PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP A A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSULNAK MEG. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 KONSTRUKCIÓ/KOMPONENS NEVE... 3 A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 A1. Alapvető cél...3 A2. Rendelkezésre álló forrás...3 A3. Támogatható pályázatok / projektjavaslatok várható száma...3 B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE... 3 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA... 4 C1. Támogatható tevékenységek köre...4 C2. Nem támogatható tevékenységek...14 C3. Elszámolható költségek...14 C4. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások...17 C5. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások...17 C6. Speciális kizáró okok...20 C6.1. A pályázó személyére vonatozó speciális kizáró okok...20 C6.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok...21 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D.1. Támogatás formája...21 D.2. Támogatás mértéke...21 D.3. Támogatás összege...22 D.4. Az önerő mértéke...22 D.5. Előleg mértéke...23 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E.1. A pályázat nem hiánypótolható befogadási kritériumai...23 E.2. A pályázat hiánypótolható befogadási kritériumai...24 E.3. Tartalmi/Szakmai értékelés...26 E.4. A pályázó által kötelezően csatolandó mellékletek listája...33 E.5. Monitoring mutatók...39 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F.1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje...40 F.2 Vonatkozó speciális jogszabályok listája...42 F.3 Fogalomjegyzék...42 F.4 Segédletek, sablonok...44 F.4.1 Általános segédletek...44 A Pályázati Felhívás és Útmutató elválaszthatatlan része az Általános feltételek a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz (a továbbiakban: Általános Feltételek c. dokumentum), mely a Projekt adatlappal együtt tartalmazza a projektjavaslat elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Amennyiben jelen Pályázati Felhívás és Útmutatóban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az Általános Feltételek c. dokumentumban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. 2

3 KONSTRUKCIÓ/KOMPONENS NEVE Turisztikai attrakciók fejlesztése A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél A pályázati felhívás fő célja turisztikai igényeket magas szinten kielégítő turisztikai termékek kialakítása, ennek eredményeként az attrakciók látogatottságának és közvetve a turisztikai ágazat jövedelemtermelő képességének növelése, munkahelyek teremtése, valamint a szezonalitás mérséklése. A régió adottságait ismerve és a jövőbeli fejlődési lehetőségeket mérlegelve meghatározásra kerültek azok a fő termékcsoportok, az aktív- és ökoturizmus, a kulturális- és rendezvényturizmus, a borturizmus, amelyek segítik a pályázati felhívás céljainak elérését. A2. Rendelkezésre álló forrás A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a évben millió Ft. Jelen kiírás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A3. Támogatható pályázatok / projektjavaslatok várható száma A támogatott projektjavaslatok várható száma minimum: 5 db. B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: I. Költségvetési szervek és intézményeik (beleértve az önkormányzatot és intézményeit) (KSH 3) II. Non-profit szervezetek (KSH 52, 541, 56, 57, 59, egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek) III. Szövetkezetek (KSH 12) IV. Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű gazdasági társaságok, vállalkozások 1. profitorientált gazdasági társaságok (KSH 11, 21) 2. non-profit gazdasági társaságok (KSH 599) V. Egyéni vállalkozások (KSH 23) VI. Szakmai szervezetek és felsőoktatási intézmények (ez utóbbi közül azok, amik nem az I. alá tartoznak) (2005. évi CXXXIX. törvény alapján) VII. Magyar Közút NZrt. 3

4 VIII. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A projektgazdák személyét érintő általános kizáró okokat az Általános Feltételek c. dokumentum F1 pontja tartalmazza. A pályázók személyére vonatkozó speciális kizáró okokat jelen dokumentum C6.1. pontja tartalmazza. A projektjavaslat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A konzorciumokra vonatkozó általános szabályokat az Általános Feltételek c. dokumentum B1. pontja tartalmazza. C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre, továbbá az Általános Feltételek c. dokumentum C1.2 pontjában meghatározott kötelezően megvalósítandó tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható. C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek A Dél-dunántúli régió termék-magterület mátrixához illeszkedő, turisztikai attrakciók fejlesztése, melyek a régió turisztikai adottságaira, sajátos kulturális és természeti értékeire építenek. Széleskörű partnerségre építő területi és termékalapú vonzerőfejlesztések, melyben a fejlesztendő projektelemek száma minimum 3, maximum 10. A termékcsomag kialakítására vonatkozó feltételeket a pályázati útmutató F3. pontja, a Fogalomjegyzék tartalmazza. Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre Történelmi és kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása 1. Épített kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása (infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztés) 2. Muzeális intézmények látogatóbarát fejlesztése Az alábbi kategóriák támogathatók: épített örökségek (műemlékek, világörökségi helyszínek, kastélyok, várak, technikai örökségek) látogatóbarát fejlesztése - műemlék felújítás, környezet rendezése és épületek kulturális turisztikai funkcióval való bővítése, átalakítása, turisztikai célú infrastrukturális fejlesztések (pl. kiállítótér, fogadótér, stb.) és - turisztikai szolgáltatások bővítése és - látogatóbarát szolgáltatások fejlesztése nemzeti és történelmi emlékhelyek, 4

5 - műemlék felújítás, környezet rendezése és épületek kulturális turisztikai funkcióval való bővítése, átalakítása, turisztikai célú infrastrukturális fejlesztések (pl. kiállítótér, fogadótér, stb.) és - turisztikai szolgáltatások bővítése és - látogatóbarát szolgáltatások fejlesztése szellemi örökségen alapuló vonzerők (múzeumok, gyűjtemények), - műemlék felújítás, környezet rendezése és épületek kulturális turisztikai funkcióval való bővítése, átalakítása, turisztikai célú infrastrukturális fejlesztések (pl. kiállítótér, fogadótér, stb.) és - turisztikai szolgáltatások bővítése és - látogatóbarát szolgáltatások fejlesztése Csak azon fejlesztések támogathatók, melynek révén a következő feltételeknek megfelelő létesítmény jön létre: modern installációs rendszer többnyelvű ismertetők, audio-guide biztosított garantált kiegészítő programok kerülnek bevezetésre (előre meghirdetett időpontban csoportos vezetés, kiegészítő kulturális rendezvények) ügyfélkapcsolat menedzsment rendszert támogató-szponzorációs programok, tájékozatók hatékony marketing és reklámtevékenység valósul meg. A fejlesztések megvalósítása eredményeképpen rendelkezni kell a következő funkciók közül minimum 5 elemmel: ruhatár, higiéniás helyiség, pihenő, gyereksarok/gyerekmegőrző, kávézó vagy étterem, könyvesbolt, ajándékbolt. 3. Vallási turizmushoz kapcsolódó emlékhelyek, zarándokhelyek, egyházi létesítmények (templomok, kolostorok, kápolnák, stációk, szobrok, kegyhelyek) fejlesztése: műemlék felújítás, környezet rendezése és kulturális turisztikai funkcióval való bővítés, átalakítás (pl.: kiállítótér, fogadótér, játszótér, stb. kialakítása), turisztikai szolgáltatások bővítése és látogatóbarát szolgáltatások fejlesztése. Kizárólag - országos, történelmi jelentőségű, turisztikai vonzerővel rendelkező egyházi létesítmény (pl.: egyedi zarándokhely) turisztikai célú fejlesztésére, vagy - a régióban található, már igazoltan működő zarándokút által érintett, több örökségvédelmi létesítmény együttes, turisztikai célú fejlesztésére nyújtható be pályázat. Műemlékek felújítása önmagában nem, csak új turisztikai funkciók, szolgáltatások kialakításával együtt támogatható. Minden kulturális turisztikai fejlesztés esetében alapkövetelmény, hogy kifejezetten a turisták időtöltését segítő, illetve az épületek vonzerejét jelentő szolgáltatások (pl. kiállítások) kerüljenek kialakításra, ill. fejlesztésre. A támogatás feltétele, hogy - a fejlesztés megvalósítását követő 5. évben minden fejlesztés esetében az eladott belépőjegyek számával igazoltan fő/év látogatólétszámot el kell érnie az attrakciónak. 5

6 - muzeális intézményi működési engedéllyel nem rendelkező egyéb kiállítások, bemutatóhelyek, helytörténeti gyűjtemények, kulturális turisztikai vonzerőt jelentő helyszínek kialakítása, a meglévők látogatóbarát infrastrukturális fejlesztése csak a pályázat beadásakor legalább évi fő látogatót (eladott belépőjegyek számával igazolva) vonzó attrakció esetén támogatható. 4. Rendezvényturizmus Turisztikai jelentőséggel rendelkező kulturális rendezvények helyszíneinek fejlesztése Rendezvényhelyszínek kialakítása, meglévő helyszínek modernizálása, fejlesztése. Támogatható tevékenységek többek között: színpadok, lelátók beszerzése, építése, meglévők fejlesztése, átalakítása, korszerűsítése kiszolgáló egységek építése, bővítése, meglévők fejlesztése, turisztikai szolgáltatások kialakítása, fejlesztése. A támogatott fejlesztésnek egy évben minimum 5 db nemzetközi, országos vagy regionális szintű rendezvénynek kell helyet biztosítania és azokat az üzemeltetési tervben be kell mutatnia. Öko- és aktív turizmus 5. Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése, ennek részeként látogatóközpontok, túraútvonalak, tanösvények kialakítása, fejlesztése, az evezős turizmus feltételrendszerének megteremtése. A támogatás keretében megvalósuló fejlesztések lehetnek közcélú (pl. nemzeti parkok által üzemeltetett), és profittermelő, vállalkozási célú tevékenységek, a támogatás mértéke ennek függvényében változhat, ld. D2 pont. Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése, ennek részeként bemutatóhelyek, látogatóközpontok (meglévő épület hasznosításával), túraútvonalak, túraútvonalak mentén kiszolgáló helyek, pihenő helyek, tanösvények kialakítása, fejlesztése. Ökoturisztikai látogatóközpontok fejlesztése esetén csak olyan létesítmények kialakítására, fejlesztésére lehet pályázni, amely a bemutatott információk, ismeretek és élmények, valamint az azokról szóló kommunikáció segítségével egy (illetve néhány) konkrét üzenet (téma) átadását és bemutatását célozzák meg, és melyek a fejlesztések eredményeképpen megfelelnek az alábbi kritériumoknak: Időjárás-független, legalább 50 látogatót befogadó, szociális blokkal is ellátott fogadó létesítménnyel rendelkezik Minimum 30 fős rendezvényteremmel rendelkezik Vendéglátó és szolgáltató egységgel (pl. ajándékbolt, büfé stb.) rendelkezik Tartalmaz az üzenetéhez kapcsolódó játék- és szórakoztató elemeket Beltéri programokat is kínál Interaktív bemutatási módszerek és integrált látogatómenedzsment bevezetésre kerül Szakmai tartalmi feltételek: Éves látogatói létszám eléri a minimum 20 ezer főt a fenntartási időszak 5. évére Rendezvények szervezésére évi minimum 5 alkalommal sor kerül 6

7 Napi garantált programok, show elemek száma minimum 3 db (pl, filmvetítés, kísérlet bemutatása, csatolt kirándulási program, állatsimogató stb.,), ehhez kapcsolódóan minimum 1 fő animátor alkalmazása Látogathatósága évi minimum 250 nap Az információk többnyelvű elérhetősége biztosított (személyzet, táblázás, prospektus). Életkor-független, családbarát megoldásokat alkalmaz Evezős turizmus feltételrendszerének kialakítása. Azokon a folyószakaszokon, ahol hiányzik, új kikötőhelyek kialakítása, szolgáltatások fejlesztése. A meglévő kikötők esetében bővítés, szolgáltatásfejlesztés. Csak azon fejlesztések támogathatók, melynek révén a következő feltételeknek megfelelő kikötő jön létre: - A kikötőhelyhez kapcsolódó higiéniás létesítmény nyitva tartása egész évben biztosított - Pihenőhelyekkel rendelkezik (asztalok, padok, tűzrakó hely) - Esőbeálló biztosított - Lehetőség van szabadtéri sportolásra (pl.: strandröplabda -, focipálya, pingpong) - Kenukölcsönzési lehetőség biztosított - Étkezés biztosított (konyha vagy büfé) - A túrázók tájékozódását ismeretterjesztő és tájékozatót táblák segítik Új kikötő építése a meglévő kikötő 10 km-es körzetén belül nem támogatható, kivéve amennyiben turisztikai attrakcióhoz kötődik; Új kikötő építése a meglévő kikötő 20 km-es körzetén belül csak abban az esetben lehetséges, ha a meglévő kikötő megfelel a kikötőktől elvárt fenti feltételeknek, valamint bemutatásra kerül, hogy a fejlesztéshez forgalombővülés társul, azaz van indoka a kikötők számának növelésének. 6. Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése Kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása és az Országos Területrendezési Tervben szereplő nyomvonalba illeszkedő országos jelentőségű kerékpárút-szakaszok kiépítése együttesen (azaz csak építés vagy csak szolgáltatás önállóan nem támogatható). Kötelező szolgáltatások: - Biztonságos kerékpártároló; - Kerékpárosoknak szóló információ; - Alapvető szerviz egységcsomag; - Együttműködési megállapodás a közelben lévő kerékpár szervizzel a szerviz jellegű szolgáltatások biztosítására, vagy szervízszolgáltatás biztosítása. Amennyiben a kötelezően előírt szolgáltatások már rendelkezésre állnak, akkor a projekt költségvetésébe azokat ismételten betervezni nem kell, azonban meglétüket a projekt bemutatása során a megvalósíthatósági tanulmányban jelezni szükséges. A különböző szálláshelytípusokra, étkezési szolgáltatókra vonatkozó részletes kritériumokat a Kerékpárosbarát Szolgáltatóhálózat tagjaitól elvárt minimális és 7

