TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL Szolnok, október hó

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 4 II. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK FŐBB JELLEMZŐI A megyei országos közúthálózat összetétele Megyei hídállomány A forgalmi adatok elemzése A baleseti adatok elemzése A burkolatok állapot jellemzői A legfelső réteg életkor megoszlása Teherbírás A burkolat felületállapota Egyenetlenség A víztelenítés állapota Keréknyomvályú Országos közutak megfelelősége III. ÜZEMELTETÉSI FENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK Közúti károk helyreállítása Közfoglalkoztatási program IV. FEJLESZTÉSI - FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEK Távlati úthálózati fejlesztések megyénkben Főutak 11,5 tonnás tengelyterhelésre történő burkolat-megerősítése Közlekedési Operatív Program (KözOP) közlekedésbiztonsági beavatkozásai Közlekedésbiztonságot javító műszaki beavatkozások, nyomvályúk megszüntetése, útfelújítások, útfejlesztések megvalósítása európai uniós forrásból Hídfelújítások tervezése Építési és forgalomtechnikai tervezés, illetve kivitelezés Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Önkormányzati projektek V. ÖSSZEFOGLALÁS Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye állami közúthálózatának állapotáról és felújítási lehetőségeiről október hó Oldal 3

3 I. BEVEZETÉS A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzattal meglévő több évtizedes együttműködésünk gyakorlatának megfelelően Társaságunk évben is elkészítette megyénk országos közúthálózatának helyzetéről szóló tájékoztatóját. A tájékoztató II. fejezetében szemléletes, közérthető módon bemutatjuk a történelmi előzményeket, a közúthálózat - és hídállomány statisztikai - műszaki jellemzőit. Az utak burkolatának állapotát folyamatosan felülvizsgáljuk, értékeljük és rögzítjük az Országos Közúti Adatbank (OKA) rendszerünkben. A főbb jellemzők - teherbírás, felületállapot, egyenetlenség, a víztelenítés állapota, a keréknyomvályú, forgalomnagyság, baleseti adatok és a burkolatok (kopóréteg) életkora - elemzése biztosítják az alapot a felújítások tervezéséhez. A tájékoztató III. fejezetében vázlatosan bemutatjuk a megye közép- és hosszú távú fejlesztési lehetőségeit, terveit. A fejlesztési elképzelésekkel összhangban a meglévő hálózat rekonstrukciós és forgalombiztonsági programjai - projektjei ugyancsak ismertetésre kerülnek. Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye állami közúthálózatának állapotáról és felújítási lehetőségeiről október hó Oldal 4

4 II. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK FŐBB JELLEMZŐI 1. A megyei országos közúthálózat összetétele Jász-Nagykun-Szolnok megye országos közúthálózatának hossza (1,33 ezer km) a teljes állami közúthálózat egészének (31,3 ezer km) 4,2 %-át teszi ki, ezzel a 19 megye rangsorában a 15. helyet foglalja el. Az alföldi megyékre jellemzően (pl. Békés, Hajdú-Bihar) megyénkben is rendkívül alacsony a hálózati sűrűség szintje. Ennek ellenére az első-és másodrendű főutak hosszát tekintve megyénk országos viszonylatban a 9. helyen áll, a mellékút-hálózat kiterjedésében (14. hely) viszont a területileg jóval kisebb megyék is megelőzik. Az állami tulajdonú közutak 21 %-a (276 km) lakott területen vezet keresztül, így a települések helyi forgalmának lebonyolításában is jelentős szerepet játszanak. Megnevezés Hossz (m) Burkolt felület (m 2 ) I. rendű főút (4; 44) II. rendű főút (31; 32; 33; 34; 40; 45; 46; 402; 442) Főutak összesen: Összekötő utak (bekötő, vasútállomáshoz vezető utak) Mellékutak összesen: Mindösszesen: Ebből kiépítetlen táblázat: A Jász-Nagykun-Szolnok megyei országos közúthálózat összetétele 1. diagram: A megyei országos közúthálózat útkategóriánkénti bontásban Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye állami közúthálózatának állapotáról és felújítási lehetőségeiről október hó Oldal 5

5 2. Megyei hídállomány Jász-Nagykun-Szolnok megye országos közúthálózatán 113 db közúti híd található, ebből 46 db kiemelten kezelendő. A hidak szerkezeti hosszúságának összege méter, a pályafelület nagysága meghaladja a m 2 -t ( m 2 ). A 19 megyéhez viszonyítva - az autópályák kivételével - a szerkezeti összes hosszúság alapján a 6. helyen, ha a teljes hídfelületeket vesszük figyelembe, akkor a megyék közül a 4. helyen állunk. Hídjaink 74%-a 70 m 2 -nél nagyobb összfelületű. 3. A forgalmi adatok elemzése Az országos közúthálózaton döntő többségben keresztmetszeti forgalomszámlálást végzünk, melynek célja a forgalom figyelemmel kísérése, legfontosabb jellemzőinek (nagyság, lefolyás, összetétel, sebesség, követési távolság) megfelelő ismerete. Országos közutak ÁNF E/nap I. rendű főutak II. rendű főutak Mellékutak Megyei állami közutak ÁNF E/nap I. rendű főutak II. rendű főutak Mellékutak táblázat: Az országos és megyei állami közutak átlagos napi forgalmának (ÁNF) összehasonlítása A megyei elsőrendű főúthálózat központi fekvéséből adódóan jelentős tranzit személy-és áruforgalmat bonyolít le. Az összehasonlításból megállapítható, hogy az elsőrendű főutak vonatkozásában a megyei forgalmi számadatok 39%-kal nagyobb értéket mutatnak az országos átlagnál, mely egyértelműen a gyorsforgalmi hálózat hiányával magyarázható. 2. diagram: A gyorsforgalmi utak és a 4. sz. főút illetve a j. ök. út forgalmi jellemzőinek összehasonlítása Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye állami közúthálózatának állapotáról és felújítási lehetőségeiről október hó Oldal 6

6 Darabszám A fenti (2. diagram) ábra szemléletesen igazolja, hogy Szolnok térségében lévő hálózati elemeink autópálya nagyságrendű forgalmat szolgálnak ki (kénytelenek elviselni). Annak ellenére, hogy 2012-re több (pl. Szolnok, Jászberény, Törökszentmiklós, Kisújszállás) települést elkerülő útszakasz már megépült, egyes korábbi átkelési szakaszok forgalma - hálózati szerepüknek köszönhetően - a mai napig igen jelentős maradt (3. diagram). 4. A baleseti adatok elemzése 3. diagram: Átkelési szakaszok forgalma a megyében Az országos tendenciának megfelelően a megyei közúthálózaton bekövetkezett személysérüléses balesetek számában a 2000-es évektől kismértékű növekedés volt megfigyelhető. Ugyanakkor a diagramon is jól láthatóan a 2008-as kormányzati intézkedések kedvezően befolyásolták a közúti balesetek számát: a változások eredményeként 2008 és 2012 között 47%-kal csökkent az összes baleset száma és a balesetek súlyossági mutatói is jelentősen javultak (a halálos kimenetelű balesetek száma több mint 65%-kal csökkent ebben az időszakban). Az elmúlt két évben az összes baleset tekintetében némi növekedés tapasztalható, de a 2012 előtti időszakhoz képest a súlyossági mutatók továbbra is kedvezőek Személysérüléses közúti balesetek JNSz megye országos közúthálózatán Összesen Könnyű Súlyos Halálos diagram: Jász-Nagykun-Szolnok megye országos közúthálózatán 2006 és 2014 között bekövetkezett személysérüléses balesetek számának alakulása Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye állami közúthálózatának állapotáról és felújítási lehetőségeiről október hó Oldal 7

