B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal évi tevékenységéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről"

Átírás

1 83-3/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H E L Y B E N B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdésének f) pontja szerint, a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. Az idézett, január elsejével hatályba lépett törvényi rendelkezés értelmében a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) évi tevékenységéről és az elvégzett feladatokról - a korábbi évek gyakorlatának is megfelelően - jelen beszámolóban adok számot. A kialakított gyakorlat szerint a hivatali munkavégzés követhetőbb figyelemmel kísérése érdekében, a Közgyűlés és annak bizottságai részére a Hivatal I. félévi tevékenységéről ez év júniusában már tájékoztatást nyújtottam. A Közgyűlés 6/2015. (II.16.) számú határozata szerint évben a téli időszakra eső igazgatási szünet kezdő időpontja december 21. napja. Erre is figyelemmel a Közgyűlés és annak bizottságai által már tudomásul vett I. félévi tájékoztatót a Hivatal II. félévi tevékenységéről szóló, alábbi beszámolóval kiegészítve, kérem a Tisztelt Bizottságot az éves beszámoló fentebb hivatkozott törvényi rendelkezés szerinti - elfogadására: I. TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS TERÜLETRENDEZÉSI OSZTÁLY Jogszabályi környezet: A megyei önkormányzatok területfejlesztési feladatait a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény rögzíti, továbbá a következő kormányrendeletek és - határozatok jelölték ki: a közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat, a közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013.

2 (III.8.) számú határozat, a közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására irányuló programozási dokumentumok tervezésével kapcsolatos aktuális feladatokról szóló 1322/2013.(VI.12.) Korm. határozat, a közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014 (XII.3.) Korm. határozat mely újból meghatározta a megyékre dedikált keretet (Heves megyében ez az összeg 41,69 milliárd Ft) a Kormány 1580/2015. (IX.4.) határozata a közötti programozási időszak felhívásainak meghirdetésével kapcsolatos feladatokról, a 272/2014. (XI.5.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet), valamint a272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet módosító 144/2015. (VI. 12.) és a 300/2015. (X. 15.) Korm. rendelet szabályozza a közötti európai uniós fejlesztési ciklus végrehajtási rendjét. Ez meghatározza a megyei önkormányzatok szerepét is. A Kormány 1811/2015 (XI.10.) határozata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról Heves Megye Integrált Területi Programjával ( ) kapcsolatos feladatok A as fejlesztések vonatkozásában a legfontosabb megyei területfejlesztési dokumentumnak a Heves Megyei Integrált Területi Program (ITP) tekinthető. Ezen dokumentum legfőbb jellemzője az, hogy a rendelkezésre álló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit (indikátorvállalások) és ütemezését alátámasztja a as költségvetési időszakra vonatkozóan. Az ITP-t a megyei önkormányzatok tervezik és közreműködnek a végrehajtásban a megyei jogú városokon kívüli területekre. A 2013 októberében, a megyei önkormányzat által lefolytatott projektgyűjtés során összegyűjtött projektötletek képezték az alapját a Heves Megye Területfejlesztési Programja ( ) illetve a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) megyei forrásának felhasználását meghatározó, a Heves Megyei Közgyűlés által 2014 szeptemberében indikatív jelleggel elfogadott Heves Megye Integrált Területi Programja ( ) tervdokumentumoknak. A megyei tervezés lezárásának alapfeltétele a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Európai Unió általi elfogadása volt. A magyar Kormány részéről december 18-án került sor a TOP végleges verziójának (6.0) hivatalos megküldésére, a brüsszeli elfogadás 2015 februárjában történt meg. A tervezést befolyásoló jogszabályi háttér is módosult tavaly év végén. Az egyik legfontosabb változása, hogy a közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014. (XII. 3.) korm. határozat szerint Heves megye forráskerete 52,77 milliárd Ft-ra változott, ebből a 2

3 Heves Megyei Önkormányzat tervezési kompetenciájába tartozó összeg 35,27 md Ft-ról 41,69 md Ft-ra, Eger MJV forrásnagysága 10,44 md Ft-ról 11,08 md Ft-ra nőtt. Megjelent továbbá a programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) korm. rendelet, ami többek között szabályozza a területi kiválasztási rendszer működését és az integrált területi program elfogadásának menetét. Az ITP-vel kapcsolatban elvárás volt, hogy megalapozott igényeken alapuljon. A 2013-ban elvégzett projektgyűjtés során beérkezett projektötletek csak részben igazodtak a TOP legfrissebb verziójának tartalmához illetve a évi önkormányzati választások miatt a megye településeinek egy részében módosultak a helyi önkormányzatok személyi összetételei, így a korábban jelzett fejlesztési elképzelések is változtak. Mindezeket figyelembe véve a Heves Megye Integrált Területi Programja ( ) tervdokumentum véglegesítését megelőzően 2015 januárjában lehetőséget biztosítottunk a települési önkormányzatok számára a korábban benyújtott projektlistáik felülvizsgálatára, frissítésére. A kitöltött adatlapok a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP 6.0) prioritásait, intézkedéseit figyelembe véve a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kftvel közösen aktualizálva lettek, ennek megfelelően létrejött az ITP megalapozását szolgáló adatbázis. Az ITP tartalmával kapcsolatos elvárások az alábbiak voltak: Az ITP intézkedésenkénti forráskeretekkel dolgozik (nem projektorientált). A rendelkezésre álló forrásokat a területi szereplőknek forrás-felhasználási módok szerint volt szükséges megosztani, ezekhez pedig szintén forráskereteket kellett meghatározni (mindez nem igényelte konkrét beavatkozások ismeretét). A megyei területfejlesztési program hangsúlyaitól függően szükséges volt meghatározni a TOP adott területi szereplőjére jutó forráskerete felhasználásának belső arányait. Ennek lépései az alábbiak voltak: 1. TOP prioritástengelyen belüli, intézkedések között forrásmegosztás meghatározása (belső arány) 2. Intézkedéseken belül forrás-felhasználási módok definiálása: a) a megye kiemelt fejlesztési célterületének kerete b) a megye kiemelt fejlesztési céljaira fordított keret c) kiemelt kedvezményezetti csoportra vonatkozó keret d) egyéb, megyei szereplők által felhasználható keret Indikátorvállalás az ITP-n belül: Az Integrált Területi Programban rögzíteni kellett, hogy az egyes intézkedésekre allokált forrásokhoz kapcsolódóan mennyi indikátor teljesülését vállalja a területi szereplő. Ezt a megyei önkormányzatoknak annak ellenére vállalniuk kellett, hogy túlnyomó részt nem lesznek projektgazdai/kedvezményezetti szerepben (legfeljebb a projektmenedzsmenti feladatok ellátásához kapcsolódóan), így közvetlen ráhatásuk nem lesz a projektek megvalósulására. Elvárás volt az is, hogy legalább forrásarányosan kerüljenek meghatározásra az indikátorok. Különösen fontos volt az ún. kulcsindikátorok kérdése, mert ezek esetében nem csak a tervezési időszak végére, hanem már 2018-ig is kell vállalásokat tenni, amelyek teljesülését Brüsszel vizsgálni 3

4 fogja. A kulcsindikátorok megfelelő teljesülése esetén hozzájuthatunk a teljes tervezési keretösszeghez, nagy elmaradás esetén viszont szankció léphet életbe. Az ITP ütemezése, időbeli hatálya: Az ITP tervezés és végrehajtás időkerete: (n+3 szabály alkalmazásával) ITP-ben rögzítésre került, hogy a területi szereplő évente milyen összeget kíván felhasználni (kötelezettségvállalás), ez adatot szolgáltat az éves fejlesztési keret adott évi tervezéséhez Az ITP dokumentum IH által javasolt tartalmi felépítése: 1. A megye által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritériumok 2. Az ITP célrendszere és integráltsága 3. Az ITP forrásallokációja 4. Az ITP indikátorvállalásai 5. Az ITP ütemezése 6. Mellékletek A fent meghatározottakon kívül beépítésre került egy helyzetfeltáró fejezet, melyben a TOP intézkedéseihez kapcsolódóan mutattuk be Heves megye legfontosabb jellemzőit. Az elkészült Heves Megye Integrált Területi Programja ( ) dokumentum 44 oldal terjedelemben tartalmazza a Heves Megyei Önkormányzat rendelkezésre álló 7 éves forráskeretet, annak prioritásonként tervezett allokációját, a kapcsolódó indikátorvállalásokat és a források teljes ciklusra vonatkozó ütemezését (ütemterv). A tervdokumentumot a Közgyűlés május 7-i soron kívüli ülésén fogadta el. A Kormány a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozatban döntött a megyék és megyei jogú városok integrált területi programjainak jóváhagyásáról. A Korm. határozat 1. melléklete tartalmazza a megyei integrált területi programok megnevezését, forráskeretét, a kapcsolódó tematikus célkitűzés adatait és átdolgozásának szempontjait. Az ITP releváns része felülvizsgálatra, illetve módosításra került, majd az anyagot a Közgyűlés augusztus 28-i ülésén megtárgyalta és elfogadta. A módosított ITP is benyújtásra került a TOP Irányító Hatósága felé, amit az IH október 15-én kelt levelében elfogadott. A programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzítetteknek megfelelően az ITP éves fejlesztési keretek tervezete is elkészült, első ütemben a és évekre vonatkozóan, melyet a Közgyűlés augusztus 28-i ülésén jóváhagyott. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívástervezeteinek véleményezésével kapcsolatos feladatok Az idei év másik meghatározó feladata a TOP felhívás tervezeteinek részletes megismerése, véleményezése volt. A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkára július elején küldte meg első körben az addig elkészült felhívás tervezeteket. Az egyenként közel 40 oldal terjedelmű dokumentumok átvizsgálását követően megtörtént az észrevételek, javaslatok összeállítása, majd az Irányító Hatóság részére történő 4

5 megküldése. A felhívások véleményezésének keretén belül megküldésre került a területi kiválasztási kritériumok szempontrendszere, a pályázatok benyújtásának időintervalluma, illetve a benyújtható projektek minimum és maximum összege. A Heves Megyei Önkormányzathoz szeptember-október hónapban, öt részletben érkezett meg a 17 db felhívás tervezet visszamutatásra, illetve második körös véleményezésre. A véleményezésre visszaérkezett felhívás tervezetekbe a korábbi javaslataink közül több pont is beépítésre került, a pályázati feltételek ezáltal javultak. Ennek ellenére továbbra is maradtak olyan helyi szempontok melyek nem köszöntek vissza az adott felhívás tervezetekben, ezeket a második körös véleményezés keretében ismételten jeleztük az érintett szervezetek felé. A fentiekben leírt feladatok ellátásával egy időben, az idei évben is több szakmai szempontból meghatározó jelentőségű jogszabály, jogszabály módosítás, illetve kormánydöntés jelent meg Többek között módosításra került a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, valamint megjelent a közötti programozási időszak felhívásainak meghirdetésével kapcsolatos feladatokról szóló 1580/2015. (IX.4.) Korm. határozat is. Településfejlesztési stratégiák és koncepciók véleményezése A Heves Megyei Önkormányzat nevében a Hivatal munkatársai a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 30. (1) bekezdés a) pontban, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 13/A. (4) bekezdésében rögzítettek alapján ( 13/A. (4) A megyei önkormányzat előzetesen véleményezi a megye települései településfejlesztési koncepcióját és integrált településfejlesztési stratégiáját, valamint településrendezési eszközeit a megyei területfejlesztési koncepcióhoz és programhoz való illeszkedésük érdekében. ) meghatározott feladat- és hatáskörben végezték e tárgyban tevékenységüket. A fenti rendelkezések szerint a Megyei Önkormányzat november 20-ig az alábbi egyeztetési dokumentumokról adott véleményt: - Bélapátfalva város integrált településfejlesztési stratégiája - Füzesabony város integrált településfejlesztési stratégiája - Hatvan város integrált településfejlesztési stratégiája - Ostoros község településfejlesztési koncepciója ( ) - Noszvaj község településfejlesztési koncepciója ( ) - Verpelét város településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégiája Parád Nagyközség településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési stratégiájának illetve Gyöngyös város településfejlesztési koncepciójának elkészítése az előzetes tájékoztatási szakasznál jár. Ezen települések dokumentumainak véleményezése szintén meg fog történni önkormányzatunk által. Decentralizált hazai források kereteiből támogatott pályázati rendszer szerződésállományához kapcsolódó feladatok: A Területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény január 1-i módosítása értelmében a regionális fejlesztési tanácsok megszüntetésre kerültek. 5

6 A Tftv. módosításának 28. -a alapján a megszűnő regionális fejlesztési tanács jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat. A Tftv. meghatározza a megyei önkormányzatok feladatait január 1-én 324 db le nem zárt folyamatban lévő élő decentralizált hazai forrású támogatási szerződés volt még Heves megye vonatkozásában. A 324 db pályázatból 2014 évben 101 db pályázat esetében került sor Közgyűlés általi zárásra, mivel a jogszabály változás értelmében azon támogatások esetén, ahol kizárólag fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget vállalt a támogatott, ezen kötelezettségek időtartama a projekt befejezését követő hónaptól számított 10 évről 5 évre változott. Fentieken túl I. negyedévben további 119 db olyan szerződésmódosítást nem igényelő pályázat volt, amely lezárhatóvá vált. Ezen pályázatok mindegyike esetében megtörténtek a záró ellenőrzések. A záró ellenőrzési jegyzőkönyvek a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését állapították meg, illetve a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága a banki felhatalmazó levelek törléséről szóló nyilatkozatokat kiállította. Mindezeket figyelembe vételével a Heves Megyei Közgyűlés április 24-én a 119 db pályázat lezárásáról hozta meg határozatát. A Heves Megyei Közgyűlés június 26-i ülésén további 46 db pályázat esetében hozott a projektek lezárásáról határozatot, miután első negyedévében a záró helyszíni ellenőrzések a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését állapították meg. A Heves Megyei Közgyűlés szeptember 25-i ülésén 21 db pályázat esetében hozott határozatot, miután a záró helyszíni ellenőrzések a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését állapították meg. A Heves Megyei Közgyűlés a december 11-i ülésén várhatóan további 26 db pályázat esetében hozhat határozatot a pályázatok lezárása vonatkozásában. A fenti pályázatokon túl még 11 db folyamatban lévő hazai forrást érintő pályázat van, amelyek lezárása 2016-ban a Heves Megyei Közgyűlés feladata lesz majd. Észak-magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum Észak-magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum titkársági feladatait 2015 II. félévében a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és területrendezési Osztálya látta/látja el. Ennek a keretében október 19-re került megszervezésre az ÉMRTK Fórum soron következő ülése, melynek mind a megszervezését, mind a napirendi pontjainak szakmai előkészítését a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály végezte. A Fórum témái között szerepelt többek között az Integrált Területi Programok végrehajtására való felkészülés, illetve a megyei foglalkoztatási paktumok pályázatainak szakmai előkészítése. Heves Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum Heves Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum titkársági feladatait szintén a Heves Megyei Önkormányzat Területfejlesztési és területrendezési Osztálya végzi. A soros ülésre október 28-án került sor. A megtárgyalt napirendi pontok között megvitatásra került a 6