8 javasolt szolgáltatások c. 6. sz. melléklet I. pontja tartalmazza. A szolgáltatók a fejlesztéseket követően kötelesek lesznek az ÖM TUSZÁT által elismert országos kerékpárosbarát vállalkozói hálózathoz csatlakozni. A kerékparkolók tervezésének, létrehozásának kritériumait az Országos Területrendezési és Építési Követelmények vonatkozó előírásai tartalmazzák a 6. sz. melléklet II. pontja szerint. Kerékpártámaszok, kerékpáros parkolók, és kerékpáros pihenőhely a pihenőhely jelen útmutató 7. sz. melléklet szerint tervezhetők, számolhatóak el. A kifejezetten, meghatározó módon (azaz nem csak kiegészítő elemként a kerékpározást tartalmazó) kerékpáros turisztikai projektek tervezése és megvalósítása során a kedvezményezettek kötelesek a Kerékpáros Tárcaközi Bizottság által elfogadásra kerültt Szempontok a kerékpárosturisztikai projektek tervezéséhez című 6. sz. melléklet III. pontjában szereplő arculati és minőségi követelményeknek megfelelő projekteket megvalósítani és a térségi kerékpárosturisztikai koordinációs szervezetekkel együttműködni. Kerékpárforgalmi létesítmény tervezése során a DDOP pályázati felhívás C.1.1 pontjában felsorolt választható műszaki megoldások közül lehet választani. A tervezett kerékpárforgalmi létesítmény tervezése és megvalósítása során a DDOP pályázati felhívás C.3 A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások pontjában előírtaknak kell megfelelni kivéve: C ). pont, 2. bekezdése ahol a hivatásforgalmi kerékpáros közlekedést vonzó objektumok helyett a létesítményhálózat által feltárandó turisztikai vonzerőket kell számba venni és bemutatni. C A) 1. A tervezési terület lehatárolásakor a teljes kijelölésre és / vagy kiépítésre kerülő létesítményhálózatot és nem csak a 7km-nél közelebbi létesítményeket kell bemutatni. Természetesen a távolabbi hálózati elemeket kisebb részletességgel. C D) A forgalom becslését nem a hivatkozott pontnak megfelelően (a helyi lakosságszámra, kerékpározási szokásokra), hanem a marketingtervezés eszközeivel kell meghatározni. Az E pontban meghatározott tervtípusokat csak új, önálló létesítmény esetén szükséges elkészíteni, a kijelöléshez elegendő 1: méretarányú térképen az útvonalakat jelölni. Kijelölt létesítmény esetén a helyrajzi számok megadása sem szükséges, csak abban az esetben, ha forgalmi rend is változik. Forgalmi rend változása esetén a forgalomtechnikai rajzokat és azok engedélyeit be kell nyújtani. 7. Kisvasutak turisztikai célú fejlesztése Turisztikai célú vasúti mellékvonalak (kisvasutak, erdei vasutak) felújítása, a kisvasúthoz kapcsolódó állomás épületének fejlesztése (amennyiben kiépült szolgáltatás kapcsolódik a mellékvonalhoz, csak építés vagy csak szolgáltatás önállóan nem támogatható). 8. Aktív lovas turisztikai fejlesztések támogatása: A település, az attrakció és ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások adottságaira építve célcsoport alapú és tematizált termékfejlesztés valósítható meg. A létesítmények 1 DDOP pályázati felhívás elérési útvonala: 8

9 tematizálása illeszkedjen az Országos lovas turizmus termékfejlesztési stratégiában megfogalmazott stratégiai célokhoz és az attrakció- és termékfejlesztési struktúrához. - Új és meglévő lovasbázisok korszerűsítése, bővítése (200 ezer euró támogatás értékhatár felett, a pályázati kiírás megjelenésének napján érvényes MNB Hivatalos euró devizaárfolyammal számolva), o 14/2008. (XII.20.) ÖM rendelet előírásainak megfelelően kialakítható: - lovak tartására alkalmas boxok kialakítása, felújítása - min. 150 m2 pihenő karám kialakítása - Lovaspályák kialakítása a pályákkal kapcsolatos előírásoknak megfelelően: Gyakorló pálya Díjlovagló pálya Ugró pálya Fogathajtó pálya országos településrendezési és építési követelményeknek szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletnek megfelelő számú WC- és mosdóhelyiséggel rendelkező épület kialakítása - fogadóhelységek kialakítása, felújítása (előadó terem, öltöző, pihenőhely) - lovas turisztikai attrakciók és szolgáltatások kialakítása - Geocaching szolgáltatás kialakítása - Lovas turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése: díjugratáshoz, lovas oktatáshoz szükséges pályaelemek beszerzése A fejlesztés során a pályázónak eleget kell tennie a lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII.20.) ÖM rendelet előírásainak, nyilvántartásba vételhez kötött lovas szolgáltató tevékenység esetén meg kell szereznie a nyilvántartásba vételt a projekt zárásáig. 9. Borbemutató helyek turisztikai célú kialakítása és fejlesztése (100 ezer euró támogatás értékhatár felett, a pályázati kiírás megjelenésének napján érvényes MNB Hivatalos euró devizaárfolyammal számolva): Borospincék kizárólag turisztikai célú infrastrukturális fejlesztései; a borkészítés, szőlőművelés, a borvidék hagyományait, művészetét bemutató helyek kialakítása. A fejlesztések kizárólag a borok eredetvédelmi szabályairól szóló 97/2004. (VŐ. 3.) FVM rendeletben meghatározott borvidékeken található borutakhoz kapcsolódhatnak. A pályázó szervezet tagja kell lennie a borút egyesületek valamelyikének, és tagságát minimum az utánkövetési időszak végéig fenn kell tartani, melyre a pályázó szervezet kötelezettséget vállal. Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a 100,000 Euró (a pályázati kiírás megjelenésének napján érvényes MNB Hivatalos euró devizaárfolyammal számolt) támogatási összeget meghaladó fejlesztések támogathatóak! 9

10 C.1.2 Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek A kiírás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek, amelyek a projekt elszámolható összköltségének maximum 35%-át tehetik ki: Vonzerőhöz kapcsolódó üzleti marketing-tevékenység támogatása (pl. tájékoztató anyagok, brosúrák, vásárokon való megjelenés, honlap, tájékoztató táblák, arculatterv, branding). (A kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosítását szolgáló marketingen felül.) A marketing tevékenységet a helyi TDM szervezet marketing munkájával összhangban, ahhoz illeszkedve, kapcsolódva kell elvégezni. A projekt elszámolható összköltségének maximum 8%-a, de legfeljebb 60 millió forint számolható el ezen tevékenység keretében. Integrált látogatómenedzsment rendszer kialakítása: a turisták tájékozódását és a látogathatóságot értékesítést segítő információs eszközök beszerzése és alkalmazása (pl. infó- és tájékoztató tábla rendszerek, elektronikus tájékoztató pontok, mobil- turisztikai információs rendszerek audio guide -rendszerek); Információs és kommunikációs technológiai fejlesztések, beruházások (pl. minősítési, foglalási rendszerek összehangolása stb.). A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, a megközelítést, pihenést, köztisztaságot szolgáló környezetterhelést csökkentő infrastruktúra kiépítése (pl.: kiszolgáló utak, parkok, parkolók, kerékpártárolók). Az attrakció működését szolgáló egyéb funkciók (pl. mellékhelyiségek, személyzeti helyiségek, raktárterek) biztosítása, korszerűsítése. A fejlesztések által érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházások, különös tekintettel a megújuló energiaforrások felhasználására (pl. esővíz, medencevíz újrahasznosítása, passzív házak). A vonzerőhöz kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása (térfigyelő rendszer kiépítése, szükség esetén az érintett rendőr-kapitányság hálózatba történő bekapcsolása). Védett épületek felújítása Épületek teljes körű azbesztmentesítése Köztéri műalkotások megvalósítása a mellékletben található Útmutató kortárs köztéri művészeti alkotásokhoz a turisztikai célú és a településkép javítását célzó fejlesztésekben alapján Az egyes támogatható tevékenységekhez kapcsolódó önállóan nem támogatható tevékenységek: Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása: Régészeti munkálatok az előkészítési költségeken túlmenően, amennyiben a projekt szakmai tartalmát a régészeti munkákkal bemutathatóvá váló, turisztikai hasznosításra alkalmas vonzerő jelenti. Rendezvényturizmus: szükséges eszközök, technikai berendezések beszerzése, fejlesztése, modernizálása, Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése: Bemutatóhelyekhez, látogatóközpontokhoz kapcsolódóan túraútvonalak, kilátók kialakítása, értéknövelő, funkcióbővítő felújítása, új turisztikai szolgáltatások kialakítása. 10

11 Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása, fejlesztése Kerékpárút-szakaszok kiépítése és/vagy kitáblázása VAGY Kerékpárforgalmi létesítmények építése, és/vagy kijelölése forgalomtechnikai eszközökkel, Kisvasutak turisztikai célú fejlesztése Turisztikai célú kisvasutak, erdei vasutak állomásaihoz kapcsolódó kiegészítő jellegű attrakciók, szolgáltatások kialakítása (várók, megállók, kerékpártárolók, játszóterek, stb.) Turisztikai célú kisvasutak, erdei vasutak esetében a meglévő vasúti kocsik akadálymentessé tétele. Lovasturisztikai fejlesztések: Lovas turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszköz fejlesztés, beszerzés: - Séta kocsi/ hintó - Egyéb eszközök beszerzése. Borturizmus Gyártási- feldolgozási technológiai fejlesztés csak olyan mértékig támogatható, mely a hagyományos módszerek megismerhetőségét és látogathatóságot szolgálja. C.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek A kiírás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: Akadálymentesítés Infrastruktúra fejlesztés esetén a projekt kötelező eleme az akadálymentesítés, amely tartalmazza fizikai és info-kommunikációs hozzáférés biztosítását, az alábbiak szerint: A pályázat keretében biztosítani kell az épület/terület megközelítésének, környezetének és bejáratának, valamennyi fogyatékossági csoportra (mozgássérült, látás- vagy hallássérült, értelmi sérült, autista) kiterjedő akadálymentesítését, és a beruházással érintett ingatlan tekintetében kötelező a fejlesztéssel érintett épület/épületrész/terület projektarányos akadálymentesítése, úgy hogy a beruházás egyes beavatkozási tevékenységeinek megvalósítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a fejlesztés tárgya minden fogyatékossági csoport (mozgássérült, látás- vagy hallássérült, értelmi sérült, autista) számára akadálymentesen használható legyen. A projektarányos akadálymentesítés fogalma a pályázati útmutató F3. pontjában található. Kötelező a szolgáltatás akadálymentes internetes elérhetőségének megvalósítása. Az akadálymentesítés keretében minden olyan tevékenység támogatható, aminek eredményeként teljesülnek a Segédlet az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez c. dokumentumban foglalt minimum-követelmények. Az egyéb szolgáltatások akadálymentesítése javasolt, de nem kötelező. 11

12 Műemlékvédelem alatt álló épületek esetében az akadálymentesítés szintjét a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által meghatározott mértékben kell megvalósítani, ugyanakkor törekedni kell a fent megfogalmazott elvárások minél teljesebb körű betartására. A Segédlet az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez c. dokumentumnak való megfelelést a tervdokumentációt készítő tervező mérnök, vagy rehabilitációs környezettervező szakmérnök vagy rehabilitációs környezettervező szakértő 2 által a pályázati dokumentáció részét képező minta szerint kiállított szakvéleménynek kell igazolnia. Amennyiben a szakvéleményt a tervdokumentációt készítő tervező mérnök igazolja, a pályázó számára javasoljuk, hogy még a tervezési fázisban konzultáljon rehabilitációs környezettervező szakmérnökkel vagy rehabilitációs környezettervező szakértővel. A pályázóknak a meglévő épületek akadálymentesítésére vonatkozó építészeti-műszaki tervdokumentációkat az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló 37/2007. (XII.29.) ÖTM rendelet figyelembevételével, az abban előírt tartalmi részletezettséggel kell összeállítani függetlenül attól, hogy az akadálymentesítési munkák építési engedélyköteles tevékenységek-e vagy sem. A támogatásból megvalósított beruházás és a beszerzett eszközök kizárólag a pályázatban megjelölt célra használhatóak fel, ezért ezeket végleges helyükön, tartósan és rendeltetésszerű használatra alkalmas módon kell elhelyezni és/vagy beépíteni. A Segédlet az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez c. dokumentum letölthető a honlapról, a Regionális Operatív Program pályázatainak ROP általános útmutatók résznél. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása A projektgazda a támogatási döntéstől számítva, a projekt megvalósítása során 125 millió Ft alatti támogatási összeg esetén az Általános Feltételek c. dokumentum C1.2 pontjában meghatározott módon, az annak mellékletét képező Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban szereplő IV. számú kommunikációs csomagot, 125 millió Ft, vagy e feletti támogatási összeg esetén a III. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani. A projektgazda a projekt megvalósítása során az Általános Feltételek c. dokumentum mellékletét képező Arculati Kézikönyvben szereplő B típusú hirdetőtáblát, a projektzárást követően pedig D típusú emlékeztető táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. A kommunikációs tevékenység megkezdése előtt kérjük, vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs kollégájával. A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek az elszámolható költségek részét képezik. Projektszintű könyvvizsgálat az Általános Feltételek c. dokumentum C1.2 pontjának megfelelően 2 A rehabilitációs környezettervező szakmérnökök/szakértők aktuális névjegyzéke, elérhetősége megtalálható a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján. (Elérhetőség: Főoldal» Esélyegyenlőség» Fogyatékosságügy» Akadálymentesítés). 12

13 C.1.4 Támogatható tevékenységek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása Jelen kiírás keretében támogatható tevékenységek az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007 (VII. 30.) MeHVM rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg: Támogatható tevékenység Támogatás jogcíme Támogatási kategória Üzleti marketing tevékenységek Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása kulturális célú tevékenység 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet 4. p) pontja 19/2007 (VII. 30.) MeHVM rendelet 4.. a, b, c, i, pontja Átmeneti támogatás Kulturális célú támogatás Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása vállalkozási tevékenység 19/2007 (VII. 30.) MeHVM rendelet 4.. l, pontja Regionális támogatás beruházási Rendezvény helyszínek fejlesztése Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése, ennek részeként látogatóközpontok, túraútvonalak, tanösvények kialakítása, fejlesztése nem vállalkozási tevékenység Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése, ennek részeként látogatóközpontok, túraútvonalak, tanösvények kialakítása, fejlesztése vállalkozási tevékenység Lovas turisztikai fejlesztések Kisvasút Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése nem vállalkozási tevékenység Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése vállalkozási tevékenység Borbemutató helyek turisztikai célú kialakítása és fejlesztése 19/2007 (VII. 30.) MeHVM rendelet 4.. l, pontja 19/2007 (VII. 30.) MeHVM rendelet 4.. l, pontja 19/2007 (VII. 30.) MeHVM rendelet 4.. l, pontja 19/2007 (VII. 30.) MeHVM rendelet 4.. l, pontja 19/2007 (VII. 30.) MeHVM rendelet 4.. l, pontja 19/2007 (VII. 30.) MeHVM rendelet 4.. l, pontja Regionális beruházási támogatás Állami támogatásnak nem minősülő támogatás Regionális beruházási támogatás Regionális beruházási támogatás Regionális beruházási támogatás Állami támogatásnak nem minősülő támogatás Regionális beruházási támogatás Regionális beruházási támogatás 13

14 Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó szabályokat az Általános Feltételek c. dokumentum D4 pontja tartalmazza. C2. Nem támogatható tevékenységek Nem támogathatók a C1. pont szerinti támogatható tevékenységek körébe nem eső tevékenységek, különösen: Szálláshelyekhez kapcsolódó fejlesztés Termál- és gyógyfürdőkhöz kapcsolódó fejlesztések Nem nyújtható támogatás olyan pályázat részére, mely az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 3 (ÚMVP) támogatási hatálya alá eső tevékenységeket tartalmazza, nevezetesen: alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltatások lovasturisztikai fejlesztés, amely nem haladja meg a 200,000 Euro (a pályázati kiírás megjelenésének napján érvényes MNB Hivatalos euró devizaárfolyammal számolt) támogatási összeget. vadászati és erdei turizmus horgászturizmus borturisztikai fejlesztés, amely nem haladja meg a 100,000 Euro (a pályázati kiírás megjelenésének napján érvényes MNB Hivatalos euró devizaárfolyammal számolt) támogatási összeget. C3. Elszámolható költségek Jelen fejezet C3.1 pontjában kerülnek meghatározásra a kiírás keretében elszámolható költségek típusai. A pályázatok tervezése során kizárólag a jelen dokumentumban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként. Az egyes költségtípusokra, valamint az elszámolhatóságukra vonatkozó általános szabályok az Általános Feltételek c. dokumentum C2 pontjában kerültek meghatározásra. A regionális beruházási támogatási jogcímen támogatott tevékenységekhez kapcsolódóan az Általános Feltételek c. dokumentum előírásaitól eltérően kizárólag a beruházás bekerülési értékének részét képező, július 30-át követően felmerülő, alábbiakban felsorolt költségek számolhatók el. C3.1. Elszámolható költségek típusai I Előkészítési költségek 1. Projekt-előkészítés költségei (tanulmányok, tervek, engedélyek) 3 Megjegyzés: Az ÚMVP az 5000 fő állandó lakosnál alacsonyabb lakosságszámmal és/vagy a 100fő/km 2 népsűrűségnél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező településeken nyújt támogatást, azonban az ezeket a méreteket meghaladó települések esetében sincs mód a C2-es pontban megjelölt tevékenységeket tartalmazó pályázatok támogatására. 14

15 2. Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése II Megvalósítási költségek 1. Projektmenedzsment költségek 2. Szolgáltatások igénybevételének költsége (pl. jogi, nyilvánosság, tervellenőr) Szakmai Egyéb 3. Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek 4. Eszközbeszerzések költségei 5. Immateriális javak beszerzése 6. Általános költségek (projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla nyitási, vezetési költsége) 7. ÁFA, valamint más adók, és közterhek 8. Tartalék 9. Saját teljesítés C3.2 Nem elszámolható költségek A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el. C3.3 A projekt költségvetés belső korlátai Elszámolható költség típusa I. Előkészítési Költségek Projekt előkészítés költsége, ezen belül: Amennyiben máshogy nem jelöli a táblázat adott sora, a projekt összes elszámolható költségéhez viszonyítva Legfeljebb 10+8 % melyből a 10% csak terület és ingatlanvásárlásra költhető, más előkészítési tevékenységre nem Megvalósíthatósági tanulmány készítés költsége Közbeszerzés költsége 1 % Terület- és ingatlanvásárlás 10 % költsége II. Megvalósítási költségek Projekt menedzsment költségek 200 mft összes elszámolható költség alatt legfeljebb 5%, 200 mft összes elszámolható költség felett legfeljebb 2 % Maximális elszámolható mérték 5 millió Ft 200 mft összes elszámolható költség alatt legfeljebb 5 millió Ft A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő szolgáltatások költsége, ezen belül: Műszaki ellenőr költsége legfeljebb 12% építési költségek legfeljebb 1,5 %-a Külön Könyvvizsgálat költsége legfeljebb 0,5 % Közbeszerzésen kívüli, legfeljebb 0,5 % megvalósításhoz kapcsolódó jogi 15

16 szolgáltatások igénybevételének költsége Nyilvánosság biztosításának költsége Üzleti marketingtevékenység költsége Tartalék Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek (a projekt egészére vonatkozó előkészítési, menedzsment, nyilvánosság stb. költségeket ide nem értve) Képzési költségek legfeljebb 2 %, amelynek legalább 50%-át a marketingstratégia részét képező konkrét promóciós akciókra kell felhasználni. legfeljebb 8 % amelyet teljes egészében a marketingstratégia részét képező konkrét üzleti marketing tevékenységekre kell felhasználni. legfeljebb az építés és eszközbeszerzés elszámolható költségeinek 8%-áig. legfeljebb 35% nem elszámolható 20 mft 60 mft A projekt költségvetése tekintetében megkülönböztetjük a projekt összköltségét és a projekt elszámolható összköltségét. A projektre javasolt támogatási összeg csökkenhet, amennyiben a projekt építési költségéből számított fajlagos költségek meghaladják az alábbi mértékeket (mind új építés, mind felújítás esetén): műemléki épület esetén Ft/m 2 + áfa nem műemléki épület esetén: Ft/m 2 + áfa A fajlagos költségek vizsgálata tevékenységenként, illetve elkülöníthető projektelemenként történik. Amennyiben a projekt építési költségei speciális, és a pályázat célja szempontjából indokolható, a fentiekben jelzett értékeket meghaladó költségnövelő tényezőket (pl. magas talajvíz kezelése, sziklafalba való terjeszkedés, régészeti feltárás extra költségei stb.) tartalmaznak, akkor ezeket szövegesen be kell mutatni és a fajlagos költségeket ezen tételektől megtisztítva is ki kell számolni és bemutatni. Amennyiben a projektgazda a projekt költségvetését a projekt komplexitásának bemutatása érdekében eleve úgy tervezte, hogy abban szerepelnek a projekt részét képező, nem elszámolható költségek (amelyekre támogatást sem igényel), akkor azok nem kerülnek csökkentésre. Felhívjuk a pályázók / projektgazdák figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik. 16

17 C4. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet, valamint regionális beruházás esetén az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 10. -ának (1) bekezdése szerint a projekt fizikai befejezését követő 5 évig az adott régióban fenntartja és üzemelteti. Borturisztikai fejlesztés esetén a pályázó tagja kell legyen a fejlesztés helye szerint illetékes borút egyesületnek / bor rendnek. A tagságát minimum a fenntartási időszak végéig fenn kell tartani, melyre kötelezettséget kell vállalnia. C5. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások C5.1 Projekt területi szűkítése Jelen pályázati felhívás keretében főszabályként olyan projektjavaslatok támogathatók, melyek a Dél-Dunántúli régió területén valósulnak meg. Ez alól csak különösen indokolt esetben, az Irányító Hatóság egyedi engedélye alapján van lehetőség kivételre. Az engedélyezés szükséges feltétele, hogy a projekt keretében természeténél fogva fizikailag oszthatatlan fejlesztés valósuljon meg, továbbá melynek hasznossága egyetlen régió területén történő megvalósítás esetén nem vagy csak csökkent mértékben állhat elő. Ha a fejlesztés tárgya a megvalósítás szempontjából két részre osztható, régióhatáron átnyúló projekt támogatása nem lehetséges. Kizárólag olyan régióhatáron átnyúló projekt támogatható, melynek régióhatáron átnyúló része is közvetlen és kimutatható haszonnal bír a támogató régió vonatkozásában. Ennek kimutatása a projektgazda feladata. Az Irányító Hatóság egyedi engedélyét a pályázat beadása előtt minimum 1 hónappal az érintett Közreműködő Szervezet (jelen útmutató F.1. pontja) részére megküldött levél formájában kell kezdeményezni. Az érdemi fejlesztési hatás elősegítése érdekében a konstrukcióban meghatározott fejlesztések a Dél-Dunántúl turisztikai magterületeinek településlistájában felsorolt településeken valósíthatóak meg. A magterületeken kívül eső települések önmagukban nem pályázhatnak, azonban magterületbe tartozó településsel összefogva, a magterület fejlesztési irányaihoz illeszkedő fejlesztések a magterületen kívüli településeken is megvalósíthatóak. A magterületi településeken kívül eső fejlesztésekre eső költségek aránya az összköltségvetéshez viszonyítva nem lehet 25%-nál magasabb. Kerékpáros és kisvasút elemek esetében ez a korlát 30%. A Dél-dunántúli régió turisztikai magterületeibe tartozó települések listája: Abaliget, Almamellék, Alsómocsolád, Alsónyék, Andocs, Apátvarasd, Attala, Babócsa, Balatonberény, Balatonboglár, Balatonendréd, Balatonfenyves, Balatonföldvár, Balatonkeresztúr, Balatonlelle, Balatonmáriafürdő, Balatonőszöd Balatonszabadi, Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Bár, Barcs, Bárdudvarnok, Báta, Bátaapáti, Bátaszék, Baté, Beremend, Berzence, Bicsérd, Bikács, Bikal, Boda, Bodolyabér, Bogdása, Bogyiszló, Boldogasszonyfa, Bóly, Bonnya, Bonyhád, Botykapeterd, Böhönye, Bölcske, Bőszénfa, Buzsák, Bükkösd, Csarnóta, Cserénfa, Cserkút, Csertő, Csibrák, Csikóstőttős, Csokonyavisonta, Csurgó, 17

18 Csurgónagymarton, Cún, Dalmand, Darány, Decs, Diósviszló, Dombóvár, Drávacsepely, Drávaiványi, Drávapiski, Drávaszabolcs, Drávasztára, Drávatamási, Dunaföldvár, Dunaszekcső, Dúzs, Egyházaskozár, Erdősmecske, Fadd, Felsőegerszeg, Felsőmocsolád, Felsőszentmárton, Fiad, Fonyód, Gadány, Gálosfa, Gerjen, Gödre, Görgeteg, Grábóc, Gyékényes, Gyönk, Györköny, Gyugy, Gyulaj, Harc, Harkány, Háromfa, Hásságy, Hedrehely, Helesfa, Hencse, Hetvehely, Hirics, Hosszúhetény, Hőgyész, Ibafa, Igal, Ipacsfa, Ivánbattyán, Izmény, Kadarkút, Kaposgyarmat, Kaposmérő, Kaposszerdahely, Kaposújlak, Kaposvár, Karád, Kárász, Kásád, Kaszó, Kémes, Kereki, Keszőhidegkút, Kéthely, Kisbárapáti, Kishajmás, Kiskorpád, Kisszékely, Komló, Kovácshida, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kölesd, Kölked, Kőröshegy, Kötcse, Kővágószőlős, Kutas, Lábod, Lad, Lánycsók, Látrány, Lengyel, Lengyeltóti, Libickozma, Liptód, Lulla, Madocsa, Mágocs, Magyaregregy, Magyarhertelend, Magyarlukafa, Magyarszék, Majs, Mánfa, Marcali, Matty, Mecseknádasd, Medina, Mekényes, Mernye, Mesztegnyő, Mike, Miklósi, Mohács, Mórágy, Mozsgó, Nágocs, Nagyatád, Nagybajom, Nagyberény, Nagyberki, Nagycsepely, Nagydorog, Nagyhajmás, Nagyharsány, Nagynyárád, Nagypall, Nagyszakácsi, Nagyszékely, Nemesvid, Németkér, Óbánya, Ófalu, Ordacsehi, Orfű, Ozora, Őcsény, Őrtilos, Paks, Palkonya, Palotabozsok, Patca, Pári, Pécs, Pécsvárad, Pellérd, Pincehely, Pócsa, Pogány, Pogányszentpéter, Porrog, Porrogszentkirály, Pörböly, Pusztaszemes, Ráksi, Regenye, Rinyaszentkirály, Ságvár, Sárok, Sárpilis, Sásd, Sátorhely, Segesd, Sellye, Siklós, Simonfa, Simontornya, Sióagárd, Siófok, Somogyaszaló, Somogybabod, Somogybükkösd, Somogyegres, Somogygeszti, Somogyhárságy, Somogysimonyi, Somogyszil, Somogytúr, Somogyudvarhely, Somogyvámos, Somogyvár, Szabadszentkirály, Szágy, Szakály, Szálka, Szántód, Szaporca, Szászvár, Szederkény, Szekszárd, Szemely, Szenna, Szenta, Szentbalázs, Szentegát, Szentlőrinc, Szigetvár, Szilvásszentmárton, Szólád, Szőlősgyörök, Szulok, Tab, Tamási, Taszár, Teleki, Tengelic, Tésenfa, Tevel, Tolna, Tolnanémedi, Tormás, Tótújfalu, Túrony, Vajszló, Váralja, Várong, Vásárosdombó, Vékény, Vése, Villány, Villánykövesd, Vízvár, Vokány, Vörs, Zákány, Zákányfalu, Zamárdi, Závod, Zengővárkony, Zics, Zók, Zomba, Zselickisfalud, Zselickislak, Zselicszentpál. A komponens keretében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi LVII. törvénnyel módosított évi CXII. törvény (Balaton törvény) 1/1. számú mellékletében felsorolt településein megvalósítandó fejlesztések nem támogathatóak. C5.2 Pályázat területi preferenciái A régió az alábbi térségekben megvalósuló projektek támogatását előnyben részesíti a pontozásnál: A megvalósulás helye a következő térségek egyikében található: 311/2007. Korm. rend. szerinti HH, LHH kistérségek, 240/2006. (XI. 30.) Korm. rend. szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és / vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések. C5.3 Egyéb speciális feltételek Egységes módszertan alapján megvalósíthatósági tanulmány készítése szükséges minden projekt esetén. A projekt közvetett hatásait is bemutató költség-haszon elemzés készítése szükséges (a megvalósíthatósági tanulmány részeként) Részletes marketingstratégia készítése szükséges minden projekt esetén (a megvalósíthatósági tanulmány részeként). Részletes üzemeltetési terv készítése szükséges minden projekt esetén (a megvalósíthatósági tanulmány részeként). 18

19 A projektgazdának a projekt megvalósítási helyszínén amennyiben a településen működik - települési turisztikai egyesületi tagsággal (TDM tagság) rendelkeznie kell. A tervezett fejlesztésnél biztosítani kell a projekt helyszínénél található közkincs(ek) megközelíthetőségét és látogathatóságát a kivitelezési és fenntartási időszakban is. Amennyiben a megvalósulás helye olyan település, mely rendelkezik integrált városfejlesztési stratégiával, úgy a pályázatban foglalt tevékenységnek szerepelnie kell az IVS-ben, vagy illeszkednie kell az abban foglalt célokhoz. Egy pályázó a jelen pályázati kiíráson belül ugyanazon projekt tekintetében csak egyszer részesülhet támogatásban. Kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztését is tartalmazó, támogatást elnyert projekt zárójelentéséhez csatolni szükséges a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszerhez (KeNyi) szükséges adatszolgáltatást. Az adatszolgáltatás összeállításához, és benyújtásához szükséges információk, formanyomtatványok a honlapon (dokumentumok menüpont alatt a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) által üzemeltetett honlap) találhatók. A pályázat keretében kizárólag a Kerékpár támaszok, kerékpár parkolók, és kerékpáros pihenőhelyek segédlethez illeszkedő kerékpár tárolók és parkolók kiépítése támogatható. Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy amennyiben a pályázat állami tulajdonú országos közutat is érint, a pályázat előkészítésekor egyeztetni szükséges a vagyonkezelő Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal a megfelelő pályázói kör meghatározása érdekében! Amennyiben a pályázatban országos közutat érintő engedélyköteles tevékenység található, az I. tv 29. (1) alapján konzorciumi partnerként szükséges bevonni a jogszabály szerinti építtetőt! Lovasturisztikai fejlesztéseknél: - A szolgáltatónak a lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) számú ÖM rendelet 2. (1) alapján kérelmeznie kell, hogy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a közhitelű hatósági nyilvántartásba jegyezze be, ha nyilvántartásba vételhez kötött lovas szolgáltató tevékenységet folytat. - A lovas szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató telephelyének (fióktelepének) meg kell felelnie a lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet a lovas szolgáltató tevékenységről követelményeinek (13. ). Borturizmus fejlesztése esetén: - A fejlesztések kizárólag a borok eredetvédelmi szabályairól szóló 97/2004. (IV. 3.) FVM rendeletben meghatározott borvidékeken található borutakhoz kapcsolódhatnak. A pályázó szervezet tagja kell legyen a borút egyesületek valamelyikének, és tagságát minimum a fenntartási időszak végéig fenn kell tartani, melyre a pályázó szervezet kötelezettséget vállal. C5.4. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek: Támogatás abban az esetben nyújtható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az alábbiaknak megfelelnek, és a projekt szempontjából ennek megfelelően rendezett tulajdoni viszonyokat a pályázó a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően biztosítja, igazolja. Jelen pont esetében a pályázó alatt a konzorciumi partnerét is érteni kell. 1. Az ingatlan a pályázó tulajdonában van. Ezt a pályázónak a tulajdoni lap benyújtásával szükséges igazolnia. 2. Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a pályázó tulajdonában, és az ingatlan a pályázó tulajdonába kerül, támogatás akkor nyújtható, ha a pályázó pályázat benyújtásakor a beruházással érintett ingatlanra vonatkozóan érvényes adás- 19

20 vételi előszerződéssel vagy azzal egyenértékű tulajdon átruházásról szóló előszerződéssel, szerződéssel, vagy kétoldalú szándéknyilatkozattal, rendelkezik, amely alapján az első kifizetési kérelemig a beruházással érintett ingatlan a pályázó tulajdonába kerül. A tulajdonos váltást a pályázónak a vonatkozó tulajdoni lap bemutatásával szükséges igazolnia, melyen a pályázó tulajdonosként kerül feltüntetésre. 3. Amennyiben a fejlesztés idegen tulajdonban lévő ingatlanon történik, és az ingatlan nem kerül a pályázó tulajdonába, úgy a pályázathoz tulajdonosi nyilatkozat szükséges, arról, hogy hozzájárul a pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. A pályázónak határozott időtartamú, legalább a fenntartási időszak végéig szóló bérleti, vagyonkezelési, egyéb jogcímen használatot biztosító szerződéssel kell rendelkeznie. Osztatlan közös tulajdon esetében, amennyiben a pályázó a tulajdonosok egyike, szükséges benyújtani a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát a pályázatban foglalt fejlesztés megvalósításához és fenntartásához, valamint az ingatlanra vonatkozó, határozatlan időre, de legalább a projekt-fenntartási időszak végéig hatályos közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodást és a megállapodás szerinti megosztási vázrajzot. 4. Amennyiben a beruházással érintett ingatlan állami tulajdonban van, a kincstári vagyon részét képezi az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani: pályázat benyújtásához: az állami vagyon kezelőjének a projekt benyújtásához történő hozzájárulását szükséges mellékelni a támogatási szerződés megkötéséhez: az ingatlan tulajdonosának (a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet képviselőjének) nyilatkozata szükséges arról, hogy hozzájárul a pályázat végrehajtásához és a támogatás során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések aktiváláshoz, és a tulajdonosnak (a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet képviselőjének) nyilatkoznia kell, hogy a vagyonkezelési szerződés hatálya alatt de legalább a fenntartási időszak végéig a fejlesztendő területet a pályázó rendelkezésére bocsátja. C6. Speciális kizáró okok C6.1. A pályázó személyére vonatozó speciális kizáró okok Nem ítélhető meg, továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akinek vagy amelynek a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján (kivéve önkormányzatok és társulásaik esetében) a számviteli jogszabályok szerint számított saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent; aki vagy amely az elmúlt két, pénzügyileg lezárt év mindegyikében a rendelkezésre álló, jóváhagyott éves beszámoló vagy az adóbevallás alapján (kivéve önkormányzatok és társulásaik esetében) veszteségesen gazdálkodott (tehát lehetőség van pályázni abban az esetben is, ha a pályázó csupán az előző pénzügyileg lezárt kettő év egyikében gazdálkodott nyereségesen); 20

21 akinek vagy amelynek a jóváhagyott, utolsó éves beszámolója alapján saját tőkéje negatív volt; aki legalább 2 lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozás, és a tervezett beruházás 15%-a jegyzett tőkeként nem áll rendelkezésre. A pályázó személyére vonatkozó további kizáró okok vonatkozásában az Általános Feltételek c. dokumentum F1 pontjában foglaltak érvényesek. C6.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok Nem ítélhető meg, továbbá nem nyújtható támogatás: Kulturális turisztikai projekt esetében olyan típusú fejlesztésre, amelyet a 12/2009. (III. 27.) OKM rendelet keretében kapott támogatásból valósítottak meg. A projektre vonatkozó további kizáró okok vonatkozásában az Általános Feltételek c. dokumentum F2 pontjában foglaltak érvényesek. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D.1. Támogatás formája A projektgazda működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül. D.2. Támogatás mértéke Terméktípus / tevékenység Maximális támogatás mértéke Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása kulturális célú tevékenységek 80% Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása vállalkozási tevékenységek 50% Rendezvény helyszínek fejlesztése 50% Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése, ennek részeként látogatóközpontok, túraútvonalak, tanösvények 80% kialakítása, fejlesztése - nem vállalkozási célú tevékenység Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése, ennek részeként látogatóközpontok, túraútvonalak, tanösvények 50% kialakítása, fejlesztése vállalkozási célú tevékenység Lovas turisztikai fejlesztések 50% Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése nem vállalkozási tevékenység 80% Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése vállalkozási tevékenység 50% Kisvasút 50% Borbemutató helyek turisztikai célú kialakítása és fejlesztése 50% 21

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez Kódszám: DDOP-2.1.1/E,F-12 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. komponenshez Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.1./E A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok és iparterületek támogatása (DAOP-1.1.1./A-13, ÉAOP-1.1.1/A-13) A pályázat célja 1. Ipari parknak minısülı területek infrastrukturális

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés FELHÍVÁS Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának

Részletesebben

Kedvezményezettek. I. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok:

Kedvezményezettek. I. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok: Program neve: Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése Program kódja: DAOP-2.1.2-12 Támogatás szakmai Dél-alföldi Operatív Program iránya: A konstrukció célja az üzleti szálláshelyek szolgáltatásainak fejlesztése,

Részletesebben

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE Telephelyfejlesztés Dél-Alföldi Operatív Program - DAOP-1.1.1/E-12 Dél-Dunántúli Operatív Program - DDOP-1.1.1/D-12 Észak-Alföldi Operatív Program - ÉAOP-1.1.1/D-12 Közép-Dunántúli Operatív Program - KDOP-1.1.1/C-12

Részletesebben

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására.

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására. FELHÍVÁS tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Tehetségek Magyarországa A felhívás kódszáma: EFOP-3.2.1-15

Részletesebben

Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról

Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról Mellékletek: kivonatok pályázati felhívásokból Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszám:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszám: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Helyi és térségi

Részletesebben

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására FELHÍVÁS egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására A felhívás címe: Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 FELHÍVÁS A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 Magyarország Kormányának felhívása a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztésének

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program keretében. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. pályázati felhíváshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program keretében. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. pályázati felhíváshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. pályázati felhíváshoz Kódszám: DDOP-2007/2.1.1.A.B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására Kódszám: EAOP-2007-2.1.1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Támogatás összege. Támogatás mértéke

Támogatás összege. Támogatás mértéke Pályázati összefoglalás Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése (DAOP-2.1.2-11, DDOP-2.1.2-11, ÉAOP-2.1.2-11, ÉMOP-2.2.1-11) TERVEZET Alapvető cél A konstrukció célja a szálláshelyek szolgáltatási színvonalának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében. Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására. Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében. Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására. Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B. 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2.1.1/E-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére FELHÍVÁS a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére A felhívás címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.2-16 Magyarország

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására Kódszám: TÁMOP-4.2.3/08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására Kódszám: EUREKA_HU_13 1 TARTALOM A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3 A.1. A pályázati kiírás

Részletesebben

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések FELHÍVÁS Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések A felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu. 1. Alapvetõ cél

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu. 1. Alapvetõ cél PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz c. pályázathoz Kódszám: TÁMOP- 3.1.1-11/1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Észak-magyarországi Operatív Program. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához

Észak-magyarországi Operatív Program. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához Észak-magyarországi Operatív Program Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: EMOP-2007-2.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.13.0/15 konstrukció Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése Érvényes: 2015.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. szeptember 18. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című komponens Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a Közép-Dunántúli Operatív Program Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. szeptember

Pályázati figyelő 2011. szeptember Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i NKA Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiuma NKA Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiuma folyóirat pályázata Hazai bejegyzésű,

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéséhez Kódszám: HU07PA16-A2-2013

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15 FELHÍVÁS A mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonására az innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI tevékenységének intenzitása fokozódására. A Felhívás címe: Innovációs voucher A Felhívás kódszáma:

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 1. számú melléklet A közvetett támogatási rendszer pályázati dokumentumai 2011. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására A felhívás címe: Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN A felhívás címe: Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében A felhívás kódszáma: VEKOP-5.3.2-15 Jelen dokumentum Magyarország Kormányának felhívása

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. január 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2016. január 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Pályázati figyelő 2012. július

Pályázati figyelő 2012. július Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 kiíró Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezet Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12,

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. október

Pályázati figyelő 2011. október Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i összege mértéke Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció a 10 000 fő feletti és 20

Részletesebben

Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása

Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása (DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11) Kedvezményezettek köre Jelen kiírás

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14

Részletesebben

TOP-1.4.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ

TOP-1.4.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati összefoglaló A felhívás címe: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével A felhívás kódszáma: TOP-1.4.1-15 Rendelkezésre

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Dr. Szemes Gabriella E.M.J.V. Jogi és Szervezési Iroda képviseletében

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Dr. Szemes Gabriella E.M.J.V. Jogi és Szervezési Iroda képviseletében JEGYZŐKÖNYV Készült: Jelen vannak: Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2012. június 19-én megtartott n y í l t testületi üléséről., Benkó Dániel,, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Tanácskozási

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Ipartelepítés Dél-alföldön (DAOP-1.1.1./D-13)

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Ipartelepítés Dél-alföldön (DAOP-1.1.1./D-13) Ipartelepítés Dél-alföldön (DAOP-1.1.1./D-13) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban gyártó, valamint szolgáltató gazdasági társaságok jelentıs foglalkoztatási hatással

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

HAMAROSAN MEGHIRDETÉSRE KERÜLİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP-2009-2-2.1.1/A

HAMAROSAN MEGHIRDETÉSRE KERÜLİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP-2009-2-2.1.1/A Tisztelt Partnereink! Hosszabb szüntetet követıen ismételten szeretnénk felhívni figyelmüket néhány aktuális pályázati felhívásra. Tájékoztatjuk Önöket, hogy megkezdıdött és hamarosan befejezıdik a Határmenti

Részletesebben

Váry Éva DAOP-2.1.3-12. DARFÜ Nonprofit Kft.

Váry Éva DAOP-2.1.3-12. DARFÜ Nonprofit Kft. DAOP-2.1.3-12 Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése Váry Éva DARFÜ Nonprofit Kft. Mi is ez a tématerület? - A tuirsztikai

Részletesebben

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című (TOP-5.1.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-4.1.2/B DDOP-2009-3.1.3/C ÉAOP-2009-4.1.2/C ÉMOP-2009-4.1.2/A ÉMOP-2009-4.1.2/B KDOP-2009-5.2.1/C

Részletesebben

Egyeztetési anyag 1. változat

Egyeztetési anyag 1. változat AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Egyeztetési anyag 1. változat 2009. március 17. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia program keretében megjelenő HU-03-A1-2013 jelű Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek létesítése - már

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Komplex programmal segítendő leghátrányosabb

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) 1 ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) Amely létrejött egyrészről a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1., képviseli: Holovits Huba társulási elnök),

Részletesebben

Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése VEKOP-6.1.1-15

Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése VEKOP-6.1.1-15 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése VEKOP-6.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása az önkormányzatok, az egyházak, a nonprofit szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről A Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program tavalyi elfogadása után, a Közgyűlés 2015.

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-3.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére FELHÍVÁS A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. október 1-től Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2011. április TIOP 1. Prioritás Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. augusztus

Pályázati figyelő 2011. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 kiíró szervezet Nemzeti Fejlesztési Minisztérium "Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram" kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011

Részletesebben

FELHÍVÁS. Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására FELHÍVÁS Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására A Felhívás címe: Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A Felhívás kódszáma: VEKOP-8.3.1-16

Részletesebben

3. sz. melléklet. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

3. sz. melléklet. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 3. sz. melléklet ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei c. LHH tervezési felhívásához Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek

Részletesebben

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma:

Részletesebben

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása 8. Cselekvési terv 8.1 Az intézkedések leírása 1.) intézkedés megnevezése 2)Specifikus cél 3)Indoklás, alátámasztás A támogatható tevékenység területek meghatározása Kultúrháló közösségi terek minőségi

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

Turisztikai pályázatok az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében

Turisztikai pályázatok az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Turisztikai pályázatok az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Turisztikai pályázatok az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Jelenleg elérhető pályázati konstrukciók: ÉMOP-2.1.1/B-12

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2008. március Közreműködő szakértő:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/6/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 20-i ülésére Tárgy: Döntés a TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program A kulturális és a művészeti sokszínűség előmozdítása az európai kulturális

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására FELHÍVÁS Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A Felhívás kódszáma: VEKOP-4.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben Kódszám: TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A Tartalom

Részletesebben