PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmus Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program A kulturális és a művészeti sokszínűség előmozdítása az európai kulturális örökségen belül c. programterület Roma és nem-roma interkulturális párbeszéd elősegítése c. intézkedéséhez Kódszám: HU07PA17-B változásokkal egységes szerkezetben kezelt érvényes: március 16-tól

2 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS ALAPVETŐ FELTÉTELEI... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Pályázók köre... 6 A3. Partnerek köre... 6 A4. Rendelkezésre álló forrás és a támogatás mértéke... 7 A5. Az önerő mértéke... 7 A6. Előleg mértéke... 8 B. A PÁLYÁZAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK... 8 B1. Támogatható tevékenységek köre... 8 B1.1 Önállóan támogatható tevékenységek... 8 B1.2 Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek... 9 B1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek... 9 B.2. A projekt tartalmára vonatkozó kötelező előírások... 9 B.2.1. A projekt tartalmára vonatkozó kötelező technikai előírások... 9 B.2.2. A projekt tartalmára vonatkozó kötelező minőségi előírások B.3. Elszámolható költségekre vonatkozó előírások B.3.1. Elszámolható költségek köre B.3.2. A költségekre vonatkozó speciális szabályok B3.3 Nem elszámolható költségek B3.4. A projekt költségvetés belső korlátai B3.5. A projekt keretében elszámolható közvetett költségek B.4. Projektmegvalósítás és projektfenntartás B.5. Biztosíték nyújtásával kapcsolatos kötelezettségek B.6. A támogatás igénylése és folyósítása C. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK C.1 A pályázat befogadási kritériumai C.2 Formai kritériumok C.3 Tartalmi - szakmai értékelési kritériumok C.4 Indikátorok D. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK D.1 A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja D.2 Benyújtandó mellékletek D.3 További információk

3 D.4 Fogalomjegyzék D.5 Vonatkozó speciális jogszabályok listája D.6 Mellékletek Jelen pályázati felhívás az Általános pályázati útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok es időszakára vonatkozóan c. dokumentummal (továbbiakban: Útmutató) együtt nyújt tájékoztatást a konstrukció keretében kiírt pályázati feltételekről. Jelen konstrukcióra vonatkozó feltételeket jelen pályázati felhívás tartalmazza, mely egyes esetekben hivatkozik az Útmutatóra tekintettel arra, hogy az abban meghatározott feltételek amennyiben attól való eltérés nem megengedett jelen konstrukcióra is vonatkoznak. A pályázati felhívás és az Útmutatóban foglaltak általános információkat és szabályokat tartalmaznak, az egyes támogatott projektekre vonatkozó konkrét előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza. Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a magyar és az angol Pályázati Felhívások esetleges eltérése esetén, a magyar nyelvű verzió az irányadó. Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázati felhívás, valamint mellékletei illetve ezek dokumentumai esetén a Program Operátor (PO) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze, mert az ettől való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén a pályázat elutasításra kerülhet. 3

4 A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS ALAPVETŐ FELTÉTELEI A kulturális és a művészeti sokszínűség előmozdítása az európai kulturális örökségen belül (Program Area 17), a fenntartható helyi közösségek támogatása és a társadalmi kohézió erősítése az EGT Finanszírozási Mechanizmus fontos célkitűzése Magyarországon és 14 támogatott országban. Az EGT Alap Norvégia, Izland és Liechtenstein, mint donor országok által létrehozott finanszírozási mechanizmus. A három ország népességi és gazdasági súlya arányában járul hozzá a támogatási alaphoz. Magyarország az EGT Finanszírozási Mechanizmus keretéből 70,10 millió euró támogatásban részesül. Ezen összegből 1,7 millió euró áll rendelkezésre jelen felhívásra vonatkozólag. Magyarország kulturális öröksége nemzetközi összehasonlításban is rendkívül gazdag, elemei nemzeti és helyi identitásunk meghatározó részét képezik, alapvető fontosságúak a jólét és a gazdasági kilátások szempontjából, valamint jelentős hozzáadott értéket képviselnek a gazdasági növekedés és munkahelyteremtés terén. Ezen célok támogatásához kíván hozzájárulni az EGT Finanszírozási Mechanizmus. A programterület további célja, hogy a kulturális és a művészeti sokszínűség előmozdításán túl működő kapcsolatok épülhessenek ki a Magyarországon kulturális és/vagy a romákat felzárkóztató területeken tevékenykedő szervezetek és a donor országokban Norvégia, Izland, Liechtenstein található hasonló szervezetek között. Ennek megfelelően a pályázat keretében a donor partnerség preferált. Habár a donor partnerség nem kötelező ezen felhívás keretein belül, meg kell jegyezni, hogy azon projekt, amely donor partner közreműködésével valósul meg azzal a céllal, hogy erősödjenek a bilaterális kapcsolatok a donor, illetve a kedvezményezett állam kulturális szereplői között a pályázatok értékelése során előnyben részesül. A1. Alapvető cél Immáron öt éve, hogy Magyarország 2011 első felében az Európai Unió Tanácsának soros elnökségi feladatait látta el és annak egyik fő feladataként az ún. romastratégia megalkotását tűzte ki célul. A 2011 novemberében elfogadott Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (a továbbiakban NTFS) azonosította a mélyszegénységben élők és azon belül is a romák arányát az országban: Minden harmadik ember (kb. 3 millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A romák nagy többsége, mintegy ezren (összlétszámuk a becslések alapján kb. 750 ezer) ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. A fentiek alapján tehát a roma közösség nem csak a legnagyobb nemzetiség, de a több évtizedes társadalmi leszakadási mechanizmusok miatt roma nemzetiségű a mélyszegénységben élők jelentős része is. Az oktatás és foglalkoztatás területein érzékelhető jelentős lemaradás és a többségi társadalomba történő beilleszkedés nehézségei mind a roma, mind a nem-roma társadalom tagjaiban elégedetlenséget szülnek, mindennaposak a problémák feldolgozatlanságából adódó konfliktusok, a feszültségek egyre szélsőségesebb megnyilvánulási formákat öltő kitörései. Csak gazdasági, szociális intézkedésekkel nem lehet elérni a társadalmi elfogadást, békés egymás mellett élést, a romák társadalmi felzárkóztatását. A társadalmi befogadás és 4

5 esélyteremtés hatékony eszköze a másik közösség életének, értékeinek, kultúrájának megismerése valamint közös alkotási, képzési fórumok kialakítása. Az európai köz- és szakpolitikák elismerik a kultúra értékteremtő társadalmi kohézióerősítő szerepét. Az NTFS stratégiai terve ennek szellemében határoz meg átfogó célokat és ahhoz kapcsolódó konkrét feladatokat a kultúra területén. Jelen felhívás alapvető célja a mai magyar társadalomban tapasztalható feszültségek enyhítése, a roma és nem-roma emberek, csoportok közötti interkulturális párbeszéd elősegítése, az előítéletek mérséklése workshopok, rendezvények olyan innovatív, és/vagy alternatív kulturális termékek, és tevékenységek megvalósítása révén, melyek egyúttal erősítik a helyi közösségek identitását és javítják a kultúrához való hozzáférést is. A felhívás a semmit rólunk, nélkülünk elvre támaszkodva olyan partnerségi együttműködéseket szorgalmaz, amelyek kialakításában a roma közösségek kezdeményezői, társ-irányítói vagy aktív résztvevői szerepet vállalnak. Fontos prioritás a leszakadással veszélyeztetett térségekben, területeken élő roma közösségek elérése, kimozdítása, illetve az ilyen közegekben létrejövő értékek megismertetése a többségi társadalommal. Az egy helyen élő roma és nem-roma csoportok kölcsönös megértésének javítása, a mindennapi együttélés nehézségeinek a kultúra eszközrendszerén keresztül történő közös feldolgozása, feloldása kiemelt cél. A nem-roma szakmai szervezetek is a pályázat keretében támogatást nyerhetnek tudásuk, tapasztalatuk megosztására, a kultúra eszközrendszere által a roma és nem-roma közösségek együttes fejlesztésére. A2. Részcélok - A roma és nem roma társadalmi csoportok közötti megértés, párbeszéd, együttműködés előmozdítása kulturális tevékenységek megvalósításán keresztül. - A roma emberek, közösségek művészeti alkotásokon, kreatív folyamatokon keresztüli önkifejezésének elősegítése. - A fenti területeken létező jó gyakorlatok adaptálása, elterjesztése, illetve új, az adott közegben innovatív eljárások kifejlesztése. - Kulturális sokszínűség erősítése, a roma és nem-roma interkulturális párbeszéd mélységének erősítése, illetve minél szélesebb körben való megvalósítása. - A tevékenységek, programok tervezése során széles körű partnerségi bevonás megvalósítása. - Hátrányos helyzetű térségek és/vagy hátrányos helyzetű célcsoportok bevonása a tevékenységek megvalósításába. - Az interkulturális párbeszéd kialakítása és megszilárdítása a programok rendszeres, gyakori és minél hosszabb ideig történő megvalósításával. - A roma közösségek mellett élő, a kulturális javakhoz szintén csak korlátozottan hozzáférő célcsoportok egyidejű megszólítása. 5

6 A3. Pályázók köre Jelen felhívás keretében a kultúra, művészet és/vagy hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása terén releváns tapasztalattal rendelkező, nem kormányzati (NGO) 1 magyarországi székhellyel rendelkező szervezetek pályázhatnak: - Szövetség, és más egyesületi formák (GFO 521,528,529) - Alapítvány (GFO 563,565,569) - Nonprofit gazdasági társaságok (GFO 572,573,575,576) - Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599) Felhívjuk a pályázók figyelmét a következőkre: A fent megjelölt szervezetek közül csak azok pályázhatnak, amelyek a Regulation 1.5 m) pontjában (a nem kormányzati szervezet fogalma) meghatározott feltételeknek megfelelnek. A pályázat befogadásánál a pályázó szervezet GFO kódja kerül vizsgálatra. A kultúra, művészet és/vagy hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása terén szerzett releváns tapasztalatot a pályázati űrlapon kérjük kifejteni, mely a tartalmiszakmai értékelés során kerül vizsgálatra. A4. Partnerek köre A projektek megvalósítása során lehetőség van egy vagy több partner bevonására. A partner lehet: - támogatásban részesülő, önálló költségvetéssel rendelkező partner - együttműködő partner, amely nem részesül támogatásban és nem rendelkezik önálló költségvetéssel. Az első esetben be kell mutatni, a partnerre eső költségeket és támogatási igényt. A pályázatban indokolni kell a partnerválasztást, a projekt céljai és elvégzendő feladatai tükrében, a pályázathoz csatolni szükséges a partner szándéknyilatkozatát vagy a partnerségi megállapodást. A projektben partnerként Magyarországon vagy a donor országokban (Izland, Liechtenstein, Norvégia) székhellyel rendelkező szervezetek vehetnek részt az alábbi kritérium szerint: 1. Magyarországi partnerek esetében a lehetséges szervezeti formák megegyeznek az A3. pontban megadott lehetséges szervezeti formákkal (GFO kódok). A partnerek esetében nem elvárás a kultúra, művészet és/vagy hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása terén szerzett releváns tapasztalat. Donor projekt partnerek olyan a donor államokban székhellyel rendelkező állami vagy magánintézmények, valamint nem kormányzati szervezetek lehetnek, melyek aktívan és hatékonyan vesznek részt a projektmegvalósításban. Donor projekt partnerek kulturális, művészeti vagy társadalmi célja megegyezik a projektgazdáéval, melyet a projekt végrehajtása során megvalósítanak. 1 Az NGO Regulation 1.5 m) pontjában meghatározott definíciója szerint 6

7 A5. Rendelkezésre álló forrás és a támogatás mértéke A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg EUR, azaz Ft (tervezési árfolyam 303,7 Ft/EUR). Jelen felhívás támogatási forrását az EGT Finanszírozási Mechanizmus és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A pályázat keretében működési támogatásnak nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli támogatás az Európai Bizottság SA (2012/N) számú döntésének megfelelően kulturális célú támogatás jogcímén folyósítható. Jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: minimum maximum EUR ( Ft) EUR ( Ft) A tevékenységek támogatása esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek arányában 90%. A projekt összes elszámolható költségére vetített maximális intenzitás nem haladhatja meg a megítélhető maximumot. A6. Az önerő mértéke Jelen felhívás keretében megvalósítandó projektekhez az A5. pont értelmében minimálisan az elszámolható költség 10%-ának megfelelő, az Útmutató 4.2. fejezetében meghatározott módon támogatástól mentes önerőt szükséges biztosítani. Független non-profit szervezetek esetén (amelyek nem tartoznak sem központi állami, sem regionális szervhez, sem önkormányzathoz, sem egyházhoz) az önkéntes munka is figyelembe vehető önerőként. Ebben az esetben az önkéntes munka az Útmutató 4.2. fejezetének rendelkezései alapján a következők szerint kerül beszámításra: 1 óra önkéntes munka értéke az aktuális magyarországi minimálbér 1/160 része. Az Elszámolhatósági útmutató 4.5. fejezetében leírtaknak megfelelően a projekt költségvetésének tartalmaznia kell a természetbeni hozzájárulás értékének meghatározását alátámasztó kalkulációt, továbbá a projekthez kapcsolódó munkával töltött idő igazolására munkaidő-nyilvántartás vezetése szükséges. 7

8 A évi LXXXVIII. törvény alapján értelmezett közérdekű önkéntes tevékenység 2 önkéntes jogviszony keretében végezhető, amely a fogadó szervezet és az önkéntes között megkötött önkéntes szerződéssel jön létre. Az önkéntes szerződésben meg kell határozni: a közérdekű önkéntes tevékenység tartalmát, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helyét, a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó időt és a pihenőidőt, valamint azokat a törvény szerinti juttatásokat, amelyeket az önkéntesnek biztosítanak, és rendelkezni kell azokról az önkéntes szerződés megszűnésének esetére is. A közérdekű önkénteseket fogadó szervezeteknek be kell jelentkezniük az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Esélyteremtési Főosztály nyilvántartásába. ( Az önkéntes munka az önerő legfeljebb 50%-áig elszámolható. A7. Előleg mértéke Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású projektelemekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 75 %-a. B. A PÁLYÁZAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK B1. Támogatható tevékenységek köre A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható. B1.1 Önállóan támogatható tevékenységek A jelen pontban felsorolt tevékenységek közül a roma és nem-roma interkulturális párbeszéd elősegítése érdekében legalább egy tevékenység kötelezően választandó: 1) kulturális termékek létrehozása a színház, tánc, zene, irodalom, film, fotó, festészet, szobrászat, kézművesség, installációk, dizájn, utcai művészetek és ezek bármilyen variánsa műfajában és azok elérhetővé tétele a célcsoport számára a 2. pontban foglalt események által. 2) kulturális események (pl. előadások, kiállítások) szervezése, lebonyolítása a célcsoport számára. 3) Nem formális tanulási alkalmak, informális tapasztalat- és ismeretátadási módszerek kifejlesztése és/vagy alkalmazása (pl. művészetpedagógia, művészetterápia, stb.) és azok elérhetővé tétele a célcsoport számára a 2. pontban foglalt események által az 1. pontban felsorolt tárgykörök eszközkészletének felhasználásával. 2 Közérdekű önkéntes tevékenységen egy adott fogadó szervezetnél a törvényben meghatározott tevékenységi körben ellenszolgáltatás nélkül végzett munkát értjük. 8

9 B1.2 Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek 1) Az alkotásokhoz, eseményekhez kapcsolódó tudásmegosztó, kommunikációs platformok (fizikai terek, nyomtatott és online felületek) kialakítása és fenntartása. B1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 1) Projektmenedzsment: A projekt megvalósításához kapcsolódó az Útmutató pontjában felsorolt tevékenységek (folyamatkövetési, pénzügyi-könyvelési, jogi, műszaki, közbeszerzési, kommunikációs szakértői tevékenység), beleértve a donor partnerekkel közös Magyarországon vagy donor országban megvalósuló bilaterális tevékenységeket is. 2) Nyilvánosság biztosítása az Útmutató pontjában foglaltak szerint. 3) Projektszintű könyvvizsgálat 50 millió Ft projektméret felett kötelező, más esetben opcionális. Az egyes nagyobb kötelező tevékenységek kisebb szakmai tevékenységekre tagolódnak, amelyek összetétele projektenként változhat, de minden esetben szükségesnek és indokoltnak kell lenniük a projekt megvalósításához. B.2. A projekt tartalmára vonatkozó kötelező előírások A pályázat szakmai tartalmának minden pontban meg kell felelnie a C.3. pontban található előírásoknak. Amennyiben a tartalma nem minden pontban egyezik meg, úgy a pályázat elutasításra kerül, kivéve ha az adott pontban eltérést enged az előírás. B.2.1. A projekt tartalmára vonatkozó kötelező technikai előírások 1) A projektnek Magyarországon kell megvalósulnia, kivétel ez alól a kétoldalú együttműködés keretében, donor országban megvalósuló szakmai tevékenység, szakmai programokon való részvétel. 2) A pályázónak igazoltan legalább egy teljes lezárt működési évvel kell rendelkeznie. 3) A projektmenedzsmentet ellátó személyeknek legalább ezen személyek egyikének meg kell felelnie minimálisan az alábbi feltételeknek, egy személy több feltételt is teljesíthet: legalább 3 év tapasztalat projektek pénzügyi lebonyolítása terén. legalább 3 év tapasztalat projektmenedzsment terén. Amennyiben a projektmenedzsmentet ellátó feladatokat a pályázó külső szolgáltatás igénybevételével kívánja ellátni, abban az esetben a beszerzés során támasztani kívánt minimumkövetelményeket szükséges a pályázatban szerepeltetni, amelyeknek minimálisan tartalmazniuk kell a fenti követelményeket. 9

10 4) A projektnek egyértelműen megnevezett szakmai vezető irányításával kell megvalósulnia, akinek a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásával kapcsolatos kulturális, művészeti vagy szociális területen végzett 3 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. A szakmai vezető önéletrajzát kérjük csatolni a pályázathoz, továbbá a releváns tapasztalatot a pályázati űrlap szöveges cellájában szükséges részletesen kifejteni. 5) Az elektronikus pályázati űrlapon megfelelően be kell mutatni, hogy az esélyegyenlőségi (fogyatékkal élők, ellátás hiányos térségben élők, kirekesztéssel érintett társadalmi csoportok), a környezettudatossági és a jó irányítási szempontok hogyan érvényesülnek a pályázó szervezetben és a projektben. Az Útmutató 3.4 pontjában foglaltak betartása szükséges, más esetben az értékelés a pályázat bírálata során támogatási feltételeket írhat elő a pályázó részére. 6) Amennyiben releváns, a pályázónak a pályázat beadásakor rendelkeznie kell hatályos jogerős építési engedéllyel, amelyet az elektronikus pályázói felületen a pályázathoz csatolnia szükséges. 7) Amennyiben a projekt tartalmaz építési tevékenységet, úgy a projekt által érintett ingatlannak minden esetben per- és igénymentesnek kell lennie, ez alól kivételt képez a projekt megvalósításához és fenntartásához megfelelő szolgalmi jog. 8) Amennyiben a projekt tartalmaz építési tevékenységet, a fejlesztéssel érintett ingatlan a következő tulajdonviszonyokkal rendelkezhet, amelyet a pályázat beadásakor kell igazolnia: a) A pályázó kizárólagos tulajdonában van. b) A fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a pályázó tulajdonában vagy nem a pályázó kizárólagos tulajdona, és az ingatlan a projekt megvalósulásáig a pályázó kizárólagos tulajdonába kerül (ingatlan vásárlás, átadás). c) A fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a pályázó tulajdonában vagy nem a pályázó kizárólagos tulajdona, és az ingatlan vagy ingatlanhányad nem kerül a pályázó tulajdonába a projekt megvalósulásáig, de a projekt megvalósításához és a megvalósítást követő fenntartási kötelezettségek teljesítéséhez a pályázó megfelelő jogosultsággal rendelkezik az ingatlannal kapcsolatosan (bérlet, használat, vagyonkezelési vagy haszonbérleti szerződés). B.2.2. A projekt tartalmára vonatkozó minőségi előírások 1) A projekt során a kultúra eszközrendszerén keresztül az interkulturális párbeszéd megvalósítása, a célcsoport nem szokványos módon történő bevonása, újszerű, innovatív módszerek, eszközök alkalmazása és kulturális események sorozatának alkalmazása és megvalósítása kötelező. 2) A párbeszédben a roma és nem-roma közösség tagjai egyenrangúan, partnerként vesznek részt. A párbeszédnek aktív és proaktív elemei is vannak, egyik oldal sem lehet passzív szemlélője az eseményeknek. 10

11 3) A párbeszéd során a roma integráció 10 közös alapelvéből 3 az alábbiak érvényesítése is kötelező: kifejezett, de nem kizárólagos célba vétel, interkulturális megközelítés, a civil társadalom részvétele, a romák aktív részvétele. 4) A pályázónak az alábbi aspektusok figyelembe vétele ajánlott, de nem kötelező jellegű a projekt tervezése és megvalósítása során, mely témák közös feldolgozására irányulhat a projekt: gyűlöletbeszéd, rasszizmus, kirekesztés, emberkereskedelem. 5) A tevékenységek tervezése és megvalósítása során alapkövetelmény, hogy a projekt összeállításába és a megvalósításhoz kapcsolódó egyeztetésekbe közvetlenül bevonásra kerüljenek romák és nem romák egyaránt. Ez történhet az A2 fejezetben felsorolt partneri megállapodások által, vagy magánszemélyek bevonásával, amit a pályázati űrlapon kérünk bemutatni. 6) A pályázónak kötelező meghatároznia és bemutatnia a tervezett tevékenységek által elérendő, megszólítandó célcsoportot. 7) A projektnek a fenntartható párbeszéd megvalósítását kell elősegítenie, ennek megfelelően legalább 6 hónapos megvalósítási időszak elvárt, mely időszak alatt a projekt elemeinek rendszerességén keresztül biztosítani kell a program folyamatosságát. 8) A társadalmi elfogadtatás elősegítése érdekében javasolt továbbá a tervezés során a releváns szakmai szervezetek (pl. nemzetiségi önkormányzatok, oktatási és művelődési intézmények, roma vonatkozású szervezetek, közösségek) és a megvalósítás során a lakosság bevonása is. A szempont kizárólag előnyt jelentő, nem kizáró feltétel. 9) A projekt eredményeként kötelező a záró szakmai beszámolón túl - egy összefoglaló értékelés készítése, melyben szükséges kitérni a megvalósítást követően a tevékenységek eredményeinek összegyűjtésére, hatásainak bemutatásaira és a megvalósítók értékelésére célcsoporttól érkező észrevételek figyelembe vételével. Az értékelés közzététele is 1 évig, az internetes felületen kötelező. 10) A pályázat megvalósításával összefüggésben rendezett eseményeket, jellegüktől függően részben vagy egészben, továbbhasznosításra is alkalmas mozgó- és állókép formájában archiválni szükséges. Mozgókép esetében az archiválás minőségének minimális technikai követelménye a HD minőség. A mozgó- és állókép archiválás anyagait DVD lemezen digitálisan rögzített formában kérjük, a hozzájuk kapcsolódó felhasználási nyilatkozatokat papíralapon is kérjük elhelyezni a pályázat elszámolási dokumentumaiban, a szakmai beszámoló részeként. Az archiválási költségeket a benyújtandó pályázat költségvetésében a kedvezményezett a megvalósítás költségei között elszámolhatja. 11) Amennyiben az önállóan támogatható tevékenység megvalósításához a pályázó ingatlanhoz kapcsolódó költségeket is tervez elszámolni (vásárlás, felújítás, átalakítás, fejlesztés) kötelező a pályázati űrlapon megadottak alapján igényfelmérés és kihasználtsági terv kidolgozása az alábbiak szerint: 3 romák társadalmi befogadásának 10 közös alapelvét először az Európai Roma Platform április 24-i ülésén terjesztették elő. Ezeket a június 8-i tanácsi következtetések melléklete tartalmazza. 11

12 a) szükséges meghatározni és bemutatni az ingatlan tervezett funkcióját és annak vonzáskörzetét (ez lehet a település vagy több település, vagy nagyobb város esetén városrész is). b) szükséges az adott funkció kialakításához igényfelmérés és a kihasználtsági terv elkészítése is. - Az igényfelmérés során az adott funkció által érintett célcsoport igényeinek felmérése történik meg, ill. megtörténik az azonos vagy hasonló funkciót ellátó intézmény, szolgáltató feltérképezése, tevékenységének elemzése, valamint a tervezett új tevékenységhez való illeszkedésének, kiegészítő jellegének bemutatása. Az elemzés módszertanát (kérdőíves felmérés, fókuszcsoportos felmérés, interjúk, stb.) a pályázati űrlapon kell bemutatni. Amennyiben kérdőíves felmérésre is sor kerül, törekedni kell arra, hogy az adatgyűjtés a célcsoportra nézve legalább nem és korcsoport tekintetében reprezentatív legyen. Az igényfelmérés elkészítésének szempontjait a pályázati űrlap tartalmazza. - A kihasználtsági tervnek kell tartalmaznia, hogy jelen pályázat keretében milyen típusú programok milyen és nagyságrendileg mekkora célcsoportok igényének kielégítésére alkalmasak, illetve a fennmaradó idősávban milyen használati lehetőségek merülnek fel az ingatlannal kapcsolatban. A kihasználtsági terv elkészítésének szempontjait a pályázati űrlap tartalmazza. 12) A projekt eredményeként létrehozott infrastrukturális fejlesztés esetében fontos szempont a fenntarthatóság, ezért a pályázatban szükséges bemutatni a bevételeket (beleértve a fenntartói hozzájárulásokat) és a tervezett üzemeltetési költségeket. A projekt eredményeként keletkező minden bevételt a létrejött fejlesztés működtetésére, fenntartására kell fordítani. B.3. Elszámolható költségekre vonatkozó előírások B.3.1. Elszámolható költségek köre Jelen fejezetben kerülnek meghatározásra a felhívás keretében elszámolható költségek típusai. A pályázatok tervezése során kizárólag a jelen dokumentumban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként. Kizárólag a támogatói döntés után felmerülő alábbi költségsorokon feltüntetett költségek számolhatóak el. 12

13 Kulturális termékek létrehozása Kulturális események szervezése, lebonyolítása Tanulási alkalmak, módszerek kifejlesztése és/vagy alkalmazása Tudásmegosztó platformok kialakítása és fenntartása. Projektmenedzsment Nyilvánosság Könyvvizsgálat Elszámolható költségek 11. Immateriális javak x x x x x 12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni x x x x értékű jogok 13. Műszaki berendezések, gépek, x x x járművek 14. Egyéb berendezések, felszerelések, x x x járművek 51. Anyagköltség x x x x x x 52. Igénybe vett szolgáltatások x x x x x x x 53. Egyéb szolgáltatások költségei x x x x x x x 54. Bérköltség x x x x x 55. Személyi jellegű egyéb kifizetés x x x x x 56. Járulékok x x x x x 57. Értékcsökkenés x x x x x Le nem vonható ÁFA x x x x x x x Tartalék x x x x A projekt keretében történő beruházások eredményét (épületek, eszközök, immateriális javak) kizárólag a projektgazda aktiválhatja. Projektpartnerek esetében kizárólag a következő típusú költségek számolhatóak el a fenti mátrixnak megfelelően: - Egyéb berendezések, felszerelések projekt megvalósítási idejével arányos értékcsökkenése - Anyagköltség - Igénybevett szolgáltatások - Egyéb szolgáltatások - Bérköltség - Személyi jellegű egyéb kifizetések - Járulékok - Le nem vonható ÁFA B.3.2. A költségekre vonatkozó speciális szabályok Jelen fejezet csak néhány speciális esetre hívja fel a figyelmet. Az elszámolható költségekre vonatkozó részletes szabályozást az Útmutató 1. sz. mellékletét képező Elszámolhatósági útmutató tartalmazza. Azokban az esetekben, amelyekben a Felhívás az Útmutatótól eltérő feltételeket fogalmaz, ott a Felhívás előírásait szükséges követni. 13

14 1. Projektmenedzsment keretében elszámolható költségekre vonatkozó speciális szabályok: A támogatói döntés meghozatalát követően a projekthez kapcsolódó szükséges háttértanulmányok, kutatási dokumentációk, szakvélemények elkészítése és elkészíttetése, kiviteli tervek, közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása a projektmenedzsment tevékenység keretében számolhatók el. 2. Eszközbeszerzésre és immateriális javak beszerzésére vonatkozó előírások: Felhívjuk a figyelmet arra, hogy eszközök és immateriális javak beszerzési költsége az alábbiak szerint számolható el: Új, egyenként minimum Ft értékű eszköz és immateriális jószág esetén az eszköz teljes beszerzési értéke az alábbi esetekben számolható el: ha az eszközt a projekt során szerzik be és a projekt fizikai megvalósítása után kizárólag és igazolhatóan a projekt céljaihoz kapcsolódó tevékenységekre használják. ha a próbaüzemet követően az eszköz üzembe helyezése a projekt fizikai befejezése előtt történik meg és az eszköz használata a projekt zárását követően is biztosított Ha nem kizárólag a projekt céljaira kerül felhasználásra az eszköz, akkor a jogszabályok alapján megállapított és a számviteli politikában rögzített a projekt időtartamával arányos és a projektmegvalósítás arányában való igénybevétel alapján számított értékcsökkenés számolható el. A támogatható eszközöknek és immateriális javaknak meg kell felelniük a következő feltételek mindegyikének: kizárólag a támogatott feladat ellátásában használhatóak fel, leírható eszközöknek kell tekinteni, piaci feltételek mellett harmadik nem projekt partner és nem a számviteli törvény szerint kapcsolt vállalkozásnak tekinthető féltől kell megvásárolni. 3. A projektben közreműködő személyekhez kapcsolódó költségekre vonatkozó előírások: A projekt keretében foglalkoztatott munkatársaknak a projekt megvalósításában való közvetlen közreműködésre fordított munkaidejével arányos része számolható el. A bérek a nemzeti jogszabályok (adó, társadalombiztosítás stb.) szerint fizetendő adókkal és járulékokkal együtt számolhatóak el. 4. Közös használatú, vagy nem támogatható tevékenységeknek helyt adó helyiségek, épületrészek költségeinek arányosítása: Amennyiben a beruházással érintett ingatlan helyet ad jelen felhívás keretében fejleszteni kívánt ellátáson túl egyéb szolgáltatásoknak vagy funkciónak, az alábbi módon szükséges az építési, felújítási és kapcsolódó szolgáltatási költségeket arányosítani: A közös használatú, mindkét funkcióhoz kapcsolódó ingatlanrészekre (pl. külső homlokzat, tető, külső tér, fűtésrendszer) jutó kivitelezési költségek elszámolhatóak a felhívás szerint támogatott szolgáltatás- / ellátás-nyújtás helyiségének/helyiségeinek alapterülete szerint, 14

15 tehát az elszámolható, támogatható épületrész, és a nem elszámolható épületrész nettó alapterületének (m2) arányában. Közös használatú helyiségre, épületrészre jutó elszámolható költség számítása: támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség m2 / támogatható+nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség m2 (közös helyiségek nélkül). Pl. támogatható helyiség: 30 m2, nem támogatható helyiség: 50 m2, közös helyiség: 20 m2. Közös helyiségre jutó elszámolható költség: 30/(30+50)= 0,375, a közös használatú helyiségre jutó költség 37,5%-a számolható el. A m2 alapú arányosítás nem vonatkozik a fejleszteni kívánt tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabály vagy hatóság által előírt, adott tevékenységhez kötelezően kapcsolódó fejlesztésekre. Az arányosítás minden kivitelezési költség tekintetében kötelezően alkalmazandó, beleértve a szolgáltatások igénybevételének (pl. műszaki ellenőrzés) és az építés költségeit is: ezek a költségek jelen felhívás keretében a fenti százalékos aránynak megfelelően számolhatók el. 5. Útiköltségek elszámolására vonatkozó szabályok: Az útiköltségek az igénybevett szolgáltatások között számolandóak el a következők szerint: a projekthez való hozzájárulás mértékéig tömegközlekedési eszközök igénybevétele hivatali gépkocsi használata a megtett kilométerek alapján a tényleges benzinköltség/ vagy az NAV által közzétett elszámolható üzemanyag költség és a kilométerenkénti adómentes térítés figyelembe vételével számolhatók el. Külföldre repülőgéppel történő utazás esetén turista osztályú repülőjegy igénybevétele, valamint a reptéri illeték számolható el. Külföldre utazás esetén az utasbiztosítás költsége elszámolható. Az osztályokba sorolt tömegközlekedési eszközök esetében 1. osztályú eszköz igénybevétele nem elszámolható! A szállás költségek az igénybevett szolgáltatások között számolandóak el. A kedvezményezett a szállás költségek (belföldi és külföldi utazások esetén egyaránt) elszámolása esetén legfeljebb 3 csillagos szállodát vehet igénybe. Amennyiben ez nem megoldható, illetve a kiküldetés megkívánja, illetve a magasabb kategóriájú szállás megfelelően igazolhatóan költséghatékonyabb, akkor magasabb kategóriájú szállás is igénybe vehető. A konferenciákon, workshopokon, tanulmányutakon, találkozókon való részvétel esetén regisztrációs díj, arányos napidíj és járulékai számolhatóak el. B3.3 Nem elszámolható költségek Jelen felhívás keretében nem számolható el semmilyen, az Útmutató 1. sz. mellékletét képező Elszámolhatósági útmutató 3. Nem elszámolható költségek köre című fejezetben felsorolt költségtípus. A pályázati felhívás keretében nem elszámolható költség továbbá: jármű beszerzése műtárgy beszerzése új ingatlan építés 15

16 B3.4. A projekt költségvetés belső korlátai A projekt költségvetésének összeállítása során figyelembe kell venni az alábbi, a projekt összes elszámolható költségének arányában meghatározott százalékos korlátokat. A korlátok egyes esetekben a nagyobb kötelező tevékenységeken belüli résztevékenységekre vonatkoznak, azonban a százalékos értékek minden esetben a teljes költségvetésre értendőek 4. A százalékok felső korlátot jelölnek, kimerítésük nem kötelező és összegük nem 100%, a pályázó a költségvetés összeállításakor a korlátok figyelembe vételével maga döntheti el a költségvetés végső összetételét. Amennyiben egy költségelem nem szerepel az alábbi listában, úgy arra nincs felső korlát. Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható költségei vonatkozásában a következő belső korlátok kerülnek érvényesítésre: Költségtípus A projekt elszámolható költségei arányában számított maximális %-os korlát Projektmenedzsment költségek, azon belül: 10 % Közbeszerzés szakértői szolgáltatás 2 % Jogi szolgáltatások igénybevételének 0,5 % költsége Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 10% jogok Eszközbeszerzés 10% Nyilvánosság biztosításának költsége 2 % Könyvvizsgálat költsége 0,5%, donor partnerségben megvalósuló projekt esetén 3% Tartalék 5 % Költségtípus A B3.5. pontban definiáltak arányában számított maximális %-os korlát Közvetett költségek 10% A projekthez biztosítandó önrészhez számított maximális %-os korlát Beszámítható önkéntes munka 50% Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik. B3.5. A projekt keretében elszámolható közvetett költségek A projekt megvalósításához közvetett módon kapcsolódó olyan költségek, amelyek a projekt sikeres lebonyolítását segítik elő. Ezen belül elszámolható közvetett költségként az elszámolható közvetlen költségek alvállalkozói költségekkel és harmadik személy által rendelkezésre bocsátott és nem a 4 Kivéve a beszámítható önkéntes munka költségét és a közvetett költségeket, amely a projekthez biztosítandó önrészhez, illetve a 3.4 pontban definiált arányban kerülnek meghatározásra 16

17 Projektgazda vagy a Projektpartner székhelyén és telephelyén használt erőforrások költségeivel csökkentett összegének maximum 10 %-át kitevő általány összeg. (Tehát az általános közvetett költségre maximálisan elszámolható 10% vetítési alapját az alábbi költségkategóriák képezik: 51. Anyagköltség; 54. Bérköltség; 55. Személyi jellegű egyéb kifizetés; 56. Járulékok, amennyiben a fenti feltételnek megfelelnek.) Az általános költségek körébe tartoznak a közműdíjak, bérleti díjak, telefon, internet, postai díjak, biztosítás, takarítás, karbantartás, az elkülönített bankszámlára vonatkozó számlavezetési díj és az irodaszerek költségei. Az általános költségekre vonatkozó egyéb előírásokat az Útmutató tartalmazza. B.4. Projektmegvalósítás és projektfenntartás A projekt kizárólag a támogatói döntést követően kezdhető meg. A projektmegvalósítás időtartama jelen felhívás keretében a projekt fizikai megvalósítására a projektgazdának a projekt megkezdésétől - amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, akkor a Támogatási Szerződés hatályba lépésétől - számítva legalább 6 hónap és legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésére. A projekteket minden esetben legkésőbb április 30-ig megvalósítani szükséges az Útmutató pontjának megfelelően. A Program Operátor a projektmegvalósítás véghatáridejének meghosszabbítását kezdeményezi a donor félnél, tekintettel a donorok által meghatározott feltételekre. Amennyiben a donorok engedélyezik a hosszabbítást a jelen felhívás keretén belüli projektek esetén, úgy a véghatáriő április 30-ra módosul. A Program Operátor a Végrehajtó Ügynökségen keresztül értesíti a nyertes pályázókat a projektmegvalósítás véghatáridejének meghosszabbításáról, miután megkapta a donor fél jóváhagyását. (A donor fél döntése a Program Operátor és a Nemzeti Kapcsolattartó hosszabbítás iránti kérelmét követi.) A pályázó vállalja, hogy a projektben megvalósuló eseményeket, rendezvényeket, kiállításokat, programokat digitális formában (mozgókép, fotó, hang) rögzíti és a projektzárástól számított 1 évig azok internetes felületen történő elérhetőségét biztosítja. A projekt eredményeként kötelező egy összefoglaló értékelés készítése, melyben szükséges kitérni a megvalósítást követően a tevékenységek eredményeinek összegyűjtésére, hatásainak bemutatásaira és a megvalósítók értékelésére a célcsoporttól érkező észrevételek figyelembe vételével. Az értékelés közzététele is 1 évig, az internetes felületen kötelező. Amennyiben a projektben kulturális termék létrehozása történik és/vagy infrastrukturális tevékenységet tartalmaz a pályázó a projekt befejezésétől számított 5 évig, a támogatással létrehozott eredményeket, - különösen a projekt keretében vásárolt, létrejött, felújított ingatlant és beszerzett, alkotott eszközöket a pályázatban vállalt szakmai tartalommal, a projekt céljaival összhangban változatlanul fenntartja. B.5. Biztosíték nyújtásával kapcsolatos kötelezettségek Jelen pályázat keretében az Útmutató 4.3 pontjának megfelelő inkasszó nyújtása kötelező. 17

18 B.6. A támogatás igénylése és folyósítása Jelen felhívás keretében szállítói finanszírozás nem biztosított, kizárólag utófinanszírozás valósulhat meg. Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy jelen Felhívás keretében a projekt költségvetését forintban szükséges meghatározni, valamint a támogatás elszámolása is forintban történik. A támogatás igénylésére és folyósítására vonatkozóan továbbá az Útmutató pontjának rendelkezései irányadóak. 18

19 C. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK Ha a projekt űrlapot a felhívásban foglaltaknak megfelelően kizárólag online nyújtották be és a kötelezően papír alapon csatolandó cégszerűen aláírt nyilatkozat hiányzik, a küldemény nem minősül pályázatnak, ebben az esetben a benyújtott elektronikus pályázatok vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. Jelen felhívásban egyfordulós, egyszakaszos bírálati folyamat keretében történik a pályázatok elbírálása, a Felhívás D1. pontjában meghatározott határidőig benyújtott pályázatok egyszerre kerülnek értékelésre és az értékelői pontszámok rangsorolása alapján kerül sor döntéshozatalra. A kiválasztási folyamattal kapcsolatos további információk az Útmutató 5.2. pontjában találhatóak. C.1 A pályázat befogadási kritériumai Befogadási kritérium Igen Nem A Projektgazda a támogatásra jogosultak közé tartozik. A Projektpartner a támogatásra jogosultak közé tartozik. (amennyiben releváns) A pályázatot, illetve az elektronikus pályázati űrlap benyújtását követően nyomtatható nyilatkozatot postai úton a pályázati felhívásban megjelölt módon és határidőig nyújtották be. A postai úton benyújtott nyilatkozat a képviseletre jogosult személy által került aláírásra. A projekt megvalósítás időtartama, illetve a megvalósítás záró dátuma összhangban van a pályázati felhívás szerinti határidővel. A pályázati űrlapot a pályázati felhívásban meghatározott nyelven (magyar) töltötték ki. Az igényelt támogatás összege eléri a minimálisan igényelhető támogatást és nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatást. Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a fenti feltételeknek, a Végrehajtói Ügynökség (továbbiakban VÜ) azt befogadja, és formailag értékeli. A VÜ a benyújtási határidőtől számított 3 napon belül írásban tájékoztatja a támogatást igénylőt a pályázat befogadásáról, vagy ha a befogadási kritériumoknak nem felelt meg, úgy a pályázat elutasításáról. C.2 Formai kritériumok Formai szempontok Igen Nem A benyújtott pályázati űrlap teljes körűen és formailag megfelelően kitöltött Az elektronikusan csatolt mellékletek köre teljes, illetve formailag megfelelően kitöltött 19

20 Hiányosság esetén a Projektgazdát a Végrehajtó Ügynökség 5 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás elmulasztása vagy hibás, hiányos benyújtása a pályázat formai elutasítását eredményezi. A hiánypótlásról, elutasításról vagy a formai követelményeknek való megfelelésről a projektgazda a pályázati űrlapon általa megadott e- mail címre kap értesítést. Amennyiben az értékelés bármely szakaszában kiderül, hogy a pályázat valótlan adatokat tartalmaz, az a pályázat elutasítását eredményezheti. C.3 Tartalmi - szakmai értékelési kritériumok A szakmai értékelés a tartalmi szakmai alkalmassági szempontok esetében igen/nem/ részben/nem releváns válasszal történik, amelyet nem, vagy részben válasz esetén a szakmai értékelőnek részletes indoklással kell alátámasztania. Amennyiben az adott szempontra vonatkozó információk alapján tisztázó kérdés merül fel, akkor az legalább 3 napos határidő kitűzésével kerül megküldésre a projektgazdának. Amennyiben a projektgazda a tisztázó kérdésben foglaltakat határidőre vagy felszólítást követően nem teljesíti, vagy válasza alapján továbbra sem egyértelmű a kritériumnak való megfelelés, akkor az adott szempont a rendelkezésre álló információk alapján kerül értékelésre. Amennyiben a Kötelező szakmai-tartalmi szempontok pontjai bármelyikében az értékelés nem, a szakmai értékelő további tartalmi/szakmai értékelés nélkül, 0 ponttal terjeszti elutasításra a pályázatot. A III. pontban szereplő szempontokból legalább 30 pont összegyűjtése szükséges, ellenkező esetben a pályázat elutasításra kerül. Amennyiben a pályázat elszámolható költségekre vonatkozó költségvetése nem támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, vagy nem elszámolható költségeket tartalmaz, és/vagy az igényelt támogatási intenzitás meghaladja a pályázó által igényelhető maximumot, úgy a projekt elszámolható költsége illetve a támogatás összege a szakmai értékelés során csökkentésre kerül. 20

21 I. Kötelező szakmai-tartalmi szempontok: Szempont Értékelési szempont 1. A pályázat illeszkedik a pályázati felhívás céljához. Igen/nem 2. A pályázat tartalmaz önállóan támogatható tevékenységet. Igen/nem 3. A projekt tartalmazza a kötelezően megvalósítandó tevékenységeket. Igen/nem 4. A pályázó és a donor partner (amennyiben releváns) rendelkezik releváns tapasztalattal a kultúra, művészet és/vagy hátrányos helyzetű társadalmi Igen/nem csoportok felzárkóztatása terén. 5. A pályázó és a pályázat nem tartozik az Útmutató 2.4 pontjában meghatározott kizáró okok alá. Igen/nem 6. A pályázó és a pályázat megfelel a Felhívás B2.1 pontjában meghatározott kötelező technikai előírásoknak (1.,2., 6. szempont). Igen/nem 7. MEGALAPOZOTTSÁG A célcsoport azonosítása megfelelő, a tervezett tevékenységekkel összhangban van. Igen/nem/ részben 8. A projektben tervezett tevékenységek bemutatásra kerültek. Igen/nem Bemutatásra került a célcsoport újszerű, innovatív, nem szokványos módokon történő bevonása, módszerek, eszközök alkalmazása és megvalósítása. Bemutatásra került, hogy a tevékenységek tervezése és megvalósítása során hogyan kerülnek bevonásra a roma és nem-roma közösség tagjai. Az igényfelmérés és kihasználtsági terv megfelelően kidolgozott, alátámasztja a projekt indokoltságát. MEGVALÓSÍTÁS A párbeszéd során a B2.2. fejezet 3. pontjában felsorolt roma integrációs alapelvek érvényesítése megtörténik. A projekt a programok lebonyolításához legalább 6 hónapos megvalósítási időszakot biztosít, mely időszak alatt biztosított a program rendszeressége, folyamatossága. FENNTARTHATÓSÁG A pályázat pénzügyi és szakértői fenntarthatósága biztosított, a pályázó felmérte a pályázat során keletkező bevételeket, esetleges üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségekkel azokat figyelembe vette a pályázat fenntartásában, és ezt tevékenységenként alátámasztja. MENEDZSMENT Igen/nem Igen/nem Igen/nem/rész ben/ nem releváns Igen/nem Igen/nem Igen/nem/ részben 15. A projektmenedzsment erőforrások és referenciák megfelelnek az előírásoknak. Igen/Nem 16. A szakmai vezető(k) bemutatásra kerültek és személyük/tapasztalatuk garancia lehet a projekt sikeres megvalósítására. Igen/Nem 21

22 II. Egyéb szakmai-tartalmi szempontok: Szempont A pályázat csak a jelen Felhívás B1. pontjában meghatározott támogatható tevékenységekhez igényel támogatást, valamint a pályázat tartalma megfelel az ott foglalt kritériumoknak. A pályázat minden elszámolni kívánt költsége besorolható a jelen Felhívás B3. pontjában meghatározott elszámolható költségek körébe. A pályázatban és a pályázónál a környezeti fenntarthatósági, esélyegyenlőségi és a jó kormányzás elvei megfelelően érvényesülnek. A pályázatban megfelelően bemutatásra kerül, hogy milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a pályázat megvalósulását, azok milyen valószínűséggel következhetnek be, milyen hatást gyakorolnak a pályázatra, a pályázó a kockázati tényezők kivédésére javaslatot tesz. PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS Értékelési szempont Igen/nem Igen/nem Igen/nem/ részben Igen/nem/ részben 5. A pályázat költségvetése számszakilag hibátlan. Igen/nem A pályázati felhívásban előírt, a költségvetésre vonatkozó belső arányokat / fajlagos költségkorlátokat betartották. A költségvetés a hiánypótlást követően összhangban van a költségvetést alátámasztó dokumentumokkal. A költségvetés alátámasztása teljes körű. Adott költségtételt alátámasztó dokumentumokban feltüntetett összeg megegyezik a tervezett költségtétel összegével, vagy annál magasabb. (Amennyiben a hiánypótlást követően a pályázó/pályázat ezen kritériumnak nem felel meg, úgy költségcsökkentés történik.) A költségvetés terve a pályázati űrlapban nyilatkozott ÁFA státuszának megfelelően készült. Igen/nem Igen/nem/ részben Igen/nem 9. Az egyes tevékenységekre tervezett költségek és a megvalósuló eredmények ár/érték aránya megfelelő, nincsenek túlárazott tételek. Igen/nem 22

23 III. Preferált szakmai tartalom: Ssz. Szempont Pontszám PARTNERSÉG max A bevont partnerek körében szerepel donor országbeli partner. 0/2 2. Partnerségi bevonás keretében, amennyiben a pályázat tervezéséhez szükséges/érintett szakmai szervezetek azonosítása megtörténik, valamint az előzetes szakmai egyeztetésekbe az érintett önkormányzatok, állami szervezetek, más civil szervezetek, és a helyi lakosság is szervesen bevonásra került A tevékenységek megvalósításába a releváns szervezetek bevonásra kerülnek Mindkét feltétel teljesülése esetén a magasabb pontszám adható, a pontszámok nem adódnak össze. 0/2/4 A pályázó támogatásban részesülő, önálló költségvetéssel rendelkező partnert von be a projektbe. 0/4 A pályázó egyéb szakmai partnereket von be a projektbe (együttműködő partnerek). 0/2 SZAKMAI PROGRAM max A programok a fenntartható párbeszéd elősegítését szorgalmazzák A programok gyakorisága kiemelkedő, a felépített koncepció folyamat jellegű, rendszerszerű. A pályázat koncepciója a célok, eszközök, megvalósítók és várható eredmények türkében koncepciózus, koherens egészet alkot. A célcsoport bevonása a választott közegben újszerű, innovatív, nem szokványos módon történik, módszerek, eszközök alkalmazása és megvalósítása megtörténik a projekthez illeszkedő módon. Az újszerűség/innováció a pályázó szervezet eddigi tevékenységei tükrében érvényesül Az újszerűség/innováció a tervezett tevékenységből fakad A pályázó olyan módszertant alkalmaz, amely a későbbiekben más helyekre is adaptálható, alkalmazása rendszerszerűvé tehető. 0-3 MEGVALÓSÍTÁS max A pályázó az űrlapon bemutatta, hogy megalapozott helyismerettel és célcsoportismerettel rendelkezik, és kiaknázza ezt az ismeretet a projekt sikeres lebonyolítása érdekében Az űrlapon bemutatásra kerül, hogy a pályázó és/vagy partnerei a választott helyszín esetében megalapozott helyismerettel rendelkeznek. Az űrlapon bemutatásra kerül, hogy a pályázó és/vagy partnerei a megcélzott célcsoport kapcsán releváns tapasztalattal rendelkeznek. A tevékenységek hátrányos helyzetű térségben valósulnak meg/ hátrányos helyzetűeket érnek el A tevékenységek többsége igazoltan leszakadó településrészen valósul meg. 0/3 A tevékenységek többsége hátrányos helyzetű kistérségben, vagy hátrányos 0/3 23

24 településen valósul meg. A tevékenységek többsége 5000 fő alatti, nem városi rangú településen valósul meg. A tevékenységek célcsoportja azonosítottan alacsony iskolai végzettségű és kedvezőtlen munkaerő piaci helyzetű személyekből és gyermekeikből áll. 0/2 0/3 11. A programok megvalósítási időszaka hosszabb, mint a kötelező elvárás (6 hónap) 0/2/4 A programok megvalósítási időszaka legalább 8 hónap 0/2 A programok megvalósítási időszaka legalább 9 és legfeljebb 12 hónap 0/2 12. A projekt eredményeinek bemutatása, disszeminációja a nagyközönség számára elérhetővé válik. A projekt eredményeinek, előrehaladásának folyamatos bemutatása legalább megyei szinten tervezett. 0/2/4 A projekt eredményeinek, előrehaladásának folyamatos bemutatása legalább országos szinten tervezett. 0/4 0/2 Összesen 55 pont 24

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéséhez Kódszám: HU07PA16-A2-2013

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2.1.1/E-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszám:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszám: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Helyi és térségi

Részletesebben

2015. évi pályázati forduló

2015. évi pályázati forduló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) keretében Személyzeti/oktatói mobilitás egyéb, nem felsőoktatási oktatási/képzési intézmények számára (M3) 2015.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása c. pályázati

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című komponens Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 FELHÍVÁS A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 Magyarország Kormányának felhívása a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) keretében Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) 2015. évi pályázati forduló TARTALOM Tartalom...

Részletesebben

PÁ LYÁ ZÁTI FELHI VÁ S az EGT Finanszí roza si Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) kerete ben

PÁ LYÁ ZÁTI FELHI VÁ S az EGT Finanszí roza si Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) kerete ben PÁ LYÁ ZÁTI FELHI VÁ S az EGT Finanszí roza si Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) kerete ben Felso oktata si inte zme nyko zi egyu ttmu ko de si projektek TARTALOM Tartalom... 2 1. Az Ösztöndíj

Részletesebben

PÁ LYÁ ZÁTI FELHI VÁ S az EGT Finanszí roza si Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) kerete ben Szeme lyzeti/oktato i mobilita s egye b, nem

PÁ LYÁ ZÁTI FELHI VÁ S az EGT Finanszí roza si Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) kerete ben Szeme lyzeti/oktato i mobilita s egye b, nem PÁ LYÁ ZÁTI FELHI VÁ S az EGT Finanszí roza si Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) kerete ben Szeme lyzeti/oktato i mobilita s egye b, nem felso oktata si, oktata si/ke pze si inte zme nyek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a Közép-Dunántúli Operatív Program Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.C-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Legyen más a szenvedélyed! 2. Módszertani fejlesztések a drogprevenció területén c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.2.9.B-15/1

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia program keretében megjelenő HU-03-A1-2013 jelű Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek létesítése - már

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. tervezési felhíváshoz

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. tervezési felhíváshoz VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei c. tervezési felhíváshoz Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/2 a.) tevékenységcsoport A projektek

Részletesebben

3. sz. melléklet. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

3. sz. melléklet. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 3. sz. melléklet ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei c. LHH tervezési felhívásához Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez Kódszám: KMOP-5.1.1/D2-13 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU-02--------- jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 Pályázati útmutató A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 HU08 Ösztöndíj program Tempus Közalapítvány Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez Kódszám: DDOP-2.1.1/E,F-12 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-5.5.1.B-11/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Komplex programmal segítendő leghátrányosabb

Részletesebben

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására FELHÍVÁS egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására A felhívás címe: Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Integrált helyi programok a gyermekszegénység csökkentésére c. tervezési felhívásához (A leghátrányosabb helyzetű

Részletesebben

Módosult a Védőháló a családokért című felhívás

Módosult a Védőháló a családokért című felhívás Módosult a Védőháló a családokért című felhívás Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Védőháló a családokért című (EFOP-1.2.1-15 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint: 1.2

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására A Felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése c. Kiemelt Pályázati

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016.

Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016. Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016. Tartalomjegyzék 1. A programok célja... 3 2. A pályázók köre... 3 3. A pályázatok keretében elnyerhető támogatás... 3 4. A pályázatok részletes ismertetése...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4.C-14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben FELHÍVÁS Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben A felhívás címe: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU02-2013 jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány 2. Együttműködési szándéknyilatkozat I. célterülethez 3. Együttműködési szándéknyilatkozat II. célterülethez 4. A támogatással kapcsolatban

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése A felhívás kódszáma: VEKOP-6.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 A A PROJEKTEK AZ

Részletesebben

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése FELHÍVÁS A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése A Felhívás kódszáma: GINOP 7.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010. ÉVI DECENTRALIZÁLT REGIONÁLIS KERETÉBŐL FINANSZÍROZANDÓ, A SZAKKÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM PROGRAM OPERÁTOR. Pályázati felhívás a 2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció program (HU-09) illetve

SZENT ISTVÁN EGYETEM PROGRAM OPERÁTOR. Pályázati felhívás a 2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció program (HU-09) illetve SZENT ISTVÁN EGYETEM PROGRAM OPERÁTOR Pályázati felhívás a 2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció program (HU-09) Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

1. A finanszírozás formái: 9. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ

1. A finanszírozás formái: 9. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 9. sz. melléklet A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény-

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. komponenshez Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.1./E A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda mint Szerződő Hatóság Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VII., Damjanich u. 16. szám alatti, 33514/0/A/3

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Helyi foglalkoztatási együttműködéseka megyei jogú város területén és várostérségben című (TOP-6.8.2-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást igénylők

Részletesebben

b) MÁV-START Zrt. pályázati szándékának kinyilvánítása esetén közreműködés a pályázat megírásában.

b) MÁV-START Zrt. pályázati szándékának kinyilvánítása esetén közreműködés a pályázat megírásában. 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: Beszerzési és Gazdálkodási Szervezet 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.13.0/15 konstrukció Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése Érvényes: 2015.

Részletesebben

Közvetett támogatások útmutató

Közvetett támogatások útmutató Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közvetett támogatások útmutató a Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja a DAOP-2009-5.1.2/C-09-2f-2010-0002 pályázat városrehabilitációs

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság NFFKÜ Zrt. www.norvegalap.hu www.egtalap.hu Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15 FELHÍVÁS A lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést és közbiztonság fejlesztését célzó komplex projektek megvalósítására leromlott városi területeken A felhívás címe: Leromlott városi területek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA KözOP 1-5. prioritások általános és speciális elszámolhatósági elvek 2007-2013 programozási időszak Érvényes: 2015. április 2-ától TARTALOMJEGYZÉK 1.AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG

Részletesebben

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: PEST MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-6.1.1-15

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: PEST MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-6.1.1-15 TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: PEST MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-6.1.1-15 1.2. A rendelkezésre álló forrás A rendelkezésre álló forrás legalább 70%-a bölcsődefejlesztésre fordítható a VEKOP eredményességmérési

Részletesebben

30481/2014/START számú

30481/2014/START számú 30481/2014/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S " Klf. faanyagok beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK. 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE. 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET. 22.

I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK. 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE. 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET. 22. TARTALOM I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE... 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET... 22. OLDAL IV. FEJEZET: IRAT ÉS NYOMTATVÁNYMINTÁK...

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 18-án tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 18-án tartandó rendkívüli ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 18-án tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: TOP-5.2.1-15 kódszámú, társadalmi együttműködés erősítését szolgáló

Részletesebben

FELHÍVÁS. A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására FELHÍVÁS A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására A felhívás címe: Szennyezett területek kármentesítése A felhívás kódszáma: KEHOP 3.3.0 Magyarország Kormányának felhívása az állami

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

FELHÍVÁS. a városi területek környezettudatos megújítására. A felhívás címe: Zöld város kialakítása. A felhívás kódszáma: TOP-2.1.

FELHÍVÁS. a városi területek környezettudatos megújítására. A felhívás címe: Zöld város kialakítása. A felhívás kódszáma: TOP-2.1. FELHÍVÁS a városi területek környezettudatos megújítására A felhívás címe: Zöld város kialakítása A felhívás kódszáma: TOP-2.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére városrehabilitációs

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.2.2B-15/1/Konv 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010. ÉVI DECE TRALIZÁLT REGIO ÁLIS KERETÉBŐL FI A SZÍROZA DÓ, A SZAKKÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEI EK FEJLESZTÉSRE IRÁ YULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP-2012-5.5.0/A

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP-2012-5.5.0/A Célja A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energia termelése,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-4.1.2/B DDOP-2009-3.1.3/C ÉAOP-2009-4.1.2/C ÉMOP-2009-4.1.2/A ÉMOP-2009-4.1.2/B KDOP-2009-5.2.1/C

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására FELHÍVÁS Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A Felhívás kódszáma: VEKOP-4.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztésekre című pályázati

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Vasúti járművek új hő- és hangszigetelő anyagainak szállítása tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2015. 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Bp. Keleti pu. Pécs Bp. Keleti pu. Kosice Bp. Keleti pu. Pécs Bp. Keleti pu. (EC 536/537)

Bp. Keleti pu. Pécs Bp. Keleti pu. Kosice Bp. Keleti pu. Pécs Bp. Keleti pu. (EC 536/537) Pályázati Felhívás Nemzetközi járatokban közlekedő étkezőkocsik üzemeltetési jogának 2013.06.01-jétől történő átadása tárgyú pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, egyéb elérhetősége MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése. A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.4-16

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése. A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.4-16 FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására és a mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozására A Felhívás címe: A mezőgazdasági vízgazdálkodási

Részletesebben

Kalauz a Pályázati Űrlap Kitöltéséhez. Erasmus+ Program Mobilitási projektek (KA1) Szakképzési tanulók és munkatársak mobilitása

Kalauz a Pályázati Űrlap Kitöltéséhez. Erasmus+ Program Mobilitási projektek (KA1) Szakképzési tanulók és munkatársak mobilitása Kalauz a Pályázati Űrlap Kitöltéséhez Erasmus+ Program Mobilitási projektek (KA1) Szakképzési tanulók és munkatársak mobilitása 2016. évi pályázati forduló TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése (A pályázat kódja: ROM-ISK-15) Pályázati Útmutató Készült: 2015. október 27. 1. oldal Tartalom 1. A támogatás formája és mértéke... 3 2. A pályázat benyújtására

Részletesebben

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1. FELHÍVÁS a városi barnamezős területek megújítására A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS Kőbányai Diákok Sportegyesülete 1105 BUDAPEST, Ihász u. 24. Tisztelt Ajánlattevő! A Kőbányai Diákok Sportegyesülete

Részletesebben

Alapvető cél. Támogatás összege. Támogatás mértéke. Önerő mértéke. Támogatás formája. Előleg igénylése

Alapvető cél. Támogatás összege. Támogatás mértéke. Önerő mértéke. Támogatás formája. Előleg igénylése Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése (DAOP-5.2.1/C-11., DDOP-5.1.4/A-11., ÉAOP-5.1.2/B-11., KDOP-4.1.1/A-11., NYDOP-4.1.1/A-11.) TERVEZET Alapvető cél A pályázati felhívás alapvető célja a 2000

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 FELHÍVÁS A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben a mezőgazdasági vállalkozások meglévő termékszerkezet

Részletesebben

Zárt vérvételi rendszerek beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére_af

Zárt vérvételi rendszerek beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére_af Zárt vérvételi rendszerek beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére_af Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/59 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás

Részletesebben

FELHÍVÁS. a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására. A felhívás címe: Védőháló a családokért

FELHÍVÁS. a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására. A felhívás címe: Védőháló a családokért FELHÍVÁS a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására A felhívás címe: Védőháló a családokért A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának felhívása, alapítványok, egyesületek,

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben