TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c."

Átírás

1 TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. komponenshez Kódszám: ÉAOP /E A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 A1. Alapvető cél...3 A2. Részcélok...3 A3. Rendelkezésre álló forrás...4 A4. Támogatható projektek várható száma...4 B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE... 4 C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA... 4 C1. Támogatható tevékenységek köre...4 C2. Elszámolható költségek...9 C3. A projektmegvalósítás időtartama és a pénzügyi elszámolás végső határideje...10 C4. Fenntartási és egyéb kötelezettségekre vonatkozó előírások...11 C5. A projektjavaslat tartalmára vonatkozó speciális előírások...11 C6 Kizáró okok...12 C6.1. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok...12 C6.2. A projektjavaslatra vonatkozó kizáró okok...12 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D.1. Támogatás formája...12 D.2. Támogatás mértéke...12 D.3. Támogatás összege...13 D.4. Az önerő mértéke...13 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E.3. Monitoring mutatók...25 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A projektjavaslatok benyújtásának módja és helye...26 F.2. Vonatkozó jogszabályok listája...26 F.3. Fogalomjegyzék...26 F.4. Mellékletek, segédletek, sablonok...27 A Tervezési Felhívás és Útmutató elválaszthatatlan része az Általános Feltételek c, dokumentum, mely a Projekt adatlappal együtt tartalmazza a projektjavaslat elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Az Általános Feltételek c. dokumentumban foglaltaktól való eltérés kizárólag a Tervezési Felhívás és Útmutató kifejezett, és az Általános Feltételek c. dokumentumra történő hivatkozással ellátott rendelkezései esetén lehetséges. 2

3 A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE Az operatív program turisztikai vonzerők fejlesztésével foglalkozó prioritása lehetőséget nyújt a régió turizmusában meghatározó jelentőséggel bíró vonzerők fejlesztésére. A vonzerők fejlesztésének célja, hogy olyan attrakciók működjenek a régióban, amelyek az adott turisztikai desztinációban önállóan is vonzerőt jelentenek a turisták számára. A fejlesztések jelentősen hozzájárulhatnak a régióba érkező látogatók számának, illetve áttételesen a vendégéjszakák számának, valamint a turisták költésének növeléséhez. A támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hozzá kapcsolódó állami társfinanszírozás nyújtja. Egyéb, a Tervezési Felhívás és Útmutatóban nem szabályozott kérdésekben o jelen útmutatóhoz kapcsolódó Általános Feltételek c. dokumentumban, valamint o a jogszabálygyűjteményben felsorolt jogszabályokban meghatározottakat kell alkalmazni. A1. Alapvető cél Kiemelt turisztikai projektek támogatásával lehetőség nyílik olyan komplex, a pályázati konstrukciónál átfogóbb, összetett, a fenntartható üzemeltetést biztosító elemeket tartalmazó fejlesztések megvalósítására, amelyek a turisztikai kínálatban nemzetközi versenyelőnyt biztosíthatnak a régió számára. A kiemelt felhívás fő célkitűzése a régió meglévő turisztikai adottságaival összhangban és azokra építve a turisták igényeihez kapcsolódva innovatív, magas színvonalú, egyedi, önálló vonzerővel bíró turisztikai termékek kialakítása, illetve a régió kiemelt turisztikai desztinációinak összehangolt fejlesztése. A kiemelt konstrukció keretében megvalósításra kerülő projektek ezzel együtt hozzá kell, hogy járuljanak a turisztikai szektor alábbi nemzeti szintű stratégiai céljainak eléréséhez is: A hazai turizmus versenyképességének növelése; Innováción alapuló kínálatfejlesztés; Regionális szintű desztináció-fejlesztés; Turisztikai fejlesztések multiplikatív hatásának révén a lokális és térségi gazdaság teljesítményének, versenyképességének javítása. A2. Részcélok A turisztikai vonzerők, szolgáltatások fejlesztésének regionális szintű céljai: Látogatószám növelése érdekében önállóan is jelentős számú látogatót vonzó turisztikai attrakciók fejlesztésével, illetve a meglévők szolgáltatási minőségének javításával; A turizmus szezonalitásának mérséklése, az egész évben elérhető, nyitva lévő turisztikai attrakciók fejlesztése; Hosszú távon fenntartható egyedi jellegű fejlesztések megvalósítása; A régió kiemelt turisztikai helyszínein országos, vagy nemzetközi vonzerővel rendelkező adottságokhoz kapcsolódó desztinációs szintű, komplex fejlesztések; A fejlesztés magas fokú integrációja az adott turisztikai desztináció kínálatába, valamint a lokális és térségi gazdaságba; 3

4 Közkincsek társadalmi hozzáférhetőségének fenntarthatóságának biztosítása; Egészségturisztikai fejlesztésnél a régióban egyedi arculatú, szolgáltatású illetve tematikájú fürdő létesítése A3. Rendelkezésre álló forrás A Kormány által elfogadott akcióterv alapján a komponens keretében kiemelt projektek megvalósítására rendelkezésre álló forrás: millió Ft A4. Támogatható projektek várható száma Az Akciótervben történő nevesítésre vonatkozó kormánydöntésnek megfelelően. B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE A 255/2006. (II. 8.) Korm. rendelet 16. -nak megfelelően: A projektgazda költségvetési szerv, illetve 100%-os állami tulajdonban lévő szervezet, a Kormány által alapított közalapítvány, önkormányzat, önkormányzati társulás vagy önkormányzati intézmény, illetve egyház. Az NFÜ előterjesztése alapján a Kormány ettől indokolt esetben eltérhet. Projektjavaslat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Önállóan nem pályázhatnak, de konzorciumi tagként bevonható szervezetek: A számvitelről szóló évi C. törvény vagy az Egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi LIII. Törvény hatálya alá tartozó belföldi, Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű 1. profitorientált gazdasági társaságok (KSH 11, 21) 2. átalakulással vagy alapítással július 1-je után létrejövő non-profit gazdasági társaságok (KSH 599) C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre Az NFÜ által előírt kötelezően megvalósítandó tevékenységekre vonatkozó előírásokat az Általános Feltételek c. dokumentum tartalmazza. Egy pályázat azonos turisztikai desztinációban többfajta tevékenyég megvalósulását is támogathatja. A tevékenységeknek az adott desztináció arculatát meghatározó vonzerőkhöz kell kapcsolódniuk. Támogatás kizárólag legalább az év 300 napján nyitva tartó létesítmények fejlesztéséhez igényelhető (kivéve indokolt esetben az öko-, illetve aktív turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó létesítmények fejlesztését). Az A.1-2 pontokban megfogalmazott célok elérése érdekében az alábbi tevékenységek támogathatók. A felsorolt tevékenységeken, valamint az Általános Feltételek c. dokumentum alapján kötelezően megvalósítandó tevékenységen kívül semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható. 4

5 C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek Egészségturizmus feltételrendszerének, versenyképességének javításához kapcsolódó tevékenységek az Országos egészségturisztikai stratégiában 1 meghatározott nemzetközi vonzerővel bíró kiemelt helyszíneken. Meglevő gyógy- és termálfürdők egyéb természetes gyógytényezőkön alapuló gyógyhelyek (gyógybarlang, mofetta, klimatikus gyógyhely) infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztése mind a gyógy- és rekreációs wellness 2 szolgáltatások körében, mind pedig a kiszolgáló helyiségek és berendezések tekintetében (pl. öltözők, mosdók, napozók, kezelő helyiségek): - Új infrastrukturális elemek kialakítása, meglevők fejlesztése és bővítése a fedett területek növelése és a szezon meghosszabbítása érdekében (változó időjárású körülmények között is használható medencék kialakítása, meglévő medencék téliesítése) - Új szolgáltatások létrehozása, meglevő szolgáltatások fejlesztése és bővítése Egészségturisztikai szolgáltató központok gyógy-turisztikai célú infrastrukturális fejlesztésének (pl. épületek, medencék korszerűsítése, átalakítása, bővítése stb.) és szolgáltatásainak bővítése (pl. gyógyászati kezelők, fürdőzésre alkalmas medencék kialakítása stb.), azzal a feltétellel, hogy az intézmény ezen szolgáltatásait nem csak a kórházi kezelés alatt álló betegek vehetik igénybe. A fürdők és az egészségturisztikai szolgáltató központok környezetének fejlesztése, gyógyhelyi jelleg kialakítása: parkosítás, információs táblák, pihenőhelyek, utcabútorok, zajmentes környezet biztosítása. A projekt elszámolható összköltségének maximum 15%-a számolható el ezen tevékenység keretében. Nemzetközi, országos jelentőségű kulturális és örökség helyszínek turisztikai fejlesztése A fejlesztés által az attrakció legalább évi 50 ezer látogatót vonzó, illetve új turisztikai attrakció létrehozása esetén legalább évi 50 ezer látogatót vállaló: muzeális intézmények és egyéb kulturális tematikájú kiállító és bemutató helyek, örökség helyszínek (pl. kastélyok, várak, világörökségi helyszínek, tentatív listán szereplő helyszínek kúriák, egyházi létesítmények, illetve régészeti romterületek, egyéb bemutatóhelyek stb.) turisztikai célú fejlesztése (pl. látogatóbarát fejlesztéssel összekötött felújítás, gyűjtemény bemutatására alkalmas többfunkciós terem, kiállítótér, vendégfogadó területek kialakítása, állandó kiállításokhoz kapcsolódó kiállítási tárgyak beszerzése, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, modern bemutatási formák, interaktív elemek stb.). Több régióspecifikus jellegzetességet bemutató kulturális, vallási, gasztronómiai attrakciót felfűző tematikus útvonal kialakítása, meglévő európai vagy hazai hálózathoz való kapcsolódása, illetve új útvonal kialakítása pl. attrakciók látogatóbarát fejlesztéssel összekötött felújítása, kiegészítő a turisták fogadását lehetővé tevő szolgáltatások fejlesztése. 1 Az Országos Egészségturisztikai Stratégia megtalálható a mellékletek között 2 A wellness fejlesztések önmagában nem támogathatók, wellness szolgáltatások közül csak a gyógy és egészségügyi szolgáltatásokat kiegészítő rekreációs wellness szolgáltatások (pl. szauna, masszázs, szolárium stb.) támogathatók, az élményelemeket tartalmazó wellness fejlesztések (élménypark, csúszda stb.) nem. 5

6 A régió kulturális, természeti és helytörténeti értékeihez, emlékeihez kapcsolódó turisztikai célú témaparkok kialakítása és fejlesztése. Az attrakcióhoz közvetlenül kapcsolódó vállalkozási tevékenységek is beépíthetők a projektbe, a fenntartható üzemeltetés elősegítése érdekében. Ilyen szolgáltatások lehetnek pl. ajándékbolt, kávézó, sportszerkölcsönző kialakítása. A turisztikai szempontok érvényesülése érdekében, legalább a projektek kötelező fenntartási időszakában projektgazdának vállalnia kell megfelelő tapasztalattal rendelkező turisztikai munkatárs alkalmazását. Aktív- és ökoturizmus: nemzetközi és országos jelentőségű természeti és környezeti értékek, vonzerők, kiemelt ökoturisztikai, valamint aktív turisztikai desztinációk fejlesztése Kiemelt ökoturisztikai fejlesztések: Természetvédelem szempontjából nemzetközi és országos jelentőségű természeti értékekre alapozott turisztikai vonzerők, helyszínek, látnivalók (pl. kiemelt országos és nemzetközi túraútvonalak, egyedi koncepción alapuló tanösvények, látogatóközpontok, aktív természetjáró infrastruktúra, bemutató területek, állat- és növénykertek, vadas- és kalandparkok, natúrparkok, stb.) létesítésére, védelmére, megőrzésére és bemutatására irányuló fejlesztések. A beruházás az - Országos ökoturizmus fejlesztési stratégia meghatározása szerint az alkalmi zöldturista, aktív zöldturista vendégkör igényeinek megfelelő kínálat kialakítását szolgálja. Országos jelentőségű turisztikai célú kisvasutak, erdei vasutak működéséhez szükséges műszaki fejlesztések, rekonstrukciók támogatása és kapcsolódó létesítményeik felújítása, fejlesztése. Ezen fejlesztések esetén kötelezően megvalósítandó elem a hozzájuk kapcsolódó komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások (pl. információs pontok vagy látogatóközpontok, környezetbe illő kilátók, pihenőhelyek kialakítása, ezek infrastrukturális feltételeinek megteremtése: vízvételi lehetőség, hulladékgyűjtés, főzőhelyek stb.) kialakítása, tárgyi eszközök beszerzése, illetve a demográfiai szegmensek szerinti speciális szolgáltatások (ld. Országos ökoturizmus fejlesztési stratégia I. és II. prioritásában foglalt intézkedéseknél leírtakat) kialakítása. Kiemelt aktív turisztikai fejlesztések: Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) országosan kiemelt területeihez (Észak-alföldi régióban: Tisza-térség) kapcsolódó területek víziturizmusának infrastrukturális feltételrendszerének komplex és egyedi fejlesztése (pl. szabadvízi strandok, vízi közlekedés infrastrukturális feltételrendszerének egyedi és innovatív fejlesztése: személy és túrahajó kikötőhely-hálózat létesítése); A sport, téli és az extrém turizmust szolgáló kiemelt, innovatív és egyedi koncepción alapuló komplex fejlesztések megvalósítása, (pl. nordic-walking park, komplex sportturisztikai szolgáltató központok, és kiszolgáló infrastrukturális fejlesztések); Kaland- és extrémparkok fejlesztése Kiemelt aktív és ökoturisztikai desztinációk kialakítása, fejlesztése: Kiemelt aktív és ökoturisztikai desztinációk komplex és célcsoport-orientált fejlesztése (pl. kerékpár-turisztikai, aktív és ökoturisztikai desztinációk kialakítása és fejlesztése) Az aktiv és ökoturisztikai attrakcióhoz közvetlenül kapcsolódó vállalkozási tevékenységek is beépíthetők a projektbe, a fenntartható üzemeltetés elősegítése 6

7 érdekében. Ilyen szolgáltatások lehetnek pl. ajándékbolt, kávézó, sportszerkölcsönző kialakítása. C.1.2 Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek Az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak a C1.1. pontban meghatározott tevékenységekkel együttesen támogathatóak. Vonzerőhöz kapcsolódó üzleti marketing-tevékenység támogatása (pl. tájékoztató anyagok, brosúrák, vásárokon való megjelenés, honlap, tájékoztató táblák, arculatterv, branding). (A kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosítását szolgáló marketingen felül.) A projekt elszámolható összköltségének maximum 2%- a, de legfeljebb 40 millió forint számolható el ezen tevékenység keretében. Amennyiben szükséges területrendezés, parkosítás, új parkolók, kerékpártárolók kialakítása, környezetterhelést csökkentő infrastruktúra kiépítése. A projekt elszámolható összköltségének maximum 15%-a számolható el ezen tevékenység keretében. A vonzerőhöz kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása (térfigyelő rendszer kiépítése, szükség esetén az érintett rendőr-kapitányság hálózatba történő bekapcsolása). Információs pont, ruhatár, audio guide rendszerek fejlesztése, kávézó és muzeális intézményi bolt infrastrukturális feltételeinek megteremtése. Kulturális és örökségturizmus esetén kastélykert, illetve a várhoz, kúriához stb. tartozó park felújítása. A projekthez kapcsolódóan az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági szempontokat tartalmazó adatlapokon megjelölt tevékenységek közül a kötelezőn túli tevékenységek vállalása és megvalósítása. Kötelezően megvalósítandó kapcsolódó tevékenységek: Tájékoztatás, nyilvánosság: A nyilvánosság biztosítására vonatkozó általános előírásokat az Általános Feltételek c. dokumentum tartalmazza. A projektgazda a végleges támogatási döntéstől számítva, a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a kiemelt projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ( honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A projektgazda a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban szereplő II. kommunikációs csomagot köteles megvalósítani. A projektgazda a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Arculati Kézikönyvben szereplő B típusú hirdetőtáblát, a projektzárást követően pedig a D típusú emlékeztető táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. A kommunikációs csomag összeállítása és a táblák elkészítése előtt kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Közreműködő Szervezet kommunikációs kollégájával. 7

8 A kommunikációs költségek minden esetben az elszámolható költségek részét képezik. C.1.3 Nem támogatható tevékenységek köre Mindazon tevékenységek a nem támogatható tevékenységek körébe tartoznak, melyek a C1. pont vagy az Általános Feltételek c. dokumentum szerint támogatható tevékenységek közt nem szerepelnek. Nem támogatható tevékenységek különösen az alábbiak: Védelem alatt álló épületek, építmények nem turisztikai célú fejlesztése. Rendezvények, fesztiválok megrendezése, lebonyolítása. Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése Minden olyan tevékenység, amely bármely más Operatív Programból, vagy az ÚMVP-ből (Új Magyarország Vidékfejlesztési Program) is finanszírozható tevékenységet takar. Új termál- vagy gyógyfürdő létesítése (zöldmezős beruházás) Motoros járművekkel végezhető technikai sportokhoz kapcsolódó fejlesztések (pl. quad, motor és autó sportpálya) C.1.4 Támogatható tevékenységek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása Támogatható tevékenység Támogatás jogcíme (19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet alapján) Egészségturizmus feltételrendszerének, versenyképességének javításához kapcsolódó tevékenységek az Országos egészségturisztikai stratégiában meghatározott nemzetközi vonzerővel bíró kiemelt helyszíneken. Nemzetközi jelentőségű kulturális és örökség helyszínek turisztikai fejlesztése Aktív- és ökoturizmus: nemzetközi és országos jelentőségű természeti és környezeti értékek, vonzerők, kiemelt ökoturisztikai, valamint aktív turisztikai desztinációk fejlesztése Aktív és ökoturizmus projektek, amennyiben az attrakció egésze vállalkozási tevékenység. (pl. extrém-, kalandpark, állatkert) 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet 4. l), p) pontja 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet 4. a), b), c), i), p) pontja Támogatási kategória (19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet alapján) Regionális támogatás beruházási kulturális célú támogatás Állami támogatásnak nem minősülő támogatások 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet 4. l), p) pontja Regionális támogatás beruházási Az attrakcióhoz közvetlenül 19/2007. (VII.30.) Regionális beruházási 8

9 kapcsolódó vállalkozási tevékenységek fejlesztése MeHVM rendelet 4. l), p) pontja Üzleti marketing tevékenységek 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet 4. p), q) pontja támogatás Csekély összegű (de minimis) támogatás Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó szabályokat az Általános Feltételek c. dokumentum tartalmazza. Az önállóan nem támogatható tevékenységek azon kategóriába tartoznak, amelybe a projekt fő tevékenysége besorolásra került. C2. Elszámolható költségek A költségek elszámolhatóságának általános szabályait az Általános Feltételek c. dokumentum tartalmazza. C.2.1. A konstrukció keretében elszámolható költségek típusai: A konstrukció keretében elszámolható költségek: a.) Előkészítési költségek b.) Projekt menedzsment költségek c.) Beruházások költségei - Eszközbeszerzés - Immateriális javak beszerzése - Építés, átalakítás, felújítás d.) Szolgáltatások igénybevétele - Megvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költségei - Megvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költségei o Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek o Nyilvánosság biztosításának költségei o A projekt kapcsán végzett külön könyvvizsgálat díja e.) Rezsi (általános) költségek - Projekt céljára nyitott külön bankszámla/alszámla nyitásával, vezetésével kapcsolatos költségek f.) Le nem vonható ÁFA, valamint más adók, közterhek Az üzleti célú marketing tevékenységek, illetve az eszköz-, valamint az immateriális javak beszerzésének költségein kívül a fenti költségek kizárólag akkor számolhatók el, ha a beruházás bekerülési értékének részét képezik. Amennyiben a betervezett költségek nem reálisak, illetve túllépik a kamarai díjszabásokat, a projekt elszámolható költsége csökkentésre kerülhet, illetve amennyiben 25%-nál nagyobb csökkentésre vonatkozó javaslat kerül megfogalmazásra az értékelés során, a projekt elutasításra kerülhet. A projekt fentiek szerinti építési költségéből számított fajlagos költsége az alábbi határok mentén elfogadható, a jelzett mértéken túli eltérés esetén a projekt elszámolható költsége csökkenthető. műemléki épület esetén Ft / m 2 + áfa 9

10 nem műemléki épület esetén: Ft / m 2 + áfa Amennyiben a projekt építési költségei speciális, és a pályázat célja szempontjából indokolható költségnövelő tényezőket tartalmaznak, akkor ezeket szövegesen be kell mutatni és a fajlagos költségeket ezen tételektől megtisztítva is ki kell számolni és bemutatni (pl. magas talajvíz kezelése, sziklafalba való terjeszkedés, régészeti feltárás extra költségei stb.) C.2.2 A projektjavaslat költségvetésének belső korlátai: Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik. Elszámolható költség típusa A projekt összes elszámolható költségéhez viszonyítva Projekt előkészítés költsége, ezen belül: legfeljebb 6 % Közbeszerzés költsége legfeljebb 2 % Terület- és ingatlanvásárlás költsége nem elszámolható Projekt menedzsment költségek legfeljebb 2 % A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő szolgáltatások költsége, ezen belül: legfeljebb 7% Műszaki ellenőr költsége legfeljebb 2 % Külön Könyvvizsgálat költsége legfeljebb 0,5 % Közbeszerzésen kívüli, megvalósításhoz kapcsolódó jogi szolgáltatások igénybevételének költsége Nyilvánosság biztosításának költsége Képzési költségek legfeljebb 0,5 % legfeljebb 1 %, de maximum 40 millió forint, amelynek legalább 80%-át a marketingterv részét képező konkrét promóciós akciókra kell felhasználni. nem elszámolható C3. A projektmegvalósítás időtartama és a pénzügyi elszámolás végső határideje Az Általános Feltételek c. dokumentumban meghatározottak alapján. 10

11 C4. Fenntartási és egyéb kötelezettségekre vonatkozó előírások A projektgazdának vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követő 10. év végéig az adott régióban fenntartja és üzemelteti. Egyéb tekintetben a feltételeket az általános útmutató határozza meg. A támogatási szerződésben rögzítésre kerülnek a pályázó által vállalt eredményindikátorok bázis és célértékei (pl. látogatószám). A Közreműködő szervezet a vállalt indikátorok teljesülését a fenntartási időszakban ellenőrzi. Minden pályázóra vonatkozóan kötelezően teljesítendő, megvalósítandó horizontális szempontok: Az esélyegyenlőségi szempontokat tartalmazó adatlapon megjelölt 3. és 4. sz. szempontok ( Hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkatársak azonos bérezésben részesülnek és A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart ). A fenntarthatósági szempontokat tartalmazó adatlapon megjelölt 3f. és 39. sz. szempontok ( A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya és A létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja ). C5. A projektjavaslat tartalmára vonatkozó speciális előírások C.5.1.Projektjavaslat területi korlátozása Jelen tervezési felhívás keretében főszabályként olyan projektjavaslatok támogathatóak, melyek az Észak-alföldi régió területén valósulnak meg. Kizárólag olyan régióhatáron átnyúló projekt támogatható, melynek régióhatáron átnyúló része is közvetlen és kimutatható haszonnal bír a támogató régió vonatkozásában. Ennek kimutatása a projektgazda feladata. Régióhatáron átnyúló projekt megvalósításának különös szabályai az 1. célkitűzés konvergencia hatálya alá eső régiók esetében: A régióhatáron átnyúló projekt egyetlen Konvergencia Regionális Operatív Programból (DAOP, DDOP, ÉAOP, ÉMOP, KDOP, NYDOP) kerül finanszírozásra. A projekt azon Operatív Program keretében finanszírozható, melynek támogatási területén megvalósuló tevékenységek finanszírozására kerül felhasználásra a projekt teljes elszámolható költségének több mint 50%-a. A költségarányok meghatározása minden esetben objektív és számszerűsíthető módszerrel kell, hogy történjen, például az építendő út hossza, az érintett terület nagysága, a potenciális felhasználók száma. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 197/2008. (V. 15.) ÉARFT sz. határozata alapján az ÉARFT által már 2007-ben támogató nyilatkozattal ellátott projekteken túl az alábbi területről érkezhet projektjavaslat: A régió 311/2007. (I. 17.) Korm. rendelet szerinti leghátrányosabb helyzetű kistérségei, illetve a 240/2006. (I. 30.) Korm. rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települései. 11

12 C.5.2. Illeszkedési előírás Tekintettel arra, hogy a felhívás célja összhangban van a régiót érintő stratégiai, fejlesztési dokumentumokban foglaltakkal, a projektnek a felhívás céljaihoz kell illeszkednie. C6 Kizáró okok C6.1. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok Az Általános Feltételek c. dokumentumban meghatározottak alapján. C6.2. A projektjavaslatra vonatkozó kizáró okok Az Általános Feltételek c. dokumentumban meghatározottak alapján. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D.1. Támogatás formája A projektgazda működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül. D.2. Támogatás mértéke Központi költségvetési szervek által megvalósított, vállalkozási tevékenységet nem tartalmazó projektek esetén a támogatás mértéke maximum 100%. Támogatható tevékenység Egészségturizmus feltételrendszerének, versenyképességének javításához kapcsolódó tevékenységek az Országos egészségturisztikai stratégiában meghatározott nemzetközi vonzerővel bíró kiemelt helyszíneken. Nemzetközi jelentőségű kulturális és örökség helyszínek turisztikai fejlesztése Aktív- és ökoturizmus: nemzetközi és országos jelentőségű természeti és környezeti értékek, vonzerők, kiemelt ökoturisztikai, valamint aktív turisztikai desztinációk fejlesztése Aktív és ökoturizmus projektek, amennyiben az attrakció egésze vállalkozási tevékenység. Az attrakcióhoz közvetlenül kapcsolódó vállalkozási tevékenységek fejlesztése Támogatási kategória (19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet alapján) Regionális támogatás Kulturális támogatás beruházási célú Állami támogatásnak nem minősül támogatások Regionális támogatás Regionális támogatás beruházási beruházási Támogatás maximális mértéke 50% 90% 90% 50% 50% Üzleti marketing tevékenységek Csekély összegű (de 50% 12

13 minimis) támogatás Az önállóan nem támogatható tevékenységekre adható támogatás maximális mértéke attól függ, hogy mely tevékenységhez kapcsolódik, és annak támogatási mértékével azonos. D.3. Támogatás összege A jelen komponens keretében igényelhető támogatás összege: E. projektek Kiemelt minimum maximum 400 millió Ft millió Ft A fenti összeg a megítélhető támogatás maximumát jelenti, amely a részletes projektjavaslat kidolgozását és annak elbírálását követően csökkenhet. D.4. Az önerő mértéke Legkésőbb a nevesítést követő részletes projektdokumentáció benyújtásakor, projektgazdának nyilatkoznia kell az önerő biztosításáról és be kell mutatnia annak összetételét. Amennyiben a projekt egy része hitelből valósul meg, legalább banki hitelígérvényt kell becsatolnia. Egyéb tekintetben a feltételeket az Általános Feltételek c. dokumentum határozza meg. E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A feltételeknek való megfelelés ellenőrzése az alábbi kritériumok alapján történik. I. fázisban (akciótervi nevesítés céljából benyújtott projektjavaslat esetén) II. fázisban (akciótervi nevesítés után, részletes projektjavaslat benyújtása esetén) Az alábbi kiválasztási kritériumok ellenőrzése mellett minden esetben ellenőrzésre kerül, hogy a projektjavaslat, illetve a projektgazda megfelel-e az Általános Feltételek c. dokumentumban meghatározott feltételeknek. E.1. Kiválasztási kritériumok I. akciótervi nevesítés céljából benyújtott projektjavaslat esetén I.1. A projektjavaslat nem hiánypótolható befogadási kritériumai: A pályázó Szempont megfelel a kritériumnak a pályázatot a pályázati útmutatóban 1. meghatározott példányszámban nyújtották be (1 eredeti + 2 másolati példány) 2. A projektadatlap elektronikus formában benyújtásra került A pályázó nem felel meg a kritériumnak 13

14 3. a pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, és 4. eléri a minimálisan igényelhető támogatást, és az igényelt támogatási arány nem haladja meg a kiírásban megjelölt maximális támogatási intenzitást 5. a papír alapon benyújtott projektadatlap az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került A projektjavaslat a Észak-alföldi Regionális 6. Fejlesztési Tanács támogatásával, vagy miniszteri támogatással rendelkezik. Amennyiben a benyújtott projektjavaslat nem felel meg a fenti feltételeknek, hiánypótlás nélkül elutasításra kerül! I.2. A projektjavaslat hiánypótolható befogadási kritériumai: Szempont Igazolás módja 1. A projektjavaslatot magyar nyelven nyújtották be. Projekt adatlap A papír alapon (eredeti példány) és az elektronikusan benyújtott pályázati dokumentáció mindenben megegyezik. A formanyomtatvány minden kötelezően kitöltendő része értelmezhető módon van kitöltve. Az adatlapban szereplő, az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatok adatai egyezőek és számszakilag hibátlanok Az adatlapot sem tartalmában, sem alakjában nem változtatták. A projektjavaslatot az útmutató B pont szerint jogosult szervezet nyújtotta be. A projektgazda nem tartozik az általános útmutatóban meghatározott kizáró okok alá A pályázat összefűzött (pl. dossziéban lefűzött, spirálozott), oldalszámozott tartalomjegyzékkel, folyamatos oldalszámozással, minden tartalommal rendelkező oldalt oldalszámmal ellátott formában került benyújtásra. (kivéve a külön mellékletet képező műszaki dokumentációkat) Projekt adatlap Projekt adatlap Projekt adatlap Projekt adatlap Projekt adatlap Pályázati csomag A csatolt mellékletek köre teljes Projektdokumentáció 9. A projektgazda nyilatkozik az önerő biztosításáról, annak módjáról A projektgazda az Általános Feltételek c. dokumentumban meghatározott kötelező tevékenységeket és beszerzéseket MT Nyilatkozat 14

15 megvalósítja 11. A projektgazda a kötelező akadálymentesítést vállalta Nyilatkozat, adatlap projekt A projekthez kapcsolódóan a projektgazda a kötelező esélyegyenlőségre vonatkozó adatszolgáltatásokat, valamint vállalásokat megtette A projekthez kapcsolódóan a projektgazda a kötelező környezeti fenntarthatóságra vonatkozó adatszolgáltatásokat, valamint vállalásokat megtette A projekthez kapcsolódóan a projektgazda a kötelező területi kohézióra és a helyi társadalmasításra vonatkozó vállalásokat megtette A projekt megfelel a területi fókuszra vonatkozó korlátozásoknak, azaz jelen útmutató C. pontjában meghatározottaknak Az építésügyi hatóság igazolása arról, hogy az engedélyezési eljárás folyamatban van (elvi engedélyezési vagy építési engedélyezési eljárás) Projektgazda jelen felhívás C.4 pontjában megfogalmazott kötelezettségeket vállalja (fenntartási és egyéb kötelezettségek) Projekt adatlap Projekt adatlap Projekt adatlap Projekt adatlap Igazolás Nyilatkozat 18. A projekt maximum 24 hónap alatt megvalósul Projekt adatlap 19. A projektgazda ÁFA nyilatkozata összhangban van az elszámolható költségek között feltüntetett ÁFA tartalommal Projekt adatlap, Excel költségvetési tábla 20.. Tulajdoni viszonyok rendezettek a fejlesztés teljes területén, amely a szükséges dokumentumokkal alátámasztásra került. Tulajdoni lap másolata Amennyiben a támogatásra való jogosultságot alátámasztó, fent előírt dokumentumok nem, hiányosan vagy hibásan kerültek benyújtásra azok pótlására a projekt gazdának hiánypótlás keretében, van lehetősége, kivéve a jogszabályban rögzített eseteket (I.1. pontban felsorolt feltételek). Ha a hiánypótlást a megadott határidőn belül a projektgazda nem teljesíti teljes körűen, az a projektjavaslat elutasítását eredményezi, ez esetben igazolásnak nincs helye. I.3. Tartalmi/szakmai értékelési kritériumok A tartalmi / szakmai értékelés szöveges, valamint pontozásos értékeléséből áll össze. A szöveges értékelés igen/nem/részben válasszal történik, amelyet a szakmai értékelőnek indoklással kell alátámasztania. Amennyiben az adott szempontra vonatkozó információk alapján nem dönthető el egyértelműen, hogy a projekt megfelel, vagy sem a kritériumban elvártaknak, akkor tisztázó kérdés kerül megküldésre a projektgazdának. Amennyiben a projektgazda a tisztázó kérdésben foglaltakat nem teljesíti, vagy válasza alapján továbbra sem egyértelmű a kritériumnak való megfelelés, akkor az az adott szempontra vonatkozóan nemleges értékelést von maga után. A szakmai értékelő akciótervi nevesítésre vonatkozó javaslatát meghatározó szempontok: szöveges értékelés eredménye: pontozásos értékelésre csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a szöveges értékelés valamennyi szempontjára adott 15

16 szakértői minősítés igen vagy részben. A szöveges értékelés bármely szempontjának nemleges minősítése esetén a projektjavaslat akciótervi nevesítésre nem javasolható. a pontozásos értékelési szempontok eredménye: 65 pont alatt a projektjavaslat akciótervi nevesítésre nem javasolható Szöveges értékelés (a Megvalósíthatósági tanulmány és a benyújtott projektdokumentáció vizsgálata alapján) Igen (teljes körűen) Nem Részben A fejlesztés összhangban van a kiírás céljaival, a fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul. A fejlesztési célok jól definináltak, indokoltak, egymásra épülnek, logikusan felépítettek, azokból a várható eredmények levezethetők. A projektgazda a jelen Útmutató C1. pontjában meghatározott támogatható tevékenységekhez igényel támogatást, és nem igényel támogatást olyan tevékenységhez, amely szerepel a nem támogatható tevékenységek listáján. Bemutatásra került a tervezett projekt illeszkedése az adott turisztikai desztináció adottságaihoz kapcsolódása a meglévő vonzerőkhöz hozzájárulása a desztináció versenyképességéhez kapcsolódása a meglévő turisztikai szolgáltatásokhoz (szálláshely, vendéglátás) A kötelezően teljesítendő kulcsindikátorokra vállalást tett a projektgazda A projekt révén fejlesztésre kerülő / megvalósuló létesítmény legalább az év 300 napján nyitva tart. (az indokolt esetben kivételt jelentő öko-, illetve aktív turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó létesítmények esetén ez nem releváns). A kereslet alátámasztott (piackutatás megtörtént, versenytárselemzés, várható tendenciák bemutatásra kerültek) A célcsoportok jól definiáltak, a fejlesztéshez illeszkedő célcsoportok kerültek kiválasztásra, a tervezett szolgáltatások, tevékenységek a célcsoportok igényeivel összhangban kerültek kialakításra. A projektütemterv átgondolt, megvalósítható A kockázati tényezők és azok lehetséges kezelése megfelelően bemutatásra került. A költségvetés jól követhető, átgondolt kellően részletes (projekt fázisnak megfelelő pl. tevékenység, vagy projektelemenként csoportosítottak stb.), abból megfelelő információk nyerhetők az egyes költségtételekről. 16

17 Kizárólag a projekt megvalósításához szükséges költségtételek kerültek betervezésre (A betervezett költségtételek legnagyobb része szükséges, esetlegesen a költségvetés tartalmaz olyan költségtételeket, amelyek nem szükségesek, de azok a projekt összköltségét nem növelik érdemben) A projekt építési költségéből számított fajlagos költsége nem lépi túl a C 2.1. pontban meghatározottat, illetve az attól való eltérés megfelelően indoklásra került. A megítélhető támogatás nagysága megfelelő módon került kiszámításra (költség haszon elemzés ezt alátámasztja, közcélú, közcélú jövedelemtermelő, vállalkozási típusú tevékenységek és az azokhoz kapcsolódó támogatási tartalom jól elkülöníthető) A létrejövő kapacitások hosszú távú finanszírozása biztosított (amennyiben szükséges, pl. önkormányzati projektek esetében projektgazda vállalja a fejlesztésből adódó addicionális üzemeltetési költségek biztosítását.) A működtetésre vonatkozó elképzelések kidolgozásra kerültek: üzemeltetés módja, szervezeti keretei (partner), humán erőforrás megfelelően bemutatásra került. A projekt megvalósulását követően külön turisztikai szakértő kerül foglalkoztatásra A létrejövő kapacitások üzemeltetésének pénzügyi hátterét részletes, reális üzleti terv alapozza meg, amelyben szereplő bevételek és kiadások alapját képező adatok megalapozottak (látogatószám, belépőjegy ára, rendezvények kalkulált száma stb.) Az üzleti tervben szereplő bevételek és kiadások alapját képező adatok megalapozottak (látogatószám, belépőjegy ára, rendezvények kalkulált száma stb.) A projekthez kapcsolódó marketingtevékenység kidolgozásra került, a projekt megalapozott termékfejlesztési, árképzési értékesítési elképzelésekkel rendelkezik. A projekthez a szükséges partnerség biztosított: a projektgazda együttműködik a térség más turisztikai / egyéb szervezeteivel, vállalkozásaival, amennyiben releváns részt vesz a TDM szervezetekben. Biztosítva van a pályázat, a tervezett fejlesztés(ek) társadalmasítása, támogatottsága, illetve a pályázó által a projekt eredményeinek, a megvalósítás tapasztalatainak kommunikációja és a projekt eredményeinek elterjesztése (disszemináció) - támogatottsága bemutatott, alátámasztott (helyi lakosság ismeri és támogatja a projekt megvalósítását, lakossági fórum, közvéleménykutatás zajlott, nincs ellene lakossági bejelentés stb.) disszemináció (erre vonatkozó tervek, marketingterv, 17

18 rendezvények megrendezésének terve, stb.) További témaspecifikus tartalmi / szakmai értékelési szempontok Egészségturisztikai fejlesztés esetén a projekt tárgya az Országos Egészségturisztikai Stratégiában nemzetközi vonzerővel bíró kiemelt helyszínként került meghatározásra. Kulturális célú fejlesztések esetén a projekt teljesíti a minimális látogatószámra vonatkozó előírásokat. Kulturális célú fejlesztések esetén legalább a projekt kötelező fenntartási időszakában megfelelő tapasztalattal rendelkező turisztikai munkatárs kerül foglalkoztatásra. Az alábbi szempontok esetében a nemleges értékelés nem von maga után automatikus elutasítást. A kötelezőn túl legalább két esélyegyenlőségi szempontot megvalósít. A kötelezőn túl legalább két fenntarthatósági szempontot megvalósít. A projekt javaslat minden elszámolni kívánt költsége besorolható a jelen Útmutató C2. pontjában meghatározott elszámolható költségek körébe A költségeket alátámasztó dokumentumokkal a költségvetés összhangban van Az útmutatóban előírt belső költségvetési korlátokat betartották (Pontozásos)értékelési szempontok Pontszám / értékelési szempont A tervezett fejlesztés révén nemzetközi szintű vonzerő jön létre / fejlesztésére kerül sor (a látogatók legalább 20%-a külföldi) A tervezett fejlesztés révén legalább országos szintű vonzerő jön létre / fejlesztésére kerül sor (a látogatók 50%-a nem az érintett régióból érkezik). A tervezett fejlesztés révén legalább regionális szintű vonzerő jön létre / fejlesztésére kerül sor. A fejlesztés hozzájárul a helyi, térségi gazdaság támogatásához: A fejlesztés hozzájárul a helyi/térségi szolgáltatók és speciális termékek beszerzéséhez, értékesítéséhez, térségi erőforrások helybenntartásához, a helyi közösségek gazdasági önfenntartásához. A megadott kulcsindikátorok reálisak, a bázis és célértékek megalapozottak, adatokkal, felmérésekkel alátámasztottak (indikátor nem reálisnak minősül, akár a bázis, akár a célérték nem megfelelő) Minden megadott kulcsindikátor reális és megalapozott, Minden megadott kulcsindikátor megfelelő módon alátámasztásra került 18

19 Munkahelyteremtés A fejlesztés által közvetlenül teremtett új munkahelyek száma a kötelező fenntartási időszak alatt? Egységnyi támogatási összegre vetített munkahelyteremtés alapján Elvárható értékek: - Kulturális és örökségturizmus (Múzeumok, világörökségi helyszínek, történelmi városközpontokhoz kapcsolódó örökségturisztikai fejlesztések), műemléki felújítással járó örökségturisztikai fejlesztések 140 millió Ft/1 munkahely - Aktív (kerékpáros, vízi, gyalogos) és ökoturisztikai (pl. látogatóközpont) fejlesztés 140 millió Ft / munkahely - Egészség- konferencia, rendezvényturizmus:60 millió Ft / munkahely Meglévő attrakciók fejlesztése esetén a bázisértékhez mérten a látogatószám-növekedés legalább 20%-os vagy új attrakció létrehozása esetén: éves vállalt látogatószám legalább fő A projekt keretében fejlesztett turisztikai helyszín látogatottságának növekedése (támogatási összeg/látogatószám növekmény) A fejlesztés célcsoportjainak speciális igényeit kielégítő fejlesztések, szolgáltatások is kialakításra kerülnek.(pl. családbarát, gyermekek, tinédzserek, seniorok) A fejlesztés során korszerű megújuló energiát hasznosító technológiák kerülnek alkalmazásra: Pontozás a beépített megújuló energiatermelő kapacitás / a teljes éves energiaigény arányában A fejlesztés makroszintű gazdasági hatásai. A fejlesztés gazdasági hatásai az MT-ben egyértelműen bemutatásra kerülnek szövegesen A szövegesen bemutatott gazdasági hatások számszerűsítése megtörtént, egyértelműen alátámasztott A kiszámolt haszon-költség arány nagyobb, mint 1,5 Témaspecifikus értékelési szempontok Kulturális és ökoturisztikai projektek esetén: A fejlesztés eredményeként létrejövő vonzerő törekszik az önfenntartásra, amelyet jövedelemtermelő és vállalkozási típusú tevékenységek is elősegítenek. A projektben egyértelműen érvényesül a turisztikai szemlélet: látogatóbarát tervezés, jó térkihasználás adottságokból adódó szolgáltatási lehetőségek kihasználása 19

20 idegen nyelvű tájékoztatás élményelemek alkalmazása fogyatékkal élők számára is hozzáférhető szolgáltatások, speciális technikai megoldások márka kialakítás Egészségturisztikai fejlesztések esetén: A projekt önfenntartása biztosított. A fejlesztés hatása az érintett település (kistérség) regisztrált vendégéjszakáira. Maximálisan elérhető pontszám: 100 II. Részletes projektdokumentáció benyújtásának fázisában A részletes projektdokumentáció benyújtása során alkalmazott értékelési szempontok megegyeznek a nevesítés fázisában már bemutatottakkal, ezért az alábbiakban kizárólag az eltéréseket, illetve új szempontokat mutatjuk be: II.1. A projektjavaslat nem hiánypótolható befogadási kritériumai: Szempont A projektjavaslat az adott akciótervben nevesítésre került. Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a kormánynevesítés által meghatározott összeget. A pályázó megfelel a kritériumnak A pályázó nem felel meg a kritériumnak Amennyiben a benyújtott projektjavaslat nem felel meg a fenti feltételeknek, hiánypótlás nélkül elutasításra kerül! II.2. A projektjavaslat hiánypótolható befogadási kritériumai: Projektgazda nyilatkozik az önerő biztosításáról és bemutatja annak összetételét. Amennyiben a projekt egy része hitelből valósul meg, legalább banki hitelígérvény becsatolásra kerül. Amennyiben a támogatásra való jogosultságot alátámasztó, fent előírt dokumentumok nem, hiányosan vagy hibásan kerültek benyújtásra azok pótlására a projekt gazdának hiánypótlás keretében, van lehetősége, kivéve (II.1. pontban felsorolt feltételek). Ha a hiánypótlást a megadott határidőn belül a projektgazda nem teljesíti teljes körűen, az a projektjavaslat elutasítását eredményezi, ez esetben igazolásnak nincs helye. II.3. Tartalmi/szakmai értékelési kritériumok Szakmai befogadási / jogosultsági krtitériumok 20

21 A kötelezően csatolandó dokumentumok hiánytalanul megküldésre kerültek A projekt megvalósításához rendelkezésre állnak, illetve külső partnerek bevonásával biztosítottak a projekt menedzsmenti kapacitások A marketingterv részét képezi a konkrét értékesítési akciókat tartalmazó promóciós terv Projektgazda a nevesítéskor meghatározott valamennyi feltételt figyelembe vette, ezek teljesítését egy külön mellékletben is bemutatja. E.2. Csatolandó mellékletek Melléklet Projekt adatlap Megvalósítható sági tanulmány Jogi státusz igazolása A projektgazda szervezet, illetve partnereinek legutolsó éves beszámolója (a kiegészítő mellékletekkel ), SZJA bevallás vagy TA bevallás A projektgazda hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya vagy azzal egyenértékű, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum Projektjavaslathoz benyújtandó I. fázisban Projektjavaslat hoz benyújtandó II. fázisban (változás esetén) Támogatási Szerződéshez benyújtandó A projekt : 60 napnál nem : amennyiben Amennyiben 21

22 fejlesztési hely tulajdoni lapja régebbi. Elegendő a nem hiteles tulajdoni lap pályázó által hitelesített másolata válatozás történt, ismételten benyújtandó. Elegendő nem hiteles tulajdoni lap pályázó által hitelesített másolata, (60 napnál nem régebbi) eredeti, hiteles tulajdoni lap benyújtása még nem történt meg, illetve a benyújtott eredeti, hiteles tulajdoni lapon szereplő adatokban változás történt a TSZ-hez szükséges benyújtani az eredeti, hiteles tulajdoni lapot (60 napnál nem régebbi Tulajdonostárs ak (idegen tulajdonon történő fejlesztés esetén a tulajdonos) hozzájárulása a projekt megvalósításá hoz és az előírt időtartamú üzemeltetéshe z Megállapodás az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan használatáról Amennyiben a tervezett építés hatósági engedély köteles, benyújtandó az elvi, vagy jogerős építési, vízjogi létesítési engedély vagy az engedélyező hatóság igazolása arról, hogy az engedélyezé si eljárás Elvi engedély elegendő építési is jogerős építési, vízjogi létesítési engedély vagy az engedélyező hatóság igazolása arról, hogy az engedélyezési eljárás folyamatban van, valamint a teljes engedélyezési tervdokumentác ió : legkésőbb a támogatási szerződéskötéshez szükséges a jogerős építési, vízjogi létesítési engedély 22

23 folyamatban van, valamint a teljes engedélyezé si tervdokumen táció (a benyújtandó engedélyezési tervdokument áció tartalmát a vonatkozó jogszabályban meghatározott ak alapján kérjük benyújtani) A feltételes kivitelezői közbeszerzés ajánlati/részvé teli felhívása Eszköz beszerzés esetén 1-1 árajánlat és 50 ezer Ft egységár felett műszaki specifikáció, szolgáltatás igénybevétele esetén 1-1 árajánlat és feladat meghatározás, építés esetén 1-1 anyag és munkadíjakat munkanemenk ént tartalmazó tételes tervezői költségbecslés vagy kivitelezői árajánlat. Bérbeadó hozzájárulása és bérleti 23

24 szerződés, illetve vagyonkezelői szerződés Költségvetés részletezése (.xls formátumban) Konzorciumok esetében: Konzorciumi együttműködé si megállapodás eredeti példánya vagy a felek által hitelesített másolata Konzorciumi együttműködési megállapodás projektjavaslat benyújtásához a Konzorciumi együttműködési megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására Nevesítéskor meghatározo tt feltételek teljesítését bemutató dokumentáci ó Amennyiben a projekt korábbi értékelési fázisban már részt vett, az akkor meghatározo tt átdolgozási szempontok teljesítését bemutató dokumentáci ó A nevesítéskor beadott dokumentáci óhoz képest a projekttartal omban, költségvetés ben történt esetleges 24

25 változtatáso k bemutatása, illetve a változtatáso kat engedélyező szervezet (RFÜ, Irányítóható ság) jóváhagyó nyilatkozata Mérnöki vagy szakmérnöki nyilatkozat az akadályment esítésről E.3. Monitoring mutatók Mutató neve Típus (output/er edmény) Mértékegység Bázisérték Minimálisan elvárt célérték Célértéke elérésének időpontja Mutató forrása Teremtett munkahelyek száma eredmény fő Teremtett munkahelyek száma - nők eredmény fő Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek eredmény fő Támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága eredmény fő Támogatott turisztikai attrakciók látogatottságának növekedése eredmény % 100 Támogatott turisztikai attrakciók árbevételének növekedése eredmény Ft 25

26 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A projektjavaslatok benyújtásának módja és helye Az Akciótervben történő nevesítésig: Benyújtás ideje: A projektjavaslatok benyújtása április december 31. között folyamatos, az Irányító Hatóság azonban az alábbi értékelési szakaszokat határozza meg (az értékelési szakasz azt jelenti, hogy a meghatározott időpontig - az Irányító Hatósághoz beérkezett - projektjavaslatok vonatkozásában egyszerre kerül sor a projektek értékelésére, zsűri ülésre, valamint kormánydöntésre): május július október január április július október december 31. Amennyiben a rendelkezésre álló forrás időközben kimerül, projektjavaslat akciótervi nevesítésre nem nyújtható be. Benyújtás helye: A projektgazda a projektjavaslatra vonatkozóan magyar nyelven kitöltött elektronikus és nyomtatott projekt adatlapot, megvalósíthatósági tanulmányt és egyéb szükséges dokumentumokat a kiemelt projektek előzetes nevesítésére javaslatot tenni jogosult szervezetekhez nyújthatja be: Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (4028 Debrecen, Simonyi utca 14.), illetve miniszter). A javaslattevő szervezet amennyiben a projektjavaslatot támogatja a felhívásban foglalt határidőn belül, postán vagy személyesen eljuttatja az NFÜ (ROP IH) részére. F.2. Vonatkozó jogszabályok listája Az Általános Feltételek c. dokumentumban meghatározottak alapján. F.3. Fogalomjegyzék Monitoring mutatók meghatározása: Teremtett munkahelyek száma Teremtett munkahelyek száma nők Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek A támogatás hatására a kedvezményezetteknél létrejött (teremtett) új munkahelyek száma. A támogatás hatására a kedvezményezetteknél létrejött (teremtett) új munkahelyeken foglalkoztatott nők száma. A támogatás hatására a kedvezményezetteknél létrejött (teremtett) új munkahelyeken foglalkoztatott hátrányos helyzetűek száma, kivéve a nők hátrányos helyzetű csoportba tartozókat. Hátrányos helyzetű csoportok (kivéve nők): 26

27 1. megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő ember, 2. roma, 3. hajléktalan, 4. rendszeres szociális segélyben részesülő, 5. a gyermekét egyedül nevelő, 6. alacsony iskolai végzettséggel rendelkező (max. 8 általános), 7. gyermekvédelmi intézményekben felnőtt fiatal, 8. börtönből szabaduló, 9. szenvedélybeteg Támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága A program keretében támogatott turisztikai vonzerők látogatói száma kedvezményezetti adatszolgáltatás alapján. A látogatószám az eladott vagy kiadott belépőjegyek száma alapján vagy felméréssel mérhető. Egyéb tekintetben a feltételeket az Általános Feltételek c. dokumentum határozza meg. F.4. Mellékletek, segédletek, sablonok 1. Projekt adatlap 2. ROP kiemelt általános útmutató a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez 3. Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 4. Általános feltételek a Regionális Operatív Programok keretében megjelent Pályázati és Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz 5. Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei 6. Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati Kézikönyv 7. Segédlet a komplex akadálymentesítéshez 8. ROP támogatási szerződés minta 9. Segédlet a támogatási szerződés kitöltéséhez 10. Konzorciumi együttműködési megállapodás - projektjavaslat benyújtására 11. Konzorciumi együttműködési megállapodás - támogatásban részesített projekt megvalósítására 12. Országos Egészségturizmus Fejlesztési Stratégia A Tervezési Felhívás és Útmutató elválaszthatatlan része az Általános feltételek a Regionális Operatív Programok keretében megjelent Pályázati és Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz c. dokumentum. Az Általános Feltételek c. dokumentumban foglaltaktól való eltérés kizárólag a Tervezési Felhívás és Útmutató kifejezett, és az Általános Feltételek c. dokumentumra történő hivatkozással ellátott rendelkezései esetén lehetséges. 27

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez Kódszám: DDOP-2.1.1/E,F-12 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 A A PROJEKTEK AZ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására Kódszám: EAOP-2007-2.1.1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében. Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására. Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében. Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására. Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B. 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás...

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-4.1.2/B DDOP-2009-3.1.3/C ÉAOP-2009-4.1.2/C ÉMOP-2009-4.1.2/A ÉMOP-2009-4.1.2/B KDOP-2009-5.2.1/C

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2.1.1/E-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a Közép-Dunántúli Operatív Program Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című komponens Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez Kódszám: KMOP-5.1.1/D2-13 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu. 1. Alapvetõ cél

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu. 1. Alapvetõ cél PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszám:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszám: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Helyi és térségi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéséhez Kódszám: HU07PA16-A2-2013

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c.

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása Konvergencia Régiók c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 FELHÍVÁS A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 Magyarország Kormányának felhívása a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztésének

Részletesebben

Támogatás összege. Támogatás mértéke

Támogatás összege. Támogatás mértéke Pályázati összefoglalás Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése (DAOP-2.1.2-11, DDOP-2.1.2-11, ÉAOP-2.1.2-11, ÉMOP-2.2.1-11) TERVEZET Alapvető cél A konstrukció célja a szálláshelyek szolgáltatási színvonalának

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15 FELHÍVÁS A lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést és közbiztonság fejlesztését célzó komplex projektek megvalósítására leromlott városi területeken A felhívás címe: Leromlott városi területek

Részletesebben

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására FELHÍVÁS Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A Felhívás kódszáma: VEKOP-4.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése FELHÍVÁS A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése A Felhívás kódszáma: GINOP 7.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében a Ket. képzés című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-2009/2.2.7 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 TARTALOMJEGYZÉK REGIONÁLIS TÁMOGATÁSPOLITIKA 5 Kohéziós politika7 A regionális operatív programok

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Nagyvállalkozások OKJ-s és akkreditált képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhívásához

Részletesebben

Turisztikai pályázatok az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében

Turisztikai pályázatok az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Turisztikai pályázatok az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Turisztikai pályázatok az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Jelenleg elérhető pályázati konstrukciók: ÉMOP-2.1.1/B-12

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mőködési Kézikönyv közvetett támogatások lebonyolításához a Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság Összefoglaló az Új Magyarország Fejlesztési Terv sporthoz közvetetten kapcsolódó fejlesztési lehetőségeiről 2008. március I. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 1. számú melléklet A közvetett támogatási rendszer pályázati dokumentumai 2011. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Gyömrő Város Önkormányzat KMOP 5.2.1/B-09-2f-2010-0004 számú, Gyömrő városközpont fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.13.0/15 konstrukció Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése Érvényes: 2015.

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Kiemelt projektek kiválasztásának eljárásrendje

Kiemelt projektek kiválasztásának eljárásrendje NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG Kiemelt projektek kiválasztásának eljárásrendje 2007. szeptember - 2 - Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 I. FÁZIS...5 1. Érdeklődők tájékoztatása a kiemelt projektek kiválasztásáról...5

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2014. május hó 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2014. május hó 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzat

Részletesebben

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Törökszentmiklós város északi szegregátumának komplex fejlesztése városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés FELHÍVÁS Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának

Részletesebben

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tanulási partnerségek a foglalkoztathatóság javításáért c. Kiemelt projekt részletes projektjavaslat felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.3.9-11/1 1

Részletesebben

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.1/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program A kulturális és a művészeti sokszínűség előmozdítása az európai kulturális

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Helyi foglalkoztatási együttműködéseka megyei jogú város területén és várostérségben című (TOP-6.8.2-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást igénylők

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben FELHÍVÁS Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben A felhívás címe: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Nagymacs szociális városrehabilitációs projekt. keretében elkülönített Programalap

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Nagymacs szociális városrehabilitációs projekt. keretében elkülönített Programalap Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nagymacs szociális városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzata

Nádudvar Város Önkormányzata Nádudvar Város Önkormányzata Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (a városrehabilitációs projekt lebonyolításával megbízott Városfejlesztő Társaság) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nádudvar

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. október

Pályázati figyelő 2011. október Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i összege mértéke Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció a 10 000 fő feletti és 20

Részletesebben

FELHÍVÁS. a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosítására a megyékben

FELHÍVÁS. a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosítására a megyékben FELHÍVÁS a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosítására a megyékben A felhívás címe: Helyi gazdaságfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.1.3-15 Magyarország Kormányának felhívása

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 azonosítószámú szociális célú városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Komplex programmal segítendő leghátrányosabb

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-5.5.1.B-11/2

Részletesebben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben TDM 7. Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben Stratégiai működés megalapozása Dr. Piskóti István Intézetigazgató, ME Marketing Intézet A tervezés terepe Milyen turisztikai termékfejlesztés célszerű

Részletesebben

Ivóvízminőség-javítás. kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-2009-1.3.0. Útmutató. részletes megvalósíthatósági tanulmány.

Ivóvízminőség-javítás. kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-2009-1.3.0. Útmutató. részletes megvalósíthatósági tanulmány. Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-2009-1.3.0 Útmutató részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez érvényes: 2009. március 12-től A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére Tartalom GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS

Részletesebben

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1. FELHÍVÁS a városi barnamezős területek megújítására A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben Kódszám: TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A Tartalom

Részletesebben

I. évfolyam 2. szám 2009. október

I. évfolyam 2. szám 2009. október BÉKÉS MEGYEI EGÉSZSÉGTURISZTIKAI KLASZTER HÍRLEVÉL I. évfolyam 2. szám 2009. október Tisztelt Klasztertagok! Ön a Békés Megyei Egészségturisztikai Klaszter I. évfolyamának 2. számú Hírlevelét olvassa,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.2.0 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című (TOP-5.1.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. szeptember

Pályázati figyelő 2011. szeptember Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i NKA Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiuma NKA Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiuma folyóirat pályázata Hazai bejegyzésű,

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése c. Kiemelt Pályázati

Részletesebben

Egészségturizmus a Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepcióban (2014-2024) 2013. november 14., Hotel Benczúr

Egészségturizmus a Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepcióban (2014-2024) 2013. november 14., Hotel Benczúr Egészségturizmus a Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepcióban (2014-2024) 2013. november 14., Hotel Benczúr Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes államtitkár Az egészségturizmus a nemzetközi

Részletesebben

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

2.1. Induló, technológiaintenzív mikrovállalkozások támogatása (TST) eredményeire alapozott (ún. spin-off) vállalkozások létrehozása révén.

2.1. Induló, technológiaintenzív mikrovállalkozások támogatása (TST) eredményeire alapozott (ún. spin-off) vállalkozások létrehozása révén. 2. fejezet A gazdaság innovációs képességének fejlesztését ösztönző pályázatok 2.1. Induló, technológiaintenzív mikrovállalkozások támogatása (TST) 2.1.1. A pályázat célja Innovatív ötletek és kutatási

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 36-115/2009. MELLÉKLET: 3 DB TÁRGY: A Baranyai Élménykörút projekt támogatási szerződésének elfogadása

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei

Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei Kiemelt projekt tervezési felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

FELHÍVÁS. a városi területek környezettudatos megújítására. A felhívás címe: Zöld város kialakítása. A felhívás kódszáma: TOP-2.1.

FELHÍVÁS. a városi területek környezettudatos megújítására. A felhívás címe: Zöld város kialakítása. A felhívás kódszáma: TOP-2.1. FELHÍVÁS a városi területek környezettudatos megújítására A felhívás címe: Zöld város kialakítása A felhívás kódszáma: TOP-2.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére városrehabilitációs

Részletesebben

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések FELHÍVÁS Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések A felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1 1 Felhívjuk a tisztelt

Részletesebben

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY Püspökladány Város Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása...

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Felső-Tisza Völgye LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Felső-Tisza Völgye LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Felső-Tisza Völgye LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Helyi vállalkozások

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program Az üzleti infrastruktúra (ipari parkok, inkubátorházak, barnamezős telephelyek) fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007/1.1.1

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program. Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program. Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése Kódszám: DAOP-2007-4.2.1/2F A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására Kódszám: TÁMOP-4.2.3/08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztésekre című pályázati

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Alsózsolca Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Alsózsolca Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális Városrehabilitáció Alsózsolcán című ÉMOP 3.1.1-12-2013-0009 kódszámú Szociális célú városrehabilitáció projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

Monor Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Monor integrált városközpont-fejlesztése városrehabilitációs projekt

Monor Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Monor integrált városközpont-fejlesztése városrehabilitációs projekt Monor Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Monor integrált városközpont-fejlesztése városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására

Részletesebben

Közvetett támogatások útmutató

Közvetett támogatások útmutató Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közvetett támogatások útmutató a Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja a DAOP-2009-5.1.2/C-09-2f-2010-0002 pályázat városrehabilitációs

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése A felhívás kódszáma: VEKOP-6.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

Pályázati figyelő 2012. július

Pályázati figyelő 2012. július Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 kiíró Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezet Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12,

Részletesebben