A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI"

Átírás

1 A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI

2 A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI

3

4 TARTALOMJEGYZÉK REGIONÁLIS TÁMOGATÁSPOLITIKA 5 Kohéziós politika7 A regionális operatív programok (ROP-ok) keretében allokált források 9 Tématerületek 10 Gazdaságfejlesztés 10 Turizmusfejlesztés 13 Közlekedésfejlesztés 15 Környezetfejlesztés 17 Településfejlesztés városrehabilitáció 19 Humáninfrastruktúra-fejlesztés 21 Eljárásrendek 23 Intézményrendszer 25 Összefoglaló eredmények 28 NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 61 Nyugat-dunántúli régió 63 Nyugat-dunántúli Operatív Program 64 Az operatív program céljai, prioritások 64 Összesített eredmények az operatív program szintjén 64 Az operatív program prioritásai és eredményei 67 Regionális gazdaságfejlesztés 67 Turizmusfejlesztés A Pannon örökség megújítása 68 Városfejlesztés 70 Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 73 Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése 76 Mintaprojektek 79 DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 33 Dél-dunántúli régió 35 Dél-dunántúli Operatív Program 36 Az operatív program céljai, prioritások 36 Összesített eredmények az operatív program szintjén 36 Az operatív program prioritásai és eredményei 39 A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 39 A turisztikai potenciál erősítése a régióban 40 Humán közszolgáltatások fejlesztése 43 Integrált városfejlesztési akciók támogatása 45 Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés 49 Mintaprojektek 55 KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 85 Közép-dunántúli régió 87 Közép-dunántúli Operatív Program 88 Az operatív program céljai, prioritások 88 Összesített eredmények az operatív program szintjén 88 Az operatív program prioritásai és eredményei 91 Regionális gazdaságfejlesztés 91 Regionális turizmusfejlesztés 92 Fenntartható településfejlesztés 94 Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra-fejlesztés 97 Humáninfrastruktúra-fejlesztés 102 Mintaprojektek 103

5 KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 109 Közép-magyarországi régió 111 Közép-magyarországi Operatív Program 113 Az operatív program céljai, prioritások 113 Összesített eredmények az operatív program szintjén 114 Az operatív program prioritásai és eredményei 116 A tudás alapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése 116 A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése 119 A régió vonzerejének fejlesztése 123 A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése 130 A települési területek megújítása 134 Mintaprojektek 136 ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM 143 Észak-alföldi régió 145 Észak-alföldi Operatív Program 146 Az operatív program céljai, prioritások 146 Összesített eredmények az operatív program szintjén 146 Az operatív program prioritásai és eredményei 149 Regionális gazdaságfejlesztés 149 Turisztikai célú fejlesztések 151 Közlekedési feltételek javítása 153 Humán infrastruktúra fejlesztése 156 Város- és térségfejlesztés 157 Mintaprojektek 161 DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM 167 Dél-alföldi régió 169 Dél-alföldi Operatív Program 170 Az operatív program céljai, prioritások 170 Összesített eredmények az operatív program szintjén 170 Az operatív program prioritásai és eredményei 173 Regionális gazdaságfejlesztés 173 Turisztikai célú fejlesztések 174 Közlekedési infrastruktúra-fejlesztés 178 Humáninfrastruktúra-fejlesztések 181 Térségfejlesztési akciók 184 Mintaprojektek 189 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 195 Észak-magyarországi régió 197 Észak-magyarországi Operatív Program 198 Az operatív program céljai, prioritások 198 Összesített eredmények az operatív program szintjén 198 Az operatív program prioritásai és eredményei 201 Versenyképes helyi gazdaság megteremtése 201 A turisztikai potenciál erősítése 203 Településfejlesztés 205 Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 211 Térségi közlekedés fejlesztése 213 Mintaprojektek 217

6 REGIONÁLIS TÁMOGATÁSPOLITIKA 5

7

8 KOHÉZIÓS POLITIKA A regionális politika, vagy más néven gazdasági, társadalmi és területi kohéziós politika célja az Unión belül meglévő regionális fejlettségbeli különbségek mérséklése, az életszínvonalbeli eltérések csökkentése. Az Európai Unió célja az egység a sokféleségben elvvel összhangban nem az adottságbeli különbségek eltűntetése, hanem az ezekből adódó hátrányok mérséklése, a kedvezőtlenebb helyzetben lévő régiók versenyképességének fejlesztési beruházások útján történő javítása, és a fennálló jövedelmi különbségek ezáltali csökkentése, a tartós elmaradottság mérséklése vagy megszűntetése. A régiók az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap három célját teljesítik. 1. Konvergencia célkitűzés: azokat a fejlődésben elmaradott régiókat támogatja, amelyek a legsúlyosabb foglalkoztatási, termelési, jövedelmi és infrastrukturális problémákkal küszködnek, valamint az 1 főre jutó GDP-mutatójuk nem éri el a közösségi átlag 75%-át. 2. Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés: célja a konvergencia célkitűzés hatálya alá nem tartozó régiók versenyképességének, vonzerejének erősítése, foglalkoztatási mutatóinak javítása. 3. Európai területi együttműködés célkitűzés: a célkitűzés a közös helyi és regionális kezdeményezések révén tovább erősíti a határokon átnyúló együttműködést. A célkitűzés nem régió-specifikus támogatást nyújt. Célkitűzések Alapok Konvergencia ERFA ESZA Kohéziós Alap Regionális versenyképesség és foglalkoztatás ERFA ESZA Európai területi együttműködés ERFA 7

9 Magyarország hét tervezési-statisztikai régiója közül hat (a Nyugat-dunántúli, a Közép-dunántúli, a Dél-dunántúli, az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi és a Dél-alföldi régió) a konvergencia, míg egy (a Közép-magyarországi régió) a regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés phasing in területéhez tartozik. (Az ún. phasing in területek azok a régiók, melyek a korábbi 1. célkitűzés alá tartozó egykori státuszuknál fogva különleges pénzügyi juttatásban részesülnek.) A as programozási időszakban a kohéziós politika keretében Magyarország 25,3 milliárd euró közösségi forrásra jogosult, míg hozzájárulása 4,4 milliárd eurót tesz ki. Az összeg a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK) szerint használható fel, melynek célja, hogy a tagállamok gazdaságának modernizálására irányuló intézkedéseket leíró általánosabb nemzeti programokat összekapcsolják a munkahelyteremtést és a növekedést szolgáló lisszaboni stratégiával. A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret célkitűzései hat tematikus és területi prioritás alapján valósulnak meg, összesen 15 operatív program keretében: gazdaságfejlesztés; közlekedésfejlesztés; társadalmi megújulás; környezeti és energetikai fejlesztés; területfejlesztés; államreform. Dél-alföldi OP Gazdaságfejlesztés OP Dél-dunántúli OP Közlekedés OP Konvergencia célkitűzés Észak-alföldi OP Ágazati operatív programok Társadalmi Infrastruktúra OP Északmagyarországi OP Társadalmi Megújulás OP Regionális operatív programok Közép-dunántúli OP Végrehajtás Operatív Program Elektronikus Közigazgatás OP Nyugat-dunántúli OP Környezet és Energia OP 8 Versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés Középmagyarországi OP Államreform OP

10 REGION Á L I S TÁ MOGATÁ SP OL ITIK A A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK (ROP-OK) KERETÉBEN ALLOKÁLT FORRÁSOK összesen összesen DAOP DDOP ÉAOP ÉMOP KDOP KMOP NYDOP (millió EUR)* (millió EUR)* (millió EUR)* (millió EUR)* (millió EUR)* (millió EUR)* (millió EUR)* DAOP DDOP ÉAOP ÉMOP KDOP KMOP NYDOP (Mrd HUF)** (Mrd HUF)** (Mrd HUF)** (Mrd HUF)** (Mrd HUF)** (Mrd HUF)** (Mrd HUF)** 201, , , , , , ,110 9