7 megyei és megyei jogú város foglalkoztatási paktum előkészítésének és kapcsolódási pontjainak kérdésköre, valamint az Integrált Területi Programok végrehajtásával kapcsolatos kérdések. "Lendületben a megye!" - Komplex emberi erőforrás fejlesztési program a dinamikus Heves megyéért! TÁMOP Az Új Széchenyi Terv keretében december 30-ával meghirdetésre került a TÁMOP /14 kódszámú, a Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása című pályázati felhívás, melyhez kapcsolódóan a kiírás társadalmasítási verziójában foglaltak alapján a pályázatban való részvételre vonatkozóan a Heves Megyei Közgyűlés döntést hozott, mely alapján Heves Megye Önkormányzata a pályázati felhívásra január 29-én pályázatot nyújtott be. A konzorciális együttműködésben benyújtott pályázat pozitív elbírálásával Heves megye lehetőséget kapott arra, hogy a megye lakossága egészségi állapotának javítását célzó komplex beavatkozási programot hozzon létre, mely hozzájárul az egyének életminőségének és ezáltal a munkaerő-piaci lehetőségének javításához. A projekt általánosságban a szociális gazdaságot támogatja és a lakosság lelki és fizikai egészségét fejleszti a felzárkóztatást elősegítő programokban. A pályázati kiírásnak megfelelően a pályázat benyújtója, egyben a Konzorciumvezető a Heves Megyei Önkormányzat többségi tulajdonában és irányítása alatt álló Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nkft., míg a pályázatban a Heves Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. konzorciumi partnerként vesz részt, azzal, hogy a Heves Megyei Önkormányzat a projekt rá eső részét a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal bevonásával valósítja meg. A pályázat a Támogató, Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről április 9-én kelt támogató levélben foglaltak alapján Ft támogatásban részesült, amelynek eredményeként május 7-én Támogatási szerződéskötésre került sor. A projekt összköltsége: Ft, ebből a Heves Megyei Önkormányzatra eső támogatás nagysága Ft volt. A projekt március 1. és november 15-e között valósult meg Heves megye egész területén. A Heves Megyei Önkormányzat Hivatala a pályázati útmutató alapján a vonatkozó közgyűlési döntésnek megfelelően az alábbi feladatokat látta el: Új módszerek kidolgozása a megyei fejlesztő programokban Az új módszerek kidolgozása, amely a szociális gazdaságot támogatja és a lakosság lelki és fizikai egészségét fejleszti a felzárkóztatást elősegítő programokban. 1. tudásbázis létrehozása - felmérésekkel alátámasztott, friss adatok a térség szociális, gazdasági és társadalmi helyzetéről, 2. egyeztetések, műhelyfoglalkozások, partnerségi találkozók szervezése a helyi szervezetekkel a megye felzárkóztatását segítő stratégiájának és a gazdaságélénkítő programjának kidolgozása érdekében, a lakosság lelki és fizikai egészségére fókuszálva, 3. jó gyakorlatok gyűjtése a megye több helyszínéről, ahol új módszerek bevezetésével kapcsolatban voltak már kezdeményezések, 7

8 4. a tapasztalatok alapján megyei új módszerek kidolgozása a lakosság lelki és fizikai egészségének fejlesztésére, felzárkóztató program ötletek kidolgozása. A fentieken túl a Heves Megyei Önkormányzat projektelemének megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásának személyi feltételeit az Önkormányzat Hivatala biztosította. A TÁMOP /K számú Technikai segítségnyújtás című prioritás terhére meghirdetett pályázat A Heves Megyei Önkormányzat TÁMOP /K azonosító számú Heves megye humánerőforrás fejlesztési programja, felkészülés a as fejlesztéspolitikai időszakra című projektjében a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti egységei az alábbi tevékenységek ellátásában vállaltak szerepet: Felkészítő előadások tartása a as tervezési ciklusra, melyek témája a as fejlesztési időszak eljárásrendi változásainak áttekintése, a fejlesztéspolitikai szervezetrendszer felépítésének bemutatása fókuszálva a változásokra, az egyes Operatív Programok tartalmának rövid ismertetése, a nemzeti vállalások áttekintése. Az előadások részét képezik tematikus, OP-k köré csoportosított szekcióülések, melyeken az egyes OP-k vonatkozásában további ismeretekre tehetnek szert a részt vevők. Ezen ismeretek révén lehetővé válhat, hogy a lehetséges Kedvezményezettek minél gyorsabban és hatékonyabban használják fel a megnyíló pályázati forrásokat. Továbbá a Hivatal munkatársai biztosítják a projekt teljes körű menedzsmentjét is. Szakmai konzultációk: január Heves Megyei Integrált Területi Program tervezéséhez kapcsolódó HEVES MEGYEI FEJLESZTÉSI TERVEK ÉS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ( ) fórumsorozat megrendezése, melynek állomásai a következők voltak: o Eger o Gyöngyös o Füzesabony, Heves o Hatvan február 3. Megyei Fejlesztések és Nemzetközi Ügyek Bizottsága ülése február 4. egyeztetés az Irányító Hatósággal az ITP tartalmáról és tervezésének ütemezéséről február 9. megyei tervezők egyeztetése Karcagon február-március a Heves Megyei Integrált Területi Program tervezéséhez kapcsolódó megyei tervezési konzultációs sorozat megrendezése, melynek helyszínei a következők voltak: o Pétervására o Bélapátfalva o Gyöngyös o Heves o Hatvan február 19. az Országos Foglalkoztatási Alap szervezésében workshop a foglalkoztatási paktum témájában február 19. megyei tervezők egyeztetése Debrecenben április 2. egyeztetés az Irányító Hatósággal az ITP tartalmi kérdéseiben illetve az elfogadás ütemezéséről 8

9 2015. április 10. Heves Megyei Integrált Területi Program egyeztetési változatának megküldése az Irányító Hatóságnak április 20. egyeztetés a Heves Megyei Integrált Területi Program tervezésével kapcsolatban Rákossy Balázs államtitkárral és Oláh Gábor helyettes-államtitkárral április 21. szakmai konzultáció az Irányító Hatósággal, Budapest május 20. "Lendületben a megye" - Komplex emberi erőforrás fejlesztési program a dinamikus Heves megyéért! c. projekt partnerségi találkozó, Eger június 17. "Lendületben a megye" - Komplex emberi erőforrás fejlesztési program a dinamikus Heves megyéért! c. projekt partnerségi találkozó, Bélapátfalva június 30. szakmai konzultáció (területi kiválasztási eljárásrendű prioritásainak végrehajtásával kapcsolatos feladatok, eljárásrendi kérdések és ütemezések) az Irányító Hatósággal, Budapest október 19. Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum, Eger október 28. Heves Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, Eger november 9. a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szervezésében a KEHOP azonosító számú Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás című felhíváshoz kapcsolódó tájékoztató workshop, Budapest november 12. Eger gyorsforgalmi úthálózatba történő bekapcsolása, M3 autópálya- Eger közötti 2x2 sávos kiépítésű útszakasz tervindító egyeztetés (NIF Zrt.) Budapest november 23. Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv és a Tisza Részvízgyűjtő felülvizsgálati vitaanyagainak véleményezése (Észak-magyarországi Területi Vízgazdálkodási Tanács) Miskolc II. PÉNZÜGYI OSZTÁLY - A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya november 11-ig változatlan struktúrában látta el általános és egyedi feladatait. A pénzügyi osztály látta el a pénzügyi feladatokon túl a humánerőforrás gazdálkodással és adminisztrációval kapcsolatos feladatokat, továbbá a különböző karbantartási és ellátási feladatok megszervezéséért is felelt. Az osztályvezető kezdeményezésére a közszolgálati jogviszonya november 11-i hatállyal közös megegyezéssel megszüntetésre került, a munkakör betöltése jelenleg folyamatban van. - Az általános pénzügyi feladatokon túl (számlakezelés, utalások előkészítése, könyveléstechnikai feladatok, folyamatos pénztárkezelés, havi, negyedéves adatszolgáltatások) a következő feladatokat látta el a Pénzügyi Osztály: - Az osztály előkészítette a Heves Megyei Önkormányzat 2015.évre vonatkozó költségvetési rendeletét. Megszervezte a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági üléseket. - A évre vonatkozó költségvetési rendelet elfogadását követően az eredeti előirányzatok rögzítésre kerültek a könyvelési rendszerben, illetve a Magyar Államkincstár felé az elemi költségvetés elkészítése megtörtént. 9

10 - A évre vonatkozó költségvetés módosítását előirányozó rendelet módosításokat előkészítettük. A rendelet módosítások elfogadását követően gondoskodtunk a módosítások átvezetéséről a könyvelési rendszerben. - Folyamatosan könyvelésre került az Önkormányzat, a Hivatal, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat számlaforgalma. - a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatási programjának lebonyolításával összefüggésben elkészítettük a közfoglalkoztatási programban résztvevő munkavállalók kinevezéseit, kezeltük személyi anyagaikat. Kötelező adatszolgáltatást végeztünk a Magyar Államkincstár felé. Elkészítettük a programok pénzügyi elszámolását. - Elkészítettük az időszakos mérlegjelentéseket, illetve pénzforgalmi jelentéseket, melyek megalapozásaként a mérlegsorok értékelésre kerültek, a szükséges állományváltozásokat könyveltük. - Elkészítettük a évre vonatkozó beszámolót. A beszámoló elkészítését megelőzően a szükséges eszköz és forrásbeli változások átvezetésre kerültek a megfelelő mérlegsorokon, valamint a szállító és vevőállomány egyeztetése megtörtént. - Elkészítettük a Magyar Államkincstár rendszerében a beszámolót, valamint szöveges kiegészítéssel határidőben beküldtük a Magyar Államkincstár felé. - A tárgyi eszközök nyilvántartásának kezelését és a vásárolt kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartásokba történő bevezetését elvégeztük. - Egyeztetéseket folytattunk az épületüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozóan a Kormányhivatal megfelelő osztályaival. Ellenőriztük a részünkre kiállított üzemeltetési költségeket tartalmazó számlák összegszerűségbeli jogosságát. - Elkészítettük a kötelező havi, negyedéves, illetve éves gazdaságstatisztikai jelentéseket. Elvégeztük a számfejtési feladatokat a képviselői tiszteletdíjak vonatkozásában. Elkészítettük a NAV felé a szükséges bevallásokat. - A pénzügyi osztály részt vett az ÁROP /A kódszámú területfejlesztési témájú pályázat, valamint a TÁMOP kódszámú Lendületben a Megye - Komplex emberi erőforrás fejlesztési program a dinamikus Heves megyéért! elnevezésű pályázat pénzügyi elszámolásában. - A pénzügyi osztály munkája során napi szintű kapcsolatot tart a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságával, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, a Kormányhivatal egyes szakirodáival. - A évben lefolytatott időközi választások során a pénzügyi ellenőrzést, elszámolást a pénzügyi osztály végezte. A pénzeszközök felhasználásának ellenőrzését követően HVI szintű rögzítést végeztünk a Választási Ügyviteli Rendszer Pénzügyi moduljában. A kiállított tanúsítványokat eljuttattuk a HVI-k vezetőihez utólagos jóváhagyásra. A TVI szintű összesítést követően a szükséges dokumentumokat papír alapon is eljuttattuk a Nemzeti Választási Iroda részére. 10

11 A tavalyi évben Recsken megismételt választás vonatkozásában 2015 őszén az Állami Számvevőszék ellenőrzést folytatott, melynek során a kért anyagot összegyűjtöttünk és felrögzítettük az Állami Számvevőszék által működtetett informatikai rendszerbe. Az ellenőrzés még jelenleg is folyamatban van, melynek lezárására december hónapban kerül sor. III. JOGI ÉS SZERVEZÉSI OSZTÁLY A Jogi és Szervezési Osztály a Hivatal Ügyrendjében rögzített feladatkörében eljárva a évben különösen az alábbi feladatokat látta el: - A Jogi és Szervezési Osztály évben is ellátta a képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adminisztratív teendőket, a közgyűlés személyi összetételében az alakuló ülést követően bekövetkezett személyi változásokra is figyelemmel. - Az Osztály 2015-ben is félévente aktuális feladatként ellátta az önkormányzati törzsadattárban rögzített adatok frissítését. - Ügykörében eljárva az Osztály folyamatosan szerkeszti és teszi közzé Heves Megyei Önkormányzat Értesítőjét. Tekintve, hogy a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelettel némileg módosultak a megyei önkormányzat hivatalos lapjára vonatkozó szabályok, erről a vonatkozó jogszabályok alapján az Országos Széchenyi Könyvtár is értesítésre került. Az értesítő az SZMSZ vonatkozó rendelkezése alapján elektronikus formában rendszeresen megküldésre kerül az érintettek részére. - A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések alapján az Osztály folyamatosan feltölti a Heves Megyei Közgyűlés által alkotott önkormányzati rendeleteket, valamint a július 1. napját megelőzően hatályba lépett, de június 30. napját követően megváltoztatott önkormányzati rendeletek módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Nemzeti Jogszabálytárba. Az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV.25.) KIM rendelet 2. -a értelmében január 1-től a Főjegyző az Osztály útján küldi meg a Heves Megyei Kormányhivatalhoz a közgyűlés és bizottságai ülésének jegyzőkönyveit is. - Az Osztály évben is folyamatosan ellátta a Heves Megyei Önkormányzat szerveinek működése kapcsán az iktatási feladatokat, a keletkező irattári anyag kezelését, beleértve e tevékenységbe azok jogszabályi keretek között zajló selejtezését, és levéltárba helyezését is. Előkészítésre került továbbá az iratkezelésről szóló, a megváltozott jogszabályi környezethez igazodó új, 13/2015. (V.18.) számú főjegyzői utasítás, melyben foglaltakkal a Heves Megyei Kormányhivatal is egyetértett, majd azt a Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára is jóváhagyólag záradékolta. - A Jogi és Szervezési Osztály jogtanácsosai az első félévben még négy peres eljárásban látták el a megyei önkormányzat képviseletét. A perek közül három még a megyei önkormányzatok vonatkozásában január 01. napjával törvény erejénél fogva bekövetkezett jogutódlást megelőző időszakban indult és a kórházi feladatellátáshoz 11

12 köthető ún. műhiba per volt. Ezeknél a pereknél a vonatkozó törvényi rendelkezés alapján az érintett bíróságok felé a jogutódlás ténye bár valamennyi eljárás vonatkozásában bejelentére került, de annak átvezetése tárgyában némileg ellentmondásosnak mutatkozó bírói gyakorlat alakult ki. Ennek véget vetni látszik a Kúria fentírt perekkel megegyező tényállás tárgyában hozott Pfv.III /2014/5. számú ítélete, melyben megállapításra került, hogy az adott perben alperes önkormányzat jogutódja a Magyar Állam. Erre tekintettel ismételten kérelmeztük jogutódlás tárgyában hozott korábbi bírói döntés saját hatáskörben történő hatályon kívül helyezése mellett, a jogutódlás megállapítását és a Heves Megyei Önkormányzat perből történő elbocsátását. Ennek eredményeként legutóbb már a másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla az első fokú ítélet részbeni megváltoztatásával, valamint a Fővárosi Törvényszék is egy még első fokon folyamatban lévő eljárásban az Állam általi jogutódlás tényét - egyelőre még nem jogerős - határozattal megállapította. Az utóbb indult negyedik peres eljárás szintén egy volt megyei fenntartású köznevelési intézmény közműhálózat bővítéséhez kapcsolódó, a szolgáltató által indított eljárás. Ez utóbbiban az Egri Járásbíróság előtt már kérelmezésre került a jogutódlás megállapítása hivatkozva a fenti Kúriai ítéletre is. A peres eljárás a felek közös kérelmére a megyei önkormányzat vonatkozásában bekövetkezett állami jogutódlást is már elismerő egyezségkötés céljából jelenleg szünetel. - A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatait a Tanács 4/2014.(XII.18.) számú határozata alapján január 01. fordulónappal a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet az I. félév elején együttműködve a Hivatal érintett osztályaival a Jogi és Szervezési Osztály készítette elő, csatolva ahhoz a Tanács működésére vonatkozó dokumentumokat, adatokat, fontosabb információkat. - Az Osztály gondoskodik a Heves Megyei Önkormányzat által a Hivatal és volt intézményeinek dolgozói részére korábban nyújtott munkáltatói lakáscélú támogatásokból adódó kölcsönök vonatkozásában keletkező hátralékok behajtásáról. Ezen feladatokból adódóan az Osztály rendszeresen kapcsolatot tart a tartozásokat nyilvántartó hitelintézetekkel, fizetési késedelem esetén írásban megkeresi az érintett adósokat, a visszafizetett tartozások tekintetében előkészíti a megszűnt tartozást biztosító jelzálogjogok törléséhez szükséges ingatlan-nyilvántartási engedélyeket, a lejárt követelések behajtásáról pedig jogi úton gondoskodik. Ez utóbbi tevékenység körében a lejárt tartozással rendelkező adósok vonatkozásában fizetési meghagyás kibocsátására került sor, melyek a kötelezettek ellentmondásának hiányában jogerőre emelkedtek. A jogerős fizetési meghagyások alapján valamennyi esetben végrehajtási eljárás indult a tartozásoknak elsődlegesen az adósok jövedelméből történő letiltása érdekében. A Közgyűlés legutoljára a 196/2015. (VI.26.) számú határozatával döntött az utolsó behajthatatlannak minősített összegét tekintve a behajtással együtt járó költségekhez mérten csekélyebb összegű - követelésről való lemondásról. Mindezek alapján elmondható, hogy a munkáltató kölcsönök vonatkozásában több év munkájának eredményeként azon szerződések tekintetéebn, ahol az önkéntes teljesítés elmaradt, a Heves Megyei Önkormányzat a szükséges jogi lépések megtételével a követelések megtérüléséről gondoskodott, azok alapján az illetékes végrehajtóknál eljárás van folyamatban, míg a behajthatatlan vagy elévült, továbbá a követelés összegét 12

13 lényegesen meghaladó behajtási költségekkel járó tartozásokról való lemondásról közgyűlési döntés született. - A Jogi és Szervezési Osztály ügykörében eljárva közreműködött a Heves Megyei Rendőrfőkapitányság beszámolójának, a Heves Megyei Polgárőrszövetség tájékoztatójának és a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatójának a Közgyűlés elé terjesztésében. - Szintén ügyköri feladatot ellátva a Jogi és Szervezési Osztály folyamatosan előkészíti a megyei önkormányzat szerződéseinek tervezetét, a Hivatal részére megküldött szerződéstervezeteket pedig véleményezi év I. félévében a Jogi és Szervezési Osztály elkészítette a Heves Megyei Önkormányzat évben lefolytatott közbeszerzési eljárásaira vonatkozó statisztikai összegezést, valamint a évi közbeszerzési tervet és annak szükség szerinti módosítását. - A Heves Megyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat évben eddig összesen 7 testületi ülést tartott, melyeket az Együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően a Hivatal részéről feladatkörében eljárva a Jogi és Szervezési Osztály készített elő együttműködve a Pénzügyi Osztállyal. Az eddig megtartott üléseken került sor a nemzetiségi önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, évi költségvetésének elfogadására, valamint több közfoglalkoztatásra irányuló pályázat benyújtását megalapozó, költségvetési koncepció elfogadására irányuló, drog prevenciós rendezvényeken való részvételre irányuló, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat települési-térségi irodáinak kirendeltségeinek létrehozására vonatkozó megállapodásokra irányuló döntések meghozatalára. A nemzetiségi közgyűlés ezeken túl az Egri Törvényszék, valamint az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság mellett működő bírósági ülnököket választott. A következő testületi ülés időpontja november 30-a, ahol várható napirendként a év I-III negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló mellett, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei Önkormányzat közötti megállapodás és a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság közötti megállapodás felülvizsgálatára, a Nemzetiségi Önkormányzat évi programtervének és munkatervének elfogadására kerül majd sor. - A Heves Megyei Önkormányzat a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló Lendületben a megye - Komplex emberi erőforrás fejlesztési program a dinamikus Heves megyéért elnevezéssel TÁMOP kódszámon támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, melynek előkészítő munkálataiban a Jogi és Szervezési Osztály is részt vett. A Támogatási szerződés megkötésére május 7. napján került sor. - A Heves Megyei Önkormányzat a fenti projekt keretében figyelemmel a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 40. (3)-(4) bekezdéseiben foglaltakra is - Új módszerek bevezetése a felzárkóztatást elősegítő programokba tárgyban közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 122/A. szerint. A közbeszerzési eljárás tárgya új módszerek bevezetése a felzárkóztatást elősegítő programokba, a Heves Megyei Önkormányzat konzorciumi partner Hivatalának 13

14 feladatellátását támogató szakmai koordináció, mentoring biztosítására irányuló szolgáltatás megrendelése. A közbeszerzési eljárás Kbt. rendelkezéseinek megfelelő - teljes körű lebonyolítását a Jogi és Szervezési Osztály látta el. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot tevő ajánlattevővel került sor a Vállalkozási szerződés megkötésére. - Szintén a fenti projekt keretében figyelemmel a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) kormányrendeletben, az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII.30.) kormányrendeletben foglaltakra, valamint a piaci ár igazolására szolgáló Közreműködő szervezet által korábbiakban kiadott tájékoztatókra, pályázati útmutatóra is a Heves Megyei Önkormányzat Információtechnológiai eszközök beszerzése a Heves Megyei Önkormányzat részére tárgyában - figyelemmel az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben rögzített eljárási szabályokra is - közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű eljárást folytatott le. Az eljárás teljes körű lebonyolítását a Jogi és Szervezési Osztály látta el. - A Heves Megyei Önkormányzat a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló Technikai segítségnyújtás című konstrukcióhoz TÁMOP TA /K kódszámon Heves megye humánerőforrás fejlesztési programja, felkészülés a as fejlesztéspolitikai időszakra elnevezéssel támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be a Heves Megyei Közgyűlés 234/2015. (IX.25.) közgyűlési határozatára is figyelemmel. A projekt összköltsége ,-Ft. A támogatás intenzitása 100 %. - A fent megjelölt, a megyei önkormányzat által benyújtott TÁMOP TA pályázati kérelem döntésre felterjesztett státuszára tekintettel - a már hivatkozott 4/2011. (I.28.) kormányrendeletben, az 547/2013. (XII.30.) kormányrendeletben foglaltakra, valamint a piaci ár igazolására szolgáló, a Közreműködő szervezet által korábbiakban kiadott tájékoztatókra, a pályázati útmutatóra és a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletében rögzített eljárási szabályokra is figyelemmel - a Heves Megyei Önkormányzat a támogatói döntéstől függő hatállyal, E-kézikönyv jó gyakorlatról tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű eljárást folytat le. Az e-kézikönyv összeállításával és megjelentetésével a megyei önkormányzat - a fenti tárgyú TÁMOP TA pályázat szakmai tartalmára figyelemmel - a as fejlesztéspolitikai időszakban Heves megyében megvalósult, sikeres TÁMOP projektek eredményeinek és hasznosulásának kézikönyvben történő rögzítését kívánja elérni. A kézikönyv létrehozásának célja, annak elősegítése, hogy a Heves megyében pályázatot benyújtani szándékozó települési önkormányzatok, civil szervezetek, oktatási intézmények és fenntartóik, egészségügyi és szociális intézmények és fenntartóik, továbbá egyéb, pályázattal érintett szervezetek, mint a as fejlesztési időszak lehetséges kedvezményezettjei a jó gyakorlatok tükrében eredményes pályázatokat nyújthassanak be, életképes és a megye szempontjából hasznos projektek megvalósítását készíthessék elő. A kézikönyv célcsoportjai - Heves megyében működő települési önkormányzatok, - Heves megyében működő civil szervezetek, 14

15 - Heves megyei oktatási intézmények és fenntartóik, - Heves megyei egészségügyi és szociális intézmények és fenntartóik, - pályázattal érintett, Heves megyében működő egyéb szervezetek. Az e-kézikönyvvel elérendő cél, hogy a bizonyítottan eredményes szakmai tartalmak, innovatív megoldások lehetőség szerint a célcsoport legszélesebb rétegei számára is hozzáférhetővé váljanak, mivel a jó gyakorlat röviden annak a leírása, hogy mi működik. Az e-kézikönyv előnye, hogy interneten keresztül elérhető, járulékos költségek nélkül, egyszerűen hasznosítható a fenti célcsoportok számára. - Szintén a fenti pályázat keretében - a támogatói döntéstől függő hatállyal - indított eljárás előkészítését az osztály látta el. Az Informatikai és egyéb irodai, igazgatási eszközök beszerzése a Heves Megyei Önkormányzat részére tárgyú eljárás útján beszerzett eszközöket a megyei önkormányzat szakemberei, a TÁMOP TA projektben ellátandó projektmenedzsment és egyéb szakmai feladatok (többek között felkészítő előadások tartása a as tervezési ciklusra, tematikus, OP-k köré csoportosított szekcióülések megtartása) támogatásához, megvalósításához használja fel. - Az Osztály folyamatosan ellátta a Hivatal informatikai rendszereinek üzemeltetését és karbantartását, a Hivatalban működő munkaállomások javítását, karbantartását. Az Osztály szervezési feladatai körében a megyei önkormányzat internetes oldalán közzétett közérdekű adatokat folyamatosan frissíti. A Közgyűlés és bizottságai tagjainak személyében történt változások kapcsán az Osztály gondoskodott az új tagok laptoppal történő ellátásáról, valamint folyamatosan karbantartja a képviselők és a bizottsági tagok igényei alapján a kiadott eszközöket. Az I. félév során a rendelkezésre álló költségvetési keret ismeretében megtörtént továbbá a Hivatal információtechnológiai eszközeinek állapotfelmérése, melynek célja egyrészről a cserére szoruló eszközök feltérképezése, másrészről a Hivatali hálózat biztonságának fokozása volt. Ennek keretében beszerzésre került egy multifunkciós nyomtató, amely a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály, valamint a Pénzügyi Osztály nyomtatási, iratmásolási igényeit hivatott kiszolgálni a régi elavult és már csak jelentős költségekkel javítható korábbi berendezés helyett, míg a hálózat felmérésének eredményeként újabb hálózati elemek beépítésével a Hivatal belső hálózata még biztonságosabbá vált. Mindezzel összefüggésben a megváltozott jogszabályi környezetre tekintettel átdolgozásra kerülnek az Önkormányzat és a Hivatal vonatkozásában korábban megállapított információbiztonsági szabályzatok. - Az Osztály előkészítette a Hivatali célú gépkocsi, a vezetékes -, illetve mobiltelefonok és mobilinternet, valamint információtechnológiai eszközök használatáról szóló 3/2012. (VI. 01.) Főjegyzői utasítás módosítását, melynek értelmében a Hivatal mobiltelefon flottájához történő csatlakozás kibővült a hivatali dolgozókon túl azok fejenként legfeljebb négy hozzátartozójának csatlakozási lehetőségével. Ezzel a hivatali dolgozók hozzátartozói részére is egy kedvezőbb mobiltelefon tarifa igénybe vétele vált lehetővé, mivel a flottán belüli ingyenes telefonhívásokon kívül, a flottán kívüli hívások tekintetében is az előfizetésből eredő kedvezőbb díjak igénybe vétele biztosított. A lehetőség a Hivatallal fennálló köztisztviselői (munkavállalói) jogviszonyra tekintettel adott, annak megszűnése automatikusan együtt jár a flotta igénybevételének megszűnésével a hozzátartozókra is kiterjedő hatállyal. A módosítás értelmében a dolgozók a főjegyző csatlakozási engedélye alapján a Hivatallal a mobiltelefon használatból eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére megállapodást kötelesek kötni. A 15

16 dolgozók jogán csatlakozott magánszemélyek és a hivatal csatlakozott dolgozói a teljes számlaérték megfizetésére vállalnak kötelezettséget. - Főjegyzői megbízás alapján a Jogi és Szervezési Osztály minden dolgozója változatlanul tagja a Heves Megyei Területi Választási Irodának (továbbiakban: TVI). Ennek alapján az Osztály dolgozói részt vettek a január 25. napján Egerben tartott ruszin nemzetiségi időközi választás, május 17. napján Egerszalókon, május 31. napján Szúcson, október 18. napján Makláron megtartott időközi polgármester választás lebonyolításában, míg a Szűcsiben június 07. napjára és Lőrinciben október 11. napjára kitűzött roma nemzetiségi időközi választást jelöltek hiányában megtartani nem lehetett. A jelenleg az Apcon január 17. napjára kitűzött roma települési nemzetiségi önkormányzati időközi választás és az Ostoroson február 07. napjára kitűzött időközi polgármester választás során felmerülő választási eljárások során lát el koordinációs tevékenységet a TVI. A fentieken túl a TVI előkészítő feladatokat látott el a Heves Megyei Területi Választási Bizottság részére egy hevesi helyi népszavazás kezdeményezése tárgyában benyújtott jogorvoslat tárgyában, valamint három új megyei közgyűlési képviselő tekintetében, az érintettek mandátumának igazolása kapcsán. A TVI folyamatosan figyelemmel kíséri továbbá a helyi választási irodák vezetésében bekövetkező személyi változásokat, és gondoskodik az újonnan kinevezett jegyzők irodavezetői eskütételéről. - A Jogi és Szervezési Osztály készítette elő a Hivatal - megváltozott jogszabályi környezetre tekintettel kiegészítésre szoruló - Ügyrendjének a Közgyűlés Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága által 16/2015. (IV. 14.) számú határozatával jóváhagyott módosítását évben az Egri Törvényszék, valamint az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeit a megyei, illetve a megyei jogú városi közgyűlés és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választották meg. A Heves Megyei Közgyűlés által az Egri Törvényszékre 10 fő, az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 40 fő és ezen túl 4 fő pedagógus ülnök megválasztásának előkészítését, a jelölések gyűjtését a Jogi és Szervezési Osztály koordinálta. A megválasztott bírósági ülnökök eskütételére szintén az Osztály szervezésében május 20-án került sor. - A Jogi és Szervezési Osztály a Pénzügyi Osztállyal együttműködve a Heves Megyei Kormányhivatal által folytatott közszolgálati ellenőrzés során szükséges adatszolgáltatásokat teljesítette. A lefolytatott közszolgálati ellenőrzés mindent szabályosnak és jogszerűnek talált a Hivatalban a vizsgált időszakban. - Az Állami Számvevőszék a megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzésének előkészítéséhez a Dobó István Vármúzeumot érintően a Heves Megyei Önkormányzattól, mint a megyei múzeumi szervezet vonatkozásában december 31. napjáig fenntartói feladatokat ellátó önkormányzattól adatok és dokumentumok szolgáltatását kérte, melyet az Osztály a Pénzügyi Osztállyal együttműködve az ÁSZ Elektronikus Adatszolgáltatási Rendszerébe történő feltöltéssel tejesített. - A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala az általa hivatalból indított általános hatósági felügyeleti eljárás keretében a Heves Megyei Önkormányzatot, mint jogutódot 16

17 nyilatkozattételre hívta néhány, korábban a Heves Megyei Tanács vagy annak Végrehajtó Bizottsága alapításával létre jött és a Hatóság nyilvántartásában még szereplő időszaki lap vonatkozásában. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár helytörténeti gyűjteményében a sajtótermékek igen széles köre található meg, így politikai, társadalmi, mozgalmi újságok; irodalmi, művészeti, tudományos folyóiratok; hivatalos-közigazgatási közlönyök; gazdasági lapok, szakmai közlönyök; testületi, egyesületi lapok, híradók; egyházi lapok; diákújságok; színházi, mozi és zenei lapok; hirdetési lapok; sportújságok; vicclapok; üzemi, vállalati, szövetkezeti lapok. A Hatóságot tájékoztattuk arról, hogy az érintett időszaki lapok (Hevesi szó, Hevesi szemle, Élelmiszergazdaság, Heves Megye Tanácsának Közlönye) a könyvtár helyismereti gyűjteményében is legfeljebb a 1990-es évek végéig állnak rendelkezésre és azok későbbi sorsára nézve a megyei önkormányzat irattárában sem lelhetők fel iktatott iratok. Mindezek alapján a Hatóság az eljárásával érintett lapokat a nyilvántartásból törölte. Folyamatosan ellátott feladatok: IV. ELNÖKI KABINET - Az elnöki és alelnöki protokoll- és eseménynaptár naprakész kezelése, események időpontjainak egyeztetése. - Az elnöknek, alelnököknek érkező felkérések és meghívók megválaszolása, köszönetnyilvánítások, kapcsolatfelvételt kezdeményező levelek megírása. - Protokolltalálkozók, rendezvények sajtónyilvánosságának biztosítása, sajtóközlemények összeállítása, sajtótájékoztatók szervezése, reprezentatív ajándékcsomagok összeállítása, sajtókérdések megválaszolása - A Heves Megyei Közgyűlés által alapított díjak adományozásának előkészítése és lebonyolítása Heves Megye Önkormányzatának kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről szóló rendelete alapján. - A weboldal kezelése, aktualizálása. - Reprezentatív és szóró-ajándéktárgyak beszerzése, raktározása, kiadása - A Megyeháza Barkóczy termében zajló rendezvények koordinálása, teremhasználati engedélyek adminisztrálása és kapcsolattartás a programgazdákkal. - A Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ feladatainak koordinálása, az ügyfélszolgálat működtetése, tájékoztató kiadványok rendelése, kezelése és eljuttatása a célcsoportok részére. - Az Európai Régiók Bizottságával kapcsolatos feladatok ellátása - A Heves Megyei Értéktár Bizottsággal kapcsolatos feladatok ellátása - Heves Megyei Védelmi Bizottsággal kapcsolatos feladatok ellátása Eseti feladatok: Január Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr egyeztetését Verpeléten, ahol tájékozódott az Asiafood Kft. leégett üzemét ért károkról, illetve a cég jövőt érintő terveiről. 17

18 Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara évi gazdasági évnyitó rendezvényén. Előkészítettük és lebonyolítottuk az ED Iroda munkatársának Egerben a Bartakovics Művelődési Házban tartott előadását az Európai Unióról a Dobó Katica Nyugdíjas Egyesület kérésére. Koordináltuk hat megye - Heves, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok elnökeinek részvételével zajlott találkozót a Megyeházán. A megyei elnökök mellett a hat megye főjegyzői, jegyzői, valamint területfejlesztési szakemberei tanácskoztak. Szabó Róbert elnök úr részére egyeztetést szerveztünk Dr. Mező Ferenccel, az Észak - Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjével az Integrált Területi Programok véglegesítésével kapcsolatban. Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr telefonos interjúját, melyben a Dió Rádió hallgatóit tájékoztatta a hat megye részvételével zajlott megyei egyeztetésről. Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének közgyűlésén Budapesten. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr hivatali egyezetését a Megyei Integrált Területfejlesztési Programmal kapcsolatban. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr interjúját, melyben a Dió Rádióhallgatóit tájékozatta a Széchenyi Program Iroda szervezésében zajlott Fejlesztési Tervek és Pályázati Lehetőségek Heves Megyében ( ) című rendezvénysorozatról. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Tisza-tó Fejlesztési Kft. ülésén Szolnokon. Részt vettünk a Széchenyi Program Iroda szervezésében zajlott Fejlesztési Tervek és Pályázati Lehetőségek Heves Megyében ( ) című rendezvénysorozat előkészítésében és lebonyolításában. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Régiók Bizottsága alakuló frakció ülésén Brüsszelben. Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr találkozóját a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet területi képviselőivel a Megyeházán. Az Európai Bizottság Juvenes Translatores (fiatal fordítók) európai uniós versenyén Magyarországról Rapcsák Dalma, az egri Neumann János Középiskola és Kollégium tanulója készítette a legjobb versenyfordítást. A Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ szervezésében Szabó Róbert elnök úr a Megyeházán köszöntötte a magyar győztest és felkészítő tanárát. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr megbeszélését a Megyeházán Török Zoltánnal, a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetőjével. 18

19 A hónap folyamán elkészítettük a Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ terveit elsősorban a tavasszal lebonyolítandó rendezvényekről, felvettük a kapcsolatot partner szervezetekkel egyeztetés céljából. Február Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét Budapesten az Európai Unió Régiók Bizottsága nemzeti delegációjának első közös ülésén, melyet a Miniszterelnökség Kiemelt Társadalmi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársága rendezett. Az ED iroda munkatársa Európai Uniós tanórát tartott az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Gimnáziumában. Támogatási szerződést készítettünk elő és koordináltuk az aláírást az Eötvös Lóránd Fizikai Társulattal, mely támogatás a Mátrai Tibor középiskolai fizikaverseny lebonyolítását tette lehetővé. Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr találkozóját Hevér Lászlóné asszonnyal, Gyöngyöspata polgármesterével a települést érintő fejlesztési elképzelések tárgyában. Koordináltuk a Heves Megyei Hírlap gondozásában és Heves Megye Önkormányzatának támogatásával megjelent Heves Megyei Almanach 2014 megjelenését, előkészítettük az ünnepélyes sajtótájékoztatóját. Az Almanach szűkebb hazánk minden települését bemutató kiadvány, amelyet immár negyedik alkalommal készült el. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét Brüsszelben a Régiók Bizottsága alakuló plenáris ülésén, illetve alakuló bizottsági ülésein. Interjút szerveztünk Szabó Róbert elnök úr részére, melyen Keller Richárd újságíró kérdéseire válaszolva tájékoztatta az Eger Hírek hírportál olvasóit az Európai Régiók Bizottság munkájáról, a Bizottság tagjává történt kinevezése kapcsán. Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr egyeztetését Vágner Ákossal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Non-profit Kft. vezető szaktanácsadó, cégvezetőjével az Európai Régiók Bizottsága, Természeti Erőforrások szakbizottságának Közös Agrárpolitikát és vidékfejlesztést érintő napirendjeiről. Koordináltuk a Heves Megyei Közgyűlés februári ülésének előkészítését. Elkészítettük az elnöki beszámolót, az Europe Direct Tájékoztató Központ évi tevékenységéről szóló beszámolót, a Heves Megyei Értéktár Bizottság létrehozására és a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági díj adományozására vonatkozó javaslatokat. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Heves Megyei Rendőr-Főkapitányság évi munkáját értékelő és a évi legfőbb feladatokat meghatározó munkaértekezletén. Előkészítettük Szabó Róbert elnök részvételét a NORDA Regionális Fejlesztési Ügynökség ülésén Miskolcon, melynek témája az Ügynökség közreműködésének megvitatása volt az Integrált Területi Programok kidolgozásában. 19

20 A Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ munkatársai EU információs standot működtettek a Bartakovics Művelődési Házban a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége rendezvénye alkalmával. Támogatási szerződést készítettünk elő a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetségének, mellyel a évi rendezvények megvalósításához járultunk hozzá. Vágner Ákossal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Non-profit Kft. vezető szaktanácsadó, cégvezetőjével együttműködésben előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részére az Európai Régiók Bizottsága Természeti erőforrások szakbizottsága üléséhez kapcsolódóan A tejágazat jövője című vélemény tervezettel kapcsolatos módosító javaslatokat. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr egyeztetését Göndör J. Tiborral, a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjével. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr egyeztetését Ócsai Lászlóval, Adács község polgármesterével a települést érintő fejlesztési elképzelések tárgyában. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét az Európai Régiók Bizottsága, Gazdaságpolitikai szakbizottságának ülésén Brüsszelben. Elkészítettük a Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ évről szóló beszámolóját az Európai Bizottság részére. Március Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége közgyűlésének ülésén. Az Örökzöld Nyugdíjas Klub rendezvényéhez kapcsolódóan Európai Unióval kapcsolatos kiadványokat és ajándéktárgyakat biztosítottunk. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét az Európai Régiók Bizottsága, Természeti Erőforrások szakbizottságának ülésén Brüsszelben. Az ED iroda szervezésében információs standot működtettünk a Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Szakközépiskolában egy középiskolásoknak rendezett versenyen, valamint az Eszterházy Károly Főiskola által rendezett Varázstorony Vetélkedőn. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét Jáger József, a Heves Megyei Közgyűlés elhunyt tagjának temetésén Zagyvaszántón. Jáger József a Heves Megyei Közgyűlés tagja megüresedett mandátumának betöltéséhez szükséges előkészületeket megtettük. Megrendeztük a Heves Megyei Értéktár Bizottság márciusi alakuló ülését, melyen a 7 fős tagság elnökének Herman Istvánt a Heves Megyei Önkormányzat alelnökét választotta. A Bizottság döntésével megerősítette a korábbi szakmai grémium döntéseit. Közreműködtünk az Értéktár Tükör első számának elkészítésében és megjelenésében. Közreműködtünk a Heves Megyei Értéktárat bemutató kampány film elkészítésében. 20

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat Közvitára bocsátotta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 686/2013. (XII.16.) számú

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 28-i ülésének 9. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 28-i ülésének 9. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 28-i ülésének 9. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről Előadó: dr. Bartos

Részletesebben

dr. Szabó József BESZÁMOLÓ Nógrád Megye Önkormányzata területfejlesztési feladataival összefüggésben végzett 2014. évi munkájáról

dr. Szabó József BESZÁMOLÓ Nógrád Megye Önkormányzata területfejlesztési feladataival összefüggésben végzett 2014. évi munkájáról NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 37-8/2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József BESZÁMOLÓ Nógrád Megye területfejlesztési feladataival összefüggésben

Részletesebben

31-5/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés. H e l y b e n

31-5/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés. H e l y b e n 31-5/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n J a v a s l a t a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, valamint a Heves Megyei

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL Szolnok, 2015. október hó TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 4 II. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ORSZÁGOS

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON. megye. Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program 2014-2020

GYŐR-MOSON-SOPRON. megye. Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 GYŐR-MOSON-SOPRON a Dinamikus, Innovatív és Otthonos megye Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 Jóváhagyva:.../2015. (IX. 18.) KH számú határozat 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

Szám: 2-15/2013. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

Szám: 2-15/2013. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-15/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 52/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a megyei szintű helyzetértékelő

Részletesebben

Tájékoztató. a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató. a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2015. évi tevékenységéről Ikt. szám: 22-2/2016/222 Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! Tájékoztató a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2015. évi tevékenységéről 1.) A Tanács alapítói A Tisza-tó Térségi

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Helyi foglalkoztatási együttműködéseka megyei jogú város területén és várostérségben című (TOP-6.8.2-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást igénylők

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. május 17-én (kedd) 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. május 17-én (kedd) 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Ikt. sz.: 37-85/2015. 9. sz. napirendi pont A határozati javaslat törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5.

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Stratégiai Programrész 2014. június 5. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Bara Annamária Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megye Integrált Területi Programjának

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza. Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maiI: alpolgarmester@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 75086/2011.05 Ügyintéző:

Részletesebben

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 58/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: Bőcs Község Önkormányzatának a Zempléni

Részletesebben

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 2014 2020 Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft 2015.03.31. Pest Megye Integrált Területi Programja 1 2015. április 7. Készítette Pest Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék oldal I. Bevezetés. 1 II: Az önkormányzati munka... 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2.

Részletesebben

Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások

Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Magyar Államkincstár

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember Fejezet: Tartalom

Részletesebben

XXV. évfolyam 8. szám 2015. december 18. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXV. évfolyam 8. szám 2015. december 18. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXV. évfolyam 8. szám 2015. december 18. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 7/2015. (XII.18.) ÖR rendelet

Részletesebben

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből K i v o n a t Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú)

Részletesebben

Ikt. sz.: 14/2015/T sz. napirendi pont J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által megvalósítandó

Ikt. sz.: 14/2015/T sz. napirendi pont J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által megvalósítandó Ikt. sz.: 14/2015/T sz. napirendi pont A határozati javaslat törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által megvalósítandó TÁMOP-6.1.5/14. pályázathoz

Részletesebben

FELHÍVÁS. a városi területek környezettudatos megújítására. A felhívás címe: Zöld város kialakítása. A felhívás kódszáma: TOP-2.1.

FELHÍVÁS. a városi területek környezettudatos megújítására. A felhívás címe: Zöld város kialakítása. A felhívás kódszáma: TOP-2.1. FELHÍVÁS a városi területek környezettudatos megújítására A felhívás címe: Zöld város kialakítása A felhívás kódszáma: TOP-2.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére városrehabilitációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZCÉLÚ FELADATOK, VALAMINT KARITATÍV CÉLOK 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZCÉLÚ FELADATOK, VALAMINT KARITATÍV CÉLOK 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZCÉLÚ FELADATOK, VALAMINT KARITATÍV CÉLOK 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a 2016. évi költségvetésből biztosított pályázati

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2015. november 26. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 11/2015. (XI.

Részletesebben

JAVASLAT. a Heves Megyei Térségfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítására

JAVASLAT. a Heves Megyei Térségfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítására 32-2/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT a Heves Megyei Térségfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Közgyűlés 237/2015. (X.16.) számú határozatával

Részletesebben

2014. május 29-i rendes ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

2014. február 18-i rendkívüli ülésére

2014. február 18-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Egyezségi megállapodás kötése a Vortex Építő Kft.-vel

Részletesebben

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat Előterjesztő: Ikt.sz.: Tárgy: Melléklet: Véleményezésre megküldve: Dr. Botka László polgármester 1441/214 Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései 4 db határozati javaslat Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Nagyvállalkozások OKJ-s és akkreditált képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhívásához

Részletesebben

a városfejlesztéshez és a városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

a városfejlesztéshez és a városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelete a városfejlesztéshez és a városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: - Határozatok száma:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt azonosító:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL mely létrejött MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1.) Ágfalva Község Önkormányzata (székhely: 9423

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására,

Részletesebben

JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com

JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com Szám: 1/367- /2015. Előkészítő: Harsányiné dr. Tóth Beáta E l ő t e r j e s z t é s a

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 57/2014. (IV.30.)

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Heréd község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Megyei Fejlesztési Dokumentumok kiegészítése és módszertan kidolgozása a humán fejlesztések vonatkozásában

A Megyei Fejlesztési Dokumentumok kiegészítése és módszertan kidolgozása a humán fejlesztések vonatkozásában A Megyei Fejlesztési Dokumentumok kiegészítése és módszertan kidolgozása a humán fejlesztések vonatkozásában Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Megyei fejlesztési dokumentumok kiegészítése és módszertan

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG AZ ÚMVP MB RÉSZÉRE AZ ÚMVP EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2011. DECEMBER 1-31. ÚMVP I. tengely 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

19/372.Ü-1-50-1/2010.

19/372.Ü-1-50-1/2010. ü g y v é d H-8229 Csopak, Sport utca 18. szám, Postafiók: 11. mobil: +36-20-3 277-772 ugyved@dr.com www.koczkasdr.hu Ügyvédi szám: 19/372.Ü-1-50-1/2010. Balatonkenese Város Önkormányzat Tárgy: ügyvédi

Részletesebben

Iktatószám: 1418-14 /2016.

Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. január

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. december 22-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 74/2014. (XII.22.) számú határozata Tiszasasi Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évindító előadása Szolnok, Hozam Klub - 2016. január 26. Megyei fejlesztések 2014-2020 között

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évindító előadása Szolnok, Hozam Klub - 2016. január 26. Megyei fejlesztések 2014-2020 között A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évindító előadása Szolnok, Hozam Klub - 2016. január 26. Megyei fejlesztések 2014-2020 között A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2014-2019 2 Megyei Közgyűlés

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 28-4/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 28.

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum. Ügyrendje. Preambulum

Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum. Ügyrendje. Preambulum Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Ügyrendje Preambulum A Baranya Megyei Munkaügyi Központ, a Mecsekalja Szentlőrinctől Orfűig Önkormányzati Társulás, a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécsi

Részletesebben

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1. FELHÍVÁS a városi barnamezős területek megújítására A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 255/2008./ VIII.25./ számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 255/2008./ VIII.25./ számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 255/2008./ VIII.25./ számú h a t á r o z a t a Kiss László átmeneti segély iránti kérelmének elutasítása ellen benyújtott fellebbezésének elbírálásáról Nyíregyháza

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Püspökladány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról

ELŐTERJESZTÉS. Püspökladány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS Püspökladány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról Püspökladány

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal:

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: 274/2009. (VII. 21.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: A Törökbálinti Városfejlesztő

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben