KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez"

Átírás

1 KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez Kódszám: DDOP-2.1.1/E,F-12 1

2 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A1.1. Részcélok... 4 A2. Rendelkezésre álló forrás... 5 A3. Támogatható projektek várható száma... 5 B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE... 5 C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA... 6 C1. Támogatható tevékenységek köre... 6 C2. Nem támogatható tevékenységek C3. Elszámolható költségek C4. Támogatható tevékenységek és költségek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása C5. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások C6. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások C6.1. Projekt területi korlátozása C6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek: C6.3. Egyéb speciális feltételek C7. Speciális kizáró okok C7.1. A projektgazda személyére vonatozó speciális kizáró okok C7.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önerő mértéke D5. Előleg mértéke E KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E1. Kiválasztási kritériumok E2. Csatolandó mellékletek E3. Monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A projektjavaslatok benyújtásának helye és határideje F2. További információ: F3. Vonatkozó speciális jogszabályok listája F4. Fogalomjegyzék F5. Mellékletek A felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz számú verzió c. dokumentum (a továbbiakban: Pályázati Útmutató c. dokumentum), mely a projekt adatlappal együtt tartalmazza a projektjavaslat elkészítéséhez szükséges összes feltételt. 2

3 Amennyiben jelen felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek a Pályázati Útmutató c. dokumentumban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. Felhívjuk a tisztelt projektgazdák figyelmét, hogy a Kiemelt Projekt Felhívás, valamint a Pályázati Útmutató, illetve ezek dokumentumai esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a projektdokumentációt a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze, mert az ettől való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén a projekt elutasításra kerülhet. 3

4 A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE Az Operatív Program turisztikai vonzerők fejlesztésével foglalkozó prioritása lehetőséget nyújt a régió turizmusában meghatározó jelentőséggel bíró vonzerők fejlesztésére. A vonzerők fejlesztésének célja, hogy olyan attrakciók működjenek a régióban, amelyek az adott turisztikai desztinációban önállóan is vonzerőt jelentenek a turisták számára. A fejlesztések jelentősen hozzájárulhatnak a régióba érkező látogatók számának, illetve áttételesen a vendégéjszakák számának, valamint a turisták költésének növeléséhez. Attrakció olyan természeti vagy kulturális örökség a látogatás feltételeit megteremtő szolgáltatásokkal együtt, amely a látogatót egy bizonyos helyszín meglátogatására ösztönzi, vagy konkrét, tudatos emberi tevékenység eredményeképpen létrejött létesítmény, amelyet kifejezetten turisztikai céllal, a látogatók szükségleteinek kielégítésére hoztak létre. Kiemelt attrakciók létrehozása során szükség van olyan kiegészítő elemekre, azaz szolgáltatásokra is, amelyek lehetővé teszik a turisták számára a további időtöltést és kikapcsolódást, amelyek újabb pozitív élményekkel gazdagítják az eltöltött időt, de amelyek önmagukban nem szükségszerűen jelentenek elegendő vonzerőt az odalátogatáshoz. A1. Alapvető cél Kiemelt turisztikai projektek támogatásával lehetőség nyílik olyan komplex, a pályázati konstrukciónál átfogóbb, összetett, a fenntartható üzemeltetést biztosító elemeket tartalmazó fejlesztések megvalósítására, amelyek a turisztikai kínálatban nemzetközi versenyelőnyt biztosíthatnak a régió számára. A kiemelt felhívás fő célkitűzése a régió meglévő turisztikai adottságaival összhangban és azokra építve a turisták igényeihez kapcsolódva innovatív, magas színvonalú, egyedi, önálló vonzerővel bíró turisztikai termékek kialakítása, illetve a régió egyedi értékein, alapvetően a természeti és épített örökségen alapuló nemzetközi vagy országos jelentőségű turisztikai vonzerők, termékek és tematikus hálózatok fenntartható fejlesztése. A kiemelt konstrukció keretében megvalósításra kerülő projekteknek ezzel együtt hozzá kell járulniuk a turisztikai szektor alábbi nemzeti szintű stratégiai céljainak eléréséhez is: A hazai turizmus versenyképességének növelése Innováción alapuló kínálatfejlesztés Regionális szintű desztináció-fejlesztés Turisztikai fejlesztések multiplikatív hatásának révén a lokális és térségi gazdaságok teljesítményének, versenyképességének javítása A1.1. Részcélok A látogatószám növelése érdekében önállóan is jelentős számú látogatót vonzó turisztikai attrakciók fejlesztése és az attrakciók minőségének javítása; A turizmus szezonalításának mérséklése, az egész évben, de legalább az év 300 napján elérhető, nyitva tartó turisztikai attrakciók fejlesztése, létrehozása; Hosszú távon fenntartható, egyedi jellegű fejlesztések megvalósítása; A régió kiemelt turisztikai helyszínein, nemzetközi vonzerővel rendelkező adottságokhoz kapcsolódó desztinációs szintű, komplex fejlesztések megvalósítása; A fejlesztések magas fokú integrációja az adott turisztikai desztináció kínálatába, valamint a lokális és térségi gazdaságba; Közkincsek társadalmi hozzáférhetőségének, fenntarthatóságának biztosítása; 4

5 Egészségturisztikai fejlesztések esetén a régióban egyedi arculatú, szolgáltatású illetve tematikájú fürdő fejlesztése; A Duna mentén, valamint a Balatont érintően megvalósuló, és ezáltal ezen területek attrakcióinak további látogatószám-növeléséhez hozzájáruló kerékpáros turizmus fejlesztése; Az attrakciófejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó üzleti szolgáltatások fejlesztése esetén az előállított bruttó hozzáadott érték növelése; A Nemzeti Lovas Program 1 megvalósítását elősegítő lovas központok létrehozása és fejlesztése, a lovaskultúra ápolása; Az attrakciók környezetének fejlesztése a minőségi és vonzó kép elérése érdekében A kiemelt projektek nemzetközi jellegéből adódóan a nemzetközi partnerkapcsolatok és nemzetközi kapcsolódási pontok fejlesztése; A foglalkoztatottság növelése, közvetlen munkahelyteremtés és azok fenntartása legalább a projekt fenntartási időszakának végéig; Turisztikai együttműködések erősítése, turisztikai programcsomagok kialakítása. A2. Rendelkezésre álló forrás A felhívás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra 2 rendelkezésre álló keretösszeg a évben millió Ft, amely indikatívan, %-ban elkülönítésre kerül a /E (Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása kiemelt projektek) és a /F (Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása Balatoni kiemelt projektek) komponensek között. A /E komponensből indikatívan elkülönítésre kerül Ft az Ős-Dráva Nemzeti Program ökoturisztikai fejlesztéseire. Jelen felhívás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A3. Támogatható projektek várható száma A támogatott projektek várható száma 5 db. B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE Jelen felhívás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be projektjavaslatot: A 1347/2012.(IX.7) Korm. határozat 1. sz. mellékletében cím és azonosítószám szerint felsorolt, akciótervi nevesítésben részesült, projektfejlesztéssel érintett projektek gazdái, nevezetesen: I. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság II. SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság III. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata IV. Igal Város Önkormányzata V. Pécsi Egyházmegye A projektjavaslat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 1 A Nemzeti Lovas Program megtalálható jelen felhívás mellékletei között. 2 Támogatható közkiadásnak minősül jelen felhívás esetében a projekt elszámolható összköltsége, amelybe beletartozik mind a megítélt támogatás, mind a közszféra szerv pályázó által biztosítandó önerő összege. A közszféra szerv pályázó definíciója a Pályázati Útmutató H14 pontjában található. 5

6 A konzorciumokra vonatkozó speciális szabályokat a Pályázati Útmutató B1. pontja tartalmazza. Konzorciumi tagok az alábbi szervezetek lehetnek: I. Költségvetési szervek és intézményeik GFO 3 közül: Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek GFO 31, Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek GFO 32 II. Non-profit szervezetek és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek közül kizárólag a következők: Egyesületek GFO 52, Alapítványok GFO 56, Egyházak és intézményeik GFO 55, Nonprofit gazdasági társaságok GFO 57 III. Közszféra többségi irányítása alatt álló gazdasági társaságok: Gazdálkodási formától függetlenül minden olyan gazdasági társaság, amelyben a tőke vagy a szavazati jogok több mint 75%-ával rendelkezik közvetlenül, egyénileg vagy közösen, egy vagy több önkormányzat, költségvetési szerv vagy intézménye, illetve önkormányzati vagy állami tulajdonú gazdasági társaság, vagy az állam, és ez a többségi irányítás a fenntartási időszakban nem változik. IV. Magyar Közút NZrt. és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. V. Önkormányzati társulások esetén: Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás (GFO 327); Többcélú kistérségi társulás (GFO 326); Az évi CXXXV. tv. 8. -a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített székhely szerinti önkormányzat (gesztor), az évi CXXXV. tv. 9. -a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a tanácsi határozatban a társulás nevében, a társulás tagjai közül a projekt benyújtására kijelölt önkormányzat (GFO 321); Figyelem, amennyiben a projekt állami tulajdonú országos közutat is érint, már a projekt előkészítésekor egyeztetni szükséges a vagyonkezelő Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal a megfelelő kedvezményezetti kör meghatározása érdekében! Amennyiben szükséges, a Magyar Közút NZrt. vagy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. konzorciumba történő bevonása, akkor a projektgazda a Pályázati Útmutató 19. mellékletében foglaltak szerint köteles eljárni. C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre A projektjavaslat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható. Jelen felhívás keretében a felhívás C.4 pontja szerint regionális beruházási támogatási jogcímen támogatható fejlesztések esetén kizárólag induló beruházások támogathatók. C.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek Felhívjuk a projektgazdák figyelmét, hogy a jelen felhívás C6.3. Egyéb speciális feltételek pontjában meghatározottak betartása szükséges! 6

7 Egy projekt keretében többféle önállóan támogatható tevékenység is megvalósítható az érintett tevékenységre vonatkozó támogatási mérték betartásával. Nemzetközi vagy országos jelentőségű kulturális és örökség helyszínek, kulturális világörökségi helyszínek turisztikai fejlesztése Muzeális intézmények és egyéb kulturális tematikájú kiállító és bemutató helyek, örökség helyszínek (pl. kastélyok, várak, világörökségi helyszínek, tentatív listán szereplő helyszínek, kúriák, egyházi létesítmények, illetve régészeti romterületek, egyéb bemutatóhelyek stb.) turisztikai célú fejlesztése pl. látogatóbarát fejlesztéssel összekötött felújítás, gyűjtemény bemutatására alkalmas többfunkciós terem, kiállítótér, vendégfogadó területek kialakítása, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, modern bemutatási formák, interaktív elemek stb.). Meglévő épület helyreállítása funkcióváltással, kiállító és bemutató hely áthelyezése, fejlesztése céljából. A régió kulturális, természeti és helytörténeti értékeihez, emlékeihez kapcsolódó turisztikai célú témaparkok kialakítása és fejlesztése. Nemzetközi vagy országos vonzerővel rendelkező, hagyományosan megrendezésre kerülő kulturális, művészeti stb. rendezvények, fesztiválok infrastrukturális háttérfeltételeinek megteremtése (pl. szükséges eszközök, technikai berendezések beszerzése, szabadtéri színpadok, lelátók beszerzése vagy építése, meglévők felújítása, korszerűsítése stb.). Többfunkciós szolgáltató egységek kialakítása, új kulturális funkciók megjelenése a kulturális helyszíneken a szezonalitás meghosszabbítása érdekében. Kulturális emlékekhez kötődő emlékhelyek kialakítása, kiállítások megrendezésére, kulturális értékek örökségek és hagyományok bemutatására alkalmas interaktív terek kialakítása. Vallási turizmus fejlesztése, kulturális örökség vallási célú hasznosítása olyan piacképes turisztikai termék létrehozásával, amely vallási indíttatású, vagy egyházi intézmények szolgáltatásának igénybevételével valósul meg. Vallási, szakrális műemlékek (templomok, kolostorok, bemutatóhelyek), vallási és kultúrtörténeti jelentőséggel bíró emlékhelyek, kegyhelyek felújítása, helyreállítása, látogathatóvá tétele Vallási-turisztikai vonzerőt jelentő rendezvényekhez, zarándoklatokhoz kapcsolódó helyszíneken nem üzleti célú zarándok vagy közösségi szálláshelyek fejlesztése. Egészségturizmus feltételrendszerének, versenyképességének javításához kapcsolódó tevékenységek az Országos Egészségturisztikai Stratégiában 3 meghatározott nemzetközi vonzerővel bíró kiemelt helyszíneken. Egészségturisztikai fejlesztések: Meglevő gyógy- és termálfürdők, egyéb természetes gyógytényezőkön alapuló gyógyhelyek (gyógybarlang, mofetta, klimatikus gyógyhely) infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztése mind a gyógy és wellness szolgáltatások körében, mind pedig a kiszolgáló helyiségek és berendezések tekintetében (pl. öltözők, mosdók, napozók, kezelő helyiségek): - Új infrastrukturális elemek kialakítása, meglevők fejlesztése és bővítése 3 Az Országos Egészségturisztikai Stratégia megtalálható a mellékletek között 7

8 - Új szolgáltatások létrehozása, meglevő szolgáltatások fejlesztése és bővítése Egészségturisztikai szolgáltató központok gyógy-turisztikai célú infrastrukturális fejlesztésének (pl. épületek, medencék korszerűsítése, átalakítása, bővítése stb.) és szolgáltatásainak bővítése (pl. gyógyászati kezelők, fürdőzésre alkalmas medencék kialakítása stb.), azzal a feltétellel, hogy az intézmény ezen szolgáltatásait nem csak a kórházi kezelés alatt álló betegek vehetik igénybe. Gyógyhelyek fejlesztése: Gyógyhelyek komplex fejlesztése (parkok, kutak, környezet) (Gyógyhely: a 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet a természetes gyógytényezőkről alapján). A gyógyhelyfejlesztés önmagában attrakciófejlesztésnek tekinthető, ugyanakkor a felhívás céljainak csak akkor felel meg, ha a településfejlesztésű jellegű elemeken kívül turisztikai szolgáltatások fejlesztését is tartalmazza, tehát közvetlenül is hozzájárul például a látogatószám növekedéséhez. Aktív- és ökoturizmus: nemzetközi vagy országos jelentőségű természeti és környezeti értékek, vonzerők, természeti világörökségi helyszínek, kiemelt ökoturisztikai, valamint aktív turisztikai desztinációk fejlesztése Ökoturisztikai fejlesztések: Ezen fejlesztések esetén biztosítani kell az attrakciók sikeres működéshez kapcsolódó komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatásokat (pl. információs pontok vagy látogatóközpontok biztosítása, környezetbe illő kilátók, pihenőhelyek kialakítása, ezek infrastrukturális feltételeinek megteremtése: vízvételi lehetőség, hulladékgyűjtés, főzőhelyek stb.). A szolgáltatások működéséhez szükséges eszközök beszerzése, építések megvalósítása lehetséges a támogatás terhére. (Ld. Országos Ökoturizmus Fejlesztési Stratégia 4 I. és II. prioritásában foglalt intézkedéseknél leírtakat. Természetvédelem szempontjából nemzetközi vagy országos jelentőségű természeti értékekre alapozott turisztikai vonzerők, helyszínek, látnivalók (pl. kiemelt országos vagy nemzetközi túraútvonalak, egyedi koncepción alapuló tanösvények, látogatóközpontok, aktív természetjáró infrastruktúra, bemutató területek, állat- és növénykertek, vadasparkok, natúrparkok, stb.) létesítésére, védelmére, megőrzésére és bemutatására irányuló fejlesztések. A beruházás az - Országos Ökoturizmus Fejlesztési Stratégia meghatározása szerint az alkalmi zöldturista, aktív zöldturista vendégkör igényeinek megfelelő kínálat kialakítását szolgálja. Kerékpárosturisztikai fejlesztések Turisztikai célú kerékpáros útvonalak, kerékpárosturisztikai szolgáltatások kialakítása és fejlesztése. Amennyiben a projekt ilyen tevékenységet tartalmaz, a fejlesztett kerékpáros útvonalnak (önálló kerékpárútnak vagy kijelölt kerékpárforgalmi létesítménynek, vagy további ÚT fejezet szerinti létesítménynek) hálózathoz és turisztikai attrakcióhoz is csatlakoznia kell. Kerékpárosturisztikai fejlesztések esetén kérjük fokozottan ügyeljenek jelen felhívás C.6.3. Egyéb speciális feltételek pontjában megfogalmazott feltételek teljesülésére. Aktívturisztikai fejlesztések: A sport, téli és az extrém turizmust szolgáló kiemelt, innovatív és egyedi koncepción alapuló komplex fejlesztések megvalósítása, (pl. nordic-walking park, komplex sportturisztikai szolgáltató központok, sziklamászás, barlangászat, vasalt utak, sífelvonók, sípályák és kiszolgáló infrastrukturális fejlesztések); 4 Az Országos Ökoturizmus Fejlesztési Stratégia megtalálható a mellékletek között 8

9 Kaland és extrémparkok fejlesztése. A lovas turizmus feltételrendszerének javítása, lovas turisztikai szolgáltatások fejlesztése Tematikus vonzerők fejlesztése: tematikus parkok kialakítása, fejlesztése a régiós kínálatban egyedi témában; állat- és növénykertek és parkok kialakítása, fejlesztése Tematikus vonzerő fejlesztése esetén csak olyan létesítmények kialakítására, fejlesztésére lehet projektjavaslatot benyújtani, amely a bemutatott információk, ismeretek és élmények, valamint az azokról szóló kommunikáció segítségével egy (illetve néhány) konkrét üzenet (téma) átadását és bemutatását célozzák meg, és melyek a fejlesztések eredményeképpen megfelelnek a jelen felhívás C6.3. Egyéb speciális feltételek pontjában rögzítetteknek. C.1.2. Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek A felhívás keretében önállóan nem, csak a jelen felhívás C1.1. pontjában felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek: Az attrakciók (fürdők, szolgáltató központok, épített örökség, stb.) környezetének fejlesztése (parkosítás, információs táblák, pihenőhelyek, kiszolgáló utak, parkolók, kerékpártárolók, kerékpár parkolók és támaszok, zajmentes környezet biztosítása, kulturált és vonzó városkép, az attrakciók megközelítésének és parkolási helyzetének kezelése érdekében szükséges közlekedési kapcsolatok átszervezéséhez, közlekedésszervezési átalakításokhoz szükséges infrastrukturális fejlesztések). Az attrakció környezetének fejlesztése közterületen is megvalósulhat, ebben az esetben nem kizárólag az attrakció látogatói, hanem bárki számára elérhetővé kell tenni. Korlát: a projekt elszámolható összköltségének 40%-a. A projekt keretén belül fejlesztendő épület, eszköz energia-hatékony működését javító beruházások, illetve megújuló energiaforrások felhasználása. Korlát: a projekt elszámolható összköltségének 10%-a. A műemlék berendezéséhez szükséges műtárgyak, eszközök szakszerű restaurálása, illetve épületekhez kötött műtárgyak, épülettartozékok, díszítőelemek restaurálása. Korlát: a projekt elszámolható összköltségének 8 %-a. C.1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek A felhívás keretében önállóan nem, csak a jelen felhívás C1.1. pontjában felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: Üzleti marketing-tevékenység A vonzerőhöz kapcsolódó üzleti marketing-tevékenység (pl. tájékoztató anyagok, brosúrák, vásárokon való megjelenés, honlap, tájékoztató táblák, arculatterv, branding) megvalósítása. A marketing tevékenységet, amennyiben működik helyi TDM szervezet, annak marketing munkájával összhangban, ahhoz illeszkedve, kapcsolódva kell elvégezni. Korlát: a projekt elszámolható összköltségének 2%-a, legfeljebb 40 millió forint. Amennyiben a projektgazda még nem merítette ki a Pályázati Útmutató D4.1. VIII. pontjában meghatározott keretet, úgy ezen tevékenységekre a de minimis kerete erejéig igényelhet de minimis támogatást, amennyiben a keretét már 9

10 kimerítette, úgy ezen tevékenységeket saját forrásból, nem elszámolható költségként köteles megvalósítani. Nyilvánosság biztosítása A Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjának megfelelően. A kommunikációs tevékenység megkezdése előtt kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Közreműködő Szervezet kommunikációs kollégájával. A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek az elszámolható költségek részét képezik. Könyvvizsgálat Projektszintű könyvvizsgálat a Pályázati Útmutató C1.2 pontjának megfelelően, 50 millió Ft-nál magasabb támogatási igény esetén. Akadálymentesítés A Pályázati Útmutató C1.2 pontjának megfelelően. Azbesztmentesítés A fejlesztéssel érintett épület(ek) teljes körű azbesztmentesítése (amennyiben releváns). C2. Nem támogatható tevékenységek Kizárólag a jelen dokumentum C1.1-C1.3 pontjában felsorolt tevékenységek minősülnek támogatható tevékenységnek. Nem támogatható tevékenységek különösen: Üzleti célú szálláshelyek létesítése, fejlesztése Új termál- vagy gyógyfürdő létesítése (zöldmezős beruházás) Gépjármű technikai sportokhoz kapcsolódó fejlesztések Turisztikai célú kisvasutak, erdei vasutak létesítése, fejlesztése C3. Elszámolható költségek Jelen fejezet C3.1 pontjában kerülnek meghatározásra a felhívás keretében elszámolható költségek típusai. A projektek tervezése során kizárólag a jelen dokumentumban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként. Az egyes költségtípusokra, valamint az elszámolhatóságukra vonatkozó általános szabályok a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2 pontjában kerültek meghatározásra. Jelen felhívás keretében a felhívás C.4 pontja szerint regionális beruházási támogatási jogcímen támogatott fejlesztések esetén kizárólag a beruházás bekerülési értékének részét képező költségek számolhatók el. C3.1. Elszámolható költségek típusai Jelen felhívás keretében az alábbi költségek számolhatók el a Pályázati Útmutató C2.3 pontjában foglaltaknak megfelelően: I Előkészítési költségek 1. Projekt-előkészítés költségei (például tanulmányok, tervek, engedélyek, eljárások, közbeszerzések, kulturális örökséget érintő kutatási-feltárási munkák, régészeti ásatás, épületkutatás) 10

11 2. Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése II Megvalósítási költségek 1. Projektmenedzsment költségek 2. Szolgáltatások igénybevételének költsége A projekt beruházásainak megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások Egyéb szolgáltatások 3. Építési (új építés, továbbá meglevő esetében, átalakítási, bővítési) költségek 4. Eszközbeszerzések költségei 5. Immateriális javak beszerzése III Egyéb elszámolható költségek 1. ÁFA, valamint más adók, és közterhek (amennyiben azok jogszabály alapján a kedvezményezett esetén nem levonhatóak), hatósági díjak 2. Tartalék (Kizárólag építésre állítható be, amennyiben a fejlesztés műemléki környezetet érint, azaz az engedélyeztetési eljárásban részt vesz elsőfokú építési hatóságként vagy szakhatóságként a Kormányhivatalok Kulturális Örökségvédelmi Irodája.). A tartalék a Pályázati Útmutató vonatkozó rendelkezései szerint a projektmegvalósítás során csak a Közreműködő Szervezet előzetes írásbeli engedélyével használható fel. C3.2. Nem elszámolható költségek A Pályázati Útmutató c. dokumentum C.2.4 Nem elszámolható költségek pontjában meghatározott költségen túl jelen felhívás keretében nem számolható el semmilyen, a felhívás C3.1 pontjában fel nem sorolt költségtípus. C3.3. A projekt költségvetés belső korlátai Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható költségei vonatkozásában a következő belső korlátok kerülnek érvényesítésre: Költségtípus I. Előkészítési Költségek A projekt elszámolható költségei arányában számított maximális %-os korlát 1. Projekt-előkészítés költsége 6,5 % Egyszerűsített megvalósíthatósági tanulmány készítés költsége (amennyiben releváns) Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítés költsége Amennyiben a fejlesztés műemléki környezetet érint 5, akkor 8% Maximális elszámolható összeg (nettó) 1 millió forint 1 Mrd Ft elszámolható összköltségig 5 millió Ft; 1-2 Mrd Ft elszámolható összköltség esetén 7 millió Ft; 5 Műemléki környezetet érintő fejlesztés alatt jelen felhívás szempontjából azt értjük, hogy az engedélyeztetési eljárásban részt vesz elsőfokú építési hatóságként vagy szakhatóságként a Kormányhivatalok Kulturális Örökségvédelmi Irodája 11

12 Költségtípus A projekt elszámolható költségei arányában számított maximális %-os korlát Közbeszerzés költsége 1 % 2. Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése II. Megvalósítási költségek 10 % 1. Projekt menedzsment költségek 2 % 2. Szolgáltatások igénybevételének költségei: Építési műszaki ellenőr költsége Építési költségek legfeljebb 1 %-a Jogi szolgáltatások igénybevételének költsége 0,5 % Nyilvánosság biztosításának költsége 1 % Könyvvizsgálat költsége 0,5 % Maximális elszámolható összeg (nettó) 2-3 Mrd Ft elszámolható összköltség esetén 10 millió Ft; 3 Mrd Ft elszámolható összköltség felett 12 millió Ft; Üzleti marketing tevékenységek 2% 40 millió forint 3. Építési költségek: A műemlék berendezéséhez szükséges műtárgyak, eszközök szakszerű restaurálása, illetve épületekhez kötött műtárgyak, épülettartozékok, díszítőelemek restaurálása. Az attrakciók környezetének jelen felhívás C.1.2. pontjában meghatározott fejlesztése A projekt keretén belül fejlesztendő épület, eszköz energia-hatékony működését javító beruházások, illetve megújuló energiaforrások felhasználása Kerékpárosturisztikai fejlesztés esetén közforgalmú gépjárműforgalom részére megnyitott, kijelölt kerékpáros útvonal kiépítése és/vagy felújítása 4. Eszközbeszerzések költségei: Gépjármű beszerzése Hajó és egyéb vízi jármű, valamint légi jármű beszerzése III. Egyéb költségek Tartalék 8 % 40% 10% 20 % Legfeljebb az építés elszámolható költségeinek 8%- 7 millió forint 50 millió forint 12

13 Költségtípus A projekt elszámolható költségei arányában számított maximális %-os korlát áig, amennyiben a fejlesztés műemléki környezetet érint Maximális elszámolható összeg (nettó) A projekt költségvetése tekintetében megkülönböztetjük a projekt összköltségét és a projekt elszámolható összköltségét. A projektgazda tehát tervezheti a projektjét oly módon, hogy bizonyos tevékenységeket eleve nem kíván elszámolni. Konzorciumi pályázók esetében a meghatározott belső korlátokat projektszinten szükséges vizsgálni. A projektre igényelt elszámolható költség csökkentésre kerülhet, amennyiben a projekt építési költségéből számított fajlagos költségek meghaladják az alábbi mértékeket: műemléki épület esetén Ft/m 2 + ÁFA (mind építés, mind átalakítás esetén) nem műemléki épület esetén: Ft/m 2 + ÁFA (építés esetén) nem műemléki épület esetén: Ft/m 2 + ÁFA (átalakítás esetén) fürdők infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztése esetén: Ft/m 2 + ÁFA (építés esetén) fürdők infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztése esetén: Ft/m 2 + ÁFA (átalakítás esetén) Az építési költségeket a fejlesztés bruttó területére (m 2 ) kell vetíteni. (Bruttó területbe az épület belső alapterülete, belső falai és a külső falak is beleértendők. Többszintes épület fejlesztése esetén az egyes szintek bruttó alapterületeinek összege értendő. Amennyiben a fejlesztés az épületnek csak egyes helyiségeit érinti, fejlesztéssel érintett bruttó m 2 alatt az érintett helyiségek bruttó alapterületeinek összege értendő, szintenként összeadva.) A fajlagos költség számításakor az építési költségekbe a projekt szakmai tartalmát szolgáló speciális gépészet nem számítandó bele, így tehát például (nem kizárólagos felsorolás!) vízforgató és egyéb speciális fürdőgépészet, wellness részlegek gépei, energiatakarékos és megújuló energia használatát szolgáló gépészet (napkollektor, napelem, hőszivattyú, stb.), akadálymentesítés céljából beépített felvonó nem számít bele a bruttó m 2 -re vetítendő építési költségekbe. A felhívás kiírója ennél magasabb fajlagos költségszintet nem támogat, amennyiben a megvalósítandó fejlesztés előre láthatóan ennél magasabb fajlagos költségszinten valósítható meg, úgy a fenti értékeket meghaladó költségeket célszerű a nem elszámolható költségek közé tervezni. A fajlagos költségek vizsgálata tevékenységenként, illetve elkülöníthető projektelemenként történik, továbbá a Pályázati Útmutató C2.2 pontja alapján a tervezőnek ki kell mutatnia az egyes épületekre/létesítményekre/vonalas infrastruktúrára/projektelemre stb. vonatkozóan a költségbecslés alapján számított fajlagos költségeket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a projektgazda tartalék felhasználását is tervezi és erre a megvalósítás folyamatában sor kerül, akkor a tartalékból az építésre fordított összeggel együtt sem léphetők túl a fenti fajlagos költségek és a táblázatban meghatározott belső arányok sem. Ha a projekt tartalmaz olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a projektjavaslat részeként, nem annak költségkeretéből kíván megvalósítani, és/vagy ha a projekt tartalmaz olyan nem támogatható tevékenységet, amelyet a projektgazda meg kíván valósítani a projekttel együtt azonban a projekten kívüli forrásból, akkor ezen tevékenységeket elkülönítetten és egyértelműen elkülönített költségbecsléssel a megvalósíthatósági tanulmányban be kell mutatni. 13

14 A nem elszámolható költségek, vagy nem támogatható tevékenységek költségei részét képezik a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható költségének. Felhívjuk a projektgazdák figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik. C4. Támogatható tevékenységek és költségek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása Jelen felhívás keretében támogatható tevékenységek az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásnak állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007 (VII. 30.) MeHVM rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg: Támogatható tevékenység Támogatás jogcíme Támogatási kategória Nemzetközi vagy országos jelentőségű kulturális és örökség helyszínek, kulturális világörökségi helyszínek turisztikai fejlesztése Vallási turizmus fejlesztése, kulturális örökség vallási célú hasznosítása olyan piacképes turisztikai termék létrehozásával, amely vallási indíttatású, vagy egyházi intézmények szolgáltatásának igénybevételével valósul meg. Egészségturizmus feltételrendszerének, versenyképességének javításához kapcsolódó tevékenységek az Országos egészségturisztikai stratégiában meghatározott nemzetközi vonzerővel bíró kiemelt helyszíneken. Egészségturisztikai fejlesztések Gyógyhelyek fejlesztése Nemzetközi vagy országos jelentőségű természeti és környezeti értékek, vonzerők, természeti világörökségi helyszínek, kiemelt ökoturisztikai, valamint aktív turisztikai desztinációk fejlesztése (nem vállalkozási tevékenység) Ökoturisztikai fejlesztések 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet 4. 1), 2), 3), 13), pontja 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet 4. 1), 2), 3), 13), pontja 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet 4. 16) pontja n.r. n.r. Kulturális célú támogatás Kulturális célú támogatás Regionális támogatás beruházási Állami támogatásnak nem minősülő támogatás Állami támogatásnak nem minősülő támogatás Kerékpárosturisztikai fejlesztések n.r. Állami támogatásnak nem 14

15 Támogatható tevékenység Támogatás jogcíme Támogatási kategória Aktívturisztikai fejlesztések Tematikus vonzerők fejlesztése: tematikus parkok kialakítása, fejlesztése a régiós kínálatban egyedi témában; állatkertek és parkok kialakítása, fejlesztése Üzleti marketing tevékenység A fejlesztésre nem aktiválható, megvalósíthatósághoz kötődő dokumentáció elkészítése, beruházás előkészítése Attrakciók környezetének fejlesztése Attrakció környezetének közterületen történő fejlesztése amennyiben nem kizárólag az attrakció céljára, az attrakciót igénybe vevők számára elérhető Attrakció környezetének nem közterületen történő fejlesztése Parkoló fejlesztés amennyiben az attrakcióhoz közvetlenül kapcsolódik, annak előírás szerinti kiszolgálását szolgálja Parkoló fejlesztés, amennyiben bizonyíthatóan közszolgáltatás, az attrakcióhoz közvetlenül kapcsolódó, annak előírás szerinti kiszolgálását szolgáló kapacitáson felüli parkoló kialakítás 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet 4. 16) pontja 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet 4. 16) pontja 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet 4. 22) pontja 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet 4. 23) pontja n.r. 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet 4. 1), 2), 3), 13) 16) pontja 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet 4. 1), 2), 3), 13) 16) pontja 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet 4. 36) pontja minősülő támogatás Regionális támogatás Regionális támogatás De minimis támogatás beruházási beruházási *De minimis támogatás vagy regionális beruházási támogatás Állami támogatásnak nem minősülő támogatás Igazodik a főtevékenység támogatási kategóriájához (kulturális célú támogatás, regionális beruházási támogatás, állami támogatásnak nem minősülő támogatás) Igazodik a főtevékenység támogatási kategóriájához (kulturális célú támogatás, regionális beruházási támogatás, állami támogatásnak nem minősülő támogatás) Közszolgáltatások ellentételezésére és fejlesztésére nyújtható támogatás *Amennyiben a projektgazda még nem merítette ki a Pályázati Útmutató D4.1. VIII. pontjában meghatározott keretet, úgy ezen tevékenységekre a de minimis kerete erejéig ( euronak megfelelő forintösszeg bruttó támogatás esetén bruttó forintösszeg) igényelhet de minimis támogatást, amennyiben a keretét már kimerítette, úgy ezen tevékenységek vonatkozásában regionális beruházási támogatásra jogosult, amennyiben a kapcsolódó költségei a beruházás bekerülési értékének részét képezik, és az induló beruházásnak minősül Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó további részletes szabályokat, a de minimis támogatás árfolyamának kiszámításához szükséges instrukciókat a Pályázati Útmutató D4 pontja tartalmazza. 15

16 C5. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások A projektgazdának vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követő 5. év végéig az adott régióban fenntartja és üzemelteti. Egyéb tekintetben a feltételeket a Pályázati Útmutató c. dokumentum határozza meg. C6. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások C6.1. Projekt területi korlátozása Jelen felhívás keretében olyan projektjavaslatok támogathatóak, melyek teljes egészében a Dél-dunántúli régió területén valósulnak meg. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) fejlesztésére indikatívan elkülönített forrásokra csak a BKÜ településeiről lehet pályázni, melyek listája megtalálható jelen felhívás mellékleteként. C6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek: A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek tekintetében a Pályázati Útmutató C7. pontjában foglaltak az irányadóak. C6.3. Egyéb speciális feltételek a) Bírálatnál előnyt jelentő feltételek Az eljárásrend rövid bemutatását és a bírálat menetét az E. Kiválasztási kritériumok pont tartalmazza. A projektek csak szöveges, pontozás nélküli értékelésen esnek át, így előnyt jelentő feltételek sem kerültek az értékelési kritériumrendszerbe beépítésre. b) Egyéb kötelező feltételek A projektnek reális piaci igényre vagy lehetőségre kell megoldást, javaslatot nyújtania, reális tervezésen kell alapulnia, reális, megvalósítható célokat és terveket kell tartalmaznia, amelyek a piac és a projektgazda lehetőségeivel összhangban vannak. Egységes módszertan alapján megvalósíthatósági tanulmány (reális, piackutatáson alapuló kereslet-kínálatelemzés, reális üzleti modell, valós együttműködések bemutatása) készítése szükséges minden projekt esetén. A megvalósíthatósági tanulmányt részletes projektjavaslat benyújtása esetén az Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a regionális operatív programok keretében megvalósítandó kiemelt turisztikai projektjavaslatok kidolgozása esetén című dokumentum iránymutatásainak megfelelően kell elkészíteni. Részletes marketingstratégia készítése szükséges a megvalósíthatósági tanulmány részeként. A marketing tevékenységet, amennyiben létezik helyi TDM szervezet, annak marketing munkájával összhangban, ahhoz illeszkedve, kapcsolódva kell elvégezni. A TDM szervezettel a marketingtervről egyeztetni szükséges, ennek igazolására a TDM szervezet vezetője által kiállított, a marketingstratégiára vonatkozó nyilatkozat benyújtása szükséges. Nyilatkozat kizárólag regisztrált TDM szervezettől fogadható el, a regisztrált szervezetek listája a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján található meg. (Amennyiben 16

17 az adott desztinációban regisztrált TDM szervezet még nem működik, a nyilatkozat benyújtása nem releváns!) A turisztikai szempontok érvényesülése érdekében a projektgazdának vállalnia kell, hogy legalább a projektek kötelező fenntartási időszakában megfelelő tapasztalattal rendelkező turisztikai munkatársat alkalmaz. Fürdőfejlesztés csak akkor támogatható, ha a fejlesztés eredményeképpen a fürdő jövedelmezősége javul; amennyiben jelenleg veszteséges, akkor legkésőbb a fenntartási időszak végéig pozitív eredményt produkál a teljes fürdő (nem csak a fejlesztéssel érintett rész). A jövedelmezőséget a megvalósíthatósági tanulmányban kell bemutatni és alátámasztani. Fürdőfejlesztés csak akkor támogatható, ha a fejlesztés eredményeképpen, legalább a megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott, releváns versenytársaktól eltérő fókuszú, egyértelmű versenyelőnyt biztosító egyedi kínálat és arculat jön létre. Egyedi profil alatt a versenytársakéhoz képest eltérő kínálati elemeket felvonultató, eltérő és egyértelmű célcsoportot megcélzó fejlesztést értünk. Gyógyfürdő fejlesztése esetén a víz gyógyhatásának orvosi bizonyítékokon alapuló összefoglalását is szükséges a megvalósíthatósági tanulmányban bemutatni. A projektnek közvetlenül munkahelyet kell teremtenie. A kötelezően létrehozandó munkahelyek száma a projektmérettől és a projekt fő támogatható tevékenységétől függően az alábbiak szerint alakul, ahol x a támogatás összege: Támogatási igény (x) Tevékenység X < = 1 milliárd Ft 1 milliárd Ft < x <= 1,5 milliárd Ft Nemzetközi és országos jelentőségű kulturális és örökség helyszínek, kulturális világörökségi helyszínek turisztikai fejlesztése Vallási turizmus fejlesztése, kulturális örökség vallási célú hasznosítása olyan piacképes turisztikai termék létrehozásával, amely vallási indíttatású, vagy egyházi intézmények szolgáltatásának igénybevételével valósul meg. Egészségturizmus feltételrendszerének, versenyképességének javításához kapcsolódó tevékenységek az Országos egészségturisztikai stratégiában meghatározott nemzetközi vonzerővel bíró kiemelt helyszíneken Egészségturisztikai fejlesztések 6 8 Gyógyhelyek fejlesztése 3 4 Aktív- és ökoturizmus: nemzetközi és országos jelentőségű természeti és környezeti értékek, vonzerők, természeti világörökségi helyszínek, kiemelt ökoturisztikai, valamint aktív turisztikai desztinációk fejlesztése Ökoturisztikai fejlesztések 3 4 Kerékpáros turisztikai fejlesztések 3 4 Aktívturisztikai fejlesztések 6 8 Tematikus vonzerők fejlesztése: tematikus parkok kialakítása, fejlesztése a régiós kínálatban egyedi témában; állat- és növénykertek és parkok kialakítása, fejlesztése

18 A teremtett munkahelyek száma éves átlagos statisztikai létszám alapján, teljes munkaidős foglalkoztatásnak megfelelő új munkahely létrehozásaként értendő, amely megvalósítható teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatással is. Gépjármű, hajó és egyéb vízi, légi jármű beszerzése abban az esetben lehetséges, amennyiben o a beszerzendő gépjármű nem személygépkocsi, o a projektgazda a megvalósíthatósági tanulmányban részletesen kifejti a beszerzendő gépjármű, hajó, egyéb vízi, légi jármű felhasználási jellegét és közvetlen kapcsolatát a felhívás céljaival o az a turisták igényeit szolgálja, az igényeknek megfelelő gépjármű, hajó, egyéb vízi, légi jármű kerül beszerzésre és ez részletesen kifejtésre kerül a megvalósíthatósági tanulmányban, o továbbá a projektgazda a projekt fenntartási időszakban a jelentésekben, illetve azok kiegészítéseként esetleges helyszíni szemle alkalmával dokumentálható módon bemutatja a projekt keretén belül beszerzett gépjármű, hajó, egyéb vízi, légi jármű használatát (menetlevél, illetve szükség esetén további dokumentumok benyújtásával). Azbesztmentesítés: Amennyiben a beruházással érintett épület szórt azbesztet tartalmaz, úgy a projektgazdának jelen projekt keretében, vagy a projekt befejezéséig, projekten kívüli saját forrás terhére a teljes körű azbesztmentesítés elvégzéséről gondoskodnia szükséges. Kerékpárosturisztikai szolgáltatásokra vonatkozó feltételek o Amennyiben a projekt kerékpárosturisztikai tevékenységet tartalmaz, a fejlesztett kerékpáros nyomvonalnak (önálló kerékpárútnak, kijelölt kerékpárforgalmi létesítménynek, vagy egyéb ÚT műszaki előírás 7. fejezetében felsorolt létesítménytípusnak) meglevő hálózathoz és meglévő turisztikai attrakcióhoz kell csatlakoznia. o A kerékpárosturisztikai útvonalhálózat minimálisan 80 km összefüggő úttal kell rendelkezzen, amely az UME létesítménytípusaiból épülhet fel. Az útvonalhálózat elágazásokat, kisebb köröket tartalmazhat. A minimális kerékpárútvonal hosszúságot a projekt végéig szükséges elérni. Az egész útvonalat a célcsoportnak megfelelő útminőség, valamint jól követhető, többnyelvű információs és orientációs kitáblázás kell, hogy jellemezze, továbbá legalább 10 km-ként pihenőhelyeknek kell rendelkezésre állnia. Projektek területi kapcsolódása esetén, ha a kerékpáros útvonalak hossza átfedésbe kerül, és azok, vagy azok egy része több projektben is bemutatásra kerül, a 80 km hálózat teljesülése valamennyi kapcsolódó projektet jogosulttá teszi. o Kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása, kijelölése és a kijelölt útvonalak rendezése a kapcsolódó turisztikai szolgáltatások nélkül önállóan nem támogatható. o Közforgalmú gépjárműforgalom részére megnyitott, kijelölt kerékpáros útvonal kiépítése és vagy felújítása legfeljebb a projekt összes elszámolható költségének a 20%-nak a mértékéig támogatható (pl.: kisforgalmú utca, egyirányú utca, széles forgalmi sáv, stb.). Meglévő burkolt út szélesítése a felújítás során nem támogatható. o Közforgalom elől elzárt nyomvonalon kijelölt kerékpáros útvonal például: sorompóval zárt mezőgazdasági üzemi vagy mezőgazdasági magánút kiépítése, felújítása vagy környezetének a rendezése korlátozás nélkül támogatható. o Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény felújítása abban az esetben támogatható, ha annak jelenlegi burkolatszélessége elmarad az UME-ban rögzített értékektől, vagy a burkolatminősége fényképekkel és kerékpáros civil szervezet nyilatkozatával igazolhatóan a kerékpáros közlekedés számára nem megfelelő minőségű. 18

19 o Létesítmény építése vagy kijelölése esetében az ÚT :2010 Útügyi műszaki előírásban rögzített műszaki feltételek betartása kötelező, kizárólag a műszaki előírásnak megfelelő tevékenységek támogathatók. o Turisztikai fejlesztéseknél az ÚT :2010 Útügyi műszaki előírás 6. A létesítmények kiválasztásának és elhelyezésének szempontjai fejezetének Vegyes forgalom tartománya és Átmeneti tartomány eseteiben egyaránt létesíthető önálló, gépjármű- és közúti-forgalomtól elválasztott kerékpárforgalmi létesítmény, azonban ha a közút forgalma a vegyes forgalom tartományába esik, indoklást szükséges benyújtani az elválasztott létesítmény választásának az alátámasztásához. Az indoklást kerékpáros civil szervezet nyilatkozatával is alá kell támasztani. o A kerékpárforgalmi létesítmény típusának és szélességének a meghatározásakor figyelemmel kell lenni a gyalogos forgalom nagyságára, ezért az Útügyi Műszaki Előírás 6.3 Elválasztás a gyalogosforgalomtól pontjának szükséges megfelelni. A feltétel teljesítéséhez előzetesen a kerékpáros és a gyalogos forgalom nagyságának a felmérése szükséges a gyalogos- és kerékpáros forgalom elválasztott vagy elválasztás nélküli vezetési módjának a kiválasztásához. o A kijelölt turisztikai célú kerékpáros útvonal mentén támogatandó szolgáltatásokat (például: (automata) kerékpártárolók- és kölcsönzők, pihenők, információs pontok, szervizpontok, stb.) a Segédlet kerékpáros turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások kialakításához c. mellékletben szereplő elveknek megfelelően lehet megvalósítani. o Az OTRT elsőrendű hálózati elemekre 20 km/h óra feletti forgalomra szükséges a létesítménytípust és annak burkolatszélességét tervezni. o Kerékpár támaszok, kerékpár parkolók kialakítása esetén az ÚT :2010 ÚME 11. fejezetének a betartása kötelező. o A kerékpárosturisztikai projekteknek minden esetben kell térségi attrakciókra, kerékpáros barát vállalkozói szolgáltatási kínálatra alapozott promóciós, marketingelemeket és amennyiben jelenleg nem megoldott, és a fejlesztés kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztését is tartalmazza a kerékpárutak kitáblázását tartalmaznia. (Kitáblázás: kerékpárút kialakítása, fejlesztése esetén közlekedési és turisztikai jelzések, kisléptékű fejlesztés esetén turisztikai jelzések kihelyezése szükséges.) o A projektgazda a projekt fenntartási időszakában köteles az adott térségben is működő kerékpárosturisztikai szervezetekkel együttműködni, amelyet a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet felé dokumentálni szükséges. o A projektek előkészítése során javasolt nemzetközi példák megismerése, honosítása, erre példák találhatóak a következő linkeken: EUROVELO: EUROVELO VI.: Svájc: Németország, ADCF: Sustrans, kerékpáros turizmus értékelés: o Létesítmény építésekor, vagy felújításakor a beruházással érintett területek tulajdonviszonyai rendezendőek és igazolásuk a Pályázati Útmutató C7. pontja szerint szükséges, a forgalomtechnikai eszközzel kijelölt létesítmények tulajdonviszonyai nem kerülnek ellenőrzésre, 19

20 mindössze a közútkezelői hozzájárulás bemutatása szükséges a kijelölés megvalósításához, fenntartásához. o Építéssel nem járó kerékpárosturisztikai vagy kerékpárbarát fejlesztés esetén, amikor eszközök (pl.: szervizcsomag, vagy wi-fi pont) kerülnek elhelyezésre a kerékpárosok részére, az elhelyezést biztosító helyszín tulajdonviszonya nem kerül ellenőrzésre, az eszközök elhelyezéshez és fenntartásához tulajdonosi vagy üzemeltetői hozzájárulás szükséges. o Amennyiben a projektgazda a szervizeszközök és információs szolgáltatások biztosítását de minimis támogatásból valósítja meg, akkor valamennyi kerékpáros részére szabad hozzáférést kell biztosítani, a pótalkatrészeket (pl.: kerékbelső) pótlási áron, nyereség nélkül kell minden kerékpáros részére biztosítani. o Kerékpárforgalmi létesítmény építését, felújítását vagy kijelölését tartalmazó, támogatást elnyert projekt záró projekt beszámolójához csatolni szükséges a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszerhez (KeNyi) szükséges adatszolgáltatás megtörténtének az igazolását. Az adatszolgáltatás összeállításához és benyújtásához szükséges formanyomtatványok a valamint Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) által üzemeltetett honlapokról tölthetőek le. Az adatszolgáltatás költsége az igénybe vett szolgáltatások költségei között tervezhető. Amennyiben a projekt kerékpárosturisztikai szolgáltatás fejlesztését, kialakítását tartalmazza, a fenti feltételek teljesülését a megvalósíthatósági tanulmány 6.1. fejezetében kell részletesen bemutatni. Tematikus vonzerő fejlesztésekre vonatkozó speciális feltételek o A témapark/állatkert gondozott, közönség által használható területe legalább négyzetméter (1 hektár). o A témapark/állatkert egyidejűleg legalább 200 látogatót tud fogadni. o Időjárás-független, legalább 50 látogatót befogadó, szociális blokkal is ellátott fogadó létesítménnyel rendelkezik o Minimum 50 fős rendezvényteremmel rendelkezik (pl. csapatépítő tréningek, kihelyezett speciális képzések, kiskonferenciák megrendezéséhez) o Vendéglátó és szolgáltató egységgel (pl. ajándékbolt, büfé stb.) rendelkezik o Szilárd útburkolaton megközelíthető, a parkolási lehetőség a kapacitásokhoz mérten biztosított. o A témapark tartalmaz az üzenetéhez kapcsolódó játék- és szórakoztató elemeket o Beltéri programokat is kínál o Interaktív bemutatási módszerek és integrált látogatómenedzsment bevezetésre kerül o Éves látogatói létszám minimum 25 ezer fő o Rendezvények szervezésére évi minimum 5 alkalommal sor kerül o Napi garantált programok, show elemek száma minimum 3 db (pl., filmvetítés, kísérlet bemutatása, csatolt kirándulási program, állatsimogató stb.,), ehhez kapcsolódóan minimum 2 fő animátor alkalmazása o Látogathatósága évi minimum 300 nap o Az információk többnyelvű elérhetősége biztosított (személyzet, táblázás, prospektus) o Életkor-független, családbarát megoldásokat alkalmaz c) Speciális nyilatkozatok 20

21 Az alábbi feltételek elfogadásáról a projektgazda a papír alapon a projekt adatlappal együtt benyújtandó Nyilatkozat megfelelő módon történő aláírásával nyilatkozik. A projektgazda kijelenti, hogy a projektjavaslat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére az általa képviselt szervezet nem kötelezett. A projektgazda tudomásul veszi, hogy a projekthez kapcsolódóan a regionális beruházási tevékenységek tekintetében igénybe vehető maximális támogatás nem haladhatja meg a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. -ában meghatározott, vonatkozó támogatási intenzitási értéket. A maximális támogatás igénybe vételekor figyelembe kell venni, hogy a jelen felhívás valamint más pályázat keretében, ugyanazon költségekre igényelt támogatást, továbbá hitelfelvételkor a kamat esetlegesen meglevő támogatástartalmát, valamint közszféra tulajdonos által nem piaci feltételek mellett nyújtott tőke vagy tagi kölcsön támogatástartalmát egybe kell számítani. Az egybeszámítás csökkentheti a maximális támogatás nagyságát. A projektgazda kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet belföldinek minősül, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkezik. A projektgazda kijelenti, hogy sem ő maga, sem a projekt nem tartozik a Pályázati Útmutató c. dokumentum F1. és F2. pontjában (ideértve a D4.1. pontban foglaltakat is), valamint a jelen felhívás C7. Speciális kizáró okok pontjában meghatározott kizáró okok alá. A projektgazda vállalja a Pályázati Útmutató F3. pontjában meghatározott általános feltételeket. C7. Speciális kizáró okok C7.1. A projektgazda személyére vonatozó speciális kizáró okok A projektgazda személyére vonatkozó kizáró okok vonatkozásában a Pályázati Útmutató F1 pontjában foglaltak érvényesek. Jelen felhívás keretében egy projektgazda önállóan vagy konzorciumi tagként legfeljebb két projektjavaslat vonatkozásában részesülhet támogatásban. C7.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok A projektre vonatkozó kizáró okok vonatkozásában a Pályázati Útmutató F2 pontjában foglaltak érvényesek. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája A projektgazda működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatás) részesül. 21

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. komponenshez Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.1./E A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 A A PROJEKTEK AZ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszám:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszám: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Helyi és térségi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2.1.1/E-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a Közép-Dunántúli Operatív Program Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című komponens Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

Turisztikai pályázatok az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében

Turisztikai pályázatok az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Turisztikai pályázatok az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Turisztikai pályázatok az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Jelenleg elérhető pályázati konstrukciók: ÉMOP-2.1.1/B-12

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéséhez Kódszám: HU07PA16-A2-2013

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében. Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására. Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében. Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására. Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B. 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás...

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására FELHÍVÁS Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A Felhívás kódszáma: VEKOP-4.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 FELHÍVÁS A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 Magyarország Kormányának felhívása a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-4.1.2/B DDOP-2009-3.1.3/C ÉAOP-2009-4.1.2/C ÉMOP-2009-4.1.2/A ÉMOP-2009-4.1.2/B KDOP-2009-5.2.1/C

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére Tartalom GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez Kódszám: KMOP-5.1.1/D2-13 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására Kódszám: EAOP-2007-2.1.1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése FELHÍVÁS A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése A Felhívás kódszáma: GINOP 7.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

FELHÍVÁS. a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására. A felhívás címe: Védőháló a családokért

FELHÍVÁS. a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására. A felhívás címe: Védőháló a családokért FELHÍVÁS a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására A felhívás címe: Védőháló a családokért A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának felhívása, alapítványok, egyesületek,

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/144/2016. ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató TOP pályázatok kiírásáról, benyújtásáról. Dobó Zoltán polgármester

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/144/2016. ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató TOP pályázatok kiírásáról, benyújtásáról. Dobó Zoltán polgármester 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/144/ ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület február 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató TOP pályázatok kiírásáról, benyújtásáról

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Alapvető cél. Támogatás összege. Támogatás mértéke. Önerő mértéke. Támogatás formája. Előleg igénylése

Alapvető cél. Támogatás összege. Támogatás mértéke. Önerő mértéke. Támogatás formája. Előleg igénylése Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése (DAOP-5.2.1/C-11., DDOP-5.1.4/A-11., ÉAOP-5.1.2/B-11., KDOP-4.1.1/A-11., NYDOP-4.1.1/A-11.) TERVEZET Alapvető cél A pályázati felhívás alapvető célja a 2000

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program A kulturális és a művészeti sokszínűség előmozdítása az európai kulturális

Részletesebben

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1. FELHÍVÁS a városi barnamezős területek megújítására A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15 FELHÍVÁS A lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést és közbiztonság fejlesztését célzó komplex projektek megvalósítására leromlott városi területeken A felhívás címe: Leromlott városi területek

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

FELHÍVÁS. a városi területek környezettudatos megújítására. A felhívás címe: Zöld város kialakítása. A felhívás kódszáma: TOP-2.1.

FELHÍVÁS. a városi területek környezettudatos megújítására. A felhívás címe: Zöld város kialakítása. A felhívás kódszáma: TOP-2.1. FELHÍVÁS a városi területek környezettudatos megújítására A felhívás címe: Zöld város kialakítása A felhívás kódszáma: TOP-2.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére városrehabilitációs

Részletesebben

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés FELHÍVÁS Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.13.0/15 konstrukció Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése Érvényes: 2015.

Részletesebben

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó források

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó források Foglalkoztatáshoz kapcsolódó források Beavatkozási terület (támogatható tevékenységek) Eszközbeszerzés; nfrastrukturális és ingatlan beruházási és bérleti költségek; gyártási licenc, know-how beszerzések;

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. október

Pályázati figyelő 2011. október Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i összege mértéke Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció a 10 000 fő feletti és 20

Részletesebben

FELHÍVÁS. A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében

FELHÍVÁS. A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében FELHÍVÁS A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében A felhívás címe: Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Komplex programmal segítendő leghátrányosabb

Részletesebben

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 TARTALOMJEGYZÉK REGIONÁLIS TÁMOGATÁSPOLITIKA 5 Kohéziós politika7 A regionális operatív programok

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Fenntartható városi közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-6.4.1-15 Magyarország Kormányának felhívása megyei jogú város önkormányzatok

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

FELHÍVÁS. Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására

FELHÍVÁS. Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására FELHÍVÁS Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásaiszakaszolt projektek KEHOP-5.2.4. Magyarország Kormányának

Részletesebben

Ivóvízminőség-javítás. kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-2009-1.3.0. Útmutató. részletes megvalósíthatósági tanulmány.

Ivóvízminőség-javítás. kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-2009-1.3.0. Útmutató. részletes megvalósíthatósági tanulmány. Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-2009-1.3.0 Útmutató részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez érvényes: 2009. március 12-től A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. szeptember

Pályázati figyelő 2011. szeptember Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i NKA Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiuma NKA Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiuma folyóirat pályázata Hazai bejegyzésű,

Részletesebben

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosítására a megyékben

FELHÍVÁS. a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosítására a megyékben FELHÍVÁS a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosítására a megyékben A felhívás címe: Helyi gazdaságfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.1.3-15 Magyarország Kormányának felhívása

Részletesebben

Tájékoztató Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér

Tájékoztató Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér Tájékoztató Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér A konstrukció célja létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés c. pályázatról Kódszám: VP-6-7.4.1.1-16

Részletesebben

Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások

Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Magyar Államkincstár

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten TÁMOP-7.2.1-11/K Technikai segítségnyújtás 1085 Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.C-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

Egészségturizmus a Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepcióban (2014-2024) 2013. november 14., Hotel Benczúr

Egészségturizmus a Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepcióban (2014-2024) 2013. november 14., Hotel Benczúr Egészségturizmus a Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepcióban (2014-2024) 2013. november 14., Hotel Benczúr Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes államtitkár Az egészségturizmus a nemzetközi

Részletesebben

Támogatás összege. Támogatás mértéke

Támogatás összege. Támogatás mértéke Pályázati összefoglalás Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése (DAOP-2.1.2-11, DDOP-2.1.2-11, ÉAOP-2.1.2-11, ÉMOP-2.2.1-11) TERVEZET Alapvető cél A konstrukció célja a szálláshelyek szolgáltatási színvonalának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megye Integrált Területi Programjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. augusztus

Pályázati figyelő 2011. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 kiíró szervezet Nemzeti Fejlesztési Minisztérium "Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram" kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011

Részletesebben

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK. Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. Pályázati konstrukció kódja:

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK. Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. Pályázati konstrukció kódja: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Operatív

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: 1/238/2016. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2016. március 25-i nyilvános ülésére

. NAPIREND Ügyiratszám: 1/238/2016. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2016. március 25-i nyilvános ülésére . NAPIREND Ügyiratszám: 1/238/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. március 25-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szigliget, Hegymagas, Raposka, Tapolca

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés térségfejlesztés - eseménymarketing

Gazdaságfejlesztés térségfejlesztés - eseménymarketing Gazdaságfejlesztés térségfejlesztés - eseménymarketing Horkay Nándor Igazgató VÁTI Nonprofit Kft. Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság Pécs, 2010. november 18. XVI. Országos Urbanisztikai Konferencia

Részletesebben

Tartalom: I. A regionális fejlesztést célzó

Tartalom: I. A regionális fejlesztést célzó Tartalom: oldal: I. A regionális fejlesztést célzó Európai Uniós támogatásokról...1 II. 2004-2006-os programok...2 III. Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés Magyarországon 2004-2006...14 IV. A 2007 és 2013

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására A felhívás címe: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Helyi foglalkoztatási együttműködéseka megyei jogú város területén és várostérségben című (TOP-6.8.2-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást igénylők

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Legyen más a szenvedélyed! 2. Módszertani fejlesztések a drogprevenció területén c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.2.9.B-15/1

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben FELHÍVÁS Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben A felhívás címe: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztésekre című pályázati

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU-02--------- jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

Támogatási kérelmek várható száma 22,5 mrd 350 db

Támogatási kérelmek várható száma 22,5 mrd 350 db Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével VP-2-4.1.3.1.-16 Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma

Részletesebben

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések FELHÍVÁS Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések A felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1 1 Felhívjuk a tisztelt

Részletesebben

TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN

TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN PÁLYÁZAT CÉLJA: A Felhívás célja, hogy a megyei jogú város önkormányzatának vezetésével, a megyei jogú

Részletesebben

FELHÍVÁS. A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására FELHÍVÁS A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására A felhívás címe: Szennyezett területek kármentesítése A felhívás kódszáma: KEHOP 3.3.0 Magyarország Kormányának felhívása az állami

Részletesebben

Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról

Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról Mellékletek: kivonatok pályázati felhívásokból Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében a Ket. képzés című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-2009/2.2.7 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

EFOP-1.2.1-15 VÉDŐHÁLÓ A CSALÁDOKÉRT

EFOP-1.2.1-15 VÉDŐHÁLÓ A CSALÁDOKÉRT EFOP-1.2.1-15 VÉDŐHÁLÓ A CSALÁDOKÉRT PÁLYÁZAT CÉLJA: A kialakított tevékenységek együttesen magukba foglalják a családi, szülői, életvezetési és egészségfejlesztési, valamint mentális egészséggel összefüggő

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2015. november 26. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 11/2015. (XI.

Részletesebben

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.1/A

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu. 1. Alapvetõ cél

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu. 1. Alapvetõ cél PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 179/2009 (XI.24.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 179/2009 (XI.24.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 179/2009 (XI.24.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. október 1-től Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése c. Kiemelt Pályázati

Részletesebben

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: Tájékozató Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.1.-16 A konstrukció

Részletesebben

Kedvezményezettek. I. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok:

Kedvezményezettek. I. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok: Program neve: Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése Program kódja: DAOP-2.1.2-12 Támogatás szakmai Dél-alföldi Operatív Program iránya: A konstrukció célja az üzleti szálláshelyek szolgáltatásainak fejlesztése,

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása. A felhívás kódszáma: EFOP-3.1.

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása. A felhívás kódszáma: EFOP-3.1. FELHÍVÁS A magyar köznevelésben az esélyegyenlőség érvényesítésére és a köznevelés rendszere esélyteremtő és felzárkóztató szerepének megerősítésére a hátrányos helyzetű gyermekek érdekében. A felhívás

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA KözOP 1-5. prioritások általános és speciális elszámolhatósági elvek 2007-2013 programozási időszak Érvényes: 2015. április 2-ától TARTALOMJEGYZÉK 1.AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. megvalósult információs és szolgáltató pontok épületeinek teljes körű üzemeltetése, működtetése, hasznosítása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. megvalósult információs és szolgáltató pontok épületeinek teljes körű üzemeltetése, működtetése, hasznosítása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a DDOP-2.1.1/D-12-2012-0028 kódjelű, Kerékpáros túraútvonal hálózat kialakítása a Balatonföldvári kistérség területén című pályázati

Részletesebben

A Kormány 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 7. szám 427 A Kormány 1006/. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány a) megállapítja

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása TÁMOP-2.4.5-12/3

Részletesebben