11 TÉMATERÜLETEK A regionális operatív programokban hat szakterületen összesen 24 témakörben jelennek meg felhívások. Az alábbiakban ezen területek fő céljai, koncepciói kerülnek bemutatásra. A Közép-magyarországi régió esetében a rendelkezésre álló ERFA fejlesztési források egyetlen operatív programon (OP-on) belül (KMOP) kerülnek megtervezésre és megvalósításra, mely OP tartalmazza az ágazati és regionális prioritásokat. Az operatív programban gazdaságfejlesztés, humáninfrastruktúra- és környezetfejlesztés tématerületeken jelennek meg az ágazati operatív programok (GOP, TIOP és KEOP) ún. tükörkiírásai. Ezen kiírások koncepciói a Középmagyarországi Operatív Program bemutatásánál kerülnek bővebben kifejtésre, az alábbi fejezet a regionális operatív programok tématerületeit, míg a források a teljes tématerület allokált kereteit tartalmazzák. Az alábbiakban kifejtett témakörök a ROP-okban található összes területet bemutatják, azonban régiónként lehet eltérés a megjelenések és az egyes kiírások feltételrendszere tekintetében. A ROP-ok forrásainak megoszlása tématerületek szerint (Mrd Ft) Gazdaságfejlesztés 324,155 Mrd Ft Turizmusfejlesztés 257,085 Mrd Ft Közlekedésfejlesztés 253,142 Mrd Ft Humáninfrastruktúra-fejlesztés 330,46 Mrd Ft Környezetfejlesztés 133,146 Mrd Ft Településfejlesztés 244,342 Mrd Ft GAZDASÁGFEJLESZTÉS A regionális operatív programok gazdaságfejlesztési prioritásának célja a helyi szinten fontos szerepet betöltő vállalatok megerősítése, versenyképességének növelése. A gazdaságfejlesztés a regionális operatív programokban és a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban (GOP-ban) jelenik meg hangsúlyosan. A ROP ok elkészítésekor kiemelt szempont volt, hogy a GOP pal kiegészülve olyan támogatási rendszer jöjjön létre, amely lefedi az összes releváns fejlesztési célt és indokolt támogatási beavatkozást, így eléri a pályázni kívánó szervezeteket mind a hét régióban. A két operatív programcsoport egymástól jól láthatóan lehatárolva, de mégis egymást kiegészítve működik. 10

12 REGION Á L I S TÁ MOGATÁ SP OL ITIK A ROP-GOP lehatárolás ROP-ok GOP Gazdaságfejlesztés: meghirdetett források (Mrd Ft) DA 36,185 Mrd Ft DD 21,21 Mrd Ft ÉA 39,89 Mrd Ft ÉM 38,26 Mrd Ft KD 22,11 Mrd Ft KM 148,33 Mrd Ft NYD 18,17 Mrd Ft Üzleti infrastruktúra fejlesztése Ipari parkok iparterületek inkubátorházak barnamező Az ipari parkok és inkubátorházak fejlesztésének célja, hogy a már jól megközelíthető területek rendelkezzenek a vállalkozók számára vonzó infrastruktúrával is. Alapvetően két különböző vállalkozói kört céloznak meg. Az ipari parkok a már máshol működési tapasztalatot szerzett cégek számára lehetnek vonzóak, míg az inkubátorházak kifejezetten azért jönnek létre, hogy az induló vállalkozások számára biztosítsanak megfelelő környezetet a piacinál kedvezőbb bérleti díjakért. Mindezek mellett fontos szempont, hogy hasznosuljanak olyan területek, amelyek a múltban ipari tevékenység színterei voltak, vagy olyan tevékenységet folytattak rajtuk, amely után mezőgazdasági vagy lakásépítési célokra nem alkalmasak (pl. laktanyák). Éppen ezért az ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak fejlesztése mellett a konstrukció fontos célja, hogy a barnamezős területek is hasznosuljanak. Az intézkedés kiemelt projektek megvalósulását is támogatta. 11

13 Telephelyfejlesztés ipartelepítés A telephelyfejlesztési pályázat elsősorban a termelő szektorban működő KKV-kat célozza meg. E vállalkozások megerősítése fontos alapja a gazdaságnak, és elősegíti az érintett településeken a foglalkoztatás fenntartását, bővítését, és így a népesség megtartását. Az ipartelepítési pályázatok a telephelyfejlesztést egészítik ki. Itt a támogatási összeg magasabb, és az elvárt beruházások is nagyobb volumenűek: a létrejövő projektek pólusként szolgálhatnak 1-1 terület gazdaságfejlesztésében a kialakuló beszállítói hálózat által. Vállalati tanácsadás Az infrastruktúra fejlesztése mellett fontos, hogy a KKV-k működéséhez szükséges szakmai tudást is megerősítsük, ezért került meghirdetésre a KKV-kat célzó vállalati tanácsadás program. Ennek legfontosabb jellemzője, hogy ré giónként pályáztatás útján kiválasztásra kerül egy támogatásközvetítő, amely a KKV-k tanácsadási pályázatainak kezelése mellett közvetlenül is tanácsot ad az ügyfélszolgálatra betérőknek a vállalkozás alapításával és alapvető működési szükségleteivel kapcsolatban. Vállalati együttműködések és klaszterek támogatása A konstrukció kiemelt célja, hogy a régió jövedelemtermelő képességét javítsa. A fejlett gazdaságokban a növekedéshez jelentősen hozzájárulnak a vállalkozói és egyéb kapcsolódó szervezetek által alkotott együttműködések, elsősorban hálózatok és klaszterek formájában. A klaszterek és a hálózatok alakításának ösztönzésével eredményesen javítható a KKV-k versenyképessége, valamint a nemzetközi piacokra való kijutásának feltétele. A konstrukció elősegíti a hazai klaszterek továbbfejlődését, innovációs tevékenységének és nemzetközi piaci jelenlétének növelését. Regionális Tőkebefektetési Alap A program keretében specifikált ágazatokban a versenyképes mikro-, kis- és középvállalkozások tőke formájában jutnak forráshoz. A tőkejuttatás mellett tanácsadási szolgáltatás is elérhető, így ezen eszközök együttes alkalmazása lehetővé teszi a szükséges átalakítások végrehajtását, a külső finanszírozási források újrapozícionálását, adott esetben az egyébként más konstrukció/operatív program/hazai forrás keretében rendelkezésre álló vissza nem térítendő támogatások igénybevételét. 12

14 TURIZMUSFEJLESZTÉS Egyedül a regionális operatív programokban került elkülönítésre pénzügyi forrás a turisztikai ágazat részére, elsősorban azért, mert a turisztikai attrakciók pontszerűen jelennek meg a térben: főként lokális és regionális hatásokkal rendelkeznek, a régiók adottságaihoz, sajátosságaihoz köthetők. Egységes stratégiai cél a turizmusból származó bevételek növelése, a vendégforgalomnak és a látogatószámnak a tartózkodási idő meghosszabbításán és a szezonalitás mérséklésén keresztül történő emelése, valamint az ágazatban foglalkoztatottak számának növelése. A prioritási tengely a régiók természeti, kulturális és épített örökségén alapuló turisztikai attrakciók és szolgáltatások minőségileg magas színvonalú fejlesztésével kívánja a kereslet igényeit kielégíteni. Emellett a magas minőségű (a gyógyturizmus az egészségturizmus része) egészségturisztikai ágak fejlesztésével járul hozzá az ország gazdasági versenyképességének növeléséhez. Támogatja a turisztikai attrakciókhoz illeszkedő szálláshelyek minőségi fejlesztését, szolgáltatási körének bővítését, valamint a régió turisztikai szereplőinek együttműködése és összehangolt marketingtevékenysége alapjait megteremtő helyi és térségi desztinációmenedzsment-szervezetek létrehozását. Turizmusfejlesztés: meghirdetett források (Mrd Ft) DA 32,925 Mrd Ft DD 28,06 Mrd Ft ÉA 49,23 Mrd Ft ÉM 54,2 Mrd Ft KD 28,81 Mrd Ft KM 25,38 Mrd Ft NYD 29,01 Mrd Ft Balaton régió 9,47 Mrd Ft Attrakciófejlesztés A fő cél a kulturális, az épített és a természeti örökségek turisztikai célú hasznosítása, a vonzerők fejlesztése, valamint minden régióban lényeges szempont a kiírások megalkotásánál a komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása. Uniós társfinanszírozás segítségével valósulhatott meg többek között termál- és gyógyfürdők fejlesztése, várak, kastélyok turisztikai célú hasznosítása, múzeumok, régészeti lelőhelyek látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztése, természetvédelmi látogatóközpontok, téma- és kalandparkok kialakítása. Lehetőség nyílt továbbá rendezvények infrastrukturális hátterének, sport- és konferencialétesítmények turisztikai célú fejlesztésére, kisvasutak korszerűsítésére, projekthez kapcsolódó képzések és marketingtevékenység támogatására. 13

15 Az intézkedés kiemelt projektek megvalósítását is támogatja. Ezen fejlesztések célja, hogy olyan attrakciók működjenek a régiókban, amelyek az adott turisztikai desztinációban önállóan is vonzerőt jelentenek a turisták számára. A kiemelt turisztikai projektek támogatásával lehetőség nyílik olyan komplex, a pályázati konstrukcióknál összetettebb, a fenntartható üzemeltetést biztosító elemeket tartalmazó fejlesztések megvalósítására, amelyek a turisztikai kínálatban nemzetközi versenyelőnyt biztosíthatnak az adott régió számára. Szálláshelyfejlesztés A turisztikai attrakciófejlesztéshez szorosan illeszkedve elsősorban magas minőségű szolgáltatásokat nyújtó kereskedelmi szálláshelyek támogatása indokolt európai uniós forrásokból. A tervezett konstrukcióban jelentős hangsúlyt fektettünk a meglévő egységek minőségének és szolgáltatáskínálatának fejlesztésére a kihasználtságuk javítása érdekében. Ebben a konstrukcióban valósítható meg kereskedelmi szálláshelyek konferencia- és kongresszusi infrastruktúrájának fejlesztése. A regionális sajátosságok ebben a pályázatban igen erőteljesen jelennek meg. Ennek alapját a regionális szálláshelykínálatban, illetve azok kihasználtságában, valamint a helyi turisztikai szereplők tőkeerejében lévő különbségek jelentik. Így jelentős eltérések mutatkoznak abban, hogy milyen kategóriájú szálláshely volt jogosult támogatásra, lehetett-e újat építeni vagy csak meglevőt felújítani, illetve hogy mekkora szálláshelyek fejlesztése kap preferenciát. Turisztikai desztináció menedzsment (TDM) A pályázati kiírás célja a jól működő turizmus feltételeként egy régiós, illetve országos szinten is egységes, egymással összehangolt szervezeti rendszer kialakítása. A TDM-szervezet feladatai közé tartozik, hogy koordinálja a térség turisztikai tevékenységeit, biztosítja a térségre jellemző sajátos arculat kialakítását, valamint a public-private-partnership (PPP) jegyében a turisztikai szolgáltatókkal közösen felállít egy hatékony információs rendszert a turizmus élénkítése érdekében. A térségi és kistérségi együttműködések támogatása révén távlati cél egy régiós, illetve országos szinten egységes, összehangolt szervezeti rendszer kialakítása. A TDM-szervezetek kialakítása, fejlesztése a teljes turisztikai ágazat hatékonyabb működését, dinamikus fejlődését biztosítja. A szektor fejlesztése élénkíti a régiók gazdasági teljesítményét, az egyes ágazatokkal való szoros kapcsolata révén pedig további kedvező hatásokat gyakorol a piaci szférára. 14

16 REGION Á L I S TÁ MOGATÁ SP OL ITIK A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A közlekedési fejlesztések kiemelt célja a versenyképességet és a kohéziót egyaránt szolgáló elérhetőség javítása a természeti és települési környezet, valamint a klímavédelem figyelembe vételével. A jó elérhetőség, a hatékonyságot biztosító optimális szerkezetű közlekedési hálózat, a korszerű és biztonságos infrastruktúra és a jó szolgáltatások nélkülözhetetlen feltételei a tartós gazdasági növekedésnek. ROP-KÖZOP-lehatárolás ROP-ok KÖZOP Közlekedésfejlesztés: meghirdetett források (Mrd Ft) DA 42,362 Mrd Ft DD 28,96 Mrd Ft ÉA 44,42 Mrd Ft ÉM 31,83 Mrd Ft KD 21,27 Mrd Ft KM 69,13 Mrd Ft NYD 15,17 Mrd Ft Közösségi közlekedés A ROP-ok tématerületeként megnevezett közúti tömegközlekedés mint közlekedési mód továbbra is magas, európai átlagot meghaladó, azonban csökkenő mértékű kihasználtságot és részarányt mutat hazánkban. A szolgáltatáshoz kapcsolódó infrastrukturális elemek leromlottak, a modern, intelligens irányító és tájékoztató rendszerek hiányosak, ezért a beavatkozás általános célja ezen kiemelkedő részaránycsökkenésnek a megállítása, megfordítása, és a közlekedési mód vonzóságának a helyreállítása, a szolgáltatási színvonal emelése. A közlekedési mód részarányának megőrzése érdekében a ROP-okban lehetőség nyílik a szükséges infrastrukturális munkák elvégzésére, az IKT-eszközök és -rendszerek beszerzésére, kiépítésére, illetve további színvonalat erősítő fejlesztések megvalósítására. 15

17 A Közép-magyarországi Operatív Program forrásából a pályázati felhívásoktól elkülönítve kiemelt projektekként kerültek támogatásra jelentős hatású, a közösségi közlekedés fejlesztésére irányuló beruházások, mint a 10 km hosszúságú rákoskeresztúri buszkorridor kiépítése, a budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer (BUBI) kialakítása, illetve a BKV felszíni járműveinek a forgalomirányítását és utastájékoztatását megvalósítani hivatott FUTÁR-projekt. A beruházások komplexitásuk és jelentős beruházási igényük, összköltségük miatt kerültek kiemelt eljárásrendben támogatásra. 4 és 5 számjegyű állami utak A beavatkozást megalapozó stratégiai dokumentum a Nemzeti Út- és Hídfelújítási Program (NÚP), amelyben kitűzött cél a jelenlegi forgalmi igényeknek megfelelő, értéknövelő útfelújítások megvalósítása. A kizárólagos állami tulajdonra, valamint az építtetői körre tekintettel a konstrukció kiemelt eljárásrendben került meghirdetésre. A támogatás célja a 4 és 5 számjegyű, településeket összekötő vagy bekötő országos mellékúthálózat minőségének fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken élők és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének a javítása, valamint a közlekedés okozta környezeti károk csökkentése. Támogatható tevékenység a 4 és 5 számjegyű kül- és belterületi utak burkolatának és alépítményeinek a felújítása, útburkolatának a szélesítése, korszerűsítése, amelybe beleértendő az útberuházáshoz kapcsolódóan a nyitott és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek szükséges mértékben történő helyreállítása, korszerűsítése, támfal építése, rézsű megtámasztása, mederkorrekció, a nyomvonalas infrastruktúra helyreállítása, korszerűsítése. A felhívás keretein belül a Közép-magyarországi régióban hidak felújítására (Szabadság híd, Margit híd), illetve a Közép-magyarországi és a Dél-dunántúli régiók területén a hiányzó hálózati elemek kiépítése érdekében új összekötő és elkerülő utak megépítésére is lehetőség nyílt. Önkormányzati tulajdonú belterületi utak A beavatkozás a megfelelő minőségű és biztonságos helyi közúthálózat kialakítását célozza meg, melynek eredményeként javul a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, csökken a településen belüli elérési idő, továbbá tehermentesítésre kerülnek a túlzsúfolt, urbanizált központi területek. Kerékpárút-fejlesztés 16 A kerékpáros forgalom jelentősebb növekedése akkor várható, ha ez a közlekedési mód kínálati jellegűvé válik, azaz ha a kerékpáros forgalmat a biztonságos, összefüggő, a kerékpárosok úti céljaival összhangba hozott, folyamatos hálózatot alkotó kerékpárforgalmi létesítmények rendszerbe szervezetten biztosítják. A fenntartható és egészségmegőrző, a hátrányos társadalmi helyzetű csoportok számára egyaránt elérhető, a közlekedési módválasztás szabadságát növelő, környezetbarát, alacsony költségigényű, a motorizációt kiváltó és csökkentő közlekedési mód támogatására ezért folyamatosan lehetőséget kell biztosítani.

18 KÖRNYEZETFEJLESZTÉS A környezeti és energetikai fejlesztési célok elsősorban a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében a Kohéziós Alapból, ERFA kiegészítéssel kerülhetnek megvalósításra, de ezen célok megvalósításához a régiók operatív programjai és a Gazdaságfejlesztési Operatív Program egyes konstrukciói is hozzájárulnak. A ROP-ok elsősorban a környezeti problémák rendszer szintű kezeléséhez, a károk megelőzéséhez és felszámolásához biztosítanak forrást. Környezetfejlesztés: meghirdetett források (Mrd Ft) DA 16,846 Mrd Ft DD 17,08 Mrd Ft ÉA 25,69 Mrd Ft ÉM 20,33 Mrd Ft KD 14,95 Mrd Ft KM 26,55 Mrd Ft NYD 11,7 Mrd Ft 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése A komponens elsődleges célja a Környezet és Energia Operatív Program fejlesztéseit komplementer módon kiegészíteni a kistelepülési szennyvízkezelés megoldásának elősegítése révén. Az érzékeny területen elhelyezkedő településeken, illetve településrészeken, ahol a szakszerű, egyedi szennyvízkezelés nem jöhet szóba, biztosítani kell a települési folyékony hulladék elszállítását (tengelyen történő szállítással) és kezelését, valamint a hasznosítás fejlesztését. A települési folyékony hulladék szennyvíztelepi fogadását ki kell alakítani. A konstrukció célja továbbá, hogy a fejlesztések révén korszerű, környezetvédelmi, valamint gazdaságossági szempontból is indokolható műszaki megoldások és kapacitások valósuljanak meg, valamint a tervezett létesítmények folyamatos szakszerű üzemeltetésének, illetve fenntartásának feltételei hosszútávon biztosítottak legyenek. Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok A konstrukció célja a környezetszennyezés csökkentése a bezárt vagy felhagyott települési szilárdhulladék-lerakók, állati hulladéktemetők (pl. dögtér, dögkút, állati hulladékkezelő üzemi lerakója) és földmedrű folyékonyhulladék-fogadóhelyek rekultivációjával. A felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása és a környezetterhelés csökkentése érdekében összhangban a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelettel térségi szinten rekultiválni kell a környezetet és a lakosságot is folyamatosan veszélyeztető, régi, műszakilag nem megfelelő, bezárt, illetve felhagyott települési szilárdhulladék-lerakókat. 17

19 Települési bel- és külterületi vízrendezés A beavatkozások fő célja az ár- és belvízkár, valamint a helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének biztosítása, a további környezeti káresemények megelőzése. Az intézkedés keretében kiemelt projektek támogatására is lehetőség nyílik. Ezen beavatkozások fő célja a Tisza-völgy árvízi biztonsága növelését szolgáló Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési programjának I. ütemén belül megépülő (hanyitiszasülyi, nagykunsági, illetve cigánd-tiszakarádi) árapasztó tározók által érintett települések környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár- és belvízkár, valamint a helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének biztosítása, és a további környezeti káresemények megelőzése. Az Észak-alföldi és az Észak-magyarországi régióban az intézkedés kiemelt eljárásrendben lett meghirdetve 2009-ben. Vízrendezési feladatok megoldása regionális jelentőségű területeken A konstrukció célja elsődlegesen a természeti és az épített környezet védelme a felszíni vizek okozta károktól, valamint a régiókban található felszíni vizek, vízfolyások és állóvizek jó ökológiai állapotának elérése, meglévő állapotának javítása, rehabilitációja összhangban az EU Víz Keretirányelvével. További jelentős szempont a megfelelő vízkormányzás eredményeként a klímaváltozásra gyakorolt pozitív hatás elérése, valamint a belvízi elöntések és káresemények csökkentése. Az intézkedés a Dél-alföldi, a Nyugat-dunántúli, a Közép-magyarországi és a Közép-dunántúli régiókban kiemelt eljárásrendben lett meghirdetve a as akciótervi időszakban. Földtani veszélyforrás elhárítása (partfalvédelem) A konstrukció célja a Duna mentén és a Balaton partján lévő települések lakosságának, valamint a települések értékeinek, köztulajdonban lévő létesítményeinek (kiépített vonalas infrastruktúra, közintézmények) védelme a sürgős beavatkozást igénylő magaspartfalak stabilizációjával, az omlás- és csúszásveszély kockázatának csökkentésével. Az intézkedés a Közép-dunántúli és a Dél-alföldi régiókban kiemelt eljárásrend keretében került meghirdetésre 2008-ban és 2009-ben. 18

20 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS VÁROSREHABILITÁCIÓ Az Európai Bizottság kezdeményezésére a as periódusban kiemelt hangsúlyt kapott a településfejlesztés, azon belül a fenntartható városi dimenzió kezelése. Az integrált szemlélet a városfejlesztés szempontjából fontos problémákat és érdekeket térben és időben egyidejűleg kezeli a helyi sajátosságok és szükségletek figyelembe vételével. Az integrált városfejlesztési politika megteremti az állam, a régiók, a városok, a polgárok és a gazdasági szereplők közötti konszenzus gyakorlati alapját, lehetővé teszi a polgárok számára, hogy tevékeny szerepet játsszanak közvetlen lakókörnyezetük formálásában. A városfejlesztés és a városrehabilitáció keretében történő beavatkozások a városi szövet fizikai átalakítására irányulnak a városi élet fizikai feltételeinek javítása érdekében, azonban ezen eredmények fenntarthatósága megköveteli az azokhoz szorosan kapcsolódó városi élet társadalmi, közösségi, kulturális körülményeinek alakítását, fejlődését is. A regionális operatív programok keretében a városokban funkcióbővítő és szociális célú integrált városrehabilitációs fejlesztések, míg a kistelepüléseken méretük és közösségszervező erejük függvényében pontszerű beavatkozások valósulhatnak meg. A kiemelt projektcsatorna a megyei jogú városok mint térségi és közigazgatási súlyponttal bíró települések részére nyújt támogatást funkcióbővítő és szociális célú integrált városrehabilitációs projektek megvalósításához. Településfejlesztés: meghirdetett források (Mrd Ft) DA 23,812 Mrd Ft DD 49,2 Mrd Ft ÉA 31,69 Mrd Ft ÉM 39,4 Mrd Ft KD 20,83 Mrd Ft KM 60,67 Mrd Ft NYD 18,74 Mrd Ft Funkcióbővítő célú városrehabilitáció A beavatkozások során komplex városrehabilitációs eszközök alkalmazásával újul meg a fizikai infrastruktúra, valósul meg az akcióterület jellegétől függően funkcióbővítés vagy funkcióerősítés és a fizikai infrastruktúrához kötődő tartalmi fejlesztés. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy mind a helyi és a vonzáskörzetben élő lakosság, mind pedig a befektetők és a turisták számára vonzó szolgáltató városközpontok alakulnak ki, amelyek megfelelő szintű gazdasági, kulturális, közösségi, turisztikai stb. szolgáltatásokat képesek biztosítani úgy, hogy hozzájárulnak a munkahelyek bővüléséhez. A konstrukcióban olyan projektek támogathatóak, amelyekben legalább egy gazdasági célú fejlesztés megvalósul, 19

21 továbbá kiemelt projektek esetében meghatározott mértékben magántőke is bevonásra kerül. Magántőkés befektetésre sor kerülhet a támogatott projekt részeként, amely esetben a vállalkozás támogatást kap, illetve támogatásban nem részesülő magánerős fejlesztésként is, amennyiben az a projekt tevékenységeihez kapcsolódva, időben párhuzamosan valósul meg. Szociális célú városrehabilitáció A városok egyes társadalmi, fizikai és gazdasági szempontból is leszakadó, vagy leszakadással fenyegetett településrészeinek fizikai állapota erősen leromlott, lakosságcsoportjaik társadalmi helyzete, foglalkoztatási színvonala, életkörülményei szegényesek, a településrész városi és közösségi funkciókkal való ellátottsága alacsony szintű, így a városrész nem képes bekapcsolódni a város gazdasági-társadalmi vérkeringésébe. Egyes területeken koncentráltan jelentkezik a munkanélküliség, melyet tovább súlyosbítanak a hátrányos helyzetű csoportok jelenlétéből és a közbiztonság romlásából származó problémák. Kisléptékű településfejlesztés A kisvárosok és nagyobb községek esetében a településkép vonzerejének növelése céljából az egy-egy közterületre, utcára, épületre stb. kiterjedő kisléptékű infrastrukturális beavatkozások elősegítik a településkép javítását, növelik a lakosság elégedettségi szintjét. A konstrukció célja a település életében jelentőséggel bíró központi területek, építészetileg értékes épületek és az azokhoz kapcsolódó közművek megújítása. 20

