PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP /15 konstrukció Egyházi épületek időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése Érvényes: május 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ... 4 A2. Részcélok... 4 A3. Rendelkezésre álló forrás... 4 A4. A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás... 4 A5. Támogatás formája... 4 A6. Támogatás mértéke... 5 A7. Támogatás összege... 5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 6 B1. A pályázók körének meghatározása... 6 B2. Méret... 6 B3. Székhely... 6 B4. Iparág... 6 B5. Típus... 6 B6. Támogatási kérelem benyújtásának és a támogatás nyújtásának egyéb feltételei 6 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA... 7 C1. Támogatható tevékenységek... 7 C2. Nem támogatható tevékenységek... 9 C3. Elszámolható költségek... 9 C3.1. A projekt-előkészítés során elszámolható költségek C3.2. Elszámolható költségek a megvalósítás során C3.3. Elszámolható költségekre vonatkozó egyéb előírások C4. Nem elszámolható költségek C5. Illeszkedési előírás C6. Projekt iparági korlátozása C7. Projekt területi korlátozása C8. A projekt megkezdése C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje C10. Fenntartási kötelezettség C11. Horizontális (fenntarthatósági és esélyegyenlőségi) alapelvek érvényesítése C12. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Az önerő összetétele D2. Egyéb pénzügyi eszközök D3. Biztosítékok köre D4. Előleg igénylése D5. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend)

3 F4.1. Támogatási kérelem benyújtása F4.2. Befogadás F4.3. Támogathatóság vizsgálata F4.4. A hiánypótlás rendje F4.5. Tartalmi értékelés F4.6. Projektfejlesztés során a továbbtervezésre vonatkozó jóváhagyás F4.7. Döntés F5. A Támogatói Okirat és Támogatási Szerződés F6. Kifogás F7. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata F8. A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és előrehaladási jelentések F9. Helyszíni szemle és ellenőrzések F10. Vonatkozó jogszabályok indikatív listája F11. Fogalomjegyzék F12. Csatolandó mellékletek listája F13. Pályázati Felhívás mellékletei

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE Jelen Pályázati Felhívás (továbbiakban: felhívás) célja energia-megtakarítást eredményező beruházási projektek előkészítése a közötti időszakra. Jelen felhívás az Általános pályázati útmutatóval együtt nyújt tájékoztatást a konstrukció keretében kiírt pályázati feltételekről. Az Általános pályázati útmutatóban meghatározott feltételek amennyiben attól való eltérés nem megengedett, jelen konstrukcióra is vonatkoznak. Továbbá lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. A1. Alapvető cél és háttér információ A /15 konstrukció a Környezet és Energia Operatív Program (továbbiakban: KEOP) 7. Projekt előkészítés prioritási tengelyhez kapcsolódik. Célja egyrészt a pályázó szervezet vonatkozásában értelmezett épületállományi kataszter létrehozása, továbbá a kataszterben található épületek közül a közfeladat-ellátással foglalkozók, meghatározott szempontrendszer szerinti rangsorolása és a kiválasztott épületek energiahatékonysági fejlesztéseihez szükséges tervezési, előkészítési feladatok megvalósítása. A fizikai megvalósításra a közötti időszakban kerül sor a Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program (továbbiakban KEHOP) terhére. Jelen felhívás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program évre szóló éves fejlesztési keretében nevesített KEHOP Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével című, a közfeladatot ellátó, államilag elismert egyházi intézmények fejlesztését célzó, 5 Mrd Ft keretösszegű felhívására benyújtandó beruházási projektek előkészítését is szolgálja. A2. Részcélok Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. A3. Rendelkezésre álló forrás Jelen pályázati felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd forint. Jelen pályázati kiírás forrását a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. Továbbá lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. A4. A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás Jelen kiírásban a pályázatok könnyített elbírálású eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. Továbbá lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. A5. Támogatás formája A Pályázó működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban részesül (a támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás). 4

5 A6. Támogatás mértéke Az elnyerhető támogatás mértéke: A támogatási intenzitás a projekt 1 költségeinek 100%-a, az alábbi feltételek szerint: elszámolható I. szakasz: Épületállományi kataszter készítésére nyújtható támogatás mértéke A projektre nyújtható maximális elszámolható költség legfeljebb 10%-a, de a kataszterben külön helyrajzi számon szereplő épületekre maximum ,-Ft számolható el épületenként. Amennyiben egy helyrajzi számon több különálló épület található, melyek nem rendelkeznek saját helyrajzi számmal, de a pályázati kritériumoknak megfelelnek, akkor az egy helyrajzi számon szereplő, de különálló épületekre is maximum ,-Ft számolható el épületenként. II. szakasz: Előkészítésre nyújtható támogatás mértéke (Koncepcionális fázis) Kizárólag igazoltan közfeladatot ellátó épületek előkészítésére, a projektre nyújtható maximális elszámolható költség legfeljebb 50%-a, de az előkészítési szakaszba jutott, külön helyrajzi számon szereplő épületekre maximum ,-Ft számolható el épületenként. Amennyiben egy helyrajzi számon több különálló épület található, melyek nem rendelkeznek saját helyrajzi számmal, de a pályázati kritériumoknak megfelelnek, akkor az egy helyrajzi számon szereplő, de különálló épületekre is maximum ,-Ft számolható el épületenként. III. szakasz: Tervezésre nyújtható támogatás mértéke A projekt igényelt támogatási összegének legfeljebb 40%-a, épület darabszámtól függetlenül. A7. Támogatás összege A jelen pályázati felhívás keretében kizárólag azon pályázatok részesülhetnek támogatásban, melyekben a támogatási igény minimum 70 millió Ft, maximum összege pedig nem haladja meg a 200 millió Ft-ot. 1 Projekt alatt jelen pályázati felhívás keretében a KEHOP ( ) keretében fizikailag megvalósítani tervezett energiahatékonysági fejlesztés jelen pályázati felhívás keretében támogatott előkészítési jellegű tevékenységeit értjük. 5

6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. A pályázók körének meghatározása Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról szóló 22/2014. (III. 13.) KIM rendelet a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról alapján): Egyházi jogi személy (55), amely a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi CCVI. törvény szerinti besorolásba tartozik. 551 Bevett egyház 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy 555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy 559 Egyházi szervezet technikai kód Jelen felhívás keretében egy Pályázó csak 1 db pályázatot nyújthat be! Jelen konstrukcióban konzorciumok is nyújthatnak be pályázatot. Csak egyházi jogi személy, vagy egyházi jogi személyek által létrehozott konzorcium nyújthat be projektjavaslatot. Jelen pályázati felhívás keretében önálló gazdálkodási jogosultsággal nem rendelkező szervezetek nem pályázhatnak. Jelen pályázati felhívás keretében olyan épületre vonatkozóan nem számolható el költség, arra vonatkozóan nem igényelhető támogatás, melyhez kapcsolódóan az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerint vállalkozásnak minősülő tevékenységet folytat a Pályázó. Továbbá lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. B2. Méret Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. B3. Székhely A pályázónak Magyarországon bejegyzett és Magyarországon működő szervezetnek kell lennie. B4. Iparág Lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. B5. Típus Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. B6. Támogatási kérelem benyújtásának és a támogatás nyújtásának egyéb feltételei Lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. 6

7 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA A projekt előkészítés jelen felhívásban három fázisban történik. I. Kataszter készítése, a Pályázó tulajdonában, fenntartásában, üzemeltetésében lévő épületállományról II. Koncepcionális fázisba tartozó projekt előkészítési tevékenységek III. Tervezési fázisba tartozó előkészítési tevékenységek A támogatás odaítélésének alapfeltétele az I. fázis teljesülése, megfelelve jelen pályázati felhívásban és az Általános pályázati útmutatóban foglalt elvárásoknak. A támogatás elnyerését követően a II. és III. fázis kötelezően megvalósítandó, jelen felhívásban foglalt feltételek betartása mellett. C1. Támogatható tevékenységek A támogatható tevékenységek körét, a pályázat tagolásával összhangban, 3 fő csoportban jelöltünk meg az alábbiak szerint. I. Kataszter készítése a Pályázó tulajdonában, fenntartásában, üzemeltetésében lévő épületállományról A tevékenység a pályázó épületállományából összeállított, a VI. mellékletben foglalt teljes tartalommal feltöltött kataszter elkészítését jelenti. A kataszter elkészítéséhez kapcsolódó támogatható tevékenységek az alábbiak: 1. Az I. fázis feladatainak ellátásához szükséges beszerzési és/vagy közbeszerzési dokumentációk összeállítása, az eljárások lefolytatása. 2. Adatgyűjtés a kataszter kötelezően elvárt adattartalmának teljes körű feltöltéséhez. 3. Épületállomány kataszter (VI. melléklet szerint) összeállítása. 4. A kataszterben szereplő épületek tulajdoni lapjának (elektronikusan hitelesített elegendő) és térképmásolatának (hitelesítés nélküli, elektronikusan szolgáltatott térképmásolat elegendő) beszerzése. Amennyiben egy helyrajzi számon több különálló épület található, melyek nem rendelkeznek saját helyrajzi számmal, de a pályázati kritériumoknak megfelelnek, akkor az egy helyrajzi számon szereplő, de különálló épületek a VI. mellékletben épületenként külön soron kell, hogy feltűntetésre kerüljenek. 5. Fenntartást/üzemeltetést alátámasztó dokumentum benyújtása (ahol releváns). 6. Az elmúlt három év (2012., 2013., 2014.) energia-szolgáltatók által kiadott, mérőóránként és éves szinten összesített fogyasztási adatainak beszerzése. Amennyiben az érintett épület fatüzelésű, abban az esetben jelen felhívás II. számú melléklete csatolandó! 7. A kataszter épületállományából, a II. tevékenységi körben (Koncepcionális fázisba tartozó, projekt előkészítési tevékenységek) előkészíteni kívánt épületek kiválasztása az alábbi szempontok szerint szükséges: - A kiválasztott épület igazoltan közfeladatot ellátó intézmény, szervezet tulajdonában vagy fenntartásában/üzemeltetésében van, tovább a korszerűsítendő épületben közfeladat ellátási tevékenységet végeznek.2012., 2013., évben a kiválasztott épületet rendeltetésszerűen használták (fogyasztási adatokkal igazoltan). A II. fázisba átvinni kívánt épületeket a VI. mellékletben szükséges rögzíteni. 7

8 Az I. fázisba tartozó tevékenységeket a pályázat benyújtásáig kell elvégezni, az elkészült dokumentációt az F.12 pontban meghatározott módon és tartalommal szükséges benyújtani. Támogatás esetén az I. tevékenységi körben tartozó, elszámolható költségek, a Támogatói Okirat megkötését követően, az 1. kifizetési kérelem keretében hívhatóak le. II. Koncepcionális fázisba tartozó, projekt előkészítési tevékenységek A tevékenység célja az I. tevékenység keretében elkészített kataszter épületállományából kiválasztott ingatlanok koncepcionális tervezése. E tevékenységi kör támogatható elemei az alábbiak: 1. A II. fázis feladatainak ellátásához szükséges beszerzési és/vagy közbeszerzési dokumentációk összeállítása, az eljárások lefolytatása. 2. A közfeladat ellátásának igazolása közfeladat-ellátási szerződéssel vagy azzal egyenértékű dokumentummal. 3. A II. fázisba továbbvitt épületek felmérési terveinek elkészítése. 4. Az épületek meglévő állapotára vonatkozó energetikai tanúsítása. 5. Épületek energetikai felmérései alapján a javasolt energetikai korszerűsítések, elérhető energia-megtakarítások és a fejlesztések költségvonzatának becslése (VII. és VIII. melléklet). 6. A II. tevékenységi kör keretében elvégzett koncepcionális tervezést követően, a III. fázisban megtervezni kívánt épületek kiválasztása. Az alábbi célok, szempontok alapján történjen a III. fázisban kerülő épületek rangsorolása majd kiválasztása (az 5. pontban szereplő becslések alapján): - legnagyobb energia-megtakarítás elérése - megvalósulás alacsony anyagi ráfordítással - rövid megtérülési idő - megújuló energiaforrás hasznosítása - a korszerűsítendő épület, kötelező fenntartási időszakon túli használata - jelentős számú (külső, ill. belső) látogató A III. fázisba átvinni kívánt épületeket a VI. mellékletben szükséges megjelölni. A II. tevékenységi körbe tartozó feladatokat a Támogatói Okirat megkötését követő 90 napon belül kell elvégezni. A II. szakaszhoz kapcsolódó elszámolható költségek a 2. kifizetési kérelem keretében hívhatóak le. III. Tervezési fázisba tartozó előkészítési tevékenységek A tevékenység célja a II. szakaszban részletesen felmért épületállományból kiválasztott épületekre vonatkozó épületenergetikai fejlesztések, megvalósításra történő teljes körű kidolgozása, megújuló energiaforrás hasznosításával (minimum 30 % a teljes fejlesztésre vetítve). Az alábbiak szerint előkészített projektek közül kerülnek ki a KEHOP keretében kiírásra kerülő egyházi energetikai pályázat kiemelt projektjei. 1. A III. fázis feladatainak ellátásához szükséges beszerzési és/vagy közbeszerzési dokumentációk összeállítása, az eljárások lefolytatása. 8

9 2. Részletes tervek, építési engedélyes tervek, tender tervek, műszaki beavatkozási tervek, kiviteli tervek elkészítése a VIII. mellékletnek megfelelően. 3. Hatósági engedélyek és/vagy állásfoglalások megszerzése. 4. A hatósági engedélyezési dokumentációk tartalmával, valamint a megvalósításra vonatkozó közbeszerzési dokumentáció tartalmával összhangban az egyes épületek teljes bekerülési költségének véglegesítése a VII. mellékletben foglaltak szerint. 5. Tervezett állapotra vonatkozó épületenergetikai tanúsítvány elkészítése a hatályos 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően. 6. A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti követelményértékeknek megfelelő energetikai számítások elkészítése, az energia- és energiaköltség-megtakarítások kiszámítása 7. A projektek megvalósulása esetén a pályázónak biztosítania kell a létrehozott tervek, dokumentumok utógondozását, aktualizálását. A III. tevékenységi körhöz kapcsolódóan az elszámolható költségek kifizetését a záró kifizetési kérelemben lehet igényelni. A tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Széchenyi 2020 ( honlapról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei és arculati előírásai (NSRK) című dokumentumcsomag tartalmazza. A Széchenyi 2020 útmutató arculati kézikönyv című dokumentum határozza meg a projektekre vonatkozó kommunikációs csomagok kötelező elemeit a támogatási értékhatár valamint a projekt megvalósulás előrehaladásának függvényében. Jelen pályázati felhívás ettől eltérően, a tájékoztatás és nyilvánosságra vonatkozó kötelező elemeket az alábbiakban határozza meg, támogatási értékhatártól valamint a projekt megvalósulási előrehaladásától függetlenül: 1. Kommunikációs terv készítése 2. A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig 3. A beruházás helyszínén D típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése C2. Nem támogatható tevékenységek A pályázat keretében kizárólag a C1. pontban felsorolt tevékenységek támogathatók, egyéb tevékenységek nem. Jelen előkészítési felhívás keretében támogatást nyert és megvalósított projektek, jelen felhívásban támogatott és elszámolt tételei a KEHOP épületenergetikai fejlesztéseket célzó pályázati felhívásaiban nem kerülhetnek elszámolásra. A KEHOP Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével című konstrukció keretében előkészítési tevékenységek elszámolására nem lesz mód. C3. Elszámolható költségek Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételeket lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. 9

10 Kizárólag a C.1. pont felsorolásban szereplő tevékenységekhez kapcsolódó költségek vehetők figyelembe, egyéb költségek nem. Azaz a projektelemeken belül elszámolható költségek felsorolása teljes körű, a felsorolásban nem szereplő költségek nem számolhatók el. Nem számolhatók el mindazon költségek, melyek a projekt megvalósulásához nem elengedhetetlenül szükségesek, illetve a projekt szakmai tartalmát illetően hozzáadott értéket nem képviselnek. A Támogató jogosult a támogatás összegét csökkenteni, amennyiben indokolatlan költségszintű elemeket kívánna elszámolni a pályázó (még abban az esetben is, ha egyébként az elszámolni kívánt költségelem megfelel a piaci árnak). Az ÁFA elszámolás tekintetében kizárólag a le nem vonható ÁFA minősül elszámolható költségnek. A kedvezményezett által levonható ÁFA elszámolására nincs lehetőség! Amennyiben az ÁFA levonható, nem számolható el még abban az esetben sem, ha a kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével. Nem egyértelmű helyzetekben célszerű az illetékes NAV Igazgatóság nyilatkozatának előzetes kikérése, mert ebben az esetben a támogató is ez alapján jár el. Költségek elszámolhatóságának kezdete és vége: A költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: A pályázati felhívás társadalmi egyeztetésre bocsátás napja. A projektmenedzsment feladatokat a kedvezményezett elláthatja: o saját szervezeten belül kialakított projektmenedzsment szervezet keretében, o a feladatokra kötött vállalkozói szerződés(ek) alapján o vegyes rendszerben. Amennyiben a saját szervezeten belül kialakított projekt menedzsment felállítása mellett döntenek, ezen a soron kizárólag a munkabérnek, megbízási díjnak a munkavégzéssel közvetlenül összefüggő tételei, és az azokhoz kapcsolódó személyi jellegű egyéb költség és bérjárulék számolhatók el, dologi költség elszámolására nincs mód. E kategóriába nem érthető bele a célfeladatok elvégzéséhez kapcsolódó céljutalmak elszámolásának a lehetősége. A személyi jellegű költségek olyan arányban számolhatók el, amekkora arányban az egyes dolgozók a munkaköri leírásuk szerint munkaidejükben a projekttel foglalkoznak. Ha egy munkatárs munkaidejének kevesebb, mint 30%-át tölti a projekttel, a rá jutó személyi jellegű költség nem számolható el. A projektmenedzsmentben résztvevő munkatársak javasolt létszáma 1-2 fő, maximális létszáma 3 fő lehet. A projektmenedzsment személyi jellegű költségének elszámolása kizárólag utófinanszírozással történhet. Egy projektelem csak egy költségkategóriában szerepelhet, vagyis ugyanaz a projektelem nem számolható el például tárgyi eszközként, anyagjellegű ráfordításként és projektmenedzsment esetén személyi jellegű ráfordításként. Projektelemek Azon projektelemekre, melyekre a kedvezményezett utófinanszírozást választott, támogatási előleg vehető igénybe az Általános pályázati útmutatóban meghatározottak szerint. C.3.1 A projekt-előkészítés során elszámolható költségek: Előkészítés címén, főszabály szerint a támogatott projekt Támogatói Okiratban rögzített kezdete előtt de az elszámolhatósági időszakon belül keletkezett költségek számolhatóak el. 10

11 A projekt megvalósítás tényleges kezdetét követően felmerülő, de a támogatott beruházás előkészítési tevékenységéhez kapcsolódó költségek szintén elszámolhatóak. Az előkészítés költségei utólag, a Támogatási Okirat hatálybalépését követően számolhatóak el. A C.3.1 pontban felsorolt költségekre csak és kizárólag utófinanszírozási finanszírozási forma választható! I. Kataszter készítése, a Pályázó tulajdonában, fenntartásában, üzemeltetésében lévő épületállományról (1. kifizetési kérelemben elszámolható költségek) 1. Projektmenedzsment I. (Projekt menedzsment személyi jellegű ráfordításai vagy külső szerződés alapján kifizetett díjak) általános menedzsment feladatok ellátása jogi szakértő műszaki szakértő 2. Projektmenedzsment II. Anyag jellegű ráfordítások Közbeszerzési tanácsadó 3. Egyéb költségek Egyéb adók és illetékek, feltéve, hogy valóban és végérvényesen a Kedvezményezettet terhelik Egyéb hatósági díjak (pl: tulajdoni lap, térképmásolat költsége) Közjegyzői díj C.3.2 Elszámolható költségek a megvalósítás során: II. Koncepcionális fázisba tartozó, projekt előkészítési tevékenységek (2. kifizetési kérelemben elszámolható költségek) 1. Projektmenedzsment I. (Projekt menedzsment személyi jellegű ráfordításai vagy külső szerződés alapján kifizetett díjak) általános menedzsment feladatok ellátása jogi szakértő műszaki szakértő 2. Projektmenedzsment II. Anyag jellegű ráfordítások Közbeszerzési szakértő díja 3. Tanulmányok és vizsgálatok készítése Energetikai audit (VIII. melléklet) Energetikai tanúsítás költsége 4. Tervezési költségek Felmérési tervek (VIII. mellékletben foglaltaknak megfelelően) 5. Egyéb költségek Egyéb adók és illetékek, feltéve, hogy valóban és végérvényesen a Kedvezményezettet terhelik Egyéb hatósági díjak Közjegyzői díj 11

12 III. Tervezési fázisba tartozó előkészítési tevékenységek (Záró kifizetési kérelemben elszámolható költségek) 1. Projektmenedzsment I. (Projekt menedzsment személyi jellegű ráfordításai vagy külső szerződés alapján kifizetett díjak) általános menedzsment feladatok ellátása jogi szakértő műszaki szakértő 2. Projektmenedzsment II. Anyag jellegű ráfordítások Közbeszerzési szakértő díja 3. Tanulmányok és vizsgálatok készítése Energetikai audit (VIII. melléklet) Energetikai tanúsítás költsége 4. Tervezési költségek A műszaki tervek elkészítésének költsége magában foglalhatja az engedélyeztetési költségeket, amennyiben a megkötött vállalkozói szerződés szerint annak beszerzése a tervező feladata. Tervezés projektelemen belül elszámolható költségek: Elvi engedélyes tervek Építési engedélyes tervek Kiviteli tervek és/vagy tendertervek Műszaki beavatkozási terv Egyéb terv költségének elszámolására csak részletes indoklással van lehetőség 5. Közbeszerzés Közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége 6. Egyéb költségek Engedélyek hatósági díja (tervezésnél el nem számolt) Egyéb adók és illetékek, feltéve, hogy valóban és végérvényesen a Kedvezményezettet terhelik Egyéb hatósági díjak Közjegyzői díj 7. Tájékoztatás, nyilvánosság projektelem (amennyiben költsége a beruházás értékébe nem kerül be) A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelező feladatok költségei Elszámolható költségekre vonatkozó korlátozások: A jelen pályázati felhívás keretében kizárólag azon pályázatok részesülhetnek támogatásban, melyekben a támogatási igény minimum 70 millió Ft, maximum összege pedig nem haladja meg a 200 millió Ft-ot. 12

13 Szakasz Projektre nyújtható támogatás összegének maximuma Különálló épületek maximuma* % Forint Forint db I. Kataszter készítése, a Pályázó tulajdonában, fenntartásában, üzemeltetésében lévő épületállományról II. Koncepcionális fázisba tartozó, projekt előkészítési tevékenységek III. Tervezési fázisba tartozó előkészítési tevékenységek Energiahatékonyság javítását célzó korszerűsítések, valamint Megújuló energiafelhasználással kombinált épületenergetikai fejlesztések 10% % % Összesen (maximum) 100% *Az épületek maximum darabszáma az igénybe vehető maximális támogatási igényre vetítve értendő! Amennyiben épületenként nem a maximális igényelhető összeg kerül elszámolásra, az épületek maximális darabszáma emelkedhet! Közbeszerzési tevékenységre a pályázat elszámolható támogatási igényének maximum 1,5%-a számolható el. Tájékoztatás és nyilvánossági feladatok ellátására, a III. fázis projektenkénti elszámolható költségeinek maximum 1%-a, de legfeljebb ,-Ft. Projektmenedzsment I. és Projektmenedzsment II. tevékenységekre, teljes projektre vetítve összesen maximum 8 millió Ft számolható el. FIGYELEM! A KEHOP Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével című konstrukció keretében előkészítési tevékenységek elszámolására nem lesz mód. C.3.3 Elszámolható költségekre vonatkozó egyéb előírások: Lásd az Általános pályázati útmutató és a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumokban. C4. Nem elszámolható költségek Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek nem felelnek meg az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételeknek és a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban. A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el. A pályázati felhívás társadalmi egyeztetésen történő megjelenését megelőzően elkészített és még érvényes energetikai tanúsítások a pályázathoz felhasználhatóak, azonban jelen pályázati felhívás keretében ezek költsége nem számolható el. A támogatható tevékenységek, I. tevékenységi csoportjában (Kataszter készítése a Pályázó tulajdonában, fenntartásában, üzemeltetésében lévő épületállományról) kizárólag olyan, épületek 13

14 rögzítésére és kapcsolódó költségeinek elszámolására van mód, melyek korszerűsítése épületenergetikai megtakarítást eredményezhet és a pályázati felhívás céljaival összhangban van. (pl: templomok, parókiák, közösségi épületek, iskolák, óvodák, bölcsődék, kollégiumok, szociális otthonok stb.) Ennek értelmében pl: földek, kertek, feszületek, szobrok, pincék, használaton kívüli épületek stb. kataszterben történő rögzítésére és kapcsolódó tételeik elszámolására nincs lehetőség. Lakás célú épületek, épületrészek korszerűsítési munkálatainak energetikai tanúsítási, tervezési tevékenységei jelen pályázati felhívás keretében nem támogathatóak. Továbbá lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. C5. Illeszkedési előírás Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezendő. C6. Projekt iparági korlátozása Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezendő. C7. Projekt területi korlátozása A projekt megvalósítási területe Magyarország. C8. A projekt megkezdése A pályázati felhívás társadalmi egyeztetésen való megjelenésének napjától saját felelősségre megkezdhető. Amennyiben a pályázó a pályázat támogatására vonatkozó döntés, illetve a támogatási szerződés/támogatói okirat aláírása előtt a projekt megvalósítását saját felelősségére megkezdi, a beruházás megkezdése nincs befolyással a pályázat értékelésére, és nem jelent semmiféle előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. Továbbá lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje A 1083/2006/EK rendelettel összhangban, kizárólag a ig teljesített és a szállító részére kifizetett számlák számolhatóak el. Az ezt követően mégis felmerült valamennyi költséget a kedvezményezett saját forrásból kell, hogy állja. A megadott maximum határidők betartása mellett minden esetben a projekt befejezésére a Támogatói Okiratban rögzített határidők a mérvadóak. Továbbá lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. C10. Fenntartási kötelezettség Lásd az Általános pályázati útmutató és a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumokban. 14

15 C11. Horizontális (fenntarthatósági és esélyegyenlőségi) alapelvek érvényesítése Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. C12. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban Az általános korlátozásokat az Általános pályázati útmutató és a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumok tartalmazzák. 1. A projekteknek energetikai audito(ko)n kell alapulniuk. Az energetikai audit alapján készített Auditori és pályázói nyilatkozatnak ki kell elégítenie a releváns sablonokban (VIII. melléklet) megfogalmazott formai és tartalmi követelményeket. 2. Az épületenergetikai auditot egy a 176/2008. (VI. 30.) Korm.rendelet 9 (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő jogosultsággal rendelkező szakértőnek kell elvégeznie. 3. A II. tevékenységi kör keretében csak olyan épület felmérése támogatható, melyet a pályázat benyújtásának évében, és az azt megelőző 3 évben rendeltetésszerűen használtak. 4. A pályázat és annak megvalósítási szakaszában sem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem teher-, per- és igénymentes 2, kivéve, ha a pályázó az igény jogosultja, továbbá bérelt ingatlan esetében a bérleti szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a fenntartási kötelezettség idejére. 5. A konstrukció keretében beruházások előkészítésének támogatására pályázatot benyújtani csak meglévő állapot hatékonyabb energiafelhasználását eredményező korszerűsítése céljából lehet (új építések, bővítések előkészítési tevékenységeinek támogatására ebben a konstrukcióban nem lehet pályázni). 6. A pályázat és annak megvalósítási szakaszán belül, után üzembe helyezett technológiák/eszközök korszerűsítése/cseréje nem támogatható! 7. Tervezés során vegyék figyelembe, hogy a nyílászáró cserére vonatkozó költségek nem haladhatják meg a nettó ,-Ft/m 2 fajlagos költséget. 8. Tervezés során vegyék figyelembe, hogy a napelemes rendszer kiépítésére vonatkozó költségek nem haladhatják meg a nettó ,-Ft/kW fajlagos költséget. 2 Lásd: Általános Pályázati Útmutató Fogalomjegyzéke! 15

16 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK A részletes szabályozást lásd az Általános pályázati útmutató és a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumokban. D1. Az önerő összetétele Lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. D2. Egyéb pénzügyi eszközök Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. D3. Biztosítékok köre Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. D4. Előleg igénylése Lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. D5. Egyéb feltételek Lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. 16

17 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A pályázatok formai ellenőrzése a beérkezés, tartalmi értékelése a befogadás sorrendjében történik. Nem támogatható az a pályázó illetve projekt, amely: az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban és jelen pályázati felhívásban foglaltakat nem teljesíti; az előírt pályázati dokumentumokat nem, vagy nem az előírt formában csatolja; a projekt adatlap részét képező nyilatkozatot nem, vagy nem teljes körűen teszi meg; a kiválasztási kritériumrendszer bármelyik pontjának nem felel meg a pályázó vagy a projekt. a támogatás elnyerése esetén küldött Támogatói Okiratban közölt feltételeknek nem tesz eleget. A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái: I. Adminisztratív feltételek Eredmény A. BEFOGADÁSI KRITÉRIUMOK I. I A benyújtási határidővel kapcsolatos feltételek betartásra kerültek + / A csatolt CD/DVD lemezen levő adatok épek, használhatóak. + / - I. I. I. I. A Pályázati adatlap megfelelő formátumban (.xzip és.pdf), 3. 3 elektronikusan benyújtásra került (a Pályázati adatlap kitöltése kizárólag az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által rendszeresített legfrissebb verziójú kitöltő program alkalmazásával történt. A Pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változhat. A papír alapon benyújtott nyilatkozat az arra jogosult(ak) által 4. 4 Cégszerűen aláírásra került. A pályázó és az aláíró(k) jogi státuszát és aláírásuk hitelességét igazoló dokumentumok benyújtásra kerültek (A Pályázati Felhívás F12 fejezetében meghatározott dokumentumok) Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget és eléri, a minimálisan igényelhető támogatást. 6. 6A támogatást igénylő a pályázati felhívásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik (B fejezet). Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. + / - + / - + / - + / - II. Formai feltételek Eredmény B. TÁMOGATHATÓSÁGI KRITÉRIUMOK II. 1. II. 2. II. 3. A támogatást igénylő neve és adószáma megegyezik a MÁK adatbázisban szereplő adattal. A projekt adatlap valamennyi rovata a megadott szempontok szerint (Adatlap kitöltési útmutató) került kitöltésre. A pályázó vállalja a Pályázati Útmutatóban meghatározott általános, valamint jelen Felhívásban meghatározott egyéb speciális feltételeket a pályázati adatlaphoz tartozó nyilatkozat aláírásával. + / - + / - + / - 17

18 II. 4. II. 5. II. 6. II. 7. II. 8. II. 9. A pályázat szerinti támogatható tevékenységek köre megfelel a Pályázati Felhívás C1. fejezetében foglaltaknak. A projekt javaslat minden elszámolni kívánt költsége besorolható a jelen kiírás C3 fejezetében meghatározott elszámolható költségek körébe. A Pályázati Felhívás C3. fejezetében meghatározásra került költségkorlátok betartásra kerültek. A fejlesztés megfelel a Pályázati Felhívás C1. illetve C12. fejezetében foglalt előírásoknak, kritériumoknak. A F12 fejezetben felsorolt kötelező mellékletek benyújtásra kerültek. Az egyes pályázati dokumentumok között számszaki vagy egyéb ellentmondások nincsenek. + / - + / - + / - + / - + / - + / - Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy hiánypótlásra jelen konstrukció keretében nincs lehetőség. Magyarázat a táblázatban használt rövidítésekre vonatkozóan: + / - = megfelelt/nem megfelelt III. Tartalmi feltételek C. III. KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK III. 1. A formai feltételeknek megfelelő pályázatok a II. fázis tevékenységeire elszámolni kívánt fajlagos költségek (II. fázis támogatási igénye/ii. fázisban auditálandó épületek összesített alapterülete) alapján kerülnek sorba rendezésre. Az IH fenntartja a jogot, hogy a nyilvánvalóan hibás/hamis adatokat tartalmazó pályázatokat a bírálati folyamatból indoklás megadása mellett kizárja. Támogatásban részesített pályázat esetén, a támogatói döntést követően, a megítélt támogatási összeg növelésére nincs lehetőség! A támogatói döntést követően, a Támogatói Okirat elválaszthatatlan részét képező, a pályázathoz benyújtott VI. mellékletben foglalt épületállomány tartalma nem módosítható! F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. 18

19 F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése Lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati adatlapon nyújtható be. A Pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A Pályázati Adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által hivatalosan közzétett kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a palyazat.gov.hu honlapról. A program lehetővé teszi a Pályázati Adatlap elektronikus kitöltését, nyomtatását és adathordozóra mentését. A Pályázati Adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Pályázati Adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a Pályázati Adatlap megfelelő helyén a pályázatomra nem vonatkozik megjegyzést bevezetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség! Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe. A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt eredeti nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban személyesen lehet benyújtani a következő címen: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 1134 Budapest, Váci út 45., A épület, 1. emelet Ügyfélszolgálati Információs Irodájában az alábbi munkanapokon és időpontokban: Hétfőtől csütörtökig: óráig Felhívjuk a figyelmet, hogy pénteki napokon a pályázatok benyújtására nincs lehetőség! A pályázatok csak és kizárólag személyesen nyújthatóak be, postai úton történő benyújtásra nincs lehetőség! Kérjük, hogy a személyesen benyújtott borítékon, valamint a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (KEOP /15), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, a vonalkódnak az adatlap valamennyi oldalán való megjelenéséről és az adathordozó épségéről! A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálatának valamennyi elérhetőségén kaphat: Kék szám: Elektronikus elérhetőség: A pályázatok benyújtása a pályázat megjelenésétől számított 30. naptól a kiírás felfüggesztéséig folyamatosan lehetséges. 19

20 F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók Jelen pályázati felhívás keretében a Megvalósíthatósági Tanulmány benyújtása nem releváns. A nyomtatott és elektronikus adathordozón benyújtott Pályázati adatlap és a mellékletek közti eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a megegyezőségről a pályázó köteles gondoskodni. F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) Lásd az Általános pályázati útmutató és a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumokban. F4.1. Támogatási kérelem benyújtása Lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. F4.2. Befogadás Lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. F4.3. Támogathatóság vizsgálata Lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. F4.4. A hiánypótlás rendje Hiánypótlásra jelen konstrukció keretében nincs lehetőség. F4.5. Tartalmi értékelés Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. F4.6. Projektfejlesztés során a továbbtervezésre vonatkozó jóváhagyás Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. F4.7. Döntés Lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. F5. A Támogatói Okirat és a Támogatási Szerződés Lásd az Általános pályázati útmutató és a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumokban. F6. Kifogás Lásd az Általános pályázati útmutató és a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumokban. 20

21 F7. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata Lásd az Általános pályázati útmutató és a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumokban. F8. A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és előrehaladási jelentések Lásd az Általános pályázati útmutató és a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumokban. F9. Helyszíni szemle és ellenőrzések Lásd az Általános pályázati útmutató és a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumokban. 21

22 F10. Vonatkozó jogszabályok indikatív listája 1. Törvények évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról évi XL. törvény a földgázellátásról évi XXIX. törvény az energetikai tárgyú törvények módosításáról évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2. Kormányrendeletek 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény végrehajtásáról 264/2008. (XI.6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 3. Miniszteri rendeletek 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 22/2014. (III. 13.) KIM rendelet a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról 17/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 4. Közösségi szabályok Az Európai Parlament és Tanács 2009/28/EK irányelve ( ) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/20/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről Az Európai Parlament és Tanács 2006/32/EK irányelve ( ) az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76 EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről F11. Fogalomjegyzék Jelen felhívásban a pályázat fogalma az a dokumentum, amit a pályázó a jelen felhívásra benyújt, és amely alapján a projekt előkészítést végezni fogja a számára megítélt támogatásból. 22

23 Projekt alatt jelen pályázati felhívás keretében a KEHOP ( ) keretében fizikailag megvalósítani tervezett energiahatékonysági fejlesztés jelen pályázati felhívás keretében támogatott előkészítési jellegű tevékenységeit értjük. Jelen felhívásban a projekt előkészítés fogalma a projekt előkészítési folyamat azon tevékenységeit tartalmazza, melyek a C1. pontban (Támogatható tevékenységek) felsorolásra kerültek, és amelyek előfeltételei a beruházási projekt jóváhagyásának és kivitelezési munkái elindításának. Jelen felhívásban a beruházási projekt fogalma az előkészített projekt későbbi fizikai megvalósítását jelenti. Auditor: Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet 9 (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő, és Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szereplő ENt-Sz (illetve jogutód szerinti besorolása) és/vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő SZÉSZ8 (illetve jogutód szerinti besorolása) jogosultsággal rendelkező szakértő személy. Energetikai Audit: a szó jelentése jelen felhívás keretében vizsgálat. Az épület villamos energia veszteségeinek feltárását szolgáló vizsgálat. Az épület hő és/vagy HMV és/vagy villamos energia veszteségeinek feltárását szolgáló vizsgálat. A vizsgálat módszereit és eredményeit az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006 (V.24) TNM rendelet, és az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008 (VI.30) Korm. rendelet tartalmazza. Pályázó által hitelesített másolat: A Pályázó által hitelesített másolat alatt értjük azokat a dokumentumokat, amelyeknek minden információt tartalmazó oldalát A másolat hiteles szöveggel, keltezéssel, cégszerű aláírással és bélyegzőlenyomattal látnak el. Továbbá lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. F12. Csatolandó mellékletek listája A benyújtandó pályázat az alábbi dokumentumokból épül fel: I. Kataszter készítése a Pályázó tulajdonában, fenntartásában, üzemeltetésében lévő épületállományról Papír alapon: a) Aláírt Pályázati adatlaphoz tartozó Nyilatkozat A pályázati CD/DVD-n kötelező jelleggel alkalmazandó könyvtárstruktúra és mappa megnevezések: I. Pályázati adatlap a) Pályázati adatlap.xzip ÉS.pdf formátumban b) A pályázati adatlaphoz kapcsolódó kötelező aláírt Nyilatkozat szkennelve (.pdf formátumban) c) Teljes körűen kitöltött kataszter tábla (VI. melléklet) 23

24 II. Mellékletek Kataszter tábla (főkönyvtár; VI. melléklet) a) Az I. tevékenységi körre vonatkozó adatokkal feltöltött kataszter tábla. b) A II. fázisban tovább tervezni kívánt épületek megjelölésével. A kataszterben rögzített épületekhez kapcsolódó mellékleteket külön mappába kell rendezni. Az épületek sorrendje azonos kell, hogy legyen a kataszterben rögzített sorrenddel. (pl: kataszter 1. sorában szereplő épülethez tartozó mellékletek kerülnek az ÉP1 mappába, az alábbi bontásban és tartalommal) 1. A pályázó jogi státuszát igazoló dokumentumok szkennelve (.pdf formátumban): A Pályázó nyilvántartásba vételét igazoló okirat 1 évnél nem régebbi eredeti vagy pályázó által hitelesített másolati példánya. Belső egyházi jogi személy esetén az egyház saját nyilvántartása alapján egyházi nyilatkozat, a belső egyházi jogi személyiségre vonatkozóan. Jogi formától függően lehet pl. bírósági nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum stb. 2. A pályázó jogi státuszát igazoló dokumentumok szkennelve (.pdf formátumban): A pályázó nevében aláírásra jogosult személy(ek) eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy bank által kiadott eredeti vagy bank által hitelesített másolati aláírás minta vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (Ctv.) 9. alapján ügyvéd által hitelesített aláírás minta. 3. Az ingatlan rendezett tulajdonviszonyainak igazolása szkennelve (.pdf formátumban): a) A kataszterben szereplő épületek 30 napnál nem régebbi, elektronikusan hitelesített tulajdoni lapja. b) A kataszterben szereplő épületek 30 napnál nem régebbi, hitelesítés nélküli, elektronikusan szolgáltatott térképmásolata. c) Amennyiben a pályázó a kataszterben szereplő ingatlanok bármelyikének bérlője, fenntartója, üzemeltetője, az adott ingatlanra vonatkozóan, a közte és az ingatlan tulajdonosa között létrejött bérleti, illetve üzemeltetésre, fenntartásra irányuló eredeti vagy közjegyző által hitelesített szerződést csatolni szükséges. Amennyiben a fenntartást/üzemeltetést nem a pályázó, hanem annak szervezeti egysége látja el, a fenntartást/üzemeltetést ellátó szervezeti egység részéről, az adott épületre vonatkozóan, a pályázat benyújtására irányuló hozzájáruló nyilatkozat beadása szükséges. Amennyiben egy épület nem a pályázó, hanem annak saját nyilvántartása szerinti belső egyházi jogi személyiséggel rendelkező egységének tulajdonában van, abban az esetben az adott épület tulajdonosától, az adott épületre vonatkozóan, a pályázat benyújtására irányuló hozzájáruló nyilatkozat beadása szükséges. 4. A szolgáltató(k) által kiadott 2012., 2013., évre vonatkozó, éves szinten és mérőóránkénti bontásban összesített fogyasztási adatainak igazolása. 24

25 5. Költségtételt alátámasztó dokumentum(ok) szkennelve (.pdf formátumban): a) Közbeszerzési eljárással érintett költségelem elszámolásakor: Közbeszerzési eljárás köteles beszerzés esetén a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 39. (2) pontja értelmében a kedvezményezett az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követő 3 napon belül megküldi a közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentumot - jogorvoslati eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság döntését tartalmazó dokumentumot is az Irányító Hatóságrészére. b) Közbeszerzési eljárással nem érintett költségelem elszámolásakor: Azon projekttevékenységek esetében ahol nem közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra a nyertes ajánlattevő, az projektelem költséget lefedő 3 darab kötelező érvényű, a mérnöki gyakorlatban kialakult módon elkészített részletes és tételes független, a pályázat benyújtásának (vagy a vonatkozó szerződés megkötésének) időpontjában érvényes árajánlat benyújtása szükséges. Kivétel az alábbi tevékenységek: engedélyek hatósági díja (tervezésnél el nem számolt), értékbecslés (ingatlanvásárláshoz kapcsolódó) művelési ágból való kivonás hatósági díja, közbeszerzési eljárási díj /közzétételi díj/, területhasználati díj (időszakos), egyéb adók és illetékek, feltéve, hogy valóban és végérvényesen a Kedvezményezettet terhelik, egyéb hatósági díjak, közjegyzői költség,,, saját teljesítésű projektmenedzsment költségének alátámasztására 1 db ajánlat - vagy hatósági ár esetén jogszabályi, illetve egyéb hivatalos dokumentumra való hivatkozás - benyújtása szükséges. 6. Fotódokumentáció: A fejlesztés előtti állapotot bemutató teljes körű fotódokumentáció. A melléklet terjedelme épületenként maximum 10 db kép, mely alátámasztja jelenlegi állapotot. KIFIZETÉSI FELTÉTELEK: Az első kifizetés kérelem a Támogatói Okirat hatályba lépését követően azonnal benyújtható, pályázati felhívás C1 pont I. tevékenység feladatainak elvégzéséhez kapcsolódóan. II. Koncepcionális fázisba tartozó, projekt előkészítési tevékenység elvégzéséhez kapcsolódó dokumentumok: A pályázati felhívás II. fázisába tartozó tevékenységek (Koncepcionális fázisba tartozó, projekt előkészítési tevékenység) elvégzését igazoló dokumentumokat legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 90 napon belül kell benyújtani, a második kifizetési kérelem kertében. FIGYELEM! A II. fázisba tartozó tevékenységek határidőre történő teljesítésének elmulasztása a szerződés felbontását vonja maga után! Az alábbi dokumentumokat az I. fázisból a II. fázisba tovább tervezni kívánt épületek mindegyikére vonatkozóan be kell nyújtani. 1. Közfeladat ellátási szerződést (illetve ezzel egyenértékű dokumentumot) vagy a közfeladat ellátás átadásáról szóló önkormányzati képviselőtestületi határozatot szükséges benyújtani szkennelve, pdf formátumban). 25

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júliustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. október 1-től Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0/E

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0/E PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0/E Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés című pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/C

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU-02--------- jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja:

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP-2012-5.5.0/A

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP-2012-5.5.0/A Célja A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energia termelése,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című komponens Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

Tájékoztató Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér

Tájékoztató Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér Tájékoztató Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér A konstrukció célja létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés c. pályázatról Kódszám: VP-6-7.4.1.1-16

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

FELHÍVÁS. Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására

FELHÍVÁS. Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására FELHÍVÁS Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásaiszakaszolt projektek KEHOP-5.2.4. Magyarország Kormányának

Részletesebben

P á l y á z a t f i g y e l ő

P á l y á z a t f i g y e l ő P á l y á z a t f i g y e l ő Településeknek, közösségeknek, intézményeknek, vállalkozásoknak, személyeknek 2014/31. A civil eljárásokkal kapcsolatos hasznos tudnivalók A birosag.hu oldalon kibővítették

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Törökszentmiklós város északi szegregátumának komplex fejlesztése városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.2.0 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Nagymacs szociális városrehabilitációs projekt. keretében elkülönített Programalap

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Nagymacs szociális városrehabilitációs projekt. keretében elkülönített Programalap Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nagymacs szociális városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU02-2013 jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzata

Nádudvar Város Önkormányzata Nádudvar Város Önkormányzata Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (a városrehabilitációs projekt lebonyolításával megbízott Városfejlesztő Társaság) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nádudvar

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez Kódszám: KMOP-5.1.1/D2-13 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a Közép-Dunántúli Operatív Program Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéséhez Kódszám: HU07PA16-A2-2013

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására A felhívás címe: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-4.1.2/B DDOP-2009-3.1.3/C ÉAOP-2009-4.1.2/C ÉMOP-2009-4.1.2/A ÉMOP-2009-4.1.2/B KDOP-2009-5.2.1/C

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ TOP-3.2.2-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ TOP-3.2.2-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL VEZÉRELT, A HELYI ADOTTSÁGOKHOZ ILLESZKEDŐ, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK KIAKNÁZÁSÁRA IRÁNYULÓ ENERGIAELLÁTÁS MEGVALÓSÍTÁSA, KOMPLEX FEJLESZTÉSI A PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében a Ket. képzés című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-2009/2.2.7 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal. GINOP Energia prioritás

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal. GINOP Energia prioritás Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal GINOP Energia prioritás A konstrukció célja az épületek energiahatékonyságának és energiatakarékosságának megújuló energiaforrások

Részletesebben

Tájékoztató/Kivonat. I. Támogatás célja

Tájékoztató/Kivonat. I. Támogatás célja Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével VP-2-4.1.3.1.-16 Tájékoztató/Kivonat I. Támogatás célja A jelen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2.1.1/E-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia program keretében megjelenő HU-03-A1-2013 jelű Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek létesítése - már

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztésekre című pályázati

Részletesebben

Monor Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Monor integrált városközpont-fejlesztése városrehabilitációs projekt

Monor Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Monor integrált városközpont-fejlesztése városrehabilitációs projekt Monor Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Monor integrált városközpont-fejlesztése városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.C-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése. A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.4-16

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése. A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.4-16 FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására és a mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozására A Felhívás címe: A mezőgazdasági vízgazdálkodási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 A A PROJEKTEK AZ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mőködési Kézikönyv közvetett támogatások lebonyolításához a Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések. GINOP Energia prioritás

Épületenergetikai fejlesztések. GINOP Energia prioritás Épületenergetikai fejlesztések GINOP Energia prioritás A konstrukció célja az épületek energiahatékonyságának és energiatakarékosságának javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő

Részletesebben

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Gyömrő Város Önkormányzat KMOP 5.2.1/B-09-2f-2010-0004 számú, Gyömrő városközpont fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített programalap

Részletesebben

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: Tájékozató Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.1.-16 A konstrukció

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1 1 Felhívjuk a tisztelt

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című, VP-6-7.4.1.1-16

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: VP24.1.1.116 Állattartó telepek korszerűsítése A középmagyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%a, a nem középmagyarországi

Részletesebben

Támogatási kérelmek várható száma 22,5 mrd 350 db

Támogatási kérelmek várható száma 22,5 mrd 350 db Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével VP-2-4.1.3.1.-16 Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma

Részletesebben

Iratazonosító: <vonalkód> R Címzett neve Helység Cím Irányítószám

Iratazonosító: <vonalkód> R Címzett neve Helység Cím Irányítószám Iratazonosító: R Címzett neve Helység Cím Irányítószám Iktatószám: Kedvezményezett neve: Kedvezményezett MVH ügyfél-azonosító: Projekt azonosítószám: Településképet meghatározó épületek külső

Részletesebben

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések

Részletesebben

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 22 Mrd Ft. Az Irányító Hatóság a forrásokat így osztja fel:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 22 Mrd Ft. Az Irányító Hatóság a forrásokat így osztja fel: Tájékozató Kertészet korszerűsítése gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése c. pályázatról Kódszám: VP2-4.1.3.4-16 A konstrukció célja A jelen felhívás egyik

Részletesebben

A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT)

A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT) A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT) 1. Kötelezettségek utólagos fedezeti számlanyitás esetén. A 191/2009. Korm. Rendelet szerinti építtetői fedezetkezelés esetén

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN (VP-3-4.2.1-15)

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN (VP-3-4.2.1-15) MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN (VP-3-4.2.1-15) Keretösszeg: 151 milliárd Ft Támogatható tevékenységek: I. Önállóan támogatható tevékenységek:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 azonosítószámú szociális célú városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése FELHÍVÁS A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése A Felhívás kódszáma: GINOP 7.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése c. Kiemelt Pályázati

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 1. számú melléklet A közvetett támogatási rendszer pályázati dokumentumai 2011. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására A Felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása és Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. GINOP Energia prioritás

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. GINOP Energia prioritás Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva GINOP Energia prioritás A konstrukció célja az épületek energiahatékonyságának és energiatakarékosságának javítására irányuló

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február

Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február Tartalom 1. A konstrukció bemutatása... 2 1.1 A program megvalósításának lépései... 3

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

Baromfitartó telepek korszerűsítése

Baromfitartó telepek korszerűsítése Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés Baromfitartó telepek korszerűsítése Vidékfejlesztési Program KÓDSZÁM VP-2-4.1.1.2.-16 A vissza nem térítendő tőketámogatás célja a baromfitartó gazdaságok

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 FELHÍVÁS A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 Magyarország Kormányának felhívása a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztésének

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.3-16

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0001 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban Támogató)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz. Verzió: 1.0

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz. Verzió: 1.0 ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz Verzió: 1.0 1 Tartalom 1. Az Útmutató célja, hatálya... 3 2. Kizáró okok listája... 4 3. A támogatási kérelmek elbírálásának

Részletesebben

FELHÍVÁS. a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosítására a megyékben

FELHÍVÁS. a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosítására a megyékben FELHÍVÁS a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosítására a megyékben A felhívás címe: Helyi gazdaságfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.1.3-15 Magyarország Kormányának felhívása

Részletesebben

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Barnamezős területek rehabilitációja című (TOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Barnamezős területek rehabilitációja című (TOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Barnamezős területek rehabilitációja című (TOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez Kódszám: DDOP-2.1.1/E,F-12 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4

Részletesebben

Tájékoztató a Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése. című, VP2-4.1.2-16 kódszámú pályázatról

Tájékoztató a Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése. című, VP2-4.1.2-16 kódszámú pályázatról Tájékoztató a Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése című, VP2-4.1.2-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 1. Mezőgazdasági

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. komponenshez Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.1./E A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében

FELHÍVÁS. A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében FELHÍVÁS A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében A felhívás címe: Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása Konvergencia Régiók c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja Javaslat a TISZK rendszer továbbfejlesztését, illetve infrastrukturális fejlesztését célzó

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

Közvetett támogatások útmutató

Közvetett támogatások útmutató Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közvetett támogatások útmutató a Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja a DAOP-2009-5.1.2/C-09-2f-2010-0002 pályázat városrehabilitációs

Részletesebben

Módosult a családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztését támogató felhívás

Módosult a családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztését támogató felhívás Módosult a családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztését támogató felhívás Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Családbarát, munkába állást segítő intézmények,

Részletesebben

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Alsózsolca Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Alsózsolca Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális Városrehabilitáció Alsózsolcán című ÉMOP 3.1.1-12-2013-0009 kódszámú Szociális célú városrehabilitáció projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Szigetszentmiklós Város Önkormányzata lakossági energiamegtakarítást eredményező utólagos hőszigetelésre irányuló beruházások támogatásához Pályázat kódszáma: SZSZM-EP-2009-3

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2013.01.15-én meghirdetett

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése

Állattartó telepek korszerűsítése Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés Állattartó telepek korszerűsítése Vidékfejlesztési Program KÓDSZÁM VP-2-4.1.1.1.-16 A vissza nem térítendő tőketámogatás célja a lófélék, a húshasznosítású

Részletesebben