PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a Közép-Dunántúli Operatív Program Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása című komponenshez Kódszám: DDOP 5.1.5/D-11. KDOP-4.1.1/C-11 1

2 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre álló forrás... 4 A3. Támogatható pályázatok várható száma... 5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...5 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...6 C1. Támogatható tevékenységek köre... 6 C2. Nem támogatható tevékenységek... 7 C3. Elszámolható költségek... 8 C4. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások C5. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások C6. Speciális kizáró okok C6.1. A pályázó személyére vonatozó speciális kizáró okok C6.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK...13 D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önerő mértéke D5. Előleg mértéke E KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...14 E1. A pályázat nem hiánypótolható befogadási és jogosultsági kritériumai F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...28 F1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje F2. További információ: F3. Vonatkozó speciális jogszabályok listája F4. Fogalomjegyzék F5.Szakmai ajánlások F6. Mellékletek A Pályázati Felhívás és Útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz számú verzió c. dokumentum (a továbbiakban: Pályázati Útmutató c. dokumentum), mely a Projekt adatlappal együtt tartalmazza a pályázat elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Amennyiben jelen Pályázati Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek a Pályázati Útmutató c. dokumentumban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. 2

3 Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a Pályázati Felhívás, valamint a Pályázati Útmutató, illetve ezek dokumentumai esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze, mert az ettől való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén a pályázat elutasításra kerülhet. 3

4 A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél A konstrukció a környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése érdekében célul fogalmazta meg a Duna és a Balaton partján lévő települések lakosságának, valamint a települések értékeinek, köztulajdonban lévő létesítményeinek (kiépített vonalas infrastruktúra, közintézmények) védelmét a sürgős beavatkozást igénylő és beavatkozást igénylő 1 magas partfalak stabilizációjával, az omlás- és csúszásveszély kockázatának csökkentésével. A régió lakosságának a környezeti károkkal szembeni kockázatának csökkentése érdekében szükséges a települések normális működését, kiépített vonalas infrastruktúrát, közintézményeket veszélyeztető földtani veszélyforrások (természetes partfalak, földcsuszamlások) elhárítása, megelőzése közterületen. Olyan élet- és vagyonbiztonsági veszély-elhárítási feladatokat kell elvégezni, amelyek az érintett települések, illetve országos, vagy helyi jelentőségű közlekedési útvonalak, közintézmények normális működésének alapvető feltételeit hivatottak biztosítani a balatoni és a dunai magaspartok területén. A komponens által támogatott omlás- és csúszásveszélyes partfalak veszély elhárítási munkái keretében elsődlegesen a káresemények megelőzéséhez szükséges, preventív jellegű és tervszerű beavatkozások támogatása valósul meg a kiépített vonalas infrastruktúra és közintézmények értékvédelmét és magántulajdonban lévő létesítményeket figyelembe véve azzal, hogy a stabilizációs tevékenység új lakó- és üdülőövezetek, ipari és kereskedelmi területek kialakítását nem eredményezheti. A2. Rendelkezésre álló forrás A kiírás meghirdetésekor a rendelkezésre álló keretösszeg időszakban: Régió Milliárd Ft Dél-Dunántúli Operatív Program 1 Közép-Dunántúli Operatív Program 1 Jelen kiírás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 1 A mozgásveszélyes duna-menti és balatoni magaspartok veszélyelhárítási munkáinak tanulmányterve c. dokumentum 2. fejezete alapján: sürgős beavatkozást igénylő partfalak: melyek közterületeket, önkormányzati ingatlanokat, közutakat, vasutat, közműveket, egyházi létesítményeket veszélyeztetnek beavatkozást igénylő partfalak: melyek lakóépületeket, nagyértékű nyaralókat és egyéb-, nem köztulajdonban lévő létesítményeket veszélyeztetnek 4

5 A3. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: Régió db Dél-Dunántúli Operatív Program 3-4 Közép-Dunántúli Operatív Program 2-3 B. PÁLYÁZÓK KÖRE A mozgásveszélyes Duna-menti és balatoni magas partok veszély elhárítási munkáinak tanulmánytervében nevesített, alábbi települések önkormányzatai (KSH 321, 322) nyújthatnak be pályázatot: Régió Dél-Dunántúl Közép-Dunántúl Települések Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonboglár, Fonyód, Dunaföldvár, Bölcske, Paks, Szekszárd, Várdomb, Báta, Dunaszekcső Dunaújváros, Nyergesújfalu, Ercsi, Rácalmás, Kulcs, Esztergom, Balatonvilágos, Balatonaliga, Balatonkenese Balatonakarattya, Tihany (Apátság alatti terület), Balatonfűzfő Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként az alábbi szervezetek pályázhatnak, tevékenységeik vonatkozásában 100%-os támogatási intenzitással: - Magyar Közút Nzrt. - Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. - MÁV Zrt. Jelen konstrukció keretében egy pályázó csak egy pályázatban szerepelhet. A Magyar Közút Nzrt., a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a MÁV Zrt. konzorciumi tagként egynél több pályázatban is részt vehetnek, támogatást szerezhetnek. Figyelem! Amennyiben a pályázat állami tulajdonú országos közutat is érint, a pályázat előkészítésekor egyeztetni szükséges a vagyonkezelő Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal a megfelelő pályázói / kedvezményezetti kör meghatározása érdekében. Amennyiben szükséges, a Magyar Közút NZrt és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. konzorciumba történő bevonása elegendő a támogatási szerződés megkötéséhez, de a vagyonkezelő hozzájáruló nyilatkozatának a pályázathoz/projektjavaslathoz történő benyújtása kötelező a Pályázati Útmutatóban foglaltak szerint. 5

6 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható. C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatók: 1., A partfal védelméhez kapcsolódó közvetlen, építés-jellegű és rekonstrukciós tevékenységek az értékek védelme, káresemények megelőzése érdekében (támfalépítés, körömfal építés, rézsűzés, horgonyzások stb.) 2., A földtani közeg állapotát befolyásoló helyzet, illetve folyamat kezelése céljából a földtani közeg víztelenítése (csápos kutak, szivárgó rendszer építése stb.) C.1.2 Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek A kiírás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek: A pályázat keretében önállóan nem, csak a fenti C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek: - Az omlás- és csúszásveszélyt kiváltó okok megszüntetésére irányuló további beruházások (csapadékvíz és belvíz elvezetés, víziközmű-rekonstrukció (pl. ivóvíz hálózat, szennyvízgyűjtő csatorna lokális helyreállítása, korszerűsítése), közműkiváltás, közműáthelyezés). - Előkészítési tevékenységek (kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése). - Projektmenedzsment szervezet működése (belső, külső illetve vegyes struktúrában). - Lőszermentesítés. - Földtani-, talajmechanikai-, geofizikai- és mérnökgeológiai kutatás, mely a beruházás földtani megfelelősségéhez és a biztonságos, költséghatékony kivitelezéshez szükséges. - Monitoring rendszer kiépítése és a meglévő rendszer fejlesztése. - Az építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sávnak, járdának az eredetivel azonos minőségi és mennyiségi paraméterekkel történő helyreállítása, továbbá a partfalmozgás és földcsuszamlások miatt megrongálódott közművek, építmények, különösen a közút, járda, térburkolatok lokális helyreállítása. - Pincék megerősítési, megszüntetési munkái, amennyiben igazolásra kerül, hogy valamely köz- vagy magántulajdont érintő hatástalanítási feladat érdekében vált szükségessé. 6

7 C.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek A kiírás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: - Nyilvánosság biztosítása a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjának megfelelően. A kommunikációs tevékenység megkezdése előtt kérjük, vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs kollégájával. A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek az elszámolható költségek részét képezik. Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a Nyilvánosság biztosítása költségek között kizárólag az adott kommunikációs csomagra vonatkozó kötelezően előírt minimum tevékenységek támogathatók. - Projektszintű könyvvizsgálat a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjának megfelelően C2. Nem támogatható tevékenységek Kizárólag a jelen dokumentum C1.1-C1.3 pontjában felsorolt tevékenységek minősülnek támogatható tevékenységnek. Nem támogatható tevékenységek különösen: - Fenntartási és karbantartási tevékenységek és ezen tevékenységekhez szükséges eszközök beszerzése és egyéb költségei. - Közúthálózat, járda, kapubejárók átfogó felújítása (kivéve ha a projektgazda rendelkezik a Magyar Közút által kiadott, a projekt által érintett útszakaszra vonatkozó kötelezéssel), burkolat megerősítése, kivéve az építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sávnak, járdának az eredetivel azonos minőségi és mennyiségi paraméterekkel történő helyreállítása. - Szennyvízcsatorna- és vízellátó hálózat rekonstrukciója, felújítása, kivéve ha közvetlenül veszély-elhárítási célt szolgál. A beruházás megkezdéséig csatornázatlan utcák területén szennyvízelvezetés kiépítése nem támogatható. - Rekreációs, településképet javító vagy gazdasági hasznosítást célzó fejlesztés. - Olyan munkálatok, amelyek a káresemények megelőzésére szolgálnak, de nem közvetlenül a védekezéssel és kárelhárítással függnek össze, így különösen a káreseményt megelőző csatorna- vagy ároktisztítási, takarítási munkálatok. - Partfalmozgás és földcsuszamlások miatt megrongálódott közművek közül a gázellátó hálózat, az elektromos energia-ellátó hálózat helyreállítása. - Nem támogatható a nyílt árkok teljes lefedése, illetve új zárt csatorna szakaszok kiépítése amennyiben azok csak parkolási célból vagy a közterületek növelése céljából kerülnek kialakításra, és a tervdokumentáció, illetve a megvalósíthatósági tanulmány alapján nem szükségesek a vizek biztonságos elvezetéséhez. 7

8 C3. Elszámolható költségek Jelen fejezet C3.1 pontjában kerülnek meghatározásra a kiírás keretében elszámolható költségek típusai. A pályázatok tervezése során kizárólag a jelen dokumentumban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként. Az egyes költségtípusokra, valamint az elszámolhatóságukra vonatkozó általános szabályok a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2 pontjában kerültek meghatározásra. C3.1. Elszámolható költségek típusai Jelen kiírás keretében az alábbi költségek számolhatók el: I. Előkészítési költségek 1. Projekt-előkészítés költségei - Kötelezően előírt előzetes tanulmányok (mint pl.: megvalósíthatósági tanulmány, előzetes vizsgálat, előzetes konzultáció, környezeti hatásvizsgálat, műszaki koncepcióterv stb.) elkészítésének, igazgatási szolgáltatási hatósági díjának költsége, illetve a bányakapitányság előzetes szakvéleményének eljárási illetéke; - Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek (pl. vízjogi létesítési-, kiviteli-, tender-tervdokumentáció) és ezek igazgatás szolgáltatási, hatósági díja (ideértve a művelési ág váltás, művelési ágból való kivétel költségét, továbbá a szükséges átdolgozások költségét is) - A beruházás földtani megfelelőségéhez és a biztonságos, költséghatékony kivitelezéshez szükséges földtani-, geofizikai- és mérnökgeológiai kutatások költsége; - Terület-előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok költsége; Közbeszerzési eljárások költségei (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is). - A fejlesztéssel érintett ingatlanok Pályázati Útmutató szerinti tulajdoni lapja kikérésének költsége egy alkalommal. 2. Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése - A fejlesztés megvalósításához elengedhetetlenül szükséges terület- és ingatlanvásárlás költségei, felszín alatti nyomvonalas létesítmények (pl. zárt csatorna) esetén csak a szolgalmi jog alapításának költségei; - Az ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzésével kapcsolatos költségek (ideértve az ügyvédi díjakat, az értékbecslés költségét, a kisajátítási, kártalanítási költségeket, tulajdoni lapon történő bejegyzés költségét is). II. Megvalósítási költségek 1. Projektmenedzsment költségek A Projektmenedzsment költségek a Pályázati Útmutató C.2.3.II.1. pontjában leírtak szerint számolhatók el. 2. Szolgáltatások igénybevételének költsége A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el: - A projekt beruházásainak megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei: 8

9 Az előkészítési költségek részét nem képező mérnöki szolgáltatások, műszaki ellenőr, laborvizsgálat, szakmai szakértői szolgáltatások; - A projekt megvalósításához kapcsolódó egyéb szolgáltatások költségei: Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek; Nyilvánosság biztosításának költségei (kizárólag a kötelezően ellátandó tevékenységek között felsorolt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségeket is); Kötelezően elvégzendő projektszintű külön könyvvizsgálat díja (amennyiben releváns a Pályázati Útmutató c. dokumentum C.1.2. pontja szerint). 3. Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek - Komplex terület-előkészítés, ezen belül kötelezően elvégzendő régészeti feltárás, lőszermentesítés is. - A támogatható tevékenységekhez kapcsolódó építési és vízépítési munkák költségei. - A projekt keretében létrehozandó létesítmények megközelítéséhez, védelméhez és használatbavételéhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások költségei. - Az építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sávnak, járdának az eredetivel azonos minőségben történő helyreállításának költségei; - A támogatható tevékenységek között szereplő monitoring rendszer kiépítéséhez és működtetéséhez kapcsolódó építési, felújítási, átalakítási munkák. 4. Eszközbeszerzések költségei Új eszköz beszerzése abban az esetben támogatható, ha az szükséges a projekt működtetéséhez, s mely új eszköz megjelenik a kedvezményezett tárgyi eszköz leltárában, továbbá a támogatandó eszköz beszerzése önálló szerződés keretében, és nem valamely építési szerződéshez kapcsolódóan történik. - A projekt működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges gépészeti, irányítástechnikai berendezések, valamint az ahhoz kapcsolódó szoftverek beszerzésének költségei; - A monitoring rendszer kiépítéshez és működtetéséhez kapcsolódó tárgyi eszközbeszerzések költségei. Amennyiben mérőműszerek kerülnek beszerzésre, illetve monitoring hálózat kiépítésére kerül sor, úgy annak szakmai indoklását a pályázatnak tartalmaznia kell a következők megadásával: mérni kívánt paraméterek, a mérések helye, gyakorisága, a mért adatok felhasználása, a projekt befejezése utáni mérési tevékenység sorsa, a mérések illeszkedése a hivatalos monitoring-rendszerbe, az adatgazda személye. 5. ÁFA, valamint más adók és közterhek Az ÁFA, valamint más adók és közterhek költségei a Pályázati Útmutató C.2.3. II. 7. pontja szerint számolhatók el. 9

10 C3.2 A projekt költségvetés belső korlátai I. Előkészítési Költségek II. Megvalósítási költségek Jelen kiírás keretében a projekt elszámolható költségei vonatkozásában a következő belső korlátok kerülnek érvényesítésre: Költségtípus A projekt elszámolható költségei arányában számított maximális %-os korlát Maximális elszámolható mérték (MFt) 1. Projekt-előkészítés költsége összesen 8 % - Projekt előkészítési költségek közül: Megvalósíthatósági tanulmány készítés költsége Tervezés (környezeti hatástanulmány, előzetes környezetvédelmi vizsgálati dokumentáció,, engedélyes és kiviteli tervek költségei stb.) 2 % Max. 1,5 millió Ft 5 % - Közbeszerzés költsége 2 % max. 5 millió Ft 2. Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése 10% - 1. Projekt menedzsment költségek 2 % max. 4 millió Ft 2. A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő szolgáltatások költsége 3. Építés és átalakítás költségei Építési műszaki ellenőr költsége 2 % max. 8 millió Ft Jogi szolgáltatások igénybevételének költsége Nyilvánosság biztosításának költsége (Az ÚSZT Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei alapján) 0,5 % - 0,5 % I. csomag esetén: max. 2 millió Ft - II. és III. csomag esetén: max. 1 millió Ft Könyvvizsgálat költsége 0,5 % - Az építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sávnak, járdának az eredetivel azonos minőségi és mennyiségi paraméterekkel történő helyreállítása, továbbá a partfalmozgás és földcsuszamlások miatt megrongálódott közművek, építmények, különösen a közút, járda, térburkolatok lokális helyreállítása. A támogatásból létrehozandó létesítmények megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások költségei 8% - 5% - Keresztező közmű kiváltások költségei 10 % - Pincék megerősítési munkái, hatástalanítás 5% 4. Eszközbeszerzés költségei 5% - Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik. 10

11 C4. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások A fenntartási és egyéb kötelezettségekre a Pályázati Útmutató c. dokumentum C5 pontjában foglaltak vonatkoznak. C5. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások C5.1. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek: A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek tekintetében a Pályázati Útmutató c. dokumentum C7. pontjában foglaltak az irányadóak. C5.2. Egyéb speciális feltételek a.) Egyéb kötelező feltételek: Projekt területi korlátozása: A projektnek az alábbi, A mozgásveszélyes Duna-menti és balatoni magas partok veszély elhárítási munkáinak tanulmánytervében nevesített települései valamelyikének területén kell megvalósulnia: - Dél-Dunántúl: Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonboglár, Fonyód, Dunaföldvár, Bölcske, Paks, Szekszárd, Várdomb, Báta, Dunaszekcső. - Közép-Dunántúl: Dunaújváros, Nyergesújfalu, Ercsi, Rácalmás, Kulcs, Esztergom, Balatonvilágos, Balatonaliga, Balatonkenese Balatonakarattya, Tihany, Balatonfűzfő. Az adott település több célterületén végrehajtandó tevékenységek egy projekt keretében valósíthatók meg. A partfal rehabilitáció során a rehabilitált partfalon és annak közvetlen környezetében nem alakulhatnak ki olyan területhasználatok, melyek várható hatásaikkal a megvalósult beavatkozás eredményeit veszélyeztetik, vagy a partfal mozgásainak megismétlődő aktivizálódását eredményezhetik. A szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot erre vonatkozóan felül kell vizsgálni és szükség esetén módosítani kell. A szabályozási terv és a helyi építési szabályzat vonatkozó részei 10 évig nem módosíthatók. A megfelelésről, illetve a szabályozási terv módosításának szükségességéről az állami főépítész által kiállított nyilatkozatot a pályázat mellékleteként kérjük benyújtani. A műszaki terveket elkészítő felelős tervezőnek rendelkeznie kell az alábbi számú szakértői engedélyek valamelyikével: /Földtan /Építésföldtan és Mérnökföldtan /Vízföldtan Amennyiben a felelős tervező nem rendelkezik a felsorolt szakértői engedélyek valamelyikével, úgy az engedélyezési tervdokumentációk ellenjegyzése szükséges a fenti szempontnak megfelelő tervezővel. Amennyiben a kiállított szakértői engedély június 11. utáni, úgy a felelős vagy ellenjegyző tervezőnek általános földtan szakértői engedéllyel kell rendelkeznie. Emellett a fent hivatkozott szakértői engedélyek helyettesíthetők a Magyar Mérnöki 11

12 Kamara által kiadott VZ-T, B-Sz, W-V17 kamarai kóddal jelzett szakértői engedélyek közül legalább kettővel. Amennyiben a projekt vízelvezetési fejlesztéseket is tartalmaz: csak olyan projektek támogathatók, amelyek igazolják, hogy a fejlesztések eredményeként elvezetett vizeket a befogadó tudja fogadni és annak elvezetése végső befogadóba káreseménymentesen biztosított, azaz a vízrendszeren az elvezetés megoldott, vagy az bármilyen forrásból megoldott lesz a projekt lezárásának időpontjáig. A pályázathoz csatolni kell a befogadó vízfolyás tulajdonosának (kezelőjének) írásbeli hozzájárulását a tervezett fejlesztéshez. A települési vízrendezés céljaihoz illeszkedő csapadék- és belvíz-elvezetési projektek jelen kiírás szerint nem, kizárólag a DDOP-5.1.5/B-11, illetve a KDOP - 411/E 11 kiírások keretében támogathatók. b.) Szakmai elvárások: Jelen pályázati felhívás szerinti projektek megvalósítása esetén a műszaki tartalom véglegesítése előtt előzetes szakvéleményt kell kérni a területileg illetékes bányakapitányságtól, a projektről bemutatott műszaki koncepcióterv alapján. A műszaki koncepciótervben be kell mutatni az adott építésföldtani problémát és az arra tervezett megoldási javaslatokat (milyen veszélyt hordozó hatás ellen kell védekezni és melyek az ésszerű megoldások). A területileg illetékes bányakapitányság az építésföldtani problémára alapozva megvizsgálja a bemutatott koncepciót és véleményezi a műszaki megoldási javaslatok megfelelőségét. A műszaki dokumentáció véglegesítésekor a bányakapitányság előzetes szakvéleményében foglaltak figyelembe vétele szükséges. Az előzetes szakvélemény másolata a pályázati anyag mellékletét képezi. Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy jelen pályázati felhívás C.1.1.-C.1.2. pontjában foglalt tevékenységek közt a partfalak megtámasztásához szükséges építmények megvalósításához építési engedély, a vízrendezéssel összefüggő vízilétesítmények megépítéséhez (például belterületi csapadékvíz elvezető hálózat és műtárgyai) vízjogi létesítési engedély, illetve útárkok megépítése esetén a területileg illetékes közlekedési hatóság engedélyének megszerzése is szükséges lehet. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy elvi engedélyes szintű dokumentumok benyújtása nem elégséges a pályázathoz. A fejlesztés műszaki megvalósítása során törekedni kell az építési költségek lehető legrészletesebb tervezésére, a felmerülő mennyiségek, valamint díjtételek pontos meghatározására. Ennek érdekében az MVH Építési Normagyűjteményében meghatározott kódszámok feltüntetésével kérjük a tervezői költségbecslést benyújtani. Ha a Normagyűjtemény egy adott tételt nem tartalmaz, vagy egyes megadott tételeket módosítani kell, úgy a K különleges, illetve az M módosított tételekkel van lehetőség korrigálásra. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázatok elbírálása során az aktuális referencia árak összességükben a szokásos piaci árakkal való összehasonlítás alapját jelentik, ezért az esetleges eltéréseket megfelelő indoklással javasolt alátámasztani. A vis maior események (9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet) miatt bekövetkezett helyreállítási munkálatok és a 2. (7) pont szerinti megelőző munkálatok jelen pályázati kiírásban nem támogathatók, de előnyt élveznek azok a projektek, amelyeknél a Megvalósíthatósági Tanulmányban alátámasztásra kerülnek az e tevékenységekre igazolható módon fordított költségek és elvégzett feladatok. A pince megerősítési munkáknál igazolni szükséges, hogy mely köz- vagy magántulajdont érintő hatástalanítási feladat érdekében váltak szükségessé. Kizáró ok, ha a beruházás költségei meghaladják a nem magántulajdonban lévő védendő értékek összértékét. Kivételt képez ez alól, ha a pályázó egyértelműen 12

13 bizonyítja, hogy a projekt valós életveszély elhárítást szolgálja. Az életveszélyes helyzet fennállásáról nyilatkozni kell. C6. Speciális kizáró okok C6.1. A pályázó személyére vonatozó speciális kizáró okok A pályázó személyére vonatkozó kizáró okok vonatkozásában a Pályázati Útmutató c. dokumentum F1 pontjában foglaltak érvényesek. C6.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok A projektre vonatkozó kizáró okok vonatkozásában a Pályázati Útmutató c. dokumentum F2 pontjában foglaltak érvényesek. A települési vízrendezés céljaihoz illeszkedő csapadék- és belvízelvezetési projektek jelen kiírás szerint nem, kizárólag a DDOP-5.1.5/B-11, illetve a KDOP - 411/E 11 kiírások keretében támogathatók. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája A pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatás) részesül. D2. Támogatás mértéke Az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költség minimum és maximum vagy 100 %-a, az alábbiak szerint: Operatív Program Támogatás mértéke (min.- max.) Dél-Dunántúli Operatív Települési önkormányzatok 95% Program NIF Zrt., Magyar Közút NZrt., MÁV Zrt. 100% Közép-Dunántúli Operatív Települési önkormányzatok 90% Program NIF Zrt., Magyar Közút NZrt., MÁV Zrt. 100% D3. Támogatás összege A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: OP Minimum (M Ft) Maximum (M Ft) Dél-Dunántúli Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program

14 D4. Az önerő mértéke Az önrész biztosításával és összetételével kapcsolatos részletes előírásokat a Pályázati Útmutató c. dokumentum D1 pontja tartalmazza. Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Önerő mértéke (%) Települési önkormányzatok 5 % NIF Zrt., Magyar Közút NZrt., MÁV Zrt. 0 % Települési önkormányzatok 10% NIF Zrt., Magyar Közút NZrt., MÁV Zrt. 0 % D5. Előleg mértéke Jelen kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a. Az előlegigényléssel kapcsolatos általános előírásokat a Pályázati Útmutató c. dokumentum D2. pontja tartalmazza. E KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A feltételnek való megfelelés ellenőrzése az alábbi kritériumok alapján történik. Ha a küldemény sérülten érkezik (törött vagy nem olvasható adathordozó) és a pályázati anyagok emiatt hiányosak, a pályázót legfeljebb 8 napos határidő kitűzésével a Közreműködő Szervezet felhívja a sérült részek pótlására. Pótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejének lejártát megelőzően van lehetőség. Ha a projektgazda nem vagy nem határidőben pótolja a sérült, illetve hiányos részeket, és emiatt a pályázat befogadási kritériumainak ellenőrzése lehetetlenné válik, a pályázat további elbírálására nem kerül sor, erről a pályázót a Közreműködő Szervezet a befogadásról történő értesítésre rendelkezésre álló határidőig értesíti. Pótlásra a pályázat beadási határidejének lejártát követően nincs lehetőség. E1. A pályázat nem hiánypótolható befogadási és jogosultsági kritériumai 1. Szempont A pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra. Benyújtásnak a pályázatot tartalmazó postai küldeményen, szereplő postai bélyegző dátuma tekintendő, mely nem lehet későbbi A pályázó megfelel a kritériumnak A pályázó nem felel meg a kritériumnak 14

15 2. 3. a benyújtási határidőnél. Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, és eléri a minimálisan igényelhető támogatást, és az igényelt támogatási arány nem haladja meg a kiírásban megjelölt maximális támogatási intenzitást. A támogatást igénylő a jelen pályázati felhívásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik. Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat hiánypótlás nélkül elutasításra kerül! Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a fenti feltételeknek, a közreműködő szervezet azt befogadja, és az NFÜ által meghatározott módon tartalmilag értékeli. 15

16 E.2. Támogathatósági kritériumok: Ha a benyújtott pályázat nem felel meg az alábbi (teljességi, tartalmi szakmai megfelelőségi, pontozással értékelt tartalmi szakmai szempontok) feltételeknek, megfelelő, de legalább 5, legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével az összes hiány, vagy hiba egyidejű megjelölése mellett a KSZ felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. Hiánypótlásra egyszer lehet felhívni a pályázót. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, úgy a hibás, hiányos pályázatot a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni. A pályázónak a jelen pontban szereplő kritériumoknak a pályázat benyújtásakor kell megfelelnie, amelyet a fent kifejtettek szerit hiánypótlás során is teljesíthet. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hiánypótlás során a hiánypótlási felhívásban előírt módosításoktól eltérő módosítás, valamint a pályázat tartalmi elemeinek változtatása nem lehetséges. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a hiánypótlást követően a projekt támogathatóságának megítéléséhez szükséges információk nem állnak teljes körűen rendelkezésre, a projektet a Döntés-előkészítő bizottság elutasításra javasolhatja! E.2.1. Teljességi kritériumok Szempont Igazolás módja A pályázat a pályázati felhívásban meghatározott példányszámban került benyújtásra. A projekt adatlap a kért formában, elektronikus adathordozón is benyújtásra került. A papír alapon benyújtott projekt adatlap az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került. (adatlap és nyilatkozatai) Pályázati csomag Pályázati csomag Pályázati csomag 4. A pályázatot magyar nyelven nyújtották be. Projekt adatlap A pályázat összefűzött (pl. dossziéban lefűzött, spirálozott), oldalszám hivatkozásokkal ellátott tartalomjegyzékkel, folyamatos oldalszámozással, minden tartalommal rendelkező oldalt oldalszámmal ellátott formában került benyújtásra (kivéve a külön mellékletet képező műszaki dokumentációkat). Az adatlapot sem tartalmában, sem alakjában nem változtatták meg. Pályázati csomag Projekt adatlap 7. Az eredeti és a másolati példány mindenben megegyezik Projekt adatlap 8. A papír alapon és a digitálisan (Word formátumban) benyújtott pályázati dokumentáció mindenben megegyezik. Projekt adatlap 9. A Projekt adatlap valamennyi rovata jelen Felhívásnak megfelelően ki van töltve és minden kérdésére hiánytalanul választ ad. Projekt adatlap 16

17 A pályázatban szereplő, az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatok adatai egyezőek és számszakilag hibátlanok? A pályázó, és a projekt nem tartozik a Pályázati Útmutató c. dokumentum F1. és F2. pontjában, valamint a jelen Pályázati Felhívás C6. pontjában meghatározott kizáró okok alá. A pályázó vállalja a Pályázati Útmutató F3. pontjában meghatározott általános, valamint jelen Felhívás C.5. pontjában meghatározott egyéb speciális feltételeket. A pályázó a pályázat befogadásának feltételeként meghatározott valamennyi nyilatkozatot megfelelően megtette, az abban foglaltakat vállalta. Konzorciumok esetén a releváns nyilatkozatokat valamennyi konzorciumi tag megfelelően megtette. Projekt adatlap Projekt adatlap Projekt adatlap Projekt adatlap A csatolt mellékletek köre teljes és megfelel az előírt alaki-formai követelményeknek. Elszámolható köre költségek A költség-alátámasztó dokumentumok az előírt alaki-formai követelményeknek megfelelnek. A költségek alátámasztása elsődlegesen a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.2. pontjának, valamint az 1. számú mellékletében előírtaknak megfelelően, a jelen Felhívás mellékletét képező részletes költségvetési táblázat megfelelő kitöltésével és benyújtásával történik. Amennyiben a költségvetést tartalmazó táblázaton kívül egyéb költség alátámasztó dokumentum is benyújtandó, az egyértelműen megfeleltethető a költségvetés egyes tételeinek. Adott költségtételt alátámasztó dokumentumokban feltüntetett összeg megegyezik a tervezett költségtétel összegével, vagy annál magasabb. (Amennyiben a hiánypótlást követően a pályázó/pályázat ezen kritériumnak nem felel meg, úgy a Pályázati Útmutató G1. pontjában foglaltaknak megfelelően Projekt csomag Projekt adatlap, költségalátámasztás dokumentumai 17

18 költségcsökkentés történik.) A megvalósítás helyszíne, fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdoni viszonyai megfelelnek a Pályázati Útmutató c. dokumentum C7 pontjában foglaltaknak. A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában (Esélyegyenlőség érvényesítése) legalább két szempontot megjelölt. A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában (Környezeti fenntarthatóság érvényesítése) legalább egyegy vállalást tett kategóriánként a választható szempontok közül. A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában a pályázati útmutatóban meghatározott kulcsindikátorokat reális bázis- és célérték meghatározásával megadta. A projekt maximum 24 hónap alatt megvalósul és a projekt kezdési időpontja nem korábbi, mint a pályázat benyújtásának időpontja. 21. A műszaki terveket elkészítő felelős tervező vagy ellenjegyző szakember rendelkezik az alábbi számú szakértői engedélyek valamelyikével: /Földtan /Építésföldtan és Mérnökföldtan /Vízföldtan Amennyiben a kiállított szakértői engedély június 11. utáni, úgy a felelős vagy ellenjegyző tervező általános földtan szakértői engedéllyel is rendelkezik. Amennyiben releváns: A fent hivatkozott szakértői engedélyek helyettesíthetők a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott VZ-T, B-Sz, W- V17 kamarai kóddal jelzett szakértői engedélyek közül legalább kettővel. Pályázati csomag Projekt adatlap Projekt adatlap Projekt adatlap Projekt adatlap Pályázati csomag (Szakértői engedély másolata vagy kamarai igazolás) E.2.2. Tartalmi értékelés Tartalmi-szakmai megfelelőségi szempontok A tartalmi értékelés a tartalmi szakmai megfelelőségi szempontok esetében igen/nem/ részben válasszal történik, amelyet nem, vagy részben válasz esetén a szakmai értékelőnek részletes indoklással kell alátámasztania. Amennyiben az adott szempontra vonatkozó információk alapján nem dönthető el egyértelműen, hogy a projekt megfelel-e, vagy sem a kritériumban elvártaknak, akkor tisztázó kérdés kerül megküldésre a projektgazdának. A tisztázó kérdés megválaszolása során a pályázat tartalmi elemeinek módosítására nincs lehetőség. Amennyiben a projektgazda a tisztázó kérdésben foglaltakat nem teljesíti, vagy válasza alapján továbbra sem egyértelmű a kritériumnak való megfelelés, akkor az az adott szempontra vonatkozóan nemleges / részben értékelést von maga után. Amennyiben a 1., 2., 3., és a 10., 11., 12. pontokban az értékelés nem, a szakmai értékelő további tartalmi/szakmai értékelés nélkül, 0 ponttal terjeszti elutasításra a pályázatot. 18

19 Amennyiben a pályázat elszámolható költségekre vonatkozó költségvetése nem támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, vagy nem elszámolható költségeket tartalmaz (5., 6., 7., 8., 9.), úgy a projekt elszámolható költsége a szakmai értékelés során csökkenésre kerül. Amennyiben a 4., 11. szempont esetében az értékelés részben, valamint a 12. szempont esetében nem, úgy támogatás esetén a Döntés Előkészítő Bizottság a Támogatási Szerződés megkötéséhez feltételt fogalmazhat meg. Szempont I. Tartalmi- szakmai megfelelőségi kritériumok Értékelési szempont 1. A projekt illeszkedik a pályázati kiírás céljához. Igen/nem A hiánypótlást követően a projekt támogathatóságának megítéléséhez szükséges információk teljes körűen rendelkezésre állnak A projekt tartalmaz minimum egy önállóan támogatható tevékenységet. A projektgazda a jelen Felhívásban és a Pályázati Útmutató c. dokumentumban meghatározott kötelező tevékenységeket és beszerzéseket megvalósítja A projekt csak a jelen Felhívás C1. pontjában meghatározott támogatható tevékenységekhez igényel támogatást valamint a projektjavaslat tartalma megfelel az ott foglalt kritériumoknak. Igen/nem Igen/nem Igen/Nem Igen/nem 6. A projekt költségvetés számszakilag hibátlan. Igen/nem 7. A projekt javaslat minden elszámolni kívánt költsége besorolható a jelen Felhívás C3. pontjában meghatározott elszámolható költségek körébe. Igen/nem A pályázati felhívásban előírt, a költségvetésre vonatkozó belső arányokat betartották. A költségvetés a hiánypótlást követően összhangban van a költségvetést alátámasztó dokumentumokkal. A költségvetés alátámasztása teljes körű. A költségvetés terve a projekt adatlapban nyilatkozott ÁFA státuszának megfelelően készült. A projektmenedzsment erőforrások és referenciák megfelelnek az előírásoknak. A számszerűsíthető eredmények meghatározása pontos és összhangban van a fejlesztés műszaki tartalmával Igen/nem Igen/nem Igen/nem Igen/Nem/Részben Igen/Nem Pontozással értékelt tartalmi szakmai szempontok Amennyiben a pontozásos értékelési során a projekt javaslat nem éri el a 60 szakmai pontszámot, a projektjavaslat támogatásra nem javasolható. II. Többfokú skálán értékelt szakmai kritériumok 1. A pályázó környezetének értékelése 5 2. A projekt céljának, indokoltságának értékelése A projekt szakmai és műszaki értékelése A projekt pénzügyi, gazdaságossági értékelése 18 19

20 5. A projektterv értékelése 7 Elérhető szakmai pontszám 100 Ssz. Tartalmi értékelés szempontjai Adható pontszám Adatlap/MT 1) A pályázó környezetének értékelése 5 1. A pályázó település, a fejlesztés által érintett terület általános bemutatása A környezetállapotot, valamint az egyes fejlesztési változatok környezetfejlesztési szakmai megalapozottságát az alábbi tájalkotó tényezőkön keresztül kell bemutatni: (1) vízrajz (felszíni és felszín alatti vízbázisok, vízháztartási viszonyok) (2) geomorfológia, geológiai, hidrogeológia csúszólapok, talajvíz áramlása (3) éghajlat (csapadékok), (4) ökológiai viszonyok (NATURA 2000, védett természeti területek, védett fajok), (5) Demográfiai helyzet, társadalmi jellemzők A tervezett fejlesztés kapcsolódása a fejlesztési helyszín: -településének vagy településeinek környezetvédelmi programjához és -területére érvényes egyéb környezetvédelmi vagy természetvédelmi tervdokumentumhoz vagy -település- és területrendezési, szabályozási tervekhez. 2) A projekt céljának, indokoltságának értékelése Helyzetértékelés és célkitűzések - a fejlesztés szükségessége a Megvalósíthatósági Tanulmány 4.1. pontja alapján megalapozott - a projekt célkitűzései a helyzetértékeléssel összhangban vannak Indokoltság bemutatása (1) A projekt keretében elvégzendő tevékenység(ek) fontossága a teljes partfal-rehabilitáció folyamatában (figyelemmel a területileg illetékes bányakapitányság előzetes szakvéleményében foglaltakra) (2) A projekt műszaki tartalma megfelelő a célok eléréséhez Komplexitás A., Partnerség A projekt a hatékony megvalósulás érdekében az alábbi partneri viszonyok valamelyikével valósul meg: Konzorcium; Vagy a pályázó önkormányzat helyi szervezetekkel

21 együttműködik a megvalósítás során; Vagy a pályázó önkormányzat a megvalósítás/előkészítés során szakmai szervezettel együttműködik B., A kitűzött célok komplexitása A projekt céljának, céljainak (víztelenítés, monitoringrendszer kiépítése, stabilizáció) bemutatása C., Egyéb környezetvédelmi illetve közcélú projektekkel való összhang D., A településrendezési eszközök (településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) tervezett felülvizsgálatának megfelelősége a partfalakhoz kapcsolódó problémák megelőzésének érdekében A beruházás keretében védendő értékek és a beruházási költségek aránya: (1) A teljes partfalon (szakaszolás esetén nem csak az érintett partfalszakaszra vonatkozóan!) a védendő értékek és a teljes partfal-rehabilitáció beruházási költségének aránya (százalékban kifejezve) (2) a projekt által érintett partfalszakaszon található védendő értékek és a beruházás költségének aránya (az adott projekt-szakasz költsége, az arány százalékban kifejezve) (3) A védendő értékeken belül a nem magántulajdonban lévő értékek összérték és a beruházás aránya százalékban kifejezve (önkormányzati, köztulajdon, műemlékek, települési infrastruktúra (víz-, gázvezeték, utak, vasút, stb.)) A védendő értékek minősége és értéke (1) A projekt által érintett területen találhatók országos, illetve helyi jelentőségű veszélyeztetett értékek: Országos jelentőségű pl.: országos gerinchálózat, gerincvezeték, 1 és 2 számjegyű közút, vasúti fővonal, hajózó útvonal; országos védettség alatt álló természetvédelmi terület, műemlék, nyilvántartott régészeti lelőhely Helyi jelentőségű pl.: 3-5 számjegyű közutak, önkormányzati utak, helyi közműhálózat, helyi védettségű természetvédelmi területek, helyi védettségű épített örökség (2) A projekt elsősorban közvetlenül, másodsorban közvetetten szolgálja olyan 15 éven belül bekövetkezhető, emberi életet veszélyeztető katasztrófák megelőzését, melyeket köztulajdonban és közösségi kezelésben lévő területek ill. infrastruktúrák állapota idézhet elő (A nem köztulajdonban vagy közösségi kezelésben lévő terület vagy ingatlan által előidézett katasztrófák csak akkor sorolhatók ide, ha a jelölt paraméterekkel

22 bekövetkezhető katasztrófák megelőzése a valóságban nem hárítható rá a tulajdonosra vagy a kezelőre. Nem sorolhatók ide a nem köztulajdonban vagy közösségi kezelésben lévő épített vagy nem épített ingatlanok lakóinak vagy használóinak életet veszélyeztető helyzetek!) (3) A projekt által érintett területen található országos illetve helyi jelentőségű védett értékek összértékének aránya a projekt által érintett területen található védendő értékeken belül 3) A projekt szakmai és műszaki értékelése (1) A pályázat keretében megvalósítandó partfalrehabilitációt megalapozó előzetes tevékenységek bemutatása (kutatások, monitoring adatok gyűjtése, előkészítő vagy egyéb, korábban elvégzett stabilizációs, preventív jellegű tevékenységek), (2) előkészítettség bemutatása (engedélyezési feladatok, tulajdonviszonyok rendezése) (3) a vis maior események miatt bekövetkezett helyreállítási munkálatok és megelőző munkálatok bemutatása A projekt műszaki tartalmának indokoltsága (1) A kiválasztott projektváltozat indokoltsága, alátámasztása; a kizárások bemutatása. (2) A kiválasztott változat műszaki tartalmának összhangja a területileg illetékes bányakapitányság által kiadott előzetes szakvéleménnyel A projektelemek indokoltsága (építés, eszközbeszerzés és szakmai szolgáltatások vonatkozásában egyaránt): (1) A kiválasztott változatban felsorolt projektelemek mindegyike betervezett-e és szükséges-e az elérendő célok ismeretében (2) A projekt eredményéként létrejött létesítmények illeszkedése a táji adottságokhoz, a táj- és településképet, tájökológiai folyosókat érintően, az adott partfal esetén alkalmazható technológiák függvényében ) A projekt pénzügyi, gazdaságossági értékelése Az építés fajlagos költségei és tételei tervezői költségbecslés és a műszaki tervdokumentáció alapján reálisak-e? A projekt által létrehozott fejlesztés fenntarthatósága (működtetés szakmai, humán és pénzügyi háttere) Vizsgálandó tényezők: (1) a működtetéshez, fenntarthatósághoz szükséges erőforrások rendelkezésre állása (2) üzemeltetési költségek felmérése teljes körű és reális (3) karbantartási költségek teljes körű és reális

23 (4) pótlási költségek teljes körű és reális (5) A működési koncepció megfelelő és összhangban van a pénzügyi elemzéssel 5) A projektterv vértékelése 7 Kockázatok A pályázatban megfelelően bemutatásra kerül, hogy milyen kockázati tényezők veszélyeztetik a projekt megvalósulását, ezek milyen valószínűséggel következhetnek be, és milyen hatást gyakorolnak a projektre. Kifejtésre kerül, hogy mit tesz a pályázó a kockázati tényezők kivédésére. Ütemezés (1) Az ütemterv reális, biztosítja a fejlesztés megvalósítását a teljes projektütemterv és az egyes tevékenységek egymáshoz viszonyított tervezett ütemezése alapján (2) Az ütemterv tartalmaz minden projektelemet, és azok belső ütemezését is bemutatja (előkészítés, közbeszerzés, kivitelezés, ezen belül: terület-előkészítés, építés (külső, belső felújítás, bővítés), környezetrendezés megosztásban legalább. 3 4 Elérhető szakmai pontszám

24 E2. Csatolandó mellékletek Ebben a pontban ellenőrzési lista formájában kerül felsorolásra a pályázathoz és/vagy támogatási szerződés megkötéséhez benyújtandó mellékletek köre és az ezekre vonatkozó kötelező formai-tartalmi előírások. A táblázatban felsoroltakon túlmenően a támogatási szerződés megkötéséhez további feltételek is megfogalmazásra kerülhetnek. A táblázat kizárólag azokat a feltételeket rögzíti, amelyek kapcsán a pályázat benyújtásához kötődően is megfogalmazásra kerül valamilyen előírás. A mellékletek benyújtása minden konzorciumi tag esetében kötelező, amennyiben releváns. Valamely melléklet ismételt csatolása akkor szükséges, ha a benyújtását követően annak tartalmát érintő változás következik be. Ekkor a megfelelően módosított dokumentum ismételt becsatolása szükséges. Ahol az alábbi táblázatban eredeti dokumentum benyújtása került előírásra, ott elfogadható a közjegyző által hitelesített másolat is. A pályázati dokumentáció összeállítása javasolt az alábbi tartalomjegyzék minta szerint, mely egyben a pályázók számára ellenőrzési listaként is szolgál a csatolandó mellékletek körére. Dokumentum sorszáma Dokumentum megnevezése Oldalszám A.1. számú melléklet A pályázó jogi státuszának és a képviseleti jogosultság igazolása (beleértve a konzorciumi megállapodást is) a Pályázati Útmutató 1. számú mellékletében foglaltak szerint (A.1. melléklet) A.2. számú melléklet Pénzügyi alkalmasság igazolása a Pályázati Útmutató 1. számú mellékletében foglaltak szerint (A.2. melléklet) Önkormányzatok és költségvetési szervek esetén a pénzügyi alkalmasság igazolása nem szükséges. A.3. számú melléklet Tulajdonviszonyok, per- és igénymentesség igazolása a Pályázati Útmutató 1. számú mellékletében foglaltak szerint (A.3. melléklet) Természetes személy esetén, ha az ingatlan tulajdonosa az ingatlan-nyilvántartási vagy más nyilvántartott lakcímén nem lelhető fel, lakcíme nem kutatható fel, a pályázó eseti gondnok kirendelését kérheti. Az eseti gondnok kijelöléséről szóló jegyzői határozatot a pályázat mellékleteként kell benyújtani. A.4. számú melléklet Engedély és műszaki tervdokumentáció a Pályázati Útmutató 1. számú mellékletében foglaltak alapján az alábbi megkötéssel (A.4. melléklet): - Építési engedély, vízjogi létesítési engedély, útépítéshez kapcsolódó engedély vagy a hatóság nyilatkozata arról, hogy az engedély iránti kérelem benyújtása megtörtént. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy elvi engedélyes szintű dokumentumok benyújtása nem elégséges a pályázathoz. - Amennyiben releváns: az A4. számú melléklet előírásai szerint a környezetvédelmi engedélyezési dokumentumok is a pályázat jelen mellékletét képezik - Nem engedélyköteles tevékenységek esetén az illetékes hatóság nyilatkozatát is kérjük az engedélymentességről. - Vízjogi létesítési engedélyköteles 24

25 Dokumentum sorszáma A.6. számú melléklet S.1. számú melléklet S.2. számú melléklet S.3. számú melléklet S.4. számú melléklet Dokumentum megnevezése tevékenységek esetén a hatóság felé benyújtott, komplett műszaki tervdokumentáció benyújtása szükséges. Megvalósíthatósági tanulmány a jelen Felhívás mellékletét képező Útmutató a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséhez c. dokumentum alapján. A Megvalósíthatósági Tanulmányt elektronikus formában, word vagy pdf fájlként is kérjük benyújtani. Vízelvezetést is tartalmazó projektek esetén a befogadó kezelőjének nyilatkozata (amennyiben releváns). A pályázathoz benyújtandó eredeti, vagy Pályázó által hitelesített másolatban ki kell térni arra, hogy a végső befogadóig a vizek elvezetése megfelelően biztosított. A területileg illetékes bányakapitányság előzetes szakvéleménye a műszaki koncepcióterv alapján. A pályázathoz az eredeti vagy Pályázó által hitelesített másolatot kell benyújtani. A projekt számszerű adatait tartalmazó táblázat és a projekt költségeinek alátámasztása (Költségvetési táblázat (a Pályázati Útmutató 1.sz mellékletének A6 pontjában foglaltak alapján)). Az egyes költségnemeket a Pályázati Útmutató C3.1. Elszámolható költségek típusai fejezet szerint kell besorolni. Kérjük hogy kiemelt figyelmet fordítasanak arra, hogy a megfelelő költségnemet a megfelelő költségoszlopban és költségsorban szerepeltessék. Amennyiben a pályázat konzorciumban kerül benyújtásra, akkor tagonként el kell készíteni a költségvetést, valamint csatolni szükséges egy összesített költségvetést is a teljes projekt költségvetésre vonatkozóan. Felhívjuk a figyelmet, hogy az építési költségek vonatkozásában jelen pályázati felhívás C5.2. pontjában foglaltak szerint az MVH Építési Normagyűjteményében meghatározott kódszámok feltüntetésével kérjük a tervezői költségbecslést benyújtani. A költségvetési táblázatot és a projekt helyszíneit elektronikus formában excel fájlként is kérjük benyújtani. Támogatási szerződéshez benyújtandó: A fentiek szerint, a döntés alapján esetleges költségkorrekciók átvezetésével. Pályázathoz benyújtandó: Az állami főépítész nyilatkozata, amelyben igazolja a tervezett fejlesztés helyszínének és a területre vonatkozó település-, illetve területrendezési, szabályozási tervek kapcsolódását. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a kapcsolódó tervdokumentumokat, azok elfogadó testületét, időbeli és területi hatályát, valamint a tervdokumentumnak a pályázat fejlesztéséhez kapcsolódó célját és/vagy prioritását, ill. a tervi fejezetének címét. Oldalszám 25

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című komponens Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2.1.1/E-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

Alapvető cél. Támogatás összege. Támogatás mértéke. Önerő mértéke. Támogatás formája. Előleg igénylése

Alapvető cél. Támogatás összege. Támogatás mértéke. Önerő mértéke. Támogatás formája. Előleg igénylése Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése (DAOP-5.2.1/C-11., DDOP-5.1.4/A-11., ÉAOP-5.1.2/B-11., KDOP-4.1.1/A-11., NYDOP-4.1.1/A-11.) TERVEZET Alapvető cél A pályázati felhívás alapvető célja a 2000

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez Kódszám: KMOP-5.1.1/D2-13 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéséhez Kódszám: HU07PA16-A2-2013

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez Kódszám: DDOP-2.1.1/E,F-12 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. komponenshez Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.1./E A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-4.1.2/B DDOP-2009-3.1.3/C ÉAOP-2009-4.1.2/C ÉMOP-2009-4.1.2/A ÉMOP-2009-4.1.2/B KDOP-2009-5.2.1/C

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszám:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszám: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Helyi és térségi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.13.0/15 konstrukció Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése Érvényes: 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program A kulturális és a művészeti sokszínűség előmozdítása az európai kulturális

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1 1 Felhívjuk a tisztelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 A A PROJEKTEK AZ

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu. 1. Alapvetõ cél

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu. 1. Alapvetõ cél PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése c. Kiemelt Pályázati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz. Verzió: 1.0

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz. Verzió: 1.0 ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz Verzió: 1.0 1 Tartalom 1. Az Útmutató célja, hatálya... 3 2. Kizáró okok listája... 4 3. A támogatási kérelmek elbírálásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.C-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 150 millió Ft 2/A 13,1 milliárd Ft

kollektív beruházás esetén maximum 150 millió Ft 2/A 13,1 milliárd Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. október 1-től Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Integrált helyi programok a gyermekszegénység csökkentésére c. tervezési felhívásához (A leghátrányosabb helyzetű

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Komplex programmal segítendő leghátrányosabb

Részletesebben

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó források

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó források Foglalkoztatáshoz kapcsolódó források Beavatkozási terület (támogatható tevékenységek) Eszközbeszerzés; nfrastrukturális és ingatlan beruházási és bérleti költségek; gyártási licenc, know-how beszerzések;

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében a Ket. képzés című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-2009/2.2.7 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása c. pályázati

Részletesebben

FELHÍVÁS. Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására

FELHÍVÁS. Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására FELHÍVÁS Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásaiszakaszolt projektek KEHOP-5.2.4. Magyarország Kormányának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével VP-2-4.1.3.2.-16

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével VP-2-4.1.3.2.-16 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével VP-2-4.1.3.2.-16 Tájékoztató/Kivonat I. Támogatás célja Magyarország földrajzi és természeti adottságai kiváló

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető

Részletesebben

Tájékozató Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.2.

Tájékozató Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.2. Tájékozató Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.2.-16 A konstrukció célja Az ágazat további fejlesztésének feltétele

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júliustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.2.0 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése FELHÍVÁS A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése A Felhívás kódszáma: GINOP 7.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96960-2011:text:hu:html HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15 FELHÍVÁS A lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést és közbiztonság fejlesztését célzó komplex projektek megvalósítására leromlott városi területeken A felhívás címe: Leromlott városi területek

Részletesebben

03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás

03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás 03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Barcs: Magasépítési munka 2009/S 42-060931 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s

12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s 12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA KözOP 1-5. prioritások általános és speciális elszámolhatósági elvek 2007-2013 programozási időszak Érvényes: 2015. április 2-ától TARTALOMJEGYZÉK 1.AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása és Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése. A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.4-16

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése. A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.4-16 FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására és a mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozására A Felhívás címe: A mezőgazdasági vízgazdálkodási

Részletesebben

Fejlesztések nyomában

Fejlesztések nyomában Fejlesztések nyomában Tisztelt Partnerünk! Az európai uniós források mára egyre inkább mindennapi életünk részévé váltak - egy önkormányzat, vagy vállalkozás sem hagyhatja figyelmen kívül ezeket a lehetőségeket.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.162/23/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0001 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban Támogató)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tanulási partnerségek a foglalkoztathatóság javításáért c. Kiemelt projekt részletes projektjavaslat felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.3.9-11/1 1

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

b) MÁV-START Zrt. pályázati szándékának kinyilvánítása esetén közreműködés a pályázat megírásában.

b) MÁV-START Zrt. pályázati szándékának kinyilvánítása esetén közreműködés a pályázat megírásában. 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: Beszerzési és Gazdálkodási Szervezet 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon:

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Személy- és kistehergépjárművek javítása, szervizelése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére- 2014. / II. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására FELHÍVÁS Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A Felhívás kódszáma: VEKOP-4.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február

Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február Tartalom 1. A konstrukció bemutatása... 2 1.1 A program megvalósításának lépései... 3

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16)

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16) Összefoglaló 2016.02.10 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16) Összefoglalás Jelen felhívás célja a kertészeti ágazaton belül

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112048-2013:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

A projektek lebonyolításával, pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók ÉMOP-1.3.1-2012

A projektek lebonyolításával, pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók ÉMOP-1.3.1-2012 A projektek lebonyolításával, pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók ÉMOP-1.3.1-2012 Speciális pályázati konstrukció Tevékenységek: - Innovációs tevékenység, piacképes termék/technológia/szolgáltatás

Részletesebben

Támogatási kérelmek várható száma 22,5 mrd 350 db

Támogatási kérelmek várható száma 22,5 mrd 350 db Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével VP-2-4.1.3.1.-16 Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Törökszentmiklós város északi szegregátumának komplex fejlesztése városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Tájékoztató/Kivonat. I. Támogatás célja

Tájékoztató/Kivonat. I. Támogatás célja Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével VP-2-4.1.3.1.-16 Tájékoztató/Kivonat I. Támogatás célja A jelen

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182551-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VII., Damjanich u. 16. szám alatti, 33514/0/A/3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU-02--------- jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4.C-14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:223620-2012:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. tervezési felhíváshoz

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. tervezési felhíváshoz VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei c. tervezési felhíváshoz Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/2 a.) tevékenységcsoport A projektek

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló zöldterületek, zöldfelületek fenntartási és fejlesztési, valamint közterületi köztisztasági feladatainak elvégzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

HU-Miskolc: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 251-361826 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Miskolc: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 251-361826 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Miskolc: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 251-361826 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-magyarországi Környezetvédelmi

Részletesebben

HU-Öcsöd: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2012/S 90-147972. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Öcsöd: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2012/S 90-147972. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:147972-2012:text:hu:html HU-Öcsöd: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2012/S 90-147972 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Iratazonosító: <vonalkód> R Címzett neve Helység Cím Irányítószám

Iratazonosító: <vonalkód> R Címzett neve Helység Cím Irányítószám Iratazonosító: R Címzett neve Helység Cím Irányítószám Iktatószám: Kedvezményezett neve: Kedvezményezett MVH ügyfél-azonosító: Projekt azonosítószám: Településképet meghatározó épületek külső

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására FELHÍVÁS egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására A felhívás címe: Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN (VP-3-4.2.1-15)

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN (VP-3-4.2.1-15) MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN (VP-3-4.2.1-15) Keretösszeg: 151 milliárd Ft Támogatható tevékenységek: I. Önállóan támogatható tevékenységek:

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

FELHÍVÁS. a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására. A felhívás címe: Védőháló a családokért

FELHÍVÁS. a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására. A felhívás címe: Védőháló a családokért FELHÍVÁS a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására A felhívás címe: Védőháló a családokért A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának felhívása, alapítványok, egyesületek,

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések. GINOP Energia prioritás

Épületenergetikai fejlesztések. GINOP Energia prioritás Épületenergetikai fejlesztések GINOP Energia prioritás A konstrukció célja az épületek energiahatékonyságának és energiatakarékosságának javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő

Részletesebben

Akcióterv 2007-2008. 2008. június 3. 1. Prioritás bemutatása. 1.1. Prioritás tartalma. 1.2. A prioritás célkitűzései. Kiinduló.

Akcióterv 2007-2008. 2008. június 3. 1. Prioritás bemutatása. 1.1. Prioritás tartalma. 1.2. A prioritás célkitűzései. Kiinduló. Közlekedés Operatív Program 4. Közlekedési módok gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési prioritás akcióterve 1. Prioritás bemutatása Akcióterv 2007-2008 2008. június 3. 1.1. Prioritás tartalma

Részletesebben