Autópályák, autóutak. Autópálya és autóutak tervezése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Autópályák, autóutak. Autópálya és autóutak tervezése"

Átírás

1 Autópályák, autóutak Az autópályák és autóutak jelentősége A magyarországi közúthálózatra vonatkozó hosszadatok európai tekintetben megfelelőek, viszont gyorsforgalmi hálózatunk sűrűsége messze alatta marad a közepesen fejlett országokénak Európában. A hazai és európai változások hatásait értékelve 1995-ben új Közlekedéspolitikai Koncepció készült, amelynek stratégiai céljai a következők: az Európai Unióba való integrálódás elősegítése; az ország kiegyensúlyozottabb térségi fejlesztése; a közlekedés hatékonyabb szervezése; a javuló közlekedésbiztonság és az emberi élet, valamint a környezet védelme; piackonform közlekedésszabályozás. Ezek a célok a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésének célkitűzéseit is újragondolandónak ítélték. Így elkészült A Magyar Gyorsforgalmi Úthálózat Fejlesztése" c. terv, amely: a belföldi és külföldi közúthálózati kapcsolatok javítását; nagyobb forgalombiztonságot, a forgalom káros környezeti hatásainak mérséklését; a közúti közlekedési infrastruktúra gazdasági hatékonyságot javító hatásának erősítését állította a hálózatfejlesztési tervezés homlokterébe. A nagytávú terv (2030-ig) 430 szgk/1000 lakos motorizációs szintet rendel. A közúti Forgalom fejlődését a következő tényezők befolyásolják: csökkenő lakosságszám és csökkenő aktív keresők; mérsékelten fejlődő hazai GDP; növekvő hazai gépkocsi-ellátottság; növekvő belföldi személygépkocsi- és tehergépkocsi-futásteljesítmények; gyorsabb külföldi gazdasági fejlődésből következő erőteljesen emelkedő tranzitforgalom. A magyar gazdaság egészére jelentős befolyást gyakorol a hazai gyorsforgalmi úthálózat kiépítése, mivel a termelés során előállított áruk gyorsabban és gazdaságosabban jutnak el a rendeltetési helyükre. A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésének finanszírozása függetlenné vált az állami költségvetéstől. A közúthálózat fejlesztésének és fenntartásának finanszírozásában piaci viszonyok honosodtak meg, az Útalap létrejöttével. Új forrásként jelent meg a külföldi tőkeberuházás, amelynek bevonását a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésébe az 1991-ben hozott koncessziós törvény tette lehetővé. Autópálya és autóutak tervezése A gyorsforgalmú utak a kiépítés jellege szerint lehetnek autópályák és autóutak. Az autópálya kizárólag gépjárműforgalomra épülő, irány szerint elválasztott pályákkal, irányonként minimum két forgalmi sávval, a menetirány szerinti jobb oldalon leállósávval, gyorsító és lassítósávval tervezett út. Más utat és vasutat csak külön szintben keresztezhet, a járművek csak forgalmi csomópontokon hajthatnak rá, ill. hajthatnak le róla, a forgalmi áramlatok keresztezése nélkül. Az autóút gépjárműforgalomra épülő, két vagy több forgalmi sávval lehetőség szerint elválasztott pályával, egyébként kétirányú pályával tervezett út. Vasutat csak külön szintben,

2 utat azonban szintben is keresztezhet, a járművek szintén csak csomópontokon csatlakozhatnak, ill. hagyhatják el. Az autópálya-építés költségességére tekintettel az építési munkákat ütemezni kell. A szakaszolás mind hosszirányú, mind keresztszelvényi ütemezett építést jelent. Magyarországon kialakult az ún. félautópálya-építése mint módszer. Ez tervezési szempontból autópálya, közlekedésüzemi szempontból azonban az autóutakhoz tartozik. Ez a megoldás először igen hatékony volt, mivel nagyobb hosszban tette lehetővé az autópályaszakaszok kiépítését. A beruházók joggal remélték akkor, hogy a félautópálya-üzem csak egy rövid ideig tartó állapot lesz, és gyorsan követni fogja a megépült félpályát a másik félpálya építése. Sajnos a forgalom megnövekedésével valamennyi félautópálya-szakaszon rohamosan romlott a forgalombiztonság. Ezt különféle forgalomtechnikai megoldásokkal igyekeztek csökkenteni, ami sajnos mindmáig nagyon kevés eredménnyel járt. A későbbi építéseknél már az első ütemben megoldják az osztott pályás közlekedést. Az autópályák keresztmetszeti kialakítása A keresztszelvény az úttengelyre merőleges metszet, amely az útkoronából és az útkoronán kívüli részből tevődik össze. Az autópálya keresztszelvényében forgalomtechnikai és technológiai elemeket különböztetünk meg. A forgalomtechnikai elemek a következők: a forgalmi sávok, esetenként a különleges forgalmi sávok, amelyeken a forgalom lebonyolódik; az elválasztó sáv a kétirányú forgalom elválasztására; a szélső sáv, amelybe a leállósáv és a padka tartozik. A technológiai elemek a különböző építési technológia miatt különíthetők el: főpálya burkolat, amelynek pályaszerkezetét a nagyon nehéz forgalomra méretezik; leállósáv, amelynek pályaszerkezete eltér a főpályáétól; füves sáv (zöldsáv), megfelelő növényzettel beültetve, a védőkorlátot is ide helyezik el; rézsűk, árkok, folyókák.

3 A forgalmi sávok számát a megengedett forgalomnagyság alapján tervezik. A forgalmi sáv szélessége 3,75 m. A tervezés során figyelembe kell venni a forgalom növekedése miatti későbbi szélesítés lehetőségét is. Különleges forgalmi sávok lehetnek: a kapaszkodósávok, a lassítósávok, a gyorsítósávok és az irányrendeződési sávok. A kétirányú forgalmat a zöld sávval választjuk el egymástól. Az ide ültetett cserjék, bokrok előnye az esztétikai hatáson túl az, hogy az éjszakai vezetésnél a szembejövő járművek fényszórója nem vakítja a vezető szemét. Az elválasztó sávokat kb. 3 km-enként üzemi átjárókkal kell megszakítani, az esetleges forgalomterelések miatt. A menetirány szerinti jobb oldalon végig burkolt leállósávot építenek a műszaki hibás gépjárművek leállásának biztosítására. Kivételt képeznek a csomópontok, ahol lassító- és gyorsítósáv épül. A leállósáv közvetlenül a főburkolathoz csatlakozik, burkolatfajtája általában eltér a főburkolattól. A forgalmi sávok melletti optikai vezetősávokat a 8,5 m szélesre épített főpálya burkolaton, a burkolat szélétől 25 cm-re, 25 cm szélességben festik fel. A tervezők legnehezebb feladata az autópálya nyomvonalának kijelölése és helybiztosítása. A hálózati kapcsolatok, a különböző rendezési és fejlesztési tervek figyelembevétele éppen olyan lényeges szempont a nyomvonal tervezésekor, mint a vízszintes és magassági vonalvezetés összhangjának biztosítása vagy az autópálya tájba illesztése. Egy út - különösen egy autópálya - hosszú távra épül, így a vonalvezetési előnyök vagy hátrányok évtizedekig befolyásolják a vezetőket. Hazai autópályáink, autóútjaink kialakítása magán viselte és viseli ma is korunk egyik legfontosabb problémájának, a környezet védelmének a lehetőség szerinti legkedvezőbb megoldását. Az autópályák létesítésével - melyek a legnagyobb környezetvédelmi beruházások közé tartoznak - igen jelentős környezetvédelmi célok valósulnak meg. Teher mentesülnek a főutak melletti városok és települések, ugyanakkor sikerül az autópályák közelében lévő környezetet megfelelően megóvni. A vonalvezetés tervezésekor: a terepviszonyok, a geotechnikai adottságok, a műszaki paraméterek figyelembevételével kell a vonalvezetési elemeket elhelyezni úgy, hogy biztosítsák a menetdinamikai, a forgalombiztonsági, az építési és üzemeltetési költség optimum, a környezetvédelem, valamint az esztétikus megjelenés igényeit. A gépjárművezető az út vonalát, szalagját mindig térben, távlati perspektivikus rövidülésben látja. Az út tengelyvonalát úgy kell megtervezni, hogy az alkalmazott vonalvezetési elemek körívek, átmeneti ívek, emelkedők, lekerekítő ívek, stb. dinamikai szempontból is biztonságos közlekedést tegyék lehetővé a tervezési sebességgel haladó gépjármű számára. Az út térbeli hatása az eltérő sebességgel, különféle nagyságú forgalomban futó járművezetőket pszichológiai, optikai szempontból is a legkedvezőbb, biztonságosabb vezetés irányába befolyásolja. Alapvető szempont a jó térbeli vezetés. Optikai szempontból kedvező, ha a vízszintes és függőleges ívek a vonalvezetés azonos szakaszain egybeesnek. Közúti csomópontok Feladata: - útbecsatlakozás, - útkereszteződés, - útelágazás forgalmi irányai összekötésének megoldása.

4 A csomópontok lehetnek: - egyszintű csomópontok: az összes forgalmi irány és összeköttetés azonos pályasíkban van. a kialakítás egyszerű, viszont a biztonság, a teljesítő képesség kedvezőtlenebb. - jelzőlámpás csomópontok: általában egyszintű csomópontok, a forgalombiztonságot és a teljesítőképességet jelzőlámpa szabályozással oldják meg. - külön szintű csomópontok: autópályákra, nagy forgalmú utakra jellemző, egy vagy több hídszerkezet segítségével a különböző forgalmi áramlatokat külön szintben vezetik. A csomópontok kialakítását a forgalom áramlási viszonya, nagysága befolyásolja. Csomóponti járműmozgások: Helyes járműmozgások:

5 Ezért a csomópontokban szabályozni kell a járműforgalmat. Helytelen járműmozgások Hiba, ha a gépkocsivezető a nagy íveket szabálytalanul levágja, veszélyhelyzetet alakít ki. Vagy egy balra forduló gépjármű középre állva várakozik, várva a balra fordulásra. Ennek két lehetősége van: - áthaladási elsőség jelölése: KRESZ jobb kéz szabály, táblázás. A szabályozás: a magasabb rendű útnak van elsőbbsége - nyomjelölés: a forgalmi áramlatok vezetése útburkolati jelekkel, vagy forgalomterelő szigetekkel. A főirány forgalmi sávjai változatlanul haladnak. A mellékirány betorkolása tölcsérszerűen kiszélesedik, kedvezőbb a fordulási ív A mellékirány betorkolás tengelyében egy csepp formájú terelősziget van elhelyezve: ez figyelmeztet a csomópontra, csökkenti a jármű sebességét, megakadályozza a kanyarok levágását, a várakozó járművet a helyes oldalú sávban tartja.

6 Útelágazás Balra forduló járművek számára külön felálló sávval és két forgalmi sávos főiránnyal képzett csomópont: ez a legfontosabb csomópont-alaptípus. Nagy forgalmú utaknál ezt alkalmazzák, mert a forgalombiztonság fokozása szempontjából a legmegfelelőbb. A főirányok széthúzását: - belterületen kiemelt szegélyű terelőszigettel - külterületen burkolati jelekkel oldják meg.

7 Főirányokról való lekanyarodás: Nyitva tartandó sávszélességek a terelőszigetek között és mellett. A csomóponttal szemben támasztott követelmények: felismerhetőség, áttekinthetőség, felfoghatóság, jelezhetőség, járhatóság. Csomóponti áttekinthetőség: a) egyenrangú utaknál jobbkéz-szabály, a megállási látótávolságot az egymást keresztező sávok metszéspontjától mérik. b) alárendelt utaknál, Elsőbbségadás kötelező vagy Állj! Elsőbbségadás kötelező az alárendelt irányból érkező és a csomópont előtt megálló jármű vezetői részére biztosítják a keresztezési látótávolságot. Így az álló helyzetből induló járművezető olyan távolságra észleli a főirányból közeledő járműveket, hogy azok odaérkezése előtt a keresztezést, vagy kanyarodást biztonságosan végre tudja hajtani. c) A keresztezéshez és a balraforduláshoz 10 s, a jobbraforduláshoz 5 s időt veszünk figyelembe. Ennek megfelelően 2,8v ill. 1,4v hosszban kell látni a keresztező utat. A szabályozott csomópontokban biztosítani kell, hogy a csomóponthoz közeledő gépjárművek legalább az U f fékutak megállási látótávolságokkal képzett látási háromszögek sarokpontjaiból megfigyelhessék egymást. Ha ez nem biztosítható, akkor sebességkorlátozást kell előírni az alacsonyabb rendű útról érkezőknek.

8 Autópálya felhajtó-lehajtó csomópontjai Mivel az autópályán szintbeli keresztezés nem lehet, ezért különszintű csomópontokat terveznek és építenek. Az egymást külön szintben keresztező pályákat összekötőágaknak, rámpáknak nevezzük. Az összekötő ágak fajtái: - direkt rámpa: egyszerű, kis helyigény, nincs keresztező műtárgy - indirekt rámpa: a balra való irányváltozást csak jobbra kanyarodással, kis körívvel, egy hídszerkezet alatt, külön szinten keresztezve jobbra kanyarodik, így éri el az eredeti bal irányt. - féldirekt rámpa: a balra való irányváltozást egy jobbra kanyarodással, letéréssel kezdi meg, majd egy 90 o -os irányváltozással, egy hídszerkezeten, külön szinten keresztezve balra kanyarodik Az autópályáról való lehajtás és a ráhajtás megoldási lehetőségei Autópályáról először a lehajtás, utána a ráhajtás következik. Autópályáról csak jobbra lehet lehajtani, és csak jobbról lehet ráhajtani. Csatlakozási felhajtó, lehajtó csomópontok autópályánál Alárendelt út keresztezése autópályával: ebben az esetben alkalmazzák a delta, vagy rombusz alakú csomópontot.

9 Féllóhere (kettős trombita) alakú csomópont Trombita alakú csomópont Csomópont elemei: közvetett indirekt ág, gyűjtő, elosztó pálya, autópálya (gyorsító sáv), indirekt ág, fonódási többlet sávok, összekötő (közvetlen, direkt) ág, kétpályás főút

10 Utak és autópályák fontosabb forgalmi és üzemi létesítményei - autóbusz megállóhelyek - leálló helyek és pihenő helyek - üzemanyag töltő állomások - autópályák pihenőhelyei és állomásai - autópályák fenntartó állomásai - autópályák üzembiztonsági berendezései telefon, segélyszolgálat, díjbeszedés Úttervezések rendje Általános úttervezési feladatok: - meglevő utak egyszerű megerősítése burkolaterősítés - meglevő utak szélesítése és megerősítése - meglevő utak korszerűsítése szélesítés és megerősítés mellett a vonalvezetés javítása - új főutak vagy alsóbbrendű utak építése - új gyorsforgalmi utak, autópályák építése Az úttervezési munkák célja, hogy a forgalmi, gazdasági, műszaki és más igények szerint: - a terepen felkutassa az új vagy korszerűsítendő útvonal helyét - az útvonal három vetületében helyszínrajz, hossz-szelvény, keresztszelvények - tervek formájában rögzítse - a megtervezett útvonal helyét a terepen tűzze ki, az építés részére - megfelelő tömeg-, méret-, anyag- költségkimutatásokat készítsen. Az úttervezés rendje abban áll, hogy a sok kötöttséget figyelembe véve, az útvonalat többször tervezzük meg egymás után. Kompromisszumos tervvariánsokat kell készíteni. Először kevésbé részletesen, de a fő nehézségek és lehetőségek felmérésével, a beruházón számára műszaki tanulmány. (tanulmányterv, 4-5 variáns) Majd részletesebben, a sokféle érdekelt szerv és személy elé terjesztendő tárgyalási alapként készül a bejárási terv. (általános terv, csak egyes kisebb részletekre maradhat variáns, de a tervező határozott javaslatával és állásfoglalásával) hatósági engedélyezési eljárás céljára szolgál. Végül a tárgyalások, a hatósági engedélyezési eljárás során elrendelt változások figyelembevételével készítik el az építési tervet, - kiviteli terv, amely már olyan részletes,, hogy a kivitelező vállalt annak alapján az építést előkészítheti, megszervezheti és végrehajthatja. Az építési terv már a beruházó, illetve a hatóság döntése alapján mint végső egyetlen variáns készül el, azonban kisebb részleteiben még az építés alatt is szabályozott módon változhat, javulhat. Beruházás jellegű útépítéseknél még egy tervművelet van, a beruházási program, amelyet az építési terv előkészítése előtt jóvá kell hagyatni az építési költségek fedezése érdekében.

11 Műszaki tanulmány Munkarészei: - műszaki leírás meglevő állapot ismertetése, forgalmi igények, azok alapján szükséges műszaki jellemzők, megoldási változatok ismertetése, a nyomvonal mentén a mérnök-geológiai, vízrajzi adottságok, a jelenlegi és tervezett terület felhasználás, költségbecslés, gazdasági vizsgálat, a változások értékelése, javaslat - forgalmi ábra vonalas helyszínrajzi vázlat, a tervezett, az esetleg tehermentesített úton, a becsatlakozó útszakaszon várható átlagos napi forgalom feltüntetésével.(forgalomszámlálás alapján) - átnézeti helyszínrajz méretaránya 1: átnézeti hossz-szelvény 1: hosszléptékű, tízszeres torzítású - mintakeresztszelvények 1:50, 1:100 - költségbecslés - organizációs előterv (csak a megrendelő kérésére) tartalmazza az építési szakaszok beosztását, az anyagfogadást és az anyagszállítást, a helyi anyagok beépíthetőségét, a forgalom fenntartását. Bejárási terv Munkarészei: - műszaki leírás építés célja; az útszakasz leírása; vízszintes és magassági vonalvezetés jellemző adatai; keresztszelvények és pályaszerkezetek; közúti csomópontok, útlejárók, párhuzamos utak; műtárgyak; vízelvezetés, csatornázás; vasúti és egyéb pályák, vezetékekkel való keresztezések; érintett közművek; világítás; úttartozékok; az úttal kapcsolatos egyéb létesítmények: autóbusz megálló, leálló, pihenőhelyek, üzemanyagtöltő állomások, vendéglátó ipari létesítmények, útfenntartási telepek; idegen terület igénybevétele; érintett épületek és létesítmények; építés alatti forgalom - átnézeti térkép méretaránya 1:25 000, meglevő úthálózatot, a tervezett út tengely vonalát, kezdő és végpontjának km szelvényezését, nagyobb műtárgyak helyét tartalmazza. - általános helyszínrajz - méretaránya 1:1000 tartalmazza: az út tengelyvonalát, szelvényezését, az ívviszonyok jellemző adatait, műtárgyak helyét és jellemző méreteit, útcsatlakozásokat, párhuzamos utakat, patakszabályozásokat, vasúti és egyéb pályák keresztezési helyét, forgalmi csomópontokat, autóbuszmegállókat, leálló és pihenőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat. - általános hossz-szelvény hosszléptéke 1:2000, tízszeres torzítással. Tartalmazza a jellegzetes terep-, és pályaszintmagasságokat, lejtési viszonyokat, a lekerekítő ívek sugarát, az ívviszonyokat, a műtárgyak helyét, nyílását, főbb magassági adatokat, a mértékadó árvíz-, és talajvíz szinteket, útcsatlakozások helyét. - mintakeresztszelvények 1:50 méretarányban készülnek, az út jellegzetes keresztszelvényeiről, a pályaszerkezet részleteinek, víztelenítési módjának, az útkorona és a rézsűk kiképzésének feltüntetésével. - nagyobb műtárgyak (hidak, támfalak) vázlatterve és műszaki leírása - költségbecslés - általános talajmechanikai szakvélemény - az érdekelt szervek és ingatlantulajdonosok név. és címjegyzéke

12 Építési terv Munkarészei: - műszaki leírás mint a bejárási tervnél - átnézeti térkép mint a bejárási tervnél - részletes helyszínrajz 1:1000, mint a bejárási tervnél, + anyagárkok, depóniák, közúti jelzések helyét, vízelvezetés helyét a befogadóig - részletes hossz-szelvény hosszléptéke 1:1000, magassági léptéke 1:100 Tartalmazza az út tengelyére vonatkoztatott terep-, és pályaszint magasságokat, a lejtési és kanyarulati viszonyokat, a helyszínrajzon is feltüntetett létesítmények helyeit, a műtárgyak nyílását és magassági elrendezését, a burkolatszélek hossz-szelvényét az oldalesés átmeneteknél, a pályaszerkezet kiképzését, útárkok, csatornák hosszszelvényét, a mértékadó árvíz-, és talajvíz szinteket, talajjavító rétegeket, korlátok helyét. - mintakeresztszelvények mint a bejárási tervnél - keresztszelvények méretaránya 1:100, olyan szélességben, hogy az úthoz közvetlenül csatlakozó terep, párhuzamos utak, anyagárkok, járdák, kialakítását is tartalmazzák. - kisebb műtárgyak általános és részlettervei - úttartozékok tervei - alappontok jegyzéke - tömegszámítás és elosztás - méret-, és mennyiség kimutatás - előméret költségvetés és mellékletei - talajmechanikai szakvélemény és mellékletei - általános organizációs terv Az autópályák építése A szabványban előírt mérete szerint az autópályák koronaszélessége 2 x 2, ill. 2 X 3 forgalmi sáv esetén 28,0 m, ill. 35,5 m. Látható, hogy sokkal nagyobb tömegű földmunkára van szükség, mint az egyéb utak építésénél. Az autópálya-építés tehát nagy teljesítményű földmunkagépeket igényel, valamint szigorúbb tömörségi és teherbírási feltételeknek kell megfelelni. A nagy felületű rézsűket az erózió ellen hatékonyan kell védeni. Hegyvidéken, nehéz terepviszonyok mellett a két pálya külön földművel is épülhet. Az autópályák pályaszerkezete Az autópálya pályaszerkezete teherbíró, kopórétege megfelelően érdes legyen. Megközelítőleg azonos érdességű kopóréteget kell tervezni a forgalmi sávokon, a csomóponti ágakon, a csomóponthoz csatlakozó alacsonyabb rendű út érintett szakaszán, valamint a

13 pihenőhelyek fel- és lehajtó ágain. A leállósáv kopórétege a főpályától eltérő optikai hatású (világosabb) és zártabb szerkezetű. Építéstechnológiai okokból a leállósáv és a főpálya pályaszerkezetének összvastagsága lehetőleg egyezzen meg, de a leállósáv teherbíró képessége kisebb lehet. A pályaszerkezet felépítése a kopóréteg fajtájától függ, készülhet betonból és aszfaltból. A földmű a tükör szintjéig készül, majd erre kerülnek az egyes rétegek. Az alul lévő rétegek a felettük lévőknél szélesebbek, és ferde végződésűek. Ezáltal a teherelosztás kedvezőbb, valamint a kivitelezés egyszerűbb, gyorsabb, mert teljesen gépesíthető. Mivel a földmű oldalesése nagyobb a burkolat oldalesésénél, ezért ezt a különbséget a legalsó réteggel egyenlítjük ki. A legalsó réteg jelenti a legnagyobb anyagigényt, ezért lehetőleg helyi anyagok felhasználásával teszik gazdaságossá az építését.

14 A 70-es években kialakult autópálya-építési gyakorlatban elsősorban üzemeltetési és fenntartási okok miatt abbahagyták a betonburkolatú pályaszerkezetek építését, és nemzetközi példákat is szem előtt tartva áttértek a félmerev útpályaszerkezetekre: (20 cm cementstabilizáció alapréteg, azon 22 cm aszfalt pályaszerkezeti rétegek). Az aszfalt pálya szerkezetek kopórétegeként alkalmazott érdesített homokaszfalt (ÉHA- 20) előnyös tulajdonsága a nagy sebességeknél is tartósan nagy csúszásellenállás és a hosszú élettartam. Sajnos azonban még a 22 cm-es aszfaltréteg sem tudta a burkolatfelületre 4-5 év alatt felhatoló reflexiós repedések megjelenését meggátolni. Ez a probléma a 80-as évek elején Európában tömegesen jelentkezett, megoldására pedig a különböző SAMI-rétegek (modifikált bitumenes vékony aszfaltrétegek), valamint az ún. lefordított pályaszerkezetek voltak. Az M 1-es autópálya győri elkerülő szakaszán 20 év óta először váltották le az ÉHA-20 típusú kopóréteget zúzalékvázas masztixaszfalttal (ZMA-12). Ez a kopóréteg a plasztikus deformációnak jobban ellenálló, harmadik generációs aszfalt kopóréteg család tagja, amely a durva ásványi vázba megfeleld arányban alkalmazott, különböző kopás-ellenállású zúzottkövek révén a kopóréteg kezdeti csúszás ellenállási értékét az üzemi élettartam alatt megtartja. Nagy előnye még, hogy zajcsökkentő hatása is van. Az autópályák víztelenítése Autópályákon - eltérően a többi úttípustól - meg kell oldania középső elválasztó sáv víztelenítését, és lehetőleg olyan víztelenítő rendszert kell tervezni, amely a legkevesebb földmunkát és kézi munkát igényli. Az egyoldalú esés és a széles burkolatfelület miatt több a lefolyó vízmennyiség, mint az egyéb utaknál, így nagyobb a víz által okozott eróziós veszély is. Egyenes szakaszokon a burkolatra hulló csapadék oldalirányban folyik el, az elválasztó sávot csak az arra jutó csapadék terheli. Ha a talaj nem nagyon vízzáró, és a hosszesés 1...2%- nál nem nagyobb, az elválasztó sávot teknőszerűen képezik ki, és a csapadékvíz a talajba szívódik. Ívekben az egyik pálya az elválasztó sáv felé esik, a víz tehát középre folyik. A víz elvezetésére az elválasztó sávon folyókát képeznek ki, majd ennek vizét lefolyóaknákon és csőátereszeken keresztül vezetik el. Bevágásokban a burkolatra jutó csapadék folyókával vagy árkokkal vezethető el, a bevágás hosszától és az összegyűlő vízmennyiségtől függően. Ezek burkolata típuselemekből készül. Hosszabb bevágási szakaszon a folyókaburkolat alatt zárt csatorna készül, és az itt összegyűlt vizet arra alkalmas helyen oldalirányban kivezetik.

15 egyoldalú esés esetén Magas töltéseknél a rézsű erózió megelőzésére a leállósáv szélén, hosszirányban aszfalt szegélyborda készül, amit a hosszeséstől függően (általában 50 m-enként) megszakítanak. Az összegyűjtött vizet rézsűsurrantóval vezetik le a töltés lábánál lévő árokba. Ez a megoldás kizárja, hogy a víz összegyűljön, és irányítatlanul kimosódásokat okozzon. Hátránya viszont, hogy munkaigényes, és közel vízszintes szakaszokon a leállósávot vízválasztószerűen kell kialakítani, nehogy a víz ott gyűljön össze, ahol a szegélybordán nincs kivezetés.

Csomópontok és üzemi létesítmények

Csomópontok és üzemi létesítmények Csomópontok és üzemi létesítmények Az utak egyes szakaszain lévő útbecsatlakozásokat, útkereszteződéseket és útelágazásokat csomópontoknak nevezzük. A csomópontok feladata a csatlakozó, keresztező és elágazó

Részletesebben

Hajdú-Via Kft. 4033 Debrecen, Sámsoni út 141/a sz. Tervszám: 040/11 TARTALOMJEGYZÉK

Hajdú-Via Kft. 4033 Debrecen, Sámsoni út 141/a sz. Tervszám: 040/11 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK az "Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése" tárgyú pályázat keretében a 4080 Hajdúnánás, Széchenyi u., Ady Endre krt., Bethlen G. krt. gyűjtőút engedélyes tervdokumentációjához. 1.1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Dr. Fi István Úttervezés MSc. Belterületi úttervezési kérdések 13. előadás

Dr. Fi István Úttervezés MSc. Belterületi úttervezési kérdések 13. előadás Dr. Fi István Úttervezés MSc. Belterületi úttervezési kérdések 13. előadás I. Belterületi úthálózati rendszerek A belterületi főúthálózat kialakítása Jellegzetes úthálózat-szerkezetek A belterületi úthálózatok

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK 1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK Az országos és a helyi közutak hálózatot alkotnak. A közúti fejlesztési javaslatok a különböző szintű, az ötévenként, valamint a területrendezési tervek felülvizsgálatakor

Részletesebben

Melléklet a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelethez

Melléklet a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelethez 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Mérnökgeodézia 8. Vonalas létesítmények építésének, gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai. Ágfalvi, Mihály

Mérnökgeodézia 8. Vonalas létesítmények építésének, gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai. Ágfalvi, Mihály Mérnökgeodézia 8. Vonalas létesítmények építésének, gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai Ágfalvi, Mihály Mérnökgeodézia 8.: Vonalas létesítmények építésének, gépészeti berendezések szerelésének

Részletesebben

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ M4 Autópálya Törökszentmiklós Kelet Püspökladány közötti szakasz KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ Készítette: Megbízó: Budapest -2014- UTIBER Kft.: Uvaterv Zrt.: Roden Kft.: Szentes László,

Részletesebben

Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 4.

Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 4. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr Kosztka Miklós Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 4. MGIN4 modul A mezőgazdasági utak keresztmetszete SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket

Részletesebben

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Az emelt szintű főút jellemzői és alkalmazási lehetőségei a hazai közúthálózaton

Az emelt szintű főút jellemzői és alkalmazási lehetőségei a hazai közúthálózaton Az emelt szintű főút jellemzői és alkalmazási lehetőségei a hazai közúthálózaton Dr. Vörös Attila (Via Kárpátia Kft.) A bevezetés, illetve az alkalmazás indokai Gazdaságossági, Műszaki, Forgalmi, Hálózatszerkezeti,

Részletesebben

Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével. II.3.3. KÖZLEKEDÉS Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével. II.3.3. Közlekedés II.3.1. Bevezető... 3 II.3.2.

Részletesebben

Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról.

Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról. Készült: 2015. október Készítette : Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága 1. HAJDÚ-BIHAR

Részletesebben

A városi úthálózat (belterületi közutak) a város jellegével és szerkezetével szoros összefüggésben alakul ki, annak alakítója és formálója.

A városi úthálózat (belterületi közutak) a város jellegével és szerkezetével szoros összefüggésben alakul ki, annak alakítója és formálója. 18. tétel Városi utak kialakítása, építése Mutassa be a forgalomtechnika követelményeit és a keresztszelvény elemeit! Ismertesse a víztelenítés és a közművek elhelyezésének megoldásait! Beszéljen a gyalogosok

Részletesebben

A stratégia kapcsolódása a SWOT elemzéshez:

A stratégia kapcsolódása a SWOT elemzéshez: A FIZIKAI ELÉRHETŐSÉG ÉS VIRTUÁLIS HOZZÁFÉRÉS JAVÍTÁSA A fizikai elérhetőség javítása A stratégiai cél indoklása, leírása A települések, létesítmények fizikai elérhetőségét a közlekedési infrastruktúra

Részletesebben

Szeged kerékpárforgalmi hálózati terve

Szeged kerékpárforgalmi hálózati terve Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szeged kerékpárforgalmi hálózati terve 2015. október Készítette: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szeged kerékpárforgalmi hálózati terve 2015. október Tervszám:

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA. Munkaszám: 877/4-08 TARTALOMJEGYZÉK

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA. Munkaszám: 877/4-08 TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS Munkaszám: 877/4-08 A V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA Ú T É P Í T É S I ENGE D É L Y E Z É S I TER V É H E Z TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK...2 MEGLÉVŐ ÁLLAPOTOK...2 TERVEZETT BURKOLATOK ÉS

Részletesebben

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE KÉSZÍTETTE: Mezey András okl. mérnök Saár Szabolcs okl. közlekedésmérnök 2005. DECEMBER MEZEY MÉRNÖKIRODA CSOMÓPONT MÉRNÖKI IRODA 2100

Részletesebben

Változások a körforgalmak tervezési előírásaiban

Változások a körforgalmak tervezési előírásaiban Változások a körforgalmak tervezési előírásaiban Hóz Erzsébet KTI Tóthné Temesi Kinga KTI Napok Sopron, 2011 május 3-4. 1 Hazai környezet Német KRESZ, Közlekedési, Jelzési Egyezményhez való csatlakozás,

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági projektek az ÁAK Zrt. gyorsforgalmi úthálózatán

Közlekedésbiztonsági projektek az ÁAK Zrt. gyorsforgalmi úthálózatán Közlekedésbiztonsági projektek az ÁAK Zrt. gyorsforgalmi úthálózatán Közlekedési Operatív Program 1. prioritás az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása Izsay Judit Szova

Részletesebben

3. A földi helymeghatározás lényege, tengerszintfeletti magasság

3. A földi helymeghatározás lényege, tengerszintfeletti magasság 1. A geodézia tárgya és a földmûvek, mûtárgyak kitûzése A földméréstan (geodézia) a Föld fizikai felszínén illetve a felszín alatt lévõ természetes és mesterséges alakzatok méreteinek és helyének meghatározásával,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL Szolnok, 2015. október hó TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 4 II. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ORSZÁGOS

Részletesebben

FELTÁRÓUTAK UTAK TERVEZÉSE

FELTÁRÓUTAK UTAK TERVEZÉSE FELTÁRÓUTAK UTAK TERVEZÉSE 1 Az úttervezés három fő tervcsoportja 2 Feltáróutak utak tervezése Az úttervezés munkája három, szinte mindig párhuzamosan készítendő, egymással állandóan kölcsönhatásban álló

Részletesebben

BERHIDAI ÚT 21+481.65-21+525 KM MEGBÍZÓ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6.

BERHIDAI ÚT 21+481.65-21+525 KM MEGBÍZÓ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. BERHIDAI ÚT 21+481.65-21+525 KM SZELVÉNYEK KÖZÖTT MEGBÍZÓ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. TERVEZŐ: GEOplaner Építőipari Tervező KFT 8200 VESZPRÉM, JÓZSEF ATTILA UTCA 40.

Részletesebben

KÖZMŰVEK ELHELYEZÉSE KÖZTERÜLETEN

KÖZMŰVEK ELHELYEZÉSE KÖZTERÜLETEN KÖZMŰVEK ELHELYEZÉSE KÖZTERÜLETEN Dr. Petőcz Mária Dr. Schváb János TARTALOM Az útügyi előírások készítői Előírások Alapfogalmak Szabványok, igények Kapcsolat a területi tervezéssel Közművek elhelyezése

Részletesebben

RÉPCELAK VÁROS. Városközpontot és a 86-os utat szegélyezõ területek tájépítészeti és kapcsolódó településképi kérdései

RÉPCELAK VÁROS. Városközpontot és a 86-os utat szegélyezõ területek tájépítészeti és kapcsolódó településképi kérdései RÉPCELAK VÁROS Városközpontot és a 86-os utat szegélyezõ területek tájépítészeti és kapcsolódó településképi kérdései Programtisztázó és döntéselõkészítõ dokumentáció 2013.10.24. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

1) A projekt keretében - jelen dokumentumban meghatározott módszertan szerint - fel kell tárni, és elemezni kell a kerékpáros forgalom kibocsátó és

1) A projekt keretében - jelen dokumentumban meghatározott módszertan szerint - fel kell tárni, és elemezni kell a kerékpáros forgalom kibocsátó és Melléklet a KözOP-2008-3.2. Kerékpárút hálózat fejlesztés c. pályázati útmutatóhoz C11. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások 1. Általános előírások 1) A projekt keretében - jelen dokumentumban

Részletesebben

M70 UVATERV - UNITEF KONZORCIUM. UNITEF'83 Zrt. UVATERV Zrt. UVATERV Zrt. 2014. szeptember 52.276 52276_E0_1

M70 UVATERV - UNITEF KONZORCIUM. UNITEF'83 Zrt. UVATERV Zrt. UVATERV Zrt. 2014. szeptember 52.276 52276_E0_1 M70 M70 gyorsforgalmi út Letenye - Tornyiszentmiklós (oh) 2x2 forgalmi sávra történő bővítéséhez szükséges környezetvédelmi hatástanulmány (KHT) Megbízó: Tervező: UVATERV - UNITEF KONZORCIUM UVATERV Zrt.

Részletesebben

Megbízó kéri a kerület által adott iránymutatást a tervek készítése során figyelembe venni.

Megbízó kéri a kerület által adott iránymutatást a tervek készítése során figyelembe venni. Emlékeztető: 2012-2013. évi útfelújítások, 9. csomag Helyszíni bejárás Résztvevők: Időpont: Helyszín Készítette: mellékelt jelenléti ív szerint 2013.10.08. 9 óra Budapest, II. Bimbó út, Gyóni Géza tér

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május Megbízó: ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tervező: PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. Ügyvezető igazgató: Felelős tervező:

Részletesebben

Nó 2922 MŰSZAKI LEÍRÁS

Nó 2922 MŰSZAKI LEÍRÁS Nó 2922 MŰSZAKI LEÍRÁS Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése (ÉMOP-2009-5.1.3. pályázat) Tervezett kelet-nyugati nyomvonal Tiszai pu. Diósgyőr kerékpárút Kiviteli Terv 1. Megbízó, engedélyes Jelen tervet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés - 1 - ELŐTERJESZTÉS Egyszerű többség Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-i rendes ülésére Tárgy: Belterületi közutak forgalmi rend felülvizsgálata

Részletesebben

Műszaki Leírás. Diósd, Kocsis u. Zöldfa ÓVODA környezete KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK

Műszaki Leírás. Diósd, Kocsis u. Zöldfa ÓVODA környezete KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK 1 / 11 Műszaki Leírás Megbízó: Tervező: Felelős tervező: Diósd, Kocsis u. Zöldfa ÓVODA környezete KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK GYALOGJÁRDA ÁTÉPÍTÉSE ÉS REKONSTRUKCIÓ VALAMINT MENETDINAMIKAI KÜSZÖB

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI ALPOLGÁRMESTERE

SZENTENDRE VÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI ALPOLGÁRMESTERE SZENTENDRE VÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI ALPOLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Főmérnök, Jogi Iroda A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Egres

Részletesebben

Háttéranyag. Közlekedésfejlesztési célok az Új Magyarország Fejlesztési Tervben

Háttéranyag. Közlekedésfejlesztési célok az Új Magyarország Fejlesztési Tervben MINISZTERELNÖKI HIVATAL KORMÁNYSZÓVIVŐI IRODA 2007. augusztus 07. Háttéranyag Közlekedésfejlesztési célok az Új Magyarország Fejlesztési Tervben A Kormány holnap több mint 1000 milliárd forint út és közlekedésfejlesztésről

Részletesebben

III. M Ű SZAKI LEÍRÁS

III. M Ű SZAKI LEÍRÁS III. MŰSZAKI LEÍRÁS I. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁS 1. Feladatleírás Az Ajánlattételi felhívás II.2.1) pont alatt meghatározásra került a tervezési szerződés tárgya és az előirányzott beavatkozások,

Részletesebben

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

Dél-budai regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Projekt. Műszaki leírás. Budakeszi Munkácsy Meggyes utca

Dél-budai regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Projekt. Műszaki leírás. Budakeszi Munkácsy Meggyes utca Dél-budai regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Projekt VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Műszaki leírás Budakeszi Munkácsy Meggyes utca Készült: Budapest Főváros Főpolgármesteri

Részletesebben

Fax: +36 63 450-068. Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ Építési munkákhoz

Fax: +36 63 450-068. Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ Építési munkákhoz Nagytőke Község Önkormányzata 6612 Nagytőke, Széchenyi tér 6. Magyarország +36 63 450-6090 Fax: +36 63 450-068 Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ Építési munkákhoz Vállalkozási szerződés a Nagytőke Község ivóvízminőség-javítás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/20 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/20 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Tájékoztató a szerződés 1. sz. módosításáról a Vállalkozási szerződés a 21. sz. főút 17+000-21+520 km sz. közötti szakasz négynyomúsítás építési munkái tárgyában. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/20

Részletesebben

2+1 1+2 sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon és autópályákon

2+1 1+2 sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon és autópályákon KözOP-3.5.0-09-11-2012-0018 2+1 1+2 sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon és autópályákon Háromsávos utak keresztmetszeti kialakítása, jellemzői Dr. Csorja Zsuzsanna és társai (Felméri Béla, Hóz

Részletesebben

Jogszabályi (jelzőtáblás) csomópontok teljesítményviszonyai

Jogszabályi (jelzőtáblás) csomópontok teljesítményviszonyai 1 Jogszabályi (jelzőtáblás) csomópontok teljesítményviszonyai 18 A mellékirányú jármű forgalmi műveletéhez szükséges legkisebb időt határidőköznek nevezzük. Az alárendelt áramlatból egy meghatározott forgalmi

Részletesebben

3. Az útüzemeltetés feladatköre

3. Az útüzemeltetés feladatköre 3. Az útüzemeltetés feladatköre 3.1. A közútkezelés 3.2. Az útellenőrzés 3.3. Az általános üzemeltetés, tisztítás 3.4. A téli útüzemeltetés Az útfenntartás adatfelvétel és nyilvántartás útellenőrzés útüzemeltetés

Részletesebben

Rendeltetési zónák 2.

Rendeltetési zónák 2. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2007. (XI. 14) Kgy. rendelete Szeged, Tisza folyó Máglya sor vasúti töltés Gőz utca Bem utca Boldogasszony sugárút Oldal utca Semmelweis utca Tisza Lajos körút

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Közlekedés. 3.1. Közúti hálózati kapcsolatok

Közlekedés. 3.1. Közúti hálózati kapcsolatok Közlekedés A település közlekedési javaslatainak ismertetése, hálózatok, csomópontok, keresztmetszetek, a magasabb rendű szakági úthálózati elemek integrálása, területbiztosítás 3.1. Közúti hálózati kapcsolatok

Részletesebben

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a 4. számú főút 02637 hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

A teljes OTÉK: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.kor. Kiemelések az OTÉK-ból - az "akadálymentes" szóra. Általános előírások

A teljes OTÉK: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.kor. Kiemelések az OTÉK-ból - az akadálymentes szóra. Általános előírások A teljes OTÉK: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.kor Kiemelések az OTÉK-ból - az "akadálymentes" szóra Általános előírások 31. (1) 89 Az építményeket csak úgy szabad elhelyezni,

Részletesebben

Közutak tervezése (KTSZ) és a csatlakozó előírások Útügyi napok Békéscsaba, 2004 szeptember 8., előadás

Közutak tervezése (KTSZ) és a csatlakozó előírások Útügyi napok Békéscsaba, 2004 szeptember 8., előadás Közutak tervezése (KTSZ) és a csatlakozó előírások Útügyi napok Békéscsaba, 2004 szeptember 8., előadás Számtalanszor elhangzik, hogy azért drágák az autópályák, mert szigorúak a tervezés alapjául szolgáló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tsz.: 4800. KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. Tsz.: 4800. KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. Útépítés engedélyezési terv TARTALOMJEGYZÉK 1 Megbízás tárgya, előzmények... 2 1.1 Megbízás tárgya... 2 1.2 Előzmények... 2 2 Jelenlegi állapot... 4 3 Tervezett állapot... 6 3.1 Végleges állapot... 6 3.2

Részletesebben

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára RENDELET Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés

Részletesebben

A beszéd célú telefonellátottság jónak mondható, az ISDN és értéknövelt adatszolgáltatás biztosítható a hálózaton.

A beszéd célú telefonellátottság jónak mondható, az ISDN és értéknövelt adatszolgáltatás biztosítható a hálózaton. KÖZLEKEDÉS A tervezési terület a község keleti részén fekszik, az 5605 j. összekötõ út északi oldali teleksora fölött. Megközelítése az Árpád utcából nyíló földúton nehézkes lenne, ezért új, megfelelõ

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

Tanulmány. Páty elkerülő űt kialakítására

Tanulmány. Páty elkerülő űt kialakítására J/aL-- leoq k^c ' W " FEJÉR EURÓPA Kft. 8000 Székesfehérvár, Királysor 49. Telefon/fax:22-334-460 Tanulmány n Páty elkerülő űt kialakítására Munkaszám: 498/2008 Székesfehérvár, 2008. május Tanulmány Páty

Részletesebben

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ)

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatáról Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Miskolc, 2016. május 17. Polgármesteri Hivatala Lévai István főtanácsos úr

Miskolc Megyei Jogú Város Miskolc, 2016. május 17. Polgármesteri Hivatala Lévai István főtanácsos úr Miskolc Megyei Jogú Város Miskolc, 2016. május 17. Polgármesteri Hivatala Lévai István főtanácsos úr levaii@miskolcph.hu Tárgy: sétálóutca forgalomtechnikai tervének véleményezése Tisztelt Főtanácsos Úr!

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak kiviteli tervét. - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1.

A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak kiviteli tervét. - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. 1. ELŐZMÉNYEK: A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak ét. A tervezés során felhasznált szabályzatok: - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. - e-ut 07.01.12:2011

Részletesebben

2. sz. melléklet / Anlage 2.

2. sz. melléklet / Anlage 2. 2. sz. melléklet / Anlage 2. a 2009. január 20.-i Településrendezési szerz dés 1. sz. kiegészítéséhez / für den Nachtrag Nr.1. Städtebaulichen Vertrag vom 20. Januar 2009 Dokumentáció a LONDONI KÖRÚTI

Részletesebben

Úttartozékoknak nevezzük a padkán, a járdán és az út mentén elhelyezett elemeket.

Úttartozékoknak nevezzük a padkán, a járdán és az út mentén elhelyezett elemeket. 4. tétel Forgalomtechnikai eszközök, úttartozékok Sorolja fel az úttartozékokat (padkán, járdán, út mentén)! Jellemezze a vezetőoszlop és a vezetőkorlát korszerű kialakításának szempontjait! Beszéljen

Részletesebben

Terv- és iratjegyzék. Mogyoród. Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú helyszínen

Terv- és iratjegyzék. Mogyoród. Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú helyszínen EBR42 azonosító: 2014/201 374 Újpesti Bauplan Kft. 1046 Budapest Pöltenberg u. 6. Msz: 743/2015 Terv- és iratjegyzék Mogyoród Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

AZ M0 DÉLI SZEKTORA AUTÓPÁLYÁVÁ FEJLESZTÉSÉNEK TERVEZÉSI SAJÁTOSSÁGAI

AZ M0 DÉLI SZEKTORA AUTÓPÁLYÁVÁ FEJLESZTÉSÉNEK TERVEZÉSI SAJÁTOSSÁGAI AZ M0 DÉLI SZEKTORA AUTÓPÁLYÁVÁ FEJLESZTÉSÉNEK TERVEZÉSI SAJÁTOSSÁGAI HOMOLA ZOLTÁN UNITEF 83 Zrt. Betonburkolat Egyesület Éves Konferenciája 2012. szeptember 12. Tartalom 1. Röviden az M0 útgyűrűről 2.

Részletesebben

Budapest XII. kerület,

Budapest XII. kerület, Budapest XII. kerület, Istenhegyi út (hrsz.: 9814/1) Szendrő utca (hrsz.: 9725) 9716/23 hrsz. ú közterület 9716/20 hrsz. ú közterület által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve Tsz.: I 597 1/2011.

Részletesebben

Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány

Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány 1. Ismertesse az állékonyság alapkérdését. 2. Ismertesse szabadon álló és megtámasztott földtestek egyensúlyi kérdését! 3. Ismertesse a földmunkák végzése során

Részletesebben

U R B A N I T A S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220 e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu DUNAVARSÁNY VÁROS

Részletesebben

Városi Kerékpárforgalmi létesítmények az Útügyi Műszaki Előírásokban (folyópályán)

Városi Kerékpárforgalmi létesítmények az Útügyi Műszaki Előírásokban (folyópályán) TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu Városi Kerékpárforgalmi létesítmények

Részletesebben

Vértesszőlős Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosítása Egyes településrészek VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG

Vértesszőlős Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosítása Egyes településrészek VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG EGYES TERÜLETRÉSZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁSA, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Készült Vértesszőlős Község Önkormányzatának megbízásában EGYEZTETÉSI

Részletesebben

12. Útüzemeltetés: munkaterületek ideiglenes forgalomkorlátozása, téli útüzemeltetés

12. Útüzemeltetés: munkaterületek ideiglenes forgalomkorlátozása, téli útüzemeltetés Útépítés és fenntartás 12. 12. Útüzemeltetés: munkaterületek ideiglenes forgalomkorlátozása, téli útüzemeltetés Útépítés és fenntartás 12. 12.2. Az előadás végén Az előadás végére a hallgatók tisztában

Részletesebben

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96 418 373 Fa: 96 418 699 email: talent_plan@arrabonet.hu Előlap KÖRNYE Településrendezési eszközök

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS KÖZCÉLÚ HÁLÓZAT ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRŐL

MEGÁLLAPODÁS KÖZCÉLÚ HÁLÓZAT ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRŐL MEGÁLLAPODÁS KÖZCÉLÚ HÁLÓZAT ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRŐL 1. Átvevő - Átadó adatai: 1.1. Átvevő adatai: Elosztói engedélyes neve: ÉMÁSZ Hálózati Kft. Címe: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13. Kapcsolattartó személy

Részletesebben

Fogalmi meghatározások 2..

Fogalmi meghatározások 2.. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2009.(III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek felbontásáról, és a közúton folyó munkákról Módosította: 41/2009 (VIII.28) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Cél. ] állékonyság növelése

Cél. ] állékonyság növelése Szivárgók Cél Síkvidék: magas talajvízszint esetén - TV szintcsökkentés, - teherbírás növelés, - fagyveszély csökkentés Bevágás: megszakított TV áramlás kezelése Töltés: ráhullott csapadék kivezetése Támszerkezetek:

Részletesebben

n y i l a t k o z z u k,

n y i l a t k o z z u k, 1 KORLÁTOZOTT TEHERFORGALMÚ ÖVEZETEK KIALAKÍTÁSA SZEGED BELVÁROSÁBAN KIVITELI TERV SZEGED, 2011. MÁRCIUS 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ CÍMLAP... 1 II./TARTALOMJEGYZÉK... 2 III./TERVEZŐI JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA...

Részletesebben

Templom tér Városközpont rehabilitáció, Budaörs tanulmányterv

Templom tér Városközpont rehabilitáció, Budaörs tanulmányterv Templom tér Városközpont rehabilitáció, Budaörs tanulmányterv 2013.02.28. egyed & partner Építész-Tervező Kft. - 3h építésziroda kft. - Nagy és Társa Mérnökiroda Bt. - Solitaire Kft. - Tri-Plan Mérnök

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

9. Jelzőlámpás csomópontok forgalomszabályozása

9. Jelzőlámpás csomópontok forgalomszabályozása 9. JELZŐLÁMPÁS CSOMÓPONTOK FORGALOMSZABÁLYOZÁSA...1 9.1. ALAPFOGALMAK...1 9.1.1. Elnevezések...1 9.1.2. A forgalomirányítással összefüggő alapfogalmak...2 9.1.3. Működtetési módok...3 9.2. JELZŐLÁMPÁS

Részletesebben

Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése KÖZOP-3.5.0-09-00-2012-0028

Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése KÖZOP-3.5.0-09-00-2012-0028 4. sz. projektlap 1. A projekt megnevezése Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése Vargahegyen átvezető (2505 jelű) út korszerűsítése 2. A projekt közlekedésszerkezeti

Részletesebben

RÉSFOLYÓKA - ÁTMENETI ELEMEK

RÉSFOLYÓKA - ÁTMENETI ELEMEK RÉSFOLYÓKA - A termékkel kapcsolatos műszaki információk: Vasbetonból készült résfolyókáink szinte láthatatlan megoldást biztosítanak burkolt felületekre hulló csapadékvíz tökéletes elvezetésére. A felület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

Közérthető összefoglaló. N-IX. 13 Nógrád V. előkészítési szakasz 41+500 48+100 Jogerős építési engedély. Helyszínrajzi vonalvezetés

Közérthető összefoglaló. N-IX. 13 Nógrád V. előkészítési szakasz 41+500 48+100 Jogerős építési engedély. Helyszínrajzi vonalvezetés Közérthető összefoglaló N-IX. 13 Nógrád V. előkészítési szakasz 41+500 48+100 Jogerős építési engedély Helyszínrajzi vonalvezetés A tervezési szakasz kezdetén és végén csatlakozik a már megépült 2x2 sávos

Részletesebben

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések

Részletesebben

JELZŐLÁMPÁK ÉS KERÉKPÁROSOK: FORGALOMTECHNIKÁRÓL ZÖLD MEGKÖZELÍTÉSBEN JELZŐLÁMPÁS MUNKACSOPORT ÜLÉSE, 2012. december 6. Kunhalmi Zoltán elnök

JELZŐLÁMPÁK ÉS KERÉKPÁROSOK: FORGALOMTECHNIKÁRÓL ZÖLD MEGKÖZELÍTÉSBEN JELZŐLÁMPÁS MUNKACSOPORT ÜLÉSE, 2012. december 6. Kunhalmi Zoltán elnök JELZŐLÁMPÁK ÉS KERÉKPÁROSOK: FORGALOMTECHNIKÁRÓL ZÖLD MEGKÖZELÍTÉSBEN JELZŐLÁMPÁS MUNKACSOPORT ÜLÉSE, 2012. december 6. Kunhalmi Zoltán elnök 1. A Villanyrendőr A csomópont múltbeli szerepe: a város meghatározó

Részletesebben

KAPOSVÁR, Nádasdi utca ÉPÍTÉSI HULLADÉK FELDOLGOZÓ és LERAKÓ A LERAKÓ LÉTESÍTMÉNYEI BEVEZETŐ ÚT

KAPOSVÁR, Nádasdi utca ÉPÍTÉSI HULLADÉK FELDOLGOZÓ és LERAKÓ A LERAKÓ LÉTESÍTMÉNYEI BEVEZETŐ ÚT Tervszám: 23/2004. Iratszám: 4.31. KAPOSVÁR, Nádasdi utca ÉPÍTÉSI HULLADÉK FELDOLGOZÓ és LERAKÓ MŰSZAKI LEÍRÁS A LERAKÓ LÉTESÍTMÉNYEI BEVEZETŐ ÚT 22 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ ÚT...22 1./A TERVEZÉS TÁRGYÁNAK

Részletesebben

Beszámoló az Óbor-kör Kulturális és Környezetvédő Egyesület 2010-ben végzett munkájáról.

Beszámoló az Óbor-kör Kulturális és Környezetvédő Egyesület 2010-ben végzett munkájáról. Beszámoló az Óbor-kör Kulturális és Környezetvédő Egyesület 2010-ben végzett munkájáról. Formázott Tevékenységünk társadalmi hasznossága Egyesületünknek mintegy 140 tagja a jelképes napi 1Ft tagdíj egy

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11-3/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP KAPOSVÁR

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1/57 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE ÖSSZEÁLLÍTÁS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről A 2009.03.01. óta hatályos

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Teljes Akcióterületi Terv készült Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata megbízásából a Budapesti integrált városfejlesztési program Budapesti kerületi központok fejlesztése (kódszám: KMOP-5.2.2/B-2008-0016)

Részletesebben

8. tétel. Kulcsszavak, fogalmak: - Felszíni vízelvezetés: utak oldalesése (egyoldali, tetőszelvény)

8. tétel. Kulcsszavak, fogalmak: - Felszíni vízelvezetés: utak oldalesése (egyoldali, tetőszelvény) 8. tétel Az utak vízelvezetése külterületen és belterületen Mutassa be a felszíni és a felszín alatti vizek elvezetésére szolgáló szerkezeteket (árkok, folyókák, szivárgók)! Ismertesse a fagykár és az

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.116-18 H E G Y E S H A L O M TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS 5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS 5.1. CÉL, FELADAT 5.1.1. Cél: 1. Síkvidék: magas TV szintcsökkentés Teherbírás növelés, fagyveszély csökkentés 2. Bevágás: megszakított TV áramlás kezelése Töltés: rá hullott

Részletesebben

2+1 1+2 sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon és autópályákon

2+1 1+2 sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon és autópályákon KözOP-3.5.0-09-11-2012-0018 2+1 1+2 sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon és autópályákon Új útkategorizálás (önmagukat magyarázó utak, a 2+1 1+2 sávos utak elhelyezése a rendszerben) Dr. Csorja

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

Város Polgármestere TÁJÉKOZTATÓ. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere TÁJÉKOZTATÓ. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/224, 225, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ A Karinthy utcai

Részletesebben

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. tevékenysége és az intelligens közlekedési rendszerek szerepe feladatai ellátásában

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. tevékenysége és az intelligens közlekedési rendszerek szerepe feladatai ellátásában Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. tevékenysége és az intelligens közlekedési rendszerek szerepe feladatai ellátásában A 2000. augusztus 29-én, három cég összevonásával létrejött Állami Autópálya Kezelő Zrt.

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2015-0729-5 Vasúti baleset Csorna 2015. július 23.

ZÁRÓJELENTÉS. 2015-0729-5 Vasúti baleset Csorna 2015. július 23. ZÁRÓJELENTÉS 2015-0729-5 Vasúti baleset Csorna 2015. július 23. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek feltárása,

Részletesebben