7 5. A burkolatok állapot jellemzői Magyarország közúthálózata - az aránytalan fejlesztési, fenntartási ráfordítások miatt - nem tudott lépést tartani az utóbbi évtizedek robbanásszerű motorizációs fejlődésével, illetve az emiatt megnövekedett forgalmi igényekkel. A teljes hálózat több mint 1/3-ának rossz, vagy nem megfelelő a teherbírása, valamint legalább 50%-án nem megfelelő a burkolatok felületi állapota A legfelső réteg életkor megoszlása Sajnos nincs ez másképp a megye útjainak vonatkozásában sem: az utak kopórétegének - burkolat legfelső rétege - átlagéletkora (főutak: 15,11 év; mellékutak: 28,53 év) az esetek többségében jelentősen meghaladja azok tervezett élettartamát. Ennek következtében a megyei úthálózat tetemes hányadának sem felületi állapota, sem teherbírása nem megfelelő. Általánosan jellemző a fenti útszakaszokra, hogy ezek karbantartási módszerekkel (pl. kátyúzás) megfelelő módon már nem javíthatóak, a megfelelő útállapotok eléréséhez a teljes pályaszerkezet cseréjére lenne szükség. Az úthálózat legfelső réteg életkori megoszlását az 5. illetve 6. diagram mutatja be. 5. diagram: Főutak legfelső réteg életkorának megoszlása 6. diagram: Mellékutak legfelső réteg életkorának megoszlása Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye állami közúthálózatának állapotáról és felújítási lehetőségeiről október hó Oldal 8

8 A legfrissebb állapotfelmérés (2015. évi) összehasonlító értékei alapján a megyei útállapotokban a korábbi évekhez képest a évi felújítási munkák eredményeként javulás tapasztalható. A különböző állapotjellemzőkre vonatkozó értékeket a következő diagramok mutatják be Teherbírás A megyei úthálózatunk túlnyomó hányadán kedvezőtlenek az altalaj adottságok, ezáltal az útállapotok szempontjából leginkább meghatározó jellemző a teherbírási érték. Főutak teherbírás megoszlása 70,0 60,0 50,0 60,1 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 7,3 Jó még Megfelelő Rossz 29,3 Minősítés [%] 7. diagram: Főutak teherbírás megoszlása 8. diagram: Mellékutak teherbírás megoszlása Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye állami közúthálózatának állapotáról és felújítási lehetőségeiről október hó Oldal 9

9 5.3. A burkolat felületállapota A járművezetők reakcióit - magatartását jelentősen befolyásolja a burkolat felületállapotának vizuális érzékelése. 9. diagram: Főutak burkolat állapot megoszlása 10. diagram: Mellékutak burkolat állapot megoszlása Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye állami közúthálózatának állapotáról és felújítási lehetőségeiről október hó Oldal 10

10 5.4. Egyenetlenség Az utazáskényelmet alapvetően meghatározó érték a hosszirányú egyenetlenség (hullámosság). 11. diagram: Főutak egyenetlenségi mutató megoszlása 12. diagram: Mellékutak egyenetlenségi mutató megoszlása Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye állami közúthálózatának állapotáról és felújítási lehetőségeiről október hó Oldal 11

11 5.5. A víztelenítés állapota A csapadékvíz elvezetése, az út pályaszerkezetének víztelenítése meghatározó fontosságú a megfelelő teherbírás biztosítása érdekében. A síkvidéki jellegű terepviszonyok között fokozott figyelemmel kell ügyelni e minősítő paraméter megfelelőségére. 13. diagram: Főutak vízelvezetés állapot megoszlása 14. diagram: Mellékutak vízelvezetés állapot megoszlása Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye állami közúthálózatának állapotáról és felújítási lehetőségeiről október hó Oldal 12

12 5.6. Keréknyomvályú A tengelyterhelés növekedése, továbbá a forgalom-összetétel változása (nehéz tehergépjármű forgalom arányának növekedése) következtében fokozottan jelenik meg az ilyen típusú burkolathiba. Sávváltáskor, előzéskor balesetveszélyes helyzetet idézhet elő, különösen csapadékos időben. 15. diagram: Főutak keresztirányú felületi egyenetlenség szerinti megoszlása 16. diagram: Mellékutak keresztirányú felületi egyenetlenség szerinti megoszlása Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye állami közúthálózatának állapotáról és felújítási lehetőségeiről október hó Oldal 13

13 5.7. Országos közutak megfelelősége Országos közúthálózat Jász-Nagykun-Szolnok megyei közúthálózat Főutak Mellékutak Főutak Mellékutak Keréknyomvályú mélységi osztályzat Egyenetlenségi osztályzat Burkolatállapot osztályzat Teherbírási osztályzat Jó Megfelelő Tűrhető Nem megfelelő Rossz Nem mért 17. diagram: Országos közutak megfelelőssége főút-mellékút bontásban Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye állami közúthálózatának állapotáról és felújítási lehetőségeiről október hó Oldal 14

14 III. ÜZEMELTETÉSI - FENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK A burkolatállapot minősítésével szorosan összefügg a kátyúzási teljesítmény. Az alföldi megyékben a kedvezőtlen környezeti és talajviszonyok miatt az utak leromlása hatványozottan érvényesül. Az utak kopórétegének átlagéletkora az esetek többségében jelentősen meghaladja azok tervezett élettartamát. Megyénkben január - szeptember időszakban tonna kátyúzást végzett Igazgatóságunk, amely a teljes úthálózat 90%-át érinti. 18. diagram: Bedolgozott kátyúzó anyag mennyisége havi bontásban Jász-Nagykun-Szolnok megye az elmúlt években vezető helyet (az első 7 között) foglalt el az országos rangsorban, a kátyúzási teljesítmény vonatkozásában. Az előkelő helyezést a felújítási arány alacsony szintje (évi 2-3%), az elöregedett pályaszerkezet és a kedvezőtlen környezeti körülmények (téli fagyási - olvadási ciklusok, belvízi jelenségek) kellően megalapozták. Bizakodásra ad okot, hogy a évben megvalósult útfelújításoknak köszönhetően a fajlagos mutatók tekintetében javulás látható. 19. diagram: Fajlagos (úthosszra vetített) kátyúzási mennyiségek országos összehasonlítása Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye állami közúthálózatának állapotáról és felújítási lehetőségeiről október hó Oldal 15

15 Az üzemeltetés-fenntartási tevékenység másik nagy területe a növényzetgondozás év szeptemberéig megyei szinten a négy mérnökségünk mintegy 2613,4 ezer m2 területet kaszált kézi és gépi erővel együttesen. Külön megemlítenénk a parlagfű-mentesítésre fordított beavatkozásokat, melyeket minisztériumi szinten meghatározott ütemezésben végeztek kollegáink. A feladatot előírás szerint közfoglalkoztatottak bevonásával, kizárólag kézi erővel végeztük el munkaóra ráfordítással mintegy 268,1 ezer m2 területen. Fentieken túl a forgalombiztonságot zavaró növényzet eltávolítását, cserjeirtást is végeztünk kézi és gépi erővel, munkaóra ráfordítással. 1. Közúti károk helyreállítása Az M4 autópálya Abony - Fegyvernek közötti szakaszának építése kapcsán beszállítói útként igénybe vett alsóbbrendű utak - kezelői erőfeszítéseink ellenére - jelentős károsodásokat szenvedetek. A projekt leállítása miatt helyreálltásuk sajnálatos módon még nem történt meg. A beavatkozások elmaradásának következtében ezen országos közúti szakaszok közlekedésre alkalmas állapotban tartása - a napi feladatok ellátásán túl - jelentős többletráfordítást jelent Társaságunk részére. Az elmúlt évekhez hasonlóan évben is jelentős forrást emészt fel az eltulajdonított - megrongált úttartozékok helyreállítása január-szeptember közötti időszakban 23 esetben tulajdonítottak el KRESZ táblákat 440 ezer Ft értékben. A vétlen rongálással, balesetek következtében 4,2 millió Ft-tal károsult a megyei állami úthálózat. 2. Közfoglalkoztatási program A közfoglalkoztatási program keretében év március hónapjától megyénkben 115 fő közmunkás dolgozót foglalkoztatunk. A legfőbb feladatok között a burkolatok illetve a burkolaton kívüli területek tisztítása, kézi kaszálás valamint a forgalom biztonságát zavaró növényzet eltávolítása szerepelt. Munkájukkal jelentős mértékben hozzájárulnak az útkörnyezet esztétikus, kulturált megjelenéséhez. Az utak menti pihenők tisztítása során 490 tonna szemét elszállítását végeztük el idén január - szeptember időszakban, az összegyűjtött hulladék elhelyezési költségeként 10,2 millió Ft-ot fizettünk. 1. kép: 4. sz. főút szolnoki elkerülőn lévő pihenőhely szemét szedés előtt és után Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye állami közúthálózatának állapotáról és felújítási lehetőségeiről október hó Oldal 16

16 IV. FEJLESZTÉSI - FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 1. Távlati úthálózati fejlesztések megyénkben Az állami tulajdonban lévő közúthálózat fejlesztési lehetőségeinek főirányát a Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) és az annak elfogadásáról, illetve az azzal kapcsolatos további feladatokról szóló 1486/2014. (VIII. 28.) számú Kormányhatározat rögzíti. A határozat szerint a Magyar Kormány a következő fejlesztési ciklusban a vasútvonalak korszerűsítése mellett a gyorsforgalmi hálózat bővítését és a városi közlekedés fejlesztését tervezi. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a számú főutak Jászberény elkerülő szakasza (III. ütem) kimaradt a következő programozási időszak megvalósításra szánt projektek listájából. A Jász-Nagykun-Szolnok megyét is érintő gyorsforgalmi közúthálózat fejlesztésének részeként az M4 autópálya Abony-Fegyvernek közötti szakaszának építése a évben megkezdődött, azonban a projekt kivitelezését az idei évben leállították. Az útszakasz gyorsforgalmi útként történő megépítése bizonytalanná vált, sajtóinformációk szerint évben, csökkentett műszaki tartalommal folytatódni fog a beruházás. 2. Főutak 11,5 tonnás tengelyterhelésre történő burkolat-megerősítése Az idei évben a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) beruházásában európai uniós forrásból az alábbi főúti szakaszok rekonstrukciója (11,5 tonnás tengelyterhelésre történő burkolat-megerősítési program) történt meg: 31. számú Budapest - Jászberény - Dormánd másodrendű főút Jász-Nagykun-Szolnok megyei szakaszán mintegy 31 kilométer hosszon (érintett települések: Jászjákóhalma, Jászapáti); 32. számú Hatvan - Szolnok másodrendű főút Heves megye határa és Jászfényszaru közötti szakaszon mintegy 4 kilométer hosszon; 33. számú Füzesabony - Debrecen másodrendű főút Heves megye határa és a 34. sz. főút közötti szakaszon mintegy 5 kilométer hosszon (érintett település: Tiszafüred); A lakott területen kívüli szakaszok mellett Jászjákóhalma, Jászapáti és Tiszafüred átkelési szakasza is korszerűsítésre került. A projektek keretében csomópontok épültek át, a nagy gyalogosforgalmat bonyolító helyszíneken kijelölt gyalogos átkelőhelyek és parkolóhelyek létesültek. Jászjákóhalma és Jászapáti bevezető szakaszain forgalomcsillapító kapuzat, Jászfényszaru határában közúti felüljáró épült kép: A 31. sz. főút kivitelezési munkái Jászjákóhalmán és Jászapáti határában Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye állami közúthálózatának állapotáról és felújítási lehetőségeiről október hó Oldal 17

17 3. Közlekedési Operatív Program (KözOP) közlekedésbiztonsági beavatkozásai A Közlekedés Operatív Program keretein belül a Magyar Közút Nonprofit Zrt. országosan mintegy 11 milliárd Ft támogatást nyert el az alábbi közlekedésbiztonságot elősegítő projektek megvalósítására: Közlekedésbiztonságot javító műszaki beavatkozások, nyomvályúk megszüntetése, útfelújítások, útfejlesztések megvalósítása európai uniós forrásból; Lakott területen belüli és kívüli baleseti gócpontok megszüntetése; Közúti hidak felújításának tervezése az országos közúthálózat főútjain (Szolnok, 32. sz. főút Kolozsvári vasútállomás feletti híd, ill. Kunszentmárton, 44. sz. főút Hármas-Körös híd); Főúti szalagkorlátok minőségi cseréje (magasabb feltartoztatási fokozat biztosítása); Lakott területen kívüli autóbusz megállóhelyek gyalogosközlekedésének biztonságosabbá tétele (32. és a 442. számú főutakon); Meglévő jelzőlámpás forgalomirányítású csomópontok rekonstrukciós munkái: LED-es jelzőfejek létesítése, alépítményi kábelezés, vezérlőgép csere, a forgalomfüggő üzemmód biztosítására program-felülvizsgálat, járműérzékelők létesítése és új távfelügyeleti rendszer került bevezetésre (érintett települések: Szolnok, Szajol, Törökszentmiklós, Mezőtúr); 4-5. kép: Forgalomtechnikai beavatkozások KözOP forrásból 4. Közlekedésbiztonságot javító műszaki beavatkozások, nyomvályúk megszüntetése, útfelújítások, útfejlesztések megvalósítása európai uniós forrásból A Magyar Közút Nonprofit Zrt június 24. napján, 2015/S nyilvántartási számon megjelent részvételi felhívással meghívásos közbeszerzési eljárást folytatott le Közlekedésbiztonságot javító műszaki beavatkozások, nyomvályúk megszüntetése, útfelújítások, útfejlesztések megvalósítása európai uniós forrásból tárgyban. Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye állami közúthálózatának állapotáról és felújítási lehetőségeiről október hó Oldal 18

18 Jász-Nagykun-Szolnok megyét 27,131 km főút burkolat felújítása érinti. Forrás Út száma út neve kezdő szelvény végszelvé ny beavatko zási hossz /méter KÖZOP 4 Budapest-Záhony I. rendű főút KÖZOP 4 Budapest-Záhony I. rendű főút KÖZOP 46 Törökszentmiklós-Endrőd-Mezőberény II. rendű főút KÖZOP 32 Hatvan-Szolnok II. rendű főút KÖZOP 44 Kecskemét-Békéscsaba-Gyula I. rendű főút ROP 4628 Tiszaföldvár-Mezőtúr összekötő út Hídfelújítások tervezése A KÖZOP regisztrációs számú - Közúti hidak fejlesztése az országos közúthálózat főútvonalain - Tervezés- megnevezésű projekt keretin belül két műtárgy felújításának tervezésére volt lehetőségünk. 6. Építési és forgalomtechnikai tervezés, illetve kivitelezés KÖZOP Baleseti gócpontok megszüntetésének előkészítése címen Jászberény, 32. sz. főút j. bekötő út csomópontjában körforgalmú csomópont kialakításának tervezése, a tervezéssel kapcsolatos engedélyek beszerzése folyamatban van. A megvalósításról nem rendelkezünk információval. KÖZOP Közlekedésbiztonságot javító fejlesztések az országos közúthálózaton elnevezésű program keretében jelzőlámpás forgalomirányítású csomópontok tervezése - Szolnok, Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet országos közúti kapcsolatának javítása, meglévő útcsatlakozások átépítésének engedélyezési folyamata lezárult. A megvalósításról nem rendelkezünk információval. KÖZOP Közlekedésbiztonságot javító fejlesztések az országos közúthálózaton - Külterületi autóbuszmegállók gyalogos forgalmának biztonságosabbá tétele az országos közúthálózaton - tárgyú vállalkozási szerződés, az alábbi létesítményeket érinti Jász- Nagykun-Szolnok megyében: Martfű, 442. sz. főút km sz. Szászberek, 32. sz. főút km sz. Szolnok, 32. sz. főút km sz. Tiszaföldvár, 442. sz. főút km sz. Kungyalu, 442. sz. főút km sz. Az autóbusz megállóhelyek előtt változtatható jelzésképű táblák kerülnek kihelyezésre (4. kép), mely gyalogos átkelési igény esetén működésbe lép (60 km/h sebességkorlátozás). A kivitelezés várható befejezése: november. KÖZOP kódszámú - Közlekedésbiztonságot javító fejlesztések az országos közúthálózaton - Jelzőlámpa-telepítések KÖZOP forrásból tárgyú szerződés az alábbi létesítményeket érinti Jász-Nagykun-Szolnok megyében: Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye állami közúthálózatának állapotáról és felújítási lehetőségeiről október hó Oldal 19

19 Szolnok, 32. sz. főút km szelvények között: jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése; Szolnok, 32. sz. főút km szelvények között: jelzőlámpával szabályozott kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése; Szolnok, 402. sz. főút km szelvények között: jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése több csomópontban; Szolnok, 402. sz. főút km szelvények között: jelzőlámpás szabályozás bevezetése meglévő kijelölt gyalogos átkelőhelyeken; A beruházás részeként a csomópontok, gyalogos átkelőhelyek környezete új aszfaltburkolatot kap, valamint a megyeszékhely országos közúthálózatán működő hangolt rendszer felülvizsgálatára, kibővítésére kerül sor. A kivitelezés várható befejezése: november. 7. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A mellékutak felújítását célzó Regionális Operatív Program (ROP) közötti programozási ciklusban lezárult. Az alsóbbrendű utak felújítása a as programozási időszakban is folytatódik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) részeként, ahol a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztést célzó beruházások és az alacsonyabb rendű úthálózat fejlesztések, a munkaerő piaci központok, munkahelyek elérhetőségének javítása került előtérbe. Az alábbi intézkedések keretében a Magyar Közút NZrt.-nek lehetősége nyílik önállóan (illetve konzorciumban) pályázatot benyújtani a 4 és 5 számjegyű utak felújítása céljából: TOP és TOP Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés TOP és TOP Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Tekintettel a TOP célkitűzéseire, Társaságunk év második felében összeállította a TOP projekt ötleteket és megküldte a Megyei Önkormányzatok és Megyei Jogú Városok részére. Az egyeztetések és kapcsolatfelvételek eredményeképpen a TOP megyére dedikált keretéből a TOP Gazdaságfejlesztés és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés keretein belül október 9-én létrejött Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés rangsorolt javaslata. A pályázat várható benyújtási ideje: november január 31. közötti időszak. SORREND PROJEKT jelű Pusztamonostor- Jászárokszállás összekötő útfelújítása jelű Öcsöd-Martfű összekötő út egy szakaszának felújítása jelű Berekfürdő bekötő út felújítása jelű Kisújszállás-Mezőtúr összekötő út felújítása Mezőtúr és Túrkeve között jelű Tiszaföldvár-Mezőtúr összekötő út középső szakaszának felújítása FELÚJÍTANDÓ SZAKASZ HOSSZA (KM) km sz. között 2,2 km km sz. között 1 km km sz. között 2,1 km km sz. között 12,6 km 6,5 km ÉRINTETT TELEPÜLÉS Jászárokszállás Martfű Berekfürdő Mezőtúr, Túrkeve Tiszaföldvár, Mezőhék, Mezőtúr Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye állami közúthálózatának állapotáról és felújítási lehetőségeiről október hó Oldal 20

20 jelű Szelevény bekötő út felújítása jelű Fegyvernek-Tiszafüred összekötő út felújítása jelű Karcag bekötő út felújítása jelű Kuncsorba-Túrkeve összekötő út felújítása km sz. között 2,6 km km sz. között 9,4 km és a km sz. között 2,4 km és km sz. között 14,1 km Szelevény Tiszaroff, Tiszabura, Abádszalók Karcag Kuncsorba, Túrkeve A TOP Fenntartható települési közlekedésfejlesztés - intézkedésre a létesítményjegyzék, projekt javaslatok összeállítása folyamatban van. Ezen intézkedés keretében kizárólag konzorciumban indulhat a Magyar Közút, amennyiben a projektjavaslat országos közúthálózatot is érint. Az előzetesen megküldött önkormányzati adatlapok összesítése után 11 projekt esetében érint országos közutat a megvalósításra váró projekt ötlet és szükséges a konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése, 16 projekt ötlet tekintetében 100%-os önkormányzati tulajdonú a beruházással érintett ingatlan/terület, nem érint országos közutat a beruházás. A projekt javaslatok között szerepel kerékpárút/hálózat építése-bővítése, kerékpáros híd felújítása, kerékpártárolók felújítása/kialakítása, útfelújítás, parkolók kialakítása, autóbuszmegállók építése, korszerű buszvárók építése/kialakítása, valamint városközpontok közlekedésfejlesztése. 8. Önkormányzati projektek Az idei évben Szolnok és Törökszentmiklós városokban - forgalmas főúti szakaszok mellett - új kerékpárút szakaszok épültek meg. Tekintettel arra, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében minden ötödik személysérüléssel járó baleset kerékpáros részvételével történik, a megépült kerékpárút szakaszok jelentős fejlesztésnek minősülnek mindkét település életében. A 1812/2014. (XII. 19.) Kormányhatározat alapján Jászfényszaru Város Önkormányzatának lehetősége nyílt közlekedésfejlesztési beruházások lebonyolítására. A támogatás főbb projektelemei az országos közúthálózat tekintetében a következők: a település bel- és külterületén átvezető jelű Zsámbok - Jászfényszaru összekötő út felújítása, valamint a j. ök. út melletti járdaburkolat ipari övezetet megközelítő hiányzó szakaszának kiépítése, a településközponti részének közterületi rendezése (járdák, térburkolat, vízrendezés, zöldfelület gyalogosátkelők, buszmegállók, közvilágítás, vízvezeték csere), jelű Jászfényszaru - Boldog összekötő út felújítása; Az építtetői jogkör gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírások (1988. évi I. tv. 29. ) alapján Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a pályázat megvalósítása érdekében konzorciumi tagként járnak el. Jászladány Nagyközség Önkormányzatának beruházásában szennyvíz-csatorna hálózat épült ki a településen. A projekt részeként az országos közutak átkelési szakaszainak (3226., j. ök. utak) burkolat felújítására került sor. A jelű összekötő utak kereszteződésében (Jászladány, lakott területen belüli szakasz) körforgalmú csomópont építését kezdeményeztük a vagyonkezelő szervezet felé. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal korábban kiadott útépítési engedélyét április 17-ig meghosszabbította. Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye állami közúthálózatának állapotáról és felújítási lehetőségeiről október hó Oldal 21

21 V. ÖSSZEFOGLALÁS Jász-Nagykun-Szolnok megye közlekedésében, a mobilitási igények kielégítésében elsődleges szerepet játszanak a közúti infrastruktúra műszaki jellemzői és közlekedésbiztonsági helyzete óta a fejlesztési - felújítási projektek finanszírozását az uniós források növekedése mellett a hazai források csökkenése jellemezte. A megyei tájékoztatónkban bemutatottak is alátámasztják, hogy az országos közúthálózat működtetésére fordított források - néhány pozitívum kivételével - továbbra sem tartanak lépést a közúti forgalom növekedésével. Az elmúlt egy évtizedben az országos közutak üzemeltetésére és fenntartására fordítható állami megrendelés nagyrészt a forgalombiztonságot alapvetően meghatározó tevékenységekre biztosított forrást. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a közötti európai uniós finanszírozási időszakban mind a főúthálózat, mind az alsóbbrendű utak állapotának felzárkóztatása tekintetében jelentős eredményeket sikerült elérni. Az erősen elöregedett burkolatok hagyományos karbantartási technológiákkal eredményesen már nem javíthatóak, ezért fontosnak tartjuk a nagyobb felületen végzett burkolatjavítások részarányának növelését. Az országos közúthálózat vagyonkezelő szervezetével (Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ) tervezett öt évre szóló megállapodás megkötése hosszabb távon stabilitást hozhat az országos közúthálózat kezelési tevékenységeinek finanszírozásában. Az egyes közlekedési alágazatok rövid-és középtávú fejlesztési irányait a szaktárca által 2013-ban kidolgozott Nemzeti Közlekedésfejlesztési Stratégia jelöli ki. A közötti programozási időszakban a közúthálózat felújításának anyagi hátterét az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) biztosíthatják. A közúthálózat állapotának fenntarthatósága érdekében az európai uniós források mellett a hazai források bevonása is elengedhetetlené fog válni a következő időszakban. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjról szóló többször módosított évi LXVII. törvény szerint az útdíjból származó bevételek egyik fontos felhasználási területe az országos közúthálózati elemek kapacitásának bővítése, valamint a közlekedésbiztonság növelése. Örömmel tapasztaltuk, hogy az állami közúthálózat a megyei fejlesztési elképzelések között is meghatározó helyen szerepel. Bízunk benne, hogy a következő évek együttműködése sikerrel fog zárulni. Az országos közutakkal kapcsolatos aktuális (fejlesztési, közlekedésbiztonsági) feladatokról további információ Társaságunk honlapján a weboldalon, valamint szakmai társszervezeteink honlapjain, a és oldalakon található. Szolnok, október hó Tisztelettel Vántsa Zoltán megyei igazgató Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye állami közúthálózatának állapotáról és felújítási lehetőségeiről október hó Oldal 22

Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról.

Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról. Készült: 2015. október Készítette : Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága 1. HAJDÚ-BIHAR

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE ÖSSZEÁLLÍTÁS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági igények és lehetőségek az infrastruktúra fejlesztésében. Völgyesi Zsolt főigazgató

Közlekedésbiztonsági igények és lehetőségek az infrastruktúra fejlesztésében. Völgyesi Zsolt főigazgató Közlekedésbiztonsági igények és lehetőségek az infrastruktúra fejlesztésében Völgyesi Zsolt főigazgató A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium háttérintézményeként elsődleges feladata a fejezeti kezelésű Közutas

Részletesebben

Közúti hidak Magyarországon

Közúti hidak Magyarországon Közúti hidak Magyarországon Sitku László osztályvezető KKK Híd Osztály 2013. Szeptember 25.-26. Főbb adatok, állapot-, és megfelelőségi jellemzők az országos közutak hídállományán 2014.05.19. 2 Hídnyilvántartás

Részletesebben

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ M4 Autópálya Törökszentmiklós Kelet Püspökladány közötti szakasz KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ Készítette: Megbízó: Budapest -2014- UTIBER Kft.: Uvaterv Zrt.: Roden Kft.: Szentes László,

Részletesebben

Közlekedés. 3.1. Közúti hálózati kapcsolatok

Közlekedés. 3.1. Közúti hálózati kapcsolatok Közlekedés A település közlekedési javaslatainak ismertetése, hálózatok, csomópontok, keresztmetszetek, a magasabb rendű szakági úthálózati elemek integrálása, területbiztosítás 3.1. Közúti hálózati kapcsolatok

Részletesebben

Békés megye hosszú távú közúthálózat-fejlesztési tervének felülvizsgálata ÖSSZEFOGLALÓ

Békés megye hosszú távú közúthálózat-fejlesztési tervének felülvizsgálata ÖSSZEFOGLALÓ Békés megye hosszú távú közúthálózat-fejlesztési tervének felülvizsgálata ÖSSZEFOGLALÓ Készítette: BME Út és Vasútépítési Tanszék Megbízó: Magyar Közút Kht. Békés Megyei Területi Igazgatósága BÉKÉS MEGYE

Részletesebben

Az emelt szintű főút jellemzői és alkalmazási lehetőségei a hazai közúthálózaton

Az emelt szintű főút jellemzői és alkalmazási lehetőségei a hazai közúthálózaton Az emelt szintű főút jellemzői és alkalmazási lehetőségei a hazai közúthálózaton Dr. Vörös Attila (Via Kárpátia Kft.) A bevezetés, illetve az alkalmazás indokai Gazdaságossági, Műszaki, Forgalmi, Hálózatszerkezeti,

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről

B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről 83-3/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H E L Y B E N B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével. II.3.3. KÖZLEKEDÉS Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével. II.3.3. Közlekedés II.3.1. Bevezető... 3 II.3.2.

Részletesebben

FELHÍVÁS. a vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzését szolgáló fejlesztések megvalósítására

FELHÍVÁS. a vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzését szolgáló fejlesztések megvalósítására FELHÍVÁS a vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzését szolgáló fejlesztések megvalósítására Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2014. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA

AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2014. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. Telefon: (1) 819 9000. Fax: (1) 819 9540. E-mail: info@kozut.hu Web: www.kozut.hu AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2014.

Részletesebben

3. Az útüzemeltetés feladatköre

3. Az útüzemeltetés feladatköre 3. Az útüzemeltetés feladatköre 3.1. A közútkezelés 3.2. Az útellenőrzés 3.3. Az általános üzemeltetés, tisztítás 3.4. A téli útüzemeltetés Az útfenntartás adatfelvétel és nyilvántartás útellenőrzés útüzemeltetés

Részletesebben

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu Szám: 3028/2012.ált. BESZÁMOLÓ A közrend és

Részletesebben

Közúti helyzetkép Észak-Magyarországon

Közúti helyzetkép Észak-Magyarországon Közúti helyzetkép Észak-Magyarországon Központi Statisztikai Hivatal 2011. április Tartalom Összefoglaló...2 A közúthálózat útkategóriánkénti összetétele...2 Gépjárműállomány alakulása...4 Közúti közlekedési

Részletesebben

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. tevékenysége és az intelligens közlekedési rendszerek szerepe feladatai ellátásában

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. tevékenysége és az intelligens közlekedési rendszerek szerepe feladatai ellátásában Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. tevékenysége és az intelligens közlekedési rendszerek szerepe feladatai ellátásában A 2000. augusztus 29-én, három cég összevonásával létrejött Állami Autópálya Kezelő Zrt.

Részletesebben

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE KÉSZÍTETTE: Mezey András okl. mérnök Saár Szabolcs okl. közlekedésmérnök 2005. DECEMBER MEZEY MÉRNÖKIRODA CSOMÓPONT MÉRNÖKI IRODA 2100

Részletesebben

HIDAK A JÖVŐ PROJEKTJEIBEN

HIDAK A JÖVŐ PROJEKTJEIBEN HIDAK A JÖVŐ PROJEKTJEIBEN Kovács Ákos beruházási vezérigazgató-helyettes Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt Nemzeti Közlekedési Napok, 2013. november 6. TARTALOM A NIF Zrt. beruházásában megvalósuló

Részletesebben

Szeged kerékpárforgalmi hálózati terve

Szeged kerékpárforgalmi hálózati terve Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szeged kerékpárforgalmi hálózati terve 2015. október Készítette: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szeged kerékpárforgalmi hálózati terve 2015. október Tervszám:

Részletesebben

A közúti biztonsági audit és közúti biztonsági felülvizsgálat kötelezettsége, szabályai, módszertana, eddigi eredményei

A közúti biztonsági audit és közúti biztonsági felülvizsgálat kötelezettsége, szabályai, módszertana, eddigi eredményei A közúti biztonsági audit és közúti biztonsági felülvizsgálat kötelezettsége, szabályai, módszertana, eddigi eredményei Dr. Mocsári Tibor főmérnök KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON Balatonföldvár, 2016.

Részletesebben

KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

Részletesebben

1) A projekt keretében - jelen dokumentumban meghatározott módszertan szerint - fel kell tárni, és elemezni kell a kerékpáros forgalom kibocsátó és

1) A projekt keretében - jelen dokumentumban meghatározott módszertan szerint - fel kell tárni, és elemezni kell a kerékpáros forgalom kibocsátó és Melléklet a KözOP-2008-3.2. Kerékpárút hálózat fejlesztés c. pályázati útmutatóhoz C11. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások 1. Általános előírások 1) A projekt keretében - jelen dokumentumban

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági projektek az ÁAK Zrt. gyorsforgalmi úthálózatán

Közlekedésbiztonsági projektek az ÁAK Zrt. gyorsforgalmi úthálózatán Közlekedésbiztonsági projektek az ÁAK Zrt. gyorsforgalmi úthálózatán Közlekedési Operatív Program 1. prioritás az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása Izsay Judit Szova

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évindító előadása Szolnok, Hozam Klub - 2016. január 26. Megyei fejlesztések 2014-2020 között

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évindító előadása Szolnok, Hozam Klub - 2016. január 26. Megyei fejlesztések 2014-2020 között A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évindító előadása Szolnok, Hozam Klub - 2016. január 26. Megyei fejlesztések 2014-2020 között A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2014-2019 2 Megyei Közgyűlés

Részletesebben

M70 UVATERV - UNITEF KONZORCIUM. UNITEF'83 Zrt. UVATERV Zrt. UVATERV Zrt. 2014. szeptember 52.276 52276_E0_1

M70 UVATERV - UNITEF KONZORCIUM. UNITEF'83 Zrt. UVATERV Zrt. UVATERV Zrt. 2014. szeptember 52.276 52276_E0_1 M70 M70 gyorsforgalmi út Letenye - Tornyiszentmiklós (oh) 2x2 forgalmi sávra történő bővítéséhez szükséges környezetvédelmi hatástanulmány (KHT) Megbízó: Tervező: UVATERV - UNITEF KONZORCIUM UVATERV Zrt.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KözépTiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523423 Fax: (06 56) 343768 Postacím: 5002 Szolnok,

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Közérthető összefoglaló. N-IX. 13 Nógrád V. előkészítési szakasz 41+500 48+100 Jogerős építési engedély. Helyszínrajzi vonalvezetés

Közérthető összefoglaló. N-IX. 13 Nógrád V. előkészítési szakasz 41+500 48+100 Jogerős építési engedély. Helyszínrajzi vonalvezetés Közérthető összefoglaló N-IX. 13 Nógrád V. előkészítési szakasz 41+500 48+100 Jogerős építési engedély Helyszínrajzi vonalvezetés A tervezési szakasz kezdetén és végén csatlakozik a már megépült 2x2 sávos

Részletesebben

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma:

Részletesebben

A stratégia kapcsolódása a SWOT elemzéshez:

A stratégia kapcsolódása a SWOT elemzéshez: A FIZIKAI ELÉRHETŐSÉG ÉS VIRTUÁLIS HOZZÁFÉRÉS JAVÍTÁSA A fizikai elérhetőség javítása A stratégiai cél indoklása, leírása A települések, létesítmények fizikai elérhetőségét a közlekedési infrastruktúra

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a külterületi közúthálózati fejlesztések költség-haszon vizsgálatához

ÚTMUTATÓ a külterületi közúthálózati fejlesztések költség-haszon vizsgálatához Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közúti Főosztály ÚTMUTATÓ a külterületi közúthálózati fejlesztések költség-haszon vizsgálatához I. 2002. december 2002. december 2. Útmutató a külterületi közúthálózati

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR BELVÁROSÁNAK ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK KERÉKPÁRFORGALMI HÁLÓZATI TERVE EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT

SZÉKESFEHÉRVÁR BELVÁROSÁNAK ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK KERÉKPÁRFORGALMI HÁLÓZATI TERVE EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT SZÉKESFEHÉRVÁR BELVÁROSÁNAK ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK KERÉKPÁRFORGALMI HÁLÓZATI TERVE EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Dokumentum történet Verzió címe Verzió dátuma Nem végleges, továbbfejlesztése tervezett (TF) vagy

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 753-2/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Szigetvár - Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

12. Útüzemeltetés: munkaterületek ideiglenes forgalomkorlátozása, téli útüzemeltetés

12. Útüzemeltetés: munkaterületek ideiglenes forgalomkorlátozása, téli útüzemeltetés Útépítés és fenntartás 12. 12. Útüzemeltetés: munkaterületek ideiglenes forgalomkorlátozása, téli útüzemeltetés Útépítés és fenntartás 12. 12.2. Az előadás végén Az előadás végére a hallgatók tisztában

Részletesebben

Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31.

Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31. Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31. Németh Tamás vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló,

Részletesebben

Kutatásokkal az állampolgárok biztonságáért

Kutatásokkal az állampolgárok biztonságáért Kutatásokkal az állampolgárok biztonságáért Berta Tamás, központvezető Közlekedésbiztonsági Központ KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Folyamatok egy átmeneti időszak Közlekedésbiztonság javulása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés - 1 - ELŐTERJESZTÉS Egyszerű többség Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-i rendes ülésére Tárgy: Belterületi közutak forgalmi rend felülvizsgálata

Részletesebben

ti1.us Hivatela É,rkez it : 2013 L05,

ti1.us Hivatela É,rkez it : 2013 L05, ti1.us Hivatela Baráth Zsolt országgyűlési képviselő 4ar,,v-sr< r ~ : 1 / ( 7f -3 É,rkez it : 2013 L05, Írásbeli kérdés Dr. Kövér László úrnak, az Országgy űlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az

Részletesebben

Mit vár egy új KRESZ jogszabálytól a közlekedésbiztonsági kutató?

Mit vár egy új KRESZ jogszabálytól a közlekedésbiztonsági kutató? Mit vár egy új KRESZ jogszabálytól a közlekedésbiztonsági kutató? Hóz Erzsébet, tudományos főmunkatárs KTE, Közlekedéstechnikai Napok Budapest, 2012 április 9. A közlekedésbiztonság javításának lehetőségét

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program 2007-2013 (egyeztetési anyag)

Észak-Alföldi Operatív Program 2007-2013 (egyeztetési anyag) 3. melléklet Észak-Alföldi Operatív Program 2007-2013 (egyeztetési anyag) Ennek 3. SZ. MELLÉKLETE: AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI POGRAMJÁNAK CÉLRENDSZERE Az Észak-alföldi régió Stratégiai Programjának

Részletesebben

Háttéranyag. Közlekedésfejlesztési célok az Új Magyarország Fejlesztési Tervben

Háttéranyag. Közlekedésfejlesztési célok az Új Magyarország Fejlesztési Tervben MINISZTERELNÖKI HIVATAL KORMÁNYSZÓVIVŐI IRODA 2007. augusztus 07. Háttéranyag Közlekedésfejlesztési célok az Új Magyarország Fejlesztési Tervben A Kormány holnap több mint 1000 milliárd forint út és közlekedésfejlesztésről

Részletesebben

III. M Ű SZAKI LEÍRÁS

III. M Ű SZAKI LEÍRÁS III. MŰSZAKI LEÍRÁS I. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁS 1. Feladatleírás Az Ajánlattételi felhívás II.2.1) pont alatt meghatározásra került a tervezési szerződés tárgya és az előirányzott beavatkozások,

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-0190-5 VASÚTI BALESET Makó és Apátfalva állomások között 2010. április 29. 37015

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-0190-5 VASÚTI BALESET Makó és Apátfalva állomások között 2010. április 29. 37015 ZÁRÓJELENTÉS 2010-0190-5 VASÚTI BALESET Makó és Apátfalva állomások között 2010. április 29. 37015 A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Autópályák, autóutak. Autópálya és autóutak tervezése

Autópályák, autóutak. Autópálya és autóutak tervezése Autópályák, autóutak Az autópályák és autóutak jelentősége A magyarországi közúthálózatra vonatkozó hosszadatok európai tekintetben megfelelőek, viszont gyorsforgalmi hálózatunk sűrűsége messze alatta

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2.1.1/E-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15 FELHÍVÁS A lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést és közbiztonság fejlesztését célzó komplex projektek megvalósítására leromlott városi területeken A felhívás címe: Leromlott városi területek

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Fenntartható városi közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-6.4.1-15 Magyarország Kormányának felhívása megyei jogú város önkormányzatok

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 57/2014. (IV.30.)

Részletesebben

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak Nemzeti Közlekedési Napok, 2014. október 30., Siófok Kérszigeti Alex Tervezési koordinációs főmérnök TARTALOM - Keretek, források - Megvalósuló gyorsforgalmi

Részletesebben

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis Vitaanyag! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció megújítása B. KONCEPCIÓ VIII - IX - X. fejezetei módosítva 1. változat 2010. február 1. 1 B. KONCEPCIÓ VIII. SWOT analízis A megye társadalmi-gazdasági

Részletesebben

54 582 02 0010 54 02 Útépítő és -fenntartó technikus Közlekedésépítő technikus

54 582 02 0010 54 02 Útépítő és -fenntartó technikus Közlekedésépítő technikus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Gazdasági osztály Az előterjesztés véleményezi:

Részletesebben

Csomópontok és üzemi létesítmények

Csomópontok és üzemi létesítmények Csomópontok és üzemi létesítmények Az utak egyes szakaszain lévő útbecsatlakozásokat, útkereszteződéseket és útelágazásokat csomópontoknak nevezzük. A csomópontok feladata a csatlakozó, keresztező és elágazó

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tsz.: 4800. KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. Tsz.: 4800. KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. Útépítés engedélyezési terv TARTALOMJEGYZÉK 1 Megbízás tárgya, előzmények... 2 1.1 Megbízás tárgya... 2 1.2 Előzmények... 2 2 Jelenlegi állapot... 4 3 Tervezett állapot... 6 3.1 Végleges állapot... 6 3.2

Részletesebben

VÁROSLŐD Egyeztetési anyag Város Teampannon Kft. 2015. szeptember

VÁROSLŐD Egyeztetési anyag Város Teampannon Kft. 2015. szeptember VÁR ROSLŐD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEKK MÓDOSÍTÁSA A 8. SZ. Ú FŐÚT KIEMELT ELSŐRENDŰ FŐÚTTÁ FEJLESZTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN Egyeztetési anyag Város Teampannon Kft. 2015. szeptember VÁROSLŐD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Téglás Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Mértékegység

Téglás Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Mértékegység Cél Indikátor neve Indikátor definíciója C. Tiszta és egészséges települési környezet D. Diverzifikált helyi gazdasági szerkezet E. A helyi közszolgáltatások magas szinten történő biztosítása Arculati

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Megalapozó vizsgálat Helyzetértékelés Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis-

Részletesebben

A KözOP előrehaladása, lehetőségek a jelenlegi programozási időszakban. Szalóki Flórián főigazgató, KözoP IH

A KözOP előrehaladása, lehetőségek a jelenlegi programozási időszakban. Szalóki Flórián főigazgató, KözoP IH A KözOP előrehaladása, lehetőségek a jelenlegi programozási időszakban Szalóki Flórián főigazgató, KözoP IH KözOP szabad keretek 2011. április 18-i állapot KÖZOP (85% EU + 15% hazai forrás) 1. prioritás

Részletesebben

Közúti biztonsági hatásvizsgálat, módszertan című útmutató. a 2007-2013 időszakban a Közlekedés Operatív Program pályázataihoz

Közúti biztonsági hatásvizsgálat, módszertan című útmutató. a 2007-2013 időszakban a Közlekedés Operatív Program pályázataihoz Közúti biztonsági hatásvizsgálat, módszertan című útmutató a 2007-2013 időszakban a Közlekedés Operatív Program pályázataihoz 2010. július 28. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy AKTUALIZÁLÓ KIEGÉSZÍTÉS A TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSÁRÓL ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA ÉRVÉNYESÜLÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSHEZ 323 BEVEZETŐ Az első Jelentés a 2000. évben készült el és az Országgyűlés

Részletesebben

Városi Kerékpárforgalmi létesítmények az Útügyi Műszaki Előírásokban (folyópályán)

Városi Kerékpárforgalmi létesítmények az Útügyi Műszaki Előírásokban (folyópályán) TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu Városi Kerékpárforgalmi létesítmények

Részletesebben

6. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére

6. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés keretében

Részletesebben

Intézményirányítási modell

Intézményirányítási modell 2. fejlesztési elem: A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés Érd

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Stratégiai Program Akcióterve (2009-2010)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Stratégiai Program Akcióterve (2009-2010) Jász-Nagykun-Szolnok Területfejlesztési Program Akcióterve (2009-2010) Készítette: Jász- Nagykun-Szolnok Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda Szolnok 2009. június Elfogadta a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 2011/75 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 75. szám 2011. november 14. A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 A tartalomból 1 Összefoglaló 1 Energiaellátás

Részletesebben

ITS Konzorcium. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

ITS Konzorcium. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

Részletesebben

ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002

ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

- Tájékoztató rendezvény 2009. november 27.

- Tájékoztató rendezvény 2009. november 27. - Tájékoztató rendezvény 2009. november 27. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor - Térségfejlesztési kapacitások

Részletesebben

Dr. Fi István Úttervezés MSc. Belterületi úttervezési kérdések 13. előadás

Dr. Fi István Úttervezés MSc. Belterületi úttervezési kérdések 13. előadás Dr. Fi István Úttervezés MSc. Belterületi úttervezési kérdések 13. előadás I. Belterületi úthálózati rendszerek A belterületi főúthálózat kialakítása Jellegzetes úthálózat-szerkezetek A belterületi úthálózatok

Részletesebben

Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Aktualizálta 2011-ben: Finta Krisztián kistérségi menedzser 1 BEVEZETÉS A területfejlesztési politikát érvényesítő

Részletesebben

AZ M0 DÉLI SZEKTORA AUTÓPÁLYÁVÁ FEJLESZTÉSÉNEK TERVEZÉSI SAJÁTOSSÁGAI

AZ M0 DÉLI SZEKTORA AUTÓPÁLYÁVÁ FEJLESZTÉSÉNEK TERVEZÉSI SAJÁTOSSÁGAI AZ M0 DÉLI SZEKTORA AUTÓPÁLYÁVÁ FEJLESZTÉSÉNEK TERVEZÉSI SAJÁTOSSÁGAI HOMOLA ZOLTÁN UNITEF 83 Zrt. Betonburkolat Egyesület Éves Konferenciája 2012. szeptember 12. Tartalom 1. Röviden az M0 útgyűrűről 2.

Részletesebben

Magyarország környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúrát érintő beruházásai az Európai Unió támogatásainak tükrében

Magyarország környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúrát érintő beruházásai az Európai Unió támogatásainak tükrében Budapesti Gazdasági Fıiskola KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány Magyarország környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúrát érintő beruházásai

Részletesebben

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és - környezeti Igazgatóság Közlekedésinformatikai Központ 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Változások a körforgalmak tervezési előírásaiban

Változások a körforgalmak tervezési előírásaiban Változások a körforgalmak tervezési előírásaiban Hóz Erzsébet KTI Tóthné Temesi Kinga KTI Napok Sopron, 2011 május 3-4. 1 Hazai környezet Német KRESZ, Közlekedési, Jelzési Egyezményhez való csatlakozás,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

BIZTONSÁGOSAN KÖZLEKEDNI EGY ÉLETÚTON

BIZTONSÁGOSAN KÖZLEKEDNI EGY ÉLETÚTON BIZTONSÁGOSAN KÖZLEKEDNI EGY ÉLETÚTON ORSZÁGJÁRÓ KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI ÉS OKTATÓ PROGRAM 2012. A PROGRAM IDŐTARTAMA március 20 - március 25. március 27 - április 1. április 3 - április 8. április 10 - április

Részletesebben

n y i l a t k o z z u k,

n y i l a t k o z z u k, 1 KORLÁTOZOTT TEHERFORGALMÚ ÖVEZETEK KIALAKÍTÁSA SZEGED BELVÁROSÁBAN KIVITELI TERV SZEGED, 2011. MÁRCIUS 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ CÍMLAP... 1 II./TARTALOMJEGYZÉK... 2 III./TERVEZŐI JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA...

Részletesebben

Autópálya üzemeltetés. Előadó: Szabados Szabolcs Fenntartási igazgató

Autópálya üzemeltetés. Előadó: Szabados Szabolcs Fenntartási igazgató Autópálya üzemeltetés Előadó: Szabados Szabolcs Fenntartási igazgató Dolgozói létszám: 995 fő Mérnökségek száma: 15 Az ÁAK Zrt. hálózata Kezelt úthálózat hossza: 1353,5 km Kezelt autópályák hossza: 740,2

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

2+1 1+2 sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon és autópályákon

2+1 1+2 sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon és autópályákon KözOP-3.5.0-09-11-2012-0018 2+1 1+2 sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon és autópályákon Háromsávos utak keresztmetszeti kialakítása, jellemzői Dr. Csorja Zsuzsanna és társai (Felméri Béla, Hóz

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN A felhívás címe: Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében A felhívás kódszáma: VEKOP-5.3.2-15 Jelen dokumentum Magyarország Kormányának felhívása

Részletesebben

Ikt.szám: 349/2013., beküldési határidő: 2013. október 15. Ütemezés, kezdésbefejezés. éve

Ikt.szám: 349/2013., beküldési határidő: 2013. október 15. Ütemezés, kezdésbefejezés. éve KISTÉRSÉGI ÖSSZESÍTŐ küldött, 2014-2020-as fejlesztési időszakra vonatkozó Jász-Nagykun-Szolnok megyei KISTÉRSÉGI PROJEKTJAVASLATOKRÓL Településenként / Kistérségenként Ikt.szám: 349/2013., beküldési határidő:

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

Tartalom: I. A regionális fejlesztést célzó

Tartalom: I. A regionális fejlesztést célzó Tartalom: oldal: I. A regionális fejlesztést célzó Európai Uniós támogatásokról...1 II. 2004-2006-os programok...2 III. Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés Magyarországon 2004-2006...14 IV. A 2007 és 2013

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Fonyód város helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatainak 2010. évi ellátásáról

BESZÁMOLÓ Fonyód város helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatainak 2010. évi ellátásáról Autóbusz-közlekedési Zrt. BESZÁMOLÓ Fonyód város helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatainak 2010. évi ellátásáról Készítette: Bebics János személyszállítási igazgató, vezérigazgató-helyettes

Részletesebben

Közutak tervezése (KTSZ) és a csatlakozó előírások Útügyi napok Békéscsaba, 2004 szeptember 8., előadás

Közutak tervezése (KTSZ) és a csatlakozó előírások Útügyi napok Békéscsaba, 2004 szeptember 8., előadás Közutak tervezése (KTSZ) és a csatlakozó előírások Útügyi napok Békéscsaba, 2004 szeptember 8., előadás Számtalanszor elhangzik, hogy azért drágák az autópályák, mert szigorúak a tervezés alapjául szolgáló

Részletesebben

Ózd, 2016. március 30. B E S Z Á M O L Ó

Ózd, 2016. március 30. B E S Z Á M O L Ó B E S Z Á M O L Ó az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2015. évi ellátásáról Előterjesztő: Alpolgármester

Részletesebben

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KÖZOP-5.5.

SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KÖZOP-5.5. SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Készítette Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megrendelésére:

Részletesebben

A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE. BUDAPEST 2008. augusztus

A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE. BUDAPEST 2008. augusztus A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE 27 BUDAPEST 28. augusztus MAGYAR KÖZÚT ÁLLAMI KÖZÚTKEZELŐ FEJLESZTŐ MŰSZAKI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 124 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. Tel.: 336-879, Fax:

Részletesebben

P á l y á z a t f i g y e l ő

P á l y á z a t f i g y e l ő P á l y á z a t f i g y e l ő Településeknek, közösségeknek, intézményeknek, vállalkozásoknak, személyeknek 2015/51 52. Kedves Olvasónk! Ezévi utolsó számunkat olvassa. Köszönjük, hogy használja szolgáltatásunkat.

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Költségvetési szervek ellenőrzése. I. Előadás. Államháztartás

Költségvetési szervek ellenőrzése. I. Előadás. Államháztartás Költségvetési szervek ellenőrzése I. Előadás Államháztartás Az állam funkciói Elsődleges (tradicionális) funkció: jogalkotás, jogalkalmazás, infrastruktúra, külső- és belső védelmi feladatok. Szociális

Részletesebben