22 HUMÁNINFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS Humáninfrastruktúra-fejlesztés: meghirdetett források (Mrd Ft) DA 40,77 Mrd Ft DD 38,34 Mrd Ft ÉA 53,94 Mrd Ft ÉM 56,98 Mrd Ft KD 21,8 Mrd Ft KM 92,68 Mrd Ft NYD 25,1 Mrd Ft Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Alap- és járóbeteg-szakellátás támogatása Az egészségügyi rendszer infrastruktúrája területileg kiegyenlítetlen, nagyszámú a rossz állapotú háziorvosi rendelő, a hiányos vagy elavult eszközökkel rendelkező és/vagy leromlott állapotú önálló, illetve funkcionálisan önálló járóbeteg-szakellátó intézmény, mely különösen igaz a hátrányos helyzetű térségekre. A problémák megoldása érdekében szükség van az egészségügyi ellátások kistérségi alapon történő optimalizálására, a leromlott infrastruktúra fejlesztésére, szükséges eszközeinek beszerzésére. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése Az egészségügyi rehabilitáció intézményrendszerének fejlesztése révén az érintett betegek számára a komplex rehabilitációs szemléletű szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetősége jelentősen javul. Ez magában foglalja a betegség vagy baleset következtében kiesett (rész)képességek helyreállítását, a megmaradt képességek megerősítését, az egyén önálló életvitelének segítését. Ennek eredményeként fejlődik a többi ágazattal (mentális, szociális, képzési és foglalkozási rehabilitációt végző szervezetekkel) történő együttműködés, amivel nő az érintett betegek esélye a munkaerőpiacon való megjelenésre, valamint a szociális/családi életben az önállóbb életvitelre. Az intézkedés a Nyugat-dunántúli régióban kiemelt eljárásrendben is meghirdetésre került. Közoktatás Az oktatási-nevelési intézmények infrastrukturális ellátottsága a közoktatás teljes spektrumában hiányos mind az épületállomány, mind az eszközellátottság tekintetében. Az elavult építési technológiával épített épületek megújítása a forráshiánnyal küzdő fenntartók számára sok esetben nem biztosított. Megfelelő feltételrendszer hiányában 21

23 a 21. századi hatékony és minőségi nevelés-oktatás nem biztosítható. A versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges alapkompetenciák és ismeretek elsajátítása, a tanulók kulcskompetenciáinak kialakítása érdekében szükséges a közoktatási intézmények megfelelő eszközökkel való ellátottságának javítása. A Dél-alföldi régióban az intézkedés kiemelt projektek megvalósítását is támogatja. Ezen projektek célja a nemzetiségi oktatást és nevelést felvállaló alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok beruházásainak támogatása, a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása. Szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése A szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal le nem fedett települések, vagy a nem megfelelő infrastrukturális körülmények miatt alacsony hatékonysággal működő alapszolgáltatásokkal rendelkező települések rászoruló lakosságának megfelelő ellátása szükségessé teszi a helyi sajátosságoknak és igényeknek megfelelően kialakított, az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosító rendszerek kialakítását és infrastrukturális fejlesztését. A szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésére a nők munkaerőpiaci (re)integrációjának előfeltételeként nagy szükség van. A szociális nappali intézmények tekintetében a konstrukció elősegíti, hogy a kialakított vagy fejlesztésre kerülő intézmények saját célcsoportjuk rehabilitációját, a munka világába történő (re)integrációját is lehetővé tegyék. A Dél-alföldi és az Észak-alföldi régiókban tapasztalható elvándorlás mértéke, az állampolgárok (különösen a fiatalok) társadalmi részvételének alacsony foka indokolttá teszi a társadalmi befogadást segítő jóléti ellátások biztosítása mellett a társadalmi aktivitás és részvétel fokozását, a helyi közösségek megújulását, illetve a különböző korcsoportok szociális, életviteli és kulturális kompetenciájának fejlesztését szolgáló közösségi terekhez való hozzáférés lehetőségének megteremtését. Akadálymentesítés A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény értelmében a fogyatékos személyek számára biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. Az utólagos akadálymentesítési konstrukciók létjogosultságát indokolja, hogy az önkormányzatok, valamint az önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású intézmények jelentős részében a kiírások megjelenésének idején nem voltak, illetve sok esetben még ma sem biztosítottak a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés feltételei. A fogyatékossággal élők legtöbb esetben csak segítséggel tudják igénybe venni a közszolgáltatásokat (pl. óvodát, iskolát, orvosi ellátást, önkormányzati ügyfélszolgálatot), az önálló ügyintézésre az épületek külső és belső környezetének kialakítása, illetve az ott tapasztalható fizikai és kommunikációs akadályok miatt az esetek nagy részében még jelenleg sincs lehetőségük. 22

24 ELJÁRÁSRENDEK Eljárásrend alatt a pályázati rendszer működtetésével összefüggő valamennyi, vagyis a benyújtott pályázatok feldolgozásával, a döntéshozatallal, a szerződéskötéssel, a finanszírozással, az ellenőrzéssel, valamint a monitoring adatok feldolgozásával kapcsolatos eljárási szabályok összességét értjük. Egyfordulós eljárásrend Egyfordulós eljárásrend esetében az adott projektjavaslatról a szakmai értékelést követően egyszeri alkalommal születik (végleges) döntés, a nyertes projektjavaslatok megítélt támogatása a döntést követően lekötésre kerül az operatív program forrásából. Kétfordulós eljárásrend Kétfordulós eljárás esetén az első fordulóban az előzetes projektjavaslatok kiválasztására kerül sor. Az előzetes projektjavaslat támogatásáról szóló döntés alapján a támogató részéről a megítélt összeg a pályázó részére feltételesen lekötöttnek minősül, azonban nem jelent kötelezettségvállalást a támogatási szerződés megkötésére és a támogatás folyósítására. Az első fordulót követően a nyertes pályázatok alapján a részletes projektjavaslatok kidolgozására kerül sor, melyhez a közreműködő szervezet biztosítja a konzultáció lehetőségét. Támogatási szerződés megkötésére csak az eljárás második fordulójában, a részletes projektjavaslatról született támogató döntés esetén kerülhet sor. Egyfordulós eljárás, ha a projektkiválasztási szempontok nem igényelnek mérlegelést (normatív jellegű támogatás) Amennyiben a projektkiválasztási szempontok nem igénylenek mérlegelést, azok nem kerülnek pontozásra. Tekintettel arra, hogy a projektkiválasztási szempontok objektív módon megítélhetőek, nem kerül sor bíráló bizottság felállítására sem. A pályázati felhívás és útmutatóban meghatározott objektív jellegű jogosultsági szempontoknak való megfelelés esetén a pályázatok befogadásra, és egyúttal a döntéshozó jóváhagyását követően támogatásra kerülnek. 23

25 Kiemelt projektek eljárásrendje A kiemelt projektjavaslatok bírálati eljárása esetében a benyújtott projektjavaslatról az NFÜ előértékelést készít, melynek során vizsgálat alá kerülnek többek között az alábbi szempontok: a) megvalósulása hozzájárul az operatív program társadalmi-gazdasági céljaihoz, és illeszkedik a megfelelő területi vagy ágazati stratégiához; b) egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkezik; c) költséghatékony; d) megfelelően előkészített, így gyors megvalósításának feltételei biztosítottak. Az akciótervben történő nevesítés nem jelenti a támogatás megítélését. A támogatási szerződés megkötésére és a támogatás folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az akciótervi nevesítést követő projektfejlesztés során kialakított részletes projektjavaslatot a bíráló bizottság támogatásra javasolja, és ezt az irányító hatóság (IH) vezetője jóváhagyja. AZ NFÜ MEGJELENTETI A KIEMELT TERVEZÉSI FELHÍVÁST ÉS ÚTMUTATÓT A PROJEKT- GAZDA BENYÚJTJA PROJEKT- JAVASLATÁT A MINISZTÉRIUM- NAK / RFT-NEK / NFÜ-NEK A TÁMOGATÁS- RA JAVASOLT PROJEKTEKET TOVÁBBÍTJÁK AZ NFÜ-NEK A BEFOGADOTT JAVASLATOK ÉRTÉKELÉSE SZAKMAI ZSŰRI KERETÉBEN ELBÍRÁLJÁK A PROJEKTEKET KORMÁNY ÁLTALI NEVESÍTÉS PROJEKT- FEJLESZTÉS 2. KÖRÖS PROJEKT- DOKUMENTÁCIÓ BENYÚJTÁSA BEFOGADOTT PROJEKT ÉRTÉKELÉSE BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI DÖNTÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE LHH-eljárásrend Az eljárásrend lényegében kétfordulós, azzal a különbséggel, hogy az első fordulóban a 33 LHH-kistérség által kidolgozott kistérségi terv jóváhagyásáról, vagy változtatásáról dönt az NFÜ által összehívott zsűri. Ezt követően kerül sor a konkrét projektjavaslatok kidolgozására és a második körben a bíráló bizottság általi végleges döntéshozatalra. Az elbírálás időbeli folyamata tekintetében 24 a) Folyamatos elbírálás: a pályázatok értékelése és a döntéshozatal a beérkezés sorrendjében folyamatos. Ebben az esetben is meghatározásra kerül egy végső benyújtási határidő, azonban ha ezt megelőzően a támogatásra

26 rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az NFÜ a benyújtás lehetőségét legkorábban az erről szóló tájékoztatásnak az NFÜ honlapján történő közzétételét követő 3. nappal felfüggeszti. Értékelésre a felfüggesztés dátuma előtt beérkezett projektjavaslatok kerülnek. b) Egyszakaszos elbírálás: a regionális fejlesztési operatív programok keretében meghirdetésre kerülő pályázati kiírások többségében az elbírálás úgy történik, hogy az adott kiírásra benyújtott, a formai értékelésen megfelelt öszszes pályázatról a szakmai értékelés alapján egy időpontban születik döntés. c) Többszakaszos elbírálás: a pályázatok értékelése és a döntéshozatal a pályázati felhívás és útmutatóban meghatározott benyújtási határidőkhöz igazodik, az egyes benyújtási időtartamokban beérkezett pályázatok támogathatóságáról időtartamonként külön döntéshozatalra kerül sor. A pályázati felhívás és útmutató meghatározhatja, hogy az egyes döntéshozatali időszakokban a kiírásra rendelkezésre álló teljes keret milyen arányban kerülhet lekötésre. INTÉZMÉNYRENDSZER Irányító hatóság: közreműködik az operatív program (OP) kidolgozásában és véglegesítésében, és közreműködő szerepet vállal e dokumentumnak az Európai Bizottsággal történő megtárgyalásában. Az IH részt vesz továbbá a költségvetés tervezésében, valamint közreműködő szervezetek (KSZ-ek) bevonásával irányítja a meghirdetett pályázatok és központi programok végrehajtását. Közreműködő szervezet: a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap kezelése során eljáró szervezet, a Strukturális Alapok esetében az irányító hatóság által átruházott hatáskörben. A regionális operatív programok végrehajtásában részt vevő közreműködő szervezetek: Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség; Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség; Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség; Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség; Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség; Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség; Pro Regio Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség; VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. A Közép-magyarországi Operatív Program ágazati tevékenységében részt vevő közreműködő szervezetek: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ (MAG) Zrt.; Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.; Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet; Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóság; Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Strukturális Alapok Programkezelő Programiroda. 25

27 A Közép-magyarországi Operatív Program ágazati tevékenységében részt vevő forráskezelő szervezet: Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Ellenőrzések Az alábbi folyamatábra az intézményrendszer ellenőrzési rendszerét mutatja be. Európai Számvevőszék Európai Bizottság Ellenőrző hatóság Állami Számvevőszék Igazoló hatóság (Tényfeltáró ellenőrzés) Irányító hatóság Delegált feladatok ellenőrzése Közreműködő szervezet Elsőszintű ellenőrzés Kedvezményezett 26

28 Monitoring bizottságok és regionális monitoring albizottságok Az operatív programok eredményes, hatékony és minőségi végrehajtásának felügyelete céljából a évben monitoring bizottságok felállítására került sor két jogszabály előírásainak megfelelően: a Tanács július 11-i 1083/2006/ EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint a 255/2006 (XII.8.) Kormányrendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről. Az 1083/2006/EK rendelet 63. cikke alapján a as időszakban a hét operatív program tekintetében két monitoring bizottság került fölállításra, az alábbiak szerint: a Közép-magyarországi Operatív Program Monitoring Bizottság a KMOP vonatkozásában; a Konvergencia Regionális Fejlesztési Programok Monitoring Bizottság a hat konvergencia régió OP-jának vonatkozásában. A monitoring bizottságok működésének alapelve a partnerség, összetételük széles társadalmi részvételt tükröz. A partnerség alapelvét követendő a monitoring bizottságok az érintett tárcák, közreműködő szervezetek, szociális partnerek, civil érdekvédelmi és szakmai szervezetek, az esélyegyenlőséget képviselő szervezetek, az önkormányzati érdekszövetségek, a Regionális Fejlesztési Tanács, az Európai Bizottság, az Európai Beruházási Bank és egyéb érintett intézmények részvételével kerültek felállításra. A monitoring bizottságok feladatai közé tartozik többek között a kétéves akciótervek megtárgyalása, a program célkitűzéseinek megvalósítása érdekében tett előmenetel nyomon követése, az eredmények és a program megvalósításával kapcsolatos értékelések áttekintése, valamint döntéshozatal a források esetleges átcsoportosításáról vagy a programok módosításáról. Tekintettel a régiós operatív programok önállóságára, a Konvergencia Regionális Fejlesztési Programok Monitoring Bizottság az operatív programok végrehajtás fejezetének monitoring és értékelés alpontjában foglaltakkal összhangban regionális monitoring albizottságok (RMA-k) felállításáról döntött valamennyi konvergencia régió vonatkozásában. Az albizottságok felállításának alapvető célja, hogy révükön megfelelő módon biztosítva legyen a regionális érdekek és szempontok érvényesítése a monitoring során, a regionálisan érdekelt szervezetek és szereplők bevonása, és így az adott operatív program regionális szintű felügyelete, a megvalósítás és végrehajtás folyamatának ellenőrzése. Az RMA véleményező és javaslattevő hatáskörében a Konvergencia Regionális Fejlesztési Programok Monitoring Bizottság irányításával közreműködik a monitoring bizottság feladatainak végrehajtásában, utóbbival közös felelősséggel tartozik az adott operatív program megvalósításáért. A regionális monitoring albizottság tagsága regionális alapon szerveződik. Tagjai között helyet kapnak a Regionális Fejlesztési Tanács, az irányító hatóság, az operatív program végrehajtásában érintett közreműködő szervezetek, regionális környezetvédelmi, esélyegyenlőségi, gazdasági és társadalmi szervezetek delegáltjai, valamint az Európai Bizottság, illetve az Európai Beruházási Bank vagy az Európai Fejlesztési Bank képviselői. 27

29 ÖSSZEFOGLALÓ EREDMÉNYEK A regionális operatív programok (ROP-ok) pályázati kiírásai keretében 2010 végéig közel 9500 projekt került támogatásra, több mint 1000 milliárd Ft értékben. A projektek feldolgozása, értékelése folyamatosan zajlik, ez idáig a beérkezett közel db pályázat közül több mint db értékelése történt meg. A bíráló bizottságok csaknem db projekt kapcsán tettek döntési javaslatot. A projektek megvalósítása során eddig közel 4000 db projekt részesült előleg alapú, és több mint 4000 projekt számla alapú kifizetésben összességében 424 milliárd Ft értékben. A regionális operatív programok végrehajtásához kapcsolódó fontosabb mutatók KERET KÖTELEZETTSÉG- VÁLLALÁS (Mrd Ft) SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZES KIFIZETÉS * Technikai segítségnyújtás nélkül ** Használt árfolyam: 260 HUF/EUR A regionális operatív programok végrehajtási folyamatának gyorsulása 2010-ben is folytatódott. Ennek köszönhetően 2010 végére a kötelezettségvállalással lekötött források aránya elérte a as teljes keret 60%-át, meghaladva az milliárd Ft-ot. A projektgazdákkal megkötött támogatási szerződésekkel a hét éves keret több mint 50%-át sikerült lefedni. A megvalósult projektek száma növekedésének köszönhetően pedig a regionális operatív programok teljes tervezési időszakára biztosított források 25%-át sikerült eljuttatni a kedvezményezettekhez. 28

30 A regionális operatív programok végrehajtásához kapcsolódó fontosabb mutatók régiónkénti összehasonlítása 300 Szerződés Kifizetés Szerződés Kifizetés Szerződés Kifizetés Szerződés Kifizetés Szerződés Kifizetés Szerződés Kifizetés Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Mrd HUF Szerződés Kifizetés DAOP DDOP ÉAOP ÉMOP KDOP KMOP NYDOP Országos szinten vizsgálva: a kötelezettségvállalások 87%-a mögött áll támogatási szerződés, és a szerződéssel lekötött források 47%-a már kifizetésre került a kedvezményezettek részére. Az egyes operatív programokat összehasonlítva megállapítható, hogy bár mind pozitív, mind pedig negatív irányban vannak esetleges eltérések, amelyek különböző okokra vezethetők vissza, de ez az arány nagyjából minden program esetében megfigyelhető. 29

31 REGION Á L IS TÁ MOGATÁ SP OL ITIK A A regionális operatív programok végrehajtásához kapcsolódó fontosabb indikátorok állása Téma 30 Indikátor Indikátor érték (terv)2 Indikátor érték (tény)3

32 A regionális operatív programok végrehajtásához kapcsolódóan a közötti időszakban már jelentősnek mondható eredmények állapíthatók meg. A legfontosabb indikátorok értékeit megvizsgálva megállapítható, hogy a pénzügyi előrehaladás mellett a fizikai megvalósítás is felgyorsult, aminek köszönhetően számos, jelentős gazdasági és társadalmi hatást generáló változás következett be ezen uniós támogatások révén. Az egyik legfontosabb és leginkább az érdeklődés középpontjában álló indikátor a teremtett munkahelyek száma. A pályázók ezen a téren megkötött támogatási szerződéseikben összesen új munkahely megteremtését vállalták, és ebből 2010 végéig munkahely már ténylegesen létre is jött. Jellegében hasonló típusú indikátor a megtartott munkahelyek száma is, amelyhez kapcsolódóan a projektgazdák munkahely megtartását vállalták eddig. Ebből a fejlesztések révén ténylegesen már munkahely megőrzését sikerült biztosítani. A turizmusfejlesztés terén a gazdasági válság hatásai ellenére szintén sikerült a felhasznált források segítségével számszerűsíthetően is megfelelő eredményeket elérni. A támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága terén a pályázók fős összesített eredményt vállaltak, amiből főt már sikerült is elérni. A turisták által eltöltött vendégéjszakák száma esetében pedig a szerződésekben vállalt db-ból 2010 végéig db-ot sikerült megvalósítani. A közlekedésfejlesztés esetében az eredmények kézzelfoghatóak. A megítélt támogatásoknak köszönhetően december 31-ig 155 km új út épült, km út felújítása valósult meg, és 230 km kerékpárút megépítése vált lehetővé. A településfejlesztési akciók összesen lakosra gyakorolnak majd közvetlen hatást, ebből a megvalósult projektek által fő vált már érintetté. A megvalósult környezetfejlesztési projekteknek köszönhetően a vizsgált időszakban főt sikerült megvédeni az ár-, bel- és csapadékvízkároktól és fő részére lett biztosítva az európai uniós kritériumoknak is megfelelő szennyvízkezelés-elérés. A humáninfrastruktúra-fejlesztések révén számos, a társadalom életminőségét, ellátásának színvonalát növelő eredmény született. Ezen projekteknek köszönhetően között fő számára sikerült biztosítani a fejlesztéssel érintett intézmények minőségi járóbeteg-szakellátását, 773 db új bölcsődei férőhely került kialakításra, tanulót érintő oktatásfejlesztés történt, és 829 db intézményt sikerült akadálymentesíteni, ezáltal biztosítva a fogyatékkal élők esélyegyenlőségét. 31

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG Jelmagyarázat gazdaságfejlesztés városrehabilitáció humán infrastruktúra fejlesztés környezetfejlesztés közlekedésfejlesztés

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TERVEZÉS HETE Tervezés Hete HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) 2013. december 9-12. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Új Magyarország 2007-2013

Új Magyarország 2007-2013 Új Magyarország 2007-2013 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Tab, 2006. november 27. A piaci és a nem piaci szférában részt vevők aránya 2004 11% Közigazgatás és közszolgáltatások Nyugdíjasok 40%

Részletesebben

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten TÁMOP-7.2.1-11/K Technikai segítségnyújtás 1085 Budapest,

Részletesebben

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság Összefoglaló az Új Magyarország Fejlesztési Terv sporthoz közvetetten kapcsolódó fejlesztési lehetőségeiről 2008. március I. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/137-14/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN EU Pályázati Nap a térség gazdasági szereplőinek 2016. február 10. Dunabogdány, Művelődési

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI 3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁKHOZ Nemzeti Fejlesztési Terv I-II. Az uniós támogatások hozzáférésének és felhasználásának alapdokumentuma a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

8. szám 2007. október 4.

8. szám 2007. október 4. Pályázati Hírlevél 8. szám 2007. október 4. DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM DAOP-2007-1.1.1./A IPARI TERÜLETEK, IPARI PARKOK ÉS VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZAK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE Támogatás célja: A

Részletesebben

Észak-Magyarországi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Magyarországi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Magyarországi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése Észak-Magyarországi Operatív Program A prioritás

Részletesebben

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 Készült: a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft által Zalakaros 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK, MÓDSZERTANI

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. szeptember 29. BUDAÖRS KISTÉRSÉG

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. komponenshez Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.1./E A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 2014 2020 Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft 2015.03.31. Pest Megye Integrált Területi Programja 1 2015. április 7. Készítette Pest Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt azonosító:

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 2015. február 19. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 2.2 Finanszírozó operatív program: Érintett földrajzi terület: Az ITP teljes 7 éves forráskerete Bács-Kiskun Megye Integrált

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7.

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014. november 7. Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 10 1.1 A tervezési intézményi háttere... 10 1.2 A tervezési folyamat

Részletesebben

A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok)

A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok) A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok) A/ Az OKM részvétele az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és operatív programjainak

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVEZÉSI FŐOSZTÁLY 2016. JANUÁR 15. Szűkülő

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Debrecen Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Készítette: Euro Régió Ház Kft. INNOVA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO008 Verzió: Oldalszám összesen: TIOP_070702 1566 oldal TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 Vezetői

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez Kódszám: DDOP-2.1.1/E,F-12 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4

Részletesebben

Pályázati lehetőségek önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek számára

Pályázati lehetőségek önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek számára Pályázati lehetőségek, intézmények és civil szervezetek számára Pályázati felhívás címe A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések Tanoda típusú programok TÁMOP-3.3.9.A-12/2

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV.378/2015. Előadó: Vass Csaba Mell.: gazdasági program Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható A megalapozó

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE

BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 készült a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiája és a Balaton Régió Komplex Térségi Programja alapján 2006. június 21. (módosítva:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET 2015. DECEMBER ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Újfehértó Város Önkormányzatának megbízásából

Részletesebben

A Dél-alföldi Operatív Program aktuális és várható pályázati kiírásai. Tapasztó Dénes DARFÜ Nonprofit Kft.

A Dél-alföldi Operatív Program aktuális és várható pályázati kiírásai. Tapasztó Dénes DARFÜ Nonprofit Kft. A Dél-alföldi Operatív Program aktuális és várható pályázati kiírásai Tapasztó Dénes DARFÜ Nonprofit Kft. A Dél-alföldi Operatív Program forrásai Prioritás OP forrás M EUR OP keret Mrd HUF Prioritás aránya

Részletesebben

2010. februári hírek

2010. februári hírek 2010. februári hírek Újra itt a sztárpályázat Újra jönnek a telephelypénzek Kkv-k: a források egyharmadát már kiosztották Ismét elérhetőek a GOP február 20-al felfüggesztett pályázatai Százmilliárd a közép-magyarországi

Részletesebben

Programelemek. Gyógyító Magyarország Egészségipari Program. Zöldgazdaság-fejlesztési Program. Vállalkozásfejlesztési Program

Programelemek. Gyógyító Magyarország Egészségipari Program. Zöldgazdaság-fejlesztési Program. Vállalkozásfejlesztési Program ÚSZT 2011. Programelemek Gyógyító Magyarország Egészségipari Program Zöldgazdaság-fejlesztési Program Vállalkozásfejlesztési Program Tudomány Innováció Program Foglalkoztatási Program Közlekedésfejlesztési

Részletesebben

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis Vitaanyag! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció megújítása B. KONCEPCIÓ VIII - IX - X. fejezetei módosítva 1. változat 2010. február 1. 1 B. KONCEPCIÓ VIII. SWOT analízis A megye társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Előzetes Akcióterületi Terve

Előzetes Akcióterületi Terve Szeged Megyei Jogú Város ELI ipari-innovációs akcióterületének Előzetes Akcióterületi Terve Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott

Részletesebben

Európa 2020. Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról

Európa 2020. Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról Európa 2020 Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról Készítette: Letenyei Katalin Orsolya Seper Vivien Sinkó Lilla Simon Dorottya Siska Enikő Tamándl László Trencsényi Tibor 1 1. Az

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. JÖVŐKÉP...3 1.1. A jövőképet befolyásoló folyamatok...3 1.2. A jövőkép

Részletesebben

NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült akmop-6.2.1/k-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

STABILAN AZ ÉLVONALBAN INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM Komárom-Esztergom megye 2014-2020

STABILAN AZ ÉLVONALBAN INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM Komárom-Esztergom megye 2014-2020 STABILAN AZ ÉLVONALBAN INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM Komárom-Esztergom megye 2014-2020 1 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi

Részletesebben

Projekt kidolgozása Alsópetény érint Alsópetény gyermek élménypark 59 000 53 100 ÉMOP 2 1 2 igen folyamatban. Projekt kidolgozása rekonstrukciója

Projekt kidolgozása Alsópetény érint Alsópetény gyermek élménypark 59 000 53 100 ÉMOP 2 1 2 igen folyamatban. Projekt kidolgozása rekonstrukciója Projektgazda (szervezet) neve MESSEFALVA Alsópetény Projekt Kft. Bánk Község Önkormányzata Becsült teljes Támogatási Vonatkozó Területi Prioritás Intézkedés Konstrukció Projektgazda típusa Település ettség

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA ROGRAMJA 2015 2019 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ...4 II. SZEGED HELYZETE A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓHOZ VISZONYÍTVA...5 II.1. Múlt...5 II.2. Jelen...5 II.2.1.

Részletesebben

RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE

RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE 1 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 3 2 A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS -

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN C. ÁROP- 1.A.3-2014 PROJEKT KERETÉBEN Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása:

1. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása: Intézményrendszeri változások a pályázatkezelés tekintetében A 2007-203 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer szervezeti kereteiről szóló 52/204. (III. 20.) Kormányhatározat,

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Munkaközi példány (1. változat) GYŐR 2014. JANUÁR KÉSZÍTETTÉK Megbízó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 9021 Győr, Városház tér 1. Megbízott:

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 GINOP-ról általánosságban Magyarország -a Budapestet és Pest megyét magába foglalóközép-magyarország Régiót leszámítva - nem éri el az EU átlag

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Székesfehérvár, 2014. május 30. Dokumentum történet Verzió címe Verzió dátuma Nem végleges, továbbfejlesztése tervezett

Részletesebben

FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 2014-2020 - Jász-Nagykun-Szolnok megye területfejlesztési elképzelései - különös tekintettel a Tisza-tavi térségre

FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 2014-2020 - Jász-Nagykun-Szolnok megye területfejlesztési elképzelései - különös tekintettel a Tisza-tavi térségre Tisza-tó Napja rendezvénysorozat - Szakmai konferencia FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 2014-2020 - Jász-Nagykun-Szolnok megye területfejlesztési elképzelései - különös tekintettel a Tisza-tavi térségre Kisköre, 2013.

Részletesebben

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. JÚLIUS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. JÚLIUS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Pályázat címe Pályázat kódszáma Cégméret Támogatás összege Beadási határidő

Részletesebben

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették Miskolci Kistérség Többcélú Társulása Stratégiai és Operatív Program (2007-2013) Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

A Kormány 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 7. szám 427 A Kormány 1006/. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány a) megállapítja

Részletesebben

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Gönc Város

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására FELHÍVÁS Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A Felhívás kódszáma: VEKOP-4.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

Klaszterfejlesztési politika

Klaszterfejlesztési politika A klasztermenedzsment európai gyakorlata (Pécs, 2010) Klaszterfejlesztési politika Somosi Éva Pólus Programiroda Tartalom 1. Klaszterek és klaszter programok a Pólus Program kidolgozása előtt 2. Pólus

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. 413/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Tárgy: A 2007-2013-as programozási időszak végrehajtási

Részletesebben

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Integrált

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció RÁCKEVE VÁROS Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása című

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

Melléklet: Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási anyag

Melléklet: Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási anyag E L ŐTERJ E SZT É S Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási munkaanyag véleményezésére A Somogy Megyei Önkormányzat elkészítette Somogy

Részletesebben

Körmendy Gál Új Magyarország Pont Térségi együttműködések támogatása

Körmendy Gál Új Magyarország Pont Térségi együttműködések támogatása Körmendy Gál Új Magyarország Pont Térségi együttműködések támogatása Tartalom A térségi együttműködés helye a támogatásokban Közösen pályázható források az Operatív Programokból Közösen pályázható források

Részletesebben

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája KD-ITS Konzorcium KPRF Ex Ante LLTK MAPI PESTTERV Trenecon COWI Város Teampannon 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Részletesebben

Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások

Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Magyar Államkincstár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megye Integrált Területi Programjának

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21 OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS (1. SZÁMÚ MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT) (v.06.) 2013. június 5. Tartalomjegyzék 1. Jövőkép és átfogó célok... 3 1.1. Zala megye

Részletesebben

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve KMOP Települési területek megújítása Készítette HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám KMOP_Városfejl_V_4 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát adó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft.

SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

7. FEJEZET Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), az operatív programok, pályázati lehetőségek

7. FEJEZET Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), az operatív programok, pályázati lehetőségek 7. FEJEZET Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), az operatív programok, pályázati lehetőségek Ebben a fejezetben az Olvasó megismerkedhet az Új Magyarországi Fejlesztési Terv célrendszerével, az

Részletesebben

5.3.3. III. intézkedéscsoport: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása

5.3.3. III. intézkedéscsoport: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása 5.3.3. III. intézkedéscsoport: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása 5.3.3.1. A vidéki gazdaság diverzifikálására irányuló intézkedések 5.3.3.1.1. A nem mezőgazdasági tevékenységgé

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG REGIONÁLIS POLITIKÁJÁNAK FŐBB JELLEMZŐI 2007-2013. Prof. Dr. Sarudi Csaba Kaposvári Egyetem

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG REGIONÁLIS POLITIKÁJÁNAK FŐBB JELLEMZŐI 2007-2013. Prof. Dr. Sarudi Csaba Kaposvári Egyetem AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG REGIONÁLIS POLITIKÁJÁNAK FŐBB JELLEMZŐI 2007-2013 Prof. Dr. Sarudi Csaba Kaposvári Egyetem AZ EU REGIONÁLIS POLITIKAI CÉLJAI, 2007-2013 (1) 1. Konvergencia célkitűzés: a

Részletesebben

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TAMÁSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Pályázati hírek vállalkozások számára

Pályázati hírek vállalkozások számára Tisztelt Olvasó! Ön rendszeresen megjelenő hírlevelünk 2009. évi 8. számát olvassa. Hírlevelünkbe az elmúlt hetek fontosabb információit gyűjtöttük össze a pályázatokról és a pályázókat érintő egyéb, legfrissebb

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA II. JAVASLATTEVŐ FÁZIS Kecskemét 2013 Tartalom 1. A MEGYE JÖVŐKÉPE... 3 2. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK ALAPELVEI... 6 3. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. és II. priorítás

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. és II. priorítás Gazdaságfejleszti Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. II. priorítás Prioritás A prioritás egyedi célkitűzei A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedek

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 1085. Budapest, Kőfaragó u.9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61 E-mail: pestterv@pestterv.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezése Iktatószám:

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió fejlesztési programja

A Közép-dunántúli régió fejlesztési programja A Közép-dunántúli régió fejlesztési programja Pál Béla Elnök Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Székesfehérvár, 2008. szeptember 25. A Közép-dunántúli régió számokban Ország Régió % Megjegyzés

Részletesebben

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2009. június 8. ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2009. június 9. ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21.

Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21. Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21. A Gazdasági Program készítés céljainak rövid bemutatása A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Az Önkormányzati hírlevelek összes előző számai megtalálhatóak és letölthetőek itt: www.oot.ro Önkormányzati hírlevél menüpont

Az Önkormányzati hírlevelek összes előző számai megtalálhatóak és letölthetőek itt: www.oot.ro Önkormányzati hírlevél menüpont www.rmdsz.ro II. évfolyam 85. szám www.oot.ro 2014. október 15. TARTALOM: 1. Jogszabályfigyelő 2. Európai Uniós finanszírozások tájékoztató --------------------------------------------------------- Az

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Egyeztetési dokum entáció: 2015. május 26. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Készült a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának megbízásából 2015. május C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

2011-2013. Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4.

2011-2013. Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4. Észak-Alföldi Regionális Innovációs Stratégia 2011-2013 Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4. telefon:52/880-250 e-mail:

Részletesebben

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Megalapozó vizsgálat Helyzetértékelés Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis-

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben