Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével."

Átírás

1 II.3.3. KÖZLEKEDÉS Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével. II.3.3. Közlekedés

2 II.3.1. Bevezető... 3 II.3.2. Közlekedési vizsgálat... 3 II Forgalmi adatok ellenőrzése... 3 II Forgalmi adatok ellenőrzése... 4 II Hálózat és hálózati kapcsolatok ellenőrzése... 6 II Keresztmetszeti adatok ellenőrzése... 6 A vizsgálat alapján feltárt legfontosabb problémák II.3.3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT II.3.3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK U5.1 Minta keresztszelvények - UT Útügyi műszaki előírás szerint Alkalmazott műszaki útügyi előírások és jogszabályok /24

3 II Bevezető Jelen vizsgálat, Kunadacs rendezési tervének az 1999-ben jóváhagyott településfejlesztési koncepcióját és 2000-ben jóváhagyott településrendezési eszközökkel rendelkezik. Az eltelt időszak társadalmi, gazdasági és jogszabályi változásai a településrendezési eszközök felülvizsgálatát és az aktuális fejlesztési szándékoknak valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő átdolgozását. A dokumentáció figyelembe veszi a fejlesztési célok, források elérhetősége érdekében, a Magyar Közúti hálózatra vonatkozó Útügyi előírásokat, és legfrissebb Országos Közúti adatsorokat. Célja a közlekedési kényszerek csökkentése és a megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása, fenntartása. Továbbá cél, az országos közúti hálózatba integrálással az EU forrásokhoz való hozzáférés, amellyel az önrész költségek csökkenthetők. II Közlekedési vizsgálat Kunadacs Bács-Kiskun megye északi részén helyezkedik el, északi közigazgatási határa Pest megye határával esik egybe. A település Budapesttől 65km-re fekszik. A várostól 8km-re nyugatra húzódik az 51sz. másodrendű főút, 33 és 37km-re az 5sz. főút és az M5- ös autópálya. A Városi közlekedési főhálózata sugaras-koncentrikus szerkezetű. Kunadacs meglevő országos közútjai: j. összekötő út Kunszentmiklós- Lajosmizse között (Kunszentmiklósi út) - Kunadacs Táborfalva önkormányzati összekötő út Közutak tervezési besorolása szerint B.V.c.B, az önkormányzati utakra a közutak tervezési besorolása szerint B.VI.d.B. 1. ábra - Ú1 áttekintő helyszínrajz 3/24

4 II Forgalmi adatok ellenőrzése A vizsgálat az érvényben levő ÚT KÖZUTAK TERVEZÉS (KTSZ) figyelembe vétele mellett történt, arra koncentrálva, hogy a településen jelenleg csak egy országos közút halad át, amelyhez milyen formában integrálhatóak Szabadszállási megvalósult és a Kunpeszéri tervezett összekötő utak.. Az utak terhelhetőségét az ÚT KÖZUTAK TERVEZÉS (KTSZ) útügyi előírás 4.1.sz táblázat tartalmazza: A Magyar Közút honlapján megtalálható évekre vonatkozó keresztmetszeti forgalmainak adatsorai alapján, az 1.sz. diagramon mutatjuk be, hogy a közúthálózat éves össz-jármű forgalmát Ej/nap 1144 Keresztmetszeti forgalom alakulása az 5211.j.ök.út (Kunszentmiklósi út) Összes forgalom Ej/nap Vizsgált időszak sz. diagram Az OKA adatsorok alapján, 4/24

5 elkészítettük az 5 25 éves fejlesztési időszakra vonatkozó becsléseket (2., 3 táblázatok). 2. táblázat becsült adatok 2005 adatsor alapján 3. táblázat becsült adatok 2012 adatsor alapján A táblázatok alapján látható, hogy a 2005ös forgalomszámláshoz képest pár százalékos csökkenés tapasztalható. mely az üzemanyagárak növekedésével, a 2008-as válsággal van összefüggésben. 2010től a csökkenő tendenciát okozhatja továbbá az is, hogy elkészült a Szabadszállást összekötő út, amellyel így a forgalom, a mérési pont (33+114kilométer szelvény) helyett az összekötő út felé irányul. A forgalmi adatok alapján az utak terhelése nem növekedett, ez alapján a szolgáltatási szintek biztonsággal tartható. Mivel a 2012 forgalmi adatokból számolt becslések sem adtak jelentős forgalmi növekedést a 2005-öshöz képest, ezért a 2005-ben elkészült forgalomszámlás eredményeit alapnak tekinthetjük melyek a következők voltak: A forgalmi adatok alapján, Kunadacs belterületén a főbb közutak jelenleg kapacitástartalékkal rendelkeznek. A belterületen áthaladó országos közutakon kategóriájuk, jellegük és funkciójuk alapján a megengedhető órás forgalomnagyság 1000 Ej/ó, az eggyel alacsonyabb kategóriában ez 800 Ej/ó. A jelenleg legnagyobb forgalmat lebonyolító Kunszentmiklósi úton a csúcsórában kb. 500 Ej/ó nagyságú. Az átmenő forgalom nagyságát jelenleg nem tartjuk jelentősnek. Az országos közutak településre bevezető és központi szakaszain tapasztalható forgalomnagyságbeli jelentős különbség azt mutatja, hogy a helybeli illetve az eredő- és célforgalom a jelentős. Ezért az átmenő forgalom számára elkerülő út létesítése nem indokolt. A belső úthálózat forgalomtechnikai rendezésével, esetleg forgalomcsillapító intézkedésekkel lehet megoldani. Jogos kifogás azonban a lakosság részéről a kora reggeli órákban tapasztalható zavaró tehergépjármű forgalom. Azonban ennek oka elsősorban a szállító járművek által keltett zajhatás. Ez szorosan összefügg az útburkolat rossz minőségével. Megfelelő burkolat használatával és egyéb zajcsökkentő intézkedésekkel a ezek a gondok enyhíthetők. A gép járműforgalomtól eltekintve a forgalmi adatok rámutatott a kerékpárúthálózatfejlesztés szükségességére. Nagyon sokan használják, mint a helyi közlekedés fő eszközét. Ezért a kerékpáros közlekedés korszerű feltételeit meg kell teremteni, ez a közlekedésbiztonság javítása mellett, a gépjármű közlekedés lebonyolódását is segíti. 5/24

6 II Hálózat és hálózati kapcsolatok ellenőrzése Kunadacs az 5211 jelű országos közút mellett fekszik, amely Kunszentmiklóst köti össze Lajosmizsével, ezzel egy Kelet-Nyugat irányú közút hálózaton fekszik. EU forrásból a kiépítésre kerül a Szabadszállási út, amellyel így jelentős út rövidüléssel lehet a Délnyugati országrész, az 52.sz főút felé eljutni, ezzel a Déli irányban is kiépült egy közút hálózati elem. Kunpeszér felé - Északi irányba -, jelentős ingaforgalom mutatható ki, amely északi hálózati kapcsolat azonban hiányzik. Távlati fejlesztésben a Dunavecse Kecskemét között tervezett M8 gyorsforgalmi út nyomvonala - jelen információk szerint nincs eldöntve, ugyanis a korábbi rendezési tervben is megtalálható nyomvonal környezetvédelmi szempontból elutasításra kerül. Mivel a nyomvonal kijelölés, gyorsforgalmi utak esetén több éves időintervallumot tesz ki, ezért annak helybiztosításának nincs értelme, csak felesleges kötöttségeket okoz. Tény azonban, hogy a gyorsforgalmi út jelentős változásokat hozhat a település életében, még akkor is ha nem közvetlen feljutási lehetőséget kap. II Keresztmetszeti adatok ellenőrzése II Szabályozási szélesség: A településközpont térségében a szabályozási szélesség általában 18m, a település széle, valamint a gyűjtő utak estén kibővül 20-28m-re. A külső Damjanich utcán 20t-ás össztömeg korlátozás van érvényben. Az utak lakott területre vezető szakaszain az optikailag nagynak szabályozási szélességek, a ritka beépítés és a viszonylag jó burkolat miatt a gépjárművek nagy sebességgel közlekednek. Az önkormányzati utak mellékutak esetén pedig nagyon változó. Utca megnevezése József Attila u. Rákóczi F utca Arany J. utca Ady Endre utca Katona József utca Hunyadi J. utca Kossuth Lajos u Bem u. Árpád u. Dózsa György u. Petőfi u. Peregi dűlő Szabályozási szélesség jelenlegi javasolt Módosítás szükségessége 6/24

7 ÚT KÖZUTAK TERVEZÉS (KTSZ) útügyi előírás alapján a 4.2. sz. táblázat vázolja a figyelembe veendő méreteket. A jellemző geometriát az U.4.-1,-2,-3 sz. jellemző keresztszelvények mutatják be. II Burkolat Az Országos közutak burkolatának minősége javítandó. Ezen utak egyes szakaszain alkalmazott felületi bevonat elöregedett, a víztelenítés elégtelen volta miatt a pályaszerkezeti burkolat folyamatosan tönkre megy. A Kecskeméti, Kossuth L., Baksay utcák burkolata azonban korszerűsítésre szorul. Az önkormányzati utak esetén még vegyesebb a kép: Sok a szilárd burkolattal nem rendelkező lakóutca. Ilyen a Csillag utca folytatása, ugyanis a kezdete aszfalt burkolatú, - a közelmúltban a Kecskeméti utcával párhuzamosan a közúti területen kívül létesült parkoló kialakításnak köszönhetően. A Sétáló utca, Mikulás Mihály utca, Fürst Sándor utca jobb minőségű aszfaltburkolat, míg a Mészöly Gy u., Mező Imre utca aszfalt burkolata felújításra szorul. A Kálvin tér, Mészöly Gy. utca folytatásában található egyírányúsított szervizút felfagyott beton burkolat. A Kálvin tér református templom mögötti közlekedési tere fűbeton burkolattal biztosítja az érintett szakasz viszonylag sármentes megközelítését. A Kálvin téren az 5203.j. út szelvényezés szerinti bal oldalán erősen korrodálódott betonburkolatú buszmegállásra alkalmas parkoló sáv van. Ennél rosszabb kialakítás az, ami az Kecskeméti utca Erzsébet téri szakaszán található; a kiskockakő burkolatú főpálya szélesítése 10-50cm aszfalt burkolattal, mely a megfelelő tapadás csökkenés és a pályaszerkezet gyorsabb tönkremenetelét irányozza elő. II A keresztmetszeti elemek: Az utak 2xl forgalmi sávosak, változó felállásban párhuzamos és ferde parkolásra alkalmas szélesítésekkel. Rengeteg közművel terhelve az úton kívüli, szabályozási területen belüli területet. Ez súlyosbítja, a szintkülönbségekből adódó, az épületek megközelítést szolgáló lépcsők, támfalak, és terasz jellegű építmények a gyalogos (és távlati kerékpáros) közlekedés egyenletességét zavarja. 7/24

8 II Forgalmi rend: Jelentősebb csomópont az 5201.j. Kunszentmiklósi úttal alkotott gyűjtő utak alkotnak, melyek a Kossuth Lajos utca és a Liszt Ferenc utca a település két szélén található gyűjtőutak. A Szabadszállást összekötő út csomópontja azonban nehezen észrevehető, mivel a belterület tábla (előtt, után) helyezkedik el, nem egyértelmű, hogy az utca belterülethez tartozik-e, a Peregi dülő folytatásában A túl nagy szabad felület miatt és járműosztályozó hiányában a kanyarodó mozgások és az elsőbbségi viszonyok sokszor nem egyértelműek (a KRESZ szabályozás ellenére sem). Az önkormányzati utcák jelenlegi forgalmi rendje a szabályozási szélesség, és az adottságként kezelt szűk keresztmetszetek ellenére is megfelelőek a célra, amit szolgálnak. Így általában mindenhol biztosítva van a kétirányú forgalom A parkolási lehetőség vegyes képet mutat. A Kossuth Lajos utca széles szabályozási szélessége biztosítja a merőleges felállás lehetőségét, a József Attila utca elején a Polgármesteri hivatal CBA áruház környezetében van kiépített rendezett parkolás. Azonban a szűk szabályozási szélesség ellenére a mellékutcákon sem okoznak nagyobb fennakadást a gyér forgalom és a zöldsávokra felállhatóság miatt. Általánosságban elmondható, hogy a parkolási igények kielégítettek. 8/24

9 U2. Jelenlegi közlekedési hálózat és elemei áttekintése 9/24

10 U2.-2 Jelenlegi közlekedési hálózat és elemeinek részletei külterületen 10/24

11 U2.-2 Jelenlegi közlekedési hálózat és elemeinek részletei belterületen 11/24

12 12/24 U4-1.sz. jellemző keresztszelvények

13 13/24 U4-2.sz. jellemző keresztszelvények

14 14/24 U4-3.sz. jellemző keresztszelvények

15 II A vizsgálat alapján feltárt legfontosabb problémák 1) Hiányzik az északi irányú közúthálózati kapcsolat, ami az északi irányú ingaforgalom menetidejét lerövidítené. 2) A pályaburkolatok állaga jelentősen leromlott. Tovább súlyosbítja a pályaburkolatok állapotát, hogy a víztelenítési rendszerek, a meglevő szikkasztó árkok -, a mellékutcák jelentős részénél nincs meg, vagy nem megfelelő méretűek. Ezek helyrehozása létfontosságú, mivel nem a pálya alatti altalaj puhul fel, - amely az útépítés miatt már egyszer átmozgatott(bolygatott) talaj - így a pálya elfáradása felgyorsul, a vízzsákok kialakulása elkerülhetetlen. A csatlakozó utcák burkolása során nem került összedolgozásra a gyűjtő utca a mellékutca burkolatával, emiatt elválnak egymástól. 3) Az országos közutak belterületi szakaszain a nagy szabályozási szélesség akaratlanul növeli a szélességet, hiányoznak a forgalomszabályozás esztétikus, forgalomcsillapító megoldásai. Forgalomcsillapító kapuk, forgalomcsillapító szigetek, tervezett növénytelepítés. 4) Hiányoznak a forgalombiztonságot növelő elemek; kerékpárutak, védőkorlátok, az út magyarázza magát elemek. A Kunszentmiklósi úttal párhuzamos kerékpárút, egy helyen olyan módon közelíti meg az országos közutat, amely a forgalombiztonsági szempontból nem megfelelő. Itt kerékpáros korlát, szalagkorlát telepítése létfontosságú méter hosszon, a kerékpáros forgalom védelmére. A biztonsági sávok alkalmazását az életszerűség vitte az országos közutakra alkalmazandó előírásokba. Ez általánosságban a kisebb településeknél javarészt hiányzik. A közvetlen kerítés melletti járda, ha nem tartalmaz minimális (kb. 30cm) biztonsági sávot, akkor az ingatlanból kilépve, a járda forgalma, - amely ma kerékpár forgalmat is tartalmaz rövidebb távokon - a balesetveszélyt folyamatosan magában hordozza. Hiányoznak a folyamatos kiépítésű járdák, kerékpárutak. Ha szakaszosan épül ki a járda, - ha a következő ingatlan előtt nem folytatódik, - akkor a gyalogos forgalom automatikusan a közútra terelődik át, ami forgalombiztonsági kockázatokat generál. 15/24

16 II KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a településsajátosságainak figyelembevételével. II KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 1. Kunpeszéri út előkészítése, megvalósítása. Célszerű az előkészítést hasonlóan elvégezni, mint általában az országos közutakon szokás, - pl. Útügyi előírások figyelembevétele, - mivel így az országos úthálózatban történő integrációja, valamint az előírásokban rögzített megoldások, eljárások kellő megalapozottsága miatt, a Nyomvonal kijelölés és környezetvédelmi engedély, továbbá az EU forrásokra való pályáztatás lényegesen könnyebbé válhat, lerövidülhet. 2. Meglevő tönkrement burkolatok felújítása marás ráaszfaltozás, pályaszerkezet csere, etc. a. Meglevő csapadékvíz elvezetéshez szükséges szikkasztóárok rendszer korszerűsítése, pótlása. 3. A település kezdetén és végén található nagy felületű csomópontok korszerűsítése, forgalomcsillapító szigetek beépítése, ezzel is növelve forgalombiztonságot. 4. A tervezett gazdasági fejlesztésekhez a meglevő úthálózat korszerűsítése, bővítése. A gazdasági fejlesztéseket kiszolgáló gyűjtő úthálózatról a kerékpáros forgalmat önálló párhuzamos kerékpárutakra kell terelni. II Közúti hálózati kapcsolatok A településközi ú t h á l ó z a t Kunszentmiklós és Kerekegyháza irányában megvan valamint kiépült a Szabadszállási út. A térség községeivel való jobb összeköttetés érdekében indokolt Kunpeszéri összekötőút (országos közútként) kiépítése. A település távlati fejlődését, az országos úthálózatra való rákötését a Veszprém-Szolnok közötti M8 jelű gyorsforgalmi út nagyban javítaná. Ehhez kiépítés alatt áll a Szolnok Nagykörös, valamint a Dunaújváros - (M7) Veszprém szakasz és megépült Dunaújváros - Dunavecse térségében az új Duna híd. A gyorsforgalmi út hiányzó szakasza Dunavecse - Nagykörös között jellemzően természet-környezetvédelmi aggályokba ütközik, ezért várható kiépítésére időpontot még becsülni sem lehet, azonban helybiztosítása stratégiai fontosságú, ez a megyei fejlesztési koncepcióban is szerepel, ezért ennek helybiztosítási szinten a település rendezési tervébe benne kell maradjon Főbb közlekedési csomópontok 3.3. Belső úthálózat (keresztmetszeti szelvények, közterületi parkolás) 3.4. Közösségi közlekedés (közúti és kötöttpályás tömegközlekedés) 3.5. Kerékpáros közlekedés 3.6. Főbb gyalogos közlekedés 3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás 16/24

17 U3. Tervezett közlekedési hálózat és elemei U3.-1.) KÜLTERÜLETEN 17/24

18 U3. Tervezett közlekedési hálózat és elemei U3.-2.) BELTERÜLETEN 18/24

19 II Keresztmetszet, szabályozási szélesség A jelenlegi keresztmetszetek az érvényben levő előírások alapján megfelelőek. A nagy szabályozási szélességekből, az Alföldi viszonyokra egységesen jellemző lapos vonalvezetésű, hosszú egyenesekből adódik, hogy- jól átláthatóak -, optikailag nagy sebességet sugallnak a kialakított utak, utcák. A forgalombiztonság növelése, figyelembe véve a fejlesztési lehetőségeket a következők lehetnek: Megoldás Előnye Hátránya Útburkolati jelek, jelző táblák alkalmazásával Függőleges lengéseket keltő eszközök (hosszú küszöb, seb. csökkentő bordák Vízszintes lengéseket keltő eszközök (Sávelhúzás, útszűkítés, stb..) Optikai kényszerítés alkalmazó eszközök alkalmazásával: térburkolatok, fatelepítés tervezett módon Előbbiek kombinációja Télen nyáron egyértelmű jelzésrendszer Télen nyáron egyértelmű jelzésrendszer Önmagát magyarázó jelzésrendszer. Télen nyáron egyértelmű jelzésrendszer. Önmagát magyarázó jelzésrendszer. KRESZ tábla oszlop rengeteg, karbantartatási igény magas ellopják, korrózió stb.. Mezőgazdasági járműszerelvények terményszállítása közben indokolatlanul zavaró lehet A Kunszentmiklósi út József Attila u., valamint a Kunszentmiklósi u Kossuth Lajos utca csomópont közlekedési rendszerének korszerűsítése, a fordulósugarak biztosítása mellett cseppszigetek kialakításával a gyalogátkelő védelmére, és egyben fogalomcsillapító kapuzatként is funkciónál. Az önkormányzati utcák által felszabdalt tér és a forgalomcsillapítás egy eszközben való megoldása, a szinteltolás a csatlakozási szakaszokon, nagyobb felületű más burkolattal kialakított szigetekkel. Az Közutakon alkalmazható sebességcsökkentő eszközök című segédlet az alábbi példákat is megadja a kialakításhoz. Az egységes belterületi kerékpárút kialakítás érdekében, a minta szelvények szerinti szélességben és helyen biztosítani kell a helyett, hogy a későbbiek során további közművek és/vagy egyéb beépítéssel ne terheljék az amúgy is szűk teret. A javasolt minta keresztszelvényeket az U.5.-1 sz. Mintakeresztszelvények mutatják be. 19/24

20 A gyalogátkelőknél szigetes védelem mellett egyben a forgalomcsillapítás vízszintes irányú lengés hatás okozásával is megvalósulhat. A kerékpáros közlekedés biztosítását, az út korszerűsítése idején kell megoldani. A kerékpáros közlekedés biztosítását itt; - kerékpársáv kijelölésével a meglevő burkolat mellett - egyesített kerékpár és gyalogos forgalmi út kiépítésével - osztott kerékpár és járda kiépítéssel 20/24

21 - vagy a kerékpáros és gyalogos forgalom két oldalra szétválasztásával lehet megoldani. Erre egy optimális megoldást tartalmaz a mintakeresztszelvényben található megoldás. II Burkolat Az alkalmazott felületi bevonat (aszfalt) burkolata helyett, gumiőrleményes bitumenből készült aszfalt burkolat cserével biztosítható, hogy a belterületi utak csendesebbé váljanak, nem utolsósorban, karbantartási igénye számottevően kisebb a hagyományos burkolatokéhoz képest. A önkormányzati utcákra javasolt szinteltolások alapvető burkoló eleme a térkő. A parkoló sávok, tereket térkő burkolattal, süllyesztett szegély elválasztással javasolt. Buszöböl kialakításánál a bazalt betonburkolat országos szinten bevált. Figyelni kell ennél a burkolatnál arra, hogy az első egy évben nem kaphat korróziót kiváltó anyagot (téli sózás), ezért a felületek impregnálásával lehet elérni. Kerékpárút kiépítés elsősorban aszfalt burkolattal, a kritikus szakaszokon színezet térkő burkolattal felhívni a figyelmet a változásokra. 21/24

22 U5.1 Minta keresztszelvények - UT Útügyi műszaki előírás szerint Kunpeszéri út távlati keresztmetszete c.) Egyéb közút (Kivételesen egy forgalmi sávval, 7,0 m koronaszélességgel tervezhető) Belterületi utak keresztmetszeti kialakítása 22/24

23 Kerékpár utak keresztmetszeti kialakítása - ÚT Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése alapján 23/24

24 Alkalmazott műszaki útügyi előírások és jogszabályok 24/24

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE KÉSZÍTETTE: Mezey András okl. mérnök Saár Szabolcs okl. közlekedésmérnök 2005. DECEMBER MEZEY MÉRNÖKIRODA CSOMÓPONT MÉRNÖKI IRODA 2100

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 26/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. Újfehértó Város közterületi parkolási koncepciójáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 26/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. Újfehértó Város közterületi parkolási koncepciójáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Nyergesújfalu. Belterületi utjainak forgalomtechnikai felülvizsgálata. 2009. Nyergesújfalu

Nyergesújfalu. Belterületi utjainak forgalomtechnikai felülvizsgálata. 2009. Nyergesújfalu Belterületi utjainak forgalomtechnikai felülvizsgálata. 2009. 1 Műszaki leírás a önkormányzati úthálózatának forgalomtechnikai felülvizsgálatához I. Bevezető: A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT

3. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT 3. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT Ostffyasszonyfa Vas megye északkeleti részén fekszik. A térségben található városokhoz Sárvár, Celldömölk viszonylag közel helyezkedik el. Főútvonal a község közigazgatási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL Szolnok, 2015. október hó TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 4 II. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ORSZÁGOS

Részletesebben

Az emelt szintű főút jellemzői és alkalmazási lehetőségei a hazai közúthálózaton

Az emelt szintű főút jellemzői és alkalmazási lehetőségei a hazai közúthálózaton Az emelt szintű főút jellemzői és alkalmazási lehetőségei a hazai közúthálózaton Dr. Vörös Attila (Via Kárpátia Kft.) A bevezetés, illetve az alkalmazás indokai Gazdaságossági, Műszaki, Forgalmi, Hálózatszerkezeti,

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA. Munkaszám: 877/4-08 TARTALOMJEGYZÉK

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA. Munkaszám: 877/4-08 TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS Munkaszám: 877/4-08 A V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA Ú T É P Í T É S I ENGE D É L Y E Z É S I TER V É H E Z TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK...2 MEGLÉVŐ ÁLLAPOTOK...2 TERVEZETT BURKOLATOK ÉS

Részletesebben

Háttéranyag. Közlekedésfejlesztési célok az Új Magyarország Fejlesztési Tervben

Háttéranyag. Közlekedésfejlesztési célok az Új Magyarország Fejlesztési Tervben MINISZTERELNÖKI HIVATAL KORMÁNYSZÓVIVŐI IRODA 2007. augusztus 07. Háttéranyag Közlekedésfejlesztési célok az Új Magyarország Fejlesztési Tervben A Kormány holnap több mint 1000 milliárd forint út és közlekedésfejlesztésről

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május Megbízó: ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tervező: PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. Ügyvezető igazgató: Felelős tervező:

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

1) A projekt keretében - jelen dokumentumban meghatározott módszertan szerint - fel kell tárni, és elemezni kell a kerékpáros forgalom kibocsátó és

1) A projekt keretében - jelen dokumentumban meghatározott módszertan szerint - fel kell tárni, és elemezni kell a kerékpáros forgalom kibocsátó és Melléklet a KözOP-2008-3.2. Kerékpárút hálózat fejlesztés c. pályázati útmutatóhoz C11. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások 1. Általános előírások 1) A projekt keretében - jelen dokumentumban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés - 1 - ELŐTERJESZTÉS Egyszerű többség Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-i rendes ülésére Tárgy: Belterületi közutak forgalmi rend felülvizsgálata

Részletesebben

Autópályák, autóutak. Autópálya és autóutak tervezése

Autópályák, autóutak. Autópálya és autóutak tervezése Autópályák, autóutak Az autópályák és autóutak jelentősége A magyarországi közúthálózatra vonatkozó hosszadatok európai tekintetben megfelelőek, viszont gyorsforgalmi hálózatunk sűrűsége messze alatta

Részletesebben

(2) A közút kezelője a forgalmi rendet meghatározó jelzésekről nyilvántartást vezet.

(2) A közút kezelője a forgalmi rendet meghatározó jelzésekről nyilvántartást vezet. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város forgalmi rendjéről szóló 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelete a 28/2011. (XI.02.), a 3/2013.(II.01.), a 22/2013.(IX.12.), a 3/2014.(II.06.),

Részletesebben

Hajdú-Via Kft. 4033 Debrecen, Sámsoni út 141/a sz. Tervszám: 040/11 TARTALOMJEGYZÉK

Hajdú-Via Kft. 4033 Debrecen, Sámsoni út 141/a sz. Tervszám: 040/11 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK az "Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése" tárgyú pályázat keretében a 4080 Hajdúnánás, Széchenyi u., Ady Endre krt., Bethlen G. krt. gyűjtőút engedélyes tervdokumentációjához. 1.1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

STRATÉGIAI FEJEZET KONDÓ

STRATÉGIAI FEJEZET KONDÓ STRATÉGIAI FEJEZET KONDÓ 1 A település középtávú tematikus célkitűzései Átfogó cél: népességét megtartó, jelentős turisztikai és közösségi funkcióval rendelkező település Kondó kb. 600 fős népességgel

Részletesebben

Csomópontok és üzemi létesítmények

Csomópontok és üzemi létesítmények Csomópontok és üzemi létesítmények Az utak egyes szakaszain lévő útbecsatlakozásokat, útkereszteződéseket és útelágazásokat csomópontoknak nevezzük. A csomópontok feladata a csatlakozó, keresztező és elágazó

Részletesebben

AZ M0 DÉLI SZEKTORA AUTÓPÁLYÁVÁ FEJLESZTÉSÉNEK TERVEZÉSI SAJÁTOSSÁGAI

AZ M0 DÉLI SZEKTORA AUTÓPÁLYÁVÁ FEJLESZTÉSÉNEK TERVEZÉSI SAJÁTOSSÁGAI AZ M0 DÉLI SZEKTORA AUTÓPÁLYÁVÁ FEJLESZTÉSÉNEK TERVEZÉSI SAJÁTOSSÁGAI HOMOLA ZOLTÁN UNITEF 83 Zrt. Betonburkolat Egyesület Éves Konferenciája 2012. szeptember 12. Tartalom 1. Röviden az M0 útgyűrűről 2.

Részletesebben

RÉPCELAK VÁROS. Városközpontot és a 86-os utat szegélyezõ területek tájépítészeti és kapcsolódó településképi kérdései

RÉPCELAK VÁROS. Városközpontot és a 86-os utat szegélyezõ területek tájépítészeti és kapcsolódó településképi kérdései RÉPCELAK VÁROS Városközpontot és a 86-os utat szegélyezõ területek tájépítészeti és kapcsolódó településképi kérdései Programtisztázó és döntéselõkészítõ dokumentáció 2013.10.24. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György. T á j é k o z t a t ó

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György. T á j é k o z t a t ó Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György T á j é k o z t a t ó a város belvíz elvezető rendszerének helyzetéről, a szükséges intézkedések megtételéről,

Részletesebben

Közlekedés. 3.1. Közúti hálózati kapcsolatok

Közlekedés. 3.1. Közúti hálózati kapcsolatok Közlekedés A település közlekedési javaslatainak ismertetése, hálózatok, csomópontok, keresztmetszetek, a magasabb rendű szakági úthálózati elemek integrálása, területbiztosítás 3.1. Közúti hálózati kapcsolatok

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

U R B A N I T A S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220 e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu DUNAVARSÁNY VÁROS

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK 1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK Az országos és a helyi közutak hálózatot alkotnak. A közúti fejlesztési javaslatok a különböző szintű, az ötévenként, valamint a területrendezési tervek felülvizsgálatakor

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

SÁMSONKERT SIMARA RING LAKÓNEGYED BEÉPÍTÉSI JAVASLATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. Debrecen

SÁMSONKERT SIMARA RING LAKÓNEGYED BEÉPÍTÉSI JAVASLATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. Debrecen SÁMSONKERT SIMARA RING LAKÓNEGYED BEÉPÍTÉSI JAVASLATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Debrecen 1 C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda:

Részletesebben

Műszaki Leírás. Diósd, Kocsis u. Zöldfa ÓVODA környezete KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK

Műszaki Leírás. Diósd, Kocsis u. Zöldfa ÓVODA környezete KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK 1 / 11 Műszaki Leírás Megbízó: Tervező: Felelős tervező: Diósd, Kocsis u. Zöldfa ÓVODA környezete KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK GYALOGJÁRDA ÁTÉPÍTÉSE ÉS REKONSTRUKCIÓ VALAMINT MENETDINAMIKAI KÜSZÖB

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2016. (IV.28.) határozata

Részletesebben

Vértesszőlős Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosítása Egyes településrészek VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG

Vértesszőlős Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosítása Egyes településrészek VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG EGYES TERÜLETRÉSZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁSA, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Készült Vértesszőlős Község Önkormányzatának megbízásában EGYEZTETÉSI

Részletesebben

Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról.

Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról. Készült: 2015. október Készítette : Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága 1. HAJDÚ-BIHAR

Részletesebben

A Magyar Kerékpárosklub javaslatai a KRESZ módosítására

A Magyar Kerékpárosklub javaslatai a KRESZ módosítására A Magyar Kerékpárosklub javaslatai a KRESZ módosítására Magyar Kerékpárosklub 2007. december 1 1. Elıszó A közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. KPM-BM együttes rendelet jelenleg

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. T á j é k o z t a t ó a város belvíz elvezető rendszerének helyzetéről, a szükséges intézkedések megtételéről, valamint a külterületi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. szeptember 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. szeptember 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. szeptember 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet Tartalomjegyzék M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Szeged kerékpárforgalmi hálózati terve

Szeged kerékpárforgalmi hálózati terve Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szeged kerékpárforgalmi hálózati terve 2015. október Készítette: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szeged kerékpárforgalmi hálózati terve 2015. október Tervszám:

Részletesebben

Városi Önkormányzat. 2013. július hó. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 1

Városi Önkormányzat. 2013. július hó. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezési, Hatósági és Humánpolitikai Osztály Városi Főépítész Székhely: Kazincbarcika, Fő tér 4. Levelezési cím: 3701 Kazincbarcika, Fő tér 4 email: lautner.emoke@kazincbarcika.hu.

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 1. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS 1.1. Meglévõ állapot vizsgálata 1.1.1. Közúti közlekedés: Térségi kapcsolatok Szálka község Tolna déli részén,

Részletesebben

Fogalmi meghatározások 2..

Fogalmi meghatározások 2.. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2009.(III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek felbontásáról, és a közúton folyó munkákról Módosította: 41/2009 (VIII.28) önkormányzati rendelet

Részletesebben

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

Városi Kerékpárforgalmi létesítmények az Útügyi Műszaki Előírásokban (folyópályán)

Városi Kerékpárforgalmi létesítmények az Útügyi Műszaki Előírásokban (folyópályán) TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu Városi Kerékpárforgalmi létesítmények

Részletesebben

Békés megye hosszú távú közúthálózat-fejlesztési tervének felülvizsgálata ÖSSZEFOGLALÓ

Békés megye hosszú távú közúthálózat-fejlesztési tervének felülvizsgálata ÖSSZEFOGLALÓ Békés megye hosszú távú közúthálózat-fejlesztési tervének felülvizsgálata ÖSSZEFOGLALÓ Készítette: BME Út és Vasútépítési Tanszék Megbízó: Magyar Közút Kht. Békés Megyei Területi Igazgatósága BÉKÉS MEGYE

Részletesebben

MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ T-431/14 Tímár utcai megálló támfal és szegély megerősítésének kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásban

MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ T-431/14 Tímár utcai megálló támfal és szegély megerősítésének kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásban MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ T-431/14 Tímár utcai megálló támfal és szegély megerősítésének kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásban Diszpozíció: H5 szentendrei HÉV vonal árvízi károk helyreállítása a 29+02-32+50

Részletesebben

Város Polgármestere TÁJÉKOZTATÓ. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere TÁJÉKOZTATÓ. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/224, 225, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ A Karinthy utcai

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

A városi úthálózat (belterületi közutak) a város jellegével és szerkezetével szoros összefüggésben alakul ki, annak alakítója és formálója.

A városi úthálózat (belterületi közutak) a város jellegével és szerkezetével szoros összefüggésben alakul ki, annak alakítója és formálója. 18. tétel Városi utak kialakítása, építése Mutassa be a forgalomtechnika követelményeit és a keresztszelvény elemeit! Ismertesse a víztelenítés és a közművek elhelyezésének megoldásait! Beszéljen a gyalogosok

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. tevékenysége és az intelligens közlekedési rendszerek szerepe feladatai ellátásában

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. tevékenysége és az intelligens közlekedési rendszerek szerepe feladatai ellátásában Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. tevékenysége és az intelligens közlekedési rendszerek szerepe feladatai ellátásában A 2000. augusztus 29-én, három cég összevonásával létrejött Állami Autópálya Kezelő Zrt.

Részletesebben

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010-ben döntött arról, hogy a településrendezési eszközök (településszerkezeti

Részletesebben

Megbízó kéri a kerület által adott iránymutatást a tervek készítése során figyelembe venni.

Megbízó kéri a kerület által adott iránymutatást a tervek készítése során figyelembe venni. Emlékeztető: 2012-2013. évi útfelújítások, 9. csomag Helyszíni bejárás Résztvevők: Időpont: Helyszín Készítette: mellékelt jelenléti ív szerint 2013.10.08. 9 óra Budapest, II. Bimbó út, Gyóni Géza tér

Részletesebben

12. Útüzemeltetés: munkaterületek ideiglenes forgalomkorlátozása, téli útüzemeltetés

12. Útüzemeltetés: munkaterületek ideiglenes forgalomkorlátozása, téli útüzemeltetés Útépítés és fenntartás 12. 12. Útüzemeltetés: munkaterületek ideiglenes forgalomkorlátozása, téli útüzemeltetés Útépítés és fenntartás 12. 12.2. Az előadás végén Az előadás végére a hallgatók tisztában

Részletesebben

Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Aktualizálta 2011-ben: Finta Krisztián kistérségi menedzser 1 BEVEZETÉS A területfejlesztési politikát érvényesítő

Részletesebben

az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjének szabályozásáról ( módosítással egységes szerkezetben)

az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjének szabályozásáról ( módosítással egységes szerkezetben) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 23/2010. (XII.01.), 28/2012.(IX.12.), 8/2015.(IV.08.) és a 13/2015. (V.27.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2006.(V.26.) számú önkormányzati

Részletesebben

KAPOLCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (A 323 hrsz-ú út rendezése érdekében) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012. (XI.8.) Kr. 36.

Részletesebben

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve EREDETI LEÍRÁS ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROZATOK (2015. decemberig bezárólag) VÁROS ÉS HÁZ BT 2016 JANUÁR SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

Részletesebben

Nó 2922 MŰSZAKI LEÍRÁS

Nó 2922 MŰSZAKI LEÍRÁS Nó 2922 MŰSZAKI LEÍRÁS Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése (ÉMOP-2009-5.1.3. pályázat) Tervezett kelet-nyugati nyomvonal Tiszai pu. Diósgyőr kerékpárút Kiviteli Terv 1. Megbízó, engedélyes Jelen tervet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. március 30-i ülésére Tárgy: Zirc város közlekedési koncepciója Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Jelen beszámoló Egyek Nagyközség Bel-és Külterületi Közlekedési Koncepciójának 2010. évi felülvizsgálatáról készült.

ELŐTERJESZTÉS. Jelen beszámoló Egyek Nagyközség Bel-és Külterületi Közlekedési Koncepciójának 2010. évi felülvizsgálatáról készült. ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010.június 3-án tárgyalta és a 185/2010.(VI.3.) számú határozatával, kiegészítésekkel elfogadta Egyek Nagyközség

Részletesebben

VÁROSRENDEZÉS s ÉPÍTÉSZET s BELSÕÉPÍTÉSZET s SZAKTANÁCSADÁS s TERVEZÉS s LEBONYOLÍTÁS MADOCSA EGYSÉGES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

VÁROSRENDEZÉS s ÉPÍTÉSZET s BELSÕÉPÍTÉSZET s SZAKTANÁCSADÁS s TERVEZÉS s LEBONYOLÍTÁS MADOCSA EGYSÉGES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PÉCSÉPTERV STÚ DIÓ VÁROSRENDEZÉS s ÉPÍTÉSZET s BELSÕÉPÍTÉSZET s SZAKTANÁCSADÁS s TERVEZÉS s LEBONYOLÍTÁS MADOCSA EGYSÉGES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Jóváhagyva az 50/2006 (VI.21.)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési. Elemzés munkarész. Pécs M.J. Város Önkormányzata. (2. kötet) 2010.

Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési. Elemzés munkarész. Pécs M.J. Város Önkormányzata. (2. kötet) 2010. Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési terve Elemzés 0 Pécs M.J. Város Önkormányzata Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési terve

Részletesebben

Dr. Fi István Úttervezés MSc. Belterületi úttervezési kérdések 13. előadás

Dr. Fi István Úttervezés MSc. Belterületi úttervezési kérdések 13. előadás Dr. Fi István Úttervezés MSc. Belterületi úttervezési kérdések 13. előadás I. Belterületi úthálózati rendszerek A belterületi főúthálózat kialakítása Jellegzetes úthálózat-szerkezetek A belterületi úthálózatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kátyúzási munkák ütemezéséről

ELŐTERJESZTÉS. Kátyúzási munkák ütemezéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Kátyúzási munkák ütemezéséről

Részletesebben

Dr. Fi István Úttervezés MSc. Zajvédelmi létesítmények 12. előadás

Dr. Fi István Úttervezés MSc. Zajvédelmi létesítmények 12. előadás Dr. Fi István Úttervezés MSc. Zajvédelmi létesítmények 12. előadás A közlekedési zajról általánosságban A zaj egészségkárosító hatása mára már elfogadott tény. Egy felmérés szerint, az Európai Unió lakosságának

Részletesebben

1.sz. melléklet. Bátaszék Város Önkormányzata Képviselõ-testületének. 99/2004.(Vl.1.) KTH. határozatához

1.sz. melléklet. Bátaszék Város Önkormányzata Képviselõ-testületének. 99/2004.(Vl.1.) KTH. határozatához 1.sz. melléklet Bátaszék Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 99/2004.(Vl.1.) KTH. határozatához Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 147/2006. (Vlll.29.), 253/2009.(Xll.22.), 149/2011.(Xll.15.)

Részletesebben

A stratégia kapcsolódása a SWOT elemzéshez:

A stratégia kapcsolódása a SWOT elemzéshez: A FIZIKAI ELÉRHETŐSÉG ÉS VIRTUÁLIS HOZZÁFÉRÉS JAVÍTÁSA A fizikai elérhetőség javítása A stratégiai cél indoklása, leírása A települések, létesítmények fizikai elérhetőségét a közlekedési infrastruktúra

Részletesebben

FELTÁRÓUTAK UTAK TERVEZÉSE

FELTÁRÓUTAK UTAK TERVEZÉSE FELTÁRÓUTAK UTAK TERVEZÉSE 1 Az úttervezés három fő tervcsoportja 2 Feltáróutak utak tervezése Az úttervezés munkája három, szinte mindig párhuzamosan készítendő, egymással állandóan kölcsönhatásban álló

Részletesebben

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a 4. számú főút 02637 hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Mélyépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI TERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI TERV TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI TERV A CLUB TIHANY ZRT. TIHANYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁS KÉRELMÉHEZ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉSÉHEZ 1. Telepítési tanulmányterv 1.1 Az érintett terület

Részletesebben

Utak, járdák, kerékpárutak építése Gárdony város területén 2006-2010. között Az utak megnevezése után a teljes bekerülési költség, zárójelben az esetleges pályázati forrás vagy a lakossági hozzájárulás

Részletesebben

G4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete. a közterületek védelméről

G4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete. a közterületek védelméről G4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete a közterületek védelméről Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Baranya Zöldút. Kerékpáros bejárás 2013. augusztus-szeptember Simor Árpád

Baranya Zöldút. Kerékpáros bejárás 2013. augusztus-szeptember Simor Árpád Baranya Zöldút Kerékpáros bejárás 2013. augusztus-szeptember Baranya Zöldút bejárása 1. szakasz: Bakonya Pécs1 A Baranya Zöldút ezen a szakaszon a Mecsek Zöldúttal közös nyomon halad. A törzsútvonal egy

Részletesebben

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ)

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatáról Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

JÁSZSZENTÁNDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KEPVISELOTESTULÉTENEK. 1. szakasz

JÁSZSZENTÁNDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KEPVISELOTESTULÉTENEK. 1. szakasz JÁSZSZENTÁNDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KEPVISELOTESTULÉTENEK 1991. évi 15sz.. önkormányzati RENDELETE ( egységes szerkezetben) Jászszentadrás község címerének és zászlajának létesítéséről Jászszentandrás

Részletesebben

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének 2001-36 Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/2001. (X. 12.) számú rendelete a Budapest, VI. kerület Király utca Káldy Gy. utca Paulay E. utca Nagymezõ utca által határolt

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK TORMÁSLIGET - 29-4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK 4.1. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013 (VII. 17) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TORMÁSLIGET KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

Pethőhenye Község Képviselő-testületének 7/2006. (VIII. 10.) számú rendelete a település Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról Pethőhenye Községek Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Melléklet a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelethez

Melléklet a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelethez 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

FELHÍVÁS. a vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzését szolgáló fejlesztések megvalósítására

FELHÍVÁS. a vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzését szolgáló fejlesztések megvalósítására FELHÍVÁS a vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzését szolgáló fejlesztések megvalósítására Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása

Részletesebben

1. számú függelék az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelethez

1. számú függelék az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelethez Tartalomjegyzék 1. számú függelék az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelethez... 2 I. Az úttal kapcsolatos fogalmak... 2 II. A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak... 3 III. A közúti forgalommal

Részletesebben

Közérthető összefoglaló. N-IX. 13 Nógrád V. előkészítési szakasz 41+500 48+100 Jogerős építési engedély. Helyszínrajzi vonalvezetés

Közérthető összefoglaló. N-IX. 13 Nógrád V. előkészítési szakasz 41+500 48+100 Jogerős építési engedély. Helyszínrajzi vonalvezetés Közérthető összefoglaló N-IX. 13 Nógrád V. előkészítési szakasz 41+500 48+100 Jogerős építési engedély Helyszínrajzi vonalvezetés A tervezési szakasz kezdetén és végén csatlakozik a már megépült 2x2 sávos

Részletesebben

TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA

TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA Tér és Terület Bt Településrendezési terv 2 Településszerkezet A település szerkezetét alakító legfőbb természeti elem a Tisza

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kamarán Krisztián. Jellemző burkolati hibák fajtái, kialakulásuk okai. A követelménymodul megnevezése: Burkolat, útkörnyezet kezelése I.

MUNKAANYAG. Kamarán Krisztián. Jellemző burkolati hibák fajtái, kialakulásuk okai. A követelménymodul megnevezése: Burkolat, útkörnyezet kezelése I. Kamarán Krisztián Jellemző burkolati hibák fajtái, kialakulásuk okai A követelménymodul megnevezése: Burkolat, útkörnyezet kezelése I. A követelménymodul száma: 0598-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002

ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Foglalkozási napló. Útépítő 10. évfolyam

Foglalkozási napló. Útépítő 10. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Útépítő 10. évfolyam (OKJ száma: 34 582 11) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 DUNAHARASZTI HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása I. kötet HÉSZ és SZT módosítás Alátámasztó

Részletesebben

HIDAK A JÖVŐ PROJEKTJEIBEN

HIDAK A JÖVŐ PROJEKTJEIBEN HIDAK A JÖVŐ PROJEKTJEIBEN Kovács Ákos beruházási vezérigazgató-helyettes Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt Nemzeti Közlekedési Napok, 2013. november 6. TARTALOM A NIF Zrt. beruházásában megvalósuló

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

ESZTERGOM VÁROS ÚJ FORGALMI RENDJÉNEK SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEZÉSE

ESZTERGOM VÁROS ÚJ FORGALMI RENDJÉNEK SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEZÉSE VIA KÁRPÁTIA KFT ESZTERGOM VÁROS ÚJ FORGALMI RENDJÉNEK SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEZÉSE Készítette: Dr. Vörös Attila a közlekedéstudomány kandidátusa, ügyvezető igazgató Megbízó: Esztergom Város Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Zirc, Rákóczi tér 11. szálláshely fejlesztés tervezési program jóváhagyása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/268-1/2011/IX Üi.: Varga Sz./Pallag Á. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás megadása

Részletesebben

Mit vár egy új KRESZ jogszabálytól a közlekedésbiztonsági kutató?

Mit vár egy új KRESZ jogszabálytól a közlekedésbiztonsági kutató? Mit vár egy új KRESZ jogszabálytól a közlekedésbiztonsági kutató? Hóz Erzsébet, tudományos főmunkatárs KTE, Közlekedéstechnikai Napok Budapest, 2012 április 9. A közlekedésbiztonság javításának lehetőségét

Részletesebben

Templom tér Városközpont rehabilitáció, Budaörs tanulmányterv

Templom tér Városközpont rehabilitáció, Budaörs tanulmányterv Templom tér Városközpont rehabilitáció, Budaörs tanulmányterv 2013.02.28. egyed & partner Építész-Tervező Kft. - 3h építésziroda kft. - Nagy és Társa Mérnökiroda Bt. - Solitaire Kft. - Tri-Plan Mérnök

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.116-18 H E G Y E S H A L O M TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

TSZ:BÚ-15/2008. Szerencs város úthálózatának forgalomszabályozási terv / 2008. évi felülvizsgálat és terv / Sárospatak, 2008.

TSZ:BÚ-15/2008. Szerencs város úthálózatának forgalomszabályozási terv / 2008. évi felülvizsgálat és terv / Sárospatak, 2008. TSZ:BÚ-15/2008 Szerencs város úthálózatának forgalomszabályozási terv / 2008. évi felülvizsgálat és terv / Sárospatak, 2008. december TSZ:BÚ-15/2008 KÜLZETLAP Szerencs város úthálózatának forgalomszabályozási

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összefoglaló tájékoztatás A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. Összefoglaló tájékoztatás A Kbt. 113. (1) bekezdés

Részletesebben