Tartalom: I. A regionális fejlesztést célzó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom: I. A regionális fejlesztést célzó"

Átírás

1 Tartalom: oldal: I. A regionális fejlesztést célzó Európai Uniós támogatásokról...1 II os programok...2 III. Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés Magyarországon IV. A 2007 és 2013 közti időszakban várható pályázati lehetőségek...15 I. A regionális fejlesztést célzó Európai Uniós támogatásokról A között Magyarországon érvényben lévő Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés Operatív Programja (ROP) által kitűzött átfogó cél a magyarországi régiók kiegyensúlyozott területi fejlődésének biztosítása. Ez egy olyan fejlesztéspolitikai irányt határoz meg, melyben a különböző társadalmi-gazdasági adottságú térségek eltérő, sajátos fejlődési pályáikon, de egymással összhangban fejlődnek, miközben mérséklődnek a területi különbségek. Ez jelenti egyrészt a meghatározó centrumok, térségközpontok gazdasági fejlesztését, másrészt a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek, illetve a többségében hátrányos helyzetűek által lakott településrészek fejlesztését. A fejlesztések az alábbi három irányban valósulhatnak meg a program szerint: 1. Természeti, kulturális értékekben gazdag, elmaradott térségek belső erőforrásainak fejlesztése. 2. Vonzó települési környezet kialakítása és a gazdasági potenciál fejlesztése, tekintettel a hátrányos helyzetű kistérségekre 3. A helyi szereplők alkalmazkodóképességének és együttműködésének erősítése. A ROP-ban között 107,17 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre. A októberi adatok szerint a források 109%-a, azaz 117,21 milliárd forint már lekötésre került, 104%, azaz 111,83 milliárd forint folyósítására pedig már szerződés aláírásával is kötelezettséget vállaltak. A 100% fölötti arány azért fordulhat elő, mert az előre tervezett költségekhez képest a tényleges megvalósuláshoz kisebb összeg vált szükségessé egyes projektek esetén, így az előre lekötött keretek maradványösszegei visszakerültek a programot iránytó szervezethez, a ROP Irányító Hatósághoz. (Az adatok az EMIR-ből származnak.) októberig összesen 2300 ROP pályázat érkezett be, amelyek közül 555 volt sikeres, ennyi esetben született meg a támogatási döntés. Az 555 nyertes pályázat összesen 107,37 milliárd forint támogatást nyert el. 506 esetben már a szerződéskötés is megtörtént, a leszerződött pályázatok 101,99 milliárd forint forrást kötnek le. A szerződött pályázatok közül 270, azaz közel 50% önkormányzat által beadott projekt, ami a lekötött keretösszeg 62%-át teszi ki. A nyertes ROP pályázatok közül 134 már teljesen megvalósult, és a projektek átadásra kerültek. Ezek támogatási összértéke 29,01 milliárd forint. A ROP keretében 13 központi projekt indult, amelyek támogatási összértéke 10,1 milliárd forint. A regionális operatív program támogatott projektjeinek felzárkóztató hatását bizonyítja, hogy a fejlesztések nyomán 1557 új munkahely jön létre, valamint 4612 esetben a munkahelyek megtartásával járt a beruházás. Támogatás megvonására eddig mindössze egy esetben került sor. A program sajátossága, hogy a legtöbb fejlesztéshez minimális önerő szükséges, ám vannak célterületek, ahol a támogatás mértéke eléri a 100%-ot. Az önerő biztosítására önkormány- 1/16 oldal

2 zatok esetében az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium kiegészítő támogatást biztosít. A támogatások mindegyike vissza nem térítendő forrás. Viszszatérítésre csak a projekt szabálytalan vagy hiányos megvalósulása esetén kerül sor, azonban fontos tudni, hogy az elnyert támogatást utólag, a számlák benyújtását követően kapják meg a projektgazdák. Ettől a ténytől függetlenül lehetőség van előleg igénylésére is, egyszeri alkalommal, legfeljebb 25%-os mértékben. A projektek megvalósítása során minden esetben a pályázatban jelzett paraméterek szerint kell haladni, bármilyen kis eltérés a szerződés módosításával járhat. A ROP nem fedi le egy-egy régió teljes fejlesztési szükségleteit, hanem olyan fejlesztésekre koncentrál, melyek végrehajtása elsősorban a régió területi sajátosságaihoz illeszkedve, az eltérő földrajzi, gazdasági, kulturális adottságokból kiindulva szolgálják a helyi, regionális érdekeket, és a helyi, kistérségi szereplők részvételével valósulnak meg. A támogatások lehívását egyrészt pályázati rendszerben, másrészt ún. központi programok keretében lehet megtenni. A program pályázatai 2004 februárjában kerültek kiírásra, és néhányuk olyannyira népszerű lett, hogy a 3 évre tervezett, regionális felosztású keretek már 2004 végére kimerültek. A központi programok nagy értékű, illetve országos jelentőségű fejlesztéseket tartalmaznak. A kedvezményezettek nem közvetlenül a vállalkozások, önkormányzatok, szervezetek vagy magánszemélyek, hanem olyan intézmények, amelyek segítik a gazdasági, humánerőforrás-, infrastrukturális, ill. regionális fejlesztések megvalósítását, pl. vállalkozói központok, kamarák, fejlesztési ügynökségek, képzési intézetek, munkaügyi központok, egyetemek, állami szervek. A programok hatással vannak a tanácsadási szolgáltatások fejlesztésére, a foglalkoztatás növelésére, a különböző szintű szakképzési és továbbképzési tevékenység segítésére, a közigazgatás korszerűsítésére, az egészségügy és a közlekedés javítására, valamint a természetvédelemre. A pályázatok megjelenését, elbírálását, a szerződéskötést és a kifizetést jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ROP Irányító Hatósága, a Regionális Fejlesztési Ügynökségek, illetve a VÁTI területi irodái végzik. II os programok Noha az Európai Unióban minden egyes pénzügyi ciklus 7 évre szól, Magyarország 2004-es csatlakozásával csupán ezen időszak utolsó 3 évében juthat hozzá teljes jogú tagként fejlesztési forrásokhoz. A Regionális-fejlesztési Operatív Program a 3 évre vonatkozóan 3 ún. prioritáson, azaz célterületen keresztül ad lehetőséget a régiók fejlődését segítő források lehívására. 1. Prioritás: A turisztikai potenciál erősítése a régiókban A prioritáson belül nem kizárólag szállodák szolgáltatásaihoz lehet forrást igényelni, hanem pl. nemzeti parkok, múzeumok látogatóbarát szolgáltatásainak bevezetését, fejlesztését is meg lehet valósítani. Két pályázati kiírás jelent meg 2004-ben, közülük a Turisztikai vonzerők fejlesztése c ben és ban már nem jelent meg, a keretek a meghirdetést követően hamarosan kimerültek Intézkedés: Turisztikai vonzerők fejlesztése - pályázat Támogatás célja: Nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai attrakciók, termékek fejlesztése, amelyek az or- 2/16 oldal

3 szág sajátos kulturális örökségeire és természeti értékeire építenek; Az idegenforgalmi vonzerők regionális koncentráltságának csökkentése; Támogatható tevékenységek: 1. komponens: Nemzeti parkok és más védett természeti területek turisztikai látogatottságához szükséges fejlesztések ösztönzése; 2. komponens: Jelentős idegenforgalmi potenciállal rendelkező világörökségi helyszínek és történelmi városközpontok fejlesztése; 3. komponens: Kastélyok és várak turisztikai funkciókkal való fejlesztése; 4. komponens: Múzeumok látogatóbarát fejlesztése; 5. komponens: Aktív turizmushoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés; Pályázhatnak: Helyi önkormányzatok és intézményeik, kivéve a fővárosi önkormányzat és kerületi önkormányzatok; Helyi önkormányzati társulások, kivéve a fővárosi és kerületi önkormányzatok; Közhasznú tevékenységet folytató, nem profitorientált gazdasági társaságok, amelyekben a közszféra többségi tulajdonnal bír, Központi költségvetési szervek és intézményeik; nonprofit szervezetek; A minimális saját erő mértéke: 2,5-5 % E pályázat keretein belül valósul meg például a Szob és Nagybörzsöny közötti kisvasút teljes, turisztikai célú helyreállításának első üteme, melyre Szob Város Önkormányzata 15,4 millió forintot nyert el. A projekt keretein belül a Duna-Ipoly Nemzeti Park börzsönyi belső területei látogathatóságához szükséges, Szobot Nagybörzsönnyel összekötő kisvasutat részlegesen felújítják. Ezen belül a Szob- Márianosztra közti 6,7 kilométeres, ún. alsó szakaszt teljesen felújítják; mozdonyokat és személykocsikat vásárolnak, ezzel a kisvasutat újra a forgalomba tudják helyezni, és turisztikailag is újra hasznosítható lesz. A fejlesztések révén a Nemzeti Park értékeit így kényelmesen, egyben kulturáltan járhatják be az ide látogatók, valamint a mozgáskorlátozottak is megismerhetik a Nemzeti Park szépségeit. A kisvasút rekonstrukciója továbbá szolgálja a természeti és ipari/kulturális örökség megóvását, valamint a térség vonzerejének növelésén keresztül hozzájárul annak fejlődéséhez és lakói életminőségének javulásához Intézkedés: Turisztikai fogadóképesség javítása - pályázat A ROP "Turisztikai Fogadóképesség Javítása" című pályázat célja a kereskedelmi szálláshelyek színvonalának és szolgáltatásainak javítása, új szálláshelyek létesítése a vonzerők közelében, valamint a szálláshelyek környezetbarát üzemeltetésének elősegítése, a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szolgáltatások bővítése, munkahelyteremtés. Támogatható tevékenységek: 1. Komponens: Meglévő kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése és új férőhelyek teremtése Meglévő szálláshelyek kapacitásnövelése és minőségének fejlesztése (az 1-3 csillagos szállodákat, panziókat, kempingeket, turistaházakat érinti), a szállásokon kínált szolgáltatások bővítése; Ide tartozik a szállodai szobák számának növelése és a szálláshelyekhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges infrastrukturális beruházások (például szabadidő- vagy konferencialétesítmények, kerékpárkölcsönzés). Új szálláshelyek kiépítése azokon a helyeken, ahol az ágyszám nem elégíti ki a helyi turisztikai igényeket (kizárólag a 2-4 csillagos szállodákat, panziókat, kempingeket, turistaházakat, ifjúsági szállókat és üdülőházakat érinti). 3/16 oldal

4 A fejletlenebb régiókban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl) a támogatás mértéke 40%, a műemléképületekben végrehajtott fejlesztési projektek minden régióban további 10% támogatásban részesülnek. Kizárólag olyan pályázatok támogathatók, amelyek az akadálymentesítésről gondoskodnak (a projektet megelőzően az akadálymentesítés már megtörtént, vagy a projekt keretében megoldásra kerül), valamint a környezet-, táj-, természet- és kulturális örökségvédelmi előírásoknak megfelelnek. 2. Komponens: A turisztikai vonzerők termékké fejlesztéséhez szükséges a vonzerőkhöz kapcsolódó szolgáltatás-kínálat választékának és minőségének fejlesztése. Infrastruktúra-fejlesztés, szolgáltató létesítmények és egységek fejlesztése a vitorlás-, illetve (ahol az adott jogszabályok engedélyezik) motorcsónak-kikötőkben, továbbá a turisztikai célokra alkalmas nemzeti parki vagy egyéb természetvédelmi területek esetén a védett természeti területek és értékek védelmét nem veszélyeztető csónakkikötőkben, a kikötők férőhelyének megfelelően; a magas színvonalú, komplex hajózási szolgáltatásokat kínáló kikötő-hálózatok megteremtése érdekében. A Balaton, Duna, Fertő-tó, Tisza, Tisza-tó és Velencei-tó területein történő beruházások előnyt élveznek. A kerékpáros turizmushoz szükséges kerékpáros szolgáltatások létesítése; A lovasturizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése már működő lovasturisztikai létesítmények esetében. Pályázhatnak: Gazdasági társaságok nonprofit szervezetek (közhasznú társaságok, egyesületek, alapítványok, valamint egyéb jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezetek) Egyéni vállalkozók Helyi önkormányzatok és intézményeik (kivéve a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatok, amennyiben a projekt Budapest területén belül valósul meg) szálláshely-fejlesztésre nem pályázhatnak. Nonprofit szervezetek (közhasznú társaságok, egyesületek, alapítványok, valamint egyéb jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezetek) szálláshely-fejlesztésre nem pályázhatnak A kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek által létrehozott partneri együttműködés A szükséges saját erő mértéke: % E támogatást nyerte el a Körös-Maros Vidékfejlesztési és Ökogazdálkodási Alapítvány projektje is, melynek tárgya a gyulavári Wenckheim-Almássy kastély megmentése és turisztikai célú fejlesztése. A támogatás keretében Gyula gyulavári településrészén egy látogatóközpontot alakítanak ki a 18. szban épült kastélyban és annak parkjában. A tervek szerint az épület homlokzatát az eredeti állapotoknak megfelelően, a parkot korhűen építik újjá. Ezt követően a kastély alapvetően 3 funkciót fog betölteni. Egyrészt állandó kiállítások színhelyéül fog szolgálni, például Nemzetiségi kiállítás, Ökogazdálkodás a dél-alföldi régióban, Dél-alföldi kortárs képzőművészetek kiállítás, Helytörténet kastélytörténet stb. Másodsorban Gyula gyulavári környezetében számos ökoturisztikai lehetőség van. Ennek központi kiinduló helye a kastély lesz, ahonnan állandó programokat biztosítanak az odalátogatóknak, például erdei iskola, látogatás a biofarmokon, vadmegfigyelés, lovasturizmus stb. A kastély épülete a felújítást követően alkalmassá válik konferenciák, találkozók, koncertek megrendezésére, mindemellett otthont ad különféle alkotó- 4/16 oldal

5 táborok számára is. Egyházi rendezvények, komolyzenei koncertek, házasságkötések helyszínéül a kastély hatszögletű kápolnáját újítják fel, mely szintén páratlan építészeti értékeket képvisel. 2. Prioritás: Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése Települések útjainak, épületeinek, iskoláinak, óvodáinak felújítása, valamint a tömegközlekedéssel összefüggő fejlesztések valósíthatóak meg ezen célterületen keresztül Intézkedés: Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása pályázat A támogatás célja, támogatható tevékenységek: Négy- és ötszámjegyű utak, valamint az ezekkel azonos funkciójú önkormányzati bekötő- és öszszekötő utak felújítása a fejletlenebb régiókban és a hátrányos helyzetű kistérségekben; A települések (különösen a zsáktelepülések) megközelíthetőségét javító, hiányzó útszakaszok kiépítése; Ipari területekhez vezető utak építése és felújítása; Turisztikai vonzerőkhöz vezető utak építése, felújítása, szélesítése és burkolatának megerősítése, melyek a "Turisztikai vonzerők fejlesztése" intézkedés által támogatott projektekhez kapcsolódnak; Pályázhatnak: Helyi önkormányzatok, intézményeik és társulásaik; Központi költségvetési szervek és intézményeik; Nem profitorientált, közhasznú társaságok; A szükséges saját erő mértéke: 10 százalék. Mezőkovácsháza is sikerrel pályázott e kiírásra, hiszen a ROP keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás felhasználásával került felújításra a Békés megye déli részén fekvő, 4434-es jelű út Mezőkovácsháza és Mezőhegyes közötti szakasza. A területen élők főként mezőgazdasággal foglalkoznak, ezért nagy jelentősége volt a 11,4 kilométeres útszakasz felújításának. A munkák során burkolatcserével erősítették meg a pályaszerkezetet, ami komfortosabbá, biztonságosabbá teszi a közlekedést és áruszállítást, valamint javítja a Mezőhegyesen és Mezőkovácsházán lévő munkahelyek elérhetőségét. A magyar és külföldi turisták is egyszerűbben juthatnak el Mezőhegyesre, hogy megtekintsék a Hildéremmel kitüntetett település egyedülálló látnivalóit, építészeti emlékeit és rendszeresen megtartott rendezvényeit (növénytermesztési szakkiállítás, ménes-versenyek stb.). Így Dél-Békésben is továbbfejlődhet az idegenforgalom, ami az életszínvonal javulásához és a gazdaság élénküléséhez vezet Intézkedés: Helyi tömegközlekedés infrastruktúrájának fejlesztése - pályázat A támogatás célja: A helyi tömegközlekedési szolgáltatások minőségének és infrastrukturális feltételeinek javítása. Támogatható tevékenységek: A települések és településrészek kapcsolatát biztosító tömegközlekedési infrastruktúra és a korszerű tömegközlekedést kiszolgáló létesítmények kiépítése - a kapcsolódó forgalomtechnikai berendezésekkel, szükséges kiegészítő beruházásokkal együtt: az intermodális kapcsolatrendszer fejlesztése (P+R rendszerek (kivéve a vasúti csomópontokhoz kapcsolódó), az átszállások optimalizálása érdekében csomópontok fejlesztése), a tömegközlekedés előnyben részesítése forgalomtechnikai eszközök fejlesztésével (buszsávok, 5/16 oldal

6 buszöblök, megállóhelyek, forgalomirányítási rendszerek fejlesztése), helyi és távolsági autóbusz-pályaudvarok, végállomások fejlesztése, felújítása, átépítése utasforgalmi szempontok szerint, utasforgalmi szolgáltatások (kivéve a vasúti csomópontokhoz kapcsolódókat) színvonalának javítása, informatikai, térinformatikai eszközök fejlesztése, tekintettel az intermodalitásra (pl. utastájékoztatás, forgalomirányító központok fejlesztése, kialakítása, elektronikus jegy- és bérletrendszer kialakítása), villamos- és trolibuszhálózat rekonstrukciója és műszaki infrastrukturális fejlesztése, mozgáskorlátozottak tömegközlekedésének elősegítését biztosító tevékenységek fejlesztése, megvalósíthatósági tanulmány készítése a későbbi fejlesztések megalapozásához (pl. integrált tömegközlekedési rendszerek). Pályázhatnak: Helyi önkormányzatok, azok intézményei és társulásaik, Közhasznú társaságok, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, Közhasznú tevékenységet folytató, nem profitorientált gazdasági társaságok, melyekben a közszféra többségi tulajdonnal bír, Tömegközlekedési feladatok ellátására jogosult gazdálkodó szervezetek. A zirci autóbusz-terminál áthelyezése, új személyforgalmi logisztikai központ kialakítása is e támogatás keretein belül valósul meg, melyre mindösszesen 180 millió Ft támogatást nyert el Zirc Város Önkormányzata. A 2007 novemberére tervezett átadás után jelentősen javul a helyi és a helyközi tömegközlekedés minősége és az infrastrukturális feltételek. A jelenleg a városközpontban, kedvezőtlen körülmények között működő, kis kapacitású autóbusz-pályaudvart a város széli vasútállomás mellé helyezik át, így olyan a vasúti és közúti közlekedést egyesítő csomópont alakul ki, amely jelentősen segíti a mai kor követelményeinek megfelelő gyorsabb, kényelmesebb tömegközlekedés megszervezését. A beruházók a projekt keretében az új buszpályaudvar kialakítása mellett személyautó- és buszparkolót is létesítenek, korszerű utastájékoztató rendszert telepítenek, valamint kapcsolódó csomópontokat és közműveket építenek ki. A tervezők különös figyelmet fordítottak az akadálymentesítésre, ezért a buszpályaudvaron a gyalogátkelőhelyek szegélyei süllyesztettek lesznek, a személygépkocsi-parkolónál pedig a mozgáskorlátozottak részére fenntartanak egy felfestéssel és táblával jelzett szélső kocsi-állást Intézkedés: Városi területek rehabilitációja pályázat A támogatás célja: A helyi önkormányzatok innovatív település-rehabilitációs akcióinak ösztönzése, olyan városrehabilitációs akciók megvalósításán keresztül, amelyek célja új gazdasági, közösségi és szociális funkciók megjelenésének támogatása és a meglévő funkciók megerősítése romló állapotú, többségében hátrányos helyzetű csoportok által lakott városi területeken, a terület megújítása és a társadalmi kohézió erősítése céljából. Leromlott városi területek megújítása és olyan vonzó városi környezet kialakítása, mely ösztönzi a további magánberuházásokat, illetve barnamezős területek vegyes hasznosítása funkcióváltásuk és a települési struktúrába való integrációjuk előmozdítása, valamint a zöldmezős beruházások területigényének csökkentése. Innovatív város-rehabilitációs gyakorlatok elterjesztésének ösztönzése szerte az országban. Támogatható tevékenységek: ingatlan-, azaz föld-, telek- és épületvásárlás. 6/16 oldal

7 Komplex terület-előkészítési munkák A szennyezett területek kármentesítése Közterületek kialakítása és felújítása Épületek (helyiségek) felújítása, fenntartható és környezetbarát módon. A történelmi és kulturális örökség megőrzése és fejlesztése A közbiztonság javítását és bűnmegelőzést szolgáló tevékenységek Kulturális, szabadidő- és sportlétesítmények kialakítása kivételes esetekben, amennyiben nyilvánvaló e tevékenységek hozzájárulása a fenntartható munkahelyek létesítéséhez és a társadalmi kohézió erősítéséhez. akadálymentesítés a településfejlesztési akcióterületen. A pályázatban helyi önkormányzatok és konzorciumaik vehetnek részt. A pályázóknak 10 százalék önrésszel kell rendelkezniük. Egy nyertes projekt: Ózd: új városrész születik című pályázatával nyert vissza nem térítendő támogatást Ózd Város Önkormányzata a ROP keretében. A rehabilitációs program akcióterületét az Október 23-a tér, a Petőfi tér, a József Attila, Alkotmány, Váci Mihály és Gyár utcák, valamint a 48 jelű főút egyes területei alkotják. A ROP által támogatott projekt a fejlesztések első ütemét jelenti. A városrész felújításának előkészítése a lakosság és a vállalkozások bevonásával történt: a pályázó az elképzelést vállalkozói fórumon, illetve lakossági kérdőíves felméréssel pontosította. A volt kaszinó épületének felújítását és akadálymentesítését követően egy többfunkciós rendezvényházat és felsőoktatási távoktatási módszertani központot hoznak létre a beruházók. Az épület melletti és előtti leromlott állapotú területek felújításával, újraburkolásával, zöldfelületek kialakításával és útfelújításokkal szépítik a városképet, javítják a gyalogos- és gépjárműforgalom feltételeit. Mindez a projekt átfogó céljának megvalósítását, azaz a vonzó települési környezet kialakítását és az oktatási-kulturális szerepkör erősítését célozza meg. A pályázó partnerein keresztül különböző képzések megvalósítását tervezi, és felsőfokú oktatást tesz hozzáférhetővé a településen. Az elnyert összeg: Ft 2.3.Intézkedés: Óvodai és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése pályázat A támogatás célja az óvodai és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztésén keresztül az oktatás minőségében meglévő különbségek csökkentése a hátrányos helyzetű kistérségekben, különös tekintettel azokra a településekre, amelyeken magas a hátrányos helyzetű csoportok és a roma lakosság aránya. Támogatható tevékenységek: Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztésén keresztül az épületek átfogó felújítása, korszerűsítése, valamint szabadidős programok, foglalkozások lehetőségét biztosító épületek, terek építése, megújítása, az intézmények udvarának felújítása. a nevelés-oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése, a sajátos nevelési igényű gyerekek, diákok képzését biztosító speciális eszközök és berendezések beszerzése. informatikai berendezések, eszközök (hardver, szoftver) beszerzése csak iskolák esetében; az intézmények akadálymentesítése azért, hogy a létesítményekhez a speciális nevelési igényű tanulók is hozzáférjenek. Az intézkedés keretében kizárólag azon projektek jogosultak támogatásra, amelyek hátrányos helyzetű 7/16 oldal

8 kistérségben valósulnak meg, vagy olyan általános iskolák vagy óvodák fejlesztését célozzák, amelyekben a gyerekek több mint 50%-a részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. Pályázhatnak: Óvodák; Alapfokú nevelési-oktatási intézmények; A fenti intézmények fenntartói (pl.: önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben meghatározott alapítók, fenntartók); A fenti intézmények partneri együttműködései; A szükséges saját erő mértéke: 5% A Kitaibel Pál Általános és Zeneiskola akadálymentesítésre és a tornatermi szárny emeleti szintjén tantermek kialakítására kapott támogatást a pályázat keretében. A fejlesztés során nemcsak a mozgáskorlátozottak, hanem a látás- és halláskárosultak részére is akadálymentesített lesz az épület, a folyosókat is ennek megfelelően alakítják át. Az épület magasabb szintjeinek elérését az épület utcafronti homlokzatához csatlakozó felvonó segíti majd. Ennek működtetése a kezelőgomb optimális elhelyezése miatt nem okoz majd gondot a mozgássérült tanulók számára. A tornatermi szárny fölé felhúzott emeletráépítésben négy tanterem és egy vizesblokk kap helyet. A felújított szint akadálymentes megközelítéséhez függőfolyosót alakítanak ki. A fejlesztések eredményeként a gyerekeket és az iskola dolgozóit egy, a 21. század igényeinek minden téren megfelelő iskolaépület fogadja majd, ahol az optimális környezet mind a tanítás, mind pedig a tanulás szempontjából ösztönzőleg hat. Az elnyert támogatás összege: Ft 3. Prioritás: A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése Az oktatással, szakképzéssel és foglalkoztatással összefüggő beruházások tartoznak e prioritás pályázataihoz. A ROP központi programjai a célterülethez tartozó fejlesztéseket támogatják. 3.1.Intézkedés: A helyi közigazgatás és a civil szervezetek kapacitásépítése központi program Az intézkedés alapvetően kettős célt kíván megvalósítani: A helyi közigazgatás és a területfejlesztés intézményi rendszerének kapacitásépítése, különös tekintettel a Strukturális Alapok fogadásához szükséges ismeretekre; A helyi közigazgatás és a civil szervezetek közötti együttműködés erősítése; és mindezek egyik eredményeként a regionális egyenlőtlenségek csökkentése. A 3.1-es intézkedés három komponenst tartalmaz, ezek a következők: 1. A helyi közigazgatás korszerűsítése és kapacitásépítése képzési programok, tanácsadás és infrastrukturális fejlesztések révén: A továbbképzések megvalósításához szükséges továbbképzési programok kidolgozása, valamint a már meglévők továbbfejlesztése a képzési szükségleteknek megfelelően A továbbképzések megvalósításához az oktatók szakmai és felnőttoktatás-módszertani felkészítése Olyan képzési programok megvalósítása, melyek hozzásegítik a helyi területi közigazgatási szerveket a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból érkező források sikeres lehívásához és felhasználásához elősegítik a közigazgatás korszerűsítését 8/16 oldal

9 segítik az ágazati jogharmonizációhoz kapcsolódó feladatok ellátását Tanulmányok készítése a közigazgatás korszerűsítése érdekében. A programot a Magyar Közigazgatási Intézet koordinálja. 2. A területfejlesztésben érintett intézmények, valamint a civil szereplők kapacitásépítése Akkreditált felnőttképzési szervezetek által szervezett képzéseken a célcsoport részvételének támogatása az alábbi témákban: A Strukturális Alapok, valamint a Kohéziós Alap forrásainak felhasználását célzó projektek tervezéséhez, végrehajtásához kapcsolódó ismeretek fejlesztése stratégiai tervezés; fenntartható fejlődés; esélyegyenlőség; általános menedzsment; közigazgatás, közszféra működése; európai uniós ismeretek; közszolgáltatások átvállalásához szükséges ismeretek; projekt-előkészítés, -fejlesztés, -megvalósítás; pénzügyi menedzsment; források rendelkezésre állásának biztosítása; diverzitás és anti-diszkrimináció; területfejlesztés, regionális fejlesztés; Célcsoportok: Kisebbségi önkormányzatok választott képviselői Kistérségi ügynökségek alkalmazottai Kistérségi menedzserek Falugazdászok (ha nem köztisztviselők) Vidékfejlesztési menedzserek (ha nem köztisztviselők) Kistérségi megbízottak Megyei Területfejlesztési Ügynökségek munkatársai Regionális Fejlesztési Ügynökségek munkatársai Civil szervezetek által delegált szakemberek, munkatársak, különös tekintettel a regionális fejlesztésben érintett, valamint a horizontális témákhoz kötődő tevékenységet ellátó civil szervezetekre (alapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok) Önkormányzatok választott testületeinek tagjai Önkormányzati intézmények vezető beosztású alkalmazottai Terület- és településfejlesztéssel foglalkozó önkormányzati tulajdonú közhasznú társaságok alkalmazottai Kereskedelmi és Iparkamarák alkalmazottai Vállalkozásfejlesztési alapítványok munkatársai A programban való részvételhez a képzéseket lebonyolító szervezeteknek képzési listára kell bejelentkezniük. A programot a VÁTI Kht. koordinálja. 3. Regionális és kistérségi szintű együttműködések ösztönzése Partnerség-építő és kommunikációs tréningek lebonyolítása; Kistérségi és regionális szintű együttműködésipartnerségi hálózatok kiépítését célzó képzések, workshopok szervezése; Regionális és kistérségi szintű, minta-jellegű együttműködési modellek kialakítását célzó képzések lebonyolítása; Széleskörű partnerségre épülő, integrált projektek kialakítására irányuló képzési programok lebonyolítása Kedvezményezettek köre: Regionális Fejlesztési Ügynökségek Balaton Integrációs Kht. 9/16 oldal

10 A TIPP - Tudástranszfer Innovatív Projektekhez, Partnerséghez - regionális kapacitásfejlesztés és hálózatépítés a Dél-Dunántúlon című program e központi program részeként valósul meg. A projekt átfogó célkitűzése a régiós humán potenciál versenyképesebbé tétele, a megújulásra képes helyi társadalom megteremtése, hogy ezzel is hozzájáruljon a régió versenyképességének, forrásabszorpciós kapacitásának fejlesztéséhez a folyamatosan megújuló európai térségben. A TIPP projekt további célja a helyi szereplők regionális identitásának megerősítése, hogy ezzel is hozzájáruljon a kialakulóban lévő régiótudathoz. A TIPP projekt konkrét célja a regionális és kistérségi szervezetek kapacitásfejlesztése partnerség-építő, kommunikációs tréningek, valamint együttműködési-partnerségi hálózatok, együttműködési modell kialakítását célzó képzésekkel, workshopokkal Intézkedés: A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása pályázat A támogatás célja a foglalkoztatást elősegítő helyi fejlesztések összehangolása és helyi foglalkoztatási stratégiák kialakítása. Támogatható tevékenységek: Helyi/kistérségi/megyei/regionális foglalkoztatási stratégiák kialakítása, foglalkoztatási megállapodások létrehozása a helyi/kistérségi/ megyei/regionális gazdaságfejlesztési és nemzeti szintű foglalkoztatáspolitikai stratégiai tervekhez illeszkedve, valamint a helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzését és összehangolását célzó helyi/kistérségi/megyei/regionális szintű együttműködési hálózatok kialakítása, működési feltételeinek megteremtése: figyelemfelkeltés a minél szélesebb körű partnerség megteremtésére a helyi foglalkoztatási stratégiák megalapozására szolgáló tanulmányok készítése, szemináriumok, workshopok, konferenciák, szakmai és közösségi fórumok szervezése a projekt megvalósítását segítő képzéseken való részvétel, pl. partnerség-építés, külföldi és/vagy belföldi tanulmányút stb. a projektben részt vevők közötti folyamatos információcsere honlap kialakítása a projekt megvalósítása során folyamatos tájékoztatás és kommunikáció a szélesebb nyilvánosság felé országos és nemzetközi, hasonló projektekhez kapcsolódó tapasztalatcsere helyi foglalkoztatási stratégiák, foglalkoztatási megállapodások elkészítése, szervezeti és működési szabályzat, valamint költségvetés kidolgozása a foglalkoztatási megállapodásokkal, és a foglalkoztatási stratégiával összhangban konkrét projektjavaslatok kidolgozása a projekt eredményeinek terjesztését célzó kiadványok készítése, szakmai és közösségi fórumok, rendezvények szervezése a regionális és nemzeti szintű foglalkoztatáspolitikai stratégiai dokumentumok számára ajánlások megfogalmazása a projekt tapasztalatainak figyelembevételével. Pályázhatnak: Önkormányzatok Önkormányzati társulások Alapítványok Közalapítványok Közhasznú társaságok Egyesületek Társadalmi szervezetek és azok szövetsége Megyei Munkaügyi Központok Kereskedelmi és Iparkamarák 10/16 oldal

11 Munkaadói és munkavállalói szervezetek Regionális Munkaerő-fejlesztő és Képző Központok A támogatás mértéke (%): 100 E pályázat keretein belül valósul meg például A romák foglalkoztatottságát bővítő - helyi hálózat kialakításán és működtetésén alapuló - integrált stratégia kidolgozása Jász-Nagykun-Szolnok megyében című projekt, melyre mintegy 45 millió forintos támogatást kapott a Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség. A projekt elsődleges célja, hogy létrejöjjön a romák foglalkoztatását segítő, megyei szintű stratégia. A projekt széles társadalmi támogatottságot élvez az Oktatási és Továbbképzési Központ Alapítvány és a JNSZ Megyei Munkaügyi Központ részéről. Közreműködő partner a JNSZ Megyei CÉSZ, támogató szervezete a megye településeinek Cigány Kisebbségi Önkormányzatai és három olyan település (Tiszaroff, Tiszabura, Tiszabő), melynek területén a roma lakosság aránya meghaladja az országos átlagot. Ez az összefogás megteremtheti annak lehetőségét, hogy a romákkal kapcsolatos problémák megoldására magasabb szintű, rendszerszemléletű stratégia keretében kerüljön sor, egyedi módszerek alkalmazásával. A projekttől az várják, hogy növekedjen a romák képzettsége, emelkedjen foglalkoztatásuk színvonala, a beépített ösztönzőkön keresztül pedig vonzóbbá váljon számukra a munkavállalás. Mindez magával hozhatja a roma lakosság egészségi állapotának javulását is, és megteremtheti a környezettudatos viselkedésre nevelés alapjait Intézkedés: nonprofit foglalkoztatási projektek megvalósítása a szociális gazdaságban pályázat A támogatás célja az aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítése új munkahelyek teremtésével a szociális gazdaságban. Támogatható tevékenységek: A foglalkoztatás új formáinak fejlesztése a harmadik szektorban komplex, több elemű, a célcsoportok szükségleteinek megfelelő, közösségi célú foglalkoztatási projektek megvalósítása által: Oktatás, szak- és betanító képzés, ismeretfelújítás; Tanácsadási tevékenység; Olyan kiegészítő szolgáltatások biztosítása - beleértve az eltartott családtagokat is -, amelyek a kedvezményezett munkában való bennmaradását segítik; A foglalkoztatási program számára szükséges infrastrukturális háttér megteremtése, eszközök, berendezések beszerzése; A program sikeres megvalósításához szükséges szolgáltatások igénybevétele pl. az alábbi területeken: a foglalkoztatási projekt során előállított termékekhez kapcsolódó marketingtevékenység szakmai és menedzsment-tanácsadás Pályázhatnak: Alapítványok; Közalapítványok; Közhasznú társaságok; Egyesületek; Társadalmi szervezetek és azok szövetsége; Egyházak és azok jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége; A támogatás mértéke (%): Intézkedés: A helyi foglalkoztatási kezdeményezések hosszú távú fenntarthatóságához szükséges szakmai kapacitások kiépítése 11/16 oldal

12 és megerősítése központi program A támogatás célja a foglalkoztatást elősegítő helyi fejlesztések összehangolása, helyi foglalkoztatási stratégiák kialakítása: A helyi foglalkoztatási projektek irányítását végző szakemberek, projektgazdák képzése; A helyi foglalkoztatási projektek számára szakmai segítséget nyújtó szakemberek továbbképzése; Szakmai és menedzsment-tanácsadás a helyi foglalkoztatási projektek sikeres megvalósításának elősegítése érdekében; Minőségfejlesztési, -irányítási rendszerek bevezetését elősegítő tanácsadói-képzési szolgáltatások nyújtása a szociális gazdaságban tevékenykedő civil szervezetek számára; Legjobb tapasztalatok (best practice) elterjesztése, tájékoztatás és publicitás biztosítása kiadványok készítése és rendezvények szervezése által. A központi programot az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány koordinálja. 3.3.Intézkedés: Felsőoktatási intézmények és helyi szereplők együttműködésének erősítése - pályázat A támogatás célja a munka világa és a felsőoktatási intézmények közötti kapcsolatok erősítése a magasan képzett fiatal diplomásoknak a régiókban való megtartása érdekében. A helyi gazdasági szervezetek, köz- és civil szféra bevonásával történő képzési programok (távoktatás, tanfolyam, továbbképzés stb.) lebonyolítása (a tananyag-fejlesztést is beleértve) a hallgatók számára személyes kompetenciáik, szakmai tudásuk, menedzsmentkészségük növelése érdekében, a helyi szereplők igényeinek megfelelően. A képzési programok megvalósulhatnak idegen nyelven is. A felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek és a helyi szereplők (vállalkozások, helyi önkormányzatok, civil szervezetek stb.) partnerségére építő társadalomtudományi és gazdasági témájú kutatási projektek, melyek a regionális szereplők igényein alapulnak, és főiskolás/egyetemi hallgatók, illetve doktori képzésben részt vevő diákok részvételével valósulnak meg. A felsőoktatási intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése az intézmények és a munka világa közötti kapcsolat erősítése érdekében. A hallgatók munkaerő-piaci beilleszkedését elősegítő szolgáltatások, a felsőoktatási intézmények, vállalkozások, kutatóintézetek, helyi önkormányzatok és civil szervezetek közötti együttműködési modellek (pl. a hallgatók munkaerő-piaci beilleszkedését elősegítő szolgáltatásokat biztosító központok) kialakításán keresztül A felsőoktatási intézmények által nyújtott szolgáltatások hatékonyságának növelése a szolgáltatások koordinációja révén (pl. az intézmény egyes szakértőit és egységeit hálózatba szervező és működtető központi koordinációs iroda felállítása). Fiatal diplomások vállalkozásainak beindításához szükséges képzés, tanácsadás a felsőoktatási intézmény bázisán. A kedvezményezettek köre: felsőoktatási intézmények; diákszervezetek, hallgatói szervezetek; alapítványok, közalapítványok, egyesületek és egyéb nonprofit szervezetek; A pályázónak nem szükséges önrésszel rendelkeznie. Egy nyertes projekt: A ROP keretében Ft támogatást nyert el a Nyugat-Magyarországi Egyetem más nyugat-dunántúli felsőoktatási intézményekkel és a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával partnerségben gyakornoki hálózat felállítására a régióban. 12/16 oldal

13 A projekt célja, hogy a régió felsőoktatási intézményei olyan közös szolgáltatást alakíthassanak ki, amely a munkaadói szféra és a felsőoktatás közötti kapcsolatok fejlődését segíti. Sor kerül egy hallgatói preferenciákon és munkaadói igényfelmérésen alapuló adatbázis összeállítására, amely segíti a hallgatókat abban, hogy gyakorlati helyet, illetve a diploma megszerzése után álláslehetőséget találjanak. A projekt során kiépül egy szakmai gyakorlati rendszer, ami a régió felsőoktatási intézményeinek többhónapos szakmai gyakorlatra kötelezett hallgatóit segíti a megfelelő gyakorlati helyek megtalálásában. Nagyon fontos elem a kapcsolódó hatékony kommunikációs tevékenység, hogy a gyakorlati rendszer és az adatbázis előnyeit és elérhetőségét megismerjék az érintettek mind hallgatói, mind munkaadói oldalon. A projekt illeszkedik a Nyugat-Dunántúli Régió Területfejlesztési Programjában megfogalmazott célkitűzésekhez és a régió "Hazatérés" programjához, hiszen azonos a fő cél: a fiatal, diplomás szakemberek régióban tartása. 3.4.Intézkedés: Régió-specifikus szakmai képzések támogatása központi program A régiók gazdasági versenyképességének növeléséhez a piaci igényeknek megfelelő szakismeretekkel rendelkező munkaerő szükséges. A hatékony működéshez elengedhetetlen, naprakész szakmai ismeretek, különösen a gyakorlati ismeretek hiánya akadályozza a vállalkozások fejlődését és versenyképességük növelését. Az alkalmazottak szakmai ismereteinek fejlesztése, továbbképzése a régió gazdasági fejlődése szempontjából fontos ágazatokban jelentősen növelheti az adott szektor vállalatainak és ezáltal az egész régió gazdaságának versenyképességét. A korszerű ismereteket nyújtó képzési programok támogatása ezért különösen fontos a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) körében. Minden régióban bizonyos ágazatokra és szakmákra a munkaerő és szakismeret eltérő mértékű hiánya jellemző, ezért az intézkedés megvalósítása ennek érdekében minden régióban az adott régió fejlesztési stratégiája alapján meghatározott kulcsfontosságú ágazatokra fókuszál, és a hiányszakmákról és szakképzettségi hiányosságokról rendelkezésre álló adatokon alapul. A program célja: Megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező munkaerő biztosítása a regionálisan meghatározott, szakemberhiánnyal küzdő, kulcsfontosságú ágazatokban, valamint hiányszakmákban A turisztikai vállalkozások sikeres működésének elősegítése humán kapacitásaik fejlesztésével A program első szakaszában, az 1. komponens keretében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), mint végső kedvezményezett és egyben megvalósító a regionális munkaerő-piaci kereslet és kínálat közötti összhang erősítése érdekében folyamatosan elemzi a regionális munkaerő-piaci kereslet és a képzési kínálat alakulását, valamint azonosítja és kidolgozza a hiányzó képzési programokat. A gazdálkodó szervezetek képzési igényének azonosítása alapján jön létre a régiós képzési témalista, mely az első szakaszban végzett felmérések, elemzések alapján félévente kerül frissítésre az aktuális munkaerő-piaci igények szerint. A regionális munkaerő-piaci elemzésekre építve a második szakaszban, a 2. komponens keretében, melynek felelőse végső kedvezményezettként a VÁTI Kht., kialakításra kerül a képzési lista, amelyre felhívás keretében képzőintézmények jelentkezhetnek képzési programjaikkal, a régiós képzési témalista alapján. Az elvárásoknak megfelelő képzési programokból képzési lista kerül kialakításra. 13/16 oldal

14 Ezt követően a harmadik szakaszban a konkrét képzési programokat tartalmazó képzési lista kínálatából választhatnak az érdeklődők, és adhatják be jelentkezésüket képzési költségeik megtérítésére a Váti Kht.-hoz. Az intézkedések keretösszegei (kiemelve a pályázatok) Intézkedés neve 1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése 1.2. Turisztikai fogadóképesség javítása 2.1. Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása Helyi tömegközlekedés infrastruktúrájának fejlesztése 2.2 Városi területek rehabilitációja 2.3. Az óvodai és az alapfokú oktatási nevelési intézmények infrastruktúrájának fejlesztése 3.1. A helyi közigazgatás és a civil szervezetek kapacitásépítése Foglalkoztatást elősegítő tevékenységek helyi koordinációjának elősegítése os keret (Ft, hazai társfinanszírozással együtt) Nyertes projektek száma Nonprofit foglalkoztatási projektek megvalósítása a szociális gazdaságban A helyi foglalkoztatási kezdeményezések hosszú távú fenntarthatóságához szükséges szakmai kapacitások kiépítése és megerősítése 3.3. Felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők együttműködésének erősítése 3.4. Régió-specifikus szakmai képzések támogatása Összesen Forrás: EMIR. Lekérdezés ideje: október III. Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés Magyarországon Az INTERREG együttműködés egy az Európai Unió négy közösségi kezdeményezése közül, amelyek az Unió fejlesztési céljainak közvetlen megvalósítására törekszenek. Az INTERREG kezdeményezéseit - szemben a regionális és egyéb strukturális programokkal - az Európai Bizottság javasolja a tagállamoknak, mint az egész európai térség fejlesztése és kohéziója szempontjából alapvetően fontos együttműködési területeket. Az Európai Unió a pénzkeretet, valamint a kezdeményezések átfogó céljait és prioritásait határozza meg. Ez alapján az érintett EU-s tagállamok (a szomszédos nem EU-s tagállamok támogatásával) közös, részletes javasla- 14/16 oldal

15 tot nyújtanak be az Európai Bizottsághoz a programok megvalósítására. Magyarország összesen 8 INTERREG- (IIIA, B, C) programban vesz részt között, és több mint 17 milliárd forint (68,6 millió euró) összegű forrást fordíthat a határon átnyúló együttműködést támogató programokra európai és a hazai forrásokból. Az INTERREG-kezdeményezés három alapvető - és egymástól elsősorban az együttműködési területében különböző - formája: 1. Határ menti együttműködés: INTERREG IIIA Részt vevő területek: két (egyes esetekben három) ország határ menti megyéi (NUTS III szint) Átfogó célok: határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok fejlesztése A támogatás fő területei: KKV-együttműködés, helyi gazdaságfejlesztési kapcsolatok, város- és vidékfejlesztés, humánerőforrás-fejlesztés (K+F, kultúra, egészségügy, oktatás), környezetvédelem, megújuló energia, közlekedési, információs és vízügyi együttműködés, jogi és közigazgatási együttműködés stb. (beruházások és kisebb részben tanulmányok stb.) 2. Transznacionális együttműködés: INTERREG IIIB Részt vevő területek: Európát 13 makro-térségre osztották. Magyarország (teljes területével) a Közép-Európát és a Balkánt magába foglaló térségben vesz részt az együttműködésben (CADSES program). Átfogó célok: országok feletti, transznacionális együttműködés az európai térség területi integrációjának elősegítésére A támogatás fő területei: transznacionális fejlesztési stratégiák közös kidolgozása, hatékony és fenntartható európai közlekedési hálózat kialakítása, az információs társadalomhoz való kapcsolódás elősegítése, környezetvédelmi együttműködés, a kulturális és természeti erőforrások védelme, különös tekintettel a vízgazdálkodásra stb. (főleg tanulmányok, koncepciók, tervek, szoftverek stb., továbbá kisebb infrastrukturális beruházások) 3. INTERREGionális együttműködés: INTER- REG IIIC Részt vevő területek: az ország egész területéről vehetnek részt szervezetek a programban, partnereik pedig Európa teljes területéről származhatnak Átfogó célok: a regionális fejlesztés és kohézió stratégiájának és eszközeinek fejlesztése Európa teljes területét felölelő együttműködésen keresztül Magyarországot irányító hatósági feladatokkal bízták meg a Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Programban és a Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia Montenegró Határ menti Együttműködési Programban. Az Irányító Hatóság szerepét az Országos Területfejlesztési Hivatal látja el. Ezekben a programokban a VÁTI Kht. a programok Közös Technikai Titkárságaként működik. A projektek sikeres kidolgozásában, az információ terjesztésében, a partnerszervezetek keresésében és a projektek megvalósításának követésében a VÁTI Kht. regionális képviseletei közreműködnek. IV. A 2007 és 2013 közti időszakban várható pályázati lehetőségek A os időszak pályázati lehetőségei után nem szűnnek meg az Európai Uniós támogatások. Az elkövetkezendő pénzügyi ciklusban már mind a hét évben van lehetősége országunknak a fejlesztési forrásokat lehívni. A jelenlegi támogatási szakaszhoz képest több, pozitív irányú változás fog bekövetkezni. A részletes fejlesztési irányokat az Új Magyarország Fejlesztési Terv tartalmazza. 15/16 oldal

16 2007. január 1-jétől 7 éven keresztül folyamatosan kerülnek kihirdetésre a pályázatok, így az ezt megelőző hónapok nagyon fontosak a felkészülés szempontjából. Röviden összefoglaljuk a fontos tudnivalókat: A jelenlegi 5 Operatív Program (agrár- és vidékfejlesztés, gazdasági versenyképesség, humánerőforrás-fejlesztés, környezetvédelem- és infrastruktúrafejlesztés, valamint regionális fejlesztés) helyett 15 operatív program várható, melyből 7 regionális (minden régiónak külön OP-ja lesz) és 8 ágazati. A jelenlegi, összesen mintegy 675 milliárd forinttal szemben között mintegy 8000 milliárd forintnyi fejlesztési keretösszeg felett rendelkezhetünk. Minden régiónak önálló akciótervet kell készítenie a fejlesztéseket illetően, így a régió sajátosságait figyelembe véve tervezik a pályázati kiírásokat. Ennek megfelelően mind a 7 régió külön költségvetéssel rendelkezik a regionális fejlesztéseket tekintve: Régió Tervezett keretösszeg (millió Ft, a nemzeti társfinanszírozással együtt)* Nyugat-Dunántúl ,6 Közép-Dunántúl ,3 Dél-Dunántúl ,3 Dél- Alföld ,5 Észak- Alföld ,9 Észak-Magyarország ,8 Közép-Magyarország ,5 Forrás: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Új Magyarország Fejlesztési Terv A régiók természetesen az ágazati OP-kból is hívnak le támogatást, melyek a területek abszorpciós képességét növelik. A korábban a ROP-ban szereplő szakképzési típusú támogatások azonban csak az országos hatáskörű ágazati operatív programokban jelennek meg. Továbbra is lesznek turisztikai, településfejlesztési és közlekedésfejlesztési programok, és megjelennek a helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztési támogatások. Az egészségüggyel, rekreációval és sporttal öszszefüggő speciális fejlesztések egyes régiókban elérhetővé válnak. Az ún. INTERREG-programok beépülnek az Új Magyarország Fejlesztési Tervbe, azaz egy külön operatív programon keresztül válnak elérhetővé. Fontos tudni, hogy az operatív programok és az akciótervek kidolgozása jelenleg is zajlik, így a 2007-ben megjelenő pályázatok még nincsenek teljes mértékig kidolgozva. Emiatt a regionális keretösszegek elosztása és a célterületek kis mértékben változhatnak az itt feltüntetettekhez képest. 16/16 oldal

Észak-Magyarországi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Magyarországi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Magyarországi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése Észak-Magyarországi Operatív Program A prioritás

Részletesebben

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI 3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁKHOZ Nemzeti Fejlesztési Terv I-II. Az uniós támogatások hozzáférésének és felhasználásának alapdokumentuma a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

2010. februári hírek

2010. februári hírek 2010. februári hírek Újra itt a sztárpályázat Újra jönnek a telephelypénzek Kkv-k: a források egyharmadát már kiosztották Ismét elérhetőek a GOP február 20-al felfüggesztett pályázatai Százmilliárd a közép-magyarországi

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TERVEZÉS HETE Tervezés Hete HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) 2013. december 9-12. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten TÁMOP-7.2.1-11/K Technikai segítségnyújtás 1085 Budapest,

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez Kódszám: DDOP-2.1.1/E,F-12 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja Operatív program megnevezése Tematikus célkitűzés Indikatív forrás-allokáció (%) 1.

Részletesebben

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették Miskolci Kistérség Többcélú Társulása Stratégiai és Operatív Program (2007-2013) Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati választások óta eltelt időszak történéseiről, képviselőtestület

Részletesebben

Fejlesztések Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében az Észak-Alföldi Operatív Program keretében, 2007-2013

Fejlesztések Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében az Észak-Alföldi Operatív Program keretében, 2007-2013 Fejlesztések Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében az Észak-Alföldi Operatív Program keretében, 2007-2013 Nyíregyháza, 2013. december 12. Dr. habil. Mező Ferenc ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Tanszékvezető

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai

GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai Kovács Gergő Péter kistérségi referens Gödöllő Város Polgármesteri Hivatal Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1515/2006. MELLÉKLETEK: DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok

Részletesebben

5.3.3. III. intézkedéscsoport: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása

5.3.3. III. intézkedéscsoport: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása 5.3.3. III. intézkedéscsoport: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása 5.3.3.1. A vidéki gazdaság diverzifikálására irányuló intézkedések 5.3.3.1.1. A nem mezőgazdasági tevékenységgé

Részletesebben

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2 0 1 6 VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: 1 Tartalom 1.JÖVŐKÉP... 3 1.1. Vonyarcvashegy

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15 FELHÍVÁS A lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést és közbiztonság fejlesztését célzó komplex projektek megvalósítására leromlott városi területeken A felhívás címe: Leromlott városi területek

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió fejlesztési programja

A Közép-dunántúli régió fejlesztési programja A Közép-dunántúli régió fejlesztési programja Pál Béla Elnök Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Székesfehérvár, 2008. szeptember 25. A Közép-dunántúli régió számokban Ország Régió % Megjegyzés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. (Megyeháza földszint 1, Képviselői Iroda) Javasolt

Részletesebben

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1. FELHÍVÁS a városi barnamezős területek megújítására A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére

Részletesebben

Az Önkormányzati hírlevelek összes előző számai megtalálhatóak és letölthetőek itt: www.oot.ro Önkormányzati hírlevél menüpont

Az Önkormányzati hírlevelek összes előző számai megtalálhatóak és letölthetőek itt: www.oot.ro Önkormányzati hírlevél menüpont www.rmdsz.ro II. évfolyam 85. szám www.oot.ro 2014. október 15. TARTALOM: 1. Jogszabályfigyelő 2. Európai Uniós finanszírozások tájékoztató --------------------------------------------------------- Az

Részletesebben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben TDM 7. Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben Stratégiai működés megalapozása Dr. Piskóti István Intézetigazgató, ME Marketing Intézet A tervezés terepe Milyen turisztikai termékfejlesztés célszerű

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020. szekszárdi öh. melléklete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 1 BEVEZETÉS A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

A ROP 3.1.2. és 3.4.2. program tapasztalatai az IH szemszögéből. Mosonyi Balázs főigazgató, ROP IH

A ROP 3.1.2. és 3.4.2. program tapasztalatai az IH szemszögéből. Mosonyi Balázs főigazgató, ROP IH A ROP 3.1.2. és 3.4.2. program tapasztalatai az IH szemszögéből Mosonyi Balázs főigazgató, ROP IH A I. NFT - ROP célrendszere Átfogó cél A régiók belsőerőforrásainak fenntartható hasznosítása és hozzájárulás

Részletesebben

TISZAKÉCSKE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT KÉSZÜLT

TISZAKÉCSKE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT KÉSZÜLT TISZAKÉCSKE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT KÉSZÜLT A 314/2012. (XI. 8.) KORM. RENDELET 2. MELLÉKLETE TARTALMI KÖVETELMÉNYEI SZERINT Megbízó: Tiszakécske Város Önkormányzata

Részletesebben

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG Jelmagyarázat gazdaságfejlesztés városrehabilitáció humán infrastruktúra fejlesztés környezetfejlesztés közlekedésfejlesztés

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2008. március Közreműködő szakértő:

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS részére. IV. kötet OPERATÍV PROGRAM

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS részére. IV. kötet OPERATÍV PROGRAM KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS részére Fejlesztési Program IV. kötet OPERATÍV PROGRAM A Társulás önkormányzataival együttműködve készítette: HAZAI TÉRSÉGFEJLESZTŐ RT. DUNA-TISZA RF. RT. 2005. IV.

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016.

Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016. Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016. Tartalomjegyzék 1. A programok célja... 3 2. A pályázók köre... 3 3. A pályázatok keretében elnyerhető támogatás... 3 4. A pályázatok részletes ismertetése...

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91. -a szerint az önkormányzat gazdasági programját az alakuló ülést követő 6 hónapon belül felülvizsgálja

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

Technológia és foglalkoztatás. GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató -

Technológia és foglalkoztatás. GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - Technológia és foglalkoztatás GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak: - kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, A pályázati

Részletesebben

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 TARTALOMJEGYZÉK REGIONÁLIS TÁMOGATÁSPOLITIKA 5 Kohéziós politika7 A regionális operatív programok

Részletesebben

Diósd Város Önkormányzatának gazdasági ( fejlesztési ) programja vitaanyag

Diósd Város Önkormányzatának gazdasági ( fejlesztési ) programja vitaanyag Diósd Város Önkormányzatának gazdasági ( fejlesztési ) programja vitaanyag Jövőkép, megvalósítandó elképzelések, feladatok: Alapelvünk az, hogy Diósd Város Önkormányzatának a településfejlesztésben meghatározó

Részletesebben

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Gönc Város

Részletesebben

A Füzesabonyi Kistérség Komplex Terület- és Településfejlesztési Koncepciója

A Füzesabonyi Kistérség Komplex Terület- és Településfejlesztési Koncepciója Tarnaszentmária Verpelét Feldebrő Aldebrő Tófalu Szihalom Kápolna Füzesabony Mezőszemere Kompolt Kál Dormánd Egerfarmos Nagyút Mezőtárkány Besenyőtelek Poroszló Sarud Újlőrincfalva A Füzesabonyi Kistérség

Részletesebben

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság Összefoglaló az Új Magyarország Fejlesztési Terv sporthoz közvetetten kapcsolódó fejlesztési lehetőségeiről 2008. március I. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

A stratégia kapcsolódása a SWOT elemzéshez:

A stratégia kapcsolódása a SWOT elemzéshez: A FIZIKAI ELÉRHETŐSÉG ÉS VIRTUÁLIS HOZZÁFÉRÉS JAVÍTÁSA A fizikai elérhetőség javítása A stratégiai cél indoklása, leírása A települések, létesítmények fizikai elérhetőségét a közlekedési infrastruktúra

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program 2007-2013 (egyeztetési anyag)

Észak-Alföldi Operatív Program 2007-2013 (egyeztetési anyag) 3. melléklet Észak-Alföldi Operatív Program 2007-2013 (egyeztetési anyag) Ennek 3. SZ. MELLÉKLETE: AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI POGRAMJÁNAK CÉLRENDSZERE Az Észak-alföldi régió Stratégiai Programjának

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására FELHÍVÁS Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A Felhívás kódszáma: VEKOP-4.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 15. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN

TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN PÁLYÁZAT CÉLJA: A Felhívás célja, hogy a megyei jogú város önkormányzatának vezetésével, a megyei jogú

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának gazdasági programja Előkészítette: Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/2 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2006 2010

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2006 2010 Révfülöp Nagyközség Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 2007. április 2-án tartandó ülésére. RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2006 2010 * Előadó: Miklós

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA, TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT helyzetfeltárás és helyzetelemzés, helyzetértékelés

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG PRIORITÁSOK ÉS PROGRAMOK Készítette: ProKat Mérnöki Iroda Kft. 2010. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 II. HELYZETELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI...6 1. A helyzetelemzés legfontosabb

Részletesebben

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február komplex városfejlesztési stratégiája 2007. február HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790 fax: [06-1]-319-1381 e-mail: info@hbhe.hu www.hbheuroconsulting.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL Szolnok, 2015. október hó TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 4 II. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ORSZÁGOS

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA ROGRAMJA 2015 2019 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ...4 II. SZEGED HELYZETE A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓHOZ VISZONYÍTVA...5 II.1. Múlt...5 II.2. Jelen...5 II.2.1.

Részletesebben

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó források

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó források Foglalkoztatáshoz kapcsolódó források Beavatkozási terület (támogatható tevékenységek) Eszközbeszerzés; nfrastrukturális és ingatlan beruházási és bérleti költségek; gyártási licenc, know-how beszerzések;

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Baktalórántházai TKT Tanácsa 2008. november 26.-i ülésén megtárgyalta a Baktalórántházai Kistérség által az LHH program

Részletesebben

8. szám 2007. október 4.

8. szám 2007. október 4. Pályázati Hírlevél 8. szám 2007. október 4. DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM DAOP-2007-1.1.1./A IPARI TERÜLETEK, IPARI PARKOK ÉS VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZAK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE Támogatás célja: A

Részletesebben

A Vásárosnaményi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Vásárosnaményi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVEZÉSI FŐOSZTÁLY 2016. JANUÁR 15. Szűkülő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Komplex programmal segítendő leghátrányosabb

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Képviselő testületi jóváhagyásra 2016. február 01. Urban Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19 21. Tel: +36 1 242 2257 Fax: +36 1 242 2257 E mail: urbanlis@urbanlis.hu

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Stratégiai Program Akcióterve (2009-2010)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Stratégiai Program Akcióterve (2009-2010) Jász-Nagykun-Szolnok Területfejlesztési Program Akcióterve (2009-2010) Készítette: Jász- Nagykun-Szolnok Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda Szolnok 2009. június Elfogadta a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

V. 2007-20013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT

V. 2007-20013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT V. 2007-20013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE 280 I.1 Kaposvár stratégiai céljai és az érintett városrészek viszonya Városrész stratégai fejlesztési céljai A) Fenntartható emberi léptékű

Részletesebben

Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata

Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata 2008/6 XVIII. évfolyam 6. szám A tartalomból: Jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő. 2 Jogértelmezés A helyi önkormányzatok működését érintő jogszabályok véleményezése

Részletesebben

Algyő Nagyközség. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Algyő Nagyközség. Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2015-2022 Egyeztetési változat 2016. május Tartalom 1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI... 3 1.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatározása... 3 1.2. A tematikus és a területi célok közötti összefüggések

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ KEZDEMÉNYEZÉS KONCEPCIÓ. Térségi identitás és márkaépítés desztináció-menedzsment lehetőségeinek feltárása

TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ KEZDEMÉNYEZÉS KONCEPCIÓ. Térségi identitás és márkaépítés desztináció-menedzsment lehetőségeinek feltárása Társadalmi Innovációk generálásaborsod-abaúj-zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 3515 Miskolc Egyetemváros 1. Tel: +36-46-565-111/20-23 e-mail:t-modell@uni-miskolc.hu 1. Kezdeményezés címe:

Részletesebben

Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Aktualizálta 2011-ben: Finta Krisztián kistérségi menedzser 1 BEVEZETÉS A területfejlesztési politikát érvényesítő

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. komponenshez Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.1./E A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Pályázati lehetőségek önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek számára

Pályázati lehetőségek önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek számára Pályázati lehetőségek, intézmények és civil szervezetek számára Pályázati felhívás címe A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések Tanoda típusú programok TÁMOP-3.3.9.A-12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszám:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszám: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Helyi és térségi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Békés-Dánfok Öko- és Aktívturisztikai Központ fejlesztési pályázat benyújtása Magyarország- Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 HURO/1101 Előkészítette: Véleményező bizottság:

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE 9. IKTATÓSZÁM: 33-10/2015. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Beszámoló a megye települési önkormányzatai integrált településfejlesztési stratégiái

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 25-25/5-1/2016. TÁRGY: MISINA TETŐ FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEG- HOZATALA (TOP-6.1.4-15) MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE

BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 készült a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiája és a Balaton Régió Komplex Térségi Programja alapján 2006. június 21. (módosítva:

Részletesebben

HVS. 1.4 A HVS felülvizsgálat során alkalmazott nyilvánossági intézkedések, résztvevők

HVS. 1.4 A HVS felülvizsgálat során alkalmazott nyilvánossági intézkedések, résztvevők HVS 1.Vezetői összefoglaló 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 2013-ra a térség civil szervezetei, vállalkozói, állami szervei közötti együttműködés és integráció olyan szintjét érjük el, amely

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi napirend fogadja el:

Jegyzőkönyv. A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi napirend fogadja el: Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 5-én 9.00 órakor, Szolnokon, a megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Gazdasági Bizottsága üléséről Jelen vannak: 1. Szádvári

Részletesebben

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 Készült: a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft által Zalakaros 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK, MÓDSZERTANI

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 1085. Budapest, Kőfaragó u.9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61 E-mail: pestterv@pestterv.hu

Részletesebben

Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása. TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése

Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása. TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft.

SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014

Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014 Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014 2 1.BEVEZETŐ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény előírásai szerint az önkormányzatoknak Gazdasági Programot (továbbiakban: Program) kell készíteni.

Részletesebben

STABILAN AZ ÉLVONALBAN INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM Komárom-Esztergom megye 2014-2020

STABILAN AZ ÉLVONALBAN INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM Komárom-Esztergom megye 2014-2020 STABILAN AZ ÉLVONALBAN INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM Komárom-Esztergom megye 2014-2020 1 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Alföldi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése Kódszám:

Részletesebben

A kezdeményezések régiója

A kezdeményezések régiója A kezdeményezések régiója 1 2 Köszöntő A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 12 éve látja el a hazai és uniós fejlesztésekhez, pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat. Az elmúlt években tett erőfeszítéseink

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 A A PROJEKTEK AZ

Részletesebben

KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA SZEGEDEN

KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA SZEGEDEN KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA SZEGEDEN KOVÁCS GERGELY ÉS KÖRTVÉLYESI CSABA TANÁCSADÓ VEZETŐ TANÁCSADÓ I. Előzmények II. Jelenlegi helyzet, kitekintés a jövőbe MEGLÉVŐ KONCEPCIÓK ÉS TERVEK

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEVEZETŐ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben megfogalmazott tartalommal és véleményezési eljárás lebonyolításával

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2 0 0 8 VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA 2008. június Aktualizálva: 2009. szeptember A FEJEZET TARTALMA 6.1. TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINÁCIÓ

Részletesebben

Ajka város integrált településfejlesztési stratégiája. II. STRATÉGIA kiegészítése

Ajka város integrált településfejlesztési stratégiája. II. STRATÉGIA kiegészítése Ajka város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA kiegészítése Módosuló szövegrészek piros színnel kerültek jelölésre 1.1.1 Akcióterületek bemutatása és az egyes akcióterületeken megvalósításra

Részletesebben

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA jóváhagyta: /2008.(..) önkormányzati határozat MÁGOCS 2008. április Készült: A ROC*Mágocs Kft megbízásából TARTALOM 1. CÉLOK ÉS PRIORITÁSOK 3 1.1 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. március 31-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. március 31-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Előkészítő: Pékné dr.csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2011. március 31-i

Részletesebben