Kiemelt projektek kiválasztásának eljárásrendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiemelt projektek kiválasztásának eljárásrendje"

Átírás

1 NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG Kiemelt projektek kiválasztásának eljárásrendje szeptember

2 - 2 - Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 I. FÁZIS Érdeklődők tájékoztatása a kiemelt projektek kiválasztásáról Projektötlet benyújtása (javaslattevő szervezethez) Projektötlet továbbítása az NFÜ-höz Projektötletek érkeztetése és regisztrálása Projektötlet iktatása és egységes nyilvántartásban történő vezetése Irattározás Projektötletek formai-teljességi ellenőrzése Projektötletek jogosultsági vizsgálata Hiánypótlás formai-teljességi okokból Döntés a projektötlet befogadásáról Értesítés a projektötlet elutasításáról Értesítés a projektötlet befogadásáról, regisztrációjáról Előminősítés A projektötletek szakmai előminősítése Előminősítők kiválasztása Előminősítés végrehajtása Értesítés a sikeres előminősítés eredményéről Értesítés a sikertelen előminősítés eredményéről Határidők (előminősítésig)...12 II. FÁZIS Megalapozó dokumentumok benyújtása, érkeztetése Megalapozó dokumentumok regisztrációja és egységes nyilvántartásban történő vezetés Projektjavaslatok formai-teljességi ellenőrzése Projektjavaslatok jogosultsági ellenőrzése Hiánypótlás Értesítés a projektötlet elutasításáról Állásfoglalás kérése az érintett miniszter illetve RFT részéről A projektötletek szakmai előértékelése Előértékelők kiválasztása Előértékelők felkészítése Előértékelés végrehajtása Tisztázó kérdések A zsűri A zsűri működése A zsűri összehívása és az ülés előkészítése A zsűri állásfoglalása Újraértékelés az előértékelők véleménykülönbsége esetén Kormánydöntés az akcióterv elfogadásáról/ nevesítésről Értesítés a sikeres nevesítés eredményéről Értesítés a sikertelen nevesítés eredményéről Értesítés a projektjavaslat továbbfejlesztéséről Adatok rögzítése...20

3 - 3 - BEVEZETÉS Jelen fejezetek a kiemelt projektek, tehát a nem pályázatos projektek akciótervben történő előzetes nevesítésének folyamatát írják le. Kiemelt projekt lehet beruházási projekt, ha a támogatása meghaladja az 500MFt-ot, az összköltsége pedig ágazati programnál az 5MrdFt-ot, regionális programnál az 1MrdFt-ot beruházás előkészítési projekt, ha a beruházás tervezett támogatása meghaladja az 500MFt-ot, az összköltsége pedig ágazati programnál az 5MrdFt-ot, regionális programnál az 1MrdFt-ot nem beruházási projekt (pl. ESZA), ha a támogatása meghaladja a 100MFt-ot a fenti értékhatárok alatti nem pályázatos projekt, az NFÜ elnökének egyedi jóváhagyása esetén, amelyről az elnöki döntés az előminősítést követően születik A projekt ötlet benyújtásától az akciótervben történő előzetes nevesítésig a következő fő lépések vezetnek: I. fázis (adatlap alapján) elektronikus adatlap benyújtása (projekt gazda, érintett minisztériumon vagy regionális fejlesztés tanácson (továbbiakban: RFT)-n keresztül) feltöltés az egységes kiemelt projekt adatbázisba (Minisztériumok/regionális fejlesztési ügynökségek (továbbiakban: RFÜ-k)) regisztráció (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) Kiemelt Programok és Projektek Főosztálya (továbbiakban: KPPF)) formai-jogosultsági ellenőrzés (KPPF) előminősítés (KPPF, Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) bevonásával) II. fázis (előzetes megvalósíthatósági tanulmány alapján) előzetes megvalósíthatósági tanulmány benyújtása (projektgazda) projektötlet átadása az érintett IH-nak (KPPF) formai ellenőrzés (IH) értékelés (IH, valamint érintett minisztérium illetve régió) zsűri (IH, KPPF bevonásával) akcióterv előterjesztése a kormány részére (IH) A évi akciótervben kiemelt projektek nevesítésének előfeltétele az adatlap és az előzetes megvalósíthatósági tanulmány benyújtása, értékelése és zsűrizése. Az ez évi akcióterv tervezetében az IH legfeljebb feltételesen jelezhet olyan projektötleteket, amelyek esetében az adatlap és az előzetes megvalósíthatósági tanulmány benyújtásra került, de értékelése és zsűrizése a tervezet összeállításakor még folyamatban van, a kormány elé terjesztésig lezárul. Amennyiben az adott projektötlet előzetes megvalósíthatósági tanulmánya a projektötlet benyújtása előtt elkészült, az előminősítés összevonásra kerülhet az előértékeléssel. Az

4 - 4 - adatlap, az előzetes megvalósíthatósági tanulmány és az IH által esetlegesen meghatározott további dokumentumok együttesen kerülnek benyújtásra. Amennyiben a projekt javaslat kidolgozása az Új Magyarország Fejlesztési Terv (továbbiakban: ÚMFT) keretében pályázati úton elnyert támogatással történik, a projektjavaslat az e fejezetekben leírt folyamat nélkül nevesíthető. Az akciótervben történő előzetes nevesítés szükséges, de nem elégséges előfeltétele a kiemelt projekt támogatásának. Az előzetes nevesítés nem jelent garanciát a projekt javaslat támogatására, erről az irányító hatóság egy későbbi fázisban, a részletesen kidolgozott projekt javaslat értékelése alapján dönt.

5 - 5 - I. FÁZIS 1. Érdeklődők tájékoztatása a kiemelt projektek kiválasztásáról Az NFÜ Kommunikációs Főosztálya az Irányító Hatóságok valamint a Kiemelt Programok és Projektek Főosztálya iránymutatása alapján tájékoztatót készít a kiemelt projektekkel kapcsolatos tudnivalókról, melyet minden minisztériumnak és regionális fejlesztési ügynökségnek megküld, valamint elhelyezi azt az NFÜ honlapján. 2. Projektötlet benyújtása (javaslattevő szervezethez) A projektgazda az előzetes projektjavaslatra (a továbbiakban projektötlet) vonatkozóan magyar nyelven kitöltött elektronikus és nyomtatott projekt-adatlapot a kiemelt projektek előzetes nevesítésére javaslatot tenni jogosult szervezetekhez nyújtja be.. Kiemelt projekt előzetes nevesítésére a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdésében meghatározott szervezet, illetve személy tehet. A javaslattevő más javaslattevő hatáskörébe tartozó (miniszter más miniszter, régió miniszter, illetve miniszter régió hatáskörébe tartozó) projektjavaslat nevesítésére kizárólag a tárgy szerint határkörrel rendelkező javaslattevő szervezet döntéshozó testületének támogatásával tehet javaslatot. A javaslattevő szervezet a 255/2006-os kormányrendelet 17. -nak megfelelően megbizonyosodik, hogy a benyújtott projektötlet: Hozzájárul az operatív program társadalmi-gazdasági céljaihoz, Egyértelműen mérhető, elérhető célokkal rendelkezik, Költséghatékony, Megfelelően előkészített. A támogató miniszteri/rft döntés meghozatala után a javaslattevő szervezet a projektötlet elektronikus változatát a kiemelt projektek központi adatbázisában rögzíti. A feltöltés során a rendszer regisztrációs számot generál. 3. Projektötlet továbbítása az NFÜ-höz A javaslattevő szervezet amennyiben a projektjavaslatot támogatja a kinyomtatott, a projektgazda, valamint a javaslattevő szervezet által cégszerűen aláírt adatlapot egy kísérőlevéllel együtt, 1 eredeti példányban eljuttatja az NFÜ Kiemelt Programok és Projektek Főosztályához (NFÜ KPPF). A kísérőlevélnek tartalmazni kell: a fenti (2. pontban megjelölt) kritériumoknak való megfelelésre vonatkozó nyilatkozatot (melyet az RFT esetében tanácsi határozatnak kell megerősíteni, minisztérium esetében a miniszternek szükséges aláírnia),

6 - 6 - valamint a javaslattevő arra vonatkozó állásfoglalását, hogy ezek alapján a projektötletet támogatásra javasolja. Amennyiben az adott projekt ötlet előzetes megvalósíthatósági tanulmánya a projekt ötlet benyújtása előtt elkészült, az előminősítés összevonásra kerülhet az előértékeléssel. Ebben az esetben az adatlap, az előzetes megvalósíthatósági tanulmány és az IH által esetlegesen meghatározott további dokumentumok együttesen kerülnek benyújtásra. 4. Projektötletek érkeztetése és regisztrálása Az NFÜ-ben a projektötletek érkeztetésének folyamata magában foglalja: A projektötletek postai vagy személyes átvételét, A projektötletek regisztrálását. 1) Postai úton beérkező projektötletek átvétele: A postai küldemények átvételéért felelős munkatárs feladata A csatolt postai formanyomtatványokon szereplő adatok (feladó neve, címe, a nyomtatvány száma), valamint a beérkezett küldeményeken lévő adatok egyezőségének az ellenőrzése. Ha az adatok megfelelnek, a postai küldemények átvételéért felelős munkatárs végzi: A küldemények hivatalos postai átvételét (aláírás+pecsét), Valamint a küldeménynek a beérkezési dátumával való ellátását. 2) Személyes átvétel Az átvételért felelős munkatárs feladatai: Év, hó, nap részletességű érkeztető pecsét a projektötlet dokumentáció csomagolására (a beérkezés időpontja). 2 példányos átvételi elismervény elkészítése, amelyen szerepel a feladó, a csomagszám, a csomag állapota, valamint a pontos beérkezés időpontja, és amelyet a küldemény átvételéért felelős munkatárs és a kézbesítő is aláír. Az átvételi elismervény egyik példányát a kézbesítő kézhez kapja, a másik példányt a küldemény átvételéért felelős munkatárs beérkezési sorrendben, napi rendszerességgel lefűzi. 5. Projektötlet iktatása és egységes nyilvántartásban történő vezetése Az NFÜ KPPF felelős projektmenedzsere regisztrálja a projektötletet úgy, hogy a projektötlettel illetve a projekttel kapcsolatos minden iratot ugyanazon regisztrációs szám alatt, egy iratcsomagként kezel. A beérkező projektötleteket a projektmenedzser egységes nyilvántartásban vezeti. A regisztráció során a projektötlet beérkezésétől számított 2 munkanapon belül az NFÜ KPPF projektmenedzsere:

7 - 7 - regisztrációs számmal látja el a projektötletet (az összes másolati példány azonos regisztrációs számot kap), rögzíti a projektötlet beérkezésének dátumát, ellenőrzi, hogy a projektötlet nyomtatott és elektronikus formában is benyújtásra került. Amennyiben a projektötletet hiánypótoltatni szükséges, úgy azonos regisztrációs számon kell nyilvántartani, minden más esetben a projektötletet új regisztrációs számon kell rögzíteni. A projektötletet kizárólag összefűzött formában lehet befogadni. A projektötlet hitelesítéséül elegendő az eredeti projekt adatlap utolsó oldalát cégszerűen aláírni mind a projektgazdának, mind a javaslattevő szervezetnek (a cégkivonatban lévő szabályozással, illetve az aláírási címpéldánnyal megegyező módon). Az érkeztetett projektötletek egységes nyilvántartását az NFÜ KPPF projektmenedzser a kiemelt projekt adatbázisban vezeti. A projektötletek kiválasztási folyamatával kapcsolatos adatok feltöltését a projektmenedzser folyamatosan végzi. 6. Irattározás Az NFÜ KPPF projektmenedzser vagy a kijelölt munkatárs gondoskodik arról, hogy irattárazás céljára megfelelően kialakított és felszerelt, az anyagok szakszerű és biztonságos őrzésére alkalmas helyiségben elhelyezésre kerüljön a benyújtott projektötlet másolati példánya. Az irattáros napi rendszerességgel átvételi elismervény aláírásával veszi át a projektötlet dokumentációjának 1 db másolati példányát. Az átvételi elismervény tartalma: Projektgazda neve, székhelye, Átadó, átvevő aláírása; Átadás dátuma. Az eredeti projektötlet dokumentációt (projektdossziét) az NFÜ KPPF projektmenedzsere tárolja. 7. Projektötletek formai-teljességi ellenőrzése A projektötletek érkeztetését követően kerül sor a projektötlet formai-teljességi ellenőrzésére. A projektötletek formai ellenőrzése elsősorban az egymással megegyező nyomtatott és elektronikus dokumentumok benyújtásának ellenőrzését, a benyújtott projekt-adatlap teljeskörű, hiánytalan kitöltésének és cégszerű aláírásának az ellenőrzését és az egymással összefüggő projektcsoportok azonosítását foglalja magában. A projektötlet formai-teljességi ellenőrzése az ellenőrzési lista kitöltésével történik, amely a kiemelt projektek központi adatbázisban kerül rögzítésre. A projektötlet formai-teljességi és szakmai előminősítése az I. fázisban a benyújtott adatlap alapján történik.

8 - 8 - Az NFÜ KPPF projektmenedzser az érkeztetést követően 5 munkanapon belül köteles a formai-teljességi és jogosultsági vizsgálatot lefolytatni. Amennyiben a projektötlet a formai teljességi kritériumoknak megfelel, úgy az adott projektötlet befogadható. 8. Projektötletek jogosultsági vizsgálata Pályázati rendszerekkel ellentétben a kiemelt projektek esetében részletes jogosultsági feltételek nem kerülnek előzetesen meghatározásra. Az NFÜ KPPF projektmenedzser az alábbi szempontokat vizsgálja: A projekt gazda költségvetési szerv, 100%-os állami tulajdonban lévő szervezet, önkormányzat, önkormányzati intézmény, önkormányzati társulás vagy egyház. Amennyiben a projekt gazda nem tartozik a fenti szervezet-típusok közé, a projekt közcélú és hozzájárul az ÚMFT kiemelt céljaihoz. A projekt igényelt támogatása meghaladja az 500MFt-ot, összköltsége pedig ágazati programnál az 5MrdFt-ot, regionális programnál az 1MrdFt-ot, vagy nem beruházási projekt esetében igényelt támogatása meghaladja a 100MFt-ot. Amennyiben a projekt nem éri el a fenti értékhatárokat, az NFÜ elnökének egyedi jóváhagyása szükséges, amelyről az elnöki döntés az előminősítést követően születik. 9. Hiánypótlás formai-teljességi okokból Hiánypótlást csak formai-teljességi hiány esetén lehet kezdeményezni, a jogosultság hiánya nem pótolható! Amennyiben az NFÜ KPPF projektmenedzser hiányosságot állapít meg a formai-teljességi ellenőrzés során, akkor a projektgazdát a projektötlet beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megfelelő határidő, alapesetben 5 munkanap kitűzésével formai hiánypótlásra hívja fel. A projektmenedzser a hiánypótlásra 5 munkanapnál hosszabb határidőt is megállapíthat, és a hiánypótlás elmulasztása esetén további egy alkalommal újabb határidőt is megállapíthat. (A hiánypótlási határidő kezdete a hiánypótlási felszólítás kézhezvételének dátuma.) A hiánypótlási felszólítás másolata lefűzésre kerül a projektdossziéba. A hiánypótlás kézhezvételét követően a projektgazda a számára nem világos kérésekről írásban (faxon, -ben) felvilágosítást kérhet a megadott személytől, aki a kérdésre legkésőbb 2 munkanapon belül köteles faxon vagy -en válaszolni. Az iktatás után a beérkezett hiánypótlási dokumentumokat a formai-teljességi feltételek alapján a hiánypótlás kézhezvételét követő 8 munkanapon belül meg kell vizsgálni. Ha a projektötlet megfelel a formai-teljességi feltételeknek, a projektötlet beérkezésétől, hiánypótlás esetén a hiánypótlás beérkezésétől számított 15 napon belül az NFÜ KPPF projektmenedzser befogadó nyilatkozatot készít, amelyet a Kiemelt Programok és Projektek Főosztálya vezetőjének aláírását követően kell a projektgazdának és másolatban az érintett irányító hatóságnak megküldeni.

9 Döntés a projektötlet befogadásáról A formai-teljességi ellenőrzés eredményének megfelelően (esetleg hiánypótlást követően) az NFÜ Kiemelt Programok és Projektek Főosztálya a projektötletet: befogadja, vagy az érintett IH-val elektronikus levélben egyeztetve (az IH 3 napon belüli visszajelzését figyelembe véve) elutasítja. 11. Értesítés a projektötlet elutasításáról A projektötlet előminősítését nem kell elvégezni, ha a hiánypótlás nem fogadható el, mert a projektötlet hiánypótlása a megadott határidő leteltétől számított 5 napon belül nem kerül benyújtásra NFÜ Kiemelt Programok és Projektek Főosztálya főosztályvezető döntése alapján, a projektgazda által a hiánypótlásra beküldött dokumentumok nem megfelelőek, vagyis a projektötlet a pótlólagosan beküldött dokumentumokkal kiegészítve sem felel meg a formai-teljességi követelményeinek. Ebben az esetben a Kiemelt Programok és Projektek Főosztálya vezetőjének döntése alapján a projektmenedzser elutasító levelet készít, és azt a hiánypótlás vizsgálatát követő 15 napon belül a projektgazdának és a javaslattevő szervezetnek (miniszter, RFT) megküldi. A levelet másolatban megkapja az érintett IH. A levélben jelezni kell az elutasítás részletes okait. Az elutasító levél másolata a tértivevény szelvénnyel együtt lefűzésre kerül a projektdossziéba. A projektgazda panasszal élhet az NFÜ-nél. Az elutasítás nem jelenti a projektötlet végleges elvetését. A projektötlet új eljárási folyamat megindításával újra beadható. 12. Értesítés a projektötlet befogadásáról, regisztrációjáról Amennyiben a formai-teljességi feltételek teljesülnek, az NFÜ Kiemelt Programok és Projektek Főosztálya a projektötletet befogadja. A projektmenedzser a projektötlet beérkezésétől, illetve hiánypótlás esetén a hiánypótlás beérkezésétől számított 15 napon belül, tértivevényes levélben értesíti a javaslattevő szervezetet és a projektgazdát a projektötlet regisztrációjáról, regisztrációs számáról, befogadásáról, kitérve arra, hogy a befogadás nem jelenti még támogatás elnyerését. A levelet a kiemelt projekt központi adatbázisban rögzíti. A befogadó levél másolata a visszaérkezett tértivevény szelvénnyel együtt lefűzésre kerül a projektdossziéba. Amennyiben az előminősítés összevonásra került az előértékeléssel a II. fázistól folytatódik a folyamat.

10 Előminősítés A projektötletek szakmai előminősítése Az előminősítés célja azon projektötletek kiválasztása, amelyek megfelelnek az alábbi előminősítési szempontoknak, és az érintett IH szerint továbbfejlesztésre alkalmasak. A folyamat két fő részből áll: Projektötletek előminősítése, Előminősítési döntés meghozatala. Az előminősítés során (a 2. ponthoz hasonlóan) a projektötleteket a következő szempontok szerint szükséges minősíteni: Hozzájárul az operatív program társadalmi-gazdasági céljaihoz, Egyértelműen mérhető, elérhető célokkal rendelkezik, Költséghatékony, Megfelelően előkészített. Indokolt. Az indokoltság szemponton belül azt szükséges vizsgálni, hogy indokolt-e az adott projekt ötlet kiemelt projektként történő előkészítése és megvalósítása: Adott időszakban a megfelelő operatív program akcióterve nem tartalmaz olyan pályázatos eljárásrenddel megvalósításra kerülő támogatási konstrukciót, amelynek keretében adott projektötlet előkészítése és megvalósítása támogatható lenne, vagyis nincs olyan egy- vagy kétfordulós pályázat keretében támogatható cél, melyhez a projektötlet illeszkedik. Amennyiben a projekt nem éri el a 9. pontban meghatározott értékhatárokat, az NFÜ elnökének egyedi jóváhagyása javasolható. Az előminősítés során nem szükséges a pontozásos értékelés. A projektötletet az előminősítési szempontok alapján ebben az esetben is teljes körűen értékelni kell, az egyes részszempontokat és a projektötletet összességében is értékelve. A mellékletben szereplő előminősítő tábla tartalmazza az egyes értékelési szempontokat, illetve a szöveges értékelést segítő kérdéseket is. Az előminősítés eredményét (előminősítő lapot) a kiemelt projektek központi adatbázisban kell rögzíteni. A részszempontok minősítése során lehetőség van egymástól eltérő skálák mentén értékelni, azonban minden egyes szempont esetében kötelező az annak való megfelelést minősíteni (teljes mértékben, részben, egyáltalán nem). A minősítést indokolni kell. Az összegző értékelésnek egyértelműen állást kell foglalni a tekintetben, hogy az adott projektötlet továbbfejlesztése javasolt-e vagy sem. Támogathatóság minimum feltételei: A Hozzájárulás az OP céljaihoz, illetve az indokoltság kritériumainak esetében kizárólag a teljes mértékben való illeszkedés esetén támogatható a projekt,

11 Egyetlen szempont esetében sem lehet nem a minősítés, Maximum három szempont esetében kaphat a projektötlet részben minősítést Előminősítők kiválasztása Az előminősítők olyan, megfelelő szakmai háttérrel és tapasztalattal rendelkező munkatársak vagy külső szakemberek lehetnek, akik a feladat elvégzését megelőzően részletesen megismerik a projektötlet vizsgálatának alapjául szolgáló operatív programot, akciótervet, az azt megalapozó közösségi és hazai jogszabályokat, az értékelési módszereket és rendelkeznek pénzügyi ismertekkel is. Főszabályként elvárás a minimum ötéves szakmai tapasztalat. Az IH vezetője további speciális feltételeket is meghatározhat. Egy előminősítőt az IH vezetője, egyet pedig a NFÜ Kiemelt Programok és Projektek Főosztály vezetője delegálhat, az előértékelő szakmai önéletrajzának vizsgálata alapján. Az előminősítésbe további szakértők bevonása is lehetséges. Az előminősítőket legkésőbb a projektötlet befogadásáig kijelölik Előminősítés végrehajtása Az előminősítő az előminősítés során kizárólag az adatlapon szereplő információkat veheti alapul, az előminősítést a kötelezően kitöltendő előminősítő lapot kitöltve hajtja végre. Az előminősítők a kitöltött előminősítő lapot elektronikus, valamint nyomtatott és aláírt formában is eljuttatják az NFÜ KPPF projektmenedzser által megadott határidőig az NFÜ Kiemelt Programok és Projektek Főosztályára, valamint az IH részére. Az előminősítés időtartama nem lehet több 10 munkanapnál, amitől az NFÜ Kiemelt Programok és Projektek Főosztály vagy az IH vezetőjének döntése alapján indokolt esetben el lehet térni. A határidő az adatlapok előminősítők általi átvételétől számítódik. Az előminősítő munkacsoport a Kiemelt Programok és Projektek Főosztálya és az érintett IH képviselőjéből áll. A döntés konszenzussal történik. Vitás esetben az NFÜ elnöke dönt. A 9. pontban meghatározott értékhatárok alatti projektek esetén a munkacsoport az elnök jóváhagyását kéri. Amennyiben az IH vezetője szerint a projektötlet részben vagy egészben kifejezetten ellentétes valamely EU előírással, az IH vezetőjének vétójoga van. A munkacsoport üléséről emlékeztető készül, amelyet a Kiemelt Programok és Projektek Főosztálya iktat. Amennyiben a munkacsoport úgy találja, hogy az adatlapon szereplő információk nem elégségesek a megalapozott döntés meghozatalához, akkor dönthet úgy, hogy a projektgazdát az adatok kiegészítésére, pontosítására, vagyis szakmai hiánypótlásra szólítja föl: a költségek, vagy a számszerűsített célok (indikátorok) vonatkozásában. A szakmai hiánypótlás szabályai megegyeznek a formai hiánypótláséival Értesítés a sikeres előminősítés eredményéről Amennyiben a projektötlet továbbfejlesztésre javasolt, a KPPF projektmenedzser a döntéstől számított 5 munkanapon belül értesíti a projektgazdát a sikeres előminősítésről, kitérve arra,

12 hogy az előminősítés nem jelenti az Akciótervben történő nevesítést. Az értesítő levelet a projektgazdával egyidejűleg a javaslattevő szervezet is megkapja. A tájékoztató levél az alábbiakat tartalmazza: projektötlet továbbfejlesztésének jóváhagyása, benyújtandó dokumentumokra vonatkozó információ (legalább előzetes megvalósíthatósági tanulmány), benyújtás határideje (azzal, hogy a határidő elmulasztása az 1. fázis támogatási döntésének visszavonását eredményezi). Az értesítő levél másolatát egy példányban a KPPF projektmenedzser megküldi az érintett IH-nak 1 példány pedig lefűzésre kerül a projektdossziéba Értesítés a sikertelen előminősítés eredményéről Amennyiben a projektötlet továbbfejlesztésre nem javasolt, a KPPF projektmenedzser a döntéstől számított 5 napon belül értesíti a projektgazdát arról, hogy projektötlet továbbfejlesztése nem indokolt, kitérve az elutasítás okaira. Az értesítő levelet a projektgazdával egyidejűleg a javaslattevő szervezet is megkapja Határidők (előminősítésig) A projektötlet érkeztetésétől az előminősítés lezárásig tartó folyamat időtartama legfeljebb 50 munkanap. Ezen időtartamon belül az előző fejezetekben szereplő részhatáridők irányadónak tekintendők. II. FÁZIS 14. Megalapozó dokumentumok benyújtása, érkeztetése A projektgazda a sikeres előminősítésről szóló értesítő levélben meghatározott benyújtandó dokumentumokat (pl. előzetes megvalósíthatósági tanulmány, és az IH által esetlegesen meghatározott további dokumentumok), a levélben megadott határidőn belül, postán vagy személyesen (ld. 4. pont) 3 példányban, valamint - elektronikusan megjeleníthető dokumentum esetén - elektronikusan (CD-n vagy -en) is, eljuttatja az NFÜ Kiemelt Programok és Projektek Főosztályához. Az előzetes megvalósíthatósági tanulmányt az NFÜ által meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően (elektronikusan megjeleníthető formában) kell benyújtani. Amennyiben sor került előminősítésre, az NFÜ KPPF felelős projektmenedzsere az I. fejezet 4. és 5. pontja szerint érkezteti és regisztrálja a dokumentumok beérkezését, csatolja azokat a projektdossziéhoz és - elektronikus formában megjeleníthető dokumentum esetén - feltölti a kiemelt projekt adatbázisba. Elektronikusan nem megjeleníthető dokumentum esetén a regisztrációt követő 2 munkanapon belül továbbítja az érintett Irányító Hatóságnak értékelésre. Az IH vezetője 3 munkanapon belül kijelöli a felelős projektmenedzsert (IH projektmenedzser).

13 Amennyiben az előminősítés összevonásra kerül az előértékeléssel és külön előminősítésre nem került sor, a megalapozó dokumentumokat a javaslattevő szervezet a regisztrációval egy időben tölti fel a kiemelt projekt adatbázisba elektronikusan megjeleníthető dokumentum esetén. Elektronikusan nem megjeleníthető dokumentum esetén a kinyomtatott, a projektgazda és a javaslattevő szervezet által cégszerűen aláírt adatlap 1 példányával együtt a további dokumentumokat 3 nyomtatott példányban küldi el az NFÜ Kiemelt Programok és Projektek Főosztályára. 15. Megalapozó dokumentumok regisztrációja és egységes nyilvántartásban történő vezetés Az NFÜ KPPF projektmenedzsere a projektötlethez az I. fázisban hozzárendelt regisztrációs számon az alábbi információkat rögzíti a kiemelt projektek adatbázisában: a benyújtott dokumentumok száma, megnevezése a benyújtás és beérkezés dátuma 16. Projektjavaslatok formai-teljességi ellenőrzése Az IH projektmenedzser a formai-teljességi ellenőrzés során ellenőrzi, hogy az előzetesen meghatározott dokumentumok az általa kért formában benyújtásra kerültek. 17. Projektjavaslatok jogosultsági ellenőrzése A jogosultsági vizsgálatot az IH projektmenedzser folytatja le az általa bekért dokumentumok alapján. A formai és jogosultsági vizsgálat a dokumentumok beérkezésétől számított 10 munkanapon belül megtörténik. 18. Hiánypótlás A 10. fejezetben foglaltaknak megfelelően az IH projektmenedzsere hajtja végre. A hiánypótlási felszólítás és a visszaérkezett tértivevény szelvény másolati példányát az NFÜ KPPF projektmenedzserének megküldi, aki lefűzi a projektdossziéba. 19. Értesítés a projektötlet elutasításáról A projektötlet előértékelését nem kell elvégezni, ha a hiánypótlás nem fogadható el, mert a projektötlet hiánypótlása a megadott határidő leteltétől számított 5 napon belül nem kerül benyújtásra, a projektgazda által a hiánypótlásra beküldött dokumentumok nem megfelelőek, vagyis a projektötlet a pótlólagosan beküldött dokumentumokkal kiegészítve sem felel meg a formai-teljességi követelményeknek.

14 Ebben az esetben az IH vezetőjének döntése alapján az IH projektmenedzser elutasító levelet készít, és azt a hiánypótlás vizsgálatát követő 15 napon belül a projektgazdának és a javaslattevő szervezetnek (miniszter, RFT) megküldi. A levélben jelezni kell az elutasítás részletes okait. Az elutasító levél másolata lefűzésre kerül a projektdossziéba. A projektgazda panasszal élhet az NFÜ-nél. Az elutasítás nem jelenti a projektötlet végleges elvetését. A projektötlet új eljárási folyamat megindításával újra beadható. 20. Állásfoglalás kérése az érintett miniszter illetve RFT részéről Az IH a befogadó nyilatkozat megküldésével egyidejűleg megvizsgálja, hogy a projektötlet a benyújtó szervezeten (minisztérium vagy RFT) túl mely egyéb javaslattételre jogosult szervezetet érinthet (minisztérium illetve RFT), és a projektötletet annak illetve azoknak véleményezésre megküldi. Amennyiben a címzett rendelkezik hozzáférési jogosultsággal a kiemelt projektek adatbázisához, a megküldés helyettesíthető véleményezésre való felhívással. A projektötletet kísérő levéllel küldi meg, melyben felkéri az érintett minisztert illetve az RFTt, hogy a projektötletet az ágazati/regionális stratégiához való illeszkedése, valamint a projekt szakmai indokoltsága alapján véleményezze. Az állásfoglaláshoz a 255/2006. Korm. rendelet bekezdésében meghatározott szempontokat szükséges alapul venni, és a véleményt ezek mentén kell kialakítani. A vélemény megküldésére a miniszternek illetve az RFT-nek 20 munkanap áll rendelkezésére. A véleményt miniszteri ellenjegyzéssel illetve tanácsi határozattal kell megerősíteni. Az állásfoglalást véleményként figyelembe kell venni, az nem jelent vétójogot. Az érintett miniszter illetve RFT véleményének bekérése az előértékelés utánra halasztható, feltéve, hogy ez nem késlelteti az akciótervben történő nevesítést. Amennyiben az NFÜ az előértékelés alapján adott projekt javaslatot nem javasol nevesíteni vagy továbbfejleszteni, az érintett miniszter illetve RFT véleményének bekérése és zsűrin való tárgyalása nem indokolt. Az RFT(k) olyan projektötlet esetében érintett(ek), amelynek megvalósulása földrajzilag az adott régióhoz köthető. Az egész országot lefedő projekt javaslat (pl. államreform) esetében RFT véleményét nem indokolt bekérni. 21. A projektötletek szakmai előértékelése Az előértékelés célja azon projektötletek kiválasztása, amelyek az akciótervben történő nevesítésre javasoltak, tehát továbbfejlesztésre is alkalmasak. A folyamat két fő részből áll: Projektötletek előzetes megvalósíthatósági tanulmány alapján történő előértékelése,

15 Előértékelés alapján a Kormány elé terjesztendő javaslat megfogalmazása a zsűri keretien belül. A zsűri által értékelt összes projektötletet, és azok módosítási javaslatait a nevesítésre javasolt és nem javasoltat egyaránt az NFŰ a Kormány elé terjeszti. A zsűri által támogatott projektötleteket az NFÜ az Akciótervben nevesítendő projektötletként terjeszti a kormány elé 1 Az előértékelés során nem szükséges a pontozásos értékelés. A projektötletet az előértékelési szempontok alapján teljes körűen értékelni kell, az egyes részszempontokat és a projektötletet összességében is értékelve. A mellékletben szereplő előértékelő tábla tartalmazza az egyes értékelési szempontokat, illetve a szöveges értékelést segítő kérdéseket is. Az értékelés eredményét (a kitöltött előértékelő lapot) a kiemelt projektek adatbázisában kell rögzíteni, amelyhez az előértékelők hozzáférést kapnak az NFÜ KPPF projektmenedzserétől. A projektötletnek a részszempontok szerinti minősítése során lehetőség van egymástól eltérő skálák mentén értékelni, azonban minden egyes szempont esetében kötelező az annak való megfelelést minősíteni (teljes mértékben, részben, egyáltalán nem). A minősítést indokolni kell. Az összegző értékelésben egyértelműen állást kell foglalni a tekintetben, hogy az adott projektötlet továbbfejlesztése javasolt-e vagy sem Előértékelők kiválasztása Az előértékelők olyan, megfelelő szakmai háttérrel és tapasztalattal rendelkező szakemberek lehetnek, akik a feladat elvégzését megelőzően részletesen megismerik a projektötlet vizsgálatának alapjául szolgáló operatív programot, akciótervet, az azt megalapozó közösségi és hazai jogszabályokat, az értékelési módszereket és rendelkeznek pénzügyi ismertekkel is. További elvárás, hogy az értékelendő projektötlet által érintett szakterületen is legyen tapasztalatuk (például környezetvédelmi beruházások, egészségügyi beruházások, nem infrastrukturális fejlesztések, stb.). Főszabályként elvárás a minimum 5 éves szakmai tapasztalat. Az IH vezetője további speciális feltételeket is meghatározhat. Az előértékelők kiválasztása ezen túlmenően a 255/2006. Korm. hat és a 16/2006. MeHVM-PM együttes rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik. Az előértékelők kiválasztásának határideje a projektötlet befogadását követő 3. nap. Amennyiben az előértékelést külső szakértők végzik, a szakértők díjazásáról a megbízó szervezeti egység gondoskodik. Az előértékelőket az összeférhetetlenségére vonatkozó részletes szabályok, vagyis a 255/2006. Korm. hat. 18. (1) bekezdése szerint szükséges vizsgálni. Kötelesek összeférhetetlenségi nyilatkozatot aláírni, melyben nyilatkoznak arról, hogy a fenti 18. (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn az általuk értékelt projektek vonatkozásában.

16 Előértékelők felkészítése Az előértékelők kiválasztását követően az IH-vezető felelős az előértékelők felkészítéséért, számukra a megfelelő dokumentáció eljuttatásáért, feladatuk és szerepük részletes ismertetéséért. Mivel az előértékelők nem feltétlenül ismerik alaposan a kiemelt projektek kiválasztásának részletes eljárásrendjét, feltétlenül szükség van annak bemutatására, mielőtt az előértékelést megkezdik. Olyan mélységben kell megismerniük az előértékelés menetrendjét és szempontrendszerét, valamint az előzetes megvalósíthatósági tanulmányokkal szemben támasztott követelményeket, hogy az előértékelést zökkenőmentesen tudják lefolytatni. A felmerülő kérdések, problémák tisztázása elengedhetetlen ahhoz, hogy az előértékelők egyformán értsék a fogalmakat. Ennek megfelelően az előértékelők felkészítése minimálisan a következő témákat érinti: Az előértékelési eljárás szabályai és részletes menetrendje, Az előértékelés szakmai szempontjai. Az előértékeléshez szükséges elektronikus formanyomtatványokat és nyilvántartási táblázatokat az IH projektmenedzser bocsátja az előértékelők rendelkezésére a befogadásról szóló értesítés kiküldését követő 5 munkanapon belül. Az előértékelők maguk gondoskodnak a munkájukhoz szükséges irodai és infrastrukturális feltételekről, valamint a projektötletek bizalmas kezeléséről az előértékelés során Előértékelés végrehajtása Az előértékelés a kötelezően kitöltendő előértékelő lap kitöltésével történik. Az előértékelők a kitöltött előértékelő lapot elektronikus, valamint nyomtatott és aláírt formában is eljuttatják az IH projektmenedzser által megadott határidőig az IH részére. Az előértékelés időtartama nem lehet több 15 munkanapnál, amitől az IH vezető döntése alapján indokolt esetben el lehet térni. A tisztázó kérdésekre történő válaszadás időtartama nem számít bele az előértékelés időtartamába. A határidő az adatlapok és az előzetes megvalósíthatósági tanulmányok előértékelők általi átvételétől számítódik. Az előértékelés eredményeképpen született javaslatok alapján a Zsűri dönt. A Zsűri ülésen az előértékelők részvétele szakértői minőségben a zsűritagok által előzetesen kérhető, legalább az ülést megelőző 3 nappal. Amennyiben a projektgazda kidolgozott megvalósíthatósági tanulmányt nyújt be, az előértékelőknek - az előzetes megvalósíthatósági tanulmány szempontrendszere alapján - azt kell értékelniük az előértékelő lap kitöltésével Tisztázó kérdések Amennyiben az előértékelők úgy találják, hogy az előzetes megvalósíthatósági tanulmányban szereplő információk nem elégségesek a megalapozott döntés meghozatalához, akkor dönthetnek úgy, hogy a projektgazdát az adatok kiegészítésére,

17 pontosítására szükséges felszólítani. A tisztázó kérdéseknek kellően konkrétnak és jól definiáltnak kell lenniük, ahhoz, hogy a projektgazda érdemi válaszokat adhasson rájuk. A tisztázó kérdéseket az előértékelők az IH projektmenedzser felé jelzik a dokumentumok átvételét követő 6 munkanapon belül. A projektmenedzser a tisztázó kérdéseket 2 munkanapon belül köteles a projektgazdának továbbítani. A projektgazda a kérdés kézhezvételétől számított legfeljebb 10 munkanapon belül köteles a kérdéseket megválaszolni. A tisztázó kérdések feltételének és a válaszadásnak egyéb szabályai megegyeznek a formai hiánypótláséival. Amennyiben az IH vezetője szerint a projektötlet részben vagy egészben kifejezetten ellentétes valamely EU előírással, az IH vezetőnek vétójoga van a projektötlet zsűri elé terjesztésében. 22. A zsűri A zsűri működése A kiemelt projekt-javaslatok elbírálására zsűri kerül felállításra. A zsűri elnöke az NFÜ elnöke, vagy az általa delegált személy, titkára az IH projektmenedzsere. A zsűri a tematikusan azonos típusú és/vagy ugyanazon régiót érintő projektekre kerül összehívásra, A zsűri összetételét az IH javaslata alapján az NFÜ elnöke fogadja el, szavazati joggal rendelkező tagjainak száma elnökkel együtt maximum 7 fő. A zsűri szavazó tagjai legalább: az NFÜ elnöke, az érintett IH vezetője, a FEP vezetője, (vagy az általuk delegált személy) az érintett minisztérium és/vagy az érintett RFT képviselője, egy nem kormányzati szervezet képviselője. A külső szakértő bevonásáról az IH gondoskodik. Kiválasztása az Előértékelők kiválasztása fejezetben leírtaknak megfelelően történik. A zsűri akkor határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint a fele jelen van. A zsűri ülései nem nyilvánosak. Az ülésekről minden esetben emlékeztető készül, melyet az elnök, egy szavazó tag, és a titkár hitelesít. A szavazó tagok együttesen felelnek a zsűri által hozott döntési javaslatokért. A zsűri döntéseinél törekszik konszenzus kialakítására, azonban ennek hiányában 2/3-os többség szükséges a kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítésére vagy továbbfejlesztésére vonatkozó döntéshez. Ennél kisebb szavazati arány esetén a projektjavaslatot a zsűri nem javasolhatja akciótervi nevesítésre. A zsűri elnöke felelős az értékelési folyamat koordinációjáért, az eljárásrend betartatásáért, a pártatlanság és az átláthatóság megvalósulásáért. A zsűritagokat (beleértve az elnököt és a titkárt is) az összeférhetetlenségére vonatkozó részletes szabályok, vagyis a 255/2006 Korm.hat. 18. (1) bekezdése szerint szükséges vizsgálni. A zsűri tagok összeférhetetlenségi nyilatkozatot kötelesek aláírni, melyben

18 nyilatkoznak arról, hogy a fenti 18. (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn az általuk tárgyalt projekt ötletek vonatkozásában. Az értékelési eljárás folyamán az adminisztratív feladatok végrehajtása a zsűri titkárának feladata és felelőssége. Ezek közé tartozik: A pártatlansági és titoktartási nyilatkozatok aláíratása az első ülés megkezdése előtt (ezeket természetesen minden új tag esetén alá kell íratni), Összeférhetetlenségi nyilatkozatok aláíratása minden ülése előtt, Annak biztosítása, hogy az előértékelők értékelésének összefoglalása időben befejeződik, és a zsűri tagjainak rendelkezésére áll, A zsűri valamennyi üléséről emlékeztető készítése, Jelenléti ív vezetése az üléseken. Az emlékeztető tartalmazza: az ülés helyszínét, időpontját, a résztvevők listáját, az elhangzottak tartalmi ismertetését, a zsűri állásfoglalását, szavazati arányok feltüntetésével A zsűri összehívása és az ülés előkészítése A zsűri ülését az IH a beérkezett és előértékelt projektötletek számának, valamint az akcióterv előterjesztés tervezett időpontjának függvényében köteles összehívni. Az ülés összehívására vonatkozó meghívót és a javasolt napirendi pontokat legalább 8 munkanappal az ülés előtt írásban szükséges a zsűritagoknak megküldeni. Az összehívást kizárólag elektronikus vagy nyomtatott levélben lehet kezdeményezni. Az ülésre a titkár az előértékelők által adott értékelés szerinti akciótervben nevesítésre javasolt és akciótervben nevesítésre nem javasolt listát készít, valamint hozzáférhetővé teszi a megjelentek számára a projektötletekről készült előértékelő íveket, és az összes befogadott projektötlet nyomtatott példányát; előzetes megvalósíthatósági tanulmánnyal, illetve amennyiben volt hiánypótlás hiánypótlással együtt. Emellett gondoskodik arról, hogy a zsűri tagjai igény szerint az ülést megelőzően betekinthessenek a kapcsolódó dokumentumokba (adatlap, előzetes megvalósíthatósági tanulmány, stb.). Összefüggő projekt-csoportot alkotó, egymást feltételező projektjavaslatok esetén amennyiben az egyes részprojektről külön zsűri dönt - az érintett zsűri az akciótervi nevesítés feltételeként előírhatja a kapcsolódó projekt zsűri általi támogatását A zsűri állásfoglalása A zsűri 4 típusú javaslatot tehet. : Akciótervben nevesítésre javasolja a projektjavaslatot; Továbbfejlesztésre javasolja a projektjavaslatot, és meghatározza a továbbfejlesztés javasolt irányait;

19 Újraértékelésre javasolja a projektjavaslatot; Nem javasolja akciótervben nevesítésre a projektjavaslatot, és indokolja javaslatát Újraértékelés az előértékelők véleménykülönbsége esetén A zsűri dönthet úgy, hogy újra kívánja értékelni azokat a projektötleteket, amelyeknél az előértékelők álláspontja ütközik. Újraértékelés esetén a zsűri két új szakértőt köteles bevonni. Az újraértékelést a zsűri ülését követő 15 munkanapon belül végre kell hajtani, a végrehajtásért az IH a felelős. Az újraértékelés eredménye alapján a zsűri állást foglal az akciótervben történő nevesítésről. 23. Kormánydöntés az akcióterv elfogadásáról/ nevesítésről A zsűri javaslata alapján az IH elkészíti az akciótervekről szóló előterjesztés kiemelt projektekre vonatkozó részét és annak mellékleteként a nevesítésre nem javasolt projektjavaslatokról is tájékoztatást ad. Az esedékes Kormányülésen az akcióterv az előterjesztésnek megfelelő, vagy módosított tartalmú elfogadásával döntés születik a projekt(ek) akciótervben történő nevesítését illetően. 24. Értesítés a sikeres nevesítés eredményéről Amennyiben a kormány a projektötletet az akcióterv részeként nevesítette, az IH projektmenedzsere a döntéstől számított 10 napon belül értesíti a projektgazdát erről, kitérve arra, hogy az akciótervben történő nevesítés nem jelent garanciát a projektötlet támogatására (tájékoztató sikeres nevesítésről). Az értesítő levelet a projektgazdával egyidejűleg a javaslattevő szervezet is megkapja. Az értesítő levél másolata lefűzésre kerül a Kiemelt Programok és Projektek Főosztálya által vezetett projektdossziéba, valamint feltöltésre kerül a kiemelt projektek adatbázisába. 25. Értesítés a sikertelen nevesítés eredményéről Amennyiben a projektötlet nevesítésre nem javasolt, az IH projektmenedzsere a döntéstől számított 10 napon belül értesíti a projektgazdát arról, hogy a projekt kiemelt projektként történő kezelése nem indokolt, kitérve az elutasítás okaira. Az értesítő levelet a projektgazdával egyidejűleg a javaslattevő szervezet is megkapja. Az értesítő levél másolata lefűzésre kerül a Kiemelt Programok és Projektek Főosztálya által vezetett projektdossziéba, valamint feltöltésre kerül a kiemelt projektek adatbázisába.

20 Értesítés a projektjavaslat továbbfejlesztéséről Amennyiben a kormány a projektötlet továbbfejlesztését javasolja, az IH projektmenedzsere a döntéstől számított 10 napon belül értesíti a projektgazdát erről, kitérve a nevesítés feltételeire, a továbbfejlesztés egyéb kérdéseire és az ismételt benyújtás határidejére és módjára. Az értesítő levelet a projektgazdával egyidejűleg a javaslattevő szervezet is megkapja. Az értesítő levél másolata lefűzésre kerül a Kiemelt Programok és Projektek Főosztálya által vezetett projektdossziéba, valamint feltöltésre kerül a kiemelt projektek adatbázisába. 27. Adatok rögzítése A kiemelt projektötletek és projektjavaslatok kezelésére elektronikus adatbázis kerül kialakításra, amelyben az alábbi adatokat kell rögzíteni: I. Az adatlap teljes adattartalma; II. Az I. és II. fázis során a projektmenedzser továbbá az alábbi információkat rögzíti: 1. Projektjavaslat beérkezése 2. Formai, jogosultsági, teljességi ellenőrzés 3. Értesítő dokumentum megküldése, szükség szerint hiánypótlásra való felszólítás 4. Értesítő dokumentum (esetleges hiánypótlás) kézhezvétele 5. Hiánypótlás beérkezése papír alapon 6. Ismételt formai, jogosultsági ellenőrzés 7. Projekt befogadása vagy elutasítása 8. Értesítő dokumentum megküldése (befogadás vagy elutasítása) 9. Értesítő dokumentum kézhezvétele (befogadás vagy elutasítás) 10. Projekt előminősítése. 11. Értesítés a projekt előminősítéséről (megfeleltek, ill. elutasítottak értesítése) 12. Hiánypótolt projektek újboli előminősítése 13. Értesítés a projekt előminősítéséről (továbbfejlesztettek/hiánypótoltatottak befogadása v. elutasítása) 14. Egyedi jogosultságok elbírálása (elnök) 15. EMT és további dokumentumok beérkezése 16. Előértékelők kiválasztása 17. Projekt szakmai értékelése Projekt szakmai értékelése További érintett szaktárcák, régiók véleményezése 20. IH zsűri előterjesztése 21. Zsűri döntési javaslata 22. Kormánydöntés 23. A projektgazda értesítése az IH által a kormány döntéséről Az adatbázist kezelő informatikai rendszer üzemeltetése, a hozzáférési jogosultságok szabályozása az NFÜ KPPF feladata. A továbbiakra nézve az egységes működési kézikönyv projektszintű fejezetének kiemelt projektekre vonatkozó része irányadó.

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez Kódszám: KMOP-5.1.1/D2-13 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. komponenshez Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.1./E A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 1. számú melléklet A közvetett támogatási rendszer pályázati dokumentumai 2011. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című komponens Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéséhez Kódszám: HU07PA16-A2-2013

Részletesebben

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

1.2 Az OTKA körébe tartozó feladatok megvalósítását a központi költségvetés elkülönített fejezeti kezelésű előirányzata szolgálja.

1.2 Az OTKA körébe tartozó feladatok megvalósítását a központi költségvetés elkülönített fejezeti kezelésű előirányzata szolgálja. AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI ALAPPROGRAMOK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Hatályos: a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet (KÁT) 2012. december 20-i ülése napjától, amelyen az OTKA SZMSZ elfogadásra

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2010. (...) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. fejlesztési javaslatok és pályázati projektek kezeléséről szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. fejlesztési javaslatok és pályázati projektek kezeléséről szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem fejlesztési javaslatok és pályázati projektek kezeléséről szóló szabályzata Pécs 2011. 2015. október 01. napjától hatályos változat 1 PREAMBULUM Az Egyetem a folyamatosan változó

Részletesebben

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelettel) MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2010. (III.10.) számú rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása támogatásának 2010. évi feltételrendszeréről (egységes szerkezetben

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. az önkormányzat

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. az önkormányzat Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1 az önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 2014. november 18-tól hatályos állapot Nagymaros

Részletesebben

Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február

Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február Tartalom 1. A konstrukció bemutatása... 2 1.1 A program megvalósításának lépései... 3

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet

311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet 311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet az ikerintézményi program fejlesztési tevékenységének ellátásáról és a projektjei lebonyolításának szabályairól, valamint a projektekben résztvevő szakértőkre vonatkozó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2.1.1/E-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat. 2. Az önkormányzat székhelye: 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca 2.

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat. 2. Az önkormányzat székhelye: 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca 2. Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /egységes szerkezetben a 21/2010.

Részletesebben

1. A KFB jogállása. 2. A KFB feladata és hatásköre

1. A KFB jogállása. 2. A KFB feladata és hatásköre A Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságának ügyrendje egységes szerkezetben (elfogadta az MTA Elnöksége 42/2013. (IX. 24.) számú határozatával) A Magyar Tudományos Akadémia (a

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mőködési Kézikönyv közvetett támogatások lebonyolításához a Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)

Részletesebben

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11.

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Heródekné Szász Ágota jegyző Közbeszerzési szabályzat 2 Bugac Nagyközségi

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

FELHÍVÁS. A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás megvalósítására

FELHÍVÁS. A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás megvalósítására FELHÍVÁS A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás megvalósítására Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás KEHOP-1.2.0 Magyarország

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET 2011. február 3. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2011. (II. 3.) önkormányzati 3/2011. (II. 3.) önkormányzati A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület (EJÉKE) szervezeti és működési viszonyainak

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. közbeszerzési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. közbeszerzési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem közbeszerzési szabályzata Pécs 2015. Hatályos 2015. december 17. napjától Tartalomjegyzék 1. Preambulum... 2 I. Rész: Általános rendelkezések, a Szabályzat célja és hatálya... 2

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2015. (XII.17.) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA Hatályos: 2013. november 7. napjától Előterjesztette: Szűcs Gergely a BKF hallgatói önkormányzatának elnöke Jóváhagyta:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja Javaslat a TISZK rendszer továbbfejlesztését, illetve infrastrukturális fejlesztését célzó

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐNEK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe Neve: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési

Részletesebben

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási terület 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 10. Általános Pályázati Feltételek

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási terület 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 10. Általános Pályázati Feltételek Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási terület 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 10. Általános Pályázati Feltételek TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Az ÁPF hatálya alá tartozó pályázatok

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a törzskönyvi nyilvántartás adatai

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a törzskönyvi nyilvántartás adatai Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (XI.29.) önkormányzati rendelete Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Oroszlány Város

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

Közvetett támogatások útmutató

Közvetett támogatások útmutató Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közvetett támogatások útmutató a Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja a DAOP-2009-5.1.2/C-09-2f-2010-0002 pályázat városrehabilitációs

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Karbantartási szerződés PET/CT berendezés teljeskörű karbantartására, PET/MR berendezés karbantartására és hibajavítására, a Berendezések folyamatos üzemképességének biztosítására

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezés

A bíróságon kívüli adósságrendezés A bíróságon kívüli adósságrendezés A kezdeményezés benyújtása Az adósságrendezési kezdeményezés benyújtása az erre rendszeresített formanyomtatványon történik. A nyomtatványcsomag átvétele A pénzügyi intézmények

Részletesebben

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete 204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete KONYÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KONYÁR 2011 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT...4 A szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÉTOLDALÚ TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI (TÉT) EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: TÉT_15 2015. OKTÓBER

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÉTOLDALÚ TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI (TÉT) EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: TÉT_15 2015. OKTÓBER PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÉTOLDALÚ TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI (TÉT) EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: TÉT_15 2015. OKTÓBER FELHÍVÁS A nemzetközi kétoldalú Tudományos és Technológiai együttműködés keretében folytatott

Részletesebben

Szociális bérlakások építése Bakson.

Szociális bérlakások építése Bakson. Szociális bérlakások építése Bakson. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei. Szervezeti és Működési Szabályzata

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei. Szervezeti és Működési Szabályzata Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1/39 Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Ózd, 2015. február 27. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Aljegyző Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. A LÍCEUM KIADÓ MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus XXXXXXXXXXX sz. határozatával) 2016.

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. A LÍCEUM KIADÓ MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus XXXXXXXXXXX sz. határozatával) 2016. ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA A LÍCEUM KIADÓ MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus XXXXXXXXXXX sz. határozatával) 2016. 2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A kiadó felügyelete... 3 3.

Részletesebben

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre.

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre. A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Ajánlati felhívás "A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata" tárgyban

Ajánlati felhívás A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata tárgyban Ajánlati felhívás "A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata" tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Pályázati szabályzata 1

Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Pályázati szabályzata 1 Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Pályázati szabályzata 1 1 Jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának 40/2016. (04.22) számú határozata A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Alapítvány

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím 2014. elnyerésére

Pályázati felhívás. Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím 2014. elnyerésére Pályázati felhívás Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím 2014 elnyerésére Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet NYÍLT PÁLYÁZATOT

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

2011. évi Pályázati szabályzat. nyílt pályázatokhoz

2011. évi Pályázati szabályzat. nyílt pályázatokhoz 2011. évi Pályázati szabályzat nyílt pályázatokhoz 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A pályázat folyamata... 4 3. A pályázati felhívás... 4 4. Az e-pályázat rendszer... 5 5. A pályázat összeállítása...

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre 1. Általános információk, rendezők A rendezvény szervezője:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A A MOST-HÍD PÁRT A L A P S Z A B Á L Y A (Egységes szerkezetben) Az Alapszabály a párt Közgyűlése által 2009. július 11-én jóváhagyott 1. sz. függelékkel, a 2009. november 21-én jóváhagyott 2. sz. függelékkel,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján I. a) az Ajánlatkérő neve, címe: Diósd Város Önkormányzat 2049 Diósd Szent István tér 1. web: www.diosd.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megye Integrált Területi Programjának

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2014. május hó 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2014. május hó 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 18990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 120. szám Az igazságügyi miniszter 16/2015. (VIII. 28.) IM rendelete a természetes személyek bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásában a résztvevők közötti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Nagyvállalkozások OKJ-s és akkreditált képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhívásához

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában AJÁNLATI FELHÍVÁS A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által a Kbt. 122/A. (1) bekezdés szerinti, feltételes közbeszerzési eljárásra TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

Részletesebben

A kiemelt projekt, mint a projekt-kiválasztás egyik lehetséges formája és Projektfejlesztési tapasztalatok a városrehabilitációs projekteken

A kiemelt projekt, mint a projekt-kiválasztás egyik lehetséges formája és Projektfejlesztési tapasztalatok a városrehabilitációs projekteken A kiemelt projekt, mint a projekt-kiválasztás egyik lehetséges formája és Projektfejlesztési tapasztalatok a városrehabilitációs projekteken keresztül Helye a rendszerben Programozás Értékelés Megvalósítás

Részletesebben

305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások szabályairól I. FEJEZET A RENDELET HATÁLYA ÉS A TERVPÁLYÁZAT KÖTELEZŐ ESETEI

305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások szabályairól I. FEJEZET A RENDELET HATÁLYA ÉS A TERVPÁLYÁZAT KÖTELEZŐ ESETEI Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások szabályairól A Kormány a közbeszerzésekről

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KÖZOP- KÖZOP-.. Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály Magyar Fizikushallgatók Egyesülete 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület nevei: Alapszabály a) az Egyesület magyar neve: Magyar Fizikushallgatók Egyesülete, hivatalos rövidítése: Mafihe; b) az Egyesület

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK 56P 02 jelű Büszkeségpontok pályázathoz

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben FELHÍVÁS Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben A felhívás címe: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások

Részletesebben

A Kormány 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról 27770 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 207. szám A Kormány 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. és a 4. alcím tekintetében

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzata

Nádudvar Város Önkormányzata Nádudvar Város Önkormányzata Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (a városrehabilitációs projekt lebonyolításával megbízott Városfejlesztő Társaság) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nádudvar

Részletesebben

Monor Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Monor integrált városközpont-fejlesztése városrehabilitációs projekt

Monor Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Monor integrált városközpont-fejlesztése városrehabilitációs projekt Monor Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Monor integrált városközpont-fejlesztése városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Gyömrő Város Önkormányzat KMOP 5.2.1/B-09-2f-2010-0004 számú, Gyömrő városközpont fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített programalap

Részletesebben

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: PEST MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-6.1.1-15

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: PEST MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-6.1.1-15 TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: PEST MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-6.1.1-15 1.2. A rendelkezésre álló forrás A rendelkezésre álló forrás legalább 70%-a bölcsődefejlesztésre fordítható a VEKOP eredményességmérési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Törökszentmiklós város északi szegregátumának komplex fejlesztése városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.30.) R E N D E L E T E (egységes szerkezetben a 18/2012.(VI.15.), a 25/2012.(XI.26.), az 5/2013.(IV.11.) és a 9/2013.(IV.30.) számú önkormányzati

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szent Margit Rendelőintézet villamos felújítás kivitelezése 2011. szeptember Az ajánlati dokumentáció tartalma:

Részletesebben

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2014.10.16. Tartalomjegyzék Pályázati felhívás 1. Felolvasólap

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

A BKV Zrt., ATÜI, Dél-Pest Divízió, Üzemcsarnok Világítás Korszerűsítés program keretében, LED világítótestek szállítása

A BKV Zrt., ATÜI, Dél-Pest Divízió, Üzemcsarnok Világítás Korszerűsítés program keretében, LED világítótestek szállítása A BKV Zrt., ATÜI, Dél-Pest Divízió, Üzemcsarnok Világítás Korszerűsítés program keretében, LED világítótestek szállítása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-82/14. AJÁNLATI FELHÍVÁS 2014

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME IDEIGLENES SZABÁLYZATA A DIÁKIGAZOLVÁNYOK KEZELÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOKRÓL

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME IDEIGLENES SZABÁLYZATA A DIÁKIGAZOLVÁNYOK KEZELÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOKRÓL BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME IDEIGLENES SZABÁLYZATA A DIÁKIGAZOLVÁNYOK KEZELÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOKRÓL 2003. június A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben