartalmi, módszertani kultúrájára, intézményi működés hatékonyságára: - idegennyelv-oktatás (Világ-Nyelv program, kéttannyelvű oktatás, NYEK program), - tehetséggondozás (Arany János Tehetséggondozó Program, Genius program, tanulmányi versenyek, hátrányos helyzetűek tehetségfejlesztése), - szakiskolai fejlesztési programok (SZAKMA program 4 komponense, új szakiskolai közismereti program), - minőségirányítási rendszerek fejlesztési programjainak hatásvizsgálata (Comenius, IMIP), - EU-s kulcskompetenciák fejlesztésére irányuló programok és fejlesztések vizsgálata. - programértékelés keretében olyan hatásvizsgálatok elvégzése, amellyel kimutathatóak a fejlesztési programok és az oktatás eredményessége, minőségi javulása közötti összefüggések. - értékelési eredmények fejlesztési célú visszacsatolása a kormányzat és a fejlesztéspolitika szereplői számára a jövőbeni közoktatási fejlesztések, oktatáspolitikai beavatkozások tervezéséhez. 3. pillér: A köznevelés megújítását központi adminisztrációs és IKT oldalról támogató szolgáltató rendszerek fejlesztése és megvalósítása 1.) Komplex digitális pedagógiai, tartalomszolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztések. - A közoktatás átfogó modernizációját támogató Fejlesztési Nyomonkövető Felület fejlesztése. A Iskolatáska felülvizsgálata és továbbfejlesztése a TÁMOP kiemelt projekttel együttműködve, valamint az 1-2. pillér szakmai fejlesztéseit támogató egyéb rendszerek tervezése és fejlesztése. 9

10 o A Fejlesztési Nyomonkövető Felület, valamint a Hatáselemző rendszer továbbfejlesztése az ÚSZT közoktatáshoz kapcsolódó konstrukcióinak megfelelően: tervezés, fejlesztés, az elemzésre kész adatok átadása. o TÁMOP azon indikátoraihoz, melyeknél az adatgazda a Fejlesztési Nyomonkövető Felület, az indikátorértékek biztosítása. o Az Iskolatáska továbbfejlesztése, összhangban a TÁMOP kedvezményezettjével, a közoktatáshoz kapcsolódó pályázatok kedvezményezettjei számára: a jelenlegi struktúra felülvizsgálata, szakmai tervezése, Iskolatáska fejlesztése, folyamatos frissítése. o Az 1-2. pillér szakmai megvalósítását segítő kiegészítő szolgáltatások, felületek tervezése és fejlesztése. az új köznevelésről szóló törvény kiemelt nevelési feladataihoz (pl.: közösségi szolgálat, híd program, egész napos iskola, pályaorientáció, határ túli osztálykirándulás) kapcsolódó támogató rendszer kialakítása. Hagyományostól eltérő tanulási formákat, illetve tanórán kívüli tevékenységek sikeres megvalósulását segítő támogató rendszerekhez illeszkedő online rendszer (Iskolatáska) fejlesztése, működtetése. - Komplex nevelési-oktatási pilot projektek tervezése, lebonyolítása, értékelése a digitális pedagógiához, IKT-hoz kapcsolódó innovatív alkalmazások, eszközök, módszerek iskolai környezetben történő felhasználása keretében. Tartalomfejlesztés támogatása az érintett területen a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény és a megújuló tartalmi szabályzókkal összhangban. o Szakmai műhelyek létrehozása és professzionális támogatása a digitális írástudás fejlesztésének érdekében. o A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelésében az info-kommunikációs technológia legújabb eredményeihez illeszkedő pedagógiai-módszertani eljárások kipróbálása, ajánlások készítése. o Tanulmányi versenyek, közösségépítő és tartalomfejlesztő játékos programok szervezése a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő tantárgyi célok mentén a korszerű info-kommunikációs technológia alkalmazásával online és offline formában hazai és határon-túli magyar diákok részvételével. o Hazai és nemzetközi kutatások és elismert jó gyakorlatok tapasztalatainak, eredményeinek hazai adaptációja a magyar pedagógusok és tanulók részére. o Szakmai seregszemlék, konferenciák, előadások szervezése, a tapasztalatok megosztásának hagyományos és elektronikus formáinak alkalmazásával a hazai és határainkon túli magyar pedagógusok aktív részvételével. o A komplex etanulás rendszer új lehetőségeinek felhasználására oktatási, nevelési tartalmú cikkek mini-tananyagok, egyéb tartalmak kidolgozása, gyűjtése, digitális közreadása o az internetes gyermekvédelem, internetbiztonság szemléletének elterjesztése, ajánlások készítése - A pedagógusok módszertani kultúrájának megújulását segítő pedagógiai tartalmak, módszerek kidolgozása, gyűjtése, közreadása, - Az új tartalmi szabályozókhoz kapcsolódó digitális taneszköz-fejlesztések koordinációja, támogatása. - A TÁMOP konstrukció tananyagfejlesztéseinek - a digitális írástudás műveltségi területhez kapcsolódó szakmai, technológiai, informatikai támogatása és minőségbiztosítása az Oktatási Hivatal útmutatása alapján. o A TÁMOP konstrukcióhoz kapcsolódó digitális szakmai és tartalmi specifikációra, feltételrendszerre vonatkozó javaslatok kidolgozása az Oktatási Hivatal útmutatása alapján kialakított fejlesztési, akkreditációs pedagógiai keretrendszer alapján, o A TÁMOP digitális fejlesztéseinek szakmai támogatása, a fejlesztésben érintett szakértők tapasztalatainak gyűjtése, összegzése, a fejlesztést támogató informatikai felület továbbfejlesztése. 10

11 - A digitális írástudás fejlesztésének támogatása a komplex etanulás Portál továbbfejlesztésével: o Az új Nemzeti alaptantervhez és a megújuló kerettantervekhez illeszkedő elektronikus oktatási tartalmak biztosításával hazai és határon túli magyar pedagógusok, tanulók, szülők számára, valamint o Olyan szolgáltatások bevezetése, amelyek elősegítik a korszerű információtechnológia eszközrendszerének és módszertanának alkalmazását a közoktatás minden szereplője számára. - Iskolai honlapok létrehozását, tárolását, adminisztrálását támogató központi kiszolgáló rendszer, portálkörnyezet létrehozása: o Igényfelméréshez, tervezéshez kapcsolódó szakértői tevékenységek o A portálkörnyezet létrehozására irányuló informatikai fejlesztési tevékenységek, szolgáltatások kialakítása. o Kapcsolódó támogatási folyamatok (felhasználói útmutatók, felhasználói és módszertani képzések kidolgozása). 2.) A komplex KIR fejlesztés részeként a jelenlegi KIR modulok továbbfejlesztése, és a TÁMOP informatikai fejlesztéseinek összehangolása a KIR szolgáltatásaival, funkcióival, az alábbi tevékenységeken keresztül; - TÁMOP első fázisban elért eredmények széleskörű felhasználása, - Szolgáltatás Orientált Architektúra továbbfejlesztése, - államigazgatás tanügyigazgatás kapcsolat, új kommunikációs kapcsolat kialakítása több KIR rendszertől független külső államigazgatási rendszerrel, mint pl. o megyei és járási kormányhivatalok, o KEK-KH személyügyi nyilvántartás, és más külső rendszerekkel, o Diplomás és Szakképzési Pályakövető Rendszer, stb. o tartalmazza új rendszerek létrehozatalát, mint pl. intézmények törvényességi felügyeletét ellátó főjegyzők / jegyzők közoktatási tevékenységét támogató rendszer. - Az oktatás-irányítási döntéshozatal támogatása a mérés-értékelési rendszer és a Fejlesztési Nyomonkövető Felület összekötése révén: o A közoktatásban jelenleg még nem gyűjtött információk, pl. pedagógus életpálya-követéshez kötődő információk, a korai fejlesztés eredményeinek adatai, az érettségi vizsgát megelőző közösségi szolgálat adatai hosszú és rövidtávú visszajelzéseket szolgáltathatnak az oktatási terület döntéshozói számára. o További hasonló információkat szolgáltathat pl. az óvodáskortól való oktatási azonosító szám osztás, vagy a közoktatási esélyegyenlőségi programokra ültetett monitoring rendszer. o A gyűjtött információk, mint például a mérés-értékelés során gyűjtött anonim eredmények és a TÁMOP fejlesztések közötti kapcsolat, visszacsatolás lehetőségével a fejlesztési irány helyességéről, a fejlesztési eredményekről, igényekről. 3.) A 4. pillér Köznevelési Információs Rendszer megújítását célzó tevékenységéhez kapcsolódó informatikai rendszertervezés. - Iskolatáska létrehozásához kapcsolódó informatikai rendszertervezés - Köznevelési Információs Rendszer megújításhoz kapcsolódó rendszerterv. 4. pillér: A köznevelés megújítását célzó ágazatirányítási tevékenységek szakmai támogatása 1. A Köznevelési Információs Rendszer megújítása - A Köznevelési Információs Rendszer korábbi fejlesztési és finanszírozási gyakorlatából adódó szakmai és technikai hiányosságok feltérképezése, a problémás területek azonosítása, fejlesztési irányok meghatározása 11

12 - Az ágazati információs rendszerek átjárhatóságának biztosítása (pl.: Közoktatási Információs Rendszer, Felsőoktatási Információs Rendszer, DIG, Felvi, Fejlesztési és Nyomonkövetési Felület, Iskolatáska) koncepcionális és funkcionális tervezési szinten - A köznevelés új rendszeréből következő informatikai fejlesztési területek feltárása, meghatározása és a szükséges informatikai specifikáció elkészítése 2. Az új köznevelési rendszerhez kapcsolódó jogalkotási feladatok közoktatásszakmai támogatása - akkreditációs, minősítési eljárások megújítása, új eljárások szakmai kidolgozása - a köznevelésről szóló törvény kiemelt nevelési feladataihoz (pl.: közösségi szolgálat, Híd program, egész napos iskola, pályaorientáció, határon túli osztálykirándulás) kapcsolódó jogalkotási tevékenység szakmai megalapozása - a változó jogszabályi környezetből fakadó további szakmai fejlesztési igények feltárása, tipizálása 3. A Nemzeti Köznevelési Akkreditációs Központ kialakítása - Az akkreditációs eljárások gyakorlati tesztelési folyamatainak kidolgozása; - A teszteléshez szükséges humán erőforrás képzése; - A teszteléshez szükséges eszközök beszerzése; - Próbatesztek végrehajtása, korrekció. 4. A fenntartók, az intézményvezetők illetve munkaközösség vezetők folyamatos tájékoztatása az aktuális szakmai és igazgatási feladataikról, a jogszabályok változásáról és az ezzel összefüggő teendőkről, az említett szereplők mindennapi munkájának támogatása - online megoldás tervezése a tájékoztatási feladatok ellátására - A célcsoport folyamatos tájékoztatásához szükséges szakértői háttér felállítása, a tudásbázis kialakítása és folyamatos frissítése - Elektronikus tájékoztatók, magyarázatok, segédletek fejlesztése - help-desk szolgáltatás biztosítása 5. A közoktatási konstrukciókban kifejlesztett szolgáltatások és termékek egyenletesen magas minőségi szintjének biztosítása - A tankönyvek, taneszközök, információhordozók fejlesztéséhez kapcsolódó minőség-ellenőrzési eljárások kialakítása, a minőségi kritériumrendszer meghatározása a konzorciumi partnerek által kialakított szakmai, tartalmi kritériumok alapján - A pedagógiai rendszerek fejlesztési folyamatának meghatározása, a fejlesztés minőségbiztosítási rendszerének kialakítása, sztenderdek, eljárásrendek kidolgozása, ajánlások megfogalmazása a konzorciumi partnerek által kialakított szakmai, tartalmi kritériumok alapján - a köznevelésről szóló törvény kiemelt nevelési feladataihoz (pl.: közösségi szolgálat, Híd program, egész napos iskola, pályaorientáció, határ túli osztálykirándulás) kapcsolódó fejlesztések minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása - Az óvodai neveléshez kapcsolódó fejlesztések minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása - a tanórán kívüli tevékenységek minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása Tájékoztatás, nyilvánosság A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket az NFÜ 12

13 ( honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati kézikönyv tartalmazza. A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs munkatársával. Az előírt kommunikációs tevékenységek elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után. Könyvvizsgálat A projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró elszámolás részeként szükséges benyújtani. Horizontális elvekre vonatkozó előírások 1) Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése Az 1083/2006/EK rendelet a támogatások alapelveként határozza meg az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosítását. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében csak olyan projekt támogatható, amely teljesíti az alábbiakban előírt feltételeket, és ezzel hozzájárul az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosításához. A Projektgazda egyéb követelményként a kiemelt projekti adatlap 7. és 8. pontjában megjelölt 6 intézkedés közül kell vállalásokat tennie, melyek közül az alábbiakban megjelölt két szempont mellett további két tetszés szerinti szempont vállalása kötelező. Felhívjuk a Projektgazda figyelmét, hogy a kiválasztott intézkedéseket a végrehajtás során teljesítenie, illetve megvalósítania szükséges. a) Esélyegyenlőség A választott intézkedések nem tartalmazhatnak jogszabály által kötelezően előírt tevékenységeket, a kötelező elemek teljesítése teljességi kritérium, ezeket a Projektgazda nyilatkozatok aláírásával igazolja. A kiemelt projekt adatlapon megadott intézkedések, részletes és pontos bemutatása szükséges a részletes projekt dokumentációban (Megvalósíthatósági tanulmányban). A pontos feltételeket, az egyes intézkedések elfogadásának feltételeit az alábbiak tartalmazzák. A kiemelt projekt adatlapon található táblázaton a projektjavaslat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a Projektgazda, hogy milyen esélyegyenlőségi intézkedés esetében vállal többletteljesítményt. Több projektpartner, vagy társulási, konzorciumi projektjavaslat esetén az egyes esélyegyenlőségi vállalások teljesítésének megosztása már a projektjavaslat elkészítésekor tisztázandó, az adatok megadásakor azokat összesítetten kell megadni. 13

14 Felhívjuk a Projektgazda figyelmét, hogy a roma származás és a fogyaték olyan különleges személyes adat, amely csak az érintettek önkéntes és írásbeli, egyedi hozzájárulása alapján kerülhet rögzítésre. A hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, ha az megfelelő tájékoztatáson alapul. Ha roma vagy fogyatékos embert jelöl meg egy pályázat lehetséges munkavállalóként, képzendő személyként, akkor a személy projektbe való belépésétől kezdve rendelkeznie kell olyan dokumentummal, melyben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy őt roma vagy fogyatékos munkavállalóként, tanulóként stb. definiálják. A vállalt és szerződött esélyegyenlőségi intézkedésekről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló, projekt fenntartási jelentés), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik. Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó esélyegyenlőségi intézkedések az alábbiak: esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása, az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe. b) Fenntarthatóság A választott intézkedések nem tartalmazhatnak jogszabály által kötelezően előírt tevékenységeket, a kötelező elemek teljesítése teljességi kritérium, ezeket a Projektgazda nyilatkozatok aláírásával igazolja. A kiemelt projekt adatlapon található táblázatban a projektjavaslat benyújtásakor érvényes érték, a befejezéskor és a projekt fenntartás végén várható érték megadásával kell jeleznie a Projektgazdfának a vállalásait. A fenntarthatósági szempontok értékét az adatlapon a Projektgazda szervezetre (szervezetekre) vonatkozóan kell megadni, amely egyes esetekben a Projektgazdára és/vagy a tervezett fejlesztésre/beruházással érintett területre, intézményre vonatkozóan megadott értékektől eltérő lehet. Az egyes szempontok mértékegysége csak szöveges (IGEN/NEM) vállalást tesz lehetővé, azonban a szempontok többsége számszerűsíthető. Amennyiben a vállalást összegben kell megadni, a projekt befejezésének idejére és a fenntartás végére tervezett értéket a pályázat benyújtásának évére diszkontált árakon kell megadni. Bármely szempont vállalásakor az a cél, hogy a Projektgazda valamilyen javulást érjen el. Ez a javulás az adott szempont jellegétől függően lehet növekedés (pl. megújuló energiafelhasználás arányának növelése), illetve csökkenés (pl. veszélyes hulladék arányának csökkentése). Bizonyos esetekben a már megvalósított szempontok szinten tartása is megfelelő. Ebben az esetben a projekt befejezésének idejére és a fenntartás végére tervezett érték megadásakor legalább a jelenlegi helyzet fenntartását kell biztosítani. Visszalépés nem megengedett. A kiemelt projekt adatlapon található táblázatban a projektjavaslat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a Projektgazda, hogy milyen fenntarthatósági intézkedés esetében vállal többletteljesítményt. A többletvállalást a projektjavaslat benyújtásakor érvényes értékből kiindulva kell számítani. Egy környezeti fenntarthatósági szempont akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Projektgazda a projekt befejezéséig megvalósítja a többletvállalást és (ahol ez az adatlap 14

15 alapján lehetséges) annak eredményét a projekt fenntartás időszakának végéig fenntartja. A vállalt és szerződött fenntarthatósági intézkedésekről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló, projekt fenntartási jelentés), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik. Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó fenntarthatósági intézkedések az alábbiak: - Fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya; Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél. C2. Nem támogatható tevékenységek köre A C1. pontban felsoroltakon kívül más tevékenység nem támogatható. C3. Projekt területi korlátozása A projektnek Magyarország területén kell megvalósulnia. 15

16 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás. D2. Támogatás mértéke A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. D3. Támogatás összege A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege legfeljebb Ft lehet. D4. Az önrész összetétele Jelen kiemelt projekt tervezési útmutató esetében nem releváns. 16

17 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Fejlesztési Miniszter az egységes működési kézikönyv kiadásáról szóló 24/2011. (V.6.) NFM utasítása (a továbbiakban: EMK) 44. (3) bekezdése alapján, ha a Projekt Adatlapot a felhívásban foglaltaknak megfelelően kizárólag CD/DVD-n nyújtották be és a CD/DVD-hez kötelezően csatolandó cégszerűen aláírt nyilatkozat hiányzik, vagy a cégszerűen aláírt nyilatkozattal a CD/DVD nem került benyújtásra, a küldemény nem minősül pályázatnak, amelyről a borítékon szereplő feladót értesíteni kell. A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái: 1. Befogadási és jogosultsági kritériumok 2. Egyéb követelmények 3. Tartalmi értékelési kritériumok 1. Befogadási és jogosultsági kritériumok Kritériumok Megjegyzés a szemponthoz Igen/Nem Elutasítás esetén indoklás 1. A projekt adatlap a kiemelt projekt útmutató F2. pontjában meghatározott, formában benyújtásra került. 2. A projektjavaslat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra. 3. Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, és az igényelt támogatási arány nem haladja meg a Kiemelt Projekt Felhívásban megjelölt maximális támogatási intenzitást. Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a postai bélyegző szerint a projektjavaslatot ajánlott küldeményként postára adták. Személyes benyújtás esetén benyújtásnak az a nap minősül, amikor a dátumbélyegző szerint a projektjavaslati anyagot a KSZ átvette. Projekt adatlap A támogatást igénylő a kiemelt projekt felhívásban meghatározott lehetséges projektgazdai körbe tartozik: a projektgazda jogi formája az útmutató B1 pontjában meghatározott KSH kódnak megfelel A prioritástengelyért felelős szakminiszter támogatói levele benyújtásra került. Kiemelt Projekt Útmutató B1. pont Az érintett miniszter írásos támogató nyilatkozatát elektronikus formában kell benyújtani. 17

18 Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti kritériumoknak, akkor a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 22. (6) bekezdése alapján a közreműködő szervezet a támogatást igénylő egyidejű tájékoztatása mellett, az indokok megjelölésével, a projektjavaslat beérkezésétől számított 15 napon belül hiánypótlási felhívás nélkül elutasítja a projektjavaslatot. Felhívjuk a figyelmet, hogy elutasítás esetén a benyújtási határidőn belül a pályázat ismételt benyújtásának nincs akadálya. 2. Egyéb követelmények Szempontok Megjegyzés a szemponthoz Igen/ Nem Elutasítás esetén indoklás A részletes költségvetési tábla és szöveges indoklás eredeti formátumát nem változtatták meg. A projekt megvalósításának helyszíne Magyarország területén található. Projekt megvalósításának időtartama a Kiemelt Projekt Útmutatóban megadott időintervallum maximumán belül van. A Kiemelt Projekt Útmutatóban előírt, a költségvetésre vonatkozó belső korlátokat betartották. A csatolt részletes költségvetési tábla a szöveges indoklással összhangban van. Projekt adatlap 1. melléklet: Részletes költségtervezési lap és költségvetés szöveges indoklása Projekt adatlap Projekt adatlap Projekt adatlap 1. melléklet: Részletes költségtervezési lap és költségvetés szöveges indoklása Projekt adatlap 1. melléklet: Részletes költségtervezési lap és költségvetés szöveges indoklása Projekt adatlap 6. A Projektgazda az esélyegyenlőségi szempontok részében a kötelezően teljesítendő intézkedéseket vállalta. Kötelező szempontok: 1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása 2. Esélyegyenlőségi terv Projekt adatlap 7. Kötelező szempontok: A Projektgazda a környezeti 4. Fenntarthatósággal fenntarthatóság szempontok kapcsolatos tudásmegosztáson részében a kötelezően teljesítendő részt vett munkavállalók aránya intézkedéseket vállalta 8. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél 8. A Kiemelt Projekt Útmutató F8 pontjában felsorolt, kötelezően benyújtandó dokumentumokat Kiemelt projekt tervezési felhívás F8 pont 18

19 CD/DVD-n benyújtotta a projektgazda. Az adatlap minden kötelezően kitöltendő része ki van töltve. A projektjavaslatot magyar nyelven, az előírt projekt adatlapon nyújtották be. A pályázatot az arra jogosult szervezet nyújtotta be: A támogatást igénylő megfelel a B2-B6. pontban meghatározott feltételeknek Projekt adatlap Projekt adatlap Amennyiben az ellenőrzés során a KSZ megállapítja, hogy a támogatást igénylő által benyújtott pályázat nem felel meg a felhívásban meghatározott egyéb követelményeknek, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján egyértelműen nem megállapítható az adott szempont teljesítése, az F4.3 pontban leírt módon egyszeri alkalommal hiánypótlásra van lehetőség. 3. Tartalmi értékelési kritériumok Értékelési szempont A projektgazda környezetének értékelése A Kiemelt Projekt Útmutató által megcélzott szakmapolitikai környezet azonosítása a projektjavaslatban A szakmapolitikai környezet bemutatásának részletezettsége, a kapcsolódások bemutatása A projektgazda szervezet(ek) értékelése A projektgazda szervezet(ek) szerepe és jelentősége a projekt célkitűzéseihez kapcsolódóan A kiemelt projektgazdai szerep bemutatása és alátámasztása, szakmai tapasztalat megléte A projektgazda szervezet(ek) közötti együttműködés kidolgozottsága és mélysége 3 A projekt céljának értékelése A projektjavaslat illeszkedése az Új Széchenyi Terv, az EU 2020 stratégiák céljaihoz A projektjavaslat kapcsolódása a TÁMOP és különösen a TÁMOP 3. céljaihoz illetve a TIOP höz A projektjavaslat illeszkedése és lehatárolása a TÁMOP 3. konstrukcióihoz képest és a TIOP konstrukciótól A projektjavaslat céljainak illeszkedése a Kiemelt Projekt Útmutatóban megfogalmazott célokhoz A projekt hosszú távú hasznosulása és a célcsoport elérése és bevonása Megfelelt/ Feltétellel megfelelt/ Nem felelt meg 19

20 4 Szakmai-műszaki értékelés A projektjavaslatban kizárólag támogatható tevékenységek szerepelnek, és a projektjavaslat az összes kötelezően megvalósítandó tevékenységet tartalmazza A tevékenységek megfelelnek a Kiemelt Projekt Útmutató C1. pontjában foglaltaknak A beszerzések esetében a Kiemelt Projekt Útmutatóban rögzített feltételek teljesülnek Az IKT fejlesztések esetében a Kiemelt Projekt Útmutatóban meghatározott feltételek teljesülnek A projekt megvalósítható a megvalósíthatósági tanulmány szempontrendszere alapján A projektjavaslatban rögzített indikátorok és minimális célértékeik megfelelnek a Kiemelt Projekt Útmutató E1. pontjában meghatározott elvárásoknak 5 Erőforrások A projekt megvalósításához szükséges szervezeti feltételek maradéktalanul rendelkezésre állnak (humán feltételek és a szervezeti stabilitást biztosító feltételek). A Projektgazda erőforrásai (emberi erőforrások) megfelelőek a projekt szakmai megvalósításához, a Kiemelt Projekt Útmutató C Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások pontban megfogalmazott személyi előírásoknak a projektjavaslat minden esetben megfelel A projekt megvalósításához szükséges munkafeltételek, tárgyi eszközök biztosítottak A kiemelt projekt végrehajtásának szervezeti feltételei adottak, a Kiemelt Projekt Útmutató C A projekt végrehajtásával kapcsolatos szervezeti elvárások pontban megfogalmazott szervezeti előírásoknak a projektjavaslat minden esetben megfelel 6 Pénzügyi értékelés A Projektgazda által benyújtott részletes és indokolt költségvetési terv összhangban van a szakmai tevékenységekkel, feladatokkal. A projektjavaslat csak elszámolható költségeket tartalmaz 20

21 Támogatható tevékenységekre tervezett költségek a piaci árnak megfelelőek. A tervezett tevékenységek költséghatékony módon fognak megvalósulni A Kiemelt Projekt Útmutató C Beszerzésekhez kapcsolódó pontban megfogalmazott közbeszerzési elveknek a projektjavaslat közbeszerzési ütemterve megfelel A Kiemelt Projekt Útmutató C Pénzügyi elszámolással kapcsolatos elvárások pontban megfogalmazott ütemezésnek a pénzügyi ütemezés megfelel 7 Projektterv 7.1 Cselekvési és ütemterv megalapozott 7.2 Kockázatelemzés releváns és teljeskörű 8 Fenntarthatóság A fejlesztés pénzügyi fenntartásának bemutatása megfelelő A fejlesztéshez kapcsolódó humánerőforrás fenntartásának biztosítása megfelelő A fejlesztés eredményeinek hasznosulása a fenntartási időszakban biztosított 9. Horizontális szempontok értékelése Az esélyegyenlőség szempontjai érvényesülnek a projekt megvalósítása során (romák, fogyatékkal élők, férfiak és nők). (Maximum 6 vállalás tehető a projekt adatlapon minimum 2 szempont vállalása mellett) A környezeti fenntarthatóság szempontjai érvényesülnek a projekt megvalósítása során (Maximum 6 vállalás tehető a projekt adatlapon minimum 2 szempont vállalása mellett) Összesen Nem támogathatók azok a projektjavaslatok, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a projektjavaslatra adott összesen minősítés nem felel meg. A megfelel minősítés elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését! Nem támogathatók azok a projektjavaslatok, amelyek esetében a 6. Pénzügyi értékelés esetén nem megfelelt az értékelés. A tartalmi értékelés során hiánypótlásnak helye nincs, de a Döntés-előkészítő Bizottság tisztázó kérdéseket tehet fel a projektjavaslattal kapcsolatban. 21

22 E1. Monitoring mutatók Mutató neve Típus (kimenet/er edmény) Mértékeg ység Bázisérték Minimálisan elvárt célérték Célértéke elérésének időpontja Mutató forrása (az adott indikátor teljesítését igazolja) Részletes tantárgyi kerettantervcsomagok száma kimenet db 0 10 Projekt fizikai befejezése Elkészült kerettanter vi csomagok Tanórán kívüli nevelési oktatási területeken kidolgozott új programok száma kimenet db 0 4 Projekt fizikai befejezése Elkészült programcs omagok Programértékelési jelentések, policy elemzések száma eredmény db 0 5 Projekt fizikai befejezése Elkészült elemzések Nemzetközi jó gyakorlatok bemutató elemzések száma eredmény db 0 10 Projekt fizikai befejezése Elkészült elemzések Nagymintán bemért tesztek száma (SNI diagnosztikai eszközök) kimenet db 0 5 Projekt fizikai befejezése Tesztek Felülvizsgált vagy újonnan kialakított akkreditációs eljárások száma kimenet db 0 3 Projekt fizikai befejezése Eljárásrend dokumentá ciója A kidolgozott fejlesztési folyamatok és követelményrends zerek száma kimenet db 0 3 Projekt fizikai befejezése Folyamatleí rások, minőségi kézikönyve k Kérjük, hogy a projekt adatlap számszerűsíthető eredmények pontjában a fenti táblázatban megjelenő mutatókat szerepeltesse. Monitoring mutatók magyarázata Részletes tantárgyi kerettanterv-csomagok száma: Műveltségterületenként, kulcskompetencia-területenként (a kettő összhangjának biztosításával) a részletes tantárgyi követelményeket tartalmazó kerettanterv-csomagok száma Tanórán kívüli nevelési oktatási területeken kidolgozott új programok száma: A tanórai és tanórán kívüli tanulás, a tanulás és a rekreációs 22

23 tevékenységek komplex rendszerét támogató újszerű pedagógiai programok kidolgozása az új köznevelési törvény prioritásai mentén. Programértékelési jelentések, policy elemzések száma: A korábbi időszakokban lezajlott EU-s és hazai fejlesztési programok rendszerszerű áttekintése, értékelése, hatásainak vizsgálata a jelenlegi oktatáspolitika fókuszpontjai mentén. Nemzetközi jó gyakorlatok bemutató elemzések száma: Azon nemzetközi jó gyakorlatok száma, amelyek adaptációs lehetőségeit jelen projekt keretében feltárja és elemzi a projektgazda és ezen jó gyakorlatokat elérhetővé teszi a köznevelési szereplők számára. Nagymintán bemért tesztek száma: A diagnosztikus ellátórendszer feltételeinek javítását szolgáló, az SNI tanulók vizsgálatára alkalmas, nagymintán bemért diagnosztikus tesztek száma. Nagymintás bemérés: az adott diagnosztikus mérőeszköz/teszt típusához illeszkedő reprezentatív minta, figyelembe véve az életkori spektrumokat és a választott teszt követelményeinek megfelelő háttérváltozókat. Felülvizsgált vagy újonnan kialakított akkreditációs eljárások száma: a projekt által felülvizsgált vagy kidolgozott minősítési eljárások, modellek száma, amelyek a jogalkotás számára felhasználhatóak meglévő vagy újonnan kialakított akkreditációs eljárásokhoz A kidolgozott fejlesztési folyamatok és követelményrendszerek száma: a projekt által kidolgozott fejlesztési modellek, folyamatok és követelményrendszerek száma, melyek alkalmazhatóak a köznevelés egyes fejlesztési tevékenységeinek minőségbiztosításában Amennyiben a mutató mellett minimálisan elvárt célérték is jelölve van, akkor pályázat csak abban az esetben támogatható, ha a minimálisan elvárt érték teljesítését vállalni tudja. Ha nincs minimálisan elvárt célérték jelölve, akkor ilyen feltétel nem áll fent. Pályázatában meg kell jelölnie, hogy a fenti mutatók mely években teljesülnek. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a mutatók teljesülésének időpontjai összhangban legyenek a pályázatban bemutatott ütemtervvel, valamint a pályázat költségvetésével. F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektjavaslatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és a nemzeti fejlesztési miniszter 24/2011. (V. 6.) NFM utasítása az egységes működési kézikönyv (EMK) kiadásáról szabályozza. Jelen útmutató a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 28. (3) és A nemzeti fejlesztési miniszter 24/2011. (V. 6.) NFM utasítása az egységes működési kézikönyv kiadásáról (EMK) (5) pontja alapján részletes projektjavaslat benyújtására irányul. A részletes projektjavaslatról a Kormányrendelet a szerint születik döntés (egy fázisos kiválasztási eljárás keretében). A kiemelt projektek kiválasztása egy fázisos eljárás keretében történik. Az egy fázisos kiválasztási eljárás a kiemelt projekt felhívástól a nevesítésen át a támogatási szerződés megkötéséig tart. 23

24 A Kormányrendelet 28. (3) bekezdése alapján az akciótervben történő nevesítést megelőzően benyújtott és a szerinti eljárás alapján támogatásra javasolt projektjavaslatra az akciótervi nevesítést követően támogatási szerződés köthető. F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése Jelen tervezési útmutatóra nem vonatkozik. F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje Felhívjuk a projektgazdák figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázati adatlapot nem kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött dokumentumok Word ill. Excel, releváns esetben Pdf/Tif formátumban történő CD/DVD-re másolását jelenti. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Az adatlaphoz tartozó nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által aláírva kell benyújtani. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt 11. nyilatkozattal (Nyilatkozat elektronikus formában benyújtott pályázathoz) együtt zárt csomagolásban személyesen lehet kézbesíteni, vagy ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni: Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TAMOP Közreműködő Szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1385 Budapest, Postafiók 818. Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. C épület címzést kell feltüntetni. Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz), a projektgazda nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az címen, illetve a 06-40/ telefonszámon kapható. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra 24

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése c. Kiemelt projekt felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.2.2B-15/1/Konv 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben Kódszám: TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására Kódszám: TÁMOP-4.2.3/08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére FELHÍVÁS a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére A felhívás címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.2-16 Magyarország

Részletesebben

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.4-09/1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP-6.1.2/LHH/11/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása c. pályázati

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16

FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16 FELHÍVÁS Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására című felhívás keretében támogatott gyakornoki

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/13/1 Dohányzás leszokás támogató

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem című Kiemelt projekt részletes projektjavaslat felhívásához Kódszám: TÁMOP

Részletesebben

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására.

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására. FELHÍVÁS tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Tehetségek Magyarországa A felhívás kódszáma: EFOP-3.2.1-15

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.C-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. pályázati

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.prioritás: A felsıoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében Akcióterv 2009-2010 2009. január 13. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve TIOP-1_Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám TIOP_OIF_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése c. Kiemelt Pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-5.5.1.B-11/2

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására FELHÍVÁS egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására A felhívás címe: Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4.C-14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében

Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében dr. Kaposi József főigazgató 2014. október 7. Hajdúszoboszló Fejlesztési-kutatási területek 1. Háttér 2. Fejlesztések tankönyvek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése Kódszám: TIOP-2.1.2/07/1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című (TOP-5.1.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

Beszá molo á Tá mop 3.1.1.-11/1-2012-0001 szá mú, XXI. szá zádi ko zoktátá s (fejleszte s, koordiná cio ) II. szákász cí mú projektro l

Beszá molo á Tá mop 3.1.1.-11/1-2012-0001 szá mú, XXI. szá zádi ko zoktátá s (fejleszte s, koordiná cio ) II. szákász cí mú projektro l Beszá molo á Tá mop 3.1.1.-11/1-2012-0001 szá mú, XXI. szá zádi ko zoktátá s (fejleszte s, koordiná cio ) II. szákász cí mú projektro l A projekt 2012 augusztusában indult és 2015. október végén fejeződött

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja a Konvergencia régiókban c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP-1.1.1-11/1 Tartalom

Részletesebben

FELHÍVÁS. Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására FELHÍVÁS Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására A Felhívás címe: Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A Felhívás kódszáma: VEKOP-8.3.1-16

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

PROJEKT ISMERTETŐ. PAT Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület

PROJEKT ISMERTETŐ. PAT Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület PROJEKT ISMERTETŐ Rövidítések: MAT Matematika TT természettudomány MTMI matematika-természettudományos-műszaki-informatikai PAT Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület FAT Felnőttképzési Akkreditáló

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET Cím: 1087 Budapest, Berzsenyi D. u. 6. Tel.: 06-1/210-1065 Fax: 06-1/210-1063 E-mail: info@nszi.hu Honlap: www.nive.hu Főigazgató: Nagy László N E M Z E T I S Z A K K É P Z

Részletesebben

A Kormány... határozata. a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről

A Kormány... határozata. a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről A Kormány.. határozata a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről 1. A Kormány összhangban az Európa 2020 stratégiához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2011. április TIOP 1. Prioritás Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok

Részletesebben

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése Magyarország-Szlovénia Phare CBC Program 2003 A határrégió emberi erőforrás potenciáljának maximalizálása támogatási konstrukció A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció projekt A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 A A PROJEKTEK AZ

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16.

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek Kis- és középvállalkozások számára 2013. április 16. 1173 Budapest,

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 6. prioritás EGÉSZSÉGMEGİRZÉS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HUMÁNERİFORRÁS-FEJLESZTÉS Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. 1. A prioritás bemutatása 1.1. A prioritás tartalma

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására Kódszám: EUREKA_HU_13 1 TARTALOM A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3 A.1. A pályázati kiírás

Részletesebben

ÁROP-1.A.3 INFORMÁCIÓS NAP 2015.10.01. ÉS 2015.10.02.

ÁROP-1.A.3 INFORMÁCIÓS NAP 2015.10.01. ÉS 2015.10.02. ÁROP-1.A.3 INFORMÁCIÓS NAP 2015.10.01. ÉS 2015.10.02. IDŐSZAKOS / ZÁRÓ KIFIZETÉSI KÉRELEM ÉS BESZÁMOLÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI Horváth Ákos Útmutatók Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Áttekintés az új szakképzési és felnőttképzési törvényről és végrehajtási rendeleteiről Nemzeti Fejlesztési Alap

Részletesebben

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16 FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA GINOP-5.2.3-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében felkészített fiatalok által megalapított

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Készítette: Közigazgatási Igazgatósága Budapest, 2010. március 5. A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul

Részletesebben

Társadalmi megújulás operatív program. Akcióterv

Társadalmi megújulás operatív program. Akcióterv Társadalmi megújulás operatív program 2. prioritás: Az alkalmazkodóképesség javítása Akcióterv 2009-2010 2009. február 25. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma ( 500 karakter)

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia program keretében megjelenő HU-03-A1-2013 jelű Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek létesítése - már

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 2600 Vác, Németh László u. 4-6. : 27-317 - 077 /fax: 27-315 - 093 WEB: http://boronkay.vac.hu e-mail: boronkay@vac.hu KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Sontráné dr. Bartus Franciska VÁZLAT: 1. Bevezetés 2. A gyakorlati képzés törvényi háttere, meghatározó

Részletesebben

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések FELHÍVÁS Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések A felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

FELHÍVÁS. Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16

FELHÍVÁS. Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16 FELHÍVÁS Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16 Magyarország Kormányának Felhívása a társadalmi célú vállalkozások dinamizálása és stabilizálása piacképes termékek és szolgáltatások előállításának

Részletesebben

Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása

Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása (DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11) Kedvezményezettek köre Jelen kiírás

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata módosított Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervének jóváhagyásáról Lırinci

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Miskolc, 2013 1.1.32. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 64/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban,. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

Részletesebben

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete Magyarország Kormányának összefoglaló tájékoztatója a Keretstratégia megvalósítását szolgáló

Részletesebben

(;,';f. számú előterjesztés

(;,';f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (;,';f. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról

Részletesebben

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság NFFKÜ Zrt. www.egtalap.hu Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Legyen más a szenvedélyed! 2. Módszertani fejlesztések a drogprevenció területén c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.2.9.B-15/1

Részletesebben

III. Szakmai program bevezető

III. Szakmai program bevezető III. Szakmai program bevezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Az iskola szakképzési tevékenysége... 3 1.2. Az intézményben folyó képzési (szakképzési) irányok... 3 1.3. Választható szakmacsoportok,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program B/1 melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Melléklet a /2009. (X. 29.) Kgy határozathoz Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási Minőségirányítási Programja (ÖMIP) Sopron, 2009. 1 Tartalom BEVEZETÉS...5 Jogszabályi háttér...5 Az ÖMIP

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése pályázatos projektek támogatására Kódszám: KEOP-3.3.0. A projektek az Európai

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program. Út a munkaerőpiacra. tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ. Kódszám: VEKOP-8.1.

ÚTMUTATÓ. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program. Út a munkaerőpiacra. tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ. Kódszám: VEKOP-8.1. ÚTMUTATÓ a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Út a munkaerőpiacra tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ Kódszám: VEKOP-8.1.1-15 Általános információk Jelen kitöltési útmutató célja, hogy

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS KÉPZÉSEK KIVÁLASZTÁSÁNAK

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS KÉPZÉSEK KIVÁLASZTÁSÁNAK KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS KÉPZÉSEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJE IDEGEN NYELVI ÉS INFORMATIKAI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE - kiemelt projekt - 2012. 1 / 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ELJÁRÁSREND HÁTTERE,

Részletesebben

TAGÁLLAMI BESZÁMOLÓ AZ OKTATÁS ÉS KÉPZÉS 2010 MUNKAPROGRAM TERÉN TÖRTÉNT NEMZETI ELŐREHALADÁSRÓL 1

TAGÁLLAMI BESZÁMOLÓ AZ OKTATÁS ÉS KÉPZÉS 2010 MUNKAPROGRAM TERÉN TÖRTÉNT NEMZETI ELŐREHALADÁSRÓL 1 TAGÁLLAMI BESZÁMOLÓ AZ OKTATÁS ÉS KÉPZÉS 2010 MUNKAPROGRAM TERÉN TÖRTÉNT NEMZETI ELŐREHALADÁSRÓL 1 1. FEJEZET AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS TAGÁLLAMI STRATÉGIA BEMUTATÁSA 1.1. Jelenlegi helyzet 1.1.1.

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 1. számú melléklet A közvetett támogatási rendszer pályázati dokumentumai 2011. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Projekt címe: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem

Projekt címe: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem Projekt címe: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem Projekt száma: TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001 Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Konzorciumi partner:

Részletesebben

Projekt adatlap. az Észak-magyarországi Operatív Program. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére

Projekt adatlap. az Észak-magyarországi Operatív Program. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére Projekt adatlap az Észak-magyarországi Operatív Program Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. pályázati felhívásához Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Javaslat a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével A

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-3.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok

Részletesebben

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6.

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. 2016/2017-es tanévtől KAPOSVÁR 2016. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. HELYZETELEMZÉS... 4 1.2. Az iskola

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 7-i ülésére. Tárgy:

ELŐTERJESZTÉS. Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 7-i ülésére. Tárgy: Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás megindítása a TIOP 1.1.1/07/1-2008-0155 pályázat eszközeinek beszerzésére

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésrıl ELSİ RÉSZ BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésrıl ELSİ RÉSZ BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésrıl A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerıpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére. Kódszám: AIK-2011

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére. Kódszám: AIK-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére Kódszám: AIK-2011 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA Az Új Széchenyi Terv Tudomány és innováció Programja a vállalati

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. március 18.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. március 18. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2014. március 18. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft.

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft. A (fő)kedvezményezett neve:paninform Kft. 1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP20081.2.1 ÉS A KMOP20081.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az

Részletesebben