Észak-Alföldi Operatív Program (egyeztetési anyag)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak-Alföldi Operatív Program 2007-2013 (egyeztetési anyag)"

Átírás

1 3. melléklet Észak-Alföldi Operatív Program (egyeztetési anyag) Ennek 3. SZ. MELLÉKLETE: AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI POGRAMJÁNAK CÉLRENDSZERE Az Észak-alföldi régió Stratégiai Programjának átfogó célja A régió fejlesztési stratégiájának középpontjában a fenntartható módon történő fejlődés elősegítése áll, ennek megfelelően az átfogó cél az Észak-alföldi régió endogén potenciáljaira alapozott, ökonómiai, ökológiai és társadalmi szempontból fenntartható fejlődésének az elősegítése, amely a környezeti értékek megőrzésével és fejlesztésével biztosítja a régió versenyképességét és a területi különbségek felszámolását. A vízkészlet-gazdálkodás, a környezetgazdálkodás, a területhasználat összefüggésrendszerének ökológiai alapú megteremtésével és az erre alapozott versenyképes gazdaság- és humánerőforrás-fejlesztéssel a régió Kelet-Közép-Európa egyik minőségi élet-, egészség- és rekreációs központjává válik. Az Észak-alföldön a régió fejlődésének fő irányvonala alapján a regionális versenyképesség és a területi különbségek csökkentésének általános komponensei a régió endogén potenciáljai köré csoportosulnak. Az átfogó cél magában foglalja a régió környezeti erőforrásainak (felszíni és felszín alatti vízkészlet, természeti, táji értékek, talaj- és termőföldkészlet, antropogén területek és ezek élővilága) ökológiai rendszerszemlélettel történő kezelését, gazdálkodását, fejlesztését. A célul kitűzött ökológiailag fenntartható fejlődés hozzájárul az Észak-alföldi régió kiemelkedő természeti és környezeti értékeinek megőrzéséhez és fejlesztéséhez, az egészséges és ép környezeti állapot kialakításához, valamint a természeti erőforrásokra építő fejlesztések optimalizálásához és környezeti fenntarthatóságához. A vízkészlet-gazdálkodás, a környezetgazdálkodás és a területhasználat ökológiailag fenntartható összefüggésrendszerére alapozott versenyképes gazdaság- és humánerőforrás-fejlesztés biztosítja a régió területi versenyképességét. A belső és külső erőforrásoknak ökológiailag is optimális felhasználására és a képzett és képezhető humánerőforrásra alapozott versenyképes gazdaság fenntartható módon alapozza meg, hogy a régió Kelet-Közép-Európa egyik minőségi élet-, egészség- és rekreációs központjává váljon. A társadalmi kohézió erősítéséhez, a leszakadó területek és társadalmi rétegek felzárkóztatásához olyan regionális viszonyok kialakítása szükséges, amelyek hosszú távon a lehető legszélesebb cselekedni akaró társadalmi rétegek számára biztosítják a társadalmi és a gazdasági életben való részvétel alapfeltételeit, illetve megteremtik az egyén számára a társadalmi és földrajzi mobilitási lehetőségeket, a kommunikációs és fizikai akadály-mentesítést. A társadalom stabilitása, működőképessége az alapvető szociális és egészségügyi ellátások, képzési feltételek biztosításán túl magában foglal olyan értékeket is, mint a kulturális sokszínűség elismerése (nemzeti és etnikai kisebbségek, migránsok integrációja), vagy a fogyatékossággal élő emberek, továbbá a férfiak és nők esélyegyenlősége.

2 A társadalmi kohézió feltételeinek biztosítása rendkívül fontos a gazdasági versenyképesség megteremtése és az élhető környezet megóvása és fejlesztése szempontjából egyaránt. Egyes társadalmi csoportok lemorzsolódása, elszegényedése nem csak az itt élők életminőségét és életesélyét rontja, hanem a gazdasági növekedés gátjává is válik (taszítja a befektetőket, turistákat, kialakulnak a munkaerőpiacról tartósan kilépő, az underclass tömegét növelő csoportok). Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a felzárkózás biztosítása érdekében is olyan a régió számára kitörési lehetőségeket biztosító beavatkozásokra célszerű koncentrálni, amelyek hosszú távon hozzájárulhatnak a régiós versenyképesség javításához is, valamint lehetővé teszik a dinamikusan fejlődő területeken elért fejlődés eredményeinek átvételét és sikeres adaptációját. Az Észak-alföldi régió Stratégiai Programjának specifikus céljai és prioritásai 1. A régió stratégiai helyzetére és humánerőforrására építő versenyképes, piacvezérelt és innováció-orientált gazdaság fejlesztése. ( Dinamikus régió ) 1/1. prioritás: A regionális gazdasági környezet versenyképességének növelése 1/2. prioritás: A régió elérhetőségét biztosító interregionális kapcsolatrendszerek fejlesztése 1/3. prioritás: Versenyképes turisztikai termékek és hálózatok kialakítása 1/4. prioritás: A régió kulturális és közösségi innovációinak megalapozása, fejlesztése 2. A régió természeti, környezeti rendszereinek kialakítása, megőrzése és fenntartható használata, a környezet értékként való kezelése. ( Öko-régió ) 2/1. prioritás: A régió környezeti állapotának megóvása és fenntartható fejlesztése, biztonságos környezet megteremtése 2/2. prioritás: Környezeti adottságokra épülő gazdasági tevékenységek környezeti szempontból fenntartható fejlesztése 3. A régióban az egészséges élet lehetőségeinek biztosítása, a kapcsolódó endogén potenciál hasznosítása. ( Egészséges régió ) 3/1. prioritás: A lakosság egészségi állapotának javítása 3/2. prioritás: A régió potenciáljára, természeti adottságaira alapozott komplex egészségvertikum kialakítása 4. A régió versenyelőnyeire alapozott piacvezérelt és innováció-orientált agrárvertikum kialakítása. ( Agrár-régió ) 4/1. prioritás: A mezőgazdaság regionális adottságokhoz és piaci igényekhez igazodó élelmiszeripari célú fejlesztése 4/2. prioritás: Nem élelmiszeripari célú mezőgazdasági termelés elterjedésének elősegítése 4/3. prioritás: Mezőgazdasági területek eltartó-képességének és területfejlesztésben betöltött szerepének javítása 4/4. prioritás: A K+F eredmények agrárgazdaságban történő alkalmazásának támogatása 5. A régió területi különbségeinek mérséklése és a társadalmi kohézió foglalkoztatás-központú erősítése. ( Esélyteremtő és felzárkózó régió ) 5/1. prioritás: A régió területi kohéziójának erősítése 5/2. prioritás: A hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjának, reintegrációjának elősegítése 5/3. prioritás: Vidéki társadalom életminőségének javítása 5/4. prioritás: Integrált településfejlesztés

3 4. melléklet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Stratégiai Program ( ) Törölt: Elfogadta: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács 072/2006.(V.16.) számú határozatával

4 II.6. Alternatív és megújuló energia hasznosítása A Kormány 1107/1999.(X.8.) Kormányhatározatával egy hosszú távú energiahordozó takarékossági programot indított el, amelynek célkitűzése az energiatakarékosság és a hazai megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Az egyre növekvő klímaváltozás megelőzésére fontos eszközként kínálkozik a megújuló energiák növekvő felhasználása. Az országnak nemzetközi kötelezettségvállalásai is vannak, melyek közül legjelentősebb a Kyoto-i Egyezmény. Egyes megújuló energiahordozók tekintetében a megye az országos átlaghoz viszonyítva is jó adottságokkal rendelkezik. A bioüzemanyagok támogatása és használata elősegíti az energiafüggőség csökkenését, az üvegházhatás visszaszorulását. A megújuló energiaforrások elsősorban helyi energiaigények kielégítésére jelentenek reális alternatívát. A program legfontosabb elemei: megújuló energiabarát megye kialakítása, a mezőgazdaság energetikai hasznosítású biomassza termelésének fejlesztése, biodízel üzem bővítése, bioetanol és biogáz üzem kialakítása, energiaültetvények kialakítása, a geotermikus energia hasznosítása, szélerőművek építése, az önkormányzati intézmények és lakóközösségek energiafelhasználásának racionalizálása, korszerűsítése és a megújuló energiára épülő nagyprojektek kialakítása. Települési önkormányzatok, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, Településrendezési és Műszaki Társulás, vállalkozások Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács, MTESZ Megyei Szervezete, Magyar Energia Hivatal, Energia Központ Kht., civil szervezetek, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földművelésügyi Hivatala, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrárkamara, kistérségi társulások Jász-Nagykun-Szolnok megye területe Tevékenységek megnevezése Összesen 1. Megújuló energia barát megye program kialakítása Biomassza termelésének fejlesztése, biodízel termelés növelése Biomassza erőmű építése (Szászberek) Bioetanol gyártás fejlesztése Biogázüzem létesítése (Jászapáti) Energiaültetvények kialakítása Geotermikus energia hasznosításának növelése Szélerőművek építése Önkormányzati intézmények energiafelhasználásának racionalizálása Lakóközösségek alternatív energia 10. hasznosítása Megújuló energiát hasznosító 11. nagyprojektek kidolgozása Összesen

5 6. Forrástérkép (millió Ft) pénzeszközök Hazai forrás SA környezeti nevelést végző közintézmény 15 db megvalósult és tervezett projektet bemutató sajtóanyag t/év biodízel kapacitás ha repceterület 1 létesített biogázüzem 1 megépített biomassza erőmű ha energiafű ültetvény megépített szélerőmű 112,5 MW megtermelt energia 20 energetikailag korszerűsített önkormányzati intézmény 10 kidolgozott energetikai nagyprojekt Energiahatékonyság javulása Formázott: Felsorolás és számozás

6 II.9. Táj- és természetvédelmi fejlesztések A folyók holtágai természetszerű környezetükkel értékes élőhelyek, rekreációs területek, de gazdasági hasznosításra is alkalmasak. Elsődleges rendeltetésük általában a belvíz befogadása. Természeti értékük szerint 3 kategóriába sorolhatók, legértékesebbek a szentély kategóriába tartozók. A megyében 29 jelentősebb, 4-5 hektárnál nagyobb területű holtág van, amelyek közül 5 holtág (Cibaki Holt-Tisza, Alcsi Holt-Tisza, Cserőközi Holt-Tisza, Fegyverneki Holt-Tisza, Tiszakécskei Holt-Tisza) fejlesztését kívánják a települések megoldani, melyek megvalósítása holtáganként 1,5-10 milliárd forintot jelentene. A NATURA 2000 EU természetvédelmi program keretében a madárvédelmet és élőhelyvédelmet szolgáló területek a megyében 61 települést, összesen több mint hektárt érint. Az élőhelyek további védelme érdekében szükséges a természetközeli hasznosítás támogatása. A Jászságban részben már védelem alatt álló területek integrálásával megközelítőleg 10 ezer ha területen kerül létrehozásra a Jászsági Tájvédelmi Körzet, majd a védelem és a kezelés feltételeinek létrehozása, megteremtése után a folyamatos karbantartás válik szükségessé. Tiszasas községben a tervek szerint egy ún. faluarborétum kialakítására kerül sor, melynek célja a település belterületén található jellegzetes fafajták, ritkaságok és egyéb növények bemutatása. A telepítések a falu utcáin és a házak kertjeiben valósulnának meg. Az így kialakított zöld településkép javítaná az itt élők életminőségét, amellett, hogy jelentős turisztikai vonzerővel is bír. Települési önkormányzatok, vízügyi igazgatóságok, nemzeti park igazgatóságok Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Jász-Nagykun-Szolnok megye területe Tevékenységek megnevezése Összesen 1. Holtágrehabilitáció NATURA 2000 program megvalósítása Jászsági Tájvédelmi Körzet kialakítása Faluarborétum kialakítása Összesen Forrástérkép (millió Ft) pénzeszközök Hazai forrás SA, EMVA Holtágrehabilitációs tervek számának növekedése NATURA 2000 program megvalósítása Kezelt, fenntartott területek bővülése Egy új kialakított faluarborétum

7 III.1. A gazdasági potenciál fejlesztése a megye északkeleti részén A megye társadalmi-gazdasági fejlettségében megmutatkozó különbségek térben jól lehatárolhatók. A megye Észak-keleti térsége gazdaságfejlesztésének súlyponti eleme a meglévő iparterületek hasznosítása, fejlesztése, ami csak infrastrukturális fejlesztésekkel együtt valósítható meg. A gazdasági bázis megerősítése új vállalkozások indítását, az üzleti infrastruktúra és a szolgáltatások fokozatos kiépítését igényli. Új ipari park létrehozásával (Tiszafüred), illetve a tőkevonzó képesség erősítésével megalapozható szilárd gazdasági bázis a továbbfejlődés kiindulási pontja lehet. A Kunmadaras és Térsége Vállalkozási Övezetben a gazdasági-társadalmi felzárkózás azonban eddig nem következett be, ugyanakkor a repülőtér felszereltsége, a meglévő infrastruktúra lehetővé teszi, hogy a térség gazdaságfejlesztésének motorjává váljon. A térség klasszikus agrártáj, a hazai rizstermesztés és -feldolgozás központja, így a hosszú távú versenyképesség feltétele a rizságazat átfogó fejlesztése. Az adottságok figyelembevételével, a műszaki infrastrukturális beruházásokkal a rizs termőterület ha-ra történő fejlesztése megvalósítható. Az idegenforgalom szempontjából kiemelkedően fontos Tisza-tó hasznosítása és fejlesztése alapvetően meghatározza a térség településeinek fejlődését, ezért fontos a megfelelő vízminőség biztosítása, az eutrofizációs folyamatok visszaszorítása és a kiszolgáló infrastrukturális beruházások megvalósítása. Ipari parkot fenntartó társaságok, települési önkormányzatok, gazdasági szervezetek, vállalkozások, vízgazdálkodási társulások, termelői csoportok, feldolgozók Munkaügyi központok, inkubátorházak, kistérségi társulások, Szolnoki Főiskola Mezőgazdasági Fakultás, Szarvasi Kutató Intézet Karcagi és tiszafüredi kistérségek 5. Az alprogram megvalósításának becsült költsége (millió Ft) Tevékenységek megnevezése Összesen 1. Új ipari park és ipari területek kialakítása Kunmadarasi repülőtéren nemzetközi cargo repülőtér és logisztikai bázis kialakítása Inkubátorházak építése Rizságazat fejlesztése Vízügyi és környezetvédelmi fejlesztések a Tisza-tavon Összesen Forrástérkép (millió Ft) pénzeszközök Hazai forrás KA, SA új ipari park, 6 új inkubátorház A katonai repülőtér termelő infrastruktúrájának kialakítása, kialakított kifutó és guruló pálya ha indián rizstermő terület 35 km hosszan kotrás, 2700 ha-on növényzetszabályozás Az érintett térségek gazdasági-társadalmi fellendülése

8 III.2. Szolnok és térsége logisztikai szerepének erősítése Szolnokon - kedvező közlekedés-földrajzi helyzetéből adódóan - jelentős tranzitforgalom halad keresztül. A négy áruforgalmi csatorna (közút, vasút, légi út és vízi út) megléte magában hordozza a város országos szintű logisztikai központtá történő fejlesztésének lehetőségét. Már ma is több jelentős ipari és mezőgazdasági vállalkozás telephelye található itt, melyek raktározási tevékenységet is folytatnak. A raktárbázis kialakulásához elengedhetetlen a logisztikai központ keretein belül egy ún. Agrár Logisztikai Bázis létrehozása. Szolnok város logisztikai szerepének erősítését az alábbi fejlesztések szolgálhatják: - a működő, beton kifutó pályával ellátott katonai reptéren kisgépes terminál kialakítása az egész régió gazdasági és turisztikai fejlesztéseire is hatással lesz; - Szolnoki Logisztikai Szolgáltató Központ továbbfejlesztése (agrárlogisztikai szolgáltatások fejlesztése); - az agrár-, de az ipari termékek jelentős részének szállítása is vízi úton a legolcsóbb, ezért szükséges egy új medencés kikötő létesítése; - a 2006-ra teljes körűen kiépülő Logisztikai Szolgáltató Központ és az Ipari Park közötti összeköttetés biztosítása Törökszentmiklós térsége összesen 687 ezer tonna tároló kapacitással rendelkezik, amely ezer ha gabona vetésterület termésének tárolására alkalmas. A logisztikai, technológiai feltételek megteremtésével a régió egyik fontos gabonalogisztikai bázisává válhat. Ehhez egy árukikötő megépítése és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra kiépítése és fejlesztése szükséges a Tiszapüspöki Tisza szakaszon. Települési önkormányzatok, vállalkozások Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Örményes, Szolnok, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós 5. Az alprogram megvalósításának becsült költsége (millió Ft) Tevékenységek megnevezése Összesen 1. Szolnoki repülőtér polgári hasznosítása Szolnoki Logisztikai Központ továbbfejlesztése Szolnoki medencés kikötő létesítése Gabonakikötő és agrárlogisztikai bázis kialakítása Összesen Forrástérkép (millió Ft) pénzeszközök Hazai forrás SA Új polgári terminál, m 2 hasznos területű inkubátorház Új raktárbázis, teljes körű vámügyintézés, új karbantartó bázis Új medencés kikötő és árukikötő, új Agrár Logisztikai Központ 150 ezer tonna új gabona tárolókapacitás, 6 km felújított út A térség áruforgalmi és kereskedelmi szerepének, gazdasági versenyképességének erősödése

9 III.3. A megye élelmiszeriparának átfogó fejlesztése A megye agrártermelését a megyei élelmiszeripari termelés jelentős csökkenése, az egyes feldolgozóipari tevékenységek megszűnése jellemzi. A megye gazdaságában, foglalkoztatásában az alapanyag és élelmiszeripari termelés egyensúlyának visszaállítása, az élelmiszeripari feldolgozottsági fok növelése érdekében szükséges az egyes feldolgozó kapacitások reaktiválása, a meglévő kapacitások technológiai korszerűsítése. Az alprogram célja a munkaigényes és nagyobb hozzáadott értéket biztosító termékek előállításán túl az egyes termékek versenyképességét meghatározó magas feldolgozottsági szint és magas minőség elérésére, továbbá az élelmiszerbiztonsági előírásokat és a fogyasztói szokásokat, igényeket meghatározó egészséges termék előállítása is. A kapacitások újraélesztésére - figyelembe véve a megye baromfihús előállításban, valamint az egyes tájterületekre jellemző zöldség- és gyümölcstermesztésben betöltött szerepét - elsősorban a baromfiipar és a konzervipar tekintetében van szükség. Az egyes kis- és közepes kapacitású feldolgozók EU normáknak és követelményeknek való megfelelésével a helyi és kistérségi ellátáson túl tájjellegű termékfejlesztéssel, a marketing és logisztika kiépítésével piacbővítés is megvalósítható. Az intézkedések az élelmiszerbiztonság, a minőségbiztosítás feltételeinek megteremtését is megcélozzák. Élelmiszeripari vállalkozások Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, kistérségi társulások, kamarák, FVM Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Hivatala Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes területe Tevékenységek megnevezése Összesen 1. Tanulmányok készítése Élelmiszeripari reaktiválás, technológiafejlesztés Zöldség-gyümölcs tárolás, marketing, logisztika Élelmiszerbiztonság, minőségbiztosítás Összesen Forrástérkép (millió Ft) pénzeszközök Hazai forrás SA, EMVA új zöldségfeldolgozó üzem, 3 új gyümölcsfeldolgozó üzem 1 új tejfeldolgozó üzem, 1 új napraforgómag-feldolgozó üzem, 1 új aprómag-feldolgozó üzem 1 új vöröshagyma-feldolgozó üzem, 2 új korszerű vágóhíd, feldolgozó üzem m 2 területen feldolgozó üzemek, hűtőházak, aszalók, csomagolóüzemek A növénytermesztés- és értékesítés piacképességének erősödése A minőségi élelmiszertermelés feltételeinek javulása

10 III. 5. Termál- és gyógyturisztikai fejlesztések A megye igen gazdag termál- és gyógyvizekben. Az utóbbi években megvalósult fürdőfejlesztések és -rekonstrukciók mellett további beruházások szükségesek a minőségi kínálat megteremtéséhez és komplexebbé tételéhez. Ennek érdekében termál- és gyógyfürdők rekonstrukcióját, fejlesztését, szabadtéri medencék téliesítését, gyógyszolgáltatások bevezetését, bővítését kell megvalósítani. Több település tervezi új termál- és gyógyfürdő építését, egészségturisztikai centrum kialakítását, kapcsolódó szolgáltatások fejlesztését. Az egészségturisztikai marketing tevékenység, továbbá a termál- és gyógyvíz hasznosításához kapcsolódó turisztikai termékek kialakítása, programok, rendezvények, képzések szervezett lebonyolítása szintén megoldandó feladat. A Tiszafüredi térség turizmusának összehangolt fejlesztése szükségessé teszi a települések közötti együttműködés kialakítását. Ezt szolgálja a kistérség termál- és gyógyvizekben gazdag hét települése részvételével tervezett Közép-Tiszavidéki Termál Mikrorégió kialakítása is. Vállalkozások, települési önkormányzatok, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács, kistérségi többcélú társulások Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács, megyei, regionális és országos turisztikai szervezetek, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 4. Az alprogram megvalósításának területei Gyógycentrum kialakítása: Berekfürdő, Cserkeszőlő, Jászapáti, Szolnok, Martfű, Tiszasüly Közép-Tiszavidéki Termál Mikrorégió kialakítása: Abádszalók, Kunhegyes, Nagyiván, Tiszafüred, Tiszaörs, Tiszaroff, Tiszaszentimre Medencék korszerűsítése: Berekfürdő, Jászárokszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászszentandrás, Karcag, Kunhegyes, Mezőtúr, Szolnok, Tiszaföldvár, Tiszafüred, Tiszaörs települések közigazgatási területe Fürdőfejlesztés: Jászárokszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászszentandrás, Karcag, Kisújszállás, Mezőtúr, Tiszaföldvár, Törökszentmiklós és Túrkeve települések közigazgatási területe Új fürdők kialakítása: Kunszentmárton, Újszász Szolgáltatások és kapcsolódó turisztikai termékek fejlesztése, Megyei Termál Klaszter kiterjesztése: Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes területe Tevékenységek megnevezése Összesen 1. Gyógycentrumok kialakítása Közép-Tiszavidéki Termál Mikrorégió kialakítása Medencék korszerűsítése Fürdőfejlesztés Új fürdők kialakítása Szolgáltatások és kapcsolódó turisztikai termékek fejlesztése Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Termál Klaszter kiterjesztése Összesen

11 6. Forrástérkép (millió Ft) pénzeszközök Hazai forrás SA Vízforgató technológiával ellátott, korszerűsített 26 medence, 5 kialakított gyógycentrum 6 kialakított új fürdő, 13 továbbfejlesztett fürdő, 480 létrehozott munkahely A termál- és gyógyfürdők vonzerejének növekedése A turisztikai szolgáltatások színvonalának emelkedése

12 III.6. Ipari parkok és ipari területek fejlesztése A megyében 11 ipari park található, amelyből 8 működőnek tekinthető. Az ipari parkokban működő vállalkozások döntően feldolgozó ipari jellegűek. A megye ipari parkjainak fejlettségi szintje a kezdeti stádiumban van. Mivel minden ipari park más-más adottsággal rendelkezik és jellemzően forráshiánnyal küzd, egy korszerű együttműködési rendszer kialakítása igen jelentős áttörést eredményezhet. Az együttműködés kialakítása - az ott lévő gazdasági erőforrások hatékonyabb hasznosításával és erőteljes marketingtevékenységgel párosulva - egyidejűleg csökkentheti a megye kistérségei közötti fejlettségi különbségeket is. Ugyanakkor az együttműködési hajlandóság alacsony szintje, különösen a gazdasági ágakban, a képzés és a K+F területén továbbra is meghatározó. Ezért különösen fontos az itt működő ipari parkok fejlesztése, infrastruktúrájának kiépítése, a szolgáltatások körének bővítése, a betelepítési program kidolgozása, valamint beszállítói hálózatok és klaszterek szervezése. Ugyancsak fontos egy gazdasági innovációs és K+F központ létrehozása a megyeszékhelyen, a meghatározó vállalkozások és a főiskolák bevonásával. Kiemelkedő jelentőségű lehet az érintett kistérségek beszállítói hálózatainak létrehozása a meghatározó jelentőségű vállalkozásokra építkezve, valamint az ipari parkokban szolgáltató központok és inkubátorházak létrehozása. Ipari parkokat működtető szervezetek, konzorciumok, beszállító hálózatok tagjainak konzorciumai, klaszterek, vállalkozások, helyi önkormányzatok, kistérségi többcélú társulások, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács, Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrárkamara, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdaságfejlesztő Kht., Észak-Alföldi Ipari Innovációs Központ Kht., Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Ipari park fejlesztési lehetőség: Jászapáti, Jászárokszállás, Jászfényszaru, Karcag, Kunszentmárton, Martfű, Mezőtúr, Szászberek, Szolnok (2), Törökszentmiklós Iparterület fejlesztési lehetőség: Abádszalók, Alattyán, Cserkeszőlő, Fegyvernek, Jászalsószentgyögy, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászjákóhalma, Jászkisér, Jászladány, Kenderes, Kengyel, Kisújszállás, Öcsöd, Örményes, Pusztamonostor, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Tiszaföldvár, Tiszavárkony, Tószeg, Túrkeve, Újszász Tevékenységek megnevezése Összesen 1. Ipari parkok infrastrukturális fejlesztése Ipari és logisztikai szolgáltatások fejlesztése Innováció- és befektetésösztönzés Ipari beszállítói hálózat fejlesztése, K+F klaszter létrehozása Ipari parkok együttműködésének erősítése Ipari területek fejlesztése Összesen

13 6. Forrástérkép (millió Ft) pénzeszközök Hazai forrás SA Az alprogram megvalósulását mutatók 10 ipari park infrastrukturális fejlesztése, megvalósíthatósági tanulmánya és betelepítési terve, 8-10 új iparterület 4 új inkubátorház (Szolnok, Törökszentmiklós, Kunszentmárton, Mezőtúr) 1 minősített ipari park cím (szolnoki), 1 integrátori ipari park cím (jászfényszarui) 1 kistérségi gazdaságfejlesztő ipari park cím (törökszentmiklósi) A megye ipari parkjainak 1 közös honlapja és 1 közös befektetési kiadványa Részvétel hazai és nemzetközi vásárokon, kiállításokon, saját szervezésű szakmai fórum A gazdasági innováció növekedése A megye ipari potenciáljának erősödése

14 III. 8. Turisztikai szálláshelyek fogadókapacitás-növelése, minőségjavítása, vendéglátás fejlesztése A megye települései közül csak 27 településen működnek kereskedelmi szálláshelyek. A kereskedelmi szállásférőhely-kapacitás nem tekinthető kielégítőnek sem mennyiségi, sem minőségi szempontból, túlnyomó része kempingekben található. Ezért fontos új szálláshelyek építése. A konferencia turizmus fejlesztése érdekében legalább négycsillagos szállodákat kell építeni a vendégek fogadására. A kastélyok, kúriák szállodává alakításával, turisztikai célú hasznosításával is javíthatók a konferencia- és üzleti turizmus lehetőségei. Továbbá bővíteni szükséges a termál-, gyógy- és egészségturizmust kiszolgáló szállodák számát, melyek csökkentik a tranzitjelleget és a szezonalitást, egyben magasabb turisztikai bevételt eredményez. A megyében a magánszálláshely kínálat színvonalán és mennyiségén új szállások létesítésével és a meglévők komfortnövelésével kell javítani, továbbá szükséges a közösségi létesítmények kiépítése és akadálymentesítése. A vendéglátás terén kiemelten szükséges a minőségi fejlesztés. A turizmusba bekapcsolódó településeknek fel kell készülni az átutazó vendégek fogadására is vendégházak, út menti motelek építésével. Vállalkozások, települési önkormányzatok Kistérségi többcélú társulások, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, megyei, regionális és országos turisztikai szervezetek, fejlesztési tanácsok és ügynökségek, kamarák, civil szervezetek, lakosság 4. Az alprogram megvalósításának területei A megye 18 városa, valamint Fegyvernek, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászjákóhalma, Kétpó, Pusztamonostor, Szajol, Szelevény, Tiszapüspöki, Tiszaroff, Tiszaszőlős, Tiszatenyő és a 4-es, 32- es, 34-es és 442-es utak menti területek Tevékenységek megnevezése Összesen 1. Szálláshelyek építése, korszerűsítése Kastélyok, kúriák, kollégiumok szállodává alakítása, felújítása Közösségi létesítmények kiépítése, akadálymentesítés Éttermek, vendéglátóhelyek, építése, korszerűsítése Pihenőhelyek létesítése, korszerűsítése Összesen Forrástérkép (millió Ft) pénzeszközök Hazai forrás SA kialakított pihenőhely, 7 kialakított étterem, 4 új szálloda, 4 új panzió, 5 új apartmanszálló 4 új kemping, 4 továbbfejlesztett kemping, 150 kialakított magánszálláshely 5 szállodává alakított kastély, 2 kollégium szállásfejlesztése, 4 új közösségi létesítmény 8 akadálymentesített turisztikai létesítmény A szálláshelyek kapacitáskihasználtságának emelkedése, a fogadókészség sokszínűségének növekedése

15 III.9. Minőségi búzatermesztési program megvalósítása a megyében Az alprogram célja egy olyan - a K+F eredményekre is támaszkodó - gabonavertikum megalapozása, amely folyamatosan képes előállítani a klimatikusan és talajtanilag legalkalmasabb termőhelyeken ezer tonna kiváló minőségű búzát. A program a termelés megszervezésén, feltételeinek biztosításán túl a közös tárolás, kezelés és az értékesítés megszervezését folytató szervezet létrehozását is magába foglalja. A minőségi termelés garantálja a jövedelmezőséget és a versenyképességet, a megtermelt áru, mint az Alföld hungarikuma jelkép értékűvé válhat. Az integrációval foglalkozó szervezetek szakmai tanácsadással segítik elő a minőségi termelés egyes fázisaiban a kutatóintézetek és szaporítóanyag-előállítók technológiával kapcsolatos elvárásainak érvényesülését. Mezőgazdasági termelők Kutató intézetek, vetőmag-előállítók és forgalmazók, kereskedelmi és feldolgozó vállalkozások Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes területe Tevékenységek megnevezése Összesen 1. Központi és régiós szervezetek kialakítása Marketing-piackutatás Szaporítóanyag-logisztika Minőségbiztosítás, vizsgálatok Laborfejlesztés Tehnológiai-technikai fejlesztések Összesen Forrástérkép (millió Ft) pénzeszközök Hazai forrás SA, EMVA ezer tonna előállított kiváló minőségű búza 300 ezer ha nagyságú termőterület tonna új tárolókapacitás A búzatermesztés versenyképességének növekedése A mezőgazdasági termékek piacának növekedése

16 III.10. Turisztikai vonzerők fejlesztése 2. A program ismertetése, indoklása A turizmusfejlesztés fő célja az életminőség javítása a turizmus által. Az attrakciófejlesztés legfontosabb része a termékfejlesztés, melynek alapja a vonzerőfejlesztés. A megyei adottságok figyelembevételével kell a turisztikai vonzerőt fejleszteni az egészségturizmus, örökségturizmus, kongresszusi turizmus, falusi turizmus, kulturális turizmus és aktív turizmus fenntartható fejlődése érdekében. a) Ökoturizmus fejlesztése: Kerékpárút-hálózat fejlesztése révén össze kell kötni a látnivalókat, pihenőhelyeket. A Hortobágyi Nemzeti Park és a Körös-Maros Nemzeti Park, valamint a tájvédelmi körzetek egyediségére alapozva ismeretterjesztő és információszolgáltató látogatóközpontok, erdei iskolák kialakítása, kunhalmok turisztikai hasznosítása, természetjárás feltételeinek kialakítása, valamint az ökoturizmus feltételeinek javítása szükséges. b) Állat- és növénypark fejlesztés: A Jászberényi Állat- és Növénykertben szükséges egy erdei oktatóház kialakítása, az állatkerti bemutatóhelyek fejlesztése, valamint egy országos jelentőségű mérges kígyó bemutató-, állat- és természetvédelmi mentőhely kialakítása. c) Konferenciaturizmus fejlesztése: Nagy létszámú rendezvények iránti igény várható a hivatásturizmus további erősödése miatt. Több száz fős rendezvények, kiállítások lebonyolítására alkalmas helyszínek létrehozása, kiállítási csarnok, konferenciaközpont megépítése szükséges a megyeszékhelyen, és a térségi központokban. d) Falusi turizmus területén dinamikus növekedés tapasztalható. Növekszik az igény a vidéki életformát bemutató helyszínek, faluházak, tájházak kialakítására, gyűjtemények, szabadtéri kemencék, kézműves műhelyek, közösségi helyszínek létrehozására, egyedi kulturális és gasztronómiai rendezvények szervezésére. e) Kulturális turizmus fejlesztéséhez a vallási (Jánoshidai Premontei Rendház), történelmi, irodalmi emlékhelyek, kastélyok, kúriák turisztikai hasznosítása bemutatótermek, múzeumok turistabarát fejlesztése, speciális kínálatot nyújtó múzeumok továbbfejlesztése szükséges, pl. Szolnoki Repülőmúzeum. Egyedi látványosságot jelent a templomok, kúriák, műemlékek, műemlék jellegű épületek turisztikai hasznosítása, pl. szélmalom rekonstrukció. Fontos az ajándéktárgyak értékesítési rendszerének kialakítása, a visszatérő rendezvények meghonosítása, szabadtéri színpadok kialakítása, kulturális utak szervezése. f) Marketing tevékenység fejlesztését az élmény elemekre kell alapozni. A megyére jellemző népi kézművesek együttműködése elősegítésére indokolt egy kézműipari klaszter létrehozása. Komplex turisztikai programcsomagok kidolgozása szükséges az utazásszervezők bevonásával. Növelni kell a szervezett beutaztatás arányát, az e-marketing szerepét, bővíteni és korszerűsíteni kell a tourinform irodai tevékenységet. Továbbá szükséges egy tájékoztató tábla rendszer kiépítése. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei önkormányzat, települési önkormányzatok, turisztikai vállalkozások, megyei turisztikai szervezetek, rendezvénygazdák Regionális és országos turisztikai szervezetek, fejlesztési tanácsok és ügynökségek, kamarák, szakmai szervezetek, civil szervezetek, lakosság 4. Az alprogram megvalósításának területei a) Ökoturizmus: Tisza-, Körös-, Zagyva-, Tarna-, Hortobágy-Berettyó folyók és a patakok, csatornák térsége, holtágak környezete, Tisza-tó vízterei partjai és környezete b) Állat- és növénypark: Jászberény

17 c) Konferenciaturizmus: Abádszalók, Berekfürdő, Cserkeszőlő, Jászberény, Karcag, Kétpó, Szolnok, Tiszafüred, Tiszaroff d) Falusi turizmus: Cserkeszőlő, Fegyvernek, Jászapáti, Jászberény, Jászjákóhalma, Jászszentandrás, Kunhegyes, Mezőtúr, Nagyrév, Szajol, Tiszabura, Tiszaigar, Tiszasüly, Tiszaszőlős, Túrkeve e) Kulturális turizmus: Abádszalók, Cibakháza, Cserkeszőlő, Berekfürdő, Fegyvernek, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászágó, Jászárokszállás, Jászberény, Jászdózsa, Jászkisér, Jászfényszaru, Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek, Karcag, Kengyel, Kenderes, Kisújszállás, Kőtelek, Kuncsorba, Kunhegyes, Kunmadaras, Kunszentmárton, Martfű, Mezőtúr, Nagykörű, Rákóczifalva, Szolnok, Tiszabura, Tiszaföldvár, Tiszafüred, Tiszapüspöki, Tiszaroff, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős, Törökszentmiklós, Túrkeve, Újszász f) Marketing tevékenység: Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes területe Tevékenységek megnevezése Összesen 1. Ökoturizmus fejlesztése Állat- és Növénypark fejlesztése Konferencia turizmus fejlesztése Falusi turizmus fejlesztése Kulturális turizmus fejlesztése Marketing tevékenység fejlesztése Összesen Forrástérkép (millió Ft) pénzeszközök Hazai forrás SA Ökoturizmus: 4 új látogatóközpont, 1 továbbfejlesztett látogatóközpont, 6 kialakított horgásztó, 5 korszerű szabadvízi-strand, 2 új vadászház, 2 erdei iskola, 5 nyári tábor, 6 kerékpáros pihenő, 3 kerékpárkölcsönző és -szerviz, 1 kialakított horgászfalu, 3 kiállítótorony, 1 bemutatósétány, 1 új tanösvény, 1 vadas-park, 2 lovarda, 3 horgásztó, 1 csónakázótó Állat- és növénypark: 1 erdei oktatóház, 1 mérges kígyó mentő- és bemutatóhely, állatkerti bemutatóhelyek Konferenciaturizmus: 3 kiállítási csarnok, 2 új konferencia központ, 3 korszerűsített konferencia helyszín Falusi turizmus: 5 bemutató helyszín, 3 kézműves műhely, 5 fejlesztett tanya Kulturális turizmus: 3 felújított, korszerűsített múzeum, 1 vallástörténeti múzeum, 3 kialakított emlékhely, 5 hasznosított műemlék és műemlék-jellegű épület, 7 kialakított rendezvényhelyszín, 2 új szabadidő-komplexum, 10 turisztikailag hasznosított templom Marketing tevékenység: 11 városi új tourinform iroda, 7 kistérségi tájékoztató táblarendszer, 18 turisztikai új honlap, 7 kistérségi honlap, turisztikai összefoglaló kiadvány és térkép A turizmus versenyképességének és vonzerejének növekedése A turisztikai szolgáltatások színvonalának emelkedése

18 III.12. A korszerű szarvasmarha- és sertéstartás, -tenyésztés feltételeinek megteremtése Az alprogram célja az elavult sertés- és szarvasmarha tartási és takarmányozási technológia korszerűsítése, megteremtve a versenyképesség feltételeit. A sertés- és szarvasmarhatelepek korszerűsítése, a termelőtevékenység folytatása jelentős foglalkoztatást jelent, a takarmánykeverők korszerűsítésével csökkenthetők a takarmányozás fajlagos költségei, míg a tejházak rekonstrukciója a hatékonyság és a minőségi tejtermelés feltételeinek javulását eredményezi. A jövőben ki kell alakítani azokat a termelői, értékesítési szerveződéseket, melyek a program eredményes végrehajtásának feltételeit teremtik meg. A szövetkezésbe tömörülő sertéstenyésztők egységes fellépése, értékesítési biztonságot, nagyobb jövedelmezőséget ígér. Elő kell segíteni a magyar őshonos sertésfajta versenyhelyzetét, tekintettel a kedvező értékesítési lehetőségekre. A költség- és környezetkímélő tartási és takarmányozási technológia szintén a fajta elterjedésének irányába hat. Sertés- és szarvasmarha-tenyésztő vállalkozások : Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás, szakmai érdekvédelmi szervezetek, környezetvédelmi szervezetek, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrárkamara, Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes területe Tevékenységek megnevezése Összesen 1. Tartástechnológia Takarmánytechnológia fejlesztése Fejőház rekonstrukció Munkagépek beszerzése, infrastruktúra-fejlesztés Hígtrágya elhelyezés Termelői szerveződések kialakítása Mangalica program megvalósítása Tenyészanyag előállítás 9 Biotechnológiai fejlesztések Összesen Forrástérkép (millió Ft) pénzeszközök Hazai forrás EMVA Korszerűsített fejőházak, 4 korszerűsített, felújított állattartó telep Megfelelően elhelyezett, hasznosított hígtrágya mennyisége Korszerűsített takarmánykeverők Extenzív legeltetéssel hasznosított gyepterület, 2 új biogázüzem A szarvasmarha- és sertéstartás, -tenyésztés versenyképességének növekedése Az ágazat jövedelemtermelő képességének növekedése

19 III.13. Gazdaságfejlesztési intézményrendszer fejlesztése A KKV-k versenyképességéhez, a munkahelyek biztosításához elengedhetetlenül szükséges egy magas színvonalú kiszolgáló infrastruktúra kialakítása. Ezt szolgálná egy oktatási és gazdaságfejlesztési központ létrehozása. Kiemelt célként jelenik meg egy új innovációs és tanácsadó központ kialakítása, amely jelentősen hozzájárulhat a megyében működő vállalkozások fejlődéséhez. A partnerségi kapcsolatok kiépítésének fontos eleme a potenciális partnereket tartalmazó adatbázis kiépítése. Az alprogram keretében egy olyan kiállítási és vásárközpont (Szolnok) létrehozása szükséges, amely az általános profilú kiállítás és vásár mellett évente 8-10 szakmai tematikájú vásárnak is otthont adhat. Az alprogram célja a vállalkozásfejlesztés és -élénkítés humán oldalának erősítése is. A vállalkozói képességek, ismeretek megszerzése a gazdaszolgálati központokon keresztül biztosítható, amelyek az agrárszakképzési-oktatási intézményekhez kötődően kerülnek megvalósításra (Törökszentmiklós, Karcag, Jászapáti, Kunszentmárton, Mezőtúr, Kunhegyes), szervesen kapcsolódva a regionális szaktanácsadási tudásközpontokhoz. A vidékfejlesztési elképzelések összehangolása érdekében szükséges egy megyei vidékfejlesztési központ kialakítása. A kistérségek jelenleg nincsenek kellőképpen reklámozva, népszerűsítve, a települések kevés figyelmet fordítanak a marketingre, alacsony a promóciós anyagok száma. A térségmarketing fejlesztése révén kialakul a kistérség saját, egyedi arculata, mely hozzájárul a helyi adottságok hatékonyabb kiaknázásához, a turistaforgalom növekedéséhez, fokozza a térség iránti befektetői érdeklődést, valamint a lakosság identitástudatának megerősödését. Szolnok Város Önkormányzata és partner szervezetei, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, kistérségi többcélú társulások, Szolnoki Gazdasági Főiskola, megyei és regionális fejlesztési ügynökségek, települési önkormányzatok, szakképző, oktató helyek, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ, FVM Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hivatala, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrárkamara, különböző szakintézmények, vállalkozók, Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes területe Tevékenységek megnevezése Összesen 1. Oktatási és gazdaságfejlesztési központ kialakítása Innovációs és Tanácsadó Központ kialakítása Partnerségi adatbázis kidolgozása Kiállítási és vásárközpont kialakítása Gazdaszolgálati központok létesítése Megyei Vidékfejlesztési Központ kialakítása A kistérségi társulások munkaszervezetei működési 9. feltételeinek fejlesztése A regionális, megyei, kistérségi információs hálózat kiépítése Térségmarketing alkalmazása Összesen

20 6. Forrástérkép (millió Ft) pénzeszközök Hazai forrás SA, EMVA új oktatási és gazdaságfejlesztő központ 1 új innovációs és tanácsadó központ 1 partnerségi adatbázis, helyi és nemzetközi rendezvények Új m 2 hasznos területű kiállítási és vásárközpont Új m 2 alapterületű konferencia központ 6 új gazdaszolgálati központ 1 új megyei vidékfejlesztési központ Az intézményrendszer hatékonyságának és innovativitásának nevekedése A megye forrásszerző képességének erősödése

21 III.14. Táji adottságokhoz igazodó agrárfejlesztések A hagyományos szántóföldi növénykultúrák dominanciája mellett néhány kistérségben megtalálhatók az egyedi, tájjellegű növénykultúrák (pl. tiszazugi szőlő- és gyümölcskultúrák). Valamennyi kistérségben szükséges a mezőgazdaság szerkezetátalakítása, valamint a táji adottságokhoz igazodó, racionális földhasználati struktúrák kialakítása. Az elmúlt évek fogyasztói szokásai, az Európai Unió átalakuló agrárszabályozási rendszere mindinkább a biotermelést, a biotermékek előállítását és fogyasztását helyezte előtérbe. Az utóbbi években egyre nagyobb igény mutatkozik piacképes gyógy- és fűszernövények termesztése iránt is, amely 6-8 ezer ha területen valósulhat meg. A termelés gépesítése mellett a felvásárlás-feldolgozás-kiszerelés, munkahelyteremtéssel párosul. A célok között szerepel a madáreleség előállítása is. Ehhez figyelembe vehető terület ezer ha-ra tehető, amelyhez a termelési tapasztalatok adottak, a technológiai, gépesítettségi feltételek biztosítottak. Az alprogram keretében a termékek feldolgozása több kis- és közepes feldolgozó-kapacitású beruházását tesz szükségessé. A hatékony gazdálkodás, a termelés versenyképessége megkívánják a vállalkozói készségek fejlesztését, a termelők közötti összefogásra épülő termelői hálózatok, integrációk kialakítását, erősítését, amelyek biztosíthatják a termékek helyi feldolgozását és piaci értékesítését. Mezőgazdasági vállalkozások : FVM Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hivatala, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrárkamara, kistérségi társulások, települési önkormányzatok Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes területe Tevékenységek megnevezése Összesen 1. Szőlő- és gyümölcstermesztés felélesztése Táji adottságokra alapozott agrárgazdaság fejlesztése Biogazdálkodás megalapozása és fejlesztése Gyógy- és fűszernövény termelés fejlesztése Madáreleség termelése, feldolgozása, értékesítése Integrációk, termelői hálózatok kialakítása, fejlesztése Összesen Forrástérkép (millió Ft) pénzeszközök Hazai forrás EMVA Szőlő- és gyümölcsültetvények, 2 új biotermék-feldolgozó üzem Az előállított biotermékek, ha új művelésbe bevont terület 6-8 ezer ha-on megtermelt gyógy- és fűszernövény, ezer ha területen termelt madáreleség, termelői szerveződések, integrációk, TÉSZ, BÉSZ tagok Az agrárgazdaság versenyképességének növekedése

22 III.15. Adottságokhoz igazodó és a helyi tradíciókon alapuló területhasználat a Tisza mentén és a Tisza-tó térségében A Tisza és a Tisza-tó térsége területhasználatának és termelési struktúrájának kialakításával a mezőgazdaság és a tájgazdálkodás minden területén biztosítható a fenntartható fejlődés. A fenntartható területhasználat magába foglalja a mélyártereken folytatható ártéri tájgazdálkodást is, amely összhangban van a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése program keretében tervezett síkvidéki árapasztók építésével. A környezeti meghatározottságú területeken a térség környezeti-, természeti-, talaj- és vízgazdálkodási tulajdonságai alapján szükséges kialakítani a földhasználati szerkezetet. A Tisza-tó térségében a horgászat hátterét jelentő infrastruktúra az átlagosnál ugyan magasabb színvonalú, de a környezettudatos, fenntartható horgászturisztikai fejlesztéseket előtérbe kell helyezni. Az ökológiai egyensúly fenntartásához szükséges a Tisza tó és a környező vizes élőhelyek halállománya összetételének és mennyiségének szabályozása, ellenőrzése, valamint a szűrőfunkciókat is ellátó, nádtermelésre alkalmas helyek felmérése és telepítése. A gazdálkodás során elsődleges szempont a természetes ökológiai folyamatok, a biodiverzitás és az élőhelyek védelmének biztosítása. Mezőgazdasági és halászati vállalkozások, települési önkormányzatok Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, FVM Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hivatala, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrárkamara, Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács, Tisza-tavi Regionális Idegenforgalmi Bizottság A Tisza-mente és a Tisza-tó térsége összes települése Tevékenységek megnevezése Összesen Alacsony termőképességű területek alternatív 1. hasznosítása A VTT-vel összefüggő ártéri gazdálkodás elterjesztése Hagyományos agrártevékenységek, valamint 3. fenntartható extenzív technológiák fejlesztése Biogazdálkodási módszerek bevezetése és elterjesztése Halgazdálkodás fejlesztése, monitoring rendszer 5. megvalósítása Nádgazdálkodás fejlesztése, szabályozása Összesen Forrástérkép (millió Ft) pénzeszközök Hazai forrás KA, EMVA Az ártéri gazdálkodásba bevont területek Előállított biotermékek, telepített gyep- és legelőterület, halastavak, nádasok halszaporodás mértéke, 1 új nádfeldolgozó üzem, növekvő ivóvíz-tisztító kapacitás Az ártéri gazdálkodás fenntarthatóságának és jövedelmezőségének növekedése

23 IV.3. Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása A magyar gazdaság versenyképességének egyik elengedhetetlen feltétele a munkáltatói igényeknek megfelelő, képzett munkaerő rendelkezésre állása. A szakképzésfejlesztés kulcskérdés a társadalmi kohézió folyamatának erősítésében. A szakképzésfejlesztés során eddig egyrészt a válságkezelés, másrészt a hazai munkaerő-piaci igények kielégítése volt jellemző. Az iskolarendszerű szakképzésben kevés intézmény képes korszerű tananyagot, technológiát képviselő oktatási eszközöket és az iskolán kívüli, önálló tanulást segítő eszköztárat biztosítani a szakképzéshez. A jelenlegi szétaprózott intézményi struktúra nem alkalmas a folyamatos, a gazdaság kihívásainak megfelelő, költséghatékony szakmai oktatás végzésére. A létrehozandó TISZK-ek a gyakorlatorientált szakképzés bázisaként a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzést folytatók számára képzés és tanácsadás biztosításával segítik elő a szorosabb kapcsolatot a munkaerőpiaci szereplők között. Központilag kidolgozott és önálló térségi, egyedi programok bevezetésével könnyítik meg a hátrányos helyzetű fiatalok, a fogyatékossággal élő emberek, a nők, a megváltozott munkaképességű emberek és a roma származásúak szakképzésbe történő bevonását, továbbá elhelyezkedésüket és társadalmi beilleszkedésüket. A fejlesztés során három Térségi Integrált Szakképző Központ kerül kialakításra Jászberény, Szolnok és Túrkeve központtal. A központok több szakképző iskolát foglalnak magukba, amellyel jelentős hatás gyakorolnak az érintett kistérségekre. Az intézmények képzési tevékenységüket összehangolva konzorciumi együttműködést hoznak létre. Szolnok, Túrkeve, Jászberény települések önkormányzatai, szakképző iskolák TISZK tanácsadó testülete, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Agrárkamara Jászberény, Kisújszállás, Kunhegyes, Mezőtúr, Szolnok, Törökszentmiklós, Túrkeve Tevékenységek megnevezése Összesen 1. TISZK-ek kialakítása Informatikai eszközfejlesztés Műszaki eszközfejlesztés Humánerőforrás biztosítása, továbbképzése Közösségi szolgáltatások kialakítása Összesen Forrástérkép (millió Ft) pénzeszközök Hazai forrás SA

24 200 db beszerzett számítógép 120 fő képzése 3 szakmacsoport részére oktatási anyagok 10 db elkészített helyi képzési program Évente 500 tanuló részvétele a képzési rendszerben Közvetve az iskolák tanulói létszáma alapján érintett tanuló 400 fő részvétele felnőttképzési programokban 3 db TISZK szervezet 200 db TISZK iroda 3 db komplett központi szerver, hálózat A lakosság képzettségi szintjének emelkedése A munkanélküliek számának csökkenése

25 IV.5. A Szolnoki Főiskola fejlesztése A Tessedik Sámuel Főiskola Mezőtúri Mezőgazdasági Főiskolai Kara és a Szolnoki Főiskola a év elején integrálódott, ami számos új feladatot jelent a főiskolák számára. Az integrált főiskola korszerű és hatékony működésének feltétele a megfelelő oktatatás-technikai, informatikai és távoktatási infrastruktúra, a TSF Mezőgazdasági Főiskolai Kara és a Szolnoki Főiskola tiszaligeti campusának informatikai összeköttetése, illetve a mezőtúri főiskola csatlakozása a Szolnoki Főiskola távoktatási és e-learning rendszerébe. A program keretében egy regionális e-learning és távoktatási központ létrehozására, távoktatási programok, tananyagok, távoktatási tutor- és tananyagíró képzés fejlesztésére, a szükséges hardver és szoftver állomány beszerzésére is sor kerül. Kiemelt cél a Szolnoki Főiskola konzultációs központjának fejlesztése, mely során a könyvtár épületére egy új emelet ráépítése valósulna meg (új konzultációs helyiségek, hallgatói munkahelyek, terminálfülkék a szükséges informatikai eszközökkel felszerelve). A TSF Mezőgazdasági Főiskolai Kara az elmúlt időszakban a meglévő mezőgazdasági gépész mellett agrár-, tájgazdálkodási és műszaki menedzseri szakot is indított. Az ún. INVESTTÚRprogram keretében 2006-tól, a BSc. képzés követelményeinek megfelelően képzéseit újakkal is bővíti, pl. közlekedésmérnök, logisztika stb. Az oktatási feltételek biztosítása érdekében szükséges egy mintegy m 2 alapterületű épület bővítése és további rekonstrukciója. Az INVESTTÚR-program szerves része a tanórán kívüli hallgatói ellátórendszer korszerűsítése (szállás, könyvtár, informatikai rendszerekhez való hozzáférés, a szabadidő eltöltés lehetőségeinek bővítése). A TSF Mezőgazdasági Főiskolai Kara alkalmazkodni kíván az átalakuló munkaerő-piaci követelményekhez és igényekhez. Ennek érdekében kidolgozta az ún. KÉPTÚR-programot, melynek célja egy hallgató-követési rendszer, a tényleges munkaerőigényekhez jobban igazodó szakstruktúra kialakítása és javítása, a szakok és képzési szintek közötti átjárhatóság, a képzés hatékonyságát növelő mintatanterv-korszerűsítése, gyakorlatorientált tananyagok, megújított gyakorlati oktatás kidolgozása, a gyakorlati oktatás meglévő tárgyi feltételeinek folyamatos bővítése, korszerűsítése, új képzési formák bevezetése, új oktatási módszerek megismerése és alkalmazása, a tudományos fokozatszerzés, valamint komplex minőségirányítási rendszer kialakítása. Szolnoki Főiskola Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, szakmai szervezetek, a térség oktatási intézményei, Dél-Alföldi Regionális Távoktatási Központ, vállalkozások Szolnok, Mezőtúr Tevékenységek megnevezése Összesen 1. E-learning, távoktatási és konzultációs központ létrehozása Oktatástechnikai és informatikai infrastruktúra fejlesztések 2. megvalósítása INVESTTÚR-program megvalósítása KÉPTÚR-program megvalósítása Összesen

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Stratégiai Program Akcióterve (2009-2010)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Stratégiai Program Akcióterve (2009-2010) Jász-Nagykun-Szolnok Területfejlesztési Program Akcióterve (2009-2010) Készítette: Jász- Nagykun-Szolnok Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda Szolnok 2009. június Elfogadta a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 2014-2020 - Jász-Nagykun-Szolnok megye területfejlesztési elképzelései - különös tekintettel a Tisza-tavi térségre

FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 2014-2020 - Jász-Nagykun-Szolnok megye területfejlesztési elképzelései - különös tekintettel a Tisza-tavi térségre Tisza-tó Napja rendezvénysorozat - Szakmai konferencia FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 2014-2020 - Jász-Nagykun-Szolnok megye területfejlesztési elképzelései - különös tekintettel a Tisza-tavi térségre Kisköre, 2013.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abádszalók üdülőépület: 300 1,5% 500 50 m2-ig: 7000 Ft/év 51-80 m2: 9000 Ft/év 81-100m2:12000 Ft/év 100 m2 felett: 12500 Ft/év üdülőtelek:

Részletesebben

Sorszám Projekt megnevezése Kapcsolódó TOP intézkedés Tervezett tevékenységek Érintett település(ek) megnevezése A projekt költségigénye (Ft)

Sorszám Projekt megnevezése Kapcsolódó TOP intézkedés Tervezett tevékenységek Érintett település(ek) megnevezése A projekt költségigénye (Ft) 1. Gyermekintézmények fejlesztések TOP 1.4 2. Városi fókuszú településfejlesztés TOP 2.1 3. Turizmusfejlesztés TOP 2.2 4. Települési közlekedésfejlesztés TOP 3.1 III. Jászapáti Járás Térségfejlesztésfejlesztési

Részletesebben

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis Vitaanyag! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció megújítása B. KONCEPCIÓ VIII - IX - X. fejezetei módosítva 1. változat 2010. február 1. 1 B. KONCEPCIÓ VIII. SWOT analízis A megye társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Ikt.szám: 349/2013., beküldési határidő: 2013. október 15. Ütemezés, kezdésbefejezés. éve

Ikt.szám: 349/2013., beküldési határidő: 2013. október 15. Ütemezés, kezdésbefejezés. éve KISTÉRSÉGI ÖSSZESÍTŐ küldött, 2014-2020-as fejlesztési időszakra vonatkozó Jász-Nagykun-Szolnok megyei KISTÉRSÉGI PROJEKTJAVASLATOKRÓL Településenként / Kistérségenként Ikt.szám: 349/2013., beküldési határidő:

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10. HELYZETÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÁSA Jász-Nagykun-Szolnok megye középtávú fejlesztési koncepcióját megalapozó

Részletesebben

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI 3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁKHOZ Nemzeti Fejlesztési Terv I-II. Az uniós támogatások hozzáférésének és felhasználásának alapdokumentuma a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben TDM 7. Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben Stratégiai működés megalapozása Dr. Piskóti István Intézetigazgató, ME Marketing Intézet A tervezés terepe Milyen turisztikai termékfejlesztés célszerű

Részletesebben

a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács megbízásából

a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács megbízásából készítette: RowanHill Global Befektetési Kft. (1065, Budapest, Révay u. 10) a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács megbízásából 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Helyzetértékelés 4 2.1. Földrajz

Részletesebben

KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 4/2015. MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Részletesebben

FŐBB ADATOK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE KÖZMŰVELŐDÉSI STATISZTIKÁJÁBÓL MEGYEI ÖSSZESÍTŐ (2003-2007) (művelődési otthonok és civil szervezetek együtt)

FŐBB ADATOK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE KÖZMŰVELŐDÉSI STATISZTIKÁJÁBÓL MEGYEI ÖSSZESÍTŐ (2003-2007) (művelődési otthonok és civil szervezetek együtt) FŐBB ADATOK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE KÖZMŰVELŐDÉSI STATISZTIKÁJÁBÓL MEGYEI ÖSSZESÍTŐ (2003-2007) (művelődési otthonok és civil szervezetek együtt) 1. számú melléklet Megnevezés 2003 2004 2005 2006 2007

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Balatonfenyves településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1658/2012 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,

Részletesebben

Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014

Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014 1 Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014 2008. augusztus Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózatműködtetési

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KINCSESBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELJES FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. FELELŐS TERVEZŐ: Fehér Vártervező

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Debrecen Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Készítette: Euro Régió Ház Kft. INNOVA

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI KALAUZ

KÖZMŰVELŐDÉSI KALAUZ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI KALAUZ 2006. A HÍRMONDÓ KÜLÖNSZÁMA HÍRMONDÓ KÜLÖNSZÁM A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet kiadványa 5000 Szolnok, Szabadság

Részletesebben

Készítette a VÁTI Kht. Országos Vidékfejlesztési Iroda, 2001.

Készítette a VÁTI Kht. Országos Vidékfejlesztési Iroda, 2001. A kistérségi agrárstruktúra- és vidékfejlesztési stratégiai programok elemzése Készítette a VÁTI Kht. Országos Vidékfejlesztési Iroda, 21. Előzmények Az 1999 tavaszán közétett felhívás nyomán alakult mintegy

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG PRIORITÁSOK ÉS PROGRAMOK Készítette: ProKat Mérnöki Iroda Kft. 2010. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 II. HELYZETELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI...6 1. A helyzetelemzés legfontosabb

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV 2006-2008

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV 2006-2008 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV Jóváhagyta: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 58/2006.(IV.28.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 TARTALOMJEGYZÉK REGIONÁLIS TÁMOGATÁSPOLITIKA 5 Kohéziós politika7 A regionális operatív programok

Részletesebben

Projekt teljes költsége, bruttó összeg, Ft

Projekt teljes költsége, bruttó összeg, Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program /TOP/ keretében megvalósuló "JNSZ Megyei Integrált Területi Program /ITP/ 2014-2020" VÉGREHAJTÁSA - PROJEKTFEJLESZTÉS - megyei keret: 53,78 milliárd Ft

Részletesebben

1.2. A település polgármestere: Név: Szegvári Ernőné Telefon: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

1.2. A település polgármestere: Név: Szegvári Ernőné Telefon: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu PROJEKT JAVASLAT ADATLAP ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE 1. A JAVASLATTEVŐ ADATA: 1.1. Település neve: Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 1.2. A település polgármestere: Név: Szegvári Ernőné Telefon: 62/525-090

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA II. JAVASLATTEVŐ FÁZIS Kecskemét 2013 Tartalom 1. A MEGYE JÖVŐKÉPE... 3 2. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK ALAPELVEI... 6 3. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TERMÁLKÚT ÁLLOMÁNYÁNAK HASZNOSÍTÁSI SZERKEZETE ÉS KIHASZNÁLAZTLAN KAPACITÁSAI

MAGYARORSZÁG TERMÁLKÚT ÁLLOMÁNYÁNAK HASZNOSÍTÁSI SZERKEZETE ÉS KIHASZNÁLAZTLAN KAPACITÁSAI MAGYARORSZÁG TERMÁLKÚT ÁLLOMÁNYÁNAK HASZNOSÍTÁSI SZERKEZETE ÉS KIHASZNÁLAZTLAN KAPACITÁSAI XXXII. MHT VÁNDORGYŰLÉS, SZEGED MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN KERETÉBEN DR. KULCSÁR

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAM

HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAM HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJA --- STRATÉGIAI PROGRAM 2006. MÁRCIUS 20. (AKTUALIZÁLVA: 2006. AUGUSZTUS 31.) HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Javaslatok a 2-18 NAGYKUNSÁG alegységet

Javaslatok a 2-18 NAGYKUNSÁG alegységet Javaslatok a 2-18 NAGYKUNSÁG alegységet get érintő intézked zkedésekre Vízfolyások, állóvizek és s felszín n alatti vizek állapotának javítása Kun Csaba (KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

A Vásárosnaményi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Vásárosnaményi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

ÚJ KISTÉRSÉGÜNK MEGALAPOZOTT JÖVŐJÉÉRT

ÚJ KISTÉRSÉGÜNK MEGALAPOZOTT JÖVŐJÉÉRT ÚJ KISTÉRSÉGÜNK MEGALAPOZOTT JÖVŐJÉÉRT Kistérségi fejlesztési program Koncepció TMB Hungary Kft. Debrecen, 2004. november TARTALOMJEGYZÉK I. A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ SZERKEZETE...4 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Képviselő testületi jóváhagyásra 2016. február 01. Urban Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19 21. Tel: +36 1 242 2257 Fax: +36 1 242 2257 E mail: urbanlis@urbanlis.hu

Részletesebben

GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai

GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai Kovács Gergő Péter kistérségi referens Gödöllő Város Polgármesteri Hivatal Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Munkaközi példány (1. változat) GYŐR 2014. JANUÁR KÉSZÍTETTÉK Megbízó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 9021 Győr, Városház tér 1. Megbízott:

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Megalapozó vizsgálat Helyzetértékelés Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis-

Részletesebben

A Hevesi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Hevesi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére Tartalom GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához A védjegy A Hortobágyi Nemzeti Parki védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. A védjegy célja (1)

Részletesebben

A GEOTERMIKUS ENERGIA AGRÁRGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK- ALFÖLDI RÉGIÓBAN

A GEOTERMIKUS ENERGIA AGRÁRGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK- ALFÖLDI RÉGIÓBAN A GEOTERMIKUS ENERGIA AGRÁRGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK- ALFÖLDI RÉGIÓBAN HALLGATÓI SZEMINÁRIUM MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN KERETÉBEN DR.

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

Melléklet: Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási anyag

Melléklet: Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási anyag E L ŐTERJ E SZT É S Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási munkaanyag véleményezésére A Somogy Megyei Önkormányzat elkészítette Somogy

Részletesebben

1. Vezetői Összefoglaló

1. Vezetői Összefoglaló TANULMÁNY A záhonyi térség különleges gazdasági övezete komplex gazdaságfejlesztési programjának összehangolása a térség A Felső-Szabolcsi VKE Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának összehangolása a Záhony

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. szeptember 29. BUDAÖRS KISTÉRSÉG

Részletesebben

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEVEZETŐ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben megfogalmazott tartalommal és véleményezési eljárás lebonyolításával

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2 TARTALOM TARTALOM... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 A föld

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

HELYI ÉS TÉRSÉGI FENNTARTHATÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉS

HELYI ÉS TÉRSÉGI FENNTARTHATÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÖTLETADÓ MEGOLDÁSOK ÉS JÓ GYAKORLATOK BEMUTATÓ- ÉS KÉRDŐÍV A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) lehetőséget kíván teremteni az értékteremtő és hordozó helyi és térségi magyar gazdasági szereplők számára,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEGJOBBAN FEJLŐDŐ VIDÉKI DESZTINÁCIÓJA 2007 ŐRSÉG

MAGYARORSZÁG LEGJOBBAN FEJLŐDŐ VIDÉKI DESZTINÁCIÓJA 2007 ŐRSÉG MAGYARORSZÁG LEGJOBBAN FEJLŐDŐ VIDÉKI DESZTINÁCIÓJA 2007 ŐRSÉG Az Őrség fő turisztikai jellemzői A térség Vas megye délnyugati sarkában található, ahová a honfoglaló magyarok a nyugati kapu védelmére őrállókat

Részletesebben

ITS Konzorcium. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

ITS Konzorcium. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS ÉS -ÉRTÉKELÉS VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS ÉS -ÉRTÉKELÉS VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS ÉS -ÉRTÉKELÉS A TERVEZÉS KÖRÜLMÉNYEI 2012 nyarán-őszén a megyék megkezdték a felkészülést a 2014-2020 közötti Európai Uniós költségvetési

Részletesebben

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány. Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány. Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt Tiszanána 2016. február 29. 1 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A fejlesztési program kiindulási és alapadatai... 6 3.

Részletesebben

MARTFŰ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Végh József építész vezető tervező - 2013. január 24. LAKOSSÁGI FÓRUM

MARTFŰ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Végh József építész vezető tervező - 2013. január 24. LAKOSSÁGI FÓRUM MARTFŰ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA LAKOSSÁGI FÓRUM Végh József építész vezető tervező - 2013. január 24. Mi az Integrált Városfejlesztési Stratégia? A városfejlesztési kézikönyv fogalma szerint:

Részletesebben

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették Miskolci Kistérség Többcélú Társulása Stratégiai és Operatív Program (2007-2013) Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évindító előadása Szolnok, Hozam Klub - 2016. január 26. Megyei fejlesztések 2014-2020 között

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évindító előadása Szolnok, Hozam Klub - 2016. január 26. Megyei fejlesztések 2014-2020 között A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évindító előadása Szolnok, Hozam Klub - 2016. január 26. Megyei fejlesztések 2014-2020 között A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2014-2019 2 Megyei Közgyűlés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL Szolnok, 2015. október hó TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 4 II. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ORSZÁGOS

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020. szekszárdi öh. melléklete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 1 BEVEZETÉS A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 2.2 Finanszírozó operatív program: Érintett földrajzi terület: Az ITP teljes 7 éves forráskerete Bács-Kiskun Megye Integrált

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának gazdasági programja Előkészítette: Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/2 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Algyő Nagyközség. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Algyő Nagyközség. Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2015-2022 Egyeztetési változat 2016. május Tartalom 1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI... 3 1.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatározása... 3 1.2. A tematikus és a területi célok közötti összefüggések

Részletesebben

Előzetes Akcióterületi Terve

Előzetes Akcióterületi Terve Szeged Megyei Jogú Város ELI ipari-innovációs akcióterületének Előzetes Akcióterületi Terve Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Ft/m2 vagy a forgalmi érték %-a Ft/év Ft/fő %-a Ft/m2 %-a 1 Abádszalók üdülőépület: 300 1,6% 500 50 m2-ig: 8000

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/137-14/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE

BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 készült a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiája és a Balaton Régió Komplex Térségi Programja alapján 2006. június 21. (módosítva:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Városfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata

Szeged Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Városfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata /2014. (II. 21.) Kgy sz. határozat 2. sz. melléklete Szeged Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Városfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata Készült a DAOP-5.1.1/B-13

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 1085. Budapest, Kőfaragó u.9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61 E-mail: pestterv@pestterv.hu

Részletesebben

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata TERVEZET Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata Lombár Gábor polgármester 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Generál Tervező: Altervező: ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. 7400 Kaposvár,

Részletesebben

AKCIÓTERÜLETI TERV FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT

AKCIÓTERÜLETI TERV FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT SZÉCHENYI LAKÓVÁROS REHABILITÁCIÓJA FUNKCIÓBŐVÍTÉSSEL AKCIÓTERÜLETI TERV FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT Pályázó: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Konzorciumi partner: PRIVÁT TRANS BEFEKTETŐ

Részletesebben

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA jóváhagyta: /2008.(..) önkormányzati határozat MÁGOCS 2008. április Készült: A ROC*Mágocs Kft megbízásából TARTALOM 1. CÉLOK ÉS PRIORITÁSOK 3 1.1 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható A megalapozó

Részletesebben

Érték-Térkép. Budapest, 2015. április

Érték-Térkép. Budapest, 2015. április TeIR Érték-Térkép Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. Az alkalmazás célja... 3 2. Tervek feldolgozásának módszertana... 3 3. Támogatási adatok betöltésének módszertana... 3

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Egyeztetési dokum entáció: 2015. május 26. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Készült a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának megbízásából 2015. május C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ

Részletesebben

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG Jelmagyarázat gazdaságfejlesztés városrehabilitáció humán infrastruktúra fejlesztés környezetfejlesztés közlekedésfejlesztés

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVEZÉSI FŐOSZTÁLY 2016. JANUÁR 15. Szűkülő

Részletesebben

JÖVŐKÉP MEGHATÁROZÁSA

JÖVŐKÉP MEGHATÁROZÁSA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4 2. HELYZETELEMZÉS...9 2.1. Kereslet-kínálat elemzése...9 2.1.1. Célcsoport elemzés...9 2.1.2. Fürdő elemzése... 12 2.1.3. Kiegészítő turisztikai szolgáltatások...

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 2015 Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Tartalom: I. A regionális fejlesztést célzó

Tartalom: I. A regionális fejlesztést célzó Tartalom: oldal: I. A regionális fejlesztést célzó Európai Uniós támogatásokról...1 II. 2004-2006-os programok...2 III. Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés Magyarországon 2004-2006...14 IV. A 2007 és 2013

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV.378/2015. Előadó: Vass Csaba Mell.: gazdasági program Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Székesfehérvár, 2014. május 30. Dokumentum történet Verzió címe Verzió dátuma Nem végleges, továbbfejlesztése tervezett

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása konzultációs anyag 2-9 Hevesi-sík

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása konzultációs anyag 2-9 Hevesi-sík A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása konzultációs anyag alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Dr. Csordás László a földrajztudományok kandidátusa

Dr. Csordás László a földrajztudományok kandidátusa Egy szakmai életút eredményei és helyszínei HELYZETKÉP AZ ALFÖLDÖN TURISZTIKAI PROJEKTEKET TERVEZETT TELEPÜLÉSEKRŐL Dr. Csordás László a földrajztudományok kandidátusa E-mail: l.csordas@freemail.hu A turizmus

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5.

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Stratégiai Programrész 2014. június 5. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Bara Annamária Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális

Részletesebben

A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014

A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 BEVEZETÉS... 4 1. MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ÁLLAPOTA ÉS JÖVŐKÉPE... 5 1.1

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA, TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT helyzetfeltárás és helyzetelemzés, helyzetértékelés

Részletesebben

ENYING város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési koncepciója

ENYING város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési koncepciója ENYING város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési koncepciója TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Ajka város integrált településfejlesztési stratégiája. II. STRATÉGIA kiegészítése

Ajka város integrált településfejlesztési stratégiája. II. STRATÉGIA kiegészítése Ajka város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA kiegészítése Módosuló szövegrészek piros színnel kerültek jelölésre 1.1.1 Akcióterületek bemutatása és az egyes akcióterületeken megvalósításra

Részletesebben

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag ÖRVÉNYES Jóváhagyásra előkészített anyag Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083, Solymár,

Részletesebben

Észak-Alföld. Marketingterv. www.eszakalfoldi.hu

Észak-Alföld. Marketingterv. www.eszakalfoldi.hu Észak-Alföld Marketingterv 2009 Észak-Alföld Marketingterv 2009 Hajdúszoboszló a 2., Debrecen a 6. a kereskedelmi szálláshelyeken legtöbb belföldi vendégéjszakát regisztráló városban. A régióban Hajdúszoboszló,

Részletesebben

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 ŐRSÉG HATÁROK NÉLKÜL EGYESÜLET 1 Vezetői összefoglaló... 3 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása a Vidékfejlesztési Program és az EU2020 céljaihoz 4 2. A

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Koncepció Derecske 2009. november Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. A külső környezet elemzése... 4 3. A Belső környezet jellemzői... 10

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-2 SZAMOS-KRASZNA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-2 SZAMOS-KRASZNA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-2 SZAMOS-KRASZNA alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben