PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSULNAK MEG. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 KONSTRUKCIÓ/KOMPONENS NEVE... 3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 A1. Alapvető cél...3 A2. Rendelkezésre álló forrás...3 A3. Támogatható pályázatok / projektjavaslatok várható száma...3 B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE... 3 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA... 4 C1. Támogatható tevékenységek köre...4 C2. Nem támogatható tevékenységek...8 C3. Elszámolható költségek...9 C4. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások...11 C5. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások...12 C6. Speciális kizáró okok...14 C6.1. A pályázó személyére vonatozó speciális kizáró okok...14 C6.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok...15 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D.1. Támogatás formája...15 D.2. Támogatás mértéke...15 D.3. Támogatás összege...16 D.4. Az önerő mértéke...16 D.5. Előleg mértéke...16 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E.1. A pályázat nem hiánypótolható befogadási kritériumai...17 E.2. A pályázat hiánypótolható befogadási kritériumai...17 E.3. Tartalmi/Szakmai értékelés...20 E.4. A pályázó által kötelezően csatolandó mellékletek listája...25 E.5. Monitoring mutatók...30 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F.1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje...32 F.2 Vonatkozó speciális jogszabályok listája...33 F.3 Fogalomjegyzék...33 F.4 Segédletek, sablonok...35 F.4.1 Általános segédletek...35 A Pályázati Felhívás és Útmutató elválaszthatatlan része az Általános feltételek a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz (a továbbiakban: Általános Feltételek c. dokumentum), mely a Projekt adatlappal együtt tartalmazza a projektjavaslat elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Amennyiben jelen Pályázati Felhívás és Útmutatóban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az Általános Feltételek c. dokumentumban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. 2

3 KONSTRUKCIÓ/KOMPONENS NEVE Turisztikai attrakciók fejlesztése A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél A pályázati felhívás fő célja turisták igényeinek megfelelő színvonalú turisztikai termékek kialakítása, ennek eredményeként az attrakciók látogatottságának és jövedelemtermelő képességének növelése, munkahelyek teremtése, valamint a szezonalitás mérséklése. A régiók adottságait ismerve és a jövőbeli fejlődési lehetőségeket mérlegelve meghatározásra kerültek azok a fő termékcsoportok: egészségturizmus, tematikus vonzerők, amelyek segítik a pályázati felhívás céljainak elérését. A2. Rendelkezésre álló forrás A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a évben millió Ft. Jelen kiírás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A3. Támogatható pályázatok / projektjavaslatok várható száma A támogatott projektjavaslatok várható száma minimum: 3 db. B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: I. Költségvetési szervek és intézményeik (beleértve az önkormányzatot és intézményeit) (KSH 3) II. Non-profit szervezetek (KSH 52, 541, 56, 57, 59, egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek) III. Szövetkezetek (KSH 12) IV. Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit, vagy profitorientált gazdasági társaságok, vállalkozások (KSH 11, 21) V. Egyéni vállalkozások (KSH 23) A projektgazdák személyét érintő általános kizáró okokat az Általános Feltételek c. dokumentum F1 pontja tartalmazza. A pályázók személyére vonatkozó speciális kizáró okokat jelen dokumentum C6.1. pontja tartalmazza. A projektjavaslat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 3

4 A konzorciumokra vonatkozó általános szabályokat az Általános Feltételek c. dokumentum B1. pontja tartalmazza. C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre, továbbá az Általános Feltételek c. dokumentum C1.2 pontjában meghatározott kötelezően megvalósítandó tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható. C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre 1. Meglévő gyógy- és termálfürdők, illetve egyéb gyógytényezőkön alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgáltatásfejlesztése A település, a fürdő és ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások adottságaira alapozva célcsoport alapú és tematizált termékfejlesztés valósítható meg. A létesítmények tematizálása során a Dél-Dunántúli régió gyógy- és termál turisztikai adottságait és sajátosságait összefoglaló Gyógy- és termálturisztikai stratégia fejlesztési irányainak meghatározása című egészségturisztikai programban megfogalmazott termékfejlesztési struktúrát kell követni. Támogatható konkrét tevékenységek: A meglévő gyógyfürdőkben/termálfürdőkben az egészségturisztikai szolgáltatások (gyógyászati, wellness, sport) fejlesztése, valamint az egészségturisztikai infrastruktúra színvonalának emelése a modern egészségturisztikai és technológiai követelményeknek megfelelően. Meglévő termál- és gyógyfürdők fedett területeinek növelése (változó időjárású körülmények között is használható medencék kialakítása, meglévő medencék téliesítése). Meglévő termál- és gyógyfürdők kiszolgáló helyiségeinek (pl. öltözők, mosdók, napozók, kezelő helyiségek stb.) kiépítése, korszerűsítése és berendezéseinek fejlesztése. Meglévő termál- és gyógyfürdők területén szabadtéri, nem 12 hónapon át használható fejlesztések. Kizárólag abban az esetben támogatható önállóan, amennyiben a fürdő nem rendelkezik szabadtéri medencével, de ez a fejlesztés alátámaszthatóan szükséges a kínálat komplexitásának megteremtéséhez, és e tevékenységre igényelt támogatási összeg nem haladja meg a 150 millió forintot. A tervezett fejlesztések a fentieken túl illeszkedjenek az Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia jövőképében megfogalmazott termékfejlesztési struktúrához is az érintett helyszínek és fejlesztési irányok tekintetében. 4

5 2. Tematikus vonzerők fejlesztése Tematikus parkok kialakítása, fejlesztése teljes egészében vállalkozási tevékenységként, a régiós kínálatban egyedi témában Állatkertek és parkok kialakítása, fejlesztése Tematikus vonzerő fejlesztése esetén csak olyan létesítmények kialakítására, fejlesztésére lehet pályázni, amely a bemutatott információk, ismeretek és élmények, valamint az azokról szóló kommunikáció segítségével egy (illetve néhány) konkrét üzenet (téma) átadását és bemutatását célozzák meg, és melyek a fejlesztések eredményeképpen megfelelnek az alábbi kritériumoknak: - A témapark/állatkert gondozott, közönség által használható területe legalább négyzetméter (1 hektár). - A témapark/állatkert egyidejűleg legalább 200 látogatót tud fogadni. - Időjárás-független, legalább 50 látogatót befogadó, szociális blokkal is ellátott fogadó létesítménnyel rendelkezik - Minimum 50 fős rendezvényteremmel rendelkezik (pl. csapatépítő tréningek, kihelyezett speciális képzések, kiskonferenciák megrendezéséhez) - Vendéglátó és szolgáltató egységgel (pl. ajándékbolt, büfé stb.) rendelkezik - Szilárd útburkolaton megközelíthető, a parkolási lehetőség a kapacitásokhoz mérten biztosított. - A témapark tartalmaz az üzenetéhez kapcsolódó játék- és szórakoztató elemeket - Beltéri programokat is kínál - Interaktív bemutatási módszerek és integrált látogatómenedzsment bevezetésre kerül Szakmai tartalmi feltételek: - Éves látogatói létszám minimum 25 ezer fő - Rendezvények szervezésére évi minimum 5 alkalommal sor kerül - Napi garantált programok, show elemek száma minimum 3 db (pl, filmvetítés, kísérlet bemutatása, csatolt kirándulási program, állatsimogató stb.,), ehhez kapcsolódóan minimum 2 fő animátor alkalmazása - Látogathatósága évi minimum 250 nap - Az információk többnyelvű elérhetősége biztosított (személyzet, táblázás, prospektus). - Életkor-független, családbarát megoldásokat alkalmaz C.1.2 Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek A kiírás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek, amelyek a projekt elszámolható összköltségének maximum 35%-át tehetik ki: Vonzerőhöz kapcsolódó üzleti marketing-tevékenység támogatása (pl. tájékoztató anyagok, brosúrák, vásárokon való megjelenés, honlap, tájékoztató táblák, arculatterv, branding). (A kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosítását szolgáló marketingen felül.) A marketing tevékenységet a helyi TDM szervezet marketing munkájával összhangban, ahhoz illeszkedve, kapcsolódva kell elvégezni. A projekt elszámolható összköltségének maximum 8%-a, de legfeljebb 60 millió forint számolható el ezen tevékenység keretében. Integrált látogatómenedzsment rendszer kialakítása: a turisták tájékozódását és a látogathatóságot értékesítést segítő információs eszközök beszerzése és alkalmazása (pl. 5

6 infó- és tájékoztató tábla rendszerek, elektronikus tájékoztató pontok, mobil- turisztikai információs rendszerek audio guide -rendszerek); Információs és kommunikációs technológiai fejlesztések, beruházások (pl. minősítési, foglalási rendszerek összehangolása stb.). A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, a megközelítést, pihenést, köztisztaságot szolgáló környezetterhelést csökkentő infrastruktúra kiépítése (pl.: kiszolgáló utak, parkok, parkolók, kerékpár tárolók, kerékpár támaszok, kerékpár parkolók). A működést szolgáló egyéb funkciók (pl. mellékhelyiségek, személyzeti helyiségek, raktárterek) biztosítása, korszerűsítése. A fejlesztések által érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházások, különös tekintettel a megújuló energiaforrások felhasználására (pl. esővíz, medencevíz újrahasznosítása, passzív házak). A vonzerőhöz kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása (térfigyelő rendszer kiépítése, szükség esetén az érintett rendőr-kapitányság hálózatba történő bekapcsolása). Védett épületek felújítása Az épület teljes körű azbesztmentesítése. Köztéri műalkotások megvalósítása a mellékletben található Útmutató kortárs köztéri művészeti alkotásokhoz a turisztikai célú és a településkép javítását célzó fejlesztésekben alapján. Meglévő gyógy- és termálfürdők, illetve egyéb gyógytényezőkön alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgáltatásfejlesztése Fürdő területén szabadtéri, nem 12 hónapon át használható (strand jellegű) fejlesztés. Meglévő termál- és gyógyfürdők technológiai korszerűsítése (pl. kutak fúrása, felújítása, szellőző berendezések felújítása, kiépítése, medencék vízforgató berendezéssel történő ellátása vagy vízforgató berendezések szükségszerű cseréje). A fürdő területén kiskereskedelmi és vendéglátó tevékenységre alkalmas, egységes arculatú pavilonok építése. Gyógyvízzé minősítés. C.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek A kiírás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: Akadálymentesítés Infrastruktúra fejlesztés esetén a projekt kötelező eleme az akadálymentesítés, amely tartalmazza fizikai és info-kommunikációs hozzáférés biztosítását, az alábbiak szerint: A pályázat keretében biztosítani kell az épület/terület megközelítésének, környezetének és bejáratának, valamennyi fogyatékossági csoportra (mozgássérült, látás- vagy hallássérült, értelmi sérült, autista) kiterjedő akadálymentesítését, és a beruházással érintett ingatlan tekintetében kötelező a fejlesztéssel érintett épület/épületrész/terület projektarányos akadálymentesítése, úgy hogy a beruházás egyes beavatkozási tevékenységeinek megvalósítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a fejlesztés tárgya minden fogyatékossági csoport (mozgássérült, látás- vagy hallássérült, értelmi sérült, autista) számára akadálymentesen használható legyen. A projektarányos akadálymentesítés fogalma a pályázati útmutató F3. pontjában található. Kötelező a szolgáltatás akadálymentes internetes elérhetőségének megvalósítása. 6

7 Az akadálymentesítés keretében minden olyan tevékenység támogatható, aminek eredményeként teljesülnek a Segédlet az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez c. dokumentumban foglalt minimum-követelmények. Az egyéb szolgáltatások akadálymentesítése javasolt, de nem kötelező. Műemlékvédelem alatt álló épületek esetében az akadálymentesítés szintjét a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által meghatározott mértékben kell megvalósítani, ugyanakkor törekedni kell a fent megfogalmazott elvárások minél teljesebb körű betartására. A Segédlet az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez c. dokumentumnak való megfelelést a tervdokumentációt készítő tervező mérnök, vagy rehabilitációs környezettervező szakmérnök vagy rehabilitációs környezettervező szakértő 1 által a pályázati dokumentáció részét képező minta szerint kiállított szakvéleménynek kell igazolnia. Amennyiben a szakvéleményt a tervdokumentációt készítő tervező mérnök igazolja, a pályázó számára javasoljuk, hogy még a tervezési fázisban konzultáljon rehabilitációs környezettervező szakmérnökkel vagy rehabilitációs környezettervező szakértővel. A pályázóknak a meglévő épületek akadálymentesítésére vonatkozó építészeti-műszaki tervdokumentációkat az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló 37/2007. (XII.29.) ÖTM rendelet figyelembevételével, az abban előírt tartalmi részletezettséggel kell összeállítani függetlenül attól, hogy az akadálymentesítési munkák építési engedélyköteles tevékenységek-e vagy sem. A támogatásból megvalósított beruházás és a beszerzett eszközök kizárólag a pályázatban megjelölt célra használhatóak fel, ezért ezeket végleges helyükön, tartósan és rendeltetésszerű használatra alkalmas módon kell elhelyezni és/vagy beépíteni. A Segédlet az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez c. dokumentum letölthető a honlapról, a Regionális Operatív Program pályázatainak ROP általános útmutatók résznél. Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek A projektgazda a támogatási döntéstől számítva, a projekt megvalósítása során 125 millió forint vagy e feletti támogatási összeg esetén az Általános Feltételek c. dokumentum C1.2 pontjában meghatározott módon, az annak mellékletét képező Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban szereplő III. számú kommunikációs csomagot, 125 millió forint alatti támogatási összeg esetén a IV. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani. A projektgazda a projekt megvalósítása során az Általános Feltételek c. dokumentum mellékletét képező Arculati Kézikönyvben szereplő B típusú hirdetőtáblát, a projektzárást követően pedig D típusú emlékeztető táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. A kommunikációs tevékenység megkezdése előtt kérjük, vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs kollégájával. A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek az elszámolható költségek részét képezik. 1 A rehabilitációs környezettervező szakmérnökök/szakértők aktuális névjegyzéke, elérhetősége megtalálható a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján. (Elérhetőség: Főoldal» Esélyegyenlőség» Fogyatékosságügy» Akadálymentesítés). 7

8 Projektszintű könyvvizsgálat az Általános Feltételek c. dokumentum C1.2 pontjának megfelelően C.1.4 Támogatható tevékenységek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása Jelen kiírás keretében támogatható tevékenységek az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007 (VII. 30.) MeHVM rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg: Támogatható tevékenység Támogatás jogcíme Támogatási kategória Meglévő gyógy- és termálfürdők, illetve egyéb gyógytényezőkön alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgáltatásfejlesztése Tematikus vonzerő fejlesztése Üzleti marketing tevékenységek 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet 4. l), p) pontja 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet 4. i), l), p) pontja 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet 4. p) pontja Regionális beruházási támogatás Regionális támogatás beruházási Átmeneti támogatás Profitorientált szervezet által végzett tevékenység Regionális beruházási támogatás Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó szabályokat az Általános Feltételek c. dokumentum D4 pontja tartalmazza. C2. Nem támogatható tevékenységek Nem támogathatók a C1. pont szerinti támogatható tevékenységek körébe nem eső tevékenységek, különösen: Nem nyújtható támogatás olyan pályázat részére, mely az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2 (ÚMVP) támogatási hatálya alá eső tevékenységeket tartalmazza, nevezetesen: alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltatások 2 Megjegyzés: Az ÚMVP az 5000 fő állandó lakosnál alacsonyabb lakosságszámmal és/vagy a 100fő/km 2 népsűrűségnél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező településeken nyújt támogatást, azonban az ezeket a méreteket meghaladó települések esetében sincs mód a C2-es pontban megjelölt tevékenységeket tartalmazó pályázatok támogatására. 8

9 lovasturisztikai fejlesztés, amely nem haladja meg a 200,000 Euro (a pályázati kiírás megjelenésének napján érvényes MNB Hivatalos euró devizaárfolyammal számolt) támogatási összeget. vadászati és erdei turizmus horgászturizmus borturisztikai fejlesztés, amely nem haladja meg a 100,000 Euro (a pályázati kiírás megjelenésének napján érvényes MNB Hivatalos euró devizaárfolyammal számolt) támogatási összeget. C3. Elszámolható költségek Jelen fejezet C3.1 pontjában kerülnek meghatározásra a kiírás keretében elszámolható költségek típusai. A pályázatok tervezése során kizárólag a jelen dokumentumban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként. Az egyes költségtípusokra, valamint az elszámolhatóságukra vonatkozó általános szabályok az Általános Feltételek c. dokumentum C2 pontjában kerültek meghatározásra. A regionális beruházási támogatási jogcímen támogatott tevékenységekhez kapcsolódóan az Általános Feltételek c. dokumentum előírásaitól eltérően kizárólag a beruházás bekerülési értékének részét képező, július 30-át követően felmerülő, alábbiakban felsorolt költségek számolhatók el. C3.1. Elszámolható költségek típusai I Előkészítési költségek 1. Projekt-előkészítés költségei (tanulmányok, tervek, engedélyek) 2. Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése II Megvalósítási költségek 1. Projektmenedzsment költségek 2. Szolgáltatások igénybevételének költsége (pl. jogi, nyilvánosság, tervellenőr) Szakmai Egyéb 3. Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek 4. Eszközbeszerzések költségei 5. Immateriális javak beszerzése 6. Általános költségek (projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla nyitási, vezetési költsége) 7. ÁFA, valamint más adók, és közterhek 8. Tartalék 9. Saját teljesítés C3.2 Nem elszámolható költségek A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el, különösen: olyan járművek beszerzése, amelyek nem kizárólag turisták szállítására kerülnek felhasználásra. 9

10 C3.3 A projekt költségvetés belső korlátai Elszámolható költség típusa I. Előkészítési Költségek Projekt előkészítés költsége, ezen belül: Amennyiben máshogy nem jelöli a táblázat adott sora, a projekt összes elszámolható költségéhez viszonyítva Legfeljebb 10+8 % melyből a 10% csak terület és ingatlanvásárlásra költhető, más előkészítési tevékenységre nem Megvalósíthatósági tanulmány készítés költsége Közbeszerzés költsége 1 % Terület- és ingatlanvásárlás 10 % költsége II. Megvalósítási költségek Projekt menedzsment költségek 100 mft összes elszámolható költség alatt legfeljebb 5%, 100 mft összes elszámolható költség felett legfeljebb 2 % A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő szolgáltatások költsége, ezen belül: Műszaki ellenőr költsége legfeljebb 12% Építési költségek legfeljebb 1,5 %-a Külön Könyvvizsgálat költsége legfeljebb 0,5 % Közbeszerzésen kívüli, legfeljebb 0,5 % megvalósításhoz kapcsolódó jogi szolgáltatások igénybevételének költsége Nyilvánosság biztosításának legfeljebb 2 %, amelynek költsége legalább 50%-át a marketingstratégia részét képező konkrét promóciós akciókra kell felhasználni. Üzleti marketingtevékenység költsége Tartalék legfeljebb 8 % amelyet teljes egészében a marketingstratégia részét képező konkrét üzleti marketing tevékenységekre kell felhasználni. Legfeljebb az építés és eszközbeszerzés elszámolható költségeinek Maximális elszámolható mérték 5 millió Ft 100 mft összes elszámolható költség alatt legfeljebb 2 millió Ft 20 mft 60 mft 10

11 Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek (a projekt egészére vonatkozó előkészítési, menedzsment, nyilvánosság stb. költségeket ide nem értve) Meglévő termál- és gyógyfürdők területén szabadtéri, nem 12 hónapon át használható fejlesztések. (Kizárólag abban az esetben támogatható önállóan, amennyiben a fürdő nem rendelkezik szabadtéri medencével, de ez a fejlesztés alátámaszthatóan szükséges a kínálat komplexitásának megteremtéséhez) Képzési költségek 8%-áig. legfeljebb 35% nem elszámolható 150 mft A projekt költségvetése tekintetében megkülönböztetjük a projekt összköltségét és a projekt elszámolható összköltségét. A projektre javasolt támogatási összeg csökkenhet, amennyiben a projekt építési költségéből számított fajlagos költségek meghaladják az alábbi mértékeket (mind új építés, mind felújítás esetén): műemléki épület esetén Ft/m 2 + áfa nem műemléki épület esetén: Ft/m 2 + áfa A fajlagos költségek vizsgálata tevékenységenként, illetve elkülöníthető projektelemenként történik. Amennyiben a projekt építési költségei speciális, és a pályázat célja szempontjából indokolható, a fentiekben jelzett értékeket meghaladó költségnövelő tényezőket (pl. magas talajvíz kezelése, sziklafalba való terjeszkedés, régészeti feltárás extra költségei stb.) tartalmaznak, akkor ezeket szövegesen be kell mutatni és a fajlagos költségeket ezen tételektől megtisztítva is ki kell számolni és bemutatni. Amennyiben a projektgazda a projekt költségvetését a projekt komplexitásának bemutatása érdekében eleve úgy tervezte, hogy abban szerepelnek a projekt részét képező, nem elszámolható költségek (amelyekre támogatást sem igényel), akkor azok nem kerülnek csökkentésre. Felhívjuk a pályázók / projektgazdák figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik. C4. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet, valamint regionális beruházás esetén az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól 11

12 szóló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 10. -ának (1) bekezdése szerint a projekt fizikai befejezését követő 5 évig az adott régióban fenntartja és üzemelteti. C5. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások C5.1 Projekt területi szűkítése Jelen pályázati felhívás keretében főszabályként olyan projektjavaslatok támogathatók, melyek a Dél-Dunántúli régió területén valósulnak meg. Ez alól csak különösen indokolt esetben, az Irányító Hatóság egyedi engedélye alapján van lehetőség kivételre. Az engedélyezés szükséges feltétele, hogy a projekt keretében természeténél fogva fizikailag oszthatatlan fejlesztés valósuljon meg, továbbá melynek hasznossága egyetlen régió területén történő megvalósítás esetén nem vagy csak csökkent mértékben állhat elő. Ha a fejlesztés tárgya a megvalósítás szempontjából két részre osztható, régióhatáron átnyúló projekt támogatása nem lehetséges. Kizárólag olyan régióhatáron átnyúló projekt támogatható, melynek régióhatáron átnyúló része is közvetlen és kimutatható haszonnal bír a támogató régió vonatkozásában. Ennek kimutatása a projektgazda feladata. Az Irányító Hatóság egyedi engedélyét a pályázat beadása előtt minimum 1 hónappal az érintett Közreműködő Szervezet (jelen útmutató F.1. pontja) részére megküldött levél formájában kell kezdeményezni. Az érdemi fejlesztési hatás elősegítése érdekében a konstrukcióban meghatározott fejlesztések a Dél-Dunántúl turisztikai magterületeinek településlistájában felsorolt településeken valósíthatóak meg. Meglévő gyógy- és termálfürdők, illetve egyéb gyógytényezőkön alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgáltatásfejlesztésére kizárólag a Gyógy- és termálturisztikai stratégia fejlesztési irányainak meghatározása című dokumentumban megnevezett helyi-, regionális, - országos-, és nemzetközi jelentőségű fürdők pályázhatnak az alábbi településekről: Babócsa, Barcs, Csokonyavisonta, Dombóvár, Dunaföldvár, Harkány, Igal, Kaposvár, Magyarhertelend, Mohács, Nagyatád, Nagybajom, Sellye, Sikonda, Szigetvár, Szulok, Tamási, Tarany. A komponens keretében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi LVII. törvénnyel módosított évi CXII. törvény (Balaton törvény) 1/1. számú mellékletében felsorolt településein megvalósítandó fejlesztések nem támogathatóak. C5.2 Pályázat területi preferenciái A régió az alábbi kiemelt turisztikai desztinációkban megvalósuló projektek támogatását előnyben részesíti a pontozásnál: A megvalósulás helye a következő térségek egyikében található: 311/2007. Korm. rend. szerinti HH, LHH kistérségek, 240/2006. (XI. 30.) Korm. rend. szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és / vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések. C5.3 Egyéb speciális feltételek 12

13 Egységes módszertan alapján megvalósíthatósági tanulmány készítése szükséges minden projekt esetén. A projekt közvetett hatásait is bemutató költség-haszon elemzés készítése szükséges (a megvalósíthatósági tanulmány részeként) Részletes marketingstratégia készítése szükséges minden projekt esetén (a megvalósíthatósági tanulmány részeként). Részletes üzemeltetési terv készítése szükséges minden projekt esetén (a megvalósíthatósági tanulmány részeként). A projektgazdának a projekt megvalósítási helyszínén amennyiben a településen működik - települési turisztikai egyesületi tagsággal (TDM tagság) rendelkeznie kell. A tervezett fejlesztésnél biztosítani kell a projekt helyszínénél található közkincs(ek) megközelíthetőségét és látogathatóságát a kivitelezési és fenntartási időszakban is. Amennyiben a megvalósulás helye olyan település, mely rendelkezik integrált városfejlesztési stratégiával, úgy a pályázatban foglalt tevékenységnek szerepelnie kell az IVS-ben, vagy illeszkednie kell az abban foglalt célokhoz. Egy pályázó jelen pályázati kiíráson belül ugyanazon projekt tekintetében csak egyszer részesülhet támogatásban. A pályázat keretében kizárólag a Kerékpár támaszok, kerékpár parkolók, és kerékpáros pihenőhelyek segédlethez illeszkedő kerékpár tárolók és parkolók kiépítése támogatható. Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy amennyiben a pályázat állami tulajdonú országos közutat is érint, a pályázat előkészítésekor egyeztetni szükséges a vagyonkezelő Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal a megfelelő pályázói kör meghatározása érdekében! Amennyiben a pályázatban országos közutat érintő engedélyköteles tevékenység található, az I. tv 29. (1) alapján konzorciumi partnerként szükséges bevonni a jogszabály szerinti építtetőt! Gyógy- és termálfürdő fejlesztéseknél: Amennyiben a többletkapacitás kialakítását eredményező projektet OEP finanszírozással kívánják hasznosítani, ennek a projektnek csak akkor nyújtható támogatás, ha a pályázathoz csatolják az OEP befogadó nyilatkozatát. Alapfeltétel a termálvízből származó hulladékhő hasznosítása műszakilag lehetséges esetben -, valamint a balneológiai célra használt víz korszerű technológiával történő kármentesítése. C5.4. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek: Támogatás abban az esetben nyújtható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az alábbiaknak megfelelnek, és a projekt szempontjából ennek megfelelően rendezett tulajdoni viszonyokat a pályázó a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően biztosítja, igazolja. Jelen pont esetében a pályázó alatt a konzorciumi partnerét is érteni kell. 1. Az ingatlan a pályázó tulajdonában van. Ezt a pályázónak a tulajdoni lap benyújtásával szükséges igazolnia. 2. Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a pályázó tulajdonában, és az ingatlan a pályázó tulajdonába kerül, támogatás akkor nyújtható, ha a pályázó pályázat benyújtásakor a beruházással érintett ingatlanra vonatkozóan érvényes adásvételi előszerződéssel vagy azzal egyenértékű tulajdon átruházásról szóló előszerződéssel, szerződéssel, vagy kétoldalú szándéknyilatkozattal, rendelkezik, amely alapján az első kifizetési kérelemig a beruházással érintett ingatlan a pályázó 13

14 tulajdonába kerül. A tulajdonos váltást a pályázónak a vonatkozó tulajdoni lap bemutatásával szükséges igazolnia, melyen a pályázó tulajdonosként kerül feltüntetésre. 3. Amennyiben a fejlesztés idegen tulajdonban lévő ingatlanon történik, és az ingatlan nem kerül a pályázó tulajdonába, úgy a pályázathoz tulajdonosi nyilatkozat szükséges, arról, hogy hozzájárul a pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. A pályázónak határozott időtartamú, legalább a fenntartási időszak végéig szóló bérleti, vagyonkezelési, egyéb jogcímen használatot biztosító szerződéssel kell rendelkeznie. Osztatlan közös tulajdon esetében, amennyiben a pályázó a tulajdonosok egyike, szükséges benyújtani a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát a pályázatban foglalt fejlesztés megvalósításához és fenntartásához, valamint az ingatlanra vonatkozó, határozatlan időre, de legalább a projekt-fenntartási időszak végéig hatályos közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodást és a megállapodás szerinti megosztási vázrajzot. 4. Amennyiben a beruházással érintett ingatlan állami tulajdonban van, a kincstári vagyon részét képezi az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani: pályázat benyújtásához: az állami vagyon kezelőjének a projekt benyújtásához történő hozzájárulását szükséges mellékelni a támogatási szerződés megkötéséhez: az ingatlan tulajdonosának (a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet képviselőjének) nyilatkozata szükséges arról, hogy hozzájárul a pályázat végrehajtásához és a támogatás során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések aktiváláshoz, és a tulajdonosnak (a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet képviselőjének) nyilatkoznia kell, hogy a vagyonkezelési szerződés hatálya alatt de legalább a fenntartási időszak végéig a fejlesztendő területet a pályázó rendelkezésére bocsátja. C6. Speciális kizáró okok C6.1. A pályázó személyére vonatozó speciális kizáró okok Nem ítélhető meg, továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akinek vagy amelynek a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján (kivéve önkormányzatok és társulásaik esetében) a számviteli jogszabályok szerint számított saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent (legalább két lezárt üzleti évvel rendelkező pályázó esetén); aki vagy amely az elmúlt két, pénzügyileg lezárt év mindegyikében a rendelkezésre álló, jóváhagyott éves beszámoló vagy az adóbevallás alapján (kivéve önkormányzatok és társulásaik esetében) veszteségesen gazdálkodott (tehát lehetőség van pályázni abban az esetben is, ha a pályázó csupán az előző pénzügyileg lezárt kettő év egyikében gazdálkodott nyereségesen); akinek vagy amelynek a jóváhagyott, utolsó éves beszámolója alapján saját tőkéje negatív volt; 14

15 aki legalább 2 lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozás és a tervezett beruházás 15%-a saját tőkeként nem áll rendelkezésre (ennek igazolása a Támogatási Szerződés megkötéséig szükséges). A pályázó személyére vonatkozó további kizáró okok vonatkozásában az Általános Feltételek c. dokumentum F1 pontjában foglaltak érvényesek. C6.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok Nem ítélhető meg, továbbá nem nyújtható támogatás: a évi ÚMFT-ROP turisztikai pályázatok eredményeképpen támogatásban részesül(t) projekt újabb ütemének, illetve a projekthez kapcsolódó újabb projekt megvalósítására, amennyiben a támogatott projekt pénzügyi elszámolása a pályázat befogadásának időpontjáig még nem történt meg. Kulturális turisztikai projekt esetében olyan típusú fejlesztésre, amelyet a 12/2009. (III. 27.) OKM rendelet keretében kapott támogatásból valósítottak meg. A projektre vonatkozó további kizáró okok vonatkozásában az Általános Feltételek c. dokumentum F2 pontjában foglaltak érvényesek. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D.1. Támogatás formája A projektgazda működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül. D.2. Támogatás mértéke Terméktípus / tevékenység Maximális támogatás mértéke Meglévő gyógy- és termálfürdők, illetve egyéb gyógytényezőkön alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgáltatásfejlesztése 50% Tematikus vonzerő fejlesztése 50% Jelen útmutató vonatkozásában vállalkozási tevékenységnek a piacon más piaci szereplőkkel versenyezve kifejtett tényleges gazdasági tevékenységet tekintjük, függetlenül az azt végző szervezet jogi státuszától. Vállalkozási célú tevékenység a regionális támogatási térkép (85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet) alapján, jelen pályázatban meghatározott támogatási mértékkel támogatható, függetlenül a projektgazda személyétől! Profitorientált gazdasági társaságok által végzett tevékenység (akár vállalkozási típusú, akár közcélú jellegű), legfeljebb a regionális támogatási térkép (85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet) alapján, jelen pályázatban meghatározott támogatási mértékkel támogathat! 15

16 Azon projekt esetében, amelyben többféle, eltérő intenzitással támogatott tevékenység kerül megvalósításra, a projekt összes elszámolható költségeire vetített átlagos támogatási arány az egyes tevékenységek projekten belüli aránya alapján kerül meghatározásra. Egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása közösségi, országos, regionális vagy helyi forrásból történik, tehát beleértve az 1998/2006/EK rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásokat is - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó közösségi szabályban regionális beruházás esetén a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. -ában vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott támogatási intenzitást. Az adott projektre vonatkozó támogatás mértékét a táblázatban jelzett mértékek és a fenti feltételek együttesen határozzák meg! D.3. Támogatás összege A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: Konstrukció neve Meglévő gyógy- és termálfürdők, illetve egyéb gyógytényezőkön alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgáltatásfejlesztése Támogatás összege (MFt) Min. Max Tematikus vonzerő fejlesztése D.4. Az önerő mértéke Az önrész összetételével kapcsolatos részletes előírásokat az Általános Feltételek c. dokumentum D1 pontja határozza meg azzal a kikötéssel, hogy az önerő igazolások közül a következő nem fogadható el: magánkölcsön. Amennyiben a pályázó központi költségvetési szerv, akkor az önerő adott költségvetési szerv, vagy a felettes szerv költségvetésében történő rendelkezésre állását a felettes szerv (pl. szaktárca) kötelezettségvállalásra jogosult felsővezetője külön nyilatkozatban is kell, hogy rögzítse. A nyilatkozatot az E.4 pontban megjelöltek szerint kell csatolni. Amennyiben a nyilatkozat nem kerül csatolásra, illetve a hiánypótlás során sem kerül benyújtásra, akkor az E.2. pont (A pályázat hiánypótolható befogadási kritériumai) 10. kritériuma (a csatolt mellékletek köre teljes) szerint a pályázat elutasításra kerül. D.5. Előleg mértéke Jelen pályázati kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 40%-a. Az előlegigényléssel kapcsolatos általános előírásokat az Általános Feltételek c. dokumentum D2. pontja tartalmazza. 16

17 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E.1. A pályázat nem hiánypótolható befogadási kritériumai Szempont A pályázat a pályázati útmutatóban meghatározott példányszámban került benyújtásra (1 eredeti + 2 másolati + CD/DVD lemez) A közzé tett kitöltő programmal készült projekt adatlap a kért formában, elektronikus adathordozón is benyújtásra került. A pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra. Benyújtásnak a pályázatot tartalmazó postai küldeményen szereplő bélyegző dátum tekintendő, mely nem lehet későbbi a benyújtási határidőnél. Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, és eléri a minimálisan igényelhető támogatási összeget, és az igényelt támogatási mérték (arány) nem haladja meg a kiírásban megjelölt maximális támogatási mértéket (intenzitást). A papír alapon benyújtott projekt adatlap az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került. (adatlap és nyilatkozatai) A pályázó megfelel a kritériumnak A pályázó nem felel meg a kritériumnak Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat hiánypótlás nélkül elutasításra kerül! Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a fenti feltételeknek, sor kerül annak formai ellenőrzésére, azaz a pályázat jogosultságának (hiánypótolható befogadási kritériumok) ellenőrzésére. E.2. A pályázat hiánypótolható befogadási kritériumai Szempont Igazolás módja 1. A pályázatot magyar nyelven nyújtották be. Projekt adatlap A papír alapon (eredeti példány) és a digitálisan Projekt adatlap 2. benyújtott pályázati dokumentáció mindenben megegyezik. A Projekt adatlap valamennyi rovata jelen Útmutató, 3. illetve az Útmutató a projekt adatlap kitöltéséhez c Projekt adatlap dokumentumban megadott szempontok szerint ki van töltve és minden kérdésére hiánytalanul választ ad. 17

18 4. Az adatlapban szereplő, az igényelt támogatásra Projekt adatlap vonatkozó táblázatok adatai egyezőek 5. Az adatlapot sem tartalmában, sem alakjában nem Projekt adatlap változtatták meg. 6. Az eredeti és a másolati példány mindenben megegyezik Projekt adatlap 7. A pályázatot az útmutató B pont szerint jogosult Projekt adatlap szervezet nyújtotta be. A projektgazda, és a projekt nem tartozik az Általános 8. Feltételek c. dokumentum F1. és F2. pontjában, valamint Projekt adatlap a jelen Pályázati Felhívás és Útmutató C6. pontjában meghatározott kizáró okok alá. A pályázat összefűzött (pl. dossziéban lefűzött, spirálozott), oldalszám hivatkozásokkal ellátott 9. tartalomjegyzékkel, folyamatos oldalszámozással, Projektdokumentáció minden tartalommal rendelkező oldalt oldalszámmal ellátott formában került benyújtásra. (kivéve a külön mellékletet képező műszaki dokumentációkat) 10. A csatolt mellékletek köre teljes és megfelel az előírt alaki-formai követelményeknek. Projektdokumentáció A költség alátámasztó dokumentumok az Általános Feltételek c. Dokumentum C2.2. pontjának megfelelően egyértelműen megfeleltethetőek a költségvetés egyes tételeinek. Adott költségtételt alátámasztó dokumentumokban 11. Elszámolható feltüntetett összeg megegyezik a Projekt adatlap, költségalátámasztás költségek tervezett költségtétel összegével, vagy köre annál magasabb. A költség-alátámasztó dokumentumai dokumentumok az előírt alaki-formai követelményeknek megfelelnek. (Amennyiben a hiánypótlást követően a pályázó/pályázat ezen kritériumnak nem felel meg, úgy az Általános Feltételek G1. pontjában foglaltaknak megfelelően költségcsökkentés történik.) 12. A megvalósítás helyszíne, fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdoni viszonya megfelel az útmutatóban előírtaknak. Projektdokumentáció A projekthez kapcsolódóan a projektgazda a kötelező 13. esélyegyenlőségre vonatkozó kötelező adatszolgáltatást Projekt adatlap megtette A projekthez kapcsolódóan a projektgazda a kötelező 14. környezeti fenntarthatóságra vonatkozó kötelező Projekt adatlap adatszolgáltatást megtette A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában 15. (Esélyegyenlőség érvényesítése) legalább két Projekt adatlap szempontot megjelölt. A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában 16. (Környezeti Fenntarthatóság) legalább két szempontot Projekt adatlap megjelölt. A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában a 17. pályázati útmutatóban meghatározott monitoring Projekt adatlap mutatókat paraméterezve megadta. 18

19 A projekt maximum 24 hónap alatt megvalósul és a projekt kezdési időpontja nem korábbi, mint a pályázat benyújtásának időpontja Biztosítva van a pályázat, a tervezett fejlesztés(ek) társadalmasítása, támogatottsága, illetve a pályázó által a projekt eredményeinek, a megvalósítás tapasztalatainak kommunikációja és a projekt eredményeinek elterjesztése (disszemináció) - támogatottsága bemutatott, alátámasztott (helyi lakosság ismeri és támogatja a projekt megvalósítását, lakossági fórum, közvélemény-kutatás zajlott, nincs ellene lakossági bejelentés stb.) disszemináció (erre vonatkozó tervek, marketingstratégia, rendezvények megrendezésének terve, stb.) A projektgazda a gazdálkodásra vonatkozó feltételeknek megfelel Projekt adatlap Projektdokumentáció Projektdokumentáció 21. OEP befogadó nyilatkozata (amennyiben releváns) Projektdokumentáció A desztinációban működő TDM szervezet nyilatkozata a 22. pályázó tagságáról vagy belépési szándékáról, Projektdokumentáció amennyiben a desztinációban létezik TDM szervezet Köztéri műalkotások megvalósítása esetén: a megvalósítandó mű kortárs képzőművészeti vagy iparművészeti alkotás pályázati úton került kiválasztásra kiválasztása az ajánlott szakintézmény(ek) A területileg illetékes közreműködésével történt ajánlott szakintézmény A három feltételnek együttesen kell teljesülnie. vidéken a MMIKL Képzőés Iparművészeti Ennek igazolására a fejlesztési projekt 23. dokumentációjában a tervezett mű látványterve, Lektorátus Szakmai műleírása és költségvetésterve mellett be kell csatolni Igazgatóság által a a területileg illetékes ajánlott szakintézmény vidéken a pályázatról kiadott, az MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátus Szakmai adott mű megvalósítását Igazgatóság által a pályázatról kiadott, az adott mű javasló szakvélemény megvalósítását javasló szakvéleményt is. A szakvéleménynek állást kell foglalnia arról is, hogy a megvalósítandó mű egyedi, kortárs műalkotás 24. Amennyiben az építési munkálatokkal érintett ingatlan szórt azbesztet tartalmaz, a pályázó vállalja a teljes körű azbesztmentesítés pályázatban, vagy azon kívüli, legkésőbb december 31-ig történő megvalósítását. Pályázati adatlap Amennyiben a támogatásra való jogosultságot alátámasztó, fent előírt dokumentumok nem, hiányosan vagy hibásan kerültek benyújtásra azok pótlására a pályázónak egy alkalommal hiánypótlás keretében van lehetősége, kivéve a jogszabályban (I.1. A pályázat nem hiánypótolható befogadási kritériumai) rögzített eseteket. A pályázónak a jelen pontban szereplő kritériumoknak a pályázat benyújtásakor kell megfelelnie, amelyet a fent kifejtettek szerint hiánypótlás során is teljesíthet. Amennyiben egy adott kritérium vizsgálata során megállapítható, hogy a pályázó vagy a pályázat annak nem felel meg, és az alátámasztó dokumentumok a jogszabálynak, Általános Feltételek c. dokumentumban, valamint a Pályázati Felhívás és Útmutatóban meghatározottaknak 19

20 megfelelően benyújtásra kerültek, hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül elutasítható a pályázat. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hiánypótlás során a hiánypótlási felhívásban előírt módosításoktól eltérő módosítás, valamint a pályázat tartalmi elemeinek változtatása nem lehetséges. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe, és a pályázat elutasításra kerül. Ha a hiánypótlást a megadott határidőn belül a pályázó nem teljesíti teljes körűen, az a pályázat elutasítását eredményezi, ez esetben igazolásnak nincs helye. Befogadásra azon pályázatok kerülhetnek, amelyek a fentiekben foglalt befogadási kritériumoknak maradéktalanul megfelelnek. Tartalmi értékelésre csak a befogadott pályázatok kerülnek. E.3. Tartalmi/Szakmai értékelés A tartalmi/szakmai értékelés szöveges és pontozásos értékelésből áll össze. A tartalmi/jogosultsági értékelés igen/nem/részben válasszal történik, amelyet nem, vagy részben válasz esetén a szakmai értékelőnek részletes indoklással kell alátámasztania. Amennyiben az adott szempontra vonatkozó információk alapján nem dönthető el egyértelműen, hogy a projekt megfelel-e, vagy sem a kritériumban elvártaknak, akkor tisztázó kérdés kerül megküldésre a projektgazdának. A tisztázó kérdés megválaszolása során a pályázat tartalmi elemeinek módosítására nincs lehetőség. Amennyiben a projektgazda a tisztázó kérdésben foglaltakat nem teljesíti, vagy válasza alapján továbbra sem egyértelmű a kritériumnak való megfelelés, akkor az az adott szempontra vonatkozóan nemleges/ részben értékelést von maga után. A szakmai értékelésre vonatkozó javaslatot meghatározó szempontok: szöveges értékelés eredménye: amennyiben az pontokban az értékelés nem, a szakmai értékelő további tartalmi/szakmai értékelés nélkül, 0 ponttal terjeszti elutasításra a pályázatot. A 15. kritérium esetében, amennyiben releváns a pályázóra nézve és nemleges az értékelés, a szakmai értékelő további tartalmi/szakmai értékelés nélkül, 0 ponttal terjeszti elutasításra a pályázatot. A pontok esetében nemleges értékelés esetén a projekt nem kerül elutasításra, hanem költségcsökkentésre kerül sor. (Amennyiben a pályázat elszámolható költségekre vonatkozó költségvetése nem támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, vagy nem elszámolható költségeket tartalmaz, úgy a projekt elszámolható költsége a szakmai értékelés során csökkenésre kerül.) a pontozásos értékelési szempontok eredménye: nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek a pontozásos értékelésben a szakmai pontszámokból legalább 65 szakmai pontot nem érnek el. Továbbá nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek a belső szakmai korlátokat nem érik el az E.3.2 pontban foglaltak alapján. E.3.1 Tartalmi jogosultsági kritériumok 1. Szempont A projekt illeszkedik jelen útmutató céljához, a fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul. Megfelelően Értékelés Igen/nem/részben 20

21 indokolt-e a fejlesztés a tervezett/várható eredmények ismeretében? A projekt tartalmaz minimum egy önállóan támogatható tevékenységet. A megvalósíthatósági tanulmány részeként készült költség-haszon elemzés meggyőzően és mérhetően bemutatja a projekt ráfordításokkal arányos közvetlen és közvetett hatásait. Bemutatásra került a tervezett projekt hozzájárulása a desztináció versenyképességéhez kapcsolódása a meglévő turisztikai szolgáltatásokhoz (szálláshely, vendéglátás, egyéb turisztikai vonzerők) illeszkedése az adott turisztikai desztináció adottságaihoz A kereslet alátámasztott (piackutatás megtörtént, versenytárselemzés, várható tendenciák bemutatásra kerültek) Igen/nem Igen/Nem/Részben Igen/Nem/Részben Igen/Nem/Részben 6. A projektütemterv átgondolt, megvalósítható, reális Igen/Nem/Részben A megadott monitoring mutatók reálisak, a bázis és célértékek megalapozottak, adatokkal, felmérésekkel alátámasztottak (a monitoring mutató nem reálisnak minősül, akár a bázis, akár a célérték nem megfelelő) A kockázati tényezők és azok lehetséges kezelése megfelelően bemutatásra került. A létrejövő kapacitások hosszú távú finanszírozása biztosított (amennyiben szükséges, pl. önkormányzati projektek esetében projektgazda vállalja a fejlesztésből adódó addicionális üzemeltetési költségek biztosítását.) Igen/Nem/Részben Igen/Nem/Részben Igen/Nem/Részben 10. Az üzemeltetési terv megfelelően kidolgozásra került Igen/Nem/Részben 11. Az üzleti terv reális és megfelelően részletes, a benne szereplő bevételek és kiadások, illetve az ezek alapját képező adatok megalapozottak (látogatószám, belépőjegy ára, rendezvények kalkulált száma stb.). Igen/Nem/Részben 12. A marketingstratégia megfelelően kidolgozásra került Igen/Nem/Részben A projekthez a szükséges partnerség biztosított: a projektgazda együttműködik a térség más turisztikai / egyéb szervezeteivel, vállalkozásaival, amennyiben releváns, részt vesz a TDM szervezetekben; és ez bemutatásra került. Az együttműködések biztosítják a turisztikai termék komplexitását. A tervezett fejlesztésnél biztosított a projekt helyszínénél található közkincs(ek) megközelíthetősége és látogathatósága a megvalósítási és fenntartási időszakban is. Amennyiben a projekt megvalósulási helyszíne olyan település, mely rendelkezik integrált városfejlesztési stratégiával, úgy a pályázatban foglalt tevékenység szerepel az IVS-ben, vagy illeszkedik az abban foglalt célokhoz. A projekt csak a jelen útmutató C1. pontjában meghatározott támogatható tevékenységekhez igényel támogatást, valamint a projektjavaslat tartalma megfelel az ott foglalt kritériumoknak Igen/Nem/Részben Igen/Nem Igen/Nem Igen/nem/részben 17. A projekt költségvetése számszakilag hibátlan. Igen/nem/részben A jelen útmutatóban előírt, a költségvetésre vonatkozó belső arányokat betartották. A projektjavaslat elszámolni kívánt költségei besorolhatók a jelen útmutató C3. pontjában meghatározott elszámolható költségek Igen/nem/részben Igen/nem/részben 21

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 A A PROJEKTEK AZ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. komponenshez Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.1./E A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez Kódszám: DDOP-2.1.1/E,F-12 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására Kódszám: EAOP-2007-2.1.1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a Közép-Dunántúli Operatív Program Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című komponens Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-4.1.2/B DDOP-2009-3.1.3/C ÉAOP-2009-4.1.2/C ÉMOP-2009-4.1.2/A ÉMOP-2009-4.1.2/B KDOP-2009-5.2.1/C

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszám:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszám: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Helyi és térségi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Komplex programmal segítendő leghátrányosabb

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2.1.1/E-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéséhez Kódszám: HU07PA16-A2-2013

Részletesebben

Támogatás összege. Támogatás mértéke

Támogatás összege. Támogatás mértéke Pályázati összefoglalás Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése (DAOP-2.1.2-11, DDOP-2.1.2-11, ÉAOP-2.1.2-11, ÉMOP-2.2.1-11) TERVEZET Alapvető cél A konstrukció célja a szálláshelyek szolgáltatási színvonalának

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 FELHÍVÁS A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 Magyarország Kormányának felhívása a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztésének

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására FELHÍVÁS Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A Felhívás kódszáma: VEKOP-4.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

Turisztikai pályázatok az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében

Turisztikai pályázatok az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Turisztikai pályázatok az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Turisztikai pályázatok az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Jelenleg elérhető pályázati konstrukciók: ÉMOP-2.1.1/B-12

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15 FELHÍVÁS A lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést és közbiztonság fejlesztését célzó komplex projektek megvalósítására leromlott városi területeken A felhívás címe: Leromlott városi területek

Részletesebben

FELHÍVÁS. A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében

FELHÍVÁS. A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében FELHÍVÁS A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében A felhívás címe: Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.1/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. október 1-től Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

FELHÍVÁS. A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására FELHÍVÁS A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására A felhívás címe: Szennyezett területek kármentesítése A felhívás kódszáma: KEHOP 3.3.0 Magyarország Kormányának felhívása az állami

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu. 1. Alapvetõ cél

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu. 1. Alapvetõ cél PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése FELHÍVÁS A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése A Felhívás kódszáma: GINOP 7.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1 1 Felhívjuk a tisztelt

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című (TOP-6.6.2-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy

Részletesebben

FELHÍVÁS. a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosítására a megyékben

FELHÍVÁS. a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosítására a megyékben FELHÍVÁS a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosítására a megyékben A felhívás címe: Helyi gazdaságfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.1.3-15 Magyarország Kormányának felhívása

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.2.0 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. szeptember

Pályázati figyelő 2011. szeptember Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i NKA Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiuma NKA Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiuma folyóirat pályázata Hazai bejegyzésű,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében. Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására. Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében. Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására. Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B. 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás...

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében a Ket. képzés című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-2009/2.2.7 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. október

Pályázati figyelő 2011. október Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i összege mértéke Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció a 10 000 fő feletti és 20

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program A kulturális és a művészeti sokszínűség előmozdítása az európai kulturális

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tanulási partnerségek a foglalkoztathatóság javításáért c. Kiemelt projekt részletes projektjavaslat felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.3.9-11/1 1

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez Kódszám: KMOP-5.1.1/D2-13 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júliustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.13.0/15 konstrukció Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése Érvényes: 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c.

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA KözOP 1-5. prioritások általános és speciális elszámolhatósági elvek 2007-2013 programozási időszak Érvényes: 2015. április 2-ától TARTALOMJEGYZÉK 1.AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben FELHÍVÁS Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben A felhívás címe: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. augusztus

Pályázati figyelő 2011. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 kiíró szervezet Nemzeti Fejlesztési Minisztérium "Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram" kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztésekre című pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése c. Kiemelt Pályázati

Részletesebben

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Helyi foglalkoztatási együttműködéseka megyei jogú város területén és várostérségben című (TOP-6.8.2-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást igénylők

Részletesebben

Alapvető cél. Támogatás összege. Támogatás mértéke. Önerő mértéke. Támogatás formája. Előleg igénylése

Alapvető cél. Támogatás összege. Támogatás mértéke. Önerő mértéke. Támogatás formája. Előleg igénylése Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése (DAOP-5.2.1/C-11., DDOP-5.1.4/A-11., ÉAOP-5.1.2/B-11., KDOP-4.1.1/A-11., NYDOP-4.1.1/A-11.) TERVEZET Alapvető cél A pályázati felhívás alapvető célja a 2000

Részletesebben

FELHÍVÁS. a városi területek környezettudatos megújítására. A felhívás címe: Zöld város kialakítása. A felhívás kódszáma: TOP-2.1.

FELHÍVÁS. a városi területek környezettudatos megújítására. A felhívás címe: Zöld város kialakítása. A felhívás kódszáma: TOP-2.1. FELHÍVÁS a városi területek környezettudatos megújítására A felhívás címe: Zöld város kialakítása A felhívás kódszáma: TOP-2.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére városrehabilitációs

Részletesebben

Módosult a családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztését támogató felhívás

Módosult a családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztését támogató felhívás Módosult a családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztését támogató felhívás Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Családbarát, munkába állást segítő intézmények,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok és iparterületek támogatása (DAOP-1.1.1./A-13, ÉAOP-1.1.1/A-13) A pályázat célja 1. Ipari parknak minısülı területek infrastrukturális

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése A felhívás kódszáma: VEKOP-6.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program keretében. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. pályázati felhíváshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program keretében. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. pályázati felhíváshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. pályázati felhíváshoz Kódszám: DDOP-2007/2.1.1.A.B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására FELHÍVÁS egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására A felhívás címe: Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.C-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

Közvetett támogatások útmutató

Közvetett támogatások útmutató Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közvetett támogatások útmutató a Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja a DAOP-2009-5.1.2/C-09-2f-2010-0002 pályázat városrehabilitációs

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1. FELHÍVÁS a városi barnamezős területek megújítására A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT)

A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT) A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT) 1. Kötelezettségek utólagos fedezeti számlanyitás esetén. A 191/2009. Korm. Rendelet szerinti építtetői fedezetkezelés esetén

Részletesebben

FELHÍVÁS. a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására. A felhívás címe: Védőháló a családokért

FELHÍVÁS. a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására. A felhívás címe: Védőháló a családokért FELHÍVÁS a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására A felhívás címe: Védőháló a családokért A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának felhívása, alapítványok, egyesületek,

Részletesebben

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására A felhívás címe: Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek 1 1. sz. melléklet KKV Versenyképességi Hitel TÉB előterjesztés Hatályos: 2016. május 1-től Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram Kódszám: GINOP-8.3.1-16 Termékleírás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztésének támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztésének támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztésének támogatására Kódszám: EAOP-2007-2.1.2 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata

Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata 2008/6 XVIII. évfolyam 6. szám A tartalomból: Jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő. 2 Jogértelmezés A helyi önkormányzatok működését érintő jogszabályok véleményezése

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/144/2016. ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató TOP pályázatok kiírásáról, benyújtásáról. Dobó Zoltán polgármester

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/144/2016. ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató TOP pályázatok kiírásáról, benyújtásáról. Dobó Zoltán polgármester 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/144/ ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület február 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató TOP pályázatok kiírásáról, benyújtásáról

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című (TOP-1.4.1-15 kódszámú) felhívás.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.3-16

Részletesebben

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Gyömrő Város Önkormányzat KMOP 5.2.1/B-09-2f-2010-0004 számú, Gyömrő városközpont fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített programalap

Részletesebben

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 TARTALOMJEGYZÉK REGIONÁLIS TÁMOGATÁSPOLITIKA 5 Kohéziós politika7 A regionális operatív programok

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-5.5.1.B-11/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15 FELHÍVÁS A mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonására az innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI tevékenységének intenzitása fokozódására. A Felhívás címe: Innovációs voucher A Felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16)

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16) Összefoglaló 2016.02.10 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16) Összefoglalás Jelen felhívás célja a kertészeti ágazaton belül

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Törökszentmiklós város északi szegregátumának komplex fejlesztése városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 18-án tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 18-án tartandó rendkívüli ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 18-án tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: TOP-5.2.1-15 kódszámú, társadalmi együttműködés erősítését szolgáló

Részletesebben

Ivóvízminőség-javítás. kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-2009-1.3.0. Útmutató. részletes megvalósíthatósági tanulmány.

Ivóvízminőség-javítás. kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-2009-1.3.0. Útmutató. részletes megvalósíthatósági tanulmány. Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-2009-1.3.0 Útmutató részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez érvényes: 2009. március 12-től A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Kormányhivatal, Iktatószám: /201_

Kormányhivatal, Iktatószám: /201_ ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI ENGEDÉLY, ÁRUSZÁLLÍTÁSI IGAZOLVÁNY KIADÁSA, PÓTLÁSA, MÓDOSÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM, VAGY A KORÁBBI KÉRELMEKBEN MEGADOTT ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE Ver